Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning. Innpassing av tidligere fullført utdanning 2014/1617-2 11815/2014 22.10."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført nnhold: Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ / ØLR/PJS 461 Mottaker Raymond Bråten Avsender Høgskolen i Hedmark ØLR/MAC nnhold: ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ / LNA/LOR offl ledd LNA/[fordelt] Avsender Solvang skole, Hamar kommune nnhold: ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ /2014 LNA/LOR offl ledd LNA/[fordelt] Avsender Hoberg skole, Stange kommune Side: 1 av 10

2 nnhold: ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ / LNA/LOR offl ledd LNA/[fordelt] Avsender Elverum ungdomsskole, Elverum kommune nnhold: ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PP - Heltid Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler / /2014 LNA/MOOR LNA/[fordelt] Avsender Even Brumoen nnhold: ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 4. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / / LNA/LOR LNA/[fordelt] Avsender Trine-Lise Haukebø nnhold: ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 5-10, 1. studieår Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler / /2014 LNA/LOR LNA/[fordelt] Avsender Stig Bergersen Side: 2 av 10

3 nnhold: ndertegnet arbeidsavtale for perioden Personalmappe - ***** ***** 2014/ /2014 P 221 AØL/LW Avsender ***** nnhold: tfylt Generelle opplysninger i forbindelse med tiltredelsen Personalmappe - ***** ***** 2014/ /2014 P 221 AØL/LW Avsender ***** nnhold: ndertegnet Melding om prøvetidsreglene Personalmappe - ***** ***** 2014/ /2014 P 221 AØL/LW Avsender ***** nnhold: ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket / /2014 HA-BBL/ANØ 044 HA-BBL/ANØ Avsender Dorothee Kolberg Side: 3 av 10

4 nnhold: ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra Personalmappe - ***** ***** 2005/ /2014 P 221 HA-PERS/ABH TE Avsender ***** nnhold: Kontaktpersoner Hihm LM - Tidsskriftagent / /2014 HA-BBL/ANLØ 044 Mottaker LM nformasjonstjenester Avsender Høgskolen i Hedmark HA-BBL/ANLØ nnhold: Forenklet rapport for perioden ntelligent monitoring of fish and wildlife: Linking ecological theory to achieve a science based management ntelligent monitoring of fish and wildlife: Linking ecological theory to achieve a science based management (Research institution-based strategic project - RFFNNL) - Prosjektnr 86014, / /2014 AØL/HPA 666 Mottaker Det regionale forskingsfond-nnlandet Avsender Høgskolen i Hedmark AØL/HPA nnhold: ndertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLS) - korttidsavtaler / /2014 LNA/MOOR LNA/VE Avsender Neskollen barnehage Side: 4 av 10

5 nnhold: Høring - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet Høring - Forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet 2014/ /2014 HHL/LVK 008 HA-E/HPN Avsender Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nnhold: Forenklet kontrakt - bevilgning /O30 - Prosjekt Non-Literal communication and the role of shared knowledge: From cognitive theory to real-world applications and back again PES midler, høst 2014, Susan Nacey - Prosjektnummer / / LNA/CMT LNA/CMT Avsender Norges forskningsråd nnhold: ndertegnet arbeidsavtale for Paneldeltaker "Hipp eller Harry?" i fm Forskningsdagene HA - Administrativt tilsatte på timebasert lønn fom / / offl ledd HA-PERS LØNN/ABL TE Avsender Brynhild Marit Møllersen nnhold: Oversendelse av studieplan for privatøkonomi med jus Bachelorgrad 2014/ /2014 ØLR/PJS ØLR/MAC TE Avsender Catrine Rosanoff Aronsen Side: 5 av 10

6 nnhold: Oppsigelse av arbeidsforhold Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/ /2014 P 221 FH/GES Avsender ***** nnhold: 4SYFE Klage over eksamensresultat i Folkehelse 1 Klage over eksamensresultat 2014/ /2014 FH/SS offl ledd 455 FH/LH Avsender Kristin Slåen Avsender Emma Høgmo Erstad nnhold: Søknad om permisjon fra studier Permisjon fra studier 2014/ /2014 FH/SS 531 FH/LH Avsender Stephanie Bolocboloc Brevik nnhold: Søknad om permisjon fra studier Permisjon fra studier 2014/ /2014 FH/SS 531 FH/LH Avsender Caroline Holtet Side: 6 av 10

7 nnhold: ndertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr Retningslinjer for bruk av datautstyr 2014 (samlesak for hele HH) 2014/ /2014 HA-T/MSB 091 HA-T/MSB TE Avsender Åshild Vassend Holm nnhold: Avmelding av eksamen Permisjon fra studier 2014/ /2014 ØLR/PJS 531 Mottaker Andreas Orvik Avsender Høgskolen i Hedmark ØLR/MAC nnhold: ndertegnet avtale om leie av hybel i perioden tleie hybler Evenstad studieåret (hybelutleie) 2014/ /2014 AØL/HPA AØL/RAO TE Avsender Remi Rundsveen Eriksen nnhold: Skjema for avslutning av prosjekt RFF - Cryogenetics AS RFF - Cryogenetics AS - Prosjektnr X 2013/ / LNA/HF Avsender Lan Mi LNA/LAM Side: 7 av 10

8 nnhold: Skjema for avslutning av prosjekt Gjøvik kommune - Kvalitativ undersøkelse av Gutter i skolen Gjøvik kommune - Prosjekt Gutter i skolen - Prosjektnr X 2011/ / LNA/JØK Avsender Lan Mi LNA/LAM nnhold: Søknad om innpassing av tidligere fullført utdanning nnpassing av tidligere fullført utdanning 2014/ /2014 ØLR/PJS offl ledd 461 ØLR/MAC Avsender Seslija Zoran nnhold: Klage på vedtak i forbindelse med søknad om utvidet tid på eksamen Klage på vedtak 2014/ / ØLR/PJS 451 ØLR/[fordelt] Avsender Jannike Toft Lorentzen nnhold: ndertegnet avtale om engasjement vår-høst bruk av Fo-tid - Prosjekt ecomeda konferanse ecomeda -europe Conference 2014 Prosjektnr / / LNA/HF LNA/[fordelt] Avsender Terje Mølster Side: 8 av 10

9 nnhold: ndertegnet avtale om frikjøp høst vår Prosjekt Hedmark fylkeskommune - nstruktøropplæring nstruktøropplæring for lærebedrifter i Hedmark , , , Prosjektnr 92180, 92185, 92186, 92195, / / LNA/HF LNA/[fordelt] Avsender Stig Eriksen nnhold: Prosjektgodkjenning - Prosjektnr Musikkulturelt mangfold - forskningsprosjekt i samarbeid med HOA Kompetanseløft på det flerkulturelle området Diversitet i lærerutdanningene (DLT) - Prosjektnr 62102, X 2013/ / LNA/HF offl ledd Mottaker Avdeling for lærerutdanning og LNA/[fordelt] naturvitenskap Mottaker HA - Økonomiseksjonen HA-ØKO/ARN Avsender Morten Ørbeck LNA/MOOR nnhold: Prosjektgodkjenning - Prosjektnr Hedmark fylkeskommune - Kurs for instruktøropplæring nstruktøropplæring for lærebedrifter i Hedmark , , , Prosjektnr 92180, 92185, 92186, 92195, X 2010/ / LNA/HF offl ledd Mottaker Avdeling for lærerutdanning og LNA/[fordelt] naturvitenskap Mottaker HA - Økonomiseksjonen HA-ØKO/ARN Avsender Pål Einar Dietrichs HHL/PED Side: 9 av 10

10 nnhold: ndertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret Partnerskoleavtaler (grunnskole) årlige avtaler 2014/ /2014 LNA/LOR offl ledd LNA/[fordelt] Avsender Ottestad ungdomsskole, Stange kommune nnhold: ndertegnet avtale om frikjøp av Hanne Furuheim - utvikle questbackundersøkelse ØLR - Arbeidskontrakter BOA Rena 2014 X Sak/dok nr: 2013/ Løpenr.: 11918/2014 ØLR/EMP Mottaker Avdeling for økonomi- og ledelsesfag ØLR/[fordelt] Avsender Lars Myhr LNA/LAMY Side: 10 av 10

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok.

Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/GES. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: 212.2 FH/GES. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: ***** FH/GES. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,,E, tatus: J - Journalført 09.10.2014 FH - Videreføring av tilsetting og tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH

Dok.dato: 17.06.2014. Klassering: 012-09 FH/GES. Dok.dato: 15.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH FH/ANL. Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: HA-PERS/ABH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.09.2014, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 22.09.2014 Referat fra medbestemmingsmøte 13.06.2014 FH - Medbestemmingsmøter 2014 X 2014/109-13

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014

Offentlig journal. Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018. Personalmappe - ***** ***** ***** 2005/1665-33 10158/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 11.09.2014 Oversendelse av ny arbeidsavtale for perioden 01.08.2014-31.07.2018 Personalmappe - ***** *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS

Dok.dato: 12.06.2014. Klassering: 012-03 FH/TOMDE. Dok.dato: 11.08.2014. Klassering: 212.2 ØLR/AGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 18.09.2014 Referat fra Møte i AM 04.06.2014 FH - AM-møter og HMS 2014 2014/110-13 7272/2014 12.06.2014 FH/GES

Detaljer

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09.

FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - Katie Victoria Powell. Dok.dato: 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 23.09.2014 Offer of employment FH - Anmodning om tilsetting uten kunngjøring i midlertidig 20 % stilling som

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.

Dok.dato: 14.02.2014. Klassering: 015.0 HA-EI/HPN. Dok.dato: 24.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: FH/TOMDE. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N,,E, tatus: J - Journalført 24.10.2014 Risikovurdering av utvalgte aktivitetsområder ved Høgskolens arbeid med å forebygge og følge opp misligheter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-21 Protokoll Tilsettingsrådet 13.05.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 13.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-22

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08.

Offentlig journal. Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2009/1386-4 16834/2009 17.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, tatus: J,A 24.08.2009 nnhold: Bekreftelse av tidspunkt for permisjon uten lønn Personalmappe ***** ***** ***** ***** U 2009/1386-4 16834/2009

Detaljer

Journaldato: 22.9.2014, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.09.2014. Klassering: SKSOBV/LHE. Dok.

Journaldato: 22.9.2014, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.09.2014. Klassering: SKSOBV/LHE. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014, Journalenhet: SK-J - Skjervøy kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 23.09.2014 nnhold: Oversendelse av klage på bostøtte termin 8/2014 Bostøtte

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2012 nnhold: Tjenestebevis Personalmappe 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 Mottaker nnhold: Tjenestebevis 2010/2171-6 16819/2012

Detaljer

Journaldato: 25.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 25.4.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,U,N,X, tatus: J,A 28.04.2014 nnhold: var på søknad om studiepermisjon tudiepermisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering:

Dok.dato: 03.12.2013. Klassering: Dok.dato: 04.12.2013. Klassering: AF/TJO AF/ANF. Dok.dato: 12.12.2013. Klassering: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 31.12.2013, Dokumenttype:,,N, tatus: J,A 02.01.2014 øknad om permisjon ***** ***** ***** ***** AF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** N 2006/1041-59 14850/2013

Detaljer