ST med flere leger i helgene for å få ned et høgt antall kor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST med flere leger i helgene for å få ned et høgt antall kor"

Transkript

1 Nr. 5 7.mars 2008 ST med flere leger i helgene for å få ned et høgt antall kor orridor idorpasien pasienter er Mange norske sykehus sliter med at altfor mange pasienter må ligge bak skjermbrett på korridoren. Det er det full enighet er en dårlig løsning for pasientene. Også Sykehuset Telemark har periodevis altfor mange korridorpasienter- først og fremst på de medisinske sengepostene. Nå vil Medisinsk klinikk doble antall overleger på vakt i helgene. Det er et konkret tiltak for å få ned tallet på korridorpasienter som ofte øker i løpet av helga. -Det er slitsomt å ha korridorpasienter. Spesielt når vi må ta fullt stell bak skjermbrettet, synes sykepleier Sandra Møller som jobber på Medisin 2 i Skien. For få år siden utvidet ST med 20 medisinske senger på Moflata. Mange håpet Tunge tak for lokalsyk alsykehuset i Kragerø som kutter 5-6 årsverk Også lokalsykehuset i Kragerø får merke sparekniven. Fra 1. juni blir det slutt med dagkirurgi samtidig som antall medsinske senger reduseres og 5.5 årsverk forsvinner. - Vi skal ta vår del av kuttene. Men det er klart at dette skjer med tungt hjerte, sier Grunde Grimsrud som er seksjonsleder for det lille sykehuset Mer på side 3 Også ST sliter med korridorpasienter- selv om sykehuset utvidet med 20 senger for få år siden at det skulle bety slutt på korriodorpasientproblemene. Johansen som leder Medisin 2 Men slik gikk det i Skien tror det ville vært færre ikke: -I perioder med stor pasientpågang på korridoren hvis sykehjemmene må hele sykehuset bidra til løsninger. Da kunne klare å håndtere må pasienter kunne overføres til avdelinger flere av pasientene med enkle der det er ledige senger, mener Per lidelser selv. Urdahl- leder for Medisinsk klinikk.frode Les mer på side 4 og 5: Kak ake til alle da ST Porsgr orsgrunn feiret robotoperasjon nr mai ifjor ble den første robotoperasjonen utført på ST i Porsgrunn. Det har satt sykehuset på kartet og gitt et faglig løft for både leger og sykepleiere. Nylig markerte de grønnkledte at robotoperasjon nr 100 var unnagjort... -Moro å få være med på, fastslår veterankirurg Harald Omland. Mer på side 2: Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen

2 MENINGER OM MANGT Robotoperasjon nummer 100 feiret med kake Torsdag 28. februar vanket det marsipankake på pauserommet ved ST i Porsgrunn. Da hadde nettopp Harald Omland og Børre Olsen sammen med sitt team gjennomført robotoperasjon nummer mai 2007 ble den første prostatakreftoperasjonen gjennomført med det som da var den mest avanserte operasjonsroboten i sitt slag i Europa. Flere følger nå etter Rikshospitalet og ST- og sist ut på robotoperasjoner er Aker. Takket være en samarbeidsavtale med Rikshospitalet fikk overlege Omland og seksjonsoverlege Olsen opplæring av Norges fremste kirurg på feltet. Allerede ifjor høst opererte Olsen for første gang på egen hånd. Og nå er det like før også veteranen Omland kan gjennomføre hele operasjonen på egen hånd. Så står overlege Petter Hals for tur til å få opplæring bak spakene: -Det er jo litt moro å få være med på dette på tampen av arbeidskarierren, medgir 63- år gamle Harald Omland. Har satt ST på kartet i fagfeltet Overlegen legger ikke skjul på at roboten har satt den lille seksjonen på kartet blant kolleger i fagmiljøet. Og han gir ST-direktørens engasjement mye av. æren for at seksjonen er i full gang med ny operasjonsteknologi. Omland skryter også mer enn gjerne av operasjons-og anestesiteamet som forbereder og går Feiret med kake: F.v: Jan Harald Lærum, Tone Brattekleiv, Harry Achterberg, Odd Kåre Skaug, Gunhild Grønlie, Grethe Andersen, Liv Stokka og Børre Olsen til hånde under de krevende operasjonene: - Det kreves mye av oss - og du er rimelig sliten etterpå. Men det er moro også, innrømmer Marianne Torp. Krevende for teamet rundt... Hun er en av fem operasjonssykepleiere som har fått opplæring i å assistere under robotoperasjonene. Torp legger ikke skjul på at det er krevende med alt det avanserte utstyret som skal testes og sjekkesfør hver operasjon. Her må alt være i orden- helt ned til minste detalj... Når operasjonen gjøres ved hjelp av tynne robotarmer, avansert dataelektronikk og godt kamera, skal det gi flere fordeler for pasienten.selv om metodikken ikke fjerner kreft mer effektivt, regnes inngrepet som mer presist og skånsomt. Mindre risiko for blødning, og kortere liggetid etterpå er blant fordelene.robotoperasjon skal også gi mindre ereksjonssvikt og urinlekkasje etterpå. -Hva slag erfaringer har dere ettter et snaut års robotoperasjoner? -Som kirurger er vi veldig godt fornøyd med roboten. Vi har dessuten fått mange gode tilbakemeldinger fra pasientene våre. Men det er for tidlig å si f. eks noe sikkert om pasientene opplever mindre urinlekkasje og ereksjonssvikt, oppsummerer seksjonsoverlegen. Ventetida for å få foretatt robot-kirurgi ved ST er nå ca seks uker. Det kommer jevnt tilsig av nye pasienter fra hele landet via Rikshospitalet. Noen søker seg på egen hånd til ST etter å ha sett medieoppslag om robot tilbudet, forteller Olsen. Sykehuset og «den sosiale kapital» Kari Hvidsten som jobber på Seksjon for arbeidsmedisin har sendt dette innlegget. Her understreker hun hvor viktig den humane kapitalen- er for sykehuset vårt: «Tanker fra Samfunnsviternes fagkonferanse 2008 med foredragsholdere:gert Tinggaard Svendsen, Per Morten Schiefloe, Bjørg Aase Sørensen og Gudmund Hernes.Det ble der sagt at 25 % av en bedrift er styrt av økonomisk kapital, 50 % består av menneskelig kapital, mens de resterende 25 % er sosial kapital, som er en kapital i form av tillit, rettferdighet og de relasjonene som skapes gjennom individer. Må ta vare på den sosiale kapital Skandinavia er de landene der folk har størst tillitt til hverandre, samtidig ligger vi på topp når det gjelder velstand og produktivitet. Noe hverken vårt kalde klima, høye sosiale standard etc. skulle tilsi. Årsaken forklares med den sosiale kapital. En kapital som ikke er særlig konkret, som gir en produktivitet som er vanskelig å måle, men som det bør fokuseres mer på. Den siste tiden har det vært skrevet mye i Bulletinen om budsjettet som må i balanse, krav fra departementet om stadig nye innsparinger og økt produktivitet. Det meste har dreid seg om økonomi og penger, omorganisering og nedbemanning. Den sosiale kapital blir ikke betraktet som noe som kan øke produktiviteten, bare som et miljømessig gode, som gjør det til en god arbeidsplass. For at vi skal ha en god, og i tillegg en produktiv arbeidsplass, må vi ikke glemme at vår sosiale kapital må tas vare på», skriver Kari Hvidsten. 2

3 Det blir slutt med dagkirurgi på Kragerø sykehus fra og med 1. juni. En reduksjon i antall medisinske senger er også en del av kuttene på lokalsykehuset som samlet må nedbemane med 5.5 årsverk i denne spareunden. - Jeg har nettopp vært i omstillingssamtaler med dem som rammes. Det er trist og lite hyggelig. Flere av dem som blir overtallige har en spesialkompetanse som de ønsker å utnytte. I ukene framover skal vi fokusere på å hjelpe dem over i andre oppgaver, sier seksjonsleder Grunde Grimsrud. NYHETER Tung stemning i Kragerø som mister dagkirurgien og får færre senger på medisinsk sengepost Preger sykehuset negativt Stemningen på sykehuset er selvsagt negativt preget av det som nå skjer: - Dette er trist. Kragerø må selvsagt også bidra i den omstillingen som hele Sykehuset Telemark nå er inne i. Men det er klart det som nå skjer gjør noe med tilbudet vårt og ikke minst med arbeidsmiljøet. Vi skal ta vår del av kuttene, men det er klart det skjer med tungt hjerte, konstaterer Grimsrud. -Hva skjer helt konkret i Kragerø? - Vi reduserer med tre årsverk på medisinsk sengepost når vi går ned fra 30 til 24 senger. Vi beholder kirurgisk poliklinikk, men legger ned dagkirurgien som rammes med 2.5 årsverk. Det betyr at det blir slutt med enklere kirurgi i føtter, hender og f. eks hemorroideog åreknuteoperasjoner. Det tredje elementet i nedskjæringene går på enheten som driver med dagrehabilitering. Her håper vi på ja fra Helse Sør-Øst på ensøknad om støtte til et prosjekt som vil gi oss mulighet til å opprettholde tilbudet i noe redusert form inntil videre, svarer Grimsrud. Pågang fra politikerne Den siste tida har han vært i møter med lokalpolitikere og stortingsrepresentanter som vil vite hva som nå skjer på lokalsykehuset.men et ørlite lyspunkt i bildet ser han likevel:-vi jobber for å få på beina polikliniske tilbud i Kragerø som går på at f. Krafttak for å samarbeide bedre rundt pasientene mellom ST og kommunene i Grenland ST-psykiatrien sammen med nøkkelpersoner fra Skien og Porsgrunn kommuner har tatt et krafttak for å bli bedre til å samarbeide rundt pasient og pårørende - Helse og sosialtjenestene får ofte med rette kritikk for at de er for oppstykket og dårlig koordinert. Nå gjør vi noe med det, sier sosionom Åshild Ranestad fra Psykiatrisk klinikk. Gjennom tre samlinger- den siste i STs konferansesenter den 26. februar har 65 fagfolk fått opplæring i hvordan pasientenes rett til en i individuell plan best kan gjennomføres. Deltakerne har fått en opplæring som gjør at de kan jobbe som koordinatorer rundt pasienter og brukere og veilede kolleger i det arbeidet. Nytt kurs til høsten... - Interessen for kurset har sprengt rammene våre. Derfor arranger vi nye samlinger til høsten igjen, forteller Ranestad. Manglende samarbeid mellom offentlige etater og tidkrevende arbeid for å finne ut av tjenestejungelen, er bakgrunnen for at ny felles forskrift om individuell plan trådte i kraft 1. januar Målet er å bedre samarbeid og samordning av tjenester til enkeltpersoner med behov for langvarig og koordinerte tjenester. Planen skal sørge for at ulike instanser som sykehus, og kommuner samarbeider rundt pasienter og pårørende på en best mulig måte. Ett av innslagene var to filmer som Kragerø mister dagkirurgien f ra 1. juni eks en kreftlege kan behandle pasienter her nede noen dager i måneden. Vi jobber også for å se på om det er mulig å opprette en dialyseenhet. Det er samtaler om det kan være mulig å få til noe på andre områder også- men uten at det er noen avklaring ennå. Får vi til et utvidet tilbud her, kan det bety at pasienter fra Kragerø slipper å reise opp og ned til sykehuset i Skien. Samtidig sparer vi transportutgifter og får et bidrag til å ivareta Kragerø som et bærekraftig lokalsykehus,påpeker Grimsrud. viste både brukers og pårørendes erfaring fra veien fram mot et mer helhetlig og samordnet tilbud.- Det var også stor respons på et foredrag der leder for DPS Skien- Lars Ødegård og Tore Haukvik-Helse-og sosialsjef i Skien fortalte hvordan kommunen og psykiatrisk klinikk står i hver sin virkelighet. Utfordringen er å stå sammen om å jobbe mot felles mål en felles virkelighet, understreker Åshild Ranestad. 3

4 FOKUS PÅ For ortsa tsatt tt alt for mange på kor orridor idoren Trass i 20 nye senger har ikke ST klar lart t å få bor ort t kor orridor idorpasien pasientene ene På de verste dagene i januar i år lå 28 pasienter på ST bak skjermbrett på korridoren. Men da ST for få år siden åpnet to nye medisinske sengeposter håpet mange at pasienter plassert i entravel korridor snart skulle være en saga blott.men slik gikk det definitivt ikke... En av dem som hadde et lønnlig håp om at 20 nye medisinske senger skulle få en slutt på det uverdige tilbudet til pasientene som både myndigheter og alle andre vil ha bort, var Per Urdahl. - Hvorfor har vi så mange korridorpasienter- selv med så mange ekstra medisinske senger? Brattere pasientøkning enn ventet -Fordi økningen i indremedisinske pasienter har vært brattere enn vi hadde grunn til å tro for noen år tilbake. Tilveksten ved alle sykehusene hvert eneste år i regionen har ligget på 5-6 prosent. Uten de ekstra sengene ville vi vært virkelig ille ute. Det fastslår lederen for Medisinsk klinikk som ifjor overtok ansvaret for ledige sengerprosjektet.og som sjef for klinikken med klart flest korridorpasienter har han sterke meninger om Medisin dobler legekompetansen i helgene for å få ned antall korridorpasienter på mandagene Medisinsk klinikk i Skien dobler antall overleger på vakt i helga. Det er et konkret tiltak for å få ned tallet på korridorpasienter... Tanken er at overlegene er i stand til å gjøre faglig trygge vurderinger av hvilke pasienter som er friske nok til å sendes hjem: -Hvis ikke korridoren er full av pasienter hver mandag, så får vi færre pasienter på korridoren utover i uka, fastslår Per Urdahl.Han mener det er viktig for ST å gjøre større anstrengelser for å bli kvitt korridorpasientene. Det mener han det er viktig å forstå at sykehuset må klare innenfor dagens hvorfor heller ikke ST lykkes i å unngå at det hoper seg opp i korridorene: Dag for dag, uke etter uke, år etter år... -Hvorfor har ST så mange korridorpasienter? -Fordi vi får fler og fler eldre med kroniske lidelser. Hvis kommunene hadde etablert akuttplasser på sykehjemmene som kunne håndtere de med de enkleste lidelsene, så kunne vi ihvertfall bremse innleggelsene noe. Vi kan også redusere problemet ved å skrive ut flere pasienter særlig i helgene, svarer Urdahl. Må endre sengefordelingen Han mener ST i dag ikke har fulgt godt nok opp når det gjelder å satse sterkere på mer dagkirurg i tråd med det som er anerkjent som beste praksis- både nasjonalt og internasjonalt:- Da kunne vi frigi flere operative senger og få flere senger til både indremedisinske og ortopediske øyeblikkelig hjelp-pasienter. Urdahl rir gjerne også en annen kjepphest som han har tro på kunne gjøre vei i vellinga:- Ofte når vi forsøker å legge en pasient i en av de ledige sengene på andre avdelinger, så sier både leger og pleiere at de ikke har kompetanse til å ta vare på pasienten. Det er en farlig linje for ST å slå inn på å bli så spesialisert :Fordi prosent av rammer: -Det kommer ingen ekstrapenger fra Helse-Sør-Øst for å løse det problemet, mener Urdahl.Han foreslår å bake inn i lederavtalene et krav om å forplikte seg til å bidra til å få bort korridorpasientene. Hele sykehuset må ta ansvaret -I perioder med stor pasientpågang må hele sykehuset bidra til løsninger. Da må pasienter kunne overføres til avdelinger der det er ledige senger. Vi må utnytte sengekapasiteten både i Kragerø og Porsgrunn fullt ut for å ned tallet på korridorpasienter. Det kan selvsagt være medisinske grunner for å legge en pasient på korridoren i helt spesielle tilfeller. Men Korridorpasientene er et seiglivet fenomen på norske sykehus. ST ha r mange korridorpasienter- selv med 20 nye medisinske senger... pasientene som vi skal sørge for behandling til, er lokalsykehuspasienter. Dette er hovedoppdraget vårt. Når det er for mange korridorpasienter, må lederne se det som et felles ansvar å finne løsninger på tvers av avdelingene, sier Urdahl. Han mener den basale pleiekompetansen må økes ialle klinikker f. eks gjennom økt fokus i klinisk stige. ikke i det omfanget vi sliter med nå, mener Urdahl. - Det er et felles lederansvar å gjøre noe med dette problemet. Eierne våre krever det og de fleste pasientene ønsker ikke å ligge bak et skjermbrett, fastslår Urdahl. Haner klar på at det er respektløst overfor pasienten.likevel er han klar over at noen få velger en korridortilværelse på moderavdelingen:fordi de kjenner pleierne og føler seg tryggere der. -Men det skal ikke være en sovepute for ikke å gjøre noe med det omfanget problemet har i dag, mener Urdahl. 4

5 FOKUS PÅ For ortsa tsatt tt alt for mange på kor orridor idoren Slitsom hverdag med mange korridorpasienter -Det er slitsomt å ha korridorpasienter. Spesielt når vi må ta fullt stell bak skjermbrettet, synes sykepleier Sandra Møller som jobber på Medisin 2 i Skien. Ingen på pauserommet levner tvil om at det er en uakseptabel situasjon som rammer altfor mange pasienter- hver dag på ST såvel som andre norske sykehus.- Vi er nokså marginalt bemanna i helgene og skjer det noe ekstra, er vi fort ute å kjøre, konstaterer en av de andre sykepleierne på pauserommet. Det å slite med overbelegg i helgene er en ekstrabelastning, synes hun. Denne mandagen er unntaketmed få eller ingen pasienter på korridoren. Men normalt står det ganske mange senger bak skjermbrett der ute. Ifjor hadde f. eks lungeposten et belegg på 104 prosent, mens 2a som nå er slått sammen med 2b hadde et belegg på ca 110 prosent. -Vi sliter med korridorpasienter- særlig i helgene, konstaterer enhetsleder Frode Johansen. Han legger ikke skjul på at det er problematisk og at det langtfra bare er lette pasienter som må ligge på gangen. Det er selvsagt ST sliter med høgt antall korridorpasienter lite heldig. 34-åringen har siden 1. februar vært leder for en sammenslått 2 a og 2b. Fler kunne vært hjulpet på sykehjemmet Johansen tror noe av årsaken kan være at eldre pasienter som kunne vært tatt hånd om på sykehjemmet noen ganger sendes unødvendig til sykehus. Pasienter som f. eks er dehydrert kunne vært håndtert på sykehjemmet, mener han. Seksjonsleder Ellen Grindal ser ikke bort fra at økningen i antall eldre koblet sammen med dårlig bemanning på sykehjemmene- fører til mer press på sykehuset. Det kan være noe av forklaringen på de uverdige tilstandene med korridorpasienter, tror hun.i 3.etasje på Moflata ligger en mann bak skjermbrett som er villig til å dele sin erfaring: -Hva er verst ved å ligge på korridoren? -Eg ville jo allerhelst ligge inne på eit rom. Men det har ikkje vore så gale. Det er jo litt uroleg her. Men da eg vakna i natt, var det mest på grunn av smerter i ryggen, forklarer den tålmodige pasienten. -Det er jo pleiepasientene det er verst for på korridoren. Vi har ikke egne rom der vi kan stelle dem og bare en handikapdo på deling. Pasientene klager sjelden, men det er jo betenkelig i forhold til taushetsplikten, konstaterer enhetsleder May Naper. Hun erfarte at allerede da de nye sengepostene ST ligger i det øvre sjiktetnår det gjelder korridorpasienter blant sykehusene i Helse Sør-Øst, oppsummerer spesialrådgiver Arne Larsen. Blant sykehusene i tidligere Helse Sør ligger ST høgt på korridorpasienter -sammen med Ringerike. «ST lå i 2007 på et gjennomsnitt på 4.3 prosent korridorpasienter:her er sammenlignbare tall fra andre sykehus: Aker 3 prosent, Ahus 4 prosent, Innlandets avdelinger på Hamar, Lillehammer,Kongsvinger og Gjøvik har alle 1 prosent, Østfold 4 prosent og Ullevål 3 prosent. Ringerike 4.4, Buskerud 2.5, SiV 1.4 og Sørlandet bare 0.9 prosent.hver morgen klokka sju telles det korridorpasienter- ikke bare på ST- men på alle sykehus i regionen.de månedlige tallenegår først til ST-ledelsen- og så til Helse Sør-Øst. Også Nasjonale myndigheter ønsker at tallet på korridorpasienter på sykehusene allerhelst bør ned mot null.likevel er pasienter bak skjermbrett et vedvarende problem ved de aller fleste sykehus. Men både smittevernog taushetsplikt-hensyn tilsier at det å ligge bak en skjerm med trafikk forbi dag og natt, er en dårlig løsning... Svinger gjennom året Også på ST er det svingninger fra dag til dag, men noen tider på året er verre enn andre:-tallet på korridorpasienter øker utover høsten og den høgsesongen varer det meste av vinteren, før det flater ut litt igjen. Erfaringsmessig har ST flest korridorpas- Bilde øverst: Pasienter får stell på gangen Frode Johansen og kollegene på pauserommet lufter temaet: Korridorpasienter åpnet på Moflata med økt kapasitet, dukket korridorpasientene opp- fra første dag. I årene etterpå har korridorpasientene vært et trofast innslag i hverdagen- også på Moflata. Økt pågang, spiser raskt opp ekstrasengene ST har utvidet med. ienter på mandager. Så synker antallet i løpet av uka, før antallet bygger seg opp igjen i helgene, forklarer Larsen. -Hvor sliter de mest på ST? - De medisinske sengepostene har flest korridorpasienter. Avdelingene på Moflata har jevnt med pasienter på korridoren. Det gjelder også Medisin 2a og b. Men også avdeling 1 i Nordfløyen og 6.etasje har i perioder mange korridorpasienter,svarer Larsen.Kragerø har derimot svært sjelden pasienter som er nødt til å ligge ute på gangen. Arne Larsen 5

6 NYHETER 182 klager fra ST-pasienter til pasientombudet Pasientombudet fikk 182 klager fra ST ifjor- en liten nedgang fra året før da sykehuset fikk 210 klager. -Jeg vet ikke hvorfor klagene gikk ned ifjor. Men kanskje er det flere som har nøyd seg med å sende klagen direkte til sykehusets eget klageutvalg, sier Vigdis Mariedatter Gulbrandsen. Hun har vært på plass i pasientombudsstolen siden 1. januar og kjenner dermed ikke enkeltsakene fra vårt sykehus: - Det klagene fra pasienter og pårørende generelt går på er hvordan de blir møtt av personalet, hvordan behandlingen er - og hvordan de blir informert.men det store antall klager går på pasientskader i forhold til medisinsk behandling og praksis, sier Gulbrandsen. Ifjor fikk ombudet tilsammen 21 klager fra sykehusene på Notodden,Rjukan og fra Betanien hospital. Totalt fikk ombudet inn 430 klager ifjor. - Det er klart flest klager som går mot Sykehuset Telemark. Men ST behandler da også klart flere pasienter enn de andre sykehusene, understreker Gulbrandsen.Hun har bl.a jobbet som operasjonssykepleier på sykehus, vært helse- og sosialsjef i en kommune og nå sist rådmann i Fyresdal. - Hva vil du legge vekt på som ombud? Vil være et bindledd -Jeg ønsker ihvertfall ikke at ansatte skal få bakoversveis når jeg ringer. Slik jeg ser det er pasientombudet et bindeledd mellom pasienten og sykehuset. Vi skal sammen sørge for at tjenesten blir bedre- og min rolle her er å være pasientens talerør. Pasientombudet har ellers noen godord med på kjøpet til Arbeidsutvalget for klage-og skadesaker på ST:-Jeg ser at svarene fra leger og helsepersonell til AKS er gode. Her tar de omsorg for pasienten Vigdis Mariedatter Gulbrandsen og bryr seg. Det skulle jeg ønske de hadde brukt litt mer tid på før episoden skjedde. Da ville de sjeldnere fått klage, tror pasientombudet. Hun er opptatt av at lovverket nå gir pasienten rett til medbestemmelse: - I 99 prosent av tilfellene vil pasienten si ja til det legen foreslår. Men jeg tror det å ha en mulighet for innflytelse, vil gi pasienten større tiillit og trygghet og på sikt bidra til behov for færre konsultasjoner. 40 sykepleiere på samling for å bli inspirert til å vurdere å gå videre med egne forskningsideer -Jeg er overbevist om at det går mange sykepleiere rundt med gode ideer. Men de tør ikke å gi seg i kast med det fordi de ikke vet hvordan de skal gå fram, sier Brith Løfgren. 27.februar var lederen for Forum for fagutviklingssykepleiere fornøyd med at et førtitalls kolleger var møtt fram i ST-aulaen for å få praktiske tips og inspirasjon til å snuse på egne forskningsprosjekter. Mange leger på sykehuset er i gang med forskningsprosjekter. Men nå vil FFF hjelpe fram sykepleiere til å prøve seg i den manesjen- og de vil bidra til å få fram sykepleierprosjekter som er i gang, men som ikke har fått så mye oppmerksomhet. Martin Svendsen fra STs forskningsmiljø forklarte hvordan sykepleierne bør gå fram for å komme så langt at de kan søke om forskningsmidler.blant de tre sykepleierprosjektene som ble dratt fram i lyset,sørget Nina Ødegaarden og Hanne Ø. Lunde for å presentere en arbeidsoppgave der hun sammen med to kolleger har sett hva det setter i gang av tanker når det blir bestemt at en pasient er så dårlig at hun ikke skal gjenopplives. Anne Augestad Larsen og Nina Odberg la fram et samarbeidsprosjekt med Høgskolen basert på veiledende pleieplaner, mens Løfgren selv presenterte et prosjekt som tester om bruk av Larynxmaske istedet for endotracheal tube gir mindre kvalme og smerte hos barns som opereres. Sykepleiere på ST fikk tips om forskning ST har mye å stille opp med... -Vi er opptatt av å få fram at et forskningsprosjekt ikke behøver å være så stort og omfattende. Det kan være godt nok å forske på f. eks det man tror gir bedre pasientbehandling i en eller annen sammenheng. Vi trenger også praksisnære forskningsprosjekter som kan ha stor nytteverdi, mener Løfgren. Hun peker på at både STs statistiker og ikke minst forskningssjef Geir Hoff har mye å bidra med til nybegynnere som trenger råd og dåd. - I tider hvor det ser ut som vi sykepleiere bare løper og løper, er det viktig å vise at også vi kan bidra til nye prosjekter. Min erfaring er at mange ledere er positive til å støtte sykepleiere som vil prøve seg. Dermed får de en utmerket anledning til å profilere avdelingen positivt, mener Løfgren. 6

7 STBulletinpor ortr trett ettet Viljesterke men varmhjerta Klara har jobbet som sykepleier i Porsgrunn og New York Godhjerta men viljesterke Klara Schineller har jobbet på små sykehus i Norge og på Roosevelt hospital på Manhatten i New York. 67-åringen er også en av få spesialsykepleiere som har stått i turnus helt til siste arbeidsdag: -Mange eldre føler at de ikke er verdt noe i samfunnet vårt. Min jobb var å hjelpe dem til å få troen på at de har like stor verdi som de unge. Og et håp om at livet fremdeles kan ha noe å by på, fastslår Klara med fast blikk. Men selv gleder hun seg til egen alderdom... -Klara blir et stort savn. Hun er faglig kjempeflink og en klok dame som har hatt et uvanlig stort hjerte for pasientene, mener - Klaras sjef- Ellen Ditlefsen.Mange er imponert over rehabiliteringssykepleieren som de siste åtte årene har vært med på å bygge opp Geriatrien i Porsgrunn. Savner ikke turnusen... -Jeg vil savne pasientene og felleskapet på en arbeidsplass med så mange flotte folk. Men jeg gleder meg til å bestille billett på en konsert uten å sjekke turnusen først, sier Klara med et lite smil. Nå sluttes ringen for 67-åringen: Hun selger huset i Porsgrunn og flytter tilbake til øya Leka der hun vokste opp-på den værharde, men vakre Namdalskysten. Der gleder hun seg til å lese og gå lange turer med utsikt til åpent hav, slå av en prat med gamle kjente og få åndelig næring ved å bli med i kristent arbeid på den lille øya med fast-boende.- Det er mye himmel og hav der oppe. Det trives jeg med røper Klara med et glimt av forventning i blikket. Nå håper hun på mange gode år etter et rikt, men strevsomt arbeidsliv i pasientenes tjeneste... Med en oppvekst i trange kår på et lite småbruk med tre søsken og en far som var hvalfanger, lærte hun tidlig hva hardt arbeid var: Hun måtte ta sin andel av pliktene på det lille småbruket der alle måtte yte sin skjerv for at hverdagen skulle gå rundt... Etter at hun kom ut fra Ullevål som sykepleier i 1964 jobbet Klara noen år på sykehus i Sandefjord før hun reiste til Innherred der hun videreutdannet seg til operasjonssykepleier. Men i 1969 tok utferdstrangen overhånd: Den unge sykepleieren gikk ombord på Bergensfjord med det forjettede land for mange-usa-som mål. Der begynte hun et helt nytt liv som operasjonssykepleier på Rooseveltsykehuset i millionbyen New York.I løpet av de 14 årene i metropolen rakk hun å gifte seg, og sette fire barn til verden. Men livet i storbyen var ikke bare en dans på roser. Og det var etter en svært vanskelig periode at hun fant fram til troen på Jesus. Troen er fremdeles det viktigste fundamentet i livet hennes. Emigrerte til USA.. I New York jobbet Klara også i hjemmehjelptjenesten i Brooklyn blant fattige mennesker fra alle verdens kanter.der lærte hun etter eget utsagn hva kultur, politikk og religion gjør med mennesker- på godt og vondt: Tidlig på 80-tallet flyttet hun tilbake til Norge og til barndommens rike på Trøndelagskysten der hun var sykepleiesjef noen år. Neste stopp var et sykehjem i Kvinesdal der hun hadde en tøff tid inntil legene fant ut at hun led av stoffskifteproblemer. I godt voksen alder ga firebarnsmoren seg i kast med å videreutdanne seg til rehabiliteringssykepleier i Kristiansand før hun fikk jobb på en rehabiliteringsavdeling i Flekkefjord. Og Ellen Ditlefsen var selvsagt sjeleglad da hun fikk så tung sykeplefaglig ekspertise med på laget da geriatrien skulle bygges ut i Porsgrunn. Der har Klara jobbet turnus helt fram til pensjonsalderen innhentet henne den 3. januar i år:- En kan leve godt og lenge selv om en jobber hardt. Det er jo ingen straff å jobbe,sier den erfarne sykepleieren med et smil. Men la deg ikke lure av den milde Florence- Nightingale- framtoningen. Damen kan også si fra- når hun er uenig- både med overordnede og med kolleger. Og hun Klara Schineller har stått løpet som sykepleier- både i New York og Porsgrunn står ved det hun mener- både kristentroen og sine synspunkter på livet og verdenssituasjonen som hun bekymrer seg atskillig for.det bor mye vilje og temperament i det ellers hjertegode mennesket, hevdes det. Brenner for de eldres verdighet I 2.etasjen i Porsgrunn har Klara fått være med på oppturen med å bygge opp geriatrilbudet ved ST. Hun var også der da nye finansieringsvilkår førte til en brå omlegging ifjor høst. -Jeg kommer til å savne pasientene og felleskapet på jobben, innrømmer den nybakte pensjonisten. Hun brenner for de eldre i Norge, men er lite imponert over hvordan vi verdsetter gamle mennesker i dag: -Mange sitter med en følelse av at de bare er en belastning for samfunnet. Å rehabilitere handler nettopp om å gi dem verdigheten tilbake. De har like stor verdi som unge mennesker. For meg var det verdifullt hver gang jeg så at en av mine eldre pasienter fikk igjen litt av trua på egne ressurser. Men for at vi skal få til det, trenger de å bli sett, hørt og verdsatt. Det er viktig for oss alle... 7

8 LITT T AV HVERT Psykiatrisk sengepost i Skien med stort fravær fikk flybåren vikar ens ærend fra Carlston i USA Psykiatrisk klinikk 1 b sliter med mange sykemeldte for tida. Derfor var enhetsleder Mona Østhus sjeleglad for å få flybåren vikarnødhjelp ens ærend over Atlanteren direkte fra Charlston i USA - Vi er så i beit for vikarer akkurat nå. Da er det flott å få hjelp helt fra USA. Brit er dessuten kjempeflink, fastslår Østhus som synes den langveisfarende vikaren fortjener honnør i sykehusavisa: Høgt sykefravær I februar var det nemlig stort sykefravær på den intermediære sengeposten og i sin nød sendte enhetslederen en e-post til Brit Gjelstad Lyle som da var hjemme i South Carolina der hun og ektemannen bor halve året. Resten av året mellom april og november bor de i Skien der Brit har slekt og venner: Selv om 54-åringen Voksenhabiliteringen en del av rehabiliteringsseksjonen i Psykiatrisk klinikk fra 1. mars 1. mars er de 12 ansatte ved Voksenhabiliteringen i Eidsbygda en del av Rehabiliteringsseksjonen i Psykiatrisk klinikk.- Vi har behov for kontakt med psykiatrien, fastslår avdelingsleder Fred Danielsen. Han ønsker seg på sikt mulighet for å få hjelp til sine klienter fra en tjeneste med kompetanse på å behandle psykiatriske problemer og psykisk utviklingshemmede: -Flere og flere av klientene vi får henvist har psykiatri som et tilleggsproblem som ofte er maskert av at de er psykisk utviklingshemmede. Mange sliter med psykiske problemer eller har andre primærdiagoser som for eksempel autisme / aspergersyndrom normalt ikke reiser til Norge før i april, hev hun seg sporty rundt og kom seg på flyet for å komme kollegene på 1 b i Skien til unnsetning: Flybåren psyiatriassistent -Det er bare Ok å hjelpe til her. Jeg kombinerer det med å besøke min gamle mor og så tjener jeg jo noen kroner når flybilletten er så billig som den er nå, forklarer den flybårne assistenten. Hun har vikariert to sommere tidligere- og sluttet i jobben ved krisesentereti Skien til fordel for psykiatrien på ST: - Hvordan trivs du på 1b da? -Her det fint å jobbe. Jeg jobber litt på kjøkkenet og trår ellers til der det er behov rundt om på posten Kollegene mine har tatt imot meg på en fantastisk måte. Her er det masse humor og folk er flinke til å gi hverandre komplimenter. Og dessuten er det fritt for sladder her. Det setter jeg stor som forblir uoppdaget, konstaterer Danielsen. Voksenhabiliteringen som tidligere var en del av klinikk 5, har de siste to årene vært en egen seksjon innenfor Psykiatrisk klinikk. Men fra 1. mars tilhører de altså Rehabiliteringsseksjonen Ønsker færre seksjoner - Utgangspunktet var et ønske om færre seksjoner i Psykiatrisk klinikk. Det som er felles er at vi alle arbeider langsiktig med habilitering og rehabilitering av mennesker. Rehabilteringsseksjonen kan nå få mer kunnskap om habilitering- og Voksenhabiliteringen får enklere tilgang til den psykiatriske kompetansen vi har. Sånn sett tror jeg denne endringen gir vinn-vinneffekt begge veier, sier seksjonsleder Ansvarlig utgiver: Direktøren Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen Redaktør: Informasjonskonsulent ST-Bulletin trykkes av Thure-Trykk og distribueres fra direktørens kontor i henhold til distribusjons lister 1,2, 3 og 5 Adresse: Ulefossveien, 3710 Skien Telefon: / / Telefaks: / F.v. : Peria Hasanlo, Mona Østhus og Brit Gjelstad Lyle- sistnevnte tok flyet fra USA for å trå til på post 1b... pris på, konstaterer USA-vikaren som gir sjefen selv- Mona- mye av æren for det gode miljøet på posten. - Det er mange unge pasienter her på 1 B- de er også et pluss å jobbe med, synes Brit Gjelstad Lyle. Fred Danielsen og Arne Johannesen Nå er Voksenhabiliteringen en del av Psykiatrisk klinikk på ST Arne Johannesen. Han er klar på at Habiliteringsseksjonen selvsagt fortsatt skal samarbeide med somatikken- som seksjonen også har et klart behov for i sin hverdag. Tips oss! 8

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Radiologisk fra bånn til topp når

Radiologisk fra bånn til topp når Nr. 10 19. mai 2008 Radiologisk fra bånn til topp når ST får nytt RIS og PACS innstallert Endelig får Radiologisk seksjon nytt dataverktøy til å behandle bilder og pasientsystemer med! Fra 23. til 26.

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2009 Ny operasjon STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Borghild

Detaljer

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten

ST-nytt. Omstillinger. ST forblir eget HF. ST-SiV med triagefilm. Fant ikke p-plass... Full VM-fest på posten ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 Mars 2011 Omstillinger STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder Rjukan

Detaljer

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4.

Blodbanken slapp unna helsetil- synssjekk uten ett eneste avvik. Samarbeider for å unngå bela- stende innleggelser for eldre. Nr. 7 4. Nr. 7 4. april 2008 Helse Sør-Øst for oreslår at t ST, SiV og PiV skal utgjøre ett sykehusområde Helse Sør Øst-administrasjonen har nå lagt fram forslag om å dele denne helseregionen inn i sykehusområder.

Detaljer

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Februar 2011 Nye dialysetilbud STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus

Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus Nr. 11 30. mai 2008 Direktørene for SiV, ST og PiV inn for bredt samarbeid men fortsatt tre fullverdige akuttsykehus De tre direktørene for SiV, Psykiatrien i Vestfold og ST ønsker å fortsette som selvstendige

Detaljer

Gastrosamling kan gi faglig gevinst

Gastrosamling kan gi faglig gevinst Nr. 19 7. november 2008 Gastrosamling kan gi faglig gevinst Gastrokirurgien er særdeles viktig for STsom allsidig akuttsykehus. Og akkurat nå arbeides det med å rekruttere inn gastrokiruger. Men seksjonsleder

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling

ST-nytt. HSØ-topp på ST. Håp for selvskadere. 23 enheter i nord. Info for å redde barn. Trøkk på samhandling ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2009 HSØ-topp på ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Det

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. Pass på deg selv. Samlet på ett gulv. Ventelister skal ned. De fikk NM-bronsje. Unge i risikosonen...

ST-nytt. Pass på deg selv. Samlet på ett gulv. Ventelister skal ned. De fikk NM-bronsje. Unge i risikosonen... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 20 November 2010 Pass på deg selv STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang...

ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 oktober 2010 Samlet rundt ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening

ST-nytt. Omland ble hyllet. Leder tarmscreening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 September - 2011 Fagløft i 3.etasje STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Skal bli tryggere. Fra Viken til STHF. KOLS-samarbeid. Bedre for diabetikere. Får Konge-medaljen

ST-nytt. Skal bli tryggere. Fra Viken til STHF. KOLS-samarbeid. Bedre for diabetikere. Får Konge-medaljen ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9. november 2013 Skal bli tryggere STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer