Når arbeid er eneste alternativ til trygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når arbeid er eneste alternativ til trygd"

Transkript

1 Når arbeid er eneste alternativ til trygd Jeg er en kvinne på 36 år, har mye vondt men vil gjerne jobbe Å ha diagnosen Ehlers-Danlos syndrom/ Hypermobilitetsyndrom i arbeidslivet. Trygdeforskningsseminar OSLO Gry Velvin: sosionom /cand.polit Marie Hoff : overlege/spes.allmennmedisin. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF

2 TRS Nasjonalt kompetansesenter for syv sjeldne og medfødte diagnoser

3 Diagnosegrupper 2009 Arthrogryposis multiplex congenita (AMC-tilstand med medfødte bøyde og stive ledd) Dysmeli (manglende utvikling av lemmer) Kortvoksthet Osteogenesis imperfecta (medfødt benskjørhet-oi) Ehlers-Danlos syndrom (EDS) Marfans syndrom Ryggmargsbrokk/MMC/spina bifida Til sammen ca 50 forskjellige diagnoser og 2116 registrerte brukere

4 Forskning/klinikk Daglig leder Enhetsleder Enhetsleder Klinikk Forskning og utvikling Bindevev (Marfans, EDS) Skjellettdysplasier (AMC, kortvokst, dysmeli, OI) Ryggmargsbrokk

5 Prosjekt: Utredning og diagnostikk av Ehlers- Danlos syndrom (EDS) og Hypermobilitetssyndrom (HMS) Bakgrunn: Økning I registerte brukere Økt antall henvendelser med spørsmål om diagnosen EDS/HMS Vårt inntrykk av personer registert med diagnosen EDS: Problemstillingene var omfattende og sammensatte Mange var brukere av store deler av tjenesteapparatet gjennom mange år Tjenestene fungerte ikke godt nok i forhold til behovene. Mange ble tidlig uføretrygdet til tross for attføring/rehabilitering

6 Diagnosegruppe på TRS Bindevevssykdommen Ehlers- Danlos syndrom Personer med Ehlers- Danlos syndrom: økt strekkbarhet av hud Unormale arr Overbevegelige ledd/hypermobile ledd Vevsskjørhet Muskel-skjelett plager

7 Ehlers-Danlos syndrom ligner på diagnosen Hypermobilitetssyndrom Personer med Hypermobilitetssyndrom: Overbevegelige i ledd Påvirkning av hud Muskel-skjelett plager

8 Hensikt med prosjektet Er det slik at diagnosene Ehlers-Danlos syndrom og Hypermobilitetssyndrom overlapper hverandre i så stor grad at de er vanskelig å skille fra hverandre? Hvilke erfaringer har de ulike gruppene når det gjelder utredning, behandling og oppfølging? Hvilke utfordringer møter de knyttet til arbeidsliv, hjelpeapparatet og trygdeytelser?

9 Prosjekt Ehlers- Danlos syndrom Materiale: Deltakere: 84 voksne, 75 kvinner og 9 menn Gjennomsnittsalder: 36 år Metode: undersøkelse etter diagnostiske kriteriesett, registrering av sosio-demografiske data og smerte Kvalitativ dybdeintervju av 12 personer

10 Prosjekt Ehlers- Danlos syndrom Resultater: Alle som fylte kriteriene for Ehlers- Danlos syndrom, fylte kriteriene for Hypermobilitetssyndrom. 80 personer fylte kriteriene for diagnosen Hypermobilitetssyndrom Konklusjon: Ehlers- Danlos syndrom og Hypermobilitetssyndrom har mange fellestrekk og kan være vanskelig å skille fra hverandre.

11 Fellestrekk Diffuse muskel- og skjelett plager Betennelsestilstander Søvnforstyrrelser Varierende dagsform og uttalt slitenhet Ute av arbeidslivet Mange runder i helsevesenet, sendt fra spesialist til spesialist, flere diffuse diagnoser, andre udiagnostisert, forsøkt ulike typer behandling, vært igjennom flere attføring - og rehabiliteringsopplegg Vil gjerne jobbe

12 Prosjekt Ehlers- Danlos syndrom Resultater: Hovedvekt: Kvinner (75 av 94) Gjennomsnittsalder: 36 år, fra år Smerter: 90 % oppga kroniske smerter Utdanning: 35 % grunnskole, 20% videregåendeyrkesfag, 10 % videregående, 35% høyskole eller universitet Arbeid:11 (13 %) personer var i full jobb. Trygd: 20 % uføretrygdet

13 Hva viser andre studier/forsking Finnes lite forskning nasjonalt/internasjonalt Danmark (Hansen et. Al 2006 ): 13 % i ordinær jobb (7 % i full stilling) Canada (Stanitsky et.al. 08): 48 % i arbeid Sverige (Berglund/Nordstrøm 2001) Mer enn 50 % i full/gradert uføretrygd Rheumatology 2001 working fulltime employment is difficult for people with HMS

14 Sitater fra intervju Kvinne 24 år Jeg har jo alltid bare vært sånn, så det er jo det sånn det skal være. Jeg strekker liksom ikke til. Klarer ikke å stå i en jobb. Plutselig sier kroppen stopp og da kommer jeg meg ikke opp. Men det er det jo ingen som skjønner. De tror bare jeg er lat og ber med ta meg sammen. Kvinne 39 år Det er ikke alltid så lett å skulle fremstå som frisk. Jeg ser jo frisk ut, men samtidig har jeg jo smerter og plager. Jeg vil jo være i jobb, men det er ikke så lett for arbeidsgiver og kollegaer å forstå.. Det handler jo gjerne om å fremstå som frisk selv om jeg er dårlig. Jeg vil jo gjerne klare mest mulig, men noen ganger blir kravene for store, og det koster å jobbe.

15 Hvorfor ønsker vi å si noe om denne gruppen Mange befinner seg i en marginal posisjon i forhold til arbeidsliv Mange blir tidlig uføretrygdet Er det mulig å identifisere hvilke mekanismer som bidra til ekskludering fra arbeidsliv? Er det mulig å forebygge denne prosessen? Et kompleks bilde flere forhold har betydning?

16 Symptomer og funksjonsnedsettelse -betydning for arbeid? Ikke objektive målbare medisinske funn Kvinneplager Store variasjoner i dagsform og arbeidsevne Smerter og slitenhet Usynlige plager Komplekse, diffuse og vanlige symptombilder

17 Symptombildet og omgivelser Arbeidslivets krav og forventninger Effektivitet, fleksibilitet, omstilling, kontinuitet, kompetanseheving,konkurranse Hjelpeapparatet behandling og attføring Mangler forståelse, kunnskap/kompetanse, og manglende behandling og tiltak. Attføring til hva? Holdninger Forklaringsproblem Vanskelig å fremstå, få forståelse og legitimere behov Lite anerkjente symptomer lavstatus

18 Når trygd blir eneste alternativ til arbeid! Arbeid første valg! Arbeid selvrealisering og identitetsmarkør Når gapet mellom arbeidslivets krav og personens evner blir for stort. Norsk politikk utstyre personer med funksjonsnedsettelse rehabilitering og attføring. Arbeidslivet tvetydighet Insider-outsider problematikk Kan alle inkluderes Hvordan få det til?

19 Hjelpeapparatets betydning - å fremme arbeidsinkludering Bli møtt med respekt, anerkjennelse, forståelse og tid. Aksept - Hjelp til å leve med Tilrettelegging for: Behandling smertemestring (eks. kognitiv terapi ) Fysisk trening bedre funksjon og forebygge funksjonstap. Omskolering Ulike tilretteleggingstiltak - som eks. (tidsubegrenset lønnstilskudd,) Graderte ytelser, Tilretteleggingstilskudd, Raskere tilbake, arbeidsgiverperioden Koordinering av tjenester (helse, sosial, økonomi osv) ER dette nok?

20 Arbeidsgiver rolle? Redusert arbeidskapasitet Ustabil arbeidskraft Fleksible ordninger på arbeidstakers premisser Hvile/pauser i arbeidstiden Ikke rutinearbeid Varierte arbeidsoppgaver Tilpasset innhold i arbeidsoppgavene Ikke avhengig av daglig oppmøte

21 Det koster å jobbe! Dette utgjør sannsynligvis en stor gruppe Vi trenger dem Er samfunnet villig til å satse? Hvordan få det til? Ønsker vi et todelt samfunn?

Livsløp og aldring med en sjelden diagnose

Livsløp og aldring med en sjelden diagnose Livsløp og aldring med en sjelden diagnose Hvordan opplever mennesker med en sjelden diagnose det er å leve lenge med sin diagnose; hvordan opplever de sitt livsløp og sin aldring? Dette er hovedspørsmålet

Detaljer

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk

Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Utfordringer i forhold til deltakelse i arbeidslivet hos personer med ryggmargsbrokk Sammendrag Personer med ryggmargsbrokk har behov for livslang behandling og oppfølging fra mange faggrupper, også fra

Detaljer

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet

Sjeldne møter. Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Sjeldne møter Unge med sjeldne diagnoser og deres møter med helsevesenet Innledning ange med en sjelden diagnose er vant til mye kontakt med ulike deler av helsevesenet, Mprimærhelsetjenesten så vel som

Detaljer

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet.

Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. SINTEF A9231 RAPPORT Sjeldne funksjonshemninger i Norge. Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet. Den sjeldne erfaringen dreier seg om en opplevelse av å falle utenfor fagfolks kunnskapsunivers. Lisbet

Detaljer

Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Sjeldne funksjonshemninger i Norge 1 Sjeldne funksjonshemninger i Norge Brukeres erfaringer med tjenesteapparatet Sammendrag 2 Innledning... 3 Begrepsavklaringer... 3 Diagnose og funksjonshemning... 3 Sjeldne diagnoser/tilstander... 4 Kompetansesentrene

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Bruken av gradert uførepensjon

Bruken av gradert uførepensjon Bruken av gradert uførepensjon Rapport 2014-13 Proba-rapport nr. 2014-13, Prosjekt nr. 14029 ISSN: 1891-8093 HB, OBS, JR /PDS, 17.12.14 -- Offentlig -- Bruken av gradert uførepensjon Utarbeidet for Arbeids-

Detaljer

Rapport. Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet

Rapport. Med jobb i sikte. En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet - Åpen Rapport Med jobb i sikte En studie av hva som påvirker synshemmedes yrkesdeltakelse og mulighetsrom i arbeidslivet Forfattere Thale Kvernberg Andersen Kari Skarholt SINTEF Teknologi og samfunn Arbeidsforskning

Detaljer

Veileder for oppfølging ved. Kortvoksthet. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Veileder for oppfølging ved. Kortvoksthet. TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Veileder for oppfølging ved Kortvoksthet TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte:

xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy xxy Klinefelter syndrom xxy xxy xxy Utdanning og arbeid Har du spørsmål kan du kontakte: Denne brosjyren er ment å være et helpemiddel på veien til å få et arbeid, både for personer med Klinefelter syndrom og aktuelle samarbeidspartnere i prosessen. Brosjyren kan fungere som en veileder, som

Detaljer

Rehabilitering del 1. Støtteark

Rehabilitering del 1. Støtteark Rehabilitering del 1 Støtteark REHABILITERING Vi snakker om rehabilitering av gamle hus, de skal fikses opp og bli som nye Bytte ut tak og vegger, råtne planker, kaste knuste vinduer, høvle vekk gammel

Detaljer

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Ungdom i fokus. Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer

Ungdom i fokus. Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer Ungdom i fokus Erfaringer og tanker om å være ung og ha varige helseutfordringer 2 Redaktør: Gerd Vidje Forfattere: Synøve Berg og Ann Britt Sandvin Olsson Illustrasjoner: M. M. Malvin Design: Aase Bie

Detaljer

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

HINDERLØyPE. Foreldre, barn og funksjonshemming. Lars Grue. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØyPE Foreldre, barn og funksjonshemming Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring HINDERLØYPE Foreldre, barn og funksjonshemming LARS GRUE Norsk institutt for

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet.

Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Resultatrapport fra Manuell Terapi Klinikken for Beta-prosjektet. Et prosjekt for reduksjon av muskel og skjelettplager og sykemeldinger i 6 utvalgte barnehager i Fredrikstad kommune. Oppdragsgiver: Fredrikstad

Detaljer

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær?

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Konferanse om oppmerksomt nærvær i arbeidsliv og ledelse 9 november 2013 Liv Haugli Ingunn Nafstad Innhold Om sykefravær

Detaljer

Sosiale årsaker til sykefravær

Sosiale årsaker til sykefravær ØF- rapport nr.: 03/2011 Sosiale årsaker til sykefravær En kvalitativ studie av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser i Norge av Kari Bjerke Batt-Rawden og Liv Johanne Solheim ØF-

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode.

Forord. Tilslutt vil vi takke alle rundt oss for deres forståelse og tålmodighet i en arbeidskrevende periode. Forord Det har vært interessant, lærerikt, og utfordrende å jobbe med denne masteroppgaven. Interessant og lærerikt fordi arbeidet hele tiden har ledet oss til ny viten og erkjennelse. Utfordrende fordi

Detaljer