Forsvarsbygg bidrar til Forsvarets omstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarsbygg bidrar til Forsvarets omstilling"

Transkript

1 Vi leverer Forsvarsbygg er en betydelig bidragsyter til Forsvarets omstilling. og en betydelig samfunnsaktør som skaper og tar vare på økonomiske, kulturelle og sosiale verdier. For militære kunder, og for lokalsamfunn i hele landet. Foto: Forsvarets Mediesenter Forsvarsbygg bidrar til Forsvarets omstilling Alle oppgaver knyttet til eiendomsforvaltning ble fra samlet i Forsvarsbygg. Forsvarsbygg er landets største eiendomsforvalter. Totalleverandør av eiendommer, bygg og anlegg (EBA) til Forsvaret. En etat underlagt Forsvarsdepartementet. Eget styre med hovedkontor i Oslo. Forsvarets eiendomsmasse - skal konsentreres fra seks millioner kvadratmeter spredt over hele landet til fire millioner kvadratmeter innenfor kraftsamlingsområdene Indre Troms, Trondheimsområdet, Østerdalen, Oslo-Romerike-Rygge, Bergen, Stavanger og Bodø

2 Forsvarsbygg er et integrert eiendoms- og rådgivningsselskap Vi er en landsdekkende organisasjon med ca årsverk Hovedoppgaver: Yte kvalitativt gode og kostnadseffektive bidrag til løsning av Forsvarets oppgaver. Opprettholde bruksverdien i eiendom, bygg og anlegg. Redusere kostnadene ved investering i ny EBA. Effektivisere husleie- og driftstjenester. Optimalisere avhending av EBA. Sikre en personellstruktur tilpasset Forsvarsbyggs behov. Ha oppdatere og hensiktsmessige virksomhets- og styreformer. Forsvarsbygg et integrert eiendomsselskap Adm. direktør Strategi og utvikling Informasjon Økonomistyring og kontroll ADFBs internkontroll Eiendom Utvikling Utleie Nasjonale Skifte Festningsverk Eiendom Rådgivning Fellestjenester 2

3 Særtrekk ved offentlige prosjekt? God kommunikasjon en suksessfaktor ved gjennomføring av alle store prosjekt Aksept Forutsigbarhet Godt naboskap Offentlige prosjekt har ofte det særtrekk at det er besluttet av fellesskapet etter demokratiske prosesser i Storting eller bystyrer Mer legitimt å kritisere slike prosjekt? Større krav til innsyn i hele prosessen? Hva krever det av kommunikasjonsarbeidet? Regionfelt Østlandet (RØ) Mars 1999: Stortinget vedtar å etablere et regionalt skyte- og øvingsfelt for Forsvaret i Gråfjell i Åmot kommune RØ skal spille en viktig rolle i opprettelsen av Østerdal Garnison Kostnadsramme : 2, 021 milliarder kroner 193 km2 ferdig utbygget norgeshistoriens største grunnerverv 20 mil med veier og traseer mål anlegg (målområder, PFA-sletta (prøve og forsøksanlegg), bygninger, lager og garasjer.) Skal gi mulighet for samtrening med skarp ammunisjon mellom de ulike troppeartene i Hæren under realistiske forhold Flystøtte til bakkestyrker, rednings- og sikringstjeneste med helikopter 3

4 Regionfelt Østlandet - miljøutfordringer Konsekvensutredning 1996 med 15 temaundersøkelser Miljøutfordringer knyttet til ammunisjon Hvitt fosfor Vann og grunnforurensing Kulturminner Støy Jakt og fiske Regionfelt Østlandet - miljøutfordringer 4

5 Kommunikasjon som strategisk virkemiddel Egen kommunikasjonsstrategi med mål for kommunikasjonsvirksomheten forankret i statlig informasjonspolitikk Kommunikasjon skal være et integrert del av prosjektet Bidra til et best mulig forhold til interne og eksterne aktører slik at en reduserer faren for konflikt og uro Legge til rette for dialog med aktuelle målgrupper samt å innhente deres informasjonsbehov Formidle lettfattelig og samlet informasjon om prosjektet som helhet Aktivt og åpent forhold til media Suksesskriterier Prosjektet skal oppfattes som åpent, tilgjengelig og profesjonelt Ekstern informasjonsvirksomhet skal fremstå helhetlig bla som et resultat av god internkommunikasjon Informere om både positive og negative sider av RØ Bygge positive budskap RØ er Forsvarets klasserom bedre miljøforutsetninger blyfritt felt målplassering i samarbeid med NIVA for å hindre forurensing redusert støy fagkunnskap gir trygghet 5

6 Kommunikasjonskart For å få oversikt over omverden og grunnlag for å foreta relasjonsanalyse for prioritering av målgrupper berørte grunneiere innbyggere i Åmot kommune sivile myndigheter militær bruker interesseorganisasjoner (nabo- og velforeninger, naturvernforeninger) næringsinteresser media Kommunikasjonstiltak Møter med interessegrupper grunneierforening berørtes interesseorganisasjon Regionfelt Østlandet (BIO-RØ) presse og info-offiser i Østerdalen Garnison informasjonskonsulent i Åmot kommune lokale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner (Natur og Ungdom, Bellona, Norges Naturvernforbund, Norges jeger og fiskeforening) Samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Åmot kommune og NIKU om kulturminner og miljø. Samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, Åmot kommune og Gråfjellet grunneierforening om informasjonstiltak for taksering av skog rettet mot skogeiere. Samarbeid med militær bruker. 6

7 Kommunikasjonskanaler Nyhetsbrev Byggerapporter Fellesprosjekter Internett Intranett Pressemeldinger Redaksjonell omtale Sivil ulydighet Egen beredskapsplan for håndtering av sivil ulydighetsaksjoner. Hvordan ansatte, arkeologer og entreprenører skal forholde seg til evt aksjoner. Planen inneholder også prinsipper for holdninger til media og ansvar for kontakt med media. 7

8 Håndtering av aksjonene sommeren 2003 Etter min erfaring som byråsjef i MD under Alta-aksjonen, er jeg imponert over FB sin håndtering og medieprofil. Ole Swang, nå privatpraktiserende advokat FBs håndtering var meget profesjonell. Robert Mood, nå GI for Hæren og tidligere sjef Østerdal Garnison Evaluering 8 av 10 har mottatt informasjon fra Forsvarsbygg 8 av 10 mener de har fått tilstrekkelig informasjon 8 av 10 opplever FB sin informasjon som troverdig Nær 60 prosent ønsker ikke mer informasjon, eller er ikke sikker når vi spør helt åpent Nærmere 70 prosent har lest om utbyggingen i Østlendingen Over 60 prosent er helt eller nokså enig i at informasjonen fra Forsvarsbygg er lett å forstå 8

9 Tilbakemeldinger Dere produserer så mye godt informasjonsmateriell Siri Austeng, fylkesordfører i Hedmark FB stiller alltid opp for å tilrettelegge slik at vi kan gjøre jobben vår godt Trine Løken, journalist i Østlendingen FB har så store faglige og økonomiske ressurser at det er vanskelig å nå ut med andre budskap, og vi føler det som å møte veggen Nina Hagabakken, daglig leder i Berørtes Interesseorganisasjon Tilbakemeldinger Samhandlingen og direkte kommunikasjon mellom FD og RØprosjektet har vært viktig for departementets håndtering av vanskelige politiske saker. I en rekke politiske saker knyttet til miljøkonsekvensene i RØ, har FD vært helt og holdent avhengig av den støtte og kompetanse prosjektet fortløpende har kunnet yte. Stig Røgeberg, Avdelingsdirektør i FD og politisk ledelses faglige rådgiver i skytefeltsaker 9

10 Tilbakemeldinger Åmot kommune har et tett samarbeid med prosjektet og ønsker en felles front utad i alle saker hvor en har felles interesse, hvor tiltakene er koordinert av prosjektet. Åmot kommune vil bidra til å tone ned konfliktnivået i saker som kommunen og FB har ulike interesser i Ole Gustav Narud, Ordfører i Åmot kommune Gode relasjoner For Forsvarsbygg er kommunikasjon et strategisk verktøy for å bygge gode relasjoner. I forhold til militære kunder, i forhold til samfunnet og Forsvarsdepartementet som eier, i forhold til egne medarbeidere og samarbeidspartnere. 10

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no

Innhold. Webutgave av årsrapporten finner du på www.forsvarsbygg.no Vi leverer Forsvarsbygg er en betydelig bidragsyter til Forsvarets omstilling. Og en betydelig samfunnsaktør som skaper og tar vare på økonomiske, kulturelle og sosiale verdier. For militære kunder, og

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015

Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi Klima Østfold 2012-2015 Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 for Klima Østfold side 2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Dokumenthistorikk...

Detaljer

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Åpenhet, respekt og tilgjengelighet Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Innhold 1. Kommunikasjonsutfordringer 2. Kommunikasjonsmål 3. Bakgrunn, roller og begreper 4. Metoder for

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Forsvarsbygg en nøkkelaktør

Forsvarsbygg en nøkkelaktør Årsrapport 2002 dum Sessvollmoen Akershus festning Huseby Linderud ena leir Jørstadmoen Hovemoen Heistadmoen Hvalsmoen adlaleiren Bergenhus Sverresborg Haakonsvern Ørland amsund Evenes Sortland Andøya

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig

Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014... 1 Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse MÅL

Innholdsfortegnelse MÅL Strategisk kommunikasjonsplan Askim kommune 2012-2016 1 MÅL Innholdsfortegnelse for Askim kommunes kommunikasjon Publikumskontakt Helhetlig og samordnet kommunikasjon Forholdet til offentlighet / åpenhet

Detaljer

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser

Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Årsrapport 2003 Forsterket fokusering på Forsvarsbyggs leveranser Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter Forsvarsbygg kan se tilbake på et begivenhetsrikt virksomhetsår, der omstillingen av Forsvaret

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018

Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 Kommunikasjonsstrategi for Barneombudet 2014-2018 1 Innhold Innledning...3 Hvem er vi?...3 Visjon 2012-2018...3 Hovedmål...3 Barneombudets verdier...3 Vår organisasjonskultur...4 Statlig informasjonspolitikk...4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013-2015 Innledning - om kommunikasjonsstrategien Utfordringer - en statusbeskrivelse av interne og eksterne utfordringer Mål - målet for kom.virksomhet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer