NØKKELTALL, BACKEGRUPPEN 2011 AS BACKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NØKKELTALL, BACKEGRUPPEN 2011 AS BACKE"

Transkript

1

2 AS BACKE NØKKELTALL, BACKEGRUPPEN 2011 (millioner kr/prosent) Omsetning og resultat Driftsinntekter Driftsresultat -7,5 47,8 85,1 96,0 115,1 Resultat før skattekostnad 33,3 93,6 101,1 95,4 162,6 Årsresultat 31,6 75,3 76,9 65,5 125,2 Lønnsomhet Resultat i % av driftsinntekter 1,2 % 4,0 % 5,1 % 4,4 % 7,2 % Egenkapitalrentabilitet 6,5 % 16,6 % 18,9 % 17,9 % 42,8 % Balanse og likviditet Totalkapital Egenkapital 500,2 478,0 430,7 383,7 346,4 Egenkapitalandel i % 33 % 34 % 37 % 37 % 32 % Likviditet pr. 31. desember Personal Antall ansatte pr Sykefravær samtlige ansatte 5,93 % 6,28 % 6,70 % 6,99 % 6,86 % H - verdi BackeGruppen 2011

3 Et sammensatt år 2011 har vært et sammensatt år for BackeGruppen. Vi har hentet seire, vunnet terreng og høstet anerkjennelse. Men vi må også se at de gode økonomiske resultatene har uteblitt. Vi legger bak oss et år med mange høydepunkter. For annet år på rad satte vi ny omsetningsrekord, vår prosjektutviklingsvirksomhet og noen av entreprenørselskapene leverte gode resultater. Vi hadde et godt år hva gjelder sykefravær og skader, og en positiv utvikling på kvalitetsområdet hvor 97 % av våre boliger ble overlevert med null feil. Prosjektutviklingsvirksomheten ble i tillegg kåret til den aktøren med de mest tilfredse boligkundene i 2011 i hen hold til Prognosesenterets kundetilfredshetsmåling. Men vi ser også at entreprenørvirksomheten som helhet ikke leverte som forventet. Mange av prosjektene ferdigstilt i 2011 ble vunnet under finanskrisens tøffe konkurransevilkår, og vi må i dag innse at marginene i flere av dem var for lave. Sterkere fotfeste. Ved årsskiftet etablerte vi et nytt selskap, Forny AS, som skal spesialisere seg innenfor miljøriktig rehabilitering og ombygging. Markedet for rehabilitering, ombygging og tilbygg (ROT) er i dag like stort som nybyggmarkedet. Med dagens krav til energieffektivisering tror vi på en ytterligere økning i dette markedet, og et behov for en aktør med ROT som sitt spesialfelt. Forny har som ambisjon å etablere seg i ROT markedet med litt annen profil og forretningsfilosofi enn andre aktører i dette markedet, hvor samspill i hele verdikjeden er et nøkkelord for Forny. Våre oppkjøp og nyetableringer har gitt oss et solid fotfeste også i Trondheim, Bergen og Stavanger. Våre selskaper i disse byene har potensial til å bli betydelige aktører i sine respektive markeder. Sørenga-tomten i Oslo var Norges dyreste da vi sammen med våre samarbeidspartnere kjøpte tomten høsten Vi så hvilke muligheter som lå i dette prosjektet, gjorde grundige analyser både teknisk og markedsmessig, men vi var selvfølgelig spente på hvordan prosjektet ville bli mottatt. Gleden er derfor stor når vi i dag ser markedets mottakelse; 400 boliger er til nå solgt i et av landets største byutviklingsprosjekter. En lysere fremtid. Prognosen de neste årene er gode for byggebransjen og BackeGruppen. Til tross for global finansiell uro peker de nasjonale pilene oppover. Høy befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og et lavt rentenivå er viktige premisser for etterspørselen etter både bolig og næringsbygg, og gir oss høye forventninger til Vår prosjektutviklingsvirksomhet selger fremdeles mange boliger, og vi forventer høyere marginer i entreprenørvirksomheten. Det viktigste for meg er at BackeGruppen til en hver tid er i eliteserien hva gjelder faglig dyktighet. Høy kompetanse vil det være den viktigste faktor for at vi skal nå våre mål innen HMS, kvalitet, kundetilfredshet og lønnsomhet. Eirik Gjelsvik Konsernsjef «Høy kompetanse vil være den viktigste faktor for at vi skal nå våre mål innen HMS, kvalitet, kundetilfredshet og lønnsomhet.» Konsernsjef Eirik Gjelsvik

4 OM BACKEGRUPPEN Dette er BackeGruppen BackeGruppen er et av landets ledende entreprenør- og eiendomsutviklingsselskaper. Vi utvikler og bygger boliger og næringsbygg for privat og offentlig sektor. Faglig dyktighet og etterrettelighet har vært konsernets viktigste verdier gjennom mer enn 60 år. Vi er stolte av å levere kvalitetsbygg som er viktige i og for de lokalsamfunn vi opererer i. Kundene bekrefter at vi er til å stole på. Dette har bidratt til å bygge BackeGruppens omdømme, og styrket vår konkurransekraft i våre tre virksomhetsområder: entreprenørvirksomhet, prosjekt utvikling og eiendom. BackeGruppens entreprenør virksomhet ble i 2010 samlet i Backe Entreprenør Holding AS, som ved utgangen av året omfattet 11 entreprenørselskaper, et murmesterfirma og et maskinutleie selskap. Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i vår virksomhet. BackeGruppens entreprenørvirksomhet har tradisjonelt operert på Østlandsområdet. I 2008 utvidet BackeGruppen virksomheten til sør-vestlandet ved etablering av Backe Bygg i Sandnes utenfor Stavanger. I 2010 kjøpte konsernet Backer Entreprenør i Bergen og 50 prosent av Aasen Bygg i Trondheim. Den resterende eierandelen i Aasen Bygg ble ervervet i januar Vi har valgt en forretningsmodell der datter selskapene i entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en ledelse som er sterkt forankret i det lokale nærings og samfunnsliv. Forankringen gir lokal markedskompetanse og bidrar til nære relasjoner med kunder og samarbeidspartnere. Tilhørigheten til BackeGruppen gir finansiell styrke og tilgang til ledende kompetanse og ressurser innen områder som innkjøp, miljø- og klimakompetanse, helse og sikkerhet. Kurs, sertifiseringer og kompetanseutvikling tilbys gjennom BackeSkolen, og vi er opptatt av å dele erfaringer, kunnskap og beste praksis på tvers av virksomheten. Backe Prosjekt AS driver som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg i egen regi, i nært samarbeid med andre investorer og eiendomsaktører. Noen av Norges mest anerkjente arkitekter er knyttet til selskapet, og mange av våre prosjekter har fått stor oppmerksomhet for egenskaper som design, energieffektivisering og funksjonalitet. Virksomheten har som mål å ferdig stille boliger og kvadratmeter med næringsbygg i året. Sammen med virksomheten i entreprenørselskapene, gjør dette BackeGruppen til en av de største boligbyggerne i Norge. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet eies i dag av Kristin Backe og hennes barn. Eirik Gjelsvik er konsern sjef i BackeGruppen. Backe Prosjekt AS og Backe Eiendom AS ledes av henholdsvis Bjørn Tore Hagness og Eirik Strand. 4 BackeGruppen 2011

5 «Lokal forankring, nærhet til kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i vår virksomhet»

6

7

8 AS BACKE HØYDEPUNKTER 2011 Martin M. Bakken Norsk Tipping For Norsk Tipping på Hamar har Martin M. Bakken AS bygget to identiske datahaller, med kontorer og kantine i annen og tredje etasje og ti kjølemaskiner på taket. Hele kubikkmeter masse måtte sprenges bort, og det i et område som er omkranset av både boliger, barnehage og et sykehjem. Grunnen bestod av alunskifer, en bergart som sveller i kontakt med vann og luft, og måtte forsegles med asfaltmembran og magerbetong, samt gis en radonsperre. Etter at brukerne flyttet inn i det nye lokalet begynte arbeidet med å bygge om deler av eksisterende bygg. Dette bestod i hovedsak av å rive gammel kantine og kjøkken, samt å bygge et nytt opplevelsessenter og auditorium med 45 sitteplasser. Både brukerne og byggherren er strålende fornøyd med Martin M. Bakkens leveranse, og bygget er i dag er et signalbygg i Mjøsregionen. Gjennom hele prosjektperioden ble den vedlikeholdsfrie glassfasaden hyppig omtalt i mediene. All oppmerksomheten gjorde nok at man skjerpet seg litt ekstra i produksjonen, alle visste at dette er et betydningsfullt bygg for en av Hamars hjørnesteinsbedrifter. Når vi ser resultatet i dag, mener jeg at vi har grunn til å være stolte, forteller tømrerbas Tor Olav Bjørnes. 8 BackeGruppen 2011

9 HVA SKJEDDE I 2011? Det kan du lese om her, og på de neste ti sidene!

10 AS BACKE HØYDEPUNKTER 2011 Backe Entreprenør Myrkdalen Hotell Myrkdalen Hotell er et nybygg på rundt 9500 kvadratmeter fordelt på sju etasjer. I første og annen etasje vil man finne resepsjon, lobby og restaurant. I de øvrige etasjene bygges 112 rom hvorav 7 suiter. Myrkdalen Hotell blir utført som en total entreprise. Betong- og tømmerarbeider blir utført i egenregi, mens grunnarbeider, varme, sanitær, ventilasjon, elektro og øvrige arkitektfag blir utført som under entrepriser. Med en byggetid på 16 måneder er det en kontinuerlig kamp mot klokka. Myrkdalen er et skisenter med svært stort snøfall. Med oppstart i juni fikk vi ikke tett bygg før vinteren satte inn, og snøfallet har spist opp tid vi kunne ha brukt på produksjon. Vi har brukt mye tid på snø måking, forteller prosjektleder Geir Rune Sørland. Men det er ikke bare snøfallet som har skapt utfordringer for Sørland og hans kollegaer. Prosjektet omfatter en svært kompleks takkonstruksjon. Taket strekker seg over fem etasjer og omfatter flere sammen satte flater, utstikk på opptil fire meter, og et fall på opptil 54 grader. I tillegg skal det kunne bære opptil to meter snø. De største limtrebjelkene er omkring to meter høye, forteller han. Med vinteren på hell er Sørland optimistisk når det gjelder framdriften. Mindre tid til snømåking gir mer tid til produksjon. Myrkdalen Hotell blir over levert på tid, sier en tilfreds Sørland. 10 BackeGruppen 2011

11

12

13

14

15

16

17 Backe Prosjekt og Backe Eiendom Torshovdalen Torshovdalen er et bolig- og næringsbygg på ca kvadratmeter, med et underjordisk parkeringsanlegg på ca 200 plasser. Byggetrinn 1 omfatter 152 leiligheter, samt en næringsdel med bl.a. dagligvareforretning, legesenter og apotek. I tillegg er det planlagt et byggetrinn 2 med ytterligere 53 leiligheter og en barnehage. Prosjektet eies av Backe Prosjekt, Backe Eiendom Invest og Mallin Eiendom AS. Tomten var opprinnelig regulert til industri, og reguleringsarbeidet ble påbegynt allerede i Prosessen har vært lang og krevende. I reguleringen av større tomter er det mange etater som skal uttale seg, mange hensyn som skal ivaretas. Høyder og utnyttelse, lysforhold, trafikal tilkomst, vindforhold og turbulens er eksempler på forhold som har blitt diskutert, forteller Bjørn Tore Hagness, daglig leder i Backe Prosjekt. I 2010 kunne Backe Prosjekt endelig legge Torshovdalen ut for salg, responsen var overveldende, i dag er 143 av 152 boliger solgt. Hagness tror det er flere grunner til suksessen. Prosjektet holder et høyere arkitektonisk nivå enn det som er vanlig i dagens marked. Lund Hagem Arkitekter er et av landets ledende arkitektmiljøer, med Torshovdalen har de vist at arkitektur ikke bare handler om smak og behag, men også om å skape rom folk vil bo og leve i. Beliggenheten er en annen grunn. Den fantas tiske utsikten over Torshovdalen, byen og fjorden kan gi en følelsen av å ha forlatt storbyen, men med sin egen nedgang til Sinsen T-banestasjon minnes beboerne på at de bare er noen minutter unna. Torshovdalen, byggetrinn 1 ferdigstilles våren 2013, nesten ti år etter at reguleringsarbeidet ble påbegynt. - Prosjektet viser at Backe Prosjekt er en utbygger med gjennomføringsevne, at vi har kunnskapen og musklene som skal til for å kunne drive et prosjekt gjennom tunge reguleringsprosesser og frem til boliger folk vil ha, avslutter en stolt Bjørn Tore Hagness.

18

19 AS BACKE BAS Maskinutleie På nett med kundene Tilgjengelighet og service er nøkkelord for BAS Maskinutleies satsing på nett i Med hele selskapets omfattende produktspekter beskrevet på nettsidene har en viktig brikke kommet på plass, og selskapet planlegger for fortsatt vekst i Relasjoner og tilgjengelighet Konkurransedyktige priser er alltid en viktig faktor, men BAS Maskinutleie opplever at personlig oppfølging og gode relasjoner er av tilsvarende betydning for å vinne og beholde kundene. Tilgjengelighet, fleksibilitet og tillit er avgjørende for å bygge relasjoner. Om vi er der og hjelper til med konstruktive løsninger når prosjektet er i knipe, blir det husket og lagt vekt på neste gang kunden trenger en dyktig samarbeids partner. BAS sitt brede produkt sortiment i kombinasjon med ulike tjenester, er med på å befeste vår posisjon i markedet. Å være tilgjengelig for kunden har derfor alltid vært prioritert i BAS. I 2011 har derfor BAS Maskinutleie tatt tilgjengeligheten til et nytt plan: full produktoversikt på nett. Full oversikt Det er et betydelig arbeid som er lagt ned i utviklingen av selskapets nye nettsider hvor besøkende nå kan finne ut akkurat hvilke maskiner og utstyrstyper BAS Maskinutleie tilbyr. Produktene er fordelt på kategorier, og for hver enkelt produkttype er det lagt inn bilder og beskrivelse samt brukermanual for nedlasting. I løpet av 2012 blir det også mulig for avtalekunder å bestille produktene gjennom nettsiden. Med handlekurvfunksjonalitet tilknyttet produkt oversikten kan kundene som vet hva de skal ha legge inn sine bestillinger direkte, akkurat når det passer dem. Effektivt for kundene, og effektivt for oss, avslutter Jan Aasekjær entusiastisk. «På våre nettsider basutleie.no finner du over 600 produkttyper, med beskrivelse, bilder og bruksanvisninger.»

20 AS BACKE ÅRSBERETNING 2011 Årsberetning Virksomheten er morselskapet i BackeGruppen. BackeGruppens historie går tilbake til 1946, da selskapet ble grunnlagt av Gunnar M. Backe. Konsernet har som forretningsidé å drive entreprenør-, prosjekt- og eiendomsforvaltning gjennom selvstendige datterselskap. Entreprenørvirksomheten i Backe- Gruppen gikk inn i 2011 med en høy ordrereserve og et høyt aktivitetsnivå. Mange av prosjektene som er gjennomført i 2011 er således kontrahert i periode med marginpress, som følge av et fall i byggmarkedet etter finanskrisen. Dette er hovedårsaken til at entreprenørvirksomheten har hatt en svak resultatutvikling i Det er betydelige resultatforskjeller mellom de enkelte entreprenørselskapene i konsernet. Tre av selskapene oppnår marginer som er ledende i bransjen, mens flere andre leverer negative resultat. Vår entreprenørvirksomhet i Oslo har betydelig negativt resultat. Aktivitetsnivået for BackeGruppen økte med 20 prosent i 2011 sammenlignet med Fem prosent av veksten kommer som følge av oppkjøpet av Aasen Bygg i Trondheim. Konsernets omsetningsvekst de to siste årene er på totalt på 42 prosent, hvorav 13 prosent kommer fra oppkjøpte virksomheter og det resterende er organisk vekst. Prosjektutviklingsvirksomheten solgte i boliger utviklet i selskapets regi som er det høyeste nivået i selskapets historie. Spesielt prosjektene Sørenga og Torshovdalen hadde positiv salgsutvikling gjennom fjoråret. Det gode boligsalget, kombinert med effektiv gjennomføring av prosjekter i kategorien Offentlig Private Samarbeid (OPS), bidro til et historisk godt resultat i 2011 for prosjekt- og eiendomsvirksomheten i BackeGruppen. BackeGruppen har stort fokus på kvalitet og omdømme og Backe Prosjekt ble i 2011 kåret til det selskapet blant boligleverandørene i Norge med mest tilfredse kunder i følge Prognosesenteret. BackeGruppen har plassert deler av sin likviditetsportefølje i aksjemarkedet. Som en følge av urolighetene i finansmarkedet i 2011 har de globale aksjemarkedene falt med 8,9 prosent, noe som også har påvirket finansresultatet i BackeGruppen negativt. Kvalitet i leveranser, er et viktig suksesskriterium for BackeGruppen. I 2011 ble 97 prosent av leilighetene overlevert med null feil, som er på samme nivå som i Det ble ikke rapportert om alvorlig skader på personell i BackeGruppens virksomhet er i Sør- Norge. Konsernet har egne entreprenørselskaper i de største byene på Østlandet, samt Stavanger, Bergen og Trondheim. Konsernets hovedkontor er på Telenor Arena i Bærum. Årsresultat og balanse BackeGruppens samlede driftsinntekter var 2 832,2 millioner kroner i 2011, mot 2 349,6 millioner kroner i Resultat før skatt var 33,3 millioner kroner, ned fra 93,6 millioner kroner året før. Ordrereserven per 31. desember 2011 var 2 945,1 millioner kroner, som er en økning på 943 millioner kroner i forhold til utgangen av 2010, og er et historisk høyt nivå for konsernet. BackeGruppens likviditet inklusive kortsiktige plasseringer i verdipapirer, var på 411,8 millioner kroner ved utgangen av 2011 sammenlignet med 526,1 millioner kroner året før. Årsresultatet i ble 1,7 millioner kroner, mot 111,8 millioner kroner i Resultatet inkluderer mottatt utbytte på 22 millioner kroner fra Backe Prosjekt AS. Resultatet disponeres som følger: Til utbytte: kr Fra annen egenkapital: kr Sum disponert: kr Etter disponeringer av resultatet for 2011 er den frie egenkapital i på 344,3 millioner kroner. Egenkapitalen i konsernet utgjorde 500,2 millioner kroner, som utgjør 33 prosent av totalkapitalen. Balansen per 31. desember 2011 var 1 528,1 millioner kroner, mot 1 405,1 millioner kroner ved utgangen av Konsernets rentebærende gjeld utgjorde 245,6 millioner kroner, mot 110,8 millioner kroner året før. I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for denne vurderingen ligger resultatprognoser for år 2012 og konsernets strategi og utsikter for årene fremover. BackeGruppen har en god finansiell stilling, med en likviditetsbeholdning på 279,7 millioner kroner utover de kortsiktige plasseringene i verdipapirer på 131,8 millioner kroner. Netto kontantstrøm fra drift utgjorde minus 52,0 millioner kroner. I 2011 har det vært betydelige investeringer i eiendom, varige driftsmidler og tilknyttede selskaper. Kontantstrøm fra disse investeringene er netto negativ med 145,5 mill kr. Konsernet er gjennom Backe Prosjekt deltaker i ni prosjektselskaper som er involvert i bygging av til sammen 835 boliger. 152 boliger var usolgt ved årsskiftet. Justert for Backe Prosjekts eierandel i de respektive prosjektene, hadde konsernet salgsrisiko per 31. desember 2011 for 10 ferdigstilte boliger og 41 usolgte boligenheter under produksjon. BackeGruppens kredittrisiko er primært knyttet til utestående fordringer. Konsernet har i liten grad måttet realisere tap på fordringer på byggekontrakter. For å redusere risiko for tap på fordringer, kreves bankgaranti i henhold til Norsk Standard eller annen tilfredsstillende garanti for private kunder. Endringer i rentenivået påvirker først og fremst konsernets finansinntekter. Det foreligger en markedsrisiko knyttet til verdipapirer og plasserte likvider i. Dette er aksje- og rentepapirer i inn- og utland som er eksponert for den generelle utviklingen i markedet. Plasseringene i 20 BackeGruppen 2011

21 utlandet er ikke sikret med terminkontrakter eller liknende. Disse påvirkes derfor av endringer i valutakurser. BackeGruppen hadde reelt et verdifall på denne typen plasseringer i 2011 på 10 millioner kroner. Tilsvarende verdiøkning i 2010 var på 27 millioner kroner. Organisasjon og arbeidsmiljø BackeGruppen hadde totalt 938 ansatte ved årsskiftet, opp fra 792 året før. Ved utgangen av 2011 var 6,6 prosent av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 573 av arbeidstakerne på timelønn, mens 302 var funksjonærer. Det var 63 lærlinger i datterselskapene i BackeGruppen har som prinsipp at kvinner og menn, ved ellers like vilkår, er likestilt når det gjelder lønnsforhold og karriereutvikling. Det samlede sykefraværet i 2011 var 5,9 prosent, mot 6,3 prosent i Dette er det laveste sykefraværet i konsernet siden innføring av samordnet registrering på slutten av 1990 tallet. Det arbeides aktivt i hele konsernet for å bistå sykmeldte medarbeidere slik at de kommer raskt tilbake på jobb. Aktiv eller gradert sykmelding er viktige virkemidler på dette området. BackeGruppen hadde tolv rapporterte skader som medførte fravær i 2011 i forhold til åtte skader i Dette gir en H-verdi på ti mot en H-verdi på syv ved forrige årsskifte. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid. Målet er å gjennomføre alle prosjekter uten fraværsskader. Tilrettelegging av opplæring og sertifiseringskurs gjennom BackeSkolen er et viktig satsningsområde. Som ledd i konsernets profilerings- og rekrutteringsarbeid, presenterte representanter for BackeGruppen selskapet under karrieredagene på NTNU i Trondheim og tilsvarende arrangement ved andre universiteter og høyskoler. BackeGruppen søker å tilrettelegge for personer med nedsatt funksjonsevne, ulike nasjonale opprinnelser, hudfarge, religion og livssyn. Dette gjelder ved rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Det har ikke vært aktiviteter knyttet til forskning i 2011, men det pågår kontinuerlige forbedringer i det daglige arbeidet. Kostnader til dette dekkes løpende over drift. Alle BackeGruppens selskaper har sentral godkjenning for ansvarsrett. Ytre miljø og klima BackeGruppen har utviklet rutiner på alle byggeplasser med sikte på å unngå negative konsekvenser på det ytre miljø. I samarbeid med kunder og samarbeidspartnere arbeider vi kontinuerlige med forbedringer av produksjon og logistikk for å skape en renere byggeprosess, redusere avfallsmengden og bedre miljøkvaliteten for våre oppdragsgivere og i nærmiljøet. Det er ikke rapportert om vesentlige tilfeller av forurensning av det ytre miljø i Konsernet er opptatt av å bidra til nyskaping i bygge- og eiendomsbransjen, spesielt når det gjelder kvalitet og miljø. Tilpassing til nye miljøkrav fra myndighetene i Norge og EU blir stadig viktigere, og energiøkonomisering representerer også kommersielle muligheter for Backe- Gruppens virksomhetsområder. På slutten av 2011 ble selskapet Forny AS etablert som konsernets nysatsning på miljøriktig renovering og ombygging. Miljøklassifiseringsmetodikken i BREEM NOR vil bli benyttet i prosjektering og gjennom føring. Selskapet vil samarbeide nært med oppdragsgivere og leverandører for å bidra til mer klimavennlige og energieffektive løsninger. Konsernet har videre etablert rutiner for deling av kompetanse og erfaringer på tvers av datterselskaper og virksomheter også på dette området. Videre drift og fremtidig utvikling Til tross for utfordringene i det globale finansmarkedet i 2011 har byggnæringen opplevd en positiv aktivitetsvekst. Befolkningsvekst, sysselsettingsvekst, lav arbeidsledighet og et lavt rentenivå er viktige premisser for høy etterspørselen etter både bolig og yrkesbygg. Markedsutsiktene for byggenæringen forventes således å være positive også de neste årene. Konsernet er godt posisjonert for å ta del i de mulighetene som kommer i årene fremover ved nå å ha virksomhet i de største byene i Norge hvor veksten er størst. Ordrereserven til entreprenørvirksomheten er på et høyt nivå. Det forventes en resultatforbedring i virksomheten. Det gode boligsalget i 2011 og det høye aktivitetsnivået som er i prosjektutviklingsvirksomheten tilsier at resultatutviklingen også de nærmestes årene vil ligge på et høyt nivå for denne delen av virksomheten. Fornebu, 6. april 2011 Trond Wennberg Styrets formann Christian Ness Eivind Reiten Eirik Gjelsvik Konsernsjef

22 AS BACKE RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Backegruppen Driftsinntekter (note 1, 2, 16) Materialer og underentreprenører (note 16) Lønn etc. (note 3, 4, 16, 18) Avskrivninger (note 5, 16) Andre driftskostnader (note 3, 6, 16) Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investeringer i datterselskap Inntekt på investeringer i tilknyttede selskap Renteinntekter fra konsernselskap Andre renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring av verdipapirer vurdert til virkelig verdi Rentekostnader fra konsernselskap Andre rentekostnader Andre finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad (note 7) Årsresultat Herav til minoritet Disponeringer og overføringer Fra/til annen egenkapital Til utbytte Sum 22 BackeGruppen 2011

23 AS BACKE BALANSE PER Eiendeler Backegruppen Anleggsmidler: Utsatt skattefordel (note 7) Goodwill (note 5) Lisenser programvare etc. (note 5) Sum immaterielle eiendeler Bygninger tomter (note 5) Maskiner inventar etc. (note 5) Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskaper (note 17) Investeringer i andre selskaper (note 17) Andre langsiktige fordringer (note 12) Sum finansielle anleggsmidler Omløpsmidler: 0 0 Beholdning materialer Beholdning egenregiprosjekter Sum egenregiprosjekter og materialer Byggherrefordringer (note 10) Fordringer på konsernselskaper Andre kortsiktige fordringer (note 12) Sum fordringer Verdipapirer og plasserte likvider Sum kortsiktige plasseringer Kasse bank og postgiro (note 8 9) Sum bankinnskudd og lignende Sum eiendeler

24 AS BACKE BALANSE PER Egenkapital og gjeld Backegruppen Egenkapital: Aksjekapital (note 11) Annen innskutt egenkapital (note 11) Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital (note 11) Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser (note 11) Sum egenkapital Gjeld: Pensjonsforpliktelser (note 18) Utsatt skatt (note 7) Uopptjent inntekt Avsetning for forpliktelser Pantegjeld (note 13) Ansvarlig lån (note 13) Annen langsiktig gjeld Byggelån Kassakreditt (note 13) Konsernkonto (note 9) Kortsiktig gjeld konsern Leverandørgjeld (note 14) Betalbar skatt (note 7) Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld (note 13) Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Fornebu, 28. mars 2012 Trond Wennberg Styrets leder Christian Ness Eivind Reiten Eirik Gjelsvik Konsernsjef 24 BackeGruppen 2011

25 AS BACKE KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømoppstilling Backegruppen Operasjonelle aktiviteter: Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger (Gev.)/tap ved salg driftsmidler (Økn.)/red. lager og egenregiprosjekter (Økn.)/red. i kundefordringer Økn./(red.) leverandørgjeld Pensjoner Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra oper. aktiviteter Investeringsaktiviteter: Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto endring tilknyttet verdipapirer Netto innbetaling/(utbetaling) ved invesering i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra invest. aktiviteter Finansielle aktiviteter: Innbetaling på langsiktig fordring Utbetaling ved etablering av langsiktig fordring Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Netto endring i mellomværende med konsernselskaper Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finans. aktiviteter Netto endring i likviditet gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

26

27 AS BACKE NOTER NOTE 1 Virksomhetsområder BackeGruppen Driftsinntekter pr virksomhetsområde Næringsbygg Boliger Rehabilitering Anlegg Annet Totalproduksjon NOTE 2 Driftsinntekter BackeGruppen I driftsinntekter er følgende inkludert Sum driftsinntekter entreprenørproduksjon Sum leieinntekter Sum salgsgevinster aktiva Sum annet SUM NOTE 3 Lønn og honorarer m.m. i Godtgjørelser Daglig leder Hele styret Leder av styret Daglig leder Hele styret Leder av styret Lønn / styrehonorar Ytelse til pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse Selskapet fikk ny daglig leder fra september Rapporterte godtgjørelser utgjør summen av godtgjørelser betalt til de to i perioden de har ledet selskapet for Daglig leder er berettiget bonus. Det foreligger ikke avtale om opsjoner, overskuddsdeling eller andre ytelser utover dette. Lån og sikkerhetstillelser Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Ansatte Aksjeeiere Styremedl. Samlet lån Samlede sikkerhetsstillelser Vilkår for lån og sikkerhetstillelser 2,75 % rente 2,00 2,75 % rente Honoraret til KPMG i ble i 2011 utgiftsført med kr Beløpet er i sin helhet relatert til lovpålagt revisjon. For konsernet er det totalt utgiftsført kr , hvorav kr i honorar for lovpålagt revisjon, kr er skatterådgivning og kr er andre tjenster utenfor revisjon. Samtlige beløp vedrørende revisjon er eks. mva. NOTE 4 Lønnskostnader og ansatte BackeGruppen Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Total Antall årsverk Funksjonærer Fagarbeidere Totalt og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

28 AS BACKE NOTER NOTE 5 Varige driftsmidler BackeGruppen Maskiner Maskiner Bygninger Goodwill Lisenser inventar etc. inventar etc. tomter programvare etc. Sum Kostpris Tilgang Avgang Kostpris Akk.ord.avskr Årets ord. avskr Akk. ord. avskr. solgte Akk. ord. avskr Bokført verdi Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år år 5 år 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Totale husleiekostnader Gj. leieperiode 3 3 NOTE 6 Tap på fordringer BackeGruppen Årets realiserte tap Avsatt Avsatt Tap på fordringer NOTE 7 Regnskapsmessig behandling av skatt BackeGruppen Utsatt skatt Endring Endring Kortsiktige poster Langsiktige poster Gjeld Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt / (utsatt skattefordel) Utsatt skatt / (utsatt skattefordel) BackeGruppen Betalbar skatt i balansen fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Skatt på avgitt konsernbidrag Sum betalbar skatt Betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt BackeGruppen 2011

29 AS BACKE NOTER (NOTE 7 fortsetter) BackeGruppen Skattekostnad Årets betalbare skatt Endring utsatt skatt Skattekostnad Sammenheng skattekostnad og skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på resultat før skatt Kr % Skatt beregnet som gj.snittlig nom. skattesats på res. før skatt % Permanente forskjeller % Endring midlertidig forskjell ANS - andeler og verdipapirer % Skattekostnad i henhold til resultatregnskapet % Endring i utsatt skatt og endring midlertidige forskjeller kan ikke avstemmes direkte av oppstillignen ovenfor for konsernet. I 2011 har det vært ervervet datterselskaper med skatteposisjoner. NOTE 8 Bundne bankinnskudd har skattetrekksgaranti. Ingen bundne bankinnskudd foreligger. Tilsvarende sikkerhet er stilt av de fleste andre selskapene i konsernet. Det foreligger en skattetrekkskonti i et av datterselskapene med Konsernet har ingen øvrige konti med sperrede bankinnskudd. (beløp i Kr) NOTE 9 Konsernkonto BackeGruppen har etablert et konsernkontosystem i DNB ASA. Av BackeGruppens bankinnskudd på kr. 279,8 mill pr var kr. 214,7 mill kr. innestående på konsernkontoen. De fleste av datter- og datterdatterselskaper er tilsluttet konsernkontosystemet. Renteinntekt og -kostnad som inngår i konsernkontoordningen er nettoført i konsernregnskapet. NOTE 10 Byggherrefordringer BackeGruppen Kundefordringer Netto innestående fra byggherre Netto utført ikke fakturert/forskuddsfakturert Avsatt til tap Byggherrefordringer NOTE 11 Egenkapital og aksjonærinformasjon : Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK SUM Egenkapital Årsresultat Utbytte Egenkapital BackeGruppen Aksjekapital Annen innskutt EK Annen EK Minoritet SUM Egenkapital Årsresultat Prinsippendring Utbytte Økt EK i konsern ved nedsalg i datterselskap Minoritetens andel av EK ved kapitalforhøyelse i datterselskap Minoritetens andel av egenkapital ved utgang datterselskap Minoritetens andel av egenkapital ved inngang datterselskap Egenkapital Selskapets aksjekapital består av aksjer, fordelt på A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer, â pålydende kr 62. A-aksjene eies av Tjo AS med aksjer og Backe Holding AS med aksjer. B-aksjene eies av Tjo AS med aksjer, Backe Holding AS med 585 aksjer og Redep AS med aksjer. C-aksjene eies av Tjo AS med 715 aksjer og Backe Holding AS med aksjer.

30 AS BACKE NOTER NOTE 12 Fordringer BackeGruppen Andre kortsiktige fordringer Fordringer ansatte Andre kortsiktige fordringer Sum Andre langsiktige fordringer Lån til ansatte Ansvarlig lån Annet Sum NOTE 13 Gjeld Trekkrammer BackeGruppen: Kassekreditt trekkramme Ubenyttet trekkrammer kassekreditt Sum trukket kassekreditt BackeGruppen Annen kortsiktig gjeld Garantiavsetninger Annen gjeld Sum BackeGruppen Bokført Nedbetalt Nye lån Bokført Langsiktig gjeld Pantegjeld Ansvarlig lån Sum Nedbetalingsstruktur - langsiktig gjeld etter 2015 Pantegjeld Sum BackeGruppen Pantstillelser: Pantesikret del av selskapets gjeld Bokført verdi av pantsatte eiendommer og beholdninger BackeGruppen 2011

31 AS BACKE NOTER NOTE 14 Leverandørgjeld BackeGruppen Leverandører Kostnadsinterim Sum leverandørgjeld NOTE 15 Garantiansvar BackeGruppen Garantier Byggherregarantier stilt overfor tredjepart Garantiansvar byggherregarantier (*) * Dette gjelder morselskapsgarantier fra vedrørende det garantiansvar eksterne finansinstitusjoner og byggherrer har overfor tredjepart på vegne av selskaper i BackeGruppen. NOTE 16 Langsiktige tilvirkningskontrakter Resultatført på prosjekter under utførelse Inntektsført på igangværende prosjekter Kostnader på igangværende prosjekter Netto resultatført igangværende NOTE 17 Aksjer i datterselskaper og i tilknyttede selskaper BackeGruppen Datterselskap Anskaffelses Forretnings- Eierandel Stemmeandel Aksjekapital Antall aksjer Bokført i tidspunkt kontor Backe Prosjekt AS 1999 Bærum 100 % 100 % Sinsen Batterier ANS 2000 Bærum 100 % 100 % Backe Eiendom Invest AS 2008 Bærum 100 % 100 % Backe Entreprenør Holding AS 2010 Bærum 100 % 100 % Sum Forretnings- Selskapets Verdi i Investeringer i andre selskaper kontor Eierandel aksjekapital balanse Aksjer eid av Leiar Invest AS Bærum 12.8 % 1, Sum Forretning Eierandel/ Selskapets Antall Verdi i Datterselskap eiet av konsernselskaper kontor stemmeandel aksjekapital aksjer balanse Agathon Borgen AS Kløfta 100 % Argo AS Bærum 95 % AS Ing. Gunnar M. Backe Bærum 100 % AS Miljøbygg Hunndalen 100 % Asak Skole Drift AS Bærum 100 % Asak Skolebygg AS Bærum 100 % Backe Bygg AS Sandnes 73 % Backe Prosjekt Nord AS Bærum 100 % Backe Prosjekt Utbygging AS Bærum 100 % Backe Service AS Bærum 100 %

32 AS BACKE NOTER NOTE 17 fortsetter Forretning Eierandel/ Selskapets Antall Verdi i Datterselskap eiet av konsernselskaper kontor stemmeandel aksjekapital aksjer balanse Backe Østfold AS Gamle Fredrikstad 100 % Backer Entreprenør AS Bergen 100 % BAS Eiendom Invest ANS Oslo 100 % BAS Maskinutleie AS Hof 100 % BP Eiendomsutvikling AS Oslo 100 % Buer Entreprenør AS Skien 100 % Bøhmer Entreprenør AS Kongsberg 100 % Forny AS Bærum 100 % Hellerudveien Eiendom AS Bærum 95 % Lilletjern Utbygging AS Bærum 95 % Manesjen Utbygging AS Kløfta 100 % Martin M. Bakken AS Elverum 100 % Mjøsen Murmesterforretning AS Moelven 100 % Roabakken Utbygging AS Oslo 100 % St. Mariesgate Invest AS Bærum 100 % Søreide Skolebygg AS Bærum 100 % Søreide Skole Drift AS Bærum 100 % Ullensaker Næringspark Nord AS Bærum 64 % Våle Bygg AS Revetal 100 % Aasen Bygg AS Trondheim 50 % Sum Backe Entreprenør Holding AS hadde opsjon på kjøp av de resterende aksjene i Aasen Bygg AS i løpet av 2 år etter kjøp av 50% av selskapet. Denne opsjonen er utøvd og selskapets aksjer eies fra og med medio januar 2012 i sin helhet av Backe Entreprenør Holding AS. Forretning Eierandel/ Verdi Tilg./avg. Resultat Utbytte/ Innb./ tilbakeb. Verdi Selsk. andel Aksjer i tilknyttede selskaper mv. kontor stemmeandel i perioden and avk. EK i perioden av EK Asbjørnsensvei 13 AS Skien 50 % BB Bolig AS Bærum 50 % BM Eiendomsutvikling AS Bærum 50 % Bondihagen utbygging AS Bærum 37 % Bryggekanten Utvikling AS Skien 50 % Cecilie Thoresensvei 15 Eiendom AS Oslo 50 % Elgstien Boligpark AS Skien 50 % Elnes Utvikling AS Sandvika 33 % Floa Terrasse AS Bærum 50 % Foksrødsenteret AS Sandefjord 20 % Foksenrødsenteret Nord AS Sandefjord 20 % Gaustadveien AS Bærum 40 % Grefsenlyst AS Bærum 40 % Hasle Torg AS Oslo 22 % Hjertnespromenaden AS Sandefjord 50 % Holt Park Holding AS Bærum 37 % Holt Park Utvikling AS Bærum 37 % Hystadveien 13 AS Bærum 50 % Jernverkstomta Skien 40 % Jessheim Stadion Holding AS Bærum 37 % Kjøpsmannsgata Holding AS Oslo 50 % Malerhaugveien Utvikling AS Bærum 30 % Martodden Utbygging KS/AS Oslo 36 % Mustadhagen AS Gjøvik 50 % Nordbytunet Utbygging AS Follo 50 % NRP Boliger AS Oslo 50 % BackeGruppen 2011

33 AS BACKE NOTER (NOTE 17 fortsetter) Forretning Eierandel/ Verdi Tilg./avg. Resultat Utbytte/ Innb./ tilbakeb. Verdi Selsk. andel Aksjer i tilknyttede selskaper mv. kontor stemmeandel i perioden and avk. EK i perioden av EK Nye Nygaard Brygge KS/AS Fredrikstad 47 % Porsgrunn Faghandel AS Skien 50 % Preståsen Park KS/AS Sandefjord 40 % Røa Boligutbygging AS Bærum 34 % Sinsen Torg AS Bærum 45 % Sinsen Torg Handel AS Bærum 45 % Sinsen Torg Næring AS Bærum 45 % Snippenskogen AS Bærum 38 % Solsiden 1 AS Risør 37 % Stadion Utbygging KS/AS Oslo 36 % Stillatorget AS Bærum 50 % Sørenga Utvikling KS/AS Oslo 10 % Vestsida Hageby AS Skien 50 % Etterstad Utvikling IS Oslo 15 % Andre aksjer med mindre enn 20% eierandel Sum BackeGruppen Etterstad Utvikling IS og øvrige aksjer med eierandel på mindre enn 20% bokføres til laveste verdi av anskaffelsskost og virkelig verdi. Øvrige aksjer som fremkommer av oppstillingen ovenfor bokføres etter egenkapitalmetoden. NOTE 18 Pensjoner Selskapet og konsernet har tegnet avtale om Obligatorisk tjenestepensjon. Dette er en innskuddsbasert avtale, basert på 4% innbetaling av ordinær lønn mellom 1G og 12G. Avtalen oppfyller kravene i Lov om innskuddpensjon. Selskapet har en pensjonist som får pensjon over drift. Dette er en ordning som er inngått i 2011 og det er avsatt totalt vedrørende denne pensjonsforpliktelsen. BackeGruppen Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Gevinsten ved avviklingen av ordningene ble inntektsført i 2010, og presentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opp tjening ved arbeid frem til 67 år. Den nye AFP-ordningene er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. I tillegg til forpliktelsen tilknyttet AFP-ordningen har konsernet to pensjonister og en aktiv som får pensjon over drift. Det foreligger en avsetning på totalt tilknyttet disse tre pensjonsforpliktelsene. NOTE 19 - NÆRSTÅENDE PARTER (Beløp i KR) Konsernadministrasjon Utleie av inventar Kostnader administrative tjenester Renteinntekter I oppstillingen ovenfor fremkommer transaksjoner med nærstående parter. Utover dette kan det foreligge enkelte kjøp og salg med nærstående som ikke er vesentlig. Samtlige transaksjoner er til forretningsmessige vilkår. De nærstående parter er selskaper som inngår i BackeGruppen. NOTE 20 - BETINGEDE UTFALL Selskapets virksomhet er av en slik art at det til tider kan oppstå uenighet eller tvister vedrørende prosjektene. Dette kan gjelde uenighet om oppfyllelsen av en kontrakt, eller det kan gjelde krav om utbedring av mangler ved leveransen, reklamasjoner m.v. For sistnevnte er det foretatt avsetninger for konstaterte og sannsynlige kostnader. Det er ikke inntrådt hendelser i 2012, som ville hatt vesentlig betydning for 2011-regnskapet.

34

35

36

Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011

Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011 Årsrapport 2011 BAS Maskinutleie AS 2 BAS Maskinutleie AS BackeGruppen 2011 Nøkkeltall BAS Maskinutleie 2011 Nøkkeltall (million kr/prosent) 2011 2010 Driftsinntekter 115 898 97 006 Driftsresultat 9 635

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2012 buer entreprenør as Foto: dag jenssen Foto: dag jenssen 1 2 Borgestadholmen. 1: Fra prosjekt Marensro. André Kittilsen, Tore Åkredalen, Gunnar Fredrikstad, Jørn Petter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

«Våre erfaringer med Backe Østfold AS er at de er løsningsorienterte, effektive og pålitelige» BACKE ØSTFOLD AS

«Våre erfaringer med Backe Østfold AS er at de er løsningsorienterte, effektive og pålitelige» BACKE ØSTFOLD AS BACKE ØSTFOLD AS ST. MARIEGT. 46 Byggherre: Backe Prosjekt Oppstart: September 2010 Ferdigstillelse: Desember 2011 Beskrivelse: St. Mariegt. 46 ligger i hjertet av Sarpsborg, med 28 leiligheter, næringslokaler

Detaljer

BØHMER ENTREPRENØR AS. Nakuba barnehage

BØHMER ENTREPRENØR AS. Nakuba barnehage BØHMER ENTREPRENØR AS Nakuba barnehage NAKUBA BARNEHAGE. (NATUR- OG KULTURBARNEHAGE) Byggherre: NAKUBA AS Arkitekt: Friis Arkitekter Kontraktstype: Totalentreprise Areal: 820 kvm Kontraktssum: 14 mill

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2012

Backe Bygg AS Årsrapport 2012 Backe Bygg AS Årsrapport 2012 Backe Bygg AS Solastrand Hotell. Hotellets historie går helt tilbake til 1914, rett før utbruddet av den første verdenskrigen. Jobben med å videreføre byggets særegne arkitektur

Detaljer

Backe Østfold AS Årsrapport 2012

Backe Østfold AS Årsrapport 2012 Backe Østfold AS Årsrapport 2012 Backe Østfold AS 1 1: Nordbytun, Vestby. NORDBYTUN Byggherre: Nordbytunet Utbygging as Oppstart: Mars 2011 Ferdigstillelse: Desember 2012 Beskrivelse: Nordbyhagen 8-14

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN

SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN BACKE BYGG AS SOLA STRANDHOTEL, BYGGETRINN 2 Byggherre: Ellen & Axel Lunds Stiftelse Ferdigstillelse: Januar 2012 Beskrivelse: Erling Skjalgsson Konferanse senter samt 56 nye hotellrom. Hotellet er i tre

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

BUER ENTREPRENØR AS. Sanden 1. Bildetekst

BUER ENTREPRENØR AS. Sanden 1. Bildetekst BUER ENTREPRENØR AS Bildetekst Sanden 1 SANDEN 1 Kunde: Fritzøe Eiendom Kontraktsform: Totalentreprise Kontraktssum: kr 60 mill Areal: 3500m2 + 1000m2 parkering Byggetid: 16 mnd, ferdig juni 2011 Beskrivelse:

Detaljer

Aasen Bygg AS Årsrapport 2013

Aasen Bygg AS Årsrapport 2013 Aasen Bygg AS Årsrapport 2013 Aasen Bygg AS Beborerne på Grilstad Marina kan nyte solnedgangen på en vestvendt balkong. Fotos: Ole Morten Melgård 1 2 Forsiden: Fra balkongene på Grilstad Marina kan du

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Aasen Bygg AS Årsrapport 2012

Aasen Bygg AS Årsrapport 2012 Aasen Bygg AS Årsrapport 2012 Aasen Bygg AS Miljøbyen Granås. Byggetrinn 1. 17 av totalt ca 300 passivhus. 1 2 1: Miljøbyen Granås. Sokkelen kan benyttes til utleie. 2: Stian Flåøien liker at strømutgiftene

Detaljer

Backe Østfold AS Årsrapport 2013

Backe Østfold AS Årsrapport 2013 Backe Østfold AS Årsrapport 2013 Backe Østfold AS Villa Askheim Tussestien 1 i Langhus. Tussestien 1., Langhus Byggherre: Langhus Eiendom As Oppstart: Juli 2012. Overlevert: Juli 2013 Beskrivelse: Tussestien

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

AGATHON BORGEN AS. Nye Asak skole og barnehage

AGATHON BORGEN AS. Nye Asak skole og barnehage AGATHON BORGEN AS Nye Asak skole og barnehage NYE ASAK SKOLE OG BARNEHAGE, Leirsund Entreprenør: Agathon Borgen AS Byggherre: Asak skolebygg AS Arkitekt: Link Signatur AS Oppstart: August 2010 Ferdigstillelse:

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

backer entreprenør Årsrapport 2012

backer entreprenør Årsrapport 2012 backer entreprenør Årsrapport 2012 BACKER ENTRERPRENØR Myrkdalen Hotel. Hovedtrapp fra Resepsjon til Restauranter 1 2 3 1: Prosjekt Myrkdalen Hotel. Familerestaurant. 2: Fasade mot skibakken. 3: Typisk

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

MARTIN M. BAKKEN AS. Norsk Tipping

MARTIN M. BAKKEN AS. Norsk Tipping MARTIN M. BAKKEN AS Norsk Tipping NORSK TIPPING, BTR. 3 Hovedentreprenør: Martin M. Bakken AS Arkitekt: Vølund Arkitekter og Ingeniører AS, Hamar Byggherre: Norsk Tipping AS Oppstart: Oktober 2009 Ferdigstillelse:

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2012

Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2012 Bøhmer Entreprenør AS Årsrapport 2012 Bøhmer Entreprenør AS Buskerudveien 219. Balkonger mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 1: Mats Jacobsen og Jon Are Marthinsen studerer tegninger før oppstart.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013

Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Årsrapport 2013 Agathon Borgen AS Foto forsiden og dette oppslag: Hurdal skole og idrettshall. Hurdal skole og kultursenter Byggherre: Hurdal kommune Arkitekt: Tegn 3/Sweco Byggestart:

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2012 as ing. gunnar m. backe Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien Foto: Ådne Homleid/Byggeindustrien 1 2 3 1 3: Würth Norge AS. Forsiden: Sørenga byggetrinn 2 ble ferdigstilt

Detaljer