Vondt i korsryggen? Hvordan trene? NFF årsmøte Hedmark Oddvar Knutsen Manuell terapeut Spenst Trysil og Lia Terapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vondt i korsryggen? Hvordan trene? NFF årsmøte Hedmark 2006. Oddvar Knutsen Manuell terapeut Spenst Trysil og Lia Terapi"

Transkript

1 Vondt i korsryggen? Hvordan trene? NFF årsmøte Hedmark 2006 Oddvar Knutsen Manuell terapeut Spenst Trysil og Lia Terapi

2 Yes, but

3 Innhold Omfanget av korsryggsplager Internasjonale retningslinjer Billedundersøkelser Røde og gule flagg Hvem behøver kirurgi? Avgjørende faktorer for stabilitet Teoretisk grunnlag for øvelses behandling Hva viser forskningsresultatene? Hvilke øvelser bør en velge, og når?

4 Ikke forvent at du gjør alt rett første gang

5 Historikk Per Henrik Ling ( ) Friskgymnastikk Sykegymnastikk Muskel-skjelett plager kan både forebygges og behandles med gymnastikk. Williams fleksjonsøvelser McKenzie ekstensjonsøvelser Klapske krypeøvelser Jandas behandlingsregime Medisinsk treningsterapi (MTT) etc.

6 Hva er korsryggsmerter? Smerter lokalisert i området nedenfor 12 ribben og glutealfolden med eller uten utstråling. Jmf. Norsk ryggnettverk. Er smerten fra korsryggen? Krever forskjellige diagnoser forskjellige tiltak? (råd, behandling og øvelser) Er 80% uspesifikke? korsryggsmerter?

7 Akutte korsryggsmerter smerter med en varighet på opptil 6 uker I perioden 6-12 uker dfn. som subakutt Kroniske korsryggsmerter Dfn.smerter med en varighet på opptil 12 uker eller mer Redusert lokal stabilisering av ledd (segment) Redusert nevromuskulær kontroll Redusert muskelstyrke Redusert muskulær utholdenhet Redusert cardiovaskulær funksjon Muskelatrofi

8 Omfanget av korsryggsmerter Ca % opplever det i løpet av livet Hyppigste diagnose på syke- Og uføretrygdstatistikken 16% av det totale sykefraværet 15% av alle nye uførertrygdede Koster samfunnet 13 milliarder årlig

9 Anatomi

10 Hvor kommer smertene fra? Nociceptiv Hud, muskler, facier, ledd, blodårer, mellomhvirvel skive, leddbånd Nevrogen Perifere og sentrale nervesystem Psykogen Opptrer ved psykotisk tilstander som schizofreni og dyp depresjon

11 Hva sier retningslinjene? Akutte Omhyggelig undersøkelse Billedundersøkelser ikke rutine v/ uspesifikk smerte Avdramatisering, råd om å være aktiv Begrens sengeleie (anbefalt 48 timer) Paracetamol, antiinflammatoriske medikamenter Manipulasjons behandling om naturlig forløp uteblir Ergonomiske råd Ny undersøkelse hvis bedring uteblir eller v forverring Aktiv tilnærming i behandlingen Spesifikk tilnærming etter 4 uker

12 Hva sier retningslinjene? Kroniske Omhyggelig undersøkelse Manuell behandling/manipulasjon, ryggtrening og multidisiplinær behandling er effektivt Hvilke øvelser? Usikkert Medikamentelle beh. Variable resultater Antiinnflammasjon, muskel relaxantia, steroidinjeksjoner Ryggskole

13 Vente å se? Eller komme tidlig i gang? 2 hovedmodeller A. Tidlige tiltak, undersøkelse, råd om aktivitet (USA, Storbritannia) B. Senere tiltak, undersøkelse, råd om aktivitet (Nederland, Australia) I Norge henviser allmennleger pasienter med Korsryggsmerter til andre behandlere først etter 12 Uker (Werner 2001)

14 Er råd om aktivitet tilstrekkelig? Nei! Studier som sammenligner mellom aktivitet, sengeleie og kontrollgrupper viser at Aktivitet alene bare har en liten positiv effekt for akutte korsryggpasienter og liten eller ingen effekt for pasienter med isjas Det er derimot ingenting som tilsier at råd om aktivitet er skadelig

15 Klinisk undersøkelse 1 Anamnese Åpne/lukkede spørsmål, Hva fører pas. til meg? Tidl. traumer/plager? Søvn/naturlige funksjoner, Smertetegning? Hva mener pas. selv er årsak? Inspeksjon Biostatikk, Akseforhold, Atro/hyper -trofier, Trofiske forhold, behåring Aktive/Passive funksjonsprøver Generelle (Knebøy obs! bekken tilt) Spesielle Bevegelsesmønstre, motorisk kontroll Utførelse? Hvor skjer bevegelsen? Smerter? Koordinasjon Muskellengde test Hamstrings Iliopsoas Ved passive funksjonsprøver samme svar? Stoppfølelsen? Isometriske prøver Smerter fra kontraktile strukturer? Obs komprimerende krefter!

16 Klinisk undersøkelse 2 Nevrologiske prøver, sideforskjeller Kraft (test maksimal kraft) Sensibilitet (Diskriminering av kvalitet, avgrensninger) Reflekser (Respons) Nervestrekk (SLRT, slump test, bow string) Belastet og ubelastet Skal reprodusere symptomer Smerteprovokasjon Ømhet eller smerter? Overførte smerter eller lokalt? Palpasjon, forskyvbarhet av vevet? spenning? Spesifikke prøver Segmentell mobilitet?nivå lokalisasjon? Kvantitet og kvalitet? Reversibel dysfunksjon? Hvilken vevsstruktur affisert?

17 Billedundersøkelser bilder hvert år

18 Røde flagg Smerte første gang under 20 og over 55 år Nylig opplevd fysisk traume Konstant økende smerte, ingen effekt av hvile Bryst smerter Tidligere malign tumor Lang tids bruk av corticosteroider Uforklarlig vekttap Strukturell deformitet Systematisk uvel og feber Rusmisbruk, HIV

19 Gule flagg Uhensiktsmessig holdning og tro på at korsryggsmerter er farlige, Store forventinger til passiv behandling, liten tro på aktiv deltakelse Upassende smerteadferd Misfornøyd med jobbsituasjon Emosjonelle problemer, angst, depresjoner, stress

20 Hvem skal behandles med kirurgi? Svært få? De med nevrologiske symptomer som ikke lar seg reversere når adekvat konservativ behandling er forsøkt i > 3 mnd. De med tegn på blæreparese ca.1% av isjas pas. Får dette. 600 prolaps.op. Pr. 1 million i Norge Fiksasjonskirurgi omstridt mer utbredt i Sverige

21

22 Muskulært kontrollsystem Stabilitet Passivt kontrollsystem - Muskler - Sener Nevralt kontrollsystem - Sentralnervesystemet - Perifere nerver - Benstrukturer - Leddbånd - Leddkapsler - Benstrukturer - Leddbånd - Leddkapsler

23 Muskulær stabilisering av ryggen Diaphragma "Globale" muskler "Lokale" muskler Rectus abdominis Obliquus abdominis Erector spinae Quadratus lumborum Transversus abdominis Multifidus Psoas (post. fibre) Iliocost. lumb. (lumbale fibre) Longissimus (lumbale fibre) Quadr. lumb. (mediale fibre) Bekkenbunnsmuskulatur

24 Transversus abdominis Melloni JL, Dox I, Melloni HP, Melloni BJ. Melloni s Illustrated Review of Human Anatomy.J.B. Lippincott Company, Philadelphia 1988, p. 157

25 Multifidus Machintosh JE, Bogduk N. The biomechanics of the lumbar multifidus. Clinical Biomechanics 1986;1:

26 Neutral Zone Elastic zone Neutral zone

27 Teoretisk grunnlag for trening ved kroniske KS Kunnskap om risikofaktorer Kronisk KS og fysisk form; trenbare faktorer Basalstudier Aktivitet / inaktivitet Nyere teorier om årsakssammenhenger Systematiske litteraturoversikter Norske og internasjonale retningslinjer

28 Risikofaktorer Ergonomiske forhold Faktorer med sterk evidence for en sammenheng: Manuelt arbeid med repetitiv belastning på korsryggen Tunge løft Fremoverbøyning Rotasjoner Helkropps vibrasjoner Frank et al 1996, Burdorf & Sorock 1997, Waddell 1998, Hoogendoorn et al 1999,WHO 2002

29 Kronisk KS og fysisk form; muskelstyrke / -morfologi Nedsatt styrke i ryggmuskler (Biering-Sørensen 84, Mayer et al 85, Leino et al 87, Holmström et al 92) Atrofi av fibre i ryggmusklulatur (Kalimo et al 89, Rissanen et al 95, Ng et al 98, Mannion 2000) Redusert tverrsnitt og tetthet i ryggmuskulatur (Termote et al 80, Parkkola et al 93, Hultman et al 93, Danneels et al 2000) Fettvev i muskulatur Normal Kroniske smerter/inaktivitet

30 Kronisk KS; muskelstyrke / -morfologi (forts.) Nedsatt styrke også i bukmuskler (men ryggmusklene svekkes først og mest) (Mayer et al 85, Beimborn 88, Helewa 93) M.transversus abdominis (Hodges et al 95, 96, 97, 98, 00, 02).

31 Nevromuskulære forhold Motorisk kontroll v/c LBP Hodges 2003

32 Dårligere balanse Nies&Sinnott 91, Mientjes& Frank 99, Luoto et al 96/98 Langsommere håndbevegelser Taimela et al 99 Langsommere reaksjonstid Luto et al 1995

33 Kontroll av rygg / bekken Dårligere propriosepsjon Gill&Callaghan 98, Taimela et al 99, Brumagne et al 00, Field et al 00, Newcomer et al 00 Forlenget reaksjonstid i overfladisk truncusmuskulatur for sudden load and un-load Magnusson et al 96, Wilder et al 96, Radebold et al 00/01

34 Personer uten ryggsmerter Onset TrA Anterior deltoid Transversus abdominis Internal oblique External oblique Rectus abdominis Multifidus Shoulder flexion

35 Personer med ryggsmerter Onset Deltoideus Onset Tr.Abd Medial deltoid Transversus abdominis Internal oblique External oblique Rectus abdominis Multifidus Skulder abduksjon

36 Kroniske korsryggsmerter; bevegelighet Nedsatt bevegelighet i hofteledd (Mellin 88) Korte hamstrings Biering-Sørensen 84, Brodersen et al 94 Columnas bevegelighet nedsatt i de fleste plan Anderson 81, Biering-Sørensen 84, Burton et al 89

37 Kroniske ryggpasienter; psykologiske faktorer Mange av de vanskeligste pasientene med kroniske KS preges av dårlig psykisk funksjon på en rekke områder angst, depresjon, somatisering, mestring, smertemestring, stress, livskvalitet (Linton 2000)

38 Basalstudier; aktivitet Bedre ernæring og styrke i muskulatur Grimby 1992 Positiv effekt på benmasse og brusk Cooper et al 1995, Arokoski et al 2000 Bedret ernæring til mellomvirvel-skiven Holm & Nachemson 1983 Styrker sener og leddbånd Wren et al 2000

39 Inaktivitet Nedsatt muskelstyrke, bevegelighet og aerob kapasitet Atrofi av muskelfibre Dårligere bentetthet Dårlig ernæring til leddbrusk og mellomvirvelskive

40 Andre momenter som taler til fordel for fysisk trening Utskillelse av endorfiner Nachemson 1989 Gunstig påvirkning av depresjon Martinsen 1989 Fokusere bort fra smerte Forebyggende effekt på ulike sykdommer hjerte kar sykdom, diabetes type II, hypertensjon, hjerneslag, visse typer kreft Pate et al 1995

41 Hjelper det å trene?

42 Forslag Aktivt Motor learning model 15 min. hv. dag Start lokalt isometrisk sek. Nøytral svai (lordose), ingen vektbæring Respirasjons bevistthet Bekkenbunn og mm. Liggende, Sittende, Stående, gående Sansemotorisk trening Øk til globalt dynamisk Tidl. Provoserende Aktiviteter, løfte, bære Øk hastighet og vanskelighetsgrad

43

44 Øvelser tidlig fase 1

45 Styrkeøvelser mage

46 Styrkeøvelser for rygg

47 Øvelser som mobiliserer

48 Tøyningsøvelser for hoften Setemuskulatur Hamstrings Hoftebøyer

49 Balanse øvelser

50 Funksjonelle øvelser

51 Take home message Øvelses behandling har positiv effekt for de med kroniske korsryggsmerter Knip bekkenbunnen før du beveger Start lokalt med isometriske øvelser og hold en nøytral lordose (svai) under øvelsen Inkluder balanseøvelser når du merker framgang korte høy konsentrasjon økter i starten (15 min) Øk progresjon fra liggende, knestående, sittende, stående til komplekse funksjonelle øvelser Regelmessig vedlikehold forebygger tilbakefall

52 Takk for oppmerksomheten! Ha et fortsatt godt årsmøte på Hamar

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt

Marianne Mørk. - En systematisk litteraturoversikt k Marianne Mørk Gir nevromuskulær trening som behandling av pasienter med uspesifikke nakkesmerter en bedre effekt på smerte, funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollbehandling? - En systematisk

Detaljer

Stig Ove Andersen. En tverrsnittsundersøkelse av forekomsten av korsryggsmerter hos norske langrennsløpere og orienteringsløpere på elitenivå

Stig Ove Andersen. En tverrsnittsundersøkelse av forekomsten av korsryggsmerter hos norske langrennsløpere og orienteringsløpere på elitenivå Stig Ove Andersen En tverrsnittsundersøkelse av forekomsten av korsryggsmerter hos norske langrennsløpere og orienteringsløpere på elitenivå Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo, 2003 Forord Forord

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

k muskel skjelett Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter Side 22-23 Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20

k muskel skjelett Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter Side 22-23 Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20 k muskel skjelett Nummer 2/2004 19. årgang Utgiver: Faggruppen for manuell terapi Fra IFOMT-konferansen i Sør-Afrika Side 20 Klassifisering bedre enn retningslinjer ved behandling av akutte ryggsmerter

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk veiledning Forord Over 50% av Folketrygdens utgifter til sykepenger skyldes lidelser i muskel og skjelettsystemet. Foruten de smerter og lidelser

Detaljer

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5

skjelett Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 muskel skjelett Nummer 2/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Ryggpris til Brox side 4 Tidlig intervensjon er effektivt ved akutt vond rygg side 5 Direktoratets autorisasjonsutredning

Detaljer

skjelett Kombinert behandling ved nakkeplager har god effekt Side 10 Hodepine, svimmelhet og nakkesmerter Kasiustikk, side 12-22

skjelett Kombinert behandling ved nakkeplager har god effekt Side 10 Hodepine, svimmelhet og nakkesmerter Kasiustikk, side 12-22 muskel skjelett Nummer 4/2005 20. årgang Utgiver: Faggruppen for manuellterapi Kombinert behandling ved nakkeplager har god effekt Side 10 Hodepine, svimmelhet og nakkesmerter Kasiustikk, side 12-22 muskel

Detaljer

MASTERGRADSOPPGAVE I MANUELLTERAPI MANUELLTERAPI TEORI: MANT 395

MASTERGRADSOPPGAVE I MANUELLTERAPI MANUELLTERAPI TEORI: MANT 395 MASTERGRADSOPPGAVE I MANUELLTERAPI MANUELLTERAPI TEORI: MANT 395 Effekten av en multimodal tilnærming på rehabilitering av hamstringsskader. Kandidat nummer: 209512 Antall ord: 10998 Masterprogram i helsefag

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser

Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Nasjonale faglige retningslinjer IS-1899 Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten Heftets tittel: Nasjonal

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning

Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 4-2008 23. ÅRGANG Prince Philips gullmedalje til professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning Idrett og artrose

Detaljer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer

Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Akutte korsryggsmerter Tverrfaglige kliniske retningslinjer Utarbeidet av Nasjonalt ryggnettverk Formidlingsenheten Oslo, 2002 Deltakere i arbeidsgruppen: Even Lærum (leder) Reidar Dullerud Gitle Kirkesola

Detaljer

Den teknologiske utviklingen er i ferd med å omdanne mennesket til en amøbelignende virvelløs rase som passer perfekt i stresslesser fra Ekornes.

Den teknologiske utviklingen er i ferd med å omdanne mennesket til en amøbelignende virvelløs rase som passer perfekt i stresslesser fra Ekornes. Den teknologiske utviklingen er i ferd med å omdanne mennesket til en amøbelignende virvelløs rase som passer perfekt i stresslesser fra Ekornes. Det vil kanskje ta noen millioner år, men vi er på god

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Bevegelsesfrykt eller bare litt forsiktig.

Bevegelsesfrykt eller bare litt forsiktig. Bevegelsesfrykt eller bare litt forsiktig. Kroniske ryggsmerter Er det noe vi kan gjøre? Overlege Helge Hartmann Fysikalsk medisin og rehabilitering Sykehuset Levanger Rehabkonferansen 21/10-14 Rica hotell

Detaljer

Velkommen til en Frisk Rygg

Velkommen til en Frisk Rygg Introduksjon 6 Velkommen til en Frisk Rygg va er det som gjør at noen får vondt H i ryggen og noen har frisk rygg hele livet? Fra vi begynte å undersøke ryggsmerter og ryggforskning, har vi vært interessert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase Haukelland uniiversiittettssjjukehus,, Fysiiotterapiiavdelliingen Haralldspllass Diiakonalle Sykehus,, Avdelliing for ergotterapii og fysiiotterapii

Detaljer

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet.

Nøkkelfakta. - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Nøkkelfakta - Muskel-skjelettlidelser er av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. - Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskelskjelettlidelser.

Detaljer

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter

Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Manuell behandling av langvarige uspesifikke korsryggsmerter Metode for evidensbasert optimal dosering Espen Glomsrød Masteroppgave i helsefag Studieretning fysioterapivitenskap Seksjon for fysioterapivitenskap

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2006 21. ÅRGANG Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten ut på tur!!! I

Detaljer

En god holdning er ditt vakreste smykke

En god holdning er ditt vakreste smykke Brosjyren inneholder øvelser Et liv i bevegelse En god holdning er ditt vakreste smykke Bevegelse er den beste medisin Norsk Kiropraktorforening Et liv i bevegelse En god helse er avhengig av en aktiv

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Nordisk kongress Prekurs med O`Sullivan og Jones Har manuell terapi en plass i idrettsmedisinen? Referat: kollegabasert, Vetre hotell og Kvitfjell

Detaljer

41. Ryggsmerter. Forfatter. Bakgrunn definisjoner

41. Ryggsmerter. Forfatter. Bakgrunn definisjoner Kapittel 41 Ryggsmerter 537 41. Ryggsmerter Forfatter Jens Ivar Brox, seksjonsoverlege PhD, Seksjon for ryggkirurgi og fysikalsk medisin og rehabilitering, Ortopedisk avdeling, Rikshospitalet Bakgrunn

Detaljer