Aina Schiøtz (1977): Prostitusjon i Kristiania ca : En sosialhistorisk undersøkelse, Hovedoppgave historie, UiO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aina Schiøtz (1977): Prostitusjon i Kristiania ca. 1870-1890: En sosialhistorisk undersøkelse, Hovedoppgave historie, UiO."

Transkript

1 Norge Oversikten omfatter kunnskapsbidrag fra studenter og forskere som omhandler prostitusjon og menneskehandel for prostitusjonsformål i Norge de siste 30 årene. Oversikten inneholder også noen offentlige dokumenter om prostitusjon og menneskehandel. Litteraturlisten er tematisk indelt. Om politikk og forståelsen av prostitusjon og menneskehandel Melby, Kari (1977): Prostitusjon og kontroll. En analyse av debatten om prostitusjon, kontroll av prostituerte kvinner og venerisk sykdom i Kristiania Hovedoppgave i historie, UiO. Aina Schiøtz (1977): Prostitusjon i Kristiania ca : En sosialhistorisk undersøkelse, Hovedoppgave historie, UiO. Frigstad, Kirsten (1992): PION Prostituertes interesseorganisasjon i Norge, Materialisten 20(3): Høigård, Cecilie (1993): The victim as expert: Active and captive, NORA 1(1): Skilbrei, May-Len (1999): Norsk prostitusjonskontroll på 1990-tallet, Kritisk Juss 26(1): Skilbrei, May-Len (2001): The Rise and Fall of the Norwegian Massage Parlours: Changes in the Norwegian Prostitution Setting in the 1990s, Feminist Review nr. 67: Skilbrei, May-Len (2003): Nordic prostitution control: Far away, so close foredrag publisert i konferanserapporten Prostitution Control and Globalisation, Pro Sentret: Oslo. Sandvik, Kristin Bergtora (2003): Handel med kvinner som menneskerettighetsbrudd. En rettslig analyse av Kvinnekonvensjonens artikkel 6, Kvinnerettslige studier nr. 51, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 7/2003. Kristvik, Ellen (2003): Den prostituerte, Nytt norsk tidsskrift 20(3): Stenvoll, Dag (2004): Mytenes høyborg og kunnskapens elfenbenstårn i Kvinneforskning 28(4): Stridbeck, Ulf (2005): Prostitusjon i Norge: realiteter, politikk og regulering, Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab 92(1): Mühleisen, Wenche (2005): Den prostituerte: offer eller feminist i eksil?, Samtiden nr. 3: Tyldum, Guri, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2005): Taking Stock. A review of the existing research on trafficking for sexual exploitation, Fafo-report 493.

2 Skilbrei, May-Len (2006): Prostitusjonskontroll mellom det globale og det lokale i Liv Finstad (red.): Norsk kriminologi 50 år, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, bokserien nr. 1/2006: UiO. Skilbrei, May-Len (2006): Prostitusjon i retten: Når samfunnet skal bestemme hvem som er hva, Tidsskrift for kjønnsforskning 30(1):?. Skilbrei, May-Len (2006): Prostitusjonslovgivning i Danmark, Norge og Sverige i Trine Lynggard (red.): Sex säljer: Kön och makt inom prostitution och pornografi, NIKK-rapport. Larssen, Marianne (2007): Drømmen om en verden uten menneskehandel. En sosiologisk analyse av hvordan ulike problemforståelser av menneskehandel blir påvirket av konteksten de utvikles i, Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Tromsø. Skilbrei, May-Len (2007): Prostitusjon i tid og rom: Hvordan ble Strøket til? i Liv Jessen (red.): Det ideelle offer?, Oslo: Koloritt Forlag. Renland, Astrid (2007): Fra medsøstre til ofre, horer og streikebrytere, i Jessen Liv (red.): Det ideelle offer?, Oslo: Koloritt Forlag. Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2008): Defining Trafficking Trough Empirical Work, Gender, Technology and Development?(1):. Om håndtering av menneskehandel Petterson, Trude (2005): Trafficking som skrivebordsprosjekt: Hvorfor hadde EUs forebyggende tiltak mot menenskehandel så liten effekt?, Masteroppgave statsvitenskap, UiO. Myrdal, Marte Elisabeth (2005): Trafficking: Straffeloven 224, Spesialoppgave offentlig rett, UiO. Sollie, Beate (2005): Menneskehandel for seksuell utnyttelse i Norge. Regulering og praksis, spesialoppgave juss, UiO. Eriksen, Marte Strand (2006): Retten til helsehjelp. Ofre for menneskehandel uten lovlig opphold; hvilken rett har de til helsehjelp etter folkeretten og etter norsk rett?, Spesialoppgave juss, UiO. Evensen, Ellen Kveine (2006): Menneskehandel i Norge. Straffeloven 224, 202 og 60- sammenhengen i regelverket, Spesialoppgave juss, UiO. Hansen, Linn Rognli (2007): Menneskehandel til prostitusjonsformål, Masteroppgave rettssosiologi, Universitetet i Tromsø. Hermstad, Eva Marie (2007): Menneskehandel med fokus spesielt på implementeringen av Palermoprotokollen i Romania, Masteroppgave juss, UiO. Brunovskis, Anette (2007): Hjemme best? Situasjonen for hjemvendte ofre for menneskehandel på Balkan og i Øst-Europa, Tidsskrift for kjønnsforskning 31(1):

3 Om mannlig prostitusjon Hansen, Arne Harald (1984): Gutteprostitusjon i Oslo, Mellomfagsoppgave, Institutt for kriminologi, UiO. Kippe, Elin (2000): Gategutt eller gigolo En studie av fire menn som seger sex, Hovedfagsoppgave, Institutt for kriminologi, UiO. Pedersen, Willy og Camilla Jordheim Larsen (2005): Valget jeg tok var mitt eget, Samtiden nr. 3: Björne-Fagerli, Inger (2007): Två manliga prostitutionskarriärer, Masteroppgave, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO. Om menn som kjøper seksuelle tjenester Prieur, Annick og Arnhild Taksdal (1986): Prostitusjon og mannlig seksualitet. Rapport fra forprosjektet. Skriftserien, Institutt for kriminologi og strafferett. Universitetsforlaget, Oslo. Prieur, Annick (1987): Illusjon som virkelighet. Kundens opplevelse av prostitusjonen. Magistergradsavhandling i kriminologi, Universitetet i Oslo. Prieur, Annick og Arnhild Taksdal (1989): Å sette pris på kvinner. Menn som kjøper sex, Oslo: Pax Forlag. Prieur, Annick og Arnhild Taksdal: "Clients of Prostitutes: Sick Deviants or Ordinary Men? A Discussion of the Male Role Concept and Cultural Changes in Masculinity." NORA 1(2) Aakernes, Jan-Egil (2002): Sex, løgn og skuespill. En sosiologisk studie av backpackere og barjenter i Bangkok, hovedoppgave i sosiologi, UiO. Smette, Ingrid (2003): Den seksuelle slavestand? Ein rapport om kundar i prostitusjonen, Oslo: Pro Sentret. Kippe, Elin (2004): Kjøper ekte mannfolk sex? En studie av 20 menn som kjøper seksuelle tjenester, Oslo: Helse og Rehabilitering. Træen, Bente, Line Eek-Jensen og Hein Stigum (2005): Sex customers in Norway Electronic Journal of Human Sexuality, Volume 8, September 26. Om kvinner som selger seksuelle tjenester Martinussen, Willy (1967): Prostitusjon i Norge, Rapport til Straffelovrådet, Institutt for kriminologi og strafferett. Høigård, Cecilie og Liv Finstad (1986): Bakgater. Om prostitusjon, penger og kjærlighet, Oslo: Pax Forlag.

4 Prieur, Annick (1995): Kvinner som prostituerer seg, injiserende misbrukere og menn som har sex med menn, i Norges Forskningsråd (red.), Hiv/aids-forebyggende arbeid i Norge. En evaluering. Oslo. Skilbrei, May-Len (1996): Det overlever du alltids. En sosiologisk analyse av kvinners vei inn i prostitusjon, Hovedoppgave, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Müller-Nilssen, Morten (1996): Et genitalt samfunn. Rapport fra ukjente sider ved Oslos kjønnsmarked. Oslo: Oslo kommune. Skilbrei, May-Len (1997): Lykkelige horer og andre arbeidere, Materialisten 25(2/3): Skilbrei, May-Len (1998): Når sex er arbeid: en sosiologisk analyse av prostitusjon på massasjeinstituttene, Pax Forlag, Oslo. Skilbrei, May-Len (1999): How Do Massage-Parlor Prostitutes Relate to Their Clients?, i Laura Keeler og Marjut Jyrkinen (red.): Who s Buying? The Clients of Prostitution, Publication on Equality 1999:4, Council for Equality, Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki. Om utenlandske kvinner i prostitusjon/menneskehandel Sætre, Marianne (2000): Grenseoverskridende kjønnshandel i Oslo, rapport Oslo politidistrikt, Strategisk analyse 20/2000. Størset, Hanne (2003): Tilfellet Tana Bygdesamfunn i møte med organisert prostitusjonstrafikk, Hovedoppgave sosiologi, UiO. Stenvoll, Dag (2002): From Russia with Love? Newspaper Coverage of Cross-Border Prostitution in Northern Norway, , The European Journal of Women s Studies, 9(): Fürst, Elisabeth L Orange (2003): Kjønn i transnasjonal flyt molvovske jenter i sextrafikk, Kvinneforskning 27(2): Skilbrei, May-Len (2003): Lilja 4-ever er bare en film! Problematisk sammenblanding av fiksjon og fakta på prostitusjonsfeltet, Kvinneforskning 27(4): Brunovskis, Anette og Guri Tyldum (2004): Crossing Borders: An Empirical Study of Transnational Prostitution and Trafficking in Human Beings, Fafo-report 426. Kristvik, Ellen (2005): Sterke hovud og sterke hjarte. Thailandske kvinner på den norske sexmarknaden, Oslo: Seksjon for medisinsk antropologi Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Skilbrei, May-Len og Irina Polyakova (2006): My life is too short; I want to live now : Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge, rapport Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO.

5 Norli, Bjørg (2006): Utenlandsk prostitusjon i Oslo. Pro Sentrets kunnskap og erfaringer, Oslo: Oslo kommune. Skilbrei, May-Len, Marianne Tveit og Anette Brunovskis (2006): Afrikanske drømmer på europeiske gater. Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge, Fafo-rapport 525. Skilbrei, May-Len og Marianne Tveit (2007): Facing Return:, Fafo-report 555. Skilbrei, May-Len (2007): Natashas to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon og skam, Tidsskrift for kjønnsforskning 31(1): Polyakova, Irina (2007): Unge jenter tilbys jobb i utlandet. En kvalitativ studie av transnasjonal prostitusjon til Norge fra Øst-Europa, Masteroppgave sosiologi, UiO. Sannesmoen, Linda (2007): Kvinnehandel og prostitusjon: Nye aktører, nye strukturer og nytt ansvar, Masteroppgave samfunnsgeografi, UiO. Jahnsen, Synnøve (2007): Women who cross borders black magic? A critical discourse analysis of the Norwegian newspaper coverage of Nigerian women in prostitution in Norway, Masteroppgave sosiologi, UiB. Annet Eskild, Anne (1989): Heteroseksuell prostitusjon: Forhold av betydning for spredning av humant immunsviktvirus (HIV) i Norge, Tidsskrift for Den norske lægeforening, 109(15): Pedersen, Willy og Kristinn Hegna (2000): Barn og unge som selger sex, Tidsskrift for Den norske lægeforening 120(2): Hegna, Kristinn og Willy Pedersen (2002): Sex for overlevelse eller skyggebilder av kjærlighet : ungdom under 18 år som selger seksuelle tjenester, Nova-rapport 5/02. Bolsø, Agnes (2004): Salg av seksuelle tjenester mellom kvinner, Kvinneforskning 28(1): Hegna, Kristinn og Ingrid Smette (2005): Om å holde seg for god: Subjekt-perspektiv på ungdom som bruker seksuelle tjenester som byttemiddel, Sosiologisk tidsskrift 13(3): Kippe, Elin (2005): Konstruksjon av kjønn i intervjusituasjonen, Tidsskrift for kjønnsforskning 29(4):

Prostitusjon, kriminalisering og endring. Astrid Høylandskjær Gerdts

Prostitusjon, kriminalisering og endring. Astrid Høylandskjær Gerdts Prostitusjon, kriminalisering og endring Hvordan forbud mot kjøp av seksuelle tjenester påvirker sosiale hjelpetiltak i Norge Astrid Høylandskjær Gerdts Mai 2011 Erfaringsbasert master i helseledelse,

Detaljer

Fra usynlig til offer?

Fra usynlig til offer? Andreas Pedersen Kikvik Fra usynlig til offer? En diskursanalyse av medias fremstilling av mannlig prostitusjon Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Andreas

Detaljer

Unge jenter tilbys jobb i utlandet en kvalitativ studie av transnasjonal prostitusjon til Norge fra Øst Europa

Unge jenter tilbys jobb i utlandet en kvalitativ studie av transnasjonal prostitusjon til Norge fra Øst Europa 2007 Unge jenter tilbys jobb i utlandet en kvalitativ studie av transnasjonal prostitusjon til Norge fra Øst Europa Irina Polyakova Masteroppgave i sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Detaljer

Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse

Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse Modul 2: Handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne kunnskap om begrepet menneskehandel («trafficking in persons»/«human trafficking») i forbindelse

Detaljer

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl

DE NYTTIGE OFRENE. Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett. Julie Estdahl Stuestøl DE NYTTIGE OFRENE Norske menneskehandeltiltak og nigerianske kvinner i krysningen mellom utlendingsrett og strafferett Julie Estdahl Stuestøl Masteroppgave i kriminologi Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Detaljer

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen

Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen MISJONSHØGSKOLEN I STAVANGER Når jeg er med en mann hjem, tegner jeg korsets tegn i det jeg går over dørterskelen Religionens betydning for nigerianske kvinner i prostitusjon Foto: Helge Årsvoll, 2006

Detaljer

FRITT VILT. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon. Av Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli Oslo, 2008 OSLO KOMMUNE

FRITT VILT. En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon. Av Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli Oslo, 2008 OSLO KOMMUNE FRITT VILT En undersøkelse om voldserfaringene til kvinner i prostitusjon Av Ulla Bjørndahl og Bjørg Norli Oslo, 2008 OSLO KOMMUNE Du er ikke menneske før du føler en annens smerte Buddha - 2 - Innhold

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenest ULO KOMMUNE BYSTYRETS SEKRETARIAT - 03 OKT 2011 Kl SAKSW : SAKSD, ARK,NR. KOPI Notat til b st rets organer Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 03.10.2011

Detaljer

ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK

ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK ALBERTINE PROSTITUSJONSPOLITIKK Desember 2013 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274

Detaljer

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen

Innhold. 48 Buy, buy love. rettsstatus, og fratatt retten til selvbestemmelse. I åpningen av den nordisk prostitusjonsnettverkskonferansen Vold Juni 2012 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig utgiver: Prostituertes

Detaljer

Pornutopia. Ny rapport om terapi. Prostitusjon. Stalking. Hekta på kjærlighet. Erotomani

Pornutopia. Ny rapport om terapi. Prostitusjon. Stalking. Hekta på kjærlighet. Erotomani Nr. 1 JUNI 2012 Tidsskrift for Norsk Forening for Klinisk Sexologi. Årgang 10. Stalking Prostitusjon Pornutopia Ny rapport om terapi Erotomani Hekta på kjærlighet Presentasjon av redaksjonen Redaksjonen

Detaljer

Bytte, kjærlighet, overgrep

Bytte, kjærlighet, overgrep Bytte, kjærlighet, overgrep Seksualitet blant ungdom i randsonen CAMILLA JORDHEIM LARSEN WILLY PEDERSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 10/05 Norsk institutt

Detaljer

Det globale ekteskapsmarkedet Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

Det globale ekteskapsmarkedet Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli Det globale ekteskapsmarkedet Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli Det

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/08 Forbud mot kjøp av sex Erfaringer fra Sverige og Finland Av Thea Bull Skarstein STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper

Detaljer

Er det greit hvis de ikke er rusa?

Er det greit hvis de ikke er rusa? Er det greit hvis de holder seg unna Karl Johan og ikke aktivt søker kunder selv? Er det greit hvis de er fattige og trenger all hjelp de kan få? Er det greit hvis de sier de har valgt det selv? Er det

Detaljer

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere.

neste ble gjennomført i 2002, med vel 11.000 deltakere. i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 05 Gode data om ungdom Heroinens unge innvandrere Bedre læringsmiljø Seminar, tidsskrift, utvalg Eksterne publikasjoner

Detaljer

Norad rapport 2a/2009. Utrygg trafikk. Kartlegging av internasjonale trender innen menneskehandel

Norad rapport 2a/2009. Utrygg trafikk. Kartlegging av internasjonale trender innen menneskehandel Norad rapport 2a/2009 Utrygg trafikk Kartlegging av internasjonale trender innen menneskehandel Foto: G.M.B. Akash Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA

Barneverntjenestens hverdag! Svein Mossige, forskningsleder ved NOVA i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 2 05 Barneverntjenestens hverdag Nye rapporter Forskning og formidling Eksterne publikasjoner Følg NOVA på nettet:

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse

CURRICULUM VITAE. Akademisk grad: Dr. polit. (PhD) 1. Utdannelse 1 CURRICULUM VITAE Navn: Ulla-Britt Lilleaas Fødselsdato: 17.10.44 Adresse (privat): Sorgenfrigate 3, 0367 Oslo, Norge, tlf. 920 38 367 Adresse (arbeid): Senter for likestilling, Universitetet i Agder

Detaljer

Albertine RETTFERDIGHET JULI - 09

Albertine RETTFERDIGHET JULI - 09 Albertine RETTFERDIGHET JULI - 09 1 PION Torgata 10 Postboks 6851 St. Olavs plass N-0130 Oslo Tlf: 900 63 558 pion@pion-norge.no www.pion-norge.no Bankkonto nr: 7035 05 37323 Org. nr. 971 274 638 Ansvarlig

Detaljer

Krenket, men ikke offer

Krenket, men ikke offer Overgrep Anne Grytbakk er barnevernpedagog og har fått stipend fra FO for å skrive denne artikkelen. Hun har videreutdanning i barne- og ungdomsvern og mastergrad i sosialt arbeid. Grytbakk har vært saksbehandler

Detaljer

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring

Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Linda Dyrlid og Berit Berg Menneskehandelens ofre fra utnytting til myndiggjøring Evaluering av ROSA-prosjektet Forsideillustrasjon Mick Namerari Marsupial Mouse Dreaming Gjengitt med tillatelse fra kunstneren

Detaljer

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer

Sexhandel rådgivning om sexkjøp. En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer Sexhandel rådgivning om sexkjøp En modell for tilbud til personer med sexkjøpserfaringer INNHOLD Sammendrag Sammendrag 3 Innledning 4 Kundefokuset i norsk prostitusjonsforebyggende arbeid 4 Sexhandel rådgivning

Detaljer

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller

Den nordiske velferdsmodellen Den nordiske velferdsmodellen har vist seg mer levedyktig enn hva mange spådde, forteller i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Den nordiske velferdsmodellen under lupen NordForsk har bevilget 36 millioner kroner over 5 år til et nytt Nordic

Detaljer

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske

Detaljer

Kvinnehandel og prostitusjon

Kvinnehandel og prostitusjon Kvinnehandel og prostitusjon - Nye aktører, nye strukturer og nytt ansvar Linda Sannesmoen Masteroppgave i samfunnsgeografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Februar 2007

Detaljer

Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling

Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling Behandling av kjønn og kjærlighet. Kvinner i mannsdominert rusbehandling Av Heid Nøkleby Kun en tredjedel av klientene i rusbehandling er kvinner. Hvordan gi et best mulig tilbud til kvinner i behandlingsinstitusjoner

Detaljer

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler

Internasjonalisering En av utfordringene er å styrke den internasjonale. annet tilgangen på prosjektmidler i n f o - Nyhetsbrev fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Nr. 3 06 Bjørn Hvinden til NOVA Veier inn i fattigdom Seksuelle overgrep mot barn Longitudinell Ung i Oslo Eldre år

Detaljer

ROSA ÅRSRAPPORT 2014

ROSA ÅRSRAPPORT 2014 ROSA ÅRSRAPPORT 2014 (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse Bistand og trygge oppholdssteder til kvinner utsatt for menneskehandel www.rosa-help.no INNLEDNING... 5 SAMMENDRAG... 7 NETTVERKSARBEID

Detaljer

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND

PROSTITUSJON I KRISTIANSAND PROSTITUSJON I KRISTIANSAND KARTLEGGINGSRAPPORT JANUAR 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I BAKGRUNNSINFORMASJON OG METODE 1.1 Bakgrunn s.3 1.2. Kartleggingens målsetninger s.4 1.3. Lovverk og begrepsavklaringer

Detaljer