Avfall Innlandet Transport av avfall. - Utfordringen. Regionsjef Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avfall Innlandet 2011. Transport av avfall. - Utfordringen. Regionsjef Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland"

Transkript

1 Avfall Innlandet 2011 Transport av avfall - Utfordringen Regionsjef Guttorm Tysnes, Norges Lastebileier-Forbund Hedmark og Oppland

2 NLF - næringsorganisasjon og arbeidsgiverforening 4000 medlemmer Ca biler arbeidstakere Renovasjon i HedOpp: 45 bedrifter

3 Det store mangfoldet 40 % 35 % 30 % 25 % 37 % 29 % 22 % 1. Veg anlegg og bygg 2. Distribusjon lokale transporter 3. Langtransport inn-/utland 4. Spesialtransporter 5. Landbrukstransporter 6. Tank Bulktransport ADR 7. Transportsentraltransporter 8. Miljø - Renovasjonstransporter 20 % 17 % 17 % 16 % 16 % 15 % 11 % 10 % 5 % 0 %

4 Visjon og hovedmål Visjon: NLF får full aksept for sin nytte for samfunnet. Hovedmål: NLF leverer kompetanse, resultater og samhold.

5 Mange sliter økonomisk Lav driftsmargin Liten egenkapital

6 Hvilke krav stiller oppdragsgiver til transport på vei? Billig Raskt Skadefritt

7 Kvalitet? Ja, under forutsetning av: Billig Raskt Skadefritt

8 Alle norsk må ha løyve 1. Faglig kvalifikasjon og vandel Bestått eksamen fra en av departementet godkjente teoretiske opplæring Politiattest (maksimum 3 måneder gammel) 2. Krav til økonomi attest fra kemneren i søkers bostedskommune attest fra skattekontoret (Skatt Øst) (tlf ) attest fra konkursregisteret i Brønnøysund (tlf ) firmaattest/attest fra enhetsregisteret garanti fra bank eller forsikringsselskap, kr /9.000 Euro for det 1. løyvet, kr /5.000 Euro for hvert påløpende løyve 3. Gebyr kr per løyve.

9 Mange store utfordringer Tøff konkurranse Tidspress Kjøre- og hviletid Flere utlendinger i markedet Og alle tror at jernbanen kan løse alle problemene

10 Innenlands godstransport Transportmengde i millioner tonn Lastebil Båt/skip Jernbane Kilde: Statistisk Sentralbyrå Store og små lastebiler frakter 74 prosent av godsmengden i Norge. Av mengden som fraktes til lands foregår over 97 prosent med lastebil.

11 Sikret nødvendig veggrep?

12 Dekk / Kjetting.

13 Kjøre- / hviletid

14 Kjøre- /hviletid. Juks - dokumentfalsk!

15 Smart rumener måtte stå flere dager på Hadeland.

16 Kabotasje Ny definisjon fra 1. november 2009 en utenlandsk transportør som ikke har forretningssted i Norge, kan utføre inntil 3 kabotasjeoperasjoner i løpet av en periode på 7 dager. Men kontrolleres lite

17 Stoppet ulovlig kabotasje! Danske Anneberg Transport AS har kjørt gass fra Stavanger til Oslo på regelmessig basis med utenlandsk transportmateriell. NLF og TransportMagasinet var til stede da to Anneberg-biler, en dansk- og en tyskregistrert trekkvogn ble tatt inn til kontroll på Oslo trafikkstasjon på Risløkka, hvor de ble stående lenge.

18

19 Sosial dumping Økende problem innen transport? Samarbeid NTF og YTF, Arbeidstilsynet og Vegdirektoratet Nasjonal minstelønn Østeuropeiske sjåfører kjører og jobber inntil 23 timer i døgn for norske selskaper for helt ned i åtte kroner timen. Kilde: NRK Telemark

20

21 Bomsniking! Utenlandske vogntog braser daglig gjennom norske bomstasjoner og lar regningen virvle som støv i dragsuget bak de store tilhengerne.

22 Alle må behandles likt! Tid på kontroll Krav til utstyr Dokumenter Avgifter Kjøreforbud Ulykker Rus Er dårlig språk en fordel? Hvorfor kjører så mange utlendinger i helgene?

23 Vedlikehold og forfall Rammene til drift og vedlikehold av vegnettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet i handlingsprogramperioden Kilde: Statens vegvesens handlingsprogram Dårlig vedlikeholdte veger gir lastebilnæringen store ekstra tids- og kjøretøykostnader. Kostnader som i neste omgang belastes næringslivet og forbrukerne.

24 Kundene stiller større krav - Hva skjer hvis 25 tonn sklir på en glatt issvull? HA Husk HMS for sjåføren!

25 Vanskeligere å komme fram

26 Hvem vil kjøre lastebilene? Søkere i 2008 = 288 Søkere i 2009 = 278 Søkere i 2010 = 304 Søkere i 2011 =??? Kilde: Udir TØMRERFAGET BA HELSEARBEIDERFAGET ELEKTRIKERFAGET BARNE-OG UNGDOMSARB BILFAGET, LETTE KJ,ØY 979 FRISØRFAGET DH 659 INDUSTRIMEKANIKERFAGET 622 IKT-SERVICEFAGET 614 RØRLEGGERFAGET 578 KOKKFAGET 573 SALGSFAGET 486 KJEMIPROSESSFAGET 332 ANLEGGSMASKINFØRERFAGET 327 MATROSFAGET 309 YRKESSJÅFØRFAGET SS 304 KONTOR-OG ADMINISTRASJON 297 MOTORMANNFAGET 292

27 Avfallet i Napoli sendes til Øra? Istedenfor å havne i Napolis gater, kan det italienske søppelet snart varme opp Fredrikstads innbyggere. FB

28 Eller eksport av avfall til Sverige Norsk Industri har i et notat til Finansdepartementet pekt på at eksport av avfall til svenske forbrenningsanlegg vil fortsette uavhengig av den norske avgiften eller ikke. Konkurranseforholdene vil neppe endre seg ved bortfall av avgiften på forbrenning av avfall. Det synes heller ikke som eksporten til Sverige er miljømessig dårligere enn å forbrenne avfallet i Norge. Kilde:

29 Grønne innkjøp i skuddet Bying green- håndbok i grønne innkjøp

30 Varemottak på nytt bygg til 600 mill kr

31 Det største som har skjedd innen varelevering siden bakløfteren ble oppfunnet! Varemottakene inn i plan- og bygningsloven Arkitektene finner bestemmelsene i enkle faktaark

32 Statens Bygningstekniske etat Varemottak Varemottak skal ha plassering, atkomst, størrelse og utforming tilpasset byggverkets funksjon. Veiledning Til bestemmelsen Det er viktig at varemottak planlegges, prosjekteres og utføres slik at det oppnås funksjonelle løsninger med hensyn til atkomst, størrelse og de aktiviteter som lossing og lasting av varer innebærer. Høyden på lasterampe tilpasses vareleveransene. Lager planløses og merkes for varetrafikk, kildesortering og paller. Anbefalinger Plassering av varemottak i byggverket bør vurderes med hensyn til trafikk og fri sikt på gatenivå og interne transportveier til bestemmelsessted. Varemottaket bør ikke plasseres slik at varetransport krysser atkomst til byggverkets hovedinngang. Lasterampe bør ha sklisikker overflate som tåler forutsatt belastning og være beskyttet mot is og snø.

33 Verre og verre press på tider og priser

34 Norske bedrifter har ansvaret Det hadde vore fint med fleire vinterdekk. Det innrømmer ein polsk sjåfør når han viser NRK vogntoget han køyrer. Køyretøyet har berre fire vinterdekk. Dei siste vekene har utanlandske vogntog ført til vegstengingar fleire stadar i Noreg. NRK Norsk Transportarbeiderforening meiner oppdragsgjevarane må bli pålagde å ta ansvar for at utanlandske vogntog er godt skodde.

35 Ansvar for/ bakenforliggende årsak til uønskede hendelser og ulykker SELSKAP/ARBEIDSGIVER Kvalitetssystem - Sikkerhetsprogram -Vedl.holdsprogram -Krav til utstyr -Innkjøpsrutiner FØREREN Mangelfulle kunnskaper og ferdigheter Manglende risikoforståelse TRANSPORTKJØPER/ PRODUKSJONSBEDRIFT Tar for lite hensyn til sikker transport i sin produksjonskjede SPEDITØRER/ TRANSPORTFORMIDLERE Legger opp løp som det ikke er mulig å gjennomføre med god sikkerhet Føreren er Ansvarlig reaksjon Ulykke Uønsket hendelse Trafikal eller teknisk svikt MYNDIGHETER Lovverk/ rammer Infrastruktur/vei ANDRE AKTØRER Lastebileierforbund Sjåførorganisasjoner

36 Oppdragsgivers ansvar Straffeloven 48a Når noen på vegne av et foretak begår et lovbrudd, kan foretaket straffes Plikt til å aktivt medvirke til arbeidstid blir fulgt Ansvarlig for fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf aml 2-2 Plikt til å sikre at kjøre- og hviletidsbestemmelsene kan følges ADR klare plikter for avsender

37 Oppdragsgivers plikter, forts Må i langt større grad enn tidligere kvalitetssikre underleverandører Kan ikke fraskrive seg ansvaret for trafikkforseelser, overtredelser av aml Må sørge for gode rutiner, også fra utenlandske oppdragstakere!! Ikke sa ja til for billige transportører!!! Det som er for godt til å være sant, er sjelden sant

38 Hva skulle gubben gjort uten ei solid kjerring skulle n ha børi traktor n da eller?

1 Godstransportens organisering

1 Godstransportens organisering 1 Godstransportens organisering Mål for kapitlet Du skal kunne gjøre rede for godstransportens organisering og samfunnsmessige betydning. Mål for delemnet: Godstransportens plass i samfunnet Du skal kjenne

Detaljer

2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd

2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd 2 Lover, forskrifter og andre regelverk. Konsekvenser av brudd Mål for kapitlet Du skal kjenne til og kunne finne fram i aktuelle lover, forskrifter og andre regelverk og kjenne til at lovbrudd kan få

Detaljer

Størrelsen på fremtidens godsbiler i bysentrum

Størrelsen på fremtidens godsbiler i bysentrum Arbeidsdokument av 21. oktober 2010 3156 Godstransportforum Cand oecon Olav Eidhammer Ph.d. Michael Wøhlk Jæger Sørensen ØL/2269/2010 Forum for lokale godstransporter Størrelsen på fremtidens godsbiler

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil.

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil. www.lastebil.no NORGES LASTEBILEIER-FORBUND ÅRSBERETNING 2014 VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» Utgittt av Norges Lastebileier-Forbund juni 2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av

Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) NLF (Norges Lastebileier-Forbund) LTL (Logistikk- og Transportindustriens Landsforening) Oslo våren

Detaljer

Bildistribusjon med presisjon Side 8

Bildistribusjon med presisjon Side 8 NR. 3 SEPTEMBER 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Bildistribusjon med presisjon Side 8 Logistikkbransjen har lav lønnsomhet Side 12 Skjerper tilsyn med godsbransjen Side 19 Minstelønn

Detaljer

Bransjestandard for varelevering

Bransjestandard for varelevering Bransjestandard for varelevering BVL utarbeidet av LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter) NLF (Norges Lastebileier-Forbund) NHO-LT (NHO Logistikk og Transport) Utgave nr. 2 Oslo, januar

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Arbeidstilsynets transportsatsning 2015-2016

Arbeidstilsynets transportsatsning 2015-2016 Versjonsdato 20.4.2015 1 Strategisk plan for 2013-2016 Innsatsen skal først og fremst rettes mot de næringer og virksomheter hvor vi vet at risikoen for arbeidsrelaterte helseskader er størst Transportbransjen

Detaljer

Byen og varetransporten

Byen og varetransporten Byen og varetransporten VEILEDNING Håndbok 250 Byen og varetransporten Tilrettelegging for varelevering i by 2 Leserveiledning Veilederen er delt i to hoveddeler. Del 1 omtaler varelevering i praksis,

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 52 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 Mål for trinn 2 53 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 54 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 60 2.3 Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid reduserer skatteinntekter, og

Detaljer

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel

Vekst i flyfrakt! nettverk. Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26. side 16. Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Nr. 4 desember 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Vekst i flyfrakt! side 16 Farlig gods side 10 Beredskapsfrakt side 22 Mer av alt side 26 Innhold UTGIVER: Schenker AS Postboks 223

Detaljer

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE

SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE SVART ARBEID PÅ HJEMMEBANE Å kjøpe svart arbeid er forbudt. Den svarte økonomien er et stort problem både for samfunnet og for mange av dem som arbeider svart. Svart arbeid undergraver skatteinntekter,

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. I denne første avisa for NTF-klubbene i spedisjonsbransjen finner du følgende innhold:

Tariffoppgjøret 2010. I denne første avisa for NTF-klubbene i spedisjonsbransjen finner du følgende innhold: Tariffoppgjøret 2010 I denne første avisa for NTF-klubbene i spedisjonsbransjen finner du følgende innhold: Leder: En felles spedisjonsavis for tariffoppgjøret 2010 side 3-4 Vi har streika for dette før

Detaljer

VIRKNINGER AV ALLMENNGJØRINGSVEDTAKET FOR GODSTRANSPORT

VIRKNINGER AV ALLMENNGJØRINGSVEDTAKET FOR GODSTRANSPORT NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.6.2015 Sak: Tariffnemda og Arbeidstilsynet NHO Logistikk og Transport VIRKNINGER AV ALLMENNGJØRINGSVEDTAKET FOR GODSTRANSPORT Notatet oppsummerer med at Norske lastebilselskaper

Detaljer

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14

Utålmodig logistiker. nettverk. Det norske bildet Side 4. Kabotasje er lovlig Side 10. til Korea Side 8. Side 14 Nr.2 juni 2012 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Utålmodig logistiker Side 14 Det norske bildet Side 4 Kabotasje er lovlig Side 10 Fra Molde til Korea Side 8 C200 Med Scanias FMS-system

Detaljer

Skandinavias logistikknav Side

Skandinavias logistikknav Side NR. 1 MARS 2015 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Gøteborg: Skandinavias listikknav Side 8 Oslo vil halvere klimagassutslippene side 20 Voss Water tar sjøveien side 10 Stein Erik Grønland

Detaljer

Overskrift. Forklarende tittel eller undertittel linje to. Veg g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift. Forklarende tittel eller undertittel linje to. Veg g - og o g trafikkavdelingen Overskrift linje Tilstandsundersøkelser to 2008 Forklarende tittel eller undertittel linje to RAPPORTA P P O R T Veg g - og o g trafikkavdelingen t r a f i k k a v d e l i n g e n nr: xxxxxxxxxxx TS 2009

Detaljer

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT

HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT HYTTEBYGGING I HEDMARK OG OPPLAND - SERIØS VIRKSOMHET? PROSJEKTRAPPORT Innholdsfortegnelse: Forord... 3 Bakgrunnen for prosjektet.... 3 Målet for prosjektet... 3 Målgruppe... 3 Hyttebygging seriøs virksomhet?...

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen 274 Em. 4. mars Endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. 2008 Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet

- Nytt 5-6/01. Kamp om avfallet I N F O R M A S J O N S B L A D F O R N O R S K R E N H O L D S V E R K S- F O R E N I N G U T G I T T A V N O R S K R E N H O L D S V E R K S - F O R E N I N G Kamp om avfallet Økt velferd gir mer avfall.

Detaljer

Sak nr. 6 [13:26:01] Interpellasjon fra representanten Per Rune Henriksen til klima- og miljøministeren: «Norge har klare ambisjoner i

Sak nr. 6 [13:26:01] Interpellasjon fra representanten Per Rune Henriksen til klima- og miljøministeren: «Norge har klare ambisjoner i Sak nr. 6 [13:26:01] Interpellasjon fra representanten Per Rune Henriksen til klima- og miljøministeren: «Norge har klare ambisjoner i avfallspolitikken om at avfallsmengden skal reduseres, ombruk av gjenstander,

Detaljer