Hordaland Fylkeskommune Betratninger rundt markedsføring av Hordaland Nov 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland Fylkeskommune Betratninger rundt markedsføring av Hordaland Nov 2006"

Transkript

1 Hordaland Fylkeskommune Betratninger rundt markedsføring av Hordaland Nov 2006

2 Innhold 1. Bakgrunn 2. Beskrivelse av seneste aktiviteter 3. Problemstillinger 4. Resonnement og anbefaling 5. Konsekvenser

3 Å opparbeide ei merkevare i ein marknad og få fram gode reiselivsprodukt tek tid og krev ressursar og det må vere ein tydeleg profil for at arbeidet skal slå igjennom Strateginotat for reiselivsutvikling

4 En sterk merkevare er: Annerledes Relevant Konsistent Beviselig Troverdig Tydelig

5 Å eie et ord

6 SEARCH

7 RELIABLE

8 ENKELT

9 INNOVATION

10 SIKKERHET

11 TRYGGHET

12 NÆRHET

13 EXPLORE

14 Hvilket ord skal vi eie?

15 Skal vi skape vårt eget? Henge oss på andres? Henge oss på eksisterende?

16 POSISJONERING Hva skal Hordaland være kjent for å være best på?

17 Bakgrunn Hordaland har i fire år samarbeidet om nasjonal markedsføring. To år med avis, et år med annonsekampanje og sist Sherpa med både avis og andre elementer. Det er enighet om at nasjonal markedsføring fortsatt er ønskelig. Det praktiske resultatet av Sherpa oppleves å ha mangler. Flere tingfra Sherpa konseptet er bra, men det knyttes usikkerhet tilhvorvidt man skal fortsette i dette sporet eller satse på noe annet Logo osv er utviklet i relasjon til Fjord Norges visuelle identitet. Dette oppleves som heldig da man drar nytte av Fjord Norge som merkevare Arbeidet ifjor opplevds konsulentstyrt. Destinasjonene må ta arbeidet hjem igjen Det må være samsvar mellom det man lover og det man kan levere Forum Reiseliv ønskjer ein bred diskusjon om hvordan vi tar arbeidet videre. Herunder å invitere en person utanfra til å kome med synspunkt

18 Rammer Reiseliv har siden 2003 vært en av flere prioriterte næringer i regionalt utviklingsprogram 4 innsatsområder Profilering Innovasjon /produktutvikling Kompetanse Samarbeid Visjon i fylkesplanen : Et kreativt verdiskapningsfylke i en sterk vestlandsregion Visjon Reiselivsutvikling Hordaland skal være det leiande fylket innan natur og kulturbaserte opplevingar i Norge og Norden

19 Rammer Geoturisme; Helheten. Alt som gjør stedet unikt. Så som flora og fauna, historie, vakre landskaper, tradisjonell arkitektur, lokal kultur og mat Vi vil vitalisere det klassiske Fjord Norge gjennom å fokusere på opplevingar i vid forstand som ekstremsport, natur og kulturopplevingar og lokal matkultur Forholde oss til Norge og Fjord Norge

20 Beskrivelse av seneste års aktiviteter Rett Vest Den som reiser får se Mangfold Kulturby Utforsk Hordaland Relevant, praktisk Ingen klar samlende overbygning Intet løfte / ingen posisjonering Sherpa Aktive naturopplevelser Familieekspedisjon Utvalgte baser Konkrete eksempler på aktiviteter (autuentisk) Samlende overbygning Effektiv?

21 Sherpa I utgangspunktet en relevant ide Et samlet konsept Formmessig vennlig Tiltalende Moderne Familievennlig Iderikt Potensiale for å være praktisk Avansert

22 Problemstillinger og spørsmål Har Hordaland reiseliv økonomiske ressurser til å innarbeide nye merkevarer nasjonalt og internasjonalt? Vil vi evne å levere innholdet i konseptet Sherpa? Det er en utfordring å få til samarbeid mellom reiselivsaktører slik at fylket blir markedsført samlet som et attraktivt reisemål. Hvordan sikre at flest mulig / de rette delagerne blir med i kampanjen? Kan Hordaland Reiseliv sine internettsider benyttes i den nasjonale markedsføringen eller må man utvikle / ajourføre egne sider? Navnet må vurderes. Bør det gjenspeile regionens egenskaper / destinasjoner? Opplevlse av at vi har en uklar målgruppedefinisjon Bygger tiltakene som ble gjort i fjor opp under strategiplanens mål? Skal tiltakene fungere også i utlandet? Skal aktivitetene konsentrere seg om sommer elle bli mer en helårlig aktivitet 7 merkebygging? Når er folk mest påvirkelige ift valg av ferie?

23 Utfordringer med Sherpa Avansert Hvordan får jeg dette / tilgjengelighet? Hvem står bak / hvem forholder jeg meg til (ingen klar avsender / er det trygt og seriøst)? Ikke et selvforklarende konsept Trenger forklaring Trenger innarbeiding Trenger eksponering og synlighet Trenger markedsføring Trenger synlighet på destinasjoner Trenger vel forberedte aktivitetssteder, alltid... Navnet er konstruert Favner ikke alle

24 Resonnement og anbefalinger Sherpa kan fungere gitt at man Har tid Har ressurser Har holdninger om å investere, levere innmat og arbeide systematisk og samlet Lettere å bygge på etablertheter (ikke konstruksjoner) Vi ønsker synergier Det vil si å dra med oss effekten av det som er Å la eksisterende kvaliteter være bevisene Uten å kreve for mye av deltagerne Vi bør dermed Ta utgangspunkt i våre egenskaper / forutsetninger / kvaliteter Se på hva konkurrerende destinasjoner gjør og sier Forholde oss til behov i markedet

25 Hva skal vi? Det primære er å skape et merke som fungerer konkurransemessig fordelaktig for de som benytter det i Hordaland Vi starter med å bli kjent med eksisterende assosiasjoner til Norge og Fjord Norge Ved å ta utgangspunkt i de kvaliteter / assosiasjoner som knyttes til Hordaland og finne hvilke kvaliteter som er mest relevant Sikre oss at disse fungerer på tvers av Hordaland Forsterke / løfte frem / tydeliggjøre det som er

26

27 Norge Visjon: Norge nyskapende, i samspill med naturen Kjerneverdier: I Norge samhandler mennesker med kultur, teknologi og natur på en innovativ og harmonisk måte Kundeløfter: Norge vil videreutvikle sin særskilt kunnskap/ spisskompetanse og bidra til ansvarlig forvaltning av naturressurser. Norge vil være en pådriver for likeverd og demokrati. Norge skal by på spennende natur- og kulturopplevelser Personlighetstrekk: Norge er utforskende, nyskapende, uformell og ærlig

28 YTRE STYRT Levende scene Velutdannet MAIN- STREAM Tilgjengelig Virtous Godt håntdverk SÆRPREG Godt produsert Innendørs m usikk Sterk Vinteraktig Energisk Det mest Skandinaviske uttrykket Kvalitet Ikke A4 Atmosfærisk Musikk fra et kaldt land Ren lyd Improvisert Varme INDRE STYRT Nyskapende Sjangerblanding Sterke linker til der vi kommer fra Fremsynt Fresh Europesik med et kaldere uttrykk Isolasjon Diversifisert For nisjer Stemningsfull Følsom Menneskenær Mye melodi Integritet Realistisk Billedskapende musikk Spirituell Troverdig Ekte Ingen gimmicker Uavhengig Lange passasjer Kjølig men levende Mot ekstremiteter

29 Vær Sær

30

31 Fjord Norges merkepyramide Særpreg: Forfriskende, dramatisk, kontraster, lekende APS: Vi får ny energi og berikelse av å besøke Fjord Norge fordi vi blir stimulert til å utforske, natur, mennesker og kultur (kundeløfte) Personlighet : Utforskende, livsglad, ekte, inkluderende Kjerneverdi : Explore Grunnfjell: Forfriskende og Rent, Vakre Fjorder, Fjell og Breer, survivor instinct

32 Vestlandet Viljesterkt Engasjert Stolt Verdiskapende Dyktig Vakker

33 Viljesterke vestlandet

34 Scandinavia Norge Fjord Norge Hordaland? Lekende Frisk Kontrastfylt Fjell Ny energi Dramatisk Nyskapende Fjord Forfriskende, Moderne I samspill med naturen Struktur Demokrati Natur

35 3 modeller for merkevaren Hordaland 1. Avgrenset og tydelig 2. Generell 3. Samlende egenskap Samlende begrep Samlende egenskap

36 Fortolkning logo Fjord Fjell Reise Vei På vei mot noe Dal og is Fjord Norge Bondeland Snill

37

38 Hordalands posisjon innen Fjord Norge Vi vil vitalisere det klassiske Fjord Norge gjennom å fokusere på opplevingar i vid forstand som ekstremsport, natur og kulturopplevingar og lokal matkultur Kjernen i Fjord Norge Toppen av Fjord Norge Sentrum i Fjord Norge Kontrastene i Fjord Norge Det tøffeste i Fjord Norge Det villeste i Fjord Norge Det bratteste i Fjord Norge Det ekstreme i Fjord Norge Fjord Norge = Explore= Oppdage / se Hordaland = å gjøre, handling, bli med, utleve

39 A Sverige Nyskapende -Engasjert -Kreativt -Fremtidsrettet -Viljestyrke -Teknologi / Utdanning New Zealand Rolig / mykt -Ref leksjon -Avkobling -Store avstander -Jordnær -tilbakeholden Trøndelag Irland Sørlandet Toscana Rogaland Vestlandet Norge Hordaland Canada Scandinavia Tradisjonsbasert -Røtter -Kulturarv -Stolt Rørosvidda Bergen(?) Finmark Aktiv / tøft -Kontraster -Fjord & Fjell -Opplevelser i pakt med natur -Genuint og ekte -Overraskende og berikende -Friskt Sunnmørsalpene Nordland Lofoten

40 Anbefalinger (1) Ikke gå videre med Sherpa som merkebegrep Innholdet kan benyttes Merkenavnet bør være konsistent med Hva man kan finne på kartet (gjør det enklere og billigere enn å bygge et nytt merke) Et navn som allerede har kjennskap. Jobben vår er å bidra til ytterligere innoldfyllelse / og eller tydeligjøring av kvaliteter vi ønsker fokus på Hvilke relevante navn? Merkevaren bør i utgangspunktet være Hordaland Enklest Billigst Mest relevant Størst effekt Dra nytte av all søking på ordet Hordaland på nett mm Dra nytte av eksisterende nettsider Dra nytte av all publisitet knyttet til ordet Hordaland

41

42 Anbefalinger (2) Bidra til å tydeliggjøre innholdet i ordet Hordaland Knytt Hordaland opp mot det allerede etablerte begrepet Fjord Norge. Dette fungerer både nasjonalt og internasjonalt,- og bidrar til at vi spiller på lag med en vinnende historie. Eks; Hordaland- xxxxxxxxxxx i Fjord Norge Et slagord som retter oppmerksomheten mot det destinasjonsløfte man bestemmer seg for Finn Hordalands rolle innen det etablert begrepet Fjord Norge Hva er det Hordaland er spesielt god på innen Fjord Norge? Som fungerer for Bergen, Hardanger, Voss, Stord, Bømlo, Moster, Fedje etc Se på arbeidet som en 12 mnd merkevarebygging (utifra budsjett; gjerne med topp mot sommer) Samle midler kom over støyterskelen i perioder spill på lag med etablertheter la innsiden gjenspeiles utad konsentrer og tydeliggjør felles kvaliteter eksemplifisere løse ut salg

43 Anbefalinger (3) 1. Analysere og posisjonere Hordaland ift; egenskaper, behov, konkurrenter og som del av Fjord Norge 2. Beslutte tag / samlende slagord 3. Lag 12.mnd markedsplan 4. Identifisere eksisterende og tilgjengelige virkemidler 5. Justere visuell plattform (kan sannsynligvis benytte grunnelementer i Sherpa) 6. Benytte eksisterende web sider; videreutvikles og tilpasses 7. Involvere i utvikling av bevis 8. Ideelt; bred og hyppig tilstedeværelse... Avisannonser og web; For å posisjonere, aktualisere og gjøre relevant Avis og web for reiselyst m eksempler Bruk av visuell kommunikasjon; egen web, lokal TV, Lokale nettsteder, reisebyråskjermer etc 9. Benytt eksisterende web sider; justeres i innhold 10. Ta med ideer fra Sherpa som er relevante

44 Hordalandhjertet i Fjord Norge

45 Hordalanddet villeste i Fjord Norge

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre

strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre strategiplan 2010-2014 destinasjon Ålesund & Sunnmøre INNHOLD 1. SAMMENDRAG....2 2. INNLEDNING... 3 3. ORGANISASJON OG RELASJONER... 3 3.1. FORRETNINGSMODELL... 3 3.2. VIRKEOMRÅDER... 3 3.2.1. Markedsføring,

Detaljer

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe

Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud. Rapport fra arbeidsgruppe Et helhetlig og koordinert reiselivstilbud Rapport fra arbeidsgruppe 2. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...3 1.1 NASJONAL REISELIVSSTRATEGI VERDIFULLE OPPLEVELSER...3 1.2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Reiselivsstrategi 2014 2020

Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi 2014 2020 Reiselivsstrategi for Innovasjon Norge 2014 2020 Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling. Vårt formål er å

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen

Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen Internasjonal profilerings- strategi for Osloregionen Designed by Metric metricdesign.no Photo by Thomas Ekstrom (except where noted) Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen Del I Godkjent

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE?

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? Åse Lill Barstad og Eli Nilsen 30 studiepoeng STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Detaljer

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy

Strategisk reiselivsplan 2011 2014. Verdifulle opplevelser i Karmøy Strategisk reiselivsplan 2011 2014 Verdifulle opplevelser i Karmøy Innhold Sammendrag 1.0 Innledning... 7 2.0 Hva innbefatter reiseliv?... 10 2.1 Organisering... 10 2.2 Reiselivsplanlegging på kommunalt

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI

Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI Reiselivsstrategi for Midt-Buskerud 2009-2012 STRATEGI 1 DAGENS SITUASJON 2.7 Situasjonsanalyse (SWOT), for Midt-Buskerud som reisemål 2.8 Hovedutfordringer for reiselivsnæringen i Midt-Buskerud VISJON,

Detaljer

Forord. Bacheloroppgave 2011

Forord. Bacheloroppgave 2011 Bacheloroppgave 2011 Forord Vi er to kvinnelige studenter som er i ferd med å gjennomføre vår bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg. I samarbeid med Kongsberg

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen 30.09.08 Ove Gjesdal Lillehammer Kunnskapspark FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12

Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12 Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12 Grunnleggende motivasjonsfaktorer for å reise på ferie Behovsbasert segmentering Censydiam Utviklet for: Innovasjon Norge 4. mai 2012 2012

Detaljer

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling. En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie

Kommunenes rolle i reisemålsutvikling. En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie Kommunenes rolle i reisemålsutvikling En kunnskapskartlegging gjennom et case-studie Utarbeidet for Distriktssenteret av Mimir AS ved Bård Jervan, Torill Olsson og Sarah Peters 09.06.2011 Forord Mimir

Detaljer