Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen, Dato: Tidspunkt: 09:00-15:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kjerringøy Lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Zahlfjøsen, Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 09:00-15:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy Lokalutvalg Zahlfjøsen, Dato: Tidspunkt: 09:00-15:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy Lokalutvalg, Rita Hustad telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Side 1

2 Saksliste Saksnr PS 11/15 PS 11/16 RS 11/5 Innhold Notat fra folkemøte på Kvarven Referatsaker Notat fra møtet med kommunalteknisk kontor Bodø, 23. august 2011 leder Geir Eide Rita Hustad sekretær Side 2

3 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/15 Kjerringøy Lokalutvalg Notat fra folkemøte på Kvarven Sammendrag Sted: Kvarven ungdomshus. Dato: 27. mai Antall: 51 personer. Formål med møtet: Gode ideer og forslag til en handlingsplan. Metode: skrive ideer og tanker på gule lapper, som klistres på flippovere som henger på veggen. Eva Nohr åpnest møtet og presenterte formålet med møtet. Åse Wickstrøm presenterte hva som har skjedd de siste årene på Kjerringøy. Det har vært mange positive tiltak på Kjerringøy både av private og næringslivsaktører. Eva Nohr spurte hvordan ønsker vi at Kjerringøy skal være i fremtiden. På nærmiljøkontoret kan det lånes rapporter i bok form, fra Kafé dialog møte på Kjerringøy den 2. oktober Bjørn Abelsen presenterte prosjektet med å videreutvikle Kjerringøy havn. Arne Lyngmo presenterte informasjon om Zahlfjøsen: økonomisk status, Fjære skole tomt ved Zahlfjøsen, Ramsar og Zahlstien. Kystveiutvalget og nærmiljøkontoret har søkt om DA midler for å få en trafikk og samfunnsanalyserapport fra Handelshøgskolen. Dette skal danne grunnlag for videre arbeid. Bodø og Steigen kommune går inn med midler til å få utarbeidet rapporten. Debatten. Ordstyrer var Oddbjørn Olsen. Godt å bo. Hvordan markedsføre Godt å bo Markedsføring er et stikkord Trenger profesjonell hjelp til markedsføring av Kjerringøy. Geir Eide synes ikke vi har fått til det store for å få unge til å etablere seg på Kjerringøy. Ferge Arbeide med å videreføre pendlerstatusen For lite fergeavganger etter kl. 19:00 Side 3

4 Hva skal til for vekst? Lett å komme hit Tilrettelegging for ungdommer En plass å bo er viktig Øremerke utleierboliger til ungdommene Kjerringøy har arbeidsplasser Gratis norsk kurs for innvandere Kulturskole på Kjerringøy Viktig å få folk til å arbeide på Kjerringøy Fremtidig arbeidsplasser Fastlandsforbindelse. LU har kystveiutvalget som arbeider med bro forbindelse over Mistfjorden. Tradisjonell bru er for dyrt, prosjektet er løftet opp på fylkesnivå og går videre til departementet. Stedsutvikling Bredbånd, statlige midler ble brukt i Skjerstad. Bedre mobilt nett i Nevelsfjorden, Fjære, Eide Kartlegging av mobilnettet Vann til Tårnvik Ikke bompenger på Nordsida eller gratis autopass på ferga. Ut i naturen. Portal i Nevelsfjorden Skirenn på Strandavassbotn. Saksbehandler: Rita Hustad Side 4

5 PS 11/16 Referatsaker Side 5

6 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /5016 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/5 Kjerringøy Lokalutvalg Notat fra møtet med kommunalteknisk kontor Sammendrag Tilstede: Marvin Johansen. Kjell Arne Kristiansen. Bjørn Eide. Bjørn Abelsen. Rita Hustad Dato: 23. mai Sted: Zahlfjøsen Tema. Larsvikveien ved Trygve Pedersen eiendom gbr. 124/50 før leietomt gbn. 124/111. Pedersen mener at veien på nedsiden av tomten mot naustene er kommunal vei og klager på at veien ikke blir brøytet eller asfaltert. Kommunalteknisk etat sier at veien til og med snuplassen er kommunal, dette er regulert til offentlig vei og blir driftet av kommunen. Resten av veien forbi huset til Pedersen er ikke regulert til offentlig vei, dette er avgjørende for drifting av veien. Ved neste besøk/møte skal det taes ei befaring av veien. Marvin Johansen skal undersøke reguleringsplanen for Hesthagen/Larsvika. Nevelsfjordveien. Autovern utenom Hestvikhammeren og Heggmobrua er underkjent. Bodø kommune har registrert og kategorisert alle bruene i kommunen og prosjekterer utbedring i Det er et overforbruk på Nevelsfjordveien på 1,5 mill. Når det gjelder Heggobrua blir det omprioritert penger for å reparere dreneringsproblemet, bæringen av brua er inntakt, men kommunen skal se på hele prosjektet. Asfalt på Kjerringøy. Kommunalteknisk etat har et budsjett på 30,9 mill og har et underskudd på 8 mill og kommunen har kun ca 13 mill til sommervedlikehold av veiene. Det blir ingen asfaltering på Kjerringøy i Veien over Åsen. Ingen info foreligger, kommunalteknisk skal se på saken. Kjerringøy havn. Havnen reguleres av farvannsloven og kommunen skal ha ei opprydding av alle avtaleforholdene. Det er dårlig med parkeringsplasser i havna. Brannstasjonen. Merking av parkeringsplassen ved brannstasjonen. Det er mulig å anlegge en parkeringsplass på området der det tidligere har vært en fotballøkke på andre siden av veien ved brannstasjonen. Side 6

7 Vann til Eide. Låter vasslag har på årsmøte vedtatt at de ikke skal arbeide med å få vann til Eide. Vannet må være godkjent når det er over 20 husstander/hytter. det er mulig å se på en vannrenser container til ca 1. mill. Det er midler for utbedringer av distriktsvannverk. Geir Eide ønsker å få kommunen med på ei befaring for å se på mulighetene før ferien. Marvin Johansen skal gi tilbakemelding på hvilken dato som passer for å ta en befaring på Kjerringøy, befaringen skal omfatte veien ved Trygve Pedersens eiendom, regulering i havneområdet, kai, vei, bru og vannverket på Eide. e-post fra Kommunalteknisk kontor ved Marvin Johansen. Har tatt opp eierforhold ang. vei over Åsen på Fjære med Eiendomskontoret. Vedlagt finner du svaret fra dem. Veien er privat og ligger på privat grunn. - Har snakket med Odd Einar Aanes, Eiendomskontoret De rydder gammel brannhustomt Parkeringsplassinnredning for merkeplan ser vi felles på. - Kjørte ned til hotellet etter møtet og så at vedtatt skiltplan for området ikke var gjennomført, har satt i gang arbeid internt for å få dette utført. Det gjenstår noen punkter som jeg må komme tilbake til. Notat fra Eiendomskontoret. Forespørsel fra Marvin Johansen til Helga Vik, Eiendomskontoret etter møte med Kjerringøy nærmiljøutvalg : Tidligere kommunal vei til Fjære gikk i samme trase som nå er benyttet til atkomst til boligfelt retning Kjerringøy sentrum. Kommunal vei Fjære fikk endret atkomst til FV 834, nærmere fergeleiet, og tidligere kommunal vei ble nedlagt som kommunal vei og er nå privat vei. Eierforhold veigrunn grisgrendte strøk se 10/ eksempel fra Godøynes utlevert til Marvin Johansen, kan like gjerne være annen vei enn kommunal vei. Prinsippet er det samme, vei er avgrenset for å regne areal på parseller for enkelte gnr/bnr. Kontakt Geodatakontoret for ytterligere detaljer om behov. Eiendomskontoret har ikke gått inn og sett på evt jordskifte med tilhørende kart om det sier noe om veigrunn her. Det er ikke fradelt veigrunn med eget bnr fra 127/44. Veigrunn tilhører trolig 127/44 fortsatt. 127/44 avmerket med rødt på innkopiert kart under, vei holdt utenom På delingssøknad 2003/5448 fradeling 7 tomter fra 127/44 er krysset av for privat vei Målebrev nr 127/144, først fradelt i feltet, er opplyst 127/44 som nabo Sak 2004/2657 veg vann og avløp for boliger Fjære registrert på 127/44, pga krav om dette i delingssak, der framgår klart at det er privat vei, særlig 08/ og lnr 24339/2008 i sak 2004/2657. Side 7

8 Jeg klikket på et rødt trekantpunkt og fikk fram hjelpelinjetype VE (vegkant) generert sirkelgeometri, som er kunstig grense for å danne polygon på større eiendommer Side 8

9 Saksbehandler: Rita Hustad Side 9

10 Kjerringøy nærmiljøkontor Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Kjerringøy Lokalutvalg Vedtak på landbruksplanen Sammendrag Komiteen for plan, næring og miljøs innstilling: Bystyret vedtar arbeidsgruppas forslag til Næringsplan for landbruket i Bodø kommune , med følgende presiseringer: 1. Dyrka og dyrkbare arealer er en knapp ressurs i Bodø kommune, og en bør derfor legge vekt på jordvern. Det bør praktiseres et føre var -prinsipp i arealpolitikken som ivaretar fremtidige behov, der man i tillegg til å ta hensyn til ressursgrunnlaget samtidig ivaretar behovet for en bærekraftig byutvikling med vekt på samordnet areal- og transportplanlegging, herunder lokalisering av bolig- og næringsområder og et miljøvennlig transportsystem. 2. Organisering av landbrukskontoret skjer som i dag; dvs. med en delt løsning mellom sentrum og Misvær. 3. Planens forslag til økte årlige budsjetter må vurderes i arbeidet med budsjett og økonomiplan. Oversendes administrasjonen: Nytt pkt. 4: Framtidige landbruksplaner skal inngå som en del av Strategisk Næringsplan. Nytt pkt. 5: Salten regionråd oppfordres til å se på modeller for framtidig interkommunale samhandlingsmodeller og organisering av landbrukskontorene i regionen med særlig fokus på oppbygging av sterke fagmiljøer som arbeider interkommunalt. Saksbehandler: Rita Hustad Side 10

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen, Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 19:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 09.06.2010 Tidspunkt: 19:00 22:00 Til stede: Navn Geir Eide Åse Wickstrøm Eva Nohr Geir Helge Sandvik Bjørn Abelsen Anne Grethe S.

Detaljer

Kjerringøy kommunedelsutvalg

Kjerringøy kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kjerringøy kommunedelsutvalg Zahlfjøsen Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 19:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Kjerringøy kommunedelsutvalg,

Detaljer

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret

Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Saltstraumen lokalutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Kjerringøy Lokalutvalg Møtested: Zahlfjøsen Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 09:00-15:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Geir Eide Leder Åse Wickstrøm Nestleder Geir-Helge Sandvik

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

PS 11/54 Referatsaker

PS 11/54 Referatsaker PS 11/54 Referatsaker Side 463 Notat til oppfølging Politisk sekretariat Odd-Tore Fygle Kirsten Hasvoll Rolf Kåre Jensen Henrik K. Brækkan Ingunn Lie Mosti Arne Øvsthus Linda Karin Storjord Synnøve Blix

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset, Møterommet Dato: 10.11.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn

Vurdering av tomteutvikling (bolig og næring) som en del av KF for næring og havn Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 12.02.2013 Arkiv: :FA-U00, FE-610 Arkivsaksnr.: 13/334 Journalpostløpenr.: 13/4621 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Teknisk avdeling

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg

Saltstraumen kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen Nærmiljøkontoret Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Sak 1/09 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 25.02.2009 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

Detaljer

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00)

Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner kl 14:00) BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: Rådhuset, Formannskapssalen Ca. kl 15:00 (i etterkant av generalforsamling og eiermøte i Bodø Energi som begynner

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 19.11.2008 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 08.10.2015 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 69 81 05 00 eller post@marker.kommune.no, som

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 10.02.2015 Møtested: Kulturtorget, møterom 2 Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljø og teknikk Kl. 17.00 Fotografering av administrasjonsutvalgets og hovedutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.03.2014 Tidspunkt: Kl.: 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13, e-post:

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15

Skjervøy kommune Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15 Skjervøy kommune Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.09.2005 Tidspunkt: 10:15 Saksnr Innhold PS 94/05 Orientering av ordfører PS 95/05 Søknad om deling

Detaljer