PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE"

Transkript

1 Sak 1 Åpning SAKLISTE Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Jørn Eggum - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord- Trøndelag Geir Ottesen, - LOs distriktssekretær i Nord- Trøndelag Kristine Svendsen - Nestleder i avdeling. 28 Øyvind Fossan Det var kulturelt innslag Magnus Hestegrei. Han sang følgende sanger: «Blå-blå vind» og «Hainnhoinn i bainn». Sak 2 Konstituering Innkalling Leder orienterte årsmøtet om at oppslag om mulighet til å komme med forslag fra den til fristen Utsatt frist annonsert den , og satt til Videre orienterte han om at innkalling var annonsert i Levangeravisa, Trønderavisa den 19.februar Alle annonsering er gjort innenfor fristene i Fellesforbundets vedtekter. Påminnelse til alle yrkesaktive medlemmer i mail den og Sakspapir med styrets innstilling for salg av avdelingens eiendom i Bessaker, datert , sendt ut i posten den til ikke yrkesaktive medlemmer, samt i mail til yrkesaktive medlemmer den Dette er innen fristen på 4 uker som vedtektene krever ved salg av eiendommer. Leder spurte årsmøtet om det kunne godkjenne innkallingen Innkalling ble godkjent. Vedtaket var enstemmig Sakliste Styrets forslag til sakliste ble gjennomgått, var også kunngjort innefor fristene av vedtektene. Den 13.mars 2015, ble alle dokumenter lagt ut til yrkesaktive medlemmer for gjennomsyn og forberedelse til årsmøtet.

2 Saklisten ble enstemmig godkjent. Vedtaket var enstemmig Møteledelse Leder foreslo følgene møteledelse Dirigent: Svein Erik Veie og Børre Selen Sekretær: Stig O Sommervoll Tellekorps: Frode Letnes og Pål Inge Ringen Leder spurte årsmøtet om det kunne godkjenne forslaget Alle ble valgt enstemmig Vedtaket var enstemmig Leder ga så ordet til dirigentene, de takket for tillitten og ledet møtet videre: Godkjenning av protokoll Dirigentene foreslo for årsmøtet at det nye styret skulle få fullmakt til å godkjenne og underskrive protokollen Det nye styret fikk fullmakt til å godkjenne og underskrive protokollen Vedtaket var enstemmig Godkjenning av forretningsorden Dirigentene viste til sakspapirene spurte om årsmøtet kunne godkjenne forslag til forretningsorden. Forslag til forretningsorden ble godkjent Vedtaket var enstemmig Årsmøtet mintes de medlemmer som hadde gått bort i 2013 Leder om at Årsmøtets oppmerksomhet, og henvendte sin oppmerksomhet til dokumentenes side 18, for å avholde et minutts stillhet, dette for å minnes de av våre medlemmer som hadde gått bort i Disse var: Hermann Johnsen, Oddvar Nyborg, Sigbjørn Sørlie, Harald Morten Veimo, Olaf Berg, Johannes Nordholmen og Tore Jan Blomstereng

3 Det ble avholdt ett minutts stillhet. Tellekorpset kom frem til følgende deltakelse Yrkesaktive medlemmer: 62 Ikke yrkesaktive medlemmer: 11 Totalt stemmeberettigede: 73 Øvrige gjester: 6 Totalt oppmøte: 79 Etter pausen forlot 5 stemmeberettigede medlemmer årsmøtet, det var dermed 68 stemmeberettigede tilstede under sakene 7, 8, 9, 10, 11 og 12 Fra Styret møtte Svein Erik Veie, Stig Ove Sommervoll, Børre Selen, Jan Oddvar Johnsen, Rune Skjelstad, Pål Inge Ringen, Frode Letnes Fra Styrtes vara medlemmer møtte Frode Olsen Meldt forfall fra Styrets eller Styrets vara medlemmer Camilla Hallan, Vidar Johansen, Håkon Christiansen Ikke møtt fra Styrets eller Styrets vara medlemmer Kurt W. Bornstedt Sak 3 Årsberetning 2014 Leder Svein Erik Veie la frem årsberetningen, form av tale til årsmøtet. Hovedpunktene i talen var 1. Det politiske situasjonen Norge er inne i. 2. Bedriftsdemokrati o Noe bakgrunn og historikk o Viktigheten av ansattes involvering i bedrifter 3. Involvering av plasstillitsvalgte/medlemmer i forhandlinger/drøftingsprosesser i vårt eget organisasjonsområde. Likebehandling i denne forbindelse. 4. Informasjon til, og involvering av medlemmene 5. En vurdering av vår arbeidsgivers forhold til lov, og avtaleverk Debatt/Kommentarer Tore Fiborg la på vegne av mekanisk avdeling frem en tilbakemelding i form av et notat, vedlagt

4 som vedlegg 1. Leder svarte opp tilbakemeldingen Styrets innstilling Årsberetningen for 2014 godkjennes Forslag fra Årsmøtet Ingen Enstemmig : Årsberetningen for 2015 ble godkjent Sak 4 Regnskap 2014 Kasserer Stig Ove Sommervoll, gjennomgikk regnskapet for Leder Svein Erik Veie leste videre opp revisors beretning og kontrollkomiteens beretning Styrets innstilling Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 Ingen Enstemmig Regnskapet for 2014 ble godkjent Sak 5 Innledning ved Jørn Eggum Svein Erik Veie presenterte forbundssekretær Jørn Eggum. Eggum tok opp følgende saker Innledning om landsmøte Kort om problemer i industrioverenskomsten og problemer med leverandørindustrien Offshore pga Statoils styring av vedlikeholdet i oljeindustrien. Kontingentinngang, lønn tillitsvalgte i FF. Konkurranse fra andre arbeidstakerorganisasjoner og forsikringsmodeller.

5 EU/EØS kontra Handelsavtale. Klima Almen gjøringen. Kristine Svendsen tok ordet og kom med noen betraktninger i forbindelse med Eggums innlegg. Årsmøtet tok innledningen til orientering Vedtaket var enstemmig Sak 6 Utdeling av hedersbevisninger Forbundssekretær Jørn Eggum delte ut hedersbevisninger og Leder Svein Erik Veie delte ut blomster. I 2014 oppnådde følgende disse jubileer: 45 år Diplom: Edmund Aalbergsjø, Øystein Bergsve, Gunnar Jr Nordahl, Bjarne Sjevelås, Sturla Vefsnmo og Torbjørn Wærness. 40 år LO nålen: Ola Aadal, John-Harald Aune, Svenn Barstad, Karin Brønstad, Kato Gundersen, Kåre Arild Haugen, Ole Herstad, Lars Holan, Roar Langås, Helge Leverås, Jorulf Lie, Tore Mosling, Helge Reitan, Sigmund Rønning, Kåre Sandberg, Otto Sivertsen, Knut Sjaastad, Arvid H. Støen, Randi Burheim Søberg og Nils Veimo. 25 år Forbundets merke i sølv og emalje: Inge Augdal, Viggo Boneng, Reidar Dullum, Knut Hojem og Stig Kr. Hynne. I pausen så underholdt Magnus Hestegrei med følgende låter: «Auksjonsvisa» og «frieriet til han Lars» Sak 7 Innkomne forslag Forslag 1: Fra: Styret Jubileumsarrangement Nordenfjelske Papirarbeiderforening 50 år I 2016 er det 50 år siden Nordenfjelske Papirarbeiderforening ble stiftet. Ved 25- årsjubileet i 1991 ble det arrangert fest i Skognhallen, en flott feiring som medlemmene fortsatt har gode minner fra.

6 40 årsjubileet ble markert med gave til alle medlemmer, samt kaffe og kaker på kontoret. Styret har gjennom flere møter drøftet hvordan om dette 50- årsjubileet bør markeres, og har landet på å foreslå at alle medlemmer med følge inviteres til jubileumsfest i Trønderhallen. Det er gjennomført møte med daglig leder for Trønderhallen, og Styret har landet på følgende opplegg: - Samtlige medlemmer (både yrkesaktive og ikke yrkesaktive), med følge inviteres - Det settes opp busser/minibusser fra Steinkjer, Stjørdal og Frosta - Det serveres mat - Bjarne og Thomas Brøndbo spiller og underholder (ikke helt avklart) - Kulturelle innslag av lokale aktører - Thomas Brøndbo med band spiller til dans (ikke helt avklart) Med bakgrunn i at arrangementets størrelse og kostnadsnivået ber Styret allerede årsmøtet 2015 å ta stilling til om arrangementet kan gjennomføres som foreslått. Det er derfor i forslag til økonomiplan for 2016 lagt inn et prisestimat på ,- kr til dette arrangementer. Likevel ber Styret ber likevel årsmøtet fatte enkeltstående vedtak i saken Leder la frem saken Styrets innstilling 1. Årsmøtet ber Styret arrangere Jubileumsarrangement for å markere sitt 50- årsjubileum, dette som beskrevet ovenfor. 2. Det settes av ,- kr i økonomiplan for 2016 til formålet Ingen Enstemmig 1. Årsmøtet ber Styret arrangere Jubileumsarrangement for å markere sitt 50- årsjubileum, dette som beskrevet ovenfor. 2. Det settes av ,- kr i økonomiplan for 2016 til formålet Forslag 2: Fra: Styret Salg av avdelingens eiendom i Bessaker, Solbakken Det ble vist til utsendt saksfremlegg, datert , utsendt til samtlige medlemmer enten på e- post eller i posten. Dette innen de frister som vedtektene lister opp.

7 Leder Svein Erik Veie la frem saken Styrets innstilling 1. Styret får fullmakt til å selge avdelingens eiendom i Roan Kommune, Solbakken gnr. 39, bnr. 28, og gnr. 39 bnr. 103 til den pris markedet måtte bestemme. 2. Eiendomsmegler 1 engasjeres for gjennomføring av salget. 3. Årsmøtet ber Styret utrede muligheten for leie av leilighet eller andre fasiliteter i eksempelvis Åre og/eller andre steder. Styret kommer tilbake med en utredning på dette til medlemsmøte etter at Solbakken er solgt. 4. For øvrig slutter årsmøtet seg til de vurderinger som fremkommer i dette saksfremlegg. Jeg foreslår å utsette forslag 2, salg av Bessaker og forslag 4, avvikling av ekstrakontingent. Foreslår at begge sakene behandles på det planlagte, ekstraordinære årsmøte før juni Begrunnelse for forslaget er at sakene hører sammen og at forsalg 4 ikke kan behandles nå ifølge vedtektenes Utsettelsesforslaget ble behandlet. Et enstemmig årsmøtet godkjente utsettelsesforslaget Jeg foreslår å utsette forslag 2, salg av Bessaker og forslag 4, avvikling av ekstrakontingent. Foreslår at begge sakene behandles på det planlagte, ekstraordinære årsmøte før juni Begrunnelse for forslaget er at sakene hører sammen og at forsalg 4 ikke kan behandles nå ifølge vedtektenes Forslag 3: Fra: Styret Forhandlinger om eventuell endret avdelingsstruktur i Nord- Trøndelag Det har gjennom 2013 og 2014 vært en løpende debatt om å eventuelt endre avdelingsstrukturen i Nord- Trøndelag. Mulig felles avdeling for hele fylket kan være en løsning. Årsberetningen for 2013 og 2014 inneholder noen vurderinger knyttet til dette. I avdelingens handlingsplan for 2014 (vedtatt på årsmøtet 2014) står det: «avdelingen skal følge opp forbundets prioriterte oppgaver for 2014, og delta med organisasjonsbygging, herunder pågående diskusjon om eventuell endring av avdelingsstruktur».

8 Det ble i forbindelse med konferanse for alle plasstillitsvalgte den 3.oktober 2014 tatt en gjennomgang av dette arbeidet, og vurderinger knyttet til å inngå i et større fellesskap. Saken har også vært oppe i medlemsmøter i Vurderinger Ser man på hvilken avtaledekning og organisasjonsgrad som finnes på enkelte overenskomster kan vi ikke si oss fornøyde. At vi i et velstands- og velferdssamfunn som Norge i har avtaledekning under 50 % er ikke godt nok. Undersøkelser viser at dekningen på en del overenskomster er synkende. Det er derfor viktig at utviklingen av vår organisasjon, skjer i tråd med de utfordringer som kommer. En felles avdeling for hele fylket kan være et skritt i retning den utvikling som må til. En strategi for å utvikle Fellesforbundet, må bygge på en styrking av de organisasjonsleddene, og da særlig med tanke på utfordringen knyttet til den svake medlemsutviklingen. Ansatte i en ny avdeling trenger veiledning og støtte i sitt arbeide, og klubbene bør være godt representert i hvordan avdelingen driftes i det daglige. En storavdeling bør derfor ha leder på deltid eller heltid, slik at det opprettes en fast kontakt hver uke med de ansatte. Leder bør velges for 4 år om gangen, og være forbundsstyremedlem. Dersom der skjer strukturelle endringer for øvrig i Nord Trøndelag og avdeling 461 blir stående utenfor er det det vurdert til at det totalt vil svekke Nordenfjelske papirarbeiderforening som klubb, samt fellesskapet i sin helhet. Konklusjon Det er ønskelig, med bakgrunn i ovenstående at avdeling 461 kan gå i reelle forhandlinger med andre avdelinger i fylket, med mål om endringer som beskrevet. Og at avdeling 461 inntar en aktiv rolle i dette arbeidet. Det legges til grunn at en sammenslått avdeling har en demokratisk representasjonsordning som blant annet tar hensyn til at også overenskomster med lavt medlemstall (som likevel kan ha høy avtaledekning), får plass i avdelingsstyret, representantskap, eventuelle bransjeråd som avdelingen måtte opprette. Det var opprinnelig ønske at saken skulle besluttes i årsmøte, men ut fra sakens karakter ble det i styremøte den innstilt på å utsette saken. Leder la frem saken Styrets innstilling 1. Saken utsettes, og behandles i et ekstraordinært årsmøte, innen juni Begrunnelse a. Totaliteten i forslaget er vurdert til å være av stor betydning, og derfor omfattes av vedtektenes som krever at styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. b. Medlemmene får betydlig mer tid på å sette seg inn i saken

9 Ingen Enstemmig 1. Saken utsettes, og behandles i et ekstraordinært årsmøte, innen juni Begrunnelse a. Totaliteten i forslaget er vurdert til å være av stor betydning, og derfor omfattes av vedtektenes som krever at styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. b. Medlemmene får betydlig mer tid på å sette seg inn i saken Forslag 4: Fra: Magne Johansen og Thor Granaune Avvikling av ekstrakontingent Leder la frem saken Styrets innstilling 1. Styret vil i løpet av årsmøteperioden , eller til årsmøte 2016 komme tilbake med en sak om eventuell avvikling, eller reduksjon av ekstrakontingenten. Dette med begrunnelse i:

10 a. Eventuell sammenslutning med andre avdelinger må være avklart, det vil også være av betydning hva landsmøte 2015 eventuelt vedtar vedrørende Fellesforbundets organisasjon b. Må redusere betydelig på studiebudsjett c. Må selge Sandvika d. Ikke ha medlemsgoder som utleie av leilighet e. Saken ikke bekjentgjort for medlemmene, innen fristen på 4 uker. 2. Det kalles inn til et slikt møte etter vedtektenes vedr: Ingen Enstemmig Dersom det fremmes forslag av stor betydning for avdelingen, som salg av eiendeler, innføring av ekstra administrasjonskontingent eller endring i denne og forslag vedrørende avdelingens stilling, skal dagsorden eller saksliste med styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. 1. Styret vil i løpet av årsmøteperioden , eller til årsmøte 2016 komme tilbake med en sak om eventuell avvikling, eller reduksjon av ekstrakontingenten. Dette med begrunnelse i: a. Eventuell sammenslutning med andre avdelinger må være avklart, det vil også være av betydning hva landsmøte 2015 eventuelt vedtar vedrørende Fellesforbundets organisasjon b. Må redusere betydelig på studiebudsjett c. Må selge Sandvika d. Ikke ha medlemsgoder som utleie av leilighet e. Saken ikke bekjentgjort for medlemmene, innen fristen på 4 uker. 2. Det kalles inn til et slikt møte etter vedtektenes vedr: Forslag 5: Fra: Logistikkavdelingen Dersom det fremmes forslag av stor betydning for avdelingen, som salg av eiendeler, innføring av ekstra administrasjonskontingent eller endring i denne og forslag vedrørende avdelingens stilling, skal dagsorden eller saksliste med styrets innstilling sendes alle som har møterett senest fire uker før møtet finner sted. Forslag til endring av arbeidsmetoder i forhandlingsutvalget

11 Ved forhandlinger som berører alle medlemmer brukes forhandlingsutvalget som i dag. Ved forhandlinger som vedrører en avdeling skal det alltid være med 2 representanter fra den avdelingen saken gjelder. Grunn Det er blitt en ny praksis der det forhandles om arbeidsordninger der innflytelsen til de ansatte i den berørte avdeling er blitt betydelig svekket de senere år. Denne praksisen er roten til mye uro i avdelingene. Det er tross alt de som er i avdelingen som kjenner forholdene best. Når det forhandles uten at de som kjenner forholdene best ikke blir hørt tilstrekkelig på og ikke får nok innflytelse under prosessen blir det mye rot i ettertid. På vegne av dagtid og lastegjengen i logistikkavdelingen. Kjell Tore Hestegrei og Frode Øvrum. Leder la frem saken, og viste til vurderinger i utsendt sakspapir Styrets innstilling 1. Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget om at også logistikkavdelingen skal involveres i forhandlinger, men på lik linje med alle andre avdelinger. 2. Årsmøtet slutter seg til styrets vedtak av , der det ble gjort følgende vedtak vedr forhandlingsutvalgets oppgaver: Forhandlingsutvalget får fra Styret stående fullmakt til å oppnevne flere personer til å delta i forhandlinger i spesielle tilfeller (særavtaler der forhandlingsutvalget trenger spesiell kompetanse) 3. Årsmøter slutter seg til styrets vurderinger som fremkommer ovenfor. Ingen Enstemmig 1. Årsmøtet støtter intensjonen i forslaget om at også logistikkavdelingen skal involveres i forhandlinger, men på lik linje med alle andre avdelinger. 2. Årsmøtet slutter seg til styrets vedtak av , der det ble gjort følgende vedtak vedr forhandlingsutvalgets oppgaver: Forhandlingsutvalget får fra Styret stående fullmakt til å oppnevne flere personer til å delta i forhandlinger i spesielle tilfeller (særavtaler der forhandlingsutvalget trenger spesiell kompetanse) 3. Årsmøter slutter seg til styrets vurderinger som fremkommer ovenfor.

12 Forslag 6:

13 Leder la frem saken, og viste til vurderinger i utsendt sakspapir

14 Styrets innstilling Saker angående informasjon til medlemmer ivaretas i forslag til Handlingsplan for 2015, og i styrets svar på forslaget fra Magne Johansen og Thor Granaune. Ingen Enstemmig Saker angående informasjon til medlemmer ivaretas i forslag til Handlingsplan for 2015, og i styrets svar på forslaget fra Magne Johansen og Thor Granaune. Sak 8 Bevilgninger Norsk Folkehjelp Det er mottatt søknad om støtte til Norske Folkehjelp. Leder la frem saken Svein Erik Veie orienterte om at det i tillegg til søknad fra Norsk folkehjelp (innen forslagsfristen) var innkommet søknad fra Veteranklubben. Denne var innkommet kun 2 dager før årsmøtet og styret hadde derfor ikke hatt mulighet til å behandle den. Det ble derfor foreslått at begge søknadene oversendes styret for behandling Styrets innstilling 1. Det bevilges 3.000,- kr til Norsk Folkehjelp 2. Innbetalingen merkes: Årsmøtesøknad Forslag fra Svein Erik Veie Styret får fullmakt til å godkjenne bevilgningssøknadene Årsmøtet stemte over om Veies forslag, som fikk enstemmig tilslutning Styret får fullmakt til å godkjenne bevilgningssøknaden.

15 Sak 9 Handlingsplan 2015 Leder la frem saken Styrets innstilling: Handlingsplanen for 2015 godkjennes Ingen Enstemmig Handlingsplanen for 2015 godkjennes Sak 10 Budsjett 2015 Kasserer la frem saken Det ble fra Trond Bjørken stilt spørsmål ved at de i forslag til budsjett er tatt høyde for salg av avdelingens eiendom i Bessaker, Solbakken. I og med at salget er utsatt og teoretisk ikke blir noe av ble det derfor stilt spørsmål om budsjett kunne godkjennes. Leder Svein Erik Veie svarte at det i budsjettet er satt av samme beløp til medlemsfordeler som leie av leilighet som det for øvrig ville bli gjort som om avdelingen skulle hatt 2 eiendommer gjennom hele året. Styrets innstilling: Budsjett for 2015 og økonomiplan for godkjennes Leder Svein Erik Veie foreslo at svaret han ga Trond Bjørken tas inn i protokollen Enstemmig Budsjett for 2015 og økonomiplan for godkjennes, med den kommentar leder ga vedr midler til leie av leilighet eller fortsatt beholde alle eiendommer

16 Sak 10 Valg Valgkomiteens leder Bjørn Inge Tangstad presenterte innstillingen Etter at Ole Walberg foreslo Kim Karim Nilsen som leder tok Magne Johansen ordet og forsvarte den sittende leder. Valgkomiteens innstilling: 1. Valgkomiteens innstilling for Styret- komiteer og utvalg godkjennes 2. Styret får fullmakt til å velge representasjon i BAMU 3. Styret får fullmakt til foreta nødvendige suppleringsvalg av styret- komiteer og utvalg 4. Årsmøtet bekrefter valgene av verneombud, plasstillitsvalgte og avdelingsutvalg. 5. Styret får fullmakt til å foreta nødvendige suppleringsvalg av tillitsvalgte og verneombud Forslag fra Ole Walberg Kim Karim Nilsen velges som leder. 1. Det ble foretatt alternativ avstemning mellom Kim Karim Nilsen og Svein Erik Veie. Kim Karim Nilsen fikk 2 stemmer, mens Svein Erik Veie fikk 65 stemmer. Svein Erik Veie valgt til leder for 2 nye år. 2. De øvrige valgene var enstemmig 1 Valgkomiteens innstilling for Styret - komiteer og utvalg godkjennes, de som er med rød skrift valgt i Antall år igjen i verv i kolonne foran navnene Styret Leder 2 Svein Erik Veie Studieutvalg. Nestleder 1 Børre Selen Studietillitsvalgt. 1 Børre Selen Kasserer/sekretær 1 Stig O Sommervoll Medlem 1 Rune Skjelstad Ungdomsleder 1 Rune Skjelstad Medlem 2 Asbjørn Dypdal Styremedlem 2 Frode Letnes Medlem 2 Bjørn I Tangstad Styremedlem 2 Pål Inge Ringen " 1 Jan O. Johnsen " 2 Svein Wesche " 2 Håkon Christiansen Forsikringskontakt. 2 Stig Sommervoll

17 Vara Medlem 1 Frode Olsen Valgkomite. Medlem 1 Vidar Johansen Leder 1 Bjørn I. Tangstad Medlem 2 Asbjørn Dypdal Medlem 1 Suppleres inn Medlem 1 Gunnar Malmo Medlem 2 Gaute Iversen Medlem 2 Rune Jessen BAMU Suppleres inn Hyttestyret Leder 1 Børre Selen Medlem 1 Stig Sommervoll Medlem 2 Kai Kollerud Vara BAMU Suppleres inn Medlem 2 Snorre Gjemble Medlem 2 Greger Pettersen Hovedverneombud. 1 Joar Skansen Kontrollkomité. 2 Suppleres inn Stedfortreder. 2 Frank Ude 1 Suppleres inn Repskapet/årsmøtet i LO Levanger 1.mai-komite. 1 Jan O. Johnsen Representant 1 Svein Erik Veie 1 Kurt W. Bornstedt Representant 1 Børre Selen Representant 1 Stig Sommervoll Vara: 1 Rune Skjelstad Representant 1 Joar Skansen Prosjekttillitsvalgt 1 Joar Skansen Vararepresentanter 1 Svein Wesche 1 Rune Skjelstad Vara 2 Frank Ude 1 Frode Letnes Ungdomsutvalg Leder 1 Rune Skjelstad Medlem 1 Marius Jensen Medlem 1 Svein Wesche 2 Styret får fullmakt til å velge representasjon i BAMU 3 Styret får fullmakt til foreta nødvendige suppleringsvalg av styret- komiteer og utvalg 4 Årsmøtet bekrefter valgene av verneombud, plasstillitsvalgte og avdelingsutvalg. 5 Styret får fullmakt til å foreta nødvendige suppleringsvalg av tillitsvalgte og verneombud

18 Sak 12 Avslutning Leder takket og delte ut blomster tilt De avtroppende styremedlemmer: - Camilla Hallan (ikke møtt) Innleder og gjest Forbundssekretær Jørn Eggum Fellesforbundets distriktssekretær Geir Ottesen LOs distriktssekretær Kristine Svendsen Leder hevet Årsmøtet og ønsket alle vel hjem Møtet hevet kl Svein Erik Veie (Leder) Børre Selen (Nestleder) Stig Sommervoll (Kasserer/sekretær) Rune Skjelstad (Styremedlem) Frode Letnes (Styremedlem) Jan Oddvar Johnsen (Styremedlem) Svein Wesche (Styremedlem) Håkon Christiansen (Styremedlem) Pål Inge Ringen (Styremedlem)

19 Vedlegg 1

20

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461. Kantina Fiborgtangen torsdag. 13 mars 2014 kl 1800 SAKLISTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461. Kantina Fiborgtangen torsdag. 13 mars 2014 kl 1800 SAKLISTE Sak 1 Åpning SAKLISTE Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Kine Asper - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord-

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt.

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent med følgende kommentarer: I innkallingen var det satt feil dag, samt at tidspunkt var ikke satt. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 8 mars 2016, kl. 18:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 9 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23

ÅRSMØTE 2011. Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 ÅRSMØTE 2011 Referat fra Bossmo & Ytteren IL,Skigruppa Mandag 8. februar 2012 på Skillevollen. Kl. 19 23 Tilstede: 27 inkludert styrets medlemmer. 1. Konstituering/Åpning. Styreleder Martin Kaspersen åpner

Detaljer

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell.

Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Referat fra årsmøtet i NJFF-Troms 2012 på Finnsnes hotell. Møtet satt kl 11.00. Sak 1: Konstituering av møtet: Godkjenning av fullmakter ingen. Godkjenning av innkalling godkjent. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund

Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Protokoll fra generalforsamlingen i Hedmark Travforbund Thon Hotel Elverum, torsdag 21. februar 2013 Tilstede: 22 årsmøtedelegater med stemmerett. Fra styret: Leder Tore Hansen, Øyvind Lindalen, Anette

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord,

ØNORD. Protokoll. Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Bohgbyggelaget NoTd Protokoll Ordinær generalforsamling i 16. april 2015 kl 19.00. Boligbyggelaget Nord, Torsdag, 16. april 2015, kl 19.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nord.

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim

FAGFORBUNDET TRONDHEIM. Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim FAGFORBUNDET TRONDHEIM Protokoll fra 5. ordinære årsmøte i Fagforbundet Trondheim Dato: 29.01.13 Klokken: 18.00 Sted: Nova kurs og konferansesenter, 4 etg. Dagsorden: Årsberetninger. Regnskap. Innkomne

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5

Mental Helse Hedmark. Kirkeveien Zl, 2409 Elverum. Mob. 46829 540. www.mentalhelse.no. ITrIilL. ilei.be 20L5 Mental Helse Hedmark Kirkeveien Zl, 2409 Elverum Mob. 46829 540 www.mentalhelse.no ITrIilL 20L5 ilei.be Innhold Sak 1 Sak 2 Sal

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 15. mars 2007 ÅRSMØTE. Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00. Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 15. mars 2007 kl 20:00 Hos Gunnhild S. Engstad Idrettsvn 43 9600 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved leder Oddvar Linnes 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30

PROTOKOLL. Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening. Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 PROTOKOLL Generalforsamling i Nordstrand Idrettsforening Dato: 26. mars 2014 klokken 19.30 Til behandling forelå følgende saker: 1. Åpning ved styrets leder Robert Hagen Styreleder ønsket velkommen. Det

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2014

REFERAT ÅRSMØTE 2014 BMFK 23.02.2014 side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2014 Dato: 20.02.14 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i kjelleren Deltakere: Forfall: Ragnar, Kenneth, Rune, Frank, Ole Andreas, Torbjørn,

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99.

MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Dato : 03.05.99 Tid : 12.00 Sted : Filmsalen i kjelleren. MØTEREFERAT FRA NARVIK STUDENTERSAMFUNNS GENERALFORSAMLING -99. Til : Leder STIN Styret NSS Direktør SSIN Studentrepresentanter styret SSIN Tillitsvalgte

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Generalforsamlingsreferat 2006

Generalforsamlingsreferat 2006 Generalforsamlingsreferat 2006 i BRF INSEKTEN 27 mai 2006. Sted: Cafe Holmen 1 SAK nr.1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN. Styreformann Per Andrèn ønsket velkommen. Holdt en kort velkomsttale på vegne av styret.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer