Hvilken betydning har kontrakten for suksess i IT-prosjekter? Magne Jørgensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilken betydning har kontrakten for suksess i IT-prosjekter? Magne Jørgensen"

Transkript

1 Hvilken betydning har kontrakten for suksess i IT-prosjekter? Magne Jørgensen

2 Lite nytt under solen

3 Arbeidskontrakt (per tid-kontrakt) fra Mesopotamia Alder: ca år Mar-sippar har ansatt Marduknasir, sønn av Alabbana, fra Munaprit for ett år. Avtalen er gjort med Munapirtu, hans mor. Han [Mar-sippar] vil betale i lønn for ett år, to og en halv shekel i sølv.

4 Partnerskap anno 568 f. Kr. (Kontrakt som omfatter risikodeling/utgiftssikring. Kostnader over 4 shekel skal dekkes av leverandør.) To manas tilhørende Nabu-akhi-iddin [investor], sønn av Shula, sønn av Egibi, og en halv mana og syv shekel tilhørende Belshunu [leverandør], sønn av Ble-akhi-iddin, sønn av Sin-emuq, inngår i partnerskapet. Det som Ble-shunu forbruker i utgifter over fire shekel skal oppfattes som ekstravagant [dvs ikke dekkes av partnerskapet]. (1 mana = 60 shekel)

5 Bøter for overskridelser anno 487 f. Kr. Dersom huset ikke er ferdig av Iskhuya etter den første dagen i Tebet, skal Shamash-iddin motta fire shekel, i kontant, i hans forvaring fra hendende til Iskhya.

6 LITT TEORI

7 Agent-prinsipal teorien: Informasjonsasymmetri Leverandøren utfører (er agent for) en kunde (prinsipal) der leverandøren typisk sitter på mer kunnskap om gjennomføring og produktet enn kunden (informasjonsasymmetri). Mulighet for opportunistisk adferd. Fastpris: Problemer med informasjonsasymmetri (som f eks vedlikeholdbarhet til programvarekode). Per time: Problemer med insentiv for å jobbe effektivt. Kontraktsform: Optimalt med kombinering av fastpris og per time. Jo høyere manglende informasjon hos kunde (jo mer informasjonsasymmetri), jo mer egnet er per time-kontrakter. Jo høyere prosjektrisiko og usikkerhet, jo mer egnet er per timekontrakter gitt informasjonsasymmetri Jo mindre kompetente og involverte kunder (jo mere informasjonsasymmetri), jo mindre er fastpris egnet.

8 Transaksjonskostnadsteori: Kontraktsfullstendighet Alle kontrakter er ufullstendige. Leverandører har en risiko for opportunistisk adferd. Det koster noe å øke fullstendigheten i en avtale. For hvert element som skal inkluderes i kontrakten, bør man vurdere (transaksjons)kostnadene (og nytten) ved at disse skal innføres, forhandles og følges opp. Fastpris: Jo mer egnet jo mindre det koster å gjøre en avtale som en markedtransaksjon (godt spesifisert, krever lite spesifikk kunnskap om domene eller kunde). Per time: Jo mer egnet når ufullstendigheten i spesifikasjonen er høy (det koster mye å utarbeide og følge opp mer fullstendige avtaler) og når det krevet mye kunnskap spesifikt for kunden (domene og kundeinformasjon). Optimal kontraktsform: Avhenger av hvor mye av krav/kontrakt som lønner seg å spesifisere.

9 Begge teoriene: Begrunnet tillit Begrunnet tillit til at leverandør ikke oppfører seg opportunistisk (lite produktiv, setter på lavkvalifiserte utviklere, uredelig timeføring, ) fører til lavere agent og transaksjonskostnader ved bruk av per timekontrakter.

10 Teoretiske implikasjoner for egnethet til ulike typer kontrakter i IT-prosjekter Prosjektrisiko/usikk erhet Informasjonsasymmetri Fullstendighet/ stabilitet i avtale Begrunnet tillitt Egnet avtaleform Lav Lav Høy Lav Fastpris????????? Fastpris? Risikodeling? Kombinasjon? Andre former? Andre former? Per time? Høy Høy Lav Høy Per time Dette er kanskje så langt vi kommer med teorien la oss se på empirien.

11 EMPIRI

12

13 Kontraktene brukes i stor grad IKKE ihht til teorien Ser ut til å ofte være andre forhold som bestemmer kontraktsform enn de som er nevnt i teorien (Lichtenstein & McDonnell, 2003). Stor tro blant kunder at høy prosjektrisiko håndteres best med fastpris og gode spesifikasjoner. Eksempel: Når risikoen her høy, velger vi fastpris. Timepris-kontrakter fører ofte til at prisen blir mye høyere enn ventet. Kommentar: Dersom kontroll av arbeid og leveranser var svært god, spesifikasjon var bort i mot fullstendig (og det ikke kostet svært mye å utarbeide denne), så kunne dette være bra. Hvis ikke må man satse på at tilliten til leverandør faktisk er godt begrunnet. Indiske leverandører foretrekker fastpris når informasjonsasymmetrien er stor (de kan profitere på å vite mer enn kunde) og per time når leverandørrisko mhp ustabilitet i arbeidskraft er høy/kompetanse er lave (Gopal & Sivaramarkrishnan, 2008). Forståelig fra et leverandørståstede, men ikke optimalt. Mer fastpris når tillit er lav (Fink, Lichtenstien & Wyss, 2013). Dette kan være ihht teorien, men krever god/stabil spesifikasjon, liten asymmetri (kompetente kunder), og god oppfølgingskompetanse

14 Noen empiriske studier % av alle IT-prosjekter bruker fastpris, men sterk økning når kundeleverandør ikke har samarbeidet tidligere (Arora, Arunachalam et al. 2001, Tiwana 2008, Fink, Lichtenstein et al. 2013) Fastpris angitt som viktig årsak til at nederlandske offshoring-prosjekter til India feilet (Fabriek, van den Brand et al. 2008) Kvaliteten ble bedre med fastpris, enn per time-prosjekter for en stor indisk IT-utviklingsleverandør. Dette synes å skyldes at leverandøren satt de beste utviklerne på fastpris-prosjekter. (Gopal and Koka 2010) Indiske leverandører har større overskudd på per time-prosjekter, finner fastpris-prosjekter mer risikofulle, leverte bedre kvalitet i per time-prosjekter. Ingen forskjell mhp overskridelser i tid eller kostnad. For ERP-prosjekter er det motsatt, fastpris-prosjekter har størst overskudd (Jain and Khurana 2015), (Hoermann et al 2014)

15 Flere empiriske studier (Indiske leverandører, Banerjee & Duflo, 2000) Selv ved overskridelser og fastpris, så dekkes i realiteten mye (i snitt = 26% av kunden). Tar vi med ekstra kostnader forbundet med lavere kvalitet, ekstrakostnader rundt administrasjon, ikke all funksjonalitet levert, så dekkes kanskje det aller meste av overskridelse av kunde. Undersøkelsen finner også at overskridelsene er ca. dobbelt så store i fastpris som i per timebaserte prosjekter, selv etter å ha justert for ulikheter i prosjekttype, størrelse m.m.

16 Når velges ulike kontraktstyper i offshoring (Gopal et al. 2003) Per time: Usikre krav, store prosjekter, høy kompetanse hos leverandør, viktig prosjekt, konkurranse mellom leverandører i India (!), tillit gjennom tidligere prosjekter. Fastpris: God kundekompetanse, stor kunde, konkurranse med leverandører i kundens land

17 Mindre overskudd ved: -Små prosjekter -Usikre prosjekter -Gjort prosjekter for kunden tidligere (!) -Høy konkurranse i India (stor effekt) -Lav konkurranse i kundeland -Viktig prosjekter -Umodne kunder -Fastpriskontrakter (stor effekt!) -Stort team Leverandørens overskudd

18 Studie av > småprosjekter i vworker.com Kontraktstype Antall prosjekter Andel som feilet Fastpris % Per time % Trialsourcing + per time %

19 Kontrakttype og suksessrate (noen anga mer enn en type kontrakt) Per time Risikodeling Smidig Fastpris Nytte 59% 22% 29% 0% Kvalitet 24% 22% 43% 22% Budsjett 31% 22% 71% 33% Tid 29% 44% 43% 11% Effektivitet 19% 33% 29% 0% Andel 37% 41% 14% 18% Kategoriserte her smidig som per time og risikodeling som fastpris. Funn: Jo mer per time-rettet, jo mer sannsynlig å være suksess mhp nytte.

20 Fokus på lav pris med fastpriskontrakt gir økt sannsynlighet for: i) Overskridelser, ii) Inkompetent leverandør, iii) Lav kvalitet i leveransene (studie med mindre prosjekter)

21 Få tilfelle der fastpris er optimalt: Hva så Hvor mange prosjekter har lav risiko, høy spesifisitet (fullstendig og stabil spec., god domene og kunde-kunnskap), god egenkompetanse som kunde, lav tillitt til leverandør (lite tidligere samarbeid som godtgjør effektive prosesser)? NB: Ved hyppige leveranser, kan mini-kontrakter være fastpris. Disse oppfyller ofte de fleste av disse betingelsene. Mange av behovene som fastpris er ment å dekke forsøkes dekkes ved ulike varianter, som risikodeling, kost-pluss m.m. Undersøkelser (og egne erfaringer) tyder på at risikodeling (målpris) gjøres på mange måter som ikke bidrar til vesentlig reduksjon i risiko (selv om trolig bedre enn fastpris) for å feile. Målpris (PS 2000) har likevel trolig bidratt til mer smidig gjennomføring av prosjekter (og mer aktiv kundeinvolvering), som igjen har medført mer vellykkede prosjekter. Samme vil trolig gjelde for smidig-kontrakter.

22 Den optimale situasjonen Spesifikasjon er tilstrekkelig bra til å velge leverandør (helst gjennom trialsorucing) og å starte utviklingsprosjektet. Per time-baserte avtaler (eller løpende mini-kontrakter) som byggerpå tillitt og intensjoner om langvarige relasjoner, men med kontrollpunkter: Avtaler om kompetent evaluering av arbeid underveis og til slutt (gjerne av uavhengige) og om ansvar ved dårlig kvalitlet i utført arbeid Avtaler mhp hvem som skal gjøre jobben hos leverandør og deres kompetanse (de beste utviklerene er mange ganger bedre enn de middels gode!) Avtaler om kontinuerlig risikohåndtering og kommunikasjon av dette som sørger for at mulige problemer kommer fram så tidlig som mulig. Mulighet for å stoppe (ev. bytte leverandør) ved flere kontrollpunkter.

23 Kanskje ta med

24 Hvorfor tror vi (mange) på fastprisavtaler? Bekreftelsestendens Participants: 26 experienced software managers (clients and providers) Beliefs/preferences: The clients tended to prefer fixed price, while providers were more in favor of per hour Treatment: Interpretation of a data set of 16 projects with information about contract type vs client benefit and project efficiency. Randomly generated data (neutral observers found no patterns). Result: When this happens to a best-case situation with objective data, how large is the effect in real world situations?

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen

Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Bedre valg av leverandør gjennom trialsourcing & Fastpris eller per time?! Oslo, 1. desember, 2014 Magne Jørgensen Presentasjonen bygger på:" Better selection of Software Providers Through Trialsourcing,

Detaljer

Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord

Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Kontraktsstyring i Statens vegvesen Region nord Hvilke utfordringer skaper oppfølging av driftskontrakter med funksjonsansvar for Statens vegvesen Region nord? Inger-Ann Lahm

Detaljer

Kontraktstyring i elektroentreprenørbransjen

Kontraktstyring i elektroentreprenørbransjen Norges Handelshøyskole Bergen, Våren 2010 Kontraktstyring i elektroentreprenørbransjen En casestudie om i hvilken grad tillit styrer Infratek Entreprenørs relasjoner Guro Lind og Hedda Karlsen Veileder:

Detaljer

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen.

Forord. Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? - en analyse og diskusjon av måter å regulere rammer og kontrakter i byggebransjen. Forord Hvordan håndtere ekstrem markedsvekst? Som en avsluttende del av utdannelsen til sivilingeniør/master i Industriell økonomi og informasjonsledelse ved Universitetet i Agder, avdeling Grimstad, skal

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

1. Fasemodell for produktutvikling

1. Fasemodell for produktutvikling Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 06.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LO502D/IINI3007/IDRI1004 Markedsorientert Produktutvikling 1. Resymé: I denne

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

PRODUKSJON - ERFARING OG KOSTNAD Presentasjon av bedriftsøkonomiske betraktninger tilknyttet påtalejuristenes erfaringsnivå

PRODUKSJON - ERFARING OG KOSTNAD Presentasjon av bedriftsøkonomiske betraktninger tilknyttet påtalejuristenes erfaringsnivå PRODUKSJON - ERFARING OG KOSTNAD Presentasjon av bedriftsøkonomiske betraktninger tilknyttet påtalejuristenes erfaringsnivå Dette er en presentasjon av bedriftsøkonomiske betraktninger knyttet til påtalejuristenes

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Ta styringen på bedriftshelsetjenesten

Ta styringen på bedriftshelsetjenesten FoU-rapport nr. 5/2002 Ta styringen på bedriftshelsetjenesten Håndbok i økonomistyring Liv Bente Hannevik Friestad og May-Linda Magnussen Tittel Ta styringen på bedriftshelsetjenesten. Håndbok i økonomistyring

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Hvordan bør et entreprenørielt team være sammensatt, og er et godt sammensatt team viktigere for suksess enn forretningsideen

Hvordan bør et entreprenørielt team være sammensatt, og er et godt sammensatt team viktigere for suksess enn forretningsideen Handelshøgskolen Suksess i oppstartsbedrifter Hvordan bør et entreprenørielt team være sammensatt, og er et godt sammensatt team viktigere for suksess enn forretningsideen Ranveig Strøm og Ingvild Karine

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet privat sektor? Markedstrekk og vurdering av utviklingsveier for tjenestepensjonsmarkedet. Mars 2015. Espen Rye Ellingsen

Hva skjer i pensjonsmarkedet privat sektor? Markedstrekk og vurdering av utviklingsveier for tjenestepensjonsmarkedet. Mars 2015. Espen Rye Ellingsen Hva skjer i pensjonsmarkedet privat sektor? Markedstrekk og vurdering av utviklingsveier for tjenestepensjonsmarkedet Mars 2015 Espen Rye Ellingsen Hva har skjedd i privat sektor? Fra å kunne velge kun

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Fredrik Røyeng Habostad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/prosjekteringsledelse og kontrakt Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Fredrik Røyeng

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse

Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse Utarbeidet for NHO Service 16. januar 2013 Oslo Economics-rapport nummer 2013-2 Prosjektnummer 2012-222-1030 Sykehjemsdrift i Oslo effekten av konkurranse

Detaljer

SNF-rapport nr. 02/11. Organisering av transaksjoner mellom bemanningsbedrifter og kunder. Torstein Nesheim og Ruth Rørvik

SNF-rapport nr. 02/11. Organisering av transaksjoner mellom bemanningsbedrifter og kunder. Torstein Nesheim og Ruth Rørvik Organisering av transaksjoner mellom bemanningsbedrifter og kunder av Torstein Nesheim og Ruth Rørvik SNF-prosjekt nr. 6355 Bemanningsbedriftenes rolle i arbeidsmarkedet Prosjektet er finansiert av Norges

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business

Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse. Master of Science in Business Tilfredshet med livet blant kvinnelige og mannlige høyvekstgründere i Norge Emnekode: BE307E - Entreprenørskap og innovasjonsledelse Master of Science in Business Ragnhild Andersen Vår 2015 Abstract The

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Bruk av kontrakter i prosjektstyringen. Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000

Bruk av kontrakter i prosjektstyringen. Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Bruk av kontrakter i prosjektstyringen Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 30. juli 1997 Prosjektstyring år 2000 TITTEL RAPPORT Bruk av kontrakter i prosjektstyringen

Detaljer