Elverum menighetsblad nr. 2. Mai 2012 Årgang 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elverum menighetsblad nr. 2. Mai 2012 Årgang 8"

Transkript

1 Elverum menighetsblad nr. 2 Mai 2012 Årgang 8 Under åpen himmel Nå kan ungdom bli med pilegrimstur. Menighetspedagogene Guri Gøbel og Hege Midthun i Elverum inviterer elever på 7. trinn til vandring juni. Se side 3.

2 Nå er rettens tid Rettssaken etter 22. juli har preget landet vårt denne våren. Nå står gjerningsmannen i fokus i rettsal og i mediene. Hans bilde og hans navn vil alle gjenkjenne. Ønske om å bli hovedperson blir oppfylt. Desto viktigere for oss blir det å hedre de dødes minne og omslutte overlevende og etterlatte med respektfull omsorg. Kirka må stå på de krenkedes side, og på de sørgendes side. Deres navn og bilde lever videre som tause bønner i kirker og menneskehjerter. Også i denne tida har vi rom for klage, sinne og sorg. Samtidig må vi som nasjon og kirke våge å stille de kritiske spørsmålene til oss selv. Gjerningsmannens etniske og religiøse identitet som norsk og kristen kan ikke bare avskrives eller oversees. Det er en ubehagelig side som krever at vi ransaker oss selv, våre holdninger og verdier, og hvordan disse kommuniseres. Rett og rettferd er grunnleggende verdier i kristen tro. Vi er så heldige som har et rettssystem som folket har tillit til. Det er lagt et stort ansvar på dem som forvalter vårt rettssystem og deltar i rettssaken. Vi kan bare håpe at den vil bidra til å styrke menneskeverdet og samholdet i samfunnet vårt. Alle snakker om været... Ole Kristian Bonden Kirkebakken utgis av menighetsrådene i Elverum. Kirkebakken kommer ut med 6 nummer pr. år. Ansvarlig redaktør: Ole Kristian Bonden Redaksjonen: Anja Terjesen Redaksjonens adresse, Regnskap og annonser, Distribusjon utenfor Elverum: Kirkekontoret. Postboks 201, 2402 Elverum. Telefon Bankgiro: Layout og trykk: Elverum Trykk AS Frist for stoff og bilder neste nummer: 1. august Forsidefoto: Foto: Anette Strand Sletmoen Vi har hatt ein underleg vår. Været har skifta fram og tilbake, vintaren har nekta å sleppa taket, og gjort seg gjeldande med både snø og kulde, lenge etter at dei fleste av oss hadde begynt på vårstemninga. Her i Norge vert vi fort værsjuke, for vi har mykje vær. Det er liksom det som det er trygt å snakka om. Noko ein kan ha meiningar om utan at det forpliktar. Men no er våren her. No er han komen for å bli. Alt snakket om vær kan kanskje føra til at viktigare ting druknar. Vi har jo ei rad andre viktige ting, eller for ikkje å seia: Viktigare. Vi har tidenes rettsak i Oslo. Vi har konfirmasjon, og vi har pinse. Kva er pinse? Ordet kjem via tysk frå det greske ordet pentekoste, som altså tyder 50 dagar etter påske. Ein kan seia litt enkelt at det var då disiplane til Jesus fekk den krafta frå Gud som gjorde dei istand til å skipa ei kyrkje og gå vidare med evangeliet. Derfor vert pinsa kalla kyrkja sin fødselsdag. Pinsa var starten på å setja ut i praksis alt det som Jesus snakte om då han var på jorda. Kanskje kan dette vera noko for oss i dag? For slik er det naturen arbeider: Under vintaren driv han og førebur seg, ting ulmar under jorda, og så, når våren kjem, vert det iverksett, det spring ut i blomst. Vi lever i ei tid kor behovet for handling og vesentleghet er skrikande. Vi kan nokon gongar kjenna at vi druknar i informasjon, og svært mykje av dette er uvesentleg. Kanskje skal vi derfor også ta ein kikk på vår eiga hang til å uttala oss om veret. Vi kan ingenting gjera med det. Så kvifor ikkje heller då bruka tida og engasjementet vårt på å setja i verk ting som vi ser som vesentlege? Melda oss til tjeneste, stilla opp på dugnader og foreldremøter. Prøva om vi sjølve gjennom våre liv kan vera litt motvekt til all uvesentlegheta.pinsa er tida for iverksetting; så dermed: God pinse til dykk alle. Prostiprest Vidar Brekke 2 Kirkebakken nr. 2 / 2012

3 - Bli med og sov under åpen himmel! UT PÅ TUR: Menighetspedagogene Hege Midthun til venstre og Guri G. Gøbel vil ha med 13- åringene på tur i skog og mark. Hvis du bor i Elverum og er 13 år, ja da vil kirken ha deg med på tur med vandrestokk og overnatting under åpen himmel. Menighetspedagogene Hege Midthun og Guri G. Gøbel inviterer nå alle 7. trinnselevene til å være med på en vandring, nært opp til pilegrimsvandring. - Vi ønsker å ta med oss den gryende ungdom ut i Guds frie natur, for en vandring og tilstedeværelse med sansene åpne for det som kommer, sier Hege. Hun forteller at det ikke skal bæres noen tunge bører under vandringsturen, men at bagasjen blir skysset dit den skal. - En pilegrim trenger ikke mer enn ei skreppe og en stav, og vi skal sørge for både kost og losji, supplerer Guri. Damene legger vekt på at dette skal være en pilegrimsvandring i moderne form. I juni Turen skal foregå fra juni, men hvor den starter er foreløpig litt uvisst. - Vi tror kanskje at vi skal vandre langs en gammel pilegrimsled, men vi er litt usikre ennå. En ting som er sikkert er at vi skal ende opp på Rokoberget kirkeruin, sier Hege. Men før 13-åringene kommer til målet, så skal det vandres og overnattes i naturen. Det presiseres av vandringen ikke krever spesielt god form, og at det ikke skal vandres raskt, men tvert imot skrittvis. - Dette skal være en tur hvor samhold, fellesskap, litt langsomhet og stillhet dominerer, samstemmer de to menighetspedagogene. De mener dette vil være en fin anledning for tenåringene å få et pusterom fra mobiler, pc og en travel hverdag. - Det blir ikke mobilforbud, men vi skal koble oss litt av, smiler Hege. Overnatting En spennende del av turen vil bli overnatting ute i naturen, og damene forteller at de i utgangspunktet har planer om å gjennomføre turen uansett vær. - Kirken har kjøpt inn to lavvoer, men vi håper at det blir fint vær og at vi også kan sove med himmelen som tak, forteller Guri. Ellers forteller de at det blir lagt inn ulike aktiviteter på turen, slik at sansene får litt å jobbe med. Søndag vil det bli gudstjeneste ved Rokoberget kirkeruin. Menighetspedagogene forteller at de syns de ser at vandring er en trend nå for tiden, og de mener at dette bør friste 13-åringene. Motto for turen blir som en av pilegrimenes bud: - Vegen blir til mens vi går, smiler Hege og Guri. Fakta pilegrim: Pilegrimen er en person som foretar en reise av åndelige årsaker og med et mål for øye. Det er vanlig at dette målet er ei kirke eller et helligsted. Pilegrim kommer av det latinske ordet peregrinus som betyr «fremmed» eller «utenlandsk». I middelalderen fikk det også betydningen «en person som vandrer fra sted til sted». Alle slags mennesker kunne dra for å nå et pilegrimsmål, pålagt eller av fri vilje. Det kunne være som et ledd i å gjøre opp for seg hvis man hadde gjort noe galt, eller for å søke helbredelse for sykdom. I dag er pilegrimsvandring like mye en vandring med medmennesker og Gud på søken etter det hellige i møte med naturen og alt man møter på sin vei, både på det ytre og det indre plan. Vanlige pilegrimsmål i den kristne kirke er Santiago de compostela, Jerusalem, Roma og Nidarosdomen i Trondheim. Kirkebakken nr. 2 /

4 - Jeg vil bygge i Elverum Arild Lande gleder seg til å begynne i jobben som kirkeverge i Elverum i mai. Det sier Arild Lande, som starter i jobben som ny kirkeverge i Elverum 2. mai. Lande kommer fra kirkebyggprosjekt i Våler, og nå vil han være med å bygge for kirken i Elverum. - Når jeg snakker om å bygge, så snakker jeg ikke bare om fysiske bygg, sier Lande. Han har flere dimensjoner i sitt bygge-begrep, og han forteller at han gleder seg til å være med å jobbe for at kirken i Elverum skal bygges og utvikles videre. - Folkekirken i Elverum gjør veldig mye bra i dag, og jeg gleder meg til å høre hva de nye kollegene mine tenker rundt videreutvikling. Målet mitt er å bidra til en videre positiv framdrift i Elverum, sier Lande. Slutter i Våler Lande har vært kirkeverge i Våler i vel ett år. Der har han fått bryne seg på en svært så sjelden oppgave med å bidra til forarbeid for en ny kirke i Våler. - Å bygge en kirke er et tusenårsbygg, og det er sjelden at man får være med på noe slikt. Det har vært veldig spennende. Nå har vi kommet fram til forprosjekteringen, og den mest krevende jobben er snart over, sier Lande. Det er en kjensgjerning at det har tatt tid og krefter å komme til enighet rundt ny kirke i Våler. Mange har hatt mye meninger om kirka si. Lande slipper ikke riktig helt tak i kirkesaken i Våler. - Jeg skal også bidra litt i Våler, i tillegg til jobben som kirkeverge i Elverum, sier Lande. - Men hvorfor slutte i Våler og komme til Elverum? - For det første er Elverum en større menighet med et større miljø. Men i tillegg har det vært utfordringer å kombinere kirekvergejobben i Våler, samtidig som jeg er kommunestyrerepresentant for Venstre i Våler. Det vil bli en større politisk frihet for meg med en kirkevergejobb i Elverum, sier Lande. Fra næringsliv til kirka Lande har tidligere hatt flere leder- 4 Kirkebakken nr. 2 / 2012

5 posisjoner i både privat og offentlig sektor. Han mener at lederskap handler mye om det samme, enten man jobber for kirka eller jobber med andre produkter. - Drømmen er å være med på å lage et kirkeprodukt som innbyggerne i Elverum er fornøyd med, og som gir folk gode og meningsfulle opplevelser. Jeg er veldig ydmyk over at produktet vårt handler om at vi møter folk i alle livets faser, sier Lande. Selv er han svært opptatt av at kirken skal være en folkekirke, nettopp med rom for alle. - Jeg er vokst opp på vestlandet, men har ikke hatt noe spesielt nært forhold til kirka gjennom oppveksten. Jeg har hatt min barnetro, og den troen er der fortsatt. Nå har jeg bodd 30 år på Østlandet, og jeg er nok blitt en hedmarking som skarrer på r-en, smiler Lande. Lande er opptatt av at folkekirken må være ekte, og ikke et glansbilde. - Jeg tror ikke man kan vedta at det skal være en folkekirke, det må skapes og vises på ekte. Det er kanskje noe av den viktigste jobben for oss som jobber i kirka. Jeg gleder meg til å begynne som kirkeverge i Elverum, avslutter Lande. Fakta Arild Lande: Alder: 48 år Sivilstatus: Gift, 4 barn Bor: i Våler Aktuell: Ny kirkeverge i Elverum Tekst/foto: Anette Strand Sletmoen Ny salmebok vedtatt Kirkemøtet vedtok Ny salmebok på sitt møte i Tønsberg april. Det var knytta stor spenning til om «Til ungdommen» ville få plass i den nye salmeboka, slik biskopene anbefalte. Et flertall stemte mot. Til ungdommen Den nye salmeboka vil til sammen ha 899 salmer, men det ble ikke plass til Nordahl Griegs «Til ungdommen». Debatten har pågått lenge. Flere stilte spørsmålet om dette var en salme, siden gudsaspektet ikke tydelig er uttalt i teksten. Human Etisk-forbund var også tidlig ute med å advare Kirkemøtet mot å tilrane seg en sang som ble mye brukt i deres sammenhenger. «Til ungdommen» står i dag i den katolske kirkes salmebok, og ble foreslått inn i salmebokforslaget som kom allerede i Etter 22. juli i fjor, da «Til ungdommen» ble brukt i den TVoverførte gudstjenesten fra Oslo domkirke to dager senere, fikk sangen ny aktualitet. Et hovedargument for å beholde sangen i den nye salmeboka, var nettopp som et konkret uttrykk og påminnelse om det som skjedde 22. juli. Men dette vant altså ikke fram. Julekveldsvisa En annen sang som det lenge har vært diskusjoner om bør være med i salmeboka er Alf Prøysens «Julekveldsvisa». På Kirkemøtet var den foreslått inn, og dette vekte ingen større diskusjoner på selve Kirkemøtet. Julekveldsvisa vil stå i Salmebok 2013, og mange menigheter i Hamar bispedømme har allerede sunget denne inn i gudstjenestebruk på julaften. Men sanger som «Änglamark» og «Gje meg handa di ven» som opprinnelig var foreslått, var tatt ut i det endelige forslaget, og er ikke med. Det er derimot ikke lenger noe i veien for å bruke sanger som ikke er med i salmeboka i gudstjenesten, så lenge de passer inn i konteksten. En egen database vil kontiunerlig bli oppdatert med aktuelle sanger. Det vil si at også «Til ungdommen» vil kunne brukes på gudstjenester i Den norske kirke, selv om den ikke står i salmeboka. Større sjangerbredde Grunnen til at vi får en ny salmebok nå er arbeidet med den nye gudstjenestereformen som ble vedtatt i Parallelt har man arbeidet med ny musikk i gudstjenesten. ordningen legger større vekt på større fleksibilitet, involvering og stedegengjøring. Dette skal nå også gjenspeilet i salmeboka, som vil ha en større sjangerbredde. I den nye salmeboka vil man finne barnesalmer og ungdomssalmer, salmer fra den verdensvide kirke, fra lovsangstradisjonen og flere undringssalmer. Salmer med engelsk dublett-tekst eller på samisk har også fått større plass. Tekst: Ole Kristian Bonden Kirkemøtet vedtok i april ny salmebok for Den norske kirke. Her står Vidar Kristensen fra sekretariatet i Kirkerådet med saksdokumentet som ble lagt fram på møtet. Kirkebakken nr. 2 /

6 Konfirmanter i Elverum 2012 Elverum kirke Søndag 20. mai kl. 10:30 Knut Preben Helleberg Lars Håkon Norseth Tina Fjeld Mikkelsen Lena Halvorsen Victoria Kjelland Kevin Saade Eriksen Lone Otterstad Johnsen Arnstein Nordlie Stine Nordstad Johanne Hauge Harviken Vilde Louise Siggerud Vilde Kotchamon Eliassen Andrea Emilie Mørkhagen Victoria Johansen Frøhaug Stian Femundsenden Alexander Silkoset Ingrid Voldmo Anna Vagstad Brunstad Vegard Søstuen Øystein Nordaas Emilie Fon Haget Sindre Lindsetmo Westrum Carina Kvehaugen Myrvold Marcus Solberg Malonæs Hans Martin Aasheim Elverum kirke Søndag 20. mai kl. 12:30 Hans Christian Bakken Anna Emilsen Michelle Ehsanpanah Tveikra Bendik Sundeng Andreas Ripsrud Evenstad Christian Hagen Wiker Erlend Arnesen Emilie Temmen Sagen Amalie Øversveen Simen Strand Maria Hausken Grøtterud Magnus Sollid Omsted Vumilia Elena Lutumika Andreas Kårli Lars Jonas Hansson Emma Glestad Fossum Aleksander Land Simen Stenhammer Madeleine Grande Marthinsen Marielle Sandberg Sørheim Vilde Myren Mo Truls Frekhag Bekk Kristine Huse Martin Lillekjendlie Nybu Jonas Østerhaug Andersen Hedda Moen Dreijer Remi-André Svindland Elverum kirke Søndag 3. juni kl. 10:30 Kenneth André Bogø Stian Lundby Marielle Nyengen Fjellstad Hallvard Bonden Christoffer Brendlien Børresen Marius Øvergård Tirill Tørhaug Katrine Kleppang Christina Sveen Anders Karlsen Ingeborg Bjertnes Mellum Christoffer Bakke Hovden Anna Ajer Thompson Hans Møystad Heiertz Karoline Skoglund Truls Sæle Vetle Høgevold Anders Woldmo Sondre Estenstad Bjørsland Guro Vesterdal Simen Nygard Sara Dårstad Jacobsen Trude Heimdal Sunde Vilde Gunnarsrud Martin Espelund Ekse Stine Kjøgx Sørby Julie Kjøgx Sørby Patrick Haldammen Bråten Johannes Nikolai Kårevik Elverum kirke Søndag 3. juni kl. 12:30 Tage Løberg Vangen Ingeborg Kastet Murstad Mathias Vasaasen Norberg Tone Braaten Martine Holmseth Nordhagen Anja Amundsen Voldmo Eirin Silkebækken Nygaard Niklas Alexsander Johansen Lise Victoria Møystad Grafsrønningen Marte Kristina Aasheim Ole Henrik Solberg Jostein Berggren Caroline Amundsen Flensborg Ida Christiansen Jordan Silje Skogli Mari Negård Christian Lund Oliver Thorbjørnsen Rikenberg Tonje Cecilie Eide Larsen Elisabeth Søsæter Stenseth Silje Thoresen Einar Midthun Niklas Sølvberg-Øverby Marius Andersen Julie Anett Sørstrøm Heradsbygd kirke 27. mai kl. 10:30 Magnus Johansen Alfredsen Sindre Berg Elida Daling Finstad Ellen Nodeland Karlsen Vegard Holter Myrvold Anette Skaug Andrea Kjernlie Aarnes Vilde Aaseth Heradsbygd kirke Søndag 27. mai kl. 12:30 Bjørnar Danielsen Tommi Johnsen Diseth Vemund Gropen Kristian Hasleengen Marte Murud Jemtland Tea Olsen Lierstuen Jonas Melby Atle Nordhagen Sigurd Wasa Kamilla Øverby Trønnes Hernes kirke 20. mai kl. 11:00 Erik Friis Nyberg Henrik Smitt-Amundsen Wimmer Gyda Nordhagen Lars Erik Osvold Kvernvolden Krister Borgen Andersen Ole Gunnar Tettli Vegard Andreassen Nordbekk Vumilia Elena Lutmika Halvor Svevad Storsveen Tor Martin Nordhagen Ann-Kristin Berg Antonsen Vegard Øverby Evensen Sørskogbygda kirke 27. mai kl. 11:00 Marit Melgård Sveen Luckas Mosveen Bjørn Tore Ottem Jensen Nordskogbygda kirke 3. juni kl. 11:00 Håkon Likværn Halvor Rundberget Hanne Mo Sander Bakken Lill Katrin Gottenborg Ivar Østlund Johansen 6 Kirkebakken nr. 2 / 2012

7 KONFIRMANT 2013 Det nærmer seg slutten av konfirmantåret for konfirmanter I løpet av mai og begynnelsen av juli vil nesten 150 konfirmanter i Elverum oppleve vårens vakreste eventyr med sin store og minneverdige konfirmasjonsdag. Vi har vært sammen siden høsten 2011, med samlinger i kirka, gudstjenester, turer, fasteaksjon mm. Tusen takk for et flott år sammen! På denne tiden av året begynner vi også å planlegge og sende ut invitasjon til neste års konfirmantilbud. Du som begynner i 9. klasse høsten 2012, les videre! Fødsel, død, kjærlighet, glede, sorg, håp, tap og lykke alt dette møter vi i livet. Det er ikke alltid like lett å forstå eller å sette ord på slike ting, men symbolene og ritualene i kirkerommet hjelper oss å gi uttrykk for slike livserfaringer. Gjennom hele livet bruker vi kirka i glede og sorg. I generasjoner har mennesker blitt knyttet til kirka gjennom dåp og konfirmasjon. I kirka kommer vi tett inn på livets mysterier. Her møter vi fortellingene om Jesus og troen på Gud. Her settes livet vårt inn i en større sammenheng. Her kan vi finne trøst og tro, håp og glede. Som konfirmant får du mulighet til å bli bedre kjent med kristendommen, slik den kommer til uttrykk i vår kultur og tradisjon. Å finne trygghet og tilhørighet til kirkehuset og det som skjer der, betyr å gi gleden og sorgen i livet ditt et hjem. Det er konfirmasjonsgaven vi ønsker å gi deg. Velkommen som konfirmant i Elverum! Som konfirmant vil du... få en høytidelig og minneverdig konfirmasjonsdag lære noe du ikke visste fra før, og som du helt sikkert får bruk for i livet bli kjent med symboler og ritualer, kirkerommet og hva kirka bygger på og står for bli med på konfirmanttur, få nye venner, oppdage nye sider ved deg selv, og oppleve noe spennende og annerledes! være del av prosjekter og samarbeid med andre delta i solidaritetsarbeid lage gudstjenester og skape høytid i kirkerommet. få lederutdanning og ledertrening året etter konfirmasjonen. Konfirmanttid for alle! Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve konfirmasjonsdagen, gjerne i en gudstjeneste hvor flere konfirmanter døpes samtidig. Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging av opplegget. Noen har integrert undervisning, andre har eget opplegg alene eller i smågruppe med konfirmantlærer. Ta kontakt med kirkekontoret hvis det er spesielle behov, så finner vi fram til gode løsninger sammen. Noen konfirmanter er ikke i Norge i løpet av konfirmantåret, men tilhører allikevel Elverum. Vi har egne opplegg for utenlandskonfirmanter. Ta kontakt om det skulle være aktuelt. Brosjyrer med mer informasjon både om påmelding, opplegget og datoer for konfirmasjon 2013 blir sendt ut og kommer i posten til alle født i 1998 i løpet av mai. Kirkebakken nr. 2 /

8 Friluftsgudstjenester Flere av sommerens gudstjenester foregår utendørs. Ta gjerne med venner og kjente på en helt spesiell gudstjenesteopplevelse. Det er mulighet for dåp ved våre friluftsgudstjenester. Natur og skaperverket er sentralt i våre liv og i vår tro. I sommerhalvåret feires flere av gudstjenestene utendørs. Det gir rom for opplevelser og perspektiver som er en berikelse både for gudstjenestefeiringen og for den enkelte. Velkommen til friluftsgudstjenester i sommer! Bjølsetgrenda setermesse 3. juni kl. 13:00 Heradsbygd menighetsråd ønsker velkommen til setermesse med dåp. Kaffeservering. Bjølset grendehus benyttes dersom dårlig vær. Veibeskrivelse: se Triangelparkmesse 10. juni kl. 11:00 Midt i byen, på det gamle kirkestedet i Triangelparken, lå Elverums stavkirke og St. Torleivs kapell fra middelalderen og fram til 1600-tallet. Sving innom søndag morgen, og unn deg en stemningsfull formiddagsstund med hvilpuls midt i hjertet av byen. Det blir satt ut en del benker, men ta gjerne med noe å sitte på. n gjennomføres også i gråvær, men ved behov flyttes den inn i Elverum kirke. Setermesse på Nubben seter 24. juni kl. 12:00 På Nubben seter i Strandbygda er det blitt feiret setermesser i mange år. På St. Hans og midtsommer møtes vi på denne perlen inne i skogen, med setervollen og de gamle husene, blomsterenga rundt, og skogkledte åser så langt øye kan se. Veien går gjennom Letjerndalen, og er godt skiltet fra Strandbygdvegen. Vi parkerer der den skilta veien ender og går ca. 600 meter i myrlendt terreng, Ingen bomavgift. Det er ikke værforbehold men kle deg etter været. Blir det regn trekker vi inn på låven. Ta gjerne med mat/drikke og noe å sitte på. Renosdammen 29. juli kl. 13:00 Sørskogbygda menighet ønsker velkommen til gudstjeneste på Hellige-Olavs dag den 29. juli. Kommer du fra Elverum, tar du av ved Statoil mot Sørskogbygda, kjører forbi Sørskogbygda kirke og Samfunnshuset og fortsetter i 7 ½ km. Fra her er veien skiltet til Renosdammen. Ta med noe å sitte på. Ved dårlig vær flyttes gudstjenesten til Sørskogbygda kirke. Kalbrenna 12. august kl. 13:00 Hernes og Nordskogbygda menighetsråd ønsker velkommen til gudstjeneste på Kalbrenna. Servering av skjørost og rømme, samt kaffe og kaker. Ta med deg noe å sitte på! Babygudstjeneste En gang i halvåret er det babygudstjeneste i Elverum kirke. De barna som har deltatt i vårens babysang er spesielt inviterte, men alle andre er også hjertelig velkomne hit. I denne gudstjenesten legges det spesielt til rette for de minste barna, det blir mye sang og det legges også inn en vandring i kirkerommet. Sangene vi synger er de samme som vi bruker på babysang. I denne vandringen gis det mulighet til både å blåse såpebobler, tenne lys, leke i Noahs ark, kjenne på dåpsvannet eller rett og slett bare studere bildet: «Det fineste Gud har skapt» Etter gudstjenesten er alle velkomne til Generalgården for en kaffekopp og sosialt samvær. Velkommen i Elverum kirke torsdag 31. mai kl Kirkebakken nr. 2 / 2012

9 Kirkas bursdagsfest Pinsen er en kristen høytid da den markerer at disiplene fikk Den Hellige Ånd. Jesus hadde sagt at de skulle gå ut å fortelle om ham, men det torde de først etter at de hadde fått Ånden. Da Gud tok bolig i hjertene deres gikk de fra å være redde til å bli frimodige til å fortelle andre mennesker om Jesus. På grunn av dette kom tre tusen mennesker til tro, og den første menigheten ble til. Derfor kaller vi pinsen for kirkens fødselsdag. Dette fellesskapet markerer vi med en annerledes gudstjeneste i Elverum kirke på kvelden 2. pinsedag. Da fylles kirka med barn og alle barnekorene vil blant annet delta. I disse dager holder 3. klassinger fra hele Elverum på med bursdagsforberedelsene i sin kirke. De har to samlinger hvor de hører fra pinsefortellingen og lager en del av en bursdagsgave til kirka. Hva bursdagsgaven blir får de først vite når de samles i Elverum kirke 2. pinsedag. På samlingene er det også tid til sang, lek og moro, forteller menighetspedagogene Hege Midthun og Guri Gøbel. Små og store er hjertelig velkommen til en hyggelig kveldsgudstjeneste kl , 2. pinsedag! Etter gudstjenesten blir det bursdagskake til alle og ballonger til barna. Fotograf: Cathrine Loraas Møystad Lederkurs 2012 Årets konfirmanter fra alle menighetene i Elverum inviteres til Lederkurs til høsten. Vi forandrer oss hele tiden og særlig i ungdomsårene skjer det mye rundt det å bli selvstendig, ta egne valg og å bli kjent med seg selv og andre. I konfirmanttiden har ungdommene vært en del av et stort fellesskap. Dette er et år å bygge resten av livet på, og gjennom Lederkurset får ungdommene muligheten til å fortsatt utvikle seg i kirka. Kurset gir kunnskap om å være leder for andre og mulighet til å gjøre en meningsfull innsats overfor andre barna og ungdommer. Ungdommene får utvikle seg selv, sine verdier og sitt forhold til Gud. Etter avsluttet kurs, deles det ut et kursbevis til alle. Ungdomslederne forplikter seg til å være med på alle kurssamlingene, til å delta som leder på ulike helgeturer for yngre barn og ungdom. Kirka forplikter seg på sin side til å forberede ungdommene til å møte oppgavene de får som leder. Ansvarlige for Lederkurset er sokneprest Ole Kristian Bonden og menighetspedagog Hege Midthun. For spørsmål og påmelding, ta kontakt med kirkekontoret. Hege Midthun mob Ole Kristian Bonden mob Kirkebakken nr. 2 /

10 Vårt symbolske univers Prostiprest Ragnhild Gilbrant Tanker om troen og livet Vi er mennesker og vi er dermed åndsvesener. Vi er kroppslige, selvsagt, og vi forholder oss til vår fysiske virkelighet. Vi former våre ord og begreper basert på vår felles erfarte virkelighet, og det gjør at vi kan kommunisere med hverandre. Vår kropp inkluderer vårt nervesystem og vår hjernevirksomhet, og vi gjør erfaringer av psykisk eller sjelelig karakter som er såpass like at vi kan operere med felles begreper og språk også for ganske abstrakte forestillinger. Men et menneske er mer enn kjøtt og ben og nervebaner og hjerneceller. Et menneske er et åndelig vesen. Det vi si at vi kan forholde oss til en åndelig virkelighet som vi faktisk har liten direkte erfaring med. Våre gudsbilder har vi hentet fra vår erfarte virkelighet, og de kan derfor lett bli for små. Gud er ånd, og tilhører en åndelig sfære vi har liten tilgang til. Likevel er vi opptatt av Gud og den åndelige virkeligheten. n tar vår åndelighet på alvor ved å gi noe til vår menneskelighet. Vi tar imot med våre 5 sanser. Musikk, toner, klanger, sang, harmonier. Vi tar imot synsinntrykkene; farger, former, bilder, arkitektur. Vi tar imot med vår fornuft; Jesus som historisk person, bibelfortellingene, dramaet. I n føres vi inn i et symbolsk univers. Og symbolenes egenart er jo nettopp å formidle det som våre ord og begreper ikke kan uttrykke. Bibelen omtaler Gud ved hjelp av symboler. Gud er som en gjeter, eller som en klippe, eller som en ammende kvinne, eller som en høne som samler ungene under vingene sine. Eller som en løve, eller en konge. I vår trostradisjon har vi utviklet symbolene til å si at Gud er som et øye, eller som en sirkel, uten begynnelse og slutt. Vi kommer inn i kirken som åndsvesener. Vi fornemmer at der er noe i dette rommet som engang ble innviet for å være et hellig sted. Her er noe som er mer enn det ordene våre kan beskrive. Og som åndsvesener kan vi åpne vårt sinn for å erfare ved hjelp av symboler. Symboler er møtestedene mellom oss som åndelige mennesker og den treenige Gud. Her er vann, brød og vin. Her tegnes menigheten med korsets hellige tegn. Her skapes identitet og tilhørighet. Her, i dette symbolske universet er det vi møter den virkelighet som er større enn det vi kan forstå og forklare, det som vi bare fornemmer. For det er Guds nærvær vi fornemmer. Ikke fordi Gud ellers er fraværende i verden, men fordi vi er mennesker med begrenset evne til å erfare det som ikke er av håndfast materie. Men i n blir vi tatt på alvor som åndelige mennesker, som erfarer ved hjelp av symboler. Her er Gud til stede, her møter Guds virkelighet oss i vår virkelighet. Lag papirfugler med barna til pinse 50 dager etter påske er det pinse. Pinsen er festen for Den Hellige Ånds komme og ordet pinse kommer av det greske ord "pentekoste", som betyr den femtiende. Den hellige Ånd er ofte symbolisert med en due. Derfor kan det være en fin ting å lage papirfugler som man henger opp hjemme. Slik gjør du: Klipp ut fuglen i hvit eller farget kartong etter mønsteret. Mal eller pynt fuglen på annen måte. For de minste kan det være moro å male med fingermaling og så pynte med klistremerker i sølv. Skjær et vertikalt snitt på ca. 2 cm, til vingene. Brett et silkepapir (8x15 cm) til et trekkspill, som er ca. 1 cm i bredde. Stikk det inn i åpningen og brett det ut til en vifte. Klipp ut et hjerte i rød kartong som du limer på brystet til duen eller bruk ett hjerte klistremerke. Lag et hull i toppen av fuglen og tre sølvtråd gjennom til oppheng. 10 Kirkebakken nr. 2 / 2012

11 Ingrun Jule (41) fra Elverum ble på Kirkemøtet i april gjenvalgt som Hamar bispedømmes representant i Kirkerådet for fire år. Kirkemøtet som samles en uke i året består av alle landets bispedømmeråd. Kirkemøtet har de siste årene fått delegert mer myndighet fra Kirkedepartementet, og vedtar saker og strategier som angår hele Den norske kirke. Kirkerådet består av 15 medlemmer som både forbereder saker og uttaler seg i mellom hvert Kirkemøte. Ansvaret for å utnevne biskoper blir også etter all sannsynlighet lagt til Kirkerådet, når proster og biskoper ikke lenger skal utnevnes av Kongen i statsråd. Jule kommer opprinnelig fra Steinkjer, men har bodd i Elverum siden slutten av 90-tallet. Hun er avdelingsleder og prosjektansvarlig i Tunet AS, og har tidligere vært leder av Elverum menighetsråd. Misjonsmøter Leirets misjonsforening 4. juni kl. 11:30 hos Astrid Liberg, Skanshagen gård Heradsbygd. Sykepleiernes misjonsring (SMR) 4. juni kl. 19:00 hos Maria Holtet, Våler Loppemarked i Generalgården lørdag 1. september kl Innlevering av lopper fra 20. august Undervisning for voksne Det er startet opp en serie med bibelundervisning for voksne. Forelesning ved studentprest/prostiprest Ragnhild Gilbrant, med samtale. 31. mai kl. 19:00 i Generalgården: Tema: Frigjøringsteologi. Friluftsgudstjenester Heradsbygd: Setermesse Bjølsetgrenda 3. juni kl. 13:00 Elverum: Triangelparkmesse 10. juni kl. 11:00 Elverum/Strandbygda: Nubben Seter 24. juni kl. 12:00 Sørskogbygda: Renosdammen 29. juli kl. 13:00 Hernes/Nordskogbygda: Kalbrenna 12. august kl. 13:00 Konserter i Hernes i mai Hernes kirke Lørdag 12.mai kl. 18:00 Fra Sandbeck til Mozart Yngve Sekkelsten på klarinett, Sarah Sekkelsten på fiolin og Nils Tore Enget på orgel/piano inviterer til en konsert med stort musikalsk spenn denne lørdagen. Yngve og Sarah er begge musikkutdannet fra konservatoriet i Stavanger og er begge svært aktive i kulturlivet på Rena, både i kulturskolen, som lærere i kulturskolen, i korps og musikkmiljøet for øvrig. Konserten vil ha et musikalsk vårlig tilsnitt. Vidar Sandbecks udødelige «Menuett i mai» og «Blådansen» er med. Videre vil vi få høre den vakre mellomsatsen fra Mozarts klarinettkonsert i A-dur, 6 bygdeviser fra Lom av Sparre Olsen, samt Franz Schubert romanse «Der Hirt auf dem Felsen». Dette stykket er skrevet for sopran, klarinett og piano, men i Hernes kirke kan du få høre dette vakre stykket med fiolin, klarinett og piano. Vi ønsker velkommen til en trivelig og vårlig konsert med våre musikkvenner fra Åmot! Billetter koster kr 150,- og selges ved inngangen. Barn under 15 år gratis. Hernes kirke Torsdag 24.mai kl. 18:00. Konsert med Hernes barnegospel Hernes barnegospel er et barnekor i god vekst. På denne konserten priser de våren med sin glade sang. Møt opp og få med deg en konsert med skikkelig gladsang! Dirigent er Guri Grafsrønningen Gøbel. Nils Tore Enget spiller piano. Billetter selges ved inngangen og koster kr. 50,- Kirkebakken nr. 2 /

12 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Advokater: Bensin & Rekvisita Dagligvare Elektromarked Advokat Jostein Løken Postboks St. Olavs gt 10A Tlf.: Statoil Service Elverum Bakketungt. 2 Tlf.: Rema 1000 Prestmyrbakken Tlf.: Trygve Bekk AS Euronics Torggt. 8 Tlf.: Advokat Jonny Holen Postboks St. Olavs gt. 2 Tlf.: Advokat Andrew Sims Postboks 111, St. Olavs gt. 10A Tlf Bilsalg/verksteder Elverum Sport Bilsalg AS Svartbekkvn. 31 Tlf.: Elverum Auto Bilsalg AS Meierig. 3-5 Tlf.: Meny Elverum Kremmertorget, Kirkevn. 4, 2406 Elverum Tlf.: Faks Kiwi Fjeldset Kirkevegen Tlf.: Elkjøp Stormarked Elverum AS Lundgaardv. 17 Tlf.: Engros - byggvarer Tor Løkken AS Vestsivn. 67 Tlf.: Sulland Elverum AS Svartbekkvn. 51 Tlf.: Blomsterforretninger Dame/herre/barnekonfeksjon Kvisgaard Kremmertorget Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Fotograf Studio Westjordet Kirkevegen 58 Agentur Siw`s agentur Øvre Sætrevei Sørskogbygda Tlf.: Bank: Nordea Storgt 21 Tlf.: DnB Storgt. 17 Tlf.: Sparebanken Hedmark Storgt. 26 Tlf.: Begravelsesbyråer Elverum Begravelsesbyrå St. Olavsgt. 8, Elsmo Dahl Tlf.: Blikk- og kobberslager Elverum Blikkenslagerverksted Svartbekkvn. 61 Tlf.: Byggevarer Elverum Blomster Vikan Storgt. 16 Tlf.: Marihøna Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Blomsterhjørnet Gml. Trysilvn. 3 Tlf.: Maxbo Elverum Grindalsvegen 7 Tlf.: Eiendomsmegler Eiendom Mona Bjerke Kirkestua Storgata 32, 2405 Elverum Tlf.: YC Eiendom AS Dammenvn. 2 Tlf.: Lunkegården Storgata 7 Tlf Elektriske installasjoner/artikler Svensgaard Installasjon AS Svartbekkvn. 20 Tlf.: El-montasje Elverum AS Elvarheimgt. 14 Tlf.: Fotograf Martin Grønvold Bøe Tlf.: Gravmonumenter Gravemaskin Mjøsa Natursten ANS Brugt. 26, 2321 Hamar Tlf.: Møre Gravmonumenter AS 6490 Eide Tlf.: Danielsen Gravemaskindrift 2415 Heradsbygd Tlf Hud-fotterapi Solveig s hud- og fotklinikk Helsetorget - Mart'nsenteret Tlf.: Fordypning innen diabetes. 12 Kirkebakken nr. 2 / 2012

13 Støtt våre annonsører - de støtter oss! Legemiddel Nycomed Pharma AS Solbærvn.5 Tlf.: Revisjon og rådgivning ERGO revisjon & rådgivning as Gml. Trysilvn. 4 Tlf.: Spisesteder/catering/- overnatting Elgstua Trondheimsvn. 9 Tlf.: Sveising Skjærbekk Sveis og Montasje Julusdalsvegen Hernes Tlf Lås og sikring Lås & Sikring AS Svartbekkvegen 85 A 2411 Elverum Tlf / Fax Optikere Elverum Optiske Synsam Kremmertorget - Kirkevn. 4 Tlf.: Synsam Silkebækken Storgata 23 Tlf: Parfymerier Elverum Parfymeri A/S Kremmertorget - Mart'nsenteret Tlf.: Rørleggere Hagen rørlegger og varmeservice AS 2415 Heradsbygd Tlf Skogbruk Statskog Glomma AS Fredensvoldvn. 2, 2401 Elverum Tlf Snekker/Byggherre Harviken Bygg AS Tlf Sportsbutikker Forstmann Norsk Skogmuseum Tlf.: Intersport Kremmertorget AS Kremmertorget Tlf.: Rune Oppberget Sykkel & Service 2415 Heradsbygd Tlf.: Sport/hage/fritid/hytteutstyr Sykkel og Motor Elverum AS Vestsivn. 67 Tlf Tannleger Trykkeri Tannlege Trond Sjølien Spesialist i kjeveortopedi Grindalsvn. 3 Tlf.: Elverum Trykk AS Grindalsvn. 10 Tlf.: Verksteder Jømna Caranvanverksted og deler AS 2416 JØMNA Tlf: Kirka i Elverum ønsker å bidra med å styrke omsorgsarbeidet i kommunen vår. Derfor satser vi på diakoniarbeid inn mot ulike aldersgrupper, fra middagstilbud til skoleelver til besøkstjeneste for eldre. Mange frivillige deltar i arbeidet, men vi er helt avhengig av den økonomiske støtten utenfra. Flere virksomheter i lokalsamfunnet støtter opp om arbeidet. Takk for hjelpen slik at vi kan hjelpe. Disse støtter diakoniarbeidet i Elverum: Ønsker dere å støtte diakoniarbeidet økonomisk ta kontakt med kirkekontoret, tlf

14 SLEKTERS GANG DØDE Døde i Elverum Oddny Meyer f Ella Søstuen f Evelyn Signe Ørum Hogstad f Ellen Bjørnebo f Peter Gustavsson f Dagny Dahl f Alv Lund Finstad f Ola Magne Myren f Norunn Engehaugen f Ebba Lyseggen f Norunn Gråbergsveen f Karin Synnøve Sæther f Døde i Nordskogbygda Oskar Lilleberg f Eldbjørg Magnussen f Selma Elida Skjærbæk f Døde i Sørskogbygda Elsa Herborg Paulsen f DØPTE Døpte i Elverum Victoria Veland-Braaten Olea Berget Markus Smedheim Eig Mathias Tveiten Emma Sofie Falkhytten Amundsen Martine Braaten Nadine Lillegrend Henriette Syversen Karlsen Sigurd Knippa Døpte i Terningmoen kapell Erik André Tjugum Platek Døpte i Hernes Frida Olbergsveen Martina Amalie Husa Elise Høimoen Alexandersen Døpte i Nordskogbygda kirke Aron Randin-Nordlie Døpte i Sørskogbygda kirke Celine Amundfoss Sletengen VIGSEL Elverum kirke Line Viola Sand og Christoffer Hvammen KIRKENE I ELVERUM: Elverum kirkekontor Sentralbord: Besøksadresse: Fjeldmoravn. 1 Postadresse: Boks 201, 2402 Elverum Kontortid: Mandag - fredag 9-15 E-post: Webside: Elverum kirkegård Fasttelefon/telefaks: Atle Bech: Svein Erik Gran: Magnar Spidsberg: Kirketjenere Helge Thoresen: Aud Paust Andersen: Erik Busk: Susan General: Prester Dagtid; sentralbord: Sevat Lappegard: Ole Kristian Bonden: Tore Hummelvoll: Marit Stenrud-Buflod Prostiprester Vidar Brekke: Ragnhild Gilbrant: Studentprest Ragnhild Gilbrant: Organister Trond Våge: Nils Tore Enget: Valentina Antonsen: Øvrige ansatte Diakon Siv Engevik: Menighetsped. Hege Midthun: Menighetsped. Guri G. Gøbel: Kontorleder Ann Kristin S. Myrer: Konsulent Siri Høisveen: Konsulent Anja Terjesen: Vaktmester i Generalgården Frode Bech Heradsbygd sokn Fung. Sokneprest Vidar Brekke Leder menighetsråd: Torkel Solberg Elverum sokn Sokneprest Ole Kristian Bonden Leder menighetsråd: Kjersti Øversveen Hernes sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Bente Regnåsen Nordskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Stig-Erik Vold Sørskogbygda sokn Sokneprest Tore Hummelvoll Leder menighetsråd: Svanhild Husa Sykehuset innlandet, Elverum Sykehusprest Guttorm Eidsslott: Kirkens SOS: Kirkebakken nr. 2 / 2012

15 GUDSTJENESTER 17. mai Elverum kirke 09:15 Familiegudstjeneste Sørskogbygda kirke 11:30 Familiegudstjeneste Hernes kirke 11:00 Familiegudstjeneste Heradsbygd kirke 12:00 Familiegudstjeneste Nordskogbygda kirke 12:00 Familiegudstjeneste 20. mai Elverum kirke 10:30 Elverum kirke 12:30 Hernes kirke 11: mai Pinsedag Heradsbygd kirke 10:30 Heradsbygd kirke 12:30 Sørskogbygda kirke 11:00 Høytidsgudstjeneste Hernes kirke 18:00 Høytidsgudstjeneste 28. mai 2. Pinsedag Nordskogbygda kirke 13:00 Høytidsgudstjeneste Elverum kirke 18:00 Familiegudstjeneste. Kirkas bursdagsfest. Alle barnekorene. 3. juni Elverum kirke 10:30 Elverum kirke 12:30 Nordskogbygda kirke 11:00 Bjølsetgrenda (Heradsbygd) 13:00 Setermesse 10. juni Triangelparken 11:00 Triangelparkmesse Hernes kirke 11:00 Rokoberget (Løten) 17:00 Sammen i kirka. Pilegrimsmesse 17. juni Heradsbygd kirke 11:00 Sørskogbygda kirke 11: juni Hernes kirke 11:00 Nubben Seter (Strandbygda) 12:00 Setermesse 1. juli Heradsbygd kirke 13:00 8. juli Nordskogbygda kirke 18: juli Hernes kirke 13: juli 29. juli Heradsbygd kirke 11:00 Renosdammen (Sørskogbygda) 13:00 Setermesse 5. august Festspillmesse 12. august Kalbrenna (Nordskogbygda) 13:00 Setermesse. 19. august Heradsbygd kirke 11:00 Sørskogbygda kirke 13: august Hernes kirke 11:00 KONSERTER Konsert Elverum kirke Søndag 10. juni kl. 19:00 Cantate Domino framfører musikk av Robert Schumann og Edvard Grieg For sommeren 2012 gjentar vi suksessen med Sommerkonserter i Elverum kirke, onsdager kl.12:00. Følg med i lokalavisene ang nøyaktig tidspunkt. Kirkebakken nr. 2 /

16 I kirka på nasjonaldagen På 17. mai feirer vi vår frihet og vår grunnlov. For mange er kirka et naturlig samlingspunkt som minner oss om våre grunnleggende verdier og samtidig utfordrer oss til å se utover det nasjonale. -Det er en verdi i seg selv å samles på tvers av generasjonene og synge nasjonalsangen sammen. I kirkerommet lever fremdeles fellessangen, og er med på å løfte dagen og gi den meningsfylt innhold, sier sokneprest i Elverum, Ole Kristian Bonden. -Tilhørighet er et viktig aspekt ved livet, både i kirke og samfunn. Samtidig utfordrer 17. mai og de verdiene vi bygger på til engasjement for verden og vår neste. Dette er ikke blitt mindre viktig med årene, fremholder han. Det er korte gudstjenester i alle fem kirkene, gjerne i forkant eller i etterkant av barnetoget. I Elverum begynner gudstjenesten kvart over ni, og er ferdig til barnetoget skal stille opp en halv time senere, rett utenfor kirkedøra mai er i Norge blitt barnas dag. La også barna få oppleve høytid og fellesskap på nasjonaldagen. Spesielt for mange barnefamilier er 17. mai litt kaotisk, med flere ting man skal rekke. En halvtimes gudstjeneste i kirkerommet er et godt hvilkeskjær og en fin tradisjon på nasjonaldagen før man skal gå i tog. Kongens nei 21. mai vedtar Stortinget etter all sannsynlighet å avvikle Kongens kirkestyre. Dette som en konsekvens av det tverrpolitiske statkirke-forliket i Stortinget. I praksis vil det si at proster og biskoper ikke lenger skal utnevnes av kongen i statsråd det vil si regjeringen, men i et kirkelig organ. Kirkens sentrale maktorganer jubler over den såkalte løsrivelsen, lokalmenighetene er mer nølende. Jeg lurer på hva kongen tenker? At kongens kirkestyre avvikles, grunner i prinsippet om at staten skal være religionsnøytral. Da Gjønnesutvalget la fram sin statkirke utredning, konkluderte de også med at kongen heller ikke skulle ha bekjennelsesplikt. Harald måtte ha trosfrihet som alle andre, i religionsfrihetens navn. Religionsfrihet har vært det overordnede prinsippet både i kirkelige og statlige utredninger. Men da protesterte kongen og sa nei. En konge med trosfrihet er et skritt tilbake til den gangen kongen hadde personlig kongemakt. Kongen må ha sin forankring i folk og forfatning, ikke i sin individuelle frihet. Konklusjonen ble at Kongen må ha konstitusjonell bekjennelsesplikt knyttet til Den norske kirke. Kongens kirkestyre blir avviklet, men Kongen er likevel ikke avsatt. Hvilke rolle vil Kongen innta i en framtidig kirkeordning? Kanskje Kongen burde få en plass i tilsettingsorganet for nye proster og biskoper? Periscopus

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 22.01.2012 ARRANGØR: Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Eirik Nymoen Olsen Sørskogbygda 49 48 48 100 245 8* Raufossmedalje 2 Vegard Nordhagen Elverum 50 47 50

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17!

kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg, Holt eller Tvedestrand) i konfirmantåret 2016/17! Velkommen til konfirmasjonstid! Denne informasjonsbrosjyren sendes til alle ungdommer bosatt i Tvedestrand kommune, født i 2002, for å invitere til å bli konfirmant i en av våre tre menigheter (Dypvåg,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE

RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE RESULTATLISTE ÅPENT 15M STEVNE 8. DESEMBER 2012 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Simen S Lund Østre Gausdal 49 50 50 99 98 346 14* Sølv medalje 2 Vegard S. Nordhagen Elverum 49 50 50 99 98 346 12* 3 Nils

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e!

Velkommen som konfirmant. i Tynset- menigheten e! Velkommen som konfirmant i Tynset- menigheten e! Nå er det snart din tur! Bli med på en spennende reise fram mot den høytidelige konfirmasjonsdagen! Du er velkommen som konfirmant i kirken, uansett om

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Klubbrenn Offisiell resultatliste

Klubbrenn Offisiell resultatliste Klubbrenn 3.02.6 03.02.206 Nymorunden Fellesstart Amund Sigstad Hernes IL - Ski 4 44:0 2 Ole Andreas Grøtting Hernes IL - Ski 2 44:49 00:39 3 Rolf Bakken Hernes IL - Ski 3 46:26 02:6 4 Adrian Gjærum Hernes

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER

INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER INFORMASJONSHEFTE FOR AVERØYKONFIRMANTER Velkommen som konfirmant! Å bli konfirmert betyr å bekrefte eller stadfeste noe. Du får lov til å stadfeste dåpen din og bekrefte tilhørighet til Gud eller kirken,

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Øvelse 1. 25m bryst, damer

Øvelse 1. 25m bryst, damer Øvelse. m bryst, damer Heat Marie Sæther 0 Kongsvinger S&LK,39 3 Victoria Lien 0 Elverum Svømming 9, Eline Vig 0 Kongsvinger S&LK 39,7 3 Johanne Nyutstumoen 00 Stange SK,6 Aurora Øiungen 0 Kongsvinger

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke

www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke www.kirken.no Foto: Ina Lillegård Marchesan KONFIRMANT 2010 Informasjon fra Den norske kirke 2 Konfirmant 2010 Foto: Jonathan Lakmal Grell Til deg som fyller 14 i år Du står nå overfor valget om du vil

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2017-2018 Borre,Skoppum, Åsgårdstrand og Nykirke KONFIRMASJONSDAGENE I 2018: Søndag 6. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 13. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Konfirmantene i Børsa sokn 2015

Konfirmantene i Børsa sokn 2015 Konfirmantene i Børsa sokn 2015 Informasjonsskriv 4 (bare lagt ut på nettet) 26.sep.2014 Datoene høst 2014 Det er møteplikt på disse datoene, og det bes om å varsle presten dersom konfirmanten ikke kan

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Informasjonsbrosjyre Konfirmant 2015 Velkommen som konfirmant! Skjemaet returneres 3l: Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm He0et sendes 3l medlemmer av Den norske kirke født i 2000 og bor i Skedsmo

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Samlagstevne 2007 Østerdal skyttersamlag

Samlagstevne 2007 Østerdal skyttersamlag Samlagstevne 2007 Østerdal skyttersamlag Arrangør: Sørskogbygda skytterlag Mesterskap: Klasse 3-5: 1. Bjørn Lind Jordet (5) 342 Gylt medalje 2. Stine Løvåsen Trysilfjeld (4) 340 Sølv medalje 3. Jan Eivind

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter ØVELSE ; M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Marie Særther 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:4,9 Eline Vig 00 Kongsvinger Livredningsklubb 00:40, 3 Hanne Hilan Bekken 00 Odal Svømmeklubb

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2015-2016 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2016: Søndag 8. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 15. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Resultatliste Prolog Gutter 12 år 0,5km klas.

Resultatliste Prolog Gutter 12 år 0,5km klas. Gutter 12 år 0,5km klas. Startnr Navn Klubb Tid 1 249 Jonas Strøm Scheie Vang Skiløperforening 01:31 1 2 260 Erik Nordengen Tynset IF 01:31 2 3 248 Johannes Bordal Veldre Ski 01:33 3 4 242 Knut Kleppo

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer