Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 0 6 Grunneiere tilrettelegger tursti for store og små KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET ELDRERÅDET PLANUTVALG FORMANNSKAPET KOMMUNESTYRET Disse planlegger nå turstier i Namdalseid. Foran fra venstre ser vi Magnhild Gjelland, Tove Berit Ostad, Gudny O. Sverkmo, Solrun Kolstad og Kristin Staven. Bak f.v. ser vi Knut Røthe, Tor Jørgensen, Tor Bøgseth, Magnus Staven, Tor Kristian Roel, Odd Magne Berre, Bjarne Bøgseth og Iver Martin Berre. Grunneiere i Namdalseid har nå tatt initiativ til å tilrettelegge for økt ferdsel i utmark. I første omgang er det skissert to ulike tursti-traseer med utgangspunkt i Namdalseid sentrum, for å øke tilgjengeligheten til nærliggende områder i inn og utmark. Hensikten er å tilrettelegge for fysisk aktivitet for ulike brukergrupper, og å tilrettelegge partier til flere funksjonsnivåer. Traseene skal primært knyttes til eksisterende dyrkingsveier og stier, og merkes og oppgraderes for ferdsel. En viktig oppgave blir å formidle kunnskap om nærområdets natur og kulturhistorie og inspirere til aktivitet på tvers av alder. Solrun Kolstad er prosjektleder for pågående forprosjekt som går fram til neste vår. Intensjonen er å starte fysisk tilrettelegging av stiene fra neste sommer. Prosjektgruppa ønsker alle innspill og ideer til dette prosjektet velkommen. Vårrydding - ekstra levering av avfall I forbindelse med henting av restavfall i uke 18 er det anledning til å levere 3 ekstra sekker fra hver husstand. For hustander fra Tøtdalkrysset mot Lauvsnes hentes det i uke 19. Namdalseid Miljøtorg, Dalavika, er åpent onsdag 3. mai og 10. mai i tidsrommet kl , og alle abonnenter kan levere 0,5 m 3 gratis disse dagene. For øvrig viser viser vi til MNAvisa. ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR TIL EN- HVER TID LAGT UT PÅ SERVICE- KONTORET/BIBLIOTEKET OG KOM- MUNESTYREPAPIRER OG HØRING- ER/ETTERSYN I BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STAT- LAND. NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Alltid beredt Alltid beredt, er et uttrykk vi kjenner fra Speideren. Beredskap er noe vi hører om foran hver påskehøytid. Begge deler handler om at noen er klare til å hjelpe til om en ulykke eller et uhell skulle oppstå. Det oppstod et uhell i svømmehallen på Statland i påskeuka. Ei lita jente på 9 år holdt på drukne. Hun ble berget opp og alt gikk heldigvis bra, takket være at beredskapen var på plass, godkjente og kvalifiserte badevakter var beredt. Kommunen, som eier bassenget, ble tidlig informert om ulykken og kommunens kriseteam ble satt i beredskap, for å kunne gi hjelp og støtte om noen hadde behov for slik hjelp. Det er betryggende for kommunen å registrere at ansvarlig for daglig drift, Statland Vekst, hadde beredskap og badevakter som var beredt. Jeg vil rette en takk til alle som var involvert i redningsaksjonen denne tirsdagen, der alt endte godt, heldigvis. Kontorskifte Fra og med 2. mai blir jeg å finne litt nærmere Servicekontoret. Jeg skifter kontorplass og bosetter meg mellom teknisk og landbruk. 3. dør til høyre i korridoren når du har passert banken, vil bli skiltet med ordfører. Det blir ikke store forandringa, men tlf.nr. endres til Alle er velkommen innom - døra står åpen. I neste nummer av Melkrampa får du høre litt om en ordførers hverdag. Jeg ønsker alle en fin mai, og som det står i boka Ord på veien : Gi deg tid til å stoppe å lukte på blomstene langs veien du går Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, Servicekontoret 7750 NAMDALSEID Tel.: Faks: e-post: namdalseid.kommune.no Ung strek Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen. Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. Tegnet av Helga Ystad Derås Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontoret har ordinær åpningstid Biblioteket: Åpningstid kl , onsdager til kl Bibliotekets e-postadresse: kommune.no. Bibliotekbasen på nett: Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager fra kl (påmelding fra kl ) Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og alle dager. Bruk legevakt tlf , om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag fredag i kommunens ordinære åpningstid. Tannlege: Tlf. : Oddetallsuker-mandag, tirsdag og fredag. Tannpleier på tirsdag og tannlege Endre Romstad på fredag. Partallsuker-mandag, tirsdag og onsdag. Tannlege Stein Tessem på tirsdag. Miljø og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Trygdekontoret: Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra Når trygdekontoret ikke er åpent kan man ringe Trygdeetatens servicetelefon for generelle spørsmål på tlf Ved spesielle spørsmål, kontakt Steinkjer trygdekontor , eller på internett, Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum tlf Kirkeverge: Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Servicekontoret Åpent: Tlf.: Onsdager er det åpent til Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Helsestasjonen Helsesøster treffes hver dag mellom kl og kl på kommunens tlf.nr eller mobilnr Psykiatritjenesten Psykiatrisk sykepleier og hjelpepleier treffes hver dag mellom kl og kl på kommunens tlf.nr eller mobilnr Legekontoret Friedrich Hartmann er tilbake i 80% stilling. Jordmor Jordmor Randi Furseth Hågensen vil være å treffe på kontoret på Namdalseid 9. mai og en dag i uke 21. Avtale bestilles direkte på Helsestasjonen, tlf Kurs om demens Det arrangeres kurs om demens mandag 15. mai kl på Helsetunet. Alle interesserte, pårørende og helsepersonell er velkommen. Se nærmere oppslag. Tannlege Distriktstannklinikken på Namdalseid er dessverre dårlig bemannet med tannlege for tiden. Det medfører at vi ikke har anledning til å behandle så mange voksne/ betalende pasienter. De som ønsker time for tannbehandling, og ikke får time på Namdalseid, kan henvende seg til Distriktstannklinikken på Egge, tlf Stein Tessem Tannlege Dagsenteret 9. og 10. mai - salg av tekstiler. Åpningstider: 9. mai kl mai kl Har du pusset opp til våren og har lyst på nye duker og gardiner, må du komme innom å se på utvalget. Mye fint, applikerte duker og gardiner som ikke finnes på byen. 3 festdrakter for barn til salgs - tenk på 17. mai. NB! Ikke bingo og kveldsmat 10. mai. 31. mai kl rydder vi i vognbua og finner dialektord som har tilknytning der. LHL arrangerer hyggekveld, se egne plakater. Dagsenteret er ubemanna 1. og 17. mai. Side 4

5 Miljø og landbruk Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL Tilskudd til planlegging og gjennomføring av engangstiltak SMIL-tilskudd kan gis til: Planlegging av t iltak i ei grend, langs en bekk, nabolag Sikring av biologisk mangfold og restaurering av gammel kulturmark Kulturminner og kulturmiljøer, freda og verneverdige bygninger Ferdsel og tilgjengelighet i kulturlandskapet Investeringer i beitefelt ( organisert beitebruk ) Mindre bygningstiltak i forbindelse med eksisterende driftsbygning Erosjonssikring i åpne og lukka løp Miljø- og leplantinger, økologiske rensedammer og vegetasjonssoner Ta kontakt med miljø- og landbruksforvaltningen for informasjon og søknadsskjema. Tove Berit Ostad tlf Magnhild Gjelland tlf Søknadsfrist Namdalseid 1.juni Ungskogpleie og førstegangstynning Før sesongen starter oppfordrer Miljø- og landbruksforvaltningen skogeierne til å befare alle bestand i hogstklasse 2 og 3, for å få oversikt over behovet for ungskogpleie og førstegangstynning. Vi bidrar gjerne med veiledning. Side 5

6 Kultur Etterlyser eldre foto av kvinneliv Åpent møte om friluftsteater/ forestilling i Namdalseid, 2. mai kl Ressursgruppa for Kvinnespor- lokalhistoriske bilder arbeider nå sammen med faghistoriker Siv Randi Kolstad (i midten) med å finne eldre bilder som viser deler av lokalhistoria i Namdalseid, sett fra kvinners ståsted. Her ser vi f.v. Bjørn Sæther, Inger Marie Hanssen, Siv Randi Kolstad, Odd Harald Aas og Kjellaug Sved. Prosjektet Kvinnesporlokalhistoriske bilder har som mål å formidle lokalhistorie fra Namdalseid kommune sett fra kvinners ståsted. Dette ved å lage en nettpresentasjon av et utvalg lokale fotografier fra perioden Prosjektet er et samarbeid mellom lokale og offentlige aktører lokalt, i tillegg til Nord- Trøndelag fylkesbibliotek og ABM-utvikling. Faghistoriker Siv Randi Kolstad er engasjert til å lede prosessen med utvalg av foto og produksjon av tekstmateriale for oppbygging av denne nettpresentasjonen, som skal være ferdig løpet av Tildelt FYSAK støtte 2006 Det arbeides nå i vår med å finne fram til, og velge ut eldre bilder som viser deler av lokalhistoria i Namdalseid. Ressursgruppa etterlyser i den forbindelse ukjente eldre foto som i dag ikke finnes i den eksisterende fotosamlingen til kulturminnelaget. Primært er alle bilder av interesse, men spesielt etterlyses arbeidsfoto der kvinner deltar. De oppfordrer derfor alle til å undersøke i kjeller og på loft om slike bilder finnes. Alle i ressursgruppa, samt kulturkontoret kan kontaktes for spørsmål om dette, i tillegg til Siv Randi Kolstad på tlf.: Disse lag og foreninger og tiltak, er blitt tildelt aktivitetsmidler til FYSAK-tiltak hittil i år: Statland idrettslag, Sjøhaugen 4H, Namdalseid Musikklag, FRISK-gruppe, Namdalseid seniordans, friluftsgruppe. Mer FYSAK-informasjon finner du på nettstedet: Ønsker vi å lage et eget friluftsteater/forestilling i Namdalseid? Det blir nå et idèmøte for å se på ønsker og muligheter for en eventuell slik satsing i Namdalseid tirsdag 2. mai kl på Dåapma. Hvorfor vil vi lage forestilling? Hva vil vi fortelle/formidle? Hvem kan være med i utviklingen av dette? Berit Fiskum fra Røyrvik, vil innlede om deres erfaringer med utvikling av kulturmobiliseringen/forestillingen Der stjernan bor, som hadde premiere i fjor sommer. Dette er et åpent idèmøte for ALLE som er interessert/engasjert i kulturarbeid! VELKOMMEN! Arr. kulturkontoret Side 6

7 Hagebøker på biblioteket Våren er her og tida er inne for hagearbeid. Kanskje vil du ha ny inspirasjon og låne deg hagebøker på biblioteket? Her er forslag på aktuelle bøker: Hansen, Egil: Prydbusker og trær Caplin, Adam: Kjøkkenhagen Clark, David: Fuchsia håndbog og planteleksikon Dagsberg, Anders: Skap din egen drømmehage Hagebøker for barn: Færden, Else: Alle barns hagebok Hjort, Sofie: Ida & Martin - gartnerskolen Furuset, Kjell: Peter og poteten Granrud, Lill: Se som det Vokser - egne urt er i pott er og bed I samarbeid med Hageselskapet Namdalseid, har vi laget en grønn krok med hagelitteratur på biblioteket. Kom og ta en kikk! Sommeråpning Onsdag 31. mai er siste kveldsåpne onsdag for biblioteket og servicekontoret før sommeren. I perioden 1. juni til 15. september er åpningstida for biblioteket og servicekontoret alle hverdager mellom kl og Essen, Madeleine von: Portrett av en gammel hage Langeland, Knut: Stauder i norske hager Månsson, Lena: Gyldendals bok om løker og knoller Smaaland, Tor: Late hager Studierom på biblioteket Namdalseid folkebibliotek har nå tilbud til voksenstudenter om å få låne et eget studierom på biblioteket, med arbeidsbord og PC m/ tekstbehandling og Internett-tilgang. Vi vet at mange voksenstudenter synes det er vanskelig å studere hjemmefra, og at det i perioder hadde vært fint å ha et annet studiested. Kom til biblioteket - ring gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt ( ). Du kan også få låne nøkkel, slik at du kan bruke rommet utenom bibliotekets åpningstid. Biblioteksjefen Side 7

8 Eiendom og teknisk Våren - en utfordring for vassverkene Våren har kommet for fullt, noe som innebærer en del utfordringer på kapasiteten på de kommunale vassverkene. En god del gårdbrukere bruker vannet til å tynne ut husdyrgjødsla, samt at en hel del plasser rundt omkring i kommunen skal spyles for støv og sand. Som en følge av dette er det en reell fare for at rensekapasiteten blir for dårlig, spesielt hvis uttaket skjer på tidspunkt hvor det til vanlig er et stort forbruk. Her kan nevnes morgen- og kveldsstellene hos våre gårdbrukere. Skulle vi komme i den situasjon at kapasiteten ikke strekker til, er vi nødt til å kjøre urenset kloret vann på ledningsnettet. Dette er lite ønskelig for både kommunen og dere som abonnenter. For de som har muligheten til å benytte annen vasskilde til ovennevnte bruk, er vi takknemlige for det, og anmoder om at dette blir gjort. For de som ikke har denne muligheten, anmoder vi om at det ikke benyttes vann til oppfylling av gjødsellagre, samt spyling av plasser i tidspunktene kl og kl i perioden 20. april mai. Videre er det gunstig at oppfylling av gjødsellagre skjer over tid, slik at vi slipper styrttap. Ellers ønsker vi alle sammen lykke til med våronnsarbeidet. Sommerjobb? Namdalseid kommune har også i år tilbud om sommerjobb til ungdom under utdanning, som er bosatt i kommunen. Aktuelle arbeidsoppgaver er renholdsarbeid, plenklipping, maling av bygg etc. Interesserte bes sende en skriftlig søknad til teknisk sjef Vegar Brenne innen Alder og ønskede oppgaver bes oppgitt i søknaden. Ved spørsmål ta kontakt på telefon Vannkvalitet Dagens oppvaskmaskiner gir muligheter for justeringer i forhold til vannkvalitet. I denne sammenheng får vi en del spørsmål om vannets hardhet, og i mars 2006 fikk vi gjort analyser på dette som en ekstra service til våre innbyggere. Namdalseid Vannverk Kalsium ( AA ) 3,89 mg Ca/l Magnesium ICP-AES 0,43 mg Mg /l HARDHET, CaO 0,64 o dh Statland Vannverk Kalsium ( AA ) 10,8 mg Ca/l Magnesium ICP-AES 4,69 mg Mg /l HARDHET CaO 2,59 o dh Normer: Kalsium, mg Ca/l: Lav 0-15 God Høy >20 Magnesium, mg Mg/l God < 10 Mindre god Ikke tilrådelig >20 Hardhet o dh (1 o dh = 10 mg CaO/l =7 mg Ca/l.) Bløtt 0-4 (få ulemper med belegg i varmtvassberedere og dampkjeler, samt dårlig såpeskumming) Middels hardt 4-8 (noe ulemper) Hardt >8 (betydelige ulemper) Hardheten angis i hardhetsgrader ( o dh), og det er først og fremst mengden av kalsium og magnesiumioner som gjør at vannet blir hardt. Generelt har de fleste overflatekilder hardhet under 1 o dh. Grunnvannsanlegg har som regel en hardhet mellom 1 og 4 o dh. Analyser fra Statland og Namdalseid viser at kommunens vann havner i kategorien bløtt, noe som medfører få ulemper vedrørende oppvaskmaskiner, varmtvassberedere og dampkjeler. Side 8

9 Plan Informasjonsmøte om leire og halm som byggematerialer Det skal nå avholdes informasjonsmøte om bruk av leire og halm som byggematerialer i hus. Møter blir avholdt 6. mai kl på Dåapma i kommunehuset på Namdalseid. Meld deg på til Servicekontoret innen 3. mai. Dette er foreløpig program: Kl Husbygging med leire og halm, fordeler og ulemper, Torgeir Havik og Viggo Ballo, murer Pause Kl Leir og halmhusbygging i Norge. Realiserte og prosjekt under planlegging, Piet Jensen, leder i NJH ( Norsk Jord og Halmbyggerforening) Kl Leir- og halmhusprosjektet på Namdalseid, Torgeir Havik, plankonsulent Kl Videreføring av prosjektet Kl Avslutning Vellykket folkemøte 4. april Stedsutvikling Statland På folkemøtet den 4. april var hele 44 personer til stede. Det ble orientert om prosjektet og åpnet for spørsmål og kommentarer fra publikum. Sentrale problemstillinger var: - omfanget av fritidsboliger - hva skal være boligområder - allmennhetens tilgang til strandsonen - hvilke behov har næringslivet - hva skaper arbeidsplasser - stedets identitet Det er som vanlig åpent for publikum for å høre på debatten. Det legges for øvrig opp til et nytt folkemøte på Statland den 1. juni der det vil bli presentert en del konkrete forslag til løsninger. Folkemøte II Det arrangeres nytt folkemøte i forbindelse med Stedsutvikling Statland: torsdag 1. juni kl i gym.salen på Statland skole. Prosjektleder vil legge fram forslag til løsninger. Det blir åpnet for spørsmål og synspunkter. Arr: Namdalseid kommune Perioden fra påske fram til møte i Planutvalget den 10. mai blir en intensiv fase med kartlegging av fysiske forhold på stedet, samt innspill med ønsker og behov fra innbyggere og næringsliv. Kontaktperson i kommunen er ass. rådmann Kjell Einvik. Det blir temamøte i kommunestyret den 18. mai hvor sentrale problemstillinger i prosjektet vil bli drøftet. Her ser vi f.v. arkitekt og prosjektleder Gunhild Kvistad og landskapsarkitekt Siri Alette Aurstad på befaring på Statland tidligere i vinter. Side 9

10 Oppvekst Åpen barnehage i Vangstunet Vangstunet barnehage - barnehagen som gir det beste til det enkelte barnet og foreldre Åpen barnehage hver onsdag i perioden 3.mai 21. juni i år. Åpningstiden er kl Vi vil ha tilholdssted på avdeling Bure. Hva er åpen barnehage? Et barnehagetilbud til barn som ikke har fast barnehageplass Mor, far, dagmamma eller en annen voksenperson som er heime med små barn, kan ta med barnet (barna) i åpen barnehage Barna får muligheter til å treffe leikekamerater Barna får nye sosiale og språklige erfaringer og utfordringer De voksne møter andre som har omsorg for små barn Tilbudet er for barn i alderen 0-5 år i følge med omsorgspersoner Dere kan komme og gå når dere vil, ingen påmeldingsplikt Dere mister ikke kontantstøtten med å bruke åpen barnehage Må vi møte opp hver gang? Det er ingen forpliktelser på å møte opp hver gang Dere kan bruke åpen barnehage de gangene det passer dere Når er det åpen barnehage? 3. mai, 10. mai, 24. mai, 31. mai, 7. juni, 14. juni og 21. juni Hva koster det? Barnehagetil-budet er gratis Kostpenger på kr. 15 pr. person som dekker smøre-måltid, drikke til barna og kaffe/te for de voksne. Betales ved oppmøte Hvem har ansvar for barna? Den voksne som følger barnet har ansvar for å passe barnet når de er i barnehagen Styrer i barnehagen har hovedansvar for tilrettelegging av tilbudet Logoped og helsesøster vil også enkelte ganger delta på åpen barnehage Hva skjer i åpen barnehage? I tilbudet om åpen barnehage vil språkstimulering vektlegges, gjennom samtale med barna, lese bok sammen, sang, rim og regler. Samtidig ser vi også at det er betydningsfullt for barna å delta i språklige miljø og knytte kontakter med nye barn og voksne Ankomst til barnehagen Frileik inne med dukker, biler, lego, bøker med mer Samlingsstund hvor vi leser bok, synger og lærer rim og regler Vi spiser lunsj sammen / smøremåltid i bhg Uteleik Barna i åpen barnehage drar hjem Hva må du ha med til åpen barnehage? Uteklær til både små og stor Bytteklær og bleieskift Vogn for å sove/hvile i Kontaktpersoner: Styrer Marit Størvold Damås tlf Helsesøster June Lie Ingvaldsen tlf Vårsprett og sølepytt Språksprell og mye nytt For store og små Kom til barnehagen dere å Velkommen til åpen barnehage! En stor takk til Fjellstyret Den 28. mars i år hadde vi en kjempeflott dag på Langvassheimen. Fjellstyret gir tilbud om fri leie av Langvassheimen til barnehagen, og dette er et tilbud vi setter stor pris på. Nå har vi nylig gjennomført en flott ski- og akedag, og vi gleder oss for hver gang vi får reise ut i fjellet. Tusen takk for et flott samarbeid med Fjellstyret. Hilsen barna og personalet ved Vangstunet barnehage Side 10

11 Lag og foreninger Nye vinduer på Solhaug grendehus I de siste årene har det vært nedlagt stor dugnadsinnsats med innvendig arbeid på Solhaug. Nå er det den utvendige fasaden som står for tur, de gamle vinduene skal ut og erstattes med nye. Styret i Solhaug grendehus henvender seg til alle som er glad i og som bruker grendehuset for å be om et bidrag til nye vinduer. Totalpris for vinduene er på kr For de som ønsker å bidra med ett komplett vindu, er prisen kr Alle bidrag mottas med takk og kan betales inn på grendehusets konto i Sparebank 1 Midt-Norge, kto.nr På forhånd takk. Styret for Solhaug grendehus Lajla C. Hansen leder Gla dag 9. juni I forbindelse med bodoppsettingen til Gla dan fredag 9. juni, er det muligheter for å gå trimløype. Av aktivitetene på lørdag kan nevnes en barnevennlig natursti. Idrettslaget ser også på muligheten for å avholde fest lørdag 10. juni. Idrettslaget oppfordrer alle til å sette av 9. og 10. juni til å delta på Gla dan. Nytt fra NKS Vi har fellesmøte i Ungdomsog eldresenteret torsdag 4. mai kl Div informasjon, nummersalg og enkel servering. Ang. arrangement Gla dan Vi skal også i år delta på Gla dan. Vi spør derfor om det er noen som kan tenke seg å gi ting til katta i sekken. Henv. Solfrid Derås, Ingegerd Brørs og Brit Tanem Strikkekafè Siste strikkekafe før sommeren blir tirsdag 2.mai. Vi holder til på Dagsenteret på Helsetunet fra ca. kl Temaet blir hekling. "Kaffespleis" Alle er velkommen! Husflidslaget Namdalseid Idrettslag v/ragnar J. Haga Hageselskapet Namdalseid Da er våren her og ivrige hageentusiaster er i sving med spader og river. Studiearbeidet tar til for fullt nå etter vårmøtet. Stauder og Ville vekster i kulturhistorien er de to temaene vi har lagt oss på i år. Er det noen som har lyst til å være med på en av de to ringene, så ta kontakt med studieleder Hanne Siri Høgden Biblioteket har i samarbeid med hageselskapet laget en grønn krok på biblioteket. Der finnes det masse litteratur for hageinteresserte. Etter hvert vil hageselskapet henge opp plakater og gjøre kroken litt grønnere med planter. Barnehagen har hatt informasjonsmøte vedrørende Grønn barnehage og interessen for å oppgradere utearealet var til stede. Et slikt arbeid kan knyttes til studiearbeid under temaet Hagen blir ny og vil kunne gi kunnskap og ideer til bruk i egen hage. Vi håper interesserte tar kontakt med styrer i barnehagen eller studieleder. Ellers vil vi minne om aktiviteter i begynnelsen av juni: Dugnad på Helsetunet er satt til 1. juni. Ta med riva og kom! Handledager på gartneriet vil bli først på juni.(se Melkrampa for juni.) Side 11

12 Beitstaden Historielag Fra årsmøtet 2006 Årsmøtet ble i år holdt på Knausen Grendehus i Solberggrenda torsdag 2. mars, og 45 av våre medlemmer var til stede. Årsmeldinga viser at aktiviteten i 2005 har vært på samme nivå som i I tillegg til styrets arbeid har også historielaget hatt (og har) ei hel rekke komiteer i virksomhet. Turkomite: Karin Talmo (leder), Ola Sem og Steinar Høgden, varamedlem Inger Marie Hanssen. Kulturdagminnekomite: Per Harald Ressem, Arvid Staven og Solfrid Skevik. Jubile umskomite (i samarbeid med de øvrige historielaga i området og Egge Museum): Jan Haraldsen, Reidar Rostad og Magnhild J. Nordseth. Bildebokkomite (i samarbeid med de øvrige historielaga i området): Hallvar M. Klæth. T ilretteleggingskomite for Namdalseidboka: Ingar Kolstad, Arvid Staven og Solfrid Skevik. På gjengrodde stier Stjerna - Størvold: Leif Aalberg, Per Harald Ressem, Eilif Dahl, Ole Morten Reitan og Solfrid Skevik. Lars Waggen-komite: Leif Aalberg, Sivert Vada og Øystein Waggen. Registreringsgruppe for gamle ferdselsveier; Velle: Hallvar M. Klæth, Jådåren: Gaute Fossli, Sprova: Gunnar Vada, Leif Karset, Solberg: Aud Over-Rein, Bartnes: Randi Holien Bartnes. Museum, har vi deltatt i opplegget med utstillinga på museet for å markere hundreårsjubileet for unionsoppløsninga i Søndag 12. september markerte vi kulturminnedagen med ei utstilling i Sprova Grendehus der emnet var telefoni og telegrafi. Årsskriftet for 2005 er nå på markedet. Det er det 26. i rekken, og med Karl Melhus som aktiv og stødig redaktør. Det er å få kjøpt hos styremedlemmene og grendemenn rundt omkring i området, og prisen er den samme som i fjor, kr 150,-, til tross for noen flere sider. Innsamlinga av bilder er fortsatt i gang. De første 500 bildene er nå lagt inn i bildebehandlingsprogrammet FotoStation. Innsamlinga av stoff og bilder om setrer, seterliv og fjelleng, er fortsatt i gang. På dette området har det vært lite tilfang i det siste. Men jeg er overbevist om at mye stoff fortsatt finnes rund omkring. Når det gjelder fotografier så har vi også fått tilgang på en del bilder tatt av Amund B. Kvam som vi registrerer og arkiverer. Vi har fått skannet og lagt inn på CD et par protokoller av UL Vaardise i Malm. Arbeidet med stoff til det vi kaller for skoleprosjektet har vært i gang også siste år. De som ønsker å se resultatet, og som har tilgang til internett, kan gå inn på og se under Historie og kulturlandskap. Vi regner med å få til ei avduking av en minnestein over Lars Waggen til våren eller sommeren. Etter valget på årsmøtet og konstituering på siste styremøte, er styret sammensatt slik: Formann Jan Haraldsen, nestformann Karin Talmo, kasserer Ingar Kolstad, møtesekretær Solfrid Skevik, redaktør Karl Melhus, styremedlemmer Hallvar M. Klæth, Arvid Staven, Leif Aalberg, Per Harald Ressem (ny i styret). Varamedlemmer: Terje Bratting (ny), Eilif Dahl, Steinar Høgden, Eldbjørg Helland, Erik Elnan (ny), Gaute Fossli. Årsmøtet ble avsluttet med rømmegraut, kaffe og bløtkake. Etter maten var bonræpperen fra Beitstad, Kjell Haugan, frampå med sine fornøyelige ablegøyer. Ola Sem fra turkomiteen orienterte om årets tur som blir på 4 dager og går til Hemsedal med utflukter til områdene der omkring. Til slutt før trekkinga i det store lotteriet, tok Erik Stenvik oss med på en tur i historien i kulturlandskapet med visualiserende bilder, der han tok for seg rideveien og gamle kongevei fra Fosnes i Beitstad til Årgård på Namdalseid. Kongeveien ble avløst av ny vei i 1867 med trase i hovedtrekk som dagens RV17. T urkomiteen arrangerte tur til Hamarområdet i august i samarbeid med Sigmunds Reiser. Vi var representert på de forskjellige bygdedagene i Beitstad, Namdalseid og Malm. Siste sommer hadde vi to seterturer, først til Heitømtet på Namdalseid med ypperlig sommervær, og senere til Klonglisetran på Nordfjellet, da med gråvær, men oppholdsvær. Sammen med de andre historielaga i Steinkjer-området og Egge I og med at vi har valgt ei registreringsgruppe for gamle ferdselsveier og kulturminner langs disse, i første omgang i deler av Beitstad, så vil nok dette bli et viktig arbeidsområde framover. Siste året har vi jobbet en del med å løfte lokalhistorikeren Lars Waggen fra Vaggen (Vaggin) i Malm opp og fram i lyset. Og det arbeidet vil vi fortsette med også i år. Jan Haraldsen Side 12

13 Fotballkamper på Namdalseid stadion Dato Lag/Bortelag Start Slutt J13./Henning J16/Gullvikmoen G14/Verdal G16/Flatanger J16/Spillum G16/Verran Menn/Sparbu J13./Vuku G16/Inderøy G14 /Sparbu Med forbehold om endringer. Namdalseid IL fotballgruppa Annonser Ledig leilighet Nyrestaurert leilighet (kårstue) til leie, sentralt på Namdalseid. Kan evt. utleies møblert. Nils Brørs, Brørsbakken, 7750 Namdalseid, Tlf / HEI ARNE OG JOHANNE Afrodite frisør Afrodite frisør avsluttet 1. april driften i salongen i Sprova. Vil takke alle kunder for samarbeidet. Undertegnede starter i ny jobb 2. mai hos Paloma frisør i Dampsagasenteret. Gamle og nye kunder ønskes velkommen dit. Monica Karset M ed vår servicebil betjent med mekaniker, kan vi yte veihjelp og andre tjenester til eks.vis landbruket, som å hente/bringe/lappe dekk, sveisejobber m.v. Ta kontakt på tlf Når Arne Sverkmo nå slutter som taxisjåfør etter 40 års tjeneste i kommunen, blir det ett savn for mange brukere, både på Helsetunet og ellers i bygda. Han har vært en dyktig og flink sjåfør. Takker Johanne og Arne for god service i alle år! Kari Kjøleaggregat Brukt kjøleaggregat med isolert dør selges. Henv. tlf Side 13

14 Annonser Nye rekkehus/leiligheter under prosjektering på Namdalseid På tomta ved paviljongen nær Helsetunet planlegges utbygd 4 moderne leiligheter/rekkehus med livsløpsstandard og carport. Meget sentrumsnært Alle funksjoner på ett plan To soverom Mulighet for vedfyring God utsikt og gode solforhold Interesserte bes ta kontakt med Eiendomsmegler 1 for registrering. Telefon Planløsning: Side 14

15 Fasader mot vest og nord Side 15

16 Arrangørkalender for mai 2006 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Strikkekafe på Dagsenteret kl Onsdagsklubben i u/esenteret kl Åpent Dalavika kl Saniteten - møte i u/esenteret kl Seniordans i u/ e-senteret kl Informasjonsmøte leir- og halmhus kl i kommunehuset. 7 8 Gruppemøte i N.eid Arbeiderparti på Sjøåsen hotell. 9 Salg av tekstiler på Dagsenteret kl Gruppemøte i N.eid Senterparti på Sjøåsen hotell kl Salg av tekstiler på dagsenteret kl Åpent Dalavika kl Seniordans i u/ e-senteret kl Gudstjeneste i Statland kirke kl Kurs om demens kl på Helsetunet Gudstjeneste i Statland kirke kl Seniordans i u/ e-senteret kl Gudstjeneste i N.eid kirke kl Seniordans i u/ e-senteret kl Konfirmasjon i N.eid kirke kl Rydding i vognbua på Dagsenteret kl

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU

9LLQYLWHUHUDOOHWLO ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA AUGUST 2004 9LLQYLWHUHUDOOHWLO nsqlqjdyghwq\h ELEOLRWHNHWRJ VHUYLFHNRQWRUHW RQVGDJVHSWHPEHU NO1%cSHQWWLO ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ9L VHUYHUHU ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃEO WNDNHÃ NDIIH

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:00 til Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: Fra 10:00 til 10.25 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Arne Bratberg Nina Edel Damås

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30. Utvalg: Faste medlemmer som møtte: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Solhaug Grendehus Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: Fra 09:00 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Christina Staven

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Ny sprek barneidrettsleir

Ny sprek barneidrettsleir N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U N I 2 0 1 3 Ny sprek barneidrettsleir KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 11. juni Eldreråd 11. juni KRM m/nedsatt funksj.evne 11. juni Planutvalg 12. juni Formannskap

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Roger

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2003 04.09. Namdalseid Næringsforum har ÅPENT MØTE på Sjøåsen Hotell kl. 19.30. Prosjektleder Arnhild Holstad er invitert for å informere om innovasjonsprosjekt

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005. *2'71<77c5 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Januar 2005 *2'71

Detaljer

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014

Arrangement. på Arkivsenteret Dora. Høsten 2014 Arrangement på Arkivsenteret Dora Høsten 2014 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret Dora arrangerer foredrag, omvisninger, kurs og gir personlig veiledning i slekts- og lokalhistorisk forskning.

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: Fra 09:00 til 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli

Detaljer

Samefolkets dag 6. februar

Samefolkets dag 6. februar N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B R U A R 2012 Samefolkets dag 6. februar KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAP 16. FEBRUAR ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/ TILHØRERE. ALLE MØTEPAPIRER BLIR

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA September 2004 07.09. Namdalseid pensjonistlag starter med medlemsmøtene i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl 15.00. Underholdning. Ring for skyss: tlf. 74 27 83

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2012 Hei alle sammen Vi er på vei mot våren og vi gleder oss over at sola titter mer frem og at temperaturen stiger! Denne måneden har vi hatt karnevalsfeiring og

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse

Månedspost for mars 2012. Bukkene Bruse Månedspost for mars 2012 Bukkene Bruse Tilbakeblikk februar: Vi har jobbet med prosjektet om jorden og universet. Vi har dokumentert arbeidet vårt gjennom å lime de forskjellige planetene på gulvet. Dette

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek

Kroken bibliotek. Alltid åpent! Kroken bibliotek KROKEN bibliotek høsten 2016 Kroken bibliotek Biblioteket holder til inne på Kroken skole, og er åpent for alle. Hos oss får du nye bøker, romaner, faktabøker, bildebøker, tegneserier, lydbøker og barne-

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: Fra 18:15 til 20:15 Faste medlemmer som møtte: Helga Ystad Derås Bård Fossvik Magnus Ystad Derås Joachim

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005

NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa, juli 2005 ARRANGEMENT: 02.07. Tur til Heitømte Det blir båtskyss fra Straumen ( Finnvollvatnet) kl. 12.00. De som ønsker å gå kan møte en 1/2 time før om en ønsker å gå ilag

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27.

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Samling Tur: Tusselusene. Samling Barnehagen stenger God påske. 27. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 13 14 28.03 Aksel 3 år. Forming: Tusselusene 04.04 Gustav 1 år. Forming: Tusselusene 29.03 Forming: Valg: Tusselusene 05.04 Forming: Valg: Tusselusene 30.03 06.04

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg:

Møteinnkalling. Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid Felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 13:00 De faste medlemmene innkalles med dette til

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Februar 2014 Februar måned er vel overstått, og den første vårmåneden står for tur. Februar har jo tradisjonen tro hatt et fokus på karneval og forberedelser

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8

N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E D E S E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 8. DESEMBER ELDRERÅDET 8. DESEMBER PLANUTVALG 9. DESEMBER FORMANNSKAPET 11. DESEMBER KOMMUNESTYRET

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006

Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Ønsker bøssebærere til TV-aksjonen 2006 Året TV - aksjon 2006 går til inntekt for Leger Uten Grenser, og deres arbeid med å gi medisinsk bistand til trengende i de glemte humanitære krisene. Lokalkomiteen

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Lissalen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 08.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 13:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: Fra 10:45 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nils Johan Kaldahl Arne Bratberg

Detaljer

Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse

Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse Innledning Ole Vig videregående skole har et stort og flott auditorium med plass til maksimum 210 personer, og egner seg godt

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti

En moderne vri på geitekillingen som kunne telle til ti Da er påsken og mars måned over. Vi skal se litt tilbake på hva vi har gjort denne måneden. Det første som skjedde var markeringen av barnehagedagen 1 mars. I år var slagordet «les høyt for oss» Denne

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2016 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:30 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Nina Edel Damås Kristine

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL

REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL REFERAT STYREMØTE HØGEVARDE VEL Dato: 18.08.2015 Tid: 17:00 18:30 Sted: Juristenes Hus Kristian Augusts gt. 9 Tilstede: Ken Woodward, Svein Joakimsen, Erik Vebner, Erik Simon Fougner, Siri Waade, Ove Vigdal,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars

MÅNEDSPLAN FOR APRIL. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 31.mars MÅNEDSPLAN FOR APRIL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 28.mars 29.mars 30.mars 31.mars 01.april 2 påskedag Barnehagen er stengt. Planleggingsdag Barnehagen er stengt. Kurdistan Formingsaktivitet Turdag

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15.

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15. September 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 35 36 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 37 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 39 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Oktober 2013 Uke

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -APRIL 2015-

MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG HUMLA -APRIL 2015- MÅNEDSBREV FOR MARIHØNA OG -APRIL 2015- Felles oppsummering av mars: - Vi hadde besøk av bokbamsen som leste noen bøker og sang sammen med oss. Dette er alltid vellykket - Barnehagedagen. En vellykket

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Nannestad Historielag

Nannestad Historielag Nr 1 - Februar 2008 Nannestad Historielag MEDLEMSNYTT SKOKLA Møllesteiner av is i Kringlerdalen Foto: Inger Program og møter, vinter og vår 2008 Faste møtekvelder for aktivitetsgrupper: - Slekt, leder

Detaljer

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK

Li-Nytt. Mandag 27. mars 2017 Siste møte i Motorferdselsutvalget for vintersesongen LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Månedsplan for april.

Månedsplan for april. Månedsplan for april. Temaer vi arbeider med på Larven denne måneden: Hva Hvorfor Hvordan vi arbeider/metode 1.august 2016 går startskuddet for barnehagens nye prosjekt «Fortell for meg» Rammeplanen for

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 1.10 Tusselusene /Lille Petter 2.10 3.10 forming 4.10 Tusselusene: Løveklippen 5.10 41 8.10 Tusselusene/Lille Petter 9.10 10.10 Forming 11.10 Tusselusene: Kantine/ikt

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00

Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid administrasjonsutvalg Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 01.09.2011 Tidspunkt: Fra 09:00 til 10:00 Faste medlemmer som møtte: Steinar Lyngstad Astrid Hildrum Fossum Nils

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Vi ser tilbake på mai:

Vi ser tilbake på mai: Vi ser tilbake på mai: Etter å starte måneden med en fridag, gikk vi rett på tilvenning: 13 barn har vært oppe i sin nye Brattbakken-gruppe og to var igjen på Maurtua og tok imot mange nye venner fra Revehiet.

Detaljer

August/September Velkommen! September

August/September Velkommen! September August/September 2016 Velkommen! Da er vi i gang med et nytt barnehageår, denne gang med ni barn og tre voksne, til forskjell fra tretten barn og fire voksne. Det var herlig å treffe barna igjen etter

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer