Diagnostikk av Helicobacter pylori. Astri L. Larsen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset Østfold Fredrikstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Diagnostikk av Helicobacter pylori. Astri L. Larsen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset Østfold Fredrikstad"

Transkript

1 Diagnostikk av Helicobacter pylori Astri L. Larsen Lege i spesialisering Mikrobiologisk avdeling Sykehuset Østfold Fredrikstad

2 Disposisjon Historikk Anatomi/fysiologi Patogenese Virulensfaktorer Diagnostikk invasive tester ikke-invasive tester Behandling/resistensforhold 2

3 Historikk Første observasjon av Helicobacter pylori kan ha vært av Walter Krienitz, som i 1906 beskrev 3 ulike typer spirocheter i magesekken til en pasient med cancer i curvatura minor Krienitz, W Ueber das Auftreten von Spirochaeten verschiedener Form im Mageninhalt bei Carcinoma ventriculi. Dtsch. Med. Wochenschr. 32:872 3

4 Historikk Robin Warren og Barry Marshall mottok i 2005 Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av Helicobacter pylori i

5 Historikk Helicobacter pylori har sannsynligvis utviklet seg i pattedyr fra en forhistorisk bakterie som levde i den primitive tarmen. Da magesekken oppsto for mange millioner år siden utviklet noen helicobactere evnen til å overleve i denne nisjen ved å tilpasse seg det sure miljøet. Helicobacter pylori er bare funnet hos mennesker. Ca halvparten av verdens befolkning er infisert (i utviklingsland >70%) 5

6 Helicobacter pylori er en av få kjente bakterier som har fulgt menneskene fra slektsledd til slektsledd HP stammer fra ulike geografiske områder er genetisk svært ulike Genotypiske metoder, spesielt MLST av husholdningsgener gjør at forskere kan spore migrasjonen Gir mer detaljert informasjon om human migrasjon enn analyser av humant genom 6

7 Nomenklatur Epsilonproteobacteria Helicobacter Campylobacter Arcobacter Wolinella 7

8 Litt om magesekkens anatomi og fysiologi 8

9 Mukøse celler: skiller ut et alkalisk mukus som beskytter epitelet bl.a.mot syre Parietal celler: utskiller saltsyre Chief celler: utskiller pepsin, et proteolytisk enzym G celler: skiller ut hormonet gastrin 9

10 3 histologiske områder i magesekken Junqueira and Carneiro, Basic Histology 10

11 Patogenese og virulensfaktorer Helicobacter pylori er godt adaptert til et liv som magesekkspatogen Viktig for suksess: -Evnen til å kolonisere og bestå i magesekken Ulike virulensfaktorer bidrar til de 3 viktigste patogene effektene -Inflammasjon -Forstyrrelse av mukosa barrieren -Endret fysiologi i magesekken 11

12 Hvordan kan Helicobacter pylori overleve i magesekken? Liker seg best i antrum-delen, hvor det er lite syreproduserende parietalceller Flagellene gjør H.pylori svært mobil, slik at den kan borre seg gjennom det tykke mucuslaget, der den til en viss grad er beskyttet mot magesyren H.pylori produserer store mengder urease som frigjør ammoniak og karbondioksid fra transudert plasma urea Ammoniak nøytraliserer cytosol og miljøet rundt bakterien Katalase og superoxid dismutase Enzymer som beskytter bakterien mot oksygen radikaler som frigjøres fra aktiverte nøytrofile leukocytter 12

13 Living dangerously: how helicobacter pylori survives in the human stomach Cesare Montecucco & Rino Rappuoli Nature Reviews Molecular Cell Biology 2, (June 2001) 13

14 Den gastrointestinale barriere (mukosa barrieren) To komponenter: Den indre barrieren består av epitelceller og tight junctions som binder dem sammen Den ytre barrieren består av et beskyttende lag bikarbonatbufret mukus, som er elastisk, hydrofobt og resistent mot proteolyse 14

15 Patogenese Ulcus ventriculi H.pylori bryter ned mukosa barrieren. Endret struktur av mukus -mer mekanisk ustabilt -mindre i stand til å opprettholde beskyttende ph gradient Når mucosa-barriæren er brutt, diffunderer bl.a HCl og pepsin inn i mukosa og submukosa. -inflammasjon og mucosacelle død. -Økt epitel turnover: dårligere mukusproduksjon og fokalt manglende barriere. -Fortsatt tilstrømning av HCl/pepsin: ventrikkelveggen ødelegges, ulcus utvikling 15

16 Patogenese Ulcus duodeni HP gastritt i antrum fører ofte til økt gastrin utskillelse. Gastrin stimulerer parietalcelene i corpus, som dermed utskiller for mye syre. hyperplasi av parietalceller øker syresekresjonen ytterligere. Det kommer mer syre ned i duodenum -metaplasi i bulbus duodeni 16

17 Patogenese Ulcus duodeni Intestinal metaplasi forutsetning for H. pylori kolonisering i bulbus duodeni. Kolonisering med H. pylori fører til kraftig inflammatorisk respons aktiv duodenitt svekket bikarbonat sekresjon. Ulcusdannelse i duodenum. 17

18 Patogenese Økt syresekresjon spiller først og fremst en viktig rolle ved ulcus doudeni. Pasienter med ulcus duodeni er nesten alltid infisert med H.pylori, mens pasienter med ulcus ventriculi er infisert i ca.70% av tilfellene. Andre risikofaktorer er arv, røyking, alkohol, og NSAIDs. 18

19 Patogenese -Kronisk gastritt forårsaket av H.pylori øker signifikant risikoen for intestinal metaplasi og atrofisk gastritt -kjente forløpere for cancer ventriculi -H.pylori risikofaktor for adenocarcinom i ventrikkelen, men bevisene er stort sett epidemiologiske -H.pylori viktig risikofaktor for MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) lymfom i magesekken 98% av pasientene er infisert med H.pylori Det er vist at eradikasjon av bakterien medfører tumorregresjon i majoriteten av pasientene med lavgradig lymfom 19

20 Patogenese Kronisk inflammasjon likevel mest karakteristisk De fleste utvikler ikke ulcus eller cancer Usikkert hvorfor noen utvikler mer alvorlig sykdom Skyldes trolig en kombinasjon av genetiske faktorer hos vert, miljøfaktorer og virulensfaktorer 20

21 Virulensfaktorer caga -cytotoxin associated gene (caga) -ca 70% av isolatene -markør for tilstedeværelse av en genomisk patogenitets øy (cagpai) CagA er proteinproduktet av genet caga -CagA proteinet induserer morfologiske endringer i ventrikkelens epitelceller -Andre gener i cagpai fører til IL-8 produksjon som trolig bidrar til økt inflammasjon og sykdomsutvikling -caga positive isolater er epidemiologisk assosiert med mer alvorlig sykdom -caga status alene kan ikke brukes til å predikere sykdomsutvikling hos enkeltpasienter 21

22 Virulensfaktorer vaca Vakuoliserende cytotoxin Exotoxin som induserer vakuoler i eukaryote cellelinjer Genet som koder for cytotoxinet kalles vaca og finnes hos alle isolater Ca 50% av isolatene uttrykker toxinet, og ulike undertyper av genet produserer toxin i varierende mengde 22

23 Virulensfaktorer vaca I befolkningen i vestlige land er spesielle undertyper av vaca antatt å være risikofaktorer for alvorlig sykdom Denne assosiasjonen ikke like tydelig i utviklingsland Geografiske områder f.eks i Afrika hvor prevalens av H.pylori ikke korrelerer med insidens av adenocarcinom i ventrikkelen Sammenheng mellom ulike genotyper og mer alvorlig sykdom er altså kontroversiell Bedre dokumentert at noen genotyper er nontoksigene og gir mindre inflammasjon 23

24 Virulensfaktorer Adhesiner spesifikk adheranse til ventrikkelens epitelceller in vivo ulike typer adhesiner involvert, tilhører en stor gruppe yttermembran proteiner best kjent er BabA som binder seg til Lewis b blodgruppe antigen tilstedeværelse av BabA korrelerer med ulcus duodeni og adenokarcinom 24

25 Virulensfaktorer Lewis antigener H.pylori uttrykker blodgruppe antigener lignende vertens egne antigener mekanisme for å unnslippe immunsystemet? Urease Ureaseaktivitet trolig viktig årsak til inflammasjon i lamia propria viktig kjennetegn på kronisk HP infeksjon 25

26 26

27 Diagnostikk Vanlig inndeling Invasive metoder Ikke-invasive metoder 27

28 Invasive metoder Endoskopi varierende funn makroskopisk ved endoskopi endomikroskopi (kan se HP i levende vev) biopsier optimalt prøvemateriale til dyrkning (må ikke ha tatt antibiotika eller PPI de siste ukene før prøvetaking) 28

29 Invasive metoder (enklere metoder) Orogastrisk børste svelges, børster mucosa og trekkes opp String test gelatinkapsel på en nylontråd svelges. Trekkes etter 1 time når gelatinkapselen er fordøyd. Distale del kan testes for urease evt dyrkes Mageinnhold enklere enn biopsi, men fortsatt invasiv prosedyre dårligere sensitivitet enn biopsi 29

30 Ureasetest Biopsier plasseres direkte i urealøsning indikator, f.eks fenolrødt slår om til rødt når positiv andre ureasepositive bakterier (f.eks fra munnhule) som kan kontaminere prøven kan gi falskt positivt resultat Best spesifisitet ved avlesning innen 1 time 30

31 Direkte mikroskopi Hurtigdiagnostikk Kan gjøres f.eks på materiale fra børsteprøve Alternativ til urease test Her farget med acridinorange 31

32 Histologi God sensitivitet og spesifisitet Fikseres umiddelbart fikseringen beholder morfologien Kan transporteres ved romtemp, vanlig post, ikke lenger infeksiøst Kan også finne H.heilmannii zoonose også assosiert med gastritt kan ikke dyrkes typisk morfologi, lengre enn H.pylori 6-8 spiraler, adhererer ikke til epitel celler 32

33 PCR Påviser bakterien Raskt svar Biopsier, men kan også benyttes på andre prøvematerialer f.eks magesaft eller string test Kan brukes til kvantitering Kan påvise virulensgener cagpai vaca gen andre gener involvert i adheranse eller patogenitet kan også påvises med PCR Kan påvise punktmutasjoner assosiert med antibiotikaresistens Problem: Høyt krav til rengjøring av teknisk utstyr (endoskoper, morterutstyr) -falskt positive resultater Kommersielle kit? 33

34 Dyrkning Dyrkning viktig for resistensbestemmelse og typing -Biopsier -Andre dyrkningsmaterialer: (Enklere, men dårligere sensitivitet) Mageinnhold HP finnes her pga turnover av gastrisk mukosa, men mye lavere sensitivitet enn biopsi, 60% String test gelatinkapsel på en nylontråd svelges. Trekkes etter 1 time når gelatinkapselen er fordøyd. Distale del kan testes for urease evt dyrkes (87% sens) Oppkast kan brukes, men må bufres eller brukes med en gang 34

35 Dyrkning Blodkultur H.pylori kan nå blodstrømmen ved ulcerasjon og blødning sjeldent isolert fra blodkultur 1 rapport hvor isolatet vokste etter 5 døgn i Bactec-system aerob flaske pasient med ventrikkel lymfom vanlige kommersielle blodkultursystemer trolig ikke optimalt for vekst men forsøk har vist god vekst i spesielle blodkultursystemer for fastidiøse bakterier 35

36 Dyrkning 1 biopsi fra antrum god sensitivitet, men ikke nok for pålitelig diagnose H.pylori kan ha en flekkvis distribusjon, slik at flere biopsier er bedre 2 biopsier fra antrum og 2 fra corpus anteriort og 2 fra corpus posteriort anbefales i review artikkel I sjeldne tilfeller kan infeksjonen kun være lokalisert til corpus 36

37 Dyrkning H.Pylori er en sårbar organisme Må ikke være i kontakt med luft Biopsier fra inneliggende pasienter kan transporteres på saltvann, men må sås ut innen kort tid (få timer) Biopsier med lengre transporttid til mikrobiologisk avdeling må tas på egnet transportmedium F.eks Portagerm pylori (PORT-PYL) transportmedium Oppbevares ved 4 C Bør nå lab innen 24, senest 48 timer, evt fryses Mortring Viktig at biopsiene mortres godt Urease test Urea/indol-rør 37

38 Dyrkning Utsæd på selektive skåler viktig Agar base, vekstsupplement (blod eller serum) og selektivt supplement. Blod 5, 7 eller helst 10%. Vi bruker Columbia blod agar med 10% hesteblod, vitox og HP-supplement I tillegg anbefales ofte ikke-selektive skåler for å sikre optimal vekst Buljong anbefales vanligvis ikke vokser dårlig Vokser best ved ph 5-6 Ferske medier (helst <1 uke) viktig 38

39 Dyrkning Helocibacter pylori strengt mikroaerofil 5-20% CO2 og fuktighet nødvendig for vekst ingen vekst i romluft Ulike systemer kan brukes for å oppnå mikroaerofil atmosfære f.eks gassgenererende pakker som forsegles sammen med skålene i en pose 39

40 Dyrkning Optimal dyrkningstemperatur 37 C Synlige kolonier etter 3-4 dager ved primærkultur inkubering i 7-10 dager anbefales i tilfelle svært få bakterier til stede Kvantitering? Veie biopsiene. De fleste laber nøyer seg med semikvantitering 40

41 Fenotypisk identifikasjon Kolonimorfologi Små, blanke kolonier etter 3-4 dagers inkubasjon Ingen hemolyse Grampreparat Mikroskopisk ikke alltid typisk morfologi, kan være vanskelig å se spiralform Ofte buede gram-negative staver 41

42 42

43 Fenotypisk identifikasjon Oxidase + Katalase + Urease + 1 øseskje kolonier i ureasemedium: umiddelbar fargeforandring (innen 2 minutter) urease viktigst for identifikasjon Svak eller manglende motilitet ved dyrkning på fast medium Eventuelt µ-gt LAP ALP APICampystrip (Enkelte reaksjoner) Fenotypiske metoder godt nok bare ved isolat fra øvre GI-traktus 43

44 Kokkoide former Ved manglende næringstilgang mister HP sin spiralform og blir stadig mer kokkoid i formen Usikkert hvorvidt disse formene er levende eller evt en resistent form av bakterien Kan medføre diskrepans mellom molekylære tester og dyrkning Viktig at kolonier subkultiveres ved optimal størrelse 44

45 Ikke-invasive tester Urea puste test Antigentest i faeces Serologi 45

46 Urea puste test Testen er standardisert og gir god reproduserbarhet og nøyaktighet Egnet til diagnostikk både før behandling og til kontroll av behandlingseffekt (2-3 måneder etter beh) Andre urease positive bakterier kan gi falskt positivt resultat f.eks h:heilmannii (kan også ha nytte av eradikasjonsterapi) ved hypoklorhydri og bakteriell overvekst kan f.eks proteus være til stede usikkert hvor vanlig denne problemstillingen er Falskt negative resultater kan forekomme ved nylig antibiotikabehandling, PPI eller blødning 46

47 Urea puste test Pasienten drikker en oppløsning med urea som er merket med en karbon isotop C 13 eller C 14 merket urea Urea hydolyseres raskt av HP urease dersom HP til stede Merket CO2 absorberes til blod og frigjøres med utåndingsluft som analyseres Dersom pasienten ikke er infisert produseres ikke merket CO2 og størstedelen av isotopen elimineres umodifisert i urin C 13 : prøve før og etter inntak, ettersom nivået av C 13 merket urea kan variere avhengig av diett 47

48 Fæces antigentest HP elimineres i fæces, men som regel ikke mulig å dyrke følsomhet for gallesalter konkurranse fra andre bakterier vanskelig å skille fra annen vekst -Antigentest 48

49 Antigentest ELISA-tester Putetest (Lateral flow immunoassay) poly-/monoklonale antistoffer Transittid påvirker sensitiviteten upålitelig resultat hos pasienter med obstipasjon ofte godt egnet for barn pga kortere transittid 49

50 Antigen test Faeces fortynnet med sample diluent tilsettes prøvebrønnen Rød/rosa testlinje positivt resultat 50

51 Antigen test Alternativ til urea pusteprøve og serologi Ikke antibiotika eller syrehemmer 2 uker før test Testen kan ikke brukes ved gastrointestinal blødning Fordel: Enkel prøvetaking som pasienten kan ordne selv hjemme. Påviser aktiv infeksjon (som serologi ikke nødvendigvis gjør) Fæces uten tilsetning, noen få skjeer Transporttid helst ikke mer enn 1 døgn Kan oppbevares i kjøleskap 3 døgn, ellers fryses 51

52 PCR-undersøkelse i fæces Mulig, men komplisert ekstraksjon pga hemmere i prøvematerialet Viktig med veldig spesifikke primere pga andre, lignende bakterier som også finnes i fæces Minst 2 PCR reaksjoner mot 2 ulike target må være positive samtidig 52

53 Serologi H.pylori infeksjon medfører en spesifikk immunrespons, bare ca2% av pasientene serokonverterer ikke Kronisk infeksjon, IgG er viktigste immunglobulinklasse IgM påvises sjelden, men trolig fordi akutt HP infeksjon sjelden er tilgjengelig for undersøkelse De fleste har også forhøyet IgA, men ikke alle IgG nivået faller etter eradikasjon, men kan ta måneder eller år for å nå baseline 53

54 Serologi Positivt resultat skiller ikke mellom nåværende eller tidligere sykdom eller kolonisering Positivt testersultat behøver ikke nødvendigvis indikere gastrointestinal sykdom Når brukt som behandlingskontroll -0-prøve -ny prøve 4-6 mndr etter behandling Kvantitativ test titerfall >40% indikerer eradikasjon 54

55 Immunoblot Lite brukt? Brukes mest for å identifisere pasienter med falsk positiv serologi Gir også anledning til å vurdere immunrespons mot ulike antigener f.eks antistoffer mot CagA Man har sett sammenheng mellom immunrespons mot CagA og mer alvorlig sykdom CagA imidlertid ingen god prediktor for dette på individuell basis 55

56 Comparison of the performances of diagnostic tests for Helicobacter pylori detection in adult patients Sensitivity (%) Specificity (%) PPV (%) NPV (%) Test A B A B A B A B Culture Histology ,4 Urease (24 h) ,5 PCR ,3 UBT , , , Serology ,2 Immunoblot 95,6 92,6 91,5 96,2 Stool antigen test 88,9 94,4 90,9 90,7 PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value; study A, 105 patients tested; study B, 99 patients tested. From: Clin Microbiol Rev April; 20(2): doi: /CMR Copyright 2007, American Society for Microbiology 56

57 Dyrkning referansemetode når man sammenligner nøyaktigheten til ikke-invasive metoder Men en pasient med negativ dyrkningsprøve regnes som positiv dersom både histologi og urease-test er positiv 57

58 Når bruke de ulike testene? Pasienter >45 år: Pasienter <45 år: gastroskopi ulike strategier - Test and treat -evt. non-invasiv test, gastroskopi hvis positiv Behandlingskontroll urea pustetest serologi (om man har 0-prøve) antigentest (hvis pustetest er praktisk vanskelig) gastroskopi i spesielle kliniske situasjoner, f.eks ulcus ventriculi, blødende ulcus 58

59 Behandling Anbefalt behandling i Norge (legemiddelhåndboka.no): Den mest effektive behandlingen gir ca 90% utryddelse og består av to antibakterielle midler og protonpumpehemmer ( trippelkur ): A) PPI + amoxicillin og klaritromycin i 7 dager B) PPI og metronidazol + ett av følgende midler: amoksicillin eller klaritromycin Behandlingstid 7 dager 59

60 Resistensbestemmelse For valg av behandling spesielt hos feilslagere For epidemiologisk oversikt 60

61 Resistensforhold i Norge Sensitiv % Intermediær % Resistent % Klaritromycin 94,1 5,9 Amoxicillin 98,0 2,0 0 Tetracyklin Metronidazol 92,2 7,8 Inndeling i følsomhetskategorier basert på brytningspunkter fra AFA (januar 09) RESISTENSFORHOLD HOS HELICOBACTER PYLORI (HP) HOS UBEHANDLEDE PASIENTER Astri Lervik Larsen, Eivind Ragnhildstveit, Berouz Moayeri, Lisbeth Eliassen & Kjetil K. Melby. (Poster, FHI årskonferanse 2009) 61

62 Referanser -Topley & Wilson`s Mikrobiology & Microbial Infections -Helicobacter pylori Detection and Antimicrobial Susceptibility Testing Francis Mégraud and Philippe Lehours Clin Microbiol Rev April; 20(2):

KIKHOSTE Diagnostikk. Susanne G. Dudman Overlege dr. med. Avd. for virologi Nasjonalt folkehelseinstitutt

KIKHOSTE Diagnostikk. Susanne G. Dudman Overlege dr. med. Avd. for virologi Nasjonalt folkehelseinstitutt KIKHOSTE Diagnostikk Susanne G. Dudman Overlege dr. med. Avd. for virologi Nasjonalt folkehelseinstitutt Disposisjon Kikhoste i Norge Indikasjon for mikrobiologisk undersøkelse Definisjon kikhoste Bordetella

Detaljer

NSAID skade i fordøyelseskanalen. Hvordan forebygge? Taran Søberg

NSAID skade i fordøyelseskanalen. Hvordan forebygge? Taran Søberg NSAID skade i fordøyelseskanalen Hvordan forebygge? Taran Søberg kvinne, 75 år NSAID (hoftesmerter) + acetylsalisyl + clopidogrel (hjerte) + prednisolon (KOLS) + SSRI (depresjon) + klexane (hofteoperasjon)

Detaljer

Laboratorieundersøkelser av mykobakterier. Christian Lidstedt. Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi

Laboratorieundersøkelser av mykobakterier. Christian Lidstedt. Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi Laboratorieundersøkelser av mykobakterier Christian Lidstedt. Bioingeniør ved avdeling for medisinsk mikrobiologi 1. Arbeid i P3-lab 2. Bakteriens virulensegenskaper 3. Prøvetakning Strenge smittevernregler

Detaljer

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg

Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis. Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Mikrobiologiske prøver ved borreliose i allmennpraksis Nils Grude Avd. ovl. Mikrobiologisk avd. SiV, Tønsberg Diagnostikk i lab.: Dyrkning Nukleinsyre amplifikasjon Serologi ELISA/CLIA Immunoblot Indikasjon,

Detaljer

Magesår Internundervisning 02.04.13 Vikas Sarna, LIS, gastromedisinsk avd.

Magesår Internundervisning 02.04.13 Vikas Sarna, LIS, gastromedisinsk avd. Tenkt vaktsituasjon: Kvinne 74 år. Bor med mann uten offentlig hjelp. Kjent HT, parox atrieflimmer, marevanisert. Svart avføring på morgenen og litt svimmel. På ettermiddagen rødt blodig oppkast, synkope,

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon

ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET. Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) Min konklusjon ARBEIDSGRUPPE HELSEDIREKTORATET Testing: ELISA OG WESTERN BLOT (Immunoblot) En moderne Western blot som baserer seg på rekombinante in vivo antigener er å foretrekke da en her bruker spesifikke antigener

Detaljer

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål

Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom. Else Marit Løberg OUS-Ullevål Duodenitter Giardia lamblia Whipple`sykdom Else Marit Løberg OUS-Ullevål Kronisk duodenitt Mange årsaker til kronisk duodenitt Ulike årsaker kan gi samme morfologiske utseende Liten grad av overensstemmelse

Detaljer

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp.

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp. Universalcontainer Midtstråle- urin. Morgen- urin. Ved kateterurin: Skille mellom engangs- og permanent kateter. Ved forsendelse bruk glass tilsatt borsyre. Informer pasienten om riktig prøvetaking Legionella-antigen/

Detaljer

ved blødende magesår: H.pylori Kunnskapsesenterets

ved blødende magesår: H.pylori Kunnskapsesenterets Indremedisinsk høstmøte November 2008 H.pylori Kunnskapsesenterets ved blødende magesår: Kan jeg nye stole PPT-mal på testen? Per Olav Vandvik, lege Sykehuset Innlandet-Gjøvik og forsker Kunnskapssenteret

Detaljer

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen

Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV. bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk ved Mikrobiologisk avdeling SIV bioingeniør Anne-Berit Pedersen Borreliadiagnostikk - Hva gjøres rutinemessig - Hva gjøres av tilleggstester - Hvilke kriterier legges til grunn når

Detaljer

Diagnostikk av HIV-infeksjon

Diagnostikk av HIV-infeksjon Diagnostikk av HIV-infeksjon Anne-Marte Bakken Kran Førsteamanuensis, konst. overlege Mikrobiologisk avd. OUS, Ullevål HIV diagnostikk Primærdiagnostikk: Hvilke tester har vi og når skal de brukes? Analysestrategier

Detaljer

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent

Cøliaki. En vanlig sykdom. En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki En vanlig sykdom En kompleks sykdom med en autoimmun komponent Cøliaki Ervervet sykdom med vevsødeleggende immunrespons i tynntarmens slimhinne, rettet mot hvete gluten og liknende proteiner fra

Detaljer

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Hva gjør vi? Serologisk rutinetilbud tilgjengelig for Bakterier Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae

Detaljer

Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Klassiske metoder for resistensbestemmelse Fenotypiske metoder for påvisning av bakteriers følsomhet for antimikrobielle midler Martin Steinbakk, Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Fhi Klassiske metoder for resistensbestemmelse

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Diabact UBT 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Diabact UBT 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diabact UBT 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 13 C Urea 50 mg, anriket stabil isotop. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2008. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis ÅRSRAPPORT 2008 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital,

Detaljer

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon

Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Nytte av prokalsitonin og nøytrofil CD64 som markør for postoperativ infeksjon Kurs i hematologi 18. 19. mai 2015 KS møtesenter, Oslo Kristin Husby, Spesialbioingeniør Prosjektet er utført ved Tverrfaglig

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog?

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? En kort reise gjennom medisinsk mikrobiologi. Anita Kanestrøm Senter for laboratoriemedisin Fagområde medisinsk mikrobiologi Vårmøtet 2014 Legens

Detaljer

Peptisk Ulcus Sykdom PUS. Emnekurs i gastroenterologi Isaac Essilfie

Peptisk Ulcus Sykdom PUS. Emnekurs i gastroenterologi Isaac Essilfie Peptisk Ulcus Sykdom PUS Emnekurs i gastroenterologi Isaac Essilfie PUS: definisjon Sår i magesekk- el tolvfingertarmslimhinnen med diameter over 5mm og dybde ned til submucosa PUS: epidemiologi (1) Uvanlig

Detaljer

Cøliaki. Sonja E. Steigen Overlege dr. med Diagnostisk klinikk klinisk patologi Universitetssykehuset Nord-Norge

Cøliaki. Sonja E. Steigen Overlege dr. med Diagnostisk klinikk klinisk patologi Universitetssykehuset Nord-Norge Cøliaki Sonja E. Steigen Overlege dr. med Diagnostisk klinikk klinisk patologi Universitetssykehuset Nord-Norge Prevalens Kaukasoide rase 1:70? Variasjon innen Europa Ca 20 % får diagnosen etter fylte

Detaljer

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE. Få hele det diagnostiske bildet med bare én test. TRYKK HER FOR Å SE NESTE SIDE

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE. Få hele det diagnostiske bildet med bare én test. TRYKK HER FOR Å SE NESTE SIDE C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE Få hele det diagnostiske bildet med bare én test. TRYKK HER FOR Å SE SIDE KLINIKER Vil anvendelige C. difficiletestresultater på under 30 minutter bedre pasientbehandlingen?

Detaljer

Hepatitt E infeksjon hos blodgivere

Hepatitt E infeksjon hos blodgivere Hepatitt E infeksjon hos blodgivere Svein Arne Nordbø Nasjonal Blodbankkonferanse 3. juni 2015 Virale hepatitter A B C D E Viruskilde feces blod blod blod feces Overføring fecal-oralt parenteralt parenteralt

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse AFA- kurs november 2017 Lise Hulløen-Orø Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSHF Kristiansand Disposisjon Hvorfor utføre kvalitetskontroll? EUCASTs lappediffusjonsmetode-

Detaljer

2 BIO HØST GENERELL IMMUNOLOGI OG MEDISINSK MIKROBIOLOGI HBIO2003

2 BIO HØST GENERELL IMMUNOLOGI OG MEDISINSK MIKROBIOLOGI HBIO2003 2 BIO HØST GENERELL IMMUNOLOGI OG MEDISINSK MIKROBIOLOGI HBIO2003 Delemne: MIKROBIOLOGI LABORATORIEKURS I MIKROBIOLOGI MÅL: Holdninger Studentene skal ta ansvar for å: - gi beskjed når vedkommende ikke

Detaljer

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet 2% fem års overlevelse Cancer pancreatis I USA: 42000 med diagnosen i 2009, 35000 vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak

Detaljer

ÅRSRAPPORT for 2011. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT for 2011. fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis ÅRSRAPPORT for 2011 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs

Detaljer

Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner

Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner Laboratoriediagnostikk av flåttbårne infeksjoner - Lyme borreliose (Borrelia burgdorferi sensu lato) - Skogflåttencefalitt (Tick-borne encephalitis virus/tbe-virus) - Harepest (Francisella tularensis)

Detaljer

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert.

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. GI Kurs 2014 Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. Kasus02 57 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse Barrett slimhinne og en liten polypp i ora serrata.

Detaljer

Resistensbestemmelse

Resistensbestemmelse Torunn Sneide Haukeland Spesialbioingeniør Mikrobiologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Resistensbestemmelse Påvisning av mikrobers følsomhet for antimikrobielle midler Vi bruker mest fenotypiske

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Immunforsvaret Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Vi skal lære om bakterier og virus hvordan kroppen forsvarer seg mot skadelige bakterier og virus hva vi kan gjøre for å beskytte

Detaljer

Anatomi (1) EUS av magesekken. Aktuelle EUS indikasjoner magesekken. Anatomi (2) Teknikk ved EUS av magesekken 28.11.2014

Anatomi (1) EUS av magesekken. Aktuelle EUS indikasjoner magesekken. Anatomi (2) Teknikk ved EUS av magesekken 28.11.2014 EUS av magesekken Hawes/Fockens2011 Anatomi (1) Jan-Magnus Kvamme Seksjonsleder Phd Gastromedisinskseksjon UNN Anatomi (2) Aktuelle EUS indikasjoner magesekken Fortykket ventrikkelvegg/folder Variser Submukosale

Detaljer

Gonoré. Diagnostikk terapi resistens. Overlege / professor Kåre Bergh. Avd for med.mikrobiologi / NTNU. Høstkonferansen 2015

Gonoré. Diagnostikk terapi resistens. Overlege / professor Kåre Bergh. Avd for med.mikrobiologi / NTNU. Høstkonferansen 2015 Gonoré Diagnostikk terapi resistens Høstkonferansen 2015 Overlege / professor Kåre Bergh Avd for med.mikrobiologi / NTNU 1 Gonoré meldt MSIS i 2014 etter bostedsfylke (rate per 100 000 innb.) FHI: Smittevernboka

Detaljer

Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus

Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus Vankomycinresistente enterokokker VRE Epidemiologi/utbruddet på Haukeland Universitetssjukehus Kristin Stenhaug Kilhus LIS, Mikrobiologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus 2 Enterokokker Gram positive

Detaljer

Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier. Truls Leegaard AFA-kurs 2015

Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier. Truls Leegaard AFA-kurs 2015 Resistensbestemmelse av anaerobe bakterier Truls Leegaard AFA-kurs 2015 Anaerober - utfordring Langsomtvoksende Identifikasjon Krever spesielle vekstvilkår Opprettholdes anaerobe forhold? Hvilke funn skal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT 2013. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital, ÅRSRAPPORT 2013 Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Bakgrunnsinformasjon Helse Midt-Norge RHF ved ble tildelt nasjonal referansefunksjon

Detaljer

PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum

PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum september 2015 1 Utvikling Antall genmolekylære analyser pr år (unntatt klamydia og gonokokker: Ca 32.000 i 2015) 120000 Stipulert for hele året 100000 80000

Detaljer

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon

Forelesingsplan 2006. Mage-tarm systemet. kursuke 18: fordøyelsesorganer. GI-traktus: hovedfunksjoner. Struktur og funksjon. Fordøyelse og absorpsjon Mage-tarm systemet Anatomi og fysiologi Arild Chr. Rustan FRM2041, 2.5.06 EM bilde av mikrovilli (brush border) fra tynntarm Forelesingsplan 2006 kursuke 18: fordøyelsesorganer Anatomi og fysiologi: Mage-tarm

Detaljer

Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV

Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV Nye analysestrategier ved mistanke om flåttbårn sykdom. Andreas Emmert; Lege Mikrobiologisk avdeling SiV Vi vet at spesifisiteten på symptomene ved Borreliose er langt ifra 100%. For eksempel er spesifisiteten

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS

Stråleskadet tarm. Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling. Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Stråleskadet tarm Mekanismer, klinikk, diagnose og behandling Marianne Aarstad Merok, PhD, LIS Gastrokirurgisk avd AHUS Oversikt Strålebiologi Akutte stråleskader Kronisk stråleenteropati Kronisk stråleproktitt

Detaljer

VRE-utbrudd ved St.Olavs Hospital Vancomycinresistente enterokokker. Smittevern St. Olavs Hospital HF

VRE-utbrudd ved St.Olavs Hospital Vancomycinresistente enterokokker. Smittevern St. Olavs Hospital HF VRE-utbrudd ved St.Olavs Hospital Vancomycinresistente enterokokker Marthe Lind Kroknes Spesialbioingeniør Andreas Radtke Smittevernlege Smittevern St. Olavs Hospital HF Enterokokker Enterokokker er i

Detaljer

Bakteriekontroll av trombocytter fallgruver Mirjana Grujic Arsenovic

Bakteriekontroll av trombocytter fallgruver Mirjana Grujic Arsenovic Bakteriekontroll av trombocytter fallgruver Mirjana Grujic Arsenovic Jeg vil prate om: Septiske transfusjonsreaksjoner Forbyggende tiltak Status i Norge Hvordan gjør man det ved UNN (og hvorfor) Kliniske

Detaljer

ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis ÅRSRAPPORT 2009 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital,

Detaljer

Tarmsvikt/high output ileostomi 05.05.15. Petr Ricanek Overlege, PhD Avdeling for fordøyelsessykdommer

Tarmsvikt/high output ileostomi 05.05.15. Petr Ricanek Overlege, PhD Avdeling for fordøyelsessykdommer Tarmsvikt/high output ileostomi 05.05.15 Petr Ricanek Overlege, PhD Avdeling for fordøyelsessykdommer Intestinal absorbsjon Overflate ~ 200 m² Væske, elektrolytter (natrium, kalium, calsium, magnesium),

Detaljer

Fekal kalprotektin. Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier,

Fekal kalprotektin. Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier, Fekal kalprotektin Fagmøte for sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier, 16.03.17 Morten Y. Isaksen, lege i spesialisering Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus Disposisjon

Detaljer

Hva er kreft? Tonje Strømholm Ass. lege Arbeidsmedisinsk avd.

Hva er kreft? Tonje Strømholm Ass. lege Arbeidsmedisinsk avd. Hva er kreft? Tonje Strømholm Ass. lege Arbeidsmedisinsk avd. Innhold 1) Historisk tilbakeblikk 2) Vår tids forståelse av kreft 3) Kreftutvikling 4) Årsaksforhold 5) Kreft i Norge kreft i verden 6) Strategier

Detaljer

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus

Okkult og obskur GI-blødning. Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult og obskur GI-blødning Njaal Stray, Diakonhjemmet sykehus Okkult GI-blødning Definisjon Blodtap fra GI-traktus som er så beskjedent at det ikke kan sees. Kan kun påvises ved kjemisk prøve: Positiv

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015

Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse. Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Kvalitetskontroll av resistensbestemmelse Iren Høyland Löhr Avd. for medisinsk mikrobiologi, Stavanger Universitetssjukehus AFA-kurs, november 2015 Disposisjon EUCASTs lappediffusjonsmetode Resistensbestemmelse

Detaljer

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr

Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr Alvorlige resistensformer påvist hos bakterier fra norske produksjonsdyr ARVE LUND OG MARIANNE SUNDE Veterinærinstituttet Innledning Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr,

Detaljer

Diagnostikk av Shigella etter innføring av Maldi-Tof MS i laboratoriet. Heidi Nerbø Aasen Tomren, avd for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde

Diagnostikk av Shigella etter innføring av Maldi-Tof MS i laboratoriet. Heidi Nerbø Aasen Tomren, avd for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde Diagnostikk av Shigella etter innføring av Maldi-Tof MS i laboratoriet Heidi Nerbø Aasen Tomren, avd for medisinsk mikrobiologi, seksjon Molde Shigella kan ikke på nåværende tidspunkt skilles fra E.coli

Detaljer

Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø

Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø Pertussis (Kikhoste, Whooping cough 100 dagers hoste) Terje Tollåli Avd.overlege lungeavdelingen NLSH Bodø Etiologi Pertussis Sykdommen første gang beskrevet i 1540 Bakterien identifisert i 1906 Vaksine

Detaljer

ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis ÅRSRAPPORT 2010 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital Besøksadresse: Erling Skjalgsons gate 1 Postadresse: St. Olavs Hospital,

Detaljer

VENTRIKKELENS PATOLOGI. Peter Blom, Ahus

VENTRIKKELENS PATOLOGI. Peter Blom, Ahus VENTRIKKELENS PATOLOGI Peter Blom, Ahus Overflatepitelet er det somme overalt. Alle regioner har mucous neck cells ( proliferasjon- /differensieringssone) Normal ventrikkelmukosa Canalis: Mucøse celler

Detaljer

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi

NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015. Generell Immunologi NITO Bioingeniørfaglig Institutt kurs i Immunologi The Edge, Tromsø, 11. februar 2015 Generell Immunologi Tor B Stuge Immunologisk forskningsgruppe, IMB Universitetet i Tromsø Innhold: 1. Immunsystemets

Detaljer

Problembakterier karakterisering og genotyping. André Ingebretsen Avdeling for smittevern og Avdeling for mikrobiologi Oslo universitetssykehus

Problembakterier karakterisering og genotyping. André Ingebretsen Avdeling for smittevern og Avdeling for mikrobiologi Oslo universitetssykehus Problembakterier karakterisering og genotyping André Ingebretsen Avdeling for smittevern og Avdeling for mikrobiologi Oslo universitetssykehus Mikroorganismer finnes i alle miljøer? Estimat av biodiversitet

Detaljer

Celleforandringer i livmorhalsen -ikke alltid rett frem. Hans Kristian Haugland Avdeling for patologi Haukeland universitetssykehus

Celleforandringer i livmorhalsen -ikke alltid rett frem. Hans Kristian Haugland Avdeling for patologi Haukeland universitetssykehus Celleforandringer i livmorhalsen -ikke alltid rett frem Hans Kristian Haugland Avdeling for patologi Haukeland universitetssykehus Celleforandringer i livmorhalsen* Terminologi Diagnostisk reproduserbarhet

Detaljer

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K

autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K autoimmunologi T E O R I O G R U T I N E D I A G N O S T I K K Immunsystemet må skille mellom selv-ikke selv, toleranse mot selv som senere kan brytes ASIA-syndrom (Autoimm. Syndrom Induced by Adjuvans)

Detaljer

Gonoré- klinikk og laboratoriediagnostikk. Lumnije Dedi Mikrobiologisk avdeling, OUS, Ullevål 29.09.2011

Gonoré- klinikk og laboratoriediagnostikk. Lumnije Dedi Mikrobiologisk avdeling, OUS, Ullevål 29.09.2011 Gonoré- klinikk og laboratoriediagnostikk Lumnije Dedi Mikrobiologisk avdeling, OUS, Ullevål 29.09.2011 Antall meldte tilfeller av gonoré Forekomst av gonoré etter bostedsfylke Kort historikk: seksuell

Detaljer

(19) NO (11) 327303 (13) B1

(19) NO (11) 327303 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 327303 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A61K 31/07 (06.01) A61K 31/122 (06.01) A61P 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 199949 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 1998.02.0 PCT/EP98/00628

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Diagnostiske tester. Friskere Geiter Gardermoen, 21. november Petter Hopp Seksjon for epidemiologi

Diagnostiske tester. Friskere Geiter Gardermoen, 21. november Petter Hopp Seksjon for epidemiologi Diagnostiske tester Friskere Geiter Gardermoen, 21. november 20112 Petter Hopp Seksjon for epidemiologi Temaer Hva er en diagnostisk test Variasjon - usikkerhet Egenskaper ved en test Sensitivitet Spesifisitet

Detaljer

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014 Mikroskopisk kolitt TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus Pathol Eur. 1976;11(1):87-9. 'Collagenous colitis' with watery diarrhoea--a new

Detaljer

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene?

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? Data fra Tromsøundersøkelsen og Tromsø OGTT Studien Moira Strand Hutchinson 12. november 2012 Universitetet i Tromsø.

Detaljer

Resistensbestemmelse av gonokokker. Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI

Resistensbestemmelse av gonokokker. Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI Resistensbestemmelse av gonokokker Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI Neisseria gonorrhoeae G-negativ diplokokk Kravstor 11 arter Neisseria koloniserer

Detaljer

HVORFOR KAN DET VÆRE VANSKELIG Å DETEKTERE VRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET?

HVORFOR KAN DET VÆRE VANSKELIG Å DETEKTERE VRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET? HVORFOR KAN DET VÆRE VANSKELIG Å DETEKTERE VRE? HVORDAN SKAL VI GJØRE DET? KRISTIN HEGSTAD INNHOLD Enterokokker Kliniske brytningspunkter vankomycin og teikoplanin van genotyper Epidemiologi Hvorfor kan

Detaljer

Resistensbestemmelse av gonokokker. Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI

Resistensbestemmelse av gonokokker. Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI Resistensbestemmelse av gonokokker Martin Steinbakk Avd. for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Div. for smittevern, FHI Neisseria gonorrhoeae G-negativ diplokokk Kravstor 11 arter Neisseria koloniserer

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Carnobacterium divergens vs. Aeromonas salmonicida hos Atlanterhavs laks (Salmo salar L.) Hvem vil seire?

Carnobacterium divergens vs. Aeromonas salmonicida hos Atlanterhavs laks (Salmo salar L.) Hvem vil seire? Carnobacterium divergens vs. Aeromonas salmonicida hos Atlanterhavs laks (Salmo salar L.) Hvem vil seire? Mali Hartviksen, Josè L. G. Vecino, Anu Kettunen, Einar Ringø Atlanterhavslaks (Salmo salar L.)

Detaljer

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling

Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF. Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling Forskningsprosjekter på Sørlandet sykehus HF Unn Ljøstad og Åslaug R. Lorentzen Nevrologisk avdeling ÅPENT MØTE OM DIAGNOSTIKK AV LYME BORRELIOSE 16.NOVEMBER 2013 Sørlandet sykehus har forsket på Epidemiologi

Detaljer

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet

Flervalgsoppgaver: Immunsystemet Flervalgsoppgaver - immunsystemet Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Immunsystemet 1 Vaksinasjon der det tilføres drepte, sykdomsfremkallende virus gir A) passiv, kunstig immunitet B) aktiv kunstig,

Detaljer

Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS

Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS Bakterietesting av skop, en nødvendighet? Vibecke Lindøen avdelingssykepleier Medisinsk undersøkelse, HUS Hovedmål Forebygge og begrense forekomst av infeksjoner innen endoskopisk virksomhet 3 viktige

Detaljer

Magesmerter hos barn. Ketil Størdal. Barneavdelinga/SØF og Folkehelseinstituttet

Magesmerter hos barn. Ketil Størdal. Barneavdelinga/SØF og Folkehelseinstituttet Magesmerter hos barn Ketil Størdal Barneavdelinga/SØF og Folkehelseinstituttet Definisjoner og forekomst Organiske årsaker Røde flagg Funksjonelle magesmerter Praktisk utredning Nyttige og unyttige tester

Detaljer

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile -påvisning av toksin i cellekultur Hege Enger Svein Arne Nordbø St Olavs Hospital Clostridium difficile Apatogen og patogen form den patogene formen er toksinproduserende men produksjon

Detaljer

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Temaer PCR-basert mikrobiologisk diagnostikk Klinisk betydning av funn/fravær

Detaljer

MRSA. Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015

MRSA. Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015 MRSA Antibiotikaresistens i husdyrbruket, Gardermoen 27.-28. mai 2015 Carl Andreas Grøntvedt, Dipl. ECPHM Svinehelseansvarlig Veterinærinstituttet Postboks 750 Sentrum 0106 Oslo Tel: 23 21 63 87 Mob: 91

Detaljer

Undervisning på Dialysen 27/2

Undervisning på Dialysen 27/2 Undervisning på Dialysen 27/2 Anaerob sporedannende bakterie Tilhører tykktarmens normalflora hos 5 10 % av oss (50% hos spedbarn, 2 3% hos voksne) Bakterien dør fort utenfor tarmen, men sporene utskilles

Detaljer

NGS (Neste Generasjons Sekvensering) i diagnostikk, erfaringer og resultater

NGS (Neste Generasjons Sekvensering) i diagnostikk, erfaringer og resultater NGS (Neste Generasjons Sekvensering) i diagnostikk, erfaringer og resultater Emiel Janssen Seksjonsleder for Kvantitativ og Molekylær Patologi Daglig leder for laboratoriet for molekylær biologi Avdeling

Detaljer

ESBL. Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016

ESBL. Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016 ESBL Anna Senske Lege Avdeling for smittevern 19. 20 og 27. april 2016 April 2016 Inndeling Hva er ESBL? Forekomsten av ESBL ESBL-spredning ESBL-bærerskap Betydning av ESBL på sykehuset Terapi og sanering

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13

Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Influensa og immunsystemet Kristin G-I Mohn HUS, Influensasenteret i Bergen 13.06.13 Vakkert og virulent Virus - virulens - virkning Virus replikerer i luftveiene Aerosoler smitter Hemaggluttinin (HA)

Detaljer

Hurtigtesten som utføres per i dag. Åpent møte 7 januar 2008 Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Hurtigtesten som utføres per i dag. Åpent møte 7 januar 2008 Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Hurtigtest egnet for formålet? Åpent møte 7 januar 2008 Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Overlege dr philos Torunn Fiskerstrand Haukeland Universitetssykehus Hurtigtesten som utføres per i dag 23

Detaljer

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier

Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling. Stian Folkestad Sårsykepleier Velkommen til sårkurs - grunnleggende sårbehandling Stian Folkestad Sårsykepleier Hudens funksjon Beskytte Regulere kroppstemperaturen Sensor Huden Epidermis forsegle, beskytte Dermis Struktur, styrke

Detaljer

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører.

Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Nøyaktig og presis? Er vi skikket til å utføre resistensbestemmelse? Årlig kvalitetskontroll av bioingeniører. Astrid Lia Fagansvarlig for resistensbestemmelse Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning

Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning Bærerskap av ESBL blant Tromsøs befolkning Samt bærerskap av Klebsiella pneumoniae Masterprosjekt 2015-2017 Lotte Leonore Eivindsdatter Andreassen UiT(IMB)/UNN (K-res) Begrepsavklaring β-laktamase = enzym

Detaljer

Identifikasjon av mykobakterier vha MALDI-TOF MS. Aina Myhre Tuberkuloselaboratoriet, Rikshospitalet

Identifikasjon av mykobakterier vha MALDI-TOF MS. Aina Myhre Tuberkuloselaboratoriet, Rikshospitalet Identifikasjon av mykobakterier vha MALDI-TOF MS Aina Myhre Tuberkuloselaboratoriet, Rikshospitalet Nåværende identifikasjonsrutiner Direkte i (NALC-behandlet) prøvemateriale: Mikroskopi (auramin) PCR

Detaljer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer

4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer 1. LEGEMIDLETS NAVN Selexid 1 g pulver til injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder: Mecillinam 1 gram For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Demodikose (hårsekkmidd) hos hund av Dr Babette Baddaky Taugbøl

Demodikose (hårsekkmidd) hos hund av Dr Babette Baddaky Taugbøl Demodikose (hårsekkmidd) hos hund av Dr Babette Baddaky Taugbøl Det er parasitten Demodex canis som formerer seg og fører til sykdommen demodikose eller hårsekkmidd. Demodex midden lever i hårsekkene og

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Streptococcus agalactiae

Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ÅRSRAPPORT fra. Nasjonalt referanselaboratorium for Streptococcus agalactiae Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi ÅRSRAPPORT 2013 fra Nasjonalt referanselaboratorium for Streptococcus agalactiae Postadresse: St. Olavs Hospital HF, Sentral stab, Fagavdelingen,

Detaljer

Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi. Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017

Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi. Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017 Pasient kasuistikk Refluks og funksjonell dyspepsi Vernesa Dizdar Gastromed. avd.,hus Funksjonelle mage-tarm sykdommer Oktober 2017 Pasient kasuistikk Kvinne født i` 97, frisk fra før. Går på skole, bor

Detaljer

CLOSTRIDIUM DIFFICILE OG SMITTEVERN

CLOSTRIDIUM DIFFICILE OG SMITTEVERN CLOSTRIDIUM DIFFICILE OG SMITTEVERN 19. 20. og 27. april 2016 Torunn Nygård Smittevernlege OUS Ullevål CLOSTRIDIUM DIFFICILE Gram positiv, anaerob stav Sporedanner Isolert første gang i 1935, Hall & O`Toole

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Partus-test ved overtidig svangerskap

Partus-test ved overtidig svangerskap Partus-test ved overtidig svangerskap Malin Dögl, Ass. Lege, Gyn/Føde, Levanger Sykehus Diagnostiske tester Klinisk problemstilling Overtidig svangerskap: Økt risiko for intrauterin fosterdød. Cochrane:

Detaljer

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus

TUBERKULOSE. Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus TUBERKULOSE Kari Furseth Klinge Infeksjonsmedisinsk avdeling, Lillehammer sykehus DISPOSISJON Introduksjon/overblikk/Naturlig forløp Kasuistikker Diagnostikk/Behandling IGRA-latent tuberkulose BCG-vaksine

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer