re? Utredning i allmennpraksis Pasienten er utmattet hva kan det være?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "re? Utredning i allmennpraksis Pasienten er utmattet hva kan det være?"

Transkript

1 Pasienten er utmattet hva kan det være? re? Utredning i allmennpraksis Egil A Fors dr med/spes. allmennmedisin & psykiatri Avdeling for Smerte & Sammensatte Lidelser, St Olavs Hospital, 2013

2

3 Du er på kontoret. Det kommer en dame på 40 år Hun er veldig sliten, tom for energi siste årene Stort sett frisk tidligere Verre og verre etter en infeksjon, gikk på jobb tidlig Sliten selv om hun ikke anstrenger seg Klarer ikke å jobbe som journalist lengre Får mat på senga, står opp kl 14, sover middag

4 Ledsagende plager: Forverres av beskjedne fysiske og/eller mentale anstrengelser, kan vare lenge etterpå Kroniske smerter (hode, muskler, ledd) Sviktende konsentrasjon og hukommelse Ømfintlighet for sanseinntrykk Ikke uthvilt etter nattesøvn Vekslende varme-/kuldefølelse Vondt i halsen

5 Jeg tror jeg har ME, hva tror du doktor Hva opplever og tror pasienten om sin tilstand? Hva tror legen om fenomenet? Har pasienten og legen en felles forståelse?

6 Hva skal vi utrede? Symptomer Antatt mekanisme Sykdom Fenotype utmattelse Patofysiologi Nosologi (fenotype cfs/me?)? CFS ME

7 BLACKBOX: VI TOLKER DET VI SER

8 Symptomer: SYMPTOMER Subjektive fenomener

9 Fatigue Kronisk fatigue = fatigue > 6 mnd Idiopatisk kronisk fatigue fatigue > 6 mnd + (+) Kronisk fatigue syndrom = fatigue > 6 mnd ++

10 FATIGUE FATIGUE SOM BEGREP, ENGELSK BETYDNING Førsteamanuensis Christopher Wilder, Institutt for moderne fremmedspråk, NTNU Kronisk tretthet : I engelsk betydning vil tiredness hovedsakelig være knyttet mot konsekvens av lite søvn, men kan også sjeldnere brukes som konsekvens etter fysisk anstrengelse. Kronisk utmattelse : Exhaustion = energi-tom, etter fysisk anstrengelse. Man blir ikke exhausted av lite søvn. Fatigue Fatigue dekker både tretthet og utmattelse. Fatigue kan graderes ordinalt eller skalart ( litt-moderat-middels-mye etc) Vanligst en dikotom anvendelse (JA vs. Nei)... Har du influensa? Fatigue er på engelsk egentlig et substantiv, ikke et adjektiv ( to have a fatigue )

11

12 Fukuda CDC 1994 kriteriene anstrengelse 12

13 Sammenlikning av de forskjellige kriteriene r/diagnosekriterier+for+kronisk+utmattelsessy ndrom cms

14 Kan det værekronisk utmattelsessyndrom CFS/ME? CFS/ME er en EKSKLUSJONSDIAGNOSE

15 CFS - utredning God anamnese: Omstendigheter ved sykdomsdebut: Infeksjoner, stressfaktorer Funksjon fysisk, kognitivt: Konkrete eksempler Søvnmønster evt søvnapné Sensorisk intoleranse Immunologiske symptomer: Feber, glandelsvulst, sår hals etc. Ortostatisk intoleranse / svimmelhet Smerter ledd, muskler Matvareintoleranser vekt naturlige funksjoner Oppvekst traumer. Reiseanamnese. Yrkesaktivitet evt konflikter Familieanamnese disposisjoner, konflikter

16 CFS - utredning Klinisk status Orienterende nevrologisk og revmatologisk us. Evt temperaturmåling gjennom ca 2 uker 16

17 CFS - differensialdiagnoser Indremedisin - Infeksjonsmedisin - Endokrinologi Revmatologi kollagenoser Onkologi Nevrologi Psykiatri

18 CFS - differensialdiagnoser Infeksjoner Endocarditis lenta, osteomyelitt Borreliose, lues Tuberkulose Mykoplasma, Chlamydia Kroniske viroser: HIV, hepatitt B/C, EBV, CMV, enterovirus Parasittinfeksjoner Immunsvikt

19 CFS - differensialdiagnoser Endokrinologi / metabolske sykdommer: Diabetes mellitus Hypothyreose Binyrebarksvikt mb Addison Polycystisk ovarialsyndrom Testosteronsvikt Prolaktinom / andre hypofysesykdommer Coeliaki Porfyri Hemokromatose Overvekt Elektrolyttavvik, spesielt hyperkalsemi

20 CFS - differensialdiagnoser Inflammatoriske sykdommer Kollagenoser Kollagenoser Vaskulitter Leddsykdommer Kronisk aktiv hepatitt Glomerulonefritter Sarkoidose Allergier

21 CFS - differensialdiagnoser Cancere Obs spesielt ved kort sykehistorie/ høy alder Endokrine svulster Nyreepitelcancer Kronisk hematologisk malignitet Lymfom

22 CFS - differensialdiagnoser Nevrologi Obstruktiv søvnapnésyndrom Andre søvnsykdommer, ex narkolepsi MS Postpoliosyndrom CNS-sarkoidose

23 CFS - differensialdiagnoser Psykiatri Utbrenthet Posttraumatisk stresslidelse Overgrepsproblematikk Psykosomatiske lidelser Angst, depresjon Spiseforstyrrelser Misbruksproblematikk ADHD Nevrasteni (=CFS?)

24 CFS - utredning Hb, leukocytter med diff.telling, trombocytter SR, CRP Na, K, Ca, albumin, Mg ASAT, ALAT, GT, ALP, kreatinin, blodsukker Evt immunoglobuliner. TSH, FT4. Kortisol kl 08. Evt. prolaktin, testosteron, østradiol, SHBG, FSH, LH, kromogranin A. Urin-stix. Feces-hemofec x 3 (blod i avføringen?)

25 CFS - utredning ANA, ANCA, revmatoid faktor IgM, evt ACE Anti-gliadin og anti vevstransglutaminase ved mistanke om på cøliaki Allergologisk screening ved symptomer Serologi: HIV, hepatitt B/C, CMV, EBV, enterovirus, Borrelia. (Mycoplasma, Chlamydia.) Vurdere PCR-undersøkelser Evt EKG Evt gynekologisk undersøkelse

26 Usikker? Kan henvise Kan henvises ASSL for utredning Få blir avist hvis det står utmattelse (eller liknende) i henvisningsskrivet Vi ønsker likevel en primærvurdering ved mistanke om CFS/ME? Avvises hvis det er åpenbar medisinsk eller psykiatrisk forklaringskraft i forhold til aktuelle utmattelse

27 Oppsummert Vurdere differensialdiagnoser for utmattelse (ganske stor del av læreboka) Ved mistanke om CFS/ME: Primærvurdering i forhold til Fukuda eller Canada-kriteriene Kan henvises ved usikkerhet om diagnose (hvis dette har noen betydning) Hva er bestillingen?

28

29 Appendix

30 Hva skal vi kalle det? Kronisk tretthetssyndrom: STAMI: ME: Pasientorganisasjoner ME/CFS: OUS-Ullevål, etc. Slapphet/tretthet A04: ICPC: Postviral fatigue inkl. benign myalgisk encephalopati (G93.3) ICD-10: Nevrasteni (F48.0) ICD-10: Utbrenthet - ICD-10 Z73.0 Allmenn utmattelse Idiopatisk kronisk fatigue ICD10 R53.82 (evt. Z73.0) CFS/ME (kronisk utmattelsessyndrom) Helsedirektoratet: (St Olavs Hosp)

31 Tverrfaglig utredning av alle med symptomet utmattelse utmattelse Lege (spesialister i allmennmedisin, fysikalsk medisin, psykiatri & infeksjonsmedisin) Fysioterapeut (tester indirekte kondisjonstest Åstrands test, psykomotorisk avspenningstest GFM-52, fibromyalgi/tenderpunkter, nevrologisk screening, styrke og bevegelighet) Helsesykolog (hovedformål er å ekskludere psykisk lidelse) Blodprøver (klinisk kjemisk, immunologi, serologi)

32 Evt rtg toraks CFS - utredning Evt ultralyd/ct abdomen Evt cerebral MR (PET, SPECT) Evt EEG Evt søvnregistrering / oksymetri (obstr. søvnapné?) Evt nevropsykologisk testing

33 1. Hovedplage ved CFS/ME er: Vedvarende Utmattelse/energisvikt Uvanlig kraftig Forverres av beskjedne fysiske og/eller mentale anstrengelser Lindres ikke av søvn og hvile Kan svinge i intensitet

34 2. Ledsagende plager Kroniske smerter (hode, muskler, ledd) Sviktende konsentrasjon og hukommelse Ømfintlighet for sanseinntrykk Søvnforstyrrelser Vekslende varme-/kuldefølelse Svimmelhet

35 3. CFS/ME og andre diagnoser Ingen veldefinerte kroppslige eller psykiske sykdommer kan forklare symptombildet Påvisning av mulige utløsende faktorer (for eksempel GJENNOMGÅTT infeksjon) eller vedlikeholdende faktorer (for eksempel sekundær depresjon) utelukker ikke diagnosen Overlapper andre diagnoser, spesielt autoimmune tilstander og syndromer uten kjent årsak, f.eks fibromyalgi Lite spesifikke symptomer

36 ME forum høst 2007 (. doktor doktor n n trodde på meg ): Nå er jeg hoppende glad jeg har fått svar på epikrisen min fra Molde sykehus. I dag ringte fastlegen min og fortalte at jeg hadde fått diagnosen kronisk utmattelse syndrom. Er litt godt å få satt litt ord på disse åra med å lure på hva feiler det meg. Nå kan jeg fortelle om en diagnose.

37 Tro på egen faglighet Fastlege Elisabeth Swensen i Molde april 2008 på ME kurs [EYR]: Hvis "å ta pasienten på alvor" i praksis betyr at legen skal operere som ekspeditør i et marked der "kunden alltid har rett...hvis våre egne faglige observasjoner og teorier blir tolket av kolleger og myndigheter som "krenkelser og unnfallenhet" i den grad de ikke sammenfaller med pasientens opplevelse/forklaring, er jeg redd vi undergraver både vår egen faglighet og den norske folkehelsa.

38 Henviste pasienter til St Olavs Hospital kategoriseres: 1) CFS/ME (Fukuda-kriteriene)* 2) Idiopatic Chronic Fatigue (mangler noe i forhold til kriteriene) 3) Medisinsk forklarbar utmattelse (fys/psyk) 4) Andre plager, men ikke uttalt utmattelse 5) Barn/ungdom < 18 år til Barneklinikken 6) De aller sykeste : Ullevål US 7) St Olavs H: Foreløpig bare tilbud til CFS/ME * Skal suppleres med Canadaog Oxfordkriteriene

39 Factors Associated with Pain in Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Factor CFS FM Neuropeptide Levels High plasma 5-HIAA Normal CSF substance P (CFS only) Low serum serotonin and low CSF 5-HIAA High CSF substance P and NO metabolites

40 Factors Associated with Pain in Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia Factor CFS FM Immune Function Elevated levels of pro-inflammatory cytokines (e.g., IL-1) Inconsistent findings of elevated IL-8

41 Canadakriteriene

42

43

44

45 Nevrasteni Nevrasteni (ICD-10) Opplevelse av kroppslig eller fysisk svekkelse og utmatting etter den minste anstrengelse, ledsaget av opplevelse av verk eller smerter i musklene og manglende evne til å slappe av. Ved begge typer er også andre ubehagelige fysiske følelser vanlige; f eks svimmelhet, tensjonshodepine og usikkerhetsfølelse [asteni] Bekymring over redusert psykisk og fysisk velvære Irritabilitet, anhedoni og vekslende, mindre grader av både depresjon og angst er vanlig Søvnen er ofte forstyrret i innsovningsfasen og i midtfasen, men hypersomni kan også være fremtredende Bruk hvis mulig tilleggskode for å angi tidligere somatisk lidelse.

46 CFS/ME hva er hensiktsmessig tilnærming/behandling? rming/behandling? Egil A Fors dr med/spes. allmennmedisin & psykiatri Avdeling for Smerte & Sammensatte Lidelser, St Olavs Hospital, 2013

47 CFS/ME er en kompleks sykdom med fysiologiske, kognitive, nevrologiske og immunologiske symptomer. Hovedproblemet er en nyoppstått og vedvarende, uforklarlig sykelig utmattelse. Symptomene forsterkes av både mentale og fysiske anstrengelser. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå er redusert med minst 50 prosent i forhold til tidligere.

48 Det kan medføre omfattende problemer med å utføre daglige aktiviteter som arbeid, skolegang, husarbeid, fritidsaktiviteter og bilkjøring. De sykeste er sengeliggende og pleietrengende, og svært ømfintlige for sanseinntrykk. De kan og ha problemer med matinntak.

49 OUS/Ullevål/Hdir l/hdir * * Udokumentert

50 Det mangler kunnskap om gode og effektive behandlingstilbud til denne pasientgruppen. En kartlegging fra Sintef viser at helsepersonell har lite kunnskap om hva som er god omsorg og behandling, og at pasientgruppen derfor ofte får et dårlig tilbud.

51 Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME juni 2011 Kognitiv adferdsterapi og gradert treningsterapi har trolig positiv effekt for personer med kronisk utmattelsessyndrom For andre tiltak, enkeltstående så vel som sammensatte, er dokumentasjonen av svært lav kvalitet eller også helt fraværende Dette betyr at vi trenger mer forskning før vi kan trekke sikre konklusjoner om effekt. utmattelsessyndrom+cfsme cms?threepage=1

52 Kvinne, 40 år Tidligere frisk, vellykket, journalist, familie Perfeksjonist, ga gass hvis noe var vanskelig. Kompensert homeostase

53 Wyller, Eriksen & Malterud: Can sustained arousal explain the Chronic Fatigue Syndrome? Behav Brain Funct Feb 23;5:10.

54 Kasuistikk, forts. Pneumoni 2002, gikk på jobb selv om hun ikke følte seg frisk. Fastlegen: Fibromyalgi Resept på muskelavslappende medisin Påske 2004: Ble liggende på badegulvet, skjønte ikke hvorfor kroppen ikke virket, hodet føltes som bomull.

55 * Wyller, Eriksen, Malterud: Can sustained arousal explain the Chronic Fatigue Syndrome? Behav Brain Funct Feb 23;5:10.

56 Teknikker som vi alle kan bruke Nils Kolstrup om CBT i Utposten Terapiens sentrale teknikker er «empatisk lytting» (det kan vi allmennleger) Definere agendaen for timen «Sokratisk spørreteknikk» der terapeuten stiller spørsmål som øker pasienterkjennelse (det krever øvelse), ( hva er beviset, hvor stor er sannsynligheten, pasienten gir selv svaret) «Eksperimentet» (mange gode ideer for oss), «Hjemmelekse» (somskapt for oss allmennleger) og «evaluering» (det burde vi alltid gjøre,men glemmer det ofte). For å se om terapien har virket, er en klar «målformulering» helt essensiell (det burde vi alltid gjøre).

57 Tanke - Emosjon - Atferd - Fysiologi Situasjon 1) Pasient hadde positiv graviditetstest. Tanker (kognisjoner): Dette passet j.. dårlig!! ikke planlagt svangerskap! Emosjoner: Engstelse Fysisk: Prikninger i fingre, klump i magen, kaldsvettet og gåsehud Men, ikke slitenhet eller tretthetssymptomer. Atferd: Tok rask kontakt med fastlegen. Situasjon 2) Pasienten spontanaborterte 1 uke etterpå med kontroll hos fastlege. Tanker: Dette var leit Emosjonelt nedstemthet, var lei seg. Atferd: Gikk til foreldre, fikk trøst, Fysisk: Opplevde sterk fatigue i denne situasjonen, lite energi. Pasienten forstår nå sammenheng mellom kognisjoner, emosjoner, atferd og fysiske symptomer.

58 Gradert aktivitetsøkning kning (GET): Trening i kvoter (små porsjoner som garantert ikke gir utmattelse/smerte) Hvile (A) (B) (C) (D) (E) Situasjon: Aktivitet (Fysisk, Sosialt eller Psykisk) Atferd: Aktivitet startes gradert, f.eks 50% av baseline (P+, sannsynligheten for atferd økes) Konsekvens: Ingen forverring av utmattelse/smerter Atferden forsterkes Belastningen kan økes hvis aktivitet er forsøkt 3 ganger på ett nivå

59

60 Kunnskapssenteret 2011

61 Fatigue (Chalder Fatigue Scale: 0-33, 0 er best) White PD, Goldsmith KA, Johnson AL, et al. Comparison of adaptive pacing, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial. Lancet 2011; 377: uker 24 uker 52 uker

62 Physical function SF-36 (0-100, 100 er best) White PD, Goldsmith KA, Johnson AL, et al. Comparison of adaptive pacing, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial. Lancet 2011; 377:

63 White PD, Goldsmith KA, Johnson AL, et al. Comparison of adaptive pacing, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial. Lancet 2011; 377: ,7 % bedring av CBT på fatigue paired test 49,23 % bedring av SF-36 Physical function med CBT, paired test

64 Fluge Ø, Bruland O, Risa K, Storstein A, Kristoffersen EK, Sapkota D, Næss H, Dahl O, Nyland H, Mella O. Benefit from B-lymphocyte depletion using the anti-cd20 antibody rituximab in chronic fatigue syndrome. A double-blind and placebo-controlled study. PLoS One. 2011;6(10):e Epub 2011 Oct 19 47,3 38,9

65 Behandling: CBT og gradert trening er best dokumentert, men moderat effekt. Prins JB, van der Meer JW, Bleijenberg G. Chronic fatigue syndrome. Lancet Jan 28;367(9507): Review. O'Dowd H, Gladwell P, Rogers CA, Hollinghurst S, Gregory A. Cognitive behavioural therapy in chronic fatigue syndrome: a randomised controlled trial of an outpatient group programme. Health Technol Assess Oct;10(37):iii-iv, ix-x, Whiting P, Bagnall A, Sowden A, Cornell J, Mulrow C, Ramirez G. Interventions for the treatment and management of chronic fatigue syndrome: a systematic review. JAMA 2001; 286: Price JR, Mitchell E, Tidy E, Hunot V. Cognitive behaviour therapy for chronic fatigue syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev Jul 16;(3):CD White PD, Goldsmith KA, Johnson AL, Potts L, Walwyn R, DeCesare JC, Baber HL, Burgess M, Clark LV, Cox DL, Bavinton J, Angus BJ, Murphy G, Murphy M, O'Dowd H, Wilks D, McCrone P, Chalder T, Sharpe M; PACE trial management group. Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial. Lancet Mar 5;377(9768): Knoop H, Prins JB, Moss- Morris R, Bleijenberg G. The central role of cognitive processes in the perpetuation of chronic fatigue syndrome. J Psychosom Res May;68(5): Epub 2010 Mar 16. Wiborg JF, Knoop H, Stulemeijer M, Prins JB, Bleijenberg G. How does cognitive behaviour therapy reduce fatigue in patients with chronic fatigue syndrome? The role of physical activity. Psychol Med Jan 5:1-7. Quarmby L, Rimes KA, Deale A, Wessely S, Chalder T. Cognitive-behaviour therapy for chronic fatigue syndrome: comparison of outcomes within and outside the confines of a randomised controlled trial. Behav Res Ther Jun;45(6): Epub 2006 Oct 30.

66 Twisk FN, Maes M. A review on cognitive behavorial therapy (CBT) and graded exercise therapy (GET) in myalgic encephalomyelitis (ME) / chronic fatigue syndrome (CFS): CBT/GET is not only ineffective and not evidence-based, but also potentially harmful for many patients with ME/CFS. Neuro Endocrinol Lett. 2009;30(3): Review

67 Hdir 2013 Høringsutkast og rundskriv: Sider/cfsme-rundskriv-pa-ekstern-horing.aspx

68 Ta med hjem budskap: Utmattelse + tilleggssymptomer er ikke noe nytt (beskrevet blant annet fra 1750 little fever ) Funksjonstap > 50 % for å få diagnose CFS/ME (jobbfunksjon, evt. sosial, fysisk, psykisk [skjema: SF36] Prevalens: ~ 24 % har kronisk fatigue, 0,5-1 % har CFS/ME. F/M = 3/1 Diagnostikk: CFS/ME er en eksklusjonsdiagnose Diagnosekriterier: Fukuda CDC Canadiske Etiologi: Flerdimensjonal (predisp- trigger -vedlikehold) Patogenese: Sannsynlig Kronisk aktivering / Sustained arouasal ). Ulike stress-faktorer truer stress-reguleringen i kroppen ( homeostasen endres av økt allostatisk load ) Behandling: Kognitiv atferdsterapi og Gradert aktivitetsøkning er best dokumentert. Lightning Process har elementer fra dette, men er ikke dokumentert. Mye hvile eller aktivitetsavpasning er IKKE dokumentert (kvantitativt). Autoimmunitet? Retuximab? Mye er fortsatt uklart, men Fysisk/Psykisk dualismen bør begraves med Descartes (død i 1650).

69

70 Appendix

71 Profesjonsstrid CFS og ME brukes ofte synonymt, og ofte sammen ME indikerer en underliggende fysiologisk sykdomsårsak Forskjellige kriterer: Canadian clinical case definition (Canada-kriteriene). International Concensus Criteria (ICC), valgt av Hdir som anbefalte kriterier. Konsensus???? Nei

72 Årsaksdimensjoner KJØNN? Genetikk? Autoimmunitet? Viru`? Protozoo? Commotio? Kjønn. Genetikk? Søvnapnoe-syndrom? Psykisk og fysisk stress. Søvnproblemer. Mye hvile. Engstelse. Funksjonsnivå. Tilleggsplager. Fysisk/psykisk dikotomi. Prins JB, van der Meer JW, Bleijenberg G. Chronic fatigue syndrome. Lancet Jan 28;367(9507): Review

73 Wyller, Eriksen, Malterud: Can sustained arousal explain the Chronic Fatigue Syndrome? Behav Brain Funct Feb 23;5:10.

74 Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) Stress-respons avhenger av forventninger til : 1) Stress-stimuluset 2) Tilgjengelige respons-muligheter i forhold til stress-stimuluset Stress-responsen i seg selv er en alarm, det vil si en økt aktivering som er nødvengig for å takle utfordringer Stress-responsen er helt nødvendig for å opprettholde homeostasen Vedvarende aktivering/stressrespons ( sustained arousal ) kan være helsefarlig Hege R. Eriksen et al. Cognitive activation theory of stress (CATS): From fish brains to the Olympics. Psychoneuroendocrinology, Volume 30, Issue 10, November 2005, Pages

75 HPA aksen (Hypothalamic-Hypofyse-Binyrebark) ved CFS: Mild hypocortisolisme (hos ikkedeprimerte) Svekket ACTH respons på stresstester Økt negative glucocorticoid feedback Dexametason suppresjonstest positiv (negativt glucocorticoid feedback) bare hos CFS/ME pasienter uten Early-Life Stressors (ELS) Negativ Dex test (manglede suppresjon) hos CFS/ME pasienter med ELS/depresjon Van Den Eede F, Moorkens G, Van Houdenhove B, Cosyns P, Claes SJ. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in chronic fatigue syndrome. Neuropsychobiology. 2007;55(2):

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Utdrag fra ME- foreningens høringsinnspill, datert 20.01.14, til utkast til Pasientforløp, ikke det endelige dokumentet som nå ligger på nettet.

Utdrag fra ME- foreningens høringsinnspill, datert 20.01.14, til utkast til Pasientforløp, ikke det endelige dokumentet som nå ligger på nettet. Høringssvar vedrørende utkast til Pasientforløp til Barn og Unge med kronisk utmatting v/ Arbeidsgruppa for barn og unge med kronisk utmatting, Helse Møre og Romsdal Utdrag fra ME- foreningens høringsinnspill,

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis

Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encefalopati (ME)/ Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis Oslo universitetssykehus HF ME/CFS-Senter Postadresse: Trondheimsveien 235 0514 Oslo Sentralbord: 02770 Org.nr: NO 993 467 049 MVA www.oslo-universitetssykehus.no Veileder i forbindelse med utredning av

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vurdering og behandling av pasienter med ME/CFS: Kliniske retningslinjer for psykiatere Eleanor Stein MD FRCP(C) (C) Oversatt av Eva Stormorken Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Ellebeth Sætre, spesialfysioterapeut, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, e-post: ellebeth. saetre@oslo-universitetssykehus.

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Aktivitetsavpasning - med hovedvekt på barn og unge

Aktivitetsavpasning - med hovedvekt på barn og unge Aktivitetsavpasning - med hovedvekt på barn og unge Kronisk utmattelsessyndrom - CFS/ME Tromsø 11.-12.november 2014 Berit Widerøe Njølstad Ergoterapispesialist Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

CFS/ME. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester

CFS/ME. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom 6 ILLUSTRASJONSFOTO: RADU RAZVAN ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer for tiden en artikkelserie under denne fellesbetegnelsen. Vi ønsker å sette lys på felter av allmennmedisinen som kan

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning. Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013. Referat av Eva Stormorken

Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning. Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013. Referat av Eva Stormorken Sykdommer vi ikke forstår CFS/ME og klinisk forskning Holbergs Terasse kurs og konferansesenter, Oslo, 26. november 2013 Referat av Eva Stormorken Målgruppe for konferansen: fagmiljøer, forvaltning og

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

For utmattet til å trene?

For utmattet til å trene? Rehabilitering 2001/3/0307 Søkerorganisasjon: Norges M.E. Forening For utmattet til å trene? Qigong i behandlingen av personer med Myalgisk Encefalopati / Chronic Fatigue Syndrome. Lillian Festvåg, Merete

Detaljer

ME-foreningen på tinget

ME-foreningen på tinget ME-foreningen på tinget. Politikere fra hhv. Helse- og omsorgskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget får et unikt innblikk i norske ME-pasienters situasjon gjennom presentasjoner fra ME-foreningens

Detaljer

Funksjonelle somatiske lidelser en oversikt

Funksjonelle somatiske lidelser en oversikt Funksjonelle somatiske lidelser en oversikt Tema: Funksjonelle lidelser I Tidsskriftet nr. 11 14/2002 publiseres en artikkelserie om funksjonelle lidelser. Artiklene er redigert av Erlend Hem Funksjonelle

Detaljer

NYHETSBREV. Mars 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NYHETSBREV. Mars 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING NYHETSBREV Mars 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Referat fra den 8. internasjonale konferansen i Fort Lauderdale (USA) International Association for Chronic Fatigue Syndrome (IACFS) 10.-14. januar

Detaljer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer

Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Fra praksis Når somatikk og depresjon opptrer sammen en utfordring for psykologer Norske psykologer står overfor en reell utfordring i møtet med pasienter som strever med både somatiske og depressive plager.

Detaljer

NYHETSBREV. Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING. Litt om bakgrunnen for konferansen

NYHETSBREV. Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING. Litt om bakgrunnen for konferansen NYHETSBREV Desember 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Referat og inntrykk fra den internasjonale konferansen for helsepersonell om myalgisk encefalopati (ME), Oslo Kongressenter fredag 19. oktober

Detaljer

NYHETSBREV. 8. Invest in ME: FORSKNINGSSTRATEGIER. Svært alvorlig ME. Har du tatt på deg kronen din i dag?

NYHETSBREV. 8. Invest in ME: FORSKNINGSSTRATEGIER. Svært alvorlig ME. Har du tatt på deg kronen din i dag? NYHETSBREV Nr. 2 September 2013 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING STORT TEMANUMMER: Svært alvorlig ME 8. Invest in ME: FORSKNINGSSTRATEGIER Vervekampanje: Hvem vant pute og dyne? Ønsker du å delta

Detaljer

PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER. Hva er kunnskapsstatus på feltet? Hva vet vi om hva som virker?

PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER. Hva er kunnskapsstatus på feltet? Hva vet vi om hva som virker? PASIENTER MED USPESIFISERTE SMERTETILSTANDER Hva er kunnskapsstatus på feltet? Hva vet vi om hva som virker? Egil A. Fors, 22.01. 2015 MD/PhD Allmennmedisin og psykiatri NTNU Agenda Hva er Smerte? «Uspesifiserte»

Detaljer

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

NYHETSBREV. Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING NYHETSBREV Mars 2008 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Lightning Process (LP) Gjennom media og fra en del av våre medlemmer har vi hørt om tilfriskning og stor bedring hos mange etter et tre-dagers

Detaljer

Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MU(P)S m.m. 1. ME hører ikke inn under betegnelsen MUPS

Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MU(P)S m.m. 1. ME hører ikke inn under betegnelsen MUPS Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MU(P)S m.m. av Eva Stormorken Betegnelsen MU(P)S er en forkortelse for medically unexplained (physical) symptoms. Når en slik betegnelse blir brukt

Detaljer