UTGAVE 3 DESEMBER Festningsnytt. Velholdte festninger Unike næringsarenaer Formidling i fokus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGAVE 3 DESEMBER 2013. Festningsnytt. Velholdte festninger Unike næringsarenaer Formidling i fokus"

Transkript

1 UTGAVE 3 DESEMBER 203 Festningsnytt Velholdte festninger Unike næringsarenaer Formidling i fokus

2 FESTNINGSNYTT UTGAVE 3 DESEMBER 203 Foto: Creuna Festningene i stadig bedre forfatning Det har vært en travel høst som både har rommet innspurten av dette året og planleggingen av det nye. 203 utgjør det femte året med ekstraordinære vedlikeholdsmidler, og det er gjennomført mange tiltak. På flere av festningene som i noen år har fremstått som byggeplasser, er vedlikeholdsarbeidene ferdigstilt. I tråd med Forsvarsdepartementets føringer er bygningene og murene som er i dårligst forfatning blitt prioritert. Prioriteringslisten lages gjennom årlige tilstandsregistreringer. Hvert år registreres ca 20 % av porteføljen, slik at vi hvert femte år har en samlet oversikt. Selv om det gjenstår en del vedlikeholdsbehov, og det finnes bygg i mindre god forfatning, er det likevel gledelig at tilstandsgraden på byggene og murene stadig blir bedre. Vi ser også tilbake med glede på åpningen av en nyrestaurert Kongsvinger festning med et helt nytt festningshotell. Åpningen av den nye gourmetrestauranten på Akershus festning i rehabiliterte bygning 22, med fantastisk beliggenhet og utsikt ut over Oslofjorden, er også noe vi med stolthet ser tilbake på. Vi ønsker begge driverne lykke til, og håper at gjestene strømmer til. Nå er det innspurten som står igjen av året. Festningene er fantastiske og stemningsfulle julekulisser. I år er det julearrangementer og marked på Fredriksten, Fredriksvern Akershus, Karljohansvern, Kongsvinger og i Fredrikstad. Kanskje får vi til enda flere neste år? Riktig god jul til alle leietakere og samarbeidspartnere. Tusen takk for dialogen og samarbeidet i år, og det engasjement dere viser for festningene. Vennlig hilsen Direktør Velholdte FESTNINGER Siden 2009 og frem mot 205 brukes det over 700 MNOK på å sette i stand murer og bygninger på festningene landet rundt. I 203 er noen av de største vedlikeholdstiltak ferdigstilt og overlevert. Kongsvinger festning fremstår i ny prakt, og ble re-lansert i august d.å med daværende forsvarsminister til stede. 60 millioner kroner er brukt for å istandsette viktige historiske bygninger på festningen. Festningens gamle kaserne fra 773 er blitt et unikt festningshotell. Kommandantboligen fra 683 gjenoppstår som restaurant, og deler av Slaveriet er innredet for matservering. Det er etablert moderne og miljøvennlige energiløsninger. Tilstede på relanseringen av Kongsvinger festning i august 203. Fra venstre: Roger Jenssen - direktør Forsvarsbygg utvikling, Frode Sjursen - Adm.dir Forsvarsbygg, Jonny O. Fjeld - Festningsforvalter Kongsvinger festning, Nina Eidem - Direktør Forsvarbygg nasjonale festningsverk, Anne-Grete Strøm-Erichsen - tidligere Forsvarsminister, Thorbjørn Holt - Distriktsjef Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Foto: Trond Enemo I Trondheim er Kristiansten festning rehabilitert for 60 MNOK. Siden 2009 er det utført omfattende restaureringsarbeider på murene, utviklet ny og mer historisk korrekt vollprofil, samt etablert heis og fasaderehabilitering i den gamle Kasernebygningen hvor Tomasskolen holder til. Haubitzmagasinet er totalrehabilitert utvendig og vil på sikt huse Forsvarets museer, samt tilby utleie av selskapslokaler. - Det betyr mye at Forsvarssektoren bevilger betydelige midler til vedlikehold og utvikling av noen av landets aller viktigste kulturminner, sier Leif Johnny Johannessen, leder av eiendomsforvaltningen i NFV. I tillegg til store arbeider på Kongsvinger og Kristiansten festning, er det også gjennomført mange viktige forbedringstiltak på Fredriksten, Oscarsborg og Fredrikstad festning. - Det er et av NFVs viktige oppdrag å ivareta festningene gjennom verdibevaring av anleggene for å sikre og synliggjøre den kulturhistoriske kvaliteten, og tilrettelegge for ny bruk, avrunder han. Verdibevaring av festningene gjennom å sikre og synliggjøre den historiske kvaliteten, er et av NFV s hovedoppdrag. - Leif Johnny Johannessen, leder av eiendomsforvaltningen i NFV. Foto: Annichen Piene FESTNINGSNYTT UTGAVE ANSVARLIG UTGIVER Forsvarsbygg nasjonale festningsverk /Postboks 405 Sentrum/ 003 OSLO Epost: Nettside: REDAKSJON Mirella Bodini Redaktør/ Synnøve Brekke Koordinator/ Annichen Piene Grafisk formgivning 2

3 FESTNINGSNYTT UTGAVE 3 DESEMBER 203 Festningen restaurant, Akershus festning, åpnet i oktober: Den gangen et fengsel, nå et brasserie med plass til 60 spisende, to storslagne kjøkken og en innholdsrik vinkjeller med 5000 flasker, et chambre separée, og selskaps/- og møtelokale. 300 utendørs sitteplasser med fantastisk utsikt i historiske omgivelser skal lokke turister og osloboere til vestsiden av festningen om sommeren. Foto: Annichen Piene Unike NÆRINGSARENAER Den beste måten å ta vare på historiske bygg, er å bruke dem og skape verdier på nye måter. Gjennom utstrakt samarbeid med lokale næringsaktører tilrettelegger Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) for næringslivsprosjekter på festningene. RUNDT 70 LEIETAKERE og samarbeidspartnere sørger for aktivitet i bygningene året rundt, og nær 90 av disse er næringsaktører. Interessen for næringsvirksomhet på festningene er stor, og investorer går inn med betydelige midler for å tilpasse de historiske bygningene til egnede næringslokaler. FESTNINGEN RESTAURANT på Akershus er siste tilskudd i så måte. Næringsaktivitet av denne typen tilfører Akershus festning et nytt og etterspurt tilbud, til glede for de nær besøkende. Restauratør Bjørn Tore Furset i Fursetgruppen AS er entusiastisk: Huset har en fantastisk beliggenhet, med utsikt til sjøen og en svært sentral plassering. I tillegg er det spennende å være med på å videreutvikle et miljø med så høy historisk verdi. Andre eksempler er etablering av festningshoteller. I sommer åpnet Königs Winger på Kongsvinger festning, og Kaserna på Fredriksten er under full rehabilitering. Initiativtaker Knut Johansen i ecapital sier: - Festningshotellet blir et naturlig supplement til Haldens øvrige hotelltilbud. Den historiske rammen rundt hotellkonseptet er unik, og vi mener at dette vil trekke både konferansesegmentet og andre gjester til hotellet. UNIKT. Nettopp dette gjør festningene til attraktive næringsarenaer. NFVs mål er at aktivitet på festningene skal bidra til mer turisme, økt sysselsetting og økonomisk vekst for lokalt næringsliv. Med titusenvis av besøkende årlig på hver festning er utgangspunktet for næringsvirksomhet positivt. Virksomheter som etablerer seg på festningene skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. De tilbyr nye varer og tjenester, flere arbeidsplasser og møtesteder blir skapt. Eventuelle inntekter som genereres til NFV går utelukkende tilbake til vedlikehold. Det hersker liten tvil om at verdiskapningen nå er betydelig større enn den gangen festningene var i militær bruk. Festningshotell i gamle Kaserna på Fredriksten festning åpnet i det små i sommer, og lanseres som et komplett hotelltilbud våren 204. Et hotell med 69 rom og konferansemuligheter. Fra å være et vandrehjemkonsept i dag, er utviklingen til å bli et hotelltilbud en riktig videreføring som underbygger målet om å gjøre Fredriksten festning enda mer attraktiv som arena for opplevelser og turisme hele året. Bygningen har gjennomgått omfattende vedlikeholdsog oppgraderingsarbeider, og disse fortsetter frem til lanseringen. Foto: Kaserna. Stilfulle rom på Fredriksten festningshotell. 3

4 FESTNINGSNYTT UTGAVE 3 DESEMBER 203 Formidling I FOKUS Festningene vil være der du som bruker er! Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har som mål å møte publikum i differensierte og moderne kanaler. Kommunikasjonsavdelingen arbeider med et formidlingsprosjekt knyttet til QR-koder. Festningsløypa på de største festningene suppleres, og gjennom tekst, bilder, lyd og video skal festningshistorien formidles på ny måte, tilpasset smarttelefoner og nettbrett. Alle festninger har sin egen Facebookside, hvor det jobbes målbevisst med å formidle relevant informasjon. Over 2500 venner følger festningene, og det er plass til flere! På festningenes websider formidles det både på norsk og engelsk språk. Via nyhetsbrev og stor positiv synlighet i mediene, og strategisk tilnærming til disse, når vi svært mange interessenter totalt sett. Velkommen til Festningsløypa på Akershus festning Opplev Akershus med festningsløypa. Med denne guiden kan du nå utforske festningen på egen hånd Turen har en varighet på ca 50 minutter med vanlig gange. God tur! BESØKSSENTERET Artilleribygningen, også kalt «Det lange røde hus», har årstallet 774 hugget inn i en stein nær grunnmurens søndre hjørne. Inne i huset kan man fortsatt se støttepilarene i kurtinemuren. Riksantikvaren hadde kontorer her frem til 99. I dag huser bygningen blant annet Besøkssenteret på Akershus festning KARPEDAMMEN Karpedammen er en del av en stor dam som ble delt i to da nordre kurtine ble fundamentert fra 592. Den ene delen tjente som volldam utenfor nordre kurtine. Vannløpet kom opprinnelig fra området ved Christiania torv og rant videre gjennom dammen og ned mot Munks dam. Karpedammen ble fylt igjen etter midten av 800-tallet, men gjenetablert i 960-årene. Det er karper i dammen om sommeren. Ved dammen er det i dag en stor friluftsscene. 3 KRONPRINSENS BASTION Ble tidligere kalt Christians bastion etter en av kong Christian IV.s sønner. Den ble påbegynt i første fase av festningens anleggsperiode ( ). På en kvaderstein (hjørnestein) høyt oppe til høyre på muren på utsiden står det hugget inn Anno 68 den 2 Aprilis. Bastionen hadde opprinnelig jordvoller på innsiden av murene. Disse jordvollene ble fjernet omkring 860 for å gi rom til utvidelser av Akershus Landsfengsel. 4 AKERSHUS LANDSFENGSEL Kong Frederik III bestemte i en forordning av 8. april 652 at alle som ble dømt for «ringe tyveri» skulle arbeide i jern og god forvaring på Akershus. Utover 770-årene ble dette omtalt som Slaveriet. Den tids kriminalomsorg var en blanding av oppbevaring og moralsk oppbyggelse gjennom hardt arbeid. I stedet for å henrette kriminelle, ble de satt i tvangsarbeid. Slavene kunne settes til alle slags offentlige arbeider eller leies ut til private. Blant de innsatte var kjente størrelser som utbryterkongen Gjest Baardsen og Ole Høiland. I 842 satt det så mange som 530 fanger her, alltid mannlige. Institusjonen ble omgjort til Akershus landsfengssel i 902, sikringsanstalt fra 937 og tysk militærfengsel i tiden Etter 945 ble det benyttet som fengsel for landssvikere og endelig nedlagt i 950. Kronprinsens kruttårn (755) ble opprinnelig oppført som kruttårn for artilleriet under kong Frederik V. Den opprinnelig profilen er hvitmalt i fasaden. I 830 ble tårnet inndelt i to etasjer og innredet til sovesal for slaver. Her satt blant annet mestertyven Ole Høiland innesperret alene i et plankebur fra 835 til han klarte å rømme i 839 etter å ha gravd en tunnel i bakken under tregulvet. I første etasje ble det i 89 etablert straffeceller som ble kalt kummen av fangene. Her satt man som straff for reglementsstridig oppførsel på halv kost i inntil 0 dager og sov på harde sengebrisker. Under andre verdenskrig ble tårnet benyttet som fangerom for norske dødsdømte patrioter. Medlemmer av den såkalte Pellegruppa forsøkte å rømme fra kruttårnet i mars 945. De brøt seg ut gjennom celleveggen og kom seg ut av tårnet. De ble dog oppdaget på taket av Oslo Militære Samfund rett utenfor festningsmuren mot nord, mishandlet og kastet inn i straffecellene. 5 FENGSELSKIRKEN Fengselskirken (866) hadde fengselets kjøkken og bad i.etasje og kirkesal samt skoleværelse i 2. etasje. Bygningen ble ominnredet til kontorer, bibliotek og undervisningssal i 948, mens kirkesalen ble restauret i 968. Kornmagasinet (788) ble i 820 ominnredet til slaveri for 50 fanger, med arbeidsrom i. etasje og sovesaler i 2. etasje. 6 VINDEBROEN OG FESTNINGSPORTEN (653) Allerede i 620 hadde en stor åpning i muren blitt satt av for porten, men på grunn av krigsfare ble denne gjenmurt i 624. På midten av 800-tallet ble det bygget ny vindebro, med heisanordning inne i portbygningen. Den ene heisanordningen er fremdeles bevart i nordre del. Brua gikk over en volldam som ble gjenfylt ved gjennomføringen av Kongens gate omkring KANONENE PÅ MICHAEL VON SUNDTS PLASS I 844 satt det omkring 500 fanger i slaveriet. Om morgenen den 3. oktober nektet 200 fanger å ta imot den nye reglementerte frokosten øl og brød. De truet gevaldigerne (fangevokterne) som rømte i sikkerhet. Opprøret ble avverget av Plassmajor Christian Glads personlige mot ved at han gikk alene inn til fangene og rolig og standhaftig talte dem til fornuft samtidig som artilleristene høylytt klargjorde kanonene til skudd. Kanonene, som ble ladet med skrå (små jernstykker), var rettet mot fengselsgårdene for å kunne skyte inn ved fangeopprør. 3 ØSTRE RINGMUR (CA 300) Middelalderborgen var godt beskyttet av kraftige ringmurer mot landsiden. Disse var omkring tre meter tykke og minst åtte meter høye. En eventuell fiende som kom seg over eller gjennom ringmuren ble fullstendig behersket av forsvarerne fra borgens omkringliggende tårn og bygninger. 8 HOVEDVAKTEN (724) Bygningen var opprinnelig oppført som et én etasjes vakthus med valmet tak. Legg merke til de hugne løvehodene i grunnmuren ved inngangspartiet. Slaveriet tok etter hvert også denne bygningen i bruk som fangelokale. Ved ombyggingen i 855 fikk bygningen sitt nåværende utseende. I dag er bygningen vaktlokale for H. M. Kongens Garde på Akershus festning og museum for Garden. 4 JOMFRUTÅRNET (CA 300) Adkomsten til middelalderborgen gikk gjennom dette tårnet. Alt fra portrommet og ned til fjellgrunnen er bevart, med synlige rester av fallgitterslisse og vindebroanlegg samt to porter. Jomfrutårnet ble avstengt på midten av 500-tallet og som erstatning åpnet man en (nå lukket) port i muren mot Besøkssenteret Stallgården. Tårnet var i middelalderen både dypere og betydelig høyere. 9 BARAKKER Det ble opprettet en urtehage her på ukjent tidspunkt. Hagen synes på den eldste kjente avbildning av Akershus, fra 580-tallet. Den ble holdt ved like med utvidelser, inkludert en badstue, kaninbur samt en innhegning for en hjort, frem til slutten av 600-tallet. Da ble det etablert en ridebane her. Den nåværende bygningen ble sannsynligvis oppført i flere etapper frem til 778 og er en tidstypisk militær bruksbygning. I 787 ble det etablert fangeceller i nordre fløy. Den kjente bondeopprøreren Christian J. Lofthus satt her i ti år frem til sin død i 797. Fra 947 har bygningen inneholdt kontorer. 5 2 STALLGÅRDEN Karpedammen Dette området var middelalderborgens forborg, et befestet gårdsrom. Langs de3ytre murene lå tidligere de viktige økonomibygningene (bryggerhus, slakkronprinsens bastion tehus, bakstehus m.m) samt staller her. 4 landsfengsel Det lilleakershus røde skiftertekte huset er en svært gammel brønn som er brent ut i fjellet. Samtidig ble det brent ut en underjordisk tunnel fra brønnen til dammen 5 utenfor muren for å sikre vannforsyningen inne på borgen. Denne passasjen KULER OG finnes BakKRUTT brønnen kan man i ringmuren spore en eldre portgjen6 fremdeles. nomgang til Stallgården. Denne porten er antagelig fra midten av 500-tallet. 0 PRINS CARLS BASTION Prins Carls Bastion ble påbegynt i 66 og fullført i 650-årene da den vestre flanken mot Munks tårn ble ferdigstilt. I samme tidsrom ble murene forhøyet, noe som kan ses som et horisontalt skille i muren. En midlertidig festningsbro og port, som lå her fra , kan ses på utsiden fra Kongens gate. På bastionens flanker står utplassert 20 punds haubitsere, ment for flankerende ild i vollgravens lengderetning, og på fasene står langtrekkende skyts. 7 MUNKS 6 TÅRN (559) I middelalderen lå antagelig Vanntårnet her. Dette var et forsvarstårn og 8 muligens vannsisterne for oppsamlig av drikkevann. Tårnet ble revet av lensherre Christiern Munk som oppførte et kombinert kanontårn og porttårn 9 her. Den nye Jernporten ble anlagt rett inntil tårnets vestfasade som erstatning for den gamle porten i Jomfrutårnet. På 800-tallet ble kronregali0 ene oppbevart i tårnets øverste etasje. MIDDELALDERBORGEN AKERSHUS Akershus ble påbegynt på slutten av 200-tallet og nevnes første gang år 300. Byggherren Håkon V, var den store borgbyggeren i Norge. I tillegg til Akershus, som var residensborg, bygget han Båhus og Vardøhus som grenseborger, kongsgården i Oslo samt Varberg og Hunehals i Halland i Sverige. Borgen ble forsøkt modernisert på 500-tallet. Fra 592 ble indre festning bygget som forsvarsverk omkring og borgen ble sakte ominredet til et moderne renessanseslott. 2 MUNKS DAM Dammen var opprinnelig en naturlig dam med vannsig videre ned til sjøen. Dammen ble utnyttet som en naturlig del av forsvarsystemet for middelalderborgen. Man fikk dermed nærmest en vanngrav i forkant av og innenfor ringmuren. Dammen ble antagelig etablert omtrent som nå på 700-tallet, men den ble gjenfylt allerede på 800-tallet. Den ble gjenskapt i forbindelse med restaureringen av utomhusarealene i 960-årene. FESTNINGSLØYPA KARPEDAMMEN F PRINS CHARLES BASTION DET DRAMATISKE SPELET KONGEBLOD bla bla bla. Xero modistiurit, quodigent laborum res int. Neque posae perchicimus, sus molupta tiones voloresequia dolor. Sum id mo temque dest. 7 SYDFLØYEN (CA 300) Kjelleren i sydfløyen inneholder borgens opprinnelige hovedinngangspassaje 2Mørkegangen. kalt I denne passasjen finnes synlige rester etter fire befestede porter samt slisse for fallgitter. (osv...) På midten av 500-tallet ble det bygget et kirkerom som opptok hele første etasje av fløyen. Senere påbygget man fløyen én etasje for å skaffe plass til skriverstuene for administrasjonen til Akershus slottslen. Under kong Christian IV ble etasjen ominnredet til standsmessige leiligheter for kongeparet med praktfull innredning. Sydfløyen ble igjen endret på 740-tallet grunnet reparasjoner etter lang tids forfall. Etter restaureringen på 900-tallet er øverste etasje i dag en stor sal kalt Christian IVs sal som fungerer som slottets mottakelsessal. Leselyst? Bok om De Verdalske befestninger en episode i norsk forsvarshistorie. De Verdalske befestningene har en kort, men interessant og spennende historie. Boken er skrevet med lokalhistorisk perspektiv, og belyser både nasjonal og til dels internasjonal forsvarshistorie. Utgiver er Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger i samarbeid med Verdal Historielag. Boken er nå lagt ut for salg hos bokhandlerne i Verdal og Levanger og kan også bestilles via 4 2 ( GÅ TIL FORRIGE BESØKSSENTERET 3 GÅ TIL NESTE KRONPRINSENS BASTION

5 FESTNINGSNYTT UTGAVE 3 DESEMBER Det er et privilegium å bidra til å ta vare på noen av Norges mest anerkjente kulturminner. Jeg gleder meg til å utvikle dem videre som attraktive arenaer for publikum, kultur- og reiseliv, sammen med dyktige kollegaer og i samspill med lokale og regionale aktører og interessenter, sier Anne Grethe Bakke. NY DISTRIKTSSJEF Anne Grethe Bakke er ny distriktssjef i NFV. Hun har overordnet forvaltningsmessig og forretningsmessig ansvar for festningene Bergenhus, Kristiansten, Karljohansvern, Fredriksvern og Vardøhus. Anne Grethe har lang erfaring fra lederstillinger i privat og offentlig virksomhet, og spesielt fra reiselivsnæringen. Hun har en master i serviceledelse fra Universitetet i Stavanger, og kommer fra stillingen som daglig leder for Destinasjon Voss AS. FRA TRE TIL TO DISTRIKTER Parallelt med at Anne Grethe tiltrer i sin stilling vil den nåværende strukturen i NFV med tre distrikter, slåes sammen til to. Denne organisasjonsendringen trer i kraft i januar 204. Ved årsskiftet vil nåværende distriktssjef Vestfold Trond H. Bergan etter eget ønske fratre sin stilling, men fortsette som festningsforvalter for Fredriksvern verft. Distriktssjef Nordenfjelske, Hilde Herberg går av med pensjon. Distriktssjef i NFV siden 2009, Thorbjørn Holth, vil ha overordnet forvaltningsmessig og forretningsmessig ansvar for festningene Fredriksten, Fredrikstad, Kongsvinger, Oscarsborg og Akershus. Thorbjørn har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i eiendomsbransjen blant annet med utvikling og revitalisering av kulturhistoriske eiendommer. Nytt siden sist BERIT FREDHEIM LEDER OSCARSBORG GJESTEHAVN Oscarsborg festning ARNT MIKALSEN DRIVER KÖNIGS WINGER HOTELL Kongsvinger festning MARIANNE OLSEN HOTELLSJEF KASERNA / FREDRIKSTEN FESTNINGSHOTELL Fredriksten festning. HVA ER FORDELEN MED Å HA DIN VIRKSOMHET PÅ FESTNINGSOMRÅDET? 2. HAR DU BENYTTET NOEN AV FESTNINGENES TILBUD?. Jobben medfører at jeg bor og jobber på Oscarsborg hele sommeren. Festningen er en naturperle med fantastiske omgivelser. Jeg treffer mange hyggelige båtfolk, og inntrykket er at alle er veldig glade i Oscarsborg. Mange er faste stamkunder i havna og kommer igjen år etter år. 2. Ja, siden jeg er tilstede på Oscarsborg hele sommeren får jeg med det meste som skjer av arrangementer. I sommer var jeg på Oscarsborg Akustiske, vandreteater, og jeg har sett alle utstillingene. Jeg reklamerer varmt for festningen og arrangementer til venner og bekjente.. Kongsvinger festning er «Kulturfestningen i grenseland» og et sted alle innbyggerne har et forhold til. Den nære beliggenheten til Oslo og Gardermoen gir oss mange muligheter. Fra nyåret innlemmes vi i De Historiske Hotel & Spisesteder. Dette gjør at vi kan spille på flere strenger for å skape trafikk og gjester til Kongsvinger festning. 2. Sammen med familien ruslet jeg nylig en tur i Øvrebyen som består av eldre bygninger fra 700 tallet. Turen ble etterfulgt av en fantastisk femretters middag på Königs Winger. - En opplevelse jeg vil ta med meg videre!. Fredriksten festning er Halden og Østfolds stolthet, og de siste årene har festningen også utviklet seg til å bli en stor internasjonal kulturarena. Med Forsvarsbygg i ryggen utvikles Kaserna til å bli et moderne hotell. Når restaureringen er ferdigstilt i mai 204 vil Fredriksten Festingshotell fremstå med attraktive kurs- og konferansetilbud for bedrifter, samt tilby overnatting i forbindelse med arrangementer. 2. Haldensere er vokst opp med denne flotte arenaen og benytter den flittig. Siste tilskudd på festningen er en cafe (Den Gamle Kommandant) i indre festning. Et utrolig hyggelig sted som alle bør besøke. 5

6 FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERK ØNSKER ALLE EN riktig god jul!

UTGAVE 1 MARS 2013. Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER

UTGAVE 1 MARS 2013. Festningsnytt. TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER UTGAVE 1 MARS 2013 Festningsnytt TALLENE FRA 2012 ER KLARE: Høye besøkstall og positiv mediedekning NÆRINGSUTVIKLING REHABILITERINGSPROSJEKTER HØYE BESØKSTALL PÅ FESTNINGENE 2 570 976 Festningene Norges

Detaljer

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for

Nasjonale Festningsverk som produkt og produkttenkning viktig for Nasjonale Festningsverk som produkt - hvorfor er merkevareforvaltning, bevaring og utvikling av og produkttenkning viktig for festningsverkene Seminar om kulturminner og verdiskaping, M/S Lykkeper, 10.

Detaljer

UTGAVE 2 JUNI 2015. FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM

UTGAVE 2 JUNI 2015. FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM UTGAVE 2 JUNI 2015 FestningsNYTT INNHOLD LEIETAKERUNDERSØKELSEN QR-KODER SOMMERPROGRAM 1 KLAR ØKNING I TILFREDSHET BLANT FORSVARSBYGG NASJONALE FESTNINGSVERKS (NFV) LEIETAKERE NFV besitter høy kompetanse

Detaljer

FestningsNYTT nytt liv på historisk grunn

FestningsNYTT nytt liv på historisk grunn utgave 3 desember 2015 FestningsNYTT nytt liv på historisk grunn bærekraftige festninger Aktiv utvikling av festningene Uforløst potensiale i unike bygg Samspill med privat næringsliv Fra Artilleriverksted

Detaljer

FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter

FestningsNYTT. Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 FestningsNYTT Endring i porteføljeansvar Nye festningsforvaltere QR-koder på festningene Ny båt på Oscarsborg festning Nye kommandanter FESTNINGSNYTT UTGAVE 2 SEPTEMBER 2014 Publikum

Detaljer

UTGAVE 1 APRIL 2014. Festningsnytt. Grønne festninger

UTGAVE 1 APRIL 2014. Festningsnytt. Grønne festninger UTGAVE 1 APRIL 2014 Festningsnytt Grønne festninger FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2014 Kulturminnevern = godt miljøarbeid En viktig pilar i miljøarbeidet er å ta vare på Norges kulturminner. Det gjøres

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Restaureringer av norske festningsmurer Nordisk kalkforum 2014 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger Akershus

Detaljer

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN UTGAVE 1 MARS 2016 FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN 3,3 MILLIONER BESØKENDE Rekordbesøk på festningene Fredriksten en foregangsfestning Hva sier publikum? BERGENHUS FESTNING Konsertene på Koengen

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Restaureringer av nasjonale festninger stort ansiktsløft for murer Norsk murdag 8.5.14 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

Kongsvinger festning KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND. Prospekt for utleie til hotellformål

Kongsvinger festning KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND. Prospekt for utleie til hotellformål Kongsvinger festning KULTURFESTNINGEN I GRENSELAND Prospekt for utleie til hotellformål KONGSVINGER FESTNING kulturfestningen i grenseland Festningshotell og restaurant i historiske bygninger. Forsvarsbygg

Detaljer

Kapittel 1. Innledning

Kapittel 1. Innledning Kapittel 1. Innledning 1. Innledning Bakgrunn Som del av Karlstad-forliket, avtalen mellom Sverige og Norge i 1905 om oppløsning av unionen, ble det opprettet en såkalt demilitarisert sone opp til 61.

Detaljer

FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt

FestningsNYTT. Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt UTGAVE 3 DESEMBER 2014 FestningsNYTT Gode resultater i årets publikumsundersøkelse Landsverneplan for Forsvaret fase II Oscarsborg festning i all sin prakt Lokalbefolkningen i Halden var til stede ved

Detaljer

Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske. eiendommer i Forsvaret. Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske. eiendommer i Forsvaret. Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Bevaring, bruk og utvikling av kulturhistoriske eiendommer i Forsvaret Christian Borhaven Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Bevaring, bruk og utvikling Forsvarsbygg nasjonale festningsverk Hva kjennetegner

Detaljer

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING

UTGAVE 1 APRIL 2015. FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING UTGAVE 1 APRIL 2015 FestningsNYTT ETTERSPURT KULTURMINNEKOMPETANSE FESTNINGENES STERKE POSISJON I MEDIA NYTT TEAM PÅ AKERSHUS FESTNING FESTNINGSNYTT UTGAVE 1 APRIL 2015 Festningene er i besøkendes øyne

Detaljer

Velkommen til Kristiansten festning Møtested og en arena for forifikasjonskunst

Velkommen til Kristiansten festning Møtested og en arena for forifikasjonskunst Velkommen til Kristiansten festning Møtested og en arena for forifikasjonskunst www.kristianstenfestning.no Nytt liv på historisk grunn De nasjonale festningene ble åpnet for allmennheten i 2002 som et

Detaljer

Skap fremtiden på historisk grunn!

Skap fremtiden på historisk grunn! Skap fremtiden på historisk grunn! www.nasjonalefestningsverk.no Ønsker du å gi dine ansatte inspirasjon som varer, så ta de med til noen av landets flotteste kulturminner og naturskjønne rekreasjonsområder,

Detaljer

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57

Museum i relieff. Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Museum i relieff Av Signy Norendal 16.09.2009 14:57 Hva driver dere egentlig med om vinteren?. Det er et spørsmål de ansatte ved Telemark museum stadig får. Nå svarer de med en installasjonsutstilling

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Skap fremtiden på historisk grunn! www.nasjonalefestningsverk.no

Skap fremtiden på historisk grunn! www.nasjonalefestningsverk.no Skap fremtiden på historisk grunn! www.nasjonalefestningsverk.no Ønsker du å gi dine ansatte inspirasjon som varer, så ta de med til noen av landets fl otteste kulturminner og naturskjønne rekreasjonsområder,

Detaljer

Britt-Alise Hjelmeland: Etnologsurvival (les etnologhverdag) bak Forsvarets skanser

Britt-Alise Hjelmeland: Etnologsurvival (les etnologhverdag) bak Forsvarets skanser «Den etnolgiske sti» til Forsvaret og mureriet De siste ukers bataljer Nærkamp & utkjempede slag Viktige seire må telles Livet utenfor «Perleporten»: Hva vi lærte og ikke lærte på Institutt for etnologi

Detaljer

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier

Velkommen til Lier Bygdetun - et møtested i grønne Lier Besøksadresse: Paradisbakkene 29, Lier Postadresse: Stiftelsen Lier Bygdetun, Paradisbakkene 29, 3400 Lier. Telefon: 32 84 69 25. Faks. 32 84 69 26 E-postadresse: lierbygdetun@hotmail.com www.lier-bygdetun.no

Detaljer

Enhet for samfunnsutvikling - Byantikvaren. Dato 10.04.2015 Vår ref. 15/00380-21

Enhet for samfunnsutvikling - Byantikvaren. Dato 10.04.2015 Vår ref. 15/00380-21 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Byantikvaren Notat Dato 10.04.2015 Vår ref. 15/00380-21 Til Saera Ali, Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Fra Saksbehandler Liv Lund Nygaard Uttalelse til gnr

Detaljer

De verdalske befestninger

De verdalske befestninger Verneplan De verdalske befestninger Internettversjon 2011 Forord Det er en stor glede for Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk å kunne presentere Verneplan for De verdalske befestninger i anleggets jubileumsår

Detaljer

Senior Reiser «Allsang på grensen»

Senior Reiser «Allsang på grensen» Senior Reiser «Allsang på grensen» m/ Fredrikstad & Hvaler 10.08 14.08.2015 Dag 1 Mandag 10.08.2015 Stavanger Halden Avreise fra Skipper Worse Ledaal kl.08.00 og turen går via Kristiansand og Arendal inn

Detaljer

VANNdring i Gamle Fredrikstad Gamlebyen

VANNdring i Gamle Fredrikstad Gamlebyen VANNdring i Gamle Fredrikstad Gamlebyen Av Elisabeth Syversen Mæhlum Elisabeth Syversen Mæhlum er virksomhetsleder i Park, vei og VA, Fredrikstad kommune Introduksjon Fredrikstad kommune, Østfoldmuseene

Detaljer

Presentasjon av Trondheim

Presentasjon av Trondheim Presentasjon av Trondheim TRONDHEIM I HJERTET AV NORGE! TRONDHEIM HISTORISK OG TEKNOLOGISK HOVEDSTAD Trondheim ble grunnlagt i 997 av vikingkongen Olav Tryggvason, og har en spesiell plass i norsk historie

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Fangeleir Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Festningsverkenes utvikling

Festningsverkenes utvikling Festningsverkenes utvikling image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Marinens nye flåtestasjon og hovedverft, opprettet på gården Horten i 1818 etter unionsinngåelsen med Sverige, fikk en ny, bymessige

Detaljer

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei.

Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken Sandefjord (sak: 201312516) Registrering av kulturminneverdier i forbindelse med ny gang og sykkelvei. Dølabakken et gammelt veiløp Dølabakken ble anlagt som veiløp i 1790-årene delvis bekostet

Detaljer

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15

Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Forsvarets Seniorforbund Oslo Gardasjøen 16.09 23.09.15 Gardasjøen er den største innsjøen i Italia, og et yndet feriested for italienere og turister fra europa og resten av verden. Gardasjøen ligger i

Detaljer

En duett om bruk og vern

En duett om bruk og vern En duett om bruk og vern I dur eller moll? Eksempelet Fredriksten festning Morten Kjølbo Nasjonale Festningsverk Christer A. Elnes Opera Østfold Bruk og vern av kulturminne 28.09.2011 Bruk og vern Bruk

Detaljer

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet

Sør-og Vestlandet. Verktøy: image. Skriv ut bildet Last ned bildet Sør-og Vestlandet image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Region Sør-og Vestlandet Utvalget av bygninger og restene etter Forsvarets virksomhet på Sør- og Vestlandet som er tatt med i Landsverneplan

Detaljer

Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne

Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne Kongsvingers Festningshotell søker de dyktigste medarbeiderne Kongsvinger festning venter på den rette Det bygges festningshotell, -restaurant, kurs og konferanse i historiske bygninger på Kongsvinger

Detaljer

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010

NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet. 28. til 30.mai 2010 NSK s vårtur 2010 Nordvestlandet 28. til 30.mai 2010 Forslag til kjøreplan Avgang fra Sandmoen Turen går via Orkanger til Kyrksæterøra Videre kjører vi via Aure der vi får den første ferjestrekningen inn

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005617 Innsendt 05.05.2015 13:49:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Norsk Bergverksmuseum

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene

Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Søknad Søknadsnr. 2015-0116 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Montering av glassgulv og lys i Edvardsjakt på Koboltgruvene Kort b eskrivelse

Detaljer

Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon.

Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon. Forskrift til fredning av bygninger og anlegg i Verneplan for Karljohansvern Orlogsstasjon. Utferdiget av Riksantikvaren 31. mai 2006 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 22a, jf. 15 og

Detaljer

Geitestranda-Varden-Ormeleina

Geitestranda-Varden-Ormeleina Geitestranda-Varden-Ormeleina Håøya er et naturreservat, vær varsom og vis hensyn Håøya Høya er 5500 mål stor og høyeste punkt er 231m over havet. Omkring år 1400 ble øyene i Oslofjorden lagt under Maria

Detaljer

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen

Norges skjulte skatt Trondheimsregionen Norges skjulte skatt Trondheimsregionen I HJERTET AV NORGE HVORDAN KOMME TIL TRONDHEIM LUFTHAVN? Innenlands ruter: Bergen, Bodø, Brønnøysund, Harstad/Narvik, Kristiansund, Mo I Rana, Molde, Mosjøen, Oslo,

Detaljer

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på

Drammensveien 88 B. www.eiendomsspar.no. Prøv oss og se om vi har våre ord i behold! Les våre årsrapporter på Eiendomsspar er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Vår filosofi er fundert på høy kvalitet på eiendommene og på personlig service. Leietakerne er våre kunder og aller viktigste samarbeidspartnere.

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012

Fra tare til tind. m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Fra tare til tind m/ HEMO Travels Vårskitur 2012 Trondheim Fivelstadhaugen Dato Klokkeslett Aktivitet Onsdag 18. april 13.00 19.00 Bil Trondheim Fivelstadhaugen 20.00 Middag på Villa Norangdal Fivelstadhaugen

Detaljer

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER

LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER LÉSVOS 7. - 14. SEPTEMBER Lésvos (Lesbos) er den tredje største øya i Hellas og den åttende største i Middelhavet. Her bor omtrent 90 000 mennesker og en tredjedel bor i hovedbyen Mytilene, som ligger

Detaljer

Casale Val Ambra. Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Bolig til salg i Arezzo. Enebolig Boligtype. 3 Soverom.

Casale Val Ambra. Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Bolig til salg i Arezzo. Enebolig Boligtype. 3 Soverom. Italian hand-picked villas that you will dream about all year. Casale Val Ambra Bolig til salg i Arezzo Enebolig Boligtype Areal 300 m2 3 Soverom Bad 4 Introduksjon til eiendommen Praktfull, nyrestaurert

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING DEL 2 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 01.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Historiske kart. Verktøy:

Historiske kart. Verktøy: Historiske kart image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet Approbasjonstegning fra 1681, med Christian Vs påtegning og signatur. Riksarkivet: GKK 169: «Cittewation von Wynger schantze nach das geaprobierte

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Østfold Kommune: 106/Fredrikstad Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger

Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger Styrets årsberetning for 2014 Styret har bestått av: Leder Styremedlem/kasserer Styremedlem/sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ola Schjei

Detaljer

Carsten Ankers lysthus

Carsten Ankers lysthus Carsten Ankers lysthus program for åpningen lørdag 8. juni 2013 beskrivelse av prosjektet Eidsvoll kommune og Feiring Jernverks Venner (FJV) i samråd med konservator ved Eidsvoll 1814, har gjenreist Carsten

Detaljer

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene.

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. Det bor omtrent 120 000 mennesker på Rhodos og halvparten av disse bor i Rhodos by. Lindos er

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 Tannlege Oslo Vi søker dyktig og engasjert tannlege, helst med erfaring. 1 2 dager i uken, med mulighet for utvidelse

Detaljer

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009)

Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Fotonettverket Minneord over Susanne Bonge (1912 2009) Solveig Greve og Åsne Digranes Kolofon Fra redaksjonen Denne nekrologen er tidligere publisert i Universitetet i Bergen sin nettavis den 24.4.2009

Detaljer

Broer i Trondheim. En byvandring med broer som tema. Tekst og foto: J.J.Jensen

Broer i Trondheim. En byvandring med broer som tema. Tekst og foto: J.J.Jensen Broer i Trondheim En byvandring med broer som tema Tekst og foto: J.J.Jensen En by som Trondheim, hvis sentrum ligger på en halvøy, har i dag mange broer. I tidligere tider var antallet broer av forsvarsmessige

Detaljer

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005

Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Rapport fra ARN`s besøk i Tysk kantinebygning på Rom i Lyngdal 29. Mai 2005 Lager Rom Introduksjon: Mellom Lista og Kristiansand finnes flere små fjorder, flere av dem egnet for landsetting av styrker.

Detaljer

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1504/Ålesund Fengsel, rettslokale og bolig Fengsel

Detaljer

Sjøfront og toppleiligheter

Sjøfront og toppleiligheter Sjøfront og toppleiligheter Byggetrinn 1,2 og 3 Fjordbyens beste beliggenhet Ledige sjøfront og toppleiligheter For deg som ønsker en leilighet på Sørenga med den beste beliggenheten og med helt spesielle

Detaljer

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss!

SORRENTOS PERLER. Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! SORRENTOS PERLER Opplev Sorrento-halvøyas vakre perler med oss! Få områder byr på så flotte og varierte opplevelser som Sorrento-halvøya i det sørlige Italia. Olivenlunder, vinstokker og velduftende krydderurter,

Detaljer

KOS 5. - 13. JUNI 2014

KOS 5. - 13. JUNI 2014 KOS 5. - 13. JUNI 2014 Tirsdag den 10. juni kjørte vi vestover på øya igjen. Her står jeg utenfor leiebilen i en liten by som heter Mastihari. Enda en link. Restauranter og butikker nede ved havnen. Fra

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/104, 230/100 230/2 230/104 AskeladdenID: 164085 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur!

AMSTERDAM. Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! AMSTERDAM Signaturreise leverer reiser med kvalitet. Din reise, vår signatur! VELKOMMEN TIL KØBENHAVN København også kalt Kongens by, er kanskje den mest pulserende byen i Skandinavia. Å vandre på Strøget

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037)

Barnebokdagene i Gjøvik 2013 (Ref #1037) Barnebokdagene i 2013 (Ref #1037) Søknadssum: 200000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker

Detaljer

Restaurering av kjelleren

Restaurering av kjelleren Eidsvollsbygningen 1814-2014 Eidsvollsbygningen 1814-2014 Restaurering av kjelleren 1 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Januar 2014 2 Eidsvollsbygningen

Detaljer

MOLDOVA, 27. SEPTEMBER 3. OKTOBER 2015

MOLDOVA, 27. SEPTEMBER 3. OKTOBER 2015 MOLDOVA, 27. SEPTEMBER 3. OKTOBER 2015 Tirsdag den 29. september, var første stopp ved Teodor Tiron klosteret i nærheten av hotellet. Her er vi ved inngangen. Innenfor porten ser det slik ut. Klosterkirken.

Detaljer

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie

Markensgate 8. Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 Attraktive kontorlokaler til leie Markensgate 8 NØKKELINFO STED Kristiansand ADRESSE Markensgate 8 4611 Kristiansand Totalareal 5.000 kv.m fordelt på 5 etasjer pluss kjeller KONTAKT OSS Tore

Detaljer

KOMPLEKS 420 KRIMINALASYLET I TRONDHEIM

KOMPLEKS 420 KRIMINALASYLET I TRONDHEIM KOMPLEKS 420 KRIMINALASYLET I TRONDHEIM Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Museum Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige våpen. Kanoner fra denne tiden kan ha innskriften: Ultima

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Svømmeleir i Eger 1. 10. august 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik og

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN

FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN UTGAVE 2 JUNI 2016 FestningsNYTT NYTT LIV PÅ HISTORISK GRUNN VERDIFULLE FESTNINGER Det viktige samfunnsoppdraget Publikum elsker festningene Sommersesongen er i gang! 1 VERDISKAPING PÅ MANGE MÅTER FESTNINGENE

Detaljer

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien

Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Anne Pedersdotter Bergen på 1500-tallet en byvandring i historien Gruppearbeid: Hver gruppe må ha tilgang til mobiltelefon, nettbrett og eventuelt fotoapparat. Det er en fordel om gruppen laster ned denne

Detaljer

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Buskerud Kommune: 604/Kongsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling GAB nr: 182253936 Gnr/bnr: 51/3 Oppført: - 1961 Staten Roar Tønseth Sykehus Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

LUXEMBOURG 20. - 22. MAI

LUXEMBOURG 20. - 22. MAI LUXEMBOURG 20. - 22. MAI Turen gikk videre fra Amsterdam til Luxembourg med tog. Dette var første gang vi brukte Interrail-billettene vi hadde kjøpt før vi reiste fra Norge. De gjaldt for 5 dager i løpet

Detaljer

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen

Søknad fra Kongsvinger kommune om videreføring av LUK prosjekt Øvrebyen KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.06.2013 027/13 CSA Kommunestyret 20.06.2013 067/13 CSA Saksansv.: Hilde Nygaard Arkiv:K1-243, K2-L05 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 219/Bærum Gnr/bnr: 28/2 AskeladdenID: 174929 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2565

Detaljer

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes.

STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE. Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. STYRK FESTNINGSARENAEN SOM MERKEVARE Veiledningen tar i hovedsak for seg arenatoppen, og viser med eksempler hvordan og hvorfor den skal brukes. Festningene som opplevelsesprodukt forvaltes av mange aktører.

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

NORGE I JUNI / JULI 2010

NORGE I JUNI / JULI 2010 NORGE I JUNI / JULI 2010 Lørdag 19, juni var vi startklare for Vestlandstur. Første stopp var Gjøvik. Isak hadde bursdag så vi var innom ham med marsipankake og to flasker vin. Så gikk ferden videre mot

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2

02 Bogstadveien 11. Bislett. Det Kongelige Slott. Ring 2 Majorstuveien. Fagerborg. Ring 2 BOGSTADVEIEN 11 168 Majorstuen Ring 2 Kirkeveien Ring 2 Tidemands gate Majorstukrysset Sorgenfrigata Majorstuveien Fagerborg Bogstadveien Hjelms gt Holtegata Åsaveien Vibes gate 168 Josefines gate Sporveisgata

Detaljer

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES

RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES RAVNER FLYR TIL HAVNEN HUSKER LIK DER FINNES EN BANK PÅ HELLIG GRUNN Olav den hellige var Norges viktigste helgen. Etter hans død på Stiklestad 29. juli 1030 ble liket smuglet til Nidaros. Sagaen forteller

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Sjakkfestival i Eger 17. 26. Juli 2016 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik

Detaljer

En Nobel Reise. Bjørnstjerne Bjørnson Nobelprisen i litteratur 1903. Knut Hamsum Nobelprisen i litteratur 1920

En Nobel Reise. Bjørnstjerne Bjørnson Nobelprisen i litteratur 1903. Knut Hamsum Nobelprisen i litteratur 1920 En Nobel Reise Bjørnstjerne Bjørnson Nobelprisen i litteratur 1903 Knut Hamsum Nobelprisen i litteratur 1920 Sigrid Undset Nobelprisen i litteratur 1928 Program Tirsdag 24. juni Maihaugen og Bjerkebæk

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/2 230/104 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015

«Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 «Kvartal 32» Reviderte planer illustrasjoner og redegjørelse for endringer Kristiansand, 8. april 2015 1 «Kvartal 32» Planen for Kvartal 32 er viktig for den videre utvikling av kvadraturen. Arbeidet med

Detaljer

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE!

VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! VELKOMMEN TIL EGER, EUROPAS HEMMELIGE PERLE! Svømmeleir i Eger 3. 14. august 2015 Eger Eger er en av Ungarns flotteste barokkbyer som blir besøkt av en halv million turister hvert år. Byen har en rik og

Detaljer