Styrets årsmelding for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsmelding for perioden 15.02.2014 09.02.2015"

Transkript

1 Styrets årsmelding for perioden Medlemmer Bærum Arbeiderparti hadde 502 (+7%) betalende medlemmer per Kommunepartiet har følgende partiavdelinger: Østre Bærum med 112 medlemmer per Haslum med 86 medlemmer per Sandvika og omegn med 120 medlemmer per Lommedalen Bærums Verk med 50 medlemmer per Rykkinn Kolsås med 86 medlemmer per Skui Tanum med 47 medlemmer per Bærum AUF med 243 medlemmer per Møter i Bærum Arbeiderparti Medlems- og Representantskapsmøter: 1. mai: 1

2 Over 50 medlemmer deltok i 1 mai arrangement i Folkets Hus. Leder av BAUF Juni Kristensen Folge og tale av Åsmund Aukrust. Turen gikk så videre til fellesarrangement og 1.mai tog i Asker. Sosiale sammenkomster: 31. mars: Prøysenaften med Elin Prøysen og Egil Johansen. 16. juni: Sommeravslutning, grillaften på Mellom 15. desember: Kulturkveld og koldtbord Møter med partiavdelingslederne: Tema: Medlemspleie og kontingentpurring, nominasjon av kandidater til valget, Media ny nettredaktør, vårkampanjen og info fra kommunestyregruppa Tema: Innspill fra partiavdelingene. Møter med kommunestyregruppa okt. Seminar om Handlingsplanen på Holmen Fjordhotell Fellesmøter med Asker 24.mai, Felles styremøte med Asker, Bompengefinansieringen på E18 og temamøter i forbindelse med programarbeidet september, I Asker hvor tema var Barn og unges oppvekst-vilkår 23.oktober, Tema Prøysens kvinneskikkelser Møter i regi av studieutvalget 26. april Miljøseminar m/borgar Aamaas, Ina Libak, Kjetil Lund og Jan-Erik Solheim 20. august Har Arbeiderpartiet kommet bort fra politikken? m/aksel Braanen Sterri Andre møter 30.august 2014 introduksjonskurs nye medlemmer, Folkets Hus 22.juli 2014 Minnemarkering ved minnesmerket på Kjørbo 3. Styrets arbeid og organisering Styrets sammensetning: Leder: Kirsten S. Natvig Haslum Nestleder: Arvid Libak Haslum Sekretær: Reidar Kleppe Lommedalen Bærums Verk Kasserer: Roar Snedkerud Rykkinn Kolsås Studieleder: Håkon Sandbakken Sandvika og omegn Kvinnekontakt: Elly Helene Frogner Sandvika og omegn Styremedlem: Maj Berger Sæther Østre Bærum Varamedlem: Ingund Keysan Schille Lommedalen Bærums Verk Varamedlem: Jon Bakkerud Haslum (til høsten 2014) Varamedlem: Torbjørg Misund Skui og Tanum (fra høsten 2014) Tiltredende: Bærum AUF Juni Folge (til september 2014) Bærum AUF Anna Kirksæter (fra september 2014) Kommunestyregruppa: Halvdan Skard / Marianne Rieber-Mohn Fylkestingsgruppa: Kjell Maartmann-Moe Stortinget: Åsmund Aukrust og Are Helseth 2

3 Styret har avholdt 11 ordinære og to ekstraordinære styremøter i perioden. Styret har behandlet 165 saker. Styret har avholdt to vedtektsfestede møter med partiavdelingslederne et i juni og et i oktober. Det foreligger referat fra alle styremøtene som har blitt sendt på til styremedlemmene og øvrige medlemmer. Partiavdelingene har jevnlig mottatt informasjon som er sendt kommunepartiet. Medlemmer med e-postadresser har fått invitasjoner til alle arrangementer i regi av Bærum Arbeiderparti og til møter i regi av partiavdelinger og av Akershus Arbeiderparti. Bærum Arbeiderparti har avholdt sine styremøter på kontoret i Folkets Hus. Styret har vært organisert på følgende måte: a) Media: Leder Maj Berger Sæther, Kirsten S. Natvig, Reidar Kleppe, Arvid Libak b) Medlemspleie: Roar Snedkerud, Reidar Kleppe, Kirsten S. Natvig c) Organisasjon/handlingsplan: Arvid Libak, Kirsten S. Natvig, Daniel Walter d) Faglig-politisk: Elly Helene Frogner, Daniel Walter e) Vedtektskomité: Kjell Maartmann-Moe, Halvdan Skard, Sonja Bakken f) Kvinnekontakt: Elly Helene Frogner (se møter over) g) Utenompolitiske arrangementer: Roar Snedkerud, Kirsten S. Natvig (se møter over) Media- og kommunikasjonsarbeid: Media-arbeidet til styret har vært konsentrert om å tre områder: 1) Opprettelse av et mediautvalg. Utvalget har hatt tre møter gjennom året. 2) Oppbygging av partiets Facebook-side. Siden hadde 90 likere 1. mai. Ved årsskiftet var tallet oppe i 660. Strategien er å nå ca likere innen valgkampen for å sikre god spredning av saker i valgkampen. Siden har hatt følgende 14 administratorer: Reidar Kleppe: Overordnet - sjefredaktør, Lommedalen. Kirsten S. Natvig: BAP, AAP Maj Berger Sæther: Østre Bærum Arvid Libak: Haslum Toril Marthinsen: Kolsås/Rykkin Daniel Walter: Sandvika, BIOM (etter avtale m Kari S) Kari Aalerud: Tanum/Skui, Eierutvalget, MIKK (etter avtale med Marianne) Marianne Rieber-Mohn: Formannskapet, MIKK (etter avtale med Kari Aa) Kari Seljelid: FRIKK, BIOM (etter avtale med Daniel) Håkon Sandbakken: BAUN Odd Willy Lørstad: Planutvalget Roar Snedkerud: Repskapsmøter, nasjonale statistikker mm Redaktørplakat for Bærum Arbeiderpartis Facebookside: Skriv som Bærum Arbeiderparti Vær kort og presis og appellerende! Bruk bilder, lenker og tagg flittig. Vis politikken vår, mangfoldet, møter og sosiale aktiviteter. Engasjer og aktiviser lesere til å like, dele og svare! Unngå å like eller kommentere som administrator! Respekter vedtatte strategier og instrukser fra sjefsredaktør! 3) Bærum Arbeiderpartis hjemmeside Arbeiderpartiet hadde lovet å lage nye kommunepartisider i Disse ble iverksatt med en 3

4 del barnesykdommer fra programmerernes side i desember. Kjell Karlsen er hjemmesideredaktør. For øvrig har partiets medlemmer, i sær kommunestyrets medlemmer, skrevet flittig i Budstikka og også fått jevnlig med redaksjonell omtale. Medlemspleie og organisasjonsarbeid: Medlems- og representantskapsmøtene, 1. mai og våre sosiale arrangementer har vært godt besøkt. Mange av våre medlemmer er også aktive i Akershus Arbeiderpartis forskjellige tematiske nettverk. Styret har forsøkt å ha presentasjonsrunder på medlemsmøtene så ofte som mulig, da det nesten hver gang har vært nye medlemmer til stede. Vi har fremdeles et potensiale til å bli enda åpnere for nykommere. Det er både styrets og alle medlemmenes ansvar å ta godt imot og vare på hverandre Bærum Arbeiderparti har fått 64 nye medlemmer i løpet av Samtidig har vi mistet noen, slik at nettoeffekten er 23 nye medlemmer. Det er gledelig at vi øker i antall! I august ble alle nye medlemmer fra 2013 og 2014 invitert til introduksjonskurs. Fem nye medlemmer meldte seg på, og tre kom. Presentasjonsmaterialet ble i desember sendt ut til alle nye medlemmer 2013/2014. Bærum Arbeiderparti har aktivt etterspurt en tekstmeldingsordning fra Arbeiderpartiet slik at vi blir varslet så snart vi har fått et nytt medlem. En prøveordning ble innført høsten 2014 der Bærum er med. Foreløpig virker tjenesten kun til leder av kommunepartiet, som må videresende tekstmelding til partiavdelingslederne som i sin tur oppfordres til å ringe de nye medlemmene å ta i mot dem så raskt som mulig! Styret sendte ute en elektronisk spørreundersøkelse til alle medlemmer tidlig høsten Et eget Representantskapsmøte ble holdt der spørreundersøkelsen ble presentert og medlemmene genererte innspill til partiets framtidige handlingsplan. En handlingsplan er utarbeidet på bakgrunn av disse innspillene i tillegg til tidligere vedtatte organisasjonsdokumenter (som medieplanen 2014, medlemspleie 2014 og organisasjonsutvalget 2009). Handlingsplanen presenteres for vedtak på årsmøtet Styret har arrangert tre sosiale treff for alle medlemmer; Prøysenaften i mars, grillkveld i juni og kultur- og koldtbordaften i desember. Alle treffene var godt besøkte. I tillegg ble alle medlemmer invitert til Prøysenaften med Asker Arbeiderparti på Asker Museum i november. Faglig politisk arbeid: Bærum Arbeiderparti v/elly Frogner har representert partiet i 1. mai-komiteen som LO Asker og Bærum har ansvaret for. Det ble gitt innspill til paroler og taler fra partiets side. Bærum Arbeiderparti har 2 representanter i styret i LO Asker og Bærum Elly Frogner og Daniel Walter. Elly representerer Norsk Tjenestemannslag i styret, og Daniel representerer Handel og Kontor. De har i flere sammenhenger tatt opp temaet om viktigheten av faglig-politisk samarbeid. LO Asker og Bærum er mer positiv nå til et slikt samarbeid enn tidligere. Dette ble bl.a. synliggjort i forbindelse med byfesten i Sandvika, hvor Bærum Arbeiderparti hadde stand og LO Asker og Bærum hadde stand ved siden av vår. Det lyste opp i Sandvika med to røde standtelt foran Rådhuset! Halvdan Skard og Kirsten Sandberg Natvig deltok på halvdags faglig-politisk fylkesseminar i mai og heldags tilsvarende i november. Kjell Maartmann-Moe deltok på dialogmøte mellom AP og LO på Leangkollen i september. 4

5 Vedtektskomité: Vedtektskomiteen har hatt ett møte og mailutvekslet om endringsforslag til Bærum Arbeiderpartis vedtekter. Forslagene er organisasjonsmessig behandlet i styret og partiavdelingen og skal etter planen behandles på årsmøtet Kvinnepolitisk arbeid: Bærum Arbeiderparti har også i 2014 samarbeidet med kvinneutvalget i Asker Arbeiderparti. 7. mars delte vi ut foldere på Asker stasjon med oppfordring om å stå opp mot reservasjonsretten på kvinnedagen påfølgende dag. Folk var svært positive til budskapet, også mottakere som åpent sa de stemte Høyre. 26. mai arrangerte Askers kvinnepolitiske nettverk et møte om likelønn. Flere kvinner i Bærum er aktive i Akershus Arbeiderpartis Kvinnenettverk. 4. Styrets oppfølging av årsmøtevedtak Nr Forslag Vedtak fra årsmøte Behandling 1 Bomåpnere til pleie- og Kommunestyregruppa og Oversendt omsorgstjenesten i Bærum fylkestinget 2 Mot legers Kommunestyregruppa Oversendt reservasjonsmulighet 3 Tannhelse Oversendt AAP Oversendt 4 Bevar bibliotekene i Kommunestyregruppa og Oversendt nærmiljøet! programkomiteen 5 Arbeiderpartiets politikk bør Avvist Ferdig behandlet bygge på åpenhet og kunnskap 6 Vern av dyrkbar jord Avvist Ferdig behandlet 7 Omorganisering av Kommunestyregruppa og Oversendt seniorsentrene i Bærum programkomiteen 8 Trafikkulykker Styret for vurdering Avvente styrevedtak 19/29 jan 9 Høyt fravær i ungdomsskolen og frafall i videregående opplæring Kommunestyregruppa og programkomiteen Oversendt 10. Arbeiderpartiets miljø- og klimapolitikk må styrkes 11 Prøveordning med gratis kollektivtransport i rushtiden fra utvalgte boligområder i randsoner rundt våre største byer Kommunestyret og styret og programkomiteen Styret for vurdering Oversendt. Studieutvalget organiserte heldagsmøte om miljø- og klimapolitikk i april. Styremøte 19. januar 12 Bærum sykehus Sendt AAP og Budstikka Oversendt 13 Veien til et røykfritt samfunn Styret for vurdering Nytt forslag framsettes for årsmøtet Bærum Arbeiderparti tar initiativ til å styrke forholdet til fagbevegelsen/fagligpolitisk utvalg opprettholdes. Styret for gjennomføring Kontinuerlig arbeid, se 3 Faglig-politisk arbeid. 15 Organisasjonsutvalg Styret for vurdering Utvalget har vært opprettholdt 5

6 opprettholdes 16. Handlingsplan for kommunepartiet Styret for gjennomføring og hatt e-post-konsultasjoner. Arbeidet har vært konsentrert om Handlingsplanen, se under, og 3 Medlemspleie og Organisasjonsarbeid. Gjennomført forslag til Handlingsplan framsettes for vedtak på årsmøtet Oversendt 17 Nei til søndagsåpne butikker! Sendt AAP 18 Et godt varslingssystem for Kommunestyregruppa Oversendt ansatte i Bærum kommune 19 Barnetrygd Kommunestyregruppa og Oversendt programkomiteen og AAP 20 Sandvika gågate Kommunestyregruppa og Oversendt programkomiteen 21 Kolsåsbanen Sendt styret AAP, Oversendt Fylkestinget, kommunestyregruppa, styret 22 Bygging av Ringeriksbanen Sendt styret AAP. Oversendt Fylkestinget, kommunestyregruppa, styret 23 Sandvikas fremtid Styret for vurdering Representantskapsmøte 10. mars 2014 med partiuttalelse om Sandvika. 24 Bærum kommune som arbeids- og oppdragsgiver. 25 Bærum Arbeiderparti og nye medlemmer 26 Bærum Arbeiderparti og media Kommunestyregruppa Oversendt Styret for gjennomføring Kontinuerlig arbeid, se 3 Medlemspleie og organisasjonsarbeid. Styret for gjennomføring Kontinuerlig arbeid, se 3 Media- og kommunikasjonsarbeid. 27 Syriske flyktninger Sendt AAP Oversendt 28 Kvinners reproduktive helse Slått sammen med 2 Ferdig 29 Skatteunndragelse Sendt AAP Oversendt 5. Studieutvalget Studieutvalget har bestått av: Studieleder Håkon Sandbakken Sandvika og omegn Medlem Svein Dyrhaug, Haslum Haslum Medlem Sonja Bakken, Rykkinn/Kolsås Rykkinn/Kolsås Medlem Katarina Olivia Schjøtt-Pedersen AUF Utvalget har organisert to møter og deltatt på opplæring av nye medlemmer. 6. Programarbeid Programkomiteen har bestått av: 6

7 Leder Kjell Maartmann-Moe Haslum Medlem Kari Seljelid Rykkinn Kolsås Medlem Leif Helmich Pedersen Lommedalen Bærums Verk Medlem Maj Berger Sæther Østre Bærum Medlem Gunnar Gussgard Skui Tanum Medlem Jannicke Veum-Søhoel Sandvika og omegn Medlem Juni Folge Bærum AUF til juni 2014 Medlem Håkon Hamnes Bærum AUF fra juli 2014 Programarbeidet pågikk i perioden januar - november Programkomiteen gjennomførte en omfattende møteserie med fagbevegelsen og organisasjonslivet i Bærum, velgerundersøkelse og hadde godt samarbeid med Asker Arbeiderparti. Programkomiteen hadde omfattende dialog med partiorganisasjonen underveis. Programmet ble vedtatt Nominasjonsprosess Nominasjonskomiteen besto av Nils Dårflot (leder) William Høie (AUF), Anna Kirksæter(AUF), Elly Frogner, Marit Holm, Unni Venke Holm og Eirik Ness. Arvid Libak var vararepresentant. Komiteen hadde 9 møter, der de blant annet intervjuet 18 kandidater. Komiteen bad om innspill fra alle partiavdelinger før prosessen i komiteen startet, og etter første utkast til liste. Nominasjonsmøtet ble holdt den 1. desember. Det var over 90 frammøtte. 77 var stemmeberettiget. Budstikkas leder den 3. desember beskriver godt prosessen: Arbeiderpartiets nominasjonsmøte ble en thriller. Det var knallhard kamp og mange avstemninger om de fremste plassene på listen. Likevel tyder mye på at det er et samlet parti som forlot Folkes Hus sent mandag kveld. At partiet til de grader spiller ut på en åpen scene, taler kandidatene og partidemokratiet til ære. At partiet møter omverdenen med en sterk liste og en sammensveiset gjeng lokalpolitikere, gjør at vi kan glede oss til en frisk valgkamp. 8. Økonomistyring og regnskap Regnskapsfører i perioden har vært firmaet TET. Kasserer har jobbet med å identifisere nye regnskapstjenester etter at nåværende regnskapsbyrå har hevet prisen. Styret har vedtatt å benytte Aspevold Alltjenester som ny regnskapsfører fra Styret har vedtatt følgende retningslinjer for intern økonomistyring: Budsjettdisponering: I henhold til Bærum Arbeiderpartis vedtekter har styret budsjettdisponeringsfullmakt. Denne fullmakten kan delegeres videre innenfor nærmere fastsatte rammer: 1. Styret gir kasserer fullmakt til å foreta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger inntil 3000 kroner. 2. Styret gir leder/kasserer fullmakt til å foreta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger fra 3000 kroner inntil 5000 kroner. I slike tilfeller informeres styret i etterkant. 3. Styret skal vedta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger over 5000 kroner og som ligger innenfor et samlet budsjett vedtatt av årsmøtet. Styret kan foreta budsjettdisponeringsvedtak for lavere beløp. 4. Kasserer kan utbetale regninger for kommunestyregruppa så lenge disse både er i henhold til kommunestyrets retningslinjer for partistøtte og kommunestyregruppas budsjett. Leder for kommunestyregruppa i samråd med styrets leder kan foreta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger i henhold til kommunestyrets retningslinjer. I slike tilfeller informeres styret i etterkant. 7

8 Alt utover vedtatt budsjett må behandles av Representantskapet. Årsmøtet for 2014 har vedtatt full omdisponeringsadgang mellom budsjettkonti. Normalt skal det gjennom dokumentasjon på bestilling, ordrebekreftelse, faktura, bilag, være bekreftet hvem som har utøvet budsjettdisponeringsmyndighet for de enkelte utbetalinger. For en sammenstilling av mindre beløp fra kvitteringer mv. ved bruk av refusjonsskjema, vil kasserer bruke sin fullmakt i henhold til punkt 1 ovenfor. 9. Oversikt over utvalg, komiteer og representasjon Valgkomiteen Odd Willy Lørstad (leder) Lommedalen og Bærums Verks Sonja Bakken Rykkinn Kolsås Karl Åge Midbø Rykkinn Kolsås Anne Berit Gunbjørud Sandvika og omegn (til høsten 2014) Priya Prasath AUF (til høsten 2014) Kari Aalerud 2014 Tanum og Skui (fra høsten 2014) Kari Rudsar 2014 Sandvika og omegn (fra høsten 2014) Revisorer Karl Seip Ragna Berget Jørgensen Vara: Leif Helmich-Pedersen Vara: Gunvor Solheim Sandvika og omegn Sandvika og omegn Lommedalen/Bærums Verk, Østre Bærum Kommunestyregruppa Halvdan Skard, gruppeleder 2. Marianne Rieber-Mohn 3. Mohammad Waseem Shad (permisjon fra høsten 2012) 4. Priyadharshini Prasath 5. Per Arne Nyberg 6. Kari Aalerud 7. Håkon Sandbakken 8. Kari Brodin Seljelid 9. Odd Willy Lørstad 10. Daniel Walter 11. Bente Jørgensen (permisjon fra 2012)) Vararepresentanter: 1. Mohammadi Almas (fast kommunestyremedlem fra høsten 2012 permisjon fra august 2013) 2. Marit Handal 3. Mudhafar Mirza (aldri møtt) 4. Tone Kristin Grøv 5. Irene Kingsford (permisjon fra 2012) 6. Halle Jørn Hanssen 7. Ingvild Dønnem Søyseth 8. Målfrid Grude Flekkøy død høsten Siri Kjelberg 10. Maj Berger Sæther 11. Brian Aarstad 8

9 12. Ingund Keysan Skille 13. Per Christian Dahlen 14. Nils Dårflot Leder av kontrollkomiteen: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kommunestyregruppas styre Halvdan Skard (leder) Marianne Rieber-Mohn Priya Prasath Tiltredende fra styret i Bærum Arbeiderparti 2014: Kirsten S. Natvig Reidar Kleppe Håkon Sandbakken Bærum Arbeiderpartis representanter i representantskapet i Sameiet Folkets Hus Sandvika 1. Kirsten S. Natvig Styreleder BAP 2. Arvid Libak Nestleder BAP 3. Reidar Kleppe Sekretær BAP/ Lommedalen Bærums Verk 4. Roar Snedkerud BAPs styre/ Rykkinn - Kolsås 5. Håkon Sandbakken BAPs styre/ Sandvika og omegn 6. Elly Helene Frogner BAPs styre/ Sandvika og omegn 7. Odd-Willy Lørstad Lommedalen/ Bærums Verk 8. Kari Aalerud Skui Tanum 9. Unni Venke Holm Østre Bærum 10. Kari Seljelid Kolsås Vara: 1. Daniel Walter Sandvika og omegn 2. Sonja Bakken Rykkinn/Kolsås 3. Per Arne Nyberg Østre Bærum 4. Vivi Laila Eriksen Skui/ Tanum 5. Leif Helmich Pedersen Lommedalen/ Bærums Verk 6. Kirsti Margrethe Mortsensen Haslum Representasjon fra Bærum Arbeiderparti i styret i Sandvika Folkets Hus SA Styreleder Harald Thomas Endresen (Østre Bærum), kasserer Elly Frogner (Sandvika og omegn), styremedlem Kari Lørstad (Lommedalen Bærums Verk), Øvrige styremedlemmer: Knut Christophersen, Fagforbundet, Olav Sunde, Fellesforbundet, avd. Oslo og Akershus. Revisor: Per Arne Nyberg (Haslum) Representanter i Akershus Arbeiderpartis representantskap Medlem: Kirsten S. Natvig Medlem: Arvid Libak 9

10 Medlem: Medlem: Vara: Vara: Vara: Vara: Kari Seljelid Odd Willy Lørstad Kjell Maartmann-Moe Marianne Rieber-Mohn Halvdan Skard Maj Berger Sæther Representasjon i fylkestinget Åsmund Aukrust ( ) og Kjell Maartmann-Moe ( ) Kari Aalerud (vara ) Akershus Arbeiderpartis styre Kjell Maartmann Moe, studieleder, medlem av AU Kirsten S. Natvig, medlem Nettverk i Akershus Arbeiderparti Kjell Maartmann-Moe leder helse og velferdsnettverket, Halle Jørn Hansen leder internasjonalt nettverk (til mars 2014) Representant fra Bærum Arbeiderparti i valgkomiteen for Akershus Arbeiderparti Håkon Sandbakken Representant fra Bærum Arbeiderparti i nominasjonskomiteen for Akershus Arbeiderparti til fylkestingsvalget 2015 Elly Helene Frogner Representant fra Bærum Arbeiderparti i programkomiteen for Akershus Arbeiderparti til fylkestingsvalget 2015 Leif Helmich Pedersen Representant til ekstraordinært landsstyre i Arbeiderpartiet 2014 Kjell Maartmann-Moe Kirsten S. Natvig Stortinget Åsmund Aukrust, Energi- og miljøkomiteen Are Helseth, vara Representant til kontrollkomiteen i Akershus Arbeiderparti 2014: Daniel Walter Bærum Arbeiderpartis medlemmer i sentralt oppnevnte utvalg: Are Helseth, Helseutvalget Arvid Libak, Helseutvalget Bærum Arbeiderpartis delegasjon til årsmøtet i Akershus Arbeiderparti Kirsten S. Natvig Delegasjonsleder 2. Arvid Libak BAPs styre 3. Reidar Kleppe BAPs styre 10

11 4. Roar Snedkerud BAPs styre 5. Håkon Sandbakken BAPs styre 6. Elly Helene Frogner BAPs styre 7. Marit Handal Kommunestyregruppa 8. Halvdan Skard Kommunestyregruppa 9. Daniel Walter Sandvika 10. Juni Folge AUF 11. Torill Martinsen Rykkinn/Kolsås 12. Katarina Olivia Schjøtt-Pedersen AUF 13. Priyadharshini Prasath Kommunestyregruppa 14. Kari Aalerud Skui/Tanum 15. Ole Kristian Rønning AUF 16. Per Arne Nyberg Kommunestyregruppa 17. Kari Seljelid Rykkinn/Kolsås 18. Halle Jørn Hansen Kommunestyregruppa Styret takker for det gode samarbeidet med partiavdelingene, kommunestyregruppa, AUF og fagbevegelsen. Kirsten S. Natvig (leder) Arvid Libak (nestleder) Reidar Kleppe (sekretær) Roar Snedkerud (kasserer) Elly Helene Frogner (kvinnekontakt) Håkon Sandbakken (studieleder) Maj Berger Sæther (styremedlem) Ingund Keysan Schille (varamedlem) Torbjørg Misund (varamedlem) 11

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Kommunestyregruppas arbeid 2014

Kommunestyregruppas arbeid 2014 Kommunestyregruppas arbeid 2014 Kommunestyret hadde i 2014 ti møter med i alt 111 saksnummer. De fleste av sakene som behandles i kommunestyret er først behandlet i sektorutvalg, kontrollutvalget og/eller

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten

Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti. Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Sakspapirer til årsmøte i Nesodden Arbeiderparti Onsdag 11. februar kl. 18.00-20.00 i elevkantina på Tangenten Innhold 1. GODKJENNING AV INNKALLING...2 1.1 Forslag til dagsorden...2 2. KONSTITUERING...2

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2014...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus

Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus Protokoll fra Ringerike Arbeiderpartis årsmøte avholdt lørdag 18.februar 2012 kl.10:00 på Nes Bygdehus 1. Velkommen v/ lokallagsleder Harry Heggerudstad (Nes Arbeiderlag). 2. Åpning v/ kommunepartileder

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med

Årsmøte. 3. februar 2014. Alle skal med Årsmøte 3. februar 2014 Alle skal med 1 DAGSORDEN 1. ÅPNING (kl 18.30) - Opprop - Godkjennelse av møteinnkalling 2. FORRETNINGSORDEN - Forslag forretningsorden Det benyttes begrenset taletid. Representantene

Detaljer

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014

Årsmøte. Fredrikstad Arbeiderparti. Litteraturhuset 22.februar 2014 Årsmøte Fredrikstad Arbeiderparti Litteraturhuset 22.februar 2014 1 Dagsorden 1. Åpning 2.Konstituering 3.Årsberetning 2013 4.Regnskap 2013 5.Budsjett 2014 6.Innkomne forslag 7. Valg 2 BERETNING Partistyret

Detaljer

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015

Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Årsmøte Moss Arbeiderparti. 7. mars. 2015 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden ved leder Shakeel Rehman 2. Valg av dirigent og referent. ved leder Shakeel Rehman 3. Valg av to til å underskrive

Detaljer

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika 26.02.14. Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen

Detaljer

Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning

Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning 2014 Arbeiderpartiet i Bergen Styrets beretning [Bildet far frivillingsamlingen 18 oktober 2014] - 1 - Styrets beretning 2014 Innhold Styrets beretning 2014... 1 Innledning... 2 Årsmøtet 2014... 3 Representasjon...

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015

ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015 ÅRSMØTE OSLO VENSTRE 7. - 8. FEBRUAR 2015 1 KJÆRE ÅRSMØTEDELTAKER Velkommen til årsmøtet i Oslo Venstre. Vi har kalt inn til årsmøte, og du som mottar disse sakspapirene er valgt som delegat eller varadelegat

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER

HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER HEDMARK ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2015 SAKSPAPIRER INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Dagsorden og forretningsorden Side 5 Forslag til konstituering Side 6 Forord Side 7 Hedmark Arbeiderpartis beretning Side 41 Innkomne

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslo årsmøte 19. april 2010 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. april - 31. desember 2009 Innhold: Innledning s. 3 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 4 Styresammensetning, revisor, komitéer

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer