Elverum menighetsblad nr. 2. Mai 2012 Årgang 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum menighetsblad nr. 2. Mai 2012 Årgang 8"

Transkript

1 Elverum menighetsblad nr. 2 Mai 2012 Årgang 8 Under åpen himmel Nå kan ungdom bli med pilegrimstur. Menighetspedagogene Guri Gøbel og Hege Midthun i Elverum inviterer elever på 7. trinn til vandring juni. Se side 3.

2 Nå er rettens tid Rettssaken etter 22. juli har preget landet vårt denne våren. Nå står gjerningsmannen i fokus i rettsal og i mediene. Hans bilde og hans navn vil alle gjenkjenne. Ønske om å bli hovedperson blir oppfylt. Desto viktigere for oss blir det å hedre de dødes minne og omslutte overlevende og etterlatte med respektfull omsorg. Kirka må stå på de krenkedes side, og på de sørgendes side. Deres navn og bilde lever videre som tause bønner i kirker og menneskehjerter. Også i denne tida har vi rom for klage, sinne og sorg. Samtidig må vi som nasjon og kirke våge å stille de kritiske spørsmålene til oss selv. Gjerningsmannens etniske og religiøse identitet som norsk og kristen kan ikke bare avskrives eller oversees. Det er en ubehagelig side som krever at vi ransaker oss selv, våre holdninger og verdier, og hvordan disse kommuniseres. Rett og rettferd er grunnleggende verdier i kristen tro. Vi er så heldige som har et rettssystem som folket har tillit til. Det er lagt et stort ansvar på dem som forvalter vårt rettssystem og deltar i rettssaken. Vi kan bare håpe at den vil bidra til å styrke menneskeverdet og samholdet i samfunnet vårt. Alle snakker om været... Ole Kristian Bonden Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Ansvarlig redaktør: Ole Kristian Bonden Redaksjonen: Anja Terjesen Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 1. august Forsidefoto: Foto: Anette Strand Sletmoen Vi har hatt ein underleg vår. Været har skifta fram og tilbake, vintaren har nekta å sleppa taket, og gjort seg gjeldande med både snø og kulde, lenge etter at dei fleste av oss hadde begynt på vårstemninga. Her i Norge vert vi fort værsjuke, for vi har mykje vær. Det er liksom det som det er trygt å snakka om. Noko ein kan ha meiningar om utan at det forpliktar. Men no er våren her. No er han komen for å bli. Alt snakket om vær kan kanskje føra til at viktigare ting druknar. Vi har jo ei rad andre viktige ting, eller for ikkje å seia: Viktigare. Vi har tidenes rettsak i Oslo. Vi har konfirmasjon, og vi har pinse. Kva er pinse? Ordet kjem via tysk frå det greske ordet pentekoste, som altså tyder 50 dagar etter påske. Ein kan seia litt enkelt at det var då disiplane til Jesus fekk den krafta frå Gud som gjorde dei istand til å skipa ei kyrkje og gå vidare med evangeliet. Derfor vert pinsa kalla kyrkja sin fødselsdag. Pinsa var starten på å setja ut i praksis alt det som Jesus snakte om då han var på jorda. Kanskje kan dette vera noko for oss i dag? For slik er det naturen arbeider: Under vintaren driv han og førebur seg, ting ulmar under jorda, og så, når våren kjem, vert det iverksett, det spring ut i blomst. Vi lever i ei tid kor behovet for handling og vesentleghet er skrikande. Vi kan nokon gongar kjenna at vi druknar i informasjon, og svært mykje av dette er uvesentleg. Kanskje skal vi derfor også ta ein kikk på vår eiga hang til å uttala oss om veret. Vi kan ingenting gjera med det. Så kvifor ikkje heller då bruka tida og engasjementet vårt på å setja i verk ting som vi ser som vesentlege? Melda oss til tjeneste, stilla opp på dugnader og foreldremøter. Prøva om vi sjølve gjennom våre liv kan vera litt motvekt til all uvesentlegheta.pinsa er tida for iverksetting; så dermed: God pinse til dykk alle. Prostiprest Vidar Brekke 2 Kirkebakken nr. 2 / 2012

3 - Bli med og sov under åpen himmel! UT PÅ TUR: Menighetspedagogene Hege Midthun til venstre og Guri G. Gøbel vil ha med 13- åringene på tur i skog og mark. Hvis du bor i Elverum og er 13 år, ja da vil kirken ha deg med på tur med vandrestokk og overnatting under åpen himmel. Menighetspedagogene Hege Midthun og Guri G. Gøbel inviterer nå alle 7. trinnselevene til å være med på en vandring, nært opp til pilegrimsvandring. - Vi ønsker å ta med oss den gryende ungdom ut i Guds frie natur, for en vandring og tilstedeværelse med sansene åpne for det som kommer, sier Hege. Hun forteller at det ikke skal bæres noen tunge bører under vandringsturen, men at bagasjen blir skysset dit den skal. - En pilegrim trenger ikke mer enn ei skreppe og en stav, og vi skal sørge for både kost og losji, supplerer Guri. Damene legger vekt på at dette skal være en pilegrimsvandring i moderne form. I juni Turen skal foregå fra juni, men hvor den starter er foreløpig litt uvisst. - Vi tror kanskje at vi skal vandre langs en gammel pilegrimsled, men vi er litt usikre ennå. En ting som er sikkert er at vi skal ende opp på Rokoberget kirkeruin, sier Hege. Men før 13-åringene kommer til målet, så skal det vandres og overnattes i naturen. Det presiseres av vandringen ikke krever spesielt god form, og at det ikke skal vandres raskt, men tvert imot skrittvis. - Dette skal være en tur hvor samhold, fellesskap, litt langsomhet og stillhet dominerer, samstemmer de to menighetspedagogene. De mener dette vil være en fin anledning for tenåringene å få et pusterom fra mobiler, pc og en travel hverdag. - Det blir ikke mobilforbud, men vi skal koble oss litt av, smiler Hege. Overnatting En spennende del av turen vil bli overnatting ute i naturen, og damene forteller at de i utgangspunktet har planer om å gjennomføre turen uansett vær. - Kirken har kjøpt inn to lavvoer, men vi håper at det blir fint vær og at vi også kan sove med himmelen som tak, forteller Guri. Ellers forteller de at det blir lagt inn ulike aktiviteter på turen, slik at sansene får litt å jobbe med. Søndag vil det bli gudstjeneste ved Rokoberget kirkeruin. Menighetspedagogene forteller at de syns de ser at vandring er en trend nå for tiden, og de mener at dette bør friste 13-åringene. Motto for turen blir som en av pilegrimenes bud: - Vegen blir til mens vi går, smiler Hege og Guri. Fakta pilegrim: Pilegrimen er en person som foretar en reise av åndelige årsaker og med et mål for øye. Det er vanlig at dette målet er ei kirke eller et helligsted. Pilegrim kommer av det latinske ordet peregrinus som betyr «fremmed» eller «utenlandsk». I middelalderen fikk det også betydningen «en person som vandrer fra sted til sted». Alle slags mennesker kunne dra for å nå et pilegrimsmål, pålagt eller av fri vilje. Det kunne være som et ledd i å gjøre opp for seg hvis man hadde gjort noe galt, eller for å søke helbredelse for sykdom. I dag er pilegrimsvandring like mye en vandring med medmennesker og Gud på søken etter det hellige i møte med naturen og alt man møter på sin vei, både på det ytre og det indre plan. Vanlige pilegrimsmål i den kristne kirke er Santiago de compostela, Jerusalem, Roma og Nidarosdomen i Trondheim. Kirkebakken nr. 2 /

4 - Jeg vil bygge i Elverum Arild Lande gleder seg til å begynne i jobben som kirkeverge i Elverum i mai. Det sier Arild Lande, som starter i jobben som ny kirkeverge i Elverum 2. mai. Lande kommer fra kirkebyggprosjekt i Våler, og nå vil han være med å bygge for kirken i Elverum. - Når jeg snakker om å bygge, så snakker jeg ikke bare om fysiske bygg, sier Lande. Han har flere dimensjoner i sitt bygge-begrep, og han forteller at han gleder seg til å være med å jobbe for at kirken i Elverum skal bygges og utvikles videre. - Folkekirken i Elverum gjør veldig mye bra i dag, og jeg gleder meg til å høre hva de nye kollegene mine tenker rundt videreutvikling. Målet mitt er å bidra til en videre positiv framdrift i Elverum, sier Lande. Slutter i Våler Lande har vært kirkeverge i Våler i vel ett år. Der har han fått bryne seg på en svært så sjelden oppgave med å bidra til forarbeid for en ny kirke i Våler. - Å bygge en kirke er et tusenårsbygg, og det er sjelden at man får være med på noe slikt. Det har vært veldig spennende. Nå har vi kommet fram til forprosjekteringen, og den mest krevende jobben er snart over, sier Lande. Det er en kjensgjerning at det har tatt tid og krefter å komme til enighet rundt ny kirke i Våler. Mange har hatt mye meninger om kirka si. Lande slipper ikke riktig helt tak i kirkesaken i Våler. - Jeg skal også bidra litt i Våler, i tillegg til jobben som kirkeverge i Elverum, sier Lande. - Men hvorfor slutte i Våler og komme til Elverum? - For det første er Elverum en større menighet med et større miljø. Men i tillegg har det vært utfordringer å kombinere kirekvergejobben i Våler, samtidig som jeg er kommunestyrerepresentant for Venstre i Våler. Det vil bli en større politisk frihet for meg med en kirkevergejobb i Elverum, sier Lande. Fra næringsliv til kirka Lande har tidligere hatt flere leder- 4 Kirkebakken nr. 2 / 2012

5 posisjoner i både privat og offentlig sektor. Han mener at lederskap handler mye om det samme, enten man jobber for kirka eller jobber med andre produkter. - Drømmen er å være med på å lage et kirkeprodukt som innbyggerne i Elverum er fornøyd med, og som gir folk gode og meningsfulle opplevelser. Jeg er veldig ydmyk over at produktet vårt handler om at vi møter folk i alle livets faser, sier Lande. Selv er han svært opptatt av at kirken skal være en folkekirke, nettopp med rom for alle. - Jeg er vokst opp på vestlandet, men har ikke hatt noe spesielt nært forhold til kirka gjennom oppveksten. Jeg har hatt min barnetro, og den troen er der fortsatt. Nå har jeg bodd 30 år på Østlandet, og jeg er nok blitt en hedmarking som skarrer på r-en, smiler Lande. Lande er opptatt av at folkekirken må være ekte, og ikke et glansbilde. - Jeg tror ikke man kan vedta at det skal være en folkekirke, det må skapes og vises på ekte. Det er kanskje noe av den viktigste jobben for oss som jobber i kirka. Jeg gleder meg til å begynne som kirkeverge i Elverum, avslutter Lande. Fakta Arild Lande: Alder: 48 år Sivilstatus: Gift, 4 barn Bor: i Våler Aktuell: Ny kirkeverge i Elverum Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Ny salmebok vedtatt Kirkemøtet vedtok Ny salmebok på sitt møte i Tønsberg april. Det var knytta stor spenning til om «Til ungdommen» ville få plass i den nye salmeboka, slik biskopene anbefalte. Et flertall stemte mot. Til ungdommen Den nye salmeboka vil til sammen ha 899 salmer, men det ble ikke plass til Nordahl Griegs «Til ungdommen». Debatten har pågått lenge. Flere stilte spørsmålet om dette var en salme, siden gudsaspektet ikke tydelig er uttalt i teksten. Human Etisk-forbund var også tidlig ute med å advare Kirkemøtet mot å tilrane seg en sang som ble mye brukt i deres sammenhenger. «Til ungdommen» står i dag i den katolske kirkes salmebok, og ble foreslått inn i salmebokforslaget som kom allerede i Etter 22. juli i fjor, da «Til ungdommen» ble brukt i den TVoverførte gudstjenesten fra Oslo domkirke to dager senere, fikk sangen ny aktualitet. Et hovedargument for å beholde sangen i den nye salmeboka, var nettopp som et konkret uttrykk og påminnelse om det som skjedde 22. juli. Men dette vant altså ikke fram. Julekveldsvisa En annen sang som det lenge har vært diskusjoner om bør være med i salmeboka er Alf Prøysens «Julekveldsvisa». På Kirkemøtet var den foreslått inn, og dette vekte ingen større diskusjoner på selve Kirkemøtet. Julekveldsvisa vil stå i Salmebok 2013, og mange menigheter i Hamar bispedømme har allerede sunget denne inn i gudstjenestebruk på julaften. Men sanger som «Änglamark» og «Gje meg handa di ven» som opprinnelig var foreslått, var tatt ut i det endelige forslaget, og er ikke med. Det er derimot ikke lenger noe i veien for å bruke sanger som ikke er med i salmeboka i gudstjenesten, så lenge de passer inn i konteksten. En egen database vil kontiunerlig bli oppdatert med aktuelle sanger. Det vil si at også «Til ungdommen» vil kunne brukes på gudstjenester i Den norske kirke, selv om den ikke står i salmeboka. Større sjangerbredde Grunnen til at vi får en ny salmebok nå er arbeidet med den nye gudstjenestereformen som ble vedtatt i Parallelt har man arbeidet med ny musikk i gudstjenesten. ordningen legger større vekt på større fleksibilitet, involvering og stedegengjøring. Dette skal nå også gjenspeilet i salmeboka, som vil ha en større sjangerbredde. I den nye salmeboka vil man finne barnesalmer og ungdomssalmer, salmer fra den verdensvide kirke, fra lovsangstradisjonen og flere undringssalmer. Salmer med engelsk dublett-tekst eller på samisk har også fått større plass. Tekst: Ole Kristian Bonden Kirkemøtet vedtok i april ny salmebok for Den norske kirke. Her står Vidar Kristensen fra sekretariatet i Kirkerådet med saksdokumentet som ble lagt fram på møtet. Kirkebakken nr. 2 /

6 Konfirmanter i Elverum 2012 Elverum kirke Søndag 20. mai kl. 10:30 Knut Preben Helleberg Lars Håkon Norseth Tina Fjeld Mikkelsen Lena Halvorsen Victoria Kjelland Kevin Saade Eriksen Lone Otterstad Johnsen Arnstein Nordlie Stine Nordstad Johanne Hauge Harviken Vilde Louise Siggerud Vilde Kotchamon Eliassen Andrea Emilie Mørkhagen Victoria Johansen Frøhaug Stian Femundsenden Alexander Silkoset Ingrid Voldmo Anna Vagstad Brunstad Vegard Søstuen Øystein Nordaas Emilie Fon Haget Sindre Lindsetmo Westrum Carina Kvehaugen Myrvold Marcus Solberg Malonæs Hans Martin Aasheim Elverum kirke Søndag 20. mai kl. 12:30 Hans Christian Bakken Anna Emilsen Michelle Ehsanpanah Tveikra Bendik Sundeng Andreas Ripsrud Evenstad Christian Hagen Wiker Erlend Arnesen Emilie Temmen Sagen Amalie Øversveen Simen Strand Maria Hausken Grøtterud Magnus Sollid Omsted Vumilia Elena Lutumika Andreas Kårli Lars Jonas Hansson Emma Glestad Fossum Aleksander Land Simen Stenhammer Madeleine Grande Marthinsen Marielle Sandberg Sørheim Vilde Myren Mo Truls Frekhag Bekk Kristine Huse Martin Lillekjendlie Nybu Jonas Østerhaug Andersen Hedda Moen Dreijer Remi-André Svindland Elverum kirke Søndag 3. juni kl. 10:30 Kenneth André Bogø Stian Lundby Marielle Nyengen Fjellstad Hallvard Bonden Christoffer Brendlien Børresen Marius Øvergård Tirill Tørhaug Katrine Kleppang Christina Sveen Anders Karlsen Ingeborg Bjertnes Mellum Christoffer Bakke Hovden Anna Ajer Thompson Hans Møystad Heiertz Karoline Skoglund Truls Sæle Vetle Høgevold Anders Woldmo Sondre Estenstad Bjørsland Guro Vesterdal Simen Nygard Sara Dårstad Jacobsen Trude Heimdal Sunde Vilde Gunnarsrud Martin Espelund Ekse Stine Kjøgx Sørby Julie Kjøgx Sørby Patrick Haldammen Bråten Johannes Nikolai Kårevik Elverum kirke Søndag 3. juni kl. 12:30 Tage Løberg Vangen Ingeborg Kastet Murstad Mathias Vasaasen Norberg Tone Braaten Martine Holmseth Nordhagen Anja Amundsen Voldmo Eirin Silkebækken Nygaard Niklas Alexsander Johansen Lise Victoria Møystad Grafsrønningen Marte Kristina Aasheim Ole Henrik Solberg Jostein Berggren Caroline Amundsen Flensborg Ida Christiansen Jordan Silje Skogli Mari Negård Christian Lund Oliver Thorbjørnsen Rikenberg Tonje Cecilie Eide Larsen Elisabeth Søsæter Stenseth Silje Thoresen Einar Midthun Niklas Sølvberg-Øverby Marius Andersen Julie Anett Sørstrøm Heradsbygd kirke 27. mai kl. 10:30 Magnus Johansen Alfredsen Sindre Berg Elida Daling Finstad Ellen Nodeland Karlsen Vegard Holter Myrvold Anette Skaug Andrea Kjernlie Aarnes Vilde Aaseth Heradsbygd kirke Søndag 27. mai kl. 12:30 Bjørnar Danielsen Tommi Johnsen Diseth Vemund Gropen Kristian Hasleengen Marte Murud Jemtland Tea Olsen Lierstuen Jonas Melby Atle Nordhagen Sigurd Wasa Kamilla Øverby Trønnes Hernes kirke 20. mai kl. 11:00 Erik Friis Nyberg Henrik Smitt-Amundsen Wimmer Gyda Nordhagen Lars Erik Osvold Kvernvolden Krister Borgen Andersen Ole Gunnar Tettli Vegard Andreassen Nordbekk Vumilia Elena Lutmika Halvor Svevad Storsveen Tor Martin Nordhagen Ann-Kristin Berg Antonsen Vegard Øverby Evensen Sørskogbygda kirke 27. mai kl. 11:00 Marit Melgård Sveen Luckas Mosveen Bjørn Tore Ottem Jensen Nordskogbygda kirke 3. juni kl. 11:00 Håkon Likværn Halvor Rundberget Hanne Mo Sander Bakken Lill Katrin Gottenborg Ivar Østlund Johansen 6 Kirkebakken nr. 2 / 2012

7 KONFIRMANT 2013 Det nærmer seg slutten av konfirmantåret for konfirmanter I løpet av mai og begynnelsen av juli vil nesten 150 konfirmanter i Elverum oppleve vårens vakreste eventyr med sin store og minneverdige konfirmasjonsdag. Vi har vært sammen siden høsten 2011, med samlinger i kirka, gudstjenester, turer, fasteaksjon mm. Tusen takk for et flott år sammen! På denne tiden av året begynner vi også å planlegge og sende ut invitasjon til neste års konfirmantilbud. Du som begynner i 9. klasse høsten 2012, les videre! Fødsel, død, kjærlighet, glede, sorg, håp, tap og lykke alt dette møter vi i livet. Det er ikke alltid like lett å forstå eller å sette ord på slike ting, men symbolene og ritualene i kirkerommet hjelper oss å gi uttrykk for slike livserfaringer. Gjennom hele livet bruker vi kirka i glede og sorg. I generasjoner har mennesker blitt knyttet til kirka gjennom dåp og konfirmasjon. I kirka kommer vi tett inn på livets mysterier. Her møter vi fortellingene om Jesus og troen på Gud. Her settes livet vårt inn i en større sammenheng. Her kan vi finne trøst og tro, håp og glede. Som konfirmant får du mulighet til å bli bedre kjent med kristendommen, slik den kommer til uttrykk i vår kultur og tradisjon. Å finne trygghet og tilhørighet til kirkehuset og det som skjer der, betyr å gi gleden og sorgen i livet ditt et hjem. Det er konfirmasjonsgaven vi ønsker å gi deg. Velkommen som konfirmant i Elverum! Som konfirmant vil du... få en høytidelig og minneverdig konfirmasjonsdag lære noe du ikke visste fra før, og som du helt sikkert får bruk for i livet bli kjent med symboler og ritualer, kirkerommet og hva kirka bygger på og står for bli med på konfirmanttur, få nye venner, oppdage nye sider ved deg selv, og oppleve noe spennende og annerledes! være del av prosjekter og samarbeid med andre delta i solidaritetsarbeid lage gudstjenester og skape høytid i kirkerommet. få lederutdanning og ledertrening året etter konfirmasjonen. Konfirmanttid for alle! Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve konfirmasjonsdagen, gjerne i en gudstjeneste hvor flere konfirmanter døpes samtidig. Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging av opplegget. Noen har integrert undervisning, andre har eget opplegg alene eller i smågruppe med konfirmantlærer. Ta kontakt med kirkekontoret hvis det er spesielle behov, så finner vi fram til gode løsninger sammen. Noen konfirmanter er ikke i Norge i løpet av konfirmantåret, men tilhører allikevel Elverum. Vi har egne opplegg for utenlandskonfirmanter. Ta kontakt om det skulle være aktuelt. Brosjyrer med mer informasjon både om påmelding, opplegget og datoer for konfirmasjon 2013 blir sendt ut og kommer i posten til alle født i 1998 i løpet av mai. Kirkebakken nr. 2 /

8 Friluftsgudstjenester Flere av sommerens gudstjenester foregår utendørs. Ta gjerne med venner og kjente på en helt spesiell gudstjenesteopplevelse. Det er mulighet for dåp ved våre friluftsgudstjenester. Natur og skaperverket er sentralt i våre liv og i vår tro. I sommerhalvåret feires flere av gudstjenestene utendørs. Det gir rom for opplevelser og perspektiver som er en berikelse både for gudstjenestefeiringen og for den enkelte. Velkommen til friluftsgudstjenester i sommer! Bjølsetgrenda setermesse 3. juni kl. 13:00 Heradsbygd menighetsråd ønsker velkommen til setermesse med dåp. Kaffeservering. Bjølset grendehus benyttes dersom dårlig vær. Veibeskrivelse: se Triangelparkmesse 10. juni kl. 11:00 Midt i byen, på det gamle kirkestedet i Triangelparken, lå Elverums stavkirke og St. Torleivs kapell fra middelalderen og fram til 1600-tallet. Sving innom søndag morgen, og unn deg en stemningsfull formiddagsstund med hvilpuls midt i hjertet av byen. Det blir satt ut en del benker, men ta gjerne med noe å sitte på. n gjennomføres også i gråvær, men ved behov flyttes den inn i Elverum kirke. Setermesse på Nubben seter 24. juni kl. 12:00 På Nubben seter i Strandbygda er det blitt feiret setermesser i mange år. På St. Hans og midtsommer møtes vi på denne perlen inne i skogen, med setervollen og de gamle husene, blomsterenga rundt, og skogkledte åser så langt øye kan se. Veien går gjennom Letjerndalen, og er godt skiltet fra Strandbygdvegen. Vi parkerer der den skilta veien ender og går ca. 600 meter i myrlendt terreng, Ingen bomavgift. Det er ikke værforbehold men kle deg etter været. Blir det regn trekker vi inn på låven. Ta gjerne med mat/drikke og noe å sitte på. Renosdammen 29. juli kl. 13:00 Sørskogbygda menighet ønsker velkommen til gudstjeneste på Hellige-Olavs dag den 29. juli. Kommer du fra Elverum, tar du av ved Statoil mot Sørskogbygda, kjører forbi Sørskogbygda kirke og Samfunnshuset og fortsetter i 7 ½ km. Fra her er veien skiltet til Renosdammen. Ta med noe å sitte på. Ved dårlig vær flyttes gudstjenesten til Sørskogbygda kirke. Kalbrenna 12. august kl. 13:00 Hernes og Nordskogbygda menighetsråd ønsker velkommen til gudstjeneste på Kalbrenna. Servering av skjørost og rømme, samt kaffe og kaker. Ta med deg noe å sitte på! Babygudstjeneste En gang i halvåret er det babygudstjeneste i Elverum kirke. De barna som har deltatt i vårens babysang er spesielt inviterte, men alle andre er også hjertelig velkomne hit. I denne gudstjenesten legges det spesielt til rette for de minste barna, det blir mye sang og det legges også inn en vandring i kirkerommet. Sangene vi synger er de samme som vi bruker på babysang. I denne vandringen gis det mulighet til både å blåse såpebobler, tenne lys, leke i Noahs ark, kjenne på dåpsvannet eller rett og slett bare studere bildet: «Det fineste Gud har skapt» Etter gudstjenesten er alle velkomne til Generalgården for en kaffekopp og sosialt samvær. Velkommen i Elverum kirke torsdag 31. mai kl Kirkebakken nr. 2 / 2012

9 Kirkas bursdagsfest Pinsen er en kristen høytid da den markerer at disiplene fikk Den Hellige Ånd. Jesus hadde sagt at de skulle gå ut å fortelle om ham, men det torde de først etter at de hadde fått Ånden. Da Gud tok bolig i hjertene deres gikk de fra å være redde til å bli frimodige til å fortelle andre mennesker om Jesus. På grunn av dette kom tre tusen mennesker til tro, og den første menigheten ble til. Derfor kaller vi pinsen for kirkens fødselsdag. Dette fellesskapet markerer vi med en annerledes gudstjeneste i Elverum kirke på kvelden 2. pinsedag. Da fylles kirka med barn og alle barnekorene vil blant annet delta. I disse dager holder 3. klassinger fra hele Elverum på med bursdagsforberedelsene i sin kirke. De har to samlinger hvor de hører fra pinsefortellingen og lager en del av en bursdagsgave til kirka. Hva bursdagsgaven blir får de først vite når de samles i Elverum kirke 2. pinsedag. På samlingene er det også tid til sang, lek og moro, forteller menighetspedagogene Hege Midthun og Guri Gøbel. Små og store er hjertelig velkommen til en hyggelig kveldsgudstjeneste kl , 2. pinsedag! Etter gudstjenesten blir det bursdagskake til alle og ballonger til barna. Fotograf: Cathrine Loraas Møystad Lederkurs 2012 Årets konfirmanter fra alle menighetene i Elverum inviteres til Lederkurs til høsten. Vi forandrer oss hele tiden og særlig i ungdomsårene skjer det mye rundt det å bli selvstendig, ta egne valg og å bli kjent med seg selv og andre. I konfirmanttiden har ungdommene vært en del av et stort fellesskap. Dette er et år å bygge resten av livet på, og gjennom Lederkurset får ungdommene muligheten til å fortsatt utvikle seg i kirka. Kurset gir kunnskap om å være leder for andre og mulighet til å gjøre en meningsfull innsats overfor andre barna og ungdommer. Ungdommene får utvikle seg selv, sine verdier og sitt forhold til Gud. Etter avsluttet kurs, deles det ut et kursbevis til alle. Ungdomslederne forplikter seg til å være med på alle kurssamlingene, til å delta som leder på ulike helgeturer for yngre barn og ungdom. Kirka forplikter seg på sin side til å forberede ungdommene til å møte oppgavene de får som leder. Ansvarlige for Lederkurset er sokneprest Ole Kristian Bonden og menighetspedagog Hege Midthun. For spørsmål og påmelding, ta kontakt med kirkekontoret. Hege Midthun mob Ole Kristian Bonden mob Kirkebakken nr. 2 /

10 Vårt symbolske univers Prostiprest Ragnhild Gilbrant Tanker om troen og livet Vi er mennesker og vi er dermed åndsvesener. Vi er kroppslige, selvsagt, og vi forholder oss til vår fysiske virkelighet. Vi former våre ord og begreper basert på vår felles erfarte virkelighet, og det gjør at vi kan kommunisere med hverandre. Vår kropp inkluderer vårt nervesystem og vår hjernevirksomhet, og vi gjør erfaringer av psykisk eller sjelelig karakter som er såpass like at vi kan operere med felles begreper og språk også for ganske abstrakte forestillinger. Men et menneske er mer enn kjøtt og ben og nervebaner og hjerneceller. Et menneske er et åndelig vesen. Det vi si at vi kan forholde oss til en åndelig virkelighet som vi faktisk har liten direkte erfaring med. Våre gudsbilder har vi hentet fra vår erfarte virkelighet, og de kan derfor lett bli for små. Gud er ånd, og tilhører en åndelig sfære vi har liten tilgang til. Likevel er vi opptatt av Gud og den åndelige virkeligheten. n tar vår åndelighet på alvor ved å gi noe til vår menneskelighet. Vi tar imot med våre 5 sanser. Musikk, toner, klanger, sang, harmonier. Vi tar imot synsinntrykkene; farger, former, bilder, arkitektur. Vi tar imot med vår fornuft; Jesus som historisk person, bibelfortellingene, dramaet. I n føres vi inn i et symbolsk univers. Og symbolenes egenart er jo nettopp å formidle det som våre ord og begreper ikke kan uttrykke. Bibelen omtaler Gud ved hjelp av symboler. Gud er som en gjeter, eller som en klippe, eller som en ammende kvinne, eller som en høne som samler ungene under vingene sine. Eller som en løve, eller en konge. I vår trostradisjon har vi utviklet symbolene til å si at Gud er som et øye, eller som en sirkel, uten begynnelse og slutt. Vi kommer inn i kirken som åndsvesener. Vi fornemmer at der er noe i dette rommet som engang ble innviet for å være et hellig sted. Her er noe som er mer enn det ordene våre kan beskrive. Og som åndsvesener kan vi åpne vårt sinn for å erfare ved hjelp av symboler. Symboler er møtestedene mellom oss som åndelige mennesker og den treenige Gud. Her er vann, brød og vin. Her tegnes menigheten med korsets hellige tegn. Her skapes identitet og tilhørighet. Her, i dette symbolske universet er det vi møter den virkelighet som er større enn det vi kan forstå og forklare, det som vi bare fornemmer. For det er Guds nærvær vi fornemmer. Ikke fordi Gud ellers er fraværende i verden, men fordi vi er mennesker med begrenset evne til å erfare det som ikke er av håndfast materie. Men i n blir vi tatt på alvor som åndelige mennesker, som erfarer ved hjelp av symboler. Her er Gud til stede, her møter Guds virkelighet oss i vår virkelighet. Lag papirfugler med barna til pinse 50 dager etter påske er det pinse. Pinsen er festen for Den Hellige Ånds komme og ordet pinse kommer av det greske ord "pentekoste", som betyr den femtiende. Den hellige Ånd er ofte symbolisert med en due. Derfor kan det være en fin ting å lage papirfugler som man henger opp hjemme. Slik gjør du: Klipp ut fuglen i hvit eller farget kartong etter mønsteret. Mal eller pynt fuglen på annen måte. For de minste kan det være moro å male med fingermaling og så pynte med klistremerker i sølv. Skjær et vertikalt snitt på ca. 2 cm, til vingene. Brett et silkepapir (8x15 cm) til et trekkspill, som er ca. 1 cm i bredde. Stikk det inn i åpningen og brett det ut til en vifte. Klipp ut et hjerte i rød kartong som du limer på brystet til duen eller bruk ett hjerte klistremerke. Lag et hull i toppen av fuglen og tre sølvtråd gjennom til oppheng. 10 Kirkebakken nr. 2 / 2012

11 Ingrun Jule (41) fra Elverum ble på Kirkemøtet i april gjenvalgt som Hamar bispedømmes representant i Kirkerådet for fire år. Kirkemøtet som samles en uke i året består av alle landets bispedømmeråd. Kirkemøtet har de siste årene fått delegert mer myndighet fra Kirkedepartementet, og vedtar saker og strategier som angår hele Den norske kirke. Kirkerådet består av 15 medlemmer som både forbereder saker og uttaler seg i mellom hvert Kirkemøte. Ansvaret for å utnevne biskoper blir også etter all sannsynlighet lagt til Kirkerådet, når proster og biskoper ikke lenger skal utnevnes av Kongen i statsråd. Jule kommer opprinnelig fra Steinkjer, men har bodd i Elverum siden slutten av 90-tallet. Hun er avdelingsleder og prosjektansvarlig i Tunet AS, og har tidligere vært leder av Elverum menighetsråd. Misjonsmøter Leirets misjonsforening 4. juni kl. 11:30 hos Astrid Liberg, Skanshagen gård Heradsbygd. Sykepleiernes misjonsring (SMR) 4. juni kl. 19:00 hos Maria Holtet, Våler Loppemarked i Generalgården lørdag 1. september kl Innlevering av lopper fra 20. august Undervisning for voksne Det er startet opp en serie med bibelundervisning for voksne. Forelesning ved studentprest/prostiprest Ragnhild Gilbrant, med samtale. 31. mai kl. 19:00 i Generalgården: Tema: Frigjøringsteologi. Friluftsgudstjenester Heradsbygd: Setermesse Bjølsetgrenda 3. juni kl. 13:00 Elverum: Triangelparkmesse 10. juni kl. 11:00 Elverum/Strandbygda: Nubben Seter 24. juni kl. 12:00 Sørskogbygda: Renosdammen 29. juli kl. 13:00 Hernes/Nordskogbygda: Kalbrenna 12. august kl. 13:00 Konserter i Hernes i mai Hernes kirke Lørdag 12.mai kl. 18:00 Fra Sandbeck til Mozart Yngve Sekkelsten på klarinett, Sarah Sekkelsten på fiolin og Nils Tore Enget på orgel/piano inviterer til en konsert med stort musikalsk spenn denne lørdagen. Yngve og Sarah er begge musikkutdannet fra konservatoriet i Stavanger og er begge svært aktive i kulturlivet på Rena, både i kulturskolen, som lærere i kulturskolen, i korps og musikkmiljøet for øvrig. Konserten vil ha et musikalsk vårlig tilsnitt. Vidar Sandbecks udødelige «Menuett i mai» og «Blådansen» er med. Videre vil vi få høre den vakre mellomsatsen fra Mozarts klarinettkonsert i A-dur, 6 bygdeviser fra Lom av Sparre Olsen, samt Franz Schubert romanse «Der Hirt auf dem Felsen». Dette stykket er skrevet for sopran, klarinett og piano, men i Hernes kirke kan du få høre dette vakre stykket med fiolin, klarinett og piano. Vi ønsker velkommen til en trivelig og vårlig konsert med våre musikkvenner fra Åmot! Billetter koster kr 150,- og selges ved inngangen. Barn under 15 år gratis. Hernes kirke Torsdag 24.mai kl. 18:00. Konsert med Hernes barnegospel Hernes barnegospel er et barnekor i god vekst. På denne konserten priser de våren med sin glade sang. Møt opp og få med deg en konsert med skikkelig gladsang! Dirigent er Guri Grafsrønningen Gøbel. Nils Tore Enget spiller piano. Billetter selges ved inngangen og koster kr. 50,- Kirkebakken nr. 2 /

12 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bensin & Rekvisita Dagligvare Elektromarked Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Rema 1000 Prestmyrbakken Tlf.: Trygve Bekk AS Euronics Torggt. 8 Tlf.: Advokat Jonny Holen Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Bilsalg/verksteder Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kiwi Fjeldset Kirkevegen Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Engros - byggvarer Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Sulland Elverum AS Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Dame/herre/barnekonfeksjon Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Fotograf Studio Westjordet Kirkevegen 58 Agentur Siw`s agentur Øvre Sætrevei Sørskogbygda Tlf.: Bank: Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyråer Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Byggevarer Elverum Blomster Vikan Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Maxbo Elverum Grindalsvegen 7 Tlf.: Eiendomsmegler Eiendom Mona Bjerke Kirkestua Storgata 32, 2405 Elverum Tlf.: YC Eiendom AS Dammenvn. 2 Tlf.: Lunkegården Storgata 7 Tlf Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Fotograf Martin Grønvold Bøe Tlf.: Gravmonumenter Gravemaskin Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Danielsen Gravemaskindrift 2415 Heradsbygd Tlf Hud-fotterapi Solveig s hud- og fotklinikk Helsetorget - Mart'nsenteret Tlf.: Fordypning innen diabetes. 12 Kirkebakken nr. 2 / 2012

13 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Legemiddel Nycomed Pharma AS Solbærvn.5 Tlf.: Revisjon og rådgivning ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Spisesteder/catering/- overnatting Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Sveising Skjærbekk Sveis og Montasje Julusdalsvegen Hernes Tlf Lås og sikring Lås & Sikring AS Svartbekkvegen 85 A 2411 Elverum Tlf / Fax Optikere Elverum Optiske Synsam Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Synsam Silkebækken Storgata 23 Tlf: Parfymerier Elverum Parfymeri A/S Kremmertorget - Mart'nsenteret Tlf.: Rørleggere Hagen rørlegger og varmeservice AS 2415 Heradsbygd Tlf Skogbruk Statskog Glomma AS Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Snekker/Byggherre Harviken Bygg AS Tlf Sportsbutikker Forstmann Norsk Skogmuseum Tlf.: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Rune Oppberget Sykkel & Service 2415 Heradsbygd Tlf.: Sport/hage/fritid/hytteutstyr Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Tannleger Trykkeri Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Elverum Trykk AS Grindalsvn. 10 Tlf.: Verksteder Jømna Caranvanverksted og deler AS 2416 JØMNA Tlf: Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkekontoret, tlf

14 SLEKTERS GANG DØDE Døde i Elverum Oddny Meyer f Ella Søstuen f Evelyn Signe Ørum Hogstad f Ellen Bjørnebo f Peter Gustavsson f Dagny Dahl f Alv Lund Finstad f Ola Magne Myren f Norunn Engehaugen f Ebba Lyseggen f Norunn Gråbergsveen f Karin Synnøve Sæther f Døde i Nordskogbygda Oskar Lilleberg f Eldbjørg Magnussen f Selma Elida Skjærbæk f Døde i Sørskogbygda Elsa Herborg Paulsen f DØPTE Døpte i Elverum Victoria Veland-Braaten Olea Berget Markus Smedheim Eig Mathias Tveiten Emma Sofie Falkhytten Amundsen Martine Braaten Nadine Lillegrend Henriette Syversen Karlsen Sigurd Knippa Døpte i Terningmoen kapell Erik André Tjugum Platek Døpte i Hernes Frida Olbergsveen Martina Amalie Husa Elise Høimoen Alexandersen Døpte i Nordskogbygda kirke Aron Randin-Nordlie Døpte i Sørskogbygda kirke Celine Amundfoss Sletengen VIGSEL Elverum kirke Line Viola Sand og Christoffer Hvammen KIRKENE I ELVERUM: Elverum kirkekontor Sentralbord: Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1 Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag - fredag 9-15 E-post: Webside: Elverum kirkegård Fasttelefon/telefaks: Atle Bech: Svein Erik Gran: Magnar Spidsberg: Kirketjenere Helge Thoresen: Aud Paust Andersen: Erik Busk: Susan General: Prester Dagtid; sentralbord: Sevat Lappegard: Ole Kristian Bonden: Tore Hummelvoll: Marit Stenrud-Buflod Prostiprester Vidar Brekke: Ragnhild Gilbrant: Studentprest Ragnhild Gilbrant: Organister Trond Våge: Nils Tore Enget: Valentina Antonsen: Øvrige ansatte Diakon Siv Engevik: Menighetsped. Hege Midthun: Menighetsped. Guri G. Gøbel: Kontorleder Ann Kristin S. Myrer: Konsulent Siri Høisveen: Konsulent Anja Terjesen: Vaktmester i Generalgården Frode Bech Heradsbygd sokn Fung. Sokneprest Vidar Brekke Leder menighetsråd: Torkel Solberg Elverum sokn Sokneprest Ole Kristian Bonden Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen Hernes sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Bente Regnåsen Nordskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Stig-Erik Vold Sørskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Svanhild Husa Sykehuset innlandet, Elverum Sykehusprest Guttorm Eidsslott: Kirkens SOS: Kirkebakken nr. 2 / 2012

15 GUDSTJENESTER 17. mai Elverum kirke 09:15 Familiegudstjeneste Sørskogbygda kirke 11:30 Familiegudstjeneste Hernes kirke 11:00 Familiegudstjeneste Heradsbygd kirke 12:00 Familiegudstjeneste Nordskogbygda kirke 12:00 Familiegudstjeneste 20. mai Elverum kirke 10:30 Elverum kirke 12:30 Hernes kirke 11: mai Pinsedag Heradsbygd kirke 10:30 Heradsbygd kirke 12:30 Sørskogbygda kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Hernes kirke 18:00 Høytidsgudstjeneste 28. mai 2. Pinsedag Nordskogbygda kirke 13:00 Høytidsgudstjeneste Elverum kirke 18:00 Familiegudstjeneste. Kirkas bursdagsfest. Alle barnekorene. 3. juni Elverum kirke 10:30 Elverum kirke 12:30 Nordskogbygda kirke 11:00 Bjølsetgrenda (Heradsbygd) 13:00 Setermesse 10. juni Triangelparken 11:00 Triangelparkmesse Hernes kirke 11:00 Rokoberget (Løten) 17:00 Sammen i kirka. Pilegrimsmesse 17. juni Heradsbygd kirke 11:00 Sørskogbygda kirke 11: juni Hernes kirke 11:00 Nubben Seter (Strandbygda) 12:00 Setermesse 1. juli Heradsbygd kirke 13:00 8. juli Nordskogbygda kirke 18: juli Hernes kirke 13: juli 29. juli Heradsbygd kirke 11:00 Renosdammen (Sørskogbygda) 13:00 Setermesse 5. august Festspillmesse 12. august Kalbrenna (Nordskogbygda) 13:00 Setermesse. 19. august Heradsbygd kirke 11:00 Sørskogbygda kirke 13: august Hernes kirke 11:00 KONSERTER Konsert Elverum kirke Søndag 10. juni kl. 19:00 Cantate Domino framfører musikk av Robert Schumann og Edvard Grieg For sommeren 2012 gjentar vi suksessen med Sommerkonserter i Elverum kirke, onsdager kl.12:00. Følg med i lokalavisene ang nøyaktig tidspunkt. Kirkebakken nr. 2 /

16 I kirka på nasjonaldagen På 17. mai feirer vi vår frihet og vår grunnlov. For mange er kirka et naturlig samlingspunkt som minner oss om våre grunnleggende verdier og samtidig utfordrer oss til å se utover det nasjonale. -Det er en verdi i seg selv å samles på tvers av generasjonene og synge nasjonalsangen sammen. I kirkerommet lever fremdeles fellessangen, og er med på å løfte dagen og gi den meningsfylt innhold, sier sokneprest i Elverum, Ole Kristian Bonden. -Tilhørighet er et viktig aspekt ved livet, både i kirke og samfunn. Samtidig utfordrer 17. mai og de verdiene vi bygger på til engasjement for verden og vår neste. Dette er ikke blitt mindre viktig med årene, fremholder han. Det er korte gudstjenester i alle fem kirkene, gjerne i forkant eller i etterkant av barnetoget. I Elverum begynner gudstjenesten kvart over ni, og er ferdig til barnetoget skal stille opp en halv time senere, rett utenfor kirkedøra mai er i Norge blitt barnas dag. La også barna få oppleve høytid og fellesskap på nasjonaldagen. Spesielt for mange barnefamilier er 17. mai litt kaotisk, med flere ting man skal rekke. En halvtimes gudstjeneste i kirkerommet er et godt hvilkeskjær og en fin tradisjon på nasjonaldagen før man skal gå i tog. Kongens nei 21. mai vedtar Stortinget etter all sannsynlighet å avvikle Kongens kirkestyre. Dette som en konsekvens av det tverrpolitiske statkirke-forliket i Stortinget. I praksis vil det si at proster og biskoper ikke lenger skal utnevnes av kongen i statsråd det vil si regjeringen, men i et kirkelig organ. Kirkens sentrale maktorganer jubler over den såkalte løsrivelsen, lokalmenighetene er mer nølende. Jeg lurer på hva kongen tenker? At kongens kirkestyre avvikles, grunner i prinsippet om at staten skal være religionsnøytral. Da Gjønnesutvalget la fram sin statkirke utredning, konkluderte de også med at kongen heller ikke skulle ha bekjennelsesplikt. Harald måtte ha trosfrihet som alle andre, i religionsfrihetens navn. Religionsfrihet har vært det overordnede prinsippet både i kirkelige og statlige utredninger. Men da protesterte kongen og sa nei. En konge med trosfrihet er et skritt tilbake til den gangen kongen hadde personlig kongemakt. Kongen må ha sin forankring i folk og forfatning, ikke i sin individuelle frihet. Konklusjonen ble at Kongen må ha konstitusjonell bekjennelsesplikt knyttet til Den norske kirke. Kongens kirkestyre blir avviklet, men Kongen er likevel ikke avsatt. Hvilke rolle vil Kongen innta i en framtidig kirkeordning? Kanskje Kongen burde få en plass i tilsettingsorganet for nye proster og biskoper? Periscopus

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 3 Mai 2009 Årgang 84 Klare for konfirmasjon Det er igjen klart for konfrmasjon i Elverumskirkene. Gjennom hele skoleåret har ungdommene blitt kjent med kirka og det som skjer

Detaljer

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne

kirkebakken Framtid og håp Prest for unge voksne kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2013 88. årgang Framtid og håp Kirka bruker vi hele livet. Her kan du ta vare på drømmene dine om et godt liv. På konfirmasjonsdagen i kirka samles vi til fest

Detaljer

kirkebakken Læring for livet Grunnlovsjubileet

kirkebakken Læring for livet Grunnlovsjubileet kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 2 mai 2014 89. årgang Læring for livet Konfirmantene lærer langt mer enn å knyte slips før den store dagen. Livsritene og livets store spørsmål er sentrale i konfirmasjonsforberedelsene.

Detaljer

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr.

Ulike livssyn under samme tak? Fellesskap i adventstida. Å sørge med blomster og lys. side 8-9. side 7. side 4-5. Elverum menighetsblad nr. 311598 - kirkebakken - nr. 5-2011:Kirkebakken 21-10-11 10:26 Side 1 Elverum menighetsblad nr. 5 November 2011 Årgang 86 Å sørge med blomster og lys side 4-5 Fellesskap i adventstida side 7 Ulike livssyn

Detaljer

Side 3 Side 6-14. Loppemarked 3. september kl. 11.00-15.00. Elverum menighetsblad nr. 4. August 2011 Årgang 86

Side 3 Side 6-14. Loppemarked 3. september kl. 11.00-15.00. Elverum menighetsblad nr. 4. August 2011 Årgang 86 311406 - kirkebakken - nr. 4-2011:Kirkebakken 24-08-11 07:40 Side 1 Elverum menighetsblad nr. 4 August 2011 Årgang 86 Side 3 Side 6-14 Loppemarked 3. september kl. 11.00-15.00 311406 - kirkebakken - nr.

Detaljer

kirkebakken Med håp om ei framtid Med himmelen som tak

kirkebakken Med håp om ei framtid Med himmelen som tak kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 1 april 2014 89. årgang Med håp om ei framtid Møte med barna i slummen gjorde sterkest inntrykk på Amund Rotbakken Gundersen (15) og de andre Elverumskonfirmantene

Detaljer

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke

kirkebakken Nærhet og avstand Åpen folkekirke kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 3 oktober 2014 89. årgang Nærhet og avstand Allehelgensdag er minnenes dag. Mange tenner lys i kirkene og på kirkegården. I gudstjenestene allehelgensdag kommer vi

Detaljer

kirkebakken «Det gode rommet» Påskefeiring med solidaritet og håp

kirkebakken «Det gode rommet» Påskefeiring med solidaritet og håp kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 1 mars 2013 88. årgang «Det gode rommet» Elverum kirke er 275 år i år. Den har vært soknekirke for vårt sted gjennom mange generasjoner, og ei folkekirke som er opptatt

Detaljer

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84

Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 1 Februar 2009 Årgang 84 En kirke for alle Menighetene i Elverum driver et allsidig arbeid for ulike aldersgrupper. Mye av det er basert på frivillig arbeid og gaver. Hvordan

Detaljer

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84

Påskeforventninger. Elverum menighetsblad nr. 2. April 2009 Årgang 84 Elverum menighetsblad nr. 2 April 2009 Årgang 84 Påskeforventninger Den stille uke lar oss møte både gleden og sorgen. Dag for dag tar påskedramaet oss med inn i livets mysterier. Og mens naturen våkner

Detaljer

kirkebakken Himmelske toner Fortelling og evangelium

kirkebakken Himmelske toner Fortelling og evangelium kirkebakken Elverum menighetsblad nr. 4 desember 2014 89. årgang Himmelske toner For første gang i Norge framføres Juleoratoriet av Johann Sebastian Bach i en egen forestilling for barn. Skuespiller, kor

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang. www.as.menighet.net NORDBY KROER NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 3 24. mai 20. august 2009 64. årgang www.as.menighet.net Kateketens hjørne: Vær ikke bekymret Det går litt over stokk og stein for tiden. For

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12

NES-posten. God påske. Våren er konfirmasjonstid. Mye skal skje før den store dagen. Les mer om overnatting Side 14. Fasteaksjon Side 12 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 1 P Å S K E N 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Våren er konfirmasjonstid Mye skal skje før den store dagen Ta vel i mot konfirmantene når de kommer

Detaljer

Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari

Menighetsblad. Jostein Tegnér blir fast prest i Mari Menighetsblad Nr 2, 53 årgang 20. mai 2011 for Enebakk og Mari Jostein Tegnér blir fast prest i Mari Anette Cecilie Nylænder ble tilsatt som kapellan i Mari menighet i 2003. Stillingen ble omgjort til

Detaljer

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. En ny prost i et nytt prosti. www.as.kirken.no. Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67.

Menighetsbladet. for Ås, Nordby og Kroer. En ny prost i et nytt prosti. www.as.kirken.no. Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67. NORDBY ÅS KROER Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer Nr. 1 24. februar 2012 17. april 2012 67. årgang En ny prost i et nytt prosti www.as.kirken.no Prestens hjørne Se en gang til! Spiritualitet i fastetiden

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG. 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 1 FEBRUAR 2006 102. ÅRGANG 5. juni blir Kroken kirke i Tromsø innviet s. 5 Les om et spennende møte med Fransiskushjelpen

Detaljer

Båt på Tangen. Nr. 3 2003 56. årgang

Båt på Tangen. Nr. 3 2003 56. årgang Nr. 3 2003 56. årgang Båt på Tangen På 17.mai går kollekten i Tangen kirke til Tangen menighetsbarnehage. Det har vært en tradisjon som har vart i flere år. Men hva går pengene til? Tangen menighetsbarnehage

Detaljer

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71

MENIGHETSBLAD. God påske! For søndre land PÅSKE 2011 NR.1, ÅRG. 71 MENIGHETSBLAD For søndre land NR.1, ÅRG. 71 PÅSKE 2011 God påske! Med beven og jublende glede Biskopens Påskehilsen 2011 28 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria

Detaljer

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke

Trosopplæring. menighetsblad NR. HVA ER PÅSKE? KIRKE JAZZ EYVIND SKEIE VINN EN IPOD. The Passion of the Christ. Jazz i Teie kirke menighetsblad NR. 1-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no HVA ER PÅSKE? The Passion of the Christ KIRKE JAZZ Jazz i Teie kirke EYVIND SKEIE Tettpå forfatteren og salmedikteren VINN EN IPOD Navnekonkurranse

Detaljer

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken

Kirkenytt. Det er valgtider i livet også. Side 2. Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6. Venter på Fornebukirken Side 8. 25 år på orgelkrakken Kirkenytt Lysaker/Snarøya og Høvik Nr. 2 2015 Årgang 11 Det er valgtider i livet også Side 2 Kandidatene til menighetsrådet Side 4 6 Venter på Fornebukirken Side 8 25 år på orgelkrakken i Høvik Side 16

Detaljer

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17.

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17. Nr. 4 2011 64. årgang www.stangemenighet.no Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12 Tangen kirke jubilerer side 4 og 5 Kirkevalg side 7 50 år side 9 og 17 100

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2014 54. årgang 2 Vår Fedrearv Når livet og troen utfordres Andakten Lise Hyldmo er 56 år og måtte slutte å arbeide som 26 åring etter en akeulykke

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. La Jordens perle funkle for vårt øye. Informasjon. Nr 4/2015. 2. årg. Se hele salmen på siste side Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 4/2015. 2. årg. La Jordens perle funkle for vårt øye Se hele salmen på siste side Informasjon 2 TaNKEr På fars trygge fang Jeg vil fortelle en liten historie fra

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer