Styrets årsmelding for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsmelding for perioden 15.02.2014 09.02.2015"

Transkript

1 Styrets årsmelding for perioden Medlemmer Bærum Arbeiderparti hadde 502 (+7%) betalende medlemmer per Kommunepartiet har følgende partiavdelinger: Østre Bærum med 112 medlemmer per Haslum med 86 medlemmer per Sandvika og omegn med 120 medlemmer per Lommedalen Bærums Verk med 50 medlemmer per Rykkinn Kolsås med 86 medlemmer per Skui Tanum med 47 medlemmer per Bærum AUF med 243 medlemmer per Møter i Bærum Arbeiderparti Medlems- og Representantskapsmøter: 1. mai: 1

2 Over 50 medlemmer deltok i 1 mai arrangement i Folkets Hus. Leder av BAUF Juni Kristensen Folge og tale av Åsmund Aukrust. Turen gikk så videre til fellesarrangement og 1.mai tog i Asker. Sosiale sammenkomster: 31. mars: Prøysenaften med Elin Prøysen og Egil Johansen. 16. juni: Sommeravslutning, grillaften på Mellom 15. desember: Kulturkveld og koldtbord Møter med partiavdelingslederne: Tema: Medlemspleie og kontingentpurring, nominasjon av kandidater til valget, Media ny nettredaktør, vårkampanjen og info fra kommunestyregruppa Tema: Innspill fra partiavdelingene. Møter med kommunestyregruppa okt. Seminar om Handlingsplanen på Holmen Fjordhotell Fellesmøter med Asker 24.mai, Felles styremøte med Asker, Bompengefinansieringen på E18 og temamøter i forbindelse med programarbeidet september, I Asker hvor tema var Barn og unges oppvekst-vilkår 23.oktober, Tema Prøysens kvinneskikkelser Møter i regi av studieutvalget 26. april Miljøseminar m/borgar Aamaas, Ina Libak, Kjetil Lund og Jan-Erik Solheim 20. august Har Arbeiderpartiet kommet bort fra politikken? m/aksel Braanen Sterri Andre møter 30.august 2014 introduksjonskurs nye medlemmer, Folkets Hus 22.juli 2014 Minnemarkering ved minnesmerket på Kjørbo 3. Styrets arbeid og organisering Styrets sammensetning: Leder: Kirsten S. Natvig Haslum Nestleder: Arvid Libak Haslum Sekretær: Reidar Kleppe Lommedalen Bærums Verk Kasserer: Roar Snedkerud Rykkinn Kolsås Studieleder: Håkon Sandbakken Sandvika og omegn Kvinnekontakt: Elly Helene Frogner Sandvika og omegn Styremedlem: Maj Berger Sæther Østre Bærum Varamedlem: Ingund Keysan Schille Lommedalen Bærums Verk Varamedlem: Jon Bakkerud Haslum (til høsten 2014) Varamedlem: Torbjørg Misund Skui og Tanum (fra høsten 2014) Tiltredende: Bærum AUF Juni Folge (til september 2014) Bærum AUF Anna Kirksæter (fra september 2014) Kommunestyregruppa: Halvdan Skard / Marianne Rieber-Mohn Fylkestingsgruppa: Kjell Maartmann-Moe Stortinget: Åsmund Aukrust og Are Helseth 2

3 Styret har avholdt 11 ordinære og to ekstraordinære styremøter i perioden. Styret har behandlet 165 saker. Styret har avholdt to vedtektsfestede møter med partiavdelingslederne et i juni og et i oktober. Det foreligger referat fra alle styremøtene som har blitt sendt på til styremedlemmene og øvrige medlemmer. Partiavdelingene har jevnlig mottatt informasjon som er sendt kommunepartiet. Medlemmer med e-postadresser har fått invitasjoner til alle arrangementer i regi av Bærum Arbeiderparti og til møter i regi av partiavdelinger og av Akershus Arbeiderparti. Bærum Arbeiderparti har avholdt sine styremøter på kontoret i Folkets Hus. Styret har vært organisert på følgende måte: a) Media: Leder Maj Berger Sæther, Kirsten S. Natvig, Reidar Kleppe, Arvid Libak b) Medlemspleie: Roar Snedkerud, Reidar Kleppe, Kirsten S. Natvig c) Organisasjon/handlingsplan: Arvid Libak, Kirsten S. Natvig, Daniel Walter d) Faglig-politisk: Elly Helene Frogner, Daniel Walter e) Vedtektskomité: Kjell Maartmann-Moe, Halvdan Skard, Sonja Bakken f) Kvinnekontakt: Elly Helene Frogner (se møter over) g) Utenompolitiske arrangementer: Roar Snedkerud, Kirsten S. Natvig (se møter over) Media- og kommunikasjonsarbeid: Media-arbeidet til styret har vært konsentrert om å tre områder: 1) Opprettelse av et mediautvalg. Utvalget har hatt tre møter gjennom året. 2) Oppbygging av partiets Facebook-side. Siden hadde 90 likere 1. mai. Ved årsskiftet var tallet oppe i 660. Strategien er å nå ca likere innen valgkampen for å sikre god spredning av saker i valgkampen. Siden har hatt følgende 14 administratorer: Reidar Kleppe: Overordnet - sjefredaktør, Lommedalen. Kirsten S. Natvig: BAP, AAP Maj Berger Sæther: Østre Bærum Arvid Libak: Haslum Toril Marthinsen: Kolsås/Rykkin Daniel Walter: Sandvika, BIOM (etter avtale m Kari S) Kari Aalerud: Tanum/Skui, Eierutvalget, MIKK (etter avtale med Marianne) Marianne Rieber-Mohn: Formannskapet, MIKK (etter avtale med Kari Aa) Kari Seljelid: FRIKK, BIOM (etter avtale med Daniel) Håkon Sandbakken: BAUN Odd Willy Lørstad: Planutvalget Roar Snedkerud: Repskapsmøter, nasjonale statistikker mm Redaktørplakat for Bærum Arbeiderpartis Facebookside: Skriv som Bærum Arbeiderparti Vær kort og presis og appellerende! Bruk bilder, lenker og tagg flittig. Vis politikken vår, mangfoldet, møter og sosiale aktiviteter. Engasjer og aktiviser lesere til å like, dele og svare! Unngå å like eller kommentere som administrator! Respekter vedtatte strategier og instrukser fra sjefsredaktør! 3) Bærum Arbeiderpartis hjemmeside Arbeiderpartiet hadde lovet å lage nye kommunepartisider i Disse ble iverksatt med en 3

4 del barnesykdommer fra programmerernes side i desember. Kjell Karlsen er hjemmesideredaktør. For øvrig har partiets medlemmer, i sær kommunestyrets medlemmer, skrevet flittig i Budstikka og også fått jevnlig med redaksjonell omtale. Medlemspleie og organisasjonsarbeid: Medlems- og representantskapsmøtene, 1. mai og våre sosiale arrangementer har vært godt besøkt. Mange av våre medlemmer er også aktive i Akershus Arbeiderpartis forskjellige tematiske nettverk. Styret har forsøkt å ha presentasjonsrunder på medlemsmøtene så ofte som mulig, da det nesten hver gang har vært nye medlemmer til stede. Vi har fremdeles et potensiale til å bli enda åpnere for nykommere. Det er både styrets og alle medlemmenes ansvar å ta godt imot og vare på hverandre Bærum Arbeiderparti har fått 64 nye medlemmer i løpet av Samtidig har vi mistet noen, slik at nettoeffekten er 23 nye medlemmer. Det er gledelig at vi øker i antall! I august ble alle nye medlemmer fra 2013 og 2014 invitert til introduksjonskurs. Fem nye medlemmer meldte seg på, og tre kom. Presentasjonsmaterialet ble i desember sendt ut til alle nye medlemmer 2013/2014. Bærum Arbeiderparti har aktivt etterspurt en tekstmeldingsordning fra Arbeiderpartiet slik at vi blir varslet så snart vi har fått et nytt medlem. En prøveordning ble innført høsten 2014 der Bærum er med. Foreløpig virker tjenesten kun til leder av kommunepartiet, som må videresende tekstmelding til partiavdelingslederne som i sin tur oppfordres til å ringe de nye medlemmene å ta i mot dem så raskt som mulig! Styret sendte ute en elektronisk spørreundersøkelse til alle medlemmer tidlig høsten Et eget Representantskapsmøte ble holdt der spørreundersøkelsen ble presentert og medlemmene genererte innspill til partiets framtidige handlingsplan. En handlingsplan er utarbeidet på bakgrunn av disse innspillene i tillegg til tidligere vedtatte organisasjonsdokumenter (som medieplanen 2014, medlemspleie 2014 og organisasjonsutvalget 2009). Handlingsplanen presenteres for vedtak på årsmøtet Styret har arrangert tre sosiale treff for alle medlemmer; Prøysenaften i mars, grillkveld i juni og kultur- og koldtbordaften i desember. Alle treffene var godt besøkte. I tillegg ble alle medlemmer invitert til Prøysenaften med Asker Arbeiderparti på Asker Museum i november. Faglig politisk arbeid: Bærum Arbeiderparti v/elly Frogner har representert partiet i 1. mai-komiteen som LO Asker og Bærum har ansvaret for. Det ble gitt innspill til paroler og taler fra partiets side. Bærum Arbeiderparti har 2 representanter i styret i LO Asker og Bærum Elly Frogner og Daniel Walter. Elly representerer Norsk Tjenestemannslag i styret, og Daniel representerer Handel og Kontor. De har i flere sammenhenger tatt opp temaet om viktigheten av faglig-politisk samarbeid. LO Asker og Bærum er mer positiv nå til et slikt samarbeid enn tidligere. Dette ble bl.a. synliggjort i forbindelse med byfesten i Sandvika, hvor Bærum Arbeiderparti hadde stand og LO Asker og Bærum hadde stand ved siden av vår. Det lyste opp i Sandvika med to røde standtelt foran Rådhuset! Halvdan Skard og Kirsten Sandberg Natvig deltok på halvdags faglig-politisk fylkesseminar i mai og heldags tilsvarende i november. Kjell Maartmann-Moe deltok på dialogmøte mellom AP og LO på Leangkollen i september. 4

5 Vedtektskomité: Vedtektskomiteen har hatt ett møte og mailutvekslet om endringsforslag til Bærum Arbeiderpartis vedtekter. Forslagene er organisasjonsmessig behandlet i styret og partiavdelingen og skal etter planen behandles på årsmøtet Kvinnepolitisk arbeid: Bærum Arbeiderparti har også i 2014 samarbeidet med kvinneutvalget i Asker Arbeiderparti. 7. mars delte vi ut foldere på Asker stasjon med oppfordring om å stå opp mot reservasjonsretten på kvinnedagen påfølgende dag. Folk var svært positive til budskapet, også mottakere som åpent sa de stemte Høyre. 26. mai arrangerte Askers kvinnepolitiske nettverk et møte om likelønn. Flere kvinner i Bærum er aktive i Akershus Arbeiderpartis Kvinnenettverk. 4. Styrets oppfølging av årsmøtevedtak Nr Forslag Vedtak fra årsmøte Behandling 1 Bomåpnere til pleie- og Kommunestyregruppa og Oversendt omsorgstjenesten i Bærum fylkestinget 2 Mot legers Kommunestyregruppa Oversendt reservasjonsmulighet 3 Tannhelse Oversendt AAP Oversendt 4 Bevar bibliotekene i Kommunestyregruppa og Oversendt nærmiljøet! programkomiteen 5 Arbeiderpartiets politikk bør Avvist Ferdig behandlet bygge på åpenhet og kunnskap 6 Vern av dyrkbar jord Avvist Ferdig behandlet 7 Omorganisering av Kommunestyregruppa og Oversendt seniorsentrene i Bærum programkomiteen 8 Trafikkulykker Styret for vurdering Avvente styrevedtak 19/29 jan 9 Høyt fravær i ungdomsskolen og frafall i videregående opplæring Kommunestyregruppa og programkomiteen Oversendt 10. Arbeiderpartiets miljø- og klimapolitikk må styrkes 11 Prøveordning med gratis kollektivtransport i rushtiden fra utvalgte boligområder i randsoner rundt våre største byer Kommunestyret og styret og programkomiteen Styret for vurdering Oversendt. Studieutvalget organiserte heldagsmøte om miljø- og klimapolitikk i april. Styremøte 19. januar 12 Bærum sykehus Sendt AAP og Budstikka Oversendt 13 Veien til et røykfritt samfunn Styret for vurdering Nytt forslag framsettes for årsmøtet Bærum Arbeiderparti tar initiativ til å styrke forholdet til fagbevegelsen/fagligpolitisk utvalg opprettholdes. Styret for gjennomføring Kontinuerlig arbeid, se 3 Faglig-politisk arbeid. 15 Organisasjonsutvalg Styret for vurdering Utvalget har vært opprettholdt 5

6 opprettholdes 16. Handlingsplan for kommunepartiet Styret for gjennomføring og hatt e-post-konsultasjoner. Arbeidet har vært konsentrert om Handlingsplanen, se under, og 3 Medlemspleie og Organisasjonsarbeid. Gjennomført forslag til Handlingsplan framsettes for vedtak på årsmøtet Oversendt 17 Nei til søndagsåpne butikker! Sendt AAP 18 Et godt varslingssystem for Kommunestyregruppa Oversendt ansatte i Bærum kommune 19 Barnetrygd Kommunestyregruppa og Oversendt programkomiteen og AAP 20 Sandvika gågate Kommunestyregruppa og Oversendt programkomiteen 21 Kolsåsbanen Sendt styret AAP, Oversendt Fylkestinget, kommunestyregruppa, styret 22 Bygging av Ringeriksbanen Sendt styret AAP. Oversendt Fylkestinget, kommunestyregruppa, styret 23 Sandvikas fremtid Styret for vurdering Representantskapsmøte 10. mars 2014 med partiuttalelse om Sandvika. 24 Bærum kommune som arbeids- og oppdragsgiver. 25 Bærum Arbeiderparti og nye medlemmer 26 Bærum Arbeiderparti og media Kommunestyregruppa Oversendt Styret for gjennomføring Kontinuerlig arbeid, se 3 Medlemspleie og organisasjonsarbeid. Styret for gjennomføring Kontinuerlig arbeid, se 3 Media- og kommunikasjonsarbeid. 27 Syriske flyktninger Sendt AAP Oversendt 28 Kvinners reproduktive helse Slått sammen med 2 Ferdig 29 Skatteunndragelse Sendt AAP Oversendt 5. Studieutvalget Studieutvalget har bestått av: Studieleder Håkon Sandbakken Sandvika og omegn Medlem Svein Dyrhaug, Haslum Haslum Medlem Sonja Bakken, Rykkinn/Kolsås Rykkinn/Kolsås Medlem Katarina Olivia Schjøtt-Pedersen AUF Utvalget har organisert to møter og deltatt på opplæring av nye medlemmer. 6. Programarbeid Programkomiteen har bestått av: 6

7 Leder Kjell Maartmann-Moe Haslum Medlem Kari Seljelid Rykkinn Kolsås Medlem Leif Helmich Pedersen Lommedalen Bærums Verk Medlem Maj Berger Sæther Østre Bærum Medlem Gunnar Gussgard Skui Tanum Medlem Jannicke Veum-Søhoel Sandvika og omegn Medlem Juni Folge Bærum AUF til juni 2014 Medlem Håkon Hamnes Bærum AUF fra juli 2014 Programarbeidet pågikk i perioden januar - november Programkomiteen gjennomførte en omfattende møteserie med fagbevegelsen og organisasjonslivet i Bærum, velgerundersøkelse og hadde godt samarbeid med Asker Arbeiderparti. Programkomiteen hadde omfattende dialog med partiorganisasjonen underveis. Programmet ble vedtatt Nominasjonsprosess Nominasjonskomiteen besto av Nils Dårflot (leder) William Høie (AUF), Anna Kirksæter(AUF), Elly Frogner, Marit Holm, Unni Venke Holm og Eirik Ness. Arvid Libak var vararepresentant. Komiteen hadde 9 møter, der de blant annet intervjuet 18 kandidater. Komiteen bad om innspill fra alle partiavdelinger før prosessen i komiteen startet, og etter første utkast til liste. Nominasjonsmøtet ble holdt den 1. desember. Det var over 90 frammøtte. 77 var stemmeberettiget. Budstikkas leder den 3. desember beskriver godt prosessen: Arbeiderpartiets nominasjonsmøte ble en thriller. Det var knallhard kamp og mange avstemninger om de fremste plassene på listen. Likevel tyder mye på at det er et samlet parti som forlot Folkes Hus sent mandag kveld. At partiet til de grader spiller ut på en åpen scene, taler kandidatene og partidemokratiet til ære. At partiet møter omverdenen med en sterk liste og en sammensveiset gjeng lokalpolitikere, gjør at vi kan glede oss til en frisk valgkamp. 8. Økonomistyring og regnskap Regnskapsfører i perioden har vært firmaet TET. Kasserer har jobbet med å identifisere nye regnskapstjenester etter at nåværende regnskapsbyrå har hevet prisen. Styret har vedtatt å benytte Aspevold Alltjenester som ny regnskapsfører fra Styret har vedtatt følgende retningslinjer for intern økonomistyring: Budsjettdisponering: I henhold til Bærum Arbeiderpartis vedtekter har styret budsjettdisponeringsfullmakt. Denne fullmakten kan delegeres videre innenfor nærmere fastsatte rammer: 1. Styret gir kasserer fullmakt til å foreta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger inntil 3000 kroner. 2. Styret gir leder/kasserer fullmakt til å foreta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger fra 3000 kroner inntil 5000 kroner. I slike tilfeller informeres styret i etterkant. 3. Styret skal vedta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger over 5000 kroner og som ligger innenfor et samlet budsjett vedtatt av årsmøtet. Styret kan foreta budsjettdisponeringsvedtak for lavere beløp. 4. Kasserer kan utbetale regninger for kommunestyregruppa så lenge disse både er i henhold til kommunestyrets retningslinjer for partistøtte og kommunestyregruppas budsjett. Leder for kommunestyregruppa i samråd med styrets leder kan foreta budsjettdisponeringsvedtak for utbetalinger i henhold til kommunestyrets retningslinjer. I slike tilfeller informeres styret i etterkant. 7

8 Alt utover vedtatt budsjett må behandles av Representantskapet. Årsmøtet for 2014 har vedtatt full omdisponeringsadgang mellom budsjettkonti. Normalt skal det gjennom dokumentasjon på bestilling, ordrebekreftelse, faktura, bilag, være bekreftet hvem som har utøvet budsjettdisponeringsmyndighet for de enkelte utbetalinger. For en sammenstilling av mindre beløp fra kvitteringer mv. ved bruk av refusjonsskjema, vil kasserer bruke sin fullmakt i henhold til punkt 1 ovenfor. 9. Oversikt over utvalg, komiteer og representasjon Valgkomiteen Odd Willy Lørstad (leder) Lommedalen og Bærums Verks Sonja Bakken Rykkinn Kolsås Karl Åge Midbø Rykkinn Kolsås Anne Berit Gunbjørud Sandvika og omegn (til høsten 2014) Priya Prasath AUF (til høsten 2014) Kari Aalerud 2014 Tanum og Skui (fra høsten 2014) Kari Rudsar 2014 Sandvika og omegn (fra høsten 2014) Revisorer Karl Seip Ragna Berget Jørgensen Vara: Leif Helmich-Pedersen Vara: Gunvor Solheim Sandvika og omegn Sandvika og omegn Lommedalen/Bærums Verk, Østre Bærum Kommunestyregruppa Halvdan Skard, gruppeleder 2. Marianne Rieber-Mohn 3. Mohammad Waseem Shad (permisjon fra høsten 2012) 4. Priyadharshini Prasath 5. Per Arne Nyberg 6. Kari Aalerud 7. Håkon Sandbakken 8. Kari Brodin Seljelid 9. Odd Willy Lørstad 10. Daniel Walter 11. Bente Jørgensen (permisjon fra 2012)) Vararepresentanter: 1. Mohammadi Almas (fast kommunestyremedlem fra høsten 2012 permisjon fra august 2013) 2. Marit Handal 3. Mudhafar Mirza (aldri møtt) 4. Tone Kristin Grøv 5. Irene Kingsford (permisjon fra 2012) 6. Halle Jørn Hanssen 7. Ingvild Dønnem Søyseth 8. Målfrid Grude Flekkøy død høsten Siri Kjelberg 10. Maj Berger Sæther 11. Brian Aarstad 8

9 12. Ingund Keysan Skille 13. Per Christian Dahlen 14. Nils Dårflot Leder av kontrollkomiteen: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Kommunestyregruppas styre Halvdan Skard (leder) Marianne Rieber-Mohn Priya Prasath Tiltredende fra styret i Bærum Arbeiderparti 2014: Kirsten S. Natvig Reidar Kleppe Håkon Sandbakken Bærum Arbeiderpartis representanter i representantskapet i Sameiet Folkets Hus Sandvika 1. Kirsten S. Natvig Styreleder BAP 2. Arvid Libak Nestleder BAP 3. Reidar Kleppe Sekretær BAP/ Lommedalen Bærums Verk 4. Roar Snedkerud BAPs styre/ Rykkinn - Kolsås 5. Håkon Sandbakken BAPs styre/ Sandvika og omegn 6. Elly Helene Frogner BAPs styre/ Sandvika og omegn 7. Odd-Willy Lørstad Lommedalen/ Bærums Verk 8. Kari Aalerud Skui Tanum 9. Unni Venke Holm Østre Bærum 10. Kari Seljelid Kolsås Vara: 1. Daniel Walter Sandvika og omegn 2. Sonja Bakken Rykkinn/Kolsås 3. Per Arne Nyberg Østre Bærum 4. Vivi Laila Eriksen Skui/ Tanum 5. Leif Helmich Pedersen Lommedalen/ Bærums Verk 6. Kirsti Margrethe Mortsensen Haslum Representasjon fra Bærum Arbeiderparti i styret i Sandvika Folkets Hus SA Styreleder Harald Thomas Endresen (Østre Bærum), kasserer Elly Frogner (Sandvika og omegn), styremedlem Kari Lørstad (Lommedalen Bærums Verk), Øvrige styremedlemmer: Knut Christophersen, Fagforbundet, Olav Sunde, Fellesforbundet, avd. Oslo og Akershus. Revisor: Per Arne Nyberg (Haslum) Representanter i Akershus Arbeiderpartis representantskap Medlem: Kirsten S. Natvig Medlem: Arvid Libak 9

10 Medlem: Medlem: Vara: Vara: Vara: Vara: Kari Seljelid Odd Willy Lørstad Kjell Maartmann-Moe Marianne Rieber-Mohn Halvdan Skard Maj Berger Sæther Representasjon i fylkestinget Åsmund Aukrust ( ) og Kjell Maartmann-Moe ( ) Kari Aalerud (vara ) Akershus Arbeiderpartis styre Kjell Maartmann Moe, studieleder, medlem av AU Kirsten S. Natvig, medlem Nettverk i Akershus Arbeiderparti Kjell Maartmann-Moe leder helse og velferdsnettverket, Halle Jørn Hansen leder internasjonalt nettverk (til mars 2014) Representant fra Bærum Arbeiderparti i valgkomiteen for Akershus Arbeiderparti Håkon Sandbakken Representant fra Bærum Arbeiderparti i nominasjonskomiteen for Akershus Arbeiderparti til fylkestingsvalget 2015 Elly Helene Frogner Representant fra Bærum Arbeiderparti i programkomiteen for Akershus Arbeiderparti til fylkestingsvalget 2015 Leif Helmich Pedersen Representant til ekstraordinært landsstyre i Arbeiderpartiet 2014 Kjell Maartmann-Moe Kirsten S. Natvig Stortinget Åsmund Aukrust, Energi- og miljøkomiteen Are Helseth, vara Representant til kontrollkomiteen i Akershus Arbeiderparti 2014: Daniel Walter Bærum Arbeiderpartis medlemmer i sentralt oppnevnte utvalg: Are Helseth, Helseutvalget Arvid Libak, Helseutvalget Bærum Arbeiderpartis delegasjon til årsmøtet i Akershus Arbeiderparti Kirsten S. Natvig Delegasjonsleder 2. Arvid Libak BAPs styre 3. Reidar Kleppe BAPs styre 10

11 4. Roar Snedkerud BAPs styre 5. Håkon Sandbakken BAPs styre 6. Elly Helene Frogner BAPs styre 7. Marit Handal Kommunestyregruppa 8. Halvdan Skard Kommunestyregruppa 9. Daniel Walter Sandvika 10. Juni Folge AUF 11. Torill Martinsen Rykkinn/Kolsås 12. Katarina Olivia Schjøtt-Pedersen AUF 13. Priyadharshini Prasath Kommunestyregruppa 14. Kari Aalerud Skui/Tanum 15. Ole Kristian Rønning AUF 16. Per Arne Nyberg Kommunestyregruppa 17. Kari Seljelid Rykkinn/Kolsås 18. Halle Jørn Hansen Kommunestyregruppa Styret takker for det gode samarbeidet med partiavdelingene, kommunestyregruppa, AUF og fagbevegelsen. Kirsten S. Natvig (leder) Arvid Libak (nestleder) Reidar Kleppe (sekretær) Roar Snedkerud (kasserer) Elly Helene Frogner (kvinnekontakt) Håkon Sandbakken (studieleder) Maj Berger Sæther (styremedlem) Ingund Keysan Schille (varamedlem) Torbjørg Misund (varamedlem) 11

REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP

REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP REFERAT Årsmøte 2014 Lommendal og Bærums Verk partiavd. BAP Det ble avholdt årsmøte i Lommedalen og Bærums Verk partiavdeling av Bærum Arbeiderparti hos Nils Dårflot, Gamleveien 136, 1350 Lommedalen fredag

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI

ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI ÅRSMELDING 2014 FOR SEL OG HEIDAL ARBEIDERPARTI 20.februar 2014 19. februar 2015 Styrets sammensetning Leder: Jørund Båtstad (1år) Nestleder: Lene Jevnheim (1år) Kasserer: Ester Midtli (1år) Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte

Melhus Arbeiderparti. Årsberetning Årsmøte Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2013-2014 Årsmøte 24.02.2014 Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagligpolitisk representant: Informasjonsleder: Kvinnekontakt:

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn

AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn AÅ rsmøtepapirer 2015 Orkanger Arbeidersamfunn Dagsorden for årsmøtet iflg. vedtektene: 1. Godkjenne møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017.

Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Hof Hof AP støtter nominasjonskomiteens utkast på stortingslisten 2017. Mvh. William R. Aasgård Holmestr and Uttalelse fra styret i Holmestrand Arbeiderparti vedr nominasjonskomiteens listeforslag til

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER Buskerud Arbeiderpartis gjeldende vedtekter vedtatt på årsmøtet 25. mars 2012: 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010 ÅSPOSTEN 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010 Innkalling til Årsmøte Ås Senterparti 11. november 2010 Årsmøtet holdes på Kroer Samfunnshus klokka 19.00. I tillegg til behandling av ordinære

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 TILSTEDE: Gjester: Lars Haavik (DnF), Heidi Grinde (NO), Lise Männikö (NBU), Marit Strømmen (Kritikerlaget), Reidar Svensson (Regnskapsfører),

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 19.3 2015, kl. 19.00 Sted: Klubbhuset, Holsrud SAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede Tilstedeværende ble registrert og sjekket med hensyn til medlemskap. Det var

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014 hadde 447 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014. Norsk Lymfødemforening får statsstøtte i forhold til totalt antall medlemmer. Oslo/Akershus lymfødemforening får tildelt kr 100 per registrert medlem per

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner

Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner Norsk Tjenestemannslag/Landsforening 114 Kulturinstitusjoner Representantskapsmøte 2006 holdt 31. august til 1. september 2006 på Quality Spa & Resort Hotel, Holmsbu. Til stede: Rolle Navn Org.ledd Avtroppende

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling

Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Årsmøte 2015 Norsk organisasjon for terrengsykling Sted: Parkveien 53B (ring på hos SGB Storløkken) Tid: 12. november, kl. 18.00 Saksliste og saksdokumenter SAKSLISTE 1. Valg av ordstyrer og referent...

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016.

Protokoll fra årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Protokoll fra årsmøte 31.01.2016 Årsmøtet ble avholdt på Scandic Elgstua Hotel, 31.januar 2016. Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede 12 medlemmer fra tidligere JH-sykkel og 12 medlemmer fra tidligere

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014

ÅSPOSTEN. 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 ÅSPOSTEN 12. Mai 2014 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2014 Gode Senterpartivenner, Nytt styre kom så vidt i gang før nyttår. Med noe nytt og noe gammelt er sammensetningen som opplistet nederst på sida.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Referat fra årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 1. mars 2014, 15.00, Skedsmo Rådhus 21 stemmeberettigete ved oppstart. 3 medlemmer ankom under møtet. Sak 1 Leder Lajla Lyseggen ønsket velkommen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG

BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG BERETNING FOR PERIODEN 1. MARS 2010 TIL 15. MARS 2011 BØLER ARBEIDERPARTILAG Bøler Arbeiderpartilags beretning for perioden 01.03.10 15.03.11 Side 2 1. INNLEDNING 2010 var for Bøler Arbeiderpartilag et

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I LIERNE IL 11. FEBRUAR 2015 KL. 19.00 PÅ LISSALEN, SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans-Petter Gjertsås, Reidar Rødli, Kjell Schive, Karl Audun Fagerli, Turid Gjertsås, Mads Håvard

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Mandat for nominasjonskomiteen

Mandat for nominasjonskomiteen Mandat for nominasjonskomiteen Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017 1.0 Innledning Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til listekandidater

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok.

UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. RØMSKOG KOMMUNE UTSKRIFT fra Rømskog kommunestyres møtebok. År 2011, den 7. april, holdt kommunestyret møte på Kommunehuset. Møtet var kunngjort i Rømsjingen og Avisa Grenseland og sakspapirene var lagt

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Ringsaker KrF ÅRSMELDING 2015

Ringsaker KrF ÅRSMELDING 2015 1 ÅRSMELDING 2015 Valget 2015 ga oss en mer strategisk posisjon i lokalpolitikken enn noen gang. Oluf Maurud ble gjenvalgt i kommunestyret og fikk plass i formannskapet. Antall stemmer ble prosentvis det

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVAJSON

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVAJSON INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVAJSON 16.04.2012 INNKALLING Du innkalles herved til møte i representantskapet i Fosen Renovasjon. MANDAG DEN 16. APRIL kl. 09.30 I RISSA

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.

Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet. Etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte. Til medlemmer i Sørlandets R/C Modellflyklubb (SRCM) og Sørlandets Modellflyklubb (SMK) Saksliste og sakspapirer for årsmøtet som avholdes tirsdag 26.02.2013 kl 19 i kaffebar/lunsjrom på Kjevik bak militærhangar.

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim 11.FEBRUAR 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL HLF MANDAL OG OMEGN Følgende saksliste forelå: 2.2 Valg av sekretær 2.3 Valg av to rep. Til å underskrive protokollen 3.2 Regnskap 2014 3.3 Aktivitetsplan 2015 2,1 Valg

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ ARBEIDERPARTI INNLEDNING 549 Om arkivskaper 549 Om arkivet 550 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1987 552 Møteprotokoller 1945-1977 552 Representantskap, styre, årsmøter, forretningsutvalg, partimøter 1954-1977

Detaljer

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1

Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 Vedtekter for Árja, samepolitisk parti, vedtatt på partiets årsmøte 28.02. 2008. # 1 Partiets navn Partiets navn er Árja. 1 # 2 Formål 2 Grunnlaget for Árjas politikk ligger i vår samiske kultur og samenes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2007 NTL NTNU

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2007 NTL NTNU PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2007 NTL NTNU Sted: Auditoriet i 5. etasje i PFI bygget, Høgskoleringen 6b Tidspunkt: 13. mars 2007, kl 13-14.21 Tilstede: 54 stemmeberettigede medlemmer SAK 1 ÅPNING Leder Sturla

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget og viser til sentralstyrets forslag til endring i 9 3.

Sentralstyret støtter intensjonen i forslaget og viser til sentralstyrets forslag til endring i 9 3. Vedtekter Forslagsnr: 13 Molde Arbeiderparti Vi foreslår en endring i vedtektenes 9. Sentralstyret, pkt.3, som åpner for at Arbeiderpartiet kan ha to nestledere. I 9. punkt 3 skiftes nestleder ut med to

Detaljer

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid

Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid Versjon: Vedtatt på representantskapsmøtet 7. november 2010, revidert av representantskapet 17. november 2013, 25. oktober 2015 og 6. november 2016 Redd Barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer