PROSAM PROSAM-RAPPORT NR. 76. Samferdselsdata for Oslo/Akershus SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET. Staten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSAM PROSAM-RAPPORT NR. 76. Samferdselsdata for Oslo/Akershus SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET. Staten:"

Transkript

1 Staten: Fylkeskommunen Akershus Oslo kommune: Statens vegvesen Akershus Statens vegvesen Oslo Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket NSB BA Samferdselssjefe Fylkesrådmannen Plan- og bygningsetaten PROSAM Kollektivtrafikken: Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s NSB BA SAMARBEIDET FOR BEDRE TRANSPORT PROGNOSER I OSLO-OMRÅDET PROSAM-RAPPORT NR. 76 Samferdselsdata for Oslo/Akershus

2 1. Deltagere i PROSAM PROSAM består av følgende etater: Staten: Akershus Fylkeskommune: Oslo Kommune: Kollektivtrafikkselskaper: Statens vegvesen Akershus Statens vegvesen Oslo Statens vegvesen Vegdirektoratet Jernbaneverket NSB BA Samferdselssjefen Fylkesrådmannen Plan- og bygningsetaten Samferdselsetaten AS Oslo Sporveier Stor - Oslo Lokaltrafikk 2. Formål med PROSAM PROSAM ble i 1987 etablert for å styrke og koordinere arbeidet med trafikkdata- og prognoser i Oslo-området. PROSAM har som oppgave å utvikle og vedlikeholde et felles datagrunnlag og nødvendig prognoseverktøy. Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak inenfor vei og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk. 3. Organisering Styringsgruppe Samarbeidsgruppe Tellegruppe Fremkomm.gruppe Kollektivgruppe RVU-gruppe Styringsgruppen: Skal årlig behandle arbeidsplaner og budsjetter for PROSAM`s arbeid. Beslutter igangsetting av større prosjekter som er hensiktsmessig for de oppgaver som PROSAM skal løse med tilhørende fremdriftsplaner. Samarbeidsgruppen Skal årlig utarbeide arbeidsplan med tilhørende budsjett for PROSAM`s virksomhet. Skal bidra til koordinering av undersøkelser og analyser som blir utført av de enkelte etater. Skal arbeide med å utvikle grunnlagsdata for transportberegninger og transportprognoser. Publisere sine data i rapporter eller i andre relevante publikasjoner Behandler innspill fra faggruppene og gir anbefalinger til styringsgruppen. De ulike faggruppene: Bidra med med fagkompetanse i de ulike gruppene. Utgi ulike rapporter. Delta i prosjekter og komme med forslag til forbedringer på eksisterende opplegg.

3 Tittel: Samferdselsdata for Oslo/Akershus PROSAM-rapport nr: 76 Dato: September 2 Utgiver: Samferdselsetaten Postboks 488 Sentrum 15 OSLO Tlf Kan bestilles hos: Samferdselsetaten v/ketil Flagstad Tlf Rapporten kan også lastes ned fra følgende adresse: Konsulent: Rapporten er utarbeidet av Samferdselsetaten Sammendrag/formål: Rapporten inneholder ulike samferdselssdata for Oslo og Akershus som kan være nyttige i en plansammenheng. PROSAM-rapport nr 76

4 PROSAM-rapport nr 76

5 Forord Prosam har tidligere utarbeidet rapporter om samferdselsdata. Siste rapport ble utgitt i Rapporten som nå er utarbeidet skiller seg noe fra foregående ved at rapporten denne gang i all hovedsak kun inneholder tallmateriale. Det er i mindre grad enn tidligere gjennomført ulike typer analyser og sammenligninger, og det er heller ikke knyttet konkluderende tekst til informasjonen som presenteres. Dette skyldes at det i mange tilfeller er de konkrete tallene leseren søker. Sammenligninger og tekstlige beskrivelse vil være av mindre viktighet. Dessuten vil leseren ut fra det presenterte tallmaterialet ofte selv kunne trekke konklusjoner dersom dette er ønskelig. Hensikten med rapporten er å samle samferdselsdata som kan være nyttige i en planleggingssammenheng på et sted. Målgruppen vil først og fremst være planleggere av ulike typer samferdselstiltak innen offentlig og privat virksomhet, samt beslutningstakere på høyere nivå. Rapporten er utarbeidet av Samferdselsetaten. Oslo kommune, Samferdselsetaten September 2 PROSAM-rapport nr 76

6 Innholdsfortegnelse 1. Demografiske data 1.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling for Oslo og Akershus side Befolkningsutvikling fordelt på bydeler og antall boliger side Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus side Befolkning fordelt på bydel og alder i Oslo side Befolkning fordelt på område og alder i Akershus side Sysselsettingsdata Sysselsatte i Oslo og Akershus side Sysselsatte etter bydeler i Oslo side Sysselsatte etter kommuner i Akershus side Pendling Arbeidsreiser til og fra Akershus side Inn-/utpendling til/fra Oslo side Motorkjøretøy og innbyggere pr motorkjøretøy side Biltrafikk 2.1 Veinettet side Trafikktellinger i Oslo side Bygrensen side Kontrollstasjonsringen side Trafikkarbeidet fordelt på bydeler side Trafikktellinger i Akershus side Reisevaner side Bilbelegg side Framkommelighet side Parkering Antall offentlige parkeringsplasser side Antall parkeringsplasser i p-hus side Innfartsparkering side Kollektivtransport 3.1 Ansvar side Infrastruktur side Kollektivtrafikk i Oslo Utvikling i kollektivtrafikk side Fordeling på driftsarter side Antall passasjerer side Trafikkutvikling for sporvogn side Trafikkutvikling for t-bane side 3 PROSAM-rapport nr 76

7 3.3.6 Trafikkutvikling for buss side Trafikkdata for Akershus side Fjernbusstrafikk (Nor-Way Bussekspress) side Autoriserte drosjer side Sykkel 4.1 Sykkeltellinger side Trafikksikkerhet 5.1 Ulykkesutvikling side Ulykker fordelt på trafikantgrupper side Ulykker fordelt på veikategori side Ulykker fordelt på skadegrad side Støy og luftforurensning 6.1 Kartleggings- og tiltaksgrenser side Oslo Støy og luftforurensning side Piggfriandel side Akershus Støy og luftforurensning side Piggdekkandel side 39 PROSAM-rapport nr 76

8 Bydelene i Oslo Bydel 1 Bygdøy - Frogner Bydel 2 Uranienborg Majorstuen Bydel 3 St.Hanshaugen Ullevål Bydel 4 Sagene - Torshov Bydel 5 Grünerløkka - Sofienberg Bydel 6 Gamle Oslo Bydel 7 Ekeberg Bekkelaget Bydel 8 Norstrand Bydel 9 Søndre Nordstrand Bydel 1 Lambertseter Bydel 11 Bøler Bydel 12 Manglerud Bydel 13 Østensjø Bydel 14 Helsfyr - Sinsen Bydel 15 Hellerud Bydel 16 Furuset Bydel 17 Stovner Bydel 18 Romsås Bydel 19 Grorud Bydel 2 Bjerke Bydel 21 Grefsen - Kjelsås Bydel 22 Sogn Bydel 23 Vinderen Bydel 24 Røa Bydel 25 Ullern PROSAM-rapport nr 76

9 Kommunene i Akershus PROSAM-rapport nr 76

10 1 Demografiske data Kapitlet gir en beskrivelse av demografiske data for Oslo og Akershus. I tillegg til å presentere data for befolkningsutvikling på fylkes-, kommunalt- og bydelsnivå, fokuseres det også på sysselsettingsdata. I den sammenheng vil antall arbeidsplasser, arbeidstakere og pendling inngå. 1.1 Befolkningsutvikling Befolkningsutvikling for hele Oslo og Akershus Folkemengde År Folkemengde Oslo Folkemengde Akershus Figur1.1.1: Befolkningsutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. År Folkemengde Oslo Folkemengde Akershus Tabell 1.1.1: Befolkningsutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Statistsk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune Befolkningsutvikling fordelt på bydeler, antall boliger og antall personer pr bolig i Oslo Bos atte Boliger 1 5 Bydel Figur 1.1.2: Antall bosatte og antall boliger pr i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76

11 Bydel Antall boliger Ant. pers. pr bolig 1 Bygdøy Frogner ,5 2 Uranienborg Majorstuen ,27 3 St. Hanshaugen Ullevål ,42 4 Sagene Torshov ,43 5 Grünerløkka Sofienberg ,56 6 Gamle Oslo ,79 7 Ekeberg Bekkelaget ,26 8 Nordstrand ,25 9 Søndre Nordstrand ,9 1 Lambertseter ,72 11 Bøler ,7 12 Manglerud ,1 13 Østensjø , 14 Helsfyr Sinsen ,58 15 Hellerud ,8 16 Furuset ,44 17 Stovner ,37 18 Romsås ,34 19 Grorud ,5 2 Bjerke ,86 21 Grefsen Kjelsås ,1 22 Sogn ,45 23 Vindern ,4 24 Røa ,12 25 Ullern ,16 Sentrum ,38 Marka ,29 Indre by (1-6 + Sentrum) ,48 Ytre by ( Marka) ,11 Uten fast bopel/uten offisiell adresse Oslo i alt ,94 Tabell 1.1.2: Antall bosatte, antall boliger og antall personer pr bolig Kilde: Statistisk årbok for Oslo Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus Befolkningsutvikling Bµrum s OppegÕrd Aurskog û H land S rum Rµlingen L renskog Kommune Figur 1.1.3: Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. PROSAM-rapport nr 76 7

12 Kommune/region Bærum Asker VEST-OMRÅDET Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Enebakk FOLLO Aurskog Høland Sørum Fet Rælingen Lørenskog Skedsmo Nittedal NEDRE ROMERIKE Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal ØVRE ROMERIKE AKERSHUS Tabell 1.1.3: Befolkningsutvikling fordelt på kommuner i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune Befolkningen etter bydel og alder i Oslo Aldersgruppe 15 år år 2 66 år 67 år + Sum Om råde Antall % Antall % Antall % Antall % 1 Bygdøy Frogner , , , , Uranienborg Majorstuen , , , , St.Hanshaugen Ullevål , , , , Sagene Torshov , , , , Grünerløkka Sofienberg , 618 2, , , Gamle Oslo , , , , Ekeberg Bekkelaget , , , , Nordstrand , , , , Søndre Nordstrand , , , , Lambertseter , , , , Bøler ,6 41 3, , , Manglerud , , , , Østensjø , , , , Helsfyr Sinsen , , , , Hellerud ,9 53 3, , , Furuset , , , , Stovner , , , , Romsås ,3 31 4, ,2 61 8, Grorud , , , , Bjerke , , , , Grefsen Kjelsås , , , , Sogn , , , , Vindern , , , , Røa , , , , Ullern , , , , Sentrum 82 6,6 18 1, ,2 71 5, Marka , 6 3, , Oslo i alt , , , , Tabell 1.1.4: Befolkningen fordelt på bydel og alder i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 8

13 1.1.5 Befolkningen etter område og alder i Akershus Aldersgruppe -15 år år 2-66 år 67 år + Sum Om råde Antall % Antall % Antall % Antall % % Vestområdet Follo Nedre Romerike Øvre Romerike ,7 23,3 21,8 2, ,4 5,1 4,6 4, ,3 62,1 63,6 61, Akershus , , , ,3 1 Tabell 1.1.5: Befolkning etter alder i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. 1.2 Sysselsettingsdata Sysselsatte i Oslo og Akershus 12,6 9,5 9,9 13, Sysselsetting År Oslo Aker shus Figur 1.2.1: Antall sysselsatte i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. År Antall sysselsatte (1 ) Oslo Akershus , ,2 156, ,6 163, , 166, ,8 176, ,7 184, ,8 189,3 Tabell 1.2.1: Antall sysselsatte i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. PROSAM-rapport nr 76 9

14 1.2.2 Sysselsatte etter bydeler i Oslo Arbeidsplasser Antall arbeidsplasser Bydel Figur 1.2.2: Antall sysselsatte fordelt på bydeler i Oslo november Kilde: Prosamrapport 62 Arbeidsplassdata. Bydel Antall sysselsatte Andel sysselsatte Sentrum Bygdøy Frogner Uranienborg Majorstuen St. Hanshaugen Ullevål Sagene Torshov Grünerløkka Sofienberg Gamle Oslo Ekeberg Bekkelaget Nordstrand Søndre Nordstrand Lambertseter Bøler Manglerud Østensjø Helsfyr Sinsen Hellerud 16 Furuset Stovner Romsås Grorud Bjerke Grefsen Kjelsås Sogn Vindern Røa Ullern Marka 383 Oslo i alt Tabell 1.2.2: Antall og andel ansatte fordelt på bydeler i Oslo november Kilde: Prosamrapport 62 Arbeidsplassdata. Avviket mellom tabell og når det gjelder totalt antall sysselsatte i Oslo, skyldes at det er benyttet ulike grunnlagsdata ved beregningene. PROSAM-rapport nr 76 1

15 1.2.3 Sysselsatte etter kommuner i Akershus Sysselsatte Bµrum s OppegÕrd S rum Rµlingen L renskog Aurskog û H land Kommune Figur 1.2.3: Antall sysselsatte fordelt på kommuner i Akershus, november Kilde: Prosamrapport 62 - Arbeidsplassdata. Akershus Kommuner og regioner 219 Bærum 22 Asker Vestområdet i alt Antall ansatte Andel ansatte (%) Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Enebakk Follo i alt Sørum Fet Rælingen Lørenskog Skedsmo 233 Nittedal 234 Gjerdrum Nedre Romerike i alt Aurskog Høland 235 Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad 239 Hurdal Øvre Romerike Akershus i alt Tabell : Antall og andel ansatte fordelt på kommuner i Akershus, november Kilde: Prosamrapport 62 Arbeidsplassdata. PROSAM-rapport nr 76 11

16 1.3 Pendling Arbeidsreiser til Oslo fra Akershus K om m u n e/region Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Enebakk Follo i alt Bærum Asker Asker/Bærum Aurskog/Høland Sørum Fet Rælingen Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Romerike i alt Akershus i alt Tabell 1.3.1: Arbeidsreiser til Oslo fra kommunene/delområdene i Akershus. Antall reiser pr døgn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo Inn-/utpendling til/fra Oslo Fra/til fylke/landsdel Innpendling til Oslo Utpendling fra Oslo Akershus Østfold Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Østlandet ellers Aust-Agder Vest-Agder Sørlandet Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark Nord-Norge Tabell 1.3.2: Inn-/utpendling til/fra Oslo 4.kvartal 98. Antall reiser pr døgn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo PROSAM-rapport nr 76 12

17 1.4 Motorkjøretøy og innbyggere pr. motorkjøretøy Innbyggere pr motorkjøretøy 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Oslo Akershus År Figur 1.4.1: Innbyggere pr motorkjøretøy i Oslo og Akershus. Kilde: Statistisk årbok for Oslo og Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. Oslo Akershus År Personbiler Antall innb. pr personbil , , , , , , , , ,8 Tabell 1.4.1: Motorkjøretøy og innbyggere pr motorkjøretøy i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. År Personbiler Antall innb. pr personbil , , , , , , , , ,2 Tabell 1.4.2: Motorkjøretøy og innbyggere pr motorkjøretøy i Akershus. Kilde: Akershusstatistikk, Akershus fylkeskommune. PROSAM-rapport nr 76 13

18 2 Biltrafikk Kapitlet gjengir bl.a. utdrag av de årlige trafikktellingene som gjennomføres i Oslo og Akershus. For Oslo har vi kun tatt med tellingene ved bomstasjonene og bygrensen, for andre tellinger henvises det til prosam sin egen tellerapport. For Akershus vises resultatene fra alle nivå 1-tellingene som gjennomføres i fylket. Videre presenteres resultater fra den årlige reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 1997/1998. Vi har tatt med de resultatene som synes mest nyttige i en planleggingssituasjon. Resultater fra prosams framkommelighetsundersøkelser og bilbelleggstellinger inngår også i kapitlet. Det samme gjør parkering. 2.1 Veinettet Veitype Oslo (km) Akershus (km) Kommunal vei Fylkesvei Riksvei Tabell 2.1.1: Veinettet i Oslo og Akershus Oslo har ikke fylkesveier, men en del av kommunalveinettet er definert som fylkesveier i den forstand at kommunen mottar tilskudd til drift og vedlikehold fra staten. Dette fylkesveinettet er 28 km langt. Figur 2.1.1: Hovedveinettet i Oslo. PROSAM-rapport nr 76 14

19 Figur 2.1.2: Hovedveinettet i Akershus. PROSAM-rapport nr 76 15

20 2.2 Trafikktellinger i Oslo Bygrensen Bygrensen År Sum vest Sum nordøst Sum sør Sum totalt. Figur 2.2.2: Tellinger ved bygrensen. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og Tellested Type telling Kv/Fv 168 Elveveien nivå E 18 Drammensveien nivå Kv/Fv 166 Elveveien nivå Rv 15 Granfosstunnelen nivå Rv 16 Bærumsveien nivå Rv 168 Griniveien nivå Sum vest Rv 4 Trondheimsveien nivå E6 Djupdalsveien nivå Rv 163 Østre Aker vei nivå Kv/Fv 355 Høybråtenveien nivå Kv/Rv 163 Starveien nivå Rv 159 Strømsveien nivå Kv/Fv 352 Karihaugveien nivå Sum nordøst Rv 155 Enebakkveien nivå Kv/Fv 33 Siggerudveien nivå E6 Europaveien nivå Kv/Fv 132 Nedre Prinsdals vei nivå Kv Fjellveien - 65 Kv Rosenholmveien nivå E18 Mosseveien nivå Kv/Fv 13 Gamle Mossevei nivå Kv Ingierstrandveien nivå 2-52 Sum sør Sum totalt Figur 2.2.2: Tellinger ved bygrensen. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og PROSAM-rapport nr 76 16

21 2.2.2 Kontrollstasjonsringen Trafikktellinger som ble gjennomført før 1995 viser samlet ÅDT for begge retninger, og disse tallene presenteres derfor ikke. I 1998 og 1999 ble det ikke gjennomført nivå 2-tellinger ved bomstasjonene Kontrollstasjonsringen - Retning mot sentrum Sum vest Sum nordøst Sum sør Sum totalt År Figur 2.2.1: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning mot sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og Retning mot sentrum Type ÅDT (kjt/døgn) Tellested telling E 18 Drammensveien Nivå E 18 Rampe Skøyen Nivå Rv 161 Drammensveien Nivå Kv Middelthuns gate Nivå Rv 168 Sørkedalsveien Nivå Kv Slemdalsveien Nivå Rv 16 Gaustad Nivå Sum vest Rv 4 Trondheimsveien Nivå Kv Rødtvetveien Nivå Rv 163 Østre Aker vei Nivå Kv Strømsveien Nivå E 6 Djupdalsveien Nivå Kv Tvetenveien Nivå Sum nordøst Kv Sandstuveien Nivå Kv Lambertseterveien Nivå E6 Europaveien v/abildsø Nivå Kv Ekebergveien Nivå Kv Kongsveien Nivå E18 Mosseveien Nivå Sum sør Sum totalt Tabell 2.2.1: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning mot sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og PROSAM-rapport nr 76 17

22 Kontrollstasjonsringen - Retning fra sentrum Sum vest Sum nordøst Sum sør Sum totalt År Figur 2.2.2: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning fra sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og Retning fra sentrum Type ÅDT (kjt/døgn) Tellested telling E 18 Drammensveien estimat: inn=ut E 18 Rampe Skøyen Rv 161 Drammensveien nivå Kv Middelthuns gate nivå Rv 168 Sørkedalsveien nivå Kv Slemdalsveien estimat: inn=ut Rv 16 Gaustad estimat: inn=ut Sum vest Rv 4 Trondheimsveien estimat: inn=ut Kv Rødtvetveien Rv 163 Østre Aker vei nivå Kv Strømsveien estimat: inn=ut E 6 Djupdalsveien nivå Kv Tvetenveien estimat: inn=ut Sum nordøst Kv Sandstuveien nivå Kv Lambertseterveien nivå E6 Europaveien v/abildsø nivå Kv Ekebergveien estimat: inn=ut Kv Kongsveien nivå E18 Mosseveien estimat: inn=ut Sum sør Sum totalt Figur 2.2.2: Tellinger ved kontrollstasjonsringen. Retning fra sentrum. Kilde: Prosamrapport 57 Trafkkundersøkelser i Oslo 1997, samt upubliserte resultater fra tellingene i 1998 og PROSAM-rapport nr 76 18

23 2.2.3 Trafikkarbeidet fordelt på bydeler Bydel Kommunale veier R iksveier I alt Prosen t av samlet trafikkarbeid 1 Bygdøy Frogner ,9% 2 Uranienborg - Majorstuen ,2% 3 St.Hanshaugen - Ullevål ,9% 4 Sagene Torshov ,1% 5 Grüunerløkka Sofienberg ,7% 6 Gamle Oslo ,4% 7 Ekeberg Bekkelaget ,% 8 Nordstrand ,5% 9 Søndre Nordstrand ,2% 1 Lambertseter ,% 11 Bøler ,4% 12 Manglerud ,3% 13 Østensjø ,8% 14 Helsfyr - Sinsen ,9% 15 Hellerud ,% 16 Furuset ,4% 17 Stovner ,% 18 Romsås ,1% 19 Grorud ,3% 2 Bjerke ,9% 21 Grefsen - Kjelsås ,5% 22 Sogn % 23 Vindern ,6% 24 Røa ,% 25 Ullern ,3% Sentrum ,7% Marka Indre by (1-6 + Sentrum) ,9% Ytre by ( Marka) ,1% Oslo i alt ,% Tabell 2.2.3: Totalt trafikkarbeid på vei i Oslo etter bydel Kjøretøykm pr døgn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. 2.3 Trafikktellinger i Akershus Vei Kommune Sted E 18 Bærum Lysaker E6/E18 Ås Vinterbru E6 Oslo/Oppegård Taraldrud E6 Skedsmo Skedsmovollen E6 Ullensaker Hovinmoen E 16 Bærum Franzefoss Rv 4 Nittedal Gjelleråsen Rv 22 Fet Kringen Rv 171 Sørum Hval Tabell 2.3.1: Trafikktellinger i Akershus. Kjøretøy pr døgn. Nivå 1-tellinger. Kilde: Prosamrapport 63 Trafikktall 1998 Riksveger Fylkesveger Akershus. PROSAM-rapport nr 76 19

24 2.4 Reisevaner I tabell til presenteres resultater fra den landsomfattende reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 1997/98. Alle tallene gjelder Oslo og Akershus sammen. En reise er definert som enhver forflytning utenfor egen bolig, skole, arbeidsplass eller fritidsbolig uavhengig av forflytningens lengde, varighet, formål eller hvilket transportmiddel som brukes. Reisen er avgrenset ut fra formålet med den. Når man har kommet fram til stedet for formålet med reisen, er reisen avsluttet. Antall reiser pr dag 13 år og eldre Prosent Ingen eller mer 7 Sum 1 Tabell 2.4.1: Antall reiser pr dag. Kilde: Reisevaner i Oslo/Akershus, TØI-notat 1129/1999. R eiselen gde Prosent km Under 1, 15 1,-2,9 25 3,-4,9 13 5,-9,9 17 1,-19,9 14 2, og lengre 15 Sum 1 Tabell 2.4.2: Reiser etter lengde. Kilde: Som ved siden av. Tid, minutter Prosent og mer Sum 1 Tabell 2.4.3: Reiser etter tidsbruk. Kilde: Som over. Transportmiddel Gj.sn. reiselengde, km Gj.sn. reisetid, minutter Gj.sn. antall reiser pr dag Gj.sn. reiselengder pr dag, km Gj.sn. reisetid pr person pr dag, minutter Til fots 2, 18,1,7 1,4 13, Sykkel 3,2 16,5,2,6 3,3 Bilfører 14, 18,4 1,5 21,6 28,3 Bilpasasjer 18,1 23,8,3 5,6 7,4 Kollektivt 32, 35,9,5 15,7 17,6 MC(annet) 9,8 27,1,1,7,3 Gj.sn. alle transportmidler ,4 3,3 43,1 69,9 Tabell 2.4.4: Gjennomsnittlig reiselengde, reisetid, antall reiser pr. dag, reiselengder pr dag og reisetid pr person pr dag. Kilde: TØI-notat 1129/1999. Man legger merke til at en gjennomsnittlig gangtur er 2, km. Sett i forhold til definisjonen på en reise, synes dette langt. Forklaringen er sannsynligvis at søndagsturer og joggeturer trekker opp gjennomsnittet. PROSAM-rapport nr 76 2

25 Transportmiddel Arbeid Skole Tjeneste Handle/ service Omsorg/ følge Fritid Besøk Annet Sum Antall reiser Til fots ,57 mill Sykkel ,16 mill Bilfører ,22 mill Bilpasasjer ,25 mill Kollektivt ,39 mill MC(annet) ,2 mill Tabell 2.4.5: Reiser etter formål for ulike transportmidler. Kilde: TØI-notat 1129/1999. Reiseformål Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektivt MC/annet Sum Antall reiser Arbeid ,58 mill Skole ,12 mill Tjeneste ,1 mill Handle ,6 mill Omsorg ,23 mill Fritid ,4 mill Besøk Annet Tabell 2.4.6: Reiser etter transportmiddel for ulike reiseformål. Kilde: TØI-notat 1129/ ,29 mill,28 mill Reiseformål Gj.sn. reiselengde, Gj.sn. reisetid, km minutter Arbeidsreise 19,1 23,6 Skolereise 7, 21,2 Tjenestereise 27,4 34,7 Handle/servicereise 5,9 12,1 Omsorg/følgereise 8,5 14,6 Fritidsreise 14,1 33, Besøksreise Annen reise Sum Antall reiser 14,9 14, 13,2 2,29 mill 21,4 2,7 21,4 2,57 mill Tabell 2.4.7: Gjennomsnittlig reiselengde og reisetid for ulike reiseformål. Kilde: TØI-notat 1129/1999. PROSAM-rapport nr 76 21

26 2.5 Bilbelegg Tabell presenterer hovedresultater fra bilbeleggstellingene som ble gjennomført ved de ulike kontrollstasjonene i Oslo i Område Sted Klokkeslett Vest E 18 ved Sjølyst Drammensveien på Skøyen Middelthuns gate Sørkedalsveien Slemdalsveien ved Lille Frøen Ring 3 ved Gaustad Gjennom snitt pr tidsperiode 1,17 1,21 1,24 1,27 1,28 1,17 1,19 1,27 1,17 1,2 1,25 1,33 1,39 1,34 1,34 1,29 1,29 1,4 1,41 1,41 Øst Trondheimsveien ved Rødtvet Rødtvetveien Østre Aker vei ved Veitvetveien Strømsveien E6, Djupdalsveien Tvetenveien ved Trosterud Gjennom snitt pr tidsperiode 1,22 1,26 1,11 1,14 1,18 1,17 1,17 1,25 1,25 1,3 1,3 1,33 1,31 1,3 1,28 1,31 1,63 1,63 Sør Lambertseterveien ved Europaveien Europaveien ved Lambertseterveien Sandstuveien ved Europaveien Ekebergveien ved Erlandstuveien Kongsveien ved Jomfrubråten Mosseveien ved Bekkelaget Gjennom snitt pr tidsperiode 1,21 1,16 1,2 1,18 1,25 1,23 1,2 1,27 1,27 1,36 1,32 1,31 1,49 1,57 1,32 1,34 1,56 1,56 Totalt 1,18 1,22 1,31 1,47 Tabell 2.5.1: Personbilbelegg fordelt på sted og tidsperiode. Kilde: Prosamrapport nr 66 Bilbeleggstellinger Framkommelighet Det presenteres resultater fra den årlige framkommelighetsundersøkelsen i Oslo/Akershus. Undersøkelsen gjennomføres ved at sjåfører av testkjøretøy følger trafikkstrømmene og noterer passeringstider ved ulike kontrollpunkt. Ut fra disse passeringstidene beregnes gjennomsnittshastighetene. Til Oslo Gjennom snittshastighet (km /t) Rute E 18 Asker sentrum Bispelokket Rv 4 Rotnes Bispelokket E6 Skedsmovollen Bispelokket E 6 Ringnes Bispelokket E 18 Ringnes Bispelokket Rv 159 x Rv 22 Karihaugen Rv 168 Bærums verk Bispelokket Rv 16 Lommedalsveien Bispelokket Rv 163 x E6 Bispelokket Midtoddveien Bispelokket Ulsrud vgs via Tveita til Bispelokket Ulsrud vgs via Bøler til Bispelokket Rv 15 Ryen Lysaker vest Rv 15 Lysaker vest Ryen Rv 161 Skøyen Helsfyr Rv 22 Fetsund Gjelleråsen Høydalsveien Bispelokket Tabell : Framkommelighet, morgenrush. Kilde: Prosamrapport nr 73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og PROSAM-rapport nr 76 22

27 Framkommelighet - Morgenrush E 18 Asker sentrum Bispelokket E6 Skedsmovol len Bispelokket E 6 Ringnes Bispelokket E 18 Ringnes Bispelokket År Figur : Framkommelighet for de viktigste rutene, morgenrush. Kilde: Prosamrapport nr 73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og Fra Oslo Gjennom snittshastighet (km /t) Rute E 18 Bispelokket Asker sentrum Rv 4 Bispelokket Rotnes E6 Bispelokket Skedsmovollen E 6 Bispelokket Ringnes E 18 Bispelokket Ringnes Karihaugen - Rv 159 x Rv Rv 168 Bispelokket Rv 168 Bærums verk Rv 16 Bispelokket - Lommedalsveien Bispelokket - Rv 163 x E Bispelokket Midtoddveien Bispelokket via Tveita til Ulsrud vgs Bispelokket via Bøler til Ulsrud vgs Rv 15 Lysaker vest Ryen Ryen Rv 15 Lysaker vest Helsfyr Rv 161 Skøyen Gjelleråsen - Rv 22 Fetsund Bispelokket Høydalsveien Tabell 2.6.2: Framkommelighet, ettermiddagsrush. Kilde: Prosamrapport nr 73 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og PROSAM-rapport nr 76 23

28 Framkommelighet - Ettermiddagsrush Gjennomsnittshastighet (km/t År E 18 Bispelokket Asker sentrum E6 Bispelokket Skedsm ovollen E 6 Bispelokket Ringnes E 18 Bispelokket Ringnes Figur 2.6.2: Framkommelighet for de viktigste rutene, ettermiddagsrush. Kilde: Prosamrapport nr 55 Fremkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 1997, 1998 og Parkering Antall offentlige parkeringsplasser Tabell viser antall parkeringsplasser som forvaltes av Trafikketaten. Dette er parkeringsplasser på gategrunn og offentlige plasser. Private parkeringsplasser inngår ikke i oversikten. Område Antall plasser, avgiftsbelagt Antall plasser, uten avgift Sentrum 1 6 Indre by (bydel 1-6) Ytre by (bydel 7-25) 279 Totalt Tabell 2.7.1: Offentlige parkeringsplasser i Oslo. Kilde: Trafikketaten. PROSAM-rapport nr 76 24

29 2.7.2 Antall parkeringsplasser i p-hus Alle parkeringshusene er private. Det foreligger ingen offentlig tilgjengelig oversikt som viser hvor stor andel av plassene som er bortleid. Parkeringshus Antall plasser Oslo City 475 Royal Christiania 12 St.Olavs plass 7 Frydenlund 35 Haakon VII s gate 2 Vika R26 55 Grønland 515 Galleriet øst 395 Galleriet vest 88 Byporten 7 Spektrum 42 Anker 1 Oslo S 65 Paléet 5 Ibsen Aker Brygge Statoil 35 Saga 1 Totalt 7 98 Tabell 2.7.2: Antall plasser i parkeringshus. Kilde: Nordisk parkering Innfartsparkering Vest,- nordøst, og sørkorridoren Vestkorridoren Kolsåsbanen (T-bane) NSB Vest (Tog) Røabanen (T-bane) Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Smestad Skøyen st Makrellbekken T 55 1 Åsjordet Lysaker st Holmen Bjørnesletta Stabekk st 47 6 Hovseter Jar Høvik st Røa Kolsås T 7 Blommenholm st Eiksmarka Sandvika st 4 1 Ekraveien Slependen st 6 13 Lijordet Billingstad st 48 7 Østerås 83 7 Hvalstad st 3 5 Vakås st Høn st 12 2 Asker st Heggedal st Røyken st 1 3 Spikkestad st 6 15 Sum 19 Sum Sum Tabell 2.7.3: Innfartsparkering langs vestkorridoren. Kilde: Bedre Byluft Undersøkelse av tilgjengelighet til innfartsparkering i deler av Oslo og Akershus. AS Oslo Sporveier *: Dersom det er flere parkeringsformål enn innfartsparkering, er antall plasser delt på antall formål. PROSAM-rapport nr 76 25

30 Nordøstkorridoren Furusetbanen (T-bane) G rorudbanen (T-bane) NSB nord/nsb øst (Tog) Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Trosterud T 3 1 Kalbakken T 13 2 Nittedal st (nord) 17 1 Lindeberg T 3 1 Ammerud T 4 1 Åneby st (nord) 3 16 Furuset T Grorud T 8 4 Sum NSB nord Romsås T Vesti T Nyland st (øst) Grorud st (øst) Høybråten st (øst) Lørenskog st (øst) Strømmen st (øst) Lillestrøm st (øst) Sum Sum Sum NSB øst Tabell 2.7.4: Innfartsparkering langs nordøstkorridoren. Kilde: Som over. Sørkorridoren Ekebergbanen (T-bane) Lambertseter-/Østensjøbanen (T-bane) NSB sør (Tog) Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* Holdeplass Antall plasser Ledig etter Holdeplass Antall plasser Ledig etter korr* korr* Sportspl 45 Bergkry stallen T 4 12 Ljan st Holtet 4 3 (Lambertseterb.) Hauketo st 2 55 Sørli Sum Holmlia st Kastellet Lambertseterb Rosenholm st Bråten Kolbotn st 3 1 Sæter Mortensrud 46 My rvoll st 6 1 Ljabru 29 1 (Østensjøb.) Oppegård st Sum Østensjøb Vevelstad st Langhus st 7 2. Ski st 4 83 Ås 8 15 Vestby st Sonsveien st 13 7 Kambo st Sum 15 4 Sum Tabell 2.7.5: Innfartsparkering langs sydkorridoren. Kilde: Som over. Øvrig innfartsparkering i Akershus Tabellene nedenfor angir innfartsparkeringsplasser i tilknytning til jernbanestasjoner og bussterminaler/-holdeplasser. Det er ikke tatt hensyn til at plassene også kan benyttes til andre parkeringsformål. Sted Kommune Antall plasser Eidsvoll stasjon Eidsvoll 274 Hauerseter stasjon Ullensaker Ca 2 Jessheim stasjon Ullensaker 98 Kløfta stasjon Ullensaker 213 Lindeberg stasjon Sørum 2 Sørumsand stasjon Sørum 75 Leirsund stasjon Skedsmo 36 Årnes stasjon Nes 1 Bodung stasjon Nes 25 Haga stasjon Nes Ca 3 Auli stasjon Nes Ca 2 Rånåsfoss stasjon Nes 7 Fetsund stasjon Fet Ca 13 Nerdrum stasjon Fet 39 Tabell 2.7.6: Innfartsparkering Akershus nord. Kilde: Statens vegvesen Akershus (2). Sted Kommune Antall plasser Sotbu stasjon Ski 24 Kråkstad stasjon Ski 15 Ringnes-krysset Ås 15 Bakker bru, Frogn 8 Osloveien Askehaug Ås 9 Bergerbanen Ås 13 Flaskebekktjernet Nesodden 25 Nesoddtangen Nesodden 166 Skoklefall kapell Nesodden 18 Varden Nesodden 25 bussterminal Enebakk kirke Enebakk 8 Tangen Enebakk 11 Tabell 2.7.7: Innfartsparkering Akershus sør. Kilde: Statens vegvesen Akershus (2). PROSAM-rapport nr 76 26

31 3 Kollektivtransport Kapitlet tar for seg utviklingen i kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. I tillegg til tallmateriale for buss, sporvogn og t-bane, presenteres det også data for båttrafikk mellom Akershus og Oslo, Nor-Way bussekspress og drosjenæringen. Det lar seg ikke gjøre å presentere tilsvarende data for NSB. 3.1 Ansvar AS Oslo Sporveier (Sporveien) og NSB har ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo, mens Stor- Oslo Lokaltrafikk AS (SL) har tilsvarende ansvar for Akershus. SL har også i prinsippet ansvar for kollektivtrafikk mellom Oslo og Akershus, men som en praktisk ordning ivaretas enkelte grensekryssende linjer av Sporveien. SL har også lokal innenbys trafikk. Sporveien driver dessuten to T-banelinjer og en sporvognslinje ut over bygrensen. 3.2 Infrastruktur Transportmiddel Linjer (ordinære/andre) Lengde linjenett (km) Sporvogn 8/3 133,7 T-bane 4/1 116,7 Buss 35/ Båt 4 Tabell 3.2.1: Infrastruktur i Oslo. Kilde: Årsberetning fra Sporveien. 3.3 Kollektivtrafikk i Oslo Utvikling i kollektivtrafikk Tallmaterialet i figur omfatter trafikk med sporvogn, t-bane, buss, tog, båt og SL-busser. Utvikling i kollektivtrafikk Antall reiser (mill) År Figur 3.3.1: Trafikkutvikling i Oslo. Kilde: Årsberetning fra AS Oslo Sporveier. PROSAM-rapport nr 76 27

32 Reiser (mill) 1) ,5 16,7 Personkilometer (mill) Vognkilometer (mill) 36,1 37,1 37,1 33,9 37,4 Avganger i Beleggsprosent (plass) 17,8 17,5 17,8 19,4 19,3 Linjer (ordinære, trafikkeres minimum 6 t pr uke) Linjer (andre, trafikkeres deler av døgnet) Linjelengder i kilometer Tabell 3.3.1: Nøkkeltall for kollektivtrafikk i Oslo Kilde: Årsberetning fra AS Oslo Sporveier. 1) Alle tall gjelder eksklusive TT-kjøring som ble skilt ut fra Sporveien i ) Tallene er justert etter utviklingen i konsumprisindeksen Fordeling på driftsarter Fordeling på driftsarter 5 % 31 % 21 % Båt,tog og S L-busser ioslo Trikk T-bane B uss 43 % Figur3.3.2: Fordeling på driftsarter. Antall reiser. Kilde: Årsberetning fra AS Oslo Sporveier Antall passasjerer ) Sporvogn , 31,5 32, 33, 33,5 Bane ,5 55, 57, 59, 67, Sporveisbussene 3) ,5 33, 54,5 54, 5,5 Kontraktkjørte busser 3) ,5 2, Statsbanene 4) ,5 5,5 5, 5, 4,5 Båt ,,5,5 1, 1, Transport for funksjonshemmede (TT) , 1, 1, 1, 1, Kollektivtransport i alt ,5 Tabell 3.3.2: Antall passasjerer i Oslo. Kilde: Statistisk årbok ) Alle tall avrundet til nærmeste million t.o.m. 1993, nærmeste halve million f.o.m ) Det lave passasjertallet for buss i 1998 skyldes busstreik i en måned. 3) Inkl. SL-trafikk innenfor bygrensen. Dette medfører et passasjertall for buss (kontraktkjørte busser t.o.m. 1995, Sporveisbussene f.o.m. 1996) som ligger marginalt høyere enn i tabell som er ekskl. SL-trafikk. Fra og med 1996 er tallene for sporbveisbusser og kontraktkjørte busser slått sammen og registrertb under sporveisbusser. 4) Tallene på trafikken på NSB innen byens grenser er usikre. PROSAM-rapport nr 76 28

33 3.3.4 Trafikkutvikling for sporvogn Antall reisende med sporvogn 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, - År Figur 3.3.3: Trafikkutvikling for sporvogn. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. Sporvogn År Linjelengde pr , km Vognkilometer (1 ) Reiser (1 ) , , , , , , , , , Tabell 3.3.3: Nøkkeltall for sporvognsdivisjonen i AS Oslo Sporveier. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 29

34 3.3.5 Trafikkutvikling for t-bane Antall reisende med t-bane 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 3.3.4: Trafikkutvikling for t-bane. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. År T-bane År Linjelengde pr , km Vognkilometer (1 ) Passasjerer (1 ) , , , , , , , , , , Tabell 3.3.4: Nøkkeltall for banedivisjonen i AS Oslo Sporveier. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 3

35 3.3.6 Trafikkutvikling for buss Antall reisende med buss 54, 52, 5, 48, 46, 44, 42, År Figur 3.3.5: Trafikkutvikling for buss. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. Det lave passasjerantallet i 1998 skyldes busstreik i en måned. Buss År Linjelengde pr , km Vognkilometer (1 ) Passasjerer 2 (1 ) Tabell 3.3.5: Nøkkeltall for AS Sporveisbussene. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. 3.4 Trafikkdata for Akershus Transportmiddel Buss 27,3 27,4 26,9 27,9 28,8 28,8 29,6 29,7 27,6 Tog 16,5 16,7 16,7 17, 17,5 18,3 18,7 19,4 19,6 Båt 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 I alt 46, 46,4 45,8 47,2 48,7 49,5 5,8 51,7 49,8 Tabell 3.4.1: Antall mill reiser i SL-systemet. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 31

36 3.5 Fjernbusstrafikk (Nor-Way Bussekspress) Tabell viser antall passasjerer som reiser mellom Oslo og landets øvrige fylker. Fylker Gardermoen Hedmark Oppland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Sogn og Fjordane Troms Andre fylker i alt Tabell 3.5.1: Passasjerer med Nor-Way bussekspress mellom Oslo og landets øvrige fylker. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. 3.6 Autoriserte drosjer i Oslo År Antall holdeplasser Antall drosjer Maxi-Taxi Antall reservedrosjer Antall kjørte turer (mill) Antall kjørte km (mill) Omsetning (mill kr) , , , , , Tabell 3.6.1: Autoriserte drosjer i Oslo. Kilde: Statistisk årbok for Oslo. PROSAM-rapport nr 76 32

37 4. Sykkel Det presenteres data fra prosams sykkeltellinger. 4.1 Sykkeltellinger Nedenfor presenteres resultater fra prosams årlige sykkeltellinger. Figur viser utvikling i totalt antall syklister som passerte de forskjellige tellesnittene, mens tabell viser antall syklister i de enkelte tellesnitt. Tellingene ble gjennomført over to dager vår og høst. Det ble tellet i tidsrommene 7-9, og Antall syklister År Figur 4.1.1: Utvikling i sykkeltrafikk. Totalt for alle tellesnittene. Kilde: Prosamrapport nr 64 Sykkeltellnger i Oslo 1998 Sted Markveien Ullevålsveien Sognsveien Karl Johans gate Kirkeveien Marcus Thranes gate Kongsveien Grønland Drammensveien Torshovdalen Fagerheimgata Teisenkrysset, sykkelvei 1 og Totalt Tabell 4.1.1: Antall syklister i løpet av seks timer. Kilde: Prosamrapport nr 64 Sykkeltellinger i Oslo PROSAM-rapport nr 76 33

38 5. Trafikksikkerhet Kapitlet beskriver trafikksikkerheten i Oslo og Akershus. Det fokuseres på antall ulykker og ulike karakteristika ved ulykkene Ulykkesutvikling U lykkesu tvikling Oslo Akershus Figur 5.1.1: Ulykkesutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten /Statens vegvesen Oslo og Statens vegvesen Akershus. År Oslo Akershus Tabell 5.1.1: Ulykkesutvikling i Oslo og Akershus. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten /Statens vegvesen Oslo og Statens vegvesen Akershus. 5.2 Ulykker fordelt på trafikantgruppe Antall ulykker Ulykker fordelt på trafikantgruppe Oslo Fo tg jengerulykker S y kke luly kke r M otorsy kke linkl moped M otorkjøretø y ek sk lm C År Figur 5.2.1: Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Oslo. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten/ Statens vegvesen Oslo. PROSAM-rapport nr 76 34

39 Trafikantgruppe Fotgjengerulykker Sykkelulykker Motorsykkel inkl moped Motorkjøretøy ekskl MC Tabell 5.2.1: Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Oslo. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten/ Statens vegvesen Oslo Ulykker fordelt på trafikantgruppe Akershus 6 Antall ulykker F otg jeng erulykker S ykkelulykker M oto rsykkelinkl moped M oto rkjøretøy ekskl M C År Figur 5.2.2: Ulykker fordelt på trafikantgruppe i Akershus. Kilde: Statens vegvesen Akershus. Trafikantgruppe Fotgjengerulykker Sykkelulykker Motorsykkel inkl moped Motorkjøretøy ekskl MC Tabell 5.2.2: Ulykker fordelt på trafikantgruppe. Kilde: Statens vegvesen Akershus. 5.3 Ulykker fordelt på veikategori Veikategori Europa- og riksvei Kommunal vei Tabell 5.3.1: Ulykker fordelt på veikategori i Oslo. Oslo har ikke fylkesveger. Kilde: Årsberetning for Samferdselsetaten/Statens vegvesen Oslo Veikategori Europavei Riksvei Fylkesvei Tabell 5.3.2: Ulykker fordelt på veikategori. Kilde: Statens vegvesen Akershus. PROSAM-rapport nr 76 35

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

De fleste ulikhetene består

De fleste ulikhetene består Utdanningsnivået i Oslos bydeler: De fleste ulikhetene består Tor Jørgensen Forskjellene mellom utdanningsnivået i de vestlige og østlige bydelene i Oslo har holdt seg forholdsvis stabile det siste tiåret,

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009

Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Reisevaner for arbeidsreiser blant ansatte på UMB, frekvensfordelinger og noen analyser Gjennomført september 2009 Av Aud Tennøy, stipendiat ved UMB-ILP og Forsker II ved TØI Først noen spørsmål om arbeidsreisen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Sporveien T-banen AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte nettskjemaet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

RAPPORT 145 SYKKELTELLINGER I OSLO 2006. www.prosam.org

RAPPORT 145 SYKKELTELLINGER I OSLO 2006. www.prosam.org RAPPORT 145 SYKKELTELLINGER I OSLO 2006 www.prosam.org Fakta om PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater og bedrifter: Staten: Akershus fylkeskommune: Oslo

Detaljer

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Frognerseteren - Helsfyr (Bergkrystallen)... 2 1 (Bergkrystallen) Helsfyr - Frognerseteren... 4 2 Østerås - Ellingsrudåsen... 6 2 Ellingsrudåsen - Østerås...

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Bærekraftig arealbruk

Bærekraftig arealbruk AVDELING FOR REGIONAL UTVIKLING Bærekraftig arealbruk Plansamarbeidet (ATP) i Oslo og Akershus møte i arbeidsgruppa 11/11-2009. v/njål Hvilken type plan er... mulig?...-behov for? Lokalisering (ABC, rett

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Innfartsparkering i Osloområdet

Innfartsparkering i Osloområdet Innfartsparkering i Osloområdet Jernbaneverkets tilnærming til videre utvikling Fagmøte PF-samferdsel 8.november, 2010 Arild Vold Jernbaneverket, Plan og utvikling Øst Innfartsparkering i Osloområdet Hvordan

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org

RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org RAPPORT 161 FREMKOMMELIGHET FOR TRIKK OG BUSS I OSLO OG AKERSHUS 2007. www.prosam.org II Prosam-rapport 161 FAKTA OM PROSAM 1. Deltagere i PROSAM PROSAM er et samarbeid mellom følgende offentlige etater

Detaljer

Fattigdomsresultater etter kommune og bydel

Fattigdomsresultater etter kommune og bydel Vedlegg A Fattigdomsresultater etter kommune og bydel Tabell A. Prosent fattige, etter kommune i hovedstadsregionen. 200 Fylke Kommune Regionspesifikke Landspesifikk Forskjellen i andelen fattigdomsgrenser

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

Samferdselsdata for Bergen 2007

Samferdselsdata for Bergen 2007 Samferdselsdata for Bergen 2007 Oversikt over et utvalg innsamlede data som har betydning for, og som beskiver, trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 16.06.2008 Utgave: 01/08 Rev.dato: Forord Denne rapporten

Detaljer

OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll. Vedlegg 1. Skjema

OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll. Vedlegg 1. Skjema OPERATØRKONTROLL KONTROLLER BUSSMATERIELL Kvalitetskontroll Vedlegg 1 Skjema Innhold Q 1: DATO... 3 Q 2: KLOKKESLETT... 3 Q 3: KONTROLLØR ID... 3 Q 4: DRIFTSART... 3 Q 5: HOLDEPLASS OSLO... 4 Q 6: HOLDEPLASS

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Kvaliteten på det norske veinettet

Kvaliteten på det norske veinettet Kvaliteten på det norske veinettet 50 km i 1958, ei dagsreise Viktige funksjonskrav til veier Funksjonskrav Definisjon Tilgjengelighet Framkommelighet Pålitelighet Sikkerhet Tilgjengelig vei med akseptabel

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning

Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning VEDLEGG // MARS 2017 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, formidlingstider og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo

Rang fylket FASTLEGEKONTOR Kommune. Konkret info. Antall leger. Rang landet. Snitt pr liste. Konkret service. Generell info. Oslo 2 1 Fastlegene Colosseum 4 1 738 96,0 62,5 100,0 70,0 75,6 4 2 Cc Vest Legesenter 3 1 333 100,0 60,0 94,0 70,0 73,8 5 3 Best Helse As 10 1 350 96,0 48,0 100,0 80,0 72,8 6 4 Rosenhoff Legegruppe Da 5 1

Detaljer

Status Oslopakke 3 Hva skjer?

Status Oslopakke 3 Hva skjer? Status Oslopakke 3 Hva skjer? Olav Fosli fung. leder Oslopakke 3-sekretariatet 1. nov 2011 03.11.2011 1 Innhold Handlingsprogram 2012-15 Budsjett 2012 Status på tiltak Mål- og resultatstyring Utfordringer

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

L1 Spikkestad Asker Oslo S Lillestrøm

L1 Spikkestad Asker Oslo S Lillestrøm L1 L1 Spikkestad Asker Oslo S Lillestrøm Mandag-fredag Første Siste Spikkestad 0517 0547 17 47 2347 0017 Røyken 0520 0550 20 50 2350 0020 Hallenskog 0523 0553 23 53 2353 0023 Heggedal 0527 0557 27 57 2357

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring

KVU Oslo-Navet Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo Offentlig høring Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no sentralbord 05280 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 20.02.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 22.01.2018 Drepte i vegtrafikken Årsrapport STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 395 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 21.08.2017 i vegtrafikken 2. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 432 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse Statistisk årbok for Oslo 2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse 03.12.2014 Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Fødte og døde i Oslo Inn- og utflytting,

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 5 Samferdsel 07.01.2014 Kapittel 5 Samferdsel I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Oslos kollektivtransport Registrerte personbiler Veitrafikkulykker

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan

Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 Spørsmål 34. Konkurranseflater for gods og persontransport, jf. 3.2.3 og framskriving grunnprognoser, jf. 3.2.4 På side 47 i meldingen oppgis markedsandeler

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet i vegtrafikken 1. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 532 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Transportavdelingen Trafikksikkerhet 25.10.2017 i vegtrafikken 3. kvartal 2017 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 495 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 20.07.2016 i vegtrafikken 2. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Trafikksikkerhet 01.11.2016 i vegtrafikken 3. kvartal 2016 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 633 Knut Opeide Statens vegvesens rapporter NPRA

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Beskrivelse / Kirker Gravlunder

Beskrivelse / Kirker Gravlunder Beskrivelse / Kirker Gravlunder 2015/2016 Gnr./br Areal m2 1 Alfaset kapell. Nedre Kalbakkvei 99 117/50 1885 Inn / utkjørsel, vei til krematorium og P.-plassen foran Kun fredag, lørdag, søndag og hellligdager

Detaljer

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen

Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen Effekter av hovedvegutbygging i Oslo og Bergen - Trafikkutvikling, framkommelighet, transportmiddelfordeling og byspredning Jon Inge Lian Transportøkonomisk institutt (TØI) Transport i by, Oslo 20.9.2005

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Samferdselsdata for Bergen 2011

Samferdselsdata for Bergen 2011 Samferdselsdata for Bergen 2011 Oversikt over et utvalg innsamlede data som forklarer og beskriver trafikkutviklingen i Bergen. Dato: 5.6.2012 Utgave: versjon 1.0 2 Forord Denne rapporten inneholder samferdselsdata

Detaljer

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER

Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER Nasjonalt kollektivregnskap 2015 PER 31.12.2015 Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen 2 INNHOLD 1. KOLLEKTIVTRAFIKKENS OMFANG 6 Kollektivtrafikkens andel av den totale

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag

Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Lag Lag Lag Gutter 19 år 1.div Gutter 19 år 2.div avd 01 Gutter 19 år 2.div avd 02 Asker 2 Asker 3 Bærum 3 Bærum 2 Bærums Verk Hauger Driv Grei Fossum KFUM 2 Heming Frigg Kjelsås 2 Holmen Haslum Klemetsrud Holmlia

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008

Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012. Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Erfaringer fra utvikling av nytt rutekonsept 2012 Kenneth Aschehoug, NSB Persontog 29. oktober 2008 Innhold Bakgrunn for nytt rutekonsept i Østlandsområdet i 2012 Fra markedsinnsikt til rutekonsept Beskrivelse

Detaljer

Flere innvandrere, færre nordmenn

Flere innvandrere, færre nordmenn Befolkningsutviklingen i Oslo i årene 1998-2003 Flere innvandrere, færre nordmenn Det vakte oppsikt da Aften i midten av juni i år kunne fortelle leserne at befolkningsveksten i Oslo de siste ti årene

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Oslopakke 3 foreløpig vurdering av virkninger Oktober 2006 DOKUMENTASJON AV METODE OG INNDATA FRA MODELLKJØRINGER FOR OSLOPAKKE 3.

Oslopakke 3 foreløpig vurdering av virkninger Oktober 2006 DOKUMENTASJON AV METODE OG INNDATA FRA MODELLKJØRINGER FOR OSLOPAKKE 3. Oslopakke 3 foreløpig vurdering av virkninger Oktober 2006 DOKUMENTASJON AV METODE OG INNDATA FRA MODELLKJØRINGER FOR OSLOPAKKE 3 Arbeidsnotat 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 3 2. TRANSPORTMODELLEN

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014

Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus. Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 Akershus fylkeskommune Kommuner og regionråd i Akershus Bernt Reitan Jenssen, Ruter As 7. november 2014 315 Ruters på T-bane, buss, trikk, tog og båt i hele trafikkområde i 2013 2 av side 114 Det skal

Detaljer

SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET. Oslo kommune Bymiljøetaten, Ruter AS, NSB AS Persontog

SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET. Oslo kommune Bymiljøetaten, Ruter AS, NSB AS Persontog RAPPORT 195 SAMARBEIDET FOR BEDRE TRAFIKKPROGNOSER I OSLO - OMRÅDET Statens vegvesen Region øst, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Jernbaneverket Region øst, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune Plan-

Detaljer

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01

Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Document1 Mursit Cetin Page 1 08.08.01 Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra prøvevalgene ved de videregående skolene i Norge 2001. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg '01, og som

Detaljer

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017.

Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017. Rutetabeller for nattbuss Gyldig fra 14. august 2017. N1 Jernbanetorget - Ullerntoppen N2 Østerås T - Lørenskog sentrum N3 Jernbanetorget - Skullerud T N4 Jernbanetorget - Bergkrystallen T N5 Jernbanetorget

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

Kolsåsbanen blir stengt fra 1. juli p.g.a. anleggsarbeider; linje 4 snur da midlertidig ved Husebybakken innenfor Montebello.

Kolsåsbanen blir stengt fra 1. juli p.g.a. anleggsarbeider; linje 4 snur da midlertidig ved Husebybakken innenfor Montebello. T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på nettskjemaet på kartsidene. T-banen i Oslo og Bærum drives av Oslo T-banedrift AS, et datterselskap av AS Oslo Sporveier. For tiden

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Notat til bystyrets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 26.03.2014 Fra: Byråden for helse og sosiale tjenester Vår ref (saksnr): 201301733-12

Detaljer

Rutehefte for Oslo syd

Rutehefte for Oslo syd Rutehefte for Oslo syd KART/BILLETTER/REISEGARANTI Billetter og soner... 2 Linjekart nattbuss...utbrett bak Linjekart for Oslo syd... (midten) 48 BUSSLINJER 23 Lysaker Smestad Ryen Simensbråten... 4 34

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2014

Praksisapotek 2. halvår 2014 Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Askim, Askim Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 City Syd, Trondheim Apotek 1 Greåker, Greåker Apotek 1 Grong, Grong Apotek

Detaljer

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll

Gutter 13 år 1.div avd 04 Lag Grüner Haugerud Høybr/Stovn KFUM Langhus Oppegård 3 Sagene Skeid 2 Vålerenga 2 Årvoll Gutter 13 år 1.div avd 01 Gutter 13 år 1.div avd 02 Gutter 13 år 1.div avd 03 Bærum Bærum 2 Bjørndal Frigg Hauketo Fornebu Kjelsås 2 Korsvoll Klemetsrud Lyn Lyn 2 Kolbotn Ready Skeid Nesodden Stabæk Snarøya

Detaljer