Ungdomsundervisningen ved UiO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsundervisningen ved UiO"

Transkript

1 Ungdomsundervisningen ved UiO Guide for innledere Takk for at du har valgt å bli innleder på ungdomsundervisningen. Jobben innebærer som du sikkert allerede vet å presentere en akademisk disiplin, som du selv har kompetanse innenfor, for en gruppe med 14-åringer. Kurset introduserer ungdommene for ti forskjellige fag, og hver akademisk disiplin skal presenteres i løpet av en to-timers kveld. Selv om du altså skal forberede et opplegg som bare skal vare i to timer er ikke dette nødvendigvis en enkel jobb! Hensikten med dette heftet er å hjelpe deg å utforme en vellykket kveld, slik at du føler at du har gjort faget ditt all ære, og at ungdommene opplever at de har hatt en interessant kveld. Guiden består av flere deler. Innledningsvis får du noen råd for hva slags pedagogikk du bør benytte i forhold til kursdeltakerne. Deretter presenteres en mal for hvordan vi har tenkt oss at en kurskveld bør legges opp, og vi har også laget en eksempelkveld for å illustrere denne malen konkret. Til slutt følger noen notater om enkelte av kurskveldene. Imidlertid er det et viktig poeng som må understrekes: denne guiden er ment som en hjelp, ikke som en liste med regler. Dersom du føler at faget ditt best kan presenteres på en annen måte enn det som antydes her, så følg for all del dine egne instinkter. Det viktigste er at ungdommene får en lærerik og interessant kveld! Da begynner vi med: Pedagogiske råd for en vellykket kveld: Gjør det enkelt. Deltakerne er ikke førsteårsstudenter, de er mennesker som nettopp har tatt første steg ut av barndommen. De er ikke vant til å abstrahere og teoretisere. Derfor:

2 - kom med mange og konkrete eksempler - ikke bruk fagterminologi - unngå fremmedord - gå fra det spesielle til det generelle, ikke omvendt, dvs. kom med eksemplene først og utled prinsippene etterpå - hvis du er i tvil om du har gjort det for vanskelig, har du sannsynligvis gjort det for vanskelig - men: unngå å gjøre det klart for ungdommene at du forenkler! De er i den alderen hvor det tas meget ille opp dersom man snakker nedad. Videre: ikke forvent sterk deltagelse fra deltakerne, selv ikke dersom du spør dem direkte om noe. Mest sannsynlig får du svaret jeg vet ikke, jeg med mindre vedkommende er særdeles selvsikker. Det kan være forsøket verdt av og til å stanse for å spørre: kan dere komme på noen eksempler på dette? for å se om de følger med og for å se om du kan nå i gang en diskusjon. Men mange vil nok kvie seg for å snakke i en litt fremmed og usedvanlig setting som dette. Med andre ord må DU sørge for at du har nok materiale til en hel kveld. Dette gjelder spesielt oppgavene du lager; oppgaver som førsteårsstudenter kunne bruke timevis på fordi de ser kompleksiteten i spørsmålet, gjør ungdommer som oftest unna på et par minutter. Derfor: lag tre ganger så mange oppgaver som du tror du trenger, da har du kanskje akkurat nok. Oppgavene bør om mulig ikke være slik at det finnes et riktig og et galt svar. Det vil gjøre ungdommen usikre, og redde for å dumme seg ut. Noe av hensikten med kurset er å oppmuntre deltakerne til å tenke akademisk, så oppgaver som oppmuntrer til kritisk analyse og diskusjon er veldig bra. Til slutt: når du presenterer faget ditt, er det fint om du prøver å knytte faget så nært som mulig til hverdagen. Akademia blir ofte litt abstrakt for tenåringer, så det er fint om du kan illustrere praktiske situasjoner fra hverdagen der faget er relevant. I noen fag vil det være enklere enn i andre; dersom det er vanskelig å hverdagsliggjøre elementer av faget, så prøv i alle fall å gjøre presentasjonen så konkret og full av eksempler som mulig. I den grad det er praktisk mulig, referer til nyhetsbildet, filmer deltakerne sannsynligvis har sett og bøker de har lest, til reklame de har blitt utsatt for - alt som kan illustrere faglig relevant informasjon på en nær og ufarlig måte.

3 Malen for en kurskveld Vi tenker oss en typisk kurskveld omtrent som følger: 1. time består av foredrag: Aller først: Ta navneopprop! Du vil få utdelt en liste med navn på kursdeltagere, noter deg hvem som ikke er til stede og gi listen til kursansvarlig etterpå. De første ti minuttene: bruker du på å presentere faget innledningsvis. Du kommer med en kort definisjon av hva faget dreier seg om, du kommer med eksempler på ting man forsker på innen faget og - viktig! - du forteller hva som er vitsen med faget ditt: hva man kan bli når man har studert det, hva slags kunnskap faget dekker, og hva som gjør at faget ditt er viktig. Deretter: velger du TRE av temaene fra denne listen: Etikk og moral Sex og samliv Alkohol/narkotika Kjønnsroller Miljøvern/økologi Vi og de andre Menneskets rolle i universet Populærkultur (NB: Noen av fagene som skal presenteres, som jus og astrofysikk, vil fungere bedre på andre premisser - mer om dette senere!) Velg de tre temaene som føles mest relevant for ditt fag. Bruk deretter ti til femten minutter på hvert av disse punktene der du forteller hva faget ditt synes om disse tre punktene, eller hva slags lys ditt fag kan kaste over disse punktene. Hensikten med dette er at ungdommene i løpet av kurset dermed vil få belyst at samme tema kan ses fra forskjellige vinkler avhengig av fag. Hva sosiologi og biologi mener om kjønnsroller, for eksempel, er jo til dels svært forskjellig, og vi forhåpentligvis oppleves som tankevekkende og interessant for deltakerne.

4 Pause på 15 minutter 2. time består av oppgaver Aller først: spør om de har noen spørsmål til foredraget ditt. Dersom de har det, bruk gjerne tid på dette. Hvis det utvikler seg en faglig diskusjon mellom ungdommene er dette veldig bra. Sannsynligvis vil dette ikke skje, med mindre du er svært heldig! Deretter: Del kurset inn i grupper, fire-fem personer i hver gruppe. Sørg gjerne for at det er både jenter og gutter i hver gruppe, og hvis du kan dele dem opp slik at ingen som sitter ved siden av hverandre kommer sammen er det fint, siden de da vil havne i grupper der de ikke nødvendigvis kjenner alle. Dette gir dem anledning til å bli litt bedre kjent med sine medelever, og hindrer også at gruppen bruker for mye tid på å være sosiale sammen heller enn å konsentrere seg om oppgavene. Gi deltakerne den tiden de trenger på å diskutere/løse oppgavene, og når summingen dem i mellom har gitt seg, setter du i gang en diskusjon i plenum. Dette gjør du enklest ved å få hver gruppe til å presentere det de har kommet frem til, og så til slutt gripe fatt i eventuelle uenigheter gruppene i mellom. Dersom de alle er skjønt enige, spill djevelens advokat, og forsøk å fremprovosere en diskusjon. Etter all sannsynlighet vil deltakerne likevel gjøre seg fort ferdig med en oppgave/problemstilling, så det er viktig at du har mange oppgaver i bakhånd. De siste fem minuttene: del ut et ark til hver av ungdommene og be dem om evaluering. Be dem skrive ned hva de lærte av kurskvelden, hva de syntes var interessant og hva de syntes var kjedelig. Spør dem også hva de selv kunne gjort for å gjøre kvelden bedre. Disse arkene er det fint om du gir til kursansvarlig. Grunnen til at vi driver med denne formen for evaluering er at siden det er første gang vi har et slikt kurs, vil vi veldig gjerne høste så mye erfaringer som mulig slik at neste års kurs kan bli enda bedre Konkret eksempel på en kurskveld

5 Siden alle har ex. phil. og derfor i det minste en basisforståelse for filosofi, har vi valgt å bruke nettopp filosofi som et eksempel på hvordan man bruker malen - men innlederen i filosofi behøver absolutt ikke føle seg bundet av dette opplegget! 1 time: De første ti minuttene: Hva er filosofi? Definisjon. Når begynte man å studere filosofi/å filosofere? Kort historikk. Hva er en filosof? Kan hvem som helst bli en filosof? Finnes det filosofer i dag? Hvilke temaer tar man mye opp i filosofi? Hva kan filosofi hjelpe oss med? Hva er egentlig vitsen med filosofi? Tre temaer: Tema en: Kjønnsroller. Hva mener filosofi om kjønnene og deres ulike roller? Problematiser; ikke alle filosofer mener det samme. Bruk eksempler, sammenlign for eksempel Aristoteles og Simone de Beauvoir. Få inn tidsperspektivet, påpek at begge er produkter av sin samtid. Få inn kjønnsperspektivet - kan det at den ene er en mann og den andre en kvinne ha noe med saken å gjøre? Referer gjerne til filosofer som har hatt kjønn som spesialfelt, og gi et kort overblikk over hva de mener. Tema to: Etikk og moral. Kant er en naturlig filosof å ta opp her. Gi en oversikt over hans moralske lover, illustrer med eksempler. Bruk hverdagseksempler - sniking på trikken, sladre til læreren, etc.. Utvid gjerne til å snakke om Das ding an sich - påpek at ens egen oppfatning av ting ikke nødvendigvis er objektivt sann; dette kan du bruke igjen senere, i oppgavedelen. Tema tre: Menneskets rolle i universet Ta gjerne opp utsagnet om at Mennesket er alle tings målestokk. Problematiser i forhold til økologi. Kontraster også gjerne med religiøse verdenssyn. 2. Time: Oppgaver

6 Spør først om det er noen spørsmål! Deretter deles klassen i grupper. Oppgave 1: Be dem først om å komme med eksempler på konkrete situasjoner der Kants moralske imperativer kanskje ikke bør følges. (Eksempel: dersom den voldelige ekskjæresten til søsteren din spør deg aggressivt om du vet hvor hun er, er det kanskje etisk riktig å lyve?) Gi dem noen minutter på dette, og spør så hver gruppe hva de har kommet frem til. Forhåpentligvis vil noen av eksemplene skape diskusjon; la i tilfelle diskusjonen gå, og dytt den bare i gang igjen ved å stille spørsmål dersom det er nødvendig. Hva er det som gjør at noe er riktig eller galt? Hvorfor er det slik at vi ofte aksepterer mer av oss selv og av vennene våre enn av folk vi ikke liker? Forsøk også å påpeke at de fleste moralske systemer er avhengige av konteksten, og har blitt til i en bestemt kultur og i en bestemt tid. Kom gjerne med eksempler. Oppgave 2: er det lov å mene at = 9? Del i grupper igjen, og la dem diskutere. Er det akseptabelt at folk har en moralsk/religiøs overbevisning som faktisk er feil? Skal vi respektere andres meninger i så stor grad? Hvor går grensene for å tvinge folk over på rett spor - er det moralsk riktig å tvinge dem til å innse at = 8? Uansett hva de ulike gruppene kommer frem til burde det være lett å få til diskusjon i plenum etterpå; innleder kan om nødvendig ta et sterkt standpunkt for den mest upopulære konklusjonen, og dermed fremprovosere diskusjon. Oppgave 3: prøv å illustrere at ens egen oppfattelse av ting ikke nødvendigvis er objektivt sant. En mulig måte å gjøre dette på er å ha en bøtte med glovarmt vann, en med iskaldt, og en som er romtemperert. Dersom deltakerne holder hendene sine i den varme og kalde bøtten, vil de selv oppleve at den romtempererte bøtten etterpå føles både kald og varm samtidig. Eneste ulempe med denne oppgaven er at den er svært vanskelig å gjennomføre når man har 20 ungdommer å forholde seg til! Innleder bør derfor vurdere andre sansebedrag-øvelser, som å stirre intenst på et stykke grønt papp, lukke øynene og så se noe rødt på netthinnen. Uansett er disse øvelsene en god, konkret og ikke minst morsom illustrasjon av at verdensoppfattelse avhenger av ståsted. For videre å understreke dette - spør dem om de har lest Harry Potterbøkene. Det har de nesten helt sikkert. Få dem så til å finne argumenter til fordel for at karakteren Severus Snape er snill. Det er unektelig en fordel om innleder har lest bøkene,

7 også. Sannsynligvis vil det være behov for flere oppgaver enn de tre som er skissert her. Når det er fem minutter igjen deles det ut ark for evaluering, og så kan deltakerne gå. Merknader til enkelte fag En del av de fagene som skal presenteres vil falle noe utenfor malen vi har satt opp. Det gjelder i særlig grad jus og astrofysikk, og til en viss grad også medisin. I disse tilfellene bør kurskvelden i stor grad være en presentasjon av faget på fagets egne premisser, og hensikten bør være å gi ungdommen så mye konkret informasjon som mulig. Likevel vil det være naturlig at medisineren tar opp alkohol + narkotika, og ikke minst sex + samliv. Når det gjelder medisin og jus, bør begge innlederne dele ut papirlapper på slutten av første time og si noe a la: Det er sikkert noen av dere som har spørsmål som dere kanskje ikke har så lyst til å stille åpent. Derfor vil jeg at dere alle sammen skal skrive noe på denne lappen, uten å skrive navnet deres, og gi lappen til meg før dere går ut for pausen. Dersom dere ikke har noe å spørre om kan dere bare skrive det, men jeg vil at alle skal skrive noe slik at ingen vet hvem som stiller spørsmål og hvem som ikke gjør det. Så bruker innlederen pausen på å gå igjennom spørsmålene og forhåpentligvis kunne gi svarene i løpet av time to. Begge presentasjoner bør legge vekt på å gi så mye og så grundig informasjon om hhv. seksualundervisning og juridiske lover og rettigheter, men begge innledere kan godt spandere på seg å bruke de ti første minuttene til å presentere faget som akademisk fag, slik malen ovenfor indikerer. Når det gjelder astrofysikk så kan faget skape stor fascinasjon hos deltakerne - og kanskje begrense troen på horoskoper! Kom gjerne derfor med så mange fakta om universet som mulig, men forklart på en lettfattelig måte - unngå formler, med andre ord! Bruk også gjerne konkrete gjenstander (appelsiner, erter, knappenålshoder ) for å illustrere avstand og relativ størrelse.

for undervisningsleder

for undervisningsleder Menneskeverd & Etikk for undervisningsleder En håndbok som gir deg tips og råd til hvordan du kan få mest mulig ut av undervisningsopplegget Menneskeverd & Etikk. Innhold: 1. Rollen som undervisningsleder

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING

Mot & selvfølelse. verktøy PEDAGOGISK FOR LIKESTILLING Mot & selvfølelse PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 39 Mot & selvfølelse Tiltak for ungdomsskolen Å la elever fritt kunne uttrykke tanker og meninger, og fritt kunne ta gode valg for fremtiden Om verktøyet

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler

Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler Studiemateriell for Simons historie og Kulde for videregående skoler Kjære teatergjenger. Sogn og Fjordane Teater, Hordaland Teater og Den Nationale Scene samarbeider om å sette opp de to stykkene Simons

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

Total KONTROLL? ET DISKUSJONSOPPLEGG FOR FORELDRE OG ELEVER 6. 10. TRINN YTRINGSFRIHET OG PRIVATLIV VS. RETTEN TIL BESKYTTELSE HVOR GÅR GRENSEN?

Total KONTROLL? ET DISKUSJONSOPPLEGG FOR FORELDRE OG ELEVER 6. 10. TRINN YTRINGSFRIHET OG PRIVATLIV VS. RETTEN TIL BESKYTTELSE HVOR GÅR GRENSEN? Total KONTROLL? ET DISKUSJONSOPPLEGG FOR FORELDRE OG ELEVER 6. 10. TRINN YTRINGSFRIHET OG PRIVATLIV VS. RETTEN TIL BESKYTTELSE HVOR GÅR GRENSEN? 1 INNHOLD 3 TIL LÆREREN Bakgrunn og tema Barnekonvensjonen

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Intervju med kvinnelig lærer_1 med fag matematikk og religion. fil: DS_20004.wma

Intervju med kvinnelig lærer_1 med fag matematikk og religion. fil: DS_20004.wma Transkribering av intervju K: = Meg selv L: = Læreren Intervju med kvinnelig lærer_1 med fag matematikk og religion. fil: DS_20004.wma K: Da er vi *navn*(hennes navn) i gang, så da tar jeg bare koppene

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer