Rapport fase 5a) - Implementering periode september desember 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fase 5a) - Implementering periode september desember 2012"

Transkript

1 l Rapport fase 5a) - Implementering periode september desember Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo, 7. mars

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Rekruttering Lanseringseventet 17/9 "Jobb i matbransjen Evaluering av lanseringseventet Portalen: Besøkende på portalen Hvor kommer trafikken fra? Hvilke sider på portalen er mest populære? Rekrutteringskampanjen "Superkokkene" Antall treff De som liker "Superkokkene" Antall svar bedriftenes konkurranser Eksempel på konkurranseannonser Innlegg/Nyhetsfeed Utvikling og distribusjon av messemateriell Media Andre aktiviteter NNN Klubb- og avd.leder konferanser Gründercamp Behovsrettet utdanning Kryssløp fra Vg2 Industriteknologi til Vg3 Industriell matproduksjon Behovsrettet fagskoleutdanning Kompetanseutvikling Pilotprosjekt Produksjonsteknikk i Oslo/Akershus Foredrag Fast enhet Vedlegg Artikkelsamling Aktivitetsoversikt fase 5a)

3 1. Innledning Fase 5, implementeringsfasen gjelder fra september 2012 til oktober Vi har valgt å dele fasen inn i 2 deler, 5a) og 5b). Første fasen gjelder for perioden september 2012 til desember Hovedaktiviteter i fase 5a) har vært: Lanseringseventet 17/9 "Jobb i matbransjen" Publisering av portalen: Rekrutteringskampanjen "Superkokkene" Fagopplæring i produksjonsteknikk 2. Rekruttering 2.1 Lanseringseventet 17/9- "Jobb i matbransjen" Lansering av kampanjen "Jobb i matbransjen" ble lagt til Blussuvoll Ungdomsskole i Trondheim. Bakgrunnen for valg av sted er samarbeidet med det regionale rekrutteringsprosjektet "Økt rekruttering til matsektoren i Trøndelag" som er støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Målsetning med arrangementet var å synliggjøre mulighetene i matbransjen og skape oppmerksomhet i media om kampanjen. Målgruppen for lanseringen var de 180 elevene på 10. trinn på Blussuvoll skole. Følgende gjester var invitert: Opplæringskontor innen matfag fra Oslo/ Akershus, Hedmark/ Oppland, Sør-Trøndelag, Rollemodeller fra Norgesmøllene, Ringnes, Ec Dahls, Tine, Nidar og Nortura. Politisk rådgiver og rådgiver kommunikasjonsavdelingen (LMD). Rådgiver Regional utviklingsavdeling og politisk sekretariat (Sør-Trøndelag fylkeskommune). Konferansier for arrangementet var Nils Ingar Adne. Arne Braut, fylkesvaraordførere i Sør-Trøndelag og Mat og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum holdt innlegg. Det ble videre lagt opp til en paneldebatt "Mat i studio". Panelet bestod av følgende deltakere: Arnhild Holstad Matteknolog Tine Tunga Kristian Taxt Kjøttskjærer Nortura Malvik Geir Rune Larsen Avdelingsleder Restaurant og matfag Strinda vgs Tr-heim Paul Kregnes Direktør Vareforsyning Nidar Tr-heim Tryge S. Vedum Landbruks- og matminister 3

4 Paneldeltakerne fikk følgende nøkkelspørsmål: 1) Hvordan synes du det er å jobbe som kjøttskjærer? Arbeidsmiljø? Lønn? Arbeidsoppgaver? 2) Hva er en lærling egentlig? 3) Hvordan er fagopplæringen hos Nidar lagt opp? Ansvarsområder? Lønn? Er man alene? 4) Hvilke skoler i området tilbyr Restaurant og matfag? 5) Hvilke muligheter skaper denne utdanningen? 6) Samarbeider skolen med lokale bedrifter? 7) Beskriv en typisk skoledag på VG1 RM? 8) Hvordan var det å studere på HiST? 9) Hvilke arbeidsoppgaver har en matteknolog? 10) Hva innebærer det egentlig at vi ikke kan klare å brødfø vår egen befolkning, hvis ikke flere tar en utdanning innen matbransjen? Etter arrangementet i allrommet ble elever fra 8., 9. og 10 trinn invitert til å delta i skolegården hvor det ble servert pølser og juice og hvor representanter fra Nortura, Tine, Nidar, Grilstad, Felleskjøpet, NNN, skoler (Hist, fagskole, Strinda vgs) og opplæringskontoret deltok med stands. Gambit var ansvarlig for PR-arbeidet. NRK Midt Nytt og TV2 dekket arrangementet i tillegg til bransjemedia. Se øvrige PR resultater i punkt 2.6 på s. 12 i rapporten. På bildet over: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med elever fra Blussuvoll skole. Lanbruks- og matministeren var tydelig på hva bransjen trenger: " Matindustrien vil ha behov for mange unge mennesker med pågangsmot og gode idéer. Her er det gode muligheter for den som vil og kan!" 4

5 2.2 Evaluering av lanseringseventet Etter arrangementet ble det gjennomført en evaluering blant elevene på 10. trinn. Tilsammen 180 elever svarte på et skjema som ble delt ut av kontaktlærer i første felles skoletime etter arrangementet. Elevene mottok en pose med smaksprøver og utdanningsinformasjon ved innlevering av evalueringsskjema. Det kom inn totalt 137 svar, som gir en svarprosent på 76 %. Alle 6 klasser på trinnet deltok (10A-10F). Overordnede resultater: Dagen bidro til viktig kunnskapsoverføring o 9 av 10 av elevene fikk økt kunnskap om studie og karriere mulighetene i matindustrien Dagen bidro ikke til å påvirke elevenes valg o Kun 4 % kan tenke seg en karriere i matindustrien, ca. halvparten er usikre. o Dette samsvarer med resultater fra omdømmekartleggingen som er gjennomført av FEED hvor 5 av 10 unge ikke er interessert i en karriere i matbransjen. Viktig utstillingsarena for bedriftene o 8 av 10 av elevene fikk økt innblikk i hva bedriftene produserer De færreste kjenner til nettsteder med informasjon om karriere muligheter i matbransjen o Kun 23 % oppga navn på en nettside "Gratis mat" er det elevene oppgir som det beste med dagen, deretter følger "økt kunnskap om utdannings- og jobbmuligheter" o Lange foredrag og kjedelige forelesere er det elevene oppgir som negativt 2.3 Portalen: Portalen ble lansert i Trondheim 17. september. Nedenfor følger en rapportering om trafikk på portalen i perioden 2. oktober til 2. desember Besøkende på portalen Figur: 1 I perioden 2. oktober til 2. desember 2012 har det totalt vært 2873 besøkende på portalen. (Figur:1) 77 % (2144 personer) av disse er unike besøkende. ¼ av de som har besøkt portalen kommer tilbake. 5

6 Fluktfrekvensen er på 59,87 %. Dette viser andelen av de som går ut av siden uten å kikke på den. For de fleste nettsider (bortsett fra nettaviser og lignende) pleier denne å ligge over 70 % Hvor kommer trafikken fra? Figur:2 Henvisningstrafikk Som diagrammet viser, så er det per 2. desember d.å personer som har besøkt nettstedet. Den største andelen, 59,48 % kommer via andre nettsider, såkalt henvisningstrafikk. Dette understreker hvor viktig det er at andre nettsider lenker opp til jobbimatbransjen.no. Figur:3 Flest fra Facebook Vi ser at de aller fleste som kommer inn på jobbimatbransjen.no via andre sider, kommer via Facebook (64 %) (figur: 3) Dette er naturlig da vi har både annonser og aktivitet på Facebooksiden: Superkokkene, som per i dag har over 4150 følgere. Nortura Det er også verdt å merke seg at nortura.no er det nettstedet som henviser flest utenom Facebook. Nortura har laget lenke til jobbimatbransjen.no på sine sider. Det har også Stabburet gjort. Feed jobber med å få flere bedrifter til å lenke opp til vår portal. 6

7 Opplæringskontorene Feed har oppfordret opplæringskontorene om å lenke opp til jobbimatbransjen.no på sine lokale sider. Foreløpig har dette gitt resultater fra Matbransjens opplæringskontor i Hedmark/Oppland hvor 129 besøkende har klikket seg videre til vår portal. Eierne og HF Vi har fått besøkende via NHO Mat og Drikke (63), NHO Mat og Landbruk (9), NNN (41) og HF (14). Direkte trafikk Vi ser også at 23,60 % kommer direkte (figur: 2). Disse må da kjenne til nettadressen. Vi mener dette kan ha en sammenheng med at brosjyrer og visittkort med nettadressen er delt ut på utdannings/yrkesmesser i hele landet. Søketrafikk 16,92 % av de som har besøkt jobbimatbransjen.no har søkt på ord som har brakt dem til vår side. Vi har mulighet til å se hvilke ord som benyttes i søk, noe som kan være nyttig for å gjøre portalen vår enda mer søkemotoroptimalisert Hvilke sider på portalen er mest populære? Figur: 4 Figur 4 viser antall sidevisninger, unike sidevisninger, gjennomsnittstiden som ble brukt på en side eller en samling av sider, fluktfrekvens og % utgang. Med % utgang menes prosentandelen nettstedutganger som skjedde fra en angitt side eller et sett med sider. 7

8 Figur: 5 Figur 5 viser at forsiden på portalen er den mest populære siden (1974 visninger). Det er vært å merke seg at "karriere og utdanning" rangerer høyest av de øvrige sidene. Det sier noe om hva personer som er inne på portalen er interessert i. 2.4 Rekrutteringskampanjen "Superkokkene" Kampanjen ble lansert i Trondheim 17. september. Nedenfor følger en rapportering om hvor mange og hvem kampanjen treffer i perioden 17. september til 2. desember. 8

9 2.4.1 Antall treff Fra lansering og frem til 2. desember har "Superkokkene" til sammen "likes" eller følgere. Som figuren nedenfor viser, når kampanjen til sammen personer, som er summen av venner av våre tilhengere. Figur 1. Figur 1 viser hvor mange kampanjen "Superkokkene" treffer ukentlig (blå kurve), folk som har engasjert seg på siden ved å like den eller kommentere innlegg (grønn kurve), og antall innlegg publisert av Superkokkene (lilla prikker) De som "liker" Superkokkene Målgruppen for facebook kampanjen "Superkokkene" er ungdom år. Som figur 2. nedenfor viser når vi målgruppen med kampanjen. 8 av 10 av de som liker kampanjen er i alder år (hhv 44,2% av guttene og tilsvarende 33,4% av jentene). Det er flest gutter som "liker" (55,2%). "Superkokkene" treffer målgruppen i de største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De fleste tilhengere kommer via Superkokkenes konkurranse og via Facebook annonsering. Figur 2. 9

10 2.4.3 Antall svar -bedriftenes konkurranser Totalt har 9 av referansebedriftene vært med på ukens kampanje på Facebook med egen konkurranse. Konkurransen har samlet 1373 bidrag. Diplom-Is konkurransen har vært den mest populære med 567 bidrag, deretter følger Ringnes med 393 bidrag, og Stabburet med 167 bidrag. Det har vist seg at konkurranser som etterspør nye forslag til smaker/produkter er de mest populære blant målgruppen og ungdomsprodukter som is og brus har slått an aller best Eksempel på konkurranse-annonser Nedenfor vises de to mest populære facebook annonsene Innlegg / nyhetsfeed Gambit administrerer facebook siden og gjør jevnlige oppdateringer på siden. Det er fokus på lenke til mest mulig relevant innhold fra for å styre trafikk inn på portalen. I tillegg styres trafikk inn til de deltagende kampanjebedriftenes internetsider. Av alle nyhetsfeed er det vinnerbidragene som har vært mest populære og fått flest klikk av brukerne. Deretter er det video/ filmer som har blitt mest delt blant venner. 2.5 Utvikling og distribusjon av messemateriell Feed har utviklet brosjyre, visittkort og rollup for å synliggjøre matindustrien som en fremtidig arbeidsplass og for å skape trafikk til portalen. Materiellet er distribuert ut til: Opplæringskontor innen matfag Utdanningsinstitusjoner NIS-kontakter i NHOs regionskontor Bedrifter og øvrig nettverk Opplæringskontorene har benyttet materiellet på høstens yrkesmesser. Egen epost med informasjon om portalen er sendt til skoler som har Restaurant- og matfag. På neste side vises eksempler på materiellet. 10

11 Eksempel på materiellet: Skissen over: Feeds rekrutteringsbrosjyre Skissen over: Roll-up Skissen over: Forsiden og baksiden på visittkort 11

12 2.6 Media Fokusområdet for media arbeidet i denne fasen har vært lansering av "Jobb i matbransjen" i Trondheim i september. Feed har engasjert Gambit som byrå i denne perioden. PR sakene er bygget opp rundt rollemodellene og hovedbudskapet for kampanjen. Hovedbudskapet er: "Matindustrien tenker nytt" Annenhver bedrift i matindustrien sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. Dette til tross for at næringen er høyteknologisk, tilbyr trygge jobber med god lønn og ordnede arbeidsforhold. Nå bruker de egne fjes for å kapre nye." Antall PR innslag: 2 TV innslag: TV2, NRK Midt Nytt 4 artikler i lokalaviser o "Jakter på flere ungdommer", Hamar Arbeiderblad, 5/10, rollemodell Kjersti Bekkevold hos Stabburet Brumunddal o "Matindustrien frir til de unge", Oppland Arbeiderblad, 19/10, rollemodell Trond FLesvik hos HOFF Gjøvik o "Stabburet og matindustrien må spisse kompetansen og styrke rekrutteringen", Fredrikstad Blad 12/11, rollemodell Elisabeth Haugen hos Stabburet Råbekken o "Ambassadør for matindustrien", Fædrelandsvennen, 24/11, rollemodell Ole Martin Kaarigstad hos Hennig Olsen, Kristiansand I tillegg har Matindustrien nr 10 og NNN Arbeideren nr 8 dekket lanseringssaken. Gjennom PR-arbeidet har vi nådd tilsammen seere/ lesere. Dette gir en verdi på PR oppslagene tilsvarende kr ,- (omregnet i annonsekroner). Artikkel samling vedlagt i punkt 7. Vedlegg. 2.7 Andre aktiviteter NNN Klubb- og avdelingslederkonferanser 2012 NNN har organisert 10 NNN Klubb- og avdelingslederkonferanser i løpet av høsten. Feed har bidratt med innlegg om: Hvordan Feed bidrar til å skaffe matindustrien rett kompetanse, og hvilken rolle de tillitsvalgte spiller i kompetanse- og rekrutteringsarbeidet. I etterkant av innlegget har det vært gruppearbeid innen følgende områder: Etter- og videreutdanning (EVU) Fagarbeidere Samarbeid bedrift/skole Lærlingeordningen Hovedutfordringer for bedriften 12

13 Feed har holdt innlegg og fasilitert gruppearbeid på følgende konferanser: Oslo/ Akershus Østfold Hedmark/ Oppland Vestfold, Telemark, Aust Agder og Buskerud Rogaland, Vest Agder Formålet med gruppearbeidet var å bevisstgjøre hvilken rolle tillitsvalgte kan spille i forhold til kompetanse utvikling i og rekruttering av arbeidskraft til bedriften Gründercamp Arrangementet er utsatt til februar Behovsrettet utdanning 3.1 Kryssløp fra Vg2 Industriteknologi til Vg3 Industriell matproduksjon Et nasjonalt kryssløp innebærer at en elev kan få inntak på et programområde eller et lærefag som bygger på et annet utdanningsprogram eller programområde enn det eleven har fullført. Feed har søkt om dette kryssløpet fordi dagens utdanningsløp gjennom Restaurant- og matfag ikke svarer på matindustriens behov for teknisk kompetanse. Spesielt gjelder dette innen de store matindustribedriftene som preges av mye automatisering og produksjonsovervåkning. Dette behovet kan dekkes gjennom et kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon. Høringsfristen for kryssløpet er 5. april Lenke til høringsbrev: g3_industriellmatproduksjon_dato.pdf?epslanguage=no 3.2 Behovsrettet fagskoleutdanning FEED har i samarbeid med NHO Østfold og Østfold Fagskole invitert bedrifter fra matindustrien, restaurant og servicenæringen til et medlemsmøte 31. januar Målet med møtet er på sikt å få etablert et behovsrettet etter- og videreutdanningstilbud for matfagene knyttet til Østfold fagskole. Av FEEDs referansebedrifter deltar, Tine, Nortura, Stabburet og Mills. 13

14 4. Kompetanseutvikling 4.1 Pilotprosjekt Produksjonsteknikk i Oslo/ Akershus Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus og Feed har gått sammen for å få etablert eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget. Kurset holdes på Strømmen vgs. I tillegg vil opplæringen foregå i bedriftene. Skolen har rom, datamaskiner m/program og nødvendige lisenser og verksted med utstyr for utprøving i praksis. Skolen har lærekrefter og et godt omdømme. Bedrifter har møterom og produksjonsanlegg som viser faget i praksis. Det legges opp til at kursdeltakere i løpet av kursperioden skal hospitere på vedlikeholdsavdelingen i egen bedrift. Hensikten er at de skal lære operatørbasert vedlikehold slik at man på sikt kan overføre mye av dette ansvaret til produksjonsmedarbeiderne. Hospiteringen vil bidra til at deltakerne får bedre forståelse for faget. Kursstart: 5. mars kl Foredrag Feed har holdt foredrag på ulike konferanser og samlinger høsten Årskonferanse i BKLF "Om betydningen av kompetanse" Kompetansekonferansen 2012 "Om kryssløp og rekrutteringskampanjen" FMO Høstsamling 2012 "Om fagopplæring og rekruttering" Matindustriens Opplæringskontor Årsmøte 2012 "Om fremtidens kompetansebehov i matindustrien" Styremøte i Fagskolen i Østfold "Om kompetansebehov i matindustrien" NNN's temakonferanse i Oslo "Status i prosjektet" 6. Fast enhet I 2012 ble det opprettet et utvalg med representanter fra NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk, FHL og NNN for å diskutere finansiering av Feed's arbeid med kompetanse og rekruttering til matindustrien. Espen Lynghaug i NHO Mat og Landbruk vil innen 1. mars 2013 legge frem underlagsdokumentasjon til organisering og drift av enheten. For å bidra til å fremskaffe nødvendige innspill, deltar Feed sammen med eierne i dialogsmøter med BKLF, KLF, Opplæringskontor og sentrale bedrifter i bransjen. 14

15 7. Vedlegg 7.1 Artikkelsamling Innslag fra lanseringseventet på NRK Nyheter 21 og NRK Midt Nytt 1840: Hamar Arbeiderblad 5/10/2012 Rollemodell Kjersti Bekkevold (Stabburet Brumunddal)) 15

16 Oppland Arbeiderblad -19/10/2012 Rollemodell Trond Flesvik (HOFF) 16

17 Fredrikstad Blad 12/11/2012 Rolldemodell Elisabeth Haugen (Stabburet Råbekken) 17

18 Fædrelandsvennen 24/11/2012 Rollemodell Ole Martin Kaarigstad (Hennig-Olsen Is) 18

19 7.2 Aktivitetsoversikt fase 5a Aktivitetsoversikt fase 5a) September-Desember 2012 Dato Organisasjon Møtedeltagere Møtets hensikt 17.sep Prosjektgruppe lanseringsevent Representanter og elever 9 trinn ved Blussuvoll ungdomsskole, representanter fra Opplæringskontor, Hist, Teknisk Fagskole, Tine, Nidar, Nortura, Grilstad, NNN, LMD, fylkesordfører S- T Lansering av FEEDs kampanje "Jobb i matbransjen" 09.okt UMB/ Innovasjonsutvalget Innvovasjonsutvalgte NHO Mat og Drikke Drøfte innhold i matvitenskap utdanningen vs matindustriens kompetansebehov 10.okt NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Østfold 18.okt Nettverket Innlandet Kristin Ellingsen -Hoff, Jens E. Dobloug -Stabburet, Ottar Olden -Tine Br.dal, Jeanette Møller -Berggren, Jens Kr. Ulsrud -Kims, Per-Arne Davidson - Rustad Spring AS, Hilde Westgaard - Realinnovasjon DA, Kåre Harborg Innlandsbordet. Klubb- og avdelingsledersamling Østfold Presentere Feed -drøfting av sammenslåing av de to rekrutteringsnettverkene i Hedmark/ Oppland 18.okt Prosjektgruppe Gründercamp Erik Lundgård -Ungt Entreprenørskap, Marit Finseth -Matbransjens opplæringskontor, Ingunn Hermansen -NHO Innlandet Planleggingsmøte nr 3 - Gründercamp Nov okt Kompetansekonferansen 2012 Bedrifter, skoler, opplæringskontor i matbransjen Presentasjon av bakgrunn for kryssløp og kampanjen "Jobb i matbransjen" 24.okt FMO FMOs medlemmer Presentert status i prosjektet 25.okt NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Vestfold, Buskerud, A-Agder 31.okt NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Hedmark/ Oppland 06.nov NHO Østfold Espen Nøklebye Evensen - regionsdirektør Klubb- og avdelingsledersamling Vestfold, Buskerud, A-Agder Klubb- og avdelingsledersamling Hedmark/ Oppland Samarbeid pilotprosjekt "Fagskolen" 19

20 08.nov NNN Hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte 13.nov NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Rogaland, Vest Agder 15.nov Glemmen vgs Carl Johan Veel - teamleder VG2 Matfag 15.nov Mills Stian K. Eilertsen - Forsyningsdirektør, Mari Lien -Leder for forbedringsteamet, Leo Swenson -Logistikksjef, Hilde Fløgstad -Fabrikksjef Fredrikstad, Lars C. Hilden - Fabrikksjef Drammen, Thor Erik Jægersborg - Fabrikksjef, Marit Sverdrup - Produktutviklingssjef, Morten Furuseth -HR Temadag Sørmarka - presentasjon av resultater fra gruppeoppgaver Klubb-og avdelingskonferansene Klubb- og avdelingsledersamling Rogaland, Vest Agder Presentere FEED, drøfte samarbeid skole/bedrift + omvisning Status i FEED og presentasjon av pilotprosjekt "Fagskolen" 22.nov Matindustriens Opplæringskontor i Oslo/ Akershus (MIOK) MIOKs medlemmer Status i FEED og presentasjon av kampanjen "Jobb i matbransjen" 27.nov BKLF Anders Vangen, Axel Brun BKLF 28.nov HIST Prosjektgruppe "rekruttering til matindustrien Sør- Trøndelag" 19.des Velg Landbruk Mali Romestrand -Velg Landbruk, Nils Juul -Hist, Gin Svartås - yrkesfaglærerutdanninga Hist, Solveig Skogs - Bondelaget og Faglig råd naturbruk. Drøfte behov og arbeidsoppgaver Fast enhet Workshop -strategi kommunikasjon Mulig samarbeid om undervisningsopplegg "Arbeidslivsfag" 20

Rapport fase 2. - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling

Rapport fase 2. - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling Rapport fase 2 - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 14. oktober 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse Matindustriens Kompetanseprosjekt Rapport fase 1 -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 12. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 ÅRSMØTE AVHOLDES HOS MAARUD DISENÅ TIRSDAG 29. APRIL FRA KL 9 13.30 PÅMELDING INNEN 20. APRIL TIL post@matbransjen.no

Detaljer

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI

Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Oppsummeringsrapport fra FEED-prosjektets Kartleggingsstudie 2011 OMDØMME OG KOMPETANSEBEHOV: REKRUTTERING FOR FREMTIDENS MATINDUSTRI Innholdsfortegnelse OM DENNE KARTLEGGINGSSTUDIEN: RAPPORT, GJENNOMFØRING,

Detaljer

Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST

Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Søker: Kontaktperson: HiST, Avdeling for teknologi, Program for MATteknologi på vegne av partnerskapet HiST, Frøya videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

NR. 4 - desember 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. rekrutteringskrise s. 4

NR. 4 - desember 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. rekrutteringskrise s. 4 NR. 4 - desember 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING rekrutteringskrise s. 4 iskald hospitering 7 den forsvundne pølsemaker 12 tungtransport light 24 innhold Leder: Den gyldne middelvei... 3 Tema:

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1.

Telefon. Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Eli Birgitte Singstad, Kari Åker, Robert F. Melum (1. 1 av 25 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 02.12.2013 Vår dato: 19.12.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, kongensgt. 30, 7012 Trondheim

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012

Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 Sted: Oslo Adr: Kunnskapsdepartementet Møteramme: 09:00 15:30 1. Godkjenning av dagsorden Saksliste for SRY- møte 8. juni 2012 2. Godkjenning av referat fra møtet 27.04.2012 3. Vedtakssaker SRY-sak 16-03-2012

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013

Vår dato: 25.2.2012 Vår referanse: 2013/93. SRY-møte 2 2013 Side 1 av 10 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen E-post: ahb@utdanningsdirektoratet.no Tlf.: 23 30 27 14 Vår dato: 25.2.2012 Vår 2013/93 Deres dato: Deres SRY-møte 2 2013 Dato: 19. april 2013 Sted:

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010

Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Evalueringsrapport Global Dignity Day 2010 Innledning Global Dignity ble etablert i 2006 av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Alle

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Årsrapport 2012. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsrapport 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp 0 Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, legger med dette fram sin årsrapport for 2012.

Detaljer

Karriereveiledning i fylkene

Karriereveiledning i fylkene Notat 9/2012 Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Karriereveiledning i fylkene En undersøkelse av omfang, organisering, tilbud og kompetanse Forfattere:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS

KULTARR RAPPORT 2011 2012. På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS KULTARR RAPPORT 2011 2012 På vegne av Nettverk for Nasjonale Aktører i DKS 1 RAPPORT KULTARR-PILOTEN 2010 2011 1. INNLEDNING Foto: Rikskonsertene Etter at Den kulturelle skolesekken (DKS) så dagens lys

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Distriktskontorenes rapporter for 2013 Rapporten om virksomheten ved Selvhjelp Norges distriktskontorer i 2013 er et supplement til

Detaljer