MS og logopedi. Vanlige logopediske problemstillinger personer med multiple sklerose har innen svelg og kommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MS og logopedi. Vanlige logopediske problemstillinger personer med multiple sklerose har innen svelg og kommunikasjon"

Transkript

1 MS og logopedi Vanlige logopediske problemstillinger personer med multiple sklerose har innen svelg og kommunikasjon Av Hogne Jensen MNLL RNNK AS / Troms logopedtjeneste

2 The only thing I like better than talking about Food is eating - John Walters

3 Logopedi i helsevesenet For logopeder som jobber innen helse og rehabilitering utgjør pasienter med MS en utfordrende gruppe Hvilke problemstillinger og symptomer er normalt avhengig av Progredierende Relapsing,Remitting MS (attakvis) To utfordringer er gjengangere uavhengig av type MS Kommunikasjonsvansker Utydelig tale Stemmevansker Svelgvansker

4 Tale Vår tale starter i hjernen, går veien om lungene og stemmebåndene før det ender opp ut munnen via artikulatorene I flytende tale er det store kognitive prosesser i tillegg til rundt 100 muskler som er involvert En enorm prosess som krever presisjon og sømløs koordinering Formidler mye non-verbal informasjon Sterkt knyttet til selvbilde og identitet

5 Kommunikasjonsvansker hos personer med MS Handler ikke om å «ikke vite det riktige ordet» Selv om at det for noen pasienter er kognitive faktorer som spiller inn Er som regel motorisk forstyrrelse Hjernen gir beskjed, men musklene reagerer ikke som de skal Snøvlete tale Stemmevansker Ataksi (Forstyrrelse av muskelsamarbeidet) Symptom ved ulike lidelser i lillehjernen Hypotoni Skjelvinger Ofte komorbid med svelgvansker

6 Vanlige diagnoser knyttet til kommunikasjonsvansker Spastisk dysartri Den motoriske funksjonen til talemuskulatur/artikulatorer (og koordineringen) er rammet Perifer dysartri Når talevanskene kommer av manglende luftstrøm Dyskinetisk eller ataktisk dysartri Når talerytme og snøvlete tale er hovedsymptomer

7 Behandling Varierer etter hvilken vanske man har LSVT Artikulasjonstrening Oromotorisk trening Intonasjons- og talerytmetrening Respirasjonsøvelser Fonologisk bevisstgjøring Kommunikasjonsveiledning til pasient og pårørende

8 Svelg Består av 4 distinkte faser Pre-oral fase Oral fase Faryngal fase Øsofagal fase Svelgsynergi Utgjør sammen en helhetlig prosess som krever sømløs kollaborasjon for å fungere

9 Svelg forts. Svelgprosessen involverer 5 (+2 i forkant av svelg) hjernenerver og rundt 50 muskler fra maten nærmer seg leppene til svelget er gjennomført, deriblant For å ta i mot mat Lateral pterygoids Geniohyoids Mylohyoids Fremre mage av digastric musklene Masseter Medial pterygoids Orbicularis oris Genioglossus For å bearbeide mat Parotid kjertler Submandibular kjertler Lateral pterygoids Superior, longitudinal & Transversus Buccinators Inferior tungemuskulatur For å overføre til neste fase Superior, longitudinal levator velipalatini Superior constrictor Tensor velipalatini Orbicularis oris Buccinators Hyoglossus Inferior tungemuskulatur Faryngal fase Aryepiglottic Palatoglossus Superior constrictor Hyoglossus Transversus Styloglossus Tensor velipalatin Levator velipalatini Fremre mage av digastric musklene Mylohyoid Geniohyoid Thryroepiglottic Thryoarytenoids Transverse arytenoid Oblique arytenoids Lateral cricoarytenoids Middle constrictor Inferior constrictor Cricopharyngeus

10 Med andre ord Ikke rart det går galt enkelte ganger

11 Svelgvansker Svelgvansker kalles på fagspråket dysfagi (fra det greske ordet phagein som betyr «å spise») Periodevise vansker med å svelge er helt normalt Regelmessige vansker er derimot ikke normalt Regelmessig er ingen fast betegnelse, men vil som oftest bety flere ganger pr. uke.

12 Dysfagi Mer utbedt enn mange er klar over Forekomst blant slagpasienter: 50-75% Forekomst blant pasienter som gjennomgår stråling mot hode/nakke: 60-70% Forekomst blant ALS pasienter: 90% Forekomst blant Parkinsonpasienter: 70-90% Forekomst blant beboere på sykehjem: 70% Forekomst blant pasienter med MS: 30-40% Også vanlig hos pasienter med CP, Huntington, Alzheimers, mitokondriesykdommer mm. En vanlig årsak til pneumoni på sykehus og på institusjoner

13 Symptomer Dysfagi er ikke bare å sette mat i vranghalsen Hoste er det mest åpenbare symptomet, men ikke det eneste Vondt å svelge Tungt/vanskelig å svelge En følelse av å ha mat som sitter fast bak brystbenet Globusfølelese (klumpfølelse) i hals Sikling Lungebetennelse Ukontrollerte lekkasjer fra munnhule ned i svelg Vansker med å åpne/lukke munnen eller bearbeide mat Heshet eller fuktig stemme Tilbake føring av mat til munnhule Hyppig halsbrann Ufrivillig vektnedgang Kvelningsfornemmelse Være nødt til å tilpasse mat / unngå visse mattyper Bruke lang tid (30 min eller mer) ved måltider Dehydrering mm.

14 Hvordan diagnostiserer man svelgvansker Klinisk vurdering Hjernenerveundersøkelse Anamnese Kliniske tester Timed Water Test TOMMASS Hostereflekstesting Instrumentell vurdering Videofluroskopi FEES Manometri

15 I Norge bruker man oftest Klinisk vurdering Anamnese Hjernenerveundersøkelse Vanntest Instrumentell vurdering Videofluroskopi Utføres på de fleste større sykehus i tillegg til hos Sunnaas som tilbyr eget dysfagiopphold med utredning

16 Hva gjør man med svelgvansker? Vanlige responser i møte med svelgvansker Endring av positur Bruk fortykningsmiddel Tilpass måltider PEG normalt i tilfeller med svært nedsatt funksjon og høy risiko Kompenserer for vansken, men behandler ikke Ikke en løsning på vanskene, men kompensatoriske tiltak. Burde brukes som en siste løsning eller sammen med andre tiltak for å bedre funksjon

17 Behandling Lite utbredt og relativt få personer som jobber målrettet med behandling av dysfagi Metodene er ofte preget av manglende dokumentasjon Vanligst er fysikalske øvelser rettet mot oromotoriske ferdigheter og svelgmuskulatur Lite målrettet Ofte uhensiktsmessig bruk av øvelser basert på tidligere erfaringer Det har fungert tidligere så det burde fungere igjen Overdreven bruk av styrkeøvelser hos pasienter som ikke nødvendigvis har behov for det Kan i enkelte tilfeller forverre vanskene

18 Behandling forts. Alternativer til styrketrening er lite utbredt, men de eksisterer Ferdighetstrening McNeill Ferdighetstrening med biofeedback BiSSkiT NMES (VitalStim) rtms Mye er fremdeles nytt og relativt ukjent territorium til tross for at enkelte fremgangsmåter gir mer lovende resultater enn andre Studier som ser på klinisk erfaring er oftere positiv til effekt av behandling

19 Kan man gjøre noe med svelgvansker? Det korte svaret er Vi kan ikke være helt sikker, men sannsynligvis ja Klinisk erfaring tilsier at rehabilitering fungerer Forskning tilsier at det er noe effekt Men det er vanskelig å si nøyaktig hva som fungerer, i hvilke situasjoner det fungerer eller hva som gir best effekt Vår tilnærming ved Kurbadet og TLT er Å ta pasienten på alvor. Det er ikke alltid at man svelger feil på riktig tidspunkt Gjøre en detaljert klinisk utredning Henvise til instrumentell vurdering ved behov Se på helheten rundt svelgprosessen Veilede pasienter og pårørende Velge tilnærminger som reduserer risiko og øker ferdigheter Biofeedback i kombinasjon med ferdighetstrening er ofte å foretrekke foran konvensjonelle øvelser Andre tilnærminger ved behov

20 Andre logopediske arbeidsområder relatert til MS Ofte relatert til facialisparese eller nedsatt funksjon i ansiktsmuskulatur Orofacial Stimulering Opptrening El-Stim NMES

21 For mer informasjon https://goo.gl/ikftrh (Innføring i dysfagi fra helse sør-øst) svelgevurdering-dysfagiopphold-for-barn-og-voksne Swallowing-Disorders-in-Adults/

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende

Norsk Forening for Slagrammede (NFS) HJERNESLAG. En orientering til slagrammede og pårørende Norsk Forening for Slagrammede (NFS). HJERNESLAG En orientering til slagrammede og pårørende NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE Norsk forening for Slagrammede (NFS) ble etablert i 2007. Organisasjonen ønsker

Detaljer

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS ALS ALS er en forkortelse for amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofi betyr muskelsvinn og er en betegnelse for den uttynning av musklene som følger med sykdommen. LATERALSKLEROSE beskriver at nervebanene

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98

Å leve med MS. Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 I N F O R M A S J O N S S E R I E Å leve med MS Karenslyst Allé 8B Skøyen 0278 Oslo Tlf: 23 12 06 38 Fax: 23 12 05 98 Innholdsfortegnelse Hva er multippel sklerose? 1 Hvem får MS? 2 Årsaker til MS 3 Hvordan

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell

Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse. For pasienter, pårørende og helsepersonell Dystoni - En bevegelsesforstyrrelse For pasienter, pårørende og helsepersonell INNHOLD Hva er dystoni?... 3 Hva er galt?... 4 Symptomer... 5 Forskjellige former for dystoni... 6 Diagnostisering... 8 Behandling...

Detaljer

Rapport SOR. 51. årgang

Rapport SOR. 51. årgang SOR Rapport Om å få lov til å vite at man skal dø Cerebral parese i livsløpsperspektiv Studietur til Romania Om å reise tilbake Psykoterapi med utvecklingsstörda personer hur det kan gå till 51. årgang

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Medisinsk informasjon

Medisinsk informasjon 1 Medisinsk informasjon Redigert 03.09.13 Beskrivelsen av AMC og forslag til utredning og oppfølgingen av personer med AMC i dette dokumentet ble skrevet for en tid tilbake, men er fortsatt gjeldende.

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Sist revidert: 03.09.2013

Innholdsfortegnelse: Sist revidert: 03.09.2013 AMC 1 2 Sist revidert: 03.09.2013 Teksten er skrevet av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og hentet fra www.sunnaas.no/trs. Du finner oppdaterte tekster, lenker og mer informasjon om diagnosen

Detaljer

Praktiske leveregler ved multippel sklerose

Praktiske leveregler ved multippel sklerose Praktiske leveregler ved multippel sklerose Rune Midgard Overlege dr. med. Nasjonalt kompetansesenter for multippel sklerose April 2003 Innholdsfortegnelse BØR JEG LÆRE MER OM MS? 4 HVA BØR ANDRE VITE

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen

Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Hva er kreft? Informasjon fra Kreftforeningen Målet med dette faktaarket er å gi en kortfattet og generell informasjon til pasienter, pårørende og andre som ønsker informasjon om hva kreft er. Hva er kreft?

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt

Når en kollega får kreft - en håndbok for alle som blir berørt < Forord Når en kollega får kreft Hvert år rammes drøyt 24 000 nordmenn av kreft, rundt halvparten er i arbeidsdyktig alder. Det betyr at vi alle - en eller annen gang i livet - kommer i kontakt med kreft,

Detaljer

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom

Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Veileder IS-1880 Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt syndrom Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Veileder for oppfølging ved velocardiofacialt

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

Om å forstå Alzheimers sykdom

Om å forstå Alzheimers sykdom Om å forstå Alzheimers sykdom Å få diagnosen Alzheimers sykdom kan være vanskelig og ofte forvirrende. En naturlig reaksjon på en slik nyhet, er å ville vite mer. Dette gjelder både personen som er rammet,

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Internasjonalt adopterte barn med leppe-kjeve-ganespalte (LKG)

Internasjonalt adopterte barn med leppe-kjeve-ganespalte (LKG) Internasjonalt adopterte barn med leppe-kjeve-ganespalte (LKG) Å adoptere et barn krever at man setter seg inn mange ting før barnet kommer. Når barnet i tillegg er født med spalte, er det nødvendig å

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer