Authorized Distributor. Bjørn Birkeland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Authorized Distributor. Bjørn Birkeland"

Transkript

1 Auhorized Disribuor Baeriesing Bjørn Birkeland

2 Tes av baeridreve usyr Auhorized Disribuor Dagens baeridreve usyr har omfaende f funksjonalie som har en svær uforusigbar påvirkning på baeribelasningen. Lien endring i funksjon kan medføre sor endring i baeribelasningen. Samme ype baerier kan ha svær ulik varighe og adferd fra bruk i forskjellige apparayper. Siden måle er å maksimere varigheen på baerie må de karakeriseres grundig. olage Curren Power

3 Usyr baser på baeridrif Auhorized Disribuor El bil Baeri back up daane Klokker Spillmaskiner /Leker ærsasjoner Alarmer Medisinsk usyr Bilnøkler Laser pekere Fjernkonroller Sensorer Mobilelefoner bl l Trådløse neverk PC + Mus + asaur Elekroniske lesebre mm

4 Behov for es av srømrekk på baeridrevne produker Auhorized Disribuor Måle er å få baerie il å vare lengs mulig mellom hver oppladning. For å opimalisere må baeri belasningen og påvirkningen eses omsendelig! Hva belaser baerie? Hva påvirker belasningen? Hvordan belases baerie? Hvordan forandre belasningen? Parameere som påvirker baeries varighe og som produkuvikler derfor må berake: Maskinvare uvikling: Evaluere og ese u alle kreser og underkreser for å karakerisere hvordan de belaser baerie Programvare uvikling: alidere all programvare for karakerisering av baeribelasning. Syseminegrering og validering: alidere baeribelasning for alle enkelige funksjonskombinasjoner for å finne frem il den opimale varigheen.

5 Srømforbruk mobilelefon Auhorized Disribuor Transmi curren pulses Receive curren pulses 500 ma/div 2 ms/div idle curren

6 Tradisjonelle es meoder Auhorized Disribuor Tradisjonelle meoder for å måle og karakerisere srømrekk DC source or baery + + DUT curren Shun + Daa Acquisiion Equipmen Diff Amp MUX Gain Amp ADC DUT Daa ou Mes vanlig er en srømforsyning + shun + daalogger + PC Typiske problemsillinger: Peak spenningsdropp på shun kan bli veldig sor Transien spenningsdropp på DUT når man benyer vanlig srømforsyning kan bli veldig sor Mye konfigurerings og programmeringsarbeid Måleusikkerheen for esoppsee kan blir sor PC o log long erm daa

7 Sammenligne med hva man har i dag Auhorized Disribuor Daalogger / DMM N6705B DC Power Analyzer Skop Sop ARB = 4 Srømforsyninger I illegg kreves kabling, inegrering og programmering g Slå på bryeren. Full inegrer Ingen programmering nødvendig.

8 Innovasjon innen nøyakig baeribelasningses Auhorized Disribuor N6705B DC Power Analyzer Mainframe Inegrerer flere insrumener i en enhe: 1 il 4 avansere srømforsyninger; velg mellom 22 forskjellige modeller Digial volmeer og amperemeer (rask) Arbirær kurveformsgeneraor Oscilloskop Daa logger for langids måling Full bejenbar fra fronpanele Få resulaer på minuer, ikke dager! N6781A 2 Quadran SMU Baery Drain Analysis Dediker DC srømforsyningsmodul for måling av baeribelasning: For bruk i N6705B Mulighe for å see baeries emulerings karakerisikk Rask ransien respons for puls belasninger olmeer inngang for belasningses av baeri Sor dynamisk område og lynrask ADC, (18 bi), for å a raske ransiener

9 Hva kan en DC Power Analyzer? Auhorized Disribuor ise kriiske Slå på / Slå av sekvenser Konrollerersrømforsyningens av ogpåslag Måler og viser spenning vs id, og srøm vs id for å visualisere effekforbruk inn i esobjeke Måler påslag eller innkoblingssrøm Måler max effek behov Genererer ransiener og forsyrrelser i srømforsyningen for å se esobjekes respons Logger daa fra sekunder il dager for å se srømrekk og fange unormalieer

10 N6781A Measure only mode Auhorized Disribuor Modulen bruker sin spenningsugang il å gi 0 vol over selg selv mens den måler srøm En avlesning, scope eller daa log N6781A Aux DM inngang måler baerspenning Gir bes realisisk vurdering av DUT med akuel baeri Applikasjonsnoa beskriver deepåengreimåe en DUT Baery + + Baery Curren Drain 0 ols Ammeer N6781A Aux In l olage Measuremen + _ Up o 4 per mainframe DUT

11 Eksempel oppkobling Auhorized Disribuor DUT 9 DC in Lapop or PC running Agilen 14585A sofware N6705B DC Power Analyzer wih N6781A Source Measure Module LAN cable USB DC power cable assembly

12 Spar id og plass! Auhorized Disribuor Mange insrumener inegrer i 1 enkel boks 1 il 4 avansere srømforsyninger Digial olmeer og Ampermeer Abi Arbirær kurveforms generaor Oscilloscope Daalogger Alle funksjoner og målinger er ilgjengelig fra fronpanele Skaff deg innsik i esobjekes srømforbruk på noen minuer, ikke imer. Uen å skrive en enese linje med programmeringskode!

13 Seamless Curren Measuremen Auhorized Disribuor Kan endre måleområde underveis uen å mise måledaa 200 khz, 18 bi digiizer opprer som om den har e måleområde på ca 28 bis Gir derfor nøyakige målinger fra Ampere il µa i løpe av e enkel scope sweep eller daa log (1,000,000:1) Yeserday Today Seamless Off Seamless On Se komple srøm kurveform slik du aldri har se før fra na o A I en es og e bilde

14 elg signalformene du renger fra menyene Auhorized Disribuor Trapes puls ufall AC + DC offse Al kan defineres fra fronpanele uen programmering Egen definer kurveform ( or I) Sekvensiell påslag Sekv. påslag og oppramping

15 Agilen Technologies N6705B DC Power Analyzer Auhorized Disribuor

16 Auhorized Disribuor SPØRSMÅL? TAKK FOR MEG!

17

18 Agilen N6705 Oupu Sequencing & Waveform Generaion OUTPUT ON 1 Module 1 2 Module 2 Module 3 Delay 2 Delay Module 4 Delay 4 DC bias Sep urn on Ramp urn on Saircase urn on Exponenial urn on pulse Trapezoid dropou AC + DC offse User dfi definedd

19 Predefinere kurveformer Auhorized Disribuor Predefinere kurver med juseringsmuligheer for å emulere / karakerisere baerie Alernaiv også for å pårykke kreser: ( eller I) AC + DC offse ( eller I)

20 Agilen N6705A DC Power Analyzer Measure/Source conrol Keypad/menu enry/conrol Oupu selec, & I se knobs Emergency sop: All oupus off USB memory sick connecor LCD display: Meering Scope Daalogger Menu AC line swich Display conrol knobs:, I, & Time / division Offses for each Markers Trigger level 4 power supply oupus, each wih: +/- Oupu +/- Sense Oupu On/Off

21 Problemsilling Auhorized Disribuor Dagens elekronikk blir sadig mer følsom og krevende il oppsars srøm. Både for spennings ogsrømkurvens innsving, sekvenser og iden de ar. Økende krav il spenningens og srømmens renhe og sabilie Ofe må de også avklares hvor mye avvik kresene åler for å se a de er robuse nok, og a de møer sandarder. I en del ilfeller må også dee dokumeneres, med både måleresulaer for både øyeblikks verdier og langids adferd. Dee kan selvsag måles med mange vanlige måleinsrumener, men man renger både Digial olmeer, Digial Amperemeer, Arbirær kurveforms generaor, Oscilloskop, Srømforsyninger og en Daalogger. I illegg må al sammenkobles og programmeres.

22 Auhorized Disribuor

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse

Levetid og restverdi i samfunnsøkonomisk analyse Visa Analyse AS Rappor 35/11 Leveid og resverdi i samfunnsøkonomisk analyse Haakon Vennemo Visa Analyse 5. januar 2012 Dokumendealjer Visa Analyse AS Rapporiel Rappor nummer xxxx/xx Leveid og resverdi

Detaljer

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs.

Effekten av endringer i lakseprisen på aksjekursen til noen utvalgte lakseselskaper på Oslo Børs. Effeken av endringer i lakseprisen på aksjekursen il noen uvalge lakseselskaper på Oslo Børs. av Bri Albrigsen Masergradsoppgave i fiskerifag sudierening bedrifsøkonomi (30 sp) Insiu for økonomi Norges

Detaljer

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller

Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller Om muligheen for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller av Kjell-Arild Rein Hovedfagsoppgave i samfunnsøkonomi Våren Insiu for økonomi Universiee i Bergen . INNLEDNING.. LITTERATUR 3.

Detaljer

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet

Realkostnadsvekst i Forsvaret betydningen av innsatsfaktorenes substitusjonsmulighet FFI-rappor 2011/02404 Realkosnadsveks i Forsvare beydningen av innsasfakorenes subsiusjonsmulighe Seinar Gulichsen og Karl R. Pedersen (SNF) Forsvares forskningsinsiu (FFI) 1. mars 2012 FFI-rappor 2011/02404

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning

Installasjons- og driftsanvisning O Insallasjons- og drifsanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Detaljer

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen

SNF-arbeidsnotat nr. 06/11. Verdsetting av langsiktige infrastrukturprosjekter. Kåre P. Hagen SNF-arbeidsnoa nr. 06/11 Verdseing av langsikige infrasrukurprosjeker av Kåre P. Hagen SNF Prosjek nr. 2437 Prinsipiell vurdering av mernye av sore infrasrukurilak Prosjeke er finansier av Kysverke SAMFUNNS-

Detaljer

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet

CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet CDO-er: Nye muligheer for å invesere i kredimarkede Keil Johan Rakkesad og Sindre Weme rådgiver og spesialrådgiver i Finansmarkedsavdelingen i Norges Bank 1 Omseelige insrumener for overføring av og handel

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Fakor - en eksamensavis ugi av ECONnec Pensumsammendrag: FIN3005 Makrofinans Forfaer: Marin Frøland E-pos: marinom@sud.nnu.no Skreve: Høsen 009 Anall sider: 41 FIN3005 - Pensumsammendrag Om ECONnec: ECONnec

Detaljer

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1

x x x x konkurranser: Tester: x x x x x Ressurstrenings -periode 1 Navn: Ønske formkurve Årsplan sykkel 2007 / 2008 Hovedmål: Inn i seedinggruppe 1 på Birken ( ca. 03.05.00 ) Delmål: Øke maks syrke 50% Delmål: Øke aerob uholdenhe 25% Treningsmengde ( oal reningsbelasning

Detaljer

SNF-rapport nr. 21/04

SNF-rapport nr. 21/04 SNF-rappor nr. /04 PRISIN V FORSIKRINSKONRKER MED RENERNI av Roger F. Peersen Eirik M. Samnøy SNF-Prosjek nr. 7000 SMFUNNS- O NÆRINSLIVSFORSKNIN S Bergen, November 004 Dee eksemplar er fremsil eer avale

Detaljer

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm

RAPPORT. Kalkulasjonsrenten 2012/44. Michael Hoel og Steinar Strøm RAPPORT 01/44 Kalkulasjonsrenen Michael Hoel og Seinar Srøm Dokumendealjer Visa Analyse AS Rappornummer 01/44 Rapporiel Kalkulasjonsrenen ISBN 978-8-816-093-1 Forfaer Michael Hoel og Seinar Srøm Dao for

Detaljer

Prising av Kraftderivater SIS 1101

Prising av Kraftderivater SIS 1101 Prising av Krafderivaer SIS 1101 I Prising av Krafderivaer SIS 1101 Forord Denne prosekoppgaven er uarbeide av o sudener fra Insiu for indusriell økonomi og eknologiledelse høssemesere år 001. Rapporen

Detaljer

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG

Dokumentasjon av en ny relasjon for rammelånsrenten i KVARTS og MODAG Noaer Documens 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG Noaer 65/2012 Håvard Hungnes Dokumenasjon av en ny relasjon for rammelånsrenen i KVARTS og MODAG

Detaljer

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene

Bankers utlånspolitikk over konjunkturene Bankers ulånspoliikk over konjunkurene en analyse av opimalie fra e foreaksøkonomisk synspunk av irik Fjellså Hærem Maseroppgave Maseroppgaven er lever for å fullføre graden Maser i samfunnsøkonomi (Profesjonssudium

Detaljer

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%?

Forelesning 4 og 5 MET3592 Økonometri ved David Kreiberg Vår 2011. c) Hva er kritisk verdi for testen dersom vi hadde valgt et signifikansnivå på 10%? Forelesning 4 og 5 MET59 Økonomeri ved David Kreiberg Vår 011 Diverse oppgaver Oppgave 1. Ana modellen: Y β + β X + β X + β X + u i 1 i i 4 4 i i Du esimerer modellen og oppnår følgende resulaer ( n 6

Detaljer

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Bruksanvisning 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Bruksanvisning 51151931 03.13 N EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Sadrand 35,

Detaljer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer Inernasjonale prisimpulser il imporere konsumvarer Johan Øverseh Røsøen, konsulen i Økonomisk avdeling 1 Den lave konsumprisveksen i Norge kan i sor grad forklares ved krafig prisfall på imporere varer,

Detaljer

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen

Kredittilbudseffekter i boligettespørselen Krediilbudseffeker i boligeespørselen Trond Arne orgersen Karl Robersen Høgskolen i Øsfold Arbeidsrappor 2007:6 Online-versjon (pdf) Ugivelsessed: Halden De må ikke kopieres fra rapporen i srid med åndsverkloven

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Valuta og valutamarked 1. Innhold

Valuta og valutamarked 1. Innhold Forelesningsnoa 12, 20. mars 2015 Valua og valuamarked 1 Innhold Valua og valuamarked...1 Valua og valuakurs...1 Realvaluakurs...2 Valuamarked og valuakursregimer...6 Eerspørsel og ilbud eer valua...7

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen.

Endringene i det norske pensjonssystemet, konsekvensene og den stille pensjonsreformen. NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2007 Endringene i de norske pensjonssyseme, konsekvensene og den sille pensjonsreformen. Eer innføringen av obligaorisk jenesepensjon har anall omdanninger fra yelsespensjon

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

rombookinger ved Dnf bruk av Google kalender

rombookinger ved Dnf bruk av Google kalender rombookinger ved Dnf bruk av Google kalender hva trenger du? enten en @gmail konto eller, hvis du ikke har eller ikke vil oppre0e en gmailkonto: må du lage en konto med en annen epostadresse ved å gå :l

Detaljer

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL

Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Mobil MMS HD vilt kamera BG-520 INSTRUKSJONSMANUAL Innhold Generell informasjon 1.1) Beskrivelse 1.2) Funksjoner 1.3) Bruksområde 1.4) Deler og betjening Hurtig Start 2.1) Sette inn batterier 2.2) Sette

Detaljer

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51

Constec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 www.consec.no e pos: pos@consec ools.comools com Consec AS Tevlingveien 15 1081 Oslo Telefon +47 22 90 61 50 Faks +47 22 90 61 51 Alle våre produker har gjennomgå en kvalieses. Kvaliesvurderingen er baser

Detaljer

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

WO 65 ONLINE WEATHER STATION WO 65 ONLINE WEATHER STATION Revisjon 1 04.05.2009 Copyright 2009 vindsiden.no Innhold Power supply connector... 3 TC65 / sensor kontakt... 4 Vind sensor... 5 Temperatur sensor... 6 Boks... 7 Solcellepanel...

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575

BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 BRUKSANVISNING MODELL: STR-200/STR-300 MODUL NR. 2535/2575 Følgende gjelder KUN for STR-200 modellene: (Mellom de svarte strekene) Utsett uret for sterkt lys for å lade batteriet før uret brukes. Uret

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer