Veiledningsarbeidet rammeforståelse og metodikk. Førsteamanuensis Ingvild Folkvord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledningsarbeidet rammeforståelse og metodikk. Førsteamanuensis Ingvild Folkvord 27.01.12"

Transkript

1 Veiledningsarbeidet rammeforståelse og metodikk Førsteamanuensis Ingvild Folkvord

2 Joanna Rubin Dranger: Frøken Makeløs & Karrieren, Aschehoug, 2001

3 Skyttergravskrig?

4 Fra Darwins notatbok 1836: Når vi ser den søramerikanske struts to arter. klart forskjellige. ikke en umerkelig overgang. Men man kan ikke la være å forestille seg et felles opphav? hvorfor skulle to av de tettest beslektede arter finnes i samme land?

5 Darwins skriveteknikk Bryr seg ikke om tegnsetting Tenker ut fra konkrete observasjoner Tekstbiter, forkortet form Skriver til eget bruk Gradvis mer abstrakt, forsøker å generalisere, lager tankeeksperimenter, supplerer med flere egne observasjoner Skrivende idéutvikling

6 Å notere idear på lappar er sikkert noko kvar einaste skribent driv med. Ein går ikkje gjerne utan blyant og litt papir i lomma, Men serleg viktig har det for min part vori å ha ei blokk liggande på det såkalla nattbordet. Vakna kanskje om natta, og hadde drømt eitkvart, kanskje i tilslutning til noko ein arbeidde med om dagen men like gjerne eitkvart heilt anna og nytt. Då lyt ein vera snygg etter blokka, og skrive ned det ein minnast av drømmen, det dampar fort bort. ] ] Fort! Få det notert, elles er det tapt. Tarjei Vesaas 1964

7 Vips i gang Jeg har dog et tips til gruppa som funker for meg, og det er å ta gode notater til relevant litteratur jeg leser og så kommentere den og relatere det til egne tanker og eget prosjekt. Dermed har jeg alltid et konkret materiale å gå ut fra når jeg starter arbeidet med et nytt skriftlig arbeide. Jeg tar bare utgangspunkt i relevante notater, og vips er jeg i gang, empirien min fungerer tilvarende som utgangspunkt skriveråd fra entusiastisk PhD-stipendiat

8

9 Minigruppearbeid 2-3 personer Forklar for hverandre hvordan et typisk forløp i en stipendiats arbeidsprosess kan arte seg. Beskriv deretter viktige trekk ved veilederrollen i de forskjellige fasene.

10 Det mest givende i en veiledningssituasjon er når man opplever at studenten plutselig klarer å tenke en 'ny tanke', dvs se ting på endre måter enn det de kunne tidligere. Dette kan ofte skje i samtaler, for så siden å nedfelle seg i teksten. Den store utfordringen her synes jeg er å være 'på vakt' nok til å fange opp det studenten sier, stoppe opp, stille spørsmål på riktig tid. Jeg lurer ofte på om jeg svarer for raskt, i stedet for å oppfordre til videre undring.

11 En annen vanskelig ting for relativt unge veiledere som meg selv, er at man ofte har en slags vennskaps- eller likeverdighetsforhold til studenten som noen ganger gjør det vanskelig å skjære igjennom og si 'gjør det sånn'.

12 Det vanskeligste er når noen man har snakket med lenge og som man tror har en god forståelse av problemstillingen viser seg ikke å kunne framstille det i tekst. [ ] Ofte har det jo med at selve skriveredskapet - skriving som middel til å tenke - er fullstendig uutviklet. De fleste vi jobber med er jo ikke drevne i akademisk skriving.

13 Metakommunikasjon Veil.: I denne fasen kommer jeg til å være mye mer kritisk enn tidligere og nærmest fungere som djevelens advokat. Hensikten er å sikre at det du skriver holder skikkelig mål.

14 Forts. metakommunikasjon Veil.: Du spør sjelden om noe. Er alt vi snakker om virkelig like klart for deg? Stud.: Det er hyggelig med alt det positive du sier, men noe er du vel misfornøyd med? Eks. fra Handal og Lauvås, Forskningsveilederen (Cappelen, 2006)

15 Hva kan du starte å skrive på fra dag 1? Motivasjon (som bakgrunn), det som skapte interessen din for emnet Dine forslag til empiri metode sentrale begrep teori avgrensninger perspektiv Det mest spennende i prosjektet Hva du ønsker å endre Din faktiske viten Sentral argumentasjon Dine eksempler og analyser av dem Dine fordommer Konklusjoner i grove til feltet trekk Stikkordliste om sentrale temaer, dimensjoner, personer, parametre Kilde: Rienecker and Stray Jørgensen, Den gode oppgaven, Fagbokforlaget 2006.

16 De fleste skrivere arbeider ikke i faser, men sirkulært God feedback før innlevering er den mest effektive innlæringsmåte. Empiriske forskningsfunn om akademiske skriveprosesser Bearbeidende (spørrende, kommenterende) notater sammenfaller med gode oppgaver. Gode skrivere innhenter målgruppens kriterier for god skriving. Gode skrivere tenker i fokus/formål/målgruppe heller enn I faste rammer. Strukturering foregår like godt før som parallelt med kladdingen. Fler-utkast-skrivere er best utrustet til å skrive lange oppgaver. Rienecker and Stray Jørgensen, Den gode oppgaven (basert på Sharples, 1999; Hyland,

17 Den gode fagteksten bruker fagets viten og redskaper Vitensrefererende oppgaver er emneorienterte er fortellende forteller alt man vet forholder seg til overskriften, ikke til et problem har kun sammenheng på internt kapittel og/eller avsnittsnivå ikke mellom kapitler/avsnitt/elementer innbyrdes er skriverbaserte Vitensbrukende oppgaver er formålsorienterte er problemundersøkende, analytiske utvelger selektivt, behandler informasjon forholder seg til problemet problem har sammenheng mellom elementer innbyrdes er leserorienterte Rienecker og Stray-Jørgensen: Den gode oppgaven.

18 1. Undersøkelsens problemstilling: Hva spør du om? 5. Undersøkelsesmetode/framgangsmåte: Hvordan spør du? 2. Undersøkelsens faglige formål, evt bruk. Hvorfor spør du? 4. Undersøkelsens redskaper: Teori, begreper, faglige metoder: Hva spør du med? 3. Undersøkelsens empiri: Hva spør du til? Rienecker and Stray-Jørgensen: Den gode oppgaven

19

20 Moves in Research Paper Introductions Move 1: Establishing a research territory a) By showing that the general research area is important, central, interesting, problematic, or relevant in some way (optional) b) By introducing and reviewing items of previous research in the area (obligatory) Swales, John M. & Feak, Christine B.: Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press. USA, 2004 [1994], p. 244.

21 Move 2: Establishing a niche a) By indicating a gap in the previous research, raising questions about it, or extending previous knowledge in some other way (obligatory) Swales, John M. & Feak, Christine B.: Academic Writing for Graduate Students. The University fo Michigan Press. USA, 2004 [1994], p. 244.

22 Move 3: Occupying the niche a) By outlining purposes or stating the nature of the present research. (obligatory) b) By announcing principal findings (optional) c) By indicating the structure of the R.P (optional) Swales, John M. & Feak, Christine B.: Academic Writing for Graduate Students. The University fo Michigan Press. USA, 2004 [1994], p. 244.

23 Retningslinjer for tilbakemelding på tekst Vær konstruktiv Vær spesifikk Tilpass responsen til det stadiet teksten er i. Spør Skriveren bør angi hva slags type respons han/hun ønsker Understrek gode poenger, setninger og avsnitt. Veiledere NB: Prøv å tydeliggjøre sjangernormer og kvalitetskriterier i samarbeidet med kandidaten.

24 Litteratur Folkvord, Ingvild: Patentløsninger og Fingerspitzengefühl om å veilede til PhD-graden. Trondheim, Tapir Akademisk Forlag, Handal Gunnar og Per Lauvås: Forskningsveilederen. Oslo, Cappelen, Nygaard, Lynn P: Writing for Scholars. Oslo, Universitetsforlaget, Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter: Den gode oppgaven. Bergen, Fagbokforlaget, Swales, John M: Feak, Christine B.: Academic Writing for Graduate Students Essentials Tasks and Skills. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1994.

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Forfattere: Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Marit Greek, Rådhusgata 34, 3015 Drammen, telefon 22 45 28 24. marit.greek@hio.no Forfatterpresentasjon:

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Veiledning i de videregående utdannelser

Veiledning i de videregående utdannelser Veiledning i de videregående utdannelser Gunnar Handal er professor emeritus i pædagogik, Oslo Universitet, og Per Lauvås er professor i pædagogik ved Høgskolen i Østfold. Gunnar Handal og Per Lauvås var

Detaljer

Brukte studieteknikker

Brukte studieteknikker Brukte studieteknikker Forfattere Celine Spjelkavik Michael Bakke Hansen Emily Liane Petersen Hiske Visser Kajsa Urheim Dato 31.10.13! 1! Innhold 1. Problemstillinger...3 2. Innsamlingsstrategi.4 2.1 Metode..4

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? *

Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Hvordan har forelesningene fungert? Hva kunne ha vært annerledes for å stimulere arbeidet med pensum og emneoppgaver? * Flere forelesninger med Kalleberg. Forelesningene var svært hjelpsomme mht skriving

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig»

«Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» «Jeg syns avstanden mellom boka og eksamen er litt stor egentlig» En studie av R2-elevers forhold til læreboka i matematikk Ann Kristin Vatne Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: Juli 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ----------------------------

Intervjuguide. Generell disposisjon. 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- Intervjuguide Generell disposisjon 1. Før intervjuet - Forberedelser ---------------------------- 2. Selve intervjuet - hvordan starte intervjuet ---------------------------- 3. Kandidatens motivasjon

Detaljer

Filosofisk om teori og praksis

Filosofisk om teori og praksis TEMA: forskning Filosofisk om teori og praksis n av tone kvernbekk Det er et krav i tiden at forskere skal produsere kunnskap som «virker», det vil si at den bringer resultater som kommer elevene til gode.

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Lese og skrivestrategier

Lese og skrivestrategier Lese og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Høsten 2013 Forord Dette kursheftet er en del av et prosjekt i grunnleggende ferdigheter i Kvalitetsforum Østre Romerike, det såkalte 3+3-samarbeidet

Detaljer