Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 9/14 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV EKSISTERENDE PROGRAMOMRÅDE FOR FORSKNING ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Marianne Gjerlaugsen/Trude Furunes Møtedag: Informasjonsansvarlig Lone Litlehamar Vedlegg:./. Programområdesøknad Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene./. Anbefaling av søknaden fra instituttleder ved Institutt for helsefag (IH) Kari Vevatne./. Kriterier for etablering av programområde (FU 31/12, 4. juni 2012) Bakgrunn for saken: Forskningsutvalget vedtok i sak FU 31/12 (vedlegg) nye retningslinjer for ordningen med programområder for forskning, inkludert videreføring. Eksisterende programområder som ønsker å videreføres, kunne sende inn ny søknad basert på det samme forskningsprogrammet, men vurderes i forhold til de nye retningslinjene. Programområdet Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene ble opprettet 1. mars 2011, og søker nå om videreføring for tre nye år. Behandling: I følge prosedyrer for behandling av programområdesøknader skal søknadene behandles i Forskningsutvalget (FU) etter anbefaling fra fakultet og institutt. Søknaden er godkjent av instituttleder ved IH og vurdert av dekan Einar Marnburg og prodekan for forskning Trude Furunes, og blir med dette fremmet for fakultetsstyret til behandling. Kriterier: Et programområde for forskning er en forskergruppe som: har utviklet et sammenhengende forskningsprogram har en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer har tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde og har konkrete planer for kompetanseutvikling har et betydelig potensial for ekstern finansiering støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Ihht malen fra Forskningsutvalget er det stilt følgende tilleggskrav til søknadene: Prosjektbeskrivelsen skal følge malen (..). Den skal være på maksimum 10 sider + vedlegg. CV-er til medlemmene i programområdet skal ikke lenger sendes i papirversjon, men det forutsettes at disse ligger på vårt intranett. Vurdering: Fakultetets vurdering er at den foreliggende søknaden innfrir disse kriteriene ved at den har tilstrekkelig med medlemmer, har et sammenhengende forskningsprogram og tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde, har planer for ekstern finansiering og kompetanseutvikling, og støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Programområdet ledes av professor Karina Aase, med 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS, 2 er i delte stillinger (50%) og 8 har sin hovedstilling utenfor UiS. Av de 12 medlemmene som har sin hovedstilling ved UiS er 9 tilknyttet IH, 2 er tilknyttet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag (IMKS) og 1 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP, ved Tek.nat.- fakultetet). Gruppen er tverrfaglig med medlemmer som har bakgrunn innen samfunnssikkerhet, risikostyring, helse og medisin, endringsledelse, sosiologi, psykologi, brukermedvirkning og organisasjons- og arbeidslivsfag. Det er flest medlemmer med bakgrunn som sykepleiere tilknyttet programområdet, i tillegg til leger, ingeniører, sosiolog og psykolog. Det foreligger planer for kompetanseutvikling i programmet. Side: 1/2

2 Programområdet har siden 2010 hatt et todelt formål: 1. Å utvikle ny kunnskap som bedrer kvalitet og sikkerhet innen helsetjenestene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 2. Å studere kvalitet og sikkerhet ut fra et flernivå-perspektiv som inkluderer forhold på makro (nasjonalt helsesystem), meso (tjenesteytende organisasjoner) og mikro (helse- og omsorgsteam) nivå. Programområdet jobber i forhold til en flernivåtilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Dette innebærer at man anser sammenhengene og relasjonene mellom faktorer på makro- (nasjonalt helsesystem), meso- (helseorganisasjoner) og mikro- (individ, team, avdeling) nivå som vesentlige for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. I tillegg ser programområdet det som vesentlig med et flerprofesjonelt perspektiv for å belyse aktuelle forskningsområder. Vedlagte søknad viser at programområdet har fått inn ekstern finansiering i 2011 og 2013 (2012 er ikke rapportert), har planer om å søke ytterligere ekstern finansiering og har et betydelig potensiale for å oppnå dette. Programområdet kan vise til god vekst i antall publiserte artikler. Søknaden støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Det er også undervisning innen pasientsikkerhet på bachelor- og videreutdanningsnivå. Søknaden presenterer programområdet på en oversiktlig og god måte, og har utgangspunkt i en vel etablert gruppe med planer fremover. Søknaden er i tråd med ett av tiltakene for forskning og innovasjon i SVfakultetets strategi ( ) som er å etablere og videreutvikle programområder for forskning slik at de fører til økt ekstern finansiering. Hensikten med ordningen med programområder er oppfylt i søknaden om videreføring, og anbefales derfor godkjent. Det bemerkes imidlertid at det pt mangler CV-er på ansattsidene for enkelte medlemmer i programområdet. Dette er tatt opp med leder Karina Aase og forventes å være på plass i løpet av februar måned. Forslag til vedtak Fakultetsstyret slutter seg til søknad om videreføring av programområdet Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene, med eventuelle kommentarer som framkom i møtet. Stavanger, 12. februar 2014 Einar Marnburg dekan Lone Litlehamar fakultetsdirektør Saksbehandler: Marianne Gjerlaugsen Side: 2/2

3 SØKNAD OM FORLENGELSE AV PROGRAMOMRÅDE FOR FORSKNING Det søkes herved om fornyet status som programområde for perioden april 2014 mars 2017 for forskningsområdet «Quality and Safety in Healthcare Systems». 1. Navn på programområdet Quality and safety in healthcare systems, Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer 2. Aktive deltakere Navn Stilling Org. tilhørighet Bakgrunn/profesjon Dag Tomas Johannesen* PhD-stipendiat UiS (IMKS) Samfunnssikk., sykepleier Ingunn Aase PhD-stipendiat UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Dagrunn Nåden Dyrstad PhD-stipendiat UiS (IH), SUS Brukermedvirkn, sykepleier Veslemøy Guise PhD-stipendiat UiS (IH) Sosiologi Cecilie Haraldseid PhD-stipendiat UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Kristin Laugaland PhD-stipendiat Helse Førde, UiS (IH) Endringsledelse, sykepleier Rune Rimstad PhD-stipendiat SNLA, OUS Samfunnssikkerhet, lege Siv Hilde Berg PhD-stipendiat Helse Stav., UiS (IH) Samfunnssikk., psykolog Martha Therese Gjestsen PhD-stipendiat Helse Stav., UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Kathrine Cappelen PhD-stipendiat høgskolelektor Høgskolen i Telemark Sykepleier, Cand. Polit., Pedagogikk hovedfag Marianne Storm Post doktor UiS (IH) Endringsledelse, sykepleier Sissel Eikeland Husebø Post doktor UiS (IH), SUS (20%) PhD Helse & Med., sykepl. Siri Wiig Post doktor UiS (IH), Ptil (20%) PhD Samfunnssikkerhet Stephen Sollid** Førsteaman. UiS (50%), SNLA,OUS PhD Risikostyring, lege Ingrid Tjoflåt Førstelektor UiS (IH, permisjon) Sykepleievitenskap, Sykepleier Elsa Søyland Daglig leder SAFER Brukermedvirkn, sykepleier Ingelin Testad Daglig leder SESAM, UiS (20%) PhD medisin, sykepleier Janet Anderson Senior Lecturer Kings College, UiS (10%) PhD human factors psycology, psykolog Britt Sætre Hansen Professor UiS (IH, 50%), Høgskolen i Vestfold PhD Endringsledelse, sykepleier Karina Aase Professor UiS (IH), SUS (20%) PhD Sikkerhet og arbeidsmiljø, ingeniør Preben Lindøe*** Professor UiS (IMKS) PhD Org. & arbeidslivsfag, ingeniør Ove Njå*** Professor UiS (IØRP), SUS(20%) PhD Sikkerhetsstyring, ingeniør Tabell 1. Medlemmer i programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» fordelt på stilling, organisatorisk tilhørighet og bakgrunn/profesjon * Er også tilknyttet Programområde for «Samfunnsvitenskapelig teori og metode innen risikostyring og samfunnssikkerhet». 1

4 **Er også tilknyttet «Nettverk for Medisinske Vitenskaper», UiS. *** Er også tilknyttet Programområde for «Samfunnsvitenskapelig teori og metode innen risikostyring og samfunnssikkerhet» og rapporterer hoveddelen av sine aktiviteter der. Er tilknyttet programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» gjennom sin veiledning av PhDstipendiatene Dag Tomas Sagen Johannesen (Preben Lindøe) og Rune Rimstad (Ove Njå). Programområdet har 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS, 2 er i delte stillinger (50%) og 8 har sin hovedstilling utenfor UiS (Helse Førde, Helse Stavanger, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Høgskolen i Telemark, SAFER, Kings College). Av de 12 medlemmene som har sin hovedstilling ved UiS er 9 tilknyttet Institutt for Helsefag, 2 Institutt for Medie-, kultur og samfunnsfag og 1 Institutt for Økonomi, Risikostyring og Planlegging. Gruppen er tverrfaglig med medlemmer som har bakgrunn innen Samfunnssikkerhet, Risikostyring, Helse og Medisin, Endringsledelse, Sosiologi, Psykologi, Brukermedvirkning og Organisasjons- og Arbeidslivsfag. Det er flest medlemmer med bakgrunn som sykepleiere tilknyttet programområdet, i tillegg til leger, ingeniører, sosiolog og psykolog. 3. Sammenhengende forskningsprogram Programområdet har siden 2010 hatt et todelt formål: 1. Å utvikle ny kunnskap som bedrer kvalitet og sikkerhet innen helsetjenestene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 2. Å studere kvalitet og sikkerhet ut fra et flernivå-perspektiv som inkluderer forhold på makro (nasjonalt helsesystem), meso (tjenesteytende organisasjoner) og mikro (helse- og omsorgsteam) nivå. Programområdet jobber altså i forhold til en flernivå tilnærming til kvalitet og sikkerhet (se figur 1). Dette innebærer at vi anser sammenhengene og relasjonene mellom faktorer på makro (nasjonalt helsesystem), meso (helseorganisasjoner) og mikro (individ, team, avdeling) nivå som vesentlige for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Denne tilnærmingen er vitenskapelig fundert (Robert et al 2011, Rasmussen, 2000; 1997, Wiig 2008; Catio et at 2005; House et al 1995) og krever ofte et tverrfaglig og longitudinelt perspektiv. Det er dermed nødvendig med et 8-10 års perspektiv før vi kan se tydelige resultater i form av anerkjente sammenhenger mellom de faktorer som har størst betydning for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Et slikt langsiktig perspektiv aktualiseres ytterligere ved at kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene må beskrives som et svært «ungt» forskningsfelt i Norge, og delvis også i internasjonal sammenheng. 2

5 Figur 1. En flernivå tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsesystemer At programområdet anvender et flernivå perspektiv på kvalitet og sikkerhet i helsesystemer innebærer ikke at alle prosjekter og forskningsperspektiver studerer alle nivåer av helsetjenestene. Enkelte prosjekter av en viss størrelse vil inkludere alle nivåene (f.eks FP7 QUASER), mens PhDprosjekter i de fleste tilfeller ofte vil konsentrere seg om ett nivå. Tanken er at den samlede prosjektporteføljen i et langsiktig perspektiv vil gi oss viktig kunnskap om sammenhengene mellom faktorer på de tre nivåene. I tillegg til et flernivå perspektiv på kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene ser programområdet det vesentlig med et flerprofesjonelt perspektiv for å belyse aktuelle forskningsområder. Helsetjenestene utgjør komplekse systemer og ulike forskningstradisjoner representert av ulike profesjonsgrupper er nødvendig for å forstå hvilke faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i ulike empiriske settinger. Derfor har programområdet forskere med bakgrunn innen sikkerhetsfag, ledelse, sykepleie, medisin, ingeniørfag, organisasjonsfag, sosiologi og psykologi. Programområdets aktiviteter dekker følgende forskningsområder innen kvalitets- og sikkerhetsfeltet: Identifisering og redusering av risikoområder Organisasjonsfaktorer Kulturfaktorer Pasientinvolvering Samhandling og pasientoverganger Regulering, tilsyn og akkreditering Effekt av intervensjoner Implementering Simulering, trening og utdanning 3

6 Bruk av teknologi Resiliens Forskningsområdene representerer en breddetilnærming med formål å skape et best mulig fundament for å forstå hvilke sammenhenger og faktorer som har betydning for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. De empiriske feltene for de nevnte forskningsområdene har i siste 3-årsperiode omfattet kirurgi (operasjonsrom), intensiv, fødselsomsorg, eldreomsorg (medisinske/ortopediske avd), akuttmottak, sykehusledelse, smittevern, katastrofemedisin, sykepleiere/legestudenter, sykehjem, hjemmebaserte tjenester. 4. Forskergruppens faglige kompetanse Programområdet innehar både breddekompetanse og dybdekompetanse innen de angitte forskningsområdene, dokumentert gjennom vitenskapelige publikasjoner på alle nivå (nivå 2, nivå 1, poenggivende bokkapitler, populærvitenskapelig publisering). Se tidligere rapportert vitenskapelig produksjon (2011, 2012) og vedlegg for rapportert produksjon i Breddekompetanse er sikret gjennom den flerdisiplinære og flerprofesjonelle sammensetningen av medlemmer i programområdet, som beskrevet over. Forskningsprosjekter, forskerteam og veilederteam settes sammen med tanke på kompetansenivå, erfaring og dybde. Forskerteamet i FP7 QUASER ble eksempelvis sammensatt av lege, ingeniør, sikkerhetsfag og sykepleiere med kompetansenivå professor, post doktor, forskningsassisten og mastergradstudenter. Dybdekompetanse er utviklet siden 2005 da pasientsikkerhetsforskningen ble startet ved UiS. Siden oppstart har programområdet vært involvert i seks fullførte doktorgradsavhandlinger (Wiig 2008, Eidesen 2008, Olsen 2009, Sollid 2010, Husebø 2012, Høyland 2013). Programområdet vil bidra til minst en innlevert PhD-avhandling per år i neste 3-årsperiode. Det er i siste 3-årsperiode ansatt fire post doktorer i programområdet. En av disse har nylig kvalifisert seg til professor, og det forventes at minst to av de andre post doktorene søker professoropprykk i kommende 3-årsperiode. Dette betyr at programområdets dybdekompetanse er i stadig utvikling. Variasjon i metodekompetanse utgjør et viktig element i programområdet og forskergruppen dekker både kvalitative, kvantitative og mixed methods design. Dette er vesentlig for å utvikle kunnskap i vår flernivå og flerfaglige tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. På lang sikt (3-5 år) vil dette innebære at vi kan gjennomføre meta-analyser av hele prosjektporteføljen for å identifisere kunnskapsbaserte sammenhenger mellom faktorer og nivåer i helsesystemene (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt) som inngår i forskningen. 5. Planer for ekstern finansiering Programområdet har lang erfaring med å søke ekstern finansiering. Av post doktorene er 2 av 3 eksternt finansiering (EU FP7, Universitetsfondet) og av stipendiatene er 6 av 10 eksternt finansiert (Helse Vest, Lærdalsfondet, NFR, Regionalt forskningsfond). I løpet av forrige 3-årsperiode har programområdet hatt prosjekter finansiert av: EU (FP7 Health), NRF (HELSEOMSORG, VERDIKT), Helse Vest (Samarbeidsorganet, individuell PhD), Lærdalsfondet (Bjørn Lind stipend), Universitetsfondet (SAR-satsningen), Regionalt forskningsfond Vest og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I samme periode har vi vært involvert i ytterligere 3 EU søknader, 2 NFR søknader og 1 Helse Vest søknad. Det er i perioden bevilget arrangementstøtte fra NFR og sponsormidler fra Norsk Legeforening, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norsk Pasientskadeerstatning og Helsetilsynet i forbindelse med programområdets 4

7 arrangering av «3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare». Videre er programområdet involvert i søknad knyttet til NFR programmet Norge-Tjekkia, et samarbeid mellom UiS, SUS, Høgskolen Gjøvik og Brno University. Programområdet ønsker å opprettholde nivået på ekstern finansiering også i den neste 3- årsperioden. Vi vil legge til rette for at de forskerne som nå innehar førstekompetanse eller har kvalifisert seg til professor bidrar i søknadsprosessene. Økningen i førstekompetanse i programområdet bidrar til muligheter for å søke flere tematiske forskningsprogram, samt spredning av arbeidsbelastning knyttet til veiledning og prosjektledelse. I kommende 3-årsperiode vil følgende forskningsprogram være aktuelle for søknader om ekstern finansiering: EU Horizon 2020 NFR «Gode og effektive tjenester» 2015 NFR SAMRISK NFR strategisk høgskole program (samarbeid med Høgskolen i Bergen) Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering (samarbeid med pasientorganisasjoner) Legeforeningen (Fond for kvalitet og pasientsikkerhet) Lærdalsfondet (Bjørn Lind stipend, flerårige prosjekt) Helse Vest Samarbeidsorganet (individuelle PhD/ post doktor stipend, flerårige prosjekt, såkornmidler, samhandlingsmidler) Regionalt Forskningsfond NFR Offentlig PhD Programområdet vil i løpet av 2014 utarbeide minst en søknad som partner i et EU Horizon 2020 konsortium, minst en søknad til NFR («Gode og effektive tjenester», SAMRISK) og en søknad til NFR Offentlig PhD. Programområdet har god kontakt med offentlige institusjoner i det norske helsesystemet som er aktuelle for Offentlig PhD. Vi har samtaler med Statens Helsetilsyn om muligheter for å utvikle en søknad knyttet til tilsynsvirksomhet, granskning og pasientsikkerhet. Stavanger Kommune er en annen relevant samarbeidspartner knyttet til Offentlig PhD der programområdet allerede har flere pågående forskningsaktiviteter Implementering av velferdsteknologi, Kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre). 6. Forhold til MA- og Ph.d.-programmer Programområdet har hatt som en av sine målsetninger i 3-årsperioden ( ) å innarbeide pasientsikkerhet i undervisning og simuleringsaktiviteter på bachelor- og masternivå innen sykepleie og medisin. I tillegg bidrar programområdet innen PhD-programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin. En rekke aktiviteter har blitt gjennomført knyttet til undervisning på alle nivåer: Undervisning innen pasientsikkerhet på bachelor sykepleie (bolkvis undervisning i ulike fag). Undervisning i videreutdanningene innen sykepleie (anestesi, intensiv, operasjon, kreft, helsesøster) Undervisning i kvalitative metoder på Masterstudiet i Helsevitenskap. Utvikling av kurset MHV264 «Pasientsikkerhet teori og praksis», valgfritt spesialiseringsemne på master i Helsevitenskap (også tilgjengelig for master i Samfunnssikkerhet og master i Endringsledelse) 5

8 Utvikling av kurset MHVX264 «Pasientsikkerhet teori og praksis», etter- og videreutdanningskurs på mastergradsnivå for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Kjørt første gang i 2012/2013 med 35 deltagere som representerte alle helseregioner, myndighetsnivå, spesialist- og primærhelsetjeneste. Kan inngå som valgemne i erfaringsbasert master i Risikostyring og Sikkerhetsledelse. Undervisning innen pasientinvolvering i kvalitets- og sikkerhetsarbeid i kurset MHV141 «Brukermedvirkning sentrale begreper og teori» Utvikling av kurset DUSV350 «Utvalgte fordypningsområder i pasientsikkerhet». Årlig veiledning av 5-7 masterstudenter på MA-programmene Helsevitenskap, Samfunnssikkerhet og Endringsledelse. Veiledning av 10 PhD-stipendiater på programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet (pt 5 kandidater) og Helse & Medisin (pt 5 kandidater). I tillegg deltar vi i noe veiledning (bi-veiledere) av PhD-kandidater ved andre institusjoner (Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus). Utvikling av «Pasientsikkerhetsdagen», obligatorisk undervisning/simulering for legestudenter ved SUS/UiB (samarbeid med SAFER, SUS). Utvikling av tverrfaglig treningsmodul innen teamarbeid for sykepleier-/legestudenter (samarbeid med SAFER, SUS). Utvikling av SimPad, teknologisk verktøy for klinisk ferdighetstrening for sykepleierstudenter (samarbeid med Lærdal Medical, SAFER, SUS). Utvikling av PhD-kurset DUSV350 på engelsk for å muliggjøre internasjonale deltagere og nettverk. Programområdet ønsker å opprettholde sine undervisnings- og veiledningsoppgaver på BA-, MA og PhD-nivå i den neste 3-årsperioden. Planer for videre utvikling innebærer en tydeligere integrasjon av pasientsikkerhet (teori- og praksisdel) i nytt revidert bachelorprogram innen sykepleie, rekruttere ansatte i helsesektoren per år til etter- og videreutdanningskurs i pasientsikkerhet (MHV264), og innarbeide den tverrfaglige treningsmodulen for teamarbeid som en obligatorisk del av sykepleie- og legeutdanningen ved UiS og SUS/UiB. 7. Videreføring av programområde 7.1. Resultater Publikasjoner, nivå Publikasjoner, nivå * 21 PhD-avhandlinger 0 1 (Husebø) 1 (Høyland) Poenggivende bokkapitler 6 Ikke rapportert 1 Formidlingsaktiviteter Søknader til vurdering** 43.4 mill 11.4 mill mill Innvilgede søknader*** 12.6 mill Ikke rapportert 3.4 mill Tabell 2. Programområdets resultater siste 3 år fordelt på publikasjonskategorier og ekstern finansiering * Det er en viss sannsynlighet for at dette tallet er rapportert for høyt da det ikke ble sjekket for dobbeltregistreringer i 2012-rapportering. ** Det varierer i hvilken grad egeninnsats er kalkulert med i dette estimatet. 6

9 *** Estimert beløp er i hovedsak knyttet til rene eksterne midler (egeninnsats ikke medregnet). Tabell 2 viser en utvikling i publikasjonsmengde siden 2011 med en topp i publikasjoner på nivå 1 i Søknader om ekstern finansiering ligger på et høyt nivå over hele 3-årsperioden. Det er en sammenheng mellom publikasjonsmengde og økning i antall medlemmer i programområdet i 3- årsperioden. Programområdet har i løpet av 3-årsperioden oppnådd en posisjon som det ledende fagmiljøet i Norge innen pasientsikkerhet. Dette har blant annet resultert i invitasjoner til å delta i nasjonale høringer og utvalg, eksempelvis Høring til Meld. St. 10 (God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, ) og NoU «Syse-utvalget» ( ) som utreder hvordan samfunnet skal håndtere store alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren og mulige lovbrudd. Samtidig mottar programområdet henvendelser knyttet til veiledning av PhDstipendiater ved andre institusjoner (Universitetet i Bergen, Oslo Universitetssykehus, Høgskolen i Telemark) og invitasjoner til å inngå som samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter (Haukeland Universitetssykehus, Høgskolen i Bergen, IRIS, Kings College, University College London, Imperial College, Erasmus University, Brno University). Den faglige progresjonen i 3-årsperioden innebærer at vi har utviklet kunnskap om viktige faktorer innen kvalitet og sikkerhet i spesifikke empiriske felt, viktige utfordringer og rammebetingelser. Vi har også dannet en kunnskapsbasert basis for å iverksette intervensjonsstudier og implementeringsstudier. Av konkrete forhold har vi gjennomført et 3-årig flernivå, longitudinelt forskningsprosjekt i europeiske sykehus, innarbeidet pasientsikkerhet i undervisning og veiledning på alle nivåer (BA, MA, PhD), samarbeidet med helsetjenesteorganisasjoner i forskningsprosjekter og i søknader om ekstern finansiering, rekruttert 10 PhD-stipendiater til programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin, og bidratt til førstekompetanse for 3 post doktorer og professorkompetanse for 1 forsker Sammenheng mellom forrige og nytt programområde Programområdet vil videreføre sin flernivå og flerprofesjonelle tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Samtidig vil studier innen noen nye empiriske felter utvikles (psykiatri, kommunale helsetjenester) og forskningsområdene pasientinvolvering, implementering, effekt av intervensjoner og samhandling/pasientforløp prioriteres i neste 3-årsperiode. Den langsiktige målsetningen for det videreførte programområdet er å gjennomføre meta-analyser på tvers av flere forskningsprosjektet for å utvikle modeller og forklaringsvariabler for sammenhengene mellom helsetjenestenivåer og faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet. 8. Sammendrag på norsk Det søkes om fornyet status som programområde for perioden april 2014 mars 2017 for forskningsområdet «Quality and Safety in Healthcare Systems». Programområdet vil fortsatt benytte en flernivå tilnærming der målet i løpet av 3-5 år er å gjennomføre meta-analyser av et utvalg tidligere forskningsprosjekter for å identifisere modeller og forklaringsvariabler på tvers av nivåer (makro, meso, mikro) for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Helsesystemenes kompleksitet gjør at ulike forskningstradisjoner representert av ulike profesjonsgrupper er nødvendig for å forstå kvalitet og sikkerhet i ulike empiriske settinger. Programområdet er derfor tverrfaglig sammensatt med pt 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS. Forskerne i programområdet har bakgrunn innen sikkerhetsfag, ledelse, sykepleie, medisin, ingeniørfag, organisasjonsfag, sosiologi og psykologi. 7

10 Programområdet innehar både breddekompetanse, dybdekompetanse og metodekompetanse dokumentert gjennom vitenskapelig publisering på alle nivå. Programområdet er aktivt i søknader om ekstern finansiering og har per i dag 6 av 10 PhD stipendiater og 2 av 3 post doktorer finansiert gjennom eksterne midler. Målet for neste 3-årsperiode er å opprettholde nivået på ekstern finansiering gjennom søknader til EU Horizon 2020, NFR («Gode og effektive tjenester», SAMRISK, Offentlig PhD) og andre relevante finansieringskilder. Dette krever et sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk som vil videreutvikles i perioden. Programområdet vil videreføre sine undervisnings- og veiledningsoppgaver på alle utdanningsnivåer. Dette innebærer blant annet ordinært mastergradskurs, EVU mastergradskurs og PhD kurs i pasientsikkerhet, i tillegg til veiledning av 10 PhD-kandidater innen Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin. 9. Summary in English The research program area «Quality and Safety in Healthcare Systems is applying for continuation for the upcoming 3-year period (April 2014 March 2017). The research program uses a multilevel approach where the aim within a 3-5 year period is to conduct a meta-analysis of previous research projects to identify models and explanatory variables across levels (macro, meso, micro) to understand the drivers for quality and safety in healthcare systems. The complexity of healthcare systems necessitates different research traditions and professional groups to understand quality and safety in different empirical settings. The research program area is therefore composed by an interprofessional group of 22 active researchers, whereof 12 have their main affiliation at UiS. The researchers backgrounds consist of safety science, management, nursing, medicine, engineering, organizational science, sociology, and psychology. The competence within the research program area entails both general, specific, and methodological knowledge documented through scientific publication at all levels. The program area actively seeks externally funded research projects and currently has 6 of 10 PhD candidates and 2 of 3 post doctoral scholars employed this way. The aim is to uphold the level of externally funded research over the next 3 years by applying for funds with the EU Horizon 2020, the Norwegian Research Council ( Good and efficient services, SAMRISK, Public sector PhD), and other relevant financial sources. This requires a solid national and international network that will be further developed in the period. The research program area will furthermore continue its teaching and supervision activities at all educational levels. This entails, amongst others master courses in patient safety for ordinary students and for external part-time students, PhD- course within patient safety, and supervision of 10 PhD candidates within Risk Management & Societal Safety and Health & Medicine. UiS, 6. februar 2014 Godkjent ved institutt/fakultet dato: sign. instituttleder(e) sign. leder for programområdet Kopi: ansvarlig fakultet/fakulteter 8

11 Fra: Kari Vevatne Sendt: 7. februar :04 Til: Marianne Gjerlaugsen Kopi: Karina Aase Emne: Videreføring av programområde Quality and safety in Healthcare systems Til Marianne Gjerlaugsen Det bekreftes med dette at institutt for helsefag ser svært positivt på at programområdet Quality and safety in Healthcare systems videreføres. Programområdet er i særklasse ved instituttet når det gjelder forskningsaktivitet og kvalitet og er derfor en viktig bidragsyter til instituttets totale forskningsmiljø. Tematikken er i tillegg et satsningsområde for UiS. Til orientering kan det legges til at søknaden om videreføring vil legges frem som en orienteringssak på neste instituttstyremøte. Mvh Kari Vevatne Instituttleder/Head of Department Institutt for helsefag/department of Health Studies Universitetet i Stavanger Norway /

12 Kriterier for etablering av programområde I møte i Forskningsutvalget 4. juni (sak 31/12) ble følgende vedtatt: Forskningsutvalget slutter seg til de nye retningslinjene for ordningen med programområder for forskning skissert nedenfor: 1. Hovedformålet med ordningen er å øke den vitenskapelige publiseringen ved UiS. Det viktigste suksesskriteriet blir den årlige økningen i publiseringen fra deltagerne i programområdet sammenlignet med gjennomsnittet i gruppen i de tre foregående årene. 2. Suksesskriterium nr. 2 er ekstern finansiering, målt i form av BOA-inntekter per år og samlet kontraktsverdi i aktive BOA-prosjekter ved utgangen av året. 3. Kravene til søknadenes innhold mht felles forskningsprogram, gruppens størrelse og kompetanse opprettholdes (FU sak 31/12 (pdf, 22,61 kb) 4. Programområdene godkjennes i utgangspunktet for en treårsperiode. 5. Resultatene mht punkt 1 og 2 rapporteres årlig til FU. Forskningsdirektøren fremlegger til avgjørelse i FU eventuelle forslag om avvikling av programområder som ikke viser tilfredsstillende resultater. 6. Ordningen finansieres som i dag med øremerkede midler innenfor fakultetenes/ams budsjetter. Den interne prioriteringen av midler mellom egne programområder foretas av fakultetene/am. 7. Programområdene disponerer bevilgede midler ut fra egne faglige prioriteringer som i dagens ordning. 8. Søknadsfristen for programområder som skal være i funksjon fra 1. januar 2013 settes til 1. november 2012 slik at FU kan ta stilling til søknadene før årsskiftet. Etter dette behandles søknadene fortløpende. 9. Alle søknader fremmes gjennom berørte institutt(er) og fakultet(er). Fakultetene foretar en vurdering og prioritering ut fra egen handlingsplan og strategi. Denne fremlegges for FU når søknadene behandles. 10. Alle programområder i den eksisterende ordningen avvikles etter tre år, for de som ble godkjent i 2008 og 2009, ved utgangen av Disse kan søke om å komme inn i den nye ordningen basert på det samme forskningsprogrammet. Resultatene som er oppnådd, vil bli tillagt vesentlig vekt i vurderingen. 11. Deltagerne i et programområde forutsettes å legge en vesentlig del av sin forskning inn i dette forskningsprogrammet. En forsker kan ikke delta i mer enn to programområder. Søknader skal angi tydelig hvilke forskere som deltar i programområdet. 12. Den årlige tildelingen til programområdene bør ikke være mindre enn kr ,-. Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt ( )

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtebok Utvalg: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sted: E-post behandling av hastesak Dato: Frist for tilbakemelding

Detaljer

Helseregion Stavanger. Martha Therese Gjestsen PhD kandidat Koordinator SESAM intervensjonsteam

Helseregion Stavanger. Martha Therese Gjestsen PhD kandidat Koordinator SESAM intervensjonsteam Helseregion Stavanger Martha Therese Gjestsen PhD kandidat Koordinator SESAM intervensjonsteam Befolkningsutvikling; generell befolkningsvekst Rogaland fylke Befolkningsutvikling; økende andel eldre Prosentvis

Detaljer

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling!

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! 1 2 4500 dødsfall per år ved norske sykehus? 3 20.Sept 2004 11.Oktober 2004 Et samarbeid mellom Felles mål:

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Handlingsplan for

Handlingsplan for Det tematiske satsingsområdet Medisinsk teknologi Handlingsplan for -11 Hovedområder: Forskning Undervisning Formidling Nyskaping Organisasjon Mål: Tiltak: Fullføres: Forskning Styrke regionalt samarbeid

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 9.9.2014, kl. 12:00 13:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 14/14 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPER FOR UTREDNING AV NYE FAKULTETER ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Lone Litlehamar Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/13 Årsrapport 2012 programområder for forskning ephortesak: 2013/884 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, fungerende forskningsdirektør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene Lysaker KD, NFR og UHR 14.Oktober 2016 FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene Nina Waaler Prorektor Kort om helse- og sosialfaglige utdanningene 15 av

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS)

UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) SAMARBEIDSAVTALE mellom UNIVERSITETET I STAVANGER (UIS) v/senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) og UNIVERSITET I TROMSØ (UIT) v/institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS) 1 og Senter

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Bakgrunnen for CHARM Bakgrunnen for oppdraget er at sentrale myndigheter ønsker

Detaljer

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi Forskningsstrategi 2017-2025 Om forskningsstrategien Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus (SUS), gir i dag spesialisthelsetjenester til en befolkning på 360 000, og har cirka 7500 medarbeidere.

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Risiko i transport. Forskningsaktiviteter i sikkerhetsmiljøet på Ullandhaug. Ove Njå

Risiko i transport. Forskningsaktiviteter i sikkerhetsmiljøet på Ullandhaug. Ove Njå Risiko i transport Forskningsaktiviteter i sikkerhetsmiljøet på Ullandhaug Ove Njå Tilhørende masterprogram Risikostyring teknologi - risikoanalyse Industriell økonomi økonomisk risikostyring Samfunnssikkerhet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 030-2013 REGIONAL STRATEGI FOR FORSKNING OG INNOVASJON, HELSE SØR-ØST 2013-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2

Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref.: 2013/5706 Dato: 29.11.2013 Utlysning av miljøstøtte 2014, støtteform 1 og 2 Utlysning av støtteform 1 Posisjonering til stor ekstern støtte i løpet av tre år.

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsadministrasjonen SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 25.2.2014, kl. 12:00 14:10 Følgende

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE Tverrfaglig Master på UiS Stephen J M Sollid, ph.d. 1. Amanuensis, UiS Fagsjef, SNLA (Luft)ambulanselege Legevaktslege Flysykepleier Redningsmann Ambulansearbeider Ph.d.

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND

FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING AV REISESTIPEND UNIVERSITETET I BERGEN Arkivkode: Fakultetsstyresak: 34 Saksnr.: 2017/7213 Møte: 15. juni 2017 FORSLAG TIL UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV FORSKNINGSTERMIN OG KRITERIER FOR PRIORITERING OG TILDELING

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt ekstraordinære

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskaplige fakultet Kvalitetsutvalget REFERAT FRA MØTE I KVALITETSUTVALGET Torsdag 18. juni 2009, rom C-334, Kjølv Egelands hus, kl 09.00-11.15 Tilstede: Medlemmer

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 112/15 Prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved UiS - felles institusjonelle mål og verktøy Saksnr: 15/05953-2 Saksansvarlig:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013

Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Forskning og innovasjon i høgskolene - hvor er vi og hvor vil vi? Arvid Hallén Hotel Bristol, Oslo, 11. februar 2013 Kunnskapstriangelet Utdanning - kompetanse Forskning Innovasjon praksis Mål for FoU

Detaljer

Antall menn. Vår Høst Vår Høst

Antall menn. Vår Høst Vår Høst FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype (O/D/V): Orienteringssak Arkivsaksnr: Vedlegg: Møtedato: 21.6.2016 Sakstittel: Avlagte doktorgrader

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Implementering av kunnskapsbasert praksis som ledd i kvalitetsforbedring

Implementering av kunnskapsbasert praksis som ledd i kvalitetsforbedring Implementering av kunnskapsbasert praksis som ledd i kvalitetsforbedring Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen Kunnskapssenterets årskonferanse 5. juni 2009 Hva skal

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 15/17 Reviderte retningslinjer for etablering og drift av forskningssentre ved UiS Saksnr: 17/01387-1 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå

Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå Brukermedvirkning i forbedringsarbeid, på system og individnivå Dagrunn Nåden Dyrstad Intensivsykepleier, Førsteamanuensis Universitetet i Stavanger uis.no Læringsnettverket for utvikling av gode pasientforløp

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.02.2014 Informasjonsansvarlig: Lone

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STAVANGERUNIVERSITETSSJUKEHUS(SUS), HELSESTAVANGERHF OG UNIVERSITETETI STAVANGER(UIS)

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STAVANGERUNIVERSITETSSJUKEHUS(SUS), HELSESTAVANGERHF OG UNIVERSITETETI STAVANGER(UIS) MOTTA 0 5 FEB 2016 Helse Stavanger HF Universitetet i Stava nger HELSE STAVANGER Stavanger universitetssjukehus SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STAVANGERUNIVERSITETSSJUKEHUS(SUS), HELSESTAVANGERHF OG UNIVERSITETETI

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 14/12 Møtedato: 15.02.2012 Notatdato: 02.02.2012 Saksbehandler: Thomas Brånå Sakstittel:

Detaljer

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet

Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Forskningsstrategi Helsefak, UNN og Helse Nord hvor møtes de? John-Bjarne Hansen Prodekan forskning Det helsevitenskapelige fakultet Kvantitativ forskningsproduksjon ved medisinske fakultet Publikasjonspoeng

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling

Universitetet i Stavanger. Møteinnkalling Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329, dekankontor Kjølv Egelands Hus Dato: 04.09.2012, kl. 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008

Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Midtveisevalueringen av SFIene Opplegg og egenrapportering SFI-forum - 1. april 2008 Dag Kavlie Spesialrådgiver, Innovasjonsdivisjonen, Norges forskningsråd Opplegget for midtveisevaluering av SFI høsten

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon

Strategi. Design: Stian Karlsen Print: Skipnes kommunikasjon Strategi Rapport publisert av: NTNU Det medisinske fakultet Institutt for samfunnsmedisin Samfunnsmedisinbygget, Håkon Jarls gate 11. 7030 Trondheim www.ntnu.no/dmf Design: Stian Karlsen Print: Skipnes

Detaljer

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20. Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.april 2017 Inger Njølstad Professor ved Institutt for samfunnsmedisin

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Møtebok Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: EAL H-125 Tid: 19.04.2016 kl. 12:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Ingebjørg Folgerø

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad:

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Utdanning av fremtidens helsearbeidere

Utdanning av fremtidens helsearbeidere Utdanning av fremtidens helsearbeidere Program Innledning v/ Jorunn L Helbostad Fremtidens helsearbeidere sett i lys av behov i primær- og spesialisthelsetjenesten v/ Helge Garåsen og Jan Gunnar Skogås

Detaljer

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse

NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NTNU O-sak 30/17 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2017 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Magnus Steigedal, NTNU Helse NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Samarbeid og samhandling

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

FORSKNINGSTORGET 2015

FORSKNINGSTORGET 2015 1 FORSKNINGSTORGET 2015 Onsdag 21. og torsdag 22. januar 2015 UiS Kjell Arholms Hus Auditorium 2 Forskningstorget er et to dagers seminar for 1. års studenter ved Master i helsevitenskap 1 og Master i

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Marianne Storm Førsteamanuensis i helsevitenskap, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for helsefag Universitetet

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskergrupper/retningslinjer.html Page 1 of 3 10.03.2010 Retningslinjer

Detaljer

BACHELOR I SJUKEPLEIE

BACHELOR I SJUKEPLEIE BACHELOR I SJUKEPLEIE SAMHANDLING I UTDANNING Ingunn Aase Førsteamanuensis, Institutt for helsefag, UiS Bodil Bø Våga Førsteamanuensis/studiekoordinator, Institutt for helsefag, UiS PLAN FOR PRESENTASJONEN

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU

Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Retningslinjer for tildeling av forskningstermin Det medisinske fakultet, NTNU Vedtatt av Fakultetsstyret 27.8.2001 Revidert av Fakultetsstyret 19.11.2002 Revidert av dekanus i D-sak 011/06 31.01.2006

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer