Melding til Helsetilsynet om forhold som kunne ha ført til alvorleg skade på pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding til Helsetilsynet om forhold som kunne ha ført til alvorleg skade på pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.dato: 22.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Melding til Helsetilsynet om forhold som kunne ha ført til alvorleg skade på pasient melding - Synergi nr Helsetilsynet 2010/ / Mottaker Helsetilsynet i Sogn og Fjordane rene Barmen Hoel FAG/HRENE nnhold: nnkjøpsprogrammet Oppnemning av deltakarar til Kategoriteam [PLOT 2010 NNKJØPSPROGRAMMET / /2010 ØKO/TMRA Mottaker Helse Vest Per Scott Olsen ØKO/PECO nnhold: Gjeld langvarig sjukmelding - Kommunal landspensjonskasse (KLP) 2010/ / PERS/RAFA1279 P Mottaker Randi Fauske PERS/RAFA1279 Side: 1 av 24

2 nnhold: tlysing av opsjon Pasienttransport med drosje/turvogn i kommunane Vik, Leikanger, Sogndal og Luster 2008/ / ØKO/PECO 416 Mottaker Drosjen i Fjærland v/jon-ove Eineteig Per Scott Olsen ØKO/PECO nnhold: Gjeld langvarig sjukmelding, - Lønn og pensjon 2010/ / PERS/RAFA1279 P Mottaker Randi Fauske PERS/RAFA1279 nnhold: tløysing av opsjon Pasienttransport med drosje/turvogn i kommunane Vik, Leikanger, Sogndal og Luster 2008/ / ØKO/PECO 416 Mottaker Sogndal Taxisentral AS Per Scott Olsen ØKO/PECO nnhold: tløysing av opsjon Pasienttransport med drosje/turvogn i kommunane Vik, Leikanger, Sogndal og Luster 2008/ / ØKO/PECO 416 Mottaker Leikanger Taxisentral ANS Per Scott Olsen ØKO/PECO Side: 2 av 24

3 nnhold: Konstituering i stilling som avdelingssjukepleiar - einingsleiar frå KONSTTERNG AV AVDELNGSSKLEPLEAR - ENNGSLEAR - VED NORDFJORD SJKEHS 2010/ / PERS/ANSE0484 Mottaker Sissel-Merete Myrold Anne Marie Seljeseth PERS/ANSE0484 nnhold: Konstituering i stilling som oversjukepleiar ved medisinsk seksjon ved Nordfjord sjukehus KONSTTERNG - OVERSJKEPLEAR MEDSNSK SEKSJON - NORDFJORD SJKEHS 2010/ / PERS/ANSE0484 Mottaker Laila Haugland Anne Marie Seljeseth PERS/ANSE0484 nnhold: "Lær å leve med ein kronisk sjukdom" nnlegg på likemannskurs oktober / / LMS/STG Mottaker Sogn og Fjordane Fylkeslag v/styremedlem Siv Øyestad Rygg Stig gland LMS/STG nnhold: Medisinske opplysningar - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker TrygVesta Forsikring Oddrun nstebø Bruland Side: 3 av 24

4 nnhold: Legeuttale - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker Vågsøy lensmannskontor Oddrun nstebø Bruland nnhold: Spesialistfråsegn - - Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 2010/ / Mottaker Norsk Pasientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland nnhold: Helseopplysningar - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker f Helseteam Privat Oddrun nstebø Bruland nnhold: Legeerklæring - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker NAV FLORA TRYGD Oddrun nstebø Bruland Side: 4 av 24

5 nnhold: Spørsmål om legeerklæring - - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/ / Mottaker Nav Gaular Oddrun nstebø Bruland nnhold: Viktig informasjon fra Helsedirektoratet - Q-feber og blodgivning Helsedirektoratet - Q-feber og blodgivning 2010/ / LMBB/ASRE1337 LMBB/ASRE1337 Helsedirektoratet nnhold: tlånte histologiske snitt - - Erstatningssak 2009/ Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 2009/ / TE Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: nformasjon til dei pårørande nformasjon til dei pårørande - gravferdsbyrå 2010/ / Stedje gravferdsbyrå Side: 5 av 24

6 nnhold: Forespørsel angående pasient - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Nav Eid Trygd nnhold: Melding om endring av utleggstrekk / / Kemneren i Bergen nnhold: Påminnelse - Spørsmål om helseopplysninger - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ /2010 TE Gjensidige Forsikring BA nnhold: Medisinsk vurdering - Erstatningssak 2009/ Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 2009/ / Norsk Pasientskadeerstatning Side: 6 av 24

7 nnhold: Yrkesskadeforsikring - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ /2010 Offl. 25 Crawford & Company AS nnhold: Fordeling av nye legestillingar i 2010 Fordeling av nye legestillingar / / Helse Vest nnhold: Stadfesting på mottatt tilbakemelding EGEDOM - TRONVK 2007/ / PSK/FTR PSK/FTR0044 Mattilsynet nnhold: Vedtak - - ERSTATNNGSSAK: 2008/ NORSK PASENTSKADEERSTATNNG (NPE) 2008/ / TE Norsk Pasientskadeerstatning Side: 7 av 24

8 nnhold: Skademeldingsskjema - - Erstatningssak 2010/ Norsk Pasientskadeerstatnign (NPE) 2010/ / Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Dekning av utgifter til legemidler - Melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ /2010 TE HELFO - REGON VEST nnhold: Ønskjer innsyn i desse sakene frå postlista Postlister til Media - Helse Førde / /2010 HFD/THMO Mottaker NRK Sogn og fjordane Therese Monsen HFD/THMO3002 nnhold: Dekning av utgifter til legemidler - Melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ /2010 TE HELFO- REGON VEST Side: 8 av 24

9 nnhold: Dekning av utgifter til legemiddel - melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ /2010 TE HELFO - REGON VEST nnhold: Forespørsel om medisinsk dokumentasjon - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / TrygVesta Forsikring nnhold: tleggstrekk - nnbetalingsgiro / / CrediCare AS nnhold: Forespørsel om oppdrag som medisinsk sakkyndig - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / f Skadeforsikring Side: 9 av 24

10 nnhold: Vedtak om pålegg - streik - Statens Helsetilsyn Pålegg frå Helsetilsynet i streikeperioden 29. juni juli / / ADM/BEHA1252 KK/TODG TE Statens helsetilsyn nnhold: Avslutning av sak om pålegg Pålegg frå Helsetilsynet i streikeperioden 29. juni juli / / ADM/BEHA1252 KK/TODG TE Statens Helsetilsyn nnhold: Plassfratredelse av Deltas medlemmer i en eventuell streik Streik i Helse Førde HF - YS/ Delta f.o.m. 29. juni t.o.m. 13. juli / / ADM/BEHA ADM/JOBO3725 TE Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS nnhold: Konsekvensvurdering av motteken plassfråtreding frå Delta Streik i Helse Førde HF - YS/ Delta f.o.m. 29. juni t.o.m. 13. juli / / ADM/BEHA Mottaker Helse Vest Mai-Liss Larsen PERS/LAMAL Side: 10 av 24

11 nnhold: Plassfratredelse av Deltas medlemmer (YS- Spekter) Streik i Helse Førde HF - YS/ Delta f.o.m. 29. juni t.o.m. 13. juli / /2010 ADM/BEHA ADM/JOBO3725 TE Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS nnhold: tskrift av alle røntgen/ct svar - - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/ / TE Sandvika Nevrosenter AS nnhold: Pålegg om trekk til dekking av skatt og arbeidsgivaravgift / / Skatteoppreveren i Notodden nnhold: Kopi av brev i forbindelse med fristbrudd etter Pasientrettighetsloven - - Fristbrot 2010/ / P 400 FAG/[FORDELT] HELFO Pasientformidling Side: 11 av 24

12 nnhold: Konsekvensvurdering av motteken plassfråtreding frå Delta Streik i Helse Førde HF - YS/ Delta f.o.m. 29. juni t.o.m. 13. juli / / ADM/BEHA Mottaker Helse Vest Mai-Liss Larsen PERS/LAMAL nnhold: Vedtak i sak - - Erstatningssak 2009/ Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 2010/ / Norsk Pasientskadeerstatning nnhold: Varsel om ny plassfratredelse av Deltas medlemmer i Helse Førde fra tirsdal 13. juli kl 06:00 Streik i Helse Førde HF - YS/ Delta f.o.m. 29. juni t.o.m. 13. juli / / ADM/BEHA ADM/JOBO3725 TE Delta en arbeidstakerorganisasjon i YS nnhold: Medisinsk vurdering - - Erstatningssak 2009/ Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 2009/ / Norsk Pasientskadeerstatning Side: 12 av 24

13 nnhold: Konsekvensvurdering av motteken plassfråtreding frå Delta Streik i Helse Førde HF - YS/ Delta f.o.m. 29. juni t.o.m. 13. juli / / ADM/BEHA Mottaker Helse Vest Mai-Liss Larsen PERS/LAMAL nnhold: Oppgjørsliste utleggstrekk med betalingskort 2010/ / Skatteoppreveren i Førde nnhold: Oppgjørsliste utleggstrekk med betalingskort / / Kemneren i Bergen nnhold: Viser til dykkar brev av - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Vik Kommune Side: 13 av 24

14 nnhold: Oppgjørsliste utleggstrekk med betalingskort / / Skatteoppkreveren i Gaular nnhold: nnhenting av opplysningar - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Sogn Barnevern nnhold: 3-3 melding - ndre Sogn Psykiatrisenter melding - Synergi nr Helsetilsynet 2010/ / FAG/HRENE Helsetilsynet i Sogn og Fjordane nnhold: Pålegg om trekkav kommunale offentlegrettslege krav / /2010 Skatteoppkrevjar Luster Kommune Side: 14 av 24

15 nnhold: 3-3 melding - ndre Sogn Psykiatrisenter melding - Synergi nr Helsetilsynet 2010/ / FAG/HRENE Helsetilsynet i Sogn og Fjordane nnhold: Pålegg om trekk av kommunale offentlegrettslege krav / /2010 Skatteoppkrevjar Luster Kommune nnhold: 3-3 melding - Førde sentralsjukehus melding - Synergi nr / Helsetilsynet 2010/ / FAG/HRENE Helsetilsynet i Sogn og Fjordane nnhold: Pålegg om trekk av kommunale offentlegrettslege krav / /2010 Skatteoppkrevjar Luster Kommune Side: 15 av 24

16 nnhold: 3-3 melding Fjaler ambulansestasjon melding - Synergi nr Helsetilsynet 2010/ / FAG/HRENE Helsetilsynet i Sogn og Fjordane nnhold: Pålegg om trekk av kommunale offentlegrettslege krav / /2010 Skatteoppkrevjar Luster Kommune nnhold: 3-3 melding - Nordfjord sjukehus melding - Synergi nr Helsetilsynet 2010/ / FAG/HRENE Helsetilsynet i Sogn og Fjordane nnhold: Pålegg om trekk av kommunale offentlegrettslege krav / /2010 Skatteoppkrevjar Luster Kommune Side: 16 av 24

17 nnhold: Pålegg om trekk av kommunale offentlegrettslege krav / /2010 Skatteoppkrevjar Luster Kommune nnhold: Aktivitetsdata Somatikk - Tilbakemelding 1. tertial 2010 nnkalling av aktivitetsdata, ventelistedata og NPR-ident for for 1. tertial Somatikk 2010/ / ØKO/TMRA ØKO/[FORDELT] Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering nnhold: Arsfornyelse tingforsikring - forsikringsmappe 2010 BLFORSKRNG - HELSE FØRDE 2006/ / P&E/ODSC1277 Offl. 13, jf fvl. 13 nr P&E/ODSC1277 Waco Forsikringsmegling AS nnhold: Trekk av kontinget for medlemmer i Kost- og ernæringsforbundet / / Kost og ernæringsforbundet Side: 17 av 24

18 nnhold: Faktura - Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / / Lederne c/o Kunde og Medlemsservice nnhold: Kvalitetssatsinga pådrivaransvar for nye tema og kontinuering av pågåande felles regionale prosjekt REGONAL KVALTETSSATSNG HELSE VEST 2008/ / ADM/TOHO ADM/TOHO4421 Helse Vest RHF nnhold: Pålegg om trekk av kommunale offentlegrettslege krav / / Skatteoppkrevjar Luster Kommune nnhold: Risikobildet av norsk kreftbehandling - oppfølging av rapport fra Helsetilsynet av mai 2010 Risikobildet kreftbehandling - rapport 4/ / /2010 KREFT/GEAN0808 KREFT/GEAN0808 Helse Vest RHF Side: 18 av 24

19 nnhold: Vedrørende valg av turnusplasser for turnusstart 15. februar 2011 Turnuslegar Helse Førde / / PERS/GESK0424 PERS/[FORDELT] Statens autorisasjonskontor for helsepersonell nnhold: Dekning av utgifter til legemidler - Melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / TE Nav Helfo - Region Vest nnhold: Anmodning om kopi av journaler mv - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Advokat Børre Lid nnhold: Medisinsk vurdering - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Vågsøy Kommune Side: 19 av 24

20 nnhold: Pålegg om trekk for skyldig merverdiavgift / / Skatteetaten nnhold: Samarbeidsmøte Rusmiddelpolitisk handlingsplan RSMDDELPOLTSK HANDLNGSPLAN FOR PERODEN FJALER KOMMNE 2008/ /2010 PHV/HAM PHV/[FORDELT] NAV FJALER TRYGD nnhold: Oppgjørsliste utleggstrekk med betalingskort 2010/ / Skatteoppkreveren i Gloppen nnhold: Dekking av utgifter til legemiddel - Melding om vedtak - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / TE Nav Helfo - Region Vest Side: 20 av 24

21 nnhold: Spørsmål om legeerklæring - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Nav Bremanger Trygd nnhold: Forklaring til endringsmelding - Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / /2010 Norsk Radiografforbund nnhold: Forklaring til endringsmelding - Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / /2010 Norsk Radiografforbund nnhold: Vedrørende - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/ / Kommunal landspensjonskasse Side: 21 av 24

22 nnhold: Forklaring til endringsmelding - Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / /2010 Norsk Radiografforbund nnhold: Analyseresultat - Softice Helse Førde - Kjøkken - Mathygiene 2006/ / KJØK-F/TOSO KJØK-F/TOSO1288 SunnLab AS nnhold: Stans av utleggstrekk - - Gjeldsordning 2010/ /2010 ØKO/TMRA 163 ØKO/TMRA NAV nnkreving nnhold: Anmodning om oversendelse av dokumentasjon - - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/ / B 5 Personskadeadvokaten A/S Side: 22 av 24

23 nnhold: Anmodning om pasientopplysninger - - nnsyn i journal/erklæring 2009/ / Gjensidige Forsikring nnhold: Yrkesskadeforsikring - - nnsyn i journal/erklæring 2010/ /2010 Tryg Vesta Forsikring nnhold: Vedtak for refusjon av egenandel ved frikort pasienttransport folketrygdloven /14417 ATOMATSK FRKORTLØSNNG OG NYE KRAV TL NNSENDNG FRA POLKLNKKER TL NAV 2008/ / FAG/[FORDELT] Helseøkonomiforvaltningen nnhold: Kommentar av medisinsk vurdering - - Erstatnignssak 2010/ Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 2010/ / Norsk Pasientskadeerstatning Side: 23 av 24

24 nnhold: Budsjett 2010 pasientreiser Budsjett 2010 pasientreiser 2010/ / ØKO/TMRA ØKO/TMRA Helse Vest RHF nnhold: Kopi til arbeidsgiver - SØKNAD OM AVTALEFESTA PENSJON KLP 2008/ / PERS/RAFA1279 P PERS/RAFA1279 Kommunal landspensjonskasse Side: 24 av 24

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277

Dok.dato: 22.08.2011. Klassering: 030.30 DOE/ODSC1277 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2011 Garanti nr: 3622.90.12015/108380, stilt for A.M.Vik AS Ny ruspost ved Nordfjord sykiatrisenter 2006/415-88

Detaljer

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012.

Dok.dato: 07.03.2012. Klassering: ORT/BOOE. Dok.dato: 27.03.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 28.03.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2012-31.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.04.2012 Kartlegging elektiv ortopedi Ortopedisk kompetanse i Helse Førde 2012/946-2 4904/2012 07.03.2012

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279

Offentlig journal. Gjeld søknad om pensjon frå KLP Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1 13729/2012 HR-PERS/RAFA1279 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 nnhold: Gjeld søknad om pensjon frå KL Forsikring - ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/2568-1

Detaljer

***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - Helsetilsynet - Synerginr. 86044. Dok.dato: 23.01.2012.

***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - Helsetilsynet - Synerginr. 86044. Dok.dato: 23.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.01.2012 nnhold: Varsel om dødsfall Helse Førde HF - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde

Detaljer

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande

Offentlig journal. Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilbakemelding frå pårørande Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2010 nnhold: Manglande tilbakemelding - klage på sakshandsaming - Tilbakemelding frå pårørande 2010/1954-1 11073/2010

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** *****

Offentlig journal. Innhenting av opplysningar frå BUP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.01.2012 nnhold: nnhenting av opplysningar frå BP i medhald av lov om barneverntenester 6-4 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 14.09.2011. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2011-18.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kommentar av medisinsk vurdering, erstatningssak 2010/04522 - - Erstatningssak 2010/04522 - Norsk

Detaljer

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** *****

Offentlig journal. Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.03.2012 Orientering til pasient i høve melding til Fylkesmannen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - 3-3 meldingar

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE

Dok.dato: 21.12.2010. Klassering: ***** FAG/HIRENE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.01.2011 Fastsetjing av dato for konferansen Samhandlingskonferansen 2011 2010/2530-6 16502/2010 21.12.2010 FAG/HRENE

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 nnhold: Skademelding, erstatningssak 2010/02972 - - Erstatningssak 2010/02972 - Norsk asientskadeerstatning

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08.

Offentlig journal. Svarbrev til Stryn kommune. ***** ***** - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 FAG/HJBR 11.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.8.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.08.2010 Svarbrev til Stryn kommune - Tilbakemelding frå Stryn Kommune 2010/1885-2 10756/2010 05.08.2010 433 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09.

Offentlig journal. Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5 15041/2011 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.09.2011 Gjeld søknad om attføringspensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/1777-5

Detaljer

PASIENTTRANSPORT I KOMMUNANE GAULAR, BALESTRAND, HØYANGER, GULEN, SOLUND, HYLLESTAD OG FJALER. Dok.dato: 15.05.2009. Klassering: KIK/RARA1064

PASIENTTRANSPORT I KOMMUNANE GAULAR, BALESTRAND, HØYANGER, GULEN, SOLUND, HYLLESTAD OG FJALER. Dok.dato: 15.05.2009. Klassering: KIK/RARA1064 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.06.2009 Ny transportøravtale for pasienttransport ASENTTRANSORT KOMMNANE GALAR, BALESTRAND, HØYANGER, GLEN, SOLND,

Detaljer

Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida 15.02.2012-14.02.2013. Dok.dato: 06.02.2012.

Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida 15.02.2012-14.02.2013. Dok.dato: 06.02.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.02.2012 Tilsetjing i mellombels stilling som turnuslege i Helse Førde, Førde Sentralsjukehus i tida - 14.02.2013

Detaljer

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05.

Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. Innhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009 - ***** ***** Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.05.2010 Kvalitetssikring av Dødsårsaksregisteret. nnhenting av tilleggsopplysning om dødsårsak for dødsfall i 2009

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011.

Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 24.08.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.08.2011 Søknad om differansepensjon, - Løn og pensjon 2011/1890-1 13507/2011 HR-ERS/RAFA1279 Randi Fauske HR-ERS/RAFA1279

Detaljer

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Offentlig journal. Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter. Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2014 Refusjonsgjevande stillingar per 1. juli 2013 - Nordfjord psykiatrisenter Fagstilling - Nordfjord psykiatrisenter

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Dok.dato: 21.11.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 03.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 04.04.2013.

Dok.dato: 21.11.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 03.04.2013. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 04.04.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.4.2013-7.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.04.2013 Tilsetjing i fast stilling som lege i spesialisering ved kirurgisk klinikk kvinneklinikken - Arbeidsforhold

Detaljer

Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: ***** AMB-S/VIST4457. Dok.dato: 14.05.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 16.05.2012.

Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: ***** AMB-S/VIST4457. Dok.dato: 14.05.2012. Klassering: ***** HR-PERS/KILO1264. Dok.dato: 16.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 11 april 2012 Referat fra dialogmøte ***** ***** ***** ***** ***** - ersonalsak 2010/1975-15 7050/2012 20.04.2012

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ORT/BOOE. Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ISP/OYMY4364. Dok.dato: 24.11.2010.

Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ORT/BOOE. Dok.dato: 24.11.2010. Klassering: ***** ISP/OYMY4364. Dok.dato: 24.11.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.12.2010 Møteinnkalling ersonalsak 2010/2653-3 15228/2010 ORT/BOOE 1 Mottaker Bjørn Morten Øen ORT/BOOE Justering av stillingsprosent/permisjon

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO

Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 25.02.2013. Klassering: ØKO/PECO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 Gjeld langvarig sjukmelding, Arbeidsforhold 2013/1555-3 5893/2013 25.02.2013 HR-ERS/LASA1268 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål omkring kapasitet ved akuttsykehusene TRAUMESYSTEM I NOREG - HELSE VEST 2007/144-6 5616/2010 06.04.

Offentlig journal. Spørsmål omkring kapasitet ved akuttsykehusene TRAUMESYSTEM I NOREG - HELSE VEST 2007/144-6 5616/2010 06.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2010 nnhold: Spørsmål omkring kapasitet ved akuttsykehusene TRAMESYSTEM NOREG - HELSE VEST 2007/144-6 5616/2010

Detaljer

Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser, ikkje kvalifisert for evaluering

Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser, ikkje kvalifisert for evaluering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2011 Konkurranse 2011/1355 Rammeavtale pasienttransport i Førde kommune utan om Haukedalen, interkommunale reiser,

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276

Dok.dato: 08.03.2012. Klassering: FAG/ODBR1276 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-11.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.03.2012 Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/867-3

Detaljer

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09.

Offentlig journal. Førespurnad om pasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - INNSYN I JOURNAL/ERKLÆRING 2007/912-11 12084/2010 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.9.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2010 Førespurnad om pasient - - NNSYN JORNAL/ERKLÆRNG 2007/912-11 12084/2010 Mottaker NAV Naustdal Oddrun nstebø

Detaljer

Dok.dato: 26.10.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 16.11.2011. Klassering: 030.

Dok.dato: 26.10.2011. Klassering: ***** HR-PERS/RAFA1279. Dok.dato: 14.11.2011. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 16.11.2011. Klassering: 030. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2011 Søknad om differansepensjon, ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Kommunal landspensjonskasse (KL) 2010/435-7 16578/2011

Detaljer