Aina Schiøtz (1977): Prostitusjon i Kristiania ca : En sosialhistorisk undersøkelse, Hovedoppgave historie, UiO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aina Schiøtz (1977): Prostitusjon i Kristiania ca. 1870-1890: En sosialhistorisk undersøkelse, Hovedoppgave historie, UiO."

Transkript

1 Norge Oversikten omfatter kunnskapsbidrag fra studenter og forskere som omhandler prostitusjon og menneskehandel for prostitusjonsformål i Norge de siste 30 årene. Oversikten inneholder også noen offentlige dokumenter om prostitusjon og menneskehandel. Litteraturlisten er tematisk indelt. Om politikk og forståelsen av prostitusjon og menneskehandel Melby, Kari (1977): Prostitusjon og kontroll. En analyse av debatten om prostitusjon, kontroll av prostituerte kvinner og venerisk sykdom i Kristiania Hovedoppgave i historie, UiO. Aina Schiøtz (1977): Prostitusjon i Kristiania ca : En sosialhistorisk undersøkelse, Hovedoppgave historie, UiO. Frigstad, Kirsten (1992): PION Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, Materialisten 20(3): Høigård, Cecilie (1993): The victim as expert: Active and captive, NORA 1(1): Skilbrei, May-Len (1999): Norsk prostitusjonskontroll på 1990-tallet, Kritisk Juss 26(1): Skilbrei, May-Len (2001): The Rise and Fall of the Norwegian Massage Parlours: Changes in the Norwegian Prostitution Setting in the 1990s, Feminist Review nr. 67: Skilbrei, May-Len (2003): Nordic prostitution control: Far away, so close foredrag publisert i konferanserapporten Prostitution Control and Globalisation, Pro Sentret: Oslo. Sandvik, Kristin Bergtora (2003): Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd. En rettslig analyse av Kvinnekonvensjonens artikkel 6, Kvinnerettslige studier nr. 51, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7/2003. Kristvik, Ellen (2003): Den prostituerte, Nytt norsk tidsskrift 20(3): Stenvoll, Dag (2004): Mytenes høyborg og kunnskapens elfenbenstårn i Kvinneforskning 28(4): Stridbeck, Ulf (2005): Prostitusjon i Norge: realiteter, politikk og regulering, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 92(1): Mühleisen, Wenche (2005): Den prostituerte: offer eller feminist i eksil?, Samtiden nr. 3: Tyldum, Guri, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2005): Taking Stock. A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation, Fafo-report 493.

2 Skilbrei, May-Len (2006): Prostitusjonskontroll mellom det globale og det lokale i Liv Finstad (red.): Norsk kriminologi 50 år, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, bokserien nr. 1/2006: UiO. Skilbrei, May-Len (2006): Prostitusjon i retten: Når samfunnet skal bestemme hvem som er hva, Tidsskrift for kjønnsforskning 30(1):?. Skilbrei, May-Len (2006): Prostitusjonslovgivning i Danmark, Norge og Sverige i Trine Lynggard (red.): Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi, NIKK-rapport. Larssen, Marianne (2007): Drømmen om en verden uten menneskehandel. En sosiologisk analyse av hvordan ulike problemforståelser av menneskehandel blir påvirket av konteksten de utvikles i, Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Tromsø. Skilbrei, May-Len (2007): Prostitusjon i tid og rom: Hvordan ble Strøket til? i Liv Jessen (red.): Det ideelle offer?, Oslo: Koloritt Forlag. Renland, Astrid (2007): Fra medsøstre til ofre, horer og streikebrytere, i Jessen Liv (red.): Det ideelle offer?, Oslo: Koloritt Forlag. Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2008): Defining Trafficking Trough Empirical Work, Gender, Technology and Development?(1):. Om håndtering av menneskehandel Petterson, Trude (2005): Trafficking som skrivebordsprosjekt: Hvorfor hadde EUs forebyggende tiltak mot menenskehandel så liten effekt?, Masteroppgave statsvitenskap, UiO. Myrdal, Marte Elisabeth (2005): Trafficking: Straffeloven 224, Spesialoppgave offentlig rett, UiO. Sollie, Beate (2005): Menneskehandel for seksuell utnyttelse i Norge. Regulering og praksis, spesialoppgave juss, UiO. Eriksen, Marte Strand (2006): Retten til helsehjelp. Ofre for menneskehandel uten lovlig opphold; hvilken rett har de til helsehjelp etter folkeretten og etter norsk rett?, Spesialoppgave juss, UiO. Evensen, Ellen Kveine (2006): Menneskehandel i Norge. Straffeloven 224, 202 og 60- sammenhengen i regelverket, Spesialoppgave juss, UiO. Hansen, Linn Rognli (2007): Menneskehandel til prostitusjonsformål, Masteroppgave rettssosiologi, Universitetet i Tromsø. Hermstad, Eva Marie (2007): Menneskehandel med fokus spesielt på implementeringen av Palermoprotokollen i Romania, Masteroppgave juss, UiO. Brunovskis, Anette (2007): Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa, Tidsskrift for kjønnsforskning 31(1):

3 Om mannlig prostitusjon Hansen, Arne Harald (1984): Gutteprostitusjon i Oslo, Mellomfagsoppgave, Institutt for kriminologi, UiO. Kippe, Elin (2000): Gategutt eller gigolo En studie av fire menn som seger sex, Hovedfagsoppgave, Institutt for kriminologi, UiO. Pedersen, Willy og Camilla Jordheim Larsen (2005): Valget jeg tok var mitt eget, Samtiden nr. 3: Björne-Fagerli, Inger (2007): Två manliga prostitutionskarriärer, Masteroppgave, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. Om menn som kjøper seksuelle tjenester Prieur, Annick og Arnhild Taksdal (1986): Prostitusjon og mannlig seksualitet. Rapport fra forprosjektet. Skriftserien, Institutt for kriminologi og strafferett. Universitetsforlaget, Oslo. Prieur, Annick (1987): Illusjon som virkelighet. Kundens opplevelse av prostitusjonen. Magistergradsavhandling i kriminologi, Universitetet i Oslo. Prieur, Annick og Arnhild Taksdal (1989): Å sette pris på kvinner. Menn som kjøper sex, Oslo: Pax Forlag. Prieur, Annick og Arnhild Taksdal: "Clients of Prostitutes: Sick Deviants or Ordinary Men? A Discussion of the Male Role Concept and Cultural Changes in Masculinity." NORA 1(2) Aakernes, Jan-Egil (2002): Sex, løgn og skuespill. En sosiologisk studie av backpackere og barjenter i Bangkok, hovedoppgave i sosiologi, UiO. Smette, Ingrid (2003): Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen, Oslo: Pro Sentret. Kippe, Elin (2004): Kjøper ekte mannfolk sex? En studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester, Oslo: Helse og Rehabilitering. Træen, Bente, Line Eek-Jensen og Hein Stigum (2005): Sex customers in Norway Electronic Journal of Human Sexuality, Volume 8, September 26. Om kvinner som selger seksuelle tjenester Martinussen, Willy (1967): Prostitusjon i Norge, Rapport til Straffelovrådet, Institutt for kriminologi og strafferett. Høigård, Cecilie og Liv Finstad (1986): Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet, Oslo: Pax Forlag.

4 Prieur, Annick (1995): Kvinner som prostituerer seg, injiserende misbrukere og menn som har sex med menn, i Norges Forskningsråd (red.), Hiv/aids-forebyggende arbeid i Norge. En evaluering. Oslo. Skilbrei, May-Len (1996): Det overlever du alltids. En sosiologisk analyse av kvinners vei inn i prostitusjon, Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Müller-Nilssen, Morten (1996): Et genitalt samfunn. Rapport fra ukjente sider ved Oslos kjønnsmarked. Oslo: Oslo kommune. Skilbrei, May-Len (1997): Lykkelige horer og andre arbeidere, Materialisten 25(2/3): Skilbrei, May-Len (1998): Når sex er arbeid: en sosiologisk analyse av prostitusjon på massasjeinstituttene, Pax Forlag, Oslo. Skilbrei, May-Len (1999): How Do Massage-Parlor Prostitutes Relate to Their Clients?, i Laura Keeler og Marjut Jyrkinen (red.): Who s Buying? The Clients of Prostitution, Publication on Equality 1999:4, Council for Equality, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki. Om utenlandske kvinner i prostitusjon/menneskehandel Sætre, Marianne (2000): Grenseoverskridende kjønnshandel i Oslo, rapport Oslo politidistrikt, Strategisk analyse 20/2000. Størset, Hanne (2003): Tilfellet Tana Bygdesamfunn i møte med organisert prostitusjonstrafikk, Hovedoppgave sosiologi, UiO. Stenvoll, Dag (2002): From Russia with Love? Newspaper Coverage of Cross-Border Prostitution in Northern Norway, , The European Journal of Women s Studies, 9(): Fürst, Elisabeth L Orange (2003): Kjønn i transnasjonal flyt molvovske jenter i sextrafikk, Kvinneforskning 27(2): Skilbrei, May-Len (2003): Lilja 4-ever er bare en film! Problematisk sammenblanding av fiksjon og fakta på prostitusjonsfeltet, Kvinneforskning 27(4): Brunovskis, Anette og Guri Tyldum (2004): Crossing Borders: An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings, Fafo-report 426. Kristvik, Ellen (2005): Sterke hovud og sterke hjarte. Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden, Oslo: Seksjon for medisinsk antropologi Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Skilbrei, May-Len og Irina Polyakova (2006): My life is too short; I want to live now : Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge, rapport Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

5 Norli, Bjørg (2006): Utenlandsk prostitusjon i Oslo. Pro Sentrets kunnskap og erfaringer, Oslo: Oslo kommune. Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge, Fafo-rapport 525. Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2007): Facing Return:, Fafo-report 555. Skilbrei, May-Len (2007): Natashas to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon og skam, Tidsskrift for kjønnsforskning 31(1): Polyakova, Irina (2007): Unge jenter tilbys jobb i utlandet. En kvalitativ studie av transnasjonal prostitusjon til Norge fra Øst-Europa, Masteroppgave sosiologi, UiO. Sannesmoen, Linda (2007): Kvinnehandel og prostitusjon: Nye aktører, nye strukturer og nytt ansvar, Masteroppgave samfunnsgeografi, UiO. Jahnsen, Synnøve (2007): Women who cross borders black magic? A critical discourse analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway, Masteroppgave sosiologi, UiB. Annet Eskild, Anne (1989): Heteroseksuell prostitusjon: Forhold av betydning for spredning av humant immunsviktvirus (HIV) i Norge, Tidsskrift for Den norske lægeforening, 109(15): Pedersen, Willy og Kristinn Hegna (2000): Barn og unge som selger sex, Tidsskrift for Den norske lægeforening 120(2): Hegna, Kristinn og Willy Pedersen (2002): Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet : ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester, Nova-rapport 5/02. Bolsø, Agnes (2004): Salg av seksuelle tjenester mellom kvinner, Kvinneforskning 28(1): Hegna, Kristinn og Ingrid Smette (2005): Om å holde seg for god: Subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel, Sosiologisk tidsskrift 13(3): Kippe, Elin (2005): Konstruksjon av kjønn i intervjusituasjonen, Tidsskrift for kjønnsforskning 29(4):

Ti år med forskning på menneskehandel Fire nye rapporter. Anette Brunovskis, Fafo, 22. mai 2012

Ti år med forskning på menneskehandel Fire nye rapporter. Anette Brunovskis, Fafo, 22. mai 2012 Ti år med forskning på menneskehandel Fire nye rapporter Anette Brunovskis, Fafo, 22. mai 2012 Forståelser av menneskehandel i hvilke forbindelser blir begrepet brukt? 2002 Sexslaver 2 Forståelser av menneskehandel

Detaljer

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene.

Det er de få kundene som kjøper sex og ikke det store flertallet i samfunnet som påfører kvinnene disse skadene. KORT KAMPANJEN 1 2 Kampanjen mot sexkjøp og menneskehandel er en av flere aktiviteter som skal gjennomføres i forbindelse med Året for like muligheter. Hovedmålsettingen er å fremme like muligheter for

Detaljer

Mannlig prostitusjon

Mannlig prostitusjon Mannlig prostitusjon - en studie av fem menn som har erfaring fra salg av seksuelle tjenester Trine Møllhausen Masteroppgave i Sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi UNIVERSITETET I

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter)

Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter) Baltikum: Kvinners levekår arbeid, velferd (og reproduktive rettigheter) Aadne Aasland, Forsker NIBR Nei til EUs Kvinnekonferanse, 29. oktober 2005 Hvorfor relevant? Premiss: Levekår har betydning for

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

My life is too short; I want to live now

My life is too short; I want to live now My life is too short; I want to live now Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge Av May-Len Skilbrei og Irina Polyakova Institutt for kriminologi og rettssosiologi,

Detaljer

Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex

Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex Et usynlig marked? En feltbeskrivelse om gutter, menn og transpersoner som selger sex Av Ulla Bjørndahl Oslo 2010 2 Innhold Forord 5 1. Innledning 6 1.1. Bakgrunn for prosjektet 6 1.2 Prosjektets forløp

Detaljer

Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning

Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning Den glemte part? - Sosiale tiltak rettet mot menn som kjøper sex. Oppgavens art: 4. år Bacheloroppgave Sted: Diakonhjemmet høgskole, avd. for sosionomutdanning Dato: 8. mai 2009 Kandidatnummer: 641 Kull:

Detaljer

KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER BLANT UNGE I OSLO

KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER BLANT UNGE I OSLO KJØP OG SALG AV SEKSUELLE TJENESTER BLANT UNGE I OSLO En sammenstilling av den kunnskapen som finnes om arenaer der ungdom selger og kjøper seksuelle tjenester Av Ulla Edith Bjørndahl OSLO KOMMUNE Innhold

Detaljer

Jorunn Mjølhus 26\9-13 Høgskolen Betanien

Jorunn Mjølhus 26\9-13 Høgskolen Betanien Ungdom og kondombruk- en studie av 10. klassingers kunnskaper og erfaringer Jorunn Mjølhus 26\9-13 Høgskolen Betanien Bakgrunn Fallende seksualdebut Flere partnere Manglende kondombruk Klamydia Prioritert

Detaljer

Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse

Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne kunnskap om begrepet menneskehandel («trafficking in persons»/«human trafficking») i forbindelse

Detaljer

Prostitusjon, kriminalisering og endring. Astrid Høylandskjær Gerdts

Prostitusjon, kriminalisering og endring. Astrid Høylandskjær Gerdts Prostitusjon, kriminalisering og endring Hvordan forbud mot kjøp av seksuelle tjenester påvirker sosiale hjelpetiltak i Norge Astrid Høylandskjær Gerdts Mai 2011 Erfaringsbasert master i helseledelse,

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon

En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon En kartlegging av norske kvinner i prostitusjon Av Bjørg Norli Oslo, 2009 OSLO KOMMUNE Innhold Kapittel 1 Innledning s. 3 De norske kvinnene i prostitusjon s. 3 Gateprostitusjon s. 4 Innemarkedet s. 6

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

ÅRET 2008. Et paradigmeskifte i norsk prostitusjonspolitikk? OSLO KOMMUNE

ÅRET 2008. Et paradigmeskifte i norsk prostitusjonspolitikk? OSLO KOMMUNE ÅRET 2008 Et paradigmeskifte i norsk prostitusjonspolitikk? OSLO KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 5 UTVIKLINGEN I MARKEDET... 5 NY LOV... 18 LOVENS HISTORIE... 21 NYE TAKTER?... 24 SLUTTPAKKENES MAGI...

Detaljer

ALberTiNe AUGUST 2006 PROSTITUSJON, MIGRASJON OG TRAFFICKING

ALberTiNe AUGUST 2006 PROSTITUSJON, MIGRASJON OG TRAFFICKING ALberTiNe AUGUST 2006 PROSTITUSJON, MIGRASJON OG TRAFFICKING PION Grønland 14 Postboks 6851, St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 21 98 52 71 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323

Detaljer

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS

1 Odin Iselvmo 2003 Målselv IL - Friidrett 6,57 Nikolai Mejland Hansen 2006 Hind, IK - Friidrett DNS Stevne: Åpningsstevne Stevnested: Nordkjosbotn Idrettspark Stevnedato: 07.06.2014 Arrangør: Nordkjosbotn IL - friidrett Kontaktperson: Erklæring*: J Telefon: Epost: Utendørs: Kommentar: Resultatliste:

Detaljer

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen MISJONSHØGSKOLEN I STAVANGER Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen Religionens betydning for nigerianske kvinner i prostitusjon Foto: Helge Årsvoll, 2006

Detaljer

HJELPEAPPARATETS FORHOLD TIL KOMMERSIELL SEKSUELL UTNYTTING AV BARN OG UNGE

HJELPEAPPARATETS FORHOLD TIL KOMMERSIELL SEKSUELL UTNYTTING AV BARN OG UNGE HJELPEAPPARATETS FORHOLD TIL KOMMERSIELL SEKSUELL UTNYTTING AV BARN OG UNGE Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell seksuell

Detaljer

Deltakerliste for NORASIA III List of participant for the NORASIA III

Deltakerliste for NORASIA III List of participant for the NORASIA III Deltakerliste for NORASIA III List of participant for the NORASIA III Asterisk betyr at personen holder eget innlegg eller deltar i en av paneldebattene Asterisk means that the person is a presenter or

Detaljer

Min vei gjennom fagfeltet

Min vei gjennom fagfeltet Min vei gjennom fagfeltet Jeg har blitt bedt om å si noe om min vei gjennom forskningsfeltet på dette forskningsseminaret om voldtekt og forskningsmetoder. Jeg skal gjøre det ved å vise hvordan mine forskningstemaer

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Norske Mastersrekorder Kvinner Langbane xlsx Side 1

Norske Mastersrekorder Kvinner Langbane xlsx Side 1 Norske Mastersrekorder Kvinner Langbane 2016-06-06.xlsx Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Signe Berg Verlo ROMA 31,20 13-06-12 Riccione B 30-34 Guri Kogstad Bærumssvømmerne 29,28

Detaljer

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010

klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 klienten er kanskje ikke heterofil? LHBT hva er det? Et seminar for voksne som jobber med barn og unge. Lillehammer tirsdag 3 november 2010 Hanne Børke-Fykse, sosionom, prosjektleder i LLH. Landsforeningen

Detaljer

Fra usynlig til offer?

Fra usynlig til offer? Andreas Pedersen Kikvik Fra usynlig til offer? En diskursanalyse av medias fremstilling av mannlig prostitusjon Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Andreas

Detaljer

Politiets forebyggende arbeid mot menneskehandel

Politiets forebyggende arbeid mot menneskehandel Politiets forebyggende arbeid mot menneskehandel en teoretisk oppgave BACHELOROPPGAVE (OPPG300) Politihøgskolen 2014 Kandidat nr.:139 Antall ord: 6132 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane

Norske Mastersrekorder Kvinner Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Renate Aasland Ranaweera Madla SK 28,33 30-03-14 A 25-29 Henriette Brekke ROMA 25,83 08-04-16 B 30-34 Kristine Johansen Hamar IL 27,18 05-04-08 C

Detaljer

Innlandets Helseforskningskonferanse 2012 Den eldre pasienten

Innlandets Helseforskningskonferanse 2012 Den eldre pasienten Innlandets Helseforskningskonferanse 2012 Den eldre pasienten Sigrid Helene Kjørven Haug Religionspsykologisk senter SI/MF Valerie DeMarinis Kari Kvigne Lars Danbolt Tittel Eldre mennesker med alvorlig

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

TRONDHEIM. Tja Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? -Arbeiderpartiet har ikke svart på noen av spørsmålene 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG vil ikke overlate tjenestene til kommersielle

Detaljer

Kvinner med prostitusjonserfaring

Kvinner med prostitusjonserfaring Emnekode: SOS375 Navn: Solbjørg Synnøve Hansen Kvinner med prostitusjonserfaring Med fokus på gateprostitusjon Dato:18.05.16 Totalt antall sider: 48 i SAMTYKKE TIL BRUK AV PROSJEKT, KANDIDAT-, BACHELOR-

Detaljer

FEMM-nettverket: Prosjekter og nettverksrelasjoner

FEMM-nettverket: Prosjekter og nettverksrelasjoner FEMM-nettverket: Prosjekter og nettverksrelasjoner FEMM-nettverket: Prosjekter og nettverksrelasjoner... 1 Innledning... 2 Paraplyprosjekter:... 4 CULCOM Kulturell kompleksitet i det nye Norge... 4 DEMROK

Detaljer

Sterke hovud og sterke hjarte

Sterke hovud og sterke hjarte Ellen Kristvik Sterke hovud og sterke hjarte Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden Seksjon for medisinsk antropologi Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Ellen Kristvik Sterke hovud og sterke

Detaljer

Bibliotekaren som medforfatter

Bibliotekaren som medforfatter Bibliotekaren som medforfatter NFF Trondheim 19. mars 2015 Astrid Kilvik Høgskolen i Sør-Trøndelag Bibliotek for medisin og helse astrid.kilvik@hist.no Bibliotektjenester i forskningsprosessen Oppstart

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Delegert Møtebok Saksgang

Delegert Møtebok Saksgang Delegert Møtebok Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2011 11/2 Arkivsaksnr: 2011/1112 Klassering: 410 Saksbehandler: Elisabeth Jonassen IDNR 294

Detaljer

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv. Seminar 25/6 2010

IKT, funksjonshemming og arbeidsliv. Seminar 25/6 2010 IKT, funksjonshemming og arbeidsliv Seminar 25/6 2010 IKT, funksjonshemming og arbeidsliv Prosjekt finansiert av Norges forskningsråd Sammenlikner situasjonen i fire land (Norge, Danmark, Storbritannia

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Inger Marie Bodin Åkvåg

Inger Marie Bodin Åkvåg Av Hadi Lile Inger Marie Bodin Åkvåg Inger Marie Bodin Åkvåg Undersøkelse blant 600 UiO studenter i 1998. 450 svar, altså svarprosent 75 % Selvrekruttering 75 % foreldre med høyere utdanning 10 % har en

Detaljer

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato:

Kriminalitetsforebygging. 1 år deltid 30 Studiepoeng. Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Kriminalitetsforebygging 1 år deltid 30 Studiepoeng Godkjent Av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Pusterom eller ny start?

Pusterom eller ny start? Arbejdsmarkedsudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 AMU alm. del Bilag 127, REU alm. del Bilag 271, SOU alm. del Bilag 189, UUI alm. del Bilag

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall

Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall 1/25 Tapte talenter: Effekten av ungdomsledighet på fremtidig arbeidsmarkedsutfall Venke Furre Haaland Universitetet i Stavanger 27 juni, 2014 Innhold Arbeidsledighet for unge - kortsiktige konsekvenser

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Å møtes på midten. Kvinner med rus- og prostitusjonserfaring i møtet med hjelpeapparatet. Sarah Sangesland Warpe. Masteroppgave i kriminologi

Å møtes på midten. Kvinner med rus- og prostitusjonserfaring i møtet med hjelpeapparatet. Sarah Sangesland Warpe. Masteroppgave i kriminologi Å møtes på midten Kvinner med rus- og prostitusjonserfaring i møtet med hjelpeapparatet Sarah Sangesland Warpe Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi Det juridiske fakultet

Detaljer

Seksuell trakassering i den videregående skolen

Seksuell trakassering i den videregående skolen 04.04.13 Seksuell trakassering i den videregående skolen Mons Bendixen, Psykologisk institutt, NTNU mons.bendixen@svt.ntnu.no Agenda 1. Hvorfor seksuell trakassering? En studie av 1199 elever i vgs. høsten

Detaljer

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik

Fagdag med etisk perspektiv Quality Hotel Strand, Gjøvik Fagdag med etisk perspektiv 29.11. 2016 Quality Hotel Strand, Gjøvik 10.30-11.15 og 11.15-12.15 Hovedmålgruppe: Ansatte i helse- og omsorg Helsetjenester til alvorlig syke og døende med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse

Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Seksuell helse forebygging av sykdom, uønskede svangerskap og kjønnslemlestelse Aktuelle infeksjonssykdommer Chlamydia Humant papilloma virus Gonorè HIV Syfilis Aktuelle sykdommer Chlamydia Chlamydia den

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

Årsberetning 2007. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444

Årsberetning 2007. for. Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 Årsberetning 2007 for Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. Org. nr. 984 470 444 1 Årsberetning for 2007 Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a.s. ble stiftet 1. mars 2002

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Den sosiale konstruksjon av sosial identitet

Den sosiale konstruksjon av sosial identitet Den sosiale konstruksjon av sosial identitet Identitet er et komplekst og innviklet tema. Når man da i tillegg snakker om seksuell identitet har man enda en faktor som kompliserer. Kan seksuell identitet

Detaljer

Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd

Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd Barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd Vold i nære relasjoner 07.12.16 Morten Lundgren og Marita Sandvik Begår barn seksuelle krenkelser? Forekomst ukjent i Norge, men fra andre land

Detaljer

Resymé. Hjelp/ Trøst/ Straff Kommunale hjelpere i prostitusjonsfeltet. Resymé av oppgaven Christina Ørnholt

Resymé. Hjelp/ Trøst/ Straff Kommunale hjelpere i prostitusjonsfeltet. Resymé av oppgaven Christina Ørnholt Resymé Hjelp/ Trøst/ Straff Kommunale hjelpere i prostitusjonsfeltet. Resymé av oppgaven Christina Ørnholt I denne oppgaven undersøker jeg hvordan det kommunale hjelpeapparatet snakker om prostitusjonsfeltet.

Detaljer

Kvinner utsatt for menneskehandel i Norge - fremmer regelverket ofrenes rettsstilling? Masteravhandling i rettssosiologi Av Sheela Smeby

Kvinner utsatt for menneskehandel i Norge - fremmer regelverket ofrenes rettsstilling? Masteravhandling i rettssosiologi Av Sheela Smeby Kvinner utsatt for menneskehandel i Norge - fremmer regelverket ofrenes rettsstilling? Masteravhandling i rettssosiologi Av Sheela Smeby Institutt for kriminologi og rettssosiologi Juridisk fakultet Universitetet

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse

Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Nye tall om ungdom Seksuell orientering, mobbing i skolen og psykisk helse Kristinn Hegna Opplever homofile og lesbiske ungdommer negative reaksjoner og mobbing på bakgrunn av sin seksuelle orientering?

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021

Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Strategisk plan for avdeling for samfunnsmedisin 2011 2021 Vår visjon: Å fremme menneskets, miljøets og samfunnets helse gjennom nyskapende forskning, engasjerende formidling og utdanning av kunnskapsrike

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet

Barn har rett til å være trygge på nettet Barn har rett til å være trygge på nettet Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon Barnekonvensjonen 1996 startet vi vårt arbeid med tipslinje om spredning av overgrepsmateriale på Internett

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Studentens kandidatnummer: 2242. Sted: Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for sosionomutdanning. Kull: SOS07. Oppgavens art: Bacheloroppgave

Studentens kandidatnummer: 2242. Sted: Diakonhjemmet Høgskole, avdeling for sosionomutdanning. Kull: SOS07. Oppgavens art: Bacheloroppgave Bildet er hentet fra Reden Københavns hjemmeside. http://www.redenkoebenhavn.dk/?pid=40&sub=38 Kvinnens vei ut av prostitusjon - en bevegelse fra maktesløshet til empowerment. Studentens kandidatnummer:

Detaljer

NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter

NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter NFSS mars 2010 Anne Kristin Dobbe Eikaas Spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS Fana Psykologsenter www.fanapsykolog.no E-post: akde@broadpark.no mandag 19. april 2010 Hva er NFKS?

Detaljer

Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik, Katja Franko Aas (red.) Krimmigrasj on? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget

Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik, Katja Franko Aas (red.) Krimmigrasj on? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik, Katja Franko Aas (red.) Krimmigrasj on? Den nye kontrollen av de fremmede Universitetsforlaget Innhold Forord 9 Globalisering, staten og de fremmede 11 Nicolay B. Johansen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27.10.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-12:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007

Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Oversikt over bestilling av mastergradsoppgaver fra universiteter og høgskoler - Undersøkelse om bruk av bokstavkarakterer 2007 Institusjoner Mastergradsoppgaver Merknader Sensorer Høgskolen i Agder, 5

Detaljer

OM Å HOLDE SEG FOR GOD SUBJEKT-PERSPEKTIV PÅ UNGDOM SOM BRUKER SEKSUELLE TJENESTER SOM BYTTEMIDDEL 1

OM Å HOLDE SEG FOR GOD SUBJEKT-PERSPEKTIV PÅ UNGDOM SOM BRUKER SEKSUELLE TJENESTER SOM BYTTEMIDDEL 1 Sosiologisk tidsskrift: VOL 13, 287 308 Universitetsforlaget Om å holde seg for 2005 god OM Å HOLDE SEG FOR GOD SUBJEKT-PERSPEKTIV PÅ UNGDOM SOM BRUKER SEKSUELLE TJENESTER SOM BYTTEMIDDEL 1 Kristinn Hegna

Detaljer

FRITT VILT. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon. Av Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli Oslo, 2008 OSLO KOMMUNE

FRITT VILT. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon. Av Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli Oslo, 2008 OSLO KOMMUNE FRITT VILT En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon Av Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli Oslo, 2008 OSLO KOMMUNE Du er ikke menneske før du føler en annens smerte Buddha - 2 - Innhold

Detaljer

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi

Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Velkommen til masterprogrammet i sosiologi Program Orienteringsmøte: Velkommen ved undervisningsleder Katrine Fangen Presentasjon av masterprogrammet Praktisk informasjon og viktige frister Spørsmål? Presentasjon

Detaljer

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon

SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9. Introduksjon SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014 5-9 Introduksjon Ingrid Smette Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) Kristinn Hegna Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Delegert Møtebok. Saksgang

Delegert Møtebok. Saksgang Delegert Møtebok Unntatt offentlighet: Off.lov 25 Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 16.05.2014 14/4 Arkivsaksnr: 2014/3200 Klassering: 410 Saksbehandler:

Detaljer

Innledning SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 37, NR. 3-4/

Innledning SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 37, NR. 3-4/ Innledning Dette nummeret av Sosiologi i dag er viet til migrasjon. Utgangspunktet var et ønske om å utforske hva som skjer når mennesker krysser landegrenser, og målet har vært å ta transnasjonale prosesser

Detaljer

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen MISJONSHØGSKOLEN I STAVANGER Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen Religionens betydning for nigerianske kvinner i prostitusjon Foto: Helge Årsvoll, 2006

Detaljer

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler

OSLO POLICE DISTRICT STOP. Spesialgruppe mot trafficking. Oslo politidistrikt. Police Superintendent Harald Bøhler STOP Spesialgruppe mot trafficking Oslo politidistrikt STOP-prosjektet: Seksjon for organisert kriminalitet, Oslo politidistrikt 14 tjenestemenn (leder, 5 etterforskere, 7 operative) Fire hovedstrategier:

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

HANDEL MED KVINNER Kandidatnr: 304 Veiledere: Anne Hellum og Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 09.05.2005 Til sammen 15368 ord 08.05.

HANDEL MED KVINNER Kandidatnr: 304 Veiledere: Anne Hellum og Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 09.05.2005 Til sammen 15368 ord 08.05. HANDEL MED KVINNER Kandidatnr: 304 Veiledere: Anne Hellum og Ragnhild Hennum Leveringsfrist: 09.05.2005 Til sammen 15368 ord 08.05.2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 1 1.1 PROBLEMSTILLING OG TEMA 1

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

Likhet i helsetjenesten

Likhet i helsetjenesten Likhet i helsetjenesten Berit Bringedal Legeforeningens forskningsinstitutt 13.2.2011 Sosial ulikhet i helse og helsetjenestens rolle Betydningen av helsetjenester Mindre enn andre forhold Kan likevel

Detaljer

28.04.14. De sykt flinke. Kasus fra klinisk praksis. Disposisjon

28.04.14. De sykt flinke. Kasus fra klinisk praksis. Disposisjon De sykt flinke Ole Rikard Haavet dr. med., spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin Fastlege, Lillestrøm Legesenter Førsteamanuensis, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Disposisjon Kasus (gjennomgående)

Detaljer

Hva er Charter & Code og hvorfor bør institusjoner slutte seg til disse anbefalingene? Elin Kollerud, 20. mai 2011

Hva er Charter & Code og hvorfor bør institusjoner slutte seg til disse anbefalingene? Elin Kollerud, 20. mai 2011 Hva er Charter & Code og hvorfor bør institusjoner slutte seg til disse anbefalingene? Elin Kollerud, 20. mai 2011 Charter & Code og EURAXESS: to sentrale spørsmål 1. Hvordan skape attraktive vilkår for

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE HØST 2011 SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Per Morten

Detaljer

Nigerianske kvinner i prostitusjon en utfordring i sosialt arbeid.

Nigerianske kvinner i prostitusjon en utfordring i sosialt arbeid. Nigerianske kvinner i prostitusjon en utfordring i sosialt arbeid. Bacheloroppgave i sosialt arbeid Kandidat. nr: 1567 Kull: SOS 10 Eksamen: SOS3 - FOR Vår 2013 Innlevering: 8. mai 2013 Antall ord: 8549

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning. Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning

Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning. Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning Entreprenørskap og kjønn - utfordringer for norsk forskning Gry Agnete Alsos Nordlandsforskning Disposisjon Oppgaven: De viktigste spørsmålene og utfordringene framover for norsk entreprenørskapsforskning

Detaljer

Juridisk rådgivning for kvinner JURK

Juridisk rådgivning for kvinner JURK Juridisk rådgivning for kvinner JURK Justis og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo 04.10.07 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV SEXKJØP Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, viser til

Detaljer

PROGRAM SAMLING I ENERGINETTVERKET

PROGRAM SAMLING I ENERGINETTVERKET ONSDAG 1. september 12.00 Lunsj på Luftfartsmuseet i Bodø PROGRAM SAMLING I ENERGINETTVERKET Kjerringøy Brygge http://www.kbrygge.no/ 1. 3. september 2010 13.00 REC i Glomfjord 14.00 Flyfysikk og omvisning

Detaljer