Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 0 6 Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET Disse planlegger nå turstier i Namdalseid. Foran fra venstre ser vi Magnhild Gjelland, Tove Berit Ostad, Gudny O. Sverkmo, Solrun Kolstad og Kristin Staven. Bak f.v. ser vi Knut Røthe, Tor Jørgensen, Tor Bøgseth, Magnus Staven, Tor Kristian Roel, Odd Magne Berre, Bjarne Bøgseth og Iver Martin Berre. Grunneiere i Namdalseid har nå tatt initiativ til å tilrettelegge for økt ferdsel i utmark. I første omgang er det skissert to ulike tursti-traseer med utgangspunkt i Namdalseid sentrum, for å øke tilgjengeligheten til nærliggende områder i inn og utmark. Hensikten er å tilrettelegge for fysisk aktivitet for ulike brukergrupper, og å tilrettelegge partier til flere funksjonsnivåer. Traseene skal primært knyttes til eksisterende dyrkingsveier og stier, og merkes og oppgraderes for ferdsel. En viktig oppgave blir å formidle kunnskap om nærområdets natur og kulturhistorie og inspirere til aktivitet på tvers av alder. Solrun Kolstad er prosjektleder for pågående forprosjekt som går fram til neste vår. Intensjonen er å starte fysisk tilrettelegging av stiene fra neste sommer. Prosjektgruppa ønsker alle innspill og ideer til dette prosjektet velkommen. Vårrydding - ekstra levering av avfall I forbindelse med henting av restavfall i uke 18 er det anledning til å levere 3 ekstra sekker fra hver husstand. For hustander fra Tøtdalkrysset mot Lauvsnes hentes det i uke 19. Namdalseid Miljøtorg, Dalavika, er åpent onsdag 3. mai og 10. mai i tidsrommet kl , og alle abonnenter kan levere 0,5 m 3 gratis disse dagene. For øvrig viser viser vi til MNAvisa. ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL EN- HVER TID LAGT UT PÅ SERVICE- KONTORET/BIBLIOTEKET OG KOM- MUNESTYREPAPIRER OG HØRING- ER/ETTERSYN I BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STAT- LAND. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Alltid beredt Alltid beredt, er et uttrykk vi kjenner fra Speideren. Beredskap er noe vi hører om foran hver påskehøytid. Begge deler handler om at noen er klare til å hjelpe til om en ulykke eller et uhell skulle oppstå. Det oppstod et uhell i svømmehallen på Statland i påskeuka. Ei lita jente på 9 år holdt på drukne. Hun ble berget opp og alt gikk heldigvis bra, takket være at beredskapen var på plass, godkjente og kvalifiserte badevakter var beredt. Kommunen, som eier bassenget, ble tidlig informert om ulykken og kommunens kriseteam ble satt i beredskap, for å kunne gi hjelp og støtte om noen hadde behov for slik hjelp. Det er betryggende for kommunen å registrere at ansvarlig for daglig drift, Statland Vekst, hadde beredskap og badevakter som var beredt. Jeg vil rette en takk til alle som var involvert i redningsaksjonen denne tirsdagen, der alt endte godt, heldigvis. Kontorskifte Fra og med 2. mai blir jeg å finne litt nærmere Servicekontoret. Jeg skifter kontorplass og bosetter meg mellom teknisk og landbruk. 3. dør til høyre i korridoren når du har passert banken, vil bli skiltet med ordfører. Det blir ikke store forandringa, men tlf.nr. endres til Alle er velkommen innom - døra står åpen. I neste nummer av Melkrampa får du høre litt om en ordførers hverdag. Jeg ønsker alle en fin mai, og som det står i boka Ord på veien : Gi deg tid til å stoppe å lukte på blomstene langs veien du går Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ung strek Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. Tegnet av Helga Ystad Derås Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: kommune.no. Bibliotekbasen på nett: Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag, tirsdag og fredag. Tannpleier på tirsdag og tannlege Endre Romstad på fredag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Servicekontoret Åpent: Tlf.: Onsdager er det åpent til Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Helsestasjonen Helsesøster treffes hver dag mellom kl og kl på kommunens tlf.nr eller mobilnr Psykiatritjenesten Psykiatrisk sykepleier og hjelpepleier treffes hver dag mellom kl og kl på kommunens tlf.nr eller mobilnr Legekontoret Friedrich Hartmann er tilbake i 80% stilling. Jordmor Jordmor Randi Furseth Hågensen vil være å treffe på kontoret på Namdalseid 9. mai og en dag i uke 21. Avtale bestilles direkte på Helsestasjonen, tlf Kurs om demens Det arrangeres kurs om demens mandag 15. mai kl på Helsetunet. Alle interesserte, pårørende og helsepersonell er velkommen. Se nærmere oppslag. Tannlege Distriktstannklinikken på Namdalseid er dessverre dårlig bemannet med tannlege for tiden. Det medfører at vi ikke har anledning til å behandle så mange voksne/ betalende pasienter. De som ønsker time for tannbehandling, og ikke får time på Namdalseid, kan henvende seg til Distriktstannklinikken på Egge, tlf Stein Tessem Tannlege Dagsenteret 9. og 10. mai - salg av tekstiler. Åpningstider: 9. mai kl mai kl Har du pusset opp til våren og har lyst på nye duker og gardiner, må du komme innom å se på utvalget. Mye fint, applikerte duker og gardiner som ikke finnes på byen. 3 festdrakter for barn til salgs - tenk på 17. mai. NB! Ikke bingo og kveldsmat 10. mai. 31. mai kl rydder vi i vognbua og finner dialektord som har tilknytning der. LHL arrangerer hyggekveld, se egne plakater. Dagsenteret er ubemanna 1. og 17. mai. Side 4

5 Miljø og landbruk Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Tilskudd til planlegging og gjennomføring av engangstiltak SMIL-tilskudd kan gis til: Planlegging av t iltak i ei grend, langs en bekk, nabolag Sikring av biologisk mangfold og restaurering av gammel kulturmark Kulturminner og kulturmiljøer, freda og verneverdige bygninger Ferdsel og tilgjengelighet i kulturlandskapet Investeringer i beitefelt ( organisert beitebruk ) Mindre bygningstiltak i forbindelse med eksisterende driftsbygning Erosjonssikring i åpne og lukka løp Miljø- og leplantinger, økologiske rensedammer og vegetasjonssoner Ta kontakt med miljø- og landbruksforvaltningen for informasjon og søknadsskjema. Tove Berit Ostad tlf Magnhild Gjelland tlf Søknadsfrist Namdalseid 1.juni Ungskogpleie og førstegangstynning Før sesongen starter oppfordrer Miljø- og landbruksforvaltningen skogeierne til å befare alle bestand i hogstklasse 2 og 3, for å få oversikt over behovet for ungskogpleie og førstegangstynning. Vi bidrar gjerne med veiledning. Side 5

6 Kultur Etterlyser eldre foto av kvinneliv Åpent møte om friluftsteater/ forestilling i Namdalseid, 2. mai kl Ressursgruppa for Kvinnespor- lokalhistoriske bilder arbeider nå sammen med faghistoriker Siv Randi Kolstad (i midten) med å finne eldre bilder som viser deler av lokalhistoria i Namdalseid, sett fra kvinners ståsted. Her ser vi f.v. Bjørn Sæther, Inger Marie Hanssen, Siv Randi Kolstad, Odd Harald Aas og Kjellaug Sved. Prosjektet Kvinnesporlokalhistoriske bilder har som mål å formidle lokalhistorie fra Namdalseid kommune sett fra kvinners ståsted. Dette ved å lage en nettpresentasjon av et utvalg lokale fotografier fra perioden Prosjektet er et samarbeid mellom lokale og offentlige aktører lokalt, i tillegg til Nord- Trøndelag fylkesbibliotek og ABM-utvikling. Faghistoriker Siv Randi Kolstad er engasjert til å lede prosessen med utvalg av foto og produksjon av tekstmateriale for oppbygging av denne nettpresentasjonen, som skal være ferdig løpet av Tildelt FYSAK støtte 2006 Det arbeides nå i vår med å finne fram til, og velge ut eldre bilder som viser deler av lokalhistoria i Namdalseid. Ressursgruppa etterlyser i den forbindelse ukjente eldre foto som i dag ikke finnes i den eksisterende fotosamlingen til kulturminnelaget. Primært er alle bilder av interesse, men spesielt etterlyses arbeidsfoto der kvinner deltar. De oppfordrer derfor alle til å undersøke i kjeller og på loft om slike bilder finnes. Alle i ressursgruppa, samt kulturkontoret kan kontaktes for spørsmål om dette, i tillegg til Siv Randi Kolstad på tlf.: Disse lag og foreninger og tiltak, er blitt tildelt aktivitetsmidler til FYSAK-tiltak hittil i år: Statland idrettslag, Sjøhaugen 4H, Namdalseid Musikklag, FRISK-gruppe, Namdalseid seniordans, friluftsgruppe. Mer FYSAK-informasjon finner du på nettstedet: Ønsker vi å lage et eget friluftsteater/forestilling i Namdalseid? Det blir nå et idèmøte for å se på ønsker og muligheter for en eventuell slik satsing i Namdalseid tirsdag 2. mai kl på Dåapma. Hvorfor vil vi lage forestilling? Hva vil vi fortelle/formidle? Hvem kan være med i utviklingen av dette? Berit Fiskum fra Røyrvik, vil innlede om deres erfaringer med utvikling av kulturmobiliseringen/forestillingen Der stjernan bor, som hadde premiere i fjor sommer. Dette er et åpent idèmøte for ALLE som er interessert/engasjert i kulturarbeid! VELKOMMEN! Arr. kulturkontoret Side 6

7 Hagebøker på biblioteket Våren er her og tida er inne for hagearbeid. Kanskje vil du ha ny inspirasjon og låne deg hagebøker på biblioteket? Her er forslag på aktuelle bøker: Hansen, Egil: Prydbusker og trær Caplin, Adam: Kjøkkenhagen Clark, David: Fuchsia håndbog og planteleksikon Dagsberg, Anders: Skap din egen drømmehage Hagebøker for barn: Færden, Else: Alle barns hagebok Hjort, Sofie: Ida & Martin - gartnerskolen Furuset, Kjell: Peter og poteten Granrud, Lill: Se som det Vokser - egne urt er i pott er og bed I samarbeid med Hageselskapet Namdalseid, har vi laget en grønn krok med hagelitteratur på biblioteket. Kom og ta en kikk! Sommeråpning Onsdag 31. mai er siste kveldsåpne onsdag for biblioteket og servicekontoret før sommeren. I perioden 1. juni til 15. september er åpningstida for biblioteket og servicekontoret alle hverdager mellom kl og Essen, Madeleine von: Portrett av en gammel hage Langeland, Knut: Stauder i norske hager Månsson, Lena: Gyldendals bok om løker og knoller Smaaland, Tor: Late hager Studierom på biblioteket Namdalseid folkebibliotek har nå tilbud til voksenstudenter om å få låne et eget studierom på biblioteket, med arbeidsbord og PC m/ tekstbehandling og Internett-tilgang. Vi vet at mange voksenstudenter synes det er vanskelig å studere hjemmefra, og at det i perioder hadde vært fint å ha et annet studiested. Kom til biblioteket - ring gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt ( ). Du kan også få låne nøkkel, slik at du kan bruke rommet utenom bibliotekets åpningstid. Biblioteksjefen Side 7

8 Eiendom og teknisk Våren - en utfordring for vassverkene Våren har kommet for fullt, noe som innebærer en del utfordringer på kapasiteten på de kommunale vassverkene. En god del gårdbrukere bruker vannet til å tynne ut husdyrgjødsla, samt at en hel del plasser rundt omkring i kommunen skal spyles for støv og sand. Som en følge av dette er det en reell fare for at rensekapasiteten blir for dårlig, spesielt hvis uttaket skjer på tidspunkt hvor det til vanlig er et stort forbruk. Her kan nevnes morgen- og kveldsstellene hos våre gårdbrukere. Skulle vi komme i den situasjon at kapasiteten ikke strekker til, er vi nødt til å kjøre urenset kloret vann på ledningsnettet. Dette er lite ønskelig for både kommunen og dere som abonnenter. For de som har muligheten til å benytte annen vasskilde til ovennevnte bruk, er vi takknemlige for det, og anmoder om at dette blir gjort. For de som ikke har denne muligheten, anmoder vi om at det ikke benyttes vann til oppfylling av gjødsellagre, samt spyling av plasser i tidspunktene kl og kl i perioden 20. april mai. Videre er det gunstig at oppfylling av gjødsellagre skjer over tid, slik at vi slipper styrttap. Ellers ønsker vi alle sammen lykke til med våronnsarbeidet. Sommerjobb? Namdalseid kommune har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom under utdanning, som er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renholdsarbeid, plenklipping, maling av bygg etc. Interesserte bes sende en skriftlig søknad til teknisk sjef Vegar Brenne innen Alder og ønskede oppgaver bes oppgitt i søknaden. Ved spørsmål ta kontakt på telefon Vannkvalitet Dagens oppvaskmaskiner gir muligheter for justeringer i forhold til vannkvalitet. I denne sammenheng får vi en del spørsmål om vannets hardhet, og i mars 2006 fikk vi gjort analyser på dette som en ekstra service til våre innbyggere. Namdalseid Vannverk Kalsium ( AA ) 3,89 mg Ca/l Magnesium ICP-AES 0,43 mg Mg /l HARDHET, CaO 0,64 o dh Statland Vannverk Kalsium ( AA ) 10,8 mg Ca/l Magnesium ICP-AES 4,69 mg Mg /l HARDHET CaO 2,59 o dh Normer: Kalsium, mg Ca/l: Lav 0-15 God Høy >20 Magnesium, mg Mg/l God < 10 Mindre god Ikke tilrådelig >20 Hardhet o dh (1 o dh = 10 mg CaO/l =7 mg Ca/l.) Bløtt 0-4 (få ulemper med belegg i varmtvassberedere og dampkjeler, samt dårlig såpeskumming) Middels hardt 4-8 (noe ulemper) Hardt >8 (betydelige ulemper) Hardheten angis i hardhetsgrader ( o dh), og det er først og fremst mengden av kalsium og magnesiumioner som gjør at vannet blir hardt. Generelt har de fleste overflatekilder hardhet under 1 o dh. Grunnvannsanlegg har som regel en hardhet mellom 1 og 4 o dh. Analyser fra Statland og Namdalseid viser at kommunens vann havner i kategorien bløtt, noe som medfører få ulemper vedrørende oppvaskmaskiner, varmtvassberedere og dampkjeler. Side 8

9 Plan Informasjonsmøte om leire og halm som byggematerialer Det skal nå avholdes informasjonsmøte om bruk av leire og halm som byggematerialer i hus. Møter blir avholdt 6. mai kl på Dåapma i kommunehuset på Namdalseid. Meld deg på til Servicekontoret innen 3. mai. Dette er foreløpig program: Kl Husbygging med leire og halm, fordeler og ulemper, Torgeir Havik og Viggo Ballo, murer Pause Kl Leir og halmhusbygging i Norge. Realiserte og prosjekt under planlegging, Piet Jensen, leder i NJH ( Norsk Jord og Halmbyggerforening) Kl Leir- og halmhusprosjektet på Namdalseid, Torgeir Havik, plankonsulent Kl Videreføring av prosjektet Kl Avslutning Vellykket folkemøte 4. april Stedsutvikling Statland På folkemøtet den 4. april var hele 44 personer til stede. Det ble orientert om prosjektet og åpnet for spørsmål og kommentarer fra publikum. Sentrale problemstillinger var: - omfanget av fritidsboliger - hva skal være boligområder - allmennhetens tilgang til strandsonen - hvilke behov har næringslivet - hva skaper arbeidsplasser - stedets identitet Det er som vanlig åpent for publikum for å høre på debatten. Det legges for øvrig opp til et nytt folkemøte på Statland den 1. juni der det vil bli presentert en del konkrete forslag til løsninger. Folkemøte II Det arrangeres nytt folkemøte i forbindelse med Stedsutvikling Statland: torsdag 1. juni kl i gym.salen på Statland skole. Prosjektleder vil legge fram forslag til løsninger. Det blir åpnet for spørsmål og synspunkter. Arr: Namdalseid kommune Perioden fra påske fram til møte i Planutvalget den 10. mai blir en intensiv fase med kartlegging av fysiske forhold på stedet, samt innspill med ønsker og behov fra innbyggere og næringsliv. Kontaktperson i kommunen er ass. rådmann Kjell Einvik. Det blir temamøte i kommunestyret den 18. mai hvor sentrale problemstillinger i prosjektet vil bli drøftet. Her ser vi f.v. arkitekt og prosjektleder Gunhild Kvistad og landskapsarkitekt Siri Alette Aurstad på befaring på Statland tidligere i vinter. Side 9

10 Oppvekst Åpen barnehage i Vangstunet Vangstunet barnehage - barnehagen som gir det beste til det enkelte barnet og foreldre Åpen barnehage hver onsdag i perioden 3.mai 21. juni i år. Åpningstiden er kl Vi vil ha tilholdssted på avdeling Bure. Hva er åpen barnehage? Et barnehagetilbud til barn som ikke har fast barnehageplass Mor, far, dagmamma eller en annen voksenperson som er heime med små barn, kan ta med barnet (barna) i åpen barnehage Barna får muligheter til å treffe leikekamerater Barna får nye sosiale og språklige erfaringer og utfordringer De voksne møter andre som har omsorg for små barn Tilbudet er for barn i alderen 0-5 år i følge med omsorgspersoner Dere kan komme og gå når dere vil, ingen påmeldingsplikt Dere mister ikke kontantstøtten med å bruke åpen barnehage Må vi møte opp hver gang? Det er ingen forpliktelser på å møte opp hver gang Dere kan bruke åpen barnehage de gangene det passer dere Når er det åpen barnehage? 3. mai, 10. mai, 24. mai, 31. mai, 7. juni, 14. juni og 21. juni Hva koster det? Barnehagetil-budet er gratis Kostpenger på kr. 15 pr. person som dekker smøre-måltid, drikke til barna og kaffe/te for de voksne. Betales ved oppmøte Hvem har ansvar for barna? Den voksne som følger barnet har ansvar for å passe barnet når de er i barnehagen Styrer i barnehagen har hovedansvar for tilrettelegging av tilbudet Logoped og helsesøster vil også enkelte ganger delta på åpen barnehage Hva skjer i åpen barnehage? I tilbudet om åpen barnehage vil språkstimulering vektlegges, gjennom samtale med barna, lese bok sammen, sang, rim og regler. Samtidig ser vi også at det er betydningsfullt for barna å delta i språklige miljø og knytte kontakter med nye barn og voksne Ankomst til barnehagen Frileik inne med dukker, biler, lego, bøker med mer Samlingsstund hvor vi leser bok, synger og lærer rim og regler Vi spiser lunsj sammen / smøremåltid i bhg Uteleik Barna i åpen barnehage drar hjem Hva må du ha med til åpen barnehage? Uteklær til både små og stor Bytteklær og bleieskift Vogn for å sove/hvile i Kontaktpersoner: Styrer Marit Størvold Damås tlf Helsesøster June Lie Ingvaldsen tlf Vårsprett og sølepytt Språksprell og mye nytt For store og små Kom til barnehagen dere å Velkommen til åpen barnehage! En stor takk til Fjellstyret Den 28. mars i år hadde vi en kjempeflott dag på Langvassheimen. Fjellstyret gir tilbud om fri leie av Langvassheimen til barnehagen, og dette er et tilbud vi setter stor pris på. Nå har vi nylig gjennomført en flott ski- og akedag, og vi gleder oss for hver gang vi får reise ut i fjellet. Tusen takk for et flott samarbeid med Fjellstyret. Hilsen barna og personalet ved Vangstunet barnehage Side 10

11 Lag og foreninger Nye vinduer på Solhaug grendehus I de siste årene har det vært nedlagt stor dugnadsinnsats med innvendig arbeid på Solhaug. Nå er det den utvendige fasaden som står for tur, de gamle vinduene skal ut og erstattes med nye. Styret i Solhaug grendehus henvender seg til alle som er glad i og som bruker grendehuset for å be om et bidrag til nye vinduer. Totalpris for vinduene er på kr For de som ønsker å bidra med ett komplett vindu, er prisen kr Alle bidrag mottas med takk og kan betales inn på grendehusets konto i Sparebank 1 Midt-Norge, kto.nr På forhånd takk. Styret for Solhaug grendehus Lajla C. Hansen leder Gla dag 9. juni I forbindelse med bodoppsettingen til Gla dan fredag 9. juni, er det muligheter for å gå trimløype. Av aktivitetene på lørdag kan nevnes en barnevennlig natursti. Idrettslaget ser også på muligheten for å avholde fest lørdag 10. juni. Idrettslaget oppfordrer alle til å sette av 9. og 10. juni til å delta på Gla dan. Nytt fra NKS Vi har fellesmøte i Ungdomsog eldresenteret torsdag 4. mai kl Div informasjon, nummersalg og enkel servering. Ang. arrangement Gla dan Vi skal også i år delta på Gla dan. Vi spør derfor om det er noen som kan tenke seg å gi ting til katta i sekken. Henv. Solfrid Derås, Ingegerd Brørs og Brit Tanem Strikkekafè Siste strikkekafe før sommeren blir tirsdag 2.mai. Vi holder til på Dagsenteret på Helsetunet fra ca. kl Temaet blir hekling. "Kaffespleis" Alle er velkommen! Husflidslaget Namdalseid Idrettslag v/ragnar J. Haga Hageselskapet Namdalseid Da er våren her og ivrige hageentusiaster er i sving med spader og river. Studiearbeidet tar til for fullt nå etter vårmøtet. Stauder og Ville vekster i kulturhistorien er de to temaene vi har lagt oss på i år. Er det noen som har lyst til å være med på en av de to ringene, så ta kontakt med studieleder Hanne Siri Høgden Biblioteket har i samarbeid med hageselskapet laget en grønn krok på biblioteket. Der finnes det masse litteratur for hageinteresserte. Etter hvert vil hageselskapet henge opp plakater og gjøre kroken litt grønnere med planter. Barnehagen har hatt informasjonsmøte vedrørende Grønn barnehage og interessen for å oppgradere utearealet var til stede. Et slikt arbeid kan knyttes til studiearbeid under temaet Hagen blir ny og vil kunne gi kunnskap og ideer til bruk i egen hage. Vi håper interesserte tar kontakt med styrer i barnehagen eller studieleder. Ellers vil vi minne om aktiviteter i begynnelsen av juni: Dugnad på Helsetunet er satt til 1. juni. Ta med riva og kom! Handledager på gartneriet vil bli først på juni.(se Melkrampa for juni.) Side 11

12 Beitstaden Historielag Fra årsmøtet 2006 Årsmøtet ble i år holdt på Knausen Grendehus i Solberggrenda torsdag 2. mars, og 45 av våre medlemmer var til stede. Årsmeldinga viser at aktiviteten i 2005 har vært på samme nivå som i I tillegg til styrets arbeid har også historielaget hatt (og har) ei hel rekke komiteer i virksomhet. Turkomite: Karin Talmo (leder), Ola Sem og Steinar Høgden, varamedlem Inger Marie Hanssen. Kulturdagminnekomite: Per Harald Ressem, Arvid Staven og Solfrid Skevik. Jubile umskomite (i samarbeid med de øvrige historielaga i området og Egge Museum): Jan Haraldsen, Reidar Rostad og Magnhild J. Nordseth. Bildebokkomite (i samarbeid med de øvrige historielaga i området): Hallvar M. Klæth. T ilretteleggingskomite for Namdalseidboka: Ingar Kolstad, Arvid Staven og Solfrid Skevik. På gjengrodde stier Stjerna - Størvold: Leif Aalberg, Per Harald Ressem, Eilif Dahl, Ole Morten Reitan og Solfrid Skevik. Lars Waggen-komite: Leif Aalberg, Sivert Vada og Øystein Waggen. Registreringsgruppe for gamle ferdselsveier; Velle: Hallvar M. Klæth, Jådåren: Gaute Fossli, Sprova: Gunnar Vada, Leif Karset, Solberg: Aud Over-Rein, Bartnes: Randi Holien Bartnes. Museum, har vi deltatt i opplegget med utstillinga på museet for å markere hundreårsjubileet for unionsoppløsninga i Søndag 12. september markerte vi kulturminnedagen med ei utstilling i Sprova Grendehus der emnet var telefoni og telegrafi. Årsskriftet for 2005 er nå på markedet. Det er det 26. i rekken, og med Karl Melhus som aktiv og stødig redaktør. Det er å få kjøpt hos styremedlemmene og grendemenn rundt omkring i området, og prisen er den samme som i fjor, kr 150,-, til tross for noen flere sider. Innsamlinga av bilder er fortsatt i gang. De første 500 bildene er nå lagt inn i bildebehandlingsprogrammet FotoStation. Innsamlinga av stoff og bilder om setrer, seterliv og fjelleng, er fortsatt i gang. På dette området har det vært lite tilfang i det siste. Men jeg er overbevist om at mye stoff fortsatt finnes rund omkring. Når det gjelder fotografier så har vi også fått tilgang på en del bilder tatt av Amund B. Kvam som vi registrerer og arkiverer. Vi har fått skannet og lagt inn på CD et par protokoller av UL Vaardise i Malm. Arbeidet med stoff til det vi kaller for skoleprosjektet har vært i gang også siste år. De som ønsker å se resultatet, og som har tilgang til internett, kan gå inn på og se under Historie og kulturlandskap. Vi regner med å få til ei avduking av en minnestein over Lars Waggen til våren eller sommeren. Etter valget på årsmøtet og konstituering på siste styremøte, er styret sammensatt slik: Formann Jan Haraldsen, nestformann Karin Talmo, kasserer Ingar Kolstad, møtesekretær Solfrid Skevik, redaktør Karl Melhus, styremedlemmer Hallvar M. Klæth, Arvid Staven, Leif Aalberg, Per Harald Ressem (ny i styret). Varamedlemmer: Terje Bratting (ny), Eilif Dahl, Steinar Høgden, Eldbjørg Helland, Erik Elnan (ny), Gaute Fossli. Årsmøtet ble avsluttet med rømmegraut, kaffe og bløtkake. Etter maten var bonræpperen fra Beitstad, Kjell Haugan, frampå med sine fornøyelige ablegøyer. Ola Sem fra turkomiteen orienterte om årets tur som blir på 4 dager og går til Hemsedal med utflukter til områdene der omkring. Til slutt før trekkinga i det store lotteriet, tok Erik Stenvik oss med på en tur i historien i kulturlandskapet med visualiserende bilder, der han tok for seg rideveien og gamle kongevei fra Fosnes i Beitstad til Årgård på Namdalseid. Kongeveien ble avløst av ny vei i 1867 med trase i hovedtrekk som dagens RV17. T urkomiteen arrangerte tur til Hamarområdet i august i samarbeid med Sigmunds Reiser. Vi var representert på de forskjellige bygdedagene i Beitstad, Namdalseid og Malm. Siste sommer hadde vi to seterturer, først til Heitømtet på Namdalseid med ypperlig sommervær, og senere til Klonglisetran på Nordfjellet, da med gråvær, men oppholdsvær. Sammen med de andre historielaga i Steinkjer-området og Egge I og med at vi har valgt ei registreringsgruppe for gamle ferdselsveier og kulturminner langs disse, i første omgang i deler av Beitstad, så vil nok dette bli et viktig arbeidsområde framover. Siste året har vi jobbet en del med å løfte lokalhistorikeren Lars Waggen fra Vaggen (Vaggin) i Malm opp og fram i lyset. Og det arbeidet vil vi fortsette med også i år. Jan Haraldsen Side 12

13 Fotballkamper på Namdalseid stadion Dato Lag/Bortelag Start Slutt J13./Henning J16/Gullvikmoen G14/Verdal G16/Flatanger J16/Spillum G16/Verran Menn/Sparbu J13./Vuku G16/Inderøy G14 /Sparbu Med forbehold om endringer. Namdalseid IL fotballgruppa Annonser Ledig leilighet Nyrestaurert leilighet (kårstue) til leie, sentralt på Namdalseid. Kan evt. utleies møblert. Nils Brørs, Brørsbakken, 7750 Namdalseid, Tlf / HEI ARNE OG JOHANNE Afrodite frisør Afrodite frisør avsluttet 1. april driften i salongen i Sprova. Vil takke alle kunder for samarbeidet. Undertegnede starter i ny jobb 2. mai hos Paloma frisør i Dampsagasenteret. Gamle og nye kunder ønskes velkommen dit. Monica Karset M ed vår servicebil betjent med mekaniker, kan vi yte veihjelp og andre tjenester til eks.vis landbruket, som å hente/bringe/lappe dekk, sveisejobber m.v. Ta kontakt på tlf Når Arne Sverkmo nå slutter som taxisjåfør etter 40 års tjeneste i kommunen, blir det ett savn for mange brukere, både på Helsetunet og ellers i bygda. Han har vært en dyktig og flink sjåfør. Takker Johanne og Arne for god service i alle år! Kari Kjøleaggregat Brukt kjøleaggregat med isolert dør selges. Henv. tlf Side 13

14 Annonser Nye rekkehus/leiligheter under prosjektering på Namdalseid På tomta ved paviljongen nær Helsetunet planlegges utbygd 4 moderne leiligheter/rekkehus med livsløpsstandard og carport. Meget sentrumsnært Alle funksjoner på ett plan To soverom Mulighet for vedfyring God utsikt og gode solforhold Interesserte bes ta kontakt med Eiendomsmegler 1 for registrering. Telefon Planløsning: Side 14

15 Fasader mot vest og nord Side 15

16 Arrangørkalender for mai 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Strikkekafe på Dagsenteret kl Onsdagsklubben i u/esenteret kl Åpent Dalavika kl Saniteten - møte i u/esenteret kl Seniordans i u/ e-senteret kl Informasjonsmøte leir- og halmhus kl i kommunehuset. 7 8 Gruppemøte i N.eid Arbeiderparti på Sjøåsen hotell. 9 Salg av tekstiler på Dagsenteret kl Gruppemøte i N.eid Senterparti på Sjøåsen hotell kl Salg av tekstiler på dagsenteret kl Åpent Dalavika kl Seniordans i u/ e-senteret kl Gudstjeneste i Statland kirke kl Kurs om demens kl på Helsetunet Gudstjeneste i Statland kirke kl Seniordans i u/ e-senteret kl Gudstjeneste i N.eid kirke kl Seniordans i u/ e-senteret kl Konfirmasjon i N.eid kirke kl Rydding i vognbua på Dagsenteret kl

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang!

Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R. 0 6 Elgjakta - høstens vakreste eventyr - for mange - er i gang! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅD 30.10. ELDRERÅD 31.10. FORMANNSKAP 19.10. Utlegging:

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren!

KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 0 8 KULtursti tilgjengelig i løpet av sommeren! KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET - INGEN I MAI ELDRERÅDET - INGEN I MAI PLANUTVALG - INGEN I MAI FORMANNSKAPET

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni

Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J U N I 2 0 0 7 Banktjenester blir utført på Servicekontoret fra 15. juni KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11.06.07 Eldreråd 12.06.07 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage

Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE JULI Dugnad for store og små i Vangstunet barnehage 2011 KOMMUNALE MØTER: INGEN MØTER I JULI. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/ BIBLIOTEKET, OG

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe

Fargerik julekonsert og formiddagskaffe N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 1 4 Fargerik julekonsert og formiddagskaffe KOMMUNALE MØTER: 9. desember Komm. råd for mennesker med nedsatt funksj.evne, Eldreråd Ungdomsråd

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JUNI 2005 01.06. 1.og3.6. 04.06. Menighetsmøte i Namdalseid kirke kl 19.00. Tema: Ny tjenesteordning for prester. Sakspapirer kan fåes/sees på Namdalseid kirkekontor. Namdalseid

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer