25 UNGDOMMER PÅ YMCA-FESTIVAL I PRAHA Les mer på side 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "25 UNGDOMMER PÅ YMCA-FESTIVAL I PRAHA Les mer på side 9"

Transkript

1 Glimt fra Kopervik Menighet Nr Årgang 25 UNGDOMMER PÅ YMCA-FESTIVAL I PRAHA Les mer på side 9 ELDRETREFFET PÅ FJØRSILKEBRIS side 10 INTERVJU MED GEIR TOSKEDAL side 11 KAPELLET HATT SITT FØRSTE 1 BRYLLUP side 9

2 KOPERVIK MENIGHET ANDAKT Kopervik menighetskontor Servicekontoret: Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Postboks 14, 4291 Kopervik E-post: Hjemmeside: Kontortid: Mandag - Fredag kl Adm. Leder: Inger Marie Dagsland Mobilnr Sokneprest: Kristian Støle Kantor: Øystein Bredal Mobilnr.: Kateket: Solveig Leikvoll Telefon privat Barne- og ungdomsarbeider: Janne Andersen, Mobilnr.: Kirketjener: Øyvind Kristoffersen Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde Mobilnr.: Menighetsrådsleder: Irene Hveding Bredahl Telefon Stiftelsen Kopervik U&A senter: Formann: Rolf Otto Koch Telefon Kopervik menighetsbarnehage Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik Styrer: Bodil Melkevik Telefon: Kirkeverge i Karmøy: Marta Lunde Medhaug Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) Post: Rådhuset, 4250 Kopervik E-post: Hjemmeside: Kopervik Ungdoms- & Alderssenter Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik Telefon Hører Herren til Det ligger en dualisme på lur i tro og religion, Vi finner den i trostradisjoner som underkjenner den skapte verdens verdi, og som forstår troen som en ensidig åndelig størrelse mellom mennesket og Gud. Jorden, og det som fyller den, er noe mennesker må frigjøres fra, en slags materiell virkelighet som holder sjelen fast og hindrer den i å se Gud. Slike tanker kan føre oss til en bortvendthet og en neglisjering av den skapte verden. Noen ganger blir slike tanker også begrunnet med ord fra skapelsen om at mennesket skal råde over jorden og legge den under seg. Slike tanker kan føre til en uvettig herskertanke hvor det skapte kun er en tjener for vårt eget forbruk. «Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. (Sal. 24, 1-2.)Denne teksten viser oss en annen måte å tenke på. Jorden og det som fyller den er Guds eiendom. Gud overlot ikke verden til ondskapens makter. Gud ga ikke jorden og det som fyller den til mennesket. Gud sier at jorden er hans. Gud ga oss oppdraget å ta vare på jorden og det som lever der. Å ta vare på jorden er en del av vår gudstjeneste. Er vi dårlige forvaltere? Bidrar vårt forbruk og vår velstand til utarming og misbruk i en slik grad at jorden og alt som er i den ødelegges av tærende forurensning? For hver gang vi snakker om klimaendringene og skader på verdens miljø, er situasjonen mer alvorlig enn sist vi snakket om det. Både FNs klimapanel og våre misjonsorganisasjoner forteller oss at klimaendringene rammer de fattigste først og hardest. Også dette skal skjerpe vårt engasjement for klima og miljøspørsmål. En såret jord kaller på en tjenende kirke. En rammet menneskehet kaller på engasjert ansvarlighet. Den lidende Kristus kaller på nestekjærlighet. Paul Erik Wirgenes, prest og avdelingsdirektør i Kirkerådet Se teksten om Kopervik menighet som er blitt en Grønn fairtrade-menighet på side 8. Vil du bety noe for andre? Din livserfaring kan være til hjelp for andre. Vi trenger flere frivillige til vaktrom Stavanger! Innføringskurs for telefonvakter, og for deg som vil chatte, starter onsdag kl Kontakt Kirkens SOS i Rogaland snarest på tlf.: , mobil e-post: 2 Utkommer med 4 nr i året. Redaksjon: Astrid Vestvik Nilsen, red. Elisabeth Thomassen, foto Kåre V Nilsen, foto Ingeborg Ellingsen Staben ved menighetskontoret Frivillige bidragsytere Layout: Kristian Endresen Trykk: Haugesund Bok & Offset Frivillig kontingent: Kr pr år Girokonto for støtte til bladet: Annonsepris: Kr 1000 pr. 4 nr. - standard-størrelse. Ekspedisjon/distribusjon: Elisabeth og Torleif Thomassen Bladet deles ut av frivillige ombærere til husstandene i Kopervikområdet. Opplag: 3600

3 Aslaug Louise Kongshavn: MIN SONG Røysta over alle røyster: Sigvart Dagsland. Eg blir mo i knea og varm om hjarta! Musikken rommar bodskap som set tankane i sving, og eg har vald å hente fram Sangen om gleden, og må berre på førehand beklage om temaet ikkje er så lett og lystig. Av mine personlege eigenskapar set eg høgt at eg er signa med eit godt humør. Lykka ved å tilbringe kvar dag saman med ungdomsskuleelevar gjev meg eit stadig påfyll av glede og gode opplevingar. Blant all den gleda som finst, finn ein òg sorg og angst i kvart eit klasserom. Det finst alltid nokon som treng eit ekstra blikk, ein tanke, ei hand. Sangen om gleden minnar meg alltid på denne dualismen som truleg finst i alle sine liv. Eg trøystar meg og mine med at ein er nøydd til å kjenne på båe sider av livet ved eit eller anna tidspunkt i livet. Kanskje er det litt sunt òg? Sorga og gleda fyllar liva til oss alle uansett alder og livssituasjon. Sorga er hjå ein gamal som har mista ho han har halde i handa eit heilt liv, hjå ho som ikkje tok sjansen då ho hadde han, hjå han som aldri kjente sin eigen son, hjå barnet som har forlagt bamsen sin, i eit fjorten år gamalt hjarte som er overtydd om at det aldri kjem til å føle glede igjen etter at det vekeslange forholdet til naboguten tok slutt. Alle har me kvart vårt av sorg å bere med oss, og den eine kan ikkje samanliknast med den andre. Sorga kan vere utan botn, og overflata kan verke vannvittig langt borte. Men, utruleg nok, finst det lys i mørkret. Gleda ventar rundt neste sving. Sorga er ikkje til å unngå. Ønskjer ein å oppleve nærleik frå nokon eller noko, så tek ein òg risken på at ein kan bli såra, vonbroten eller avvist. Vel ein bort denne moglegheita til å måtte sakne eller sørgje, vel ein òg bort moglegheita til å glede seg og å elske. Det høyrest rart ut, men spør du meg, så skal ein vere takksam for å ha evna til å kjenne sorg og sakn. Då veit ein at ein òg har evna til å kjenne glede og kjærleik. Slik skapte Gud oss, og livets tre ber fram frukt som med alle sine ulike smakar trass alt skal haustast. Slik finst det ei tid for alt: Alt har si tid, det er ei tid for alt som hender under himmelen: Ei tid for å fødast, ei tid for å døy, ei tid for å planta, ei tid for å riva opp ( ), ei tid for å gråta, ei tid for å le, ei tid for å sørgja, ei tid for å dansa (Forkynnaren kap 3, 1-4.) Og best av alt; aldri er me åleine korkje med sorga eller gleda. Sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge verda står (Matt. 28, 20). SANGEN OM GLEDEN Tekst: Erik Hillestad Melodi: Sigvart Dagsland Du som ber om dager uden sorg, du som sanke lyst og glede for å holda smerten nede, du som jage itte vind Du som tror du vokse uden tab, du som aldri tar ein sjanse, men må holda dødens skanse, mens din livslyst tørke inn; Alt som kan gje glede har ein spire te et savn. La solen seila øve himmelen, på sleb e alltid nåttå med. Om glede snart må viga plass for sorg, e begge frukt av same store tre! Du som vil ha nærhed uden sår, du som stenge adle dører når ein skarpe kant berører dine lengslers ømme hud; Lykken kan du bare høsta der kor smerten gror. La solen seila øve himmelen, på sleb e alltid nåttå med. Om glede snart må viga plass for sorg, e begge frukt av same store tre! La solen seila øve himmelen, snart følge mørket på fra øst. Om glede då må viga plass for sorg, e begge frukt av same store høst! Du som tror at himmelen blir te i ditt eget skjøre hjerte, uden gråd og fødselssmerte, må ha glømt ka glede e 3

4 Familien Nyhamn: Rapport fra misjonsmarka Etter en lang og opplevelsesrik sommer i Norge er vi tilbake i Ngaoundéré, og i gang med en ny epoke i vårt engasjement her. Det er et privilegium å få bruke arbeidstiden til å lære et nytt språk, men nå er tiden med heltidsstudier over. Vi er definitivt ikke ferdige med å lære. Men vi er altså i ferd med å ta fatt på de oppgavene som vi egentlig er her for å gjøre. For Johannes sin del betyr det blant annet planlegging av en turné sammen med ungdommene i Espace Jeunes. Turen går til Garoua, en by fire timer lenger nord. Der skal de holde ungdomsgudstjeneste, slik de har gjort det her en gang i måneden siden nyttår. Det er mange ungdommer som deltar i gudstjenestene i de lokale menighetene, og mange er med i kor, søndagsskolearbeid, idrett eller andre aktiviteter. Men det ser ut til at konseptet med ettermiddagsgudstjenester som samler ungdom fra flere menigheter i byen, og hvor ungdommene selv sitter med en stor del av ansvaret for planlegging og gjennomføring, har gitt dem et sted hvor de får slippe til med sitt engasjement og sine evner på en ny måte. Det er gøy å se dem blomstre. Åslaug skal jobbe sammen med kirkas administrasjon og har fått eget kontor på sekretariatet. Det høres jo veldig flott ut, og vil nok bli spennende framover. Akkurat nå er hennes medarbeidere i ferd med å avslutte et større prosjekt for å styrke kirkas organisasjon både sentralt og i distriktene, og så skal det stakes ut en ny kurs. Det blir spennende å følge denne utviklingsprosessen på nært hold. Når dette skrives er det fortsatt sommerferie i Kamerun. Til tross for at det er lenge igjen til studiestart, ble vi sist søndag med Amos, en kamerat av oss, til gudstjeneste i universitets -kirka på Dang. Der var det fullt hus, og menigheten vokser raskt. For fem år siden bygde de ny kirke. Nå kunne Amos fortelle at de er i gang med planlegging av et nytt menighetshus med flere grupperom og øvingslokaler. Det skal bli et møtested for medlemmene i menigheten, men også gi rom for et lavterskeltilbud hvor man kan invitere med seg nye, også muslimer. Det er ikke så lett å invitere dem til kirka, men med et nytt menighetshus kan det åpnes nye muligheter også overfor den gruppa. Åslaug Nyhamn Vil du låne stemmen din til Kopervik kirkekor til høsten? Kopervik kirkekor planlegger å fremføre Messe i D-dur av Antonin Dvorak i februar I den forbindelse ønsker vi å forsterke koret med flere stemmer. Som vanlig i norske kor er behovet størst på herresiden, men vi trenger også flere damer. Vi håper at mange kan tenke seg å bli bedre kjent med denne flotte musikken gjennom et slikt prosjekt, til glede for både sangere og publikum. Ta kontakt med kantor Øystein Bredal på tlf / for ytterligere informasjon. Øystein Bredal Kantor 4

5 Intervjuet GEIR SIGBJØRN TOSKEDAL Hvorfor svarte du ja til å stille som leder for plankomiteen for ny kirke? - Elin og jeg stod i Haifa da vi fikk telefon om kirkebrannen, noe som gikk sterkt inn på oss. Vi (Fylkestingsgruppen i Rogaland KrF) kom rett fra Karmelfjellet. Nyheten nådde oss minutter etter at vi stod på fjellet og hørte bibelbudskapet om at Gud gjennom profeten Elia tente bålet og overvant Baal-prestene der. Jeg tenkte med en gang på de prosesser som nå måtte komme i etterkant av ulykken hjemme: en brann må aldri få skade Guds rike og Guds rike er viktigere enn et kirkebygg. Et halvt år etter trådte jeg ut av teknisk hovedutvalg for Karmøy etter 12 år, 8 år som leder. Da får man tro at man har lært og erfart forhold som kan være relevante for de prosesser som må til. På denne bakgrunn og som samfunnsinteressert kirkegjenger i Kopervik valgte jeg å se på den formelle forespørselen som et kall og svarte ja i ydmykhet og respekt for oppgaven. Deretter ble jeg valgt av Karmøy kirkelig fellesråd blant annet etter tilråding fra menighetsrådet. Mange brikker falt inspirerende på plass. Hva er drivkraften bak engasjementet ditt innenfor så mange ulike felt, som f.eks politikk og ny kirke? Hvilken hendelse har formet deg mest i livet? -Jeg skylder og takker min oppvekst for oppdragelse og samfunnssyn. En raus og oppmuntrende mor, en samfunnsengasjert og klok far. Begge døde dessverre altfor tidlig. Det skulle være balanse mellom plikt og ansvar, yting og nyting, liv og lære og klare grenser for rett og galt, ditt og mitt. Vi skulle bidra til fellesskapets beste i nøktern etterkrigs og sosialdemokratisk ånd. I 18-årsalderen tok jeg et radikalt kristent standpunkt med betydning for tanke og gjerning fram til i dag. Mitt menneskeog kultursyn har ellers gjort at folkehøgskole og kulturskole har blitt mine yrkesvalg. Privat har jeg neste år vært gift i 40 år med Elin og fått en kjekk familie. Med dette som ballast kombinert med ei velsigna god helse så er dette min drivkraft. Mine engasjement har gitt og gir - mange gode møter og opplevelser med flinke folk og en levende idealisme. Det inspirerer og gir krefter og mot til å stå på for både menighets- og samfunnsbygging på flere nivå. Hva er du mest spent på med den nye kirka? -En rekke forhold, men selvsagt mest de økonomiske realiteter. Ellers kjenner jeg på kriblende nysjerrighet for de planløsninger som vil bli foreslått. Det gjelder arkitektur, akustikk, utsmykking og estetisk helhet. Vi må greie å balansere det sakrale opp mot det funksjonelle i et mest mulig tidløst konsept som holder mål i århundreder. Jeg er selvsagt også spent på om folk blir fornøyde. Det blir nok mange og sterke synspunkt etter hvert som alternativer og avgjørelser må tas. Jeg tror imidlertid at Kopervik og menigheten er utålmodig og klar for å tenke langsiktig og målbevisst. Jeg tror at samholdet om å skape noe nytt og flott gjør at vi alle må forberede oss på å slippe egne kjepphester og ønsker som ikke lar seg gjennomføre foran fellesskapets beste. Alle avgjørelser skal demokratisk vedtas gjennom kirkelig fellesråds vedtak. Hvilke håp har du for hva den skal bety for folk i Kopervik? -Jeg håper det nye kirkesenteret blir en åpen og god møteplass for barn, ungdom, voksne og eldre, i et forståelsesfullt fellesskap. Jeg håper det blir en lav terskel der evangeliet lyder klart i en raus forsamling. Jeg håper kirkerommet vil gi håp og skape ettertanke. Jeg håper at mennesker kan finne Gud og hvermann der og at kirken slik vil romme en voksende menighet i både glede og sorg. Jeg håper folk i Kopervik får et personlig forhold til og blir glad i kirken og de praktiske muligheter den vil gi for menighetens aktiviteter og kirkens ansatte. Jeg tror kirken på sikt vil bli det viktigste møtested og arena i Kopervik framover, også med betydelige kulturinnslag innen de kirkelige rammene som senteret respektfullt krever. Hva gleder du deg mest over så langt i prosessen? -Veldig mange forhold. En støttende og målrettet menighet og befolkning der veldig mange har bidratt til framdrift - det gleder selvsagt aller mest. Utrolig mange har gitt gode 5

6 tilbakemeldinger og slenger kjekke kommentarer etter en på gaten. Det er en godt fungerende plankomite, der åpenhet, framdrift og konsensus har vært kjennetegnet, selv etter krevende diskusjoner. Menigheten har tatt imot ulike synspunkt og spørsmål underveis på en konstruktiv og demokratisk måte. Jeg er veldig glad for at den økonomiske rammen ser ut til å kunne komme på plass til rett tid, blant annet ved en tverrpolitisk enighet i kommunestyret. Jeg gleder meg over at administrasjonen i Karmøy kommune så velvillig arbeider med reguleringsplanarbeidet. Det har ellers hatt stor betydning for oss i plankomiteen at så mange kopervikinger og kirkelige representanter har møtt på informasjonsmøtene og slik bidratt til at det har blitt et så bredt og folkelig engasjement. Hva uroer deg mest med tanke på den nye kirka? -Vi må greie å holde oss innen den økonomiske rammen vi disponerer. Min fremste drøm er at plan- og senere byggekomite må fire på færrest mulige ønsker og idealer som menighet, organisasjoner og ansatte har fått inn i den vedtatte funksjons- og romplan. Som leder for plankomiteen har du hittil ledet 5 folkemøter og høstet applaus hver gang. Gruer du deg til disse møtene, da folk med forskjellig syn på ny kirke kanskje kan stille kinkige spørsmål? -Jeg gleder meg og ser fram til hvert folkemøte sammen med de andre medlemmene i plankomiteen. Vi må være både faglig og mentalt godt forberedt. Som regel er vi rimelig godt kjent med de strømninger og meninger som allerede kan finnes i salen, men i alle fall jeg kjenner alltid på en god spenning. Når det gjelder forskjellige syn og kinkige spørsmål så må vi behandle det på en korrekt måte.. Vi verken regner med eller håper på stille vann i en så viktig sak. Motsetninger, vyer og idedugnader kan bringe saken videre, og plankomiteen er takknemlig for direkte innspill.og for den positive responsen vi er blitt møtt med. Du brukes mye både som taler i kristne og i diverse kulturelle sammenhenger. Faller det lett for deg å ta ordet i en forsamling, eller må du forberede deg grundig? -Når frivillige lag og organsiasjoner først spør, så prøver jeg å svare ja til forespørsler så sant jeg har anledning. Det har gitt mange gode opplevelser og utfordringer i ulike miljø. Med min lærer- og ledelseserfaring er det greit å ta ordet i forsamlinger. Måtte det bare skje etter at man har tenkt over om man har noe viktig nok å si! Hva bruker du fritida til i den grad du har fritid? -De siste årene har det meste av fritiden gått med til politiske møter i Karmøy kommune og Rogaland fylke. De siste to årene er det mest regional- og samferdselssaker for meg. Det har også blitt 8-10 år i landsstyret for Norsk Kulturskoleråd. Som fylkespolitiker oppnevnes man også i andre styrer, som kraftselskap, næringsforeninger, eiendomsselskap osv. For meg har kanskje styrevervet i Stavanger Symfoniorkester nå gjennom 6 år ligget hjertet nærmest. Utover det så må jeg ha min daglige dose musikk, underveis i bil eller noen hjemmelagde akkorder ved pianoet. I helgene blir det trivelig samvær med frue og familie, litt båtliv og forsiktig selskapsliv med gode venner. I friuker og ferier prøver jeg å legge inn reiser og besøk i andre byer og land, da gjerne som reiseleder eller turbussjåfør eller helt alene med fruen. På hvilken måte henter du energi til alle gjøremålene? -God helse og nysjerrighet har gitt krefter til nå. Et engelsk middelklasseideal om å ha et bredt interessefelt i radaren genererer energi i seg selv. Et godt samliv med felles forståelse for oppgaver og tidsbruk på hjemmebane er avgjørende. Dessuten må alltid ei tru styggja oppunder, som Arne Garborg sa. Jeg blir sjelden stresset, med mindre jeg påfører meg selv stresset fordi lite blir gjort hvis det ikke var for siste liten. Blir det valgkamp eller ferie? -La meg svare kun for denne sommeren. Det ble en kjekk familieferie sammen med sønn/ svigerdatter og tre barnebarn i Danmark i Legoland, Zoo, Jesperhus med mer. Etter det reiste Elin og jeg til en sjelden kultur- og naturferie på Færøyene. Vi liker best å utvide horisonten og få oppleve nye inntrykk- Jeg startet valgforberedelsene allerede i januar, men etter 2 ½ ukers ferie nå er det full fart til forskjellige valgarrangement nesten daglig fra 2. august. Hva er den største kulturopplevelsen du har hatt i det siste? -Det var 2-3 dagers Olsok-feiring i Torshavn i år. Uforglemmelig. De har tatt vare på gode folkelige og kristelige tradisjoner som framstår i fredelig og god atmosfære. Det var tankevekkende å oppleve deres kultur og språk, ca innbyggere. Geir Sigbjørn Toskedal: Stilling : Rektor Karmøy Kulturskole, 18 år Alder: 59 år Sivil status: Gift med Elin Ørn Toskedal Familie: Datter Erle Mirjam T., gift med Lars Ove Kleivenes, sønn Sigbjørn, gift med Jorunn Susort T. 3 barnebarn (Veslemøy, Vårin og Miriam), Datter Gina Elise Ø.T., i forhold med Svein Erik Emblem Moe Hobbyer: Kulturhistorie, busskjøring, musikk og konserter, opplevelsesreiser 6 6

7 Restaurering av lysekrone fra Kopervik kirke Vi har sakset fra en lengre artikkel i «Haug og heidni» (1/2013), som er tidsskriftet til Arkeologisk museum. Forfatteren er Geir Magnussen, utflyttet Koperviksbu og ansatt som restaureringstekniker ved AM i Stavanger. «28. mai 2010 brant Kopervik kirke. - - Den ene lysekronen var blitt hengende intakt i en rest av taket, den andre falt ned og ble - - dekket av brannrester og aske.- -KKF besluttet i møte 27.april 2011 å be konserveringsavdelingen ved AM om å restaurere den ene av lysekronene som «et minne fra kirken som brant». De to lysekronene ble installert i Kopervik kirke sannsynligvis en gang rundt Et interiørfotografi fra 1905 viser kronene på plass med levende lys. De ble donert kirken av «fru Sevrin Larsen m. flere» En gjenfunnet kvittering kan tyde på at lysekronene har sitt opphav i Riga i Latvia. De er uvanlig staselige, men også uvanlige til kirkekroner å være. De minner mest om middelalderens hjulkroner De er laget av messing og består av to hjul, det øverste er minst, omtrent halve diameteren av det nederste. På øverste hjul er det 6 lysholdere og på nederste hjul, som har en diameter på 108 cm, er det 18 lysholdere. Ringene er hengt sammen med tre kunstferdige kjeder, oppdelt av kuler. En halv meter under nederste hjul henger et såkalt koptisk kors eller evangelistkors Elektrisiteten kom til Kopervik rett før 2. verdenskrig. Lysekronene må da ha blitt bygget om med kabelføringer fram til lysholderne, hvor det ble boret hull inn til nye elektriske pæreholdere. - - De var sterkt preget av brannen. Isolasjonen på ledningene var smeltet, de elektriske lysholderne delvis oppbrent og alt metall fullstendig dekket av et tykt, seigt lag av sot.» Geir forteller videre om et nitidig arbeid med å demontere delene, rense for sot, og deretter polere metallet, som var rikt dekorert med mengder av profiler, søkk og forhøyninger. Men arbeidet skulle vise seg å bli enda mer omfattende: «Ved montering etter polering viste det seg at den største ringen ikke lenger tålte vekten av de atten lysholderne. --- Lysholderne ville ikke lenger henge rett. Årsaken til dette måtte være at temperaturen i brannen har vært så høy at messingen er blitt mykere. I samråd med eier ble det derfor valset to 10 mm rundstenger av messing, som ble loddet fast på innsiden av ringen. Disse stengene stivet av metallet og lyseholderne kunne igjen henge slik de var ment. Planleggingen av nytt kirkebygg i Kopervik er i god gjenge, og vi får håpe at menighet og arkitekt kan sette av et høyt og luftig område der lysekronen igjen kan komme til sin rett.» Det er et omfattende restaureringsarbeid Geir Magnussen har gjort, og vi takker for at vi fikk bruke deler av artikkelen hans. Bildet er tatt av Terje Tveit. I.E. Torleiv Thomassen om lysholderne Jeg var ansatt som kirketjener på heltid både inne og ute i kirka fra 1982 til jeg gikk av for godt 31.jan 2oo1. Og mange småting fiksa jeg på i de årene. Men stadig fikk jeg kritikk om at lysholderne av glass på de to lysekronene var sunde og ødelagte. Jeg tok til og med kontakt med Drammen glassverk for å få nye, men de hadde slutta å lage slike. I 1985 var Karmøy Rådhus under ombygging. Jeg har for vane å samle på ting som kanskje kan komme til nytte. Og nå lå her en masse med rørkapp av en spesiell type hard plast som så ut som glass. De var samme dimensjon som lysholderne. Jeg spurte om å få dem, og fikk så mye jeg bare ville ha. Da tok jeg og kappet dem i riktig lengde og spraylakkerte dem hvite. Jeg skifta alle lysholderne både i lysekronene og i alle lampettene for at alt skulle være likt. Etter dette hørte jeg aldri mer klaging! 7

8 GRØNN MENIGHET OG FAIRTRADE-MENIGHET Det er gledelig og viktig at menighetsrådet i Kopervik har vedtatt at menigheten skal være en «grønn menighet» - og nå også en Fairtrade-menighet. ( Sak 045/13). Det innebærer at menigheten og Kirken skal bruke Fairtrade-produkter «så langt det er praktisk mulig», eksempelvis kaffe, te, juice, frukt m.m., ved møter og arrangement og i det daglige. Men også på forskjellig vis spre informasjon om Fairtrade, gjerne i samarbeid med Fairtrade Karmøy. I Kirketorget vil vi framover ta opp temaet hvordan en grønn menighet, og hver enkelt av oss kan være med på å ta vare på skaperverket og bidra til en mer rettferdig fordeling. Når man bruker Fairtrademerkede varer, bidrar man bl.a. til at fattige arbeidere og bønder som produserer kaffen, teen, bomullen, kakaoen o.s.v. får en lønn som gir mulighet til å forsørge familien og gi barna skolegang, i stedet for at barna må arbeide fra de er små. Det er dessuten forbud mot barnearbeid på de plantasjer og kooperativ som er med i Fairtrade-ordningen. Bøndene får langsiktige avtaler og en garantert minstelønn, og de kan få inntil 60% forskuddsbetaling noe som gir forutsigbarhet og muligheter til planlegging og Speiderne deltok ved ungdommenes loppemarked i vår. investeringer i produksjonsutstyr. Det er forbud mot tvangsarbeid og slavearbeid, og det skal brukes minst mulig sprøytemidler og kjemikalier m.m. Det er ingen enklere måte for oss alle å bidra til økt rettferdighet og solidaritet, enn å bruke Fairtrademerkede varer. Det er bare å ta et bevisst valg og bruke Fairtrademerkede varer så langt det er praktisk mulig. Ståle Pedersen, medlem i arbeidsgruppen for grønn menighet, leder for styringsgruppen for Fairtrade, Karmøy Åpning av kapellet Lørdag 1. juni hadde vi nyåpning av Stangeland kapell for dugnadsarbeidere, de som har gitt pengegave og ellers vært med å sette kapellet i stand. Det var innledning og tale av prest Kristian Støle, orgelmusikk av kantor Øystein Bredal, hilsen fra kirkeverge Martha Lunde Medhaug, barne- og ungdomsarbeider Janne Andersen og Erling Møller- Nilsen fra Metodistkirken, som tidligere har arbeidet ved kirken på Sortland, der alterringen m.m. kommer fra. Etter den offisielle åpningen var det åpent for alle. Mange var innom og det kom mange gode tilbakemeldinger, samt gaver. Vi er så heldige å ha fått både dåpsfat, som sies å være fra presten Solheim, som var her for snart 100 år siden, alterlysestaker, hardangerløper til alteret og lysglobe, alt gitt av privatpersoner. Tusen takk til dere som har gitt gavene! J.A. 8

9 Dramatisk for KFUK/M- ungdommer på YMCA-festival i Praha Lørdag 3. August var vi 28 spente ungdommer og voksne fra Haugaland (25 fra Kopervik, 2 fra Sveio og 1 fra Avaldsnes) som reiste fra Stavanger til Praha. Av rundt 5000 deltakere fra 57 forskjellige land var det ca 800 norske. Vi hadde en flott uke med konserter, Stop Povertyshow, mange åpne aktiviteter, lovsangsmøte, bykonsert, byaktiviteter og kjærlighetstårn. I løpet av festivalen skulle ungdommene få kunnskaper om å være ung i ulike land og om globale klimaendringer og nye ideer til lokale ungdomsaktiviteter. Mange har fått nye venner, kanskje for livet. Det var meldt flott vær hele uken med over 30 grader. Foruten dette flotte været hadde vi ikke mindre enn tre dager med torden, lyn og evakuering: telt som revnet eller rett og slett bare fløy av gårde, og knuste trær både på området og i byen. Noen, inkludert oss voksne, ble nok litt skremt over hvor fort alt skjedde og at det kunne bli så store ødeleggelser. Vi hadde jo ansvar for deltakerne våre! Men alle var positive, og det var masse sang og lek mens vi ventet på å bli «sluppet ut». Ingen ble skadet, - flotte ungdommer som tar alt med et smil og glad-sang! At 5000 deltakere blir evakuert på 10 min. siste dagen viste jo bare at alle hadde lært hva de skulle gjøre hvis en krise oppsto. Praha -festivalen arrangeres foreløpig hvert 5. år, men vi håper at vi får mange med på TT på Gjøvik neste år! Takk for flott og minnerik tur! J. Andersen Bryllup i kapellet 27.juli gikk kapellets første bryllup av stabelen. Ann Kristin Thorsen og Glenn Solvang ble gift med åpne kapelldører på en flott sommerdag. Det ble en fin og veldig intim stemning, latteren satt løst og gleden var stor hos forsamlingen. Det var en ære å få være tilstede! Tilbakemeldingene fra gjestene var veldig positive. Om ryktene stemmer, blir det nytt bryllup allerede til høsten. J.A. 9

10 Eldretreffet fra Kopervik på tur til FjørSilkeBris med et besøk i den innholdsrike urtehagen, var tiden kommet for middagen: Kjøttkaker med tilbehør, dessert og kaffe så ut til å falle i smak. Snart var det på tide å si takk for oss til et særdeles hyggelig vertskap, som maktet å lage en lun, koselig og avslappende atmosfære i flotte omgivelser. Nærmere 50 forventningsfulle pensjonister startet bussturen fra Kopervik presis kl , en solfylt dag i slutten av mai. Etter en kort tur til Førland i Tysvær inntok vi de koselige selskapslokalene i nydelig sommervær med en temperatur godt over 20 grader! Vi ble ønsket hjertelig velkommen av vertinnen Sandra, som orienterte om stedet som hun og mannen hennes hadde bygget opp steg for steg, sammen med den øvrige familien. Resultatet var imponerende. Stilfulle og koselige lokaler med et sjarmerende uteområde, som vi etter hvert kunne glede oss over i det flotte været. Sandra sørget for at Valter fikk plass i høysetet, en stol verdig vår alltid like dyktige og veltalende leder. Hva kunne da være mer naturlig enn at han kvitterte med å synge Grieg/ Vinjes hyllest til Våren, solo og uten back-up. Imponerende! Første servering var en lett lunsj bestående av hjemmebakte boller og kaffe, etterfulgt av sang til eget gitarspill av Sandra, og til velklingende koring og akkompagnement av ektemannen. Etter en avslappende stund ute, Siden bussturen bare tok en snau times tid, gjorde vi en stopp ved Aksdalsenteret der særlig damene fikk anledning til noen kjappe shoppingrunder. Som takk for enda en velregissert og godt tilrettelagt tur overrakte Målfrid Ytreland en blomsterbukett til vår suverene leder Valter, til applaus fra en fornøyd turflokk fra Kopervik menighets Eldretreff. Magnus Mæhle. Har du lyst til å være med i kirkering? Helt siden 1973 har det vært flere kirkeringer i Kopervik. Faktisk startet det hele 8.mars, på selveste kvinnedagen! Det er nemlig bare kvinner i kirkringene. I Kopervik har det vært 6 kirkeringer med ca 5 til 10 medlemmer. Gruppene samles en gang/mnd. Noe innhold er fast, bl.a.er det samtale om tema i Bibelen. Et hyggelig måltid hører også med, I tillegg til samlingene bidrar gjerne kirkeringene med hjelp i forbindelse med utvidet kirkekaffe. Nå skal Kopervik snart få ny kirke. Dette blir en spennende periode som gjør at behovet for hjelp fra kirkeringer vil bli ekstra stort (organisering, kjøkkenarbeid, menighetsarbeid - barn, ungdom, foreldre, pengeinnsamling og mye mere ). Har du lyst til å være med i en kirkering og bli bedre kjent med både kirke og menighet? Da kan du ta kontakt med noen i menigheten, eller med adm. leder Inger Marie Dagsland på menighetskontoret, tlf eller på e-post:inger.marie. Mandag 14.okt, kl blir det uformell KIRKERINGSAMLING på U&A-senteret Da er alle invitert, både du som allerede er med og du som lurer på om du har lyst til å være med i en kirkering! Hjertelig velkommen :) Hilsen Inger Marie. 10

11 KANTOR OG KATEKET JUBILERER I HØST oss løs med sjarm, vittigheter og musikalske viderverdigheter. Og vi ler så vi kjenner det i magen. Og vi skjønner at å være forskjellig er berikende. Kateket Solveig Leikvoll og kantor Øystein Bredal kan i høst se tilbake på en samlet arbeidstid i vår menighet på hele 40 år! I den anledning har vi bedt om et tilbakeblikk på tida de har jobbet i lag. -Vi har til tider vært klisjeene på kantor og kateket/ hund og katt: Øystein med klassisk tenkning og Solveig med et kronisk fornyelsesbehov. Øystein trenger tid til å være spontan og Solveig hiver seg ut i ting. Øystein improviserer og Solveig planlegger ned til minste detalj. Solveig tegner på store lerret, Øystein fyller ut de små flatene. Øystein rynker på nesen av det Solveig opplever som opplagte framskritt og nyvinninger. Solveig river seg i håret, for maken til konservativ stahet! Vitsen om forskjellen mellom en organist og en terrorist føles som tatt ut av virkeligheten ( en terrorist kan du forhandle med..) Og Øystein gjør nok det samme, for hva driver hun og finner på av galskaper nå da! Kateketer er slitsomme og vanskelige å følge tankegangen på. Og det er ekstra irriterende når det viser seg at Øystein hadde rett. Men så slår vi 20 år med kollegafelleskap er lang tid. Og det har til tider holdt hardt. Og det har dreid seg om å holde ut. Og det har vært tider i fin flyt. Og det er tider vi tenker at her blir man vel? Men vi er her ennå begge to. I kirka kunne vi bare veksle et blikk mellom kor og galleri, så visste vi begge to hva som skulle gjøres. Og det er rart hvordan livet er. Man blir glad i dem man deler liv med. Og om ikke så lenge, vi tror det må bli kvelden før Nye Kopervik kirke skal vigsles: Da skal Solveig ta med en luftmadrass og legge seg på kirkegulvet. Og så skal Øystein spille. På det nye orgelet, han velger musikken selv. Og etterpå inviterer Solveig på kveldsmat.vi gleder oss begge! Og hvis noen vil ha en forsmak? Kom på: PÅ KRAKK OG KATETER, KANTOR OG KATEKET I 20 ÅR, Søndag 20. okt kl på Senteret! Kursbevis utdelt til 6 Milkere Kopervik menighet tilbyr lederkurs til ungdom fra 10.klasse. Det første kurset kalles MILK og står for MiniLederKurs for fjorårskonfirmanter. Kurset går over 1 skoleår og inneholder emner som: kommunikasjon, gruppeteori, rollespill, styrearbeid, praksis, turer, trosfelleskap mm.. Milkerne har praksis som ledere i barne og ungdomsarbeidet, og gjør en kjempefin jobb! De får også kursbevis. Disse fikk kursbeviset utdelt på menighetsturen på Grinde i vår: 1.rekke fra venstre: Andreas Nes, Ragnar Tveit, Leif Jarle Olsen. Bak fra v: Sander Sevland, Vegar Heggelund, Knut Ognøy. S.L. 11

12 Stemningsrapport fra Kopervik menighetsråd(mr) Nå er det snart to år siden det sittende menighetsrådet ble valgt. Tiden har gått fort og arbeidet har vært både spennende og utfordrende. Vi er sikkert ikke det første MR som har blitt overrasket over hva et menighetsråd sysler med. Noe av det første vi tok fatt på var strategiplan for arbeidet i menigheten. Vi prioriterte tre satsingsområder: Ny kirke for alle, Barne- og ungdomsarbeidet og kvalitetssikring. Menigheten har utrolig mye flott frivillig arbeid rettet mot ulike aldersgrupper. Vi i MR ønsker å jobbe målrettet for at Kopervik menighet skal ha et bredt tilbud og at alle frivillige skal kjenne seg ivaretatt på en god måte. Det er krevende og ofte ensomt å stå i frivillig arbeid gjennom lang tid. Derfor er det godt å kjenne at vi er et stort fellesskap med felles mål om at alle skal kjenne seg hjemme i kirken, og at alt menighetens arbeid skal preges av evangeliet om Jesus Kristus. Det er ikke alltid like lett å være en kirke uten kirkebygg. Likevel ser vi at arbeidet fram mot nytt kirkebygg har samlet oss på en god måte. Engasjementet er stort. Mange er allerede i sving i ulike komiteer og utvalg og legger ned utrolig mye arbeid, og mer skal det bli. Mange flere vil bli invitert med til å delta i ulike komiteer og annet dugnadsarbeid. Det skal tas stilling til alt fra gulvbelegg til kopper og kar. Det er ikke MR som står ansvarlig for bygging av ny kirke, men vi engasjeres og involveres på ulike områder. Det meste av arbeidet menigheten driver er knyttet til aldersgrupper eller for de med felles interesser, men noen arrangementer skal favne alle. I høst prøver vi oss på en ny form på høstbasaren. Den blir lørdag 28. september og vi håper det blir menighetens storsamling. Musikkutvalget skal også arrangere ulike salme/musikkvelder med mye fin fellessang. Søndagens gudstjeneste vil alltid være menighetens hovedsamling. Vi er glad for alle som deltar og ønsker at flere skal kjenne at det er godt å samles til fellesskap og bønn. Vi i MR har ofte ulike meninger, men vi opplever det mer som en styrke enn som en svakhet. Vi klarer alltid å komme fram til gode felles løsninger når vi tar oss tid og lytter til hverandre. Selvsagt hadde vi trodd at vi skulle få utrettet mye mer på denne tiden. Ofte må vi diskutere oss gjennom mange og vanskelige saker vi i utgangspunktet ikke hadde tenkt på før. Men, det er lærerikt og spennende, så hvis du en gang blir spurt om å stille til valg er det absolutt å anbefale. Har du gode råd, trenger du et fellesskap eller ønsker å delta som leder, må du gjerne ta kontakt med en av oss i MR, eller på menighetskontoret. Åshild Meling Koch (leder) Inspirasjonssamling 7.nov 2013, kl på Senteret I år er tema lik visjonen vår: Kopervik kirke for alle- hele livet.undertema er: TA MED EN VENN :) Vi vil bli mange flere medarbeidere. Da må vi spre det glade buskapet og inviterer til godt fellesskap, engasjement, arbeid for ny kirke, mmm. Liv Berit Tønnesen er kveldens inspirator. Hun er en levende og humoristisk formidler med bred erfaring som frivillig medarbeider i flere menigheter siden ungdommen. Nå er hun aktiv i IMIkirken og leder for Oases Bønnenettverk. Hun har vært selvstendig næringsdrivende veileder og foredragsholder i 20 år. Vil du vite mer om hva Liv Berit står for, er boka hennes Frodig ørken en god begynnelse. Hun har med boka for salg. Du kan lese mer om hennes arbeid på Det blir musikalske innslag ved vårt nystartede husband (gled deg ), dramagruppa legger planer, og - som vanlig - blir maten en kulinarisk opplevelse. Sett av dagen allerede nå! Nærmere program kommer i september/oktober.ta med deg en venn og meld på til menighetskontoret tlf / eller e-post karmoykirken.no Hjertelig velkommen! Hilsen Kopervik menighet 12

13 Disse glassmaleriet er laget av årets kunstkonfirmanter og henger i interimkirka i vinduet mot sør. Evaluering av konfirmanttiden I konfirmantåret 2012/13 valgte 112 av 118 ungdommer i Kopervik kirkelig konfirmasjon. At 95% av medlemmene velger å gå til konfirmantundervisning hos oss, synes vi er fantastisk! Vi ber hvert år konfirmantene fylle ut et evaluerings skjema, slik at vi kan vurdere og utvikle opplegget. Under følger et kort resyme av skjemaet. 85 av konfirmanter har svart, dvs. 76%. Svarene er gitt anonymt. På spørsmål om undervisningen, gudstjenesten og deltakelsen som klokkerkonfirmant svarte alle utenom 1 at det var kjekt eller ok/greit. Alle likte rekefesten og konfirmantleirene, mens 5 pers. syntes Kirkens Nødhjelpaksjonen var dårlig. Med unntak av 2 konfirmanter har alle likt seg i de ulike gruppene:kor, Vertshus, Friluft, Kreativ, Krik og Basic. De siste årene er konfirmantene introdusert for ungdomsgudstjenesten Church_ chill. Vi ønsker at de skal få oppleve en gudstjeneste med en liturgi som er mer tilpasset deres alder og uttrykk. Evalueringen tyder på at opplegget er vellykket, selv om det selvfølgelig arbeides kontinuerlig med konseptet. Målet er alltid gudstjenester som hele menigheten kan være sammen om. Konfirmantene har beskrevet med egne ord hva de likte best og hva de kunne ønsket annerledes i gudstjenesten Her er et lite utvalg: Likte best: Sangene, Guds ord, musikken, at det er stille, stemningen, prekenen, opplegget. Kunne vært annerledes: bygningen, ikke alle var stille, lite sang, lite action. På spørsmålet om hva de husker best, svarer de: Konf leir, Jesus!, lærerne, vertshus, de hyggelige samtalene, at jeg fikk nye venner og eg trives her,maten, Rekefesten, ute i Liarlund i regn, alle folkene, kjempegøy på leir, bra opplegg! S.L./ I.M.D. INNTEKTER TIL NY KIRKE. Vi jobber med ulike måter å skaffe penger til inventar og utstyr i kirka vår. Foreløpig tenker vi på loppemarked event. auksjon våren Du som synes at DETTE høres KJEMPEKJEKT ut eller at du har lyst til å gjøre noe helt annet: Ta kontakt! Flere hoder tenker flere tanker, og vi vil gjerne tenke sammen med deg! Hilsen Kopervik menighet. Inger Marie Dagsland ( adm.leder) 13

14 Husk frivillig kontingent til bladet! Tlf: Din blåreseptleverandør inkontinens stomi kateter brystproteser sår Vi er Gratis avhengige utkjøring varer. av Avd. Kopervik tlf: din støtte! girokonto: Avd. Åkrehamn tlf: Aksdal Kopervik Takk til Takk alle til alle som støtter bladet! bladet! Takk til alle bidragsytere! Tannlege tannlege M.N.T.F Håkon håkon Andreassen Hovedgaten hovedgaten 53,Kopervik. Telefon: telefon: Israelsk hud- og kroppspleieprodukter Basert på urter og Dødehavsmineraler INGER MARIE DAGSLAND Tlf Netto fortjeneste av salget går til ungdomsutviklerstillingen i Kopervik menighet MEGA-bygget, tlf Kopervik TEKLAN INNRAMMING 4250 KOPERVIK TLF Kopervik - for kvalitet og service 4250 Kopervik Bygg og Vedlikehold Tømrer Hallgeir Anglevik Valbergbakken 1, 4250 Kopervik Mobil Lars Haga Mobil TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY Postboks 44 - Stangeland Kopervik Tlf Fax Vakttlf Tannteknisk Laboratorium Telefon R. Amundsensgt. 12 Postboks Kopervik KARMØY Selskapslokaler, kortkurs og reisekurs. FOLKEHØGSKULE Vandrerhjem hver sommer 25. mai aug. Tlf /fax VI HAR Postboks FINE Kopervik SELSKAPSLOKALER Telefon: E-post: AS Postboks 177, 4291 Kopervik Telefon Skudeneshavn Tlf: Åkrehamn Tlf: Kopervik Tlf: Karmsund Tlf: Husk frivillig kontingent til Bladet! Girokonto: Telefon: Kolbeinsen Elektrosenter a.s Anna Eegsgt Kopervik Telefon Gågaten Kopervik Kirketorget 14 10

15 Døpte B Kopervik interimkirke Celina Pedersen Velde Kopervik interimkirke Solveig Vedå Olavskirken Avaldsnes Johannes Fjelland Gressgård Åkra kirke Noah Kristiansen Kopervik interimkirke Siver Nordal Bømlo kyrkje Chris André Conesa Kopervik interimkirke Leander Halvorsen Kopervik interimkirke Elius Thorvaldsen Stol Olavskirken Avaldsnes Emelin Solheim Olavskirken Avaldsnes Linnea Utne Bratthammer Olavskirken Avaldsnes Johannes Bokneberg Stange Kopervik interimkirke Matilde Horn Wærnes Kopervik interimkirke Constanse Olsen Kopervik interimkirke Lars Tvedt Åkra kirke Nikolai Engevik Sevland Åkra kirke Philip Nyrud Tjøsvoll Olavskirken Avaldsnes Chris Amund Bertelsen Kopervik interimkirke Vilde Kvilhaug Pavlic Kopervik interimkirke Mariell Lundervold Kopervik interimkirke Idar Flakke-Bjørnsen Kopervik interimkirke Helene Hagen Sverdrupsen Kopervik interimkirke Pakin Jahn Jakobsen Åkra kirke Leon Sjøen Korsnes Kopervik interimkirke Ludvig Stol Hemnes Kopervik interimkirke Tia Jenssen Kopervik interimkirke Taralynn Worre arnas arnas side Hei! Håper du har hatt en fin sommerferie hvor du enn måtte ha vært i ferien. Vi i Kirketorget vet ikke hvor du har vært eller hva du har opplevd. Men det hadde det vært kjekt å få vite! Derfor har vi en annen type oppgave denne gangen. Den ligner litt på Sommerstreken i Haugesunds Avis, men vi har en overskrift som tegningen må handle om: Noe kjekt jeg opplevde eller så i sommer. Kopervik interimkirke Kopervik interimkirke Udland kirke Avaldsnes kirke Norheim bårehus Kopervik interimkirke Åkra kirke Kopervik interimkirke Alversund kirke Kopervik interimkirke I.E. Kopervik interimkirke Avaldsnes kirke Kopervik interimkirke Åkra kirke Kopervik interimkirke Kopervik interimkirke Avaldsnes kirke Tegningen sendes til Kopervik Menighetskontor, Sveinsvolljordet 9, Postboks 14, 4291 Kopervik. Fristen er 20. oktober. Husk å skrive tydelig navn, adresse og alder på tegningen. Den som blir trukket ut som vinner, vil få tegningen inn på Barnas side i neste nummer av Kirketorget. Og selvsagt vil det komme en liten premie i posten. Døde Aslaug Gurine Hansen Lars Bratthammer Arne Birger Pedersen Solveig Kristine Børresen Alf Sørensen Margith Wilsgaard Johan Nielsen Olaf Martin Ørjansen Per Atle Årseth Gunnar Holten Andrea Skår Leif Eriksen Gunhild Tjørve Margaret Karin Håvardsen Leif Andreas Martinsen Karl Magne Utseth Bjørg Langaker Vigde tsrevisjon THORVALDSEN & STAVE REVISJON DA B side Søndagsskolen bruker Sprell levende opplegget fra Søndagsskoleforbundet. Vi har samling hver søndag kl. 11 til ca unntatt i skolens høst- og vinterferie. Vi vil også i år ha loppemarked med fravokste leker på ungdomsrommet søndag 17. november. Da er det familiegudstjeneste med utdeling av barnebibel til 4-åringene. I vår fikk vi inn 535,- kr som vi skal kjøpe undertøy for. Sammen med avlagte barneleker blir dette kjekke julepresanger som vi pakker til barn på barnehjem i Ukraina via THK. Til slutt en liten skolevits: Per: Lærer, kan jeg bli straffet for noe jeg ikke har gjort? Læreren: Neida, det kan du ikke. Per: Puh, det var godt. Jeg har nemlig ikke gjort leksene til i dag. Vinnerne av familieløypa, som ble arrangert på menighetsturen til Grinde i vår, er fra venstre: Jessica, Alexandra, Julie. TA TUREN TA TUREN TIL NORDSJØFARTMUSEET TIL I TELAVÅG I Tlf. Tlf TSREVISJON thorvaldsen & stave revisjon da 15

16 GAVEBUTIKKEN SOLSTEIN PÅ VEASLETTA Gavebutikken på Solstein kan spre mange gleder, men den er kanskje altfor lite kjent i omegnen. Det ville vi i Kirketorget gjøre noe med og tok oss en tur til Solstein på Veasletta. Tidligere jobbet mange av de ansatte på Trepro og senere Industripartner i Kopervik. Noen arbeidet og på andre vernede bedrifter på Karmøy. Men med Solsteinbygget har de fleste arbeidsplassene nå havnet under samme tak. Tilsammen er det ca.100 arbeidstakere og ledere i bygget. Det er enda ferietid for mange da vi kommer på besøk i august. Vi blir møtt av en smilende leder og aktivitør på gavebutikken, Marianne Hogneland fra Kopervik, som viser oss rundt. Etterhvert dukker flere blide ansikter opp; mange kjenner oss fra Leikarringens øvinger på U&A-senteret. Liv Torill Hystad synes det er kjekt å få besøk i arbeidstiden. Så her sitter dere og skaper fine kunstverk av glassbiter. Hvordan går du fram? Liv Torill setter seg ved arbeidsbordet og viser hvordan bitene blir lagt. Hva skal dette bli? -Det skal bli en engel. Og se her i utstillingsvinduet står en jeg har pyntet selv. Ingen av englene i butikken er helt like. - Hvordan får dere bitene til å henge sammen? Marianne viser oss en svær smelteovn som står midt i rommet - Her legges de små kunstverkene i løpet av arbeidsdagen. Om kvelden foregår smelteprossessen ved 800 grader. Figurene er ferdige og klar til å monteres neste morgen. Butikken er full av ulike glassfigurer, fat, hjerter, engler, smykker og bilder. Men her er og endel designerklær. Festlige kulelamper er Fair-play produkter fra Thailand. I en kurv fant vi også nystekt, hjemmelaget grovbrød fra kjøkkenet på Solstein.- Dere får ikke tingene dere lager selv, Liv Torill. Hvor blir de av? -Butikken selger dem og så får vi penger til å reise på tur sammen. Vi har vært både på Bømlo og Stord. Det er veldig kjekt Gavebutikken åpnet for vel et år siden. Hvordan har salget gått? -Til jul gikk vi tom for engler, så nå i år har vi startet produksjonen tidligere slik at vi skal dekke behovet for engler denne julen. Vi sysler også med et utkast til julekrybbefigurer i glass som arbeiderne her har tenkt ut. Vi forstår at på denne arbeidsplassen er det en høy faktor av samarbeid, kreativitet og skaperglede. Før vi går, viser Rasmus og Marianne oss rundt på noen av de andre avdelingene På Jobbfrukt- avdelingen skal det pakkes og leveres frukt til de 500 faste kundene. Og på en annen avdeling skal bestillingene på Hervikprodukter pakkes før postbilen kommer og henter pakkene Overalt blir vi møtt av glade og smilende arbeidstakere. Jo, Solsteinbedriften lever sannelig opp til den steinen den har fått navn etter. Solstein var en stein som ble brukt til å navigere etter når en var på vei til nye mål. Slik kunne en bevege seg trygt i ukjent farvann. Så nå håper vi at mange får lyst til å ta glasskunstverkene i nærmere øyensyn og finner veien til gavebutikken på Solstein. I.E. 16

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2014 21. Årgang. Mer s. 2. Med rot i virkeligheten: Les intervju med leder for Karmøy hagelag s. 4. God Pinse!

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2014 21. Årgang. Mer s. 2. Med rot i virkeligheten: Les intervju med leder for Karmøy hagelag s. 4. God Pinse! Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2014 21. Årgang Mer s. 2 God Pinse! Med rot i virkeligheten: Les intervju med leder for Karmøy hagelag s. 4 1 ETTERTANKE KOPERVIK MENIGHET Kopervik menighetskontor Servicekontoret:

Detaljer

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20.

LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2013 20. Glimt fra pervik Menighet Nr. 4 2013 20. Årgang LUCIA-BARN FRA KOPERVIK MENIGHETSBARNEHAGE PÅ BESØK PÅ ELDRETREFFET Les mer på side 9 Kirkeinnvielseskomiteen side 12 Synzigus sang på Høstbasaren side 7

Detaljer

Gledelig Jul! Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2012 19. Årgang. Lucia-feiring i barnehagen. Sørger for hovedgevinsten til misjonsmessen se s.

Gledelig Jul! Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2012 19. Årgang. Lucia-feiring i barnehagen. Sørger for hovedgevinsten til misjonsmessen se s. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 4 2012 19. Årgang Lucia-feiring i barnehagen se s. 16 Sørger for hovedgevinsten til misjonsmessen se s. 5 Vintage til inntekt for ny kirke se s. 8 Gledelig Jul!...for det

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang

John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 3 2010 17. Årgang Les intervju med Laura Marie Vedøy s. 3 John Magne Gabrielsen, fikk Tormod Torfæus-prisen under årets Kopervikdager Ønsker seg ny rosa kirke s 8-9 Tilskuere

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9. Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage,

God Påske! Les om opptrinnet s. 10. TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9. Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage, Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 1 2012 19. Årgang Les om opptrinnet s. 10. God Påske! TenSing et av mange tilbud for ungdom i menigheten. Se s. 7-9 Blåveisen i Elisabeth Thomassen sin hage, 1 et sikkert

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

God jul! Til adventsljosa. Alle leserne ønskes en riktig

God jul! Til adventsljosa. Alle leserne ønskes en riktig GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2009 16. ÅRGANG Til adventsljosa Guds ord har lova sant og visst ein Frelsarfyrste til vår jord. Så kveikjer me det fyrste ljos i trua på Guds dyre ord. Det andre ljos

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2006 13. ÅRGANG Det lyser i stille grender Foto: Kåre V. Nilsen Det lyser i stille grender Av tindrande ljos i kveld, Og tusene barnehender Mot himmelen ljosa held. Og

Detaljer

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014

a:men Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 5 2014 Tangentene har blitt ledige kantor Gerd Inger har gitt seg Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Gerd Inger takker for

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Les om UKA i Kopervik kirke

Les om UKA i Kopervik kirke GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2007 14. ÅRGANG TIDI HO RENN SOM ELV MOT OS. FORT SKIFTER SUMAR TIL VETTER. FADER VER ALLTID NOREGS LOS, RADT TIL DEI SEINASTE ÆTTER. Les om UKA i Kopervik kirke kirke

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG. God Jul 2003. Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 4 2003 10. ÅRGANG God Jul 2003 Formingsarbeide av klasse 5b ved Kopervik skole Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG Barnekoret Shalom feirer 25-års-jubileum i mars. God Påske! Sogneprestens spalte Gi meg vann! Uten vann intet liv. Du og jeg består i hovedsak av vann og

Detaljer

Bli kjent med Nordstrand kirke. nye. Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Det skjer i menighetene. Storbandkonsert NR 4 2015 HØSTEN 95.

Bli kjent med Nordstrand kirke. nye. Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Det skjer i menighetene. Storbandkonsert NR 4 2015 HØSTEN 95. NR 4 2015 HØSTEN 95. ÅRGANG nye Bli kjent med Nordstrand kirke side 16 side 15 Det skjer i menighetene Har du kjøpt en stol? Se innstiftet og kjøp! Storbandkonsert Velkommen til din lokale kirke Nye Nordstrand

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015

...blekner aldri. Nr 1/2 Vår/sommer 2015 ...blekner aldri Nr 1/2 Vår/sommer 2015 Gode tall for Oddernes m Det har blitt skrevet en del om nedgang i Den norske kirke. Men hvordan står det egentlig til? Og det som kanskje interesserer oss mest,

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra Februar/mars 2014 Nr. 1 14. årgang www.normisjon.no Nordland/Troms/Finnmark Jens Iver Jensen Forstår vi at Gud skapte alt ved sitt ord? Det er vanskelig. 11 2 nord 8 Nordland Velkommen til årsmøte

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57

kjerkebla kjerkebla Langfredag i Torvaastad kirke For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 kjerkebla kjerkebla For Torvastad menighet Nr 2-2013 - Årgang 57 Langfredag i Torvaastad kirke Foto: SJS KJERKEBLA PÅSKE 2012 Montasje: ba1969 på sxc.hu Andakt Kjerkebla for Torvastad: Redaktør: Johannes

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Inge MC-prest. Inviterer til valg. Har englene bil? Frivillig hos Kirkens SOS. Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16

Inge MC-prest. Inviterer til valg. Har englene bil? Frivillig hos Kirkens SOS. Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 : menighetsblad for Bønes - 4/05 - årgang 2 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Inviterer til valg Menighetene inviterer til valg av nye menighetsråd i høst. Mens noen menigheter sliter med

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s.

ÅKRA. Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s. 8-9 GO LIVE gjør budskapet levende s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 1 Mars 2011 utgitt av åkra sokneråd 18. årgang Misjonsvinduet s. 4-5 Kirkebasaren i Åkra kirke s. 6-7 En prat med Odd Jostein Fabrin s.

Detaljer

Lund og Heskestad menighetsblad

Lund og Heskestad menighetsblad Lund og Heskestad menighetsblad - Våt, men fantastisk Korsvei-festival - Valgresultater - Kapellanen på Lista m.m. Kjøreplan: Frist for stoff 09. nov. Ut ca. uke 50 Knut Svenning Sokneprest Trefftid: tirs.

Detaljer