addresses INSTRUCTIONS FOR USE For enteral use only Read this manual before using the pump DK Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "addresses INSTRUCTIONS FOR USE For enteral use only Read this manual before using the pump DK Indholdsfortegnelse www.nutriciaflocare."

Transkript

1 BE-NL DK DE-AT-CH-LU FI ES NO FR-BE-CH-LU PL IT-CH SE PT TR UK-IE UK-IE DK Inholsfortegnelse aresses DK Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerø Samarbejspartner: Noric Service Group. Tel: FI Nutricia Meical Oy, Linnankatu 26 A, Turku, Puh. (02) NO Nutricia Norge AS, Holbergs gt. 21, 0166 OSLO PL Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, Warszawa SE Nutricia AB, Box 3142, SOLNA Samarbetspartner: Noric Service Group, Storsätragrän 24, 4 tr, SKÄRHOLMEN. Tel TR Nutricia Türkiye - NUMİL Gıa Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yapı Krei Plaza B Blok Kat:8-9, Levent İstanbul - Türkiye UK-IE Nutricia Lt. TROWBRIDGE BA14 OXQ Nutricia Irelan Lt., Block 1, Deansgrange Business Park, Deansgrange, Co. DUBLIN, Irelan Introuktion 5 Forbereelse 5 Service og garanti 5 Betjeningsvejlening 6 Alarm- og sikkerhesfunktioner 10 Veligeholelse 10 Problemløsningstabel 11 Konfigurationstilstan 12 Tekniske specifikationer 14 FI SISÄLTÖ Johanto Ennen käyttöönottoa Huolto ja takuu Käyttöohje Hälytykset ja turvallisuusominaisuuet Ylläpito-ohjeita Vianetsintätaulukko Perusasetusten muuttaminen Tekniset tieot NO INNHOLD Innlening 25 Klargjøring 25 Service og garanti 25 Bruksanvisning 26 Alarm- og sikkerhetsfunksjoner 30 Velikehol 30 Problemløsningstabell 31 Konfigurasjonsmous 32 Tekniske spesifikasjoner 34 PL SPIS TREŚCI Informacje ogólne Przygotowanie o użytkowania Serwis i gwarancja Instrukcja użytkowania Funkcje alarmu i zabezpieczenia Konserwacja Tabela rozwiązań problemów Tryb wprowazania ustawień Dane techniczne INSTRUCTIONS FOR USE For enteral use only Rea this manual before using the pump rev.d, Instruction manual Flocare Infinity Northern Europe, from SN onwars ZMNL900049_AW.in _COVER.in 1 2/10/10 4:39:23 PM SE INNEHÅLL Introuktion Förbereelser Service och garanti Bruksanvisning Alarm- och säkerhetsfunktioner Unerhåll Felsökningsschema Gruninställningar Tekniska egenskaper TR İÇİNDEKİLER Giriş Hazırlık Servis ve Garanti Kullanma talimatı Alarm fonksiyonları ve güvenlik özellikleri Bakım Sorun gierme çizelgesi Ayarlama mou Teknik özellikler UK-IE CONTENT Introuction 66 Preparation 66 Service an Warranty 66 Operating instructions 67 Alarm functions an safety features 71 Maintenance 71 Problem solver chart 72 Set up moe 73 Technical specifications 75 Appenix A: Guiance an manufacturer s eclaration Electromagnetic compatibility 77

2 Figure 1 a b Figure 5a Figure 2 f e Figure 5b A B c Instructions for use Open oor insert pump set close oor Clear memory ON/OFF CLR an Prime the line hol 2 sec volume elivere will be cleare 1 2 Continuous feeing To set a ose (optional) Manufacturer: Meical Devices b.v. Schiphol Boulevar BH Schiphol Airport The Netherlans ml/h on the screen ml/h on the screen Prouce by: ZEVEX Inc. (USA) For enteral use only hol 2 sec 400 ml/h START/STOP 1 ml/h 400 ml/h 1 ml/h DOSE = VOL h g Enteral feeing pump connect to tube INPUT: 5 V 2,4 A Internally powere Patente an patents pening in Europe, USA an other countries. Figure 5c! select 4000 ml START/STOP 1 ml Default flow rate = 125 ml/h 1 2 IPX 5 Type BF Rev. D Figure 3 Figure 4 Figure 5 DK BESKRIVELSE: Fig. 1: a Pumpelåge (me efault 0 ml/h or 125 ml/h) b Display (LCD) c Tastatur Rotor e Tryksensor - Ingåene f Tryksensor - Ugåene g Holer til pumpeinsats h Luftsensor i Næste service check label Fig. 2: j Serienummer label k Kort brugsanvisning Fæste for skruetvinge Stik til strømforsyning Fig. 3: Skruetvinge til stativ Fig. 4: Strømforsyning Fig. 5a-5: Isætning af ernæringssæt FI PUMPUN OSAT: Fig. 1: a Pumpun etukansi (oletus 0 ml/h tai 125 ml/h) b Nestekienäyttö (LCD) c Ohjelmointipainikkeet Kela e Yläpuolisen letkuston painesensori f Alapuolisen letkuston painesensori g Pumppuliitännän paikka h Ilmasensori i Seuraavan huollon tarra Fig. 2: j Sarjanumerotarra k Lyhyt käyttöohje Tippatelinepiikkeen kiinnityskohta Verkkovirta-/latauslaitteen liitin Fig. 3: Tippatelinepiike Fig. 4: Verkkovirta-/latauslaite Fig. 5a-5: pumppuliitännän paikoilleen asettaminen PL SPIS ZAWARTOŚCI: Rys. 1: a Pokrywa pompy (z informacją o ustawieniu omyślnym 0 ml/h lub 125 ml/h ) b Wyświetlacz (LCD) c Klawiatura Rotor e Czujnik ciśnienia napływu f Czujnik ciśnienia wypływu g Komora o połączenia zestawu o pompy h Czujnik obecności powietrza i Naklejka z informacją o kolejnym przeglązie serwisowym Rys. 2: j Naklejka z numerem seryjnym k Instrukcja użytkowania Miejsce o zamontowania zacisku stojaka Gniazo o połączenia wtyczki zasilacza Rys. 3: Zacisk stojaka Rys. 4: Zasilacz Rys. 5a-5: Połączanie zestawu o pompy NO LISTE OVER DELER: Fig. 1: a Pumpeør (me: stanar 0 ml/h eller 125 ml/h ) b LCD-isplay c Tastatur Rotor e Oppstrøms trykksensor f Nestrøms trykksensor g Beholer for pumpeinnsetting h Luftsensor i Neste servicesjekk-etikett Fig. 2: j Serienummeretikett k Bruksanvisning Beholer for polklemme Kontakt for laertilkobling Fig. 3: Polklemme Fig. 4: Laer Fig. 5a-5: Innsetting av ernæringssettet SE KOMPONENTER: Fig. 1: a Pumplucka (version 0 ml/h alt. 125 ml/h) b Display (LCD) c Funktionsknappar Rotor e Uppströms trycksensor f Neströms trycksensor g Behållare för pumpaggregat h Luftsensor i Markering för nästa serviceatum Fig. 2: j Serienummer k Bruksanvisning Fäste för skruvtving Uttag för inkoppling av laarens stickkontakt Fig. 3: Skruvtving för stativ Fig. 4: Laare Fig. 5a-5: Insättane av pumpaggregatet TR PARÇALAR: Fig. 1: a Pompa kapağı (varsayılan 0 ml/h veya 125 ml/h) b Ekran (LCD) c Tuş takımı Rotor e Yukarı akım basınç sensörü f Aşağı akım basınç sensörü g Set takılma yeri h Hava sensörü i Servis kontrol etiketi Fig. 2: j Etiket seri numarası k Kullanma talimatı Askı klemp girişi Şarj cihazı bağlantı noktası Fig. 3: Askı klempi Fig. 4: Şarj aleti Fig. 5a-5: Pompa setinin takılması UK LIST OF COMPONENTS: Fig. 1: a Pump oor (with: "Default pump setting 0 ml/h or 125 ml/h") b Display panel (LCD) c Keypa Rotor e Upstream pressure sensor f Downstream pressure sensor g Receptacle for pump insert h Air sensor i Next service check label Fig. 2: j Serial number sticker k Instructions for use Receptacle for pole clamp Socket for connection to the plug charger unit Fig. 3: Pole clamp Fig. 4: Charger Fig. 5a-5: Insertion of the pump set ORDERING INFORMATION Flocare Infinity pump Northern - South Eastern Europe corporate coe Flocare Infinity Charger Pole clamp Instructions for use Optional Accessories MANUFACTURER Nutricia Meical Devices b.v. Schiphol Boulevar BH Schiphol Airport The Netherlans ZMNL900049_AW.in 4-6

3 DK INTRODUKTION Flocare Infinity -pumpe er en lille, let pumpe båe til bærbar og stationær brug. Pumpen er konstrueret på grunlag af princippet om peristaltisk rotation og er beregnet uelukkene til enteral anvenelse. FORBEREDELSE Kontrollér pumpens tilstan. Anven ikke pumpen, hvis en er beskaiget. Hvis er opstår en teknisk fejl, eller hvis pumpen tabes, skal en kontrolleres af en kvalificeret servicetekniker. Anven ikke pumpen på steer, hvor er er risiko for eksplosioner, f.eks. i nærheen af brænbare anæstesimiler. Hvis pumpen ikke har været anvent i et stykke ti, skal en kobles til lysnettet for at oplae batteriet, før enteral ingift påbegynes. Batteriet vil være helt oplaet efter ca. 6 timer. Flocare Infinity -pumpen må kun anvenes sammen me Flocare Infinity -ernæringssæt (kontakt pumpeservice hos Nutricia for information om hvilke pumpesæt, som står til råighe). Denne pumpe kan fungere uanset placering, hvilket gør en ieel til brug hos ambulante såvel som sengeliggene patienter. Kontrollér at ernæringssonen er placeret i overensstemmelse me sunhespersonalets anvisninger, før soneernæringen påbegynes. Soneernæree patienter skal alti overvåges regelmæssigt. Specifikke patientgrupper har behov for konsistent og kontrolleret aministration af soneernæring, lige så vel som samtiig anvenelse af meicin (f.eks. insulin aministration). I isse tilfæle bør patienten tilses regelmæssigt og ofte, som bestemt af sunhespersonalet, for at sikre korrekt aministration af sonernæringen gennem hele terapiforløbet. Det anbefales i isse tilfæle at anvene Infinity pumpens DOSE funktion (se afsnittet Instilling af osering ). Ve stationær brug kan en justerbare skruetvinge til stangen (figur 3) fastgøres til pumpen ve hjælp af en inbyggee skrue. Pumpen kan fastgøres i alle positioner (roterbar 360 ). SERVICE OG GARANTI Proucenten anbefaler, at pumpen efterses på et autoriseret servicecenter hvert 2. år, som angivet på pumpen (inikator 9). Kun autoriseret personale må uføre servicearbeje på Infinity -pumper. Kontakt Noric Service Group i Danmark verørene al service og reparation af pumper (se aresser bag i brochuren). Garantibegrænsninger Følgene garantierklæring gæler uelukkene en oprinelige køber/bruger: Nutricia Meical Devices B.V garanterer, at alle nye Flocare Infinity pumper er fri for efekter i materiale og uførelse, herfra untaget alminelig slitage, og vil på ets serviceværkste eller anet ste anvist af Nutricia Meical Devices B.V uskifte eller reparere alle Flocare Infinity -pumper, er returneres inen for seksogtreive (36) måneer fra købsatoen. En såan reparation eller uskiftning vil være gratis. Nutricia Meical Devices B.V garanterer over for en oprinelige køber/bruger, at alle repareree eller uskiftee pumper vil være fri for efekter, og at såanne proukter vil blive erstattet eller repareret på ets serviceværkste eller et anet ste anvist af Nutricia Meical Devices B.V. En såan reparation eller uskiftning er unerlagt en garanti på halvfems (90) age fra reparations- eller uskiftningsatoen eller ve nye pumper en garantiperioe, som er beskrevet ovenfor, alt efter hvilken perioe er er længst. DENNE GARANTI GÆLDER UDELUKKENDE FLOCARE INFINITY -PUMPER PRODUCERET AF NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V OG ER DEN ENESTE GARANTI, DER UDSTEDES VEDRØRENDE PUMPERNE. GARANTIER, SOM ER OMFATTET AF LOVGIVNINGEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, KAN IKKE GØRES GÆLDENDE. NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V HÆFTER, UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER, ALENE FOR KØBSPRISEN PÅ DET DEFEKTE PRODUKT OG IKKE FOR EVENTUELLE FØLGESKADER. Denne garanti kan ikke moificeres, uvies eller på anen måe ænres; untaget herfra er og ve usteelse af et skriftligt okument behørigt uformet af en leene mearbejer hos Nutricia Meical Devices B.V. GARANTIEN BORTFALDER, HVIS FLOCARE INFINITY -PUMPEN UDSÆTTES FOR MISBRUG, UHELD, ÆNDRINGER, MODIFIKATIONER, ULOVLIGE ÆNDRINGER, FORKERT ANVENDELSE ELLER UAUTORISERET REPARATION ELLER SERVICE PÅ NOGEN MÅDE UDEN FORUDGÅENDE SKRIFTLIG TILLADELSE FRA NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V. UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER KAN NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V. S ANSVAR ALDRIG OVERSTIGE PUMPENS OPRINDELIGE KØBSPRIS OG KAN IKKE UDVIDES TIL AT DÆKKE FØLGETAB ELLER SKADER. -5- ZMNL900049_AW.in 7

4 BETJENINGSVEJLEDNING Insætning af Flocare Infinity -pumpesættet Tilslut ernæringssættet til soneernæringspacken som anvist på emballagen til Flocare Infinity -ernæringssættet. Fjern støvhætten fra konnektoren. Flocare Infinity -ernæringssættet er forsynet me en automatisk frit flow beskyttelse og sættet har erfor ingen rulleklemme. Fyl ernæringssættet helt me soneernæring ve forsigtigt at klemme på en sie af kassetten, er er mærket me en råbe (punkt A på figur 5a), eller fyl ernæringsstættet ve hjælp af pumpen (se afsnittet Fylning af ernæringssæt ) Åbn pumpelågen ve at trykke på en neerste kant, samtiig me at u rejer lågen opa (se figur 5b) Placer en løkkeformee el af silikoneslangen runt om rotoren. Træk forsigtigt, (se figur 5c) og sæt kassentten in i pumpen (se figur 5). Luk pumpelågen. ON/OFF Tæn For at sikre korrekt pumperift skal u kontrollere, at pumpelågen er lukket, før u tæner for pumpen ve at trykke på "ON / OFF" knappen i 2 sekuner, ellers vil pumpen generere en fejl. Pumpen bipper og ufører en kort selvtest, er viser pumpens serie-nummer på 8 cifre. Kontrollér, at alle isplaysegmenter og -symboler er aktive som vist på figur 6 (se næste sie). Pumpen viser en totale volumen, er er leveret, sien hukommelsen blev nulstillet, og skifter til tilstanen Hol, hvilket betyer, at en er klar til programmering. Sluk DK DK ON/OFF Fylning af ernæringssæt "" funktionen anvenes til at fyle et (nyt) ernæringssæt me ernæring (eller van). Når "" funktionen kører, er alle alarmer eaktiveret, sålees at alarmerne ikke unøvenigt aktiveres (f.eks. luft alarm). funktionen bør kun anvenes til at fyle et tomt (luftfylt) pumpesæt. Anvenelse af funktionen på anre tispunkter kan forårsage, at pumpen kalibrerer forkert. Når funktionen påbegynes, vil pumpen kalibrere til et pågælene ernæringssæt. Følg neenståene fremgangsmåe, når pumpen er aktiveret i tilstanen Hol : Tryk på tasten i 2 sekuner for at aktivere funktionen. Slip tasten, når pumpen afgiver et bip og begyner at pumpe me en flowhastighe på ca. 700 ml/t. Mens funktionen uføres, vises meelelsen på isplayet. Pumpen stopper automatisk, når Flocare Pack Infinity -pumpen er helt fylt me ernæring. Funktionen FILL SET kan og alti stoppes ve at trykke på tasten igen. Pumpen vener tilbage til tilstanen Hol, når funktionen er fulført eller stoppet. DISPLAY Pumpen er forsynet me et flyene krystalisplay (LCD-isplay) me store alfanumeriske tegn, minre symboler, or og baggrunsbelysning. Følgene oplysninger fines på isplayet: Flowhastigheen (ml/h) og volumen vises me store tegn. Orene neenfor beskriver, hvilke tal e relaterer til (hastighe, osering eller volumen). Pumpen viser også meelelser, f.eks. vises meelelsen en of ose, når pumpen har leveret en enkelt ernæringsosis. ON/OFF Tryk på tasten ON/OFF, og hol en nee i 2 sekuner. En kontinuerlig alarm høres, og pumpen slukker. Ernæringsprogrammet (programmeree parametre) og en totale volumen, er er givet sien siste nulstilling, gemmes i pumpens hukommelse. Hvis pumpen slukker på grun af lav batterispæning, bevares hukommelsen i 24 timer. Buerne runt om symbolet run roterer, når pumpen kører. Den resterene batterikapacitet (se afsnittet: Batterifunktion). Tilstanen Hol For at afbrye pumpen milertiigt eller skifte til tilstanen Hol uner rift skal u START/STOP trykke på tasten START/STOP én gang. Tre bip høres, og symbolet for pumperift (run) forsviner. Den programmeree flowhastighe (ml/h), volumen (DOSE=VOL) og en aministreree volumen (ml) gemmes. Tilstanen Hol bruges til milertiigt at stoppe ernæringstilførslen: for at ænre ernæringsprogram (programmeree parametre) for at skifte soneernæringspack/-beholer for at aministrere meicin uen at slukke pumpen for at stoppe en alarm og korrigere problemer. Efter 3 minutter høres en totonet alarmly, og meelelsen PUSH STRT vises på isplayet. Tryk på START/STOP for at stoppe alarmen og for at forlænge tilstanen Hol yerligere 3 minutter, eller tryk på START/STOP to gange (3 bip høres) for at genoptage e programmeree instillinger. Figur 6 Symbolet for stikproppen angiver, at oplaeren er koblet til Displayets baggrunsbelysning slukker 10 sekuner efter, at er sist blev trykket på en tast. Baggrunsbelysningen lyser i 10 sekuner, når oplaeren sluttes til lysnettet ZMNL900049_AW.in 8-9

5 DK DK Programmering af pumpen Flocare Infinity -pumpen bruges båe til kontinuerlig ingift og osering af soneernæring. Insæt pumpesættet i pumpen, tæn for pumpen, og start påfylning (se afsnittet: Fylning af Ernæringssæt). Displayet viser en totale volumen, er er givet, sien pumpen sist blev nulstillet. Evt. nulstilles volumen ve at trykke på tasten CLR. Den sist instillee flowhastighe (ml/h) vises nu. Pumpen er nu i Hol tilstan, og klar til programmering. Instilling af Kontinuerlig ernæring 1 ml/h 400 ml/h ON/OFF ml/h Juster flowhastigheen (ml/h) efter behov ve hjælp af tasten eller tasten -. Hol en relevante tast nee for hurtigt skift. Hvis en anen parameter angives på isplayet, vil et være nøvenigt først at trykke på tasten ml/h og erefter på tasten eller tasten - for at instille flowhastigheen. Flowhastigheen kan instilles fra ml/h me en gravis stigning på 1 ml. Flowhastigheen sænkes og stopper helt et kort øjeblik ve 50, 125 og 250 ml/h. Tryk på tasten DOSE=VOL, og kontrollér, at værien står på 0 ml, hvilket angives af oret CONT. Dette betyer, at pumpen vil køre kontinuerligt. Start pumpen ve at trykke på START/STOP. Buerne runt om oret run begyner at rotere. Flowhastigheen (ml/h) vises i isplayet uner rift. 1 ml/h START/STOP Instilling af osering 1 ml 400 ml/h 4000 ml ON/OFF ml/h DOSE=VOL START/STOP Instil osering, mens tilstanen Hol er aktiveret, og mens en sist instillee flowhastighe (ml/h) vises på isplayet: Instil flowhastigheen ve at trykke på tasten eller tasten -. Følg neenståene fremgangsmåe, hvis ennu en parameter vises på isplayet: Tryk først på tasten ml/h og erefter på tasten eller tasten - for at instille flowhastigheen. Flowhastigheen kan instilles til mellem 1 og 400 ml/h me en gravis stigning på 1 ml. Tryk på tasten DOSE=VOL, og instil erefter en volumen, er skal aministreres, ve hjælp af tasten og taten -. Doseringen kan instilles fra ml, me en gravis stigning fra 1 ml. Start pumpen ve at trykke på START/STOP. Uner rift kan følgene parametre aflæses på isplayet: Ve at trykke på tasten ml/h vises flowhastigheen. INFO Ve at trykke på tasten INFO vises en totale volumen, sien hukommelsen blev nulstillet. Når en ønskee volumen eller osis er blevet leveret, vises END OF DOSE, og pumpen bipper (eller er lyløs, afhængigt af pumpens konfiguration) (se afsnittet: Konfigurationstilstan). Ænring af ernæringsprogrammet uner rift Tryk på tasten START/STOP for at stoppe pumpen milertiigt. Du kan nu ænre programmet ve at trykke på en relevante tast (ml/h eller DOSE=VOL) og foretage instillingen ve hjælp af tasterne eller -. Genstart pumpen ve at trykke på tasten START/STOP. Nulstilling af hukommelsen Alle parametre og værier kan slettes en efter en på følgene måe: Tryk på START/STOP for at stoppe pumpen milertiigt. Vælg en parameter, er skal nulstilles. Tryk på tasten CLR for at nulstille hukommelsen. Parameteren eller værien vener tilbage til stanarværien: ml/h = 0 ml/h VOL = cont = Der er ikke angivet nogen osering. Pumpen tilfører ernæring kontinuerligt, intil ernæringsbeholeren er tom, eller pumpen er stoppet. INFO = 0 ml = Den leveree volumen er nulstillet. For at sikre et klart overblik over en aglige mænge ernæring, er er givet, skal u slette en totale givne mænge, ve start af aglige ernæringsprogram ve at følge neenståene fremgangsmåe: Tæn for pumpen ve at trykke på ON. START/STOP Umielbart efter selvtesten viser pumpen en totale givne mænge. Tryk på tasten CLR. Den totale givne mænge vener tilbage til 0 ml. CLR Pumpen viser en tiligere programmeree flowhastighe (ml/h). Pumpen er nu i tilstanen Hol og klar til programmering. Hvis u skal starte et anet ernæringsprogram, eller hvis pumpen skal bruges til en anen patient, kan alle instillinger (hastighe og osis) nulstilles til stanarinstillingerne, og en givne mænge kan instilles til nul ve ganske enkelt at trykke på tasten CLR og hole en nee i 2 sekuner. Batterifunktion Flocare Infinity -pumpen er ustyret me et lithium-ion-batteri. Batterisymbolet på isplayet erstattes automatisk af stikpropsymbolet, når aapteren sættes i. Oplaermåleren viser erefter, at batteriet oplaer, ve at vise segmenter i et mønster, er stiger fra lav til høj, begynene me segmentet yerst til venstre. Dette mønster gentages kontinuerligt, mens pumpen oplaes. For at kontrollere batteriets status skal oplaeren kobles fra pumpen, hvorefter pumpen skal startes. Bjælkerne mellem E og F (E = tom, F = ful) er batteriets oplaermåler. Hver enkelt bjælke ugør ca. 1/4 af en ful batterioplaning. Hvis er vises 2 bjælker, er batteriet halvt oplaet, og en resterene riftsti er ca. 12 timer ve en flowhastighe på 125 ml/h. I tilfæle af strømafbryelse skifter pumpen automatisk til batterirevet funktion. Hvis en siste bjælke forsviner uner rift, blinker batterisymbolet for at angive, at er er ca. 1 times oplaning tilbage. Teksten BATT blinker hvert 3. sekun på isplayet skiftevis me et aktive isplay, og pumpen bipper hvert 2. sekun for at mine brugeren om en lave batterispæning. Tilslut oplaeren for at oprethole pumpefunktionen, og genopla batteriet ZMNL900049_AW.in 10-11

6 I takt me at batteriniveauet faler, kan pumpen muligvis ikke levere soneernæring me en hastighe på over 300 ml/h, selvom er staig er batterikapacitet. Pumpen afgiver en alarm og viser teksten BATT. Hvis ette sker, skal u enten genoplae batteriet eller vælge en lavere hastighe for at færiggøre en planlagte ernæring. I tilfæle af batterifejl, f.eks. forårsaget af overophening (er kan forsvine af sig selv efter afkøling), eller i tilfæle af batterisvigt, blinker E, F og batterisymbolet. Sluk for pumpen, og kontakt sunhespersonalet, eller sen pumpen til service. Tilslutning til et eksternt alarmsystem Strømstikket på sien af pumpen giver mulighe for at tilslutte pumpen til et eksternt alarmsystem eller et patient ata moniteringssystem (PDMS). Flocare Infinity Nurse Call (corporate coe 35752) muliggør tilslutning til et eksternt alarm system. Dette alarmsystem kan være me åben eller lukket kontakt. Flocare Infinity PDMS kabel (corporate coe 35776) muliggør tilslutning til et eksternt PDMS system. Følg brugervejleningen for Flocare Infinity PDMS kabel for at tilslutte pumpen. ALARM- OG SIKKERHEDSFUNKTIONER Hvis et af e problemer, er er anført i problemløsningstabellen, opstår, afgiver pumpen en hørbar og visuel alarm og holer op me at køre. LCD-isplayets baggrunsbelysning lyser automatisk. En untagelse fra ette er alarmen for lav batterispæning, BATT. Når enne vises, fortsætter pumpen me at køre. Forholsregler i tilfæle af alarm: Kontrollér, hvilken alarmtype er vises me e store tegn på isplayet. Tryk på tasten START/STOP for at stoppe en hørbare og visuelle alarm. Afhjælp årsagen til alarmen som beskrevet i tabellen. Start pumpen igen ve at trykke på START/STOP. Problemløsningstabellen på næste sie ineholer en etaljeret beskrivelse af alarmerne. VEDLIGEHOLDELSE Rengøring Pumpen skal alti kobles fra strømforsyningen før rengøring for at ungå risiko for elektrisk stø. Pumpens overflaer (heruner sensorer og rotor) skal rengøres regelmæssigt me varmt sæbevan, en 5 % -opløsning af blegemiel i van, et universalesinfektionsmiel eller en blø klu. Flocare Infinity -pumpen kan skylles ve at hole en in uner en stråle me varmt, rent van. Pumpen må ikke nesænkes i van! Sørg for at e tre ruller på rotoren er rene, så e kan rotere uen forhinringer. Aaptoren kræver normalt ingen rengøring. Efter behov kan aaptorens uvenige sier rengøres me en tør eller let fugtet klu. Sørg for at aapterstikket er trukket u af stikkontakten Sikkerhesbemærkninger: Proucenten anbefaler, at pumpen efterses på et autoriseret servicecenter (Noric Service Group) hvert anet år. Hvis er opstår fejl uner brug af pumpen, eller hvis en tabes, skal en kontrolleres af en autoriseret servicetekniker før viere brug. Uskift Flocare Infinity -ernæringssættet for hver 24 timer for at sikre leveringsnøjagtighe og forhinre vækst af skaelige bakterier. Bortskaf Flocare Infinity -ernæringssæt korrekt i henhol til lokale bestemmelser. Anven ikke Infinity alarmen til at igangsætte hanlinger på sekunære (elektriske) meicinske apparater (f.eks. volumen eller sprøjtepumper). Anven ikke pumpe funktioner (f.eks. fill set funktionen) til anet formål en beskrevet i enne manual, a ette kan forårsage at pumpen kalibrere forkert. DK DK PROBLEMLØSNINGSTABEL Følg alti instruktionerne neenfor i tilfæle af problemer. Anvenelse af anre metoer kan forårsage at pumpen fungerer forkert. Tilstan Årsag Løsning NO SET Sættet er ikke monteret eller er monteret forkert i pumpen. Stop alarmen ve at trykke på START/STOP. Insæt Flocare Infinity ernæringssættet i pumpen, som angivet på blisteremballagen (eller henvis til Fig 5a - 5) og luk lågen. Genstart pumpen. PUSH STRT END OF DOSE PROG Områet omkring tryksensoren er snavset (fig. 1, position 5 & 6). Pumpen har stået i tilstanen Hol i 3 minutter eller mere, uen at er er blevet rørt ve en. Pumpen har leveret en instillee osis = volumen. Flowhastigheen er ikke instillet. Flowhastighe = 0 ml/h Rengør sensorerne, geninsæt ernæringssættet i pumpen og genstart pumpen. Stop alarmen, og forlæng tilstanen Hol me yerligere 3 minutter ve at trykke på tasten START/STOP. Programmér pumpen, og start en ve at trykke på START/STOP. Den programmeree osis / volumen er blevet aministreret Tryk på start/stop for at slukke alarmen Tryk på INFO og erefter CLR for at nulstille en aministreree volumen (for at nulstille flow og osis, tryk på CLR knappen i 3 sekuner) Instil en ønskee flowhastighe. DOOR Lågen er ikke rigtig lukket. Luk lågen rigtigt før programmet startes. AIR Luftsensoren har registreret et tomt Uskift en tomme ernæringsbeholer, og fortsæt pumpesæt. ernæringen. Fyl om nøvenigt sættet først. BATT vises, men pumpen fortsætter me at køre Batterisymbolerne E og F blinker Ernæringssættet er ikke insat korrekt (figur 1, position 8). Ernæringssættet er ikke insat korrekt. Batteriets kapacitet er for lav. Pumpen kan ikke levere tyktflyene væsker ve høje flowhastigheer me et nuværene batterioplaningsniveau. Batterifejl. Kontrollér, at luftsensoren er ren. Sørg for, at ernæringssættet er insat korrekt i pumpen. (Fig 5a - 5) Tilslut aaptoren til pumpen og lysnettet, og opla pumpen i ca. 6 timer - eller nesat hastigheen for at færiggøre en planlagte ernæring. Pumpen kan anvenes uner oplaningen. Sluk for pumpen, og kontakt sunhespersonalet, eller sen pumpen til service. Pumpen fyler sættet. Tryk på tasten igen for at stoppe pumpen og bringe en tilbage i tilstanen Hol. OCC IN OCC OUT Pumpen har registreret en opagåene okklusion mellem pumpen og ernæringsposen. Områet omkring tryksensoren er snavset (figur 1, position 5 & 6). Pumpen har registreret en neagåene okklusion mellem pumpen og patienten. Områet omkring tryksensoren er snavset (figur 1, position 5 & 6). Stop alarmen ve at trykke på tasten START/STOP. Fjern ernæringssættet fra pumpen, og kontrollér gennemstrømningen ve at skylle slangen. Isæt ernæringssættet igen, og start pumpen igen. Rengør sensorerne, geninsæt ernæringssættet i pumpen og genstart pumpen. Stop alarmen ve at trykke på tasten START/STOP. Kontrollér sonens gennemstrømningen ve at aspirere væske via meicineringsporten. Geninsæt ernæringssættet i pumpen og genstart. Rengør sensorerne, geninsæt ernæringssættet i pumpen og genstart pumpen. ZMNL900049_AW.in 12-13

7 DK DK Tilstan Årsag Løsning OCC OUT (gentaget) LOCK ER01 - ER99 Symbolet for ingen stikprop vises, selvom pumpen er koblet til lysnettet. KONFIGURATIONSTILSTAND Konfigurationstilstanen anvenes til instiling af alarmniveauet til låsning af tastaturet til afbryelse af en hørbare alarm ve aministration af en osis til permanent aktivering af lyset på LCD-isplayet ve tilslutning til lysnettet til at muliggøre tilslutning til kalesystem eller patientata moniteringssystem (PDMS) Konfigurationstilstanen må kun åbnes af sunhespersonale og autoriseret personale, er er trænet i brugen af enne funktion i pumpen. Patienten eller patientens pårørene må ikke ænre konfigurationsinstillingerne uen tillaelse fra en læge, iætist, sygeplejerske eller anen autoriseret behanler. ON/OFF & 2 sec 2 sec Der er ennu ikke uført kalibrering på et aktuelle ernæringssæt. Kun et aktuelle ernæringsprogram gives til enne patient. Sunhespersonalet tillaer ikke anre programmer. Selvtesten har registreret en elektronisk fejl. Stikket virker ikke. Aapteren er beskaiget. Beep high Beep low Instilling af alarmniveauet Stop alarmen ve at trykke på tasten START/STOP. Start pumpen ve at trykke på tasten START/STOP, og la en kun køre i kort ti. Stop pumpen ve at trykke på tasten START/STOP, og kontrollér, at er ikke har været nogen Occlusion out -alarm. Fjern ernæringssættet fra pumpen, og insæt ernæringsættet i pumpen igen. Genstart pumpen ve at trykke på tasten START/STOP. Programmeringsfunktionen er låst i pumpens konfigurationsinstillinger. Be sunhespersonalet om at ænre instillingerne. Sluk pumpen. Kontrollér erefter, at pumpelågen er lukket, og tæn pumpen igen. Hvis fejlen fortsætter, skal u kontakte sunhespersonalet eller sene pumpen til service. Sæt pumpen i en anen stikkontakt. Kontakt sunhespersonalet eller Noric Service Group for at uskifte aapteren. Hol tasten nee og tryk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen skifter til konfigurationstilstan. Først skal alarmniveauet instilles: Tryk på tasten for at instille et HØJT SIGNAL, og tryk på tasten - for at instille et LAVT SIGNAL. Ve hjælp af tasterne eller - kan instillingen skiftes fra High til Low eller fra Low til High.. Tryk på på tasten - for at LÅSE OP eller på tasten for at LÅSE. Pumpens ernæringsprogram kan ikke ænres i låst tilstan. Ve hjælp af tasterne eller - kan u skifte instillingen fra Lock til Unlock eller omvent. Instilling til lyløs efter færig osering Beep when one Mute when one Hol tasten nee og tryk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går på setup moe. Tryk på "" knappen for at skifte til næste instilling: Beep when one (): Pumpen afgiver en alarm, når ernæringsprogrammet er kørt færigt. Mute when one (-): Pumpen afgiver ikke alarm, når osen er aministreret. Ve hjælp af tasterne eller - kan u skifte instillingen fra bip til lyløs eller omvent. ON/OFF Lite off 2 sec Lite on Aktivering af lys Hol tasten nee og tryk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går på setup moe. Tryk på "" knappen for at skifte til næste instilling: Tryk på tasten () for at instille lyset på LCD-isplayet til at være ON, når pumpen kobles til lysnettet. Tryk på tasten - for at instille lyset på LCD-isplayet til at være OFF efter nogle sekuner, selvom pumpen kobles til lysnettet. Ve hjælp af tasterne eller - kan u skifte instillingen fra ON til OFF eller omvent. OUTP PDMS For tilslutning til kalesystem eller PDMS ON/OFF OUTP NRSE 2 sec Hol tasten nee og tryk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går på setup moe. Tryk på "" knappen for at skifte til næste instilling: OUTP PDMS () for at tilslutte til et PDMS. OUTP NRSE for at tilslutte til kalesystem. Anven eller - tasten for at ænre instilling mellem OUTP PDMS, OUTP NRSE og OUTP OFF. Tryk på ON/OFF tasten og hol en nee i 2 sekuner for at afslutte konfigurationstilstanen. Instillingerne gemmes automatisk. Låsning af tastaturet Lock Unlk Hol tasten nee og tryk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går på setup moe. Tryk på "" knappen for at skifte til næste instilling: ZMNL900049_AW.in 14-15

8 DK FI TEKNISKE SPECIFIKATIONER Denne Flocare Infinity -pumpe kombineret me aapteren og alarmsystemet Flocare Infinity NurseCall er esignet i overensstemmelse me stanarerne EN , EN , EN og RTCA DO-160D for elektromagnetiske emissioner og immunitet og er i overensstemmelse me Råets irektiv 93/42/EØF IEC 601: Klasse II Direktiv om meicinsk ustyr: Klasse IIa Mikroprocessorstyret BF-ustyr Batterioplaer: Ingangsspæning V AC / Hz / 0.4A Max. ugangsspæning 5 V DC 2,4 A Batteri: internt genoplaeligt lithium-ion-batteri, 3,6 V DC 2000 mah Batterikapacitet: 24 timer ve 125 ml/t Vanstråleskyttelse: IPX 5 IPX 5: Stænkbeskyttelse: Vanstråler, uanset fra hvilken retning, har ingen effekt på pumpen. Dimensioner: 140 x 95 x 35 mm Vægt: ca. 392 g Nøjagtighe ve flowhastighe: ±5,0% me egnet Flocare Infinity -pumpesæt Fugtighe: Driftsfunktion: 30% til 75% ikke-konenserene Opbevaring: 10% til 95% ikke-konenserene Temperatur: Driftsfunktion: 5 C til 40 C Opbevaring og transport: -20 C til 65 C Atmosfærisk tryk: Driftsfunktion: kpa Opbevaring og transport: kpa Tryk ve registering af okklusion: Opstrømsokklusion: -34 kpa (tolerance 21 kpa) Neagåene okklusion: 83 kpa (tolerance 21 kpa) Registrering af luftbobler: Den mænge af luft, er skal passere forbi luftsensoren, før luftalarmen aktiveres, varierer fra 0,5 til 1 ml, hvilket svarer til en luftboble me en længe på ca cm i silikonepumpesegmentet. Det er sikkert at anvene Flocare Infinity i flyvemaskiner. Brug af anet tilbehør eller anre aaptere og kabler en et, er er beskrevet i enne vejlening, kan øge Flocare Infinity -pumpens emissioner eller reucere ens immunitet. Installation og rift af elektrisk ustyr til meicinsk brug kræver, ifølge EMC, specielle forholsregler. De skal installeres i henhol til e EMC informationer som gives i e mefølgene okumenter. Transportabelt og mobilt RF kommunikationsustyr (mobiltelefoner) kan forstyrre elektrisk meicinsk ustyr. Hvis Flocare Infinity pumpen anvenes ve sien af eller ovenpå anet ustyr, bør man sikre sig, at et fungerer normalt. Når pumpen skal skrottes, informer a Noric Service Group om pumpens serienummer. Skrotning af pumpen skal alti foregå efter lokal lovgivning. JOHDANTO Flocare Infinity on pienikokoinen, kevyt syöttöpumppu, joka on tarkoitettu ainoastaan enteraaliseen ruokintaan joko liikkuville tai paikallaan oleville henkilöille. Nämä käyttöohjeet antavat käytännönläheisen pikaopastuksen pumpun kaikkiin toimintoihin. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Tarkista, että pumppu on ehjä. Älä käytä pumppua, jos se on vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli pumppuun tulee tekninen vika tai se putoaa lattialle, pumppu on tarkistettava lääkintälaitehuollossa ennen uutta käyttöönottoa. Älä käytä pumppua sellaisilla alueilla, missä on räjähysvaara, kuten esim. helposti syttyvien anestesiaaineien läheisyyessä. Mikäli pumppu on ollut käyttämättä pitkän aikaa, käytä pumppua alkuun verkkovirralla, jotta akku latautuu. Akku latautuu täyellisesti kuuen tunnin kuluessa. Flocare Infinity pumpussa käytetään ainoastaan Flocare Infinity pumppusiirtolaitetta (kysy Nutrician paikallisesta myyntiyksiköstä lisätietoja saatavilla olevista pumppusiirtolaitteista). Flocare Infinity pumppu toimii kaikissa asennoissa, joten se on omiaan niin liikkuvien kuin sängyssä olevien potilaien käyttöön. Tarkista syöttöletkun paikka, kuten terveyenhoitohenkilökunta on neuvonut sinua tekemään, aina ennen letkuruokinnan aloittamista. Pumpun avulla letkuravintoa saavien potilaien vointia ja tilaa tarkkaillaan säännöllisesti. Tietyt potilasryhmät vaativat tarkkaa letkuravinnon annostelua ja samanaikaista lääkkeien annostelua (esim. insuliinia). Tällöin on tärkeää tarkistaa säännöllisesti ja toistuvasti letkuruokinnan toteutuminen koko ravitsemushoion ajan. Suosittelemme Infinity pumpun DOSE-toimintoa (kokonaismäärän valinta) näihin tilanteisiin. Tippatelinepiike (kuva 3) kiinnitetään pumppuun mukana olevan kiinnitysruuvin avulla. Pumpun asentoa voiaan muuttaa 360. HUOLTO JA TAKUU Valmistaja suosittelee pumpun huoltoa valtuutetussa huoltoliikkeessä joka toinen vuosi pumpun huoltotarran mukaisesti (ks. kuva 1, kohta 9). Pumpun huoltoa ja korjausta varten ota yhteyttä: Noric Service Group Rajavouinkuja 1 A VANTAA Puh Pumpun käyttöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Nutricia Meicalin toimistoon (ks. yhteystieot takakannesta). Rajoitettu valmistajan takuu Nutricia Meical Devices B.V. antaa jokaiselle Flocare Infinity pumpun alkuperäiselle ostajalle/käyttäjälle valmistajan takuun koskien valmistus- ja materiaalivirheitä lukuun ottamatta normaalia kulumista, ja vaihtaa tai korjaa huoltopisteessään tai muussa Nutricia Meical Devices B.V.:n valtuuttamassa paikassa jokaisen Flocare Infinity pumpun, joka on palautettu kolmenkymmenenkuuen (36) kuukauen kuluessa alkuperäisestä ostotapahtumasta. Tällainen korjaaminen tai vaihtaminen on veloituksetonta. Nutricia Meical Devices B.V. antaa jokaiselle korjatun tai vaihetun pumpun alkuperäiselle ostajalle/käyttäjälle valmistajan takuun koskien valmistus- ja materiaalivirheitä, ja vaihtaa tai korjaa tällaisen tuotteen huoltopisteessään tai muussa Nutricia Meical Devices B.V.:n valtuuttamassa paikassa. Tällaisella korjauksella tai pumpun vaihtamisella on yheksänkymmenen (90) päivän takuu siitä päivästä lukien kun pumppu korjattiin tai vaihettiin tai alkuperäisestä takuuajasta jäljellä oleva takuuaika riippuen siitä, kumpi on piempi. TÄMÄ TAKUU KOSKEE AINOASTAAN NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V.:N VALMISTUTTAMIA FLOCARE INFINITY PUMPPUJA JA ON AINOA PUMPPUJA KOSKEVA TAKUU. MITÄÄN MUITA LAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVIA VASTUITA, KUTEN ESIM. HILJAINEN TAKUU KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, EI SOVELLETA TÄHÄN TAKUUSEEN. NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V.:N VASTUU RAJOITTUU KAIKISSA TILANTEISSA VIRHEELLISEN TUOTTEEN OSTOHINTAAN, VAAN EI TUOTTAMUKSELLISEEN VAHINKOON. Takuuehtoja ei voi korjata tai muuttaa millään tavalla ilman, että Nutricia Meical Devices B.V.:n valtuuttama henkilö laatii aiheesta asianmukaisen asiakirjan ZMNL900049_AW.in 16-17

9 TÄHÄN TAKUUSEEN EI VOI VEDOTA, JOS FLOCARE INFINITY PUMPPUA ON KÄYTETTY HUOLIMATTOMASTI, JOS SE ON ALTISTUNUT VAHINGOILLE, JOS SITÄ ON MUUTETTU, SORMEILTU, KÄYTETTY VÄÄRIN TAI JOKU MUU KUIN NUTRICIA MEDICAL B.V.:N VALTUUTTAMA HENKILÖ ON SITÄ KORJANNUT TAI HUOLTANUT. NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V.:N VASTUU EI MISSÄÄN VAIHEESSA OLE ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA KORKEAMPI EIKÄ ULOTU TUOTTAMUKSELLISEEN TAPPIOON TAI VAHINKOON. KÄYTTÖOHJE Flocare Infinity pumppusiirtolaitteen asettaminen Liitä ravinnonsiirtolaite ravintovalmistepakkaukseen siirtolaitteen mukana tulevan ohjeen mukaan. Poista suojakorkki ravinnonsiirtolaitteen päässä olevasta aapterista. Flocare Infinity pumppusiirtolaitteissa on vapaan virtauksen esto, jonka takia ravinnonsiirtolaitteessa ei ole rullasulkijaa. Täytä letkusto ravintovalmisteella puristamalla kasetin letkustoa kohasta, jossa on pisaran kuva (kohta A kuvassa 5a) tai täytä letkusto pumpun avulla (ks. kappale ravinnonsiirtolaitteen täyttäminen). Avaa pumpun etukansi painamalla alareunasta ja nostamalla samalla etukantta ylöspäin (ks. kuva 5b). Aseta silikoniletkuston lenkki kelan ympäri. Venytä hieman (ks. kuva 5c) ja laita kasetti paikoilleen pumppuun (ks. kuva 5). Sulje etukansi. FI ON/OFF Kun pumppu on pitoasennossa: FI Ravinnonsiirtolaitteen täyttäminen Infinity pumpun -toimintoa käytetään (uuen) ravinnonsiirtolaitteen täyttämiseen letkuravinnolla (tai veellä niin haluttaessa). -toiminnon ollessa päällä kaikki hälytykset on kytketty pois päältä turhien hälytysten välttämiseksi (esim. ilmakuplat). toimintoa käytetään ainoastaan tyhjän ravinnonsiirtoletkuston täyttämiseen. toiminnon käyttäminen muussa tilanteessa voi aiheuttaa pumpun virheellisen kalibroinnin. FILL SET toiminnon käynnistäminen kalibroi pumpun ja ravinnonsiirtolaitteen. Paina painiketta kahen sekunnin ajan kunnes kuuluu merkkiääni ja pumppu täyttää ravinnonsiirtolaitteen letkuston n.700 ml/h nopeuella. Näytössä lukee tällöin. Pumppu pysähtyy automaattisesti kun ravinnonsiirtolaitteen letkusto on kokonaan täyttynyt. toiminto voiaan pysäyttää milloin tahansa painamalla painiketta toisen kerran. Pumppu menee pitoasentoon, kun toiminto on valmis tai pysäytetty. Näyttö ON/OFF ON/OFF START/STOP Pumpun käynnistäminen Tarkista, että pumpun etukansi on kunnolla kiinni ennen kuin käynnistät pumpun. Paina ON/OFF painiketta kahen sekunnin ajan tai muuten pumppu alkaa hälyttää. Pumppu antaa merkkiäänen ja tarkistaa toimintavalmiutensa näyttämällä pumpun 8-numeroisen sarjanumeron. Tarkista, että kaikki näytön osa-alueet ja symbolit näkyvät kuten kuvassa 6 (ks. seur. sivu). Näytössä näkyy eellisen muistin tyhjennyksen jälkeen annosteltu kokonaismäärä, ja pumppu kytkeytyy pitoasentoon ohjelmointia varten. Pumpun sammuttaminen Sammuta pumppu painamalla ON/OFF painiketta yhtäjaksoisesti kahen sekunnin ajan. Kuuluu jaksottainen hälytysääni ja pumppu sammuu. Annosteluohjelma ja annosteltu kokonaismäärä, jotka on ohjelmoitu sen jälkeen, kun pumpun muisti eellisen kerran tyhjennettiin, säilyvät pumpun muistissa virran katkaisemisen jälkeen. Jos pumppu pysähtyy akun varauksen loppuessa, muisti säilyy 24 tunnin ajan. Pitotoiminto Jos haluat keskeyttää välillä annostelun tai pysäyttää pumpun pitoasentoon, paina START/STOP painiketta kerran. Kuuluu kolme merkkiääntä ja run-symboli katoaa. Ohjelmoitu annostelunopeus (ml/h), kokonaismäärä (DOSE=VOL) ja annosteltu määrä (ml) säilyvät muistissa. Pumpussa on nestekienäyttö (LCD), jossa on aakkosnumeeriset merkit, pikkusymboleja, sanoja ja taustavalo. Näyttö sisältää mm. seuraavia tietoja: Annostelunopeus (ml/h) ja annosteltu määrä (ml) näkyvät näytössä suurina numeroina. Alla olevat sanat kertovat, mihin kyseinen numero viittaa (nopeuteen, annoskokoon tai kokonaismäärään). Pumppu ilmoittaa myös viestejä, kuten en of ose, kun määritelty yksittäinen kokonaismäärä on annosteltu. Kuva 6 run -symbolin ympärillä olevat kaaret kiertävät kehää silloin, kun pumppu on toiminnassa. Jäljellä oleva akun virta (ks. kappale akkukäyttö). Seinäpistokkeen symboli tarkoittaa sitä, että latauslaite on liitetty verkkovirtaan. Taustavalo sammuu 10 sekunnin kuluttua viimeisen näppäimen painamisen jälkeen. Taustavalo myös syttyy 10 sekunniksi silloin, kun latauslaite liitetään verkkovirtaan. Pitotoimintoa käytetään: annostelunopeuen muuttamiseen, ravintovalmistepakkauksen vaihtamiseen, lääkkeien annosteluun pumppua sammuttamatta, hälytyksen kuittaamiseen ja vikojen korjaamiseen. Hälytysääni kuuluu 3 minuutin jälkeen ja näyttöön ilmestyy teksti PUSH STRT. Paina kerran START/STOP kuitataksesi hälytyksen ja pientääksesi pitotoimintoa vielä kolme minuuttia tai paina START/STOP kaksi kertaa (kuuluu 3 merkkiääntä) jatkaaksesi annostelua ZMNL900049_AW.in 18-19

10 FI FI Pumpun ohjelmointi Flocare Infinity pumppua käytetään jatkuvaan annosteluun ja siihen voiaan määrittää annosteltava yksittäinen kokonaismäärä. Aseta ravinnonsiirtolaite pumppuun, käynnistä pumppu ja täytä ravinnonsiirtolaitteen letkusto (ks. kappale ravinnonsiirtolaitteen täyttäminen). Näytössä näkyy eellisen muistin tyhjennyksen jälkeen annosteltu kokonaismäärä. Jos tarpeen, tyhjennä annosteltu kokonaismäärä painamalla CLR painiketta. Tämän jälkeen näytössä on viimeisin annostelunopeus (ml/h). Pumppu on nyt pitoasennossa ja valmiina ohjelmoitavaksi. 400 ml/h ON/OFF ml/h Jatkuva annostelu Säää tarvittaessa tiputusnopeus (ml/h) painamalla tai - painikkeita. Pitämällä painike alas painettuna voit nopeuttaa valintaa. Jos näytössä on jotain muuta kuin annostelunopeus, paina ensin ml/h painiketta, jonka jälkeen annostelunopeus sääetään painamalla tai - painikkeita. Annostelunopeus voiaan valita väliltä ml/tunti 1 ml:n välein. Annostelunopeus hiastuu ja pysähtyy hetkeksi 50:n, 125:n ja 250:n ml:n kohalla. Paina DOSE=VOL painiketta ja varmista, että kokonaismäärää ei ole asetettu, mikä näkyy tekstinä CONT. Tämä tarkoittaa, että pumppuun on ohjelmoitu jatkuva annostelu. Käynnistä pumppu painamalla START/STOP painiketta. Kaaret run symbolin ympärillä alkavat kiertää kehää. Annostelunopeus (ml/h) on näytössä koko toiminnan ajan. 1 ml/h Kokonaismäärän valinta 4000 ml DOSE=VOL 1 ml 400 ml/h ON/OFF ml/h START/STOP Kun pumppu on pitoasennossa ja näytössä on viimeisin annostelunopeus (ml/h): Säää annostelunopeus tai - painikkeilla. Jos näytössä on jotain muuta: Paina ensin ml/h painiketta ja säää annostelunopeus tai - painikkeilla. Annostelunopeus voiaan valita väliltä ml/tunti 1 ml:n välein. Paina DOSE=VOL painiketta ja aseta annosteltava kokonaismäärä ja - painikkeilla väliltä ml 1 ml:n välein. Käynnistä pumppu painamalla START/STOP painiketta. Näytöstä voiaan lukea seuraavaa tietoa silloin, kun pumppu on toiminnassa: INFO 1 ml/h START/STOP Painamalla ml/h painiketta nähään annostelunopeus. Painamalla INFO painiketta nähään eellisen muistin tyhjennyksen jälkeen annosteltu kokonaismäärä. Kun määritelty kokonaismäärä on annosteltu END OF DOSE ilmestyy näyttöön ja kuuluu hälytysääni (tai ei kuulu, jos perusasetuksia on muutettu, ks. kappale perusasetusten muuttaminen). OHjelman muuttaminen silloin, kun pumppu on toiminnassa Paina START/STOP painiketta pumpun pysäyttämiseksi. Muuta ohjelmaa painamalla kyseistä painiketta (ml/h tai DOSE=VOL) ja säää uuelleen tai - painikkeilla. Aloita annostelu painamalla jälleen START/STOP painiketta. Muistin tyhjentäminen Kaikki asetukset ja arvot voiaan poistaa toinen toisensa jälkeen seuraavasti: Paina START/STOP pumpun pysäyttämiseksi. Valitse tyhjennettävä asetus. Paina CLR painiketta muistin tyhjentämiseksi. Asetus tai arvo palaa oletusarvoksi: ml/h = 0 ml/h VOL = cont = Kokonaismäärää ei asetettu. Pumppu annostelee jatkuvasti kunnes ravintovalmistepakkaus on tyhjä tai pumppu pysäytetään. INFO = 0 ml = Annosteltu määrä on nollattu. Päivittäin annosteltavan ravinnon määrän arvioimiseksi tyhjennä annosteltu määrä joka päivä, kun aloitat annostelun, seuraavasti: Käynnistä pumppu ON/OFF painikkeella. START/STOP Heti toimintavalmiutensa tarkistettuaan pumpun näytössä näkyy annosteltu määrä. CLR Paina CLR painiketta, jolloin annosteltu määrä nollautuu. Pumpun näytössä on nyt aiemmin ohjelmoitu annostelunopeus (ml/h). Pumppu on pitoasennossa valmis ohjelmoitavaksi. Kun täytyy ohjelmoia kokonaan uusi annostelu tai pumppu siirretään toiselle potilaalle, kaikki asetukset (annostelunopeus, kokonaismäärä ja annosteltu määrä) voiaan tyhjentää ja palauttaa kerralla oletusasetuksiksi painamalla CLR painiketta kahen sekunnin ajan. Akkukäyttö Flocare Infinity pumpussa on lithium-ioni akku. Näytössä oleva akun symboli muuttuu automaattisesti seinäpistokkeen symboliksi heti kun pumppu liitetään verkkovirtaan. Akku latautuu, kun akun virtasymbolin palkit lisääntyvät vasemmalta oikealle. Kun haluat tarkistaa akun latauksen, poista akku verkkovirrasta ja käynnistä pumppu. Palkkien määrä E:n ja F:n (E=Empty (tyhjä), F=Full (täysi)) välillä kertoo, kuinka paljon akussa on virtaa. Jokainen palkki vastaa 1/4 akun täyestä kapasiteetista. Jos symbolissa on kaksi palkkia, akussa on jäljellä puolet latauksesta, joka riittää noin 12 tunniksi annostelunopeuella 125 ml/tunnissa. Sähkökatkoksen aikana pumppu jatkaa automaattisesti toimintaansa akulla. Kun viimeinen palkki on kaonnut, akun symboli alkaa vilkkua, että akun varaus riittää enää ainoastaan yheksi tunniksi. Näytössä vilkkuu BATT joka 3. sekunti vuorotellen annostelunäytön kanssa. Lisäksi pumppu hälyttää joka toinen sekunti muistutuksena alhaisesta virrasta. Liitä pumppu verkkovirtaan annostelun jatkamiseksi ja akun lataamiseksi. Kun akun virta vähenee, pumppu ei välttämättä pysty annostelemaan nopeammin kuin 300 ml/tunti, vaikka akussa olisi jonkin verran varausta. Pumppu hälyttää ja ilmoittaa näytössä BATT. Laita akku tällöin lataukseen tai valitse matalampi annostelunopeus. Jos akun toiminta häiriintyy johtuen esim. äärilämpötiloista (mikä saattaa korjaantua itsestään ajan myötä) tai lakkaa kokonaan, E ja F sekä akun symboli vilkkuvat. Sammuta pumppu ON/ OFF painikkeella ja ota yhteyttä pumpusta vastaavaan yhteyshenkilöösi tai lähetä pumppu huoltoon ZMNL900049_AW.in 20-21

11 FI FI Ulkoiseen hälytysjärjestelmään kytkeminen Pumpun sivulla olevan virtajohonliittimen avulla pumppu on mahollista kytkeä ulkoiseen potilastietojärjestelmään (Patient Data Monitoring System, PDMS). Flocare Infinity Nurse Call sovellus (tuotenumero 35752) mahollistaa yhistämisen ulkoiseen hälytysjärjestelmään. Tämä ulkoinen hälytysjärjestelmä voi olla joko avoimella tai suljetulla kontaktilla. Nouata erillisiä Flocare Infinity Nurse Call järjestelmästä olevia ohjeita. Flocare Infinity PDMS kaapeli (tuotenumero 35776) mahollistaa yhistämisen ulkoiseen potilastietojärjestelmään. Nouata erillisiä Flocare Infinity PDMS kaapelista olevia ohjeita. HÄLYTYKSET JA TURVALLISUUSOMINAISUUDET Oheisessa vianetsintätaulukossa mainitut viat aiheuttavat sekä näkyvän että kuuluvan hälytyksen ja pumppu pysähtyy. LCD-näytön taustavalo syttyy. Poikkeuksena on BATT hälytys, jolloin pumppu jatkaa vielä toimintaansa. Hälytyksen tapahtuessa: Tarkista hälytyksen syy LCD-näytöstä. Kuittaa hälytykset START/STOP painikkeesta. Korjaa hälytyksen aiheuttaja. Jatka annostelua painamalla START/STOP painiketta. Seuraavalla sivulla oleva vianetsintätaulukko kuvaa erilaiset hälytykset. YLLÄPITO-OHJEITA Puhistus: Irrota pumppu verkkovirrasta aina ennen puhistusta sähköiskun välttämiseksi. Puhista pumpun pinta (sensorit ja kela mukaan lukien) säännöllisesti lämpimään saippuaveteen kostutetulla liinalla tai esinfiointipyyhkeellä. Flocare Infinity pumppu voiaan huuhella vesihanan alla lämpimällä veellä. Älä kuitenkaan upota pumppua veteen tai puhistusliuokseen! Piä pumpun kela aina puhtaana, että se pääsee pyörimään vapaasti. Verkkovirtalaite ei yleensä vaai puhistusta. Tarvittaessa sen pinta voiaan pyyhkiä kuivalla tai kostealla liinalla. Muista kytkeä verkkovirtalaite pois pistorasiasta puhistuksen ajaksi. Turvaohjeet: Valmistuttaja suosittelee, että pumppu lähetetään huoltoon Noric Service Groupille joka toinen vuosi. Mikäli pumppuun tulee vika toiminnan aikana tai se putoaa lattialle, pumppu on tarkistettava lääkintälaitehuollossa ennen uutta käyttöönottoa. Flocare Infinity pumppusiirtolaite vaihetaan joka 24. tunti tasaisen annostelun takaamiseksi ja haitallisten bakteerien kasvun ehkäisemiseksi. Heitä kertakäyttöinen ravinnonsiirtolaite jätteisiin paikallisten ohjeien mukaan. Älä käytä pumpun toimintoja (esim. toimintoa) muuhun, mitä ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, tämä voi aiheuttaa pumpun virheellisen kalibroinnin. VIANETSINTÄTAULUKKO Seuraa alla olevia ohjeita, jos pumppuun tulee virheilmoitus. Muien menetelmien, kuin tässä mainitut, käytön seurauksena pumpun toiminta voi vioittua. Tila Aiheuttaja Toimenpiteet NO SET Ravinnonsiirtolaite ei paikoillaan pumpussa tai virheellisesti asetettu. Kuittaa hälytys painamalla START/STOP. Aseta Flocare Infinity ravinnonsiirtolaitteen kasetti pumppuun pakkauksen ohjeen mukaan (tai ks. kuva 5a-5) ja sulje etukansi. Käynnistä pumppu uuelleen. Painesensorialue on likainen.(kuva 1, kohta 5 ja 6). PUSH STRT Pumppu on ollut pitoasennossa yli 3 min. END OF DOSE PROG DOOR AIR BATT pumppu jatkaa toimintaa Akkusymboli, E ja F vilkkuvat Pumppu on annostellut määritellyn kokonaismäärän. Annostelunopeutta ei ole asetettu. Annostelunopeus = 0 ml/h. Pumpun etukansi ei ole kunnolla kiinni. Ilmasensori tunnisti tyhjän siirtolaitteen. Ravinnonsiirtolaite on virheellisesti asennettu (kuva 1, kohta 8). Ravinnonsiirtolaite on virheellisesti asetettu. Akun kapasiteetti on liian alhainen. Pumppu ei pysty annostelemaan viskositeetiltaan korkeita nesteitä suurella nopeuella näin alhaisella latauksella. Akun toimintahäiriö. Puhista sensorit, aseta ravinnonsiirtolaite uuelleen pumppuun ja käynnistä pumppu. Kuittaa hälytys painamalla START/STOP, jolloin pumppu jää jälleen pitoasentoon 3 minuutiksi. Ohjelmoi pumppu ja aloita annostelu painamalla START/STOP. Pumppu on annostellut määritellyn kokonaismäärän. Kuittaa hälytys painamalla START/STOP. Paina INFO ja sitten CLR, jolloin muisti tyhjenee kokonaismäärän osalta (kun haluat tyhjentää muistista tiputusnopeuen ja kokonaismäärän, paina CLR kolmen sekunnin ajan). Varmista, että oikea annostelunopeus on sääetty. Varmista, että etukansi on suljettu kunnolla ennen ruokinnan aloittamista. Vaiha ravintovalmistepakkaus ja jatka annostelua. Täytä letkusto tarvittaessa. Puhista ilmasensori. Varmista, että ravinnonsiirtolaite on oikein asennettu pumppuun (kuva 5a-5). Liitä pumppu verkkovirtaan ja lataa akkua noin kuusi tuntia. Pumppua voiaan käyttää latausaikana. Sammuta pumppu painamalla ON/OFF ja ota yhteyttä pumppuyhteyshenkilöösi tai toimita pumppu huoltoon. Pumppu täyttää letkustoa. Paina uuelleen, että pumppu pysähtyy pitoasentoon. OCC IN OCC OUT Pumppu havaitsi tukoksen pumpun ja ravintovalmistepakkauksen välillä. Painesensorialue on likainen (kuva 1, kohta 5 ja 6). Pumppu havaitsi tukoksen pumpun ja potilaan välillä. Kuittaa hälytys painamalla START/STOP. Poista ravinnonsiirtolaite pumpusta ja tarkista letkuston toimivuus juoksuttamalla ravintovalmistetta ravinnonsiirtolaitteen läpi manuaalisesti (ks. kappale pumppu-siirtolaitteen asettaminen). Aseta ravinnonsiirtolaitteen kasetti paikoilleen ja aloita annostelu uuelleen. Puhista sensorit, aseta ravinnonsiirtolaite uuelleen pumppuun ja käynnistä pumppu. Kuittaa hälytys painamalla START/STOP. Tarkista syöttöletkun toimivuus aspiroimalla nestettä ruiskuun lääkkeenantohaarakkeen kautta. Aseta ravinnonsiirtolaitteen kasetti paikoilleen ja aloita annostelu uuelleen. Painesensorialue on likainen (kuva 1, kohta 5 ja 6). Puhista sensorit, aseta ravinnonsiirtolaite uuelleen pumppuun ja käynnistä pumppu ZMNL900049_AW.in 22-23

12 Tila Aiheuttaja Toimenpiteet OCC OUT (uuelleen) LOCK ER01 - ER99 PERUSASETUSTEN MUUTTAMINEN Näitä toimintoja käytetään hälytysäänen säätämiseen painikkeien lukitsemiseen hälytysäänen poistamiseen, kun kokonaismäärä on annosteltu LCD-näytön taustavalon kytkemiseen, kun pumppua käytetään verkkovirralla otettaessa käyttöön Nurce Call tai Patient Data Monitoring System (PDMS) Perusasetuksia saavat muuttaa ainoastaan terveyenhuollon henkilökuntaan kuuluvat tai pumpun käyttöön koulutetut valtuutetut henkilöt. Potilas tai hänen sukulaisensa eivät saa ilman lääkärin, ravitsemusterapeutin, sairaanhoitajan tai muun valtuutetun henkilön lupaa muuttaa pumpun perusasetuksia. ON/OFF & 2 sec 2 sec Ravinnonsiirtolaitteen kalibrointi ei vielä valmis. Kyseiselle potilaalle sallitaan ainoastaan ohjelmoitu annostelu. Terveyenhuollon asiantuntija ei salli muita ohjelmia. Pumppu havaitsi häiriön toimintavalmiutta testatessaan. Seinäpistokesymboli ei näy, vaikka Pistorasia ei toimi. kytketty Verkkovirtalaite on vahingoittunut. verkkovirtaan Beep high Beep low Hälytysäänen säätäminen Kuittaa hälytys painamalla START/STOP. Aloita annostelu painamalla START/STOP ja anna sen käyä hetken ajan. Pysäytä pumppu painamalla START/STOP varmistaaksesi ettei ole ollut mitään alapuoleisen letkuston tukoshälytystä. Poista ravinnonsiirtolaitteen kasetti pumpusta ja laita se takaisin pumppuun. Aloita annostelu uuelleen painamalla START/STOP. Ohjelmointi on lukittu perusasetuksia muuttamalla. Pyyä terveyenhuollon asiantuntijaa muuttamaan tätä asetusta. Pysäytä pumppu painamalla START/STOP, tarkista, että etukansi on kiinni ja käynnistä pumppu uuelleen painamalla START/STOP. Jos virheilmoitus ei poistu, ota yhteyttä pumppuyhteyshenkilöösi tai toimita pumppu huoltoon. Liitä verkkovirtalaite toiseen pistorasiaan. Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi tai Noric Service Groupiin uuen verkkovirtalaitteen saamiseksi. Käynnistä pumppu painamalla ON/OFF samalla kun painat painiketta kahen sekunnin ajan. Pumpun asetuksia voiaan nyt muuttaa. Ensiksi asetetaan hälytysäänen voimakkuus: BEEP HIGH () kova hälytys tai BEEP LOW (-) hiljainen hälytys Paina tai - muuttaaksesi kovasta hiljaiseen tai päinvastoin. FI FI Lock Unlk Painikkeien lukitseminen Käynnistä pumppu painamalla ON/OFF samalla kun painat painiketta kahen sekunnin ajan. Pumpun asetuksia voiaan nyt muuttaa. Paina painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetukseen UNLOCK vapauttaa painikkeet (-) ja LOCK lukitsee ne (). Kun painikkeet on lukittu, pumpun ohjelmointia ei pysty muuttamaan. Paina tai - muuttaaksesi asetuksia lukitusta lukitsemattomaan tai päinvastoin. Hälytysäänen poistaminen, kun kokonaismäärä on annosteltu Beep when one Mute when one Käynnistä pumppu painamalla ON/OFF samalla kun painat painiketta kahen sekunnin ajan. Pumpun asetuksia voiaan nyt muuttaa. Paina painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetukseen. BEEP WHEN DONE (): pumppu hälyttää, kun määrätty annoskoko on annosteltu tai MUTE WHEN DONE (-): pumppu ei hälytä, kun määrätty annoskoko on annosteltu. Käytä tai - painikkeita muuttaaksesi asetukset hälyttävästä ei-hälyttävään tai päinvastoin. ON/OFF Lite off 2 sec Lite on Taustavalon kytkeminen Käynnistä pumppu painamalla ON/OFF samalla kun painat painiketta kahen sekunnin ajan. Pumpun asetuksia voiaan nyt muuttaa. Paina painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetukseen. LITE ON () pitää LCD-näytön taustavalon aina päällä silloin, kun pumppu on kytketty verkkovirtaan. LITE OFF (-) sammuttaa taustavalon aina muutaman sekunnin kuluttua, vaikka pumppu olisi kytketty verkkovirtaan. Käytä ja - painikkeita muuttaaksesi taustavalon asetuksia. OUTP PDMS ULKOISEEN HÄLYTYSJÄRJESTELMÄÄN KYTKEMINEN ON/OFF OUTP NRSE 2 sec Käynnistä pumppu painamalla ON/OFF samalla kun painat painiketta kahen sekunnin ajan. Pumpun asetuksia voiaan nyt muuttaa. Paina painiketta siirtyäksesi seuraavaan asetukseen. OUTP PDMS () yhistää Patient Data Monitoring System -järjestelmään. OUTP NRSE (-) yhistää Nurse Call -järjestelmään. Käytä ja - painikkeita valitaksesi yhteys ( OUTP PDMS tai OUTP NRSE ) tai sulkeaksesi se käytöstä ( OUTP OFF ) tai päinvastoin. Poistuaksesi perusasetusten muuttamisesta paina "ON/OFF" painiketta kahen sekunnin ajan. Asetukset jäävät automaattisesti muistiin ZMNL900049_AW.in 24-25

13 TEKNISET TIEDOT Flocare Infinity syöttöpumppu käytettynä verkkovirtalaitteen kanssa ja Flocare Infinity Nurse Call -sovellus ovat EN , EN , EN , RTCA DO-160D -mukaisia koskien sähkömagneettista säteilyä ja suojausta ja täyttävät irektiivin 93/42/EEC vaatimukset IEC 601: luokka II Meical Devices Directory: luokka IIa Mikroprosessorikontrolloitu Laitteen tyyppi BF Verkkovirta-/latauslaite: V AC / Hz / 0.4A Max. ulostulo 5 V DC 2,4 A Akku: sisäänrakennettu laattava lithium-ioni akku, 3,6 V DC 2000 mah Akun kapasiteetti: 24 tuntia nopeuella 125 ml/t Suihkuveenkestävä IPX 5: mistä suunnasta tahansa tuleva vesisuihku ei vaurioita pumppua Kuorimateriaali: PC-ABS-muovi, liekinkestävä Ulkomitat: 140 x 95 x 35 mm Paino: n. 392 g Annostelutarkkuus: ±5 % Flocare Infinity pumppusiirtolaitteella Kosteusaste: Käytön aikana: % Varastointi: % Lämpötila: Käytön aikana: 5-40 C Varastointi ja kuljetus: C Ilmanpaine: Käytön aikana: kpa Varastointi ja kuljetus: kpa Tukoksen tunnistuspaine: Yläpuolinen letkustotukos: -34 kpa (toleranssi 21 kpa) Alapuolinen letkustotukos: 83 kpa (toleranssi 21 kpa) Ilmakuplan tunnistus: Ilmasensorit tunnistavat 0,5-1 ml:n määrän ilmaa, joka vastaa 6-13 cm:n pituista ilmakuplaa silikonisessa pumppuliitännässä. Flocare Infinity pumppua voiaan turvallisesti käyttää matkustajaliikenteeseen tarkoitetuissa lentokoneissa. Muien kuin yllä mainittujen laitteien, muuntajien ja kaapeleien käyttö saattaa aiheuttaa toimintahäiriön Flocare Infinity pumppuun. Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) asettaa lääkinnällisille sähkölaitteille vaatimuksia ja ne täytyy asentaa ja huoltaa EMC-irektiivin mukaisesti. Päällä olevat langattomat puhelimet voivat häiritä lääkintälaitteien toimivuutta. Kun Flocare Infinity syöttöpumppua käytetään tai säilytetään muien laitteien läheisyyessä, sen toiminta on hyvä tarkistaa aika ajoin. Jos pumppu poistetaan lopullisesti käytöstä ja tuhotaan, tulee Noric Service Groupille ilmoittaa tuhotun pumpun sarjanumero. Pumpun hävittämisen pitää tapahtua asianmukaisesti nouattaen ohjeita sähkölaitteien tuhoamisesta. FI NO INNLEDNING Flocare Infinity -pumpen ( -pumpen) er en liten, lett pumpe til båe mobil og stasjonær bruk. Pumpen er basert på et roterene peristaltiske prinsipp og skal bare brukes enteralt. KLARGJØRING Kontroller at pumpen er hel og feilfri. Ikke bruk pumpen hvis en er skaet. Dersom en teknisk feil oppstår eller pumpen mistes i gulvet, må en kontrolleres av en kvalifisert teknikker. Ikke bruk pumpen på områer hvor et er eksplosjonsfare, f.eks. i nærheten av brannfarlige anestesimiler. Hvis pumpen ikke har vært i bruk på en ti, må en kobles til nettstrøm for å lae opp batteriet før enteral tilførsel av næring starter. Batteriet er fullaet etter cirka 6 timer. Flocare Infinity -pumpen må bare brukes sammen me riktig Flocare Infinity -ernæringssett (henven eg til in lokale Nutricia salgsrepresentant for informasjon om tilgjengelige ernæringssett). Pumpen fungerer i alle vinkler. Dette gjør en ieell for ambulerene bruk så vel som til å brukes ve sien av sengen. Kontroller posisjonen til sonen, slik u har fått beskje om av helsepersonellet, før u starter næringstilførselen. Pasienter som får tilført næring me pumpe, bør ha regelmessig tilsyn. Spesifikke pasientgrupper trenger vevarene og kontrollert tilførsel av enteral ernæring ve samtiig bruk av meisiner (f.eks. bruk av insulin). I isse tilfeller bør regelmessig og hyppig kontroll utføres, som bestemt av tilsteeværene helsepersonell, for å forsikre korrekt næringstilførsel gjennom behanlingsperioen. Bruk av Infinity -pumpens DOSE -funksjon anbefales i isse tilfellene (se avsnittet: Innstille en ose). Ve stasjonær bruk kan en innstillbare polklemmen (figur 3) festes til pumpen me en mefølgene skruen. Pumpen kan festes i alle posisjoner (roterbar 360º graer). SERVICE OG GARANTI Prousenten anbefaler at pumpen kontrolleres på et autorisert servicesenter hver 2. år, som angitt på pumpen (Fig 1, punkt 9). Kun autorisert personell må utføre servicearbei på Infinity -pumper. Kontakt en lokale salgsorganisasjonen/nutricia-filialen for all service på og reparasjon av pumper (se aressene på baksien av heftet). Garantibegrensninger Prousenten, Nutricia Meical Devices B.V., garanterer at en ny Flocare Infinity -enteral ernæringspumpe er uten efekter i materiale og utføring, ekskluert normal slitasje, og vil FOB (Free On Boar) erstatte eller reparere alle Flocare Infinity -pumper fra sin fabrikk, i en perioe på trettiseks (36) måneer etter et opprinnelige kjøpet. Slike reparasjoner eller erstatninger er kostnasfrie. Nutricia Meical Devices B.V. garanterer overfor en opprinnelige kjøper at alle reparerte eller erstattee proukter skal være uten efekter i materiale og utføring, og vil FOB erstatte eller reparere slike proukter på sin fabrikk. Slike reparasjoner eller erstatninger har en garanti på et som er lengst av nitti (90) ager fra ato for reparasjon eller erstatning, og gjenståene el av nyprouktgarantien beskrevet over. DENNE GARANTIEN GJELDER BARE Flocare Infinity -PUMPER FRA NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V. Denne garantien er en eneste garantien som gis for PUMPEN. Ingen garantier gitt implisitt ve lov, heruner, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet eller egnethet for særlige formål, skal gjele. Nutricia Meical Devices b.v. vil i alle tilfeller bare være ansvarlig for innkjøpsprisen for et efekte prouktet, og ikke for eventuelle følgeskaer. Denne garantien kan ikke enres på annen måte enn ve skriftlig okument behørig unertegnet av representant fra Nutricia Meical Devices B.V. Nutricia Meical Devices b.v. har rett til å oppheve garantien hvis Flocare Infinity -pumpen er åpnet eller moifisert uten forhånsgokjenning fra Nutricia Meical Devices b.v., eller hvis pumpen har vært utsatt for ekstreme ytre påkjenninger (utilsiktet), søl eller feil behanling. NUTRICA MEDICAL DEVICES B.V. SITT ANSVAR BEGRENSES TIL INNKJØPSPRISEN AV PUMPEN OG GJELDER IKKE FØLGESKADER ELLER TAP ZMNL900049_AW.in 26-27

14 NO NO BRUKSANVISNING Innsetting av Flocare Infinity -ernæringssett Koble settet til næringsbeholeren som angitt på emballasjen til Flocare Infinity -ernæringssettet. Fjern støvhetten fra konnektor. Flocare Infinity -ernæringssettene er utstyrt me en automatisk fri flyt-beskyttelse. Settet har erfor ingen rulleklemme. Fyll ernæringssettet helt me næring ve å klemme forsiktig på sien av kassetten som er merket me en råpe (punkt A i figur 5a), eller fyll ernæringssettet ve hjelp av pumpen (se avsnittet: Fylling av ernæringssettet). Åpne pumpeøren ve å presse en nere veggen opp og samtiig vri øren oppover (se figur 5b). Plasser en bøye elen av silikonslangen runt rotoren. Strekk litt (se figur 5c) og sett kassetten inn i pumpen (se figur 5). Lukk pumpeøren. Trykk på START/STOP for å stoppe alarmen og utvie ventemous me ytterligere 3 minutter, eller trykk to ganger på START/STOP (u hører tre pipelyer) for å gjenoppta e programmerte innstillingene. ON/OFF Når pumpen er i ventemous: Fylling av ernæringssettet FILL-SET -funksjonen på Infinity-pumpen brukes til å fylle en (ny) næringsbeholer me næring (eller vann ve behov). Når FILL-SET -funksjonen går, vil alle alarmer bli slått av for å unngå at uønskee alarmer blir utløst (f.eks. luftalarm). FILL-SET -funksjonen skal bare brukes til å fylle en tom (luftfyllt) næringsbeholer. Bruk av FILL-set -funksjonen i anre situasjoner kan føre til feilaktig kalibrering av pumpen. Når FILL-SET -funksjonen settes i gang vil pumpen kalibreres for gjelene ernæringssett. ON/OFF ON/OFF Slå på pumpen For at pumpen skal fungere korrekt, sørg for at pumpeøren er lukket før pumpen slås på ve å presse ON/OFF -tasten i 2 sekuner, ellers vil pumpen vise feil. Pumpen avgir en pipely, utfører en kort selvtest og viser pumpens serienummer som 8 sifre. Kontroller at alle isplaysegmenter og symboler er aktive (se figur 6 på neste sie). Pumpen viser et totale volumet som er tilført sien minnet ble tømt, og går over til ventemous (programmeringsklar). Slå av pumpen Trykk på og hol nee ON/OFF -knappen i 2 sekuner. Du vil høre en kontinuerlig alarm, og pumpen slår seg av. Ernæringsprogrammet (installerte parametere) og totalt volum som er aministrert sien siste tømming, lagres i pumpens minne. Hvis pumpen slår seg av på grunn av svakt batteri, lagres informasjonen i minnet i 24 timer. Trykk på -tasten i to sekuner for å aktivere programmet. Slipp tasten så snart u hører et pip, og pumpen starter å gå me en infusjonshastighet på ca. 700 ml/t. Gjennom enne hanlingen vil beskjeen komme til syne i isplayet. Pumpen vil automatisk stoppe når Flocare Infinity -settet er fylt opp me soneernæring. Programmet kan stoppes til enhver ti ve å trykke på -tasten en gang til. Pumpen vil a gå tilbake i ventemous når -programmet er ferig eller stoppet. Display Pumpen har et LCD-isplay me store alfanumeriske tegn, minre symboler, or og et bakgrunnslys. Du kan finne følgene informasjon i isplayet: Infusjonshastighet (ml/h, vs. ml/t), volum (ml) vises me store tegn. Or uner beskriver hva tallene gjeler (hastighet, ose eller volum). Pumpen viser også melinger. Melingen END OF DOSE vil for eksempel vises når pumpen har tilført én enkelt næringsose. Buene runt RUN-symbolet roterer når pumpen er i rift. Ventemous For å stoppe pumpen milertiig eller gå over i ventemous mens pumpen er i bruk, START/STOP trykker u én gang på START/STOP. Du hører tre pipelyer, og RUN-symbolet forsvinner. Programmert infusjonshastighet (ml/t), volum (DOSE=VOL) og aministrert volum (ml) lagres. Ventemous brukes til å stoppe næringstilførselen milertiig: For å enre ernæringsprogrammet (installerte parametre), For å skifte næringsbeholer, For å aministrere meisiner uten å slå av pumpen, For å empe alarmen og korrigere problemer. Etter 3 minutter høres en totonet alarm, og melingen PUSH STRT vises i isplayet. Figur 6 Gjenværene batterikapasitet (se avsnittet om bruk av batteri). Kontaktsymbolet angir at laeren er tilkoplet. Bakgrunnslyset i isplayet slår seg av når et har gått 10 sekuner etter siste gang man trykket på en tast. Bakgrunnslyset slår seg på i 10 sekuner når laeren er koplet til nettstrøm ZMNL900049_AW.in 28-29

15 Programmere pumpen Flocare Infinity -pumpen kan brukes til kontinuerlig eller osert næringstilførsel. Sett ernæringssettet i pumpen, slå pumpen på og fyll settet ve behov (se avsnitt: Fylling av ernæringssettet). Displayet viser totalt volum som er tilført sien pumpen sist ble tømt. Hvis et er nøvenig, sletter u volumet som ble tilført ve å trykke på CLR -tasten. Den sist programmerte infusjonshastigheten (ml/h) vises nå. Pumpen er nå i ventemous og klar til programmering. 1 ml/h 400 ml/h ON/OFF ml/h Kontinuerlig tilførsel av næring Juster infusjonshastigheten (ml/h) ve behov ve å bruke pluss- () eller minustasten (-). Hol nee tastene for å enre verien raskt. Dersom en annen innstilling vises i LCD-isplayet, må u først trykke på ml/h-tasten etterfulgt av plusseller minustasten for å innstille infusjonshastigheten. Infusjonshastigheten kan innstilles fra 1 til 400 ml/t i trinn på 1 ml. Infusjonshastigheten går saktere og stopper kort ve ml/t. Trykk på DOSE=VOL -tasten og kontroller at verien står på 0 ml angitt av oret CONT. Dette betyr at pumpen vil gå i kontinuerlig mous. Start pumpen ve å trykke på START/STOP. Buene runt oret RUN begynner å rotere. Infusjonshastigheten (ml/h) vises mens pumpen går. 1 ml/h START/STOP Innstille en ose 1 ml 400 ml/h 4000 ml ON/OFF ml/h DOSE=VOL START/STOP Fra venteposisjon me siste infusjonshastighet (ml/h) vist i LCD-isplayet: Innstill infusjonshastigheten ve å trykke på pluss- eller minustasten. Hvis en annen innstilling vises: Trykk først på ml/h -tasten etterfulgt av pluss- eller minustasten for å justere infusjonshastigheten. Infusjonshastigheten kan innstilles til mellom 1 og 400 ml/t i trinn på 1 ml. Trykk på DOSE=VOL -tasten og innstill volumet som skal aministreres, me pluss- eller minustasten. Innstillingsområet er fra 1 til 4000 ml i trinn på 1 ml. Start pumpen ve å trykke på START/STOP. Mens pumpen går, kan u finne følgene informasjon i isplayet: Ve å trykke på ml/h -tasten vises infusjonshastigheten. INFO Ve å trykke på INFO -tasten vises et totale volumet sien minnet ble tømt. Når ønsket volum eller ose er tilført, vises melingen END OF DOSE, og pumpen avgir en lyalarm (eller ikke, avhengig av pumpens konfigurasjon se avsnittet om konfigurasjonsmous). NO Enre ernæringsprogrammet mens pumpen går Trykk på START/STOP for å stoppe pumpen milertiig. Enre programmet ve å trykke på ønsket tast ( ml/h eller DOSE=VOL ) og juster me pluss- eller minustasten. Start pumpen ve å trykke på START/STOP igjen. Tømme minnet Alle innstillinger og verier kan slettes en etter en på følgene måte: Trykk på START/STOP for å stoppe pumpen milertiig. Velg innstillingen som skal slettes. Trykk på CLR -tasten for å tømme minnet. Verien går tilbake til stanarveri: ml/h = 0 ml/t VOL = cont = Ingen ose innstilt. Pumpen vil tilføre næring kontinuerlig til næringsbeholeren er tom eller pumpen stoppes INFO = 0 ml = Volumet som er tilført, er slettet For å hole oren på en aglige mengen næring som tilføres, må et totale volumet som er tilført når hver aglig ernæringsplan startes, slettes. Dette gjøres på følgene måte: Slå på pumpen ( ON ). START/STOP Rett etter selvtesten viser pumpen et totale volumet som er tilført. Trykk på CLR -tasten. Det totale tilførte volumet går tilbake til 0 ml. CLR Pumpen viser en tiligere programmerte infusjonshastigheten (ml/h). Pumpen er nå i ventemous og klar til programmering. Når et er nøvenig å sette i gang et annet program for næringstilførsel eller pumpen skal brukes på en annen pasient, kan alle innstillinger (hastighet og ose) tilbakestilles til utgangspunktet, og volum gitt kan nullstilles ve enkelt å hole CLR -knappen inne i to sekuner. NO Batteririft Flocare Infinity -pumpen er utstyrt me et litiumionbatteri. Batterisymbolet i isplayet erstattes automatisk av kontaktsymbolet når aapteren kobles til. Drivstoffmåleren angir a at batteriet laes ve å vise søyler som beveger seg fra bunn til topp. Dette gjentas kontinuerlig mens pumpen laes. For å kontrollere batteristatusen kobler u laeren fra pumpen og slår på pumpen. Søylene mellom E og F (E= tom, F= full) representerer rivstoffmåleren til batteriet. Hver søyle er cirka 1/4 av en full batteriopplaing. Hvis to søyler vises, er batteriet halvfullt og gjenståene riftsti er cirka 12 timer me en infusjonshastighet på 125 ml/t. Ve strømbru går pumpen automatisk over på batteririft. Uner bruk, når en siste blokken forsvinner, vil batterisymbolet blinke for å angi at et er cirka 1 times laeti igjen. I isplayet vil melingen BATT blinke hvert treje sekun og veksle me et aktive isplayet, og pumpen vil avgi en pipely annethvert sekun for å minne brukeren om et svake batteriet. Plugg inn laeren for å fortsette riften og la opp batteriet. Når batterinivået blir svakere, er et ikke sikkert pumpen vil kunne tilføre næring ve hastigheter over 300 ml/t, selv om et fremeles er noe batterikapasitet igjen. Pumpen vil avgi en alarm og melingen BATT vil vises. Hvis ette skjer, må u enten lae opp batteriet på nytt eller velge en lavere hastighet for å fullføre ernæringssyklusen ZMNL900049_AW.in 30-31

16 Ve batterisvikt, for eksempel på grunn av for høy temperatur (noe som kan løse seg selv over ti) eller ve total batterisvikt, vil E, F og batterisymbolene blinke. Slå av pumpen ( OFF ) og kontakt ansvarlig helsepersonell eller sen pumpen til service. Tilkobling til et eksternt alarmsystem Strømkontakten på sien av pumpen gjør et mulig å koble pumpen til et eksternt alarmsystem eller pasientataovervåkingssystem (PDMS). Flocare Infinity Nurse Call (artikkelnummer 35752) gjør et mulig å koble til et eksternt alarmsystem. Dette alarmsystemet kan ha åpen eller lukket krets. Følg bruksanvisningen for bruk av Flocare Infinity Nurse Call for å koble til pumpen. Flocare Infinity PDMS-kabel (artikkelnummer 35776) gjør et mulig å koble til et eksternt PDMS-system. Følg bruksanvisningen for bruk av Flocare Infinity PDMS-kabel for å koble til pumpen. ALARM- OG SIKKERHETSFUNKSJONER Hvis noen av problemene angitt i problemløsningstabellen skulle oppstå, avgir pumpen en lyalarm og en visuell alarm og slutter å virke. Bakgrunnslyset i LCD-isplayet slår seg automatisk på. Et unntak fra ette er alarmen for svakt batteri ( BATT ) i enne situasjonen fortsetter pumpen å fungere. Hanlinger som skal utføres ve en alarm: Kontroller hvilken type alarm som vises i isplayet (store tegn). Trykk på START/STOP for å stoppe lyalarmen og en visuelle alarmen. Korriger årsaken til alarmen som beskrevet i tabellen. Start pumpen igjen ve å trykke på START/STOP. Problemløsningstabellen på neste sie gir en tyelig forklaring på alarmen. VEDLIKEHOLD Rengjøring: For å unngå fare for elektrisk støt må pumpen allti frakobles før rengjøring. Alle flatene på pumpen (inkluert sensorene og rotoren) må rengjøres regelmessig me varmt såpevann, en 5 % blekemielløsning i vann, et flerfunksjonelt esinfiseringsmiel eller en myk klut. Flocare Infinity -pumpen kan skylles ve å hole en uner rennene varmt, rent vann. Pumpen må ikke legges i vann eller annen væske! Valsene på rotoren må allti være rene for å sikre at e roterer fritt. Aapteren trenger vanligvis ikke rengjøring. Om ønskelig kan en tørr eller lett fuktet klut brukes til å rengjøre e ytre flatene på aapteren. Kontroller at aapteren er koblet fra vegguttaket. Sikkerhetsmerknaer: Prousenten anbefaler at pumpen inspiseres på et autorisert servicesenter annethvert år. Hvis et oppstår feil uner bruk eller hvis pumpen faller i gulvet, må en kontrolleres av autorisert teknisk personell før bruk. Flocare Infinity -ernæringssettet må skiftes ut etter 24 timers bruk for å sikre nøyaktig tilførsel av næring og hinre vekst av skaelige bakterier. Flocare Infinity -settet til engangsbruk må kasseres på riktig måte i henhol til lokal lovgivning. Ikke bruk Flocare Infinity alarmsystemet til å utløse hanlinger relatert til sekunært (elektrisk) meisinsk utstyr (f.eks. en volumetrisk pumpe eller sprøytepumpe). Ikke bruk pumpefunksjonene (f.eks. -funksjonen) til anre formål enn et som er beskrevet i enne brukerveileningen, ettersom et kan gi feilaktig kalibrering av pumpen. NO NO problemløsningstabell Følg allti instruksjonene som er gitt i tabellen uner ersom et problem oppstår. Bruk av anre metoer enn e som er beskrevet her kan få pumpen til å fungere feil. Problem Årsak Tiltak NO SET Det er ikke noe sett montert, eller settet er feil montert i pumpen. Stopp alarmen ve å trykke på START/STOP. Sett Flocare Infinity -ernæringssettet inn i pumpen som angitt på blisterpakningen (eller se fig 5a-5) og lukk øren. Start pumpen på nytt. PUSH STRT END OF DOSE PROG Trykksensorområet er tilsmusset (fig 1, posisjon 5 og 6). Pumpen har vært i ventemous i tre minutter eller mer. Pumpen har tilført en angitte osen = volumet. Hastighet er ikke innstilt. Hastighet = 0 ml/t Rengjør sensorene, sett ernæringssettet inn i pumpen igjen og start pumpen på nytt. Stopp alarmen og utvi ventemous me ytterligere tre minutter ve å trykke på START/STOP. Programmer pumpen og start en ve å trykke på START/STOP. Den programmerte osen/volumet er aministrert. Trykk START/STOP for å slå av alarmen. Trykk INFO og eretter CLR for å tømme minnet for volumet som er aministrert (for å tømme minnet for infusjonshastighet og ose i tillegg, trykk CLR -tasten I 3 sekuner). Se til at korrekt hastighet er programmert inn. DOOR Døren er ikke orentlig lukket. Se til at øren er forsvarlig lukket før matingsprogrammet settes i gang. AIR BATT pumpen fortsetter å fungere BATT me blinkene E og F Luftsensoren oppaget et tomt ernæringssett. Ernæringssettet er ikke riktig satt inn (se fig 1, posisjon 8) Ernæringssettet er ikke riktig satt inn. Batterikapasiteten er svak. Pumpen kan ikke tilføre høyviskøse væsker ve høy infusjonshastighet me gjelene batterinivå. Feil på batteri. Skift ut en tomme næringsbeholeren og fortsett næringstilførselen. Fyll settet ve behov. Kontroller at luftsensoren er ren. Sørg for at ernæringssettet er satt riktig inn i pumpen (fig 5a-5) Koble aapteren til pumpen og nettstrøm og la opp pumpen i cirka seks timer. Pumpen kan brukes uner laing. Slå av pumpen ( OFF ) og kontakt ansvarlig helsepersonell eller sen pumpen til service. Pumpen fyller settet. Trykk - tasten en gang til for å stoppe pumpen og få en tilbake i ventemous. OCC IN OCC OUT Pumpen har oppaget en tilstopping oppstrøms mellom pumpen og næringsposen. Trykksensorområet er tilsmusset (fig 1, posisjon 5 og 6) Pumpen har oppaget en tilstopping nestrøms mellom pumpen og pasienten. Trykksensorområet er tilsmusset (fig 1, posisjon 5 og 6). Stopp alarmen ve å trykke på START/STOP. Ta ernæringssettet ut av pumpen og sjekk gjennomstrømming av settet ve å spyle slangen. Sett inn ernæringssettet igjen i pumpen og start på nytt. Rengjør sensorene, sett ernæringssettet inn i pumpen igjen og start pumpen på nytt. Trykk på START/STOP -tasten for å stoppe alarmen. Kontroller gjennomstrømligheten til ernæringssettet ve å suge ut væske via meisinporten. Sett inn ernæringssettet igjen i pumpen og start på nytt. Rengjør sensorene, sett ernæringssettet inn i pumpen på nytt og start pumpen igjen ZMNL900049_AW.in 32-33

17 Problem Årsak Tiltak OCC OUT (gjentatt) LOCK ER01 - ER99 Kontaktsymbol vises ikke mens pumpen er koblet til nettstrøm. Kalibrering ennå ikke ferig på gjelene ernæringssett. Kun gjelene ernæringsplan er tillatt for enne pasienten. Annet ernæringsprogram er ikke tillatt av ansvarlig helsepersonell. Selvtesten oppaget en elektronisk feil. Stikkontakten fungerer ikke. Aapteren er skaet. KONFIGURASJONSMODUS NO Stopp alarmen ve å trykke på START/STOP -tasten. Start pumpen ve å trykke på START/STOP -tasten og la en gå forsiktig. Stopp pumpen ve å trykke START/STOP -tasten for å forsikre om at et ikke har vært noen okklusjonsalarm. Fjern ernæringssettet fra pumpen og sett et på nytt inn i pumpen. Start pumpen igjen ve å trykke på START/STOP -tasten. Programmeringsfunksjonen er blokkert i pumpens konfigurasjonsmous. Be ansvarlig helsepersonell om å enre enne innstillingen. Slå pumpen av ( OFF ), kontroller at pumpeøren er lukket og slå pumpen på igjen ( ON ). Hvis problemet vevarer, kontakt ansvarlig helsepersonell eller sen pumpen til service. Koble pumpen til en annen stikkontakt. Kontakt ansvarlig helsepersonell eller Nutricia-filialen for å få skiftet ut aapteren. Konfigurasjonsmous brukes til å innstille alarmnivå, låse tastaturet, slå av lyalarmen når en ose aministreres, slå på lyset i LCD-isplayet permanent når apparatet er koblet til nettstrøm, sette opp en forbinelse me et Nurse call-system eller pasientataovervåkingssystem (PDMS). Bare helsepersonell og autorisert personell som har fått opplæring i bruk av enne pumpen, har tilgang til konfigurasjonsmous. Pasienten eller hans/hennes familie kan ikke enre innstillingene i konfigurasjonsmous uten tillatelse fra lege, klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier eller annet autorisert helsepersonell. ON/OFF & 2 sec 2 sec Beep high Beep low Innstille alarmnivå Hol nee plusstasten og trykk ON/OFF i 2 sekuner: Pumpen går inn i konfigurasjonsmous. Først a kan alarmnivået innstilles: BEEP HIGH () eller BEEP LOW (-) Bruk pluss- eller minustasten for å enre innstillingen fra høy til lav eller omvent. Lock Unlk NO Låse tastaturet Hol nee plusstasten og trykk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går over i konfigurasjonsmous. Trykk -tasten for å gå til neste instilling: UNLK for å låse opp tastaturet (-) eller LOCK for å låse tastaturet (). Hvis tastaturet er låst, kan ernæringsprogrammet for pumpen ikke lenger enres. Bruk pluss- eller minustasten for å enre instilling fra LOCK til UNLK eller omvent. Beep when one Mute when one Dempe alarm når osen er ferig Hol nee plusstasten og trykk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går over i konfigurasjonsmous. Trykk -tasten for å gå til neste instilling: BEEP WHEN DONE (): Pumpen vil avgi en alarm når osen er aministrert, eller MUTE WHEN DONE (-): Pumpen vil ikke avgi en alarm når osen er aministrert. Bruk pluss- eller minustasten for å enre innstilling fra beep when one til mute when one eller omvent. ON/OFF Lite off 2 sec Lite on Slå på lyset Hol nee plusstasten og trykk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går over i konfigurasjonsmous. Trykk -tasten for å gå til neste instilling: LITE ON (): Lyset i LCDisplayet fortsetter å lyse når pumpen er koblet til nettstrøm. LITE OFF (-): Lyset i LCD-isplayet slår seg av etter få sekuner, selv om en fortsatt er koblet til strømleningen. Bruk pluss- eller minustasten for å enre innstilling fra lite on til lite off eller omvent. ON/OFF OUTP NRSE 2 sec OUTP PDMS Tilkobling til Nurse call eller PDMS Hol nee plusstasten og trykk ON/OFF i 2 sekuner. Pumpen går over i konfigurasjonsmous. Trykk -tasten for å gå til neste instilling: OUTP PDMS () for å koble til et pasientataovervåkingssystem. OUTP NRSE for koble til et Nurse call-system. Bruk tastene eller - for å enre innstillingen fra OUTP PDMS til OUTP NRSE eller OUTP OFF og omvent. Trykk på ON/OFF -tasten og hol en ne i 2 sekuner for å gå ut av SET UP-mous. Innstillingene blir automatisk lagret ZMNL900049_AW.in 34-35

18 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Denne Flocare Infinity -pumpen i kombinasjon me aapteren og Flocare Infinity Nurse Call er utformet i henhol til stanarene EN , EN , EN , RTCA DO-160D for elektromagnetisk stråling og immunitet, og er i samsvar me irektiv 93/42/EØF IEC 601: Klasse II Direktivet om meisinsk utstyr: Klasse IIa Mikroprosessor kontrollert BF-utstyr Laer: inngangsspenning V AC / Hz / 0.4A Max. utgangsspenning 5 V DC 2,4 A Batteri: internt, opplabart litiumionbatteri, 3,6 V DC 2000 mah Batterikapasitet: 24 timer ve 125 ml/t JET vanntetthet: IPX 5 IPX 5: Fuktsikker: Vannstråler fra en hver retning skal ikke påvirke funksjonen til pumpen. Mål: 140 x 95 x 35 mm Vekt: cirka 392 g Nøyaktighet, infusjonsshastighet: ±5,0 % me riktig Flocare Infinity -ernæringssett Fuktighet: Driftsmous: 30% til 75% ikke-konenserene Oppbevaring: 10% til 95 % ikke-konenserene Temperatur: Driftsmous: 5 C til 40 C Oppbevaring og transport: -20 C til 65 C Atmosfærisk trykk: Driftsmous: kpa Oppbevaring og transport: kpa Trykk for eteksjon av tilstopping: Tilstopping oppstrøms: -34 kpa (toleranse 21 kpa) Tilstopping nestrøms: 83 kpa (toleranse 21 kpa) Deteksjon av luftbobler: Mengen luft som må passere luftsensoren før luftalarmen aktiveres, varierer fra 0,5 til 1 ml og gjeler luftbobler av en lenge i silikonpumpesegmentet på ca cm. Flocare Infinity kan trygt brukes på kommersielle fly. Bruken av annet tilbehør, aaptere og kabler enn et som er oppført i enne hånboken, kan føre til økt utslipp eller reusert beskyttelse av utstyret i Flocare Infinity -pumpen. Meisinsk utstyr krever spesielle forholsregler i følge EMC og må installeres og riftes i henhol til en EMC-informasjon som gis i mefølgene okumenter. Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (mobiltelefoner) kan påvirke meisinsk elektrisk utstyr. Dersom Flocare Infinity -pumpen brukes i nærheten av eller stables me annet utstyr, bør pumpen observeres for å forsikre at en fungerer normalt. Når en pumpe skal kasseres bør u gi beskje til Nutricias filial om pumpens serienummer. Pumpen bør allti kasseres i henhol til lokal lovgiving. NO PL INFORMACJE OGÓLNE Flocare Infinity to pompa o małych rozmiarach, lekka, o stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego. Posiaa mechanizm pompujący obrotowo-perystaltyczny i przeznaczona jest wyłącznie o stosowania enteralnego (ojelitowego). PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA Należy sprawzić stan pompy i kompletność wyposażenia. W przypaku stwierzenia uszkozenia pompy, nie wolno jej używać. W przypaku uszkozenia technicznego lub upuszczenia pompę powinien sprawzić wykwalifikowany technik. Nie należy używać pompy na obszarze, gzie występuje ryzyko wybuchu, np. w pobliżu łatwopalnych anestetyków. Jeżeli pompa nie była użytkowana przez jakiś czas, należy połączyć ją o zasilania sieciowego w celu nałaowania baterii prze rozpoczęciem żywienia ojelitowego. Czas łaowania baterii wynosi około 6 gozin. Pompę Flocare Infinity należy stosować wyłącznie z opowienim zestawem o poaży iety, przy użyciu pompy Flocare Infinity! (skontaktuj się z lokalnym przestawicielem firmy Nutricia w celu uzyskania informacji na temat ostępnych zestawów o pompy). Pompa ziała w owolnej orientacji przestrzennej, co czyni ją iealną o użytku ambulatoryjnego, jak również stacjonarnego (przy łóżku pacjenta). Prze rozpoczęciem żywienia przez zgłębnik należy sprawzić, czy jego ułożenie jest zgone z zaleceniami. Pacjenci żywieni przy pomocy pompy powinni być regularnie monitorowani i nazorowani. Niektóre grupy pacjentów wymagają stałego żywienia ojelitowego przy jenoczesnym poawaniu leku (np. insuliny). W takich przypakach należy przeprowazać regularne kontrole w ostępach czasu określonych przez personel meyczny, aby upewnić się, czy proukt ożywczy poawany jest właściwie przez cały czas trwania leczenia. Zaleca się również skorzystanie z funkcji DOSE (awka) (patrz sekcja Ustawianie awki ). Do pompy o użytku stacjonarnego (przy łóżku pacjenta) może być ołączony wielopozycyjny zacisk stojaka (rysunek 3) przytwierzany śrubą. Pompę można umocować w owolnej pozycji (obraca się o 360 ). SERWIS I GWARANCJA Wytwórca zaleca przeglą pompy w autoryzowanym centrum serwisowym co 2 lata, jak wskazano na pompie (oznaczenie 9). Przegląów i napraw pomp Infinity okonywać powinien wyłącznie autoryzowany personel. W celach serwisowych prosimy o kontakt z lokalnym Przestawicielem / filią firmy Nutricia (ares na końcu broszury). Ograniczenia gwarancji Wyłącznie na rzecz pierwotnego nabywcy/użytkownika firma Nutricia Meical Devices B.V. gwarantuje brak wa materiałowych i w wykonawstwie wszystkich nowych pomp Flocare Infinity, z wyłączeniem normalnego zużycia, i okona wymiany lub naprawy, na terenie swojego zakłau serwisowego lub w miejscu wskazanym przez Nutricia Meical Devices B.V., każej pompy Flocare Infinity zwróconej w przeciągu trzyziestu sześciu (36) miesięcy o zakupu przez nabywcę/użytkownika. Naprawa lub wymiana jest bezpłatna. Nutricia Meical Devices B.V. gwarantuje pierwszemu nabywcy/użytkownikowi, że wszystkie naprawione lub wymienione pompy bęą wolne o wa materiałowych i w wykonawstwie oraz gwarantuje naprawę lub wymianę takich [waliwych] prouktów na terenie swojego zakłau serwisowego lub w miejscu wskazanym przez Nutricia Meical Devices B.V. Taka naprawa lub wymiana objęta bęzie ziewięćziesięcioniową (90) gwarancją, licząc o nia naprawy bąź wymiany, lub kontynuowany bęzie okres gwarancyjny nowej pompy na zasaach opisanych powyżej, zależnie o tego, który z okresów bęzie łuższy. NINIEJSZA GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO POMP FLOCARE INFINITY WYTWARZANYCH PRZEZ NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V. I JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ WYDAWANĄ DLA TYCH POMP. NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ŻADNE GWARANCJE DOMNIEMANE OKREŚLONE PRZEPISAMI PRAWA, W TYM TAKŻE, ALE NIE WYŁĄCZNIE, RĘKOJMIE PRZYDATNOŚCI DO OGÓLNYCH BĄDŹ SZCZEGÓLNYCH ZASTOSOWAŃ. NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V. W KAŻDYM WYPADKU PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE DO WYSOKOŚCI CENY ZAKUPU WADLIWEGO PRODUKTU, Z WYŁĄCZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE. Żane zmiany lub poprawki nie mogą być wprowazane o niniejszej Gwarancji inaczej niż poprzez posiaający moc prawną okument przygotowany przez właściwego pracownika firmy Nutricia Meical Devices B.V. w formie pisemnej. GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W RAZIE NIEWŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA, ZNISZCZENIA, WPROWADZENIA ZMIAN, PRZEKSZTAŁCEŃ, FAŁSZOWANIA, NIEPOPRAWNEGO STOSOWANIA POMPY FLOCARE INFINITY LUB JEJ NAPRAWY W NIEAUTORYZOWANYM SERWISIE BEZ UZYSKANIA UPRZEDNIEJ ZGODY OD FIRMY NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NUTRICIA MEDICAL DEVICES B.V. NIE PRZEKRACZA PIERWOTNEJ CENY NABYCIA POMPY ORAZ NIE OBEJMUJE ŻADNYCH SZKÓD LUB STRAT POŚREDNICH ZMNL900049_AW.in 36-37

19 PL PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODŁĄCZANIE zestawu o pompy Flocare Infinity Połączyć zestaw z ietą, postępując weług instrukcji na opakowaniu zestawu o poaży iety przy użyciu pompy Flocare Infinity. Zjąć osłonę ochronną z łącznika. Zestawy o pompy Flocare Infinity wyposażone są w automatyczną ochronę przepływu, więc zestaw nie posiaa zacisku rolek. Napełnić zestaw o pompy ietą elikatnie naciskając bok kasetki oznaczony kroplą (punkt A na rysunku 5a) lub przy pomocy pompki (patrz część: napełnianie zestawu o pompy). Otworzyć pokrywę pompy naciskając na niższą ściankę i jenocześnie obracając pokrywę (patrz rysunek 5b). Umieścić zagiętą część silikonowej rurki wokół wirnika. Umieścić kasetkę w pompie (patrz rysunek 5c), lekko naciskając (patrz rysunek 5). Zamknąć pokrywę pompy. Włączanie Aby pompa ziałała właściwie, prze włączeniem pompy poprzez przytrzymanie ON/OFF przycisku ON/OFF przez 2 sekuny, należy upewnić się, że pokrywa pompy jest zamknięta, w przeciwnym razie pompa zasygnalizuje błą. Pompa wyaje sygnał źwiękowy i przeprowaza krótki test kontrolny, wyświetlając 8-cyfrowy numer seryjny. Należy sprawzić, czy wszystkie segmenty wyświetlacza i symbole są aktywne, jak na rysunku 6 (patrz następna strona). Na wyświetlaczu ukazuje się całkowita objętość poaży o ostatniego czyszczenia pamięci, po czym pompa przechozi w tryb wstrzymania. Można przystąpić o programowania. wymiany pojemnika z prouktem ożywczym, poania leku bez wyłączania pompy, wyłączenia alarmu i naprawienia usterki, Po 3 minutach pojawi się wutonowy sygnał alarmowy, a na wyświetlaczu wioczna bęzie wiaomość PUSH STRT (wciśnij start). Aby wyłączyć alarm i przełużyć tryb wstrzymania o kolejne 3 minuty, należy wcisnąć przycisk START/ STOP. Aby powrócić o zaprogramowanych ustawień, należy wukrotnie wcisnąć przycisk START/ STOP (pojawią się 3 sygnały źwiękowe). ON/OFF Napełnianie zestawu o pompy Funkcja w pompie Infinity używana jest o napełniania (nowego) zestawu o poaży iety preparatem ożywczym (lub woą w zależności o potrzeby). Kiey funkcja jest aktywna wszystkie alarmy są wyłączone w celu uniknięcia nieumyślnego uruchomienia alarmu (np. alarmu czujnika powietrza). Funkcja powinna być używana tylko o napełniania pustego (wypełnionego powietrzem) zestawu o poaży iety. Użycie funkcji w innym przypaku może spowoować nieprawiłowe wyskalowanie pompy. Po uruchomieniu funkcji pompa zostanie wyskalowana ostosowując się o połączonego zestawu. Gy pompa jest w trybie wstrzymania: Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sekuny przycisk (napełnij zestaw), aby aktywować czynność napełniania. Zwolnić przycisk, gy tylko pompa wya sygnał źwiękowy i rozpocznie pompowanie przy prękości przepływu ok. 700 ml/h. Poczas trwania tej czynności na wyświetlaczu wioczna jest wiaomość. Pompa automatycznie zakończy pracę, kiey zestaw o pompy Flocare Infinity bęzie całkowicie wypełniony. Napełnianie można przerwać w owolnej chwili ponownie naciskając przycisk. Po zakończeniu lub zatrzymaniu napełniania pompa powraca o trybu wstrzymania. ON/OFF Wyłączanie Wcisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać przez 2 sekuny. Pojawi się ciągły sygnał alarmowy i pompa wyłączy się. Program żywienia (zainstalowane parametry) oraz całkowita objętość poaży o ostatniego kasowania pamięci zostaną zachowane w pamięci pompy. Jeśli pompa przestanie pracować z powou rozłaowania baterii, w pamięci zachowane zostaną ane przez 24 goziny. Wyświetlacz Pompa posiaa wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z użymi alfanumerycznymi znakami, mniejszymi symbolami, wyrazami i poświetlanym tłem. Na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące informacje: Duże znaki pokazują szybkość poaży (ml/h) i objętość infuzji (ml). Słowa poniżej określają, o czego onosi się ana liczba (prękość, awka, objętość). Pojawiają się też wiaomości, na przykła informacja en of ose (koniec awki) pojawia się, gy pompa zakończy poawanie pojeynczej awki. Tryb wstrzymania ( HOLD ) Aby na chwilę zatrzymać pompę lub przejść w tryb wstrzymania, należy nacisnąć START/STOP przycisk START/STOP. Pojawią się trzy sygnały źwiękowe, a symbol ziałania (run) zniknie z wyświetlacza. Zaprogramowana szybkość poaży (ml/h), awka (DOSE=VOL) oraz poana ilość płynu (ml) zostaną zachowane. Tryb wstrzymania stosuje się, aby zatrzymać poaż na krótki czas w celu: zmiany programu żywienia (zainstalowanych parametrów), Rysunek 6 Łuki ookoła symbolu ziałania (run) obracają się, kiey pompa pracuje. Poziom nałaowania baterii (patrz część: ziałanie baterii). Symbol wtyczki oznacza, że łaowarka jest połączona o sieci ZMNL900049_AW.in 38-39

20 PL PL Poświetlenie tła wyświetlacza wyłącza się po 10 sekunach o ostatniego naciśnięcia któregokolwiek przycisku. Poświetlenie tła włącza się na 10 sekun, gy łaowarka jest połączana o sieci zasilającej. Programowanie pompy Pompa Flocare Infinity może być stosowana o żywienia ciągłego lub przerywanego. Należy połączyć zestaw o poaży iety o pompy, włączyć pompę i napełnić zestaw jeśli to konieczne (patrz część: napełnianie zestawu o pompy). Wyświetlacz pokazuje całkowitą objętość infuzji, o czasu gy pamięć pompy była po raz ostatni skasowana. Jeśli jest to konieczne, należy wykasować wartość objętości poaży, naciskając przycisk CLR. Następnie wyświetla się ostatnio zaprogramowana szybkość poaży (ml/h). Pompa znajuje się w trybie wstrzymania i można ją programować. 1 ml/h 400 ml/h ON/OFF ml/h żywienie CIąGŁE Ustaw wymaganą szybkość poaży (ml/h) przy pomocy przycisków lub. Przytrzymaj przycisk lub, aby wielkość zmieniała się z użą szybkością. Jeżeli wyświetlacz pokazuje inny parametr, trzeba najpierw nacisnąć przycisk ml/h, a następnie przyciski lub o ustawiania szybkości poaży. Zakres szybkości poaży wynosi ml/h i może być zwiększany/zmniejszany o 1 ml. Poczas ustawiania szybkości poaży następuje spowolnienie i krótkie zatrzymanie przy wartościach ml/h. Należy wcisnąć przycisk DOSE=VOL i upewnić się, że wartość jest ustawiona na 0 ml i wskazywana przez znak CONT. Oznacza to, że pompa bęzie pracowała w trybie ciągłym. Uruchom pompę, wciskając przycisk START/STOP. Łuki ookoła symbolu ziałania run zaczną się obracać. Poczas ziałania pompy szybkość poaży (ml/h) pokazana jest na wyświetlaczu. 1 ml/h START/STOP Ustawianie awki 1 ml 400 ml/h 4000 ml ON/OFF ml/h DOSE=VOL START/STOP W pozycji wstrzymania, wiząc na wyświetlaczu ostatnio stosowaną szybkość poaży, należy: Ustawić szybkość poaży (ml/h) przy pomocy przycisków lub. Jeśli wyświetla się inny parametr, należy: Nacisnąć przycisk ml/h, a następnie przyciski lub o ustawiania szybkości poaży. Szybkość poaży można ustawić o 1 o 400 ml/h i zwiększać/zmniejszać o 1 ml. Wcisnąć przycisk DOSE=VOL i wprowazić opowienią objętość za pomocą przycisków i. Zakres objętości infuzji wynosi ml, ustawiane co 1 ml. Uruchom pompę, wciskając przycisk START/STOP. W trakcie pracy pompy na wyświetlaczu mogą pojawić się następujące parametry: po wciśnięciu przycisku ml/h pojawia się szybkość poaży ( flow rate ), INFO po wciśnięciu przycisku INFO na wyświetlaczu pojawia się całkowita objętość poaży o ostatniego skasowania pamięci. Kiey ustalona objętość lub awka zostanie poana, na wyświetlaczu pojawi się komunikat END OF DOSE (koniec awki), a także słyszalny bęzie sygnał źwiękowy (lub sygnał zakończy się, zależnie o ustawień; patrz część: tryb wprowazania ustawień). Zmiana programu żywienia poczas pracy pompy Należy wcisnąć przycisk START/STOP, aby zatrzymać pompę. Wprowazić zmianę programu wciskając właściwy przycisk (ml/h lub DOSE=VOL ) i ustawić wartość przy pomocy przycisków lub. Ponownie uruchomić pompę wciskając przycisk START/STOP. KASOWANIE pamięci Można kolejno skasować wszystkie parametry i wartości w następujący sposób: Wcisnąć przycisk START/STOP, aby zatrzymać pompę. Wybrać parametr o wyczyszczenia. Wcisnąć przycisk CLR, aby skasować pamięć. Parametr lub wartość powraca o ustawień omyślnych: ml/h = 0 ml/h VOL = cont = Brak ustawienia awki. Pompa bęzie pracować w trybie ciągłym aż o wyczerpania iety w pojemniku lub o momentu, gy zostanie zatrzymana. INFO = 0 ml = Objętość poaży została wyczyszczona Aby kontrolować zienne ilości poawanych prouktów ożywczych, rozpoczynając zienne ożywianie należy skasować całkowitą objętość poaży w następujący sposób: Włączyć pompę za pomocą przycisku ON START/STOP Natychmiast po przeprowazeniu testu kontrolnego na wyświetlaczu pojawia się CLR całkowita objętość poaży. Wcisnąć przycisk CLR. Całkowita objętość poaży powraca o wartości 0 ml. Na wyświetlaczu pojawia się uprzenio zaprogramowana szybkość poaży (ml/h). Pompa znajuje się w trybie wstrzymania i można ją programować. Jeżeli trzeba rozpocząć nowy program żywienia lub gy pompa ma być stosowana u innego pacjenta, można przywrócić wszystkie omyślne ustawienia (prękość i awkę) oraz ustawić objętość poaży na zerze wciskając jeynie przycisk CLR i przytrzymując go przez 2 sekuny. Działanie baterii Pompa Flocare Infinity wyposażona jest w baterię litowo-jonową. Znak baterii na wyświetlaczu jest automatycznie zastępowany znakiem wtyczki, kiey zasilacz jest połączony o sieci. Miernik nałaowania wskazuje, że bateria jest w trakcie łaowania. Segmenty wyświetlane są rosnąco o niskich o wysokich, zaczynając o najalszego lewego segmentu. Segmenty wyświetlane są przez cały czas łaowania baterii. Aby sprawzić stan nałaowania baterii, należy ołączyć zasilacz o pompy i włączyć pompę. Kreski pomięzy literą E i F (E=Empty tj. pusta, F=Full, tj. pełna) stanowią miernik nałaowania baterii. Jena kreska oznacza, że bateria jest nałaowana w około ¼. Jeżeli wioczne są 2 kreski, to bateria jest w połowie nałaowana i jej czas ziałania wynosi około ZMNL900049_AW.in 40-41

ZMNL900069 35682 Flocare IFU Infinity Pump NE 28037_E 14/11/11 PMS2655U. Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku, Puh.

ZMNL900069 35682 Flocare IFU Infinity Pump NE 28037_E 14/11/11 PMS2655U. Nutricia Medical Oy, Linnankatu 26 A, 20100 Turku, Puh. ZMNL900069 35682 Flocare IFU Infinity Pump NE 28037_E 14/11/11 PMS2655U addresses DK Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerød Samarbejdspartner: Nordic Service Group. Tel: 5920 9041. E-mail: nutricia.dk@nordicservicegroup.com

Detaljer

Nutricia Norge AS, Drammensveien 123, 0277 Oslo. Tlf: Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, Warszawa

Nutricia Norge AS, Drammensveien 123, 0277 Oslo. Tlf: Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, Warszawa ZMNL900619 35682 Flocare IFU Infinity Pump NE 28037_F 17/11/2016 PMS2655C addresses DK Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerød Samarbejdspartner: Nordic Service Group. Tel: 45 59209041. E-mail: nutricia.dk@nordicservicegroup.com

Detaljer

addresses INSTRUCTIONS FOR USE For enteral use only Read this manual before using the pump Nutricia A/S

addresses INSTRUCTIONS FOR USE For enteral use only Read this manual before using the pump Nutricia A/S DK FI GR N S TR addresses Nutricia A/S Rørmosevej 2A, DK-3450 Allerød Nutricia Clinical Oy Linnankatu 26 A, 20100 Turku puh. (02) 274 4111 faksi (02) 274 4100 info@nutricia.fi www.nutricia.fi Nutricia

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

ZMNL _F IFU FLOCARE INFINITY PLUS PUMP NE x 210 mm 17/11/2016 PMS2655C

ZMNL _F IFU FLOCARE INFINITY PLUS PUMP NE x 210 mm 17/11/2016 PMS2655C ZMNL900620 28384_F IFU FLOCARE INFINITY PLUS PUMP NE 148.5 x 210 mm 17/11/2016 PMS2655C addresses DK Nutricia A/S, Rørmosevej 2A, 3450 Allerød Samarbejdspartner: Nordic Service Group. Tel: +45 59209041

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning

SHREDDER MAKULATOR MAKULATOR. DK Makulator 2 Brugsanvisning. NO Makuleringsmaskin 3 Bruksanvisning. SE Dokumentförstörare 4 Bruksanvisning MODEL 79299 SHREDDER SHREDDER Instruction manual Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. DK Makulator 2 Brugsanvisning NO Makuleringsmaskin 3 SE Dokumentförstörare 4 SF Paperinsilppuri

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio Klockradio TEKNISKA DATA Frekvensområde:....... AM 530 1600 KHz..................... FM 88 108 MHz Impedans:... 8 Ω Spänning:............. 230 V ~ 50 HZ. Ström:...

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RTU, RS485 02-01-2018 10:27 Side 1/9 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 4 GateWay opsætning 5 DIP switch 5 LED display 5 Gateway registre

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX RC 1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX RC 1500 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Informasjon til brukeren på finsk

Informasjon til brukeren på finsk Informasjon til brukeren på finsk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

Anvisning till likströmsgeneratorer

Anvisning till likströmsgeneratorer Anvisning till likströmsgeneratorer Viktig information angående likströmsgeneratorer SV OBS! Alla våra generatorer är testade i bänk före leverans, med avseende på laddning. Generatorn kan tappa sin stationära

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Reparationssats för aluminiumfälg Reparasjonssett for aluminiumsfelg Alumiinivanteiden korjaussarja Reparationssæt til aluminiumfælge

Reparationssats för aluminiumfälg Reparasjonssett for aluminiumsfelg Alumiinivanteiden korjaussarja Reparationssæt til aluminiumfælge Reparationssats för aluminiumfälg Reparasjonssett for aluminiumsfelg Alumiinivanteiden korjaussarja Reparationssæt til aluminiumfælge 1 SE Reparationssats för aluminiumfälg Reparationssatsen innehåller:

Detaljer

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32

NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 H30 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 FI: sivu 9 16 GB: page 17 24 EE: leheküljed 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4

Detaljer

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere

Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide. Laserprintere Printer, valgmulighed og Stand Compatibility Guide Laserprintere August 2014 Indhold 2 Indhold Understøttede maksimale konfigurationer...3 Printer maskintype 5027...3 Printer maskintype 7527...4 Printer

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155

Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem ANV155 Anvisning till VDM6A för konstanttryckssystem Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett konstanttryckssystem. Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en intern kanal i ventilen pluggas. Därefter pluggas

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Designed for Sleep Comfort. N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning F: Asennus- ja käyttöohje JENSEN DREAM BASIC

Designed for Sleep Comfort. N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning F: Asennus- ja käyttöohje JENSEN DREAM BASIC Designed for Sleep Comfort N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning F: Asennus- ja käyttöohje JENSEN DREAM BASIC x x4 4 a 4 b 7 JENSEN DREAM BASIC 4 INTRODUKSJON Vi gratulerer

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

PS-2 PERSONAL SCALE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

PS-2 PERSONAL SCALE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM PS-2 PERSONAL SCALE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM BRUKSANVISNING NO Value: Verdi Weight Units: Måle enhet EGENSKAPER/SPESIFIKASJONER

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk

setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Panoramic Panoramic Powersystem Power setup håndbok norsk system setup quickguide dansk Indhold Innhold Bridge Bridge...... 3 3 Bridge konfigurasjon... 3 Bridge-konfiguration... 3 Internettforbindelse

Detaljer

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock Quick Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content Översikt produkt / Oversikt produktet / Oversigt produkt / Overview product 3 Ställ

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RS485 27-10-2016 07:00 Side 1/8 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 3 GateWay opsætning 4 DIP switch 4 LED display 4 Gateway registre 5 Kontroller

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Wonderfil Wrap Automatisk system for oppblåsbar forpakning. Oversettelse av de orginale Wonderfil instruksjoner. Wrap Bruksanvisning

Wonderfil Wrap Automatisk system for oppblåsbar forpakning. Oversettelse av de orginale Wonderfil instruksjoner. Wrap Bruksanvisning Automatisk system for oppblåsbar forpakning Bruksanvisning Oversettelse av de orginale Wonderfil instruksjoner Wrap Bruksanvisning Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Other patents pending.

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning

Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Komfyrvakt Thea Installasjonsveiledning Condigi Televagt A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling DK-8660 Skanderborg Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 De to enheter... 3 2 Symbolforklaring... 4 3 Tekniske

Detaljer

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR

RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR MED. TEKN. UTSTYR HELSE STAVANGER HF S.I.R. BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: RESPIRATOR TILBEHØR FLORIAN NEONATAL MONITOR TIL SLE 2000 RESPIRATOR SIDE:1 A V:5 REVISJON:30 04 03 23.03.01 ERSTATTER: FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG:

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL NO SE DK FI GB KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Viktig 1. Vennligst les gjennom anvisningene nøye før vekten benyttes. 2. Forviss

Detaljer

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel

Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel Vattenkokare Vannkoker Vedenkeitin El-kedel 1200 W 2012-11-05 Biltema Nordic Services AB Vattenkokare, 1200 W Tryck ner locket för att låsa det eller öppna det automatiskt. Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5

Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 2015-03-09 Skötselråd för Nickel...2 Vedlikehold av Nikkel...3 Vedligeholdelse af nikkel...4 Hoito-ohje Nikkeli...5 Skötselråd för Nickel Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och

Detaljer

ESL 8520RO DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56

ESL 8520RO DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 ESL 8520RO DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 20 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 38 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 56 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T DIGITAL INNENDØRSANTENNE DVB-T DIGITAALINEN SISÄANTENNI DVB-T DIGITAL INDENDØRSANTENNE DVB-T 1 SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T INTRODUKTION Inomhusantenn för marksända digitala

Detaljer

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn Informasjon til brukeren på dansk EpiPen Jr. 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn adrenalin INFORMATION TIL BRUGEREN EpiPen Jr. 150 mikrogram, injektionsvæske, opløsning, i forfyldt

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja

Slide. El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja Slide El.regulerbar seng El.reglerbar sängbotten Sengebund med elektrisk indstilling Sähkökäyttöinen säätöpohja MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUGSVEJLEDNING

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

USB 3.0 to Gigabit network adapter

USB 3.0 to Gigabit network adapter USB3-GIGA / USB3-GIGA1 USB 3.0 to Gigabit network adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide SE Användarhandledning This external USB

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer