Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo"

Transkript

1 OSLO HØYRES MAGASIN NR 1:2015 Oslo Høyres nye bystyreprogram: Fremtidens Oslo Denne lille krabaten i Tøyenbadet vil merke Høyres ambisjoner for Oslo fremover. Han vil bli inspirert til å lære allerede i barnehagen. Det vil gjøre ham klar til å begynne på Europas beste skole. Han skal puste ren luft og kjenne grønt gress under tærne midt i byen. I det nye Tøyenbadet som kommer med byutviklingen på Tøyen og Ensjø, kan han ta enda flere svømmetak. Bli kjent med Oslo Høyres nye bystyrekandidater, side 4 8.

2 Magasinet OSLO nr. 1/2015 Redaktør: Steinar Wulfsberg-Gamre Ansvarlig redaktør: Geir Staib Design: Karoline Angell Fixdal OSLO-logo: Espen Mikkelsen Skribenter: Steinar Wulfsberg-Gamre Morten Bakke Ida Berg-Johnsen Tony Christian Tiller Bjørn Ove Fjellandsbø Ole Michael Bjørndal Forsidebilde: Mimsy Møller / Scanpix Foto av kandidatene: Hans Kristian Thorbjørnsen Trykk: Rolf Ottesen Grafisk produksjon AS Opplag: OSLO e-post: Nettsider: Facebook: MILJØMERKET Det spiller en rolle hvem som styrer Oslo Nylig tok ordfører Fabian Stang imot innbygger nr , samtidig har innbygger nr rukket å bli 17 år. Oslos befolkning har økt med Trondheims størrelse mens Høyre har styrt, og samtidig har vi blitt en bedre by. Det har vi klart uten å bygge i Marka, uten å innføre eiendomsskatt og med lavest gjeld av alle kommunene i landet. Dessuten reiser befolkningen stadig mer med kollektivtrafikken enn med bil, et resultat av bevisst politikk som gjør bymiljøet renere. Det spiller en rolle hvem som styrer. Høyre har gjort Oslo-skolen til Norges beste og vi har som mål å gjøre Oslo-barnehagen like god. Og pilene på meningsmålingene viser rett vei. Vi ligger bedre an nå, fem måneder før valget, enn vi har gjort ved tidligere valgkamper. Velgerne vet at vi er partiet med ambisjoner for Oslo. Velgerkontakt hele året Både nå på vårparten og i valgkampens sluttspurt over sommeren kommer vi i Høyre til å banke på dører i hele byen. Det gjør vi fordi vi ønsker å møte velgerne på hjemmebane, der de kan fortelle oss hva som er deres hjertesaker og hva de mener er utfordringer i hverdagen. Vi politikere skal lytte og ta med oss utfordringene tilbake til rådhuset og Stortinget. En valgseier kommer ikke av seg selv, men sammen skal vi vinne. Nå ligger det uker og måneder foran oss med hardt arbeid. Valgkamp er gøy og slitsomt på en gang, og det er ikke minst givende fordi det avgjør i hvilken retning Oslo skal gå de neste årene. 14. september håper jeg velgerne ser Høyres gode løsninger for fremtidens Oslo. For det spiller en rolle hvem som styrer Oslo. Nikolai Astrup Leder i Oslo Høyre Et tilbakeblikk fra OSLO & VI Magasinet Oslos forgjenger, Oslo & Vi eksisterte i 60 år, fram til I denne utgaven av Ved høstens valg er det 65 kandidater som står på bystyrelisten fra Oslo Høyre. Få full oversikt over kandidatene og lær mer om topp ti Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide vil ha ny storbylegevakt på trekanttomta ved Ullevål. Utdanningsbyråd Anniken Hauglie skal gjøre Oslobarnehagen til en like stor suksess som Osloskolen. 14 Stortingsrepresentant Kristin Vinje har fått ny jobb. Hun slutter ikke på Stortinget av den grunn. 241 Trykksak 681 I juli-utgaven 1977 var det stor glede over et helt nytt sentralbord. Overskriften var: Les også: Les om høydepunktene i bystyreprogrammet, s Hurra! Nytt sentralbord på Høyres Hus! Arbeidsmiljøloven er i endring. Stefan Heggelund forklarer hvorfor, s. 17 Redaksjonen avsluttet 26. mars Side 2 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 3

3 Oslo Høyres bystyrekandidater 2015 #3 Jenny Clemet von Tetzschner, 23 Bydel: St. Hanshaugen Stilling: Student og leder i Oslo Unge Høyre At byen er liten nok til å være lommekjent, men stor nok til å oppdage noe nytt hver dag Skole- og oppvekstpolitikk Jeg er en ung og engasjert jente som ikke er redd for å si det jeg mener. Jeg liker å kjempe for Høyres politikk, og vil jobbe for å synliggjøre denne ved å skrive leserinnlegg og ha medieutspill. Jeg har veldig lyst til å være med på å påvirke politikken i Oslo. I bystyret vil jeg spesielt arbeide for at barn og unge får en god oppvekst i Oslo, at osloskolen blir enda bedre og mer mangfoldig, og for at Oslo skal være en by som gir muligheter til å lykkes uansett hvor man kommer fra. #4 Annelise Høegh, 66 Bydel: Frogner Stilling: Bystyrerepresentant og pensjonist Ordførerkandidat Fabian Stang, 59 Bydel: Frogner Stilling: Ordfører Det beste med Oslo er de som bor her. Jeg slutter aldri å la meg imponere av oslofolks evne til å stille opp for hverandre når vi virkelig trenger hverandre. Også er jeg utrolig stolt av det vi har fått til i Osloskolen. Jeg er genuint opptatt av samfunnet rundt meg og er levende opptatt av politikk. Hvis jeg skal trekke frem ett område må det bli skolepolitikken. For meg starter alt med skole fordi en god skole er nøkkelen som trengs for at flest mulig skal få mulighet til å realisere drømmene sine om å leve gode liv med familie, venner og en spennende jobb. De som vil at jeg skal fortsette som ordfører i Oslo må putte en stemmeseddel med Høyre og mitt navn på i urnen. Blir jeg valgt vil jeg fortsette arbeidet med hver eneste dag å gjøre Oslo til en enda rausere og inkluderende by. Dessuten mener jeg Høyre er best for Oslo fordi vi i større grad enn våre politiske motstandere har respekt for at byens skatteinntekter er skapt av byens innbyggere gjennom hardt arbeid og skal forvaltes med respekt. Blant annet er derfor Høyre i Oslo en garantist mot kommunal eiendomsskatt. Byrådslederkandidat Stian Berger Røsland, 38 Bydel: Vestre Aker Stilling: Byrådsleder Det urbane byliv tett på marka og sjøen, samt Osloskolens evne til å løfte alle elever. Trygg by, klima og miljø, kunnskapspolitikk og byutvikling. Jeg vil at veksten skal bidra til at Oslo blir en enda bedre by for innbyggere, næringsliv og for besøkende. Kommunen skal drives godt og effektivt uten eiendomsskatt. Oslo skal være i forkant på miljø og klima, og en by som andre måler seg mot. Vi skal bygge kunnskap i Osloskolen med tidlig innsats, grunnleggende ferdigheter og åpenhet om resultater. Oslo skal være en trygg by, og sammen med politiet og frivillige organisasjoner skal vi gjøre hovedstaden enda tryggere. Fremtidens Oslo skal bygges videre som en grønn, smart og trygg by. Sjøen, marka og kollektivtransporten som binder byen sammen. Bymiljø, kollektivtransport og skole/utdanning. Fordi jeg har lang og bred erfaring fra politikken både nasjonalt og lokalt. Jeg kjenner byens utfordringer godt og vil bidra til at den positive utviklingen som har gjort Oslo til en ledende miljøby i Europa fortsetter. Jeg har vært med lenge, men er fortsatt like lysten til å stå på for å gjøre hverdagen til Oslofolk bedre. Hvordan vi legger til rette for den store befolkningsveksten, særlig i samarbeid med nabokommunene og statlige myndigheter, opptar meg sterkt og er noe jeg vil være arbeide med de neste årene. #5 Bård Folke Fredriksen, 48 Bydel: Nordre Aker Stilling: Byråd for byutvikling Oslo er storbyen som er sammensatt av mange sjarmerende områder som alle har sine kvaliteter og særegenheter. Helheten og fremtiden, enten det er byutvikling, utdanning og økonomi. Arbeidet med å gjøre Oslo til en enda mer attraktiv by for de som vil bo, leve eller etablere virksomhet her, krever at Høyre fortsatt har lederskapet. Byveksten gir oss masse energi til å løse nye og uløste oppgaver. Jeg vil gjerne være med å bidra til at byveksten skjer med kvalitet, og at Oslo er en konkurransedyktig by der flere kan realisere sine drømmer. Det forutsetter knallharde prioriteringer av infrastruktur, utdanning og tilretteleggelse for et spennende og skapende bymiljø. Side 4 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 5

4 Saida Begum, 27 #6 #9 Bydel: Grünerløkka Stilling: Student Øystein Rikheim Sundelin, 30 Bydel: Nordre Aker Stilling: Leder for Høyres bystyregruppe Mulighetenes by Skole og trygg by Fordi jeg vil være med å styre hvilken retning Oslo skal gå i. Som bystyrerepresentant i denne perioden har jeg blitt godt kjent med arbeidet som gjøres i Oslo, og tilliten som forvaltes gjennom å være folkevalgt. Den erfaringen vil jeg bruke til å jobbe for en barnehage hvor lek og læring går hånd i hånd, en kunnskapsskole som utfordrer og løfter alle elever uavhengig av bakgrunn, og en trygg by med gode oppvekstvilkår for barn og unge. Mangfoldet. Utdanningsløpet fra barnehage til videregående, bymiljøet og kollektivtrafikken, idretten og kulturen. Byen jeg er født og oppvokst i skal bygges videre til det beste for alle som bor her og kommer hit. Jeg er sulten på å være med videre fordi jeg vet vi har mange viktige (og også noen vanskelige) oppgaver foran oss. Vi skal gå fra å ha Norges beste skole til å ha Europas beste skole. Vi skal bygge ut kollektivtrafikken for alle som skal til og fra jobb, men også for et bedre bymiljø. Dette krever politiske prioriteringer, og de prioriteringene er Høyre og jeg villig til å gjøre. #7 Pia Farstad von Hall, 47 Bydel: Nordstrand Stilling: Fagleder, KS Bedrift #10 Yassine Arakia, 48 Bydel: Alna Stilling: Yrkesfaglærer Nærheten til marka og sjøen - alle som vil kan være aktive og "bruke" byen. Bedre kollektivtilbud, god seniorpolitikk og utvikling av idrettstilbudet i byen Mange i Oslo driver med idrett, men vi har ikke nok idrettshaller til alle som trenger plass. Jeg vil jobbe for flere idrettsanlegg. Det er også viktig å tilrettelegge for sjøidrettene. Oslo er en maritim by og det er en stolt tradisjon vi må ta vare på. Vi blir flere eldre i årene som kommer, da er det viktig å gi de eldre muligheten til å velge omsorgsløsninger selv. Jeg vil være en stemme for denne valgfriheten. I en by i vekst er det et stort behov for økt kapasitet i kollektivtrafikken. Store kollektivprosjekter må settes i gang, blant annet ny T-bane tunnel. Oslo er en åpen og mangfoldig by. Skole og yrkesfag, trygge lokalsamfunn, oppvekst, integrering og byutvikling. Fordi jeg tør å snakke saken til de som føler at de ikke når fram. Ford jeg er en som mener du skal gjøre din plikt og kreve din rett. Fordi jeg har fagerfaring og undervisningserfaring fra det virkelige livet. Med min kunnskap om skoleverket og yrkeslivet tror jeg at jeg kan gjøre en god jobb. Fordi jeg er engasjert og motivert og er klar over ansvaret det er å være folkevalgt. Fordi jeg tror at politikk skal også handle om praktiske løsninger som skal gjøre hverdagslivet til folk flest lettere. #8 Eirik Lae Solberg, 43 Bydel: St.Hanshaugen Stilling: Finansbyråd Menneskene som bor her En god skole, gode oppvekstvillkår, trygge og trivelige bomiljøer, valgfrihet for innbyggerne. Fordi jeg vil arbeide for at Oslo skal være en god by å vokse opp i. Det viktigste jeg kan gjøre som folkevalgt er å tilby de stadig flere barna i Oslo en god skole, en skole som setter dem i stand til å utvikle evnene sine og gir dem det best mulige utgangspunktet i livet. Jeg brenner også for at barn skal vokse opp i en trygg og miljøvennlig by med trivelige bomiljøer og gode idrettsanlegg. Jeg vil også at de som trenger det må få hjelp til å leve av egen inntekt. Oslo må være byen med muligheter for alle. "Jeg slutter aldri å la meg imponere av oslofolks evne til å stille opp for hverandre når vi virkelig trenger hverandre. " Fabian Stang, ordførerkandidat "Det beste med Oslo er det urbane byliv tett på marka og sjøen, samt Osloskolens evne til å løfte alle elever." Stian Berger Røsland, byrådslederkandidat Side 6 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 7

5 Oslo Høyres bystyrekandidater 2015 fortsetter 11. Øystein Eriksen Søreide, Gamle Oslo 12. Ola Kvisgaard, Frogner 13. Grete Horntvedt, Alna 14. Mathilde Tybring-Gjedde, Vestre Aker 15. Elin Horn Galtung, Vestre Aker 16. Geir Kvarme, Frogner 17. James Stove Lorentzen, Vestre Aker 18. Morten Steenstrup, Nordstrand 19. Aksel Fridstrøm, Ullern 20. Hermann Smith-Sivertsen, Ullern 21. Per-Trygve Hoff, Vestre Aker 22. Carl-Henrik Bastiansen, Frogner 23. Kristoffer Gustavsen, Frogner 24. Gulsum Koc, Stovner 25. Maren Malthe-Sørenssen, Vestre Aker 26. Maria K. Göthner, Sagene 27. Carl Oscar Pedersen, Ullern 28. Jon Ole Whist, St.Hanshaugen 29. Hermann Kopp, Frogner 30. Ståle Hagen, Søndre Nordstrand 31. Konrad Janusz Værnes, Alna 32. Ewa Gawecka, Vestre Aker 33. Hege Astrup Sannum, Nordstrand 34. Kjell Omdal Erichsen, Sagene 35. Aga Sadlowska, Gamle Oslo 36. Morten Bakke, Grünerløkka 37. Thordis Widvey Haugen, St.Hanshaugen 38. Thea Kristine Schjerven, Nordstrand 39. Nicolai Øyen Langfeldt, Nordstrand 40. Aslak Aslaksen, Frogner 41. Lars Madsen, Vestre Aker 42. Heidi Fuglesang, Frogner 43. Irma Iversen, St.Hanshaugen 44. John Peter Tollefsen, Vestre Aker 45. Lene Sundfær Haug, Frogner 46. Tony Tiller, Stovner 47. Anita Sundal Skjøstad, Nordstrand 48. Kaia Marie Rosseland, Grünerløkka 49. Knut Falchenberg, Nordstrand 50. Silje Lutro, Alna 51. Kristin Vik, Nordre Aker 52. Kate Hege Nielsen, Nordstrand 53. Øivind A. Tandberg, Nordre Aker 54. Henning Stene, Nordre Aker 55. Aleksandra Witczak Haugstad, Østensjø 56. Mats Kirkebirkeland, Sagene 57. Alice Aarebrodt, Østensjø 58. Tina Alvær, Sagene 59. Talat Mehmood Butt, Søndre Nordstrand 60. Peter Sollie, Grorud 61. Kristin Langeland, St.Hanshaugen 62. Claes Arvidsson, Frogner 63. Jawad Azadmehr, Gamle Oslo 64. Kenneth B. Eriksen, Bjerke 65. Karmjit Grewal, Bjerke Vil bygge ny storbylegevakt på Ullevål Helsebyråd Øystein Eriksen Søreide vil legge Oslos nye storbylegevakt til «trekanttomta» ved Ullevål sykehus. - Det er den beste løsningen, og gjør at vi kan realisere en storbylegevakt innen en femårsperiode, sier han. Tekst: Ida Berg-Johnsen Illustrasjon: Arkitektfirmaet C.F. Møller Norge AS. Foto: Ratio Arkitekter Oslo bystyre vedtok allerede i 2010 at en ny storbylegevakt skulle legges i tilknytning til et sykehus med akuttkirurgiske funksjoner. Bystyret ba så byrådet legge fram sak om ny storbylegevakt på Ullevål. Kommunen ble imidlertid nødt til å sette prosessen på vent som følge av Oslo Universitetssykehus (OUS) arbeid med Campus Oslo. Dette skapte usikkerhet om fremtidig sykehus-organisering, og dermed også lokalisering av ny storbylegevakt. Kan stille diagnose raskt Oslo kommune ble i februar enig med OUS om å ferdigstille utredning av ny storbylegevakt. Her vil man utrede to lokaliseringer, Ullevål og Gaustad. Søreide har mest tro på Ullevål da det nylig har blitt bygget et helt nytt akuttmottak der. - Med en nærhet til akuttmottak med kirurgiske funksjoner kan helsepersonell raskt stille en diagnose og gi behandling av høy faglig kvalitet til personer med akutt, alvorlig sykdom. En nærhet til sykehus og tilgang til bistand fra spesialister gjør at pasienter i større grad kan bli ferdigvurdert og behandlet uten innleggelse i sykehus. Det vil være en stor fordel for mange pasienter, forteller Søreide. Det området som omtales som «trekanttomta» ligger langs Kirkeveien lengst øst på Ullevålområdet, og anvendes i dag til parkering for ansatte samt kontorlokaler i midlertidig oppsatte brakker ved Ullevål sykehus. - Ny legeveakt på Ullevål vil være den beste løsningen. Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide Side 8 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 9

6 Er du interessert i politikk, samfunn og kultur? - Jeg gleder meg til å møte velgerne i valgkampen for å fortelle om Høyres løsninger. Øystein Sundelin, gruppeleder i bystyret og leder av programkomiteen Da må du lese Minerva. Høyre har ambisjoner for Oslo Minerva er Norges eneste frittstående liberal konservative tidsskrift. Tidsskriftet bidrar til å flytte den politiske debat ten og mediefokuset mot høyre. Det er en viktig arena for debatt internt på høyresiden, og et springbrett for nye stemmer og unge talenter. «Minerva bidrar til å styrke den borgerlig-intellektuelle offentligheten og høyresiden i norsk politikk» Kristin Clemet «En politisk bevegelse trenger selvstendige organer for frimodig tenkning. Det er oppløftende å se de positive bidrag til å dekke slike behov, som Minerva gir» Kåre Willoch Send sms: ABOMA til 2131, eller epost til for å tegne abonnement. Det ferske programmet inneholder kjent Høyrepolitikk som vektlegger valgfrihet og muligheter for den enkelte. Det viser at Oslo Høyre er sulten på å videreutvikle byen og ruste Oslo for fremtidens utfordringer. Vi har pålagt oss selv å tenke nytt og stille krav til oss selv i utformingen av miljøpolitikken, sier Øystein Sundelin, leder av programkomiteen. Tekst: Tony Christian Tiller Foto: Nyebilder.no Grundig prosess Arbeidet med kommunevalgprogrammet er noe av det viktigste Oslo Høyre gjør og en god forankring i partiorganisasjonen har vært viktig for programkomiteen. Sundelin mener at tilbakemeldingene tyder på at medlemmene har vært fornøyd med programprosessen og tror dette er noe av forklaringen på at årsmøtets behandling av programmet også gikk smidig. Underveis har utkastet til program vært ute til høring to ganger og to omfattende spørreundersøkelser har vært gjennomført. Nye tanker om barnehagen Et nytt program må klare balansegangen mellom å ivareta de lange linjene i partiets politikk og svare på samtidens utfordringer. - Vi vil ta erfaringene og metodene som har gjort Oslo-skolen til landets beste og anvende dette i barnehagene der det passer. Fortsatt er det for mange barn i Oslo som ikke kan godt nok norsk til å følge undervisningen når de begynner på skolen. - Vi skal stimulere barns nysgjerrighet og ha et helhetlig pedagogisk opplegg med god kvalitet i alle byens barnehager, sier Sundelin. Offensiv miljøpolitikk Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og den stadig større befolkningen gjør at vi må tenke nytt for å sikre et fortsatt godt bymiljø med grønne byrom, ren luft og miljøvennlig transport. Sundelin viser til at Stortinget har vedtatt ambisiøse klimamål og at storbyene må gjøre sitt for at vi når målene. - Jeg tror folk vil se konkrete tiltak og løsninger, det har vært nok snakk om ambisjoner og målsettinger. Han viser til at Oslo de siste årene har hatt nullvekst i personbiltrafikken til tross for befolkningen øker, og at dette viser at satsingen på en moderne kollektivtrafikk kombinert med bompenger på veiene fungerer. Sundelin mener likevel at nye tiltak som miljødifferensiering der de mest forurensende bilene betaler enda mer i bomringen er nødvendig. Jeg mener vi nå har vedtatt tiltak som er en god blanding av pisk og gulrot som sørger for at vi kan nå de høye målene vi har satt oss for et godt bymiljø, avslutter Sundelin. Side 10 Dersom du i tillegg verver en venn får du 75 kroner rabatt på ditt abonnement! OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 11

7 Fremtidens Oslo er grønnere, smartere og tryggere Oslo Høyre går for seier på valgdagen 14. september rustet med et nytt program som inneholder en offensiv miljøpolitikk og høye ambisjoner for kunnskapsbyen Oslo. Det nye programmet peker ut retningen Høyre ønsker å utvikle byen og skape det gode livet i fremtidens Oslo. Tekst: Tony Christian Tiller Foto: colourbox.com Våre grunnverdier som valgfrihet og ansvar for enkeltindividet er gjenkjennelig i vår politikk for Oslo-skolen, bymiljøet og eldreomsorgen. Vi håper at våre løsninger vil appellere til både gamle og nye velgere og at så mange som mulig vil lese programmet å lære om vår plan for en grønnere, smartere og tryggere by. Kunnskap, bedre miljø og en trygg by er Oslo Høyres viktigste saker i høstens valgkamp. For å skape kunnskapsbyen Oslo må vi gjøre noe for de mange barna som mangler språkkunnskaper til å følge undervisningen når de begynner på skolen. Vi må gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg i hverdagen for å bevare et godt bymiljø. Trygghet er grunnleggende for et godt liv i storbyen og vi skal derfor styrke det forebyggende arbeidet og stiller krav til staten om et synlig og tilstedeværende politi i hele byen. Vår ambisjon er at vår skole skal være Europas beste, hvor alle elever får undervisning og utfordringer etter sitt faglige nivå. Osloskolen skal tiltrekke seg de beste lærerne og belønne disse med resultat- og prestasjonsbaserte lønninger. Vi skal gjennomføre et krafttak for å løfte statusen på yrkesfagene og redusere frafallet i skolen. Vi foreslår derfor en mer yrkesrettet undervisning, utveksling mellom skole og næringsliv og flære lærlingeplasser i kommunens virksomheter for å sikre at flere fullfører skoleløpet. Forutsetningene for en god skolegang begynner i barnehagen og vi skal sørge for at barnehagene er et sted for læring i tillegg til å tilby lek og omsorg. Vi vil derfor ha ferdighetsmål i norsk i barnehagen slik at vi er sikre på at alle barn kan godt nok norsk til å følge undervisningen når de begynner i skolen. Verdens mest miljøvennlige storby Oslo Høyre mener at Oslo skal være verdens mest miljø- og klimavennlige storby og at vi har forutsetningene for å bli det. Våre viktigste tiltak for å klare dette er å bygge ut kollektivtrafikken, gjøre det enklere å gå eller sykle, bygge nye boliger i nærheten av kollektivknutepunkt og redusere tungtransporten som forurenser byluften. Vi skal få på plass nye trikker, gjøre bussene klimanøytrale og starte byggingen av bane til Fornebu og Ahus så raskt som mulig. Vi vil ha miljødifferensiering i bomringen som innebærer at de mest forurensende bilene skal betale mer enn miljøvennlige biler som elektriske- og hybridbiler. I fremtidens Oslo kommer vi til å bo tettere og bygge høyere samtidig som vi skal ta vare på de særpregede småhusområdene vi har. Vi mener at det å ta vare på byens parker og grøntområder vil være viktigere enn noen gang slik at alle har mulighet til mosjon og rekreasjon. Marka skal fortsatt ha et sterkt vern, men vi vil legge til rette for nye aktiviteter i randsonen som eksempelvis skating, klatring og sykling som kan gjøre at nye grupper av befolkningen også tar marka i bruk. Oslo Høyre er garantisten for en fornuftig utvikling av den blågrønne byen mellom marka og fjorden. av byen er lovløse der det for eksempel foregår åpenlys narkotikaomsetning. Vi forventer derfor at statens bevilgninger til politiet gjenspeiler Oslos utfordringer som landets eneste virkelige storby. En trygg oppvekst for barn og unge er kanskje det viktigste enkeltstående kriminalitetsforebyggende arbeidet vi gjør. Oslo Høyre vil derfor fortsette det gode samarbeidet med frivilligheten over hele byen, enten det er idrettslag eller kulturtilbud som engasjerer ungdom på fritiden eller Natteravnene som passer på ute om kvelden. Vi tror at bedre samarbeid mellom skole, barnevern, helsetjeneste og politi kan utgjøre en stor forskjell. Vi vet at forsøpling, hærverk og dårlig belysning skaper utrygghet og kan gjøre at folk holder seg unna visse områder av byen noe som igjen fører til at kriminalitet lettere kan foregå. Vi mener derfor at det er viktig å slå hardt ned på forsøpling, tagging og hærverk og stille krav til gårdeiere og kommunens egne virksomheter om å holde orden på sin eiendom. Vi mener at en lys og ren by er en tryggere by og vil styrke innsatsen på dette området. Hele Oslo Høyres program finner du på Oslo Høyres nettsider: Vi vil ha behovsprøvd gratis kjernetid i barnehagen i hele byen slik at flere av de mest utsatte barna får nødvendig stimulans i Trygghet i hverdagen Kunnskap og læring hele livet norsk språk. Vår plan for barnehagene innebærer en satsing på Oslo er en trygg by og slik skal det fortsatt være. Målrettet Oslo Høyre er byens kunnskapsparti og det skal vi fortsatt være. de ansatte med lederutdanning for styrere og mellomledere og forebyggende arbeid kombinert med et synlig politi som Osloskolen er et kvalitetsbegrep og vi er stolte over at vi har introduksjonskurs for alle nyansatte. er der nå vi trenger det er en forutsetning for en storby der en skole som løfter alle elever, uavhengig av sosial bakgrunn. alle føler seg trygge. Oslo Høyre vil ikke godta at områder Side 12 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 13

8 Vi har like store ambisjoner for barnehagebarna som for skolebarna Oslo har landets beste fylkesvise resultater med landets mest krevende elevflokk. Osloskolen er et sterkt varemerke som flere kommuner besøker for å få inspirasjon og motivasjon. Byrådet tar nå det beste fra Osloskolen med i arbeidet for å gjøre Oslobarnehagen til Norges beste. Tekst: Morten Bakke Foto: Omsorgsbygg/Marte Svenneby, Colourbox.com - Mitt mål er at alle barn i Oslo skal kunne norsk og være bedre forberedt til skolestart, sier skole- og barnehagebyråd Anniken Hauglie. Her sammen med barn og voksne fra åpningen av Ullern barnehage i mars etter at den hadde blitt rehabilitert. Kan du nevne de tre viktigste grepene som er gjort i Osloskolen som du ønsker å ta med deg videre i dette arbeidet? - Vi har klare mål og forventninger. Skolen skal være tett på hver enkelt elev og ha åpenhet om resultatene. Det har gjort Osloskolen til landets beste skole. Disse suksesskriteriene tar vi med oss inn i Oslobarnehagen for å gjøre den til Norges beste, sier skole- og barnehagebyråd Anniken Hauglie. Hva var utgangspunktet for Osloskolen og hvordan er det nå? - Da vi startet arbeidet med å gjøre Osloskolen til landets beste visste vi for lite om kvalitet og innhold i skolen, resultatene for den enkelte skole var ikke tilgjengelige og læringsutbyttet for den enkelte elev var ukjent. Det er nå blitt åpenhet om resultatene i Osloskolen og debatten dreier seg nå om hva som skjer i klasserommet. Systematisk kartlegging gjør at vi har en god oversikt over utviklingen til den enkelte elev og vi kan sette inn hjelp raskt om det trengs, sier Hauglie. Du har store ambisjoner for Oslobarnehagen. Hvilket mål vil du trekke frem som det viktigste? - Mitt mål er at alle barn i Oslo skal kunne norsk og være bedre forberedt til skolestart. Vi skal utarbeide mål for hvilke ferdigheter barnehagebarna trenger når de starter på skolen. - Hvis de har gått i barnehage fra ett- to- eller treårsalderen frem til en er seks, bør barna kunne norsk godt nok til å følge vanlig undervisning når de begynner på skolen. Vi vil også ha sosiale ferdighetsmål, som å kle av og på seg og vente på tur. Det handler om å forberede barna på det som kommer og gjøre overgangen til skole enklere, sier byråden. Hvorfor er det så viktig at barna kan norsk når de starter på skolen? - Fordi høsten 2014 startet 1700 barn i førsteklasse uten å kunne tilstrekkelig norsk til å følge ordinær undervisning. Mange av disse har gått flere år i barnehage, noen opp til 5 år uten at barnehagen har meldt fra til skolen om språklig bekymring. Vi skal sørge for at overgangen mellom barnehage og skole blir like sømløs som overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen for å tidlig fange opp barn som trenger ekstra hjelp, sier Hauglie. Hvordan står det til i Oslobarnehagen i dag? - Brukerundersøkelsen viser at foreldrene blir mer og mer fornøyd med våre barnehager og det er veldig bra. Samtidig viser undersøkelsen at det er forskjeller i foresattes tilfredshet både mellom bydelene og mellom barnehager i samme bydel. Det er også for stor variasjon i kvalitet på barnehagene. Fremover nå skal vi jobbe for å utjevne kvalitetsforskjellene mellom barnehagene. Alle barn har rett til å gå i en trygg og god barnehage, sier Anniken Hauglie. I dag er det full åpenhet om Osloskolens resultater, som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Hvordan blir dette for Oslobarnehagen? - Jeg vil at mer informasjon om våre barnehager skal gjøres tilgjengelig. I løpet av våren 2015 legger vi frem en melding for Oslobarnehagen som viser kvaliteten på tilbudet og hvilke mål og prioriteringer som gjelder. Som i Osloskolen ønsker vi at Oslobarnehagen skal ha åpenhet slik at vi får en debatt om innhold og kvalitet og ikke bare antall plasser, sier Hauglie. Hva gjøres fremover for å gjøre Oslobarnehagen til Norges beste? - Vi gjør en rekke grep fremover. De neste fire årene skal vi bruke 225 mill kr på kvalitetsarbeid i Oslobarnehagen. Det skal bli mer bruk av digitale verktøy i barnehagen og en enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte. Vi skal utdanne flere barnehagelærere gjennom arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning. Vi skal lage en pakke for å sikre at de beste pedagogene blir ansatt i de mest krevende barnehagene. Dette har vi gode erfaringer fra Osloskolen på. Vi skal også etablere en mellomlederutdanning for å styrke kompetansen til pedagogisk leder i barnehagen, sier Hauglie. Det er en stor andel assistenter som jobber i barnehagen, hvordan vil de merke satsingen? - Våre assistenter skal lære mer. Alle nyansatte assistenter skal gjennom et introduksjonskurs slik vi tilbyr nyansatte i Osloskolen. Andelen fagarbeidere i barnehagene skal økes ved å ta inn flere lærlinger, og la assistenter få ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen, sier byråd Hauglie. Språkarbeid i barnehagen er viktig for å lære barna norsk, kan du si mer om det som gjøres her? - Våre ansatte skal være dyktige på å jobbe med språk med barna. I 2014 og 2015 kurses 4000 barnehageansatte innen språkkartleggingsverktøy og hvordan jobbe med språkutvikling i barnehagen. Opplæringen øker bevisstheten og kompetansen på hvordan jobbe med språk i barnehagen og hvordan en skal finne de som trenger ekstra hjelp og støtte slik at flere barn får et bedre utgangspunkt, sier Hauglie. Kan en med rette si at du har like store ambisjoner for barnehagebarna som for skolebarna? - Ja, det handler om å gjøre barna best mulig rustet til å møte fremtiden. Side 14 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 15

9 Lokaler med fantastisk utsikt - sentralt i Oslo Høyres Hus Konferanse- & Selskapslokaler er stedet for deg som ønsker konferanse- eller selskapslokale med topp moderne fasiliteter, rammet inn i klassisk, smakfull arkitektur. Vis-a-vis Nationaltheatret, med Theatercaféen og Continental som nærmeste naboer, er vi sentralt plassert. Vi kan tilby deg nydelige, lyse og nyoppussede lokaler, med god utsikt over Studenterlunden. Vi har kapasitet for inntil 330 gjester. Velkommen til en god konferanseopplevelse på Høyres Hus. Endringer for et moderne arbeidsliv Regjeringen moderniserer arbeidsmiljøloven. Det skaper debatt, men den tar vår mann i Stortingskomiteen på strak arm. Vi skal gjøre lettere å bestemme over egen arbeidstid og turnus, vi hever aldersgrensen til 72 år og senker terskelen for å komme inn i arbeidslivet, sier Stefan Heggelund. Tekst: Ole Michael Bjørndal Foto: Nina Hansen/Dagbladet Hvorfor gjør dere endringer i arbeidsmiljøloven? - Fordi arbeidsmarkedet står overfor noen utfordringer som ser annerledes ut enn de gjorde da loven ble vedtatt i Og arbeidsmarkedet ser helt annerledes ut flere kvinner er i arbeid i dag enn da loven ble vedtatt. Forholdet mellom ulike næringer er annerledes og utdanningsnivået er høyere. I tillegg lever vi annerledes enn man gjorde på 70-tallet. Vi har foreslått moderate justeringer som tilpasser arbeidsmiljøloven til dagens situasjon, sier Heggelund. Kan du oppsummere endringene? - Man får mer makt lokalt til å bestemme over sin egen arbeidstid og egen turnus. Det blir enklere for lokale tillitsvalgte å avtale arbeidstiden uten at de må sende søknad til Youngstorget først. Vi legger til rette for at flere kan stå lenger i arbeid, ved å motvirke diskrimineringen mange eldre møter på jobb. Derfor hever vi aldersgrensene i loven. I tillegg senker vi tersklene til arbeidslivet, slik at det skal bli lettere for folk som står utenfor å få en fot innenfor. Ca i yrkesaktiv alder står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Vi gjør det lettere å få vist seg frem for en arbeidsgiver. Og dette er bare noen av endringene, én ting som ikke har fått så mye oppmerksomhet er at det også blir enklere å være varsler, sier Stefan. Men hvorfor er det så mange reaksjoner? - Det er riktig at ikke alle er enig med oss. Enkelte er uenige i alle endringene, andre er uenige i noen av endringene. Bildet er mer sammensatt enn det man kan få inntrykk av. Det er også mange som støtter oss, og som er glade for at endringene nå kommer, sier han. Vil arbeidslivet se helt annerledes ut med endringene? - Nei. I Norge har vi et trygt og godt arbeidsliv. Nordmenn trives på jobb. Samtidig er det nødvendig å gjøre arbeidslivet mer fleksibelt. La meg ta noen eksempler. For noen år siden brøt Trondheim kommune arbeidsmiljøloven over ganger. Samme år brøt Helse Sør-Øst loven ganger. En enhetsleder på Oslo universitetssykehus har sagt at det ikke er mulig for ham å ivareta pasientsikkerhet uten å bryte loven flere tusen ganger i året. Når store, offentlige og seriøse arbeidsgivere ikke klarer å følge loven for å gi pasientene de tjenestene man har krav på, forteller det oss om en lov som ikke er tilpasset Poenget er at slike turnusutfordringer vet man hvordan man kan løse lokalt. Vi legger opp til at det skal bli lettere å gjøre det, sier stortingsrepresentant Heggelund. Er det sant at man bryter arbeidsmiljøloven hvis man sender en mail på kvelden etter at ungene har lagt seg? - I prinsippet ja, hvis man ikke har en særlig uavhengig stilling Det er et typisk eksempel på noe man kan rydde opp i nå, avslutter han. Side 16 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 17

10 Sommerskolen Oslo Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever som går på skole og/eller bor i Oslo. Kursene tilbys i uke 26, 27, 32 og 33 på 37 kurssteder over hele byen. Hvert kurs varer fra mandag til fredag i en uke. Kristin tar sommerjobb som mattelærer Sommerskolen Oslo er en læringsarena både for elever som ønsker faglige utfordringer og for elever som vil øve mer på grunnleggende ferdigheter. Alle kursene er knyttet til ett av fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, fremmedspråk, IKT eller yrkesfag. Felles mål for alle kurs er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø. - Jeg gleder meg veldig! I år vet jeg hva jeg går til siden jeg var så heldig å få undervise i matte på Sommerskolen i Oslo i fjor også, det var kjempegøy, sier stortingsrepresentant og tidligere forsker, Kristin Vinje. Hun skal holde oppfriskningskurs i matte for 15- og16-åringer som ønsker å bruke deler av sommerferien til å lære seg å regne bedre. Alle kurs har fysisk aktivitet hver dag og ukentlig kulturaktivitet eller utflukt kursplasser har svømmeopplæring som fysisk aktivitet. Kilde: Utdanningsetaten, Oslo kommune Tekst: Steinar Wulfsberg-Gamre Foto: Rolf Øhman/Scanpix Er det noe Kristin brenner for så er det å styrke realfagenes posisjon i samfunnet. - Hverdagen er full av tall og beregninger, og selv om det meste av beregningene foregår inne i datamaskiner er det viktig for alle å ha tallforståelse og ferdigheter som gjør det mulig å utføre enkle regnestykker, mener Kristin. Mestre matematikken Kristin ønsker å vise hva matematikken kan brukes til, både i hverdagen og for dem som ønsker å studere videre. - Det finnes et hav av jobbmuligheter hvis du velger realfag, og det blir ikke mindre aktuelt i fremtiden, sier matematikkentusiasten. Selv om Vinje er opptatt av at elever skal vite om jobbmulighetene, synes hun det er vel så viktig ta vare på læringsgleden. - På sommerskolen legger vi vekt på å ha det gøy. Vi kombinerer undervisning, praktiske øvelser, utflukter og lek gjennom hele dagen. Elevene som kommer er motiverte, og det må vi ta vare på. Vi skal prøve å gi elevene opplevelsen av å mestre matematikken, sier Kristin engasjert. Nye venner I fjor valgte osloelever å bruke deler av sommerferien sin for å lære mer. Sommerskolen i Oslo er blitt en institusjon en læringsarena både for elever som ønsker faglige utfordringer og for elever som vil øve mer på grunnleggende ferdigheter. - Denne sommerjobben gir meg som stortingspolitiker en glimrende anledning til å bli mer kjent med skolehverdagen, samtidig som jeg får satt matematikk og realfag nok en gang på dagsorden. I Oslo kan man altså bruke noe av sommerferien sin til å bli bedre rent faglig, kombinert med fysiske aktiviteter som svømming eller revy samtidig som man kan få nye venner fra andre skoler i hele byen. Celebert besøk Da Kristin underviste i fjor var det godt besøkt, noe hun tror kan gjentas i år også. - I fjor fikk klassen besøk av både Fabian og Erna, og jeg lurer på om vi ikke skulle invitere selveste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i år ingen har vondt av en oppfriskning av sine mattekunnskaper, sier Vinje med et lurt smil. Kristin Vinje Kristin sitter i Kirke, Undervisning og Forsknings-komiteen på Stortinget for Høyre med ansvar for utdanning og forskning. Kristin er nestleder i Oslo Høyre. Hun har en doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo, som også innebærer full undervisningskompetanse i kjemi, matte og fysikk. Hun er tidligere finansbyråd i Oslo Side 18 OSLO NR 1, 2015 OSLO NR 1, 2015 Side 19

11 vil du ha fabian som ordfører må du stemme høyre twitter.com/fabianstang

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Skole og kollektivtrafikk. Oslo-budsjettet 2015:

Skole og kollektivtrafikk. Oslo-budsjettet 2015: OSLO HØYRES MAGASIN NR 1:2014 Kuben på Risløkka er ett av Osloskolens nye flaggskip. De neste årene vil 9000 nye skoleplasser stå ferdig. - Det er et privilegium å være ordfører i Oslo. Les intervju med

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13.

hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Nr. 3-2011 hele oslos fabian om du vil ha fabian som ordfører, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10-13. Stian Berger Røsland: - Jeg vil gi honnør til ansatte og frivillige i tiden

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling.

Endringsforslag til Oslo Høyres årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling. Endringsforslag til Oslo s årsmøtebehandling av programkomiteens innstilling til kommunevalgprogram 2015-19 med redaksjonskomiteens anbefaling. I redaksjonskomiteen sitter Anniken Hauglie, Arve Edvardsen,

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Valg-kick-off side 14 Profilene: Møt Michael Birkeland og Turid Wickstrand Iversen side 16 Hightech oldemor Tryggere alderdom med moderne teknologi Høyremagasinet /

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63):

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63): 25. mars Dagsorden 2619 Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg

www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER nr. 2 august 2007 www.dna.no ALLE SKAL MED Valg 2007 Et verdivalg I år er det kommunevalg. Det betyr at det ikke er ett, men 431 valg som skal vinnes over

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Hvordan står det til med personvernet? s. 8. Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 6 august 2014 Fagblad for skoleledelse Hvordan står det til med personvernet? s. 8 s 12: Fafo-forskere svarer på spørsmål om forhandlingssystemet s 16: Videregående skole med satsing på

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

RESSURSUTNYTTELSE NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22

RESSURSUTNYTTELSE NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22 NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22 RESSURSUTNYTTELSE Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 FÆRRE KOMMUNER Kommunene blir stadig pålagt nye

Detaljer

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17

Sammen. Arbeiderpartiets medlemsavis. LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis LO versus NHO 8 Til kamp mot frafall 15 Inn i bloggosfæren 17 NR 1 FEBRUAR 2010 Jens' hjørne Nr. 1 - Februar 2010 Snorre Wikstrøm er statssekretær på Statsministerens

Detaljer

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter. Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20

Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter. Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20 Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20 Det er store utfordringer i norsk skole. Det er uro i klasserommet, kunnskapsnivået er for lavt og aldri

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer