Klinsj mellom Steffensen og Waage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klinsj mellom Steffensen og Waage"

Transkript

1 Page 3 of 17 Klinsj mellom Steffensen og Waage Klikk for større bilde Tips en venn Din mening Skriv ut Del på Facebook Del på Twitter Industristrukturen i Skjervøy hva skjer?, spør Arnulf Steffensen i sitt lesebrev. Publisert: kl. 15:40, Endret: kl. 16:03 Waages svar kan du lese her!

2 Page 4 of 17 Du kan også delta i debatten nederst på denne siden! Igjen er saken på dagsorden for formannskapet i Skjervøy 9/2-08, med ordlyden: Ordføreren orienterer orientering og videre fremdrift i Nergårdsaken. Som ved tidligere behandling sørges det for forhåndsomtale i media (Framtid i Nord og Nærradio), der ordføreren antyder kompensasjon og erstatning, og lettvint hopper over den egentlige problemstilling. Det gjøres til et poeng at kommunen har engasjert advokat med det konkrete oppdrag: Vurdering av og forhandlinger om leveringsplikt for trålere til Skjervøy havn Fra mitt ståsted er dette nærmest ubegripelig, men slett ikke overraskende, når motivet virker å være ei tåkelegging av sakens egentlige kjerne: For ordens skyld kan det være riktig å fastslå dette. Da Nergård AS i 2005 fikk tillatelse til å overta Mackzymals fiskerivirksomhet, herunder anlegget på Skjervøy, samt ervervstillatelse og torsketrålkonsesjon for Kågtind ble følgende vilkår knyttet til tillatelsene: "Det settes vilkår om at Nergård AS opprettholder eierskapet til de selskap som eier og driver foredlingsanlegget i Bø og på Skjervøy. Ved en eventuell nedbygging av industrivirksomheten som Nergård kontrollerer i Bø og på Skjervøy, vil ervervstillatelsen til torsketrålkonsesjonene for fartøyene kunne bli trukket tilbake. Konsesjonene til å drive de aktuelle trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet og Nergård AS skal eie denne industrivirksomheten. Fiskeri- og kystdepartementet fastslår videre i sitt brev til kommunen, at en nedleggelse av produksjonsbedriften på Skjervøy vil imidlertid være i strid med ovennevnte vilkår. Etter kommunestyrets behandling 22/12-08 har departementet gitt foreløpige vilkår, der den eneste endring er en kort tilføyelse. I første linje i vilkårene er følgende tilføyelse gjort Skjervøy kommune i stedet for stedet Skjervøy. Denne tilføyelsen gjelder inntil kommunestyrets endelige behandling av saken. Dermed er det opp til politikerne i Skjervøy å fatte avgjørelsen. Skal vi opprettholde vilkårene slik de har vært: Plikt til å drive industrivirksomhet på Skjervøy, eller skal de endres til plikt til å drive industrivirksomhet i Skjervøy kommune. Det er hovedspørsmålet for de folkevalgte. Det er den endelige behandling så vel Nergård AS som departementet venter på. Det er denne behandlinga som vil være avgjørende for: - Skjervøys framtid som fiskeristed. - Utvikling av lokalt og regionalt næringsliv direkte avledet av fiske og fiskeindustri Det er dette som har skapt lokalt engasjement. Det er direkte skremmende å se at det fra kommunens side ikke er foretatt noen form for konsekvensutredning av saken. Er vi ikke en omstillingskommune, med et eget omstillingsprosjekt?

3 Page 5 of 17 Hva om noen av de som skal drive prosjektet, initiere til omstilling, satte saken på dagsorden der målet var å belyse konsekvenser av ei nedlegging på Skjervøy? Begynn i det små, ta en samtale med noen av næringsutøverne, de som skaffer et levebrød av havets ressurser, eller driver næringsvirksomhet på Skjervøy. Se nærmere på de innspill som er kommet fra næringsforening, fiskarlag og andre som har uttalt seg. Se litt på statistikk og erfaringstall for endring i nærings- og flåtestruktur, bosetting, folketall, elevtallsutvikling osv. Ta gjerne et blikk over kommunens økonomiske utvikling de siste ti årene. Det kan være nyttig, og kanskje medføre større forståelse for at havets ressurser, er har vært og vil være grunnlaget for bosetting, næring og utvikling i Skjervøy. At kommunen har engasjert advokat for å finne ut hvilke endringer som er gjort i konsesjonsbetingelser for år tilbake, har liten og nærmest ingen betydning for den avgjørelse som skal og må tas. Det hadde tjent saken bedre, om de samme midler var brukt til ei vurdering av de framtidige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Kanskje er hensikten med advokatoppdraget så pass kortsiktig som en potensiell mulighet for noen kroner i ei tom kommunekasse, da i erkjennelsen av at det ikke er flere omdreininger på skatteskruen, eller små muligheter for ekstraordinært utbytte i hundremillionersklassen fra Kraftlaget. Det er i alle fall en avledningsmanøver, for å flytte fokus fra den egentlige problemstilling. I de fleste saker som behandles i formannskap og kommunestyre foreligger lange saksutredninger med vurdering av konsekvenser og rådmannens innstilling. Hvor er kommunens øverste administrative sjef i denne saken, hvilke konsekvenser/muligheter ser han? Er han rådløs i denne saken? Er det kanskje bevisst? For egen del vil jeg gjennom ulike fora og tilgjengelige kanaler på det sterkeste påpeke de samfunnsmessige konsekvenser ei endring i konsesjonsvilkårene vil medføre. Bakgrunnen for dette er enkel. Rettighetene til framtidig høsting av havets ressurser vil være grunnlag vekst og utvikling i årtier framover, de kan vi vanskelig få tilbake. Jeg har tiltro til at Fiskeri- og kystdepartementet som overordnet myndighet, er vel så lydhør for de innspill som kommer fra lokale næringsaktører, som kommunale myndigheter, om det er slik at det ved vurdering av vedtak, skal legges hovedvekt på de samfunns- og næringmessige konsekvenser et vedtak vil medføre. Et fornuftig politisk styre i Skjervøy har vi selv anledning til å skaffe oss hvert 4. år. Langt verre er det å få tilgang til høsting av havets fornybare ressurser. Tips en venn Din mening Skriv ut Del på Facebook Del på Twitter Diskuter denne saken Beklager Innsendt av Tom Kiil :38:01

4 Page 6 of 17 Jeg nevnte ikke arbeiderne på anleggene separat som tapende part, men plasserte dem i kategori med fiskerne uten at det ble tilstrekkelig klargjort. HVA NÅ!!!? Innsendt av Tom Kiil :55:09 Har lest disse kommentarene en gang til.. Her er det krangel mellom folk som er For eller mot Nergård, og for eller mot formannskapet/ordfører.. Tror ihvertfall førstnevnte gruppe nå har fått seg en skikkelig karamell mellom fortennern.. en blodig en for å snakke billedlig.. Nå skal Nergård legge ned anlegget på Arnøya, og ønsker å selge det som lakseslakteri. Salg til hvitfiskaktivitet er overhode ikke aktuelt. Hva sitter man igjen med da? Jo en aktør (Nergård) som kom inn og kjøpte seg trålkonsesjoner, samt kvittet seg med en konkurrent. Hvem blir taperne? Jo den lokale fiskeflåten i skjervøy/kvænangen/nordreisa/kåfjord m.v. og de som disse kjøper tjenester og utstyr fra. I denne saken bør Roy Waage få SERIØS hjelp fra sine ordfører-kolleger i Nordtroms. Dette er en alvorlig sak. Videre Scenario i saken dersom ikke noe blir gjort: 1. Nergård selger anlegget på lauksletta til Arnøylaks (ombygges til lakseslakteri) og anlegget er tapt for bearbeiding av hvitfisk for all fremtid. 2. Nergård flytter aktiviteten til skjervøy. 3. Nergård konstaterer at anlegget på skjervøy ikke kan drives videre uten ombygging og reparasjoner i mangemange millionerklassen 4. Nergård legger ned Skaretfisk og skjervøy fiskeindustri sin aktivitet med begrunnelsen at det ikke finnes økonomi i å koste så mye penger på anlegget i skjervøy havn. Det siste argumentet har jeg forståelse for. Det jeg ikke har forståelse for er at man da selger et topp moderne anlegg på Lauksletta som lakseslakteri istedet for hvitfisk-fabrikk.. Idioti vil noen kanskje si? Taktisk smart vil jeg si, og får de gjøre som de planlegger, lykkes de med sin taktikk. Resultatet blir at de brakklegger fjordene i nordtroms for fiske, og utviklingen fryktet jeg allerede da Nergård kjøpte opp det meste på sørøya. Vi lot det skje og nå sitter vi i saksa. Spørsmålet er om vi har folkevalgte som er i stand til å reparere skaden før den blir uopprettelig. Lykke til fiskeindustrien i Skjervøy Innsendt av Arnøyværing :14:08 I Skjervøy kommune bør all hvitfiskproduksjon ligge til Arnøy. Kystflåten og trålerne bør levere fisken til de to moderne anleggene som er ute på øya. Nærhet til fiskefeltene gjør at mesteparten av kystflåten fra Skjervøy leverer sine fangster på Arnøya.Et godt mottaksanlegg på Skjervøy med gode fasiliteter for sjarkflåten vil være den mest fornuftige løsningen for Skjervøy kommune.la oss istedet for denne debatten bruke tid og krefter på å skaffe fastlandsforbindelse til Arnøy- Laukøy. En sterk fiskeindustri på Arnøya vil sikre bosetting, skoler, barnehager,butikker etc. Skjervøy sentrum vil vokse på at det er gode arbeidsplasser på øyen, og en fastlandsfobindelse vil gjøre det mulig for oss øyboere og benytte oss av tilbudene på Skjervøy også etter kl og i helgene. mvh Roar L Kystpartiet

5 Page 7 of 17 Kompensasjon Innsendt av ARJ :40:58 Kompensasjon og tilskudd til Skjervøy kommune bidrar veldig lite til de som jobber i private bedrifter i Skjervøy. Men det er klart at når kystpartiet får overført resten av det private næringslivet på komunale hender så er vi vel velsignet? Nedleggelse av fskeværret Skjervøy Innsendt av Mona Jørgensen :26:58 27 millioner mennesker spiser Norsk fisk til middag hver eneste dag! Fiske - og salg av fisk har i over 1000 år vært landets viktigste inntektskilde! Jeg regner med at med at alle er enig i at en fornybar spiselig ressurs også vil være viktig i de neste 1000 år? Bortsett fra Roy Waage da. For vår ordfører har sagt at på Skjervøy skal vi satse på mer matnyttige næringer! Hva er mer matnyttig en fisk? Og: Med hvilken rett kan han alene plutselig bestemme at hvitfisk ikke skal være en av hovednæringene på Skjervøy? I det maritime senter Skjervøy? Fiskeindustrien på Skjervøy?? Innsendt av RJ :49:43 Ser at debatten her går om fiskeindustrien på Skjervøy, men det man skal spørre seg om er heller hvilken industri er det man da snakker om? så vidt jeg kan skjønne så er det kun en bedrift som man kan si driver industri her på øya og det er lakseslakteriet til Lerøy. Når det gjelder det gamle sarvet som FØR var en mønsterbedrift så har det ikke vært drevet det man kan kalle for industri virksomhet ETTER at Nergårdkonsernet tok over. Man må se på hva som har skjedd da Nergårdkonsernet tok over: ganske umiddelbart sluttet trålerne å levere her, bruket ble strippet for stort sett alt og forfallet har siden vært total.det er ingen som vil ha eller kjøpe anlegget slik det fremstår idag, dette vet Nergård meget godt og kan derfor stort sett gjøre hva dem vil da de har konsesjonene i sine hender.bruket vil antagelig ikke egne seg for noen som helst form for industri og det billigste vil antagelig være å jevne det med jorda.tomta kan jo da døpes for kp-plassen og vil egne seg utmerket som danseplatt under Skjervøydagene. Etter min mening så må, hvis det er slik at bruket ikke lønner seg, selges med konsesjonene, slik at en som er samfunnsbygger får et sjanse til å få det til å lønne seg. I disse dager med all praten om kortreist mat, så skal ingen fortelle meg at bruket ikke har livets rett med de rette aktørene. Konsesjonene Innsendt av Skjervøypatriot :41:19 ARJ har neppe god innsikt(eller kanskje forståelse for?) i konsesjonsvilkårene. Det står i vilkårene at Nergård forplikter seg til å drive industriell produksjon på Skjervøy. Verdt å merke seg er at det ikke står beskrevet at det SKAL produseres av råstoff levert av tråleren. Og hvem sitter på definisjonen av hva "industriell produksjon" er? Om Nergård pakket en palle fersk fisk i uka på Skjervøyanlegget - var det da industriell produksjon? Eneste håndfaste punkt i vilkårene er at 1/6

6 Page 8 of 17 skal tilfalle Årvikbruket. Kommunen kunne vært kynisk og holdt på ordlyden i avtalen, slik at produksjonen hadde blitt lagt til Skjervøy. Da ville kanskje Skaret blitt solgt - for det er alltids noen interessenter for bruket med slike flotte fasiliter og så nære feltet. Tror likevel det er helt riktig å hyre advokat for å få full oversikt før man vedtar noe som helst. Inntil vedtak foreligger får vi høre på klagemål fra opposisjonen i Skjervøy kommune. Vi får håpe at det blir kvitfiskanlegg på Skjervøy i fortsettelsen, og også ar Skaret vokser seg sterkere. Merkelig form for politikk!! Innsendt av Rune Arild :33:48 Etter det jeg vet så var det et enstemmig formannskap som besluttet å søke juridisk bistand i omtalte konsesjonsaken, enkelte her får det jo til å høre ut som om at det er ordføreren sin beslutning alene. Desverre ser det slik ut at dette er etter hvert blitt vanlig i Skjervøypolitikken, Det å først være med å bestemme saker i diverse politiske fora, for så å gå ut i media å kritisere ordføreren for samme sak man selv har vært med på å bestemme SV: Enstemmig og enstemmig? Innsendt av ARJ :51:10 Opposisjonen var vistnok ute fra møtet da vedtaket ble gjort, så det var vel et "hastevedtak"? Representanten for opposisjonen ble forøvrig uthengt for dette i neste kommunestyremøte av ordføreren. (Bare for å gjøre historieforfalskningen korrekt). SV: kyllinger Innsendt av hønemor :42:27 Det kan jo ikkje være formannskapet sin jobb å springe rundt på kommunehuset å leite etter høyre sitt formannskaps medlem når møte starte. Fiskeindustrien på Skjervøy Innsendt av Geir Helgesen :18:25 God kveld. Ting har nok blitt borte ifra konsesjonsvilkårene, det er jo nettopp derfor man stiller spørsmål til departemange om hva som er rett.

7 Page 9 of 17 Du sier at Nergård ikke overholder disse vilkårene, men det må være feil. For ifølge Fiskeridirektoratet, så har de fulgt det som står i konsesjonsvilkårene til punkt og prikke. Det er departemanget som gir konsesjoner med betingelser og det er fiskeridirektoratet som kontrollerer. Det er nettopp derfor at formannskapet har tatt advokat for å sjekke opp dette, før at saken blir behandlet. Svaret vi får, vil være det viktigste konsekvensbeskrivelsen som kommunestyre vil måtte forholde seg til. Det er viktig å få med at hele formannskapet samlet er enig i dette, og ikke bare Ordføreren. Hvis det er noe som er blitt borte ifra konsesjonsvilkårene, som igjen kan være en "tapt" inntekt til Skjervøy, i form av tapt skatteinntekt og ikke minst arbeidsplasser for Skjervøy kommune, da kan man snakke om eventuelt en kompensasjon. Fiskeindustrien på Skjervøy Innsendt av ARJ :17:56 Nei Geir ingenting har blitt borte fra konsesjonsvilkårene. Problemet er bare at Nergård konsernet ikke overholder disse. De har faktisk raidet anlegget på Skjervøy for fiskerettigheter og ønsker nå å selge anlegget videre uten disse. Dette er en prinsippsak som tydeligvis ikke alle politikerne i Skjervøy ser. La gjerne Nergård selge anlegget, men la trålkonsesjonene følge med. La nye drivere få med fiskerettighetene og gi disse en sjanse. Nergård viser jo med sin henvendelse hvordan de tolker konsesjonene. De bekrefter jo at de forstår hvor fisken skal leveres, men bryter denne alikevel. Skjervøy har de siste årene mistet alvorlig mange fiskerettigheter. Samtidig med dette har vi også mistet mye av den servicen som fremmede båter kunne benytte seg av på Skjervøy. Jeg tror at hvis man prøver å regne på hva alle disse båtene (lokale og fremmede) la igjen i Skjervøyøkonomien så ville du og dine kolegaer i styre og stell blitt redd. Arnulf Steffensen etterlyser en konsekvensutredning før kommunestyre skal ta en avgjørelse. Jeg spør: Tør Dere å ta en avgjørelse uten? Fiskeindustrien på Skjervøy Innsendt av Geir Helgesen :33:31 Ser at mange av innleggene dreier seg om konsesjonsvilkårene.hva står der? Har noe blitt borte? Når og eventuelt hvorfor? Det er jo disse spørsmålene som vi alle vil ha svar på, og som nettopp er hovedgrunnen til at formannskapet vedtok å sette en advokat på dette. Kan det gjøres en konsekvensutredning før man har endel fakta på bordet? Det blir ellers en utredning basert på spekulasjoner. Det er derfor naturlig å vente til advokaten er ferdig med kartleggingen, før en slik utredning blir satt i verk. Resultatet av denne utredningen kan stake ut kursen videre. At fiskerene er bekymret for sine arbeidsforhold er forståelig, etter alle de spekulasjoner og krisemaksimeringer som svirrer rundt. Man graver seg ned i frykt istedet for å tenke konstruktivt. At Nergård har fått sin midlertidige tillatelse til å motta fisk på Skaret, er ikke en endelig avgjørelse for hvordan dette skal bli i fremtiden. Jeg antar det er et ønske fra alle politiske partier

8 Page 10 of 17 at Nergård Konsenert blir i Skjervøy kommune.vårt felles mål må være å finne de beste løsningene for fiskerne, bedriftene, og andre involverte. SV: advokatmat?? Innsendt av skattebetaler :55:52 Den advokaten som kommunen har hyrt har den nette timepris av 1700 kr+moms,kan noen svare på følgende spørsmål: hva har advokaten kostet hittil? hva skal han egentlig finne ut?hvis det er gjort noe feil i 1994, hvem skal da staffes eller betale?? Krise i fiskeriene Innsendt av Bamsemor :41:04 Det er helt utrulig at selv denne saken blir en debatt. Nergård konsernet va tidlig i fjor høst 08 inne i bilde å sa dem ikke hadde råd å drifte to hvitfisk anlegg i kommunen å da kom de på banen med kommunen om det var mulighet for dem å drifte anlegget på Arnøy som hovedbruk med mottak på Skjervøy for de som ville levere der. Som de aller fleste av oss har fått med oss så er vi nå inne i en finans krise som rammer alle på en eller annen måte. Fiskebruk kjøper ikke fisk, pga av at de har problemer med å få solgt den. Båter får ikke levere mer enn 1000 kg fisk pr mann ombord daglig, for å begrense landinga av fisk. Er det da riktig at man skal forlange at Nergård konsernet skal drifte to annlegg. Anlegget på Skjervøy må i såfall oppgraderes og tilpasses enda bedre denne produksjonen. Når man så tar i betrakting at anlegget på Lauksletta er oppgradert oppusset og har fått dypvannskai. Samt at de ligger nærmere fiskefeltene. Har stor forståelse for Nergår sine tanker i denne saken. At kommunen har engasjert advokat for å sjekke om konsesjonene med leveringspliktene overholdes, er helt på sin plass, da særlig i denne krisen som vi opplever. For leveringsplikten er med å opprettholde drift, og med drift vil man beholde arbeidsplasser. SV:????? Innsendt av undrer :39:33 Hva er det du egentlig mener??du må være et godt innlevd medlem av FRP, de vil jo la MARKEDET bestemme uten noen som helst styring. Det er helt til det går galt, da roper de på staten. arnulfs roing Innsendt av nils fredrik karlsen :55:22 Vil gi ordføreren honør for en ryddig prosess i nergård saken. Det viktigeste er å få klarhet i konsesjonsvilkårene. Bl.a hvorfor er bearbeigingsplikten fjernet. Det var tross alt denne plikten

9 Page 11 of 17 som skapt arbeidsplasser og verdier til skjervøy.kanskje arnulf er redd for at det er en ap minister som har fjernet bearbeidingsplikten. En ordfører. Innsendt av ARJ :09:08 En ordfører skal representere hele befolkningen i kommunen og ikke bare de som har stemt på ham. En god ordfører evner å se saken og svare på spørsmål som blir stillt og ikke tillegge innbyggerne som stiller spørsmålene motiver. Ordføreren har faktisk fått det ærverdige vervet å representere alle innbyggerne. Han er til for oss. Når vi så har gitt ham vår tillit og dernest stiller ham et spørsmål, så er det et absolutt krav at vi får et raskest mulig svar, og ikke minst et ærlig svar. En god ordfører vet dette og har ingenting å frykte. Ansiksløse skjervøyværinger Innsendt av Frode Toresen :23:21 Ser att debatten går livlig her men flesteparten gjemmer seg bak en maske for ikke å bli gjenkjent. Tør dokker ikke å stå inne for det dere skriver.? Eller er sannheten att det er lettere å spre usaklig dritt i øst og vest når man kan gjemme seg bak ett "nick"? Nei Skjervøyværinger eg vet dokker kan bedre som så. Stå frem med navn. Hatter Innsendt av Demokratiforkjemper :29:41 I sitt innlegg snakker Waage om hatter. Er det en ting Waage ikke burde snakke om så er det hatter. I Industriparken hadde han jo skapet fullt og ingen var vel sikker på hvilken hatt han hadde på når han snakket. Som ordfører/generalforsamling plukket han personlig ut styret i Industriparken. Styret vurderer vel vanligvis daglig leders jobb. I dette tilfellet ble det vel litt komplisert når daglig leder i selskapet samtidig var den som håndplukket styret. Som styremedlem er det er vel litt vanskelig å kritisere en daglig leder som også har fullmakt til å bytte ut styremedlemmene? I Nergårdsaken virker det ikke som om Waage har tatt på seg politiker hatten, han sier jo at det er markedskreftene som rår. Det blir litt pussig fordi Waage fortalte i Dag og Tid den at Kystpartiets fremste kampsak var å gi naturressursene tilbake til folket. Kystpartiets fremste kampsak er tapt og markedskreftene rår, i hvert fall på Skjervøy.

10 Page 12 of 17 Skjervøy - et fiskevær? Innsendt av Åshild Simonsen :44:32 Vi var glad da Nergård ville engasjere seg er i Skjervøy. Vi så fram til at vi fikk fart på Skjervøyfisk og at det ble arbeidsplasser i kommuenen. Vi stolte på Nergård.Vi har konsesjonsvedtak som knyttes til anlegget på Skjervøy. Hvorfor skal i endre på det? Vi har et fiskevær uten fisk. Et paradoks.om ikke Nergårdkonsernet har et samfunnsansvar så må politikerne i Skjervøy ha det. Jeg håper Fiskeridepartementet ser dette og ikke endrer konsesjonsbestemmelsene.jeg skjønner ikke Waage. Vil han ikke ha kvitfiskindustri på Skjervøy.????? «Forrige Neste» Skriv din kommentar Tittel* Kommentar Fornavn * Etternavn * e-post * Kallenavn (valgfritt) Send din kommentar Framtid i nord ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og eventuelt fjerne innlegg. Klikk her for å lese alle reglene for debatten.

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 63 2003 12. juni Forslag fra repr. Hedstrøm om endring i konkurranseloven 923 Møte torsdag den 12. juni kl. 10.30 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

160 14. des. Tolloven

160 14. des. Tolloven 160 14. des. Tolloven Møte fredag den 14. desember kl. 11.03 President: Sigvald Oppebøen Hansen Dagsorden (nr. 12): 1. Innstilling fra finanskomiteen om lov om toll og vareførsel (tolloven) (Innst. O.

Detaljer

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27):

Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen. D a g s o r d e n (nr. 27): 428 Em. 6. mai A) Omstillingslova, B) Endringar i minerallovgivinga 2008 Møte tirsdag den 6. mai 2008 kl. 21.32 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling frå næringskomiteen

Detaljer

Møte torsdag den 7. februar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 7. februar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2142 7. feb. Representantforslag fra repr. Skei Grande og Tenden om endring i offentleglova 2013 for å styrke offentlighetsprinsippet i forvaltningen Møte torsdag den 7. februar 2013 kl. 10 President:

Detaljer

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal.

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal. 2238 19. mars Muntlig spørretime 2003 Møte onsdag den 19. mars kl. 10 President: Ø yvind Halleraker Dagsorden (nr. 61): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 16) 2. Referat Presidenten:

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning

Møte fredag den 15. mars kl. 10. President: Inge Lø nning 1968 15. mars Dagsorden 2002 Møte fredag den 15. mars kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 63): 1. Interpellasjon fra representanten Karl Eirik Schjøtt- Pedersen til fiskeriministeren: «En rekke

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk

Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Nr. 4 2004 DRÅPEN F E L L E S F O R B U N D E T 3. årgang F O R S J Ø F O L K Mørke skyer over utenlandsfergene SOF har skiftet navn til Fellesforbundet For Sjøfolk Alle gode ting er tre Det fjerde følger

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte onsdag den 29. april 2015 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2978 29. april Muntlig spørretime Møte onsdag den 29. april kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 66) 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Møte torsdag den 26. februar kl. 10. President: J ø r g e n K o s m o. Dagsorden (nr. 53):

Møte torsdag den 26. februar kl. 10. President: J ø r g e n K o s m o. Dagsorden (nr. 53): 2004 26. feb. Digitalt bakkenett for fjernsyn 1931 Møte torsdag den 26. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 53): 1. Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Undersøkelse i Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Skjervøy kommune FORVALTNINGSREVISJON Undersøkelse i Skjervøy kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av vedtak i kommunestyret i Skjervøy 1 og mandat fra kommunenes kontrollutvalg har KomRev NORD IKS gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene?

Vil et firkantet karnapp utvikle verneverdiene? Torsdag 31. mai 2012 NYHETER 7 Må utepilsen flyttes inn ved midnatt? Vi nærmer oss tidspunktene da det å sitte utover i de små nattetimene og innta leskende drikke hører med til de store høydepunktene.

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2030 18. jan. Muntlig spørretime 2012 Møte onsdag den 18. januar 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV

Et ja til frisk luft. Jan Nordstrøm Askøy SV Et ja til frisk luft I kommunestyret på torsdag i forrige uke ble det flertall for strengere forskrifter for bålbrenning i Askøy. Dette har vært en sak vi i SV lenge har vært opptatt av. Takket være stemmene

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer