PROSAM PROSAM-RAPPORT NR. 76. Samferdselsdata for Oslo/Akershus SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET. Staten:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSAM PROSAM-RAPPORT NR. 76. Samferdselsdata for Oslo/Akershus SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET. Staten:"

Transkript

1 Staten: Fylkeskommunen Akershus Oslo kommune: Statens vegvesen Akershus Statens vegvesen Oslo Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket NSB BA Samferdselssjefe Fylkesrådmannen Plan- og bygningsetaten PROSAM Kollektivtrafikken: Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s NSB BA SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET PROSAM-RAPPORT NR. 76 Samferdselsdata for Oslo/Akershus

2 1. Deltagere i PROSAM PROSAM består av følgende etater: Staten: Akershus Fylkeskommune: Oslo Kommune: Kollektivtrafikkselskaper: Statens vegvesen Akershus Statens vegvesen Oslo Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket NSB BA Samferdselssjefen Fylkesrådmannen Plan- og bygningsetaten Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor - Oslo Lokaltrafikk 2. Formål med PROSAM PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata- og prognoser i Oslo-området. PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak inenfor vei og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk. 3. Organisering Styringsgruppe Samarbeidsgruppe Tellegruppe Fremkomm.gruppe Kollektivgruppe RVU-gruppe Styringsgruppen: Skal årlig behandle arbeidsplaner og budsjetter for PROSAM`s arbeid. Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver som PROSAM skal løse med tilhørende fremdriftsplaner. Samarbeidsgruppen Skal årlig utarbeide arbeidsplan med tilhørende budsjett for PROSAM`s virksomhet. Skal bidra til koordinering av undersøkelser og analyser som blir utført av de enkelte etater. Skal arbeide med å utvikle grunnlagsdata for transportberegninger og transportprognoser. Publisere sine data i rapporter eller i andre relevante publikasjoner Behandler innspill fra faggruppene og gir anbefalinger til styringsgruppen. De ulike faggruppene: Bidra med med fagkompetanse i de ulike gruppene. Utgi ulike rapporter. Delta i prosjekter og komme med forslag til forbedringer på eksisterende opplegg.

3 Tittel: Samferdselsdata for Oslo/Akershus PROSAM-rapport nr: 76 Dato: September 2 Utgiver: Samferdselsetaten Postboks 488 Sentrum 15 OSLO Tlf Kan bestilles hos: Samferdselsetaten v/ketil Flagstad Tlf Rapporten kan også lastes ned fra følgende adresse: Konsulent: Rapporten er utarbeidet av Samferdselsetaten Sammendrag/formål: Rapporten inneholder ulike samferdselssdata for Oslo og Akershus som kan være nyttige i en plansammenheng. PROSAM-rapport nr 76

4 PROSAM-rapport nr 76

5 Forord Prosam har tidligere utarbeidet rapporter om samferdselsdata. Siste rapport ble utgitt i Rapporten som nå er utarbeidet skiller seg noe fra foregående ved at rapporten denne gang i all hovedsak kun inneholder tallmateriale. Det er i mindre grad enn tidligere gjennomført ulike typer analyser og sammenligninger, og det er heller ikke knyttet konkluderende tekst til informasjonen som presenteres. Dette skyldes at det i mange tilfeller er de konkrete tallene leseren søker. Sammenligninger og tekstlige beskrivelse vil være av mindre viktighet. Dessuten vil leseren ut fra det presenterte tallmaterialet ofte selv kunne trekke konklusjoner dersom dette er ønskelig. Hensikten med rapporten er å samle samferdselsdata som kan være nyttige i en planleggingssammenheng på et sted. Målgruppen vil først og fremst være planleggere av ulike typer samferdselstiltak innen offentlig og privat virksomhet, samt beslutningstakere på høyere nivå. Rapporten er utarbeidet av Samferdselsetaten. Oslo kommune, Samferdselsetaten September 2 PROSAM-rapport nr 76

6 Innholdsfortegnelse 1. Demografiske data 1.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling for Oslo og Akershus side Befolkningsutvikling fordelt på bydeler og antall boliger side Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus side Befolkning fordelt på bydel og alder i Oslo side Befolkning fordelt på område og alder i Akershus side Sysselsettingsdata Sysselsatte i Oslo og Akershus side Sysselsatte etter bydeler i Oslo side Sysselsatte etter kommuner i Akershus side Pendling Arbeidsreiser til og fra Akershus side Inn-/utpendling til/fra Oslo side Motorkjøretøy og innbyggere pr motorkjøretøy side Biltrafikk 2.1 Veinettet side Trafikktellinger i Oslo side Bygrensen side Kontrollstasjonsringen side Trafikkarbeidet fordelt på bydeler side Trafikktellinger i Akershus side Reisevaner side Bilbelegg side Framkommelighet side Parkering Antall offentlige parkeringsplasser side Antall parkeringsplasser i p-hus side Innfartsparkering side Kollektivtransport 3.1 Ansvar side Infrastruktur side Kollektivtrafikk i Oslo Utvikling i kollektivtrafikk side Fordeling på driftsarter side Antall passasjerer side Trafikkutvikling for sporvogn side Trafikkutvikling for t-bane side 3 PROSAM-rapport nr 76

7 3.3.6 Trafikkutvikling for buss side Trafikkdata for Akershus side Fjernbusstrafikk (Nor-Way Bussekspress) side Autoriserte drosjer side Sykkel 4.1 Sykkeltellinger side Trafikksikkerhet 5.1 Ulykkesutvikling side Ulykker fordelt på trafikantgrupper side Ulykker fordelt på veikategori side Ulykker fordelt på skadegrad side Støy og luftforurensning 6.1 Kartleggings- og tiltaksgrenser side Oslo Støy og luftforurensning side Piggfriandel side Akershus Støy og luftforurensning side Piggdekkandel side 39 PROSAM-rapport nr 76

8 Bydelene i Oslo Bydel 1 Bygdøy - Frogner Bydel 2 Uranienborg Majorstuen Bydel 3 St.Hanshaugen Ullevål Bydel 4 Sagene - Torshov Bydel 5 Grünerløkka - Sofienberg Bydel 6 Gamle Oslo Bydel 7 Ekeberg Bekkelaget Bydel 8 Norstrand Bydel 9 Søndre Nordstrand Bydel 1 Lambertseter Bydel 11 Bøler Bydel 12 Manglerud Bydel 13 Østensjø Bydel 14 Helsfyr - Sinsen Bydel 15 Hellerud Bydel 16 Furuset Bydel 17 Stovner Bydel 18 Romsås Bydel 19 Grorud Bydel 2 Bjerke Bydel 21 Grefsen - Kjelsås Bydel 22 Sogn Bydel 23 Vinderen Bydel 24 Røa Bydel 25 Ullern PROSAM-rapport nr 76

9 Kommunene i Akershus PROSAM-rapport nr 76

10 1 Demografiske data Kapitlet gir en beskrivelse av demografiske data for Oslo og Akershus. I tillegg til å presentere data for befolkningsutvikling på fylkes-, kommunalt- og bydelsnivå, fokuseres det også på sysselsettingsdata. I den sammenheng vil antall arbeidsplasser, arbeidstakere og pendling inngå. 1.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling for hele Oslo og Akershus Folkemengde År Folkemengde Oslo Folkemengde Akershus Figur1.1.1: Befolkningsutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. År Folkemengde Oslo Folkemengde Akershus Tabell 1.1.1: Befolkningsutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Statistsk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune Befolkningsutvikling fordelt på bydeler, antall boliger og antall personer pr bolig i Oslo Bos atte Boliger 1 5 Bydel Figur 1.1.2: Antall bosatte og antall boliger pr i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76

11 Bydel Antall boliger Ant. pers. pr bolig 1 Bygdøy Frogner ,5 2 Uranienborg Majorstuen ,27 3 St. Hanshaugen Ullevål ,42 4 Sagene Torshov ,43 5 Grünerløkka Sofienberg ,56 6 Gamle Oslo ,79 7 Ekeberg Bekkelaget ,26 8 Nordstrand ,25 9 Søndre Nordstrand ,9 1 Lambertseter ,72 11 Bøler ,7 12 Manglerud ,1 13 Østensjø , 14 Helsfyr Sinsen ,58 15 Hellerud ,8 16 Furuset ,44 17 Stovner ,37 18 Romsås ,34 19 Grorud ,5 2 Bjerke ,86 21 Grefsen Kjelsås ,1 22 Sogn ,45 23 Vindern ,4 24 Røa ,12 25 Ullern ,16 Sentrum ,38 Marka ,29 Indre by (1-6 + Sentrum) ,48 Ytre by ( Marka) ,11 Uten fast bopel/uten offisiell adresse Oslo i alt ,94 Tabell 1.1.2: Antall bosatte, antall boliger og antall personer pr bolig Kilde: Statistisk årbok for Oslo Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus Befolkningsutvikling Bµrum s OppegÕrd Aurskog û H land S rum Rµlingen L renskog Kommune Figur 1.1.3: Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. PROSAM-rapport nr 76 7

12 Kommune/region Bærum Asker VEST-OMRÅDET Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Enebakk FOLLO Aurskog Høland Sørum Fet Rælingen Lørenskog Skedsmo Nittedal NEDRE ROMERIKE Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal ØVRE ROMERIKE AKERSHUS Tabell 1.1.3: Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune Befolkningen etter bydel og alder i Oslo Aldersgruppe 15 år år 2 66 år 67 år + Sum Om råde Antall % Antall % Antall % Antall % 1 Bygdøy Frogner , , , , Uranienborg Majorstuen , , , , St.Hanshaugen Ullevål , , , , Sagene Torshov , , , , Grünerløkka Sofienberg , 618 2, , , Gamle Oslo , , , , Ekeberg Bekkelaget , , , , Nordstrand , , , , Søndre Nordstrand , , , , Lambertseter , , , , Bøler ,6 41 3, , , Manglerud , , , , Østensjø , , , , Helsfyr Sinsen , , , , Hellerud ,9 53 3, , , Furuset , , , , Stovner , , , , Romsås ,3 31 4, ,2 61 8, Grorud , , , , Bjerke , , , , Grefsen Kjelsås , , , , Sogn , , , , Vindern , , , , Røa , , , , Ullern , , , , Sentrum 82 6,6 18 1, ,2 71 5, Marka , 6 3, , Oslo i alt , , , , Tabell 1.1.4: Befolkningen fordelt på bydel og alder i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 8

13 1.1.5 Befolkningen etter område og alder i Akershus Aldersgruppe -15 år år 2-66 år 67 år + Sum Om råde Antall % Antall % Antall % Antall % % Vestområdet Follo Nedre Romerike Øvre Romerike ,7 23,3 21,8 2, ,4 5,1 4,6 4, ,3 62,1 63,6 61, Akershus , , , ,3 1 Tabell 1.1.5: Befolkning etter alder i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. 1.2 Sysselsettingsdata Sysselsatte i Oslo og Akershus 12,6 9,5 9,9 13, Sysselsetting År Oslo Aker shus Figur 1.2.1: Antall sysselsatte i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. År Antall sysselsatte (1 ) Oslo Akershus , ,2 156, ,6 163, , 166, ,8 176, ,7 184, ,8 189,3 Tabell 1.2.1: Antall sysselsatte i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. PROSAM-rapport nr 76 9

14 1.2.2 Sysselsatte etter bydeler i Oslo Arbeidsplasser Antall arbeidsplasser Bydel Figur 1.2.2: Antall sysselsatte fordelt på bydeler i Oslo november Kilde: Prosamrapport 62 Arbeidsplassdata. Bydel Antall sysselsatte Andel sysselsatte Sentrum Bygdøy Frogner Uranienborg Majorstuen St. Hanshaugen Ullevål Sagene Torshov Grünerløkka Sofienberg Gamle Oslo Ekeberg Bekkelaget Nordstrand Søndre Nordstrand Lambertseter Bøler Manglerud Østensjø Helsfyr Sinsen Hellerud 16 Furuset Stovner Romsås Grorud Bjerke Grefsen Kjelsås Sogn Vindern Røa Ullern Marka 383 Oslo i alt Tabell 1.2.2: Antall og andel ansatte fordelt på bydeler i Oslo november Kilde: Prosamrapport 62 Arbeidsplassdata. Avviket mellom tabell og når det gjelder totalt antall sysselsatte i Oslo, skyldes at det er benyttet ulike grunnlagsdata ved beregningene. PROSAM-rapport nr 76 1

15 1.2.3 Sysselsatte etter kommuner i Akershus Sysselsatte Bµrum s OppegÕrd S rum Rµlingen L renskog Aurskog û H land Kommune Figur 1.2.3: Antall sysselsatte fordelt på kommuner i Akershus, november Kilde: Prosamrapport 62 - Arbeidsplassdata. Akershus Kommuner og regioner 219 Bærum 22 Asker Vestområdet i alt Antall ansatte Andel ansatte (%) Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Enebakk Follo i alt Sørum Fet Rælingen Lørenskog Skedsmo 233 Nittedal 234 Gjerdrum Nedre Romerike i alt Aurskog Høland 235 Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad 239 Hurdal Øvre Romerike Akershus i alt Tabell : Antall og andel ansatte fordelt på kommuner i Akershus, november Kilde: Prosamrapport 62 Arbeidsplassdata. PROSAM-rapport nr 76 11

16 1.3 Pendling Arbeidsreiser til Oslo fra Akershus K om m u n e/region Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Enebakk Follo i alt Bærum Asker Asker/Bærum Aurskog/Høland Sørum Fet Rælingen Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Romerike i alt Akershus i alt Tabell 1.3.1: Arbeidsreiser til Oslo fra kommunene/delområdene i Akershus. Antall reiser pr døgn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo Inn-/utpendling til/fra Oslo Fra/til fylke/landsdel Innpendling til Oslo Utpendling fra Oslo Akershus Østfold Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Østlandet ellers Aust-Agder Vest-Agder Sørlandet Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Tabell 1.3.2: Inn-/utpendling til/fra Oslo 4.kvartal 98. Antall reiser pr døgn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo PROSAM-rapport nr 76 12

17 1.4 Motorkjøretøy og innbyggere pr. motorkjøretøy Innbyggere pr motorkjøretøy 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Oslo Akershus År Figur 1.4.1: Innbyggere pr motorkjøretøy i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. Oslo Akershus År Personbiler Antall innb. pr personbil , , , , , , , , ,8 Tabell 1.4.1: Motorkjøretøy og innbyggere pr motorkjøretøy i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. År Personbiler Antall innb. pr personbil , , , , , , , , ,2 Tabell 1.4.2: Motorkjøretøy og innbyggere pr motorkjøretøy i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. PROSAM-rapport nr 76 13

18 2 Biltrafikk Kapitlet gjengir bl.a. utdrag av de årlige trafikktellingene som gjennomføres i Oslo og Akershus. For Oslo har vi kun tatt med tellingene ved bomstasjonene og bygrensen, for andre tellinger henvises det til prosam sin egen tellerapport. For Akershus vises resultatene fra alle nivå 1-tellingene som gjennomføres i fylket. Videre presenteres resultater fra den årlige reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 1997/1998. Vi har tatt med de resultatene som synes mest nyttige i en planleggingssituasjon. Resultater fra prosams framkommelighetsundersøkelser og bilbelleggstellinger inngår også i kapitlet. Det samme gjør parkering. 2.1 Veinettet Veitype Oslo (km) Akershus (km) Kommunal vei Fylkesvei Riksvei Tabell 2.1.1: Veinettet i Oslo og Akershus Oslo har ikke fylkesveier, men en del av kommunalveinettet er definert som fylkesveier i den forstand at kommunen mottar tilskudd til drift og vedlikehold fra staten. Dette fylkesveinettet er 28 km langt. Figur 2.1.1: Hovedveinettet i Oslo. PROSAM-rapport nr 76 14

19 Figur 2.1.2: Hovedveinettet i Akershus. PROSAM-rapport nr 76 15

20 2.2 Trafikktellinger i Oslo Bygrensen Bygrensen År Sum vest Sum nordøst Sum sør Sum totalt. Figur 2.2.2: Tellinger ved bygrensen. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og Tellested Type telling Kv/Fv 168 Elveveien nivå E 18 Drammensveien nivå Kv/Fv 166 Elveveien nivå Rv 15 Granfosstunnelen nivå Rv 16 Bærumsveien nivå Rv 168 Griniveien nivå Sum vest Rv 4 Trondheimsveien nivå E6 Djupdalsveien nivå Rv 163 Østre Aker vei nivå Kv/Fv 355 Høybråtenveien nivå Kv/Rv 163 Starveien nivå Rv 159 Strømsveien nivå Kv/Fv 352 Karihaugveien nivå Sum nordøst Rv 155 Enebakkveien nivå Kv/Fv 33 Siggerudveien nivå E6 Europaveien nivå Kv/Fv 132 Nedre Prinsdals vei nivå Kv Fjellveien - 65 Kv Rosenholmveien nivå E18 Mosseveien nivå Kv/Fv 13 Gamle Mossevei nivå Kv Ingierstrandveien nivå 2-52 Sum sør Sum totalt Figur 2.2.2: Tellinger ved bygrensen. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og PROSAM-rapport nr 76 16

21 2.2.2 Kontrollstasjonsringen Trafikktellinger som ble gjennomført før 1995 viser samlet ÅDT for begge retninger, og disse tallene presenteres derfor ikke. I 1998 og 1999 ble det ikke gjennomført nivå 2-tellinger ved bomstasjonene Kontrollstasjonsringen - Retning mot sentrum Sum vest Sum nordøst Sum sør Sum totalt År Figur 2.2.1: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning mot sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og Retning mot sentrum Type ÅDT (kjt/døgn) Tellested telling E 18 Drammensveien Nivå E 18 Rampe Skøyen Nivå Rv 161 Drammensveien Nivå Kv Middelthuns gate Nivå Rv 168 Sørkedalsveien Nivå Kv Slemdalsveien Nivå Rv 16 Gaustad Nivå Sum vest Rv 4 Trondheimsveien Nivå Kv Rødtvetveien Nivå Rv 163 Østre Aker vei Nivå Kv Strømsveien Nivå E 6 Djupdalsveien Nivå Kv Tvetenveien Nivå Sum nordøst Kv Sandstuveien Nivå Kv Lambertseterveien Nivå E6 Europaveien v/abildsø Nivå Kv Ekebergveien Nivå Kv Kongsveien Nivå E18 Mosseveien Nivå Sum sør Sum totalt Tabell 2.2.1: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning mot sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og PROSAM-rapport nr 76 17

22 Kontrollstasjonsringen - Retning fra sentrum Sum vest Sum nordøst Sum sør Sum totalt År Figur 2.2.2: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning fra sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og Retning fra sentrum Type ÅDT (kjt/døgn) Tellested telling E 18 Drammensveien estimat: inn=ut E 18 Rampe Skøyen Rv 161 Drammensveien nivå Kv Middelthuns gate nivå Rv 168 Sørkedalsveien nivå Kv Slemdalsveien estimat: inn=ut Rv 16 Gaustad estimat: inn=ut Sum vest Rv 4 Trondheimsveien estimat: inn=ut Kv Rødtvetveien Rv 163 Østre Aker vei nivå Kv Strømsveien estimat: inn=ut E 6 Djupdalsveien nivå Kv Tvetenveien estimat: inn=ut Sum nordøst Kv Sandstuveien nivå Kv Lambertseterveien nivå E6 Europaveien v/abildsø nivå Kv Ekebergveien estimat: inn=ut Kv Kongsveien nivå E18 Mosseveien estimat: inn=ut Sum sør Sum totalt Figur 2.2.2: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning fra sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og PROSAM-rapport nr 76 18

23 2.2.3 Trafikkarbeidet fordelt på bydeler Bydel Kommunale veier R iksveier I alt Prosen t av samlet trafikkarbeid 1 Bygdøy Frogner ,9% 2 Uranienborg - Majorstuen ,2% 3 St.Hanshaugen - Ullevål ,9% 4 Sagene Torshov ,1% 5 Grüunerløkka Sofienberg ,7% 6 Gamle Oslo ,4% 7 Ekeberg Bekkelaget ,% 8 Nordstrand ,5% 9 Søndre Nordstrand ,2% 1 Lambertseter ,% 11 Bøler ,4% 12 Manglerud ,3% 13 Østensjø ,8% 14 Helsfyr - Sinsen ,9% 15 Hellerud ,% 16 Furuset ,4% 17 Stovner ,% 18 Romsås ,1% 19 Grorud ,3% 2 Bjerke ,9% 21 Grefsen - Kjelsås ,5% 22 Sogn % 23 Vindern ,6% 24 Røa ,% 25 Ullern ,3% Sentrum ,7% Marka Indre by (1-6 + Sentrum) ,9% Ytre by ( Marka) ,1% Oslo i alt ,% Tabell 2.2.3: Totalt trafikkarbeid på vei i Oslo etter bydel Kjøretøykm pr døgn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. 2.3 Trafikktellinger i Akershus Vei Kommune Sted E 18 Bærum Lysaker E6/E18 Ås Vinterbru E6 Oslo/Oppegård Taraldrud E6 Skedsmo Skedsmovollen E6 Ullensaker Hovinmoen E 16 Bærum Franzefoss Rv 4 Nittedal Gjelleråsen Rv 22 Fet Kringen Rv 171 Sørum Hval Tabell 2.3.1: Trafikktellinger i Akershus. Kjøretøy pr døgn. Nivå 1-tellinger. Kilde: Prosamrapport 63 Trafikktall 1998 Riksveger Fylkesveger Akershus. PROSAM-rapport nr 76 19

24 2.4 Reisevaner I tabell til presenteres resultater fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 1997/98. Alle tallene gjelder Oslo og Akershus sammen. En reise er definert som enhver forflytning utenfor egen bolig, skole, arbeidsplass eller fritidsbolig uavhengig av forflytningens lengde, varighet, formål eller hvilket transportmiddel som brukes. Reisen er avgrenset ut fra formålet med den. Når man har kommet fram til stedet for formålet med reisen, er reisen avsluttet. Antall reiser pr dag 13 år og eldre Prosent Ingen eller mer 7 Sum 1 Tabell 2.4.1: Antall reiser pr dag. Kilde: Reisevaner i Oslo/Akershus, TØI-notat 1129/1999. R eiselen gde Prosent km Under 1, 15 1,-2,9 25 3,-4,9 13 5,-9,9 17 1,-19,9 14 2, og lengre 15 Sum 1 Tabell 2.4.2: Reiser etter lengde. Kilde: Som ved siden av. Tid, minutter Prosent og mer Sum 1 Tabell 2.4.3: Reiser etter tidsbruk. Kilde: Som over. Transportmiddel Gj.sn. reiselengde, km Gj.sn. reisetid, minutter Gj.sn. antall reiser pr dag Gj.sn. reiselengder pr dag, km Gj.sn. reisetid pr person pr dag, minutter Til fots 2, 18,1,7 1,4 13, Sykkel 3,2 16,5,2,6 3,3 Bilfører 14, 18,4 1,5 21,6 28,3 Bilpasasjer 18,1 23,8,3 5,6 7,4 Kollektivt 32, 35,9,5 15,7 17,6 MC(annet) 9,8 27,1,1,7,3 Gj.sn. alle transportmidler ,4 3,3 43,1 69,9 Tabell 2.4.4: Gjennomsnittlig reiselengde, reisetid, antall reiser pr. dag, reiselengder pr dag og reisetid pr person pr dag. Kilde: TØI-notat 1129/1999. Man legger merke til at en gjennomsnittlig gangtur er 2, km. Sett i forhold til definisjonen på en reise, synes dette langt. Forklaringen er sannsynligvis at søndagsturer og joggeturer trekker opp gjennomsnittet. PROSAM-rapport nr 76 2

25 Transportmiddel Arbeid Skole Tjeneste Handle/ service Omsorg/ følge Fritid Besøk Annet Sum Antall reiser Til fots ,57 mill Sykkel ,16 mill Bilfører ,22 mill Bilpasasjer ,25 mill Kollektivt ,39 mill MC(annet) ,2 mill Tabell 2.4.5: Reiser etter formål for ulike transportmidler. Kilde: TØI-notat 1129/1999. Reiseformål Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivt MC/annet Sum Antall reiser Arbeid ,58 mill Skole ,12 mill Tjeneste ,1 mill Handle ,6 mill Omsorg ,23 mill Fritid ,4 mill Besøk Annet Tabell 2.4.6: Reiser etter transportmiddel for ulike reiseformål. Kilde: TØI-notat 1129/ ,29 mill,28 mill Reiseformål Gj.sn. reiselengde, Gj.sn. reisetid, km minutter Arbeidsreise 19,1 23,6 Skolereise 7, 21,2 Tjenestereise 27,4 34,7 Handle/servicereise 5,9 12,1 Omsorg/følgereise 8,5 14,6 Fritidsreise 14,1 33, Besøksreise Annen reise Sum Antall reiser 14,9 14, 13,2 2,29 mill 21,4 2,7 21,4 2,57 mill Tabell 2.4.7: Gjennomsnittlig reiselengde og reisetid for ulike reiseformål. Kilde: TØI-notat 1129/1999. PROSAM-rapport nr 76 21

26 2.5 Bilbelegg Tabell presenterer hovedresultater fra bilbeleggstellingene som ble gjennomført ved de ulike kontrollstasjonene i Oslo i Område Sted Klokkeslett Vest E 18 ved Sjølyst Drammensveien på Skøyen Middelthuns gate Sørkedalsveien Slemdalsveien ved Lille Frøen Ring 3 ved Gaustad Gjennom snitt pr tidsperiode 1,17 1,21 1,24 1,27 1,28 1,17 1,19 1,27 1,17 1,2 1,25 1,33 1,39 1,34 1,34 1,29 1,29 1,4 1,41 1,41 Øst Trondheimsveien ved Rødtvet Rødtvetveien Østre Aker vei ved Veitvetveien Strømsveien E6, Djupdalsveien Tvetenveien ved Trosterud Gjennom snitt pr tidsperiode 1,22 1,26 1,11 1,14 1,18 1,17 1,17 1,25 1,25 1,3 1,3 1,33 1,31 1,3 1,28 1,31 1,63 1,63 Sør Lambertseterveien ved Europaveien Europaveien ved Lambertseterveien Sandstuveien ved Europaveien Ekebergveien ved Erlandstuveien Kongsveien ved Jomfrubråten Mosseveien ved Bekkelaget Gjennom snitt pr tidsperiode 1,21 1,16 1,2 1,18 1,25 1,23 1,2 1,27 1,27 1,36 1,32 1,31 1,49 1,57 1,32 1,34 1,56 1,56 Totalt 1,18 1,22 1,31 1,47 Tabell 2.5.1: Personbilbelegg fordelt på sted og tidsperiode. Kilde: Prosamrapport nr 66 Bilbeleggstellinger Framkommelighet Det presenteres resultater fra den årlige framkommelighetsundersøkelsen i Oslo/Akershus. Undersøkelsen gjennomføres ved at sjåfører av testkjøretøy følger trafikkstrømmene og noterer passeringstider ved ulike kontrollpunkt. Ut fra disse passeringstidene beregnes gjennomsnittshastighetene. Til Oslo Gjennom snittshastighet (km /t) Rute E 18 Asker sentrum Bispelokket Rv 4 Rotnes Bispelokket E6 Skedsmovollen Bispelokket E 6 Ringnes Bispelokket E 18 Ringnes Bispelokket Rv 159 x Rv 22 Karihaugen Rv 168 Bærums verk Bispelokket Rv 16 Lommedalsveien Bispelokket Rv 163 x E6 Bispelokket Midtoddveien Bispelokket Ulsrud vgs via Tveita til Bispelokket Ulsrud vgs via Bøler til Bispelokket Rv 15 Ryen Lysaker vest Rv 15 Lysaker vest Ryen Rv 161 Skøyen Helsfyr Rv 22 Fetsund Gjelleråsen Høydalsveien Bispelokket Tabell : Framkommelighet, morgenrush. Kilde: Prosamrapport nr 73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og PROSAM-rapport nr 76 22

27 Framkommelighet - Morgenrush E 18 Asker sentrum Bispelokket E6 Skedsmovol len Bispelokket E 6 Ringnes Bispelokket E 18 Ringnes Bispelokket År Figur : Framkommelighet for de viktigste rutene, morgenrush. Kilde: Prosamrapport nr 73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og Fra Oslo Gjennom snittshastighet (km /t) Rute E 18 Bispelokket Asker sentrum Rv 4 Bispelokket Rotnes E6 Bispelokket Skedsmovollen E 6 Bispelokket Ringnes E 18 Bispelokket Ringnes Karihaugen - Rv 159 x Rv Rv 168 Bispelokket Rv 168 Bærums verk Rv 16 Bispelokket - Lommedalsveien Bispelokket - Rv 163 x E Bispelokket Midtoddveien Bispelokket via Tveita til Ulsrud vgs Bispelokket via Bøler til Ulsrud vgs Rv 15 Lysaker vest Ryen Ryen Rv 15 Lysaker vest Helsfyr Rv 161 Skøyen Gjelleråsen - Rv 22 Fetsund Bispelokket Høydalsveien Tabell 2.6.2: Framkommelighet, ettermiddagsrush. Kilde: Prosamrapport nr 73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og PROSAM-rapport nr 76 23

28 Framkommelighet - Ettermiddagsrush Gjennomsnittshastighet (km/t År E 18 Bispelokket Asker sentrum E6 Bispelokket Skedsm ovollen E 6 Bispelokket Ringnes E 18 Bispelokket Ringnes Figur 2.6.2: Framkommelighet for de viktigste rutene, ettermiddagsrush. Kilde: Prosamrapport nr 55 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og Parkering Antall offentlige parkeringsplasser Tabell viser antall parkeringsplasser som forvaltes av Trafikketaten. Dette er parkeringsplasser på gategrunn og offentlige plasser. Private parkeringsplasser inngår ikke i oversikten. Område Antall plasser, avgiftsbelagt Antall plasser, uten avgift Sentrum 1 6 Indre by (bydel 1-6) Ytre by (bydel 7-25) 279 Totalt Tabell 2.7.1: Offentlige parkeringsplasser i Oslo. Kilde: Trafikketaten. PROSAM-rapport nr 76 24

29 2.7.2 Antall parkeringsplasser i p-hus Alle parkeringshusene er private. Det foreligger ingen offentlig tilgjengelig oversikt som viser hvor stor andel av plassene som er bortleid. Parkeringshus Antall plasser Oslo City 475 Royal Christiania 12 St.Olavs plass 7 Frydenlund 35 Haakon VII s gate 2 Vika R26 55 Grønland 515 Galleriet øst 395 Galleriet vest 88 Byporten 7 Spektrum 42 Anker 1 Oslo S 65 Paléet 5 Ibsen Aker Brygge Statoil 35 Saga 1 Totalt 7 98 Tabell 2.7.2: Antall plasser i parkeringshus. Kilde: Nordisk parkering Innfartsparkering Vest,- nordøst, og sørkorridoren Vestkorridoren Kolsåsbanen (T-bane) NSB Vest (Tog) Røabanen (T-bane) Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Smestad Skøyen st Makrellbekken T 55 1 Åsjordet Lysaker st Holmen Bjørnesletta Stabekk st 47 6 Hovseter Jar Høvik st Røa Kolsås T 7 Blommenholm st Eiksmarka Sandvika st 4 1 Ekraveien Slependen st 6 13 Lijordet Billingstad st 48 7 Østerås 83 7 Hvalstad st 3 5 Vakås st Høn st 12 2 Asker st Heggedal st Røyken st 1 3 Spikkestad st 6 15 Sum 19 Sum Sum Tabell 2.7.3: Innfartsparkering langs vestkorridoren. Kilde: Bedre Byluft Undersøkelse av tilgjengelighet til innfartsparkering i deler av Oslo og Akershus. AS Oslo Sporveier *: Dersom det er flere parkeringsformål enn innfartsparkering, er antall plasser delt på antall formål. PROSAM-rapport nr 76 25

30 Nordøstkorridoren Furusetbanen (T-bane) G rorudbanen (T-bane) NSB nord/nsb øst (Tog) Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Trosterud T 3 1 Kalbakken T 13 2 Nittedal st (nord) 17 1 Lindeberg T 3 1 Ammerud T 4 1 Åneby st (nord) 3 16 Furuset T Grorud T 8 4 Sum NSB nord Romsås T Vesti T Nyland st (øst) Grorud st (øst) Høybråten st (øst) Lørenskog st (øst) Strømmen st (øst) Lillestrøm st (øst) Sum Sum Sum NSB øst Tabell 2.7.4: Innfartsparkering langs nordøstkorridoren. Kilde: Som over. Sørkorridoren Ekebergbanen (T-bane) Lambertseter-/Østensjøbanen (T-bane) NSB sør (Tog) Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* korr* Sportspl 45 Bergkry stallen T 4 12 Ljan st Holtet 4 3 (Lambertseterb.) Hauketo st 2 55 Sørli Sum Holmlia st Kastellet Lambertseterb Rosenholm st Bråten Kolbotn st 3 1 Sæter Mortensrud 46 My rvoll st 6 1 Ljabru 29 1 (Østensjøb.) Oppegård st Sum Østensjøb Vevelstad st Langhus st 7 2. Ski st 4 83 Ås 8 15 Vestby st Sonsveien st 13 7 Kambo st Sum 15 4 Sum Tabell 2.7.5: Innfartsparkering langs sydkorridoren. Kilde: Som over. Øvrig innfartsparkering i Akershus Tabellene nedenfor angir innfartsparkeringsplasser i tilknytning til jernbanestasjoner og bussterminaler/-holdeplasser. Det er ikke tatt hensyn til at plassene også kan benyttes til andre parkeringsformål. Sted Kommune Antall plasser Eidsvoll stasjon Eidsvoll 274 Hauerseter stasjon Ullensaker Ca 2 Jessheim stasjon Ullensaker 98 Kløfta stasjon Ullensaker 213 Lindeberg stasjon Sørum 2 Sørumsand stasjon Sørum 75 Leirsund stasjon Skedsmo 36 Årnes stasjon Nes 1 Bodung stasjon Nes 25 Haga stasjon Nes Ca 3 Auli stasjon Nes Ca 2 Rånåsfoss stasjon Nes 7 Fetsund stasjon Fet Ca 13 Nerdrum stasjon Fet 39 Tabell 2.7.6: Innfartsparkering Akershus nord. Kilde: Statens vegvesen Akershus (2). Sted Kommune Antall plasser Sotbu stasjon Ski 24 Kråkstad stasjon Ski 15 Ringnes-krysset Ås 15 Bakker bru, Frogn 8 Osloveien Askehaug Ås 9 Bergerbanen Ås 13 Flaskebekktjernet Nesodden 25 Nesoddtangen Nesodden 166 Skoklefall kapell Nesodden 18 Varden Nesodden 25 bussterminal Enebakk kirke Enebakk 8 Tangen Enebakk 11 Tabell 2.7.7: Innfartsparkering Akershus sør. Kilde: Statens vegvesen Akershus (2). PROSAM-rapport nr 76 26

31 3 Kollektivtransport Kapitlet tar for seg utviklingen i kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. I tillegg til tallmateriale for buss, sporvogn og t-bane, presenteres det også data for båttrafikk mellom Akershus og Oslo, Nor-Way bussekspress og drosjenæringen. Det lar seg ikke gjøre å presentere tilsvarende data for NSB. 3.1 Ansvar AS Oslo Sporveier (Sporveien) og NSB har ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo, mens Stor- Oslo Lokaltrafikk AS (SL) har tilsvarende ansvar for Akershus. SL har også i prinsippet ansvar for kollektivtrafikk mellom Oslo og Akershus, men som en praktisk ordning ivaretas enkelte grensekryssende linjer av Sporveien. SL har også lokal innenbys trafikk. Sporveien driver dessuten to T-banelinjer og en sporvognslinje ut over bygrensen. 3.2 Infrastruktur Transportmiddel Linjer (ordinære/andre) Lengde linjenett (km) Sporvogn 8/3 133,7 T-bane 4/1 116,7 Buss 35/ Båt 4 Tabell 3.2.1: Infrastruktur i Oslo. Kilde: Årsberetning fra Sporveien. 3.3 Kollektivtrafikk i Oslo Utvikling i kollektivtrafikk Tallmaterialet i figur omfatter trafikk med sporvogn, t-bane, buss, tog, båt og SL-busser. Utvikling i kollektivtrafikk Antall reiser (mill) År Figur 3.3.1: Trafikkutvikling i Oslo. Kilde: Årsberetning fra AS Oslo Sporveier. PROSAM-rapport nr 76 27

32 Reiser (mill) 1) ,5 16,7 Personkilometer (mill) Vognkilometer (mill) 36,1 37,1 37,1 33,9 37,4 Avganger i Beleggsprosent (plass) 17,8 17,5 17,8 19,4 19,3 Linjer (ordinære, trafikkeres minimum 6 t pr uke) Linjer (andre, trafikkeres deler av døgnet) Linjelengder i kilometer Tabell 3.3.1: Nøkkeltall for kollektivtrafikk i Oslo Kilde: Årsberetning fra AS Oslo Sporveier. 1) Alle tall gjelder eksklusive TT-kjøring som ble skilt ut fra Sporveien i ) Tallene er justert etter utviklingen i konsumprisindeksen Fordeling på driftsarter Fordeling på driftsarter 5 % 31 % 21 % Båt,tog og S L-busser ioslo Trikk T-bane B uss 43 % Figur3.3.2: Fordeling på driftsarter. Antall reiser. Kilde: Årsberetning fra AS Oslo Sporveier Antall passasjerer ) Sporvogn , 31,5 32, 33, 33,5 Bane ,5 55, 57, 59, 67, Sporveisbussene 3) ,5 33, 54,5 54, 5,5 Kontraktkjørte busser 3) ,5 2, Statsbanene 4) ,5 5,5 5, 5, 4,5 Båt ,,5,5 1, 1, Transport for funksjonshemmede (TT) , 1, 1, 1, 1, Kollektivtransport i alt ,5 Tabell 3.3.2: Antall passasjerer i Oslo. Kilde: Statistisk årbok ) Alle tall avrundet til nærmeste million t.o.m. 1993, nærmeste halve million f.o.m ) Det lave passasjertallet for buss i 1998 skyldes busstreik i en måned. 3) Inkl. SL-trafikk innenfor bygrensen. Dette medfører et passasjertall for buss (kontraktkjørte busser t.o.m. 1995, Sporveisbussene f.o.m. 1996) som ligger marginalt høyere enn i tabell som er ekskl. SL-trafikk. Fra og med 1996 er tallene for sporbveisbusser og kontraktkjørte busser slått sammen og registrertb under sporveisbusser. 4) Tallene på trafikken på NSB innen byens grenser er usikre. PROSAM-rapport nr 76 28

33 3.3.4 Trafikkutvikling for sporvogn Antall reisende med sporvogn 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, - År Figur 3.3.3: Trafikkutvikling for sporvogn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. Sporvogn År Linjelengde pr , km Vognkilometer (1 ) Reiser (1 ) , , , , , , , , , Tabell 3.3.3: Nøkkeltall for sporvognsdivisjonen i AS Oslo Sporveier. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 29

34 3.3.5 Trafikkutvikling for t-bane Antall reisende med t-bane 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 3.3.4: Trafikkutvikling for t-bane. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. År T-bane År Linjelengde pr , km Vognkilometer (1 ) Passasjerer (1 ) , , , , , , , , , , Tabell 3.3.4: Nøkkeltall for banedivisjonen i AS Oslo Sporveier. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 3

35 3.3.6 Trafikkutvikling for buss Antall reisende med buss 54, 52, 5, 48, 46, 44, 42, År Figur 3.3.5: Trafikkutvikling for buss. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. Det lave passasjerantallet i 1998 skyldes busstreik i en måned. Buss År Linjelengde pr , km Vognkilometer (1 ) Passasjerer 2 (1 ) Tabell 3.3.5: Nøkkeltall for AS Sporveisbussene. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. 3.4 Trafikkdata for Akershus Transportmiddel Buss 27,3 27,4 26,9 27,9 28,8 28,8 29,6 29,7 27,6 Tog 16,5 16,7 16,7 17, 17,5 18,3 18,7 19,4 19,6 Båt 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 I alt 46, 46,4 45,8 47,2 48,7 49,5 5,8 51,7 49,8 Tabell 3.4.1: Antall mill reiser i SL-systemet. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 31

36 3.5 Fjernbusstrafikk (Nor-Way Bussekspress) Tabell viser antall passasjerer som reiser mellom Oslo og landets øvrige fylker. Fylker Gardermoen Hedmark Oppland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Sogn og Fjordane Troms Andre fylker i alt Tabell 3.5.1: Passasjerer med Nor-Way bussekspress mellom Oslo og landets øvrige fylker. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. 3.6 Autoriserte drosjer i Oslo År Antall holdeplasser Antall drosjer Maxi-Taxi Antall reservedrosjer Antall kjørte turer (mill) Antall kjørte km (mill) Omsetning (mill kr) , , , , , Tabell 3.6.1: Autoriserte drosjer i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 32

37 4. Sykkel Det presenteres data fra prosams sykkeltellinger. 4.1 Sykkeltellinger Nedenfor presenteres resultater fra prosams årlige sykkeltellinger. Figur viser utvikling i totalt antall syklister som passerte de forskjellige tellesnittene, mens tabell viser antall syklister i de enkelte tellesnitt. Tellingene ble gjennomført over to dager vår og høst. Det ble tellet i tidsrommene 7-9, og Antall syklister År Figur 4.1.1: Utvikling i sykkeltrafikk. Totalt for alle tellesnittene. Kilde: Prosamrapport nr 64 Sykkeltellnger i Oslo 1998 Sted Markveien Ullevålsveien Sognsveien Karl Johans gate Kirkeveien Marcus Thranes gate Kongsveien Grønland Drammensveien Torshovdalen Fagerheimgata Teisenkrysset, sykkelvei 1 og Totalt Tabell 4.1.1: Antall syklister i løpet av seks timer. Kilde: Prosamrapport nr 64 Sykkeltellinger i Oslo PROSAM-rapport nr 76 33

38 5. Trafikksikkerhet Kapitlet beskriver trafikksikkerheten i Oslo og Akershus. Det fokuseres på antall ulykker og ulike karakteristika ved ulykkene Ulykkesutvikling U lykkesu tvikling Oslo Akershus Figur 5.1.1: Ulykkesutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten /Statens vegvesen Oslo og Statens vegvesen Akershus. År Oslo Akershus Tabell 5.1.1: Ulykkesutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten /Statens vegvesen Oslo og Statens vegvesen Akershus. 5.2 Ulykker fordelt på trafikantgruppe Antall ulykker Ulykker fordelt på trafikantgruppe Oslo Fo tg jengerulykker S y kke luly kke r M otorsy kke linkl moped M otorkjøretø y ek sk lm C År Figur 5.2.1: Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Oslo. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten/ Statens vegvesen Oslo. PROSAM-rapport nr 76 34

39 Trafikantgruppe Fotgjengerulykker Sykkelulykker Motorsykkel inkl moped Motorkjøretøy ekskl MC Tabell 5.2.1: Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Oslo. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten/ Statens vegvesen Oslo Ulykker fordelt på trafikantgruppe Akershus 6 Antall ulykker F otg jeng erulykker S ykkelulykker M oto rsykkelinkl moped M oto rkjøretøy ekskl M C År Figur 5.2.2: Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Akershus. Kilde: Statens vegvesen Akershus. Trafikantgruppe Fotgjengerulykker Sykkelulykker Motorsykkel inkl moped Motorkjøretøy ekskl MC Tabell 5.2.2: Ulykker fordelt på trafikantgruppe. Kilde: Statens vegvesen Akershus. 5.3 Ulykker fordelt på veikategori Veikategori Europa- og riksvei Kommunal vei Tabell 5.3.1: Ulykker fordelt på veikategori i Oslo. Oslo har ikke fylkesveger. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten/Statens vegvesen Oslo Veikategori Europavei Riksvei Fylkesvei Tabell 5.3.2: Ulykker fordelt på veikategori. Kilde: Statens vegvesen Akershus. PROSAM-rapport nr 76 35

PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET

PROSAM. Turproduksjonstall for kontorbedrifter og kjøpesentre. Prosamrapport nr 103 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT- PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo kommune: Kollektivtrafikken: Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket Region øst Sentraladministrasjonen Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Bilag 4. Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet

Bilag 4. Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet Bilag 4 Spørreskjema Ruter MIS Reisevaner og tilfredshet 1. februar 2012 Endringer i skjema 29. september 2009 Listen med billettslag utvides med nye elektronisk billetter Teksten på spørsmålene om linjebruk

Detaljer

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport

KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS. Utkast til rapport AKERSHUS FYLKESKOMMUNE STOR-OSLO LOKALTRAFIKK AS STATENS VEGVESEN AKERSHUS KOLLEKTIVBETJENINGSPLAN LAN FOR AKERSHUS 2002-20 2005 05 Utkast til rapport Asplan Viak H2001-026 Oktober 2001 KOLLEKTIVBETJENINGPLAN

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Innfartsparkeringsstrategi

Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:9 Versjon 2.0 7.10.2010 Innfartsparkeringsstrategi Ruterrapport 2010:8. Innfartsparkeringsstrategi Forord 3 1 Mål 5 2 Situasjonsbilde 7 3 Nærmere situasjonsbeskrivelse 9 3.1 Trafikantene

Detaljer

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen

Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1224/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Oslo lufthavn Gardermoen Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Gjøvik R30. Raufoss. Reinsvoll. Eina. Bleiken. Jaren. Gran. Lunner. Roa Grua Furumo Stryken * ** Hakadal. Varingskollen. Åneby.

Gjøvik R30. Raufoss. Reinsvoll. Eina. Bleiken. Jaren. Gran. Lunner. Roa Grua Furumo Stryken * ** Hakadal. Varingskollen. Åneby. Trondheim Røros Stockholm Stavanger 2Ø Soner Soner Soner 3Ø 2Ø 4N 1 2V 3V 4N 3Ø 1 1 2V 2Ø 1 3S 2S 3S 4S Fetsund Nerdrum Tuen * Skien Porsgrunn L1 L1 Lillestrøm Drammen Brakerøya Lier Spikkestad Heggedal

Detaljer

Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus

Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus Transportøkonomisk institutt Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus Evaluering av Oslopakke 1 og 2 Jon Inge Lian TØI rapport 714/2004 Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet

Detaljer

Samferdsel og transport

Samferdsel og transport Årsrapport 2013 36 37 Årsrapport 2013 Samferdsel og transport 36 37 Kollektivtrafikken i Akershus hadde god passasjervekst og en stabil markedsandel på 21 prosent av motorisert trafikk i 2013. Antall kollektivreiser

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

Detaljer

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org

RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN. www.prosam.org RAPPORT 184 METODE FOR Å EVALUERE EFFEKTER AV FREMKOMMELIGHETSTILTAK FOR KOLLEKTIVTRAFIKKEN www.prosam.org Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

Integrerte transportløsninger på Fornebu

Integrerte transportløsninger på Fornebu Integrerte transportløsninger på Fornebu - Hvordan redusere bilbruk og rushtrafikk til og fra Fornebu? En rapport utarbeidet med støtte fra Transnova og Bærum kommune 1 Innhold 2 Sammendrag... 1 3 Innledning...

Detaljer

Gjøvik. Gjøvik. Gjøvik R30. Raufoss. Raufoss. Raufoss. Reinsvoll. Reinsvoll. Reinsvoll. Eina. Eina. Eina. Bleiken. Bleiken. Bleiken. Jaren.

Gjøvik. Gjøvik. Gjøvik R30. Raufoss. Raufoss. Raufoss. Reinsvoll. Reinsvoll. Reinsvoll. Eina. Eina. Eina. Bleiken. Bleiken. Bleiken. Jaren. KONKRETISERING AV JERNBANEVERKETS PARKERINGSSTRATEGI GJØVIKBANEN TØYEN - GJØVIK Trondheim Røros Stockholm Stavanger 2Ø Soner Soner Soner 3Ø 2Ø 4N 1 2V 3V 4N 3Ø 1 1 2V 2Ø 1 3S 2S 3S 4S Fetsund Nerdrum Tuen

Detaljer

FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS

FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS FREMKOMMELIGHETSSTRATEGI FOR BUSS I AKERSHUS RAPPORT 4. JULI 2014 OPPDRAGSGIVER Ruter AS Postboks 1030 sentrum 0104 Oslo Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer KONSULENT Plan Urban

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Vestby-Trafikk. Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk Utgave: 1 Dato: 2015-01-30 IKEA Vestby-Trafikk 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Vestby-Trafikk Utgave/dato: 1 / 2015-01-30 Arkivreferanse: - Lagringsnavn IKEA_Vestby-Trafikkutredning_171114.docx

Detaljer

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune

Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3. Handlingsprogram 2013 2016. 29. juni 2012. Oslo kommune Foto: Olav Fosli Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Handlingsprogram 2013 2016 Oslopakke 3 FORSLAG FRA STYRINGSGRUPPEN FOR OSLOPAKKE 3 29. juni 2012 Oslo kommune Forord Styringsgruppen

Detaljer

Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane. En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS

Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane. En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS Oppgraderingsog kapitalbehov 2014 trikk og t-bane En oppgraderingsrapport utarbeidet av Sporveien Oslo AS 2 sporveien sporveien 3 Forord Denne rapporten har som formål å dokumentere utførte tiltak, nødvendige

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1

Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 1 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Kollektivtransportplan Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan Buskerud Utvikling mot 030 Buskerud fylkeskommune Kollektivtransportplan 3 Innhold Forord

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Jon Martin Denstadli TØI rapport 865/2006. Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser

Jon Martin Denstadli TØI rapport 865/2006. Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser Jon Martin Denstadli Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 TØI rapport 865/2006 Reiseomfang og transportmiddelbruk på lange reiser Den nasjonale

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer