Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 9/14 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV EKSISTERENDE PROGRAMOMRÅDE FOR FORSKNING ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Marianne Gjerlaugsen/Trude Furunes Møtedag: Informasjonsansvarlig Lone Litlehamar Vedlegg:./. Programområdesøknad Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene./. Anbefaling av søknaden fra instituttleder ved Institutt for helsefag (IH) Kari Vevatne./. Kriterier for etablering av programområde (FU 31/12, 4. juni 2012) Bakgrunn for saken: Forskningsutvalget vedtok i sak FU 31/12 (vedlegg) nye retningslinjer for ordningen med programområder for forskning, inkludert videreføring. Eksisterende programområder som ønsker å videreføres, kunne sende inn ny søknad basert på det samme forskningsprogrammet, men vurderes i forhold til de nye retningslinjene. Programområdet Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene ble opprettet 1. mars 2011, og søker nå om videreføring for tre nye år. Behandling: I følge prosedyrer for behandling av programområdesøknader skal søknadene behandles i Forskningsutvalget (FU) etter anbefaling fra fakultet og institutt. Søknaden er godkjent av instituttleder ved IH og vurdert av dekan Einar Marnburg og prodekan for forskning Trude Furunes, og blir med dette fremmet for fakultetsstyret til behandling. Kriterier: Et programområde for forskning er en forskergruppe som: har utviklet et sammenhengende forskningsprogram har en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer har tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde og har konkrete planer for kompetanseutvikling har et betydelig potensial for ekstern finansiering støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Ihht malen fra Forskningsutvalget er det stilt følgende tilleggskrav til søknadene: Prosjektbeskrivelsen skal følge malen (..). Den skal være på maksimum 10 sider + vedlegg. CV-er til medlemmene i programområdet skal ikke lenger sendes i papirversjon, men det forutsettes at disse ligger på vårt intranett. Vurdering: Fakultetets vurdering er at den foreliggende søknaden innfrir disse kriteriene ved at den har tilstrekkelig med medlemmer, har et sammenhengende forskningsprogram og tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde, har planer for ekstern finansiering og kompetanseutvikling, og støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Programområdet ledes av professor Karina Aase, med 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS, 2 er i delte stillinger (50%) og 8 har sin hovedstilling utenfor UiS. Av de 12 medlemmene som har sin hovedstilling ved UiS er 9 tilknyttet IH, 2 er tilknyttet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag (IMKS) og 1 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP, ved Tek.nat.- fakultetet). Gruppen er tverrfaglig med medlemmer som har bakgrunn innen samfunnssikkerhet, risikostyring, helse og medisin, endringsledelse, sosiologi, psykologi, brukermedvirkning og organisasjons- og arbeidslivsfag. Det er flest medlemmer med bakgrunn som sykepleiere tilknyttet programområdet, i tillegg til leger, ingeniører, sosiolog og psykolog. Det foreligger planer for kompetanseutvikling i programmet. Side: 1/2

2 Programområdet har siden 2010 hatt et todelt formål: 1. Å utvikle ny kunnskap som bedrer kvalitet og sikkerhet innen helsetjenestene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 2. Å studere kvalitet og sikkerhet ut fra et flernivå-perspektiv som inkluderer forhold på makro (nasjonalt helsesystem), meso (tjenesteytende organisasjoner) og mikro (helse- og omsorgsteam) nivå. Programområdet jobber i forhold til en flernivåtilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Dette innebærer at man anser sammenhengene og relasjonene mellom faktorer på makro- (nasjonalt helsesystem), meso- (helseorganisasjoner) og mikro- (individ, team, avdeling) nivå som vesentlige for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. I tillegg ser programområdet det som vesentlig med et flerprofesjonelt perspektiv for å belyse aktuelle forskningsområder. Vedlagte søknad viser at programområdet har fått inn ekstern finansiering i 2011 og 2013 (2012 er ikke rapportert), har planer om å søke ytterligere ekstern finansiering og har et betydelig potensiale for å oppnå dette. Programområdet kan vise til god vekst i antall publiserte artikler. Søknaden støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Det er også undervisning innen pasientsikkerhet på bachelor- og videreutdanningsnivå. Søknaden presenterer programområdet på en oversiktlig og god måte, og har utgangspunkt i en vel etablert gruppe med planer fremover. Søknaden er i tråd med ett av tiltakene for forskning og innovasjon i SVfakultetets strategi ( ) som er å etablere og videreutvikle programområder for forskning slik at de fører til økt ekstern finansiering. Hensikten med ordningen med programområder er oppfylt i søknaden om videreføring, og anbefales derfor godkjent. Det bemerkes imidlertid at det pt mangler CV-er på ansattsidene for enkelte medlemmer i programområdet. Dette er tatt opp med leder Karina Aase og forventes å være på plass i løpet av februar måned. Forslag til vedtak Fakultetsstyret slutter seg til søknad om videreføring av programområdet Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene, med eventuelle kommentarer som framkom i møtet. Stavanger, 12. februar 2014 Einar Marnburg dekan Lone Litlehamar fakultetsdirektør Saksbehandler: Marianne Gjerlaugsen Side: 2/2

3 SØKNAD OM FORLENGELSE AV PROGRAMOMRÅDE FOR FORSKNING Det søkes herved om fornyet status som programområde for perioden april 2014 mars 2017 for forskningsområdet «Quality and Safety in Healthcare Systems». 1. Navn på programområdet Quality and safety in healthcare systems, Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer 2. Aktive deltakere Navn Stilling Org. tilhørighet Bakgrunn/profesjon Dag Tomas Johannesen* PhD-stipendiat UiS (IMKS) Samfunnssikk., sykepleier Ingunn Aase PhD-stipendiat UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Dagrunn Nåden Dyrstad PhD-stipendiat UiS (IH), SUS Brukermedvirkn, sykepleier Veslemøy Guise PhD-stipendiat UiS (IH) Sosiologi Cecilie Haraldseid PhD-stipendiat UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Kristin Laugaland PhD-stipendiat Helse Førde, UiS (IH) Endringsledelse, sykepleier Rune Rimstad PhD-stipendiat SNLA, OUS Samfunnssikkerhet, lege Siv Hilde Berg PhD-stipendiat Helse Stav., UiS (IH) Samfunnssikk., psykolog Martha Therese Gjestsen PhD-stipendiat Helse Stav., UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Kathrine Cappelen PhD-stipendiat høgskolelektor Høgskolen i Telemark Sykepleier, Cand. Polit., Pedagogikk hovedfag Marianne Storm Post doktor UiS (IH) Endringsledelse, sykepleier Sissel Eikeland Husebø Post doktor UiS (IH), SUS (20%) PhD Helse & Med., sykepl. Siri Wiig Post doktor UiS (IH), Ptil (20%) PhD Samfunnssikkerhet Stephen Sollid** Førsteaman. UiS (50%), SNLA,OUS PhD Risikostyring, lege Ingrid Tjoflåt Førstelektor UiS (IH, permisjon) Sykepleievitenskap, Sykepleier Elsa Søyland Daglig leder SAFER Brukermedvirkn, sykepleier Ingelin Testad Daglig leder SESAM, UiS (20%) PhD medisin, sykepleier Janet Anderson Senior Lecturer Kings College, UiS (10%) PhD human factors psycology, psykolog Britt Sætre Hansen Professor UiS (IH, 50%), Høgskolen i Vestfold PhD Endringsledelse, sykepleier Karina Aase Professor UiS (IH), SUS (20%) PhD Sikkerhet og arbeidsmiljø, ingeniør Preben Lindøe*** Professor UiS (IMKS) PhD Org. & arbeidslivsfag, ingeniør Ove Njå*** Professor UiS (IØRP), SUS(20%) PhD Sikkerhetsstyring, ingeniør Tabell 1. Medlemmer i programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» fordelt på stilling, organisatorisk tilhørighet og bakgrunn/profesjon * Er også tilknyttet Programområde for «Samfunnsvitenskapelig teori og metode innen risikostyring og samfunnssikkerhet». 1

4 **Er også tilknyttet «Nettverk for Medisinske Vitenskaper», UiS. *** Er også tilknyttet Programområde for «Samfunnsvitenskapelig teori og metode innen risikostyring og samfunnssikkerhet» og rapporterer hoveddelen av sine aktiviteter der. Er tilknyttet programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» gjennom sin veiledning av PhDstipendiatene Dag Tomas Sagen Johannesen (Preben Lindøe) og Rune Rimstad (Ove Njå). Programområdet har 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS, 2 er i delte stillinger (50%) og 8 har sin hovedstilling utenfor UiS (Helse Førde, Helse Stavanger, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Høgskolen i Telemark, SAFER, Kings College). Av de 12 medlemmene som har sin hovedstilling ved UiS er 9 tilknyttet Institutt for Helsefag, 2 Institutt for Medie-, kultur og samfunnsfag og 1 Institutt for Økonomi, Risikostyring og Planlegging. Gruppen er tverrfaglig med medlemmer som har bakgrunn innen Samfunnssikkerhet, Risikostyring, Helse og Medisin, Endringsledelse, Sosiologi, Psykologi, Brukermedvirkning og Organisasjons- og Arbeidslivsfag. Det er flest medlemmer med bakgrunn som sykepleiere tilknyttet programområdet, i tillegg til leger, ingeniører, sosiolog og psykolog. 3. Sammenhengende forskningsprogram Programområdet har siden 2010 hatt et todelt formål: 1. Å utvikle ny kunnskap som bedrer kvalitet og sikkerhet innen helsetjenestene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 2. Å studere kvalitet og sikkerhet ut fra et flernivå-perspektiv som inkluderer forhold på makro (nasjonalt helsesystem), meso (tjenesteytende organisasjoner) og mikro (helse- og omsorgsteam) nivå. Programområdet jobber altså i forhold til en flernivå tilnærming til kvalitet og sikkerhet (se figur 1). Dette innebærer at vi anser sammenhengene og relasjonene mellom faktorer på makro (nasjonalt helsesystem), meso (helseorganisasjoner) og mikro (individ, team, avdeling) nivå som vesentlige for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Denne tilnærmingen er vitenskapelig fundert (Robert et al 2011, Rasmussen, 2000; 1997, Wiig 2008; Catio et at 2005; House et al 1995) og krever ofte et tverrfaglig og longitudinelt perspektiv. Det er dermed nødvendig med et 8-10 års perspektiv før vi kan se tydelige resultater i form av anerkjente sammenhenger mellom de faktorer som har størst betydning for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Et slikt langsiktig perspektiv aktualiseres ytterligere ved at kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene må beskrives som et svært «ungt» forskningsfelt i Norge, og delvis også i internasjonal sammenheng. 2

5 Figur 1. En flernivå tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsesystemer At programområdet anvender et flernivå perspektiv på kvalitet og sikkerhet i helsesystemer innebærer ikke at alle prosjekter og forskningsperspektiver studerer alle nivåer av helsetjenestene. Enkelte prosjekter av en viss størrelse vil inkludere alle nivåene (f.eks FP7 QUASER), mens PhDprosjekter i de fleste tilfeller ofte vil konsentrere seg om ett nivå. Tanken er at den samlede prosjektporteføljen i et langsiktig perspektiv vil gi oss viktig kunnskap om sammenhengene mellom faktorer på de tre nivåene. I tillegg til et flernivå perspektiv på kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene ser programområdet det vesentlig med et flerprofesjonelt perspektiv for å belyse aktuelle forskningsområder. Helsetjenestene utgjør komplekse systemer og ulike forskningstradisjoner representert av ulike profesjonsgrupper er nødvendig for å forstå hvilke faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i ulike empiriske settinger. Derfor har programområdet forskere med bakgrunn innen sikkerhetsfag, ledelse, sykepleie, medisin, ingeniørfag, organisasjonsfag, sosiologi og psykologi. Programområdets aktiviteter dekker følgende forskningsområder innen kvalitets- og sikkerhetsfeltet: Identifisering og redusering av risikoområder Organisasjonsfaktorer Kulturfaktorer Pasientinvolvering Samhandling og pasientoverganger Regulering, tilsyn og akkreditering Effekt av intervensjoner Implementering Simulering, trening og utdanning 3

6 Bruk av teknologi Resiliens Forskningsområdene representerer en breddetilnærming med formål å skape et best mulig fundament for å forstå hvilke sammenhenger og faktorer som har betydning for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. De empiriske feltene for de nevnte forskningsområdene har i siste 3-årsperiode omfattet kirurgi (operasjonsrom), intensiv, fødselsomsorg, eldreomsorg (medisinske/ortopediske avd), akuttmottak, sykehusledelse, smittevern, katastrofemedisin, sykepleiere/legestudenter, sykehjem, hjemmebaserte tjenester. 4. Forskergruppens faglige kompetanse Programområdet innehar både breddekompetanse og dybdekompetanse innen de angitte forskningsområdene, dokumentert gjennom vitenskapelige publikasjoner på alle nivå (nivå 2, nivå 1, poenggivende bokkapitler, populærvitenskapelig publisering). Se tidligere rapportert vitenskapelig produksjon (2011, 2012) og vedlegg for rapportert produksjon i Breddekompetanse er sikret gjennom den flerdisiplinære og flerprofesjonelle sammensetningen av medlemmer i programområdet, som beskrevet over. Forskningsprosjekter, forskerteam og veilederteam settes sammen med tanke på kompetansenivå, erfaring og dybde. Forskerteamet i FP7 QUASER ble eksempelvis sammensatt av lege, ingeniør, sikkerhetsfag og sykepleiere med kompetansenivå professor, post doktor, forskningsassisten og mastergradstudenter. Dybdekompetanse er utviklet siden 2005 da pasientsikkerhetsforskningen ble startet ved UiS. Siden oppstart har programområdet vært involvert i seks fullførte doktorgradsavhandlinger (Wiig 2008, Eidesen 2008, Olsen 2009, Sollid 2010, Husebø 2012, Høyland 2013). Programområdet vil bidra til minst en innlevert PhD-avhandling per år i neste 3-årsperiode. Det er i siste 3-årsperiode ansatt fire post doktorer i programområdet. En av disse har nylig kvalifisert seg til professor, og det forventes at minst to av de andre post doktorene søker professoropprykk i kommende 3-årsperiode. Dette betyr at programområdets dybdekompetanse er i stadig utvikling. Variasjon i metodekompetanse utgjør et viktig element i programområdet og forskergruppen dekker både kvalitative, kvantitative og mixed methods design. Dette er vesentlig for å utvikle kunnskap i vår flernivå og flerfaglige tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. På lang sikt (3-5 år) vil dette innebære at vi kan gjennomføre meta-analyser av hele prosjektporteføljen for å identifisere kunnskapsbaserte sammenhenger mellom faktorer og nivåer i helsesystemene (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt) som inngår i forskningen. 5. Planer for ekstern finansiering Programområdet har lang erfaring med å søke ekstern finansiering. Av post doktorene er 2 av 3 eksternt finansiering (EU FP7, Universitetsfondet) og av stipendiatene er 6 av 10 eksternt finansiert (Helse Vest, Lærdalsfondet, NFR, Regionalt forskningsfond). I løpet av forrige 3-årsperiode har programområdet hatt prosjekter finansiert av: EU (FP7 Health), NRF (HELSEOMSORG, VERDIKT), Helse Vest (Samarbeidsorganet, individuell PhD), Lærdalsfondet (Bjørn Lind stipend), Universitetsfondet (SAR-satsningen), Regionalt forskningsfond Vest og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I samme periode har vi vært involvert i ytterligere 3 EU søknader, 2 NFR søknader og 1 Helse Vest søknad. Det er i perioden bevilget arrangementstøtte fra NFR og sponsormidler fra Norsk Legeforening, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norsk Pasientskadeerstatning og Helsetilsynet i forbindelse med programområdets 4

7 arrangering av «3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare». Videre er programområdet involvert i søknad knyttet til NFR programmet Norge-Tjekkia, et samarbeid mellom UiS, SUS, Høgskolen Gjøvik og Brno University. Programområdet ønsker å opprettholde nivået på ekstern finansiering også i den neste 3- årsperioden. Vi vil legge til rette for at de forskerne som nå innehar førstekompetanse eller har kvalifisert seg til professor bidrar i søknadsprosessene. Økningen i førstekompetanse i programområdet bidrar til muligheter for å søke flere tematiske forskningsprogram, samt spredning av arbeidsbelastning knyttet til veiledning og prosjektledelse. I kommende 3-årsperiode vil følgende forskningsprogram være aktuelle for søknader om ekstern finansiering: EU Horizon 2020 NFR «Gode og effektive tjenester» 2015 NFR SAMRISK NFR strategisk høgskole program (samarbeid med Høgskolen i Bergen) Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering (samarbeid med pasientorganisasjoner) Legeforeningen (Fond for kvalitet og pasientsikkerhet) Lærdalsfondet (Bjørn Lind stipend, flerårige prosjekt) Helse Vest Samarbeidsorganet (individuelle PhD/ post doktor stipend, flerårige prosjekt, såkornmidler, samhandlingsmidler) Regionalt Forskningsfond NFR Offentlig PhD Programområdet vil i løpet av 2014 utarbeide minst en søknad som partner i et EU Horizon 2020 konsortium, minst en søknad til NFR («Gode og effektive tjenester», SAMRISK) og en søknad til NFR Offentlig PhD. Programområdet har god kontakt med offentlige institusjoner i det norske helsesystemet som er aktuelle for Offentlig PhD. Vi har samtaler med Statens Helsetilsyn om muligheter for å utvikle en søknad knyttet til tilsynsvirksomhet, granskning og pasientsikkerhet. Stavanger Kommune er en annen relevant samarbeidspartner knyttet til Offentlig PhD der programområdet allerede har flere pågående forskningsaktiviteter Implementering av velferdsteknologi, Kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre). 6. Forhold til MA- og Ph.d.-programmer Programområdet har hatt som en av sine målsetninger i 3-årsperioden ( ) å innarbeide pasientsikkerhet i undervisning og simuleringsaktiviteter på bachelor- og masternivå innen sykepleie og medisin. I tillegg bidrar programområdet innen PhD-programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin. En rekke aktiviteter har blitt gjennomført knyttet til undervisning på alle nivåer: Undervisning innen pasientsikkerhet på bachelor sykepleie (bolkvis undervisning i ulike fag). Undervisning i videreutdanningene innen sykepleie (anestesi, intensiv, operasjon, kreft, helsesøster) Undervisning i kvalitative metoder på Masterstudiet i Helsevitenskap. Utvikling av kurset MHV264 «Pasientsikkerhet teori og praksis», valgfritt spesialiseringsemne på master i Helsevitenskap (også tilgjengelig for master i Samfunnssikkerhet og master i Endringsledelse) 5

8 Utvikling av kurset MHVX264 «Pasientsikkerhet teori og praksis», etter- og videreutdanningskurs på mastergradsnivå for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Kjørt første gang i 2012/2013 med 35 deltagere som representerte alle helseregioner, myndighetsnivå, spesialist- og primærhelsetjeneste. Kan inngå som valgemne i erfaringsbasert master i Risikostyring og Sikkerhetsledelse. Undervisning innen pasientinvolvering i kvalitets- og sikkerhetsarbeid i kurset MHV141 «Brukermedvirkning sentrale begreper og teori» Utvikling av kurset DUSV350 «Utvalgte fordypningsområder i pasientsikkerhet». Årlig veiledning av 5-7 masterstudenter på MA-programmene Helsevitenskap, Samfunnssikkerhet og Endringsledelse. Veiledning av 10 PhD-stipendiater på programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet (pt 5 kandidater) og Helse & Medisin (pt 5 kandidater). I tillegg deltar vi i noe veiledning (bi-veiledere) av PhD-kandidater ved andre institusjoner (Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus). Utvikling av «Pasientsikkerhetsdagen», obligatorisk undervisning/simulering for legestudenter ved SUS/UiB (samarbeid med SAFER, SUS). Utvikling av tverrfaglig treningsmodul innen teamarbeid for sykepleier-/legestudenter (samarbeid med SAFER, SUS). Utvikling av SimPad, teknologisk verktøy for klinisk ferdighetstrening for sykepleierstudenter (samarbeid med Lærdal Medical, SAFER, SUS). Utvikling av PhD-kurset DUSV350 på engelsk for å muliggjøre internasjonale deltagere og nettverk. Programområdet ønsker å opprettholde sine undervisnings- og veiledningsoppgaver på BA-, MA og PhD-nivå i den neste 3-årsperioden. Planer for videre utvikling innebærer en tydeligere integrasjon av pasientsikkerhet (teori- og praksisdel) i nytt revidert bachelorprogram innen sykepleie, rekruttere ansatte i helsesektoren per år til etter- og videreutdanningskurs i pasientsikkerhet (MHV264), og innarbeide den tverrfaglige treningsmodulen for teamarbeid som en obligatorisk del av sykepleie- og legeutdanningen ved UiS og SUS/UiB. 7. Videreføring av programområde 7.1. Resultater Publikasjoner, nivå Publikasjoner, nivå * 21 PhD-avhandlinger 0 1 (Husebø) 1 (Høyland) Poenggivende bokkapitler 6 Ikke rapportert 1 Formidlingsaktiviteter Søknader til vurdering** 43.4 mill 11.4 mill mill Innvilgede søknader*** 12.6 mill Ikke rapportert 3.4 mill Tabell 2. Programområdets resultater siste 3 år fordelt på publikasjonskategorier og ekstern finansiering * Det er en viss sannsynlighet for at dette tallet er rapportert for høyt da det ikke ble sjekket for dobbeltregistreringer i 2012-rapportering. ** Det varierer i hvilken grad egeninnsats er kalkulert med i dette estimatet. 6

9 *** Estimert beløp er i hovedsak knyttet til rene eksterne midler (egeninnsats ikke medregnet). Tabell 2 viser en utvikling i publikasjonsmengde siden 2011 med en topp i publikasjoner på nivå 1 i Søknader om ekstern finansiering ligger på et høyt nivå over hele 3-årsperioden. Det er en sammenheng mellom publikasjonsmengde og økning i antall medlemmer i programområdet i 3- årsperioden. Programområdet har i løpet av 3-årsperioden oppnådd en posisjon som det ledende fagmiljøet i Norge innen pasientsikkerhet. Dette har blant annet resultert i invitasjoner til å delta i nasjonale høringer og utvalg, eksempelvis Høring til Meld. St. 10 (God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, ) og NoU «Syse-utvalget» ( ) som utreder hvordan samfunnet skal håndtere store alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren og mulige lovbrudd. Samtidig mottar programområdet henvendelser knyttet til veiledning av PhDstipendiater ved andre institusjoner (Universitetet i Bergen, Oslo Universitetssykehus, Høgskolen i Telemark) og invitasjoner til å inngå som samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter (Haukeland Universitetssykehus, Høgskolen i Bergen, IRIS, Kings College, University College London, Imperial College, Erasmus University, Brno University). Den faglige progresjonen i 3-årsperioden innebærer at vi har utviklet kunnskap om viktige faktorer innen kvalitet og sikkerhet i spesifikke empiriske felt, viktige utfordringer og rammebetingelser. Vi har også dannet en kunnskapsbasert basis for å iverksette intervensjonsstudier og implementeringsstudier. Av konkrete forhold har vi gjennomført et 3-årig flernivå, longitudinelt forskningsprosjekt i europeiske sykehus, innarbeidet pasientsikkerhet i undervisning og veiledning på alle nivåer (BA, MA, PhD), samarbeidet med helsetjenesteorganisasjoner i forskningsprosjekter og i søknader om ekstern finansiering, rekruttert 10 PhD-stipendiater til programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin, og bidratt til førstekompetanse for 3 post doktorer og professorkompetanse for 1 forsker Sammenheng mellom forrige og nytt programområde Programområdet vil videreføre sin flernivå og flerprofesjonelle tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Samtidig vil studier innen noen nye empiriske felter utvikles (psykiatri, kommunale helsetjenester) og forskningsområdene pasientinvolvering, implementering, effekt av intervensjoner og samhandling/pasientforløp prioriteres i neste 3-årsperiode. Den langsiktige målsetningen for det videreførte programområdet er å gjennomføre meta-analyser på tvers av flere forskningsprosjektet for å utvikle modeller og forklaringsvariabler for sammenhengene mellom helsetjenestenivåer og faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet. 8. Sammendrag på norsk Det søkes om fornyet status som programområde for perioden april 2014 mars 2017 for forskningsområdet «Quality and Safety in Healthcare Systems». Programområdet vil fortsatt benytte en flernivå tilnærming der målet i løpet av 3-5 år er å gjennomføre meta-analyser av et utvalg tidligere forskningsprosjekter for å identifisere modeller og forklaringsvariabler på tvers av nivåer (makro, meso, mikro) for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Helsesystemenes kompleksitet gjør at ulike forskningstradisjoner representert av ulike profesjonsgrupper er nødvendig for å forstå kvalitet og sikkerhet i ulike empiriske settinger. Programområdet er derfor tverrfaglig sammensatt med pt 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS. Forskerne i programområdet har bakgrunn innen sikkerhetsfag, ledelse, sykepleie, medisin, ingeniørfag, organisasjonsfag, sosiologi og psykologi. 7

10 Programområdet innehar både breddekompetanse, dybdekompetanse og metodekompetanse dokumentert gjennom vitenskapelig publisering på alle nivå. Programområdet er aktivt i søknader om ekstern finansiering og har per i dag 6 av 10 PhD stipendiater og 2 av 3 post doktorer finansiert gjennom eksterne midler. Målet for neste 3-årsperiode er å opprettholde nivået på ekstern finansiering gjennom søknader til EU Horizon 2020, NFR («Gode og effektive tjenester», SAMRISK, Offentlig PhD) og andre relevante finansieringskilder. Dette krever et sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk som vil videreutvikles i perioden. Programområdet vil videreføre sine undervisnings- og veiledningsoppgaver på alle utdanningsnivåer. Dette innebærer blant annet ordinært mastergradskurs, EVU mastergradskurs og PhD kurs i pasientsikkerhet, i tillegg til veiledning av 10 PhD-kandidater innen Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin. 9. Summary in English The research program area «Quality and Safety in Healthcare Systems is applying for continuation for the upcoming 3-year period (April 2014 March 2017). The research program uses a multilevel approach where the aim within a 3-5 year period is to conduct a meta-analysis of previous research projects to identify models and explanatory variables across levels (macro, meso, micro) to understand the drivers for quality and safety in healthcare systems. The complexity of healthcare systems necessitates different research traditions and professional groups to understand quality and safety in different empirical settings. The research program area is therefore composed by an interprofessional group of 22 active researchers, whereof 12 have their main affiliation at UiS. The researchers backgrounds consist of safety science, management, nursing, medicine, engineering, organizational science, sociology, and psychology. The competence within the research program area entails both general, specific, and methodological knowledge documented through scientific publication at all levels. The program area actively seeks externally funded research projects and currently has 6 of 10 PhD candidates and 2 of 3 post doctoral scholars employed this way. The aim is to uphold the level of externally funded research over the next 3 years by applying for funds with the EU Horizon 2020, the Norwegian Research Council ( Good and efficient services, SAMRISK, Public sector PhD), and other relevant financial sources. This requires a solid national and international network that will be further developed in the period. The research program area will furthermore continue its teaching and supervision activities at all educational levels. This entails, amongst others master courses in patient safety for ordinary students and for external part-time students, PhD- course within patient safety, and supervision of 10 PhD candidates within Risk Management & Societal Safety and Health & Medicine. UiS, 6. februar 2014 Godkjent ved institutt/fakultet dato: sign. instituttleder(e) sign. leder for programområdet Kopi: ansvarlig fakultet/fakulteter 8

11 Fra: Kari Vevatne Sendt: 7. februar :04 Til: Marianne Gjerlaugsen Kopi: Karina Aase Emne: Videreføring av programområde Quality and safety in Healthcare systems Til Marianne Gjerlaugsen Det bekreftes med dette at institutt for helsefag ser svært positivt på at programområdet Quality and safety in Healthcare systems videreføres. Programområdet er i særklasse ved instituttet når det gjelder forskningsaktivitet og kvalitet og er derfor en viktig bidragsyter til instituttets totale forskningsmiljø. Tematikken er i tillegg et satsningsområde for UiS. Til orientering kan det legges til at søknaden om videreføring vil legges frem som en orienteringssak på neste instituttstyremøte. Mvh Kari Vevatne Instituttleder/Head of Department Institutt for helsefag/department of Health Studies Universitetet i Stavanger Norway /

12 Kriterier for etablering av programområde I møte i Forskningsutvalget 4. juni (sak 31/12) ble følgende vedtatt: Forskningsutvalget slutter seg til de nye retningslinjene for ordningen med programområder for forskning skissert nedenfor: 1. Hovedformålet med ordningen er å øke den vitenskapelige publiseringen ved UiS. Det viktigste suksesskriteriet blir den årlige økningen i publiseringen fra deltagerne i programområdet sammenlignet med gjennomsnittet i gruppen i de tre foregående årene. 2. Suksesskriterium nr. 2 er ekstern finansiering, målt i form av BOA-inntekter per år og samlet kontraktsverdi i aktive BOA-prosjekter ved utgangen av året. 3. Kravene til søknadenes innhold mht felles forskningsprogram, gruppens størrelse og kompetanse opprettholdes (FU sak 31/12 (pdf, 22,61 kb) 4. Programområdene godkjennes i utgangspunktet for en treårsperiode. 5. Resultatene mht punkt 1 og 2 rapporteres årlig til FU. Forskningsdirektøren fremlegger til avgjørelse i FU eventuelle forslag om avvikling av programområder som ikke viser tilfredsstillende resultater. 6. Ordningen finansieres som i dag med øremerkede midler innenfor fakultetenes/ams budsjetter. Den interne prioriteringen av midler mellom egne programområder foretas av fakultetene/am. 7. Programområdene disponerer bevilgede midler ut fra egne faglige prioriteringer som i dagens ordning. 8. Søknadsfristen for programområder som skal være i funksjon fra 1. januar 2013 settes til 1. november 2012 slik at FU kan ta stilling til søknadene før årsskiftet. Etter dette behandles søknadene fortløpende. 9. Alle søknader fremmes gjennom berørte institutt(er) og fakultet(er). Fakultetene foretar en vurdering og prioritering ut fra egen handlingsplan og strategi. Denne fremlegges for FU når søknadene behandles. 10. Alle programområder i den eksisterende ordningen avvikles etter tre år, for de som ble godkjent i 2008 og 2009, ved utgangen av Disse kan søke om å komme inn i den nye ordningen basert på det samme forskningsprogrammet. Resultatene som er oppnådd, vil bli tillagt vesentlig vekt i vurderingen. 11. Deltagerne i et programområde forutsettes å legge en vesentlig del av sin forskning inn i dette forskningsprogrammet. En forsker kan ikke delta i mer enn to programområder. Søknader skal angi tydelig hvilke forskere som deltar i programområdet. 12. Den årlige tildelingen til programområdene bør ikke være mindre enn kr ,-. Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt ( )

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013

Helsevitenskap. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Juni 2013 Helsevitenskap Ph.d.-studium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Helsevitenskap Ph.d-studium, 180 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Ph.d.-studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Februar 2014

Ph.d.-studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Februar 2014 Ph.d.-studium ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personorientert helsearbeid Ph.d-studium/180 studiepoeng Dato

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS)

STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) STRATEGIPLAN FOR FOU FOR NASJONALT RÅD FOR HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNING (NRHS) Arbeidsgruppens forslag, august 2009 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Strategiens mål... 4 Del 1. Situasjonsbeskrivelse...

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 23/14 BEMANNINGSPLAN 2014-2017 FOR SV ephortesak: 2014/1091 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 22.4.2014 Informasjonsansvarlig: Lone Litlehamar./.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS ephortesak: 2007/5472 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø/Sonja Meyer Møtedag:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 89/13 Fakultetenes og Arkeologisk museums strategier for 2014-2017 ephortesak: 2011/5151 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 27.11.2013

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier

3.3 Utprøvende behandling gjennom kliniske studier kliniske tilstander. Denne type studier initieres og finansieres vanligvis av det offentlige. Målet med sammenlignende effektstudier er å styrke kunnskapen om hvilke behandlinger som virker best og gir

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 22.04.13 Dokumentdato: 15.04.13 Saksbehandler: Johnny Thorsen Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640]

Universitetet i Oslo. Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap. NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Universitetet i Oslo Revidering av akkreditert ph.d.-studium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av ph.d.-studiet i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Rektors orienteringer. Vedtakssaker

Rektors orienteringer. Vedtakssaker MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 25.09.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Vestfold Arkivsak: 15/00247 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes

Detaljer

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF

Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF 2004-2007. Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF Regional strategiplan for forskning og utvikling i Helse Midt-Norge RHF Vedtatt av styret for Helse Midt-Norge RHF August 2004 Forord I møte 25. august 2004 gjorde styret for Helse Midt-Norge RHF slikt

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur samfunn, økonomi, ledelse, juss

juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur samfunn, økonomi, ledelse, juss Høgskolen i Lillehammer Forskning og utviklingsarbeid 2009 juss, samfunn, økonomi, ledelse, samfunn mfunn, økonomi, opplevelser, kultur s, samfunn, økonomi, ledelse, juss HØGSKOLEN I LILLEHAMMER ISSN 0808-1609

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 STYRETS BERETNING... 2 2 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL... 5 3 ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 3.1 Rapportering på mål... 8 3.2 Annen rapportering... 32 4 STYRING

Detaljer

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012

Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography. SiV Grafi sk AT februar 2012 SiV Grafi sk AT februar 2012 Illustrasjonsfoto: Morten Rakke Photography Forsknings- og inovasjonsstrategi 2012-2016 Forsknings- og innovasjonsstrategi for SiV 2012-2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 Strategiens

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan

Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Hovedprogram for forbedring 2011-2016 Handlingsplan Vedtatt av Styret for St. Olavs Hospital HF 17.12.10 1. INNLEDNING... 5 2. PASIENTBEHANDLING... 5 2.1 Bedre internt pasientforløp... 6 2.2 Pasienterfaringsundersøkelse

Detaljer