Å leve/lede mellom dilemmaer. Administrerende direktør Siri Hatlen Oslo universitetssykehus 25 november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å leve/lede mellom dilemmaer. Administrerende direktør Siri Hatlen Oslo universitetssykehus 25 november 2010"

Transkript

1 Å leve/lede mellom dilemmaer Administrerende direktør Siri Hatlen Oslo universitetssykehus 25 november 2010

2 Visjonen Helse Øst skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi (Tore Tønne 2001)

3 Styresak i Helse Sør-Øst Forsterke rollen til lokalsykehus Samle dagens 28 regionsfunksjoner Tilpasse ressurser til redusert opptaksområde. Redusere areal Langsiktig målbilde er å samlokalisere regionsfunksjonene på Gaustad Fokus på forbedret pasienttilbud, kvalitet, fag og forskning

4 Plan og prosjekt

5 HSØ styrevedtak et flerårig prosjekt med flere faser - må fullføres for å oppfylle vedtak 108 Dag 0 1/1-09 Fase Dag 1 Dag 1 1/1-10 Fase 2 1. halvår 2010 Dag 2 13/9-10 +? Fase 3 2. halvår 2010 Dag 3 1/1-11 Fase Dag Fase Dag Fusjon 3 1 Pasienter til Ahus/VV IKT på tvers Nye bygg på plass

6 Når mange blir til ett

7 Penger, oppgaver og årsverk ut av Oslo Vestre Viken Fra Oslo universitetssykehus Oslo Ut av Oslo universitetssykehus Ahus Fra Oslo universitetssykehus Overtar en rekke lokal- og områdefunksjoner fra Oslo universitetssykehus i pasientgrunnlag > 2,0 mrd NOK i redusert budsjett i økt pasientgrunnlag Hele omstillingsutfordringen er lagt til Oslo!

8 Omfattende flyttinger med store innbyrdes avhengigheter kreves for å samle og samlokalisere virksomhet etter overføring til AHUS/VV KONSEPTUELT Montebello Gaustad Omfattende Noe Begrenset Akersbakken og Dikemark Kirkeveien Sinsen

9 Betydelige gevinster kan realiseres Mulig gevinstpotensial modell 1 Faggrupperinger Barn Valg av modell RH UUS 1 1 Forskning og Pasientbehandlin fagutvikling RH g UUS RH UUS Økonomiske besparelser RH UUS Risiko modell 1** RH UUS Lav Gevinstpotensial Høy Middels Lav Intet Lav Kvinne 1 1 Middels Lav Hjerte, lunge, Thorax 1 1 Lav/middels Lav/middels Kreft 1 1 Middels/høy Middels Nevro* 1 1 Middels Middels Ortopedi 2 1 Høy Høy Gastromedisin og gastrokirurgi Plastikk- og ansiktskirurgi Høy/middels Høy Lav Lav * Nevrologi (inkl. epileptologi), nevrokirurgi, nevroradiologi, voksenhabilitering, rehabilitering, klinisk nevrofysiologi, nevropsykiatri og psykosomatisk medisin ** Vurdering av samlet risiko ved implementering av modell 1, primært knyttet til pasientbehandling og arbeidsmiljø Kilde: Rapporter og møtereferat fra Verdiskapingsarbeid; teamanalyse

10 Er erfaring fra ledelse av offshore prosjekter relevant for ledelse av sykehus? Styring og ledelse Å kunne håndtere milliarder Ryddighet i ansvar, roller og spilleregler Krav til sporbarhet når beslutninger tas Krav til kvalitet, sikkerhet og avviksrapportering Krav til testing og simuleringstrening Viktigheten av god ledelse Gleden og nytten ved å lære av gode rollemodeller!

11 Krav til ledere i Oslo universitetssykehus Evne til å oppnå resultater i samsvar med overordnede mål og planer for Oslo universitetssykehus Viser integritet Er motiverende og samlende Tenker helhetlig Har forutsetninger for å utvikle en enhet som er ledende på sitt område

12 Tydelighet og forutsigbarhet - enda viktigere i umodne organisasjoner Ledere er rollemodeller Liv og lære eksempelets makt Ledere må evalueres og følges opp på resultater adferd og holdninger Tema for presentasjonen

13 Åpen lærende - helhetstenkende En åpen kultur åpenhet og ærlighet bidrar til å bygge tillit Omstilling har kommet for å bli vi ønsker en fleksibel og lærevillig organisasjon Vi ønsker at man tenker helhetlig, ser muligheter på tvers, samarbeider over gamle skillelinjer og tar ansvar

14 Charles Darwin ( ) It is not the strongest, nor the most intelligent, who survive, but those most responsive to change

15

16 Våre ambisjoner: Oslo universitetssykehus skal gjennom lederfokus og åpenhet aktivt bruke kunnskap og erfaring til å forbedre systemer og forebygge svikt. Oslo universitetssykehus skal være kjent for sitt fokus på pasientsikkerhet og evne til aktivt å lære av egne feil.

17 Spesielle risiko-områder revidert 2. tertial 2010 Opprettholde aktivitet og kvalitetsnivå Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Håndtere overføring til Ahus/VV Høy samlet gjennomføringsrisiko Komplekse HR-prosesser med store avhengigheter Arbeidsmiljø Redesign av klinikkene dag 4

18 K O N S E K V E N S Svært alvorlig Alvorlig Moderat Lav Evne til utvikling og bruk av nye behandl. metoder Optimal kapasitsutnyttelse Forskningsaktivitet Beh.kvalitet fristbrudd ventetider pasientavvik Likviditet Med. tekn. utstyr Bygg Etterlevelse av krav/tilsyn Sikre drift av Aker IKT- integrasjon styringsdata koding Arbeidsmiljø/ omstilling Økonomisk resultat Ubetydelig Endring fra 1. tertial Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor Opprettholde aktivitet og kvalitetsnivå 1. tertial med endring til 2. tertial SANNSYNLIGHET

19 Medvirkning Uansett hva som vedtas av gode mål, strategier og faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere, gjennomføringsevne og ledelseskraft. Gjennom utvikling av kultur, verdier, kompetanse og klare prinsipper for ledelse og medvirkning skal vi legge til rette for dette.

20 Ledelse i Oslo universitetssykehus Det handler også om enkeltpersoner Endring = mulighet eller trussel - for meg? Ledere som selv omfattes av endringene skal samtidig utøve et lederansvar det kan være krevende når ikke alle svar foreligger Tema for presentasjonen

21 Stemningskurve for fusjoner Beslutning om fusjon Integrasjonsplanlegging (prosjekter, styringskomité) Tøffe beslutninger (synergier, lokalisasjoner, ansettelser, overtallighet) Kilde: Mergers: Leadership, Performance and Corporate Health David Fubini, Colin Price, Mauricio Zollo

22 Vårt foreløpige målbilde Oslo universitetssykehus skal gi den beste behandlingen for dagens og fremtidens pasienter Pasientbehandling Forskning, utdanning og innovasjon Arbeidsmiljø Økonomi

23

24 Oslo universitetssykehus Der barna våre vil jobbe Der de får den beste behandlingen når de blir syke Som de har råd til å betale for

25

26

27 Kontinuerlig fokus på god drift mens man må håndtere en todelt omstillingsutfordring i Sikre god drift med fokus på aktivitet, kvalitet og pasientsikkerhet Dag 3-3 Håndtere overføring til Ahus/VV Dag 3-4 Redesign og samlokalisering

28 Samhandlingsreformen: Hvor god effekt som oppnås av tiltakene vil i stor grad avhenge av at det i helsetjenesten utvikles lederroller og kultur som tar opp i seg samhandlingsperspektivet. Ledelse, verdigrunnlag og holdninger må derfor innta en sentral plass i en samhandlingsstrategi. Tema for presentasjonen

29 Å være leder på sykehus er som å være barkebille i en flokk av hakkespetter

30 Charles Darwin ( ) It is not the strongest, nor the most intelligent, who survive, but those most responsive to change

31 Aker sykehus 31

32 Flere omstillingsprosjekter samtidig Fusjon mellom 4(3) parter Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål Fisjon Overføre mennesker til AHUS inkl. tilhørende personale Riktig kompetanse til AHUS og igjen i Oslo universitetssykehus Inkl. finansiering (2 milliarder) Overføre funksjoner til Vestre Viken Tilpasse Oslo Ca. 3 milliarder Ca. 3 tusen

33 Vi har egentlig oppnådd ganske mye så langt Ny organisasjon og nytt styringssystem på plass Klinikkene leverer. Vi leverer god pasientbehandling, forskning og utdanning med høy kvalitet, samtidig med omstilling Målbilde Dag 5 akseptert. Gode og konstruktive diskusjoner i ledergruppen. Arealprosjektet har levert et godt grunnlag for videre arbeid Kostnadsreduksjoner. Klinikkdrevet forbedringsarbeid pågår for å redusere kostnadsbasen. Kostnader tas ned i stab/støtte. Felles Oslo universitetssykehus-kultur utvikles gradvis Faglig samordning er startet opp

34 Ledelse i Oslo universitetssykehus Helhetsforståelse, mot og evne til samarbeid over gamle grenser Respekt for de andre og deres kompetanse Aktivt og samlende lederskap gode prosesser ta beslutninger under usikkerhet ( 80/20 regelen )

35 Noen stikkord Helsevesen som kompetansebedrift ikke så ulik andre kompetansebedrifter? 80% er planlegging Hva har du lært i ditt tidligere liv som har overføringsverdi hit? Helsevesen til deg som organisasjon Umoden på implementering/gjennomføring/styring? Hva gjør man med det? Hvordan få tilstrekkelig ro i makromiljøet til

36 Ledelse i Oslo universitetssykehus Det handler også om enkeltpersoner Endring = mulighet eller trussel - for meg? Ledere som selv omfattes av endringene skal samtidig utøve et lederansvar det kan være krevende når ikke alle svar foreligger Husk: Ingen leder eier sin lederposisjon eller sine medarbeidere Tema for presentasjonen

37

38 Kapasitetstilpasning og strukturelle ulemper før flyttinger Dag 4 KONSEPTUELL- IKKE I SKALA Dag 3 1. januar 2011 (HSØ vedtatt dato) Pasientansvar og rammetilskudd overføres All ø-hjelp overføres Elektiv virksomhet overføres gradvis etter avtaler Buffer, gjestepasienter og kostnad av ubalanse Dag 3 Strukturelle ulemper før flytting 1. juli 2011 (måldato) Overføring fullført for AHUS, VV pågår OUS i hovedsak dimensjonert for redusert aktivitetsnivå Årsskiftet 2012/2013 (måldato) Optimal samlokalisering innen dagens bygg Ø-hjelp og akuttkirurgi flyttet fra Aker til Ullevål Klinikk redesign implementert Dag 4 Gevinst realisert ved flytting fra Aker dag 4 Gjenværende aktivitet i OUS (ikke i skala)

39 Norsk helsevesens største omstillingsprosjekt Norsk helsevesens største innovasjonsprosjekt?

40 Human beings don t live simultaneously. Some humans have lived before us, some live now and some will live after us. It was an unwritten rule that the farmer would hand over his land to the next generation in a better state than he had inherited it. Jostein Gaarder page 40 Siri Hatlen Nobel Seminar

41 page 41 Siri Hatlen Nobel Seminar

42 Aker sykehus 42

Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Siri Hatlen 20. september 2011

Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser. Siri Hatlen 20. september 2011 Ledelse av kunnskapsorganisasjoner i endrings- og omstillingsprosesser Siri Hatlen 20. september 2011 Om Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere

Detaljer

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge

Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge Er våre sykehus ustyrlige? Fokus på økonomisk styring av helse-norge Administrerende direktør Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst RHF Polyteknisk forening Helse, 14. april 2010 Våre sykehus kan styres og de

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald

Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Norsk dagkirurgisk forum Mari Trommald Helse Sør-Øst 69.000 medarbeidere Befolkning ca. 2,6 millioner 15 helseforetak og sykehusapotek Omsetning 2006: 47 mrd kroner Møte pasientenes behov nå og i framtida

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Hamar, 22.11 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse neste steg...

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsråden Kontroll- og konstitusjonskomiten Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref i Dato 201103922-/BLS IZ.11.2011 Svar på spørsmål knyttet til omstillingene

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT

OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Informasjon om omstillingene i hovedstadsområdet Dato: 14.12.10 OSLO KOMMUNE gystyrets SEKRETARIAT Hvorfor gjøres det endringer i sykehustilbudet i hovedstadsområdet? Behov for samordning Da regjeringen

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12 SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 211 til Helse SørØst RHF Nesoddtangen den 17.2.12 Innhold DEL I: 1. INNLEDNING...4 Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...4 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...5

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor Kompetente, endringsdyktige og motiverte medere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 - HSØ Partnerforum HR Nettverksmøte 13. Januar 2009 Morten Buan Oslo Universitetssykehus HF

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

Prosjektrapport Kartlegging av stab/støtte og ikke-medisinske tjenester

Prosjektrapport Kartlegging av stab/støtte og ikke-medisinske tjenester Prosjektrapport Kartlegging av stab/støtte og ikke-medisinske tjenester Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) 10. februar,

Detaljer

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2010. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2010 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF mars 2011 Vedlegg til styresak 23/2011 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 11 Årsberetning 2010

Detaljer

Strategi Sykehuset Østfold

Strategi Sykehuset Østfold Strategi Sykehuset Østfold 2016 2020 Til styret for Sykehuset Østfold 15. desember 2014 1 Innledning Sykehuset Østfold står foran en spennende tid! I 2015 står det nye sykehuset på Kalnes klart for innflytting.

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF

Årsberetning 2009. Oslo universitetssykehus HF Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 40/2010 Oslo universitetssykehus HF april 2010 Årsberetning 2009 Oslo universitetssykehus HF Side 1 av 10 Styrets beretning 2009 Oslo

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer