Tilrettelegging for sykkelturisme Nasjonale og regionale sykkelruter: infrastruktur for reiselivet i Hordaland?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilrettelegging for sykkelturisme Nasjonale og regionale sykkelruter: infrastruktur for reiselivet i Hordaland?"

Transkript

1 Tilrettelegging for sykkelturisme Nasjonale og regionale sykkelruter: infrastruktur for reiselivet i Hordaland?

2 Sykkelturisme: satsing nasjonalt og regionalt Innovasjon Norge: geoturisme = "Turisme som ivaretar, forsterker og fremhever et steds lokale egenart - miljø, kultur, estetikk, kulturarv - og som kommer lokalsamfunnet til gode. Satsing på sykkel og vandring. Regionalt utviklingsprogram i Hordaland: utvikle samspel landbruk, kultur og reiseliv, bygge opp under opplevings-, kultur- og naturbasert reiseliv, nye produkt for norsk og utanlandsk marknad Stiftelsen sykkelturisme i Norge (STIN,

3

4 Sykkelturisme: tilrettelegging Samansett av infrastrukturtiltak og kommersiell tilrettelegging: Kartlegging og fastsetting av trase Skilting av sykkelruter Info-tavler ute Kart og informasjonsmateriell Lage og selje sykkelferiepakker

5 Infrastruktur: føresetnad for næringsutvikling Skilting av rute og til overnattingsstader m.m. Informasjons / oppslagstavler Rasteplassar Sykkelparkering Offentleg transport for frakt av syklar og evt. bagasje

6 Sykkelturistar: mange slags Dei som har sykkel med som del av ferieutstyret Dei som er på sjølvarrangert sykkelferie (individuelle) Dei som har kjøpt ferdigpakka sykkelferie Helge- og dagssyklistar (lokalbefolkning) Bedrifts-/incentivmarknad

7

8 Nasjonale sykkelruter i Hordaland i dag: Rute nr. 1: Kystruta Svinesund-Bergen- Trondheim-Nordkapp-Kirkenes Nordsjøsykkelruta (Nordsjøruta): Svinesund-Kristiansand-Bergen (del av internasjonal sykkelrute NSCR Rute nr. 4: Oslo-Hønefoss-Rallarvegen- Osterfjord-Bergen

9

10 Rute nr. 1: Nordsjøruta Opna 2001 Del av North Sea Cycle Route Interreg-prosjekt (EU) I Norge: Svinesund- Bergen I Hordaland: gjennom Sveio, Bømlo, Stord,Fitjar, Os, Bergen

11 North Sea Cycle Route Verdens lengste skilta sykkelrute (Guinness) Interreg IIC-prosjekt Interreg IIIB: Cycling On Samarbeid mellom fylker i 7 land rundt Nordsjøen Nasjonalt partnarskap av fylkeskommunar Internasjonal marknadsføring

12

13 North Sea Cycle Route Opningsarrangement mai/juni 2001: stafett med lokale arrangement rundt heile Nordsjøen I Hordalandskommunane: stor oppslutnad lokalt også politikarane deltok! Syklistar frå Statens vegvesen var også med

14 Nordsjøsykkelruta i Hordaland Prosjektleiing: Hordaland fylkeskommune Prosjektgruppe: kommunar, Statens vegvesen, representantar reiseliv, SLF lokalt Kontaktperson i kvar kommune: ansvar for kartlegging i sin kommune

15 LØYPE SERVICETILBOD/ATTRAKSJONAR Ruta gjennom Os, frå sør til nord, starter på Halhjem ferjekai. Halhjem ferjekai (1) Kiosk og toalett. Nærliggjande friområde med badeplass. Badeplassen er sikra med rekkverk i sjøen pga. straum frå ferjene. Opp bakken frå ferjekaien følgjer ruta smal gang-/sykkelveg langs E39. På toppen av bakken førast ruta inn på Gamle Halhjemsvegen. Gamlevegen kryssar E39 ved ein overgang og to underganger og ender opp ved E39 på Ytre Moberg. Gamle Halhjemsvegen har liten trafikk, men støy frå hovudvegen kan føra til at ein ikkje høyrer bilar som kjem bakfrå. Halhjem Kafè (2). Kafè og selskapslokale med nokre få overnattingshyttar. Kafèn har berre opent om sundagane. Solbakkestova (3). Salsutstilling og skulptur-verkstad. Skulpturhage for rasting. Solbakkestova har opent laurdagar kl heile året. Verkstaden tek imot besøk dersom det er folk der. Der gamlevegen møter E39 på Ytre Moberg, kryssar ruta hovudvegen (ikkje fotgjengar-overgang) og fortset på smal gang-/sykkelveg ned til Mobergsbakken. * Midt i Mobergs-bakken kryssar løypa E39 igjen (ikkje fot-gjengarovergang), og fortset på kommunal veg ned Kolabakkane til E39, like overfor hamna på Osøyro. Mobergsvikjo Kafè og Sjøbad (4). Flott badeplass med kafè. Bobilcamping. Frå Moberg er det flott utsikt over Bjørnefjorden med Sunnhordlandsfjella og Folgefonna i bakgrunnen.

16 Rute nr 1: forlenging? Forlenge frå Bergen og vidare nordover: Lindås-Radøy- Austrheim SFj - MR? I Sogn og Fjordane arbeider reiselivet med ruta Kysttråkk frå Eivindvik i Gulen til Bremanger

17 Sykkelturar i Nordhordland Radøy: gjennomgang for rute 1 eller rundtur (Tjorehagen, Bogatunet..) Austrheim: (rute 1) øyhopping? Lindås: til Lygra og lyngheisenteret eller bøkeskogen.. Attraksjonar ved indre farlei..

18 Rute nr. 4 - Rallarvegen Kåra til Norges beste sykkelrute Svært populær og med stor trafikk bør få avlasting? Bør få betre samanheng fram til Bergen

19 Rute 4: Voss-Stanghelle-Bergen Skilta strekning: Evanger Eksingedalen Stanghelle (røde skilt) Bulken-Hamlagrø- Dale, Indre Arna- Garnes-Osterøybrua blå skilt Kommunar: Voss, Osterøy, Vaksdal

20 Glimt frå rute 4 Hesjedalsfossen

21 Glimt frå rute 4 Eksingedalen Sykkelturisme: lokal næringsutvikling, småskala reiseliv, lokal mat, gardsturisme m.m.

22 Glimt frå rute 4 Opplevingsrikdom med kulturminne Her døme på teknisk kulturminne: handhogd tunnel Stamnes-Eidslandet, Vaksdal

23 Rute 4: forbetring/utviding? Meir samanhengande sykkelveg I Vaksdal: Trengereid- Vaksdal nedlagt jernbanespor?

24 Sykkelrute nr. 3 Kristiansand- Setesdal - Fjord- og fjell-norge Haukeli Røldal - Odda Utne Voss - Vikafjell Førde osv. Kommunar: Odda, Ullensvang, Voss

25 Sykkelrute nr. 6: Røros Hardanger ny fjordrute Voss Granvin Kvanndal Utne Jondal - Rosendal Sunde Leirvik Kommunar: (Stord) Kvinnherad, Kvam, Ullensvang, Jondal, Granvin, Voss Sykkelkart utarbeidd i regi av reiselivsnæringa (Hardanger) men kva skjer vidare? Skilting og vegstandard: ansvar?

26

27 Sykkelturisme i Sunnhordland Mål: stimulere til småskala næringsutvikling + stimulere til fysisk aktivitet Fjord- og fjelltur Kvinnherad Skjergardstur Bømlo - Austevoll Dels inne på sykkelrute nr. 1 og nr. 6 men kva med skilting?

28

29 Utfordringar Planlegging og samordning mellom offentlege og private aktørar Statens Vegvesen som aktiv medspelar I kommunal planlegging: næringutvikling/mål/strategi + fysisk planlegging + fysisk aktivitet/folkehelse Tenke samanhengande sykkelturar/sykkelruter også over kommunegrenser Kartlegge hindringar og problem for tursyklisten Tettstad: Skilting og lett tilgjengeleg informasjon for syklisten? Finansiering/økonomi: vere budd på spleiselag? Ferjer OK mat og kvile men kanskje betre tilrettelegging for syklistar på og ved ferja? Nye samferdselsprosjekt med undersjøiske tunnelar og nedlegging av ferjesamband stenger syklistar ute!

Nasjonale sykkelruter

Nasjonale sykkelruter Nasjonale sykkelruter Henrik Duus Statens vegvesen Innom... Nasjonal sykkelstrategi Hvordan etablere nasjonale sykkelruter i Norge SLF 1996 EuroVelo Rapport STIN Rundskriv 2001/007, (Statens vegvesen)

Detaljer

www.visitsunnhordland.no Sykkelturar i Sunnhordland

www.visitsunnhordland.no Sykkelturar i Sunnhordland www.visitsunnhordland.no Sykkelturar i Sunnhordland 2 Baroniet Rosendal, Kvinnherad På sykkel i Sunnhordland E16 E39 Trondheim Hardanger Kvanndal Samnanger Bergen Utne 7 Norheimsund Tørvikbygd E39 Hatvik

Detaljer

Sykkelturar. i Sunnhordland. visitsunnhordland.no NORSK

Sykkelturar. i Sunnhordland. visitsunnhordland.no NORSK NORSK Sykkelturar i Sunnhordland visitsunnhordland.no 2 Baroniet Rosendal, Kvinnherad På sykkel i Sunnhordland E16 E39 Trondheim Hardanger Kvanndal Samnanger Bergen Utne 7 Norheimsund Tørvikbygd E39 Hatvik

Detaljer

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland

Prosjektplan. - Sykkeltrasé fra Rallarvegen til Ulvik - forstudie. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

Sunnhordland guide 2009

Sunnhordland guide 2009 NORSK UTGÅVE www.visitsunnhordland.no Sunnhordland guide 2009 Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Velkommen til Sunnhordland I Sunnhordland møtest vilt hav og stille fjellvidder,

Detaljer

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen

Konseptvalutgreiing. E39 Aksdal - Bergen KVU E39 Aksdal Bergen Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen 2 Forord For statlege investeringar over 500 mill. kroner skal det gjennomførast kvalitetssikring i tidleg fase, såkalla KS1. Tiltakshavar

Detaljer

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN

Bergen hamn. Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Bergen hamn Analyse av moglege ekspansjonsområde ANALYSE AV MOGLEGE EKSPANSJONSOMRÅDE FOR BERGEN HAMN Utgitt av: Hordaland fylkeskommune Samferdselsavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Formgjeving: Kristin

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

Kollektivmeldinga 2013

Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 Kollektivmeldinga 2013 3 Innhald Del I: Kollektivåret 2013 4 Mål for kollektivtrafikken i Hordaland 4 Sentrale nøkkeltal 5 Bonus/malus i bruttokontraktar 6 Tiltak for å få fleire

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel

Regional plan for attraktive senter i Hordaland. - senterstruktur, tenester og handel Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel 2015 2026 Regional plan for attraktive senter Hordaland fylkeskommune 1 Utgivar: Hordaland fylkeskommune Tittel: Regional

Detaljer

INFRASTRUKTUR FOR ELBILAR

INFRASTRUKTUR FOR ELBILAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201208674-3 Arkivnr. 734 Saksh. Gudrun Mathisen, Tale Halsør, Per Svae Saksgang Fylkesutvalet Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013

MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 MARKNADSPLAN FOR VISITSUNNHORDLAND 2013 1 Marknadsplan for Sunnhordland 2013 Marknadsplanen for Sunnhordland 2013 byggjer på dei strategiske føringar som er gitt i Reiselivsplan for Sunnhordland 2010 2015.

Detaljer

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007

Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 Prosjektrapport Åkrafjorden Sightseeing Prosjekt Sommar 2007 September 2007 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.1. Bakgrunn... 4 2. MÅLSETJING MED PROSJEKTET... 5 2.1. Prosjektmål... 5 2.1.1. Hovudmål...

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

Plan for tannhelsetenester i Hordaland

Plan for tannhelsetenester i Hordaland Plan for tannhelsetenester i Hordaland FYLKESDELPLAN Høyringsutkast Hordaland fylkeskommune Plan for tannhelsetenester 2010-2013 2 INNHALD Innhald... 3 Innleiing... 4 2. Lovgrunnlag og andre offentlege

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012

COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201109892-11 Arkivnr. 123 Saksh. Titlestad, Tor Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 10.01.2012 COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND

Detaljer

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel 2 0 0 2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan

Detaljer

KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006

KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL HORDALANDSPROGRAMMET OVERSIKT OVER FYLKESKOMMUNEN SIN SAMLA INNSATS FOR REGIONAL UTVIKLING I 2006 2006 1 KAPITTEL/ UNDERKAPITTEL INNHALD 3 4 5 8 12 REGIONAL UTVIKLING FOR HORDALAND

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer