Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 9/14 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV EKSISTERENDE PROGRAMOMRÅDE FOR FORSKNING ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Marianne Gjerlaugsen/Trude Furunes Møtedag: Informasjonsansvarlig Lone Litlehamar Vedlegg:./. Programområdesøknad Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene./. Anbefaling av søknaden fra instituttleder ved Institutt for helsefag (IH) Kari Vevatne./. Kriterier for etablering av programområde (FU 31/12, 4. juni 2012) Bakgrunn for saken: Forskningsutvalget vedtok i sak FU 31/12 (vedlegg) nye retningslinjer for ordningen med programområder for forskning, inkludert videreføring. Eksisterende programområder som ønsker å videreføres, kunne sende inn ny søknad basert på det samme forskningsprogrammet, men vurderes i forhold til de nye retningslinjene. Programområdet Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene ble opprettet 1. mars 2011, og søker nå om videreføring for tre nye år. Behandling: I følge prosedyrer for behandling av programområdesøknader skal søknadene behandles i Forskningsutvalget (FU) etter anbefaling fra fakultet og institutt. Søknaden er godkjent av instituttleder ved IH og vurdert av dekan Einar Marnburg og prodekan for forskning Trude Furunes, og blir med dette fremmet for fakultetsstyret til behandling. Kriterier: Et programområde for forskning er en forskergruppe som: har utviklet et sammenhengende forskningsprogram har en minstestørrelse, som regel minst fem medlemmer har tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde og har konkrete planer for kompetanseutvikling har et betydelig potensial for ekstern finansiering støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Ihht malen fra Forskningsutvalget er det stilt følgende tilleggskrav til søknadene: Prosjektbeskrivelsen skal følge malen (..). Den skal være på maksimum 10 sider + vedlegg. CV-er til medlemmene i programområdet skal ikke lenger sendes i papirversjon, men det forutsettes at disse ligger på vårt intranett. Vurdering: Fakultetets vurdering er at den foreliggende søknaden innfrir disse kriteriene ved at den har tilstrekkelig med medlemmer, har et sammenhengende forskningsprogram og tilstrekkelig faglig kompetanse i dybde og bredde, har planer for ekstern finansiering og kompetanseutvikling, og støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Programområdet ledes av professor Karina Aase, med 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS, 2 er i delte stillinger (50%) og 8 har sin hovedstilling utenfor UiS. Av de 12 medlemmene som har sin hovedstilling ved UiS er 9 tilknyttet IH, 2 er tilknyttet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag (IMKS) og 1 Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP, ved Tek.nat.- fakultetet). Gruppen er tverrfaglig med medlemmer som har bakgrunn innen samfunnssikkerhet, risikostyring, helse og medisin, endringsledelse, sosiologi, psykologi, brukermedvirkning og organisasjons- og arbeidslivsfag. Det er flest medlemmer med bakgrunn som sykepleiere tilknyttet programområdet, i tillegg til leger, ingeniører, sosiolog og psykolog. Det foreligger planer for kompetanseutvikling i programmet. Side: 1/2

2 Programområdet har siden 2010 hatt et todelt formål: 1. Å utvikle ny kunnskap som bedrer kvalitet og sikkerhet innen helsetjenestene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 2. Å studere kvalitet og sikkerhet ut fra et flernivå-perspektiv som inkluderer forhold på makro (nasjonalt helsesystem), meso (tjenesteytende organisasjoner) og mikro (helse- og omsorgsteam) nivå. Programområdet jobber i forhold til en flernivåtilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Dette innebærer at man anser sammenhengene og relasjonene mellom faktorer på makro- (nasjonalt helsesystem), meso- (helseorganisasjoner) og mikro- (individ, team, avdeling) nivå som vesentlige for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. I tillegg ser programområdet det som vesentlig med et flerprofesjonelt perspektiv for å belyse aktuelle forskningsområder. Vedlagte søknad viser at programområdet har fått inn ekstern finansiering i 2011 og 2013 (2012 er ikke rapportert), har planer om å søke ytterligere ekstern finansiering og har et betydelig potensiale for å oppnå dette. Programområdet kan vise til god vekst i antall publiserte artikler. Søknaden støtter opp under UiS prioriteringer med hensyn til master- og doktorgradsprogrammer. Det er også undervisning innen pasientsikkerhet på bachelor- og videreutdanningsnivå. Søknaden presenterer programområdet på en oversiktlig og god måte, og har utgangspunkt i en vel etablert gruppe med planer fremover. Søknaden er i tråd med ett av tiltakene for forskning og innovasjon i SVfakultetets strategi ( ) som er å etablere og videreutvikle programområder for forskning slik at de fører til økt ekstern finansiering. Hensikten med ordningen med programområder er oppfylt i søknaden om videreføring, og anbefales derfor godkjent. Det bemerkes imidlertid at det pt mangler CV-er på ansattsidene for enkelte medlemmer i programområdet. Dette er tatt opp med leder Karina Aase og forventes å være på plass i løpet av februar måned. Forslag til vedtak Fakultetsstyret slutter seg til søknad om videreføring av programområdet Kvalitet og sikkerhet i helsesystemene, med eventuelle kommentarer som framkom i møtet. Stavanger, 12. februar 2014 Einar Marnburg dekan Lone Litlehamar fakultetsdirektør Saksbehandler: Marianne Gjerlaugsen Side: 2/2

3 SØKNAD OM FORLENGELSE AV PROGRAMOMRÅDE FOR FORSKNING Det søkes herved om fornyet status som programområde for perioden april 2014 mars 2017 for forskningsområdet «Quality and Safety in Healthcare Systems». 1. Navn på programområdet Quality and safety in healthcare systems, Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer 2. Aktive deltakere Navn Stilling Org. tilhørighet Bakgrunn/profesjon Dag Tomas Johannesen* PhD-stipendiat UiS (IMKS) Samfunnssikk., sykepleier Ingunn Aase PhD-stipendiat UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Dagrunn Nåden Dyrstad PhD-stipendiat UiS (IH), SUS Brukermedvirkn, sykepleier Veslemøy Guise PhD-stipendiat UiS (IH) Sosiologi Cecilie Haraldseid PhD-stipendiat UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Kristin Laugaland PhD-stipendiat Helse Førde, UiS (IH) Endringsledelse, sykepleier Rune Rimstad PhD-stipendiat SNLA, OUS Samfunnssikkerhet, lege Siv Hilde Berg PhD-stipendiat Helse Stav., UiS (IH) Samfunnssikk., psykolog Martha Therese Gjestsen PhD-stipendiat Helse Stav., UiS (IH) Helsevitenskap, sykepleier Kathrine Cappelen PhD-stipendiat høgskolelektor Høgskolen i Telemark Sykepleier, Cand. Polit., Pedagogikk hovedfag Marianne Storm Post doktor UiS (IH) Endringsledelse, sykepleier Sissel Eikeland Husebø Post doktor UiS (IH), SUS (20%) PhD Helse & Med., sykepl. Siri Wiig Post doktor UiS (IH), Ptil (20%) PhD Samfunnssikkerhet Stephen Sollid** Førsteaman. UiS (50%), SNLA,OUS PhD Risikostyring, lege Ingrid Tjoflåt Førstelektor UiS (IH, permisjon) Sykepleievitenskap, Sykepleier Elsa Søyland Daglig leder SAFER Brukermedvirkn, sykepleier Ingelin Testad Daglig leder SESAM, UiS (20%) PhD medisin, sykepleier Janet Anderson Senior Lecturer Kings College, UiS (10%) PhD human factors psycology, psykolog Britt Sætre Hansen Professor UiS (IH, 50%), Høgskolen i Vestfold PhD Endringsledelse, sykepleier Karina Aase Professor UiS (IH), SUS (20%) PhD Sikkerhet og arbeidsmiljø, ingeniør Preben Lindøe*** Professor UiS (IMKS) PhD Org. & arbeidslivsfag, ingeniør Ove Njå*** Professor UiS (IØRP), SUS(20%) PhD Sikkerhetsstyring, ingeniør Tabell 1. Medlemmer i programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» fordelt på stilling, organisatorisk tilhørighet og bakgrunn/profesjon * Er også tilknyttet Programområde for «Samfunnsvitenskapelig teori og metode innen risikostyring og samfunnssikkerhet». 1

4 **Er også tilknyttet «Nettverk for Medisinske Vitenskaper», UiS. *** Er også tilknyttet Programområde for «Samfunnsvitenskapelig teori og metode innen risikostyring og samfunnssikkerhet» og rapporterer hoveddelen av sine aktiviteter der. Er tilknyttet programområdet «Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer» gjennom sin veiledning av PhDstipendiatene Dag Tomas Sagen Johannesen (Preben Lindøe) og Rune Rimstad (Ove Njå). Programområdet har 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS, 2 er i delte stillinger (50%) og 8 har sin hovedstilling utenfor UiS (Helse Førde, Helse Stavanger, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Høgskolen i Telemark, SAFER, Kings College). Av de 12 medlemmene som har sin hovedstilling ved UiS er 9 tilknyttet Institutt for Helsefag, 2 Institutt for Medie-, kultur og samfunnsfag og 1 Institutt for Økonomi, Risikostyring og Planlegging. Gruppen er tverrfaglig med medlemmer som har bakgrunn innen Samfunnssikkerhet, Risikostyring, Helse og Medisin, Endringsledelse, Sosiologi, Psykologi, Brukermedvirkning og Organisasjons- og Arbeidslivsfag. Det er flest medlemmer med bakgrunn som sykepleiere tilknyttet programområdet, i tillegg til leger, ingeniører, sosiolog og psykolog. 3. Sammenhengende forskningsprogram Programområdet har siden 2010 hatt et todelt formål: 1. Å utvikle ny kunnskap som bedrer kvalitet og sikkerhet innen helsetjenestene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. 2. Å studere kvalitet og sikkerhet ut fra et flernivå-perspektiv som inkluderer forhold på makro (nasjonalt helsesystem), meso (tjenesteytende organisasjoner) og mikro (helse- og omsorgsteam) nivå. Programområdet jobber altså i forhold til en flernivå tilnærming til kvalitet og sikkerhet (se figur 1). Dette innebærer at vi anser sammenhengene og relasjonene mellom faktorer på makro (nasjonalt helsesystem), meso (helseorganisasjoner) og mikro (individ, team, avdeling) nivå som vesentlige for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Denne tilnærmingen er vitenskapelig fundert (Robert et al 2011, Rasmussen, 2000; 1997, Wiig 2008; Catio et at 2005; House et al 1995) og krever ofte et tverrfaglig og longitudinelt perspektiv. Det er dermed nødvendig med et 8-10 års perspektiv før vi kan se tydelige resultater i form av anerkjente sammenhenger mellom de faktorer som har størst betydning for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Et slikt langsiktig perspektiv aktualiseres ytterligere ved at kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene må beskrives som et svært «ungt» forskningsfelt i Norge, og delvis også i internasjonal sammenheng. 2

5 Figur 1. En flernivå tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsesystemer At programområdet anvender et flernivå perspektiv på kvalitet og sikkerhet i helsesystemer innebærer ikke at alle prosjekter og forskningsperspektiver studerer alle nivåer av helsetjenestene. Enkelte prosjekter av en viss størrelse vil inkludere alle nivåene (f.eks FP7 QUASER), mens PhDprosjekter i de fleste tilfeller ofte vil konsentrere seg om ett nivå. Tanken er at den samlede prosjektporteføljen i et langsiktig perspektiv vil gi oss viktig kunnskap om sammenhengene mellom faktorer på de tre nivåene. I tillegg til et flernivå perspektiv på kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene ser programområdet det vesentlig med et flerprofesjonelt perspektiv for å belyse aktuelle forskningsområder. Helsetjenestene utgjør komplekse systemer og ulike forskningstradisjoner representert av ulike profesjonsgrupper er nødvendig for å forstå hvilke faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet i ulike empiriske settinger. Derfor har programområdet forskere med bakgrunn innen sikkerhetsfag, ledelse, sykepleie, medisin, ingeniørfag, organisasjonsfag, sosiologi og psykologi. Programområdets aktiviteter dekker følgende forskningsområder innen kvalitets- og sikkerhetsfeltet: Identifisering og redusering av risikoområder Organisasjonsfaktorer Kulturfaktorer Pasientinvolvering Samhandling og pasientoverganger Regulering, tilsyn og akkreditering Effekt av intervensjoner Implementering Simulering, trening og utdanning 3

6 Bruk av teknologi Resiliens Forskningsområdene representerer en breddetilnærming med formål å skape et best mulig fundament for å forstå hvilke sammenhenger og faktorer som har betydning for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. De empiriske feltene for de nevnte forskningsområdene har i siste 3-årsperiode omfattet kirurgi (operasjonsrom), intensiv, fødselsomsorg, eldreomsorg (medisinske/ortopediske avd), akuttmottak, sykehusledelse, smittevern, katastrofemedisin, sykepleiere/legestudenter, sykehjem, hjemmebaserte tjenester. 4. Forskergruppens faglige kompetanse Programområdet innehar både breddekompetanse og dybdekompetanse innen de angitte forskningsområdene, dokumentert gjennom vitenskapelige publikasjoner på alle nivå (nivå 2, nivå 1, poenggivende bokkapitler, populærvitenskapelig publisering). Se tidligere rapportert vitenskapelig produksjon (2011, 2012) og vedlegg for rapportert produksjon i Breddekompetanse er sikret gjennom den flerdisiplinære og flerprofesjonelle sammensetningen av medlemmer i programområdet, som beskrevet over. Forskningsprosjekter, forskerteam og veilederteam settes sammen med tanke på kompetansenivå, erfaring og dybde. Forskerteamet i FP7 QUASER ble eksempelvis sammensatt av lege, ingeniør, sikkerhetsfag og sykepleiere med kompetansenivå professor, post doktor, forskningsassisten og mastergradstudenter. Dybdekompetanse er utviklet siden 2005 da pasientsikkerhetsforskningen ble startet ved UiS. Siden oppstart har programområdet vært involvert i seks fullførte doktorgradsavhandlinger (Wiig 2008, Eidesen 2008, Olsen 2009, Sollid 2010, Husebø 2012, Høyland 2013). Programområdet vil bidra til minst en innlevert PhD-avhandling per år i neste 3-årsperiode. Det er i siste 3-årsperiode ansatt fire post doktorer i programområdet. En av disse har nylig kvalifisert seg til professor, og det forventes at minst to av de andre post doktorene søker professoropprykk i kommende 3-årsperiode. Dette betyr at programområdets dybdekompetanse er i stadig utvikling. Variasjon i metodekompetanse utgjør et viktig element i programområdet og forskergruppen dekker både kvalitative, kvantitative og mixed methods design. Dette er vesentlig for å utvikle kunnskap i vår flernivå og flerfaglige tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. På lang sikt (3-5 år) vil dette innebære at vi kan gjennomføre meta-analyser av hele prosjektporteføljen for å identifisere kunnskapsbaserte sammenhenger mellom faktorer og nivåer i helsesystemene (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt) som inngår i forskningen. 5. Planer for ekstern finansiering Programområdet har lang erfaring med å søke ekstern finansiering. Av post doktorene er 2 av 3 eksternt finansiering (EU FP7, Universitetsfondet) og av stipendiatene er 6 av 10 eksternt finansiert (Helse Vest, Lærdalsfondet, NFR, Regionalt forskningsfond). I løpet av forrige 3-årsperiode har programområdet hatt prosjekter finansiert av: EU (FP7 Health), NRF (HELSEOMSORG, VERDIKT), Helse Vest (Samarbeidsorganet, individuell PhD), Lærdalsfondet (Bjørn Lind stipend), Universitetsfondet (SAR-satsningen), Regionalt forskningsfond Vest og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. I samme periode har vi vært involvert i ytterligere 3 EU søknader, 2 NFR søknader og 1 Helse Vest søknad. Det er i perioden bevilget arrangementstøtte fra NFR og sponsormidler fra Norsk Legeforening, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Norsk Pasientskadeerstatning og Helsetilsynet i forbindelse med programområdets 4

7 arrangering av «3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare». Videre er programområdet involvert i søknad knyttet til NFR programmet Norge-Tjekkia, et samarbeid mellom UiS, SUS, Høgskolen Gjøvik og Brno University. Programområdet ønsker å opprettholde nivået på ekstern finansiering også i den neste 3- årsperioden. Vi vil legge til rette for at de forskerne som nå innehar førstekompetanse eller har kvalifisert seg til professor bidrar i søknadsprosessene. Økningen i førstekompetanse i programområdet bidrar til muligheter for å søke flere tematiske forskningsprogram, samt spredning av arbeidsbelastning knyttet til veiledning og prosjektledelse. I kommende 3-årsperiode vil følgende forskningsprogram være aktuelle for søknader om ekstern finansiering: EU Horizon 2020 NFR «Gode og effektive tjenester» 2015 NFR SAMRISK NFR strategisk høgskole program (samarbeid med Høgskolen i Bergen) Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering (samarbeid med pasientorganisasjoner) Legeforeningen (Fond for kvalitet og pasientsikkerhet) Lærdalsfondet (Bjørn Lind stipend, flerårige prosjekt) Helse Vest Samarbeidsorganet (individuelle PhD/ post doktor stipend, flerårige prosjekt, såkornmidler, samhandlingsmidler) Regionalt Forskningsfond NFR Offentlig PhD Programområdet vil i løpet av 2014 utarbeide minst en søknad som partner i et EU Horizon 2020 konsortium, minst en søknad til NFR («Gode og effektive tjenester», SAMRISK) og en søknad til NFR Offentlig PhD. Programområdet har god kontakt med offentlige institusjoner i det norske helsesystemet som er aktuelle for Offentlig PhD. Vi har samtaler med Statens Helsetilsyn om muligheter for å utvikle en søknad knyttet til tilsynsvirksomhet, granskning og pasientsikkerhet. Stavanger Kommune er en annen relevant samarbeidspartner knyttet til Offentlig PhD der programområdet allerede har flere pågående forskningsaktiviteter Implementering av velferdsteknologi, Kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre). 6. Forhold til MA- og Ph.d.-programmer Programområdet har hatt som en av sine målsetninger i 3-årsperioden ( ) å innarbeide pasientsikkerhet i undervisning og simuleringsaktiviteter på bachelor- og masternivå innen sykepleie og medisin. I tillegg bidrar programområdet innen PhD-programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin. En rekke aktiviteter har blitt gjennomført knyttet til undervisning på alle nivåer: Undervisning innen pasientsikkerhet på bachelor sykepleie (bolkvis undervisning i ulike fag). Undervisning i videreutdanningene innen sykepleie (anestesi, intensiv, operasjon, kreft, helsesøster) Undervisning i kvalitative metoder på Masterstudiet i Helsevitenskap. Utvikling av kurset MHV264 «Pasientsikkerhet teori og praksis», valgfritt spesialiseringsemne på master i Helsevitenskap (også tilgjengelig for master i Samfunnssikkerhet og master i Endringsledelse) 5

8 Utvikling av kurset MHVX264 «Pasientsikkerhet teori og praksis», etter- og videreutdanningskurs på mastergradsnivå for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Kjørt første gang i 2012/2013 med 35 deltagere som representerte alle helseregioner, myndighetsnivå, spesialist- og primærhelsetjeneste. Kan inngå som valgemne i erfaringsbasert master i Risikostyring og Sikkerhetsledelse. Undervisning innen pasientinvolvering i kvalitets- og sikkerhetsarbeid i kurset MHV141 «Brukermedvirkning sentrale begreper og teori» Utvikling av kurset DUSV350 «Utvalgte fordypningsområder i pasientsikkerhet». Årlig veiledning av 5-7 masterstudenter på MA-programmene Helsevitenskap, Samfunnssikkerhet og Endringsledelse. Veiledning av 10 PhD-stipendiater på programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet (pt 5 kandidater) og Helse & Medisin (pt 5 kandidater). I tillegg deltar vi i noe veiledning (bi-veiledere) av PhD-kandidater ved andre institusjoner (Haukeland Universitetssykehus og Oslo Universitetssykehus). Utvikling av «Pasientsikkerhetsdagen», obligatorisk undervisning/simulering for legestudenter ved SUS/UiB (samarbeid med SAFER, SUS). Utvikling av tverrfaglig treningsmodul innen teamarbeid for sykepleier-/legestudenter (samarbeid med SAFER, SUS). Utvikling av SimPad, teknologisk verktøy for klinisk ferdighetstrening for sykepleierstudenter (samarbeid med Lærdal Medical, SAFER, SUS). Utvikling av PhD-kurset DUSV350 på engelsk for å muliggjøre internasjonale deltagere og nettverk. Programområdet ønsker å opprettholde sine undervisnings- og veiledningsoppgaver på BA-, MA og PhD-nivå i den neste 3-årsperioden. Planer for videre utvikling innebærer en tydeligere integrasjon av pasientsikkerhet (teori- og praksisdel) i nytt revidert bachelorprogram innen sykepleie, rekruttere ansatte i helsesektoren per år til etter- og videreutdanningskurs i pasientsikkerhet (MHV264), og innarbeide den tverrfaglige treningsmodulen for teamarbeid som en obligatorisk del av sykepleie- og legeutdanningen ved UiS og SUS/UiB. 7. Videreføring av programområde 7.1. Resultater Publikasjoner, nivå Publikasjoner, nivå * 21 PhD-avhandlinger 0 1 (Husebø) 1 (Høyland) Poenggivende bokkapitler 6 Ikke rapportert 1 Formidlingsaktiviteter Søknader til vurdering** 43.4 mill 11.4 mill mill Innvilgede søknader*** 12.6 mill Ikke rapportert 3.4 mill Tabell 2. Programområdets resultater siste 3 år fordelt på publikasjonskategorier og ekstern finansiering * Det er en viss sannsynlighet for at dette tallet er rapportert for høyt da det ikke ble sjekket for dobbeltregistreringer i 2012-rapportering. ** Det varierer i hvilken grad egeninnsats er kalkulert med i dette estimatet. 6

9 *** Estimert beløp er i hovedsak knyttet til rene eksterne midler (egeninnsats ikke medregnet). Tabell 2 viser en utvikling i publikasjonsmengde siden 2011 med en topp i publikasjoner på nivå 1 i Søknader om ekstern finansiering ligger på et høyt nivå over hele 3-årsperioden. Det er en sammenheng mellom publikasjonsmengde og økning i antall medlemmer i programområdet i 3- årsperioden. Programområdet har i løpet av 3-årsperioden oppnådd en posisjon som det ledende fagmiljøet i Norge innen pasientsikkerhet. Dette har blant annet resultert i invitasjoner til å delta i nasjonale høringer og utvalg, eksempelvis Høring til Meld. St. 10 (God kvalitet trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten, ) og NoU «Syse-utvalget» ( ) som utreder hvordan samfunnet skal håndtere store alvorlige hendelser i helse- og omsorgssektoren og mulige lovbrudd. Samtidig mottar programområdet henvendelser knyttet til veiledning av PhDstipendiater ved andre institusjoner (Universitetet i Bergen, Oslo Universitetssykehus, Høgskolen i Telemark) og invitasjoner til å inngå som samarbeidspartner i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter (Haukeland Universitetssykehus, Høgskolen i Bergen, IRIS, Kings College, University College London, Imperial College, Erasmus University, Brno University). Den faglige progresjonen i 3-årsperioden innebærer at vi har utviklet kunnskap om viktige faktorer innen kvalitet og sikkerhet i spesifikke empiriske felt, viktige utfordringer og rammebetingelser. Vi har også dannet en kunnskapsbasert basis for å iverksette intervensjonsstudier og implementeringsstudier. Av konkrete forhold har vi gjennomført et 3-årig flernivå, longitudinelt forskningsprosjekt i europeiske sykehus, innarbeidet pasientsikkerhet i undervisning og veiledning på alle nivåer (BA, MA, PhD), samarbeidet med helsetjenesteorganisasjoner i forskningsprosjekter og i søknader om ekstern finansiering, rekruttert 10 PhD-stipendiater til programmene Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin, og bidratt til førstekompetanse for 3 post doktorer og professorkompetanse for 1 forsker Sammenheng mellom forrige og nytt programområde Programområdet vil videreføre sin flernivå og flerprofesjonelle tilnærming til kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Samtidig vil studier innen noen nye empiriske felter utvikles (psykiatri, kommunale helsetjenester) og forskningsområdene pasientinvolvering, implementering, effekt av intervensjoner og samhandling/pasientforløp prioriteres i neste 3-årsperiode. Den langsiktige målsetningen for det videreførte programområdet er å gjennomføre meta-analyser på tvers av flere forskningsprosjektet for å utvikle modeller og forklaringsvariabler for sammenhengene mellom helsetjenestenivåer og faktorer som påvirker kvalitet og sikkerhet. 8. Sammendrag på norsk Det søkes om fornyet status som programområde for perioden april 2014 mars 2017 for forskningsområdet «Quality and Safety in Healthcare Systems». Programområdet vil fortsatt benytte en flernivå tilnærming der målet i løpet av 3-5 år er å gjennomføre meta-analyser av et utvalg tidligere forskningsprosjekter for å identifisere modeller og forklaringsvariabler på tvers av nivåer (makro, meso, mikro) for å forstå driverne for kvalitet og sikkerhet i helsetjenestene. Helsesystemenes kompleksitet gjør at ulike forskningstradisjoner representert av ulike profesjonsgrupper er nødvendig for å forstå kvalitet og sikkerhet i ulike empiriske settinger. Programområdet er derfor tverrfaglig sammensatt med pt 22 aktive forskere tilknyttet. Av disse har 12 sin hovedstilling ved UiS. Forskerne i programområdet har bakgrunn innen sikkerhetsfag, ledelse, sykepleie, medisin, ingeniørfag, organisasjonsfag, sosiologi og psykologi. 7

10 Programområdet innehar både breddekompetanse, dybdekompetanse og metodekompetanse dokumentert gjennom vitenskapelig publisering på alle nivå. Programområdet er aktivt i søknader om ekstern finansiering og har per i dag 6 av 10 PhD stipendiater og 2 av 3 post doktorer finansiert gjennom eksterne midler. Målet for neste 3-årsperiode er å opprettholde nivået på ekstern finansiering gjennom søknader til EU Horizon 2020, NFR («Gode og effektive tjenester», SAMRISK, Offentlig PhD) og andre relevante finansieringskilder. Dette krever et sterkt nasjonalt og internasjonalt nettverk som vil videreutvikles i perioden. Programområdet vil videreføre sine undervisnings- og veiledningsoppgaver på alle utdanningsnivåer. Dette innebærer blant annet ordinært mastergradskurs, EVU mastergradskurs og PhD kurs i pasientsikkerhet, i tillegg til veiledning av 10 PhD-kandidater innen Risikostyring & Samfunnssikkerhet og Helse & Medisin. 9. Summary in English The research program area «Quality and Safety in Healthcare Systems is applying for continuation for the upcoming 3-year period (April 2014 March 2017). The research program uses a multilevel approach where the aim within a 3-5 year period is to conduct a meta-analysis of previous research projects to identify models and explanatory variables across levels (macro, meso, micro) to understand the drivers for quality and safety in healthcare systems. The complexity of healthcare systems necessitates different research traditions and professional groups to understand quality and safety in different empirical settings. The research program area is therefore composed by an interprofessional group of 22 active researchers, whereof 12 have their main affiliation at UiS. The researchers backgrounds consist of safety science, management, nursing, medicine, engineering, organizational science, sociology, and psychology. The competence within the research program area entails both general, specific, and methodological knowledge documented through scientific publication at all levels. The program area actively seeks externally funded research projects and currently has 6 of 10 PhD candidates and 2 of 3 post doctoral scholars employed this way. The aim is to uphold the level of externally funded research over the next 3 years by applying for funds with the EU Horizon 2020, the Norwegian Research Council ( Good and efficient services, SAMRISK, Public sector PhD), and other relevant financial sources. This requires a solid national and international network that will be further developed in the period. The research program area will furthermore continue its teaching and supervision activities at all educational levels. This entails, amongst others master courses in patient safety for ordinary students and for external part-time students, PhD- course within patient safety, and supervision of 10 PhD candidates within Risk Management & Societal Safety and Health & Medicine. UiS, 6. februar 2014 Godkjent ved institutt/fakultet dato: sign. instituttleder(e) sign. leder for programområdet Kopi: ansvarlig fakultet/fakulteter 8

11 Fra: Kari Vevatne Sendt: 7. februar :04 Til: Marianne Gjerlaugsen Kopi: Karina Aase Emne: Videreføring av programområde Quality and safety in Healthcare systems Til Marianne Gjerlaugsen Det bekreftes med dette at institutt for helsefag ser svært positivt på at programområdet Quality and safety in Healthcare systems videreføres. Programområdet er i særklasse ved instituttet når det gjelder forskningsaktivitet og kvalitet og er derfor en viktig bidragsyter til instituttets totale forskningsmiljø. Tematikken er i tillegg et satsningsområde for UiS. Til orientering kan det legges til at søknaden om videreføring vil legges frem som en orienteringssak på neste instituttstyremøte. Mvh Kari Vevatne Instituttleder/Head of Department Institutt for helsefag/department of Health Studies Universitetet i Stavanger Norway /

12 Kriterier for etablering av programområde I møte i Forskningsutvalget 4. juni (sak 31/12) ble følgende vedtatt: Forskningsutvalget slutter seg til de nye retningslinjene for ordningen med programområder for forskning skissert nedenfor: 1. Hovedformålet med ordningen er å øke den vitenskapelige publiseringen ved UiS. Det viktigste suksesskriteriet blir den årlige økningen i publiseringen fra deltagerne i programområdet sammenlignet med gjennomsnittet i gruppen i de tre foregående årene. 2. Suksesskriterium nr. 2 er ekstern finansiering, målt i form av BOA-inntekter per år og samlet kontraktsverdi i aktive BOA-prosjekter ved utgangen av året. 3. Kravene til søknadenes innhold mht felles forskningsprogram, gruppens størrelse og kompetanse opprettholdes (FU sak 31/12 (pdf, 22,61 kb) 4. Programområdene godkjennes i utgangspunktet for en treårsperiode. 5. Resultatene mht punkt 1 og 2 rapporteres årlig til FU. Forskningsdirektøren fremlegger til avgjørelse i FU eventuelle forslag om avvikling av programområder som ikke viser tilfredsstillende resultater. 6. Ordningen finansieres som i dag med øremerkede midler innenfor fakultetenes/ams budsjetter. Den interne prioriteringen av midler mellom egne programområder foretas av fakultetene/am. 7. Programområdene disponerer bevilgede midler ut fra egne faglige prioriteringer som i dagens ordning. 8. Søknadsfristen for programområder som skal være i funksjon fra 1. januar 2013 settes til 1. november 2012 slik at FU kan ta stilling til søknadene før årsskiftet. Etter dette behandles søknadene fortløpende. 9. Alle søknader fremmes gjennom berørte institutt(er) og fakultet(er). Fakultetene foretar en vurdering og prioritering ut fra egen handlingsplan og strategi. Denne fremlegges for FU når søknadene behandles. 10. Alle programområder i den eksisterende ordningen avvikles etter tre år, for de som ble godkjent i 2008 og 2009, ved utgangen av Disse kan søke om å komme inn i den nye ordningen basert på det samme forskningsprogrammet. Resultatene som er oppnådd, vil bli tillagt vesentlig vekt i vurderingen. 11. Deltagerne i et programområde forutsettes å legge en vesentlig del av sin forskning inn i dette forskningsprogrammet. En forsker kan ikke delta i mer enn to programområder. Søknader skal angi tydelig hvilke forskere som deltar i programområdet. 12. Den årlige tildelingen til programområdene bør ikke være mindre enn kr ,-. Sist oppdatert av Hildegard Nortvedt ( )

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling!

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! 1 2 4500 dødsfall per år ved norske sykehus? 3 20.Sept 2004 11.Oktober 2004 Et samarbeid mellom Felles mål:

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1

Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Vedlegg: Eksisterende tilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) og SEROS 1 Undervisning innen samfunnssikkerhet og beredskap ved UiS De første utdanningene i sikkerhetsfag ble etablert i 1982. I 2012

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/13 Årsrapport 2012 programområder for forskning ephortesak: 2013/884 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, fungerende forskningsdirektør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene

FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene Lysaker KD, NFR og UHR 14.Oktober 2016 FoU i profesjonsutdanninger med kort forskningstradisjon - Helse- og sosialfagutdanningene Nina Waaler Prorektor Kort om helse- og sosialfaglige utdanningene 15 av

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse

Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Midlertidighet og ekstern finansiering i akademia: en «hensiktsmessig» forbindelse Hilde Nebb Prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, UiO Forskerforbundets vintersymposium 2015 AHUS 2. desember

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid

Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid Forskningsstrategi for NST 2005 med blikket 5-10 år frem i tid 1 Innledning Telemedisin og ehelse er komplekse forskningsfelt hvor innsikt om helsemessige så vel som teknologiske, sosiale og organisatoriske

Detaljer

Risiko i transport. Forskningsaktiviteter i sikkerhetsmiljøet på Ullandhaug. Ove Njå

Risiko i transport. Forskningsaktiviteter i sikkerhetsmiljøet på Ullandhaug. Ove Njå Risiko i transport Forskningsaktiviteter i sikkerhetsmiljøet på Ullandhaug Ove Njå Tilhørende masterprogram Risikostyring teknologi - risikoanalyse Industriell økonomi økonomisk risikostyring Samfunnssikkerhet

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE

MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE MASTER OF PREHOSPITAL CRITICAL CARE Tverrfaglig Master på UiS Stephen J M Sollid, ph.d. 1. Amanuensis, UiS Fagsjef, SNLA (Luft)ambulanselege Legevaktslege Flysykepleier Redningsmann Ambulansearbeider Ph.d.

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 10/14 Ny fordeling av tilbakeførte indirekte kostnader ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.02.2014 Informasjonsansvarlig: Lone

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi

Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Utviklingsprosjekt: Integrert forsknings- og klinisk-utdannelse i thorax- og kar-kirurgi Nasjonalt topplederprogram Theis Tønnessen Oslo 01/11-12 1 Bakgrunn: Både i Norge og ved universitetsklinikker i

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Studieprogram M-SAMSIK, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:25 Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i Samfunnssikkerhet Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet: Opprettet 01.01.16 tidligere Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nord- Trøndelag

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET

REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET REFERAT LEDERMØTE - DET HUMANISTISK FAKULTET Uke: 47/2015 Tirsdag 17.november 2015 kl 09.00 10.30 på møterom A 214 i Hagbard Lines-huset Tilstede: Elaine, Åse Kari, Alexandre, Dag Jostein, Elin, Aslaug,

Detaljer

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019

Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019 1.0 Innledning Bergen kommune opplever i likhet med andre norske kommuner en vekst i behovet for helseog

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Implementering av kunnskapsbasert praksis som ledd i kvalitetsforbedring

Implementering av kunnskapsbasert praksis som ledd i kvalitetsforbedring Implementering av kunnskapsbasert praksis som ledd i kvalitetsforbedring Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen Kunnskapssenterets årskonferanse 5. juni 2009 Hva skal

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak

Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Kvalitet i overføringer av eldre, hovedutfordringer og forslag til forbedringstiltak Marianne Storm Førsteamanuensis i helsevitenskap, Samfunnsvitenskapelig fakultet, Institutt for helsefag Universitetet

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet FS SV 18/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksnr: 15/01485-14 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 21.04.2015

Detaljer

FORSKNINGSTORGET 2015

FORSKNINGSTORGET 2015 1 FORSKNINGSTORGET 2015 Onsdag 21. og torsdag 22. januar 2015 UiS Kjell Arholms Hus Auditorium 2 Forskningstorget er et to dagers seminar for 1. års studenter ved Master i helsevitenskap 1 og Master i

Detaljer

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møtebok. fra. Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Møtebok fra Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Møtested: Kjølv Egelands hus, KE C-334 Tid: 22.4.2014, kl. 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no

Risikostyring og samfunnssikkerhet. Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Risikostyring og samfunnssikkerhet Presentasjon ESRA, 8.11.2012 Ole Andreas Engen, Professor, SEROS http://seros.uis.no Ullandhaug Campus University of Stavanger Ullandhaug Campus 1200 administration,

Detaljer

Samfunnssikkerhet - masterstudium

Samfunnssikkerhet - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad:

Detaljer

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder.

Evalueringen av FUGE. infrastruktur, forskning og utdanning med overføringsverdi til andre fagområder. Kjernefasiliteter ved UiB og Det medisinsk- odontologiske fakultet etter FUGE 2 FUGE 2 (2007-2012) FUGE 2 og UiB Etablering av teknologiplattformer har vært et hovedsatsingsområde i FUGE UiB har i FUGE

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i endringsledelse Heltid/deltid: Heltid Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Gjennomsiktige markeder, mobil arbeidskraft,

Detaljer

BACHELOR I SJUKEPLEIE

BACHELOR I SJUKEPLEIE BACHELOR I SJUKEPLEIE SAMHANDLING I UTDANNING Ingunn Aase Førsteamanuensis, Institutt for helsefag, UiS Bodil Bø Våga Førsteamanuensis/studiekoordinator, Institutt for helsefag, UiS PLAN FOR PRESENTASJONEN

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde

Avdeling for folkehelsefag. Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag Dekan Sven Inge Sunde Avdeling for folkehelsefag (FH) FH langsiktig målsetting Vi er nasjonalt ledende leverandør av utdanning og forskning innen folkehelse på våre fagområder

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid

Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Vitensenteret helse og teknologi innovativ læringsarena for tverrfaglig samarbeid Janne Dugstad Optiker Daglig leder Stipendiat 24.10.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Utgangspunkt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS-SV 16/14 HMS-rapport SV-fakultetet ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig: Einar Marnburg Vedlegg:./.

Detaljer

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020

Bedre helse personen i sentrum. Better health personcentredness. Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Bedre helse personen i sentrum Better health personcentredness Strategiplan for Fakultet for helsevitenskap mot 2020 Vedtatt i fakultetsledermøte 11.september 2014. INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Om fakultetet...

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

HMS en del av ingeniørkompetansen

HMS en del av ingeniørkompetansen HMS en del av ingeniørkompetansen Tore Hoven Prosjektdirektør Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Studieprogramleder bygg- og miljøteknikk Kunnskap for en bedre verden Kunnskap for en bedre verden

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene

Studieprogrambeskrivelse. 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 2-årig master i samfunnssikkerhet, med fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 1. Innledning Masterstudiet i samfunnssikkerhet har som studiefelt uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016,

Handlingsplan for forskning 2014-2016, 1 Handlingsplan for forskning 2014-2016, Divisjon for diagnostikk og teknologi, Ahus. Innledning. Etter at Ahus ble universitetssykehus for vel ti år siden har den totale forskningsaktiviteten på Ahus/Campus

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter

Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Institutt for Helse og samfunn Presentasjon av bachelor- og masterprogram i helseledelse og helseøkonomi og samarbeidsmuligheter Samarbeidsmøte med Oslo kommune 1. febr 2013 Professor Grete Botten Ledelsesfokuset

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Samfunnets behov innenfor aldring og demens. Hvilke behov etterspørres?

Samfunnets behov innenfor aldring og demens. Hvilke behov etterspørres? Felles utlysning med RFF Hovedstaden og Oslofjorfondet: Samfunnets behov innenfor aldring og demens Felles satsingsområde: helse og omsorg Hvilke behov etterspørres? Samarbeid på tvers av fondsregioner

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA)

Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Rekrutteringsstrategi for SFI-SIMLab (og SFI-CASA) Tore Børvik SIMLab / Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU SFI-Forum, Norges forskningsråd, torsdag 18. juni 2015 1 Structural IMpact Laboratory SFI

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037 Dato: 15.8.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 15. august kl. 12-15.30 i p32, N100.037

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret. Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 2 Møtedato: 22.01.04 Notatdato: 12.01.04 Saksbehandler: Gro Corell Sakstittel: Professor II stilling i medisinsk fysikk ved Fysisk institutt. Forlenget

Detaljer

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med?

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Ånen Aarli Forskningskoordinator Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Seksjonsoverlege

Detaljer

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500

1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Innhold Del 1 Budsjett 1.1 Budsjett 2013 Fakultetets prioriteringer i 2013: 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2012 8 500 Samlet basis 2013 30 372

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel?

Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre. HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? Universitetet i Agder: Utdanning innen ehelse Status og veien videre HelsIT2013 sesjon 1D e-helsekompetanse det har vi vel? ehelse utdanning ved UiA Doktorgrad: Helse- og idrettsvitenskap Teknologi Økonomi

Detaljer

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov.

1. Innledning Språkutvikling og språkvansker Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov. Gjennomføringsplan for de faglige prioriteringene ved Institutt for spesialpedagogikk 2009 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Gjennomføring og oppfølging av de faglige prioriteringene ved ISP... 5 2.1 Instituttets

Detaljer

Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning. Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag

Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning. Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag Fokus : 1. Helsepolitiske forpliktelser og forventinger 2. Brukerperspektivet

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2015-2018 Vedtatt dato 11.05.2015 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk profil for Senter for omsorgsforskning - Sør... 3 2.1 Samhandling og samarbeid... 3 3 Organisering og innovasjon

Detaljer

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger

Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger Tiltak for kompetanseheving i kvinnedominerte fagretninger 2. februar 2010 Høgskolen i Bergen Professor Monica W. Nortvedt Satsning på og organisering av FoU virksomheten Strategisk plan -25% førstekompetanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008

SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsutvalget SAKSFREMLEGG TIL KVALITETSUTVALGET 22. oktober 2008 KUSV 3708 Endring i masterprogrammet for økonomisk-administrative fag

Detaljer