FULLDISTRIBUSJON. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON 1. MAI MAI NAMSOS 2010 program Samhold gir styrke Program - se midtsidene

2 Vi gratulerer med dagen, og ønsker alle våre fagforeningskamerater lykke til med feiringen! BLI MEDLEM I FAGFORENINGEN VI TILBYR SOLIDARITET TRYGGHET I JOBBEN FORSIKRINGSORDNINGER KURSER OG STIPENDIER JURIDISK HJELP MEDINNFLYTELSE I ARBEIDET Leder: Venke Heimdal Telefon: Kasserer: Geir Tore Mjønes Telefon: i Namsos og Omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon E-post:: Hjemmeside: LO s distriktskontor, Nord-Trøndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer Telefon: Det lønner seg å være LO-organisert 2 1. mai program 2010

3 Dagens talere John Patric Lado, SV Født i 1967 i Sudan. Flyttet til Norge i august Utdannet sosionom i Tanzania og i Norge. Avdelingsleder ved Namsos Mottakssenter, avdeling for enslige mindreårige. Styremedlem i Namsos SV. Styremedlem i Namsos Røde Kors, og Styremedlem, Nord-Trøndelag kulturvernrådet. Bor i Namsos. Dordi Haugen, AP Leder Namsos Arbeiderparti. Representant i Namsos kommunestyre for AP siden Nestleder i utvalg for Service i Namsos kommune. Styremedlem i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Styreleder for Rian-Galleriet. Arbeider som lærer på Olav Duun vg skole. Født og oppvokst i Tune i Østfold, har bodd 30 år i Trøndelag. APPELANTER: Hanne Hestø Ness Venke Heimdal Appelant fra AUF Appelant fra LO 1. mai komiteen Leder: Hanne Lise Fahsing LO Kasserer: Tom Knobloch FAG Sekretær: Knut Holm NKP Styremedlem: Rolf Haugan SV Dordi Haugen AP Bjørn Helmersen EL&IT Karin Sinnes FAG 1. mai program

4 ...NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER Kontakt din lokale installatør. Vi er der du bor. Tlf NAMSOS LAUVSNES OVERHALLA JØA mai program 2010

5 1. mai 2010! Hei Kamerater Samarbeid for arbeid Vi har en sterk fagbevegelse og har et godt regulert arbeidsliv i Norge, LO har medlemmer i ryggen når vi fronter våre krav. Allikevel må det sies at enkelte arbeidsgivere bryter både lover og regler i arbeidslivet. LO S Sommerpatrulje besøkte fem tusen bedrifter i løpet av 3 uker i fjor sommer, i hver femte bedrift avdekket sommerpatruljen så graverende brudd på lover og regler at det endte med anmeldelse, enten til arbeidstilsynet, politiet eller annen offentlig myndighet. De aller første tariffavtalene ble inngått i 1870 årene, og det er med avmakt man kan lese i media at faktisk nå 140 år etter så må enkelte streike for å få en tariffavtale, med argumentasjon fra arbeidsgiver at det blir for dyrt å drive viss de må inngå tariffavtale. Dette viser at det finnes useriøse arbeidsgivere som er villig til å utnytte arbeidstakerne. Vi har fortsatt behov for å markere 1 mai som arbeidernes kampdag. Sykehuset vårt er igjen truet av kutt i tjeneste - tilbud. På årets morsdag var jeg på markering mot nedleggelse av fødeavdelingen ved sykehuset vårt. I Soria Moria har SV, AP og SP lovet at ingen lokalsykehus skal legges ned. Men like viktig er det å opprettholde tjenestene/tilbudene ved våre lokalsykehus. Sykehusene trues gang på gang med nedleggelse av tjenester. Vi har siden 2002 hatt en styringsform i sykehusene som baserer seg på bedriftsøkonomiske prinsipper som f.eks regnskapsmodellen og markedstenkning( bestillerutfører modell). Pasienter blir behandlet som et produkt. Denne Reformen gir en politikk som det ikke ligger intensjoner for i Soria Moria og er heller ikke forenelig med fagbevegelsens grunnprinsipper. Det ville være et korrekt politisk valg å gå bort dagens styringsform. Vi erfarer nå at sykehus blir vedtatt nedlagt uten at politikerne har noe de skal ha sagt, helseforetakene er pålagt å gå i balanse etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Helseforetaksloven må behandles på nytt i regjeringen og storting. Sykehusene må tilbake til politisk styring. Økonomistyringsreformen er en trussel for hele velferdsstaten. Gjennom tiltakspakker og satsing på offentlig sektor fra regjeringen er Norge mindre ramma av finanskrisen enn de fleste andre europeiske land. LO I Namsos og Omegn forutsetter at denne innsatsen fortsetter, og at alle tilgjengelige virke - midler blir tatt i bruk for å holde arbeidsløsheten nede. I tillegg må de arbeidslediges vilkår for - bedres, blant annet ved å heve dagpengesatsene. Det er urettferdigheter i lønnsdannelsen i Norge. Til tross for erklærte målsettinger som å satse på både lavlønn og likelønn, er det fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og mange grupper er fortsatt lavtlønte. Retten til heltid er en viktig del av kampen for likelønn. Regelverket må strammes opp, slik at dette blir en reell rettighet. Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon 1.mai Årets aksjon: Folk forandrer verden. Bli med! har fokus på rettferdig fordeling av makt og ressurser i Sudan hvor vi støtter demokratibevegelsen i arbeidet med frie valg og rettigheter for kvinner, i Kambodsja hvor vi hjelper fattige til å organisere seg mot tvangsflytting og i Ecuador hvor vi støtter urfolkets rett til å organisere seg i kampen for rettigheter til sitt eget land og oljerikdom. Mang en kamp er vunnet og mang en kamp er tapt, vi kjemper daglig for å beholde opparbeidede rettigheter. Dagen i dag er viktig for samhold i egne rekker og ikke minst for internasjonal solidaritet. Gratulerer med dagen alle sammen og møt opp til 1. mai tog og markering i samfunnshuset. Venke Heimdal Leder LO I Namsos og Omegn 1. mai program

6 Solidaritetsdag Ser vi på forholdene rundt om i verden, forstår vi at 1. mai fremdeles er aktuell. Den Frie Faglige Internasjonale som LO i Norge er til sluttet har som sin hovedparole: BRØD, FRED OG FRIHET. I største delen av verden er det fremdeles aktuelt å slåss for det som vi kaller vanlige menneskerettigheter. Om vi bare ser på den internasjonale situasjonen, er det full grunn til fremdeles å markere 1. maidagen. Fra fagbevegelsens side har det alltid vært lagt stor vekt på arbeidet med miljøspørsmål, både arbeidsmiljøet og det ytre miljø vi skal ferdes i, enten i bomiljøet eller fritidsmiljøet i skog og mark. Vi har kommet langt, men det er langt til vegs ende. Ennå er det slik at mange får varige skader fordi arbeidsplassen sliter unødig på helsa. Det er således fremdeles mange krav å stille på 1. mai. Trivsel og trygghet i arbeid og fritid NAMSOS ARBEIDERPARTI Leder: Dordi Haugen Mobil E-post: Kasserer: Arne Bjørnseth Moe Tlf BANGSUND OG KLINGA ARBEIDERLAG Leder: Geir Ottesen Mobil E-post: NAMSOS ARBEIDERLAG Leder: Sten Jønsson Mobil E-post: NAMSOS AUF Leder: Hanne Hestø Ness Mobil E-post: 6 1. mai program 2010

7 Namsos Arbeiderparti Samarbeid for arbeid Dagens hovedparole er SAMARBEID FOR ARBEID. Vi lever av hverandres arbeid, har statsminister Jens sagt. Alt henger sammen med alt, sa Gro en gang. Det kan høres både selvsagt og banalt ut, men tenker en nærmere etter, så ligger det mye i dette som hører til 1. mai. Solidaritet, at vi er avhengig av hverandre i dette samfunnet og dermed at fag - organisasjonenes arbeid er viktig. I år har de lagt vekt på et løft for de lavtlønte og likelønn. For kvinner i lavtlønnsyrker gjelder det også å fjerne ufrivillig deltid, det vil si å skaffe forutsigbare arbeidsforhold. Her har vi fortsatt langt igjen til målet, også her i Namsos. Arbeid til alle og utvikling av velferdsstaten har vært Arbeiderpartiets mål i alle år. For den enkelte er det vesentlig ikke bare økonomisk, men også for selvfølelsen å ha et arbeid. Arbeid betyr så mye mer enn å sikre folks økonomi. For samfunnet er det avgjørende for å opprettholde kjøpekraft og aktivitet. Utfordringer i tida framover er fortsatt å få til et inkluderende arbeidsmarked og hindre at enda flere blir stående utenfor arbeidsmarkedet mot sin vilje. Finanskrisen ga oss en påminnelse om at det er viktigere enn noen gang å kjempe for velferdsstaten. Det er behov for statlige myndigheter som kan regulere markedsøkonomien, slik at folks velferd kan sikres. Grunnlaget for arbeidsplassene er en sterk konkurranseutsatt industri. Vi må ha en inntjening for å opprettholde en sterk offentlig sektor. For å skape nye jobber i åra framover må vi sørge for midler til innovasjon, forskning og næringsutvikling. Høy kompetanse innen teknologi må til for å sikre fortsatt industriutvikling. Det er også en forutsetning for å få til skikkelig økning for lavtlønnsgruppene og likelønn. En sterk fagbevegelse med innflytelse må til for å sikre gode arbeidsvilkår og hindre sosial dumping. La oss sørge for at arbeidet mot disse målene kan fortsette! Lokalt har vi sett i år at folk engasjerer seg, enten det er for sykehuset, rock`en eller idretten. Godt arbeid er også gjort for å skape grunnlag for at Synnøve Finden starter igjen, med nye arbeidsplasser som resultat. I år er det 70 år siden landet ble okkupert. Minnet om dette får oss enda mer til å verdsette freden, fri heten og demokratiet som vi har i dag. Namsos Arbeiderparti vil også i år oppfordre alle til å støtte Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon 1. mai. Pengene skal gå til prosjekter i Sudan, Kambodsja og Ecuador for å styrke demokrati og hindre fattigdom. Gratulerer med dagen alle sammen! For Namsos Arbeiderparti Dordi Haugen 1. mai program

8 Støtt opp om våre lokale fagforeninger! Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund avd medlemmer Leder: Johannes Brøndbo, Lauvhammarvegen 11, 7820 Spillum, tlf epost: Kasserer: Gunnar Sveberg, Kattmarkvegen 4, tlf: Trøndelag Energiforening 1200 medlemmer LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: Namsos energiforening Leder: Geir Tore Mjønes, Telefon: E-post: NTE klubb av EL&IT-forbundet Leder: Jan Inge Kaspersen Mobiltlf.: E-post: Gruppe Namsos: Kjell Ivar Kjærstad, Mobiltlf.: E-post: 8 1. mai program 2010

9 Namsos: Tor Jørgen Vannebo Nordreina 10, 7820 Skage E-post: SKOLENES LANDSFORBUND NORD-TRØNDELAG Leder: Kjell Arne Jensen Bjørkv. 3, 7863 Overhalla Tlf E-post: Kasserer: Frode Skjervø, Kringla 7710 Sparbu Telefon: E-post: frode Trøndelag krets 2300 medlemmer Namsos: Bjørgulf Andersen 7819 Fosslandsosen mobil: E-post: Leder postkom: Tove Brekke - Mobil Boks 6130 Sluppen, 7435 Trondheim Tlf.: E-post: VI HILSER VÅRE MEDLEMMER PÅ 1. MAIDAGEN Fagforbundet Avd. 094 Kontortid: Telefon: fax: mobil: epost: Leder: Karin Sinnes Gamlebyvei 2 E, 7800 Namsos Mobil: Hovedtillitsvalgt: Torunn Pedersen Kasserer: Jon Saur Lilleenget, 7800 Namsos Tlf Fagforbundet Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos Kontortid: Alle hverdager kl Sykehuset Namsos tlf / Hovedtillitsvalgt: Annie Wennevik, Horka, 7863 Overhalla Telefon: epost: 675 medlemmer 417 medlemmer Leder: Ingegjerd S. Sandberg, Vattaveien 5c Telefon: mai program

10 Nord-Trøndelag Bakeriarbeiderforening Avd. 448 medlemmer Leder: Elin Eide Kasserer: Barbro Inderdal 7884 sørli 7884 sørli Mobil: Mobil: Fellesforbundet i Namsos og omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: E-post: Leder: Øyvind Snilstveit Mobil: Utvorda Nord-Statland E-post: Avd. 146 Vi gratulerer med dagen! 1049 medlemmer Organisasjonsarbeider: Knut Skaale, Telefon: E-post: Leder: Erling Weydal, Telefon: Mobil: Fax: E-post: Bakke Gaard, Innherredsv. 3, 7014 Trondheim Telefon: medlemmer Namsoskontakt: Geir W. Knobloch Daltrøa 4 Telefon medlemmer i Namsos Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge Folkets Hus, 7011 Trondheim Hovedkontor Trondheim: Telefon: Kjell Iversen, Mobil: E-post: Kontor Steinkjer: LO-senteret, Kongensgate 26, 7713 Steinkjer Mobil: mai program 2010

11 Transportklubben i Trønderbilene 164 medlemmer Leder: Bjørn Olden, Rånes, 7170 Åfjord Mobil: E-post: Kasserer: Bjørn Hals, Adelstens Elnans veg 10, 7800 Namsos Mobil: avd medlemmer NAMSOS KJØTTINDUSTRIARBEIDERFORENING Leder: Åge Wiik, Strandvegen 70 Telefon: Kasserer: Jan K. Johansen, Ludvik Kr. Daas veg 6 Telefon: HK Nord-Trøndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer HANDEL OG KONTOR I NORGE Leder: Bjørg Alise Jørstad - Mobil Kasserer: Margit Sofie Aune - Mobil Kontaktperson i Namsos: Anders Ytterdal - Mobil: Gratulerer med 1. mai dagen! Hjørdis Henriksen Hovedtillitsvalgt i EL&IT Klubb Opplysningen Telefon: Mobil: Medlem av IKT-bransjens fagforening Hanne Lise Fahsing Tillitsvalgt i EL & IT, Klubb Opplysningen avd. Namsos Ved Opplysningen 1881 AS Tlf: E-post: 1. mai program

12 Gratulere med 1. mai dagen 2010 Namsos SV hilser alle på arbeidernes internasjonale kampdag. Med parolene Frihet, Likhet og Brorskap har fanene vaiet i over 100 år på denne dagen. Ulike mennesker like muligheter er SV sitt slagord. Et slagord som oppsummerer både ideologien og drømmen. SV sin ideologi er bygd på troen på det enkelte menneskets iboende kraft og ressurser. Men for at menneskets muligheter skal kunne realiseres må de sosiale og samfunnsmessige hindringene rives. Også i dag opplever mange at livet begrenses ut fra økonomiske, sosiale eller kulturelle stengsler. Over hele kloden ser vi mennesker lide grunnet sult, fattigdom eller krig. Stengsler grunnet fattigdom, sosiale eller kulturelle hindringer opplevere også mange i Norge. Særlig ille er dette når barm rammes. SV sin drøm er å bidra til et samfunn der menneskene får utvikle sine evner, muligheter og talenter slik at de får realisere sine egne drømmer om det gode liv. Da må samfunnet reguleres slik at dette er mulig. Da må markedskrefter reguleres. Og da må samfunnet utøve en omfordelingspolitikk slik SV sitt tidligere slagord Del Godene blir oppfylt. Den internasjonale solidaritetsdagen setter på dagsordenen de store spørsmålene for folk flest. Og da mener jeg virkelig folk flest - altså folk flest i alle verdens land. Og folk flest i alle verdens land er opptatt av 3 hovedsaker: 1. hvordan sikre oss et godt og trygt liv i fred og frihet. 2. hvordan sikrer vi at alle får dekket våre basale behov til mat, omsorg og pleie. 3. hvordan sikre gode levevilkår for våre barnebarn og oldebarn. Dette er de store utfordringer ingen andre enn den internasjonale arbeiderbevegelse og den internasjonale miljøbevegelse har muligheter til å løse. Men enhver mulig løsning forutsetter at løsningene er basert på solidaritet med det svakeste ledd. Å bidra til dette var SV sin visjon da vi gikk inn i et rød-grønt regjeringssamarbeid. SV ser fortsatt på dettes som det viktigste politiske prosjektet og bruker alle sine krefter på dette. På 1. mai må det være lov å si at selv om mye er oppnådd ønsker SV at det hadde vært mulig med noen sterkere grep. Norge har behov for enda mer rød-grønn politikk. SV er beredt til å kjempe videre for - enda bedre miljøpolitikk - en enda bedre fordelingspolitikk - en styrket fattigdomsbekjempelse - for en utenrikspolitikk der Norges bidrag i Afghanistan er basert på sivil innsats uten norske soldater i landet. I Namsos er SV opptatt av at de rød-grønne partiene kunne samarbeide om en sterkere rød-grønn kommunepolitikk. Årets 1. mai-taler i Namsos er John Lado som vi er så heldige at vi har som medlem i styret i Namsos SV. Slutt opp om årets 1.mai-arrangement og bidra samtidig i årets innsamlingsaksjon som Norsk Folkehjelp har. For Namsos SV Kåre Aalberg leder Namsos SV ønsker alle velkommen til aktivitet i lokallaget. Vi har åpne gruppemøter mandager kl til på LO-huset. Vi har ulike annonserte møter og tilstelninger. Ønsker du å være med på laget, ta kontakt med noen av oss i styret eller kommunstyret. Hilsen Kåre Aalberg - Telefon E-post: Opplysninger om SV finner du på mai program 2010

13 Namsos Storsenter - telefon VI HAR BUNADSSØLVET Her kan du bruke Sentrumsgavekortet SIKTEDUKFABRIKKEN AS NAMSOS Løvveien 2, 7820 Spillum Telefon: Faks: VI RENSER deres garderobe kjemisk - hurtig og pent Innlevering på Spillum Telefon Telefax mai program

14 NKP i Namsos 1. mai 2010: Støtt arbeiderbevegelsa! Arbeiderbevegelsa har i store deler av det 20. århundre satt dagsorden for velstandsutviklinga og tryggheten til folk. Her i landet har vi hatt ei dominerende arbeierbevegelse. Den har brukt sin oppslutning til å bedre folks levekår. På grunn av sin styrke så har arbeiderbevegelsa brukt sin demokratiske rett innenfor det borgerlige samfunnet til å bedre folks levekår. Borgerskapet ble tvunget til å gå med på ei demokratisering av sitt politiske herredømme. De har blitt tvunget til å gi sosialpolitiske konsesjoner til befolkningen her i landet. Arbeiderbevegelsa har oppnådd store konsesjoner. Med paroler som: Solidaritet, utjevning, sosial sikkerhet og fred, har utviklinga av leveforholdene for befolkningen blitt bedret til det vi ser i dag. Men hva med framtiden? Er denne samfunnsutviklinga bærekraftig? Makter det borgerlige samfunn å løse de utfordringer som vi i dag står overfor? Gjennom globalisering av økonomien så stikker borgerskapet av med størstedelen av verdiskapingen omkring i verden. Hittil har det borgerlige samfunnet med kapitalistisk produksjon bare klart å vokse eller hatt kriser som alternativ. I de siste årene har den økonomiske krisen slått inn over verden for fullt. Grådighetskulturen i det internasjonale borgerskapet må bære hovedskylden. Det borgerlige samfunn gir oss en spekulasjonsøkonomi som er helt uten demokratisk kontroll. De styrte mot en internasjonal bankkrise. De utviklet en verdensomspennende lavkonjunktur. Belønningen var at de fikk ny frisk kapital. Det ble pumpet inn utrolige summer i det internasjonale borgerskapets foretak. De fleste OECD landene har derfor i dag ei så stor statsgjeld, budsjettunderskudd og underskudd på betalingsbalansen med andre land at deres evne til å opprettholde folks velstand er sterkt begrenset. Derfor selges nå unna statlige foretak for å finansiere statsbudsjettene og gjelden. Vi får en økt monopolisering og konsentrasjon av kapitalen. Vi ser også at det borgerlige samfunn ønsker mindre utgifter til folks velferd. Derfor ser vi at i de fleste land så angripes i dag befolkningens sosiale nettverk. Så denne krisen kan internasjonalt bli både dyp og brutal. Det er også denne gangen vanlig folk omkring i verden som er offer krisen. Arbeidsledighet, gjeldskriser, reduksjoner og eventuelle avviklinger av velferdsgoder. Disse sosialpolitiske velferdsgoder som borgerskapet tidligere var nødt til å gi befolkningen søker de nå å trekke tilbake. Vi står overfor samfunn med større usikkerhet og spenninger. Norge har så langt stort sett vært unntaket. Dette på grunn av oljefondet. Vi kommunister mener at dette borgerlige demokratiet er et begrenset demokrati. Vi ønsker å utvide dette demokratiet til også å bli et økonomisk demokrati Vi ønsker å få til demokratiske strukturer også innenfor økonomien. Økonomisk demokrati betyr at befolkningen kommer inn på eiersida og blir med i beslutningsprosessen. Våre visjoner er derfor at vi utvider det politiske demokratiet til også å omfatte et økonomisk demokrati. Dette er en demokratisering vi det sosialistiske utviklingstrinn. Vi kommunister ønsker et samfunn, med ei bærekraftig utvikling. Med trygghet og stabilitet for framtiden Fordele resursene mer rettferdig.. Bare da kan vi ta vare på de skapte verdier. Bare et sosialistisk demokrati kan i dag åpne veien for ei bærekraftig utvikling. Vi mener at det er det neste trinn i samfunnsutviklingen. Lengre frem når samfunnet er demokratisert på alle områder har vi nådd det kommunistiske utviklingstrinn. Støtt dagen! For NKP i Namsos Knut Holm mai program 2010 Abonner på FRIHETEN Norges eneste kommunistiske avis! Grunnlagt illegalt i 1941 Vi bringer: Politisk bakgrunnstoff og kommentarer med vinkling du ikke finner i andre aviser! Prøveabonnement for 4 mnd. koster 250 kr. Tlf Faks

15 Stor leketøysavd. Egen hobbyavd. med kjempeutvalg. Kvalitet og god service. Deres leverandør av skolebøker, skolemateriell, kontorutstyr og datautstyr til fornuftige priser. Pinaveien Namsos Telefon Telefax Vi snakkes! 1. mai program

16 Dagens meny og á la carte-servering VI HAR 17 OVERNATTINGSROM HOTELL BORDBESTILLING FAX: Restaurant La Sirenetta Mobilt Brebånd - på nett overalt TELECONSULT AS Telefon E-post: Havnegata 14, 7800 Namsos mai program 2010

17 Konfirmasjoner Frigjøringsdag Kristi himmelfartsdag Grunnlovsdag Pinse 1. mai program

18 1. mai program i Namsos Kl : Kl : Kl : kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Bangsund Hornmusikklag spiller på Klinga bo- og servicesenter. Blomstermarkering i Russerparken. Taler: Nadja Roganina. Æressignal. Kransnedleggelse ved de sovjetiske soldaters grav på Vemundvik kirkegård. Taler: Aslaug Tinglum Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal. Kransnedleggelse ved minnesmerke over falne franske soldater på Namsos kirkegård. Taler: Inger Camilla Storøy Mohrsen Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal Lunsj på Lo-sentret Kransnedleggelse ved Oskar Hoddøs minnesmerke i Vika. Musikk: Namsos Musikkorps. Taler: Jorid Holstad Normeland. Æressignal. Oppstilling av demonstrasjonstog ved minnesmerket over Oskar Hoddø i Vika, toget går til Kirkehaugen. Musikk: Namsos musikkorps. Kransnedleggelse ved minnestenen over Namsos krigsofre og minnestenen over engelske falne. Musikk: Namsos musikkorps. Taler: Arnhild Holstad. Æressignal. Gratis kaffe og kaker i Samfunnshuset. Demonstrasjonstoget fortsetter til Samfunnshuset. Arrangement i Samfunnshuset. Se neste side. ARBEID TIL ALLE Flaggborg Musikk AP-fane SV-fane NKP-fane Parole 1: Oppretthold tjenestene ved Sykehuset Namsos Parole 2: Nei til ufrivillig og ulovlig deltidsarbeid Parole 3: Parole 4: Ingen kutt i dagens uførepensjon Internasjonal parole mai program 2010

19 1. MAI på Samfunnshuset Kl Velkommen Musikk APPELL ved Venke Heimdal leder LO i Namsos og omegn Allsang APPELL ved Hanne Hestø Ness AUF Musikk HOVEDTALERE John Patric Lado SV Dordi Haugen AP Musikk Noen ord fra AMNESTY INTERNATIONAL Noen ord fra Norsk folkhjelp Internasjonalen Konferansier: Thoralf Fahsing GRATIS ADGANG På Namsos Kino 1. mai: IRON MAN 2 Kl act/eventyr m/ Robert Downey jr. 2 t. 7m. 11 år Kr.90 (S) Les mer om kinoprogrammet og filmene på: FATTERN Kl svensk komedie, regi: Fares Fares, 1t 37m 7 år U/V Kr.85 (L) 1. mai program

20 Bank. Megler. Og deg. Vi har samlet alle tjenestene du trenger for å gjøre boligjakten enklere og resultatet bedre. Ta kontakt for å få vite mer. SpareBank 1 SMN: Ring eller se smn.no EiendomsMegler 1: Ring eller se eiendomsmegler1.no mai program 2010

21 DEN LOKALE FAGBEVEGELSE OG LOs UTVIKLING I NAMSOS OG OMEGN De første fagforeninger i Namsos ble stiftet allerede før århundreskiftet, nærmere bestemt i april Det var under ledelse av agitatoren Hans Berntsen at følgende tre fagforeninger ble stiftet: Sagarbeidernes fagforening, Snekker og Tø mmermennenes forening og Lø sarbeidernes forening. Fra 1898 og fram til 1924 hadde antallet fagforeninger øket fra 3 til 26. Den første SAMORGANISASJONEN ble dannet den 24. mai 1924 med Knut Nesjan som formann og fikk navnet Namdal Faglige Samorganisasjon. I 1928 ble Adolf Holm valgt til sekretær i Samorganisasjonen, året etter ble han formann, og dette vervet hadde han til omlegginga i Samorganisasjonene ble da omdannet til distriktsorganisasjoner, og Helgeland kom med i arbeidsområdet sammen med Namdalen. Adolf Holm ble nå ansatt som fastlønnet distriktssekretær. Fra 1924 og fram til krigen i 1940 økte antallet fagforeninger fra 26 til : Samorganisasjonens distrikt som nå er utvidet har fått navnet Namdal og Helgeland Faglige Samorganisasjon. Angel K. Strø m, Namsos er valgt til formann. 1948: I Samorganisasjonens distrikt blir Namsos Faglige Utvalg opprettet og får kontor i Namsos. 1959: Organisasjonsendringer i LO fører til at Namsos og Omegn Faglige Samorganisasjon blir dannet den 1. januar : Edvard Løvmo ble valgt til formann. 1961: Arild Fredriksen ble formann, og virket helt fram til : Kommunesammenslåingen får også innvirkning på Samorganisasjonen, årsmøtet den 6. april 1964 endrer navnet til Namsos Faglige Samorganisasjon. 1982: Jan K. Johansen, formann. 1983: Ludvik Broteng, formann. 1990: Thor Valseth ble ny leder. 1991: Odd J. Johansen, leder. 1996: Samorg oppretter LOsenter i det tidligere asylmottaket på Solvang og blir utpekt til ett av åtte forsøkssenter i landet (LO s organisasjonsprosjekt). 1997: Indre Namdal Faglige Samorganisasjon beslutter å nedlegge sin virksomhet, og medlemmene blir overført til Namsos Faglige Samorganisasjon. LO-kongressen vedtar at de Faglige Samorganisasjonene heretter skal hete LO i..., og at styrene i de lokale LOavdelingene skal velges blant styremedlemmer i de tilsluttede fagforeningene, fortrinsvis blant ledere og nestledere. 1998: Geir Tore Mjønes ny leder i LO i Namsos 2001: LO i Namsos skifter navn til LO i Namsos og Omegn. 2002: Edvin Mansæterbakk ny leder i LO i Namsos og Omegn. 2003: Tom Knobloch, leder. 2004: Asbjørn Haugan, leder. 2005: Venke Heimdal ble som den første kvinne valgt til ny leder i LO i Namsos og Omegn. 1. mai program

22 22 1. mai program 2010

23 1. mai-aksjonen 2010 går til inntekt for organisasjoner i Ecuador, Kambodsja og Sudan som arbeider for rettferdig fordeling av makt og ressurser. Dette er grasrot - organisasjoner som med støtte fra Norsk Folkehjelp arbeider for endring i sine samfunn. Støtt aksjonen direkte nå! 1. mai-aksjonen 2010: Folk forandrer verden I Latin Amerika pågår en politisk kamp der folk organiserer seg lokalt for å endre maktstrukturer og for å få tilgang til naturressursene. I Ecuador støtter Norsk Folkehjelp lokale organisasjoner i organisasjonsbygging og demokratiseringsarbeid. Støtten til organisasjoner av urfolk nasjonalt og lokalt har resultert i at urfolks rettigheter nå er anerkjent av grunnloven. I Kambodsja blir mange fattigbønder og slumboere tvangsflyttet på grunn av tomtespekulasjon fra utenlandsk storkapital; ofte kinesiske eller sørkoreanske selskaper. Over mennesker bare der er berørt. Norsk Folkehjelps lokale samarbeidspartnere underviser folk om deres rettigheter i forhold til tvangsflytting. Dette mobiliserer folk selv til å organisere seg mot utenlandske selskaper. Sudan står foran en avgjørende folkeavstemning og valg. Norsk Folkehjelp bistår SPLM i overgangen fra geriljabevegelse til politisk parti. For at folket i Sudan skal få et fremtidig liv bygget på demokrati er det viktig at de mange religiøse og etniske gruppene ikke blir marginaliserte i kampen om landrettigheter, olje og andre ressurser. Norsk Folkehjelp støtter folk i Sudan fra krig til demokrati. Til det trengs det bistand, men det er ikke nok! Minst like viktig er økt politisk engasjement og påtrykk. Den norske regjeringen må nå vise politisk mot til igjen å løfte utviklingen i Sør-Sudan på den internasjonale politiske dagsorden. Slik forandrer folk verden. Bli med på 1. mai-aksjonen 2010! Aksjonen er en felles dugnad for hele arbeiderbevegelsen med LO, Arbeiderpartiet, SV og Norsk Folkehjelp med tilhørende ungdomsorganisasjoner i spissen. Kontonummer for aksjonen er mai program

24 Internasjonalen Opp alle jordens bundne trelle, opp i som sulten knuget har! Nu drønner det av rettens velde, til siste kamp det gjøres klar. Alt det gamle vi med jorden jevner, opp slaver nu til frihet frem! Vi intet svar, men alt nu evner til rydning for vårt samfunns hjem. Så samles vi på valen seiren vet vi at vi får, og Internasjonalen skal få sin folkevår. Så samles vi...o.s.v. Arbeider, bonde, våre hære, de største er som stevner frem! Vår arvedel skal jorden være, vi sammen bygge til vårt hjem. Som av rovdyr vårt blod er blitt suget, men endelig slår vi dem ned. Og mørket, som så tungt oss knuget gir plass for solens lys og fred mai program 2010

25 Brødr. Ytterdal as Telefon Fax Pål: Paul Ove: ALLE VINNER NÅR VI KJØPER INN STORT! STORMARKED Odd Ingebrigtsen as Pinaveien Namsos Telefon Telefon Postboks 304, 7801 Namsos Besøksadr.: Industriveien 8, 7820 Spillum Mestergull Gullsmia Namsos Amfi: tlf mai program

26 Telefon: Telefax: RADIO TV RADIOKOMMUNIKASJON MUSIKK HVITEVARER WEB SHOP Pinaveien Namsos Telefon Fax Åpent for alle bare lave priser AMFI Tlf Fax E-post: ULLVAREN Tlf Fax E-post: Åpningstider: Mandag-Fredag: 7-23 Lørdag mai program 2010

27 café Åpningstider: (20) Café: mai program

28 Postboks 489, 7801 Namsos Feier - Maler - Byggtapetserer - Murer - Trevare- og møbelsnekker - Trelast - Salg av byggevarer - Forskaling - Betong og grunnarbeidsfaget - Armerings-faget - Tunnel- og fjellarbeidsfaget - Glass - Industriell trehusproduksjon - Kobber og blikkenslager - Rør-legger - Betongindustri - kontorfaget For nærmere informasjon, kontakt OBN, tlf Mobil / Fax: Telefon Mobil Industriveien Spillum E-post: www. namsosvaretaxi.no Dit du vil - når du vil NAMSOS Tlf Fax mai program 2010

29 Alt i blomster til alle anledninger! Sverresgt NAMSOS TELEFON Alt i brødvarer Sentrumskvartalet Husqvarna butikken Namsos as Havnegata 11 Postboks 154, 7801 Namsos Telefon Telefax ENGROS DETALJ Sandgata 2 Postboks Namsos Ta kontakt på telefon Fax: BILDELER BILREKVISITA TIL ALLE TYPER BILER 1. mai program

30 SKOFORRETNING KUNDEVERKSTED Tlf Telefax Havnegt NAMSOS Snippen Tlf kiosk Avd. Namsos Tlf. kontor Fax: Serviceboks 1009, 7809 Namsos mai program 2010

31 Seiren følger våre faner Seiren følger våre faner fram gjennom stormer og strid, løft dem høyt i sterke hender over vår jernhårde tid. Det er fedres dyre arv, de var trofast med der hvor slitets menn og kvinner for sin frihet stred. De gav kraft og pågangsmot når vi gikk til slag: Seiren følger våre faner! Arbeidsfolk, slå lag! Seiren følger våre faner! Kampluren gjaller på ny. Nå skal atter framtidsfolket samles fra bygd og fra by: Mennene fra harv og plog, verksted og kontor, kvinnene fra hus og hytter - folk fra fjell og fjord. Hele folket er på marsj frem mot nye slag. Seiren følger våre faner! Arbeidsfolk, slå lag! Seiren følger våre faner! Lytt til den jublende sang! Se det folketog som tolker arbeidets skapende trang. Bær mot fred og frihet fram røde faners brann vi går ut i dag å verge folkets fedreland. Mann og kvinne vær på vakt, klar til stridens dag. Seiren følger våre faner! Arbeidsfolk, slå lag! Tekst: Arne Paasche Aasen Melodi: Jolly Kramer-Johansen 1. mai program

32 Arrangement - lite eller stort - Programmet leverer vi! NAMSOS - STEINKJER - ORKDAL Telefon NAMSOS E-post: 7av10 namdalinger mener at NA er den viktigste kanalen for lokale nyheter For kun kr 7,25 * pr dag får du NA levert i postkassen din. Du kan velge om du vil betale: Pr mnd.: Kr 200,-. Pr kvartal: Kr 575,- Pr halvår: Kr 1150,-. Helår: Kr 2200,-* Ring før kl 12.00, og du har avis neste dag. Tlf mai program 2010

33 Ved siden av Rema 1000 på Ullvaren Th. Sommerschields gt Namsos Telefon: Telefax: E-post: OLE INGEBRIGTSEN A.S Rolluags gt. 4, 7800 Namsos - Tlf Kom inn og se det store utvalg av farvede og klare kontaktlinser og våre stilrene brillemodeller. * OPTISK KLINIKK * VERKSTED * BRILLER * KONTAKTLINSER 1. mai program

34 Vi har fagfolkene og gjør jobben hurtig og fagmessig. Utskifting av ruter til personbiler, buss og lastebiler med garanti. Østre byområde 7800 Namsos Telefon Fax Mobil Abel Meyersgt NAMSOS E-post: Skal du ha selskap? Ring Selskapslokaler og catering! mai program 2010

35 NAMSOS Du finner oss i Alcaden Klingaveien Namsos Telefon Namsos Østre Byområde Tlf Alt du trenger for å gjøre det hjemmekoselig! Namsos Steinkjer Verdal Trondheim Ålesund NAMSOS RØRVIK Briller Kontaktlinser 1. mai program

36 Sverresgt Namsos Tlf TRAFIKKSKOLE LO-senteret Finn Christiansens veg 10, 7800 Namsos Mobil: Bil- MC- moped-opplæring. VIDEOSKOLEBILEN E-post: Forsidefoto: Geir Tore Mjønes Trykk: DesignTrykk AS, Namsos

FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene

FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011 program Samhold gir styrke Program - se midtsidene Vi gratulerer med dagen, og ønsker alle våre fagforeningskamerater lykke til med feiringen! BLI MEDLEM I FAGFORENINGEN

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no oktober, nr. 13/2008 årgang 6 Savner fagbevegelsen

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no oktober, nr. 13/2008 årgang 6 Savner fagbevegelsen oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no oktober, nr. 13/2008 årgang 6 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

Europeisk arbeidsliv i krise!

Europeisk arbeidsliv i krise! Nr. 1 2013 Årgang 19 Europeisk arbeidsliv i krise! Norge neste? VALG 2013 Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK Innhold 01 Redaktørens Lille Hjørne 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder

Detaljer

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk

Arbeiderpartiets grunnsyn. - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Arbeiderpartiets grunnsyn - et skoleringshefte om Arbeiderpartiets verdier og grunnlaget for vår politikk Dette heftet gir en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets grunnsyn og over grunnleggende skillelinjer

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Samleskinnen. 100 år i kamp for medlemmene

Samleskinnen. 100 år i kamp for medlemmene Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2008 Årgang 13 1909-2009 100 år i kamp for medlemmene 100 års feiringen blir en jubileumsfest for alle medlemmene i fagforeningen med

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. er det slik du vil ha det? det er du som bestemmer! Dette kan du lese om: Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2013 Årgang 18 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Dette kan du lese om: Sosial dumping i tunneler ATEA konflikten Don t try this at home Tariffprosessen frem mot 2014 Automasjonsfag

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker

Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Innstilling fra redaksjonskomiteen for Andre politiske saker 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Uttalelser Andre politiske saker

Uttalelser Andre politiske saker Uttalelser Andre politiske saker Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 7. 10. april 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo 1 Uttalelser... 1 Andre politiske saker... 1 Arbeid gir velferd Arbeiderpartiet

Detaljer

Stibo - Nordens største trykkeri

Stibo - Nordens største trykkeri Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 2 juni 2013 98. årgang Stibo - Nordens største trykkeri Side 14-15. 3D-print noe for grafisk? Side 6-7. Inntrykk fra LO-kongressen 2013. Side 8-9. Aktivist og

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

Innvandrere er en ressurs alderdom i fattigdom! Ikke la Stortinget stjele pensjonen din!

Innvandrere er en ressurs alderdom i fattigdom! Ikke la Stortinget stjele pensjonen din! Rødt Nytt Avisa til Rødt nr. 1 2008 Nei til Innvandrere er en ressurs alderdom i fattigdom! Forsvar dagens AFP! «Hvor mange innvandrere er kommet i arbeid av statens penger til integrering?» Det spør Hugo

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Støtt streiken ved kommersielle sykehjem!

Støtt streiken ved kommersielle sykehjem! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 8 2012 B-Postabonnement Foto: Anja Rolland. Foto: Ruben Fagereng/CC. Foto: Genbass/CC. LEDER: Streiker for pensjon: Støtt streiken ved kommersielle sykehjem! Folkevalgtkampanje:

Detaljer

Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit

Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit Valget er ditt Leder av Fellesforbundet, Arve Bakke. Stoltenberg-regjeringen har skapt tillit Jens Stoltenberg og hans rødgrønne regjering har ført en konsekvent politikk for å hindre arbeidsledighet.

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer