Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II"

Transkript

1 Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl Tlf.: Psykologisk institutt Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Ingen Annen informasjon: Målform/språk: Bokmål Antall sider: 2 Antall sider vedlegg: Kontrollert av: Dato Sign Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 Besvar kun 3 av de 4 oppgitte oppgavene: Klinisk voksen: 1. Drøft begrensinger og kontraindikasjoner i ulike terapiformer som Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi, Kognitiv atferds terapi og Interpersonlig terapi. 2. Forklar hva som kjennetegner kort-tids terapier og presenter noen eksempler på terapiformer som kan betegnes som kort-tids terapi. Klinisk barn: 3. Thea (10) er henvist NTNUs poliklinikk av sine foreldre fordi hun er engstelig når hun skal fly, ta ferge og ta heis. Foreldrene forteller at hun alltid har vært litt forsiktig, men at problemene har økt etter de hadde dårlig vær ved landing på Værnes nylig. Thea nekter nå å bli med på en planlagt Sydenferie som er bestilt til sommeren. Hvordan ville du gått fram for å utrede og behandle Thea? 4. «Kunnskap om tidlig samspill og utvikling av emosjonell regulering er viktig i terapeutisk arbeid med barn». Drøft påstanden. Side 2 av 6

3 Sensurveiledning våren 2013 PSYPRO4064 Generelt i vurderingen av oppgavene gjelder at: - Man henter informasjonsgrunnlaget fra pensum (ikke bare «common sense») - At man besvarer oppgaven på en direkte og klar måte - At man er presis og klar i gjengivelse og drøfting av teori - At man har en evne til å belyse saksforhold fra flere sider eller fra flere modeller - At man har en viss struktur og klarhet i fremstillingen. Oppgave 1 er: «Drøft begrensinger og kontraindikasjoner i ulike terapiformer som Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi, Kognitiv atferds terapi og Interpersonlig terapi» Oppgaven er hentet fra Gabbard et al, 2005 kapitlene 1-3 og 10. Her står det om ulike begrensninger og kontraindikasjoner som gjør det mulig å sammenligne de ulike terapiformene. Det er viktig at man viser til generelle kjennetegn ved terapi formene og avleder eller eksemplifiserer ulike svakhetstrekk og begrensninger. Man kan reflektere fritt over hvilke begrensinger som kan foreligge, men noen sentrale momenter som er vel kjent er beskrevet nedenfor. Noen momenter i en drøfting av begrensninger ved psykoanalytisk/psykodynamisk terapi kan være: - Uspesifikk tilnærming til ulike lidelser - Relativ ukjent effekt, lite forskning på effekt sammenlignet med andre terapiformer - Langt tidsperspektiv- jobber med personlighetsendring - Uklar målformulering for terapi Momenter i en drøfting av begrensninger ved Kognitiv atferdsterapi kan være: - Krever involvering og aktivt samarbeid- slik at umotiverte pasienter kan være vanskelig å behandle - Forutsetter en viss kognitiv og mental kapasitet til å anvende metoden - Den terapeutiske relasjonen er lite vektlagt, noe som kan være viktig i gitte sammenhenger. Side 3 av 6

4 Momenter i en drøfting av begrensninger ved Interpersonlig terapi terapi kan være: - Er mest innrettet mot noen få lidelser (affektive, sosial angst og gruppebehandling) - Begrenset forskning på effektivitet, få studier foreligger - Vansker med å håndtere komorbid angst og depresjon Oppgave 2. «Hva kjennetegner kort-tids terapier og sammenlign kort 2-3 terapiformer som kan betegnes som kort-tids terapi» Oppgaven er hentet fra Gabbard et al, 2005 kapittel 43. Momenter kan også hentes fra kapittel 1-3 og 5. Her forventes det at man beskriver hovedtrekkene ved kort-tids terapiene og illustrerer hvordan dette løses innen hver terapi. Følgende momenter aktuelle (se sidene ) - Terapiene er tidsavgrenset - De er fokuserte - Involverer en aktiv terapeut stil - Har en mer avgrenset bruksområde - Er ofte intensive og manual orienterte Eksempler på terapiformer som kan sies å være kort-tids terapier er: - Psykodynamisk kort-tids terapi - Relasjonelle terapiformer (TLDP, PIT, BRT,CAT - Kognitiv atferds terapi - Interpersonlig terapi - Atferdsterapi Kan man gi eksempler og illustrasjoner viser dette til konkretisert kunnskap og dette er fordelaktig. Ellers følg de oppsatte anvisninger som beskrevet innledningsvis for vurdering av kvalitet i oppgaven. Side 4 av 6

5 Oppgave 3 Thea (10) er henvist NTNUs poliklinikk av sine foreldre fordi hun er engstelig når hun skal fly, ta ferge og ta heis. Foreldrene forteller at hun alltid har vært litt forsiktig, men at problemene har økt etter de hadde dårlig vær ved landing på Værnes nylig. Thea nekter nå å bli med på en planlagt Sydenferie som er bestilt til sommeren. Hvordan ville du gått fram for å utrede og behandle Thea? Sensorveiledning Det er rimelig om besvarelsen innledes med en redegjørelse for angst som fenomen, og hvordan angst kan komme til uttrykk hos barn og unge. Det er viktig at man i besvarelsen ikke går rett på et behandlingsopplegg i KAT-stil, men tar seg tid til å gjøre en utredning i form av anamnestisk intervju med Thea og familien og gjerne supplerer med CBCL, SCARED, ADIS eller andre kartleggings/diagnostiske instrumenter. Videre at en forholder seg til allianse og motivasjon som forutsetning for behandling. Mye kan tale for en KAT-tilnærming i dette tilfelle. Det er viktig at besvarelsen redegjør for begreper og prinsipper som psykoedukasjon, eksponering, gradert hierarki (angsttrapp), skalering ros/bekreftelse, konsekvenser av unngåelse og ulike mestringsteknikker (kognitive, følelsesmessige/kroppslige og atferdsmessige). En vil forvente henvisning til forskning (f.eks. Kendall og Coping Cat) som begrunnelse for en KAT-tilnærming. Mange har erfaring med varianter av KAT med "sin" klient og det vil styrke besvarelsen om dette trekkes inn på en måte som virker relevant. Besvarelsen bør inneholde refleksjoner rundt hvordan foreldre/foresatte trekkes inn i behandlingen og om foreldrenes rolle i opprettholdelsen/behandlingen av problemet. Drøfting rundt forholdet mellom spesifikke fobier og mer grunnleggende angst vil trekke opp. Endelig vil det også trekke opp om besvarelsen tar opp poenget med planlagt Sydentur og hvordan en som behandler forholder til en slik mulig stressfaktor. Det hadde vært spennende om en annen tilnærming ble valgt, men trolig mer krevende. Litteratur: Kendall, P. C: Child & Adolescent Therapy Fredriksen, A, Aune, T. & Aarseth, J.: Kognitiv terapi for barn og unge Oppgave 4 «Kunnskap om tidlig samspill og utvikling av emosjonell regulering er viktig i terapeutisk arbeid med barn» Drøft påstanden. Sensurveiledning Det forventes at det redegjøres for det tidlige samspillet med omsorgsgiver, samt hva som kjennetegner terapi med barn. Side 5 av 6

6 Studenten må beskrive hva utviklingsrettet, intersubjektivt perspektiv innebærer, gjerne ut fra Sterns utviklingsmodell, begrepene intersubjektivitet og mikroprosesser. Fokus her kan være at dette beskriver et grunnleggende perspektiv på det terapeutiske arbeidet med barn, mer enn en spesifikk metode. Derfor kan godt ulike metoder brukes som eksempler og utgangspunkt for drøftinger. Evne til integrert teoretisk forståelse og klinisk virkelighet er et pluss. Vesentlig er at studenten tar med punkter som: Utvikling fra ytre til indre regulering gjennom samspill med omsorgsgiver Vise til nevro-forskning omkring gjensidig nevral regulering og speilnevroner. Hvordan barn lærer om sine emosjoner gjennom samspill med viktige andre Virkningen av feilinntoning og etablering av falskt selv Hvordan indre representasjoner av samspillsmønster spiller seg ut i senere relasjoner (RIG et Sternsk begrep, eller indre artbeidsmodeller (Bowlby) Effekten av brudd og reparasjoner i samspill både mellom barn og omsorgsgiver og i en terapeutisk setting Viktigheten av kroppsspråk og synkronisitet for regulering, affektbevissthet og selvagens. At lek er barnets viktigste «språk» og at en må benytte dette aktivt i terapi med barn Gjerne nevne møteøyeblikk (Stern) som eksempel på hvordan intersubjektive møter kan drive terapi fremover. Litteratur: Svendsen B., Johns UT.; Brautseth H & Egeberg I. (2012) Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge. Russ S. W. (2004) Play in child development and psychoterapy. Side 6 av 6

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl og Katrin G. Brubakk Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.2014

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2019 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: Psykologisk institutt 73598253 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til):

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Siri Weider Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 02.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Psykologisk Institutt NTNU

Psykologisk Institutt NTNU Psykologisk Institutt NTNU Hvordan kan Integrert relasjonell psykoterapi bidra til å gjøre Affektfobi terapi mer komplett? En teoretisk analyse HOVEDOPPGAVE Profesjonsstudiet i psykologi Reza Zarabi Trondheim,

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 3 årgang 11 oktober 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

Brettspill som terapeutisk verktøy

Brettspill som terapeutisk verktøy MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 52 Kristin Sommerseth Olsen, Guro Winsnes og Birgit Svendsen Stavanger, Ås og Trondheim

Detaljer

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand.

Ikke bare brukne bein på timeplanen. -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet. Emma Josefine Narmo Brendlien. Kand. Ikke bare brukne bein på timeplanen -depresjon og mestringsforventning på ungdomstrinnet Av Emma Josefine Narmo Brendlien Kand.nr 932 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave GLU5-10 i pedagogikk

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut?

Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? Kandidatavhandling i Psykologi Hva gjør en psykoterapeut til en god psykoterapeut? What makes a psychotherapist into a good psychotherapist? Desember 2014 Av: Njål Eirik Haugen (20118045) Veileder: Esben

Detaljer

BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR HELGE MOLDE STÅLE PALLESEN INGJERD MEEN LORVIK

BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR HELGE MOLDE STÅLE PALLESEN INGJERD MEEN LORVIK 1 BEHANDLINGSMANUAL FOR DATASPILLAVHENGIGE UNGDOMMER I ALDEREN 12-20 ÅR HELGE MOLDE STÅLE PALLESEN INGJERD MEEN LORVIK 2 FORORD Denne behandlingsmanualen beskriver et poliklinisk individuelt og familieorientert

Detaljer

2.Teoretisk referanseramme

2.Teoretisk referanseramme 1. Innledning. Hver eneste dag sitter det elever på skolen som nettopp har mistet mor eller far, de har mistet nære venner, foreldrene er nylig skilt, en bror har fått kreft eller en klassekamerat er blitt

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 Barn og samlivsbrudd reaksjoner og langtidseffekter Kandidatnummer: 2052 Kull: SOS 09 Eksamen: Bachelor SOS3 - FOR Gjeldende semester: Vår 2012 Dato for innlevering: 7.mai 2012

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 1. Oppgaveteksten (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (a) Gjør rede for begrepene kompetanse og kompetansenorm. (b) Er kompetanse og frihet det samme? Begrunn svaret

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE 1. MÅLSETNING s 2 2. HVA UTDANNINGEN OMFATTER s 3 3. OPPTAKSKRAV s 4 4. STUDIEPLANER FOR SEMINARENE s 5 4.1 Innføringsseminar s 6 4.2 Videregående

Detaljer

Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid REIDUN INGEBRETSEN

Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid REIDUN INGEBRETSEN Kommunikasjon ved demens en arena for samarbeid REIDUN INGEBRETSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 13/2005 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Møte med det tause barnet i psykoterapi

Møte med det tause barnet i psykoterapi Møte med det tause barnet i psykoterapi Et kasusstudie Elin Grothe Ellingsen Hovedoppgave, Profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, Våren 2014. Psykologisk institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

EUREKA Digital 2-2006

EUREKA Digital 2-2006 EUREKA Digital 2-2006 Marianne Aars Høgskolen i Tromsø Fysioterapiutdanningen Utvikling av fysioterapeutisk praksis gjennom forskning: En analyse av to ulike studier innenfor en kvalitativ samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer