Rapport fase 5a) - Implementering periode september desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fase 5a) - Implementering periode september desember 2012"

Transkript

1 l Rapport fase 5a) - Implementering periode september desember Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo, 7. mars

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Rekruttering Lanseringseventet 17/9 "Jobb i matbransjen Evaluering av lanseringseventet Portalen: Besøkende på portalen Hvor kommer trafikken fra? Hvilke sider på portalen er mest populære? Rekrutteringskampanjen "Superkokkene" Antall treff De som liker "Superkokkene" Antall svar bedriftenes konkurranser Eksempel på konkurranseannonser Innlegg/Nyhetsfeed Utvikling og distribusjon av messemateriell Media Andre aktiviteter NNN Klubb- og avd.leder konferanser Gründercamp Behovsrettet utdanning Kryssløp fra Vg2 Industriteknologi til Vg3 Industriell matproduksjon Behovsrettet fagskoleutdanning Kompetanseutvikling Pilotprosjekt Produksjonsteknikk i Oslo/Akershus Foredrag Fast enhet Vedlegg Artikkelsamling Aktivitetsoversikt fase 5a)

3 1. Innledning Fase 5, implementeringsfasen gjelder fra september 2012 til oktober Vi har valgt å dele fasen inn i 2 deler, 5a) og 5b). Første fasen gjelder for perioden september 2012 til desember Hovedaktiviteter i fase 5a) har vært: Lanseringseventet 17/9 "Jobb i matbransjen" Publisering av portalen: Rekrutteringskampanjen "Superkokkene" Fagopplæring i produksjonsteknikk 2. Rekruttering 2.1 Lanseringseventet 17/9- "Jobb i matbransjen" Lansering av kampanjen "Jobb i matbransjen" ble lagt til Blussuvoll Ungdomsskole i Trondheim. Bakgrunnen for valg av sted er samarbeidet med det regionale rekrutteringsprosjektet "Økt rekruttering til matsektoren i Trøndelag" som er støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Målsetning med arrangementet var å synliggjøre mulighetene i matbransjen og skape oppmerksomhet i media om kampanjen. Målgruppen for lanseringen var de 180 elevene på 10. trinn på Blussuvoll skole. Følgende gjester var invitert: Opplæringskontor innen matfag fra Oslo/ Akershus, Hedmark/ Oppland, Sør-Trøndelag, Rollemodeller fra Norgesmøllene, Ringnes, Ec Dahls, Tine, Nidar og Nortura. Politisk rådgiver og rådgiver kommunikasjonsavdelingen (LMD). Rådgiver Regional utviklingsavdeling og politisk sekretariat (Sør-Trøndelag fylkeskommune). Konferansier for arrangementet var Nils Ingar Adne. Arne Braut, fylkesvaraordførere i Sør-Trøndelag og Mat og Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum holdt innlegg. Det ble videre lagt opp til en paneldebatt "Mat i studio". Panelet bestod av følgende deltakere: Arnhild Holstad Matteknolog Tine Tunga Kristian Taxt Kjøttskjærer Nortura Malvik Geir Rune Larsen Avdelingsleder Restaurant og matfag Strinda vgs Tr-heim Paul Kregnes Direktør Vareforsyning Nidar Tr-heim Tryge S. Vedum Landbruks- og matminister 3

4 Paneldeltakerne fikk følgende nøkkelspørsmål: 1) Hvordan synes du det er å jobbe som kjøttskjærer? Arbeidsmiljø? Lønn? Arbeidsoppgaver? 2) Hva er en lærling egentlig? 3) Hvordan er fagopplæringen hos Nidar lagt opp? Ansvarsområder? Lønn? Er man alene? 4) Hvilke skoler i området tilbyr Restaurant og matfag? 5) Hvilke muligheter skaper denne utdanningen? 6) Samarbeider skolen med lokale bedrifter? 7) Beskriv en typisk skoledag på VG1 RM? 8) Hvordan var det å studere på HiST? 9) Hvilke arbeidsoppgaver har en matteknolog? 10) Hva innebærer det egentlig at vi ikke kan klare å brødfø vår egen befolkning, hvis ikke flere tar en utdanning innen matbransjen? Etter arrangementet i allrommet ble elever fra 8., 9. og 10 trinn invitert til å delta i skolegården hvor det ble servert pølser og juice og hvor representanter fra Nortura, Tine, Nidar, Grilstad, Felleskjøpet, NNN, skoler (Hist, fagskole, Strinda vgs) og opplæringskontoret deltok med stands. Gambit var ansvarlig for PR-arbeidet. NRK Midt Nytt og TV2 dekket arrangementet i tillegg til bransjemedia. Se øvrige PR resultater i punkt 2.6 på s. 12 i rapporten. På bildet over: Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sammen med elever fra Blussuvoll skole. Lanbruks- og matministeren var tydelig på hva bransjen trenger: " Matindustrien vil ha behov for mange unge mennesker med pågangsmot og gode idéer. Her er det gode muligheter for den som vil og kan!" 4

5 2.2 Evaluering av lanseringseventet Etter arrangementet ble det gjennomført en evaluering blant elevene på 10. trinn. Tilsammen 180 elever svarte på et skjema som ble delt ut av kontaktlærer i første felles skoletime etter arrangementet. Elevene mottok en pose med smaksprøver og utdanningsinformasjon ved innlevering av evalueringsskjema. Det kom inn totalt 137 svar, som gir en svarprosent på 76 %. Alle 6 klasser på trinnet deltok (10A-10F). Overordnede resultater: Dagen bidro til viktig kunnskapsoverføring o 9 av 10 av elevene fikk økt kunnskap om studie og karriere mulighetene i matindustrien Dagen bidro ikke til å påvirke elevenes valg o Kun 4 % kan tenke seg en karriere i matindustrien, ca. halvparten er usikre. o Dette samsvarer med resultater fra omdømmekartleggingen som er gjennomført av FEED hvor 5 av 10 unge ikke er interessert i en karriere i matbransjen. Viktig utstillingsarena for bedriftene o 8 av 10 av elevene fikk økt innblikk i hva bedriftene produserer De færreste kjenner til nettsteder med informasjon om karriere muligheter i matbransjen o Kun 23 % oppga navn på en nettside "Gratis mat" er det elevene oppgir som det beste med dagen, deretter følger "økt kunnskap om utdannings- og jobbmuligheter" o Lange foredrag og kjedelige forelesere er det elevene oppgir som negativt 2.3 Portalen: Portalen ble lansert i Trondheim 17. september. Nedenfor følger en rapportering om trafikk på portalen i perioden 2. oktober til 2. desember Besøkende på portalen Figur: 1 I perioden 2. oktober til 2. desember 2012 har det totalt vært 2873 besøkende på portalen. (Figur:1) 77 % (2144 personer) av disse er unike besøkende. ¼ av de som har besøkt portalen kommer tilbake. 5

6 Fluktfrekvensen er på 59,87 %. Dette viser andelen av de som går ut av siden uten å kikke på den. For de fleste nettsider (bortsett fra nettaviser og lignende) pleier denne å ligge over 70 % Hvor kommer trafikken fra? Figur:2 Henvisningstrafikk Som diagrammet viser, så er det per 2. desember d.å personer som har besøkt nettstedet. Den største andelen, 59,48 % kommer via andre nettsider, såkalt henvisningstrafikk. Dette understreker hvor viktig det er at andre nettsider lenker opp til jobbimatbransjen.no. Figur:3 Flest fra Facebook Vi ser at de aller fleste som kommer inn på jobbimatbransjen.no via andre sider, kommer via Facebook (64 %) (figur: 3) Dette er naturlig da vi har både annonser og aktivitet på Facebooksiden: Superkokkene, som per i dag har over 4150 følgere. Nortura Det er også verdt å merke seg at nortura.no er det nettstedet som henviser flest utenom Facebook. Nortura har laget lenke til jobbimatbransjen.no på sine sider. Det har også Stabburet gjort. Feed jobber med å få flere bedrifter til å lenke opp til vår portal. 6

7 Opplæringskontorene Feed har oppfordret opplæringskontorene om å lenke opp til jobbimatbransjen.no på sine lokale sider. Foreløpig har dette gitt resultater fra Matbransjens opplæringskontor i Hedmark/Oppland hvor 129 besøkende har klikket seg videre til vår portal. Eierne og HF Vi har fått besøkende via NHO Mat og Drikke (63), NHO Mat og Landbruk (9), NNN (41) og HF (14). Direkte trafikk Vi ser også at 23,60 % kommer direkte (figur: 2). Disse må da kjenne til nettadressen. Vi mener dette kan ha en sammenheng med at brosjyrer og visittkort med nettadressen er delt ut på utdannings/yrkesmesser i hele landet. Søketrafikk 16,92 % av de som har besøkt jobbimatbransjen.no har søkt på ord som har brakt dem til vår side. Vi har mulighet til å se hvilke ord som benyttes i søk, noe som kan være nyttig for å gjøre portalen vår enda mer søkemotoroptimalisert Hvilke sider på portalen er mest populære? Figur: 4 Figur 4 viser antall sidevisninger, unike sidevisninger, gjennomsnittstiden som ble brukt på en side eller en samling av sider, fluktfrekvens og % utgang. Med % utgang menes prosentandelen nettstedutganger som skjedde fra en angitt side eller et sett med sider. 7

8 Figur: 5 Figur 5 viser at forsiden på portalen er den mest populære siden (1974 visninger). Det er vært å merke seg at "karriere og utdanning" rangerer høyest av de øvrige sidene. Det sier noe om hva personer som er inne på portalen er interessert i. 2.4 Rekrutteringskampanjen "Superkokkene" Kampanjen ble lansert i Trondheim 17. september. Nedenfor følger en rapportering om hvor mange og hvem kampanjen treffer i perioden 17. september til 2. desember. 8

9 2.4.1 Antall treff Fra lansering og frem til 2. desember har "Superkokkene" til sammen "likes" eller følgere. Som figuren nedenfor viser, når kampanjen til sammen personer, som er summen av venner av våre tilhengere. Figur 1. Figur 1 viser hvor mange kampanjen "Superkokkene" treffer ukentlig (blå kurve), folk som har engasjert seg på siden ved å like den eller kommentere innlegg (grønn kurve), og antall innlegg publisert av Superkokkene (lilla prikker) De som "liker" Superkokkene Målgruppen for facebook kampanjen "Superkokkene" er ungdom år. Som figur 2. nedenfor viser når vi målgruppen med kampanjen. 8 av 10 av de som liker kampanjen er i alder år (hhv 44,2% av guttene og tilsvarende 33,4% av jentene). Det er flest gutter som "liker" (55,2%). "Superkokkene" treffer målgruppen i de største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De fleste tilhengere kommer via Superkokkenes konkurranse og via Facebook annonsering. Figur 2. 9

10 2.4.3 Antall svar -bedriftenes konkurranser Totalt har 9 av referansebedriftene vært med på ukens kampanje på Facebook med egen konkurranse. Konkurransen har samlet 1373 bidrag. Diplom-Is konkurransen har vært den mest populære med 567 bidrag, deretter følger Ringnes med 393 bidrag, og Stabburet med 167 bidrag. Det har vist seg at konkurranser som etterspør nye forslag til smaker/produkter er de mest populære blant målgruppen og ungdomsprodukter som is og brus har slått an aller best Eksempel på konkurranse-annonser Nedenfor vises de to mest populære facebook annonsene Innlegg / nyhetsfeed Gambit administrerer facebook siden og gjør jevnlige oppdateringer på siden. Det er fokus på lenke til mest mulig relevant innhold fra for å styre trafikk inn på portalen. I tillegg styres trafikk inn til de deltagende kampanjebedriftenes internetsider. Av alle nyhetsfeed er det vinnerbidragene som har vært mest populære og fått flest klikk av brukerne. Deretter er det video/ filmer som har blitt mest delt blant venner. 2.5 Utvikling og distribusjon av messemateriell Feed har utviklet brosjyre, visittkort og rollup for å synliggjøre matindustrien som en fremtidig arbeidsplass og for å skape trafikk til portalen. Materiellet er distribuert ut til: Opplæringskontor innen matfag Utdanningsinstitusjoner NIS-kontakter i NHOs regionskontor Bedrifter og øvrig nettverk Opplæringskontorene har benyttet materiellet på høstens yrkesmesser. Egen epost med informasjon om portalen er sendt til skoler som har Restaurant- og matfag. På neste side vises eksempler på materiellet. 10

11 Eksempel på materiellet: Skissen over: Feeds rekrutteringsbrosjyre Skissen over: Roll-up Skissen over: Forsiden og baksiden på visittkort 11

12 2.6 Media Fokusområdet for media arbeidet i denne fasen har vært lansering av "Jobb i matbransjen" i Trondheim i september. Feed har engasjert Gambit som byrå i denne perioden. PR sakene er bygget opp rundt rollemodellene og hovedbudskapet for kampanjen. Hovedbudskapet er: "Matindustrien tenker nytt" Annenhver bedrift i matindustrien sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. Dette til tross for at næringen er høyteknologisk, tilbyr trygge jobber med god lønn og ordnede arbeidsforhold. Nå bruker de egne fjes for å kapre nye." Antall PR innslag: 2 TV innslag: TV2, NRK Midt Nytt 4 artikler i lokalaviser o "Jakter på flere ungdommer", Hamar Arbeiderblad, 5/10, rollemodell Kjersti Bekkevold hos Stabburet Brumunddal o "Matindustrien frir til de unge", Oppland Arbeiderblad, 19/10, rollemodell Trond FLesvik hos HOFF Gjøvik o "Stabburet og matindustrien må spisse kompetansen og styrke rekrutteringen", Fredrikstad Blad 12/11, rollemodell Elisabeth Haugen hos Stabburet Råbekken o "Ambassadør for matindustrien", Fædrelandsvennen, 24/11, rollemodell Ole Martin Kaarigstad hos Hennig Olsen, Kristiansand I tillegg har Matindustrien nr 10 og NNN Arbeideren nr 8 dekket lanseringssaken. Gjennom PR-arbeidet har vi nådd tilsammen seere/ lesere. Dette gir en verdi på PR oppslagene tilsvarende kr ,- (omregnet i annonsekroner). Artikkel samling vedlagt i punkt 7. Vedlegg. 2.7 Andre aktiviteter NNN Klubb- og avdelingslederkonferanser 2012 NNN har organisert 10 NNN Klubb- og avdelingslederkonferanser i løpet av høsten. Feed har bidratt med innlegg om: Hvordan Feed bidrar til å skaffe matindustrien rett kompetanse, og hvilken rolle de tillitsvalgte spiller i kompetanse- og rekrutteringsarbeidet. I etterkant av innlegget har det vært gruppearbeid innen følgende områder: Etter- og videreutdanning (EVU) Fagarbeidere Samarbeid bedrift/skole Lærlingeordningen Hovedutfordringer for bedriften 12

13 Feed har holdt innlegg og fasilitert gruppearbeid på følgende konferanser: Oslo/ Akershus Østfold Hedmark/ Oppland Vestfold, Telemark, Aust Agder og Buskerud Rogaland, Vest Agder Formålet med gruppearbeidet var å bevisstgjøre hvilken rolle tillitsvalgte kan spille i forhold til kompetanse utvikling i og rekruttering av arbeidskraft til bedriften Gründercamp Arrangementet er utsatt til februar Behovsrettet utdanning 3.1 Kryssløp fra Vg2 Industriteknologi til Vg3 Industriell matproduksjon Et nasjonalt kryssløp innebærer at en elev kan få inntak på et programområde eller et lærefag som bygger på et annet utdanningsprogram eller programområde enn det eleven har fullført. Feed har søkt om dette kryssløpet fordi dagens utdanningsløp gjennom Restaurant- og matfag ikke svarer på matindustriens behov for teknisk kompetanse. Spesielt gjelder dette innen de store matindustribedriftene som preges av mye automatisering og produksjonsovervåkning. Dette behovet kan dekkes gjennom et kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon. Høringsfristen for kryssløpet er 5. april Lenke til høringsbrev: g3_industriellmatproduksjon_dato.pdf?epslanguage=no 3.2 Behovsrettet fagskoleutdanning FEED har i samarbeid med NHO Østfold og Østfold Fagskole invitert bedrifter fra matindustrien, restaurant og servicenæringen til et medlemsmøte 31. januar Målet med møtet er på sikt å få etablert et behovsrettet etter- og videreutdanningstilbud for matfagene knyttet til Østfold fagskole. Av FEEDs referansebedrifter deltar, Tine, Nortura, Stabburet og Mills. 13

14 4. Kompetanseutvikling 4.1 Pilotprosjekt Produksjonsteknikk i Oslo/ Akershus Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus og Feed har gått sammen for å få etablert eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i produksjonsteknikkfaget. Kurset holdes på Strømmen vgs. I tillegg vil opplæringen foregå i bedriftene. Skolen har rom, datamaskiner m/program og nødvendige lisenser og verksted med utstyr for utprøving i praksis. Skolen har lærekrefter og et godt omdømme. Bedrifter har møterom og produksjonsanlegg som viser faget i praksis. Det legges opp til at kursdeltakere i løpet av kursperioden skal hospitere på vedlikeholdsavdelingen i egen bedrift. Hensikten er at de skal lære operatørbasert vedlikehold slik at man på sikt kan overføre mye av dette ansvaret til produksjonsmedarbeiderne. Hospiteringen vil bidra til at deltakerne får bedre forståelse for faget. Kursstart: 5. mars kl Foredrag Feed har holdt foredrag på ulike konferanser og samlinger høsten Årskonferanse i BKLF "Om betydningen av kompetanse" Kompetansekonferansen 2012 "Om kryssløp og rekrutteringskampanjen" FMO Høstsamling 2012 "Om fagopplæring og rekruttering" Matindustriens Opplæringskontor Årsmøte 2012 "Om fremtidens kompetansebehov i matindustrien" Styremøte i Fagskolen i Østfold "Om kompetansebehov i matindustrien" NNN's temakonferanse i Oslo "Status i prosjektet" 6. Fast enhet I 2012 ble det opprettet et utvalg med representanter fra NHO Mat og Drikke, NHO Mat og Landbruk, FHL og NNN for å diskutere finansiering av Feed's arbeid med kompetanse og rekruttering til matindustrien. Espen Lynghaug i NHO Mat og Landbruk vil innen 1. mars 2013 legge frem underlagsdokumentasjon til organisering og drift av enheten. For å bidra til å fremskaffe nødvendige innspill, deltar Feed sammen med eierne i dialogsmøter med BKLF, KLF, Opplæringskontor og sentrale bedrifter i bransjen. 14

15 7. Vedlegg 7.1 Artikkelsamling Innslag fra lanseringseventet på NRK Nyheter 21 og NRK Midt Nytt 1840: Hamar Arbeiderblad 5/10/2012 Rollemodell Kjersti Bekkevold (Stabburet Brumunddal)) 15

16 Oppland Arbeiderblad -19/10/2012 Rollemodell Trond Flesvik (HOFF) 16

17 Fredrikstad Blad 12/11/2012 Rolldemodell Elisabeth Haugen (Stabburet Råbekken) 17

18 Fædrelandsvennen 24/11/2012 Rollemodell Ole Martin Kaarigstad (Hennig-Olsen Is) 18

19 7.2 Aktivitetsoversikt fase 5a Aktivitetsoversikt fase 5a) September-Desember 2012 Dato Organisasjon Møtedeltagere Møtets hensikt 17.sep Prosjektgruppe lanseringsevent Representanter og elever 9 trinn ved Blussuvoll ungdomsskole, representanter fra Opplæringskontor, Hist, Teknisk Fagskole, Tine, Nidar, Nortura, Grilstad, NNN, LMD, fylkesordfører S- T Lansering av FEEDs kampanje "Jobb i matbransjen" 09.okt UMB/ Innovasjonsutvalget Innvovasjonsutvalgte NHO Mat og Drikke Drøfte innhold i matvitenskap utdanningen vs matindustriens kompetansebehov 10.okt NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Østfold 18.okt Nettverket Innlandet Kristin Ellingsen -Hoff, Jens E. Dobloug -Stabburet, Ottar Olden -Tine Br.dal, Jeanette Møller -Berggren, Jens Kr. Ulsrud -Kims, Per-Arne Davidson - Rustad Spring AS, Hilde Westgaard - Realinnovasjon DA, Kåre Harborg Innlandsbordet. Klubb- og avdelingsledersamling Østfold Presentere Feed -drøfting av sammenslåing av de to rekrutteringsnettverkene i Hedmark/ Oppland 18.okt Prosjektgruppe Gründercamp Erik Lundgård -Ungt Entreprenørskap, Marit Finseth -Matbransjens opplæringskontor, Ingunn Hermansen -NHO Innlandet Planleggingsmøte nr 3 - Gründercamp Nov okt Kompetansekonferansen 2012 Bedrifter, skoler, opplæringskontor i matbransjen Presentasjon av bakgrunn for kryssløp og kampanjen "Jobb i matbransjen" 24.okt FMO FMOs medlemmer Presentert status i prosjektet 25.okt NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Vestfold, Buskerud, A-Agder 31.okt NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Hedmark/ Oppland 06.nov NHO Østfold Espen Nøklebye Evensen - regionsdirektør Klubb- og avdelingsledersamling Vestfold, Buskerud, A-Agder Klubb- og avdelingsledersamling Hedmark/ Oppland Samarbeid pilotprosjekt "Fagskolen" 19

20 08.nov NNN Hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte 13.nov NNN Hoved- og tillitsvalgte NNN Rogaland, Vest Agder 15.nov Glemmen vgs Carl Johan Veel - teamleder VG2 Matfag 15.nov Mills Stian K. Eilertsen - Forsyningsdirektør, Mari Lien -Leder for forbedringsteamet, Leo Swenson -Logistikksjef, Hilde Fløgstad -Fabrikksjef Fredrikstad, Lars C. Hilden - Fabrikksjef Drammen, Thor Erik Jægersborg - Fabrikksjef, Marit Sverdrup - Produktutviklingssjef, Morten Furuseth -HR Temadag Sørmarka - presentasjon av resultater fra gruppeoppgaver Klubb-og avdelingskonferansene Klubb- og avdelingsledersamling Rogaland, Vest Agder Presentere FEED, drøfte samarbeid skole/bedrift + omvisning Status i FEED og presentasjon av pilotprosjekt "Fagskolen" 22.nov Matindustriens Opplæringskontor i Oslo/ Akershus (MIOK) MIOKs medlemmer Status i FEED og presentasjon av kampanjen "Jobb i matbransjen" 27.nov BKLF Anders Vangen, Axel Brun BKLF 28.nov HIST Prosjektgruppe "rekruttering til matindustrien Sør- Trøndelag" 19.des Velg Landbruk Mali Romestrand -Velg Landbruk, Nils Juul -Hist, Gin Svartås - yrkesfaglærerutdanninga Hist, Solveig Skogs - Bondelaget og Faglig råd naturbruk. Drøfte behov og arbeidsoppgaver Fast enhet Workshop -strategi kommunikasjon Mulig samarbeid om undervisningsopplegg "Arbeidslivsfag" 20

OPPSUMMERING FEED-PROSJEKTET 2011-2013

OPPSUMMERING FEED-PROSJEKTET 2011-2013 OPPSUMMERING FEED-PROSJEKTET 2011-2013 FEED-PROSJEKTET // 1 FEED-prosjektet har bidratt til å sette kompetanseutvikling i matindustrien på kartet i mange sammenhenger og i mange organisasjoner, i tillegg

Detaljer

Rapport fase 3. - Handlingsplaner. -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo, 9. januar 2012

Rapport fase 3. - Handlingsplaner. -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo, 9. januar 2012 l Rapport fase 3 - Handlingsplaner -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo, 9. januar 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Handlingsplaner med tiltak...

Detaljer

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT

SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT SAMARBEID SKOLE OG BEDRIFT Geir Rune Larsen avdelingsleder Restaurant- og matfag - Strinda vgs. Leder av fagnettverker for RM i STFK. Stephanie Bang Munkvold opplæringsrådgiver - Opplæringskontoret for

Detaljer

Jakten på den «blå-hvite» operatøren!

Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Jakten på den «blå-hvite» operatøren! Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor. Hvem er vi Marit Finseth

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor

Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor 2013/2014 Tverrfaglig samarbeid i PTF mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor Datoer for fagdager skoleåret 2013/2014: Fagdag

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus. Årsberetning 2013 Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2013 Godkjent på generalforsamlingen 25. mars 2014 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Diplom-is

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring

Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Arbeidspakke 2: Pedagogiske opplegg i samarbeid mellom ungdomsskoletrinnet, næringsliv og videregående opplæring Ansvar for arbeidspakken HiST ved prosjektlederne og Avdeling for lærer og tolkeutdanning

Detaljer

2014/2015 Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker

2014/2015 Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker 2014/2015 Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor Datoer for fagdager skoleåret 2014/2015: Fagdag i

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13

Unni Sundberg Nidar. Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Unni Sundberg Nidar Presentasjon på Landbruksnæringas kompetansekonferanse 22.10.13 Disposisjon O Nidar og landbruket O Overbygning - Rekruttering og opplæring O Fagnettverk O Skoler O Opplæringskontor

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORENES ROLLE. Kjetil Tvedt

OPPLÆRINGSKONTORENES ROLLE. Kjetil Tvedt OPPLÆRINGSKONTORENES ROLLE Kjetil Tvedt BAKGRUNNEN FOR UTREDNINGEN Dette bør bli bedre: Kvaliteten på lærlingene varierer Det er for få kvalifiserte søkere Rekrutteringen til industrifagene er for dårlig

Detaljer

2015/2016. Påmelding gjøres via skjema på siste side i heftet innen fredag 4. desember til post@matbransjen.no

2015/2016. Påmelding gjøres via skjema på siste side i heftet innen fredag 4. desember til post@matbransjen.no 2015/2016 Tverrfaglig samarbeid mellom Storhamar videregående skole, Hamar Katedralskole, Ringsaker videregående skole og Matbransjens Opplæringskontor Datoer for fagdager skoleåret 2015/2016: Fagdag i

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 9. trinn HAUGALANDET Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 9. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 HAUGALANDET Velkommen til faget

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus Årsberetning 2015 Styre og administrasjon Styret har bestått av: Medlemmer: Bård Schefte, leder Karl Johan Kolltveit, nestleder Per Ole Thorsen Eli Dybsjord

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Yrkesopplæringsnemnda

Yrkesopplæringsnemnda Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden 1. etg. Dato: 15.03.2012 kl. 0900-1300 Lunsj kl. 1100 Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 45 73 astrid.holm@hedmark.org

Detaljer

Rapport fase 2. - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling

Rapport fase 2. - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling Rapport fase 2 - Strategi for rekruttering og kompetanseutvikling -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 14. oktober 2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Blått Hav begynner å virke! Nå jakter vi på gamle høyder - i landet og i Vest

Blått Hav begynner å virke! Nå jakter vi på gamle høyder - i landet og i Vest Blått Hav begynner å virke! Nå jakter vi på gamle høyder - i landet og i Vest Region P1-15 hittil P1-15 B Endring 2015 B-2014 Oslo Akershus Øst Sør Vest Nord Endring vs 2014, KD Endring vs 2014, % 1 781

Detaljer

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013

Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 04.02.2013 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Innkalling til rådsmøte nr. 1/2013 Dato: 12.02.13 Tid:

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 29. APRIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2014 ÅRSMØTE AVHOLDES HOS MAARUD DISENÅ TIRSDAG 29. APRIL FRA KL 9 13.30 PÅMELDING INNEN 20. APRIL TIL post@matbransjen.no

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

LANDBRUKSNÆRINGAS KOMPETANSEKONFERANSE

LANDBRUKSNÆRINGAS KOMPETANSEKONFERANSE LANDBRUKSNÆRINGAS KOMPETANSEKONFERANSE Værnes 22/10 2013 Astrid Haugslett -Om Sett Sjøbein -Satsingsområder -Statistikk -Betydningen av næringens engasjement -Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Om Sett

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Referat fra rådsmøte nr. 6

Referat fra rådsmøte nr. 6 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/583 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 6 Dato: 04.12.13 Tid: 09:00

Detaljer

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke

Produkter og priser Q4 2015. hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser Q4 2015 hyttenyhetene.no har ca 20.000 sidevisninger per uke Produkter og priser - Q4 2015 Side 2 av 11 Dette er oss Hyttenyhetene er bindeleddet mellom hytteeieren, det offentlige

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Referat FUG utvalgsmøte

Referat FUG utvalgsmøte Referat FUG utvalgsmøte FUG-møte nr. 4-2016 Møtedato: 15.09.2016 Journalnr.: 2016/305 Saksliste FUG-sak 37/2016 FUG-sak 38/2016 FUG-sak 39/2016 FUG-sak 40/2016 FUG-sak 41/2016 FUG-sak 42/2016 FUG-sak 43/2016

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre referater.

Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen andre referater. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.353 Referat fra 31. januar

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014

Summende hager 2.0. Rapport og evaluering. Trigger, juni 2014 Summende hager 2.0 Rapport og evaluering Trigger, juni 2014 Innhold Denne rapporten tar for seg det andre året av kampanjen Summende Hager 5. mai til 8. juni 2014. Utfordringen Målgruppe og målsetting

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11.

Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken. Trondheim, 11. Yrkesfaglærerløftet for fremtidens fagarbeidere status for etter- og videreutdanningstiltakene Udir v/ragnhild S. Bølviken Trondheim, 11. mai 2017 Skole og videregående opplæring Yrkesfaglærerløftet for

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

TEKNOLOGI OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG

TEKNOLOGI OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG TEKNOLOGI OG INDUSTRIELL PRODUKSJON ARBEIDSHEFTE I FAGET UTDANNINGSVALG Arbeidet er laget til inspirasjon for bruk i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen. Laget av fagpersoner som arbeider med teknologi

Detaljer

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE

REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE REFERAT FRA RÅDGIVERMØTET VED OLE VIG 01.10.13 DEL 1. GRUNNSKOLERÅDGIVERE Tilstede: Alf Egil Berg, Randi Dølvik, Ragnhild Aftret, Miriam Elverum, Ole Walnum og Heidi Bjørkøy. Vi tok en rask gjennomgang

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN

HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN Utdanningsdirektoratet Postmottak post@udiro.no HØRING AV ENDRINGER I DEN YRKESFAGLIGE TILBUSSTRUKTUREN mandag 4. september 2017 Sjømat Norge viser til høringsdokument fra Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Økt rekruttering til marin sektor. Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet. Agenda

Økt rekruttering til marin sektor. Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet. Agenda Økt rekruttering til marin sektor Trude Olafsen, leder av styringsgruppen i Rekrutteringsprosjektet Agenda Hvor står vi? Status i næringen og hos utdanningsinstitusjonene Hva gjøres? Informasjon om Nasjonalt

Detaljer

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012

GLOBAL FUTURE. Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 GLOBAL FUTURE Presentasjon av evalueringsrapport SINTEF Teknologiledelse Tove Håpnes og Marte Pettersen Buvik Oslo, 15. juni 2012 Innhold Bakgrunn Evalueringsoppdrag Rekruttering og målgruppe Vurdering

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Storhamar videregående skole Dato: 07.09.2012 Kl 0900-1400 Medlemmer: Arild Sørum Stana Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Tone Coucheron Bjørn Engevold Bjørg Setså (leder) Observatører:

Detaljer

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse

Matindustriens Kompetanseprosjekt. Rapport fase 1. -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse Matindustriens Kompetanseprosjekt Rapport fase 1 -Oppstart av prosjekt og situasjons og behovsanalyse -Utarbeidet av prosjektkontoret v/ Cecilie Hänninen og Anne-Grete Haugen Oslo 12. juli 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann

VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann VA-dagene Innlandet 2012 Opplæring av driftsoperatører innen VA Svein Erik Moen, engasjert prosjektleder Norsk Vann 1 Rekrutteringsutfordringen Bransjens opplæringssystem Norsk Vanns 3-ukerskurs (inkl.

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskinentreprenørenes Forbund 23.02.2015 Maskinentreprenørenes Forbund - Status for MEF-bedriftene - Marked og konkurransesituasjon Maskinentreprenørenes Forbund MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien

Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Arbeidskraft- og kompetansebehov i matindustrien Landskonferansen 2014 Scandic Asker Anne Strøm Prestvik Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Agenda Oppdraget Våre undersøkelser Behov for kompetanse

Detaljer

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011.

Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av studiene i 2010 og våren 2011. Norges idrettshøgskole Adm. direktør 19. mai 2011 STY-O-SAK 16/11: Rapport studentrekruttering 2010-2011 Til styrets orientering er vedlagt rapport for arbeid med studentrekruttering og markedsføring av

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Ungdataundersøkelsen Ung i Agder 2016 - oppfølging Melding Arkivsak-dok. 17/122-1 Saksbehandler Inger Margrethe Braathu Utvalg Møtedato Kultur-, nærings- og helsekomité 07.02.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Ungdataundersøkelsen "Ung i Agder 2016" - oppfølging

Detaljer

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole

Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Handle hvitt Facebook kampanje Uke 20 og 22: Betalt kampanje i to deler med film fra byggeplass og på skole Bente Karmann Tranberg Skatteetaten Hele kampanjens første bølge i mai fikk 1 457 851 visninger

Detaljer

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN

TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TIL KONTAKTPERSON 2017 SLIK GJENNOMFØRERS KONKURRANSEN TAKK FOR AT DU VIL VÆRE KONTAKTPERSON FOR #ERDUSIKKER? PÅ DIN SKOLE DIN ROLLE ER VIKTIG FOR Å LYKKES MED PLANLEGGINGEN OG GJENNOMFØRINGEN AV KONKURRANSEN

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

RGBs årsrapport for 2011

RGBs årsrapport for 2011 RGBs årsrapport for 2011 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune Presentasjon på SOR-konferanse "En ny hverdag - HVPU-reformen etter 20 år". Innledning Årets viktigste saker har vært deltagelse

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORENE. Terje Tidemann. OKRM Vestfold og Buskerud. Opplæringskontoret for Reiseliv, Restaurant og Matfag i Vestfold og Buskerud

OPPLÆRINGSKONTORENE. Terje Tidemann. OKRM Vestfold og Buskerud. Opplæringskontoret for Reiseliv, Restaurant og Matfag i Vestfold og Buskerud OPPLÆRINGSKONTORENE Terje Tidemann OKRM Vestfold og Buskerud Opplæringskontoret for Reiseliv, Restaurant og Matfag i Vestfold og Buskerud www.restaurantogmatfag.no www.okrm.no Opplæringskontoret for reiseliv,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer