FULLDISTRIBUSJON. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON 1. MAI MAI NAMSOS 2010 program Samhold gir styrke Program - se midtsidene

2 Vi gratulerer med dagen, og ønsker alle våre fagforeningskamerater lykke til med feiringen! BLI MEDLEM I FAGFORENINGEN VI TILBYR SOLIDARITET TRYGGHET I JOBBEN FORSIKRINGSORDNINGER KURSER OG STIPENDIER JURIDISK HJELP MEDINNFLYTELSE I ARBEIDET Leder: Venke Heimdal Telefon: Kasserer: Geir Tore Mjønes Telefon: i Namsos og Omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon E-post:: Hjemmeside: LO s distriktskontor, Nord-Trøndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer Telefon: Det lønner seg å være LO-organisert 2 1. mai program 2010

3 Dagens talere John Patric Lado, SV Født i 1967 i Sudan. Flyttet til Norge i august Utdannet sosionom i Tanzania og i Norge. Avdelingsleder ved Namsos Mottakssenter, avdeling for enslige mindreårige. Styremedlem i Namsos SV. Styremedlem i Namsos Røde Kors, og Styremedlem, Nord-Trøndelag kulturvernrådet. Bor i Namsos. Dordi Haugen, AP Leder Namsos Arbeiderparti. Representant i Namsos kommunestyre for AP siden Nestleder i utvalg for Service i Namsos kommune. Styremedlem i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Styreleder for Rian-Galleriet. Arbeider som lærer på Olav Duun vg skole. Født og oppvokst i Tune i Østfold, har bodd 30 år i Trøndelag. APPELANTER: Hanne Hestø Ness Venke Heimdal Appelant fra AUF Appelant fra LO 1. mai komiteen Leder: Hanne Lise Fahsing LO Kasserer: Tom Knobloch FAG Sekretær: Knut Holm NKP Styremedlem: Rolf Haugan SV Dordi Haugen AP Bjørn Helmersen EL&IT Karin Sinnes FAG 1. mai program

4 ...NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER Kontakt din lokale installatør. Vi er der du bor. Tlf NAMSOS LAUVSNES OVERHALLA JØA mai program 2010

5 1. mai 2010! Hei Kamerater Samarbeid for arbeid Vi har en sterk fagbevegelse og har et godt regulert arbeidsliv i Norge, LO har medlemmer i ryggen når vi fronter våre krav. Allikevel må det sies at enkelte arbeidsgivere bryter både lover og regler i arbeidslivet. LO S Sommerpatrulje besøkte fem tusen bedrifter i løpet av 3 uker i fjor sommer, i hver femte bedrift avdekket sommerpatruljen så graverende brudd på lover og regler at det endte med anmeldelse, enten til arbeidstilsynet, politiet eller annen offentlig myndighet. De aller første tariffavtalene ble inngått i 1870 årene, og det er med avmakt man kan lese i media at faktisk nå 140 år etter så må enkelte streike for å få en tariffavtale, med argumentasjon fra arbeidsgiver at det blir for dyrt å drive viss de må inngå tariffavtale. Dette viser at det finnes useriøse arbeidsgivere som er villig til å utnytte arbeidstakerne. Vi har fortsatt behov for å markere 1 mai som arbeidernes kampdag. Sykehuset vårt er igjen truet av kutt i tjeneste - tilbud. På årets morsdag var jeg på markering mot nedleggelse av fødeavdelingen ved sykehuset vårt. I Soria Moria har SV, AP og SP lovet at ingen lokalsykehus skal legges ned. Men like viktig er det å opprettholde tjenestene/tilbudene ved våre lokalsykehus. Sykehusene trues gang på gang med nedleggelse av tjenester. Vi har siden 2002 hatt en styringsform i sykehusene som baserer seg på bedriftsøkonomiske prinsipper som f.eks regnskapsmodellen og markedstenkning( bestillerutfører modell). Pasienter blir behandlet som et produkt. Denne Reformen gir en politikk som det ikke ligger intensjoner for i Soria Moria og er heller ikke forenelig med fagbevegelsens grunnprinsipper. Det ville være et korrekt politisk valg å gå bort dagens styringsform. Vi erfarer nå at sykehus blir vedtatt nedlagt uten at politikerne har noe de skal ha sagt, helseforetakene er pålagt å gå i balanse etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Helseforetaksloven må behandles på nytt i regjeringen og storting. Sykehusene må tilbake til politisk styring. Økonomistyringsreformen er en trussel for hele velferdsstaten. Gjennom tiltakspakker og satsing på offentlig sektor fra regjeringen er Norge mindre ramma av finanskrisen enn de fleste andre europeiske land. LO I Namsos og Omegn forutsetter at denne innsatsen fortsetter, og at alle tilgjengelige virke - midler blir tatt i bruk for å holde arbeidsløsheten nede. I tillegg må de arbeidslediges vilkår for - bedres, blant annet ved å heve dagpengesatsene. Det er urettferdigheter i lønnsdannelsen i Norge. Til tross for erklærte målsettinger som å satse på både lavlønn og likelønn, er det fortsatt store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og mange grupper er fortsatt lavtlønte. Retten til heltid er en viktig del av kampen for likelønn. Regelverket må strammes opp, slik at dette blir en reell rettighet. Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon 1.mai Årets aksjon: Folk forandrer verden. Bli med! har fokus på rettferdig fordeling av makt og ressurser i Sudan hvor vi støtter demokratibevegelsen i arbeidet med frie valg og rettigheter for kvinner, i Kambodsja hvor vi hjelper fattige til å organisere seg mot tvangsflytting og i Ecuador hvor vi støtter urfolkets rett til å organisere seg i kampen for rettigheter til sitt eget land og oljerikdom. Mang en kamp er vunnet og mang en kamp er tapt, vi kjemper daglig for å beholde opparbeidede rettigheter. Dagen i dag er viktig for samhold i egne rekker og ikke minst for internasjonal solidaritet. Gratulerer med dagen alle sammen og møt opp til 1. mai tog og markering i samfunnshuset. Venke Heimdal Leder LO I Namsos og Omegn 1. mai program

6 Solidaritetsdag Ser vi på forholdene rundt om i verden, forstår vi at 1. mai fremdeles er aktuell. Den Frie Faglige Internasjonale som LO i Norge er til sluttet har som sin hovedparole: BRØD, FRED OG FRIHET. I største delen av verden er det fremdeles aktuelt å slåss for det som vi kaller vanlige menneskerettigheter. Om vi bare ser på den internasjonale situasjonen, er det full grunn til fremdeles å markere 1. maidagen. Fra fagbevegelsens side har det alltid vært lagt stor vekt på arbeidet med miljøspørsmål, både arbeidsmiljøet og det ytre miljø vi skal ferdes i, enten i bomiljøet eller fritidsmiljøet i skog og mark. Vi har kommet langt, men det er langt til vegs ende. Ennå er det slik at mange får varige skader fordi arbeidsplassen sliter unødig på helsa. Det er således fremdeles mange krav å stille på 1. mai. Trivsel og trygghet i arbeid og fritid NAMSOS ARBEIDERPARTI Leder: Dordi Haugen Mobil E-post: Kasserer: Arne Bjørnseth Moe Tlf BANGSUND OG KLINGA ARBEIDERLAG Leder: Geir Ottesen Mobil E-post: NAMSOS ARBEIDERLAG Leder: Sten Jønsson Mobil E-post: NAMSOS AUF Leder: Hanne Hestø Ness Mobil E-post: 6 1. mai program 2010

7 Namsos Arbeiderparti Samarbeid for arbeid Dagens hovedparole er SAMARBEID FOR ARBEID. Vi lever av hverandres arbeid, har statsminister Jens sagt. Alt henger sammen med alt, sa Gro en gang. Det kan høres både selvsagt og banalt ut, men tenker en nærmere etter, så ligger det mye i dette som hører til 1. mai. Solidaritet, at vi er avhengig av hverandre i dette samfunnet og dermed at fag - organisasjonenes arbeid er viktig. I år har de lagt vekt på et løft for de lavtlønte og likelønn. For kvinner i lavtlønnsyrker gjelder det også å fjerne ufrivillig deltid, det vil si å skaffe forutsigbare arbeidsforhold. Her har vi fortsatt langt igjen til målet, også her i Namsos. Arbeid til alle og utvikling av velferdsstaten har vært Arbeiderpartiets mål i alle år. For den enkelte er det vesentlig ikke bare økonomisk, men også for selvfølelsen å ha et arbeid. Arbeid betyr så mye mer enn å sikre folks økonomi. For samfunnet er det avgjørende for å opprettholde kjøpekraft og aktivitet. Utfordringer i tida framover er fortsatt å få til et inkluderende arbeidsmarked og hindre at enda flere blir stående utenfor arbeidsmarkedet mot sin vilje. Finanskrisen ga oss en påminnelse om at det er viktigere enn noen gang å kjempe for velferdsstaten. Det er behov for statlige myndigheter som kan regulere markedsøkonomien, slik at folks velferd kan sikres. Grunnlaget for arbeidsplassene er en sterk konkurranseutsatt industri. Vi må ha en inntjening for å opprettholde en sterk offentlig sektor. For å skape nye jobber i åra framover må vi sørge for midler til innovasjon, forskning og næringsutvikling. Høy kompetanse innen teknologi må til for å sikre fortsatt industriutvikling. Det er også en forutsetning for å få til skikkelig økning for lavtlønnsgruppene og likelønn. En sterk fagbevegelse med innflytelse må til for å sikre gode arbeidsvilkår og hindre sosial dumping. La oss sørge for at arbeidet mot disse målene kan fortsette! Lokalt har vi sett i år at folk engasjerer seg, enten det er for sykehuset, rock`en eller idretten. Godt arbeid er også gjort for å skape grunnlag for at Synnøve Finden starter igjen, med nye arbeidsplasser som resultat. I år er det 70 år siden landet ble okkupert. Minnet om dette får oss enda mer til å verdsette freden, fri heten og demokratiet som vi har i dag. Namsos Arbeiderparti vil også i år oppfordre alle til å støtte Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon 1. mai. Pengene skal gå til prosjekter i Sudan, Kambodsja og Ecuador for å styrke demokrati og hindre fattigdom. Gratulerer med dagen alle sammen! For Namsos Arbeiderparti Dordi Haugen 1. mai program

8 Støtt opp om våre lokale fagforeninger! Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund avd medlemmer Leder: Johannes Brøndbo, Lauvhammarvegen 11, 7820 Spillum, tlf epost: Kasserer: Gunnar Sveberg, Kattmarkvegen 4, tlf: Trøndelag Energiforening 1200 medlemmer LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: Namsos energiforening Leder: Geir Tore Mjønes, Telefon: E-post: NTE klubb av EL&IT-forbundet Leder: Jan Inge Kaspersen Mobiltlf.: E-post: Gruppe Namsos: Kjell Ivar Kjærstad, Mobiltlf.: E-post: 8 1. mai program 2010

9 Namsos: Tor Jørgen Vannebo Nordreina 10, 7820 Skage E-post: SKOLENES LANDSFORBUND NORD-TRØNDELAG Leder: Kjell Arne Jensen Bjørkv. 3, 7863 Overhalla Tlf E-post: Kasserer: Frode Skjervø, Kringla 7710 Sparbu Telefon: E-post: frode Trøndelag krets 2300 medlemmer Namsos: Bjørgulf Andersen 7819 Fosslandsosen mobil: E-post: Leder postkom: Tove Brekke - Mobil Boks 6130 Sluppen, 7435 Trondheim Tlf.: E-post: VI HILSER VÅRE MEDLEMMER PÅ 1. MAIDAGEN Fagforbundet Avd. 094 Kontortid: Telefon: fax: mobil: epost: Leder: Karin Sinnes Gamlebyvei 2 E, 7800 Namsos Mobil: Hovedtillitsvalgt: Torunn Pedersen Kasserer: Jon Saur Lilleenget, 7800 Namsos Tlf Fagforbundet Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Namsos Kontortid: Alle hverdager kl Sykehuset Namsos tlf / Hovedtillitsvalgt: Annie Wennevik, Horka, 7863 Overhalla Telefon: epost: 675 medlemmer 417 medlemmer Leder: Ingegjerd S. Sandberg, Vattaveien 5c Telefon: mai program

10 Nord-Trøndelag Bakeriarbeiderforening Avd. 448 medlemmer Leder: Elin Eide Kasserer: Barbro Inderdal 7884 sørli 7884 sørli Mobil: Mobil: Fellesforbundet i Namsos og omegn LO-senteret, Finn Christiansens veg 10 Telefon: Telefax: E-post: Leder: Øyvind Snilstveit Mobil: Utvorda Nord-Statland E-post: Avd. 146 Vi gratulerer med dagen! 1049 medlemmer Organisasjonsarbeider: Knut Skaale, Telefon: E-post: Leder: Erling Weydal, Telefon: Mobil: Fax: E-post: Bakke Gaard, Innherredsv. 3, 7014 Trondheim Telefon: medlemmer Namsoskontakt: Geir W. Knobloch Daltrøa 4 Telefon medlemmer i Namsos Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 8 Midt-Norge Folkets Hus, 7011 Trondheim Hovedkontor Trondheim: Telefon: Kjell Iversen, Mobil: E-post: Kontor Steinkjer: LO-senteret, Kongensgate 26, 7713 Steinkjer Mobil: mai program 2010

11 Transportklubben i Trønderbilene 164 medlemmer Leder: Bjørn Olden, Rånes, 7170 Åfjord Mobil: E-post: Kasserer: Bjørn Hals, Adelstens Elnans veg 10, 7800 Namsos Mobil: avd medlemmer NAMSOS KJØTTINDUSTRIARBEIDERFORENING Leder: Åge Wiik, Strandvegen 70 Telefon: Kasserer: Jan K. Johansen, Ludvik Kr. Daas veg 6 Telefon: HK Nord-Trøndelag Samfunnshuset, 7713 Steinkjer HANDEL OG KONTOR I NORGE Leder: Bjørg Alise Jørstad - Mobil Kasserer: Margit Sofie Aune - Mobil Kontaktperson i Namsos: Anders Ytterdal - Mobil: Gratulerer med 1. mai dagen! Hjørdis Henriksen Hovedtillitsvalgt i EL&IT Klubb Opplysningen Telefon: Mobil: Medlem av IKT-bransjens fagforening Hanne Lise Fahsing Tillitsvalgt i EL & IT, Klubb Opplysningen avd. Namsos Ved Opplysningen 1881 AS Tlf: E-post: 1. mai program

12 Gratulere med 1. mai dagen 2010 Namsos SV hilser alle på arbeidernes internasjonale kampdag. Med parolene Frihet, Likhet og Brorskap har fanene vaiet i over 100 år på denne dagen. Ulike mennesker like muligheter er SV sitt slagord. Et slagord som oppsummerer både ideologien og drømmen. SV sin ideologi er bygd på troen på det enkelte menneskets iboende kraft og ressurser. Men for at menneskets muligheter skal kunne realiseres må de sosiale og samfunnsmessige hindringene rives. Også i dag opplever mange at livet begrenses ut fra økonomiske, sosiale eller kulturelle stengsler. Over hele kloden ser vi mennesker lide grunnet sult, fattigdom eller krig. Stengsler grunnet fattigdom, sosiale eller kulturelle hindringer opplevere også mange i Norge. Særlig ille er dette når barm rammes. SV sin drøm er å bidra til et samfunn der menneskene får utvikle sine evner, muligheter og talenter slik at de får realisere sine egne drømmer om det gode liv. Da må samfunnet reguleres slik at dette er mulig. Da må markedskrefter reguleres. Og da må samfunnet utøve en omfordelingspolitikk slik SV sitt tidligere slagord Del Godene blir oppfylt. Den internasjonale solidaritetsdagen setter på dagsordenen de store spørsmålene for folk flest. Og da mener jeg virkelig folk flest - altså folk flest i alle verdens land. Og folk flest i alle verdens land er opptatt av 3 hovedsaker: 1. hvordan sikre oss et godt og trygt liv i fred og frihet. 2. hvordan sikrer vi at alle får dekket våre basale behov til mat, omsorg og pleie. 3. hvordan sikre gode levevilkår for våre barnebarn og oldebarn. Dette er de store utfordringer ingen andre enn den internasjonale arbeiderbevegelse og den internasjonale miljøbevegelse har muligheter til å løse. Men enhver mulig løsning forutsetter at løsningene er basert på solidaritet med det svakeste ledd. Å bidra til dette var SV sin visjon da vi gikk inn i et rød-grønt regjeringssamarbeid. SV ser fortsatt på dettes som det viktigste politiske prosjektet og bruker alle sine krefter på dette. På 1. mai må det være lov å si at selv om mye er oppnådd ønsker SV at det hadde vært mulig med noen sterkere grep. Norge har behov for enda mer rød-grønn politikk. SV er beredt til å kjempe videre for - enda bedre miljøpolitikk - en enda bedre fordelingspolitikk - en styrket fattigdomsbekjempelse - for en utenrikspolitikk der Norges bidrag i Afghanistan er basert på sivil innsats uten norske soldater i landet. I Namsos er SV opptatt av at de rød-grønne partiene kunne samarbeide om en sterkere rød-grønn kommunepolitikk. Årets 1. mai-taler i Namsos er John Lado som vi er så heldige at vi har som medlem i styret i Namsos SV. Slutt opp om årets 1.mai-arrangement og bidra samtidig i årets innsamlingsaksjon som Norsk Folkehjelp har. For Namsos SV Kåre Aalberg leder Namsos SV ønsker alle velkommen til aktivitet i lokallaget. Vi har åpne gruppemøter mandager kl til på LO-huset. Vi har ulike annonserte møter og tilstelninger. Ønsker du å være med på laget, ta kontakt med noen av oss i styret eller kommunstyret. Hilsen Kåre Aalberg - Telefon E-post: Opplysninger om SV finner du på mai program 2010

13 Namsos Storsenter - telefon VI HAR BUNADSSØLVET Her kan du bruke Sentrumsgavekortet SIKTEDUKFABRIKKEN AS NAMSOS Løvveien 2, 7820 Spillum Telefon: Faks: VI RENSER deres garderobe kjemisk - hurtig og pent Innlevering på Spillum Telefon Telefax mai program

14 NKP i Namsos 1. mai 2010: Støtt arbeiderbevegelsa! Arbeiderbevegelsa har i store deler av det 20. århundre satt dagsorden for velstandsutviklinga og tryggheten til folk. Her i landet har vi hatt ei dominerende arbeierbevegelse. Den har brukt sin oppslutning til å bedre folks levekår. På grunn av sin styrke så har arbeiderbevegelsa brukt sin demokratiske rett innenfor det borgerlige samfunnet til å bedre folks levekår. Borgerskapet ble tvunget til å gå med på ei demokratisering av sitt politiske herredømme. De har blitt tvunget til å gi sosialpolitiske konsesjoner til befolkningen her i landet. Arbeiderbevegelsa har oppnådd store konsesjoner. Med paroler som: Solidaritet, utjevning, sosial sikkerhet og fred, har utviklinga av leveforholdene for befolkningen blitt bedret til det vi ser i dag. Men hva med framtiden? Er denne samfunnsutviklinga bærekraftig? Makter det borgerlige samfunn å løse de utfordringer som vi i dag står overfor? Gjennom globalisering av økonomien så stikker borgerskapet av med størstedelen av verdiskapingen omkring i verden. Hittil har det borgerlige samfunnet med kapitalistisk produksjon bare klart å vokse eller hatt kriser som alternativ. I de siste årene har den økonomiske krisen slått inn over verden for fullt. Grådighetskulturen i det internasjonale borgerskapet må bære hovedskylden. Det borgerlige samfunn gir oss en spekulasjonsøkonomi som er helt uten demokratisk kontroll. De styrte mot en internasjonal bankkrise. De utviklet en verdensomspennende lavkonjunktur. Belønningen var at de fikk ny frisk kapital. Det ble pumpet inn utrolige summer i det internasjonale borgerskapets foretak. De fleste OECD landene har derfor i dag ei så stor statsgjeld, budsjettunderskudd og underskudd på betalingsbalansen med andre land at deres evne til å opprettholde folks velstand er sterkt begrenset. Derfor selges nå unna statlige foretak for å finansiere statsbudsjettene og gjelden. Vi får en økt monopolisering og konsentrasjon av kapitalen. Vi ser også at det borgerlige samfunn ønsker mindre utgifter til folks velferd. Derfor ser vi at i de fleste land så angripes i dag befolkningens sosiale nettverk. Så denne krisen kan internasjonalt bli både dyp og brutal. Det er også denne gangen vanlig folk omkring i verden som er offer krisen. Arbeidsledighet, gjeldskriser, reduksjoner og eventuelle avviklinger av velferdsgoder. Disse sosialpolitiske velferdsgoder som borgerskapet tidligere var nødt til å gi befolkningen søker de nå å trekke tilbake. Vi står overfor samfunn med større usikkerhet og spenninger. Norge har så langt stort sett vært unntaket. Dette på grunn av oljefondet. Vi kommunister mener at dette borgerlige demokratiet er et begrenset demokrati. Vi ønsker å utvide dette demokratiet til også å bli et økonomisk demokrati Vi ønsker å få til demokratiske strukturer også innenfor økonomien. Økonomisk demokrati betyr at befolkningen kommer inn på eiersida og blir med i beslutningsprosessen. Våre visjoner er derfor at vi utvider det politiske demokratiet til også å omfatte et økonomisk demokrati. Dette er en demokratisering vi det sosialistiske utviklingstrinn. Vi kommunister ønsker et samfunn, med ei bærekraftig utvikling. Med trygghet og stabilitet for framtiden Fordele resursene mer rettferdig.. Bare da kan vi ta vare på de skapte verdier. Bare et sosialistisk demokrati kan i dag åpne veien for ei bærekraftig utvikling. Vi mener at det er det neste trinn i samfunnsutviklingen. Lengre frem når samfunnet er demokratisert på alle områder har vi nådd det kommunistiske utviklingstrinn. Støtt dagen! For NKP i Namsos Knut Holm mai program 2010 Abonner på FRIHETEN Norges eneste kommunistiske avis! Grunnlagt illegalt i 1941 Vi bringer: Politisk bakgrunnstoff og kommentarer med vinkling du ikke finner i andre aviser! Prøveabonnement for 4 mnd. koster 250 kr. Tlf Faks

15 Stor leketøysavd. Egen hobbyavd. med kjempeutvalg. Kvalitet og god service. Deres leverandør av skolebøker, skolemateriell, kontorutstyr og datautstyr til fornuftige priser. Pinaveien Namsos Telefon Telefax Vi snakkes! 1. mai program

16 Dagens meny og á la carte-servering VI HAR 17 OVERNATTINGSROM HOTELL BORDBESTILLING FAX: Restaurant La Sirenetta Mobilt Brebånd - på nett overalt TELECONSULT AS Telefon E-post: Havnegata 14, 7800 Namsos mai program 2010

17 Konfirmasjoner Frigjøringsdag Kristi himmelfartsdag Grunnlovsdag Pinse 1. mai program

18 1. mai program i Namsos Kl : Kl : Kl : kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Bangsund Hornmusikklag spiller på Klinga bo- og servicesenter. Blomstermarkering i Russerparken. Taler: Nadja Roganina. Æressignal. Kransnedleggelse ved de sovjetiske soldaters grav på Vemundvik kirkegård. Taler: Aslaug Tinglum Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal. Kransnedleggelse ved minnesmerke over falne franske soldater på Namsos kirkegård. Taler: Inger Camilla Storøy Mohrsen Musikk: Bangsund Hornmusikklag. Æressignal Lunsj på Lo-sentret Kransnedleggelse ved Oskar Hoddøs minnesmerke i Vika. Musikk: Namsos Musikkorps. Taler: Jorid Holstad Normeland. Æressignal. Oppstilling av demonstrasjonstog ved minnesmerket over Oskar Hoddø i Vika, toget går til Kirkehaugen. Musikk: Namsos musikkorps. Kransnedleggelse ved minnestenen over Namsos krigsofre og minnestenen over engelske falne. Musikk: Namsos musikkorps. Taler: Arnhild Holstad. Æressignal. Gratis kaffe og kaker i Samfunnshuset. Demonstrasjonstoget fortsetter til Samfunnshuset. Arrangement i Samfunnshuset. Se neste side. ARBEID TIL ALLE Flaggborg Musikk AP-fane SV-fane NKP-fane Parole 1: Oppretthold tjenestene ved Sykehuset Namsos Parole 2: Nei til ufrivillig og ulovlig deltidsarbeid Parole 3: Parole 4: Ingen kutt i dagens uførepensjon Internasjonal parole mai program 2010

19 1. MAI på Samfunnshuset Kl Velkommen Musikk APPELL ved Venke Heimdal leder LO i Namsos og omegn Allsang APPELL ved Hanne Hestø Ness AUF Musikk HOVEDTALERE John Patric Lado SV Dordi Haugen AP Musikk Noen ord fra AMNESTY INTERNATIONAL Noen ord fra Norsk folkhjelp Internasjonalen Konferansier: Thoralf Fahsing GRATIS ADGANG På Namsos Kino 1. mai: IRON MAN 2 Kl act/eventyr m/ Robert Downey jr. 2 t. 7m. 11 år Kr.90 (S) Les mer om kinoprogrammet og filmene på: FATTERN Kl svensk komedie, regi: Fares Fares, 1t 37m 7 år U/V Kr.85 (L) 1. mai program

20 Bank. Megler. Og deg. Vi har samlet alle tjenestene du trenger for å gjøre boligjakten enklere og resultatet bedre. Ta kontakt for å få vite mer. SpareBank 1 SMN: Ring eller se smn.no EiendomsMegler 1: Ring eller se eiendomsmegler1.no mai program 2010

21 DEN LOKALE FAGBEVEGELSE OG LOs UTVIKLING I NAMSOS OG OMEGN De første fagforeninger i Namsos ble stiftet allerede før århundreskiftet, nærmere bestemt i april Det var under ledelse av agitatoren Hans Berntsen at følgende tre fagforeninger ble stiftet: Sagarbeidernes fagforening, Snekker og Tø mmermennenes forening og Lø sarbeidernes forening. Fra 1898 og fram til 1924 hadde antallet fagforeninger øket fra 3 til 26. Den første SAMORGANISASJONEN ble dannet den 24. mai 1924 med Knut Nesjan som formann og fikk navnet Namdal Faglige Samorganisasjon. I 1928 ble Adolf Holm valgt til sekretær i Samorganisasjonen, året etter ble han formann, og dette vervet hadde han til omlegginga i Samorganisasjonene ble da omdannet til distriktsorganisasjoner, og Helgeland kom med i arbeidsområdet sammen med Namdalen. Adolf Holm ble nå ansatt som fastlønnet distriktssekretær. Fra 1924 og fram til krigen i 1940 økte antallet fagforeninger fra 26 til : Samorganisasjonens distrikt som nå er utvidet har fått navnet Namdal og Helgeland Faglige Samorganisasjon. Angel K. Strø m, Namsos er valgt til formann. 1948: I Samorganisasjonens distrikt blir Namsos Faglige Utvalg opprettet og får kontor i Namsos. 1959: Organisasjonsendringer i LO fører til at Namsos og Omegn Faglige Samorganisasjon blir dannet den 1. januar : Edvard Løvmo ble valgt til formann. 1961: Arild Fredriksen ble formann, og virket helt fram til : Kommunesammenslåingen får også innvirkning på Samorganisasjonen, årsmøtet den 6. april 1964 endrer navnet til Namsos Faglige Samorganisasjon. 1982: Jan K. Johansen, formann. 1983: Ludvik Broteng, formann. 1990: Thor Valseth ble ny leder. 1991: Odd J. Johansen, leder. 1996: Samorg oppretter LOsenter i det tidligere asylmottaket på Solvang og blir utpekt til ett av åtte forsøkssenter i landet (LO s organisasjonsprosjekt). 1997: Indre Namdal Faglige Samorganisasjon beslutter å nedlegge sin virksomhet, og medlemmene blir overført til Namsos Faglige Samorganisasjon. LO-kongressen vedtar at de Faglige Samorganisasjonene heretter skal hete LO i..., og at styrene i de lokale LOavdelingene skal velges blant styremedlemmer i de tilsluttede fagforeningene, fortrinsvis blant ledere og nestledere. 1998: Geir Tore Mjønes ny leder i LO i Namsos 2001: LO i Namsos skifter navn til LO i Namsos og Omegn. 2002: Edvin Mansæterbakk ny leder i LO i Namsos og Omegn. 2003: Tom Knobloch, leder. 2004: Asbjørn Haugan, leder. 2005: Venke Heimdal ble som den første kvinne valgt til ny leder i LO i Namsos og Omegn. 1. mai program

22 22 1. mai program 2010

23 1. mai-aksjonen 2010 går til inntekt for organisasjoner i Ecuador, Kambodsja og Sudan som arbeider for rettferdig fordeling av makt og ressurser. Dette er grasrot - organisasjoner som med støtte fra Norsk Folkehjelp arbeider for endring i sine samfunn. Støtt aksjonen direkte nå! 1. mai-aksjonen 2010: Folk forandrer verden I Latin Amerika pågår en politisk kamp der folk organiserer seg lokalt for å endre maktstrukturer og for å få tilgang til naturressursene. I Ecuador støtter Norsk Folkehjelp lokale organisasjoner i organisasjonsbygging og demokratiseringsarbeid. Støtten til organisasjoner av urfolk nasjonalt og lokalt har resultert i at urfolks rettigheter nå er anerkjent av grunnloven. I Kambodsja blir mange fattigbønder og slumboere tvangsflyttet på grunn av tomtespekulasjon fra utenlandsk storkapital; ofte kinesiske eller sørkoreanske selskaper. Over mennesker bare der er berørt. Norsk Folkehjelps lokale samarbeidspartnere underviser folk om deres rettigheter i forhold til tvangsflytting. Dette mobiliserer folk selv til å organisere seg mot utenlandske selskaper. Sudan står foran en avgjørende folkeavstemning og valg. Norsk Folkehjelp bistår SPLM i overgangen fra geriljabevegelse til politisk parti. For at folket i Sudan skal få et fremtidig liv bygget på demokrati er det viktig at de mange religiøse og etniske gruppene ikke blir marginaliserte i kampen om landrettigheter, olje og andre ressurser. Norsk Folkehjelp støtter folk i Sudan fra krig til demokrati. Til det trengs det bistand, men det er ikke nok! Minst like viktig er økt politisk engasjement og påtrykk. Den norske regjeringen må nå vise politisk mot til igjen å løfte utviklingen i Sør-Sudan på den internasjonale politiske dagsorden. Slik forandrer folk verden. Bli med på 1. mai-aksjonen 2010! Aksjonen er en felles dugnad for hele arbeiderbevegelsen med LO, Arbeiderpartiet, SV og Norsk Folkehjelp med tilhørende ungdomsorganisasjoner i spissen. Kontonummer for aksjonen er mai program

24 Internasjonalen Opp alle jordens bundne trelle, opp i som sulten knuget har! Nu drønner det av rettens velde, til siste kamp det gjøres klar. Alt det gamle vi med jorden jevner, opp slaver nu til frihet frem! Vi intet svar, men alt nu evner til rydning for vårt samfunns hjem. Så samles vi på valen seiren vet vi at vi får, og Internasjonalen skal få sin folkevår. Så samles vi...o.s.v. Arbeider, bonde, våre hære, de største er som stevner frem! Vår arvedel skal jorden være, vi sammen bygge til vårt hjem. Som av rovdyr vårt blod er blitt suget, men endelig slår vi dem ned. Og mørket, som så tungt oss knuget gir plass for solens lys og fred mai program 2010

25 Brødr. Ytterdal as Telefon Fax Pål: Paul Ove: ALLE VINNER NÅR VI KJØPER INN STORT! STORMARKED Odd Ingebrigtsen as Pinaveien Namsos Telefon Telefon Postboks 304, 7801 Namsos Besøksadr.: Industriveien 8, 7820 Spillum Mestergull Gullsmia Namsos Amfi: tlf mai program

26 Telefon: Telefax: RADIO TV RADIOKOMMUNIKASJON MUSIKK HVITEVARER WEB SHOP Pinaveien Namsos Telefon Fax Åpent for alle bare lave priser AMFI Tlf Fax E-post: ULLVAREN Tlf Fax E-post: Åpningstider: Mandag-Fredag: 7-23 Lørdag mai program 2010

27 café Åpningstider: (20) Café: mai program

28 Postboks 489, 7801 Namsos Feier - Maler - Byggtapetserer - Murer - Trevare- og møbelsnekker - Trelast - Salg av byggevarer - Forskaling - Betong og grunnarbeidsfaget - Armerings-faget - Tunnel- og fjellarbeidsfaget - Glass - Industriell trehusproduksjon - Kobber og blikkenslager - Rør-legger - Betongindustri - kontorfaget For nærmere informasjon, kontakt OBN, tlf Mobil / Fax: Telefon Mobil Industriveien Spillum E-post: www. namsosvaretaxi.no Dit du vil - når du vil NAMSOS Tlf Fax mai program 2010

29 Alt i blomster til alle anledninger! Sverresgt NAMSOS TELEFON Alt i brødvarer Sentrumskvartalet Husqvarna butikken Namsos as Havnegata 11 Postboks 154, 7801 Namsos Telefon Telefax ENGROS DETALJ Sandgata 2 Postboks Namsos Ta kontakt på telefon Fax: BILDELER BILREKVISITA TIL ALLE TYPER BILER 1. mai program

30 SKOFORRETNING KUNDEVERKSTED Tlf Telefax Havnegt NAMSOS Snippen Tlf kiosk Avd. Namsos Tlf. kontor Fax: Serviceboks 1009, 7809 Namsos mai program 2010

31 Seiren følger våre faner Seiren følger våre faner fram gjennom stormer og strid, løft dem høyt i sterke hender over vår jernhårde tid. Det er fedres dyre arv, de var trofast med der hvor slitets menn og kvinner for sin frihet stred. De gav kraft og pågangsmot når vi gikk til slag: Seiren følger våre faner! Arbeidsfolk, slå lag! Seiren følger våre faner! Kampluren gjaller på ny. Nå skal atter framtidsfolket samles fra bygd og fra by: Mennene fra harv og plog, verksted og kontor, kvinnene fra hus og hytter - folk fra fjell og fjord. Hele folket er på marsj frem mot nye slag. Seiren følger våre faner! Arbeidsfolk, slå lag! Seiren følger våre faner! Lytt til den jublende sang! Se det folketog som tolker arbeidets skapende trang. Bær mot fred og frihet fram røde faners brann vi går ut i dag å verge folkets fedreland. Mann og kvinne vær på vakt, klar til stridens dag. Seiren følger våre faner! Arbeidsfolk, slå lag! Tekst: Arne Paasche Aasen Melodi: Jolly Kramer-Johansen 1. mai program

32 Arrangement - lite eller stort - Programmet leverer vi! NAMSOS - STEINKJER - ORKDAL Telefon NAMSOS E-post: 7av10 namdalinger mener at NA er den viktigste kanalen for lokale nyheter For kun kr 7,25 * pr dag får du NA levert i postkassen din. Du kan velge om du vil betale: Pr mnd.: Kr 200,-. Pr kvartal: Kr 575,- Pr halvår: Kr 1150,-. Helår: Kr 2200,-* Ring før kl 12.00, og du har avis neste dag. Tlf mai program 2010

33 Ved siden av Rema 1000 på Ullvaren Th. Sommerschields gt Namsos Telefon: Telefax: E-post: OLE INGEBRIGTSEN A.S Rolluags gt. 4, 7800 Namsos - Tlf Kom inn og se det store utvalg av farvede og klare kontaktlinser og våre stilrene brillemodeller. * OPTISK KLINIKK * VERKSTED * BRILLER * KONTAKTLINSER 1. mai program

34 Vi har fagfolkene og gjør jobben hurtig og fagmessig. Utskifting av ruter til personbiler, buss og lastebiler med garanti. Østre byområde 7800 Namsos Telefon Fax Mobil Abel Meyersgt NAMSOS E-post: Skal du ha selskap? Ring Selskapslokaler og catering! mai program 2010

35 NAMSOS Du finner oss i Alcaden Klingaveien Namsos Telefon Namsos Østre Byområde Tlf Alt du trenger for å gjøre det hjemmekoselig! Namsos Steinkjer Verdal Trondheim Ålesund NAMSOS RØRVIK Briller Kontaktlinser 1. mai program

36 Sverresgt Namsos Tlf TRAFIKKSKOLE LO-senteret Finn Christiansens veg 10, 7800 Namsos Mobil: Bil- MC- moped-opplæring. VIDEOSKOLEBILEN E-post: Forsidefoto: Geir Tore Mjønes Trykk: DesignTrykk AS, Namsos

FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene

FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011. program. Samhold gir styrke. Program - se midtsidene FULLDISTRIBUSJON 1. MAI NAMSOS 2011 program Samhold gir styrke Program - se midtsidene Vi gratulerer med dagen, og ønsker alle våre fagforeningskamerater lykke til med feiringen! BLI MEDLEM I FAGFORENINGEN

Detaljer

Anstendig ARBEIDSLIV

Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Anstendig ARBEIDSLIV Sanghefte Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 2 Frihetens Forpost Tekst: Arne Paasche Aasen Mel.: Jolly Kramer Johansen Ser du byen og hjembygdas

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET

Sunnhordland. 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Sunnhordland 1. Mai 2015 Trygge jobbar for framtida - styrk arbeidsmiljølova PROGRAM HOVUDTALAR RUTH GRUNG ARBEIDARPARTIET Program 1. mai Stord Parken på Litlabø Kl. 09.00 Blomenedlegging ved Gruvearbeidarmonumentet.

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

17. mai. i Båtsfjord

17. mai. i Båtsfjord 17. mai i Båtsfjord 2009 Kjære Båtsfjordinger. leve og styresett. Siden disse ordene er skrevet noen dager i forkant må jeg få prise det fantastisk flotte været vi har. Håper dette også gjelder på selve

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen!

ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015. Kamerater gratulerer med dagen! 1 ROLF JØRN KARLSENS TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kamerater gratulerer med dagen! Helt siden de første arbeiderne i 1889 løftet sine paroler og sammen markerte arbeidernes internasjonale solidaritetsdag,

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013

Sortland Rotary Klubb JUNI 2013 JUNI 2013 Hva skjer hos Sortland Havn? Nye medlemmer Ny President og ny guvernør 1 JUNI 2013 Møte 4. juni 2013 Finn Moe, Kurs 2 i databruk Møte 11. juni 2013 Havnesjef Hugo Næss «Sortland Havn». 3 minutter

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING

STEMMER FRA GRASROTA INNLEDNING 12 Visjon INNLEDNING Den nye sosiale revolusjonen vil på sikt endre velferdsstatens politiske prioriteringer, arbeidsmåter, verdier og mål. De sosiale entreprenørene har en visjon og et indre behov for

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag

ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014. Selsbakk og Romolslia arbeiderlag ÅRSMELDING 10.MAI 2013-15.OKT. 2014 Selsbakk og Romolslia arbeiderlag 1. INNLEDNING. Denne årsmeldinga omhandler perioden fra 10.mai 2013 til 15.oktober 2014. Det har i perioden vært relativt lite aktivitet

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no.

Klubbavisa. Sammen er vi sterke!!! Innhold. Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 S.01. E-mail: Hjemmeside: www.nafgardermoenvakt.no. Klubbavisa Sammen er vi sterke!!! Innhold Klubbavisa NAF Gardermoen Vakt 1. Utgave 2011 Forord S.2 Lederen har ordet S.3 Hva jobber vi med? S.4 Medlemsmøter S.5 Informasjonsutvalget S.6 Årsmøte og valg

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Velkommen til Madlaleiren!

Velkommen til Madlaleiren! Velkommen til Madlaleiren! Det er en glede å igjen kunne ønske beboerne i Madla bydel velkommen til 17.mai-feiring her ved KNM Harald Haarfagre. I år er den 59. gang for dette unike sivile og militære

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Fagforeningsbevissthet Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING

STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING LANDSMØTET 2017 STORTINGS- VALGET 2017 KOMITEENS INNSTILLING STORTINGSVALGET 2017 Forslagsnummer: S0100 Linjenummer: 1 Forslagstiller: Mariette Lobo Lokallag: Bjerke, Oslo Dette er et forslag om å endre

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Mork MEDL NAKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Per Olav Mork MEDL NAKRF Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG FELLESFORBUNDETS VEILEDERE: Geir Ottesen, Johan Susegg, Kåre Heggdal. GK 1 - GRUNNKURS Ny i Fellesforbundet, ny som tillitsvalgt, vedtektene Hovedavtalen - Overenskomstene.

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:35.

Møteprotokoll. Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:35. Møteprotokoll Utvalg: Namsos kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Namsos Samfunnshus Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: Fra 18:30 til 21:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Stene

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen:

Kristin Sæther, Gøril Rosten, Per Hjertaas og Janne Bjørnerås. Valg LO i Trondheim, Paroler 1.mai og Innspill til valgkomiteen: Dato: 01.04.14 kl. 16.00 20.00. Sted: Nova Kurs og konferansesenter, 4 etg. Tilstede: Edvin Helland, Terje Hovde, Inger Mathisen, Svein Olav Aarlott, Sigmund Midtbø, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 2/2015 6.mars 2015. FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 2/2015 6.mars 2015 FEBRUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Sosiale medier Følg oss på Snapchat og Instagram: fagforeninga

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor

Sammen for kvalitet. MIO tar ansatte på alvor Sammen for kvalitet Sammen for kvalitet Fagforbundet setter søkelyset på kvalitet på offentlige tjenester. Forbundet ønsker å vise i praktisk arbeid og med gode eksempler at medlemmene gjør en viktig

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Info nr.: 1/2015 30.januar 2015. JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 1/2015 30.januar 2015. JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2015 30.januar 2015 JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Streik! Takk til alle som stilte opp på en markeringene 28.1. Arbeidsminister

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer