Ti års jubileumsfest i Grands Selskapslokaler 31. januar 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ti års jubileumsfest i Grands Selskapslokaler 31. januar 2013"

Transkript

1 Ti års jubileumsfest i Grands Selskapslokaler 31. januar 2013

2 Prologen og Postkoret var kveldens høgdepunkt på ein utifrå vellukka fest: Sjå fleire sider Diverre mange dårlege bilete!!!! (dårleg fotograf????) Eit oversyn ymse fakta dei første ti åra er teke med (fortel om evt feil/manglar) Etter ynske er prologen teken med nedanfor.

3

4

5 Interrim Leder Magnar Magnar Magnar Magnar Sverre Sverre Sverre Sverre Sverre Sverre Sverre Øyhovden Øyhovden Øyhovden Øyhovden Vambheim Vambheim Vambheim Vambheim Vambheim Vambheim Vambheim Nestl. Sverre Sverre Sverre Sverre Gerd Matre Gerd Matre Gerd Matre Gerd Matre Gerd Matre Gerd Matre Gerd Matre Vambheim Vambheim Vambheim Vambheim Kasserer Allis Vedaa Allis Vedaa Arne Riise Arne Riise Bjarne Myking Bjarne Myking Bjarne Myking Marit Ommedal Marit Ommedal Marit Marit Ommedal Ommedal Sekretær Gerd Matre Gerd Matre Gerd Matre Gerd Matre Signe Våge Signe Våge Signe Våge Signe Våge Signe Våge Signe Våge Signe Våge Lillian Haugsvær Lillian Lillian Kari Dale Kari Dale Kari Dale / Agnethe Hansen Agnethe Agnethe Agnethe Agnethe Arr.leder Haugsvær Haugsvær Agnethe Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Konk.leder Per Vedaa Per Vedaa Per Vedaa Roald Roald Roald Roald Roald Roald Roald Roald Ragnvaldsen Ragnvaldsen Ragnvaldsen Ragnvaldsen Ragnvaldsen Ragnvaldsen Ragnvaldsen Ragnvaldsen IT-leder - Steinar Steinar Steinar Steinar Kyrkjebø Kyrkjebø Kyrkjebø Kyrkjebø Karl J.Pedersen, Karl J.Pedersen, Helge Nilsen, Leif Langeland, Leif Langeland, Signe Høgi Signe Høgi Signe Høgi Otto M.Monsen Otto M.Monsen Leif Langeland Arne Faannesen Arne Faannesen Vara Konkurranse komite Arrangement komite Valg komite Revisor Gerd Vatne, Alf Haugsvær Kari Dale, Gullbjørg Grønås, Eli Øyhovden Helge Jakobsen, Gunnar Hopland, Alf Haugsvær Helge Jakobsen, Kjell Olsen Gerd Vatne, Alf Haugsvær Kari Dale, Gullbjørg Grønås, Eli Øyhovden Helge Jakobsen, Gunnar Hopland, Alf Haugsvær Helge Jakobsen, Kjell Olsen Karl J.Pedersen, Otto M.Monsen Gerd Vatne, Alf Tverlid Kari Dale, Gullbjørg Grønås, Eli Øyhovden Harald Opsal, Gunnar Hopland, Aud Tertnes Helge Jakobsen, Kjell Olsen Harald Frønsdal, Alf Tverlid Inger Tverlid, Berit Strømmen, Agnethe Hansen Harald Opsal, Gunnar Hopland, Aud Tertnes Helge Jakobsen, Kjell Olsen Harald Frønsdal, Alf Tverlid Inger Tverlid, Berit Strømmen, Agnethe Hansen Harald Opsal, Marit Ommedal, Per Ommedal Helge Jakobsen, Kjell Olsen Leif Langeland, Arne Faannesen Harald Frønsdal, Alf Tverlid Berit Strømmen, Agnethe Hansen, Borghild Hovland Harald Opsal, Marit Ommedal, Per Ommedal Helge Jakobsen, Kjell Olsen Harald Frønsdal, Alf Tverlid Berit Strømmen, Borghild Hovland, Aud Tertnes Harald Opsal, Marit Ommedal, Reidar Vatle Helge Jakobsen, Egil Holm Johnsen Steinar Kyrkjebø Alfred Hovland Per Ommedal, Alf Tverlid Mary Anne Hovland, Borghild Hovland, Aud Tertnes Harald Opsal, Holger Hansen, Reidar Vatle Anders Koppen, Egil Holm Johnsen Per Ommedal, Alf Tverlid Mary Anne Hovland, Borghild Hovland, Aud Tertnes Holger Hansen, Reidar Vatle, Jan Kristoffersen Anders Koppen, Egil Holm Johnsen Per Ommedal, Alf Tverlid Mary Anne Hovland, Borghild Hovland, Aud Tertnes Holger Hansen, Reidar Vatle, Jan Kristoffersen Anders Koppen, Egil Holm Johnsen Per Ommedal, Alf Tverlid Mary Anne Hovland, Borghild Hovland, Aud Tertnes Holger Hansen, Reidar Vatle, Jan Kristoffersen Anders Koppen, Egil Holm Johnsen Medlemmer Nordisk: Oslo Aalborg Karlstad Bergen Aalborg Karlstad Aalborg Island, Follo Tur (vår): Gudvangen Tur (høst): Edinburgh Hirtshals Geilo Haugesund Follo Rüdesheim Bornholm Berlin 24.oktober: 5.februar: 20.september: sommar: Ny 19.februar: mai: Arrangør Stiftingsmøte Gen.forsaml. Besøk av Follo / Treningsstad Gen.forsaml. Nordisk Serlege Etablert Stifting Åsane konkurranse Vestkanten. Nytt namn: Mesterskap Hendingar interrimsstyre Pensjonist Haust: Etablert Åsane Senior ("Best games Bowlere heimeside Bowlere ever!")

6 Nokre tillitsvalde ved starten og seinare: I midten: Sverre, Magnar Øvst: Per, Allis, Holger, Steinar, Roald, Signe, Marit, Agnethe, Alf Til høgre: Agnethe, Alf, Per, Otto, Kalle, Alfred, Bjarne, Gullbjørg, Alf Til venstre: Per, Allis, Holger, Kari, Harald, Gerd, Lillian, Eli, Gerd Nederst: Gerd, Helge, Aud, Alf. Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 1

7 Ein vakker dag! Ein ekstra vakker dag i to-tusen-og-to Då hende det som eg vil fortelja litt om no: Frå inkje poppa opp ein ny og framifrå idè, ja stundom kan slikt skje og gjev ein ikkje fred, Idèen vart fortalt frå mann til mann og kvinne Og fengde bra det har eg høyrt - eg siterer etter minnet: Mange dreg til Fana og på Sandsli går og tullar Og bowlingkuler rullar! I Åsane me har jo også fått oss bane, Men me dreg heilt til Sandsli lell av gammal vane. Tenk om me stiftar eigen klubb for Åsane og Arna Det vil verte noko å fortelje oldebarna! og gjev ein ikkje fred før kjeglene dett ned Den klubben som me var i, dei støtta denne tanken, Og var viljuge å dela litt av det dei hadd i banken, Ja kanskje var det endå meir me kunne forlange - I Bergen Pensjonist Bowlere var me alt for mange! Og styret var velviljuge, nei slettes ikkje vrange: Dei lova hjelp på ymist vis med vedtekter og slikt Om me var mange nok som ville gjere vår plikt Og ta eit verv i nyeklubben, litt på sikt. og gjev ein ikkje fred, Og dermed vart det kalla inn til samling Av mogne menn og kvinner, og ein og annan gamling Det vart ei bra forsamling! Av dei som gjorde storarbeid, lyt nemnast først ho Gerd Som sekretær ho jobba som ein nerd Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 1

8 ja, ho var mykje verd Lojal og framtidsretta i all si ferd. Skipingsmøtet var på sjølve FN-dagen Med spenning og forventning litt sitringar i magen og nervøs forvirring i tankegodset over kragen: og gjev ein ikkje fred, Som ordstyrar på møtet vart han Magnar peika ut, Til å signera protokollen: ei jente og ein gut Ho Gullbjørg og han Holger forutan sut vart valde ut. Og Gerd på møtet sa: Eg trur det best oss gagnar å få ein dyktig leiar eg tenkjer mest på Magnar! Ein Radværing som leiar eg har kje høyrt det verre sa Magnar, men då lyt eg også få med Sverre slik er det berre om eg skal vere herre. Og sjølsagt Gerd som skrivar ho har drege tyngste lasset Og så skal me dessutan ha ein diger pengekasse, Den trur eg me lyt få Allis til å passe. Arrangement og turar må jo også nokon leia, Lillian tok på seg det var sporty, må eg seia, her kan ein ikkje vera redd for å arbeida -. Med hjelparar der ingen av dei var fødd i går: Gullbjørg, og så Eli, og Vesle Kari Vår fekk ho eit team som forslår etter det me forstår. Men konkurransar lyt me ha det høyrer også til Til tevlingsleiar spør me Per og høyrer om han vil. Og Per vart glad og svara slik Kan skjøne eg vil det, Med Gerd og Alf i nemnda, så får me det nok te. Som varafolk i styret kom han Otto og så Kalle, Dermed var dei fleste valde Men ikkje enno alle. Ei valnemnd må me også velje, Og desse tre kom med: Gunnar, Alf og Helge. No mangla kun revisor før me gir oss her i kveld Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 2

9 Der føreslår me desse to: Helge og Kjell. Og alle var velviljuge og svara takk og amen På fyrste forsøket, me hadde alle samen. Me får seie at det gjekk mest som ein leik - ingen var bleik og bort seg sneik - -på bowlingspråket kallast slikt for Strike. og gjev ein ikkje fred før kjeglene dett ned - Me kan nok seie om me vil At klubben no var starta, Men lyt ærbødig leggje til når først me er i farta: Om namnet rådde ingen tvil: Åsane Pensjonist Bowlere med stil! Og så tok me ein kvil.! I kvilestunda jobba me den varte vel i måna r tre Og 14 dagar te Det var mykje som sku ordnast med. I februar to-tusen-tre - Den femte var vel jamvel det At noko skulle skje: I møtereferatet heiter det: GENERALFORSMALING Som rimar på betaling Og jamvel på befaling. Det skulle sjølsagt vere FORSAMLING, Men i farten vart det litt famling Fordi at dette rima på gamling Ein trykkleif smeit seg med Ja stundom kan slikt skje, Det var tretti-åtte medlemmer som ivrig stilte opp Dei applauderte styret og tykte det var topp. Og gamleklubben, dei var slettes ikkje lusen - Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 3

10 Ei startgåve me fekk ja, akkurat- ti tusen! Me var heldige og godt fornøgd med Magnar! Og kontingenten den vart sett til hundre kroner året Eit startgebyr vart vedteke, men utan gråt og tåre Ein femtilapp pr snute, i referatet står det. Vedtekter vart fastlagt også, utan skrik og skrål, Med attval på dei alle, var skipinga i mål! Og Formann Magnar reiste seg og takka for tilliten Han sa: No er me komne hit, det var kje lange biten, Men lell eg er litt sliten! No gjeld det at me framover vil stila Og sikta etter målet og ikkje gå til kvila -i Bowlingspråket heiter det: Hald auga fast på pila! og gjev ein ikkje fred før kjeglene dett ned - For talen sin han hausta møtelydens fagnad Ein høg og rungande applaus som ikkje ville tagna: I to-tusen-sju, ein maidag var Harald i slikt kjempeslag og med utruleg glid: Han slo først gode strikar ni Og venta spent på nummer ti. Det og vart strike du store tid! Trehundre, no, det tenkte vi, Men summen vart to-åtti-ni Fordi ei kjegle stod så traust og fast Igjen på første bonuskast. Ein spare til slutt, så var det gjort! Me tykte det var stort. - Rekorden blir kje tatt så fort! Otto, dikta klubbens song, Den har me sunge gong på gong -! Og åra dei har gått slik ein dag for dag i senn Folk har nok vorte eldre, men me kjenner dei igjen. Me her og no vil minnast dei få som har gått bort, Me reiser oss og tenkjer stilt på dei som for så fort. Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 4

11 Til alle har fått sett seg att, eg tek ein liten pause. Idet eg vonar dette ikkje berre vart ein flause Om me ha vore færre - Ja, kanskje 50 berre - Det kunne vorte verre! Me er fornøgd med Sverre Som vart vår neste herre. Men livet, det går vidare, eg kan kje nemna alt. Men litt om klubbens utvikling, det lyt eg få fortalt. For stundom kan slikt skje og gjev ein ikkje fred før alle kjegler er slått ned - I valnemnda sit Holger, Jan og Reidar, dei passar på at tillitsfolk arbeidar og etter friske krefter speidar. I to-tusen-seks sa Magnar takk for seg, Og skiftingar i styret er naturleg, tykkjer eg. Av leiarar som me har hatt, så tel me berre to Til no Og like eins med nestleiar der Gerd no skifta beite, Som før var sekretær, og etter ny me slapp å leite. Det mange var å velja blant så me trong ikkje plundre - Me var jo meir enn 50 i gjennomsnittet 100, Blant dei ein landslagsspelar og ho var ingen pingle, Namnet det var Signe. Ho Signe var så blid og glad, det høvde nokså bra at ho sa ja for henne vil me ha! Det er sunt og bra med litt nytt blod Om me skal få det til å gro - som vara har me Signe nummer to Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 5

12 Kasserarjobben, den krev sitt, d er noko alle veit, Men fordi om Allis ba seg fri, me ikkje kom i beit: To år kassen trygt vart styrt av Arne, Og etter det tre nye år av Bjarne. Og alle åra sidan, som er farne Har Marit teke hand om hjartebarnet. Men jobbar jamt og trutt Har energi som krutt! Om han kan seiast her til slutt: Han er ein kjempegutt! Til hjelp og stønad har han Alf og Per Når noko skjer så er dei der. Som ettersyn så alt blir rett Anders og Egil har det heller lett Når dei blir bedt. Av tevlingsleiarar me har hatt to: Per var god Og fekk det til å gro, Det krev si mann, forstår me jo: Kvar veke øvingsdagar to Og tevlingar i hytt og pine, I eigen klubb, og mot dei hine. Då han vart lei tok Roald over D er guten sin som ikkje sover, Så har me våre arrangement Som styrast skal med sikker hand. Når tida kvar ein gong var inne Til å finne Ny i vervet legg du deg det på minne: - det best kan skjøttast av ei kvinne! Og dyktige var lett å finne: Lillian me har nemnt før, Og sidan Kari, om du spør! Begge rydda farbar vei, Til Agnethe som kom etter dei. Med julebord og turar mange I inn- og utland korte lange Som vår interesse ville fange Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 6

13 Me alle har fått gode minne Frå reisemål dei kunne finne! I nemnda er der inga naud: Der sit Borghild, Mary Ann og Aud. og gjev ein ikkje fred, Og vips då hausten kom var me på nett -det fiksa Steinar lett Som de har sett. Folk vart fornøgde, har eg frett! Og dett var dett. Den same sommar vart me vis At me på grunn av Europris Laut flytta frå vårt Paradis- Bowling i Åsane vart lagt på is I årevis me grubla på Korleis me kunne få På verdsveven å sjå vår eiga heimeside opp og gå. Då me passerte to-tusen-sju, Å du og du: Det var kje til å tru! For over nyttår ell noko seinar Så kom han Steinar. Han var eit funn i rette stund - i grunn! at inga kjegle ramlar ned, og gjev ein ikkje fred, Me testa Sandsli ut på nytt, Dei sette døra litt på glytt Men her var ingen Kjære Mor Ved forhandlingsbord For oss som heldt til lengre nord. Så drog me ut til Loddefjord Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 7

14 Og straks det lydde som eit kor: Me som har så gode vana(r), Me vil kje stå i kø til Fana Dit var lenger enn me ana På Vestkanten er gode bana(r)! I prisen: kaffi og ei løfse Og dermed var det gjort, det grøvste På Vestkanten me trivest bra, Me bowlara At alle kjeglene dett ned og gjev ein ikkje fred I Bergen har me klubbar tre Som konkurrerer litt i ny og ne. Men Pensjonist i namnet, sløyfa me Senior klang betre, tykte me Kvart år i mai, om det høver Då kjempar me som løver-! Til Oslo, Karlstad og til Ålborg Med stundom glede stundom sorg Me heim att kjem til hus og torg. Me har fått høyrt og sett ein masse Og ofte bronse, sylv og gull i lasset - Andre gjorde det så passe. Eitt år vart reisa ganske kort, Me satsa stort og ganske fort Så var det gjort: Me arrangerte Nordisk sjølv Og det vart ikkje bronse, sølv- Men utan tull Me scora gull! Så lenge som me lever Me hugsar Best Games Ever Ja, når me til kvardags strever Me minnest Best Games Ever Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 8

15 og gjev ein ikkje fred før alle kjegler er slått ned, Ti år er gått i venelag Med Strike, og Spare og Renneslag. Me feira kan oss sjølv i dag I festleg lag Langt bort frå kvardags travle jag! Hald fram forutan skrik og skrål: Du får nok strike om du gir tål! Me hevar glaset, seier Skål Så er mitt gode ynske det: at ofte det må skje at alle kjeglene dett ned, og gjev ein fred, Skååålll! Me set oss gjerne høge mål, Me får nok strike om me gir tål! Og er me berre nokså nær: I all fall ventar me ein Spare! Men vert det bom me berre lær I neste kast me betre gjer! Så hender det me treffer midten, Men med litt flaks me unngår splitten! Ein ekstra vakker dag januar SteKy Side: 9

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna.

Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) SCENE II: I Tjuvhøla. SCENE lll: Dina og Anna. Mini-skodespel om Lars Skrefsrud (1840-1910) Kilde: Boka om Lars O. Skrefsrud (Kerap - Jungelfolkets høvding) av Olav Hodne. Innleiing: For 160 år sidan (i 2010, er det 170 år sidan) vart det født ein

Detaljer

Fyriord. Kos dikkon med Hallingljom! Terje Grangård, Leiar. Mimrebilde frå 2009: Hallinglaget i Oslo under Folkemusikk NM på Geilo.

Fyriord. Kos dikkon med Hallingljom! Terje Grangård, Leiar. Mimrebilde frå 2009: Hallinglaget i Oslo under Folkemusikk NM på Geilo. 1/10 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 5 Årsmelding for laget 2009 side 6 Hyttemelding 2009 side 10 Vinterbilder frå Hallingbu side 12 Program for hausten side 13

Detaljer

Organ for Finnøy Kristelege Ungdomslag 06/05

Organ for Finnøy Kristelege Ungdomslag 06/05 Organ for Finnøy Kristelege Ungdomslag 06/05 Side 2 06/05 O haust med din glede Leiar slæsj Andakt Av: Øystein Bergøy Aaah hausten! Nå er endeleg siste softis eten, siste myggstikk har nesten slutta å

Detaljer

Paul Auster. New York-trilogien. Oversatt av Asgjerd Taksdal

Paul Auster. New York-trilogien. Oversatt av Asgjerd Taksdal Paul Auster New York-trilogien Oversatt av Asgjerd Taksdal Tilbakemeldinger vedrørende denne boken kan sendes til ebok@aschehoug.no Originalens tittel: The New York Trilogy Copyright 1985, 1986, 1987 by

Detaljer

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET Fotballavisa Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET 2 Fotballavisa Samla seg saman Unge Stord-spelarar i fokus. Her spring borna mot kameramannen. Innspelinga av musikkvideoen vart ein fest. Om få veker vert

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Møring. Sunn. Portrettet. Nr. 6-2006. Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4. Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s.

Møring. Sunn. Portrettet. Nr. 6-2006. Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4. Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s. Sunn Møring Nr. 6-2006 Ein nevrolog kjem langt med nål og hammar. s. 4 Helse Sunnmøre og AaFK spelar på same lag. s. 8-9 Trim for magemusklane under 20-årsjubileum. s. 14 Portrettet Egil Nordahl har brukt

Detaljer

Kuben i Skårhaug - smykke eller fuglekasse?

Kuben i Skårhaug - smykke eller fuglekasse? PÅSKA 2007 4. årgang Laussal kr. 40,- Kuben i Skårhaug - smykke eller fuglekasse? Side 4-7 H. Sætre Bakeri ei av mange småbedrifter i Uskedalen på 1950- talet. Side 8-10 Historiske band knyter saman Uskedalsverksemder.

Detaljer

BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 2 2OO9. Velkommen. til Varhaugmarken. 5. og 6. iuni. Varhaugsuvenir. Utflytta. Varhauglet. ffi ffi'

BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 2 2OO9. Velkommen. til Varhaugmarken. 5. og 6. iuni. Varhaugsuvenir. Utflytta. Varhauglet. ffi ffi' BLADET FOR BYGDA VÅR. NR. 2 2OO9 Velkommen til Varhaugmarken 5. og 6. iuni Varhaugsuvenir Utflytta Varhauglet.g ffi ffi' ååfi*e$a$*$gmfråfi$åf;$åfi$ue{${åf,fr$ll$$fl}ih*qif;tiiff;3li$*liiiifi}*iit{ltl$iålåi;ieå}ft$*{itåil}$ill$*it$l*ftiifr!xåi$t$*å$fti

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Elles får vi vone på eit brukbart år med mykje god dans og godt spel. Lukke de åt dikka alle, og so sjåast me ratt.

Elles får vi vone på eit brukbart år med mykje god dans og godt spel. Lukke de åt dikka alle, og so sjåast me ratt. 1/09 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 5 Årsmelding for laget 2008 side 7 Bilder frå 2008 side 11 Hyttemelding 2008 side 13 Program for hausten side 15 Hallingspringarkurset

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken.

Vi vil sjølvsagt ikkje avsløre programmet før konserten startar, så du har ikkje noko anna val enn å få med deg konserten dersom du er nyfiken. Årskonsert 31. januar : : Nyhende : Årdalstangen Musikklag Årskonsert 31. januar (2009-01-06) I dag starta dei verkelege førebuingane til korpset sin årskonsert laurdag 31. januar. Vi voner vårt trufaste

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Arne Gjerde. Halsnøy 2014. Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane DEMO

Arne Gjerde. Halsnøy 2014. Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane DEMO Arne Gjerde Halsnøy 2014 Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane Edb-konsulenten 2014 Halsnøy 2014 Glimt frå Halsnøy og Fjelbergøyane 1. opplag 2014 ISBN 978-82-997223-3-9 Edb-konsulenten forlag Gilavegen 15

Detaljer

Eit liv med kaffistover og bondeheimar

Eit liv med kaffistover og bondeheimar SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar 0 1 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar I samtalar med Nils Seland

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 14. OKTOBER 2010. ÅVK sin Stian Bellen har runda Åmdalskeeperen

SYNSTE MØRE TORSDAG 14. OKTOBER 2010. ÅVK sin Stian Bellen har runda Åmdalskeeperen 1 TORSDAG 14 OKTOBER 2010 NR 37 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Fredeleg laksehenting Etter fredspristildelinga har kinesiske styresmakter avlyst samtalar med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen denne veka.

Detaljer

Pilegrimen går ikkje gjennom verda for å oppleve noko nytt. Men for sjølv å bli ny. (Augustin 354-430) 430)

Pilegrimen går ikkje gjennom verda for å oppleve noko nytt. Men for sjølv å bli ny. (Augustin 354-430) 430) Pilegrimen går ikkje gjennom verda for å oppleve noko nytt. Men for sjølv å bli ny. (Augustin 354-430) 430) FREDAG 28 august 2015 var ein ruskete dag i fjellet, regnet sila ned medan deltakarane på Vandring

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

Fyriord. Kos dikkon med Hallingljom! Vyrde Godtfolk.

Fyriord. Kos dikkon med Hallingljom! Vyrde Godtfolk. 2/09 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Hallinglagsnytt side 5 Kongepokal til Hallingdal side 8 CD-utgjevingar side 10 Amerikabesøk side 12 Jubileumsfest 14. november side 14 Program for hausten

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006

ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006 ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKONEN I VEST-TELEMARK FOR 2006 eilever@online.no/mobil 91 11 35 80 Innhald: 1. Oppsummering og utfordringar 2. Arbeidsområde 3. Statistikk 4. Aktivitet 1.OPPSUMMERING OG UTFORDRING

Detaljer

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust.

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust. 2/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Lagdans i Seljord side 5 Hallingbu side 6 BLS saka side 7 CD-plate med Ingebjør Sørbøen side 10 Hallinglagsnytt side 11 Helgekurs i hallingspringar side

Detaljer

Rønnaug Kleiva. Roman

Rønnaug Kleiva. Roman Rønnaug Kleiva ARMENIA, ALBANIA, ARGENTINA Roman Oslo 2012 2012 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8122-7 Om denne boka I denne

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle (2010-01-10) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer