Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo"

Transkript

1 OSLO HØYRES MAGASIN NR 1:2015 Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo Denne lille krabaten i Tøyenbadet vil merke Høyres ambisjoner for Oslo fremover. Han vil bli inspirert til å lære allerede i barnehagen. Det vil gjøre ham klar til å begynne på Europas beste skole. Han skal puste ren luft og kjenne grønt gress under tærne midt i byen. I det nye Tøyenbadet som kommer med byutviklingen på Tøyen og Ensjø, kan han ta enda flere svømmetak. Bli kjent med Oslo Høyres nye bystyrekandidater, side 4 8.

2 Magasinet OSLO nr. 1/2015 Redaktør: Steinar Wulfsberg-Gamre Ansvarlig redaktør: Geir Staib Design: Karoline Angell Fixdal OSLO-logo: Espen Mikkelsen Skribenter: Steinar Wulfsberg-Gamre Morten Bakke Ida Berg-Johnsen Tony Christian Tiller Bjørn Ove Fjellandsbø Ole Michael Bjørndal Forsidebilde: Mimsy Møller / Scanpix Foto av kandidatene: Hans Kristian Thorbjørnsen Trykk: Rolf Ottesen Grafisk produksjon AS Opplag: OSLO e-post: Nettsider: Facebook: MILJØMERKET Det spiller en rolle hvem som styrer Oslo Nylig tok ordfører Fabian Stang imot innbygger nr , samtidig har innbygger nr rukket å bli 17 år. Oslos befolkning har økt med Trondheims størrelse mens Høyre har styrt, og samtidig har vi blitt en bedre by. Det har vi klart uten å bygge i Marka, uten å innføre eiendomsskatt og med lavest gjeld av alle kommunene i landet. Dessuten reiser befolkningen stadig mer med kollektivtrafikken enn med bil, et resultat av bevisst politikk som gjør bymiljøet renere. Det spiller en rolle hvem som styrer. Høyre har gjort Oslo-skolen til Norges beste og vi har som mål å gjøre Oslo-barnehagen like god. Og pilene på meningsmålingene viser rett vei. Vi ligger bedre an nå, fem måneder før valget, enn vi har gjort ved tidligere valgkamper. Velgerne vet at vi er partiet med ambisjoner for Oslo. Velgerkontakt hele året Både nå på vårparten og i valgkampens sluttspurt over sommeren kommer vi i Høyre til å banke på dører i hele byen. Det gjør vi fordi vi ønsker å møte velgerne på hjemmebane, der de kan fortelle oss hva som er deres hjertesaker og hva de mener er utfordringer i hverdagen. Vi politikere skal lytte og ta med oss utfordringene tilbake til rådhuset og Stortinget. En valgseier kommer ikke av seg selv, men sammen skal vi vinne. Nå ligger det uker og måneder foran oss med hardt arbeid. Valgkamp er gøy og slitsomt på en gang, og det er ikke minst givende fordi det avgjør i hvilken retning Oslo skal gå de neste årene. 14. september håper jeg velgerne ser Høyres gode løsninger for fremtidens Oslo. For det spiller en rolle hvem som styrer Oslo. Nikolai Astrup Leder i Oslo Høyre Et tilbakeblikk fra OSLO & VI Magasinet Oslos forgjenger, Oslo & Vi eksisterte i 60 år, fram til I denne utgaven av Ved høstens valg er det 65 kandidater som står på bystyrelisten fra Oslo Høyre. Få full oversikt over kandidatene og lær mer om topp ti Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide vil ha ny storbylegevakt på trekanttomta ved Ullevål. Utdanningsbyråd Anniken Hauglie skal gjøre Oslobarnehagen til en like stor suksess som Osloskolen. 14 Stortingsrepresentant Kristin Vinje har fått ny jobb. Hun slutter ikke på Stortinget av den grunn. 241 Trykksak 681 I juli-utgaven 1977 var det stor glede over et helt nytt sentralbord. Overskriften var: Les også: Les om høydepunktene i bystyreprogrammet, s Hurra! Nytt sentralbord på Høyres Hus! Arbeidsmiljøloven er i endring. Stefan Heggelund forklarer hvorfor, s. 17 Redaksjonen avsluttet 26. mars Side 2 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 3

3 Oslo Høyres bystyrekandidater 2015 #3 Jenny Clemet von Tetzschner, 23 Bydel: St. Hanshaugen Stilling: Student og leder i Oslo Unge Høyre At byen er liten nok til å være lommekjent, men stor nok til å oppdage noe nytt hver dag Skole- og oppvekstpolitikk Jeg er en ung og engasjert jente som ikke er redd for å si det jeg mener. Jeg liker å kjempe for Høyres politikk, og vil jobbe for å synliggjøre denne ved å skrive leserinnlegg og ha medieutspill. Jeg har veldig lyst til å være med på å påvirke politikken i Oslo. I bystyret vil jeg spesielt arbeide for at barn og unge får en god oppvekst i Oslo, at osloskolen blir enda bedre og mer mangfoldig, og for at Oslo skal være en by som gir muligheter til å lykkes uansett hvor man kommer fra. #4 Annelise Høegh, 66 Bydel: Frogner Stilling: Bystyrerepresentant og pensjonist Ordførerkandidat Fabian Stang, 59 Bydel: Frogner Stilling: Ordfører Det beste med Oslo er de som bor her. Jeg slutter aldri å la meg imponere av oslofolks evne til å stille opp for hverandre når vi virkelig trenger hverandre. Også er jeg utrolig stolt av det vi har fått til i Osloskolen. Jeg er genuint opptatt av samfunnet rundt meg og er levende opptatt av politikk. Hvis jeg skal trekke frem ett område må det bli skolepolitikken. For meg starter alt med skole fordi en god skole er nøkkelen som trengs for at flest mulig skal få mulighet til å realisere drømmene sine om å leve gode liv med familie, venner og en spennende jobb. De som vil at jeg skal fortsette som ordfører i Oslo må putte en stemmeseddel med Høyre og mitt navn på i urnen. Blir jeg valgt vil jeg fortsette arbeidet med hver eneste dag å gjøre Oslo til en enda rausere og inkluderende by. Dessuten mener jeg Høyre er best for Oslo fordi vi i større grad enn våre politiske motstandere har respekt for at byens skatteinntekter er skapt av byens innbyggere gjennom hardt arbeid og skal forvaltes med respekt. Blant annet er derfor Høyre i Oslo en garantist mot kommunal eiendomsskatt. Byrådslederkandidat Stian Berger Røsland, 38 Bydel: Vestre Aker Stilling: Byrådsleder Det urbane byliv tett på marka og sjøen, samt Osloskolens evne til å løfte alle elever. Trygg by, klima og miljø, kunnskapspolitikk og byutvikling. Jeg vil at veksten skal bidra til at Oslo blir en enda bedre by for innbyggere, næringsliv og for besøkende. Kommunen skal drives godt og effektivt uten eiendomsskatt. Oslo skal være i forkant på miljø og klima, og en by som andre måler seg mot. Vi skal bygge kunnskap i Osloskolen med tidlig innsats, grunnleggende ferdigheter og åpenhet om resultater. Oslo skal være en trygg by, og sammen med politiet og frivillige organisasjoner skal vi gjøre hovedstaden enda tryggere. Fremtidens Oslo skal bygges videre som en grønn, smart og trygg by. Sjøen, marka og kollektivtransporten som binder byen sammen. Bymiljø, kollektivtransport og skole/utdanning. Fordi jeg har lang og bred erfaring fra politikken både nasjonalt og lokalt. Jeg kjenner byens utfordringer godt og vil bidra til at den positive utviklingen som har gjort Oslo til en ledende miljøby i Europa fortsetter. Jeg har vært med lenge, men er fortsatt like lysten til å stå på for å gjøre hverdagen til Oslofolk bedre. Hvordan vi legger til rette for den store befolkningsveksten, særlig i samarbeid med nabokommunene og statlige myndigheter, opptar meg sterkt og er noe jeg vil være arbeide med de neste årene. #5 Bård Folke Fredriksen, 48 Bydel: Nordre Aker Stilling: Byråd for byutvikling Oslo er storbyen som er sammensatt av mange sjarmerende områder som alle har sine kvaliteter og særegenheter. Helheten og fremtiden, enten det er byutvikling, utdanning og økonomi. Arbeidet med å gjøre Oslo til en enda mer attraktiv by for de som vil bo, leve eller etablere virksomhet her, krever at Høyre fortsatt har lederskapet. Byveksten gir oss masse energi til å løse nye og uløste oppgaver. Jeg vil gjerne være med å bidra til at byveksten skjer med kvalitet, og at Oslo er en konkurransedyktig by der flere kan realisere sine drømmer. Det forutsetter knallharde prioriteringer av infrastruktur, utdanning og tilretteleggelse for et spennende og skapende bymiljø. Side 4 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 5

4 Saida Begum, 27 #6 #9 Bydel: Grünerløkka Stilling: Student Øystein Rikheim Sundelin, 30 Bydel: Nordre Aker Stilling: Leder for Høyres bystyregruppe Mulighetenes by Skole og trygg by Fordi jeg vil være med å styre hvilken retning Oslo skal gå i. Som bystyrerepresentant i denne perioden har jeg blitt godt kjent med arbeidet som gjøres i Oslo, og tilliten som forvaltes gjennom å være folkevalgt. Den erfaringen vil jeg bruke til å jobbe for en barnehage hvor lek og læring går hånd i hånd, en kunnskapsskole som utfordrer og løfter alle elever uavhengig av bakgrunn, og en trygg by med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Mangfoldet. Utdanningsløpet fra barnehage til videregående, bymiljøet og kollektivtrafikken, idretten og kulturen. Byen jeg er født og oppvokst i skal bygges videre til det beste for alle som bor her og kommer hit. Jeg er sulten på å være med videre fordi jeg vet vi har mange viktige (og også noen vanskelige) oppgaver foran oss. Vi skal gå fra å ha Norges beste skole til å ha Europas beste skole. Vi skal bygge ut kollektivtrafikken for alle som skal til og fra jobb, men også for et bedre bymiljø. Dette krever politiske prioriteringer, og de prioriteringene er Høyre og jeg villig til å gjøre. #7 Pia Farstad von Hall, 47 Bydel: Nordstrand Stilling: Fagleder, KS Bedrift #10 Yassine Arakia, 48 Bydel: Alna Stilling: Yrkesfaglærer Nærheten til marka og sjøen - alle som vil kan være aktive og "bruke" byen. Bedre kollektivtilbud, god seniorpolitikk og utvikling av idrettstilbudet i byen Mange i Oslo driver med idrett, men vi har ikke nok idrettshaller til alle som trenger plass. Jeg vil jobbe for flere idrettsanlegg. Det er også viktig å tilrettelegge for sjøidrettene. Oslo er en maritim by og det er en stolt tradisjon vi må ta vare på. Vi blir flere eldre i årene som kommer, da er det viktig å gi de eldre muligheten til å velge omsorgsløsninger selv. Jeg vil være en stemme for denne valgfriheten. I en by i vekst er det et stort behov for økt kapasitet i kollektivtrafikken. Store kollektivprosjekter må settes i gang, blant annet ny T-bane tunnel. Oslo er en åpen og mangfoldig by. Skole og yrkesfag, trygge lokalsamfunn, oppvekst, integrering og byutvikling. Fordi jeg tør å snakke saken til de som føler at de ikke når fram. Ford jeg er en som mener du skal gjøre din plikt og kreve din rett. Fordi jeg har fagerfaring og undervisningserfaring fra det virkelige livet. Med min kunnskap om skoleverket og yrkeslivet tror jeg at jeg kan gjøre en god jobb. Fordi jeg er engasjert og motivert og er klar over ansvaret det er å være folkevalgt. Fordi jeg tror at politikk skal også handle om praktiske løsninger som skal gjøre hverdagslivet til folk flest lettere. #8 Eirik Lae Solberg, 43 Bydel: St.Hanshaugen Stilling: Finansbyråd Menneskene som bor her En god skole, gode oppvekstvillkår, trygge og trivelige bomiljøer, valgfrihet for innbyggerne. Fordi jeg vil arbeide for at Oslo skal være en god by å vokse opp i. Det viktigste jeg kan gjøre som folkevalgt er å tilby de stadig flere barna i Oslo en god skole, en skole som setter dem i stand til å utvikle evnene sine og gir dem det best mulige utgangspunktet i livet. Jeg brenner også for at barn skal vokse opp i en trygg og miljøvennlig by med trivelige bomiljøer og gode idrettsanlegg. Jeg vil også at de som trenger det må få hjelp til å leve av egen inntekt. Oslo må være byen med muligheter for alle. "Jeg slutter aldri å la meg imponere av oslofolks evne til å stille opp for hverandre når vi virkelig trenger hverandre. " Fabian Stang, ordførerkandidat "Det beste med Oslo er det urbane byliv tett på marka og sjøen, samt Osloskolens evne til å løfte alle elever." Stian Berger Røsland, byrådslederkandidat Side 6 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 7

5 Oslo Høyres bystyrekandidater 2015 fortsetter 11. Øystein Eriksen Søreide, Gamle Oslo 12. Ola Kvisgaard, Frogner 13. Grete Horntvedt, Alna 14. Mathilde Tybring-Gjedde, Vestre Aker 15. Elin Horn Galtung, Vestre Aker 16. Geir Kvarme, Frogner 17. James Stove Lorentzen, Vestre Aker 18. Morten Steenstrup, Nordstrand 19. Aksel Fridstrøm, Ullern 20. Hermann Smith-Sivertsen, Ullern 21. Per-Trygve Hoff, Vestre Aker 22. Carl-Henrik Bastiansen, Frogner 23. Kristoffer Gustavsen, Frogner 24. Gulsum Koc, Stovner 25. Maren Malthe-Sørenssen, Vestre Aker 26. Maria K. Göthner, Sagene 27. Carl Oscar Pedersen, Ullern 28. Jon Ole Whist, St.Hanshaugen 29. Hermann Kopp, Frogner 30. Ståle Hagen, Søndre Nordstrand 31. Konrad Janusz Værnes, Alna 32. Ewa Gawecka, Vestre Aker 33. Hege Astrup Sannum, Nordstrand 34. Kjell Omdal Erichsen, Sagene 35. Aga Sadlowska, Gamle Oslo 36. Morten Bakke, Grünerløkka 37. Thordis Widvey Haugen, St.Hanshaugen 38. Thea Kristine Schjerven, Nordstrand 39. Nicolai Øyen Langfeldt, Nordstrand 40. Aslak Aslaksen, Frogner 41. Lars Madsen, Vestre Aker 42. Heidi Fuglesang, Frogner 43. Irma Iversen, St.Hanshaugen 44. John Peter Tollefsen, Vestre Aker 45. Lene Sundfær Haug, Frogner 46. Tony Tiller, Stovner 47. Anita Sundal Skjøstad, Nordstrand 48. Kaia Marie Rosseland, Grünerløkka 49. Knut Falchenberg, Nordstrand 50. Silje Lutro, Alna 51. Kristin Vik, Nordre Aker 52. Kate Hege Nielsen, Nordstrand 53. Øivind A. Tandberg, Nordre Aker 54. Henning Stene, Nordre Aker 55. Aleksandra Witczak Haugstad, Østensjø 56. Mats Kirkebirkeland, Sagene 57. Alice Aarebrodt, Østensjø 58. Tina Alvær, Sagene 59. Talat Mehmood Butt, Søndre Nordstrand 60. Peter Sollie, Grorud 61. Kristin Langeland, St.Hanshaugen 62. Claes Arvidsson, Frogner 63. Jawad Azadmehr, Gamle Oslo 64. Kenneth B. Eriksen, Bjerke 65. Karmjit Grewal, Bjerke Vil bygge ny storbylegevakt på Ullevål Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide vil legge Oslos nye storbylegevakt til «trekanttomta» ved Ullevål sykehus. - Det er den beste løsningen, og gjør at vi kan realisere en storbylegevakt innen en femårsperiode, sier han. Tekst: Ida Berg-Johnsen Illustrasjon: Arkitektfirmaet C.F. Møller Norge AS. Foto: Ratio Arkitekter Oslo bystyre vedtok allerede i 2010 at en ny storbylegevakt skulle legges i tilknytning til et sykehus med akuttkirurgiske funksjoner. Bystyret ba så byrådet legge fram sak om ny storbylegevakt på Ullevål. Kommunen ble imidlertid nødt til å sette prosessen på vent som følge av Oslo Universitetssykehus (OUS) arbeid med Campus Oslo. Dette skapte usikkerhet om fremtidig sykehus-organisering, og dermed også lokalisering av ny storbylegevakt. Kan stille diagnose raskt Oslo kommune ble i februar enig med OUS om å ferdigstille utredning av ny storbylegevakt. Her vil man utrede to lokaliseringer, Ullevål og Gaustad. Søreide har mest tro på Ullevål da det nylig har blitt bygget et helt nytt akuttmottak der. - Med en nærhet til akuttmottak med kirurgiske funksjoner kan helsepersonell raskt stille en diagnose og gi behandling av høy faglig kvalitet til personer med akutt, alvorlig sykdom. En nærhet til sykehus og tilgang til bistand fra spesialister gjør at pasienter i større grad kan bli ferdigvurdert og behandlet uten innleggelse i sykehus. Det vil være en stor fordel for mange pasienter, forteller Søreide. Det området som omtales som «trekanttomta» ligger langs Kirkeveien lengst øst på Ullevålområdet, og anvendes i dag til parkering for ansatte samt kontorlokaler i midlertidig oppsatte brakker ved Ullevål sykehus. - Ny legeveakt på Ullevål vil være den beste løsningen. Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide Side 8 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 9

6 Er du interessert i politikk, samfunn og kultur? - Jeg gleder meg til å møte velgerne i valgkampen for å fortelle om Høyres løsninger. Øystein Sundelin, gruppeleder i bystyret og leder av programkomiteen Da må du lese Minerva. Høyre har ambisjoner for Oslo Minerva er Norges eneste frittstående liberal konservative tidsskrift. Tidsskriftet bidrar til å flytte den politiske debat ten og mediefokuset mot høyre. Det er en viktig arena for debatt internt på høyresiden, og et springbrett for nye stemmer og unge talenter. «Minerva bidrar til å styrke den borgerlig-intellektuelle offentligheten og høyresiden i norsk politikk» Kristin Clemet «En politisk bevegelse trenger selvstendige organer for frimodig tenkning. Det er oppløftende å se de positive bidrag til å dekke slike behov, som Minerva gir» Kåre Willoch Send sms: ABOMA til 2131, eller epost til for å tegne abonnement. Det ferske programmet inneholder kjent Høyrepolitikk som vektlegger valgfrihet og muligheter for den enkelte. Det viser at Oslo Høyre er sulten på å videreutvikle byen og ruste Oslo for fremtidens utfordringer. Vi har pålagt oss selv å tenke nytt og stille krav til oss selv i utformingen av miljøpolitikken, sier Øystein Sundelin, leder av programkomiteen. Tekst: Tony Christian Tiller Foto: Nyebilder.no Grundig prosess Arbeidet med kommunevalgprogrammet er noe av det viktigste Oslo Høyre gjør og en god forankring i partiorganisasjonen har vært viktig for programkomiteen. Sundelin mener at tilbakemeldingene tyder på at medlemmene har vært fornøyd med programprosessen og tror dette er noe av forklaringen på at årsmøtets behandling av programmet også gikk smidig. Underveis har utkastet til program vært ute til høring to ganger og to omfattende spørreundersøkelser har vært gjennomført. Nye tanker om barnehagen Et nytt program må klare balansegangen mellom å ivareta de lange linjene i partiets politikk og svare på samtidens utfordringer. - Vi vil ta erfaringene og metodene som har gjort Oslo-skolen til landets beste og anvende dette i barnehagene der det passer. Fortsatt er det for mange barn i Oslo som ikke kan godt nok norsk til å følge undervisningen når de begynner på skolen. - Vi skal stimulere barns nysgjerrighet og ha et helhetlig pedagogisk opplegg med god kvalitet i alle byens barnehager, sier Sundelin. Offensiv miljøpolitikk Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og den stadig større befolkningen gjør at vi må tenke nytt for å sikre et fortsatt godt bymiljø med grønne byrom, ren luft og miljøvennlig transport. Sundelin viser til at Stortinget har vedtatt ambisiøse klimamål og at storbyene må gjøre sitt for at vi når målene. - Jeg tror folk vil se konkrete tiltak og løsninger, det har vært nok snakk om ambisjoner og målsettinger. Han viser til at Oslo de siste årene har hatt nullvekst i personbiltrafikken til tross for befolkningen øker, og at dette viser at satsingen på en moderne kollektivtrafikk kombinert med bompenger på veiene fungerer. Sundelin mener likevel at nye tiltak som miljødifferensiering der de mest forurensende bilene betaler enda mer i bomringen er nødvendig. Jeg mener vi nå har vedtatt tiltak som er en god blanding av pisk og gulrot som sørger for at vi kan nå de høye målene vi har satt oss for et godt bymiljø, avslutter Sundelin. Side 10 Dersom du i tillegg verver en venn får du 75 kroner rabatt på ditt abonnement! OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 11

7 Fremtidens Oslo er grønnere, smartere og tryggere Oslo Høyre går for seier på valgdagen 14. september rustet med et nytt program som inneholder en offensiv miljøpolitikk og høye ambisjoner for kunnskapsbyen Oslo. Det nye programmet peker ut retningen Høyre ønsker å utvikle byen og skape det gode livet i fremtidens Oslo. Tekst: Tony Christian Tiller Foto: colourbox.com Våre grunnverdier som valgfrihet og ansvar for enkeltindividet er gjenkjennelig i vår politikk for Oslo-skolen, bymiljøet og eldreomsorgen. Vi håper at våre løsninger vil appellere til både gamle og nye velgere og at så mange som mulig vil lese programmet å lære om vår plan for en grønnere, smartere og tryggere by. Kunnskap, bedre miljø og en trygg by er Oslo Høyres viktigste saker i høstens valgkamp. For å skape kunnskapsbyen Oslo må vi gjøre noe for de mange barna som mangler språkkunnskaper til å følge undervisningen når de begynner på skolen. Vi må gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen for å bevare et godt bymiljø. Trygghet er grunnleggende for et godt liv i storbyen og vi skal derfor styrke det forebyggende arbeidet og stiller krav til staten om et synlig og tilstedeværende politi i hele byen. Vår ambisjon er at vår skole skal være Europas beste, hvor alle elever får undervisning og utfordringer etter sitt faglige nivå. Osloskolen skal tiltrekke seg de beste lærerne og belønne disse med resultat- og prestasjonsbaserte lønninger. Vi skal gjennomføre et krafttak for å løfte statusen på yrkesfagene og redusere frafallet i skolen. Vi foreslår derfor en mer yrkesrettet undervisning, utveksling mellom skole og næringsliv og flære lærlingeplasser i kommunens virksomheter for å sikre at flere fullfører skoleløpet. Forutsetningene for en god skolegang begynner i barnehagen og vi skal sørge for at barnehagene er et sted for læring i tillegg til å tilby lek og omsorg. Vi vil derfor ha ferdighetsmål i norsk i barnehagen slik at vi er sikre på at alle barn kan godt nok norsk til å følge undervisningen når de begynner i skolen. Verdens mest miljøvennlige storby Oslo Høyre mener at Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby og at vi har forutsetningene for å bli det. Våre viktigste tiltak for å klare dette er å bygge ut kollektivtrafikken, gjøre det enklere å gå eller sykle, bygge nye boliger i nærheten av kollektivknutepunkt og redusere tungtransporten som forurenser byluften. Vi skal få på plass nye trikker, gjøre bussene klimanøytrale og starte byggingen av bane til Fornebu og Ahus så raskt som mulig. Vi vil ha miljødifferensiering i bomringen som innebærer at de mest forurensende bilene skal betale mer enn miljøvennlige biler som elektriske- og hybridbiler. I fremtidens Oslo kommer vi til å bo tettere og bygge høyere samtidig som vi skal ta vare på de særpregede småhusområdene vi har. Vi mener at det å ta vare på byens parker og grøntområder vil være viktigere enn noen gang slik at alle har mulighet til mosjon og rekreasjon. Marka skal fortsatt ha et sterkt vern, men vi vil legge til rette for nye aktiviteter i randsonen som eksempelvis skating, klatring og sykling som kan gjøre at nye grupper av befolkningen også tar marka i bruk. Oslo Høyre er garantisten for en fornuftig utvikling av den blågrønne byen mellom marka og fjorden. av byen er lovløse der det for eksempel foregår åpenlys narkotikaomsetning. Vi forventer derfor at statens bevilgninger til politiet gjenspeiler Oslos utfordringer som landets eneste virkelige storby. En trygg oppvekst for barn og unge er kanskje det viktigste enkeltstående kriminalitetsforebyggende arbeidet vi gjør. Oslo Høyre vil derfor fortsette det gode samarbeidet med frivilligheten over hele byen, enten det er idrettslag eller kulturtilbud som engasjerer ungdom på fritiden eller Natteravnene som passer på ute om kvelden. Vi tror at bedre samarbeid mellom skole, barnevern, helsetjeneste og politi kan utgjøre en stor forskjell. Vi vet at forsøpling, hærverk og dårlig belysning skaper utrygghet og kan gjøre at folk holder seg unna visse områder av byen noe som igjen fører til at kriminalitet lettere kan foregå. Vi mener derfor at det er viktig å slå hardt ned på forsøpling, tagging og hærverk og stille krav til gårdeiere og kommunens egne virksomheter om å holde orden på sin eiendom. Vi mener at en lys og ren by er en tryggere by og vil styrke innsatsen på dette området. Hele Oslo Høyres program finner du på Oslo Høyres nettsider: Vi vil ha behovsprøvd gratis kjernetid i barnehagen i hele byen slik at flere av de mest utsatte barna får nødvendig stimulans i Trygghet i hverdagen Kunnskap og læring hele livet norsk språk. Vår plan for barnehagene innebærer en satsing på Oslo er en trygg by og slik skal det fortsatt være. Målrettet Oslo Høyre er byens kunnskapsparti og det skal vi fortsatt være. de ansatte med lederutdanning for styrere og mellomledere og forebyggende arbeid kombinert med et synlig politi som Osloskolen er et kvalitetsbegrep og vi er stolte over at vi har introduksjonskurs for alle nyansatte. er der nå vi trenger det er en forutsetning for en storby der en skole som løfter alle elever, uavhengig av sosial bakgrunn. alle føler seg trygge. Oslo Høyre vil ikke godta at områder Side 12 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 13

8 Vi har like store ambisjoner for barnehagebarna som for skolebarna Oslo har landets beste fylkesvise resultater med landets mest krevende elevflokk. Osloskolen er et sterkt varemerke som flere kommuner besøker for å få inspirasjon og motivasjon. Byrådet tar nå det beste fra Osloskolen med i arbeidet for å gjøre Oslobarnehagen til Norges beste. Tekst: Morten Bakke Foto: Omsorgsbygg/Marte Svenneby, Colourbox.com - Mitt mål er at alle barn i Oslo skal kunne norsk og være bedre forberedt til skolestart, sier skole- og barnehagebyråd Anniken Hauglie. Her sammen med barn og voksne fra åpningen av Ullern barnehage i mars etter at den hadde blitt rehabilitert. Kan du nevne de tre viktigste grepene som er gjort i Osloskolen som du ønsker å ta med deg videre i dette arbeidet? - Vi har klare mål og forventninger. Skolen skal være tett på hver enkelt elev og ha åpenhet om resultatene. Det har gjort Osloskolen til landets beste skole. Disse suksesskriteriene tar vi med oss inn i Oslobarnehagen for å gjøre den til Norges beste, sier skole- og barnehagebyråd Anniken Hauglie. Hva var utgangspunktet for Osloskolen og hvordan er det nå? - Da vi startet arbeidet med å gjøre Osloskolen til landets beste visste vi for lite om kvalitet og innhold i skolen, resultatene for den enkelte skole var ikke tilgjengelige og læringsutbyttet for den enkelte elev var ukjent. Det er nå blitt åpenhet om resultatene i Osloskolen og debatten dreier seg nå om hva som skjer i klasserommet. Systematisk kartlegging gjør at vi har en god oversikt over utviklingen til den enkelte elev og vi kan sette inn hjelp raskt om det trengs, sier Hauglie. Du har store ambisjoner for Oslobarnehagen. Hvilket mål vil du trekke frem som det viktigste? - Mitt mål er at alle barn i Oslo skal kunne norsk og være bedre forberedt til skolestart. Vi skal utarbeide mål for hvilke ferdigheter barnehagebarna trenger når de starter på skolen. - Hvis de har gått i barnehage fra ett- to- eller treårsalderen frem til en er seks, bør barna kunne norsk godt nok til å følge vanlig undervisning når de begynner på skolen. Vi vil også ha sosiale ferdighetsmål, som å kle av og på seg og vente på tur. Det handler om å forberede barna på det som kommer og gjøre overgangen til skole enklere, sier byråden. Hvorfor er det så viktig at barna kan norsk når de starter på skolen? - Fordi høsten 2014 startet 1700 barn i førsteklasse uten å kunne tilstrekkelig norsk til å følge ordinær undervisning. Mange av disse har gått flere år i barnehage, noen opp til 5 år uten at barnehagen har meldt fra til skolen om språklig bekymring. Vi skal sørge for at overgangen mellom barnehage og skole blir like sømløs som overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen for å tidlig fange opp barn som trenger ekstra hjelp, sier Hauglie. Hvordan står det til i Oslobarnehagen i dag? - Brukerundersøkelsen viser at foreldrene blir mer og mer fornøyd med våre barnehager og det er veldig bra. Samtidig viser undersøkelsen at det er forskjeller i foresattes tilfredshet både mellom bydelene og mellom barnehager i samme bydel. Det er også for stor variasjon i kvalitet på barnehagene. Fremover nå skal vi jobbe for å utjevne kvalitetsforskjellene mellom barnehagene. Alle barn har rett til å gå i en trygg og god barnehage, sier Anniken Hauglie. I dag er det full åpenhet om Osloskolens resultater, som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Hvordan blir dette for Oslobarnehagen? - Jeg vil at mer informasjon om våre barnehager skal gjøres tilgjengelig. I løpet av våren 2015 legger vi frem en melding for Oslobarnehagen som viser kvaliteten på tilbudet og hvilke mål og prioriteringer som gjelder. Som i Osloskolen ønsker vi at Oslobarnehagen skal ha åpenhet slik at vi får en debatt om innhold og kvalitet og ikke bare antall plasser, sier Hauglie. Hva gjøres fremover for å gjøre Oslobarnehagen til Norges beste? - Vi gjør en rekke grep fremover. De neste fire årene skal vi bruke 225 mill kr på kvalitetsarbeid i Oslobarnehagen. Det skal bli mer bruk av digitale verktøy i barnehagen og en enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte. Vi skal utdanne flere barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Vi skal lage en pakke for å sikre at de beste pedagogene blir ansatt i de mest krevende barnehagene. Dette har vi gode erfaringer fra Osloskolen på. Vi skal også etablere en mellomlederutdanning for å styrke kompetansen til pedagogisk leder i barnehagen, sier Hauglie. Det er en stor andel assistenter som jobber i barnehagen, hvordan vil de merke satsingen? - Våre assistenter skal lære mer. Alle nyansatte assistenter skal gjennom et introduksjonskurs slik vi tilbyr nyansatte i Osloskolen. Andelen fagarbeidere i barnehagene skal økes ved å ta inn flere lærlinger, og la assistenter få ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen, sier byråd Hauglie. Språkarbeid i barnehagen er viktig for å lære barna norsk, kan du si mer om det som gjøres her? - Våre ansatte skal være dyktige på å jobbe med språk med barna. I 2014 og 2015 kurses 4000 barnehageansatte innen språkkartleggingsverktøy og hvordan jobbe med språkutvikling i barnehagen. Opplæringen øker bevisstheten og kompetansen på hvordan jobbe med språk i barnehagen og hvordan en skal finne de som trenger ekstra hjelp og støtte slik at flere barn får et bedre utgangspunkt, sier Hauglie. Kan en med rette si at du har like store ambisjoner for barnehagebarna som for skolebarna? - Ja, det handler om å gjøre barna best mulig rustet til å møte fremtiden. Side 14 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 15

9 Lokaler med fantastisk utsikt - sentralt i Oslo Høyres Hus Konferanse- & Selskapslokaler er stedet for deg som ønsker konferanse- eller selskapslokale med topp moderne fasiliteter, rammet inn i klassisk, smakfull arkitektur. Vis-a-vis Nationaltheatret, med Theatercaféen og Continental som nærmeste naboer, er vi sentralt plassert. Vi kan tilby deg nydelige, lyse og nyoppussede lokaler, med god utsikt over Studenterlunden. Vi har kapasitet for inntil 330 gjester. Velkommen til en god konferanseopplevelse på Høyres Hus. Endringer for et moderne arbeidsliv Regjeringen moderniserer arbeidsmiljøloven. Det skaper debatt, men den tar vår mann i Stortingskomiteen på strak arm. Vi skal gjøre lettere å bestemme over egen arbeidstid og turnus, vi hever aldersgrensen til 72 år og senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet, sier Stefan Heggelund. Tekst: Ole Michael Bjørndal Foto: Nina Hansen/Dagbladet Hvorfor gjør dere endringer i arbeidsmiljøloven? - Fordi arbeidsmarkedet står overfor noen utfordringer som ser annerledes ut enn de gjorde da loven ble vedtatt i Og arbeidsmarkedet ser helt annerledes ut flere kvinner er i arbeid i dag enn da loven ble vedtatt. Forholdet mellom ulike næringer er annerledes og utdanningsnivået er høyere. I tillegg lever vi annerledes enn man gjorde på 70-tallet. Vi har foreslått moderate justeringer som tilpasser arbeidsmiljøloven til dagens situasjon, sier Heggelund. Kan du oppsummere endringene? - Man får mer makt lokalt til å bestemme over sin egen arbeidstid og egen turnus. Det blir enklere for lokale tillitsvalgte å avtale arbeidstiden uten at de må sende søknad til Youngstorget først. Vi legger til rette for at flere kan stå lenger i arbeid, ved å motvirke diskrimineringen mange eldre møter på jobb. Derfor hever vi aldersgrensene i loven. I tillegg senker vi tersklene til arbeidslivet, slik at det skal bli lettere for folk som står utenfor å få en fot innenfor. Ca i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi gjør det lettere å få vist seg frem for en arbeidsgiver. Og dette er bare noen av endringene, én ting som ikke har fått så mye oppmerksomhet er at det også blir enklere å være varsler, sier Stefan. Men hvorfor er det så mange reaksjoner? - Det er riktig at ikke alle er enig med oss. Enkelte er uenige i alle endringene, andre er uenige i noen av endringene. Bildet er mer sammensatt enn det man kan få inntrykk av. Det er også mange som støtter oss, og som er glade for at endringene nå kommer, sier han. Vil arbeidslivet se helt annerledes ut med endringene? - Nei. I Norge har vi et trygt og godt arbeidsliv. Nordmenn trives på jobb. Samtidig er det nødvendig å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt. La meg ta noen eksempler. For noen år siden brøt Trondheim kommune arbeidsmiljøloven over ganger. Samme år brøt Helse Sør-Øst loven ganger. En enhetsleder på Oslo universitetssykehus har sagt at det ikke er mulig for ham å ivareta pasientsikkerhet uten å bryte loven flere tusen ganger i året. Når store, offentlige og seriøse arbeidsgivere ikke klarer å følge loven for å gi pasientene de tjenestene man har krav på, forteller det oss om en lov som ikke er tilpasset Poenget er at slike turnusutfordringer vet man hvordan man kan løse lokalt. Vi legger opp til at det skal bli lettere å gjøre det, sier stortingsrepresentant Heggelund. Er det sant at man bryter arbeidsmiljøloven hvis man sender en mail på kvelden etter at ungene har lagt seg? - I prinsippet ja, hvis man ikke har en særlig uavhengig stilling Det er et typisk eksempel på noe man kan rydde opp i nå, avslutter han. Side 16 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 17

10 Sommerskolen Oslo Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever som går på skole og/eller bor i Oslo. Kursene tilbys i uke 26, 27, 32 og 33 på 37 kurssteder over hele byen. Hvert kurs varer fra mandag til fredag i en uke. Kristin tar sommerjobb som mattelærer Sommerskolen Oslo er en læringsarena både for elever som ønsker faglige utfordringer og for elever som vil øve mer på grunnleggende ferdigheter. Alle kursene er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag. Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø. - Jeg gleder meg veldig! I år vet jeg hva jeg går til siden jeg var så heldig å få undervise i matte på Sommerskolen i Oslo i fjor også, det var kjempegøy, sier stortingsrepresentant og tidligere forsker, Kristin Vinje. Hun skal holde oppfriskningskurs i matte for 15- og16-åringer som ønsker å bruke deler av sommerferien til å lære seg å regne bedre. Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag og ukentlig kulturaktivitet eller utflukt kursplasser har svømmeopplæring som fysisk aktivitet. Kilde: Utdanningsetaten, Oslo kommune Tekst: Steinar Wulfsberg-Gamre Foto: Rolf Øhman/Scanpix Er det noe Kristin brenner for så er det å styrke realfagenes posisjon i samfunnet. - Hverdagen er full av tall og beregninger, og selv om det meste av beregningene foregår inne i datamaskiner er det viktig for alle å ha tallforståelse og ferdigheter som gjør det mulig å utføre enkle regnestykker, mener Kristin. Mestre matematikken Kristin ønsker å vise hva matematikken kan brukes til, både i hverdagen og for dem som ønsker å studere videre. - Det finnes et hav av jobbmuligheter hvis du velger realfag, og det blir ikke mindre aktuelt i fremtiden, sier matematikkentusiasten. Selv om Vinje er opptatt av at elever skal vite om jobbmulighetene, synes hun det er vel så viktig ta vare på læringsgleden. - På sommerskolen legger vi vekt på å ha det gøy. Vi kombinerer undervisning, praktiske øvelser, utflukter og lek gjennom hele dagen. Elevene som kommer er motiverte, og det må vi ta vare på. Vi skal prøve å gi elevene opplevelsen av å mestre matematikken, sier Kristin engasjert. Nye venner I fjor valgte osloelever å bruke deler av sommerferien sin for å lære mer. Sommerskolen i Oslo er blitt en institusjon en læringsarena både for elever som ønsker faglige utfordringer og for elever som vil øve mer på grunnleggende ferdigheter. - Denne sommerjobben gir meg som stortingspolitiker en glimrende anledning til å bli mer kjent med skolehverdagen, samtidig som jeg får satt matematikk og realfag nok en gang på dagsorden. I Oslo kan man altså bruke noe av sommerferien sin til å bli bedre rent faglig, kombinert med fysiske aktiviteter som svømming eller revy samtidig som man kan få nye venner fra andre skoler i hele byen. Celebert besøk Da Kristin underviste i fjor var det godt besøkt, noe hun tror kan gjentas i år også. - I fjor fikk klassen besøk av både Fabian og Erna, og jeg lurer på om vi ikke skulle invitere selveste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i år ingen har vondt av en oppfriskning av sine mattekunnskaper, sier Vinje med et lurt smil. Kristin Vinje Kristin sitter i Kirke, Undervisning og Forsknings-komiteen på Stortinget for Høyre med ansvar for utdanning og forskning. Kristin er nestleder i Oslo Høyre. Hun har en doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo, som også innebærer full undervisningskompetanse i kjemi, matte og fysikk. Hun er tidligere finansbyråd i Oslo Side 18 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 19

11 vil du ha fabian som ordfører må du stemme høyre twitter.com/fabianstang

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE?

Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Byrådets forslag til budsjett 2018 HVA ER NYTT, HVA ER LIKT SOM FØR OG HVA BETYR DET FOR DEG OG DIN SKOLE? Dette skal vi gjennom Hovedtrekk politisk Hovedtrekk økonomisk Økonomi for skolesektoren Utdanningsforbundet

Detaljer

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016

Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets Januar 2016 Evalueringsrapport Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Januar 2016 Formål med dokumentet: Som grunnlag for eget arbeid med ny strategisk plan, og behandling på kretstinget i juni 2016 er det

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for Utdanningsforbundet Oslo 12. mai 2011 Sissel.dahl.low@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

Aktuelle saker Valg 2017 Budsjett

Aktuelle saker Valg 2017 Budsjett Aktuelle saker Valg 2017 Budsjett Valg 2017 Utdanningsforbundet vil fokusere på to hovedsaker opp mot Stortingsvalget i 2017: 1. Lærertetthet i barnehage og skole - 50 % barnehagelærere i barnehagene -

Detaljer

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor

Drammensskolen. Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Drammensskolen 1 Vi traff blink - her blir profesjonelle lærere tatt på alvor Hvorfor søke Drammen? Vi har høye ambisjoner og vil skape Tore Isaksen 2 utdanningsdirektør Norges beste skole Vi har en konkret

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Budsjett 2017 Bydelslagsseminar

Budsjett 2017 Bydelslagsseminar Budsjett 2017 Bydelslagsseminar Visjon Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap: «I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn!

Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samarbeid skole kulturskole Det skal en landsby til for å oppdra et barn! Samhandling om oppvekst: Plattform for oppvekst Barnehage, grunnskole og kulturskole Flerkultur Inkludering Lederforankring Berit

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid

EN INFILL BOLIG. Diplom NTNU 2014 Forarbeid EN INFILL BOLIG Diplom NTNU 2014 Forarbeid vår 2014 et diplomprosjekt av Kjersti Lindheim veileder Torbjørn Tryti INNHOLDSFORTEGNELSE Problemstilling 4 Bakgrunn 6 Sted Tomt Situasjon 8 Bruker 20 Romprogram

Detaljer

Studiespesialisering. Også med realfag fra høsten 2015

Studiespesialisering. Også med realfag fra høsten 2015 Studiespesialisering Også med realfag fra høsten 2015 Fotografer: Sidsel Jørgensen, Øystein Båsland, Ann Cathrin Langfeldt, Linda Jacobsen, Synnøve Stokkeland, Tanya Birkeland, Michael Rue, Philip Andre

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god?

Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god? Hva kreves av læreren for at skolen og barnehagen skal bli god? Høyskolen i Nesna, 9.april 2013 Elisabeth Aspaker, Høyres utdanningspolitiske talskvinne Kunnskap i skolen Vi jobber for et samfunn med muligheter

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet

Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene - Bærekraftig utvikling i læreplanene 16.9.2016 Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet Fornyelse av læreplanene fornyelse av læreplanen i naturfag Innføre bærekraftig utvikling

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING

MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING MOTIVERENDE INTERVJU OG ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING Trondheim 10. mai 2012 ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort

Detaljer

Driftsstyremøte

Driftsstyremøte Driftsstyremøte 18.1.2018 Agenda Konstituering av nytt DS og ny leder Velkommen! Regnskap 2017 Skole AKS Budsjett 2018 Skole AKS Strategisk plan 2018 Regnskap 2017 (skole) Opprinnelig budsjett kr. 82 475

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Stovner skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Stovner skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE

Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE SKOLE DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Bystyrekomite oppvekst og utdanning Møtedato: 02.06.2015 Sak: 22/15 Arkivsak: 14/12152 Tittel: SAKSPROTOKOLL - VERSJON 2.0 AV NORGES BESTE BARNEHAGE OG NORGES BESTE

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Linderud skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Linderud skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer