Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del I - Oversikt over fagkoder skoleåret 2003/2004 videregående opplæring og teknisk fagskole"

Transkript

1 1 Fag som inngår i minimumskravet til generell studiekompetanse, alle studieretninger 14 FS1066 Norsk hovedmål, skriftlig Norsk hovudmål, skriftleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler FS1067 Norsk sidemål, skriftlig Norsk sidemål, skriftleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler FS1100 Tverrfaglig eksamen Tverrfagleg eksamen V03 V04 Forsøk for spesielle skoler 5 VG1200 Engelsk Engelsk V95 Elever 5 VG1201 Engelsk Engelsk V99 Elever, IT-forsøk 5 VG1202 Engelsk elever m. tegnspråk Engelsk elevar m. teiknspråk V03 Elever 5 VG1203 Engelsk Engelsk V03 Privatister 1 VG1204 Engelsk Engelsk V95 V98 Se VG1200 (gen.studie.komp med VF1210) VG1205 Engelsk, muntlig Engelsk, munnleg V98 Privatist VG1206 Engelsk el. m. tegnspr., te. Engelsk el. m. teiknspr., te V03 Privatist, tegnspråkelig 5 VG1207 Engelsk elever m. tegnspråk Engelsk elevar m. teiknspråk V03 Privatister, skriflig 5 VG1300 Matematikk 1MA-A Matematikk 1MA-A V95 H01 Elever 5 VG1301 Matematikk 1MA-B Matematikk 1MA-B V95 H01 Elever 5 VG1302 Matematikk 1MA-A Matematikk 1MA-A V95 H01 Privatister 5 VG1303 Matematikk 1MA-B Matematikk 1MA-B V95 H01 Privatister 2 VG1304 Matematikk 1MA-A Matematikk 1MA-A V95 V98 Se VG1300/2 (gen.studie.komp m. VF1310) 2 VG1306 Matematikk 1MA-B Matematikk 1MA-B V95 V98 Se VG1301/3 (gen.studie.komp m. VF1310) 5 VG1307 Matematikk 1MA-A Matematikk 1MA-A V00 V00 Elever, alternativ eksamen 5 VG1308 Matematikk 1MA-B Matematikk 1MA-B V00 V00 Elever, alternativ eksamen 5 VG1330 Matematikk 1MX Matematikk 1MX V01 Ny plan, elever 5 VG1331 Matematikk 1MY Matematikk 1MY V01 Ny plan, elever 2 VG1332 Matematikk 1X Matematikk 1X V01 Ny plan elever, gen.studie.komp med VF1320/VF VG1333 Matematikk 1Y Matematikk 1Y V01 Ny plan elever, gen.studie.komp med VF1320/VF1310 VG1335 Matematikk 1MX, muntlig Matematikk 1MX, munnleg V01 Privatist, ny plan VG1336 Matematikk 1MY, muntlig Matematikk 1MY, munnleg V01 Privatist, ny plan VG1337 Matematikk 1X, muntlig Matematikk 1X, munnleg V01 Privatist, ny plan VG1338 Matematikk 1Y, muntlig Matematikk 1Y, munnleg V01 Privatist, ny plan :22:15 Side 1 av 44 Del I

2 5 VG1340 Matematikk 1MX Matematikk 1MX V03 Privatister 5 VG1341 Matematikk 1MY Matematikk 1MY V03 Privatister 2 VG1342 Matematikk 1X Matematikk 1X V03 Privatister 2 VG1343 Matematikk 1Y Matematikk 1Y V03 Privatister 5 VG1346 Matematikk 1MX Matematikk 1MX V04 Elever, IT-forsøk 5 VG1347 Matematikk 1MY Matematikk 1MY V04 Elever, IT-forsøk 5 VG1400 Naturfag Naturfag V95 5 VG1401 Naturfag Naturfag V03 Privatister 3 VG1404 Naturfag Naturfag V95 V98 Se VG1400 (gen.studie.komp m. VF1410) 2 VG2500 Samfunnslære Samfunnslære V96 14 VG4000 Norsk hovedmål, skriftlig (BM) Norsk hovudmål, skriftleg (NN) V97 Elever VG4001 Norsk sidemål, skriftlig (NN) Norsk sidemål, skriftleg (BM) V97 Elever 14 VG4002 Norsk hovedmål, skriftlig (BM) Norsk hovudmål, skriftleg (NN) V01 Elever, IT-forsøk VG4003 Norsk sidemål, skriftlig (NN) Norsk sidemål, skriftleg (BM) V01 Elever, IT-forsøk 14 VG4004 Norsk hovedmål, skriftlig Norsk hovudmål, skriftleg V03 Privatister VG4005 Norsk, muntlig Norsk, munnleg V97 VG4006 Norsk sidemål, skriftlig Norsk sidemål, skriftleg V03 Privatister VG400X Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V99 Oppmeldingskode elever VG400Y Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring H99 Oppmeldingskode elever VG400Z Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V03 Oppmeldingskode privatister VG400Æ Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V03 Oppmeldingskode privatister 11 VG4100 Nordsamisk 1. språk, skriftlig Nordsamisk 1. språk, skriftleg V97 Elever 11 VG4101 Sørsamisk 1. språk, skriftlig Sørsamisk 1. språk, skriftleg V01 Elever 11 VG4102 Lulesamisk 1. språk, skriftlig Lulesamisk 1. språk, skriftleg V01 Elever 11 VG4103 Nordsamisk 1. språk, skriftlig Nordsamisk 1. språk, skriftleg V03 Privatister 11 VG4104 Sørsamisk 1. språk, skriftlig Sørsamisk 1. språk, skriftleg V03 Privatister VG4105 Nordsamisk 1. språk, muntlig Nordsamisk 1. språk, munnleg V97 VG4106 Sørsamisk 1. språk, muntlig Sørsamisk 1. språk, munnleg V01 VG4107 Lulesamisk 1. språk, muntlig Lulesamisk 1. språk, munnnleg V01 11 VG4108 Lulesamisk 1. språk, skriftlig Lulesamisk 1. språk, skriftleg V03 Privatister 11 VG4120 Norsk elever m. samisk, skr. Norsk elevar m. samisk, skr. V97 Elever 11 VG4121 Norsk elever m. finsk, skr. Norsk elevar m. finsk, skr. V97 Elever 11 VG4122 Norsk elever m. tegnspr., skr. Norsk elevar m. teiknspr., sk. V03 Ny plan, elev :22:15 Side 2 av 44 Del I

3 11 VG4123 Norsk elever m. samisk, skr. Norsk elevar m. samisk, skr. V03 Privatister 11 VG4124 Norsk elever m. finsk, skr. Norsk elevar m. finsk, skr. V03 Privatister VG4125 Norsk elever m. samisk, munt. Norsk elevar m. samisk, munnl. V97 VG4126 Norsk elever m. finsk, munt. Norsk elevar m. finsk, munnl. V97 VG4127 Norsk elever m. tegnspr., mu. Norsk elevar m. teiknspr., mu. V03 Ny plan 11 VG4140 Nordsamisk 2. språk, skriftlig Nordsamisk 2. språk, skriftleg V97 Elever 11 VG4141 Sørsamisk 2. språk, skriftlig Sørsamisk 2. språk, skriftleg V97 Elever 11 VG4142 Lulesamisk 2. språk, skriftlig Lulesamisk 2. språk, skriftleg V97 Elever 11 VG4143 Nordsamisk 2. språk, skriftlig Nordsamisk 2. språk, skriftleg V03 Privatister 11 VG4144 Sørsamisk 2. språk, skriftlig Sørsamisk 2. språk, skriftleg V03 Privatister VG4145 Nordsamisk 2. språk, muntlig Nordsamisk 2. språk, munnleg V97 VG4146 Sørsamisk 2. språk, muntlig Sørsamisk 2. språk, munnleg V97 VG4147 Lulesamisk 2. språk, muntlig Lulesamisk 2. språk, munnleg V97 11 VG4148 Lulesamisk 2. språk, skriftlig Lulesamisk 2. språk, skriftleg V03 Privatister 14 VG4160 Norsk 2. språk, skriftlig Norsk 2. språk, skriftleg V97 Elever 14 VG4161 Norsk 2. språk, skriftlig Norsk 2. språk, skriftleg V03 Privatister VG4165 Norsk 2. språk, muntlig Norsk 2. språk, munnleg V97 11 VG4180 Finsk 2. språk, skriftlig Finsk 2. språk, skriftleg V97 Elever 11 VG4181 Finsk 2. språk, skriftlig Finsk 2. språk, skriftleg V03 Privatister VG4185 Finsk 2. språk, muntlig Finsk 2. språk, munnleg V97 11 VG4190 Tegnspråk 1. språk Teiknspråk 1. språk V03 Ny plan, elev og privatist 4 VG4600 Nyere historie Nyare historie V95 Ny plan 4 VG4607 Nyere historie Nyare historie V98 V98 Gammel plan :22:15 Side 3 av 44 Del I

4 2 Andre felles allmenne fag, alle studieretninger Grunnkursnivå - koder som brukes i AA, ID, MD 4 VF1000 Norsk, skriftlig Norsk, skriftleg V95 =VF2010 VF1005 Norsk, muntlig Norsk, munnleg V95 =VF VF1120 Norsk elever m. samisk, skr. Norsk elevar m. samisk, skr. V95 =VF VF1121 Norsk elever m. finsk, skr. Norsk elevar m. finsk, skr. V95 =VF VF1122 Norsk elever m. tegnspr., skr. Norsk elevar m. teiknspr., sk. V01 Ny plan VF1125 Norsk elever m. samisk, munt. Norsk elevar m. samisk, munn. V95 =VF2135 VF1126 Norsk elever m. finsk, munt. Norsk elevar m. finsk, munn. V95 =VF2136 VF1127 Norsk elever m. tegnspr., mu. Norsk elevar m. teiknspr., mu. V01 Ny plan 4 VF1160 Norsk 2. språk, skriftlig Norsk 2. språk, skriftleg V95 =VF2170 VF1165 Norsk 2. språk, muntlig Norsk 2. språk, munnleg V95 =VF VF1190 Tegnspråk 1. språk Teiknspråk 1. språk V01 Ny plan 5 AA1010 Økonomi og info.-behandling Økonomi og info.-behandling V95 Elever 3 AA1011 Økonomi Økonomi V95 V00 Elever, siste skoleår 98/99 5 AA1012 Økonomi og info.-behandling Økonomi og info.-behandling V95 Privatister AA1015 Økonomi og info.-behandling Økonomi og info.-behandling V95 Elever Grunnkursnivå - koder som brukes i andre studieretninger 2 FS1132 Naturfag Naturfag V04 V05 Forsøk for spesielle skoler 2 VF1010 Norsk, skriftlig Norsk, skriftleg V95 VF1015 Norsk, muntlig Norsk, munnleg V95 2 VF1090 Tegnspråk 1. språk Teiknspråk 1. språk V01 Ny plan 3 VF1110 Nordsamisk 1. språk, skriftlig Nordsamisk 1. språk, skriftleg V95 V99 Bruk VF1100 VF1115 Nordsamisk 1. språk, muntlig Nordsamisk 1. språk, munnleg V95 V99 Bruk VF VF1130 Norsk elever m. samisk, skr. Norsk elevar m. samisk, skr. V95 1 VF1131 Norsk elever m. finsk, skr. Norsk elevar m. finsk, skr. V95 2 VF1132 Norsk elever m. tegnspr., skr. Norsk elevar m. teiknspr., sk. V01 Ny plan :22:15 Side 4 av 44 Del I

5 VF1135 Norsk elever m. samisk, munt. Norsk elevar m. samisk, munn. V95 VF1136 Norsk elever m. finsk, munt. Norsk elevar m. finsk, munn. V95 VF1137 Norsk elever m. tegnspr., mu. Norsk elevar m. teiknspr., mu. V01 Ny plan 3 VF1150 Nordsamisk 2. språk, skriftlig Nordsamisk 2. språk, skriftleg V95 V99 Bruk VF VF1151 Sørsamisk 2. språk, skriftlig Sørsamisk 2. språk, skriftleg V95 V99 Bruk VF VF1152 Lulesamisk 2. språk, skriftlig Lulesamisk 2. språk, skriftleg V95 V99 Bruk VF1142 VF1155 Nordsamisk 2. språk, muntlig Nordsamisk 2. språk, munnleg V95 V99 Bruk VF1145 VF1156 Sørsamisk 2. språk, muntlig Sørsamisk 2. språk, munnleg V95 V99 Bruk VF1146 VF1157 Lulesamisk 2. språk, muntlig Lulesamisk 2. språk, munnleg V95 V99 Bruk VF VF1170 Norsk 2. språk, skriftlig Norsk 2. språk, skriftleg V95 VF1175 Norsk 2. språk, muntlig Norsk 2. språk, munnleg V95 2 VF1210 Engelsk Engelsk V95 2 VF1211 Engelsk elever m. tegnspråk Engelsk elevar m. teiknspråk V03 3 VF1310 Matematikk 1MA-Y Matematikk 1MA-Y V95 V01 3 VF1320 Matematikk 1M Matematikk 1M V01 Ny plan VF1325 Matematikk 1M, muntlig Matematikk 1M, munnleg V01 Ny plan, privatister 2 VF1410 Naturfag Naturfag V95 NA bruker VG1400 Grunnkursnivå - koder som brukes i alle studieretninger 3 VF1100 Nordsamisk 1. språk, skriftlig Nordsamisk 1. språk, skriftleg V95 3 VF1101 Sørsamisk 1. språk, skriftlig Sørsamisk 1. språk, skriftleg V01 3 VF1102 Lulesamisk 1. språk, skriftlig Lulesamisk 1. språk, skriftleg V01 VF1105 Nordsamisk 1. språk, muntlig Nordsamisk 1. språk, munnleg V95 VF1106 Sørsamisk 1. språk, muntlig Sørsamisk 1. språk, muntlig V01 VF1107 Lulesamisk 1. språk, muntlig Lulesamisk 1. språk, munnleg V01 3 VF1140 Nordsamisk 2. språk, skriftlig Nordsamisk 2. språk, skriftleg V95 3 VF1141 Sørsamisk 2. språk, skriftlig Sørsamisk 2. språk, skriftleg V95 3 VF1142 Lulesamisk 2. språk, skriftlig Lulesamisk 2. språk, skriftleg V95 VF1145 Nordsamisk 2. språk, muntlig Nordsamisk 2. språk, munnleg V95 VF1146 Sørsamisk 2. språk, muntlig Sørsamisk 2. språk, munnleg V95 VF1147 Lulesamisk 2. språk, muntlig Lulesamisk 2. språk, munnleg V95 3 VF1180 Finsk 2. språk, skriftlig Finsk 2. språk, skriftleg V :22:16 Side 5 av 44 Del I

6 VF1185 Finsk 2. språk, muntlig Finsk 2. språk, munnleg V95 2 VF1900 Kroppsøving Kroppsøving V95 VKI nivå - koder som brukes i AA, ID, MD 9 VF2000 Norsk hovedmål, skriftlig (BM) Norsk hovudmål, skriftleg (NN) V96 VF2001 Norsk sidemål, skriftlig (NN) Norsk sidemål, skriftleg (BM) V96 VF2005 Norsk, muntlig Norsk, munnleg V96 7 VF2100 Nordsamisk 1. språk, skriftlig Nordsamisk 1. språk, skriftleg V96 =VF VF2101 Sørsamisk 1. språk, skriftlig Sørsamisk 1. språk, skriftleg V01 7 VF2102 Lulesamisk 1. språk, skriftlig Lulesamisk 1. språk, skriftleg V01 VF2105 Nordsamisk 1. språk, muntlig Nordsamisk 1. språk, munnleg V96 =VF4115 VF2106 Sørsamisk 1. språk, muntlig Sørsamisk 1. språk, munnleg V01 VF2107 Lulesamisk 1. språk, muntlig Lulesamisk 1. språk, munnleg V01 7 VF2120 Norsk elever m. samisk, skr. Norsk elevar m. samisk, skr. V96 7 VF2121 Norsk elever m. finsk, skr. Norsk elevar m. finsk, skr. V96 7 VF2122 Norsk elever m. tegnspr., skr. Norsk elevar m. teiknspr., sk. V02 Ny plan VF2125 Norsk elever m. samisk, munt. Norsk elevar m. samisk, munn. V96 VF2126 Norsk elever m. finsk, munt. Norsk elevar m. finsk, munn. V96 VF2127 Norsk elever m. tegnspr., mu. Norsk elevar m. teiknspr., mu. V02 Ny plan 7 VF2140 Nordsamisk 2. språk, skriftlig Nordsamisk 2. språk, skriftleg V96 =VF VF2141 Sørsamisk 2. språk, skriftlig Sørsamisk 2. språk, skriftleg V96 =VF VF2142 Lulesamisk 2. språk, skriftlig Lulesamisk 2. språk, skriftleg V96 =VF4152 VF2145 Nordsamisk 2. språk, muntlig Nordsamisk 2. språk, munnleg V96 =VF4155 VF2146 Sørsamisk 2. språk, muntlig Sørsamisk 2. språk, munnleg V96 =VF4156 VF2147 Lulesamisk 2. språk, muntlig Lulesamisk 2. språk, munnleg V96 =VF VF2160 Norsk 2. språk, skriftlig Norsk 2. språk, skriftleg V96 VF2165 Norsk 2. språk, muntlig Norsk 2. språk, munnleg V96 7 VF2180 Finsk 2. språk, skriftlig Finsk 2. språk, skriftleg V96 VF2185 Finsk 2. språk, muntlig Finsk 2. språk, munnleg V96 7 VF2190 Tegnspråk 1. språk Teiknspråk 1. språk V02 Ny plan 2 AA2010 Geografi Geografi V96 2 AA2011 Geografi Geografi V03 Privatister :22:16 Side 6 av 44 Del I

7 3 AA2020 Eldre historie Eldre historie V95 Ny plan 3 AA2027 Eldre historie Eldre historie V98 V98 Gammel plan VKI nivå - koder som brukes i andre studieretninger 6 FS1036 Norsk hovedmål, skriftlig Norsk hovedmål, skriftleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler FS1037 Norsk sidemål, skriftlig Norsk sidemål, skriftleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler FS1038 Norsk, muntlig Norsk, munnleg V03 V06 Forsøk for spesielle skoler 4 VF2010 Norsk, skriftlig Norsk, skriftleg V96 =VF VF2011 Norsk, skriftlig Norsk, skriftleg V98 V99 Bruk VF2010/1000 VF2015 Norsk, muntlig Norsk, munnleg V96 =VF VF2090 Tegnspråk 1. språk Teiknspråk 1. språk V02 Ny plan 5 VF2110 Nordsamisk 1. språk, skriftlig Nordsamisk 1. språk, skriftleg V96 5 VF2111 Sørsamisk 1. språk, skriftlig Sørsamisk 1. språk, skriftleg V01 5 VF2112 Lulesamisk 1. språk, skriftlig Lulesamisk 1. språk, skriftleg V01 VF2115 Nordsamisk 1. språk, muntlig Nordsamisk 1. språk, munnleg V96 VF2116 Sørsamisk 1. språk, muntlig Sørsamisk 1. språk, munnleg V01 VF2117 Lulesamisk 1. språk, muntlig Lulesamisk 1. språk, munnleg V01 3 VF2130 Norsk elever m. samisk, skr. Norsk elevar m. samisk, skr. V96 =VF VF2131 Norsk elever m. finsk, skr. Norsk elevar m. finsk, skr. V96 =VF VF2132 Norsk elever m. tegnspr., skr. Norsk elevar m. teiknspr., sk. V02 Ny plan VF2135 Norsk elever m. samisk, munt. Norsk elevar m. samisk, munn. V96 =VF1125 VF2136 Norsk elever m. finsk, munt. Norsk elevar m. finsk, munn. V96 =VF1126 VF2137 Norsk elever m. tegnspr., mu. Norsk elevar m. teiknspr., mu. V02 Ny plan 5 VF2150 Nordsamisk 2. språk, skriftlig Nordsamisk 2. språk, skriftleg V96 5 VF2151 Sørsamisk 2. språk, skriftlig Sørsamisk 2. språk,skriftleg V96 5 VF2152 Lulesamisk 2. språk, skriftlig Lulesamisk 2. språk, skriftleg V96 VF2155 Nordsamisk 2. språk, muntlig Nordsamisk 2. språk, muntlig V96 VF2156 Sørsamisk 2. språk, muntlig Sørsamisk 2. språk, munnleg V96 VF2157 Lulesamisk 2. språk, muntlig Lulesamisk 2. språk, munnleg V96 4 VF2170 Norsk 2. språk, skriftlig Norsk 2. språk, skriftleg V96 =VF1160 VF2175 Norsk 2. språk, muntlig Norsk 2. språk, munnleg V96 =VF VF2180 Finsk 2. språk, skriftlig Finsk 2. språk, skriftleg V :22:16 Side 7 av 44 Del I

8 VF2185 Finsk 2. språk, muntlig Finsk 2. språk, munnleg V96 4 VF2210 Engelsk Engelsk V96 4 VF2211 Engelsk elever m. tegnspråk Engelsk elevar m. teiknspråk V03 VKI nivå - koder som brukes i alle studieretninger 4 FS1099 Kroppsøving Kroppsøving V03 V03 Forsøk for spesielle skoler 4 VF2900 Kroppsøving Kroppsøving V96 VKII nivå - Koder som brukes i yrkesfaglige studieretninger 7 VF4110 Nordsamisk 1. språk, skriftlig Nordsamisk 1. språk, skriftleg V97 =VF VF4111 Sørsamisk 1. språk, skriftlig Sørsamisk 1. språk, skriftleg V01 =VF VF4112 Lulesamisk 1. språk, skriftlig Lulesamisk 1. språk, skriftleg V01 =VF2102 VF4115 Nordsamisk 1. språk, muntlig Nordsamisk 1. språk, munnleg V97 =VF2105 VF4116 Sørsamisk 1. språk, muntlig Sørsamisk 1. språk, munnleg V01 =VF2106 VF4117 Lulesamisk 1. språk, muntlig Lulesamisk 1. språk, munnleg V01 =VF VF4150 Nordsamisk 2. språk, skriftlig Nordsamisk 2. språk, skriftleg V97 =VF VF4151 Sørsamisk 2. språk, skriftlig Sørsamisk 2. språk,skriftleg V97 =VF VF4152 Lulesamisk 2. språk, skriftlig Lulesamisk 2. språk, skriftleg V97 =VF2142 VF4155 Nordsamisk 2. språk, muntlig Nordsamisk 2. språk, munnleg V97 =VF2145 VF4156 Sørsamisk 2. språk, muntlig Sørsamisk 2. språk, munnleg V97 =VF2146 VF4157 Lulesamisk 2. språk, muntlig Lulesamisk 2. språk, munnleg V97 =VF2147 VKII nivå - alle studieretninger 3 VF4700 Religion og etikk Religion og etikk V95 Ny plan 3 VF4707 Religion Religion V98 V98 Gammel plan 6 VF4900 Kroppsøving Kroppsøving V97 For praksiskandiater Koder som brukes på alle nivå i alle studieretninger ved overgang fra gammel struktur VF0100 Uspes. studieretningsfag Uspes. studieretningsfag V97 Omf fylles ut av skolen, føres uten vurdering :22:16 Side 8 av 44 Del I

9 VF0200 Uspes. studieretningsfag Uspes. studieretningsfag V97 Omf fylles ut av skolen, føres uten vurdering VF0300 Uspes. studieretningsfag Uspes. studieretningsfag V97 Omf fylles ut av skolen, føres uten vurdering :22:16 Side 9 av 44 Del I

10 3 Språk som felles allment fag og studieretningsfag, alle studieretninger Koder i Reform 94 for språk det gis opplæring i med fagplan fra gammel struktur 4 VS1010 Tysk B-språk 1 Tysk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1017 Tysk B-språk Tysk B-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1020 Tysk B-språk Tysk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1025 Tysk B-språk, muntlig Tysk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1030 Tysk B-språk Tysk B-språk V97 V00 Gammel plan 5 VS1032 Tysk B-språk Tysk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1035 Tysk B-språk, muntlig Tysk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan 4 VS1040 Tysk C-språk 1 Tysk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1047 Tysk C-språk Tysk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1050 Tysk C-språk Tysk C-språk V96 V99 Gammel plan VS1058 Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V96 V98 Oppmeldingskode 4 VS1060 Tysk C-språk Tysk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1065 Tysk C-språk, muntlig Tysk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1070 Tysk C-språk Tysk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1071 Tysk C-språk 1,5 Tysk C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS1080 Tysk C-språk Tysk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1085 Tysk C-språk, muntlig Tysk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1110 Fransk B-språk 1 Fransk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1117 Fransk B-språk Fransk B-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1120 Fransk B-språk Fransk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1125 Fransk B-språk, muntlig Fransk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1130 Fransk B-språk Fransk B-språk V97 V00 Gammel plan 5 VS1132 Fransk B-språk Fransk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1135 Fransk B-språk, muntlig Fransk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan 4 VS1140 Fransk C-språk 1 Fransk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1147 Fransk C-språk Fransk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1150 Fransk C-språk Fransk C-språk V96 V99 Gammel plan :22:16 Side 10 av 44 Del I

11 VS1158 Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V96 V98 Oppmeldingskode 4 VS1160 Fransk C-språk Fransk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1165 Fransk C-språk, muntlig Fransk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1170 Fransk C-språk Fransk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1171 Fransk C-språk 1,5 Fransk C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS1180 Fransk C-språk Fransk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1185 Fransk C-språk, muntlig Fransk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1210 Spansk B-språk 1 Spansk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1217 Spansk B-språk Spansk B-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1220 Spansk B-språk Spansk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1225 Spansk B-språk, muntlig Spansk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1230 Spansk B-språk Spansk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1235 Spansk B-språk, muntlig Spansk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan 4 VS1240 Spansk C-språk 1 Spansk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1247 Spansk C-språk Spansk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1250 Spansk C-språk Spansk C-språk V96 V99 Gammel plan VS1258 Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V96 V98 Oppmeldingskode 4 VS1260 Spansk C-språk Spansk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1265 Spansk C-språk, muntlig Spansk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1270 Spansk C-språk Spansk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1271 Spansk C-språk 1,5 Spansk C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS1280 Spansk C-språk Spansk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1285 Spansk C-språk, muntlig Spansk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1310 Italiensk B-språk 1 Italiensk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1317 Italiensk B-språk Italiensk B-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1320 Italiensk B-språk Italiensk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1325 Italiensk B-språk, muntlig Italiensk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1330 Italiensk B-språk Italiensk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1335 Italiensk B-språk, muntlig Italiensk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan 4 VS1340 Italiensk C-språk 1 Italiensk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1347 Italiensk C-språk Italiensk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1350 Italiensk C-språk Italiensk C-språk V96 V99 Gammel plan VS1358 Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V96 V98 Oppmeldingskode :22:16 Side 11 av 44 Del I

12 4 VS1360 Italiensk C-språk Italiensk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1365 Italiensk C-språk, muntlig Italiensk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1370 Italiensk C-språk Italiensk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1371 Italiensk C-språk 1,5 Italiensk C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS1380 Italiensk C-språk Italiensk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1385 Italiensk C-språk, muntlig Italiensk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1410 Russisk B-språk 1 Russisk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1417 Russisk B-språk Russisk B-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1420 Russisk B-språk Russisk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1425 Russisk B-språk, muntlig Russisk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1430 Russisk B-språk Russisk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1435 Russisk B-språk, muntlig Russisk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan 4 VS1440 Russisk C-språk 1 Russisk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1447 Russisk C-språk Russisk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1450 Russisk C-språk Russisk C-språk V96 V99 Gammel plan VS1458 Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V96 V98 Oppmeldingskode 4 VS1460 Russisk C-språk Russisk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1465 Russisk C-språk, muntlig Russisk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1470 Russisk C-språk Russisk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1471 Russisk C-språk 1,5 Russisk C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS1480 Russisk C-språk Russisk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1485 Russisk C-språk, muntlig Russisk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1510 Nordsamisk B-språk 1 Nordsamisk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1511 Sørsamisk B-språk 1 Sørsamisk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1512 Lulesamisk B-språk 1 Lulesamisk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1520 Nordsamisk B-språk Nordsamisk B-språk V96 V99 Gammel plan 4 VS1521 Sørsamisk B-språk Sørsamisk B-språk V96 V99 Gammel plan 4 VS1522 Lulesamisk B-språk Lulesamisk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1525 Nordsamisk B-språk, muntlig Nordsamisk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan VS1526 Sørsamisk B-språk, muntlig Sørsamisk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan VS1527 Lulesamisk B-språk, muntlig Lulesamisk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1530 Nordsamisk B-språk Nordsamisk B-språk V97 V00 Gammel plan 5 VS1531 Sørsamisk B-språk Sørsamisk B-språk V97 V00 Gammel plan :22:17 Side 12 av 44 Del I

13 5 VS1532 Lulesamisk B-språk Lulesamisk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1535 Nordsamisk B-språk, muntlig Nordsamisk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan VS1536 Sørsamisk B-språk, muntlig Sørsamisk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan VS1537 Lulesamisk B-språk, muntlig Lulesamisk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan 4 VS1540 Nordsamisk C-språk 1 Nordsamisk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1541 Sørsamisk C-språk 1 Sørsamisk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1542 Lulesamisk C-språk 1 Lulesamisk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1550 Nordsamisk C-språk Nordsamisk C-språk V96 V99 Gammel plan 4 VS1551 Sørsamisk C-språk Sørsamisk C-språk V96 V99 Gammel plan 4 VS1552 Lulesamisk C-språk Lulesamisk C-språk V96 V99 Gammel plan VS1558 Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V96 V98 Oppmeldingskode 4 VS1560 Nordsamisk C-språk Nordsamisk C-språk V96 V00 Gammel plan 4 VS1561 Sørsamisk C-språk Sørsamisk C-språk V96 V00 Gammel plan 4 VS1562 Lulesamisk C-språk Lulesamisk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1565 Nordsamisk C-språk, muntlig Nordsamisk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan VS1566 Sørsamisk C-språk, muntlig Sørsamisk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan VS1567 Lulesamisk C-språk, muntlig Lulesamisk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1570 Nordsamisk C-språk 1,5 Nordsamisk C-språk 1,5 V96 H98 Ny plan 5 VS1571 Sørsamisk C-språk 1,5 Sørsamisk C-språk 1,5 V96 H98 Ny plan 5 VS1572 Lulesamisk C-språk 1,5 Lulesamisk C-språk 1,5 V96 H98 Ny plan 5 VS1580 Nordsamisk C-språk Nordsamisk C-språk V97 V99 Gammel plan 5 VS1581 Sørsamisk C-språk Sørsamisk C-språk V97 V99 Gammel plan 5 VS1582 Lulesamisk C-språk Lulesamisk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1585 Nordsamisk C-språk, muntlig Nordsamisk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan VS1586 Sørsamisk C-språk, muntlig Sørsamisk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan VS1587 Lulesamisk C-språk, muntlig Lulesamisk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1610 Finsk B-språk 1 Finsk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1617 Finsk B-språk Finsk B-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1620 Finsk B-språk Finsk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1625 Finsk B-språk, muntlig Finsk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1630 Finsk B-språk Finsk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1635 Finsk B-språk, muntlig Finsk B-språk, munnleg V97 V00 Gammel plan 4 VS1640 Finsk C-språk 1 Finsk C-språk 1 V95 H98 Ny plan :22:17 Side 13 av 44 Del I

14 4 VS1647 Finsk C-språk Finsk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1650 Finsk C-språk Finsk C-språk V96 V99 Gammel plan VS1658 Ikke for vitnemålsføring Ikkje for vitnemålsføring V96 V98 Oppmeldingskode 4 VS1660 Finsk C-språk Finsk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1665 Finsk C-språk, muntlig Finsk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1670 Finsk C-språk Finsk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1671 Finsk C-språk 1,5 Finsk C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS1680 Finsk C-språk Finsk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1685 Finsk C-språk, muntlig Finsk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1710 Japansk B-språk 1 Japansk B-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1717 Japansk B-språk Japansk B-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1720 Japansk B-språk Japansk B-språk V96 V99 Gammel plan VS1725 Japansk B-språk, muntlig Japansk B-språk, munnleg V96 V99 Gammel plan 5 VS1730 Japansk B-språk Japansk B-språk V97 V00 Gammel plan VS1735 Japansk B-språk, muntlig Japansk B-språk, muntlig V97 V00 Gammel plan 4 VS1740 Japansk C-språk 1 Japansk C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1747 Japansk C-språk Japansk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1750 Japansk C-språk Japansk C-språk V96 V99 Gammel plan 4 VS1760 Japansk C-språk Japansk C-språk V96 V00 Gammel plan VS1765 Japansk C-språk, muntlig Japansk C-språk, munnleg V96 V00 Gammel plan 5 VS1770 Japansk C-språk Japansk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1771 Japansk C-språk 1,5 Japansk C-språk 1,5 V96 H98 Ny plan 5 VS1780 Japansk C-språk Japansk C-språk V97 V99 Gammel plan VS1785 Japansk C-språk, muntlig Japansk C-språk, munnleg V97 V99 Gammel plan 4 VS1840 Latin C-språk 1 Latin C-språk 1 V95 H98 Ny plan 4 VS1847 Latin C-språk Latin C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS1850 Latin C-språk Latin C-språk V96 V99 Gammel plan 4 VS1860 Latin C-språk Latin C-språk V96 V00 Gammel plan 5 VS1870 Latin C-språk Latin C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS1871 Latin C-språk 1,5 Latin C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS1880 Latin C-språk Latin C-språk V97 V99 Gammel plan 5 VS1890 Latin C-språk Latin C-språk V98 H99 Gammel plan 4 VS9540 Klassisk gresk C-språk 1 Klassisk gresk C-språk 1 V95 H98 Ny plan :22:17 Side 14 av 44 Del I

15 4 VS9547 Klassisk gresk C-språk Klassisk gresk C-språk V98 V98 Gammel plan 4 VS9550 Klassisk gresk C-språk Klassisk gresk C-språk V96 V99 Gammel plan 4 VS9560 Klassisk gresk C-språk Klassisk gresk C-språk V96 V00 Gammel plan 5 VS9570 Klassisk gresk C-språk Klassisk gresk C-språk V96 V98 Gammel plan 6 VS9571 Klassisk gresk C-språk 1,5 Klassisk gresk C-språk 1,5 V98 H98 Ny plan 5 VS9580 Klassisk gresk C-språk Klassisk gresk C-språk V97 V99 Gammel plan 4 VS9947 Tegnspråk C-språk Teiknspråk C-språk V97 V01 Lokal plan 4 VS9957 Tegnspråk C-språk Teiknspråk C-språk V97 V02 Lokal plan 4 VS9967 Tegnspråk C-språk Teiknspråk C-språk V97 V03 Lokal plan Koder for språk det gis opplæring i med ny læreplan i Reform 94 4 VT1010 Tysk B-språk 1 Tysk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1020 Tysk B-språk 2 Tysk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1021 Tysk B-språk 2 Tysk B-språk 2 V03 Privatister VT1025 Tysk B-språk 2, muntlig Tysk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1029 Tysk B-språk 3 Tysk B-språk 3 H99 5 VT1030 Tysk B-språk 4 Tysk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1031 Tysk B-språk 4 Tysk B-språk 4 V03 Privatister VT1035 Tysk B-språk 4, muntlig Tysk B-språk 4, munnleg V00 4 VT1040 Tysk C-språk 1 Tysk C-språk 1 V99 4 VT1050 Tysk C-språk 2 Tysk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1060 Tysk C-språk 3 Tysk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1061 Tysk C-språk 3 Tysk C-språk 3 V03 Privatister VT1065 Tysk C-språk 3, muntlig Tysk C-språk 3, munnleg V99 5 VT1070 Tysk C-språk 1,5 Tysk C-språk 1,5 V00 Ny plan 6 VT1071 Tysk C-språk 1,5 Tysk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 5 VT1080 Tysk C-språk 2,5 Tysk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever 6 VT1081 Tysk C-språk 3 Tysk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 5 VT1082 Tysk C-språk 2,5 Tysk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister VT1085 Tysk C-språk 2,5, muntlig Tysk C-språk 2,5, munnleg V01 Ny plan VT1086 Tysk C-språk 3, muntlig Tysk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan 4 VT1110 Fransk B-språk 1 Fransk B-språk 1 V99 Elev og privatist :22:17 Side 15 av 44 Del I

16 4 VT1120 Fransk B-språk 2 Fransk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1121 Fransk B-språk 2 Fransk B-språk 2 V03 Privatister VT1125 Fransk B-språk 2, muntlig Fransk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1129 Fransk B-språk 3 Fransk B-språk 3 H99 5 VT1130 Fransk B-språk 4 Fransk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1131 Fransk B-språk 4 Fransk B-språk 4 V03 Privatister VT1135 Fransk B-språk 4, muntlig Fransk B-språk 4, munnleg V00 4 VT1140 Fransk C-språk 1 Fransk C-språk 1 V99 4 VT1150 Fransk C-språk 2 Fransk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1160 Fransk C-språk 3 Fransk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1161 Fransk C-språk 3 Fransk C-språk 3 V03 Privatister VT1165 Fransk C-språk 3, muntlig Fransk C-språk 3, munnleg V99 5 VT1170 Fransk C-språk 1,5 Fransk C-språk 1,5 V00 Ny plan 6 VT1171 Fransk C-språk 1,5 Fransk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 5 VT1180 Fransk C-språk 2,5 Fransk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever 6 VT1181 Fransk C-språk 3 Fransk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 5 VT1182 Fransk C-språk 2,5 Fransk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister VT1185 Fransk C-språk 2,5, muntlig Fransk C-språk 2,5, munnleg V01 Ny plan VT1186 Fransk C-språk 3, muntlig Fransk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan 4 VT1210 Spansk B-språk 1 Spansk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1220 Spansk B-språk 2 Spansk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1221 Spansk B-språk 2 Spansk B-språk 2 V03 Privatister VT1225 Spansk B-språk 2, muntlig Spansk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1229 Spansk B-språk 3 Spansk B-språk 3 H99 5 VT1230 Spansk B-språk 4 Spansk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1231 Spansk B-språk 4 Spansk B-språk 4 V03 Privatister VT1235 Spansk B-språk 4, muntlig Spansk B-språk 4, munnleg V00 4 VT1240 Spansk C-språk 1 Spansk C-språk 1 V99 4 VT1250 Spansk C-språk 2 Spansk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1260 Spansk C-språk 3 Spansk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1261 Spansk C-språk 3 Spansk C-språk 3 V03 Privatister VT1265 Spansk C-språk 3, muntlig Spansk C-språk 3, munnleg V99 5 VT1270 Spansk C-språk 1,5 Spansk C-språk 1,5 V00 Ny plan :22:18 Side 16 av 44 Del I

17 6 VT1271 Spansk C-språk 1,5 Spansk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 5 VT1280 Spansk C-språk 2,5 Spansk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever 6 VT1281 Spansk C-språk 3 Spansk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 5 VT1282 Spansk C-språk 2,5 Spansk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister VT1285 Spansk C-språk 2,5, muntlig Spansk C-språk 2,5, munnleg V01 Ny plan VT1286 Spansk C-språk 3, muntlig Spansk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan 4 VT1310 Italiensk B-språk 1 Italiensk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1320 Italiensk B-språk 2 Italiensk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1321 Italiensk B-språk 2 Italiensk B-språk 2 V03 Privatister VT1325 Italiensk B-språk 2, muntlig Italiensk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1329 Italiensk B-språk 3 Italiensk B-språk 3 H99 5 VT1330 Italiensk B-språk 4 Italiensk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1331 Italiensk B-språk 4 Italiensk B-språk 4 V03 Privatister VT1335 Italiensk B-språk 4, muntlig Italiensk B-språk 4, munnleg V00 4 VT1340 Italiensk C-språk 1 Italiensk C-språk 1 V99 4 VT1350 Italiensk C-språk 2 Italiensk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1360 Italiensk C-språk 3 Italiensk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1361 Italiensk C-språk 3 Italiensk C-språk 3 V03 Privatister VT1365 Italiensk C-språk 3, muntlig Italiensk C-språk 3, munnleg V99 5 VT1370 Italiensk C-språk 1,5 Italiensk C-språk 1,5 V00 Ny plan 6 VT1371 Italiensk C-språk 1,5 Italiensk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 5 VT1380 Italiensk C-språk 2,5 Italiensk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever 6 VT1381 Italiensk C-språk 3 Italiensk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 5 VT1382 Italiensk C-språk 2,5 Italiensk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister VT1385 Italiensk C-språk 2,5, muntlig Italiensk C-språk 2,5, munnleg V01 Ny plan VT1386 Italiensk C-språk 3, muntlig Italiensk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan 4 VT1410 Russisk B-språk 1 Russisk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1420 Russisk B-språk 2 Russisk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1421 Russisk B-språk 2 Russisk B-språk 2 V03 Privatister VT1425 Russisk B-språk 2, muntlig Russisk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1429 Russisk B-språk 3 Russisk B-språk 3 H99 5 VT1430 Russisk B-språk 4 Russisk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1431 Russisk B-språk 4 Russisk B-språk 4 V03 Privatister :22:18 Side 17 av 44 Del I

18 VT1435 Russisk B-språk 4, muntlig Russisk B-språk 4, munnleg V00 4 VT1440 Russisk C-språk 1 Russisk C-språk 1 V99 4 VT1450 Russisk C-språk 2 Russisk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1460 Russisk C-språk 3 Russisk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1461 Russisk C-språk 3 Russisk C-språk 3 V03 Privatister VT1465 Russisk C-språk 3, muntlig Russisk C-språk 3, munnleg V99 5 VT1470 Russisk C-språk 1,5 Russisk C-språk 1,5 V00 Ny plan 6 VT1471 Russisk C-språk 1,5 Russisk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 5 VT1480 Russisk C-språk 2,5 Russisk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever 6 VT1481 Russisk C-språk 3 Russisk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 5 VT1482 Russisk C-språk 2,5 Russisk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister VT1485 Russisk C-språk 2,5, muntlig Russisk C-språk 2,5, munnleg V01 Ny plan VT1486 Russisk C-språk 3, muntlig Russisk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan 4 VT1510 Nordsamisk B-språk 1 Nordsamisk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1511 Sørsamisk B-språk 1 Sørsamisk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1512 Lulesamisk B-språk 1 Lulesamisk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1520 Nordsamisk B-språk 2 Nordsamisk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1521 Sørsamisk B-språk 2 Sørsamisk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1522 Lulesamisk B-språk 2 Lulesamisk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1523 Nordsamisk B-språk 2 Nordsamisk B-språk 2 V03 Privatister 4 VT1524 Sørsamisk B-språk 2 Sørsamisk B-språk 2 V03 Privatister VT1525 Nordsamisk B-språk 2, muntlig Nordsamisk B-språk 2, munnleg V99 VT1526 Sørsamisk B-språk 2, muntlig Sørsamisk B-språk 2, munnleg V99 VT1527 Lulesamisk B-språk 2, muntlig Lulesamisk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1528 Nordsamisk B-språk 3 Nordsamisk B-språk 3 H99 3 VT1529 Sørsamisk B-språk 3 Sørsamisk B-språk 3 H99 5 VT1530 Nordsamisk B-språk 4 Nordsamisk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1531 Sørsamisk B-språk 4 Sørsamisk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1532 Lulesamisk B-språk 4 Lulesamisk B-språk 4 V00 Elever 3 VT1533 Lulesamisk B-språk 3 Lulesamisk B-språk 3 H99 4 VT1534 Lulesamisk B-språk 2 Lulesamisk B-språk 2 V03 Privatister VT1535 Nordsamisk B-språk 4, muntlig Nordsamisk B-språk 4, munnleg V00 VT1536 Sørsamisk B-språk 4, muntlig Sørsamisk B-språk 4, munnleg V :22:18 Side 18 av 44 Del I

19 VT1537 Lulesamisk B-språk 4, muntlig Lulesamisk B-språk 4, munnleg V00 5 VT1538 Nordsamisk B-språk 4 Nordsamisk B-språk 4 V03 Privatister 5 VT1539 Sørsamisk B-språk 4 Sørsamisk B-språk 4 V03 Privatister 4 VT1540 Nordsamisk C-språk 1 Nordsamisk C-språk 1 V99 4 VT1541 Sørsamisk C-språk 1 Sørsamisk C-språk 1 V99 4 VT1542 Lulesamisk C-språk 1 Lulesamisk C-språk 1 V99 5 VT1543 Lulesamisk B-språk 4 Lulesamisk B-språk 4 V03 Privatister 4 VT1550 Nordsamisk C-språk 2 Nordsamisk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1551 Sørsamisk C-språk 2 Sørsamisk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1552 Lulesamisk C-språk 2 Lulesamisk C-språk 2 V99 Elev og privatist 5 VT1553 Nordsamisk C-språk 2,5 Nordsamisk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister 5 VT1554 Sørsamisk C-språk 2,5 Sørsamisk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister 5 VT1555 Lulesamisk C-språk 2,5 Lulesamisk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister 4 VT1560 Nordsamisk C-språk 3 Nordsamisk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1561 Sørsamisk C-språk 3 Sørsamisk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1562 Lulesamisk C-språk 3 Lulesamisk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1563 Nordsamisk C-språk 3 Nordsamisk C-språk 3 V03 Privatister 4 VT1564 Sørsamisk C-språk 3 Sørsamisk C-språk 3 V03 Privatister VT1565 Nordsamisk C-språk 3, muntlig Nordsamisk C-språk 3, munnleg V99 VT1566 Sørsamisk C-språk 3, muntlig Sørsamisk C-språk 3, munnleg V99 VT1567 Lulesamisk C-språk 3, muntlig Lulesamisk C-språk 3, munnleg V99 4 VT1568 Lulesamisk C-språk 3 Lulesamisk C-språk 3 V03 Privatister 6 VT1570 Nordsamisk C-språk 1,5 Nordsamisk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 6 VT1571 Sørsamisk C-språk 1,5 Sørsamisk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 6 VT1572 Lulesamisk C-språk 1,5 Lulesamisk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 5 VT1573 Nordsamisk C-språk 1,5 Nordsamisk C-språk 1,5 V00 Ny plan 5 VT1574 Sørsamisk C-språk 1,5 Sørsamisk C-språk 1,5 V00 Ny plan 5 VT1575 Lulesamisk C-språk 1,5 Lulesamisk C-språk 1,5 V00 Ny plan 5 VT1576 Lulesamisk C-språk 2,5 Lulesamisk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever VT1577 Lulesamisk C-språk 2,5, muntl. Lulesamisk C-språk 2,5, munnl. V01 Ny plan 6 VT1580 Nordsamisk C-språk 3 Nordsamisk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 6 VT1581 Sørsamisk C-språk 3 Sørsamisk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 6 VT1582 Lulesamisk C-språk 3 Lulesamisk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan :22:18 Side 19 av 44 Del I

20 5 VT1583 Nordsamisk C-språk 2,5 Nordsamisk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever 5 VT1584 Sørsamisk C-språk 2,5 Sørsamisk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever VT1585 Nordsamisk C-språk 3, muntlig Nordsamisk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan VT1586 Sørsamisk C-språk 3, muntlig Sørsamisk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan VT1587 Lulesamisk C-språk 3, muntlig Lulesamisk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan VT1588 Nordsamisk C-språk 2,5, muntl. Nordsamisk C-språk 2,5, munnl. V01 Ny plan VT1589 Sørsamisk C-språk 2,5, muntlig Sørsamisk C-språk 2,5, munnleg V01 Ny plan 4 VT1610 Finsk B-språk 1 Finsk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1620 Finsk B-språk 2 Finsk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1621 Finsk B-språk 2 Finsk B-språk 2 V03 Privatister VT1625 Finsk B-språk 2, muntlig Finsk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1629 Finsk B-språk 3 Finsk B-språk 3 H99 5 VT1630 Finsk B-språk 4 Finsk B-språk 4 V00 Elever 5 VT1631 Finsk B-språk 4 Finsk B-språk 4 V03 Privatister VT1635 Finsk B-språk 4, muntlig Finsk B-språk 4, munnleg V00 4 VT1640 Finsk C-språk 1 Finsk C-språk 1 V99 4 VT1650 Finsk C-språk 2 Finsk C-språk 2 V99 Elev og privatist 4 VT1660 Finsk C-språk 3 Finsk C-språk 3 V99 Elever 4 VT1661 Finsk C-språk 3 Finsk C-språk 3 V03 Privatister VT1665 Finsk C-språk 3, muntlig Finsk C-språk 3, munnleg V99 5 VT1670 Finsk C-språk 1,5 Finsk C-språk 1,5 V00 Ny plan 6 VT1671 Finsk C-språk 1,5 Finsk C-språk 1,5 V99 V00 Forrige plan 5 VT1680 Finsk C-språk 2,5 Finsk C-språk 2,5 V01 Ny plan, elever 6 VT1681 Finsk C-språk 3 Finsk C-språk 3 V99 V01 Forrige plan 5 VT1682 Finsk C-språk 2,5 Finsk C-språk 2,5 V03 Ny plan, privatister VT1685 Finsk C-språk 2,5, muntlig Finsk C-språk 2,5, munnleg V01 Ny plan VT1686 Finsk C-språk 3, muntlig Finsk C-språk 3, munnleg V99 V01 Forrige plan 4 VT1710 Japansk B-språk 1 Japansk B-språk 1 V99 Elev og privatist 4 VT1720 Japansk B-språk 2 Japansk B-språk 2 V99 Elever 4 VT1721 Japansk B-språk 2 Japansk B-språk 2 V03 Privatister VT1725 Japansk B-språk 2, muntlig Japansk B-språk 2, munnleg V99 3 VT1729 Japansk B-språk 3 Japansk B-språk 3 H99 5 VT1730 Japansk B-språk 4 Japansk B-språk 4 V00 Elever :22:18 Side 20 av 44 Del I

Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk torsdag 15.mai kl.09.00 Fellessensur er onsdag 18. og torsdag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Mandag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Mandag

Detaljer

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk fredag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 16. og fredag 17. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Fredag 20. mai FSP5801 Albansk I Fredag 20. mai

Detaljer

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/

Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni. Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Offentliggjøring av trekk onsdag 13. mai kl. 09.00 Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni Dag Fagkode Fag Forberedelse/ Elev/privatistP/L eksamen Tirsdag 19. mai FSP5801 Albansk I 5t eksamen Tirsdag

Detaljer

+ Likeverdige helsetjenester. Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet

+ Likeverdige helsetjenester. Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet. Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet + Likeverdige helsetjenester Ikke lenger en tjeneste av ukjent kvalitet Statusrapport om tolkefeltet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 15. juni 2012 (rev. 15.05.13) Oslo kommune Bydeler i Oslo 2

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2014/15 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

Når språk møter språk

Når språk møter språk Når språk møter språk Om forholdet mellom morsmål og målspråk Øyvind Jenssen Pris kr. 120,- ISBN 978-82-7569-166-6 ISSN 1501-6889 2007, nr. 11 Om Fredrikke Tønder Olsen (1856-1931) Fredrikke Tønder Olsen

Detaljer

Rapport fra Forskningskampanjen 2014 Ta tempen på språket!

Rapport fra Forskningskampanjen 2014 Ta tempen på språket! Rapport fra Forskningskampanjen 2014 Ta tempen på språket! Forord Forskningskampanjen 2014 handlet om språk. Forskere ved Universitetet i Oslo utviklet kampanjen og vil bruke resultatene videre i sin forskning.

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE

OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE OVERSIKT OVER INFORMASJONSMATERIELL - OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE Innhold SKRIFTLIG MATERIELL... 6 Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge En kartlegging... 6 Arbeid mot tvangsekteskap en veileder...

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og

PROTOKOLL. Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og PROTOKOLL Saks.nr. 14/01421-1 Dato: 1. september 2014 Sted: Kommunenes Hus Parter: KS og Utdanningsforbundet Sak: Tariffrevisjonen 2014 mellom KS og Utdanningsforbundet Til stede: KS: Utdanningsforbundet:

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler

Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler 1 Tiltak for å effektivisere utvikling og produksjon av samiske læremidler Rapport fra arbeidsgruppe sammensatt av Sametinget, Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 2 Forord Sametinget overtok

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk

Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog anleggsteknikk Læreplan i felles programfag i Vg1 byggog Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskingsdepartementet med hjemmel

Detaljer

BILDESENSOR. Type 1/2,5" CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi

BILDESENSOR. Type 1/2,5 CCD. Effektive piksler. Ca. 7,1 megapiksler. Fargefiltertype. Primærfarge BILDEPROSESSOR. Type. DIGIC III med isaps-teknologi Spesifikasjoner PowerShot A470 BILDESENSOR Effektive piksler 1/2,5" CCD Ca. 7,1 megapiksler Fargefiltertype Primærfarge BILDEPROSESSOR DIGIC III med isaps-teknologi OBJEKTIV Brennvidde Zoom Største blenderåpning

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med utvekslingserfaring Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med erfaring fra utvekslingsår Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer