Narrativ Eksponeringsterapi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Narrativ Eksponeringsterapi"

Transkript

1 Narrativ Eksponeringsterapi Vivos psykiatriske poliklinikk for flyktninger og asylsøkere i Konstanz, Tyskland Forschungs- und Modellambulanz der Universität Konstanz und vivo international Håkon Stenmark Shawkat Nomat Tor Hogstad Merethe G. Hellen Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt 1 2 Narrativ Eksponeringsterapi (NET) Schauer, Neuner, Elbert, 2002 Fokusert korttidstilnærming for bearbeiding av post-traumatiske vansker hos flyktninger og asylsøkere Tar utgangspunkt i behandlingsprinsipper fra Eksponeringsterapi(Edna Foa) og Testimony Therapy (Cienfuegos & Monelli) NET- 3 faser 1) Psykoedukasjon 2) Livslinje (Life line exercise) 3) Narrativ eksponering 3 4 1

2 Psykoedukasjon Livslinje(life line exercise) Normalisering av reaksjoner Legitimering Beskrivelse av traumereaksjoner gjenopplevelser, overaktivering, unngåelse. Informasjon om hva som vil skje under behandling og hvorfor. Lage livslinje med oversikt over vonde og gode opplevelser/øyeblikk Steiner for vonde og blomster for gode, langs et tau som representerer en tidslinje Passe på at pasienten ikke går for detaljert inn i hendelsene 5 6 Hensikt-gi en oversikt over hva man skal gjennom iløpet av terapien, hva man skal legge mest vekt på og lengde på terapien. Ved mange lignende traumehendelser feks ta utgangspunkt i første hendelse, verste hendelse og siste hendelse eller andre som naturlig peker seg ut

3 Narrativ eksponering Utforming av livshistorie, fokus på både gode og vonde opplevelser. Detaljert gjennomgang av traumehendelser Behandler skriver resyme av livshistorie under/etter hver time. Påfølgende time starter med opplesning av livshistorien fra begynnelse 9 10 Bakgrunn for prosjektet: Forskningsprosjekt om effekt av Narrativ Eksponeringsterapi Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt (RVTS-Midt) Norges Natur-Tekniske Universitet (NTNU) Universitetet i Konstanz Mange signaler på at helsevesenet i Norge har vansker med å hjelpe denne gruppen. Stort antall som ikke mottar hjelp De som får hjelp får ofte hjelp i kortere tid enn nordmenn Usikkerhet om kvalitet av hjelpetiltak I hovedsak fokus på problemer i aktuell livssituasjon, symptomlindring Når traumerettet fokus, ofte sporadisk, lett å skifte over til andre tema

4 Et pessimistisk utgangspunkt: Effektstudier av NET i vestlige land: Carlsson et al. 2005: Longitudinell studie ved Rehabilitation Centre for torture victims, København. Det mest kjendte behandlingssenter for torturskader i verden 55 flyktninger med torturskader kartlagt før og 9 månederetter behandling. Fant ingen endring i psykiske symptomer før og etter behandling. Lignende resultat ble publisert av Birck (2001). Longitudinell studie ved Rehabilitation Centre for torture victims, Berlin. 30 flyktninger med torturskader kartlagt før og 2 år etter behandling. Ingen fast type behandling Fant ingen endring i psykiske symptomer før og etter behandling. Neuner et al., 2009: RCT (N=24) som sammenligner Narrativ Eksponeringsterapi (NET) og treatment as usual for en gruppe asylsøkere med PTSD i Tyskland. Fant signifikant bedre resultat for de som fikk NET. Halvorsen J. Ø & Stenmark H., (Journal of Scandinavian Psychology, 2010): 16 torturoverlevere med PTSD. Signifikant bedring av posttraumatiske symptomer etter behandling med Narrativ Eksponeringsterapi. Stor variasjon, 3 hadde samme eller lavere score etter behandling. Ingen kontroll-gruppe gjør at varsomhet med tolking av resultater Behandlingsprosjekt av flyktninger og asylsøkere i Midt-Norge Prosjektet gjennomført med støtte fra Helse og Rehabilitering Største randomiserte kontrollerte studie om behandling av traumatiserte flyktninger i vestlige land til nå. Siktemål: Spre kompetanse om traumebehandling av flyktninger i helseregionen. Framskaffe kunnskap om effekt av traumebehandling for flyktninger og asylsøkere Sammenligne i hvor stor grad bruk av en spesifikk traumebehandlingsmetode, Narrativ Eksponeringsterapi, gjør forskjell fra ordinær behandling (treatment as usual) i forhold til bedring av posttraumatisk stresslidelse og depresjon. 24 behandlere fra 11 avdelinger innen psykisk helsevern i Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal

5 Prosjektperiode Behandling Klinikk-nær forskning: Behandling foregått ved ordinære psykiatriske poliklinikker med pasienter henvist til poliklinikkene. Utvalg: Flyktninger og asylsøkere henvist til psykologisk behandling for posttraumatiske plager innen helseregionen. Randomisert til 10 samtaler a 90 minutter med enten: Narrativ Eksponeringsterapi Treatment as Usual Hovedinstrumenter Jevnlige samlinger for behandlerne gjennom 3 år Clinician Adminstered PTSD Scale (CAPS) Hamilton rating scale for depression MINI neuropsychiatric Interview 1. Pretest før behandling 2. Posttest 1 måned etter ferdig behandling 3. Follow up 6 måneder etter ferdig behandling

6 NET og Fysioterapi for torturoverlevere! Bakgrunn for prosjektet Mange torturoverlevere sliter med store senskader både psykisk og fysisk, tydelig fremkommet i forrige prosjekt De vanligste psykiske plager etter tortur: posttraumatiske symptomer og depresjon De vanligste fysiske plager etter tortur: leddsmerter, smerter etter påførte skader, hodepine og seksuell dysfunksjon Forskning viser sammenheng mellom PTSD-symptomer og kronifisering av smerter Problemstilling: Vil en kombinasjon av NET og fysioterapi for torturoverlevere med PTSD og smerter føre til bedring av PTSD-symptomene og smerteopplevelse?

7 Prosjekt Narrativ Eksponeringsterapi og fysioterapi for torturoverlevere Samarbeid mellom RVTS Faggruppe Flyktninger og Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune Prosjektperiode Utredning Pr. april 2013: 9 pasienter inkludert i prosjektet Inklusjonskriterier: torturoverlevere med opphold i Norge Ekslusjonskriteret: psykose, alvorlige rusvansker, akutt suicidalitet Utredning forts. Alle pasientene utredet først av lege og fysioterapeut v/ Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune Istanbul protokollen Manual on the Effective Investigation and Documentaion of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (1999) IRCT: International Rehabilitation Council for Torture Victims (Danmark) Utviklet 3-delt utrednings-manual: 1 for jurister, 1 for medisinsk personell, 1 for psykologer

8 Behandlingen Deretter utredet av behandler ved RVTS Midt mht. psykisk tilstand: Clincian Administered PTSD Scale MINI International Neuropsychiatric Interview Hamilton Depression Scale Psykologisk behandling med 20 timer Narrativ Eksponeringsterapi Fysioterapi-behandling 10 timer Posttester: 3 måneder og 6 måneder etter avsluttet behandling. Alle pasientene hadde komplekse plager og store fysiske og psykiske skader fra tortur Fysioterapi (gfusbehm) Smertebehandling (uten TNS, Akupunktur, Laser, UL) Symptombehandling (paliahvt beh.) Avspenning og respirasjon Kroppsholdning, balanse og kontraktur profylakse - bl.a. massasje, varmepakning / bassengtrening, mobilisering (akhv og passiv), stabilisering / nøytralisering av ledd, muskelstrekning /tøyninger, avspennings øv., balanse og holdningskorrigering Postural kontroll (holdning og shllingskontroll), ergonomiske shllinger, HlreQelegging for deltakelse i sosiale- og fysiske akhviteter, ADL- akhviteter, m.m. Et kompleks av plager The body bears the burden, Dr. R. Scaer Kroppen bærer byrden - opplevelsen Glad à avslappet / avspent kropp Trist / vondt à anspente muskler, anspent respirasjon, Deprimert à Sammensunket kropp, etc. Hvilke ledd/kroppsdel utseqes for skade under hver type tortur (oppheng eqer armene, falange, elektrisksjok, slag mot knær, etc.) Vurdering av fremhdige Hlstanden for pas

9 Istanbul protokollen Tanker rundt flyktninger (Selv om mange blir bedre er det noen som ikke viser bedring e2er endt behandling. Det er vik6g å finne årsaksfaktorer 6l de2e) FysioterapeuHske undersøkelser Joint Range of MoHon Lab Smerteskalla 0-10 Mulig lesjoner i muskel- og skjelettsystemet etter fysisk tortur: 1. Bløtvev skader 2. Muskeltonus (hyper/hypo) 3. Overstrekning av mus. og lig. (nøytral- zone) 4. Ømme og triggerpunkter () 5. Muskel- og senebetennelser 6. Ligaments skader 7. Bein skader (brudd) Kliniske u.s. Istanbul Protokollen à 4 kategorier 1. OPPHENING ETTER ARMENE 2. FALANGA 3. NEVROLOGISK 4. Andre systemer (Hjerte og Lunge, Gastrointestinal, Urologisk, Øre nese og hals, Tenner, Øye og Gynekologisk)

10 2. FALANGA Plantar fascia, plantar fasciitis, hæl sm. (morgen sm.) Pre- og posttestene Metodene; Istanbul Protokollens praktisk veiledning, 2009 av International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). NRS 0-10, 0=ingen smerter og 10=så vondt som det går an å ha. MUSKEL TONUS (subj. vurdering) KLINISK UNDERSØKELSE (generell fysioterapeutiske undersøkelser)

11 Beh. (sammensatt probl.) Pretest Paliativ beh. (Smertelindring); alle mulige fysio. metoder unntatt TNS, UL, Akupunktur, Laser. Basseng Aktive open-chain øv. (egen trening) Lokal mobilisering av ledd/stabilisering VM, Tøyning, Taping, ortoser og skotøy. Smertemestring Avspenningsteknikker Instruering i dyp, basal respirasjon (PMR) Progressive muscle relaxation PMR er en teknikk for å redusere angst ved vekselvis spenner og slapper av musklene. Den ble utviklet av amerikanske legen Edmund Jacobson tidlig på 1920-tallet. Jacobson hevdet at siden muskelspenninger følger med angst, kan man redusere angst ved å lære hvordan å slappe av muskelspenninger. PMR innebærer en fysisk (spenning og avspenning av muskler) og mental komponent (subjektiv følelse av mlm spenning og avspenning). Spenne en muskelgruppe i 10 sek. og avspenn i 20 før du begynner med neste m. gruppe. Erfaringer fra prosjektet Jeg fant meg selv vha prosjektet! Har bedre kroppsbevissthet! Jeg er ikke redd vannet lenger! Jeg trodde at det var best å glemme det som skjedde! Jeg vet nå hvorfor jeg har vondt her og der! Jeg har lært hva skal jeg gjøre når jeg får vondt! Jeg er stolt av å ha overlevd! Jeg vet nå at jeg ikke er den eneste som opplevde tortur! Flere ganger ønsket jeg å dø under tortur! Jeg tenkte på noe morsomt da de startet å slå meg! Første og andre slag var verst!

12 Refleksjoner om resultater så langt Føler seg forstått og respektert Menneskerettighetsperspektivet sentralt Krevende behandlinger Resultatene så langt viser ingen stor endring på symptomer, men pasientene formidler likevel å ha det bedre

Narrativ eksponeringsterapi en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser

Narrativ eksponeringsterapi en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser Fagartikkel Anne Marita Milde 1,4, Tove Saga Nordling 2, Håkon Stenmark 3,5, Dag Øystein Nordanger 4,6 Kontakt Anne Marita Milde, tlf. 55 58 62 31 E-post anne.milde@psybp.uib.no Narrativ eksponeringsterapi

Detaljer

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse

Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse Innføringskurs i migrasjon og psykisk helse November 2014 Ulike begreper om psykisk helse Psykisk helse blant sårbare migrantgrupper Solveig Gravråkmo Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder

Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Psykiatrisk og psykososialt arbeid med flyktninger - veileder Redigert av Solveig Dahl, Nora Sveaass og Sverre Varvin Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2006 Omslag: KOBOLT Trykk: Unipub

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

INNLEDNING... 4 Begrunnelse for emnevalg... 4 Prosjektets formål... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 Definisjon av nøkkelord... 5 OPPBYGNING AV OPPGAVEN...

INNLEDNING... 4 Begrunnelse for emnevalg... 4 Prosjektets formål... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 Definisjon av nøkkelord... 5 OPPBYGNING AV OPPGAVEN... Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 Begrunnelse for emnevalg... 4 Prosjektets formål... 5 PROBLEMFORMULERING... 5 Definisjon av nøkkelord... 5 OPPBYGNING AV OPPGAVEN... 5 MATERIALE OG METODE... 5 Vitenskapelige

Detaljer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer FOKUS PÅ TRAUMER Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer RVTS Midt Statusrapport mai 2013 1. Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ga i mars 2010 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk

Detaljer

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Rolf Gjestad, dr. philos, Senter for Krisepsykologi, Bergen 30.12.2008 HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Normalisering Først av alt; det å vite at ettervirkninger er normale reaksjoner på ekstreme

Detaljer

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855 Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak Heftets tittel: Tilrettelagte

Detaljer

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24.

Badeliv. Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Nr. 1/2015-24. Nr. 1/2015-24. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Traumer Å ta tilbake tapt barndom Livsgnisten er tilbake Traumer - et folkehelseproblem PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Håndtering av whiplashskader i år 2002

Håndtering av whiplashskader i år 2002 NFT Håndtering 4/2002 av whiplashskader i år 2002 Håndtering av whiplashskader i år 2002 av Monica Drottning Rønne Monica Drottning Rønne monica.drottning@ioks.uio.no Whiplashskader er ikke et entydig

Detaljer

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom

fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Innledning Beskrivelse av kronisk utmattelsessyndrom fag FAGESSAY Erfaringer og refleksjoner over kronisk utmattelsessyndrom hos ungdom Ellebeth Sætre, spesialfysioterapeut, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, e-post: ellebeth. saetre@oslo-universitetssykehus.

Detaljer

Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy 1. Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi

Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy 1. Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy 1 Atle Dyregrov Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi Fabrikkgaten 5 5037 Solheimsvik Tlf: 55596180 Fax: 55297917 Engelsk

Detaljer

«Det er vel ikke sånn at jeg kommer til å gå ut herfra som et åpent sår?»

«Det er vel ikke sånn at jeg kommer til å gå ut herfra som et åpent sår?» Fagessay Vitenskap og psykologi Kollaps: Klienten er livredd for å miste den lille kontrollen hun har reetablert etter ranet, skriver Kristin Alve Glad. Når hun blir spurt om hva hun tror vil skje når

Detaljer

Viktig fysioterapi i en palliativ fase. Sammendrag

Viktig fysioterapi i en palliativ fase. Sammendrag fag Viktig fysioterapi i en palliativ fase Britt Carlsen, fysioterapeut, spesialist i onkologi og lymfologi, Enhet for fysioterapi, Avdeling Hospice, Lovisenberg Diakonale Sykehus, www.lds.no, e-post:

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Gunhild Bentzen Følstad. Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi

Gunhild Bentzen Følstad. Mastergradsoppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Norsk psykomotorisk fysioterapi i psykiatrien. - En kvalitativ undersøkelse av erfaringer knyttet til det å bruke psykomotorisk fysioterapi i behandlingen av pasienter som henvises til allmennpsykiatriske

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043

PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 1 PROSJEKTRAPPORT Rehabilitering prosjektnr. 2001/3/0043 Psykologtjeneste for krisesenterets voksne kvinner et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Krisesenter og Alternativ til Vold år 2002 2004 2 Takk til

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Budsjettkapittel 726 og post: 71 FRIST: 1. april 2014.

PROSJEKTRAPPORT. Budsjettkapittel 726 og post: 71 FRIST: 1. april 2014. PROSJEKTRAPPORT Tverrfaglig, KAT-basert behandling i gruppe ved langvarige smertetilstander videreutvikling, implementering og kvalitetssikring. Intern arbeidstittel SkoKomp 2 Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Enda kortere tid er det siden vi

Enda kortere tid er det siden vi Temasak 22. juli 2011 Ett år etter terroren Bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Det kjennes så lenge siden. Så mange ord er blitt skrevet. Så mange steiner er blitt snudd. Så mange

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

En god holdning er ditt vakreste smykke

En god holdning er ditt vakreste smykke Brosjyren inneholder øvelser Et liv i bevegelse En god holdning er ditt vakreste smykke Bevegelse er den beste medisin Norsk Kiropraktorforening Et liv i bevegelse En god helse er avhengig av en aktiv

Detaljer

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Årsrapport 2014 - det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon Med prosjektstøtte fra SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter,

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo

Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Effekten av manuellterapeutiske teknikker i behandling av cervikogen vertigo Kandidat nummer: 125392 Antall ord: 9284 Manuellterapi teori: MANT 395 Masterprogram i helsefag Studieretning: Klinisk masterstudium

Detaljer

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen

Livet med hypokondri. Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Erfaringer fra mennesker med diagnosen Livet med hypokondri Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Bestilling: Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tlf: 21 07 82

Detaljer