Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund"

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

2 Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og møbelsokler til montasjer Reparerer skadede trofeèr Lager på bestilling Div fugler og dyr for salg Meritter: 1. Pris rådyr hodemont-nordisk Mesterskap OSLO Pris Gaupe-Nordisk Mesterskap OSLO Pris Rådyr hodemont- VM USA 2003 Lever ditt trofeè til oss og vi garanterer at det blir ivaretatt på en kyndig og profesjonell måte. Romerike Zoo-Montasje Tømmervn 1, 2050 Jessheim Tlf: Mob:

3 Lederen har ordet Årsmøtet er vel overstått og forløp uten de helt store diskusjoner når det gjaldt årsberetning og regnskap. Et aktivt år for fylkeslaget og med et regnskap som viser ca i overskudd. Når det gjaldt innkomne saker vil jeg få berømme Enebakk JFF som hadde meldt inn flere saker til årsmøtet. Selv om en ikke får full tilslutning til sine forslag er det viktige innspill som sier en god del om meninger og ønsker som rører seg ute i medlemsmassen. Viktige innspill å ha med seg for styret i det videre arbeidet Det som kanskje var den største overraskelsen var at styrets forslag til ny strategi for NJFF vedrørende forvaltning av ulv, som skulle fremmes for landsmøtet, ble nedstemt. Det ble stemmelikhet og i.h.h.t vedtektene, faller da forslaget. Det er all grunn til å tro at to sentrale personers kraftfulle innlegg mot forslaget var utslagsgivende for resultatet. Det er fra enkelte hold reist spørsmål om sentrale personers anledning til talerett under årsmøtet og til det er å si at ingen feil ble begått og den ene representerte i tilegg sin forening og stilte med fulle rettigheter. Selv om forslaget falt vil jeg imidlertid minne om at NJFF-Akershus har et stående årsmøtevedtak fra 2005 om nei til ynglende ulv. Vanskelig tema å få gehør for i det politiske miljøet, men det må være lov og riktig å tilkjennegi hva man mener, samtidig som man forholder seg til og aktivt jobber for bedring av jegernes kår innenfor de politiske vedtatte retningslinjer/rammer. Valgene gikk greit med få utskiftinger, men det et stort tankekors at det er så vanskelig å få flere kvinner inn i styret på fylkesplan. Hvert fylkeslag skal ha en kvinnekontakt og disse skal, etter vedtak i NJFF s representantskap, sitte i fylkeslagets styre med fulle rettigheter. Det klarte vi ikke i år og det ser jeg på som et nederlag all den tid jeg er overbevist om at det i lokallagene er dyktige kvinner som kan gjøre en utmerket jobb i fylkeslagets styre. Stor utfordring til neste års valgkomite samt foreningene som må sørge for å melde inn til valgkomiteen. Det mangler ikke på oppgaver og utfordringer og jeg ser fram til å ta fatt på en ny to års periode sammen med styret og våre ansatte på kontoret i Gjerdrum. Arbeidsprogrammet for 2006 er langt på veg det samme som for 2005 både med hensyn på målsetting og prioriterte satsingsområder og vi skal fortsatt være aktive i saker som berører oss og vårt interessefelt samtidig som vi skal være støttespillere for lokalforeningene i deres arbeid. Vi har en fin tid foran oss og la oss sammen sørge for at vi gir viltet de beste forutsetninger for å få ro i yngletiden ved at vi respekterer båndtvangen. La oss som jegere og fiskere og naturintereserte medlemmer av NJFF gå foran med et godt eksempel. Nøl ikke med å påtale brudd på bestemmelsene. NJFF - Akershus: Adresse: Sentrumsgården 2022 Gjerdrum Hjemmeside: Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Postgiro: Fylkessekretær: Hjalmar Eide Leder: Erik Gill Redaksjon: Utgiver: NJFF - Akershus Ansvarlig red.: Erik Røhne Redaksjonsmedarbeidere: Bjørn Otto Dønnum, Hjalmar Eide, Helge B. Pedersen og Jan-Rune Samuelsen. Utkommer med inntil 4 nr. pr. år. Opplag dette nr.: Redaksjonen ble avsluttet 24. april. Abonnement: For medlemmer av NJFF i Akershus er bladet inkludert i medlemskapet. Unntatt er familiemedlemmer/ sidemedlemmer. Forsidefoto: Bjørn Otto Dønnum Øvrige foto: Bjørn Otto Dønnum; s. 5, 7, 10, 11. Stein Ivar Iversen (Elbe) s. 12 Jan Henrik Steen s. 12 nede til høyre Harald Tandberg s. 6 NESTE NUMMER kommer ca. 01. september Siste frist for innlevering av stoff eller annonser er 24. juli Ha en god sommer. 3

4 Foreningstavla Organisasjonen: Styret i NJFF Aksershus - med ansvarsoppgaver Leder Erik Gill Organisasjon/økonomi Nestleder Erik Røhne Anadrom fisk/informasjon Styremedl. Ottar Nord Rifleskyting, Jakt/viltstell Styremedl. Jarand Andresen Innlandsfisk/kalking Styremedl. Harald Tandberg Hagleskyting Styremedl. Gunn Bjerke Jakthund Styremedl. Niels Sverdrup- Thygeson Innlandsfisk/kalking Styremedl. John Rossbach Ungdom, Skole/sportsfiske Styremedl. Arne Aaberg Jakt/viltstell 1. Varamedl. Heidi Helen Farberg Kvinnesatsing 2. Varamedl. Ståle Glad Iversen Jakt/viltstell 3. Varamedl. Stian Munkerud Fylkesinstruktører Org.utvikling: Harald Lundstedt Jan H. Monsen Hagleskyting Harald Tandberg Jegerprøven Erik Holmen El-halsbånd Gunn Bjerke Ettersøk Bjørn H. Knudsen Administrasjonen Fylkessekretær Hjalmar Eide Ledende fagkonsulent Helge B. Pedersen Fagkonsulent Bjørn Otto Dønnum Fagkonsulent Jan-Rune Samuelsen Jakthundutstilling søn 6.august 2006 Sted: Båstad skole v/ rv 22 mellom Fetsund og Mysen. start kl Raser: Jagende spisshunder, Norsk Buhund og Norsk Lundehund, Harehunder (støvere), Bassets, Dachshund, viltsporhunder og Stående Fuglehunder Påmeldingsfrist: 21. juli Påmelding til: Båstadutstillingen, v/ Willy Kristiansen, Vestliveien 3, 1960 Løken Gebyr: kr. 280,- til kontonr Båstadutstillingen, v/ Willy Kristiansen, Vestlivn.3, 1960 Løken Fotokonkurransen Første runde er i havn, og det var ikke lett å finne en vinner. Vinnerbildet ble tatt av Terje Karlsen etter en vellykket harejakt. Ulf Bakkes bilde av en stolt gjeddefisker ble nr 2 og Per Fjelds hjortejakt kom på tredje. Gratulerer! Bli med i fylkeslagets fotokonkurranse du også! Temaet er som forrige Vinnerbildet i fotokonkurransen. gang jakt, fiske, friluftsliv. Ta med kamera ut på fisketurene i sommer, på duejakta eller når du er på sporet etter råbukken en tidlig morgen i august Førstepremien i hver omgang er en flott Seeland Microfleecjakke fra NJFFs medlemsbutikk. Frist for innsending til andre omgang er 21. oktober. Bildene sendes til: Formatet må være JPG og for ikke å kvele internett-tilkoblingen på kontoret må vi be dere om ikke å sende inn bildefiler som er større enn 4 MB. Hvert medlem (i en Akershusforening eller direktemedlem bosatt i Akershus) kan delta med maksimalt 2 bilder pr omgang. Dette bildet fikk andreplassen i konkurransen....og dette fikk tredjeplassen i konkurransen! 4

5 Gjenværende skytestevner DATO MERKNAD ARRANGØR KONTAKTPERSON TELEFON MØTESTED PÅMELDING PRIS SR/JR Stevnekode Leirduesti 11-jun Aurskog JFF Arve Sætra / Grandalen /150 + sk 06LS aug Asker JFF P.O.Søsveen / /150 + sk 06LS0112 Jegertrap 04-jun 1,9 Bjerke JFF Morten Berntsen Steinsgård /150 + sk 06JT jun 9 Ullensaker JFF Tore Dalen Ringbanen /150 + sk 06JT0117 Elgskyting 14-jun 1,2,5 Høland JSK Bjørn Holmbro / Grasåsen /70 06LE jul 3,4,5,6 Høland JSK Bjørn Holmbro / Grasåsen /100 06LE0120 Figurjakt 03-sep Skaubygda JFF Trine Skjellerud / Digerud Grendehus /120 + sk 06FJ0123 Uttakning Fylkeslagsskyting NM løpende elg 8. Juni 10 Hemnes JFF Ronny Fjeldskogen Grasåsen /70 Henvisninger. 1. Fylkesmesterskap, 2. Fylkesmesterskap lag, 3. Landsdelsmesterskap, 4. Landsdelsmesterskap Lag, 5. Kvalik til NM Fylkeslagsskyting, 6. Karusell med Ø.Trøgstad JFF og Rakkestad og Degernes JFF, 7. Store skiver - ikke klasseførende 8. Kompaktsti, skudd 10. Ikke klasseførende, men teller med i kvalik til Fylkeslagsskytingen under NM sammen med stevnene 14. juni og 2, juli. Rettelse: I forrige nummer var det en feil dato for Karussellen i elgskyting. Dette er er nå rettet opp. Karussellen arrangeres med 2 stevner i Østfold 1. juli, og avsluttes 2. juli på Grasåsen i Aurskog Høland. I løpet av vinteren ble planer for fase 2 av Odalsbekkprosjektet laget. Sommeren og høsten i år blir det mye å gjøre i og langs bekken. Det viktigste elementet som må på plass er små terskler inne i en 60 meter lang kulvert ved Frogn renseanlegg. Med disse på plass blir ca 1 km lang strekning av bekken på nytt tilgjenglig for gytefisk. Hoffselva er et annet vassdrag vi har vært engasjert i lenge. Det er nå laget en plan for rehabilitering av en strekning som ble delvis ødelagt av utbygging. Vi har også laget en skisse med forslag til tiltak som bør gjennomføres ved utbygging av et stort område i bekkens nedre del. Planene er tilgjengelig i PDF format. Storfuglens livsmiljø forandres drastisk ved hogst, men forskning og egne erfaringer viser at det er mulig å kombinere hogst og tiurleiker/dagområder. Gjennom vårt arbeid med demonstrasjonsområdet for viltvennlig skogbruk i Kvernsjøberget har kontoret den nødvendige fagkompetansen for å gjøre slik planlegging. I samarbeid med Nannestad kommune er det nå laget en skjøtselhogstplan for 3 viktige storfuglleiker. Vi ser for oss mer arbeid knyttet til denne type planlegging i fremtiden. Gjenværende fiskestevner Tradisjonell Meite 18. juni FM Nittedal og Hakadal SJFF, Håkon Arnesen, , Bommen på Aas Gård, påmelding fra kl , 30 min gangtid, 3 timer, siste innveiing kl S kr 125, J kr 50 Fiskefestivaler 12. aug Nittedal og Hakadal SJFF, Håkon Arnesen, , Bommen på Aas Gård, påmelding fra kl , 30 min gangtid, 8 timer, siste innveiing kl NB! 8 timers, all sportsfiskeredskap tillatt S kr 150, J kr 100 Sjøfiske 29. oktober FM Bærum SF, Cato Røenbakken, tlf , Sjøstrand Bad, påmelding , fisketid 4 timer, gangtid 30 min, siste frist for innveiing S. Kr 100, jr kr 50. Minstemål laks/sjøørret og torsk 35 cm. Profiler din bedrift med en annonse i Akershus Info Pris fra kr 650,- Ta kontakt på e-post:

6 Resultater skyting Fylkesmesterskap Jaktfelt Høland JSK arrangerte FM i jaktfelt på Grasåsen 9. april med hele 152 deltakere. Som vanlig lå resultatene på et høyt nivå hvor omskytingen etter omgangen ble avgjørende. Nr 1 Magne Holmbro Høland JSK Nr 2 Ole Mathias Fjeldskogen Hemnes JFF Nr 3 Henning Utti Hemnes JFF tok hjem gullet i lagskytingen foran Høland JSK og Nannestad JFF. På vinnerlaget deltok Ole Mathias Fjeldskogen, Ronny Fjeldskogen og Ronny Fjeldvang. NM Jaktfelt Årets NM i jaktfelt ble arrangert i Alta. Naturlig nok ble deltakelsen noe lavere enn vanlig, men de beste reiser på NM uansett hvor det måtte være og med 317 skyttere på standplass skal du uansett holde nervene under kontroll for å hevde deg. Hemnes JFF leverte nok en gang en sterk konkurranse under lagskytingen. Med to juniorer på laget tok de hjem sølvmedaljen etter omskyting. Gratulerer! På laget deltok Ronny og Ole Mathias Fjeldskogen (far og sønn) og Ronny Fjeldvang. Magne Holmbro, Høland JSK leverte nok en gang glimrende skyting. Etter en, til ham å være, uvant miss på første finalefigur ble han beste Akershusskytter med 9. plass totalt. Ellers nevner vi at Ronny Fjeldvang, Hemnes JFF, ble 3. beste junior og at Ronny Fjeldskogen, Hemnes JFF ble 4. beste jeger. Skytesimulator på nett Noen egentlig simulator er det ikke snakk om, men det Svenske Jegerforbundet har laget en fin visualisering av gode treffpunkt på elg, rådyr og villsvin. Her får du tilbakemelding om treffpunktets virkning på dyret, og en visning av dyrets indre organer med treffet tegnet inn. Det er også laget kortfattet forklaring på sportegn som du vil finne på skuddstedet avhengig av treffpunkt. Informativt, og vel verdt et besøk. Du finner webjaktskolan nederst på siden. 6 Fra FM figurjakt i Frogn. Fylkesmesterskap Figurjakt Frogn JFF sto som arrangør av årets FM i figurjakt 2. april. Ikke kan vi huske at det har vært arrangert et FN under slike snøforhold! Ros til Frogn JFF som hadde tråkket vei til 11 skyteposter på en sti med akkurat passe vanskelighetsgrad, kun en skytter greide å fylle. Nr 1 Sigurd Blesvik Lørenskog SSK 130 av 130 oppnåelig Nr 2 Trygve Larsen Ås JFF 124 Nr 3 Åsmund Asper Ås JFF 120 Klassevinnere: Kl A Sigurd Blesvik Lørenskog SSK 130 Kl B Trygve Larsen Ås JFF 124 Kl C Åsmund Asper Ås JFF 120 Kl D1 Christopher Mathisen Råde JFF 114(Bare 12 år!) Kl D2 Andre Albrechtsen Ås JFF 96 Kl E1 Hans Pedersen Frogn JFF 116 Kl F Åse Hasvold Nesodden JFF 68 Resultater isfiske Fylkesmesterskap Isfiske Bærum SF arrangerte FM isfiske på Gjellumvannet 26. februar. Det deltok 60 fiskere. Nr 1 Arnstein Fjellvang Udnes JFF 2562 Nr 2 Ove Lauten Lillestrøm SF 2388 Nr 3 Jon Meyenberg Lillestrøm SF 2350 Fylkesmesterskap Isfiske Lag FM lag ble arrangert av Ullensaker SF på Nordbytjernet 25. mars. Nr 1 Fet JFF 6185 Nr 2 Bærum SF 6095 Nr 3 Eidsvoll SJ&FF 4 176

7 Gaupejakta 2006 Rovviltnemnda i vår region hadde satt en kvote på 9 dyr for årets jaktsesong, med en begrensing på maksimalt 5 hunndyr. Det ble i år felt 3 voksne hunner, 1 årsunge også det et hunndyr og 2 hanndyr. Fylkesmannen mener at uttaket på 3 voksne hunndyr vil stabilisere bestanden, eller føre til en svak økning. Skadeskyting av gaupe har ikke vært noe problem, men i år var det 4 episoder. I ett av tilfellene viste det seg at jegeren hadde bommet, mens et annet ettersøk ført til felling kort tid etter. 2 av dyrene ble etter lengre ettersøk vurdert som så lite skadet at de ville klare seg. Erfaringene viser at bruk av hagle er risikofylt, og det må ikke under noen omstendigheter avfyres skudd på lengre avstander enn 15 meter med hagle. Jegerne må også ha trent godt, for når gaupa plutselig står ved posten må ting skje raskt. I tillegg til de nevnte episoder har det vært gjennomført et ettersøk etter en skadet gaupe i Hurdal og søndre del av Oppland. Både SNO og politiet deltok i dette ettersøk. Skadeårsak her er ukjent, og dyret ble etter hvert friskmeldt. Jaktregion Tillatt felt Derav hunndyrkvote Felt Derav hunndyrkvote Jaktregion Jaktregion Jaktregion SUM Gloppen Hotell Hjorteløyve Hotellet har hjorteløyve til utleige frå 10. september til 15. november. Løyva blir fordelt på fleire områder i Nordfjord. Fiske Hotellet har eigne fiskerettar i Gloppenelva. Få sommerens store fiskeopplevelse hos oss på Gloppen Hotell. Vi har også fiskeskule juli. For meir informasjon om jakt og fiske: Gloppenelva og fiske etter laks og sjøørret skapte for over 100 år sida grunnlaget for hotelldrift innerst i Gloppenfjorden. Gloppen Hotell er i dag ein herlig blanding av gamalt og nytt, og i 1999 blei hotellet tildelt Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke «Olavsrosa». Hotellet er medlem av «De Historiske hoteller». Hotellet er eit eldorado for jakt- og fiskeinteresserte. Gloppen Hotell, 6823 Sandane, Tlf , faks E-post: Ungdommens Pris til Nannestad JFF For andre år på rad har Ungdomsutvalget i NJFF Akershus delt ut Ungdommens Pris. Prisen består av heder og ære gjennom et diplom, samtidig som foreningen mottar kr 5000 som vi håper benyttes til barne og ungdomsaktiviteter. Nannestad JFF ble tildelt Ungdommens pris for 2005, her følger juryens begrunnelse: «Ungdomsutvalget delte ut ungdommens pris for første gang i fjor. Juryen hadde lange diskusjoner og delte ut en velfortjent pris etter skjønn. Foran årets utdeling fastsatte utvalget en rekke faste kriterier slik at vinneren av ungdommens pris nå blir kåret på bakgrunn av et poengsystem. Det legges blant annet vekt på antall aktiviteter, variasjon i programmet, turer med overnatting, mediaoppmerksomhet, antall ungdomsmedlemmer i fht antall totalt i foreningen.» Juryen fulgte de kriteriene som var satt opp på forhånd. Det var gode kandidater med mange aktiviteter, gode årsplaner og aktivt bruk av media. Vinneren har fått poeng for fiske-, jakt / skyte-, friluftsaktiviteter og en overnattingstur. De har også en fin og oversiktlig årsplan. De har fått fine forhåndsomtaler og reportasjer i Romerikes Blad. NJFF-Akershus gratulerer med prisen! 7

8 24 juni starter Dagbladet med daglige fiskereportasjer, fisketips etc. Suksessen fra i fjor gjentas, men i år er det ikke idealfisken som gjelder. Nå er det det beste fiskebildet som premieres, og hovedpremien er en familietur til Brimiland med innlagt fiske etter storørret. I år det meldt inn 17 fiskeskoler rundt om i Akershus. Fiskeskolene er gratis, og det blir diplom til alle deltagerne. Følg med i lokalpressen for mer informasjon. Fylke/forening Dato Tidsrom Oppmøtested Kontaktperson Telefon Udnes JFF 25. juni 10:00 Parkeringsplassen Haga Skytterhus Geir Sverdrup Lillestrøm og Strømmen JFF 2. juli 13:00-16:00 Nitelva ved Nybrua i Lillestrøm Tom Haga Lillestrøm og Strømmen JFF 16. juli 13:00-16:00 Nitelva ved Nybrua i Lillestrøm Tom Haga Nesodden JFF 25. juni 15:00-17:00 Fagerstrand flytebrygge Knut Andersen Fenstad JFF 2. juli 14:00-16:00 Ellingsjøen, Fenstad Knut Kårstad Blaker JFF 27. juni 17:00-20:00 Bruvollen i Blaker Oddbjørn Talleraas Vestby JFF 29. juni 18:00-20:00 Brevik tjernet Erik Røhne Vestby JFF 20. juli 18:00-20:00 Laksa Erik Røhne Hemnes JFF 27. juni 18:30-20:30 Stormoen Kjell Neseth Hemnes JFF 11. juli 18:30-20:30 Stormoen Kjell Neseth Sollihøgda JFF 30. juni 18:00-20:00 Parkering ved Sollihøgda kafe Henning Skaret Sollihøgda JFF 29. juli 14:00-17:00 Parkering ved Sollihøgda kafe Henning Skaret Høland JFF 25. juni 10:00-13:00 Damtjern, Moe Løken Øyvind Lie Høland JFF 16. juli 10:00-13:00 Damtjern, Moe Løken Øyvind Lie Frogn JFF 24. juni 12:00-14:00 Vindfangerbukta Trine Suphammer Bærum Sportsfiskere 26. juni 18:00-20:00 Burudvann Jan Gunnar Oppegård Enebakk JFF 25. juni 13:00-15:00 Mjær i Ytre Enebakk Stig Hovland Blåskjelltelefonen STENVAAG våpensenter as 8 Besøksadresse: Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad Tlf: Fax: E-post: Kostholdsråd for ulike matvarer er etter hvert blitt en del av hverdagen. Det er ikke slik at vi uten videre kan gå ned på svaberget å hente opp blåskjell til middag. Mattilsynet har i mange år hatt et overvåkningsprogram for skjell som nå er utvidet. Kostholdsrådene blir nå mer presise ettersom antallet målestasjoner er økt. Oppdaterte kostholdsråd får du på: Telefon eller på

9 Fiskekort i Øyeren Øyeren Grunneierlag sendte i vinter ut pressemelding om at det var innført fiskekort i Øyeren. Grunneierlaget representer ca 70% av samlet strandlinje i sjøen. Det har fremkommet mange reaksjoner omkring innføringen av fiskekort i denne innsjøen, både fra enkeltpersoner, politikere og forskjellige organisasjoner og foreninger. Først og fremst har man stilt spørsmål om noen grunneiere på denne måten kan innføre et fiskekort for hele sjøen. Mange har også vært opptatt av hvordan Øyerens ressurser tradisjonelt har vært utnyttet og reist spørsmålet om allmennheten ikke har hevd på fritt fiske gjennom alle tiders bruk. Laks og Innlandsfiskeloven klargjør grunneierens fiskerett Med de innskrenkninger som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, sedvane, alders tids bruk eller annen hjemmel, har grunneieren enerett til fiske etter innlandsfisk i vassdrag slik det har vært fra gammelt av så langt hans grunn går. I vann og sjøer er det sedvane at grunneier har fiskeretten fra egen strand og ut til sjøens midtpunkt. Det er fastsatt en egen forskrift som regulerer muligheten til å innføre felles fiskekortordning fattet gjennom flertallsvedtak. Vi går ut ifra at grunneierlaget har fulgt de formelle kravene forskriften stiller. Forskriften er svært detaljert og stiller krav til innkallingsform, dokumentasjon og protokollførsel. Den enkelte grunneier har stemmerett i forhold til egen andel av fiskerett og dersom en grunneier er uenig i innføringen av felleskort kan dette kun overprøves gjennom søksmål eller jordskiftesak. Laks og Innlandsfiskeloven legger visse begrensinger i grunneierens rettigheter i sjøer med såkalt fritt midtparti samtidig som det også tas forbehold om at sedvane og alle tiders bruk kan begrense grunneierens enerett til fiske og om at fiskeretten bare gjelder så langt eiendomsretten strekker seg. I sjøer hvor det gjennom domsavsigelser er avgjort at grunneierens enerett går til et viss punkt, er det Staten som forvalter det frie partiet. I jordskiftesaken fra Hurdalssjøen ble det fastsatt at grunneiers enerett gikk til en viss dypde ved gitt vannføring. Dermed ble det definert et fritt midtparti som består av 45 % av sjøen. I praksis innebærer dette at statens stemme i saker vedrørende fiske i Hurdalsjøen teller 45%. Direktoratet for Naturforvaltning har utredet de rettslige forhold omkring våre større sjøer gjennom en arbeidsgruppe bestående av representanter fra rettighetshavere, brukere og offentlig forvaltning. Gruppen mener at staten bør ta et større ansvar når det gjelder å avklare situasjonen i innsjøer hvor det i dag er uklart om det er et fritt midtparti. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har varslet grunneierlaget om at de vurderer å vurdere om Øyeren har et fritt midtparti. NJFFs grunnsyn er klinkende klart, vi respekterer selvfølgelig grunneiers enerett til fiske på egen eiendom og vi er prinsipielt ikke imot fiskekortordninger. Fylkeslaget har deltatt på flere møter omkring fiskekortordningen og det hersker ingen tvil om at det er delte meninger blant våre lokale jeger- og fiskeforeninger. Holdningene går fra sterk motstand via likegyldighet til at det er greit med slike ordninger dersom det tilfører sjøen en verdi i form av bedre tilrettelegging osv. Sannsynligvis er ikke siste ord sagt i saken og vi imøteser med spenning en eventuell vurdering av fritt midtparti og alle tiders bruk av Øyeren. 9

10 Sandviksleva - fjordens dronning Statistikken for fjorårets laks- og sjøørretfiske er nå tilgjengelig, og det er ikke så veldig hyggelig lesning; i hvert fall ikke for de som fisker i Sandvikselva. Siden dette er tall som kun sier noe om fangstene i elvene, er det vanskelig å si noe om dette er en trend ute i fjorden også. Tabell 1. Fangststaistikk fra lakse- og sjøørretelvene i Indre Oslofjord. Som vi ser av tabellen er det en dramatisk nedgang i fangsten i Sandvikselva i Sammenlignet med statistikk fra perioden er dette den 6. dårligste sesongen som er rapportert. Det gjennomføres i år et forsøk med utlegging av befruktet rogn i Sandvikselvas nedre deler. I løpet av vinteren følges dette opp for å avdekke om eggene dør nede i grusen. Sandvikselva er allikevel det største anadrome vassdraget i Indre oslofjord, og bestanden opprettholdes for en stor del ved hjelp av det viktige kultiveringsarbeidet som gjøres i tilknytning til Hamang klekkeri. Det er en stor dugnadsinnsats som gjøres av Vestre Bærum Sportsfiskere som vi alle som fisker sjøørret i Oslofjorden har glede av! De siste fem årene er det gjennomført telling av ungfisk, og produksjonen på den nedre delen av Sandvikselva har praktisk vært null. Det er mange tusen smolt som «mangler», og siden det tar 4-5 år før en sjøørret er ca 1 kg og fangbar, er det mulig at fisket ute i fjorden vil bli dårligere en stund fremover. Figur 1. Fangststatistikk for Sandvikselva Problemene langs Sandvikselva er gradvis blitt verre, og begynte allerede på 50 tallet. Utbygging av flomsletta (de lavereliggende områdene rundt elva), direkte utslipp av forurensende stoffer og kloakk i elva, lukking av sidebekker og økende areal med tette flater fra for eksempel industribygg og parkeringsplasser. Disse inngrepene tok etter hvert «kvelertak» på elva. Direkte utslipp i vassdrag ble etter hvert ryddet opp og kloakken gikk til renseanlegget i Vestfjorden. Denne forbedringen bidro nok til bedringen i fisket på midten av -80 tallet. Det gode fisket ble dessverre ikke langvarig. Nå er det en økning av utslipp i elva, bl. a. fra gamle oljetanker, overvann og avrenning fra stadig flere og større veier. Dette bidrar i negativ retning, samtidig som det også er en økning av predatorer som f. eks. fiskespisende fugl (skarv, hegre, ender etc.). Vi må og være klar over at også sportsfiske etter ørret i fjorden har innvirkning på bestanden i elva. For de som fulgte med i media var det et stort utslipp i Sandvikselva i september i fjor. Dette tok livet av all fisk i de nedre delene av elva. Flere hundre død sjøørret ble tatt opp av elva. En storstilt politiaksjon ble iverksatt for å spore opp de ansvarlige. Det tragiske var at det rett før

11 Sjøørretseminaret i Sandvika To interessante dager ble kronet med flott vårstemning og et relativt godt fiske på lørdag kveld. 7 sjøørret ble fangsten totalt, med flere fine fisk rundt kiloen. Torsken var også i bettet, men den teller liksom ikke når man har vært på seminar om sjøørreten. De som hadde tatt turen ute på Vassholmen fikk også anledning til å teste ut Elbe-Normarks nyheter for Mye spennende her, og en stor takk til Elbe-Normark for utlån av utstyr. Til sammen var det 40 deltagere på fredag og lørdag, og de fikk med seg mye nyttig kunnskap for å kunne jobbe videre lokalt med egne sjøørretbekker. Deltagerne fikk med seg mye praktisk kunnskap om bevaring av sjøørretvassdragene, og hvilke farer som truer vassdragene. Det ble også satt fokus på sjøørretens liv i sjøen, og hvor viktig det er å bevare de grunne områdene ved elveutløpene. Dette er området som ofte er bygd ut som småbåthavn, men nå har vi ikke flere områder av denne typen å miste i Oslofjorden. Forlenget dispensasjon for Bjørkelangen Settefisk Høsten 2005 ble søknad om forlenget dispensasjon for levering av settefisk fra anlegget på Bjørkelangen sendt Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Mye stod på spill, men heldigvis har DN fulgt anbefalingen som Fylkesmannens miljøvernavdeling oversendte sammen med søknaden. utslippet var en liten flom som hadde fått mye fisk til å opp i elva. Etterforskningen er nå ferdig, og foretaket som er ansvarlig har fått en bot på 2 mill. kroner. På strekningen oppstrøms var det heldigvis i år stor gyteaktivitet, men foreløpige beregninger anslår at minst ett års produksjon er tapt og ca 700 kg voksen fisk døde. Man skulle tro at kommunen ville vise handlekraft ved nye hendelser etter et slikt utslipp. Et søk på «Sandvikselva» i lokalavisen Budstikka (www.budstikka.no) overbeviste dessverre ikke om at så er tilfelle. Det har vært flere utslipp siden hendelsen i september. Bare i januar er det rapportert 3-4 hendelser. Hvilke skader det kan ha påført elven står det ingenting om. Anlegget har fått dispensasjon fra de generelle reglene frem til Det åpnes for ny dispensasjonssøknad etter den tid. Det vil, etter vår mening, bety at dersom anlegget drives på samme gode måte som i dag, er det ingen ting som burde våre til hinder for en ny dispensasjon senere. Vedtaket er med på å gjøre fiskekultiveringen litt mer oversiktelig, både for de som drifter anlegget og for de som kjøper fisk fra anlegget. I desember sendte imidlertid politikerne i kommunen en sak til formannskapet for å få startet et ordentlig miljøarbeid i elva. Her er det ikke tatt noen avgjørelse ennå, men kanskje politikerne endelig har innsett at nok er nok? Fiskekort for Sandvikselva legges ut for salg på blant annet Destination Fishing på Lysaker. I fjor var det 50 kort som ble solgt til fiskere som ikke var medlem i VBS. 11

12 Nasjonal sjøørretkonkurranse Dette året er dedikert til Sjøørreten og 22. april var dagen for NJFFs storsatsing på denne med en landsomfattende konkurranse. Fra syd til nord gikk 925 forventningsfulle sportsfiskere ut på holmer og svaberg langs hele Norges kyst. De fleste meldte seg på i perioden før fiskestart, og det ble hos enkelte en opphoping av deltagere som ivrig diskuterte gode fiskeplasser i de forskjellige områdene. flittig og holdt deltagerne oppdatert underveis med sms, et opplegg som ble vel mottatt. Vinner av lokal konkurranse i Vestby, Thomas Jesting, som fikk største fisk. Torsk på 2,7 kg. Elbe Nordmark Team ved påmelding i Son. Akershus var heldig med været, sol, pent og passe med vind på dagen. Noe mer ruskete og litt regn på natten, men ikke mer en at mange holdt stand i de 22 fisketimene. Vinneren av konkurransen ble Rune Pedersen fra Tromsø med en rusk på 80 cm. Vi gratulerer! Den lengste ørreten i Akershus ble tatt i Oppegård og var på 61 cm. Fra Akershus deltok 134 sjøørretfiskere hvorav Asker kommune toppet med 36 deltagere. Det mest populære stedet var Vestby med flest påmeldte (43), og hvor det også ble tatt flest ørret (8). Den lengste på 54 cm. Konkurransen var delt i to klasser; junior og senior. Juniorklassen var til og med fylte 16 år, og der toppet i Akershus Marius Villadsen, som fisket på Nesodden, med en sjøørret på 50 cm. Vi gratulerer! Flere deltagere fra Akershus ble trukket ut i trekningen om fiskeutstyr til kr Selv om Akershus ikke fikk hovedvinneren, gjorde vi det meget bra, takket være god innsats fra deltagere og arrangørforeninger. Det var nok flere som tok sin aller første sjøørret under denne konkurransen og dermed fikk livsvarig avhengighet til sportsfiske. Dette er ikke første fluekastet til Stein Ivar Iversen! Flere foreninger hadde også lokale aktiviteter som egen innbyrdes konkurranse, grilling og salg av pølser og mineralvann i tillegg til konkurransen. En av foreningene benyttet teknikken 12 Henrik Steen i fight med sin aller første sjøørret som målte 49 cm. Trondheimsveien 250, 2070 Råholt NJFF - Akershus INFO nr. 1/06 Tlf: Fax:

13 Årsmøte NJFF-Akershus 2006 NJFF-Akershus avholdt Årsmøte på Strømmen 30. mars. Oppslutningen var mindre enn i fjor med 59 fremmøtte. Selve Årsmøtet ble gjennomført uten større kommentarer, også når det gjaldt forslag om vedtektsendringer som ble vedtatt. Øvrige innkomne forslag om endring jakttider, hundelov ble ikke vedtatt. Når det gjaldt forslaget fra redaksjonskomiteen som ble nedsatt på forrige landsmøte, ble dette en triller. Forslaget til redaksjonskomiteen, som også var støttet fra styret lød: NJFF er imot etablering av revirhevdende ulv i Norge og skal ha dette som en føring i det videre arbeide mot de politiske myndigheter nasjonalt og internasjonalt. Det ble heftige og sakelige debatter med avstemning til slutt. Nå var det noen som gikk før debatten var over, men uansett, resultatet var 23 for og 23 imot. Etter vedtektene faller da forslaget og blir dermed ikke fremlagt på Landsmøtet. Valg til styreverv gikk raskt unna, men da det kom til Landsmøtedelagater kom benkeforslagene på løpende bånd. Etter en lang valgdebatt kom vi endelig i mål både med delegater og varadelegater. Det viser seg igjen at det er positivt å holde årsmøtet på en ukedag, så dette blir kanskje en tradisjon. Du finner mer info på Miljøstatus - miljøinformasjon på nettet Miljøstatus ble kåret til årets nettsted i 2005 og har mye interessant informasjon for alle som ferdes ute i skog og mark. For det første er dette en fin måte å holde seg oppdatert på i forhold til hva som skjer på miljøfronten i for eksempel Akershus. Det ligger også ute data fra en del kommuner i Akershus. Hvor mye sjøørret fiskes med stang i Oslofjorden? Sandvikselva er nå bare en skygge av seg selv. Sjøørretbestanden ser ut til å være på et lavmål. Forurensing, inngrep i elvas flomland, og andre negative påvirkninger ser ut til å være årsaken. Ungfisk-produksjonen på nedre elv har de siste fem år vært null, og tapet i utvandrende smolt løper opp mange tusen. Dette har hatt og vil fortsatt ha store negative konsekvenser for fjordbestanden. En kilos sjøørret i Oslofjorden er jo som kjent 4 5 år gammel! Bestanden opprettholdes ved at yngel fra stamfisket i Sandvikselva blir satt ut fra Hamang Klekkeri i Sandvika ved hjelp av medlemmer av Vestre Bærum Sportsfiskerforening (VBS), og får vokse opp i de øverste upåvirkede deler av vassdraget. Uten dette kultiveringsarbeidet ville det ikke vokst opp og vandret ut smolt fra Sandvikselva. Forsøk viser at ørreten vandrer i liten grad utenfor Drøbak i sitt matsøk. Det har hundrevis av sportsfiskere glede av i hele den isfrie delen av året. VBS tror at en stor del av denne fisken kommer fra Sandvikselva, og dermed er Sandvikselva den største og viktigste leverandøren av sjøørret til indre Oslofjord. Vi vet at hvis forholdene blir bedre i den nedre del av elva, vil elva respondere med å produsere mye mer «naturlig» smolt. Det så vi resultatet av på 1980 tallet da forholdene var mye bedre, da elva og fjorden var «full» av sjøørret og til og med laks. For å få en oversikt over gjenfangst ber vi om at fangstrapporter sendes Vestre Bærum Sportsfiskere. Du finner mer informasjon på nettsidene til VBS. Ulovlige garn Garnfiske etter sjøørret er et problem, og er NJFFs nye nettsted for innrapportering av ulovlig garnfiske i sjøen. Nettstedet er utviklet på bakgrunn av de erfaringene Danmarks Sportsfiskeforbund har. Formålet med nettstedet er bl.a få bedre oversikt over omfanget av ulovlig garnfiske slik at vi kan gå til myndighetene for å få mer midler til et bedre oppsyn. Rapportene som kommer inn vil bli kvalitetssjekket før de oversendes SNO (Statens Naturoppsyn), som er vår samarbeidspartner i dette prosjektet. Rapportene vil bli benyttet for bedre oppsyn. (Da fristen for stoff var gått ut, var sidene ikke klare, men er forhåpentligvis raskt oppe. Red. anm.). 13

14 Foreninger tilsluttet NJFF-Akershus pr. 15. mars 2006 Forening Adresse Adresse2 Postnr Poststed Asker Jff Postboks Asker Aurskog Jff Postboks Aurskog Bjerke Jff v/øystein Bamrud 2032 Maura Bjørkelangen Jff Postboks Bjørkelangen Blaker Jff v/leif Stenby Postboks Sørumsand Bærum Jff Postboks Sandvika Bærum Sportsfiskere v/ John Kardash Trollvn 6 b 1358 Jar Det Norske Veritas Jff v/odd Sund Postboks Høvik Eidsvoll Skog Jff pb RÅHOLT Enebakk Jff Postboks Ytre Enebakk Farshatten Jeger- og Fiskerfor v/sekr. Bård Hauglid Asak Østre 2015 LEIRSUND Feiring Jff v/sverre Limbodal Flesviklia Feiring Fenstad Jeger- og Fiskerforeni v/knut Kårstad Duelia Fenstad Fet Jff v/leder Tom R. Jensen Postboks FETSUND Friluftsforeningen Frieren v/daniel Kastell Hagastubben Oslo Frogn JFF Postboks Drøbak Gjerdrum Jff Postboks GJERDRUM Hemnes Jff V/leder Rune Nordby Solstad 1970 Hemnes Holter Jff Postboks Holter Hurdal Jeger- & Fiskerforening V/Leder Erik Olsen Lensmannsvn Hurdal Høland Jaktskytterklubb v/bjørn Holmbro Hareveien Løken Høland Jeger og Fiskerforening pb Løken Lillestrøm og Strømmen JFF v/leder Beate Melby Ravnkollbakken Oslo Lillestrøm Sportsfiskere Balnesv Fetsund Lørenskog JFF Postboks Fjellhamar Lørenskog Sportsskyttere Postboks Lørenskog Mangenskogen Jff v/sekr. Terje Jostein Bråten S.Mangen 1930 Aurskog Nannestad Jff v/leder Hans Olav Røtterud 2030 Nannestad Nesodden Jff Postboks Nesoddtangen Nittedal & Hakadal Skog jf. Postboks Nittedal Oppegård JFF Postboks Kolbotn Rausjømarka Jff v/per Nilsson Lofthusveien Oslo Rælingen Jff Postboks FJERDINGBY Sfk Stimen v/rune Johansen Niels Høegsv 4 B 2010 Strømmen Skaubygda JFF Frogn v/bjørnar Galby Agnorveien Fagerstrand Ski Jff Granfaret Langhus Sollihøgda JFF v/leder Henning Skaret Fagerlivn Sollihøgda Sportsfiskeklubben Horken v/form.rune Fjellvang Lurudveien 28 J 2020 Skedsmokorset Sørum Jegerforening v/leder Vidar Bjørnstad Skoglundvn Sørum Sørumsand og Omegn Spff v/leder Ståle Wilhelmsen Bekkedroga Sørumsand Tunsjø Jff V/ Niels Sverdrup-Thygeson Tunsjøen 1960 Løken Udnes Jeger og Fiskeforening v /Geir Sverdrup Nordbyvegen Auli Ullensaker Jff V/Ulv Skafle Berglia Algarheim Ullensaker Sportsfiskerfor. Postboks Jessheim Vestby Jff v/inge Knutsen Postboks VESTBY Vestre Setskog Jff v/arild Holmedal Nedre Kongtorp 1960 Løken Viltstellforeningen av 1994 Postboks Fjellhamar Øststranda Jeger og Fiskefor. PB Årnes Ås Jeger -Og Fiskerforening v/bjørn Roger Asbjørnsen Tølløsevei Ås 14

15 15

16 if forsikring 16 NJFF - Akershus INFO nr. 1/06

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2006 Årgang 16 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Utstopping av troféer verden over Høy kvalitet Lager også pidestall og

Detaljer

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 2 Juni 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nestlederen har ordet Årsmøtet er gjennomført og det var gledelig at så

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Nr. 4 Desember 2009 Årgang 19 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul og godt nytt år! Lederen har ordet Løvet har falt og det ryker

Detaljer

God jul & godt nytt år!

God jul & godt nytt år! Nr. 4 Desember 2010 Årgang 20 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund God jul & godt nytt år! Lederen har ordet Ja, så er vi der igjen,

Detaljer

Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18. Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Nr. 1 Mars 2008 Årgang 18 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Lederen har ordet Vi er midt i årsmøtetiden for foreninger og lag. Nå

Detaljer

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid

Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Nr. 1 Mars 2015 Årgang 25 Organ for Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus. Fylkesorganisasjon i Norges Jeger- og Fiskerforbund Jakt- og fiskeglede til alle - for alltid Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus

ÅRSRAPPORT 2014. Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Forsidefoto: Christian Dufseth ÅRSRAPPORT 2014 Norges Jeger og Fiskerforbund Akershus Innhold Styrets beretning for 2014 4 Styrets beretning for virksomhetsplan

Detaljer

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2

N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 N Y T T F r A N J F F H e d M A r K N r. 1 2 0 1 2 Pga Postens nye bestemmelser vedr vektvariasjoner på distribusjon av b-blad kommer Nytt fra NJFF i ny «drakt». S. 6 S.4 JENTENE PÅ FRAMMARSJ ETTERSØKSHUND

Detaljer

God jul & godt nytt år!

God jul & godt nytt år! Nummer 4-2012 God jul & godt nytt år! Fisketur med båten Tista side 4 Terminlister side 8-9 Aktiv kvinnekontaktsamling i Enningdalen side 10 KVS - BYGLAND Kristen Videregående skole Sør 4745 Bygland Vg1:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev

Jakt og fiske. i Hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7. for rovviltpolitikken. på isen. hagle = død rev n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 1 2 0 0 7 Jakt og fiske i edmark s. 3 Christer emstad ble s. 8 Vellykket egenpraksis s. 16 edmark setter rammene s. 22 Friluftlivstudenter + Norgesmester på isen

Detaljer

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4

n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 n Y T T F r a n j F F H e d m a r k n r. 2 2 0 1 4 FØLG OSS PÅ S. 4 «ULVESAKEN» S. 6 HVA SKJER EGENTLIG I S. 10 S. 17 MEDLEMSUTVIKLINGEN BLYSAKEN? KURS HØSTEN 2014 1 l e d e r Nytt liv av knut arne Gjems,

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2 0 0 9 s. 2 Bjørnetest s. 8 Jaktlederkurs s. 10 Jenter og Jakt s. 18 Kursplan 1 Los på bjørnen «Åse». Bjørnetest Hedmark Elghundklubb og NJFF-Hedmark har gjennomført

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING

Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Medlemsblad for Januar 2015 SKIEN JEGER- OG FISKERFORENING Redaktør: Heidi Aasen Kverndalen Frank V. Andersen Styret Innhold Formann har ordet..........................side 3 Innkalling til årsmøte........................side

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark.

n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g www.njff-hedmark. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 3 2008 Jakt og fiske i Hedmark s. 5 Sat s i n g på h u n d s. 12 Gau p e o g viltsporregistrering s. 14 Fantastiske Brovold s.19 Ny fylkesinstruktør 1 Snø og vinter

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2

n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 n Y t t F r A n J F F H e d m A r k n r. 2 2 0 1 2 S. 5 LUKTDISKRIMINERING S. 8 KULESTI GOD REKRUTTERINGSGREN? S. 10 11 KURS OG AKTIVITETER S. 18 ENDRING I JEGERNES LOVVERK 1 L e d e r hans ole solberg

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2009 HØFLIG LAKS I KVINA NIØYE I LYSDAMMEN PILKING PÅ STEINREIEN PÅ EKSPEDISJON MED UNGDOMSGRUPPA MIDDAG VED GJERMENNINGEN Leder

Detaljer

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10.

2-3 LokaL medvigkning s. 20 skog og vann 10-14 ULveteLefonen 6-7 På ettersøk etter bare en frase? villsvin i sverige - for 10. n y t t f r a n j f f h e d m a r k n r. 2 2 0 0 7 Jakt og fiske i Hedmark s. 2-3 Lokal medvigkning - bare en frase? s. 6-7 På ettersøk etter villsvin i Sverige s. 10-14 Ulvetelefonen s. 20 Skog og vann

Detaljer

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013

Jakt & fiske. friluftsliv. Medlemsblad for Troms og Svalbard. nummer 2-2013 Jakt & fiske nummer 2-2013 friluftsliv Medlemsblad for Troms og Svalbard Varme føtter eller penga tilbake Vi tilrettelegger fisketuren for deg For mer informasjon: tlf. 902 13 000 - kjell@fjellguiden.net

Detaljer

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang

INNHOLD. i Nordland. Nummer 2 juni 2015 16. årgang Nummer 2 juni 2015 16. årgang i Nordland INNHOLD Redaktørens spalte... 3 Leder... 4 Nytt fra NJFF Nordland... 5 Årsmøte 2015... 6-7 Isfiskedag på Hellarmovatn 2015... 8 Friluftsveileder`n... 9 Pollene

Detaljer

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1

N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 N Y T T F R A N J F F H E D M A R K N R. 2 2 0 1 1 S. 8 11 S. DRESSURKURS 16 19 RØDREVPROSJEKTET FERDIG S. 20 FRA MAGAPLASK TIL FORLIK S. 22 SKADE-FELLING OG JAKT MED NOK EN VINTER-/ VÅRSESONG PÅ BJØRN

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE

Detaljer

&Vilt. Overvåkning av fiskebestander Lov og rett i jaktlaget Innlandsfiske på rett vei

&Vilt. Overvåkning av fiskebestander Lov og rett i jaktlaget Innlandsfiske på rett vei Fisk &Vilt Nr. 2-2009 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Overvåkning av fiskebestander Lov og rett i jaktlaget Innlandsfiske på rett vei Fisk &Vilt Villaksen må reddes! Norske Lakseelver melder

Detaljer

Nr 4 Desember 2008 62. årgang

Nr 4 Desember 2008 62. årgang Nr 4 Desember 2008 62. årgang Så er det jul igjen Redaktør: Marit Jorsett I redaksjonen Eirik Ahdell, Tore Johansen, Tor Martin Saur, Bjørn Johansen Avisens adresse: Østre Posten Postboks 62 Årvoll 0515

Detaljer