PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE"

Transkript

1 Sak 1 Åpning SAKLISTE Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Jørn Eggum - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord- Trøndelag Geir Ottesen, - LOs distriktssekretær i Nord- Trøndelag Kristine Svendsen - Nestleder i avdeling. 28 Øyvind Fossan Det var kulturelt innslag Magnus Hestegrei. Han sang følgende sanger: «Blå-blå vind» og «Hainnhoinn i bainn». Sak 2 Konstituering Innkalling Leder orienterte årsmøtet om at oppslag om mulighet til å komme med forslag fra den til fristen Utsatt frist annonsert den , og satt til Videre orienterte han om at innkalling var annonsert i Levangeravisa, Trønderavisa den 19.februar Alle annonsering er gjort innenfor fristene i Fellesforbundets vedtekter. Påminnelse til alle yrkesaktive medlemmer i mail den og Sakspapir med styrets innstilling for salg av avdelingens eiendom i Bessaker, datert , sendt ut i posten den til ikke yrkesaktive medlemmer, samt i mail til yrkesaktive medlemmer den Dette er innen fristen på 4 uker som vedtektene krever ved salg av eiendommer. Leder spurte årsmøtet om det kunne godkjenne innkallingen Innkalling ble godkjent. Vedtaket var enstemmig Sakliste Styrets forslag til sakliste ble gjennomgått, var også kunngjort innefor fristene av vedtektene. Den 13.mars 2015, ble alle dokumenter lagt ut til yrkesaktive medlemmer for gjennomsyn og forberedelse til årsmøtet.

2 Saklisten ble enstemmig godkjent. Vedtaket var enstemmig Møteledelse Leder foreslo følgene møteledelse Dirigent: Svein Erik Veie og Børre Selen Sekretær: Stig O Sommervoll Tellekorps: Frode Letnes og Pål Inge Ringen Leder spurte årsmøtet om det kunne godkjenne forslaget Alle ble valgt enstemmig Vedtaket var enstemmig Leder ga så ordet til dirigentene, de takket for tillitten og ledet møtet videre: Godkjenning av protokoll Dirigentene foreslo for årsmøtet at det nye styret skulle få fullmakt til å godkjenne og underskrive protokollen Det nye styret fikk fullmakt til å godkjenne og underskrive protokollen Vedtaket var enstemmig Godkjenning av forretningsorden Dirigentene viste til sakspapirene spurte om årsmøtet kunne godkjenne forslag til forretningsorden. Forslag til forretningsorden ble godkjent Vedtaket var enstemmig Årsmøtet mintes de medlemmer som hadde gått bort i 2013 Leder om at Årsmøtets oppmerksomhet, og henvendte sin oppmerksomhet til dokumentenes side 18, for å avholde et minutts stillhet, dette for å minnes de av våre medlemmer som hadde gått bort i Disse var: Hermann Johnsen, Oddvar Nyborg, Sigbjørn Sørlie, Harald Morten Veimo, Olaf Berg, Johannes Nordholmen og Tore Jan Blomstereng

3 Det ble avholdt ett minutts stillhet. Tellekorpset kom frem til følgende deltakelse Yrkesaktive medlemmer: 62 Ikke yrkesaktive medlemmer: 11 Totalt stemmeberettigede: 73 Øvrige gjester: 6 Totalt oppmøte: 79 Etter pausen forlot 5 stemmeberettigede medlemmer årsmøtet, det var dermed 68 stemmeberettigede tilstede under sakene 7, 8, 9, 10, 11 og 12 Fra Styret møtte Svein Erik Veie, Stig Ove Sommervoll, Børre Selen, Jan Oddvar Johnsen, Rune Skjelstad, Pål Inge Ringen, Frode Letnes Fra Styrtes vara medlemmer møtte Frode Olsen Meldt forfall fra Styrets eller Styrets vara medlemmer Camilla Hallan, Vidar Johansen, Håkon Christiansen Ikke møtt fra Styrets eller Styrets vara medlemmer Kurt W. Bornstedt Sak 3 Årsberetning 2014 Leder Svein Erik Veie la frem årsberetningen, form av tale til årsmøtet. Hovedpunktene i talen var 1. Det politiske situasjonen Norge er inne i. 2. Bedriftsdemokrati o Noe bakgrunn og historikk o Viktigheten av ansattes involvering i bedrifter 3. Involvering av plasstillitsvalgte/medlemmer i forhandlinger/drøftingsprosesser i vårt eget organisasjonsområde. Likebehandling i denne forbindelse. 4. Informasjon til, og involvering av medlemmene 5. En vurdering av vår arbeidsgivers forhold til lov, og avtaleverk Debatt/Kommentarer Tore Fiborg la på vegne av mekanisk avdeling frem en tilbakemelding i form av et notat, vedlagt

4 som vedlegg 1. Leder svarte opp tilbakemeldingen Styrets innstilling Årsberetningen for 2014 godkjennes Forslag fra Årsmøtet Ingen Enstemmig : Årsberetningen for 2015 ble godkjent Sak 4 Regnskap 2014 Kasserer Stig Ove Sommervoll, gjennomgikk regnskapet for Leder Svein Erik Veie leste videre opp revisors beretning og kontrollkomiteens beretning Styrets innstilling Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 Ingen Enstemmig Regnskapet for 2014 ble godkjent Sak 5 Innledning ved Jørn Eggum Svein Erik Veie presenterte forbundssekretær Jørn Eggum. Eggum tok opp følgende saker Innledning om landsmøte Kort om problemer i industrioverenskomsten og problemer med leverandørindustrien Offshore pga Statoils styring av vedlikeholdet i oljeindustrien. Kontingentinngang, lønn tillitsvalgte i FF. Konkurranse fra andre arbeidstakerorganisasjoner og forsikringsmodeller.

5 EU/EØS kontra Handelsavtale. Klima Almen gjøringen. Kristine Svendsen tok ordet og kom med noen betraktninger i forbindelse med Eggums innlegg. Årsmøtet tok innledningen til orientering Vedtaket var enstemmig Sak 6 Utdeling av hedersbevisninger Forbundssekretær Jørn Eggum delte ut hedersbevisninger og Leder Svein Erik Veie delte ut blomster. I 2014 oppnådde følgende disse jubileer: 45 år Diplom: Edmund Aalbergsjø, Øystein Bergsve, Gunnar Jr Nordahl, Bjarne Sjevelås, Sturla Vefsnmo og Torbjørn Wærness. 40 år LO nålen: Ola Aadal, John-Harald Aune, Svenn Barstad, Karin Brønstad, Kato Gundersen, Kåre Arild Haugen, Ole Herstad, Lars Holan, Roar Langås, Helge Leverås, Jorulf Lie, Tore Mosling, Helge Reitan, Sigmund Rønning, Kåre Sandberg, Otto Sivertsen, Knut Sjaastad, Arvid H. Støen, Randi Burheim Søberg og Nils Veimo. 25 år Forbundets merke i sølv og emalje: Inge Augdal, Viggo Boneng, Reidar Dullum, Knut Hojem og Stig Kr. Hynne. I pausen så underholdt Magnus Hestegrei med følgende låter: «Auksjonsvisa» og «frieriet til han Lars» Sak 7 Innkomne forslag Forslag 1: Fra: Styret Jubileumsarrangement Nordenfjelske Papirarbeiderforening 50 år I 2016 er det 50 år siden Nordenfjelske Papirarbeiderforening ble stiftet. Ved 25- årsjubileet i 1991 ble det arrangert fest i Skognhallen, en flott feiring som medlemmene fortsatt har gode minner fra.

6 40 årsjubileet ble markert med gave til alle medlemmer, samt kaffe og kaker på kontoret. Styret har gjennom flere møter drøftet hvordan om dette 50- årsjubileet bør markeres, og har landet på å foreslå at alle medlemmer med følge inviteres til jubileumsfest i Trønderhallen. Det er gjennomført møte med daglig leder for Trønderhallen, og Styret har landet på følgende opplegg: - Samtlige medlemmer (både yrkesaktive og ikke yrkesaktive), med følge inviteres - Det settes opp busser/minibusser fra Steinkjer, Stjørdal og Frosta - Det serveres mat - Bjarne og Thomas Brøndbo spiller og underholder (ikke helt avklart) - Kulturelle innslag av lokale aktører - Thomas Brøndbo med band spiller til dans (ikke helt avklart) Med bakgrunn i at arrangementets størrelse og kostnadsnivået ber Styret allerede årsmøtet 2015 å ta stilling til om arrangementet kan gjennomføres som foreslått. Det er derfor i forslag til økonomiplan for 2016 lagt inn et prisestimat på ,- kr til dette arrangementer. Likevel ber Styret ber likevel årsmøtet fatte enkeltstående vedtak i saken Leder la frem saken Styrets innstilling 1. Årsmøtet ber Styret arrangere Jubileumsarrangement for å markere sitt 50- årsjubileum, dette som beskrevet ovenfor. 2. Det settes av ,- kr i økonomiplan for 2016 til formålet Ingen Enstemmig 1. Årsmøtet ber Styret arrangere Jubileumsarrangement for å markere sitt 50- årsjubileum, dette som beskrevet ovenfor. 2. Det settes av ,- kr i økonomiplan for 2016 til formålet Forslag 2: Fra: Styret Salg av avdelingens eiendom i Bessaker, Solbakken Det ble vist til utsendt saksfremlegg, datert , utsendt til samtlige medlemmer enten på e- post eller i posten. Dette innen de frister som vedtektene lister opp.

7 Leder Svein Erik Veie la frem saken Styrets innstilling 1. Styret får fullmakt til å selge avdelingens eiendom i Roan Kommune, Solbakken gnr. 39, bnr. 28, og gnr. 39 bnr. 103 til den pris markedet måtte bestemme. 2. Eiendomsmegler 1 engasjeres for gjennomføring av salget. 3. Årsmøtet ber Styret utrede muligheten for leie av leilighet eller andre fasiliteter i eksempelvis Åre og/eller andre steder. Styret kommer tilbake med en utredning på dette til medlemsmøte etter at Solbakken er solgt. 4. For øvrig slutter årsmøtet seg til de vurderinger som fremkommer i dette saksfremlegg. Jeg foreslår å utsette forslag 2, salg av Bessaker og forslag 4, avvikling av ekstrakontingent. Foreslår at begge sakene behandles på det planlagte, ekstraordinære årsmøte før juni Begrunnelse for forslaget er at sakene hører sammen og at forsalg 4 ikke kan behandles nå ifølge vedtektenes Utsettelsesforslaget ble behandlet. Et enstemmig årsmøtet godkjente utsettelsesforslaget Jeg foreslår å utsette forslag 2, salg av Bessaker og forslag 4, avvikling av ekstrakontingent. Foreslår at begge sakene behandles på det planlagte, ekstraordinære årsmøte før juni Begrunnelse for forslaget er at sakene hører sammen og at forsalg 4 ikke kan behandles nå ifølge vedtektenes Forslag 3: Fra: Styret Forhandlinger om eventuell endret avdelingsstruktur i Nord- Trøndelag Det har gjennom 2013 og 2014 vært en løpende debatt om å eventuelt endre avdelingsstrukturen i Nord- Trøndelag. Mulig felles avdeling for hele fylket kan være en løsning. Årsberetningen for 2013 og 2014 inneholder noen vurderinger knyttet til dette. I avdelingens handlingsplan for 2014 (vedtatt på årsmøtet 2014) står det: «avdelingen skal følge opp forbundets prioriterte oppgaver for 2014, og delta med organisasjonsbygging, herunder pågående diskusjon om eventuell endring av avdelingsstruktur».

8 Det ble i forbindelse med konferanse for alle plasstillitsvalgte den 3.oktober 2014 tatt en gjennomgang av dette arbeidet, og vurderinger knyttet til å inngå i et større fellesskap. Saken har også vært oppe i medlemsmøter i Vurderinger Ser man på hvilken avtaledekning og organisasjonsgrad som finnes på enkelte overenskomster kan vi ikke si oss fornøyde. At vi i et velstands- og velferdssamfunn som Norge i har avtaledekning under 50 % er ikke godt nok. Undersøkelser viser at dekningen på en del overenskomster er synkende. Det er derfor viktig at utviklingen av vår organisasjon, skjer i tråd med de utfordringer som kommer. En felles avdeling for hele fylket kan være et skritt i retning den utvikling som må til. En strategi for å utvikle Fellesforbundet, må bygge på en styrking av de organisasjonsleddene, og da særlig med tanke på utfordringen knyttet til den svake medlemsutviklingen. Ansatte i en ny avdeling trenger veiledning og støtte i sitt arbeide, og klubbene bør være godt representert i hvordan avdelingen driftes i det daglige. En storavdeling bør derfor ha leder på deltid eller heltid, slik at det opprettes en fast kontakt hver uke med de ansatte. Leder bør velges for 4 år om gangen, og være forbundsstyremedlem. Dersom der skjer strukturelle endringer for øvrig i Nord Trøndelag og avdeling 461 blir stående utenfor er det det vurdert til at det totalt vil svekke Nordenfjelske papirarbeiderforening som klubb, samt fellesskapet i sin helhet. Konklusjon Det er ønskelig, med bakgrunn i ovenstående at avdeling 461 kan gå i reelle forhandlinger med andre avdelinger i fylket, med mål om endringer som beskrevet. Og at avdeling 461 inntar en aktiv rolle i dette arbeidet. Det legges til grunn at en sammenslått avdeling har en demokratisk representasjonsordning som blant annet tar hensyn til at også overenskomster med lavt medlemstall (som likevel kan ha høy avtaledekning), får plass i avdelingsstyret, representantskap, eventuelle bransjeråd som avdelingen måtte opprette. Det var opprinnelig ønske at saken skulle besluttes i årsmøte, men ut fra sakens karakter ble det i styremøte den innstilt på å utsette saken. Leder la frem saken Styrets innstilling 1. Saken utsettes, og behandles i et ekstraordinært årsmøte, innen juni Begrunnelse a. Totaliteten i forslaget er vurdert til å være av stor betydning, og derfor omfattes av vedtektenes som krever at styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. b. Medlemmene får betydlig mer tid på å sette seg inn i saken

9 Ingen Enstemmig 1. Saken utsettes, og behandles i et ekstraordinært årsmøte, innen juni Begrunnelse a. Totaliteten i forslaget er vurdert til å være av stor betydning, og derfor omfattes av vedtektenes som krever at styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. b. Medlemmene får betydlig mer tid på å sette seg inn i saken Forslag 4: Fra: Magne Johansen og Thor Granaune Avvikling av ekstrakontingent Leder la frem saken Styrets innstilling 1. Styret vil i løpet av årsmøteperioden , eller til årsmøte 2016 komme tilbake med en sak om eventuell avvikling, eller reduksjon av ekstrakontingenten. Dette med begrunnelse i:

10 a. Eventuell sammenslutning med andre avdelinger må være avklart, det vil også være av betydning hva landsmøte 2015 eventuelt vedtar vedrørende Fellesforbundets organisasjon b. Må redusere betydelig på studiebudsjett c. Må selge Sandvika d. Ikke ha medlemsgoder som utleie av leilighet e. Saken ikke bekjentgjort for medlemmene, innen fristen på 4 uker. 2. Det kalles inn til et slikt møte etter vedtektenes vedr: Ingen Enstemmig Dersom det fremmes forslag av stor betydning for avdelingen, som salg av eiendeler, innføring av ekstra administrasjonskontingent eller endring i denne og forslag vedrørende avdelingens stilling, skal dagsorden eller saksliste med styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. 1. Styret vil i løpet av årsmøteperioden , eller til årsmøte 2016 komme tilbake med en sak om eventuell avvikling, eller reduksjon av ekstrakontingenten. Dette med begrunnelse i: a. Eventuell sammenslutning med andre avdelinger må være avklart, det vil også være av betydning hva landsmøte 2015 eventuelt vedtar vedrørende Fellesforbundets organisasjon b. Må redusere betydelig på studiebudsjett c. Må selge Sandvika d. Ikke ha medlemsgoder som utleie av leilighet e. Saken ikke bekjentgjort for medlemmene, innen fristen på 4 uker. 2. Det kalles inn til et slikt møte etter vedtektenes vedr: Forslag 5: Fra: Logistikkavdelingen Dersom det fremmes forslag av stor betydning for avdelingen, som salg av eiendeler, innføring av ekstra administrasjonskontingent eller endring i denne og forslag vedrørende avdelingens stilling, skal dagsorden eller saksliste med styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. Forslag til endring av arbeidsmetoder i forhandlingsutvalget

11 Ved forhandlinger som berører alle medlemmer brukes forhandlingsutvalget som i dag. Ved forhandlinger som vedrører en avdeling skal det alltid være med 2 representanter fra den avdelingen saken gjelder. Grunn Det er blitt en ny praksis der det forhandles om arbeidsordninger der innflytelsen til de ansatte i den berørte avdeling er blitt betydelig svekket de senere år. Denne praksisen er roten til mye uro i avdelingene. Det er tross alt de som er i avdelingen som kjenner forholdene best. Når det forhandles uten at de som kjenner forholdene best ikke blir hørt tilstrekkelig på og ikke får nok innflytelse under prosessen blir det mye rot i ettertid. På vegne av dagtid og lastegjengen i logistikkavdelingen. Kjell Tore Hestegrei og Frode Øvrum. Leder la frem saken, og viste til vurderinger i utsendt sakspapir Styrets innstilling 1. Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget om at også logistikkavdelingen skal involveres i forhandlinger, men på lik linje med alle andre avdelinger. 2. Årsmøtet slutter seg til styrets vedtak av , der det ble gjort følgende vedtak vedr forhandlingsutvalgets oppgaver: Forhandlingsutvalget får fra Styret stående fullmakt til å oppnevne flere personer til å delta i forhandlinger i spesielle tilfeller (særavtaler der forhandlingsutvalget trenger spesiell kompetanse) 3. Årsmøter slutter seg til styrets vurderinger som fremkommer ovenfor. Ingen Enstemmig 1. Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget om at også logistikkavdelingen skal involveres i forhandlinger, men på lik linje med alle andre avdelinger. 2. Årsmøtet slutter seg til styrets vedtak av , der det ble gjort følgende vedtak vedr forhandlingsutvalgets oppgaver: Forhandlingsutvalget får fra Styret stående fullmakt til å oppnevne flere personer til å delta i forhandlinger i spesielle tilfeller (særavtaler der forhandlingsutvalget trenger spesiell kompetanse) 3. Årsmøter slutter seg til styrets vurderinger som fremkommer ovenfor.

12 Forslag 6:

13 Leder la frem saken, og viste til vurderinger i utsendt sakspapir

14 Styrets innstilling Saker angående informasjon til medlemmer ivaretas i forslag til Handlingsplan for 2015, og i styrets svar på forslaget fra Magne Johansen og Thor Granaune. Ingen Enstemmig Saker angående informasjon til medlemmer ivaretas i forslag til Handlingsplan for 2015, og i styrets svar på forslaget fra Magne Johansen og Thor Granaune. Sak 8 Bevilgninger Norsk Folkehjelp Det er mottatt søknad om støtte til Norske Folkehjelp. Leder la frem saken Svein Erik Veie orienterte om at det i tillegg til søknad fra Norsk folkehjelp (innen forslagsfristen) var innkommet søknad fra Veteranklubben. Denne var innkommet kun 2 dager før årsmøtet og styret hadde derfor ikke hatt mulighet til å behandle den. Det ble derfor foreslått at begge søknadene oversendes styret for behandling Styrets innstilling 1. Det bevilges 3.000,- kr til Norsk Folkehjelp 2. Innbetalingen merkes: Årsmøtesøknad Forslag fra Svein Erik Veie Styret får fullmakt til å godkjenne bevilgningssøknadene Årsmøtet stemte over om Veies forslag, som fikk enstemmig tilslutning Styret får fullmakt til å godkjenne bevilgningssøknaden.

15 Sak 9 Handlingsplan 2015 Leder la frem saken Styrets innstilling: Handlingsplanen for 2015 godkjennes Ingen Enstemmig Handlingsplanen for 2015 godkjennes Sak 10 Budsjett 2015 Kasserer la frem saken Det ble fra Trond Bjørken stilt spørsmål ved at de i forslag til budsjett er tatt høyde for salg av avdelingens eiendom i Bessaker, Solbakken. I og med at salget er utsatt og teoretisk ikke blir noe av ble det derfor stilt spørsmål om budsjett kunne godkjennes. Leder Svein Erik Veie svarte at det i budsjettet er satt av samme beløp til medlemsfordeler som leie av leilighet som det for øvrig ville bli gjort som om avdelingen skulle hatt 2 eiendommer gjennom hele året. Styrets innstilling: Budsjett for 2015 og økonomiplan for godkjennes Leder Svein Erik Veie foreslo at svaret han ga Trond Bjørken tas inn i protokollen Enstemmig Budsjett for 2015 og økonomiplan for godkjennes, med den kommentar leder ga vedr midler til leie av leilighet eller fortsatt beholde alle eiendommer

16 Sak 10 Valg Valgkomiteens leder Bjørn Inge Tangstad presenterte innstillingen Etter at Ole Walberg foreslo Kim Karim Nilsen som leder tok Magne Johansen ordet og forsvarte den sittende leder. Valgkomiteens innstilling: 1. Valgkomiteens innstilling for Styret- komiteer og utvalg godkjennes 2. Styret får fullmakt til å velge representasjon i BAMU 3. Styret får fullmakt til foreta nødvendige suppleringsvalg av styret- komiteer og utvalg 4. Årsmøtet bekrefter valgene av verneombud, plasstillitsvalgte og avdelingsutvalg. 5. Styret får fullmakt til å foreta nødvendige suppleringsvalg av tillitsvalgte og verneombud Forslag fra Ole Walberg Kim Karim Nilsen velges som leder. 1. Det ble foretatt alternativ avstemning mellom Kim Karim Nilsen og Svein Erik Veie. Kim Karim Nilsen fikk 2 stemmer, mens Svein Erik Veie fikk 65 stemmer. Svein Erik Veie valgt til leder for 2 nye år. 2. De øvrige valgene var enstemmig 1 Valgkomiteens innstilling for Styret - komiteer og utvalg godkjennes, de som er med rød skrift valgt i Antall år igjen i verv i kolonne foran navnene Styret Leder 2 Svein Erik Veie Studieutvalg. Nestleder 1 Børre Selen Studietillitsvalgt. 1 Børre Selen Kasserer/sekretær 1 Stig O Sommervoll Medlem 1 Rune Skjelstad Ungdomsleder 1 Rune Skjelstad Medlem 2 Asbjørn Dypdal Styremedlem 2 Frode Letnes Medlem 2 Bjørn I Tangstad Styremedlem 2 Pål Inge Ringen " 1 Jan O. Johnsen " 2 Svein Wesche " 2 Håkon Christiansen Forsikringskontakt. 2 Stig Sommervoll

17 Vara Medlem 1 Frode Olsen Valgkomite. Medlem 1 Vidar Johansen Leder 1 Bjørn I. Tangstad Medlem 2 Asbjørn Dypdal Medlem 1 Suppleres inn Medlem 1 Gunnar Malmo Medlem 2 Gaute Iversen Medlem 2 Rune Jessen BAMU Suppleres inn Hyttestyret Leder 1 Børre Selen Medlem 1 Stig Sommervoll Medlem 2 Kai Kollerud Vara BAMU Suppleres inn Medlem 2 Snorre Gjemble Medlem 2 Greger Pettersen Hovedverneombud. 1 Joar Skansen Kontrollkomité. 2 Suppleres inn Stedfortreder. 2 Frank Ude 1 Suppleres inn Repskapet/årsmøtet i LO Levanger 1.mai-komite. 1 Jan O. Johnsen Representant 1 Svein Erik Veie 1 Kurt W. Bornstedt Representant 1 Børre Selen Representant 1 Stig Sommervoll Vara: 1 Rune Skjelstad Representant 1 Joar Skansen Prosjekttillitsvalgt 1 Joar Skansen Vararepresentanter 1 Svein Wesche 1 Rune Skjelstad Vara 2 Frank Ude 1 Frode Letnes Ungdomsutvalg Leder 1 Rune Skjelstad Medlem 1 Marius Jensen Medlem 1 Svein Wesche 2 Styret får fullmakt til å velge representasjon i BAMU 3 Styret får fullmakt til foreta nødvendige suppleringsvalg av styret- komiteer og utvalg 4 Årsmøtet bekrefter valgene av verneombud, plasstillitsvalgte og avdelingsutvalg. 5 Styret får fullmakt til å foreta nødvendige suppleringsvalg av tillitsvalgte og verneombud

18 Sak 12 Avslutning Leder takket og delte ut blomster tilt De avtroppende styremedlemmer: - Camilla Hallan (ikke møtt) Innleder og gjest Forbundssekretær Jørn Eggum Fellesforbundets distriktssekretær Geir Ottesen LOs distriktssekretær Kristine Svendsen Leder hevet Årsmøtet og ønsket alle vel hjem Møtet hevet kl Svein Erik Veie (Leder) Børre Selen (Nestleder) Stig Sommervoll (Kasserer/sekretær) Rune Skjelstad (Styremedlem) Frode Letnes (Styremedlem) Jan Oddvar Johnsen (Styremedlem) Svein Wesche (Styremedlem) Håkon Christiansen (Styremedlem) Pål Inge Ringen (Styremedlem)

19 Vedlegg 1

20

Protokoll. Årsmøte 2013

Protokoll. Årsmøte 2013 Protokoll Årsmøte 2013 Fellesforbundet Avd. 461 Nordenfjelske Papirarbeiderforening Kantina på Fiborgtangen torsdag 7.mars 2013 Sakliste 1. Åpning 2. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening Årsberetning 2011 Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening - 1 - Følgende medlemmer har gått bort i 2011 Bergstad Reidar Født 08.05.18 Eriksen Egil Født 17.02.13 Gausen Jostein Født 02.03.44 Grøtting

Detaljer

Vi minnes våre medlemmer som har gått bort i løpet av året 2008.

Vi minnes våre medlemmer som har gått bort i løpet av året 2008. Vi minnes våre medlemmer som har gått bort i løpet av året 2008. Petra Oline Bjerkem Sparbu Freidar Estensen Beitstad Harald Margido Gevik Steinkjer Håkon Arvid Granslo Malm Ella Melhus Steinkjer Ola Morkved

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Stjørdal Golfklubb protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013

Stjørdal Golfklubb protokoll fra ekstraordinært årsmøte 10. desember 2013 PROTOKOLL Ekstraordinært årsmøtemøte i Stjørdal golfklubb. Tidspunkt: Tirsdag 10 desember 2013 kl 1900 2100 Sted: Stokke Gård, Hull 19 52 stemmeberettigede møtte. Disse var: Svein Smalø, Anita Smalø, Morten

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND

NORGES SKYTTERFORBUND NORGES SKYTTERFORBUND ÅRBOK 2013 Redigert av: NSFs forbundskontor Rena 2015 Hartz Offsettrykkeri A/S INNHOLD I Styret og andre tillitsvalgte... 4 II Protokoll fra Forbundstinget 2013... 7 III Styrets beretning...

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag

Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling i Risvollan Borettslag Mandag 4. mai 2015 kl. 19.00 i Storstua, Ingeborg Aasv 2 I medhold av vedtektenes 10-3 (2) innkalles til ordinær generalforsamling i Risvollan

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2013 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2013 Kåre Ingard Hanssen Johan Koldal Osvald Olsen Leif

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv _ Politiets Fellesforbund Postadr.: Mollergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf(ppf.no Org. nr.: NO 871 000 352 PCI1',1E Tz Besoksadr.: Mollergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: Nmv.pf

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord.

Sakspapirer til landsmøtehelg 17. 18. april 2015 Verdensteateret Kulturhus i Sandefjord. Til alle medlemslag og fylkeslag!!! Frilynt Norge (Frilynt), stiftet i 1965, er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon med hovedvekt på kultur. Forbundet er blant Norges største og raskest voksende

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

o ;z; Z H o ifi o o Ifl Q ;z: PROTOKOLL Ordinært representantskapsmøte 22. juni 1987

o ;z; Z H o ifi o o Ifl Q ;z: PROTOKOLL Ordinært representantskapsmøte 22. juni 1987 o PS o ;z; NH Z H o ifi < l/l HH < o o Ifl Q ;z: < PROTOKOLL Ordinært representantskapsmøte 22. juni 1987 LANDSORGANISASJONEN I NORGE PROTOKOLL Ordinært representantskapsmøte 22. juni 1987 AKTIETRYKKERIET

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer