Trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness): En vei til å mestre stress, bekymring og nedstemthet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness): En vei til å mestre stress, bekymring og nedstemthet"

Transkript

1 Trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness): En vei til å mestre stress, bekymring og nedstemthet I løpet av de siste ti årene er trening i oppmerksomt nærvær (mindfulness) blitt møtt med stadig større interesse i den vestlige verden. Studier har vist at treningen kan redusere mentalt stress, angst og depressive symptomer og øke generelt velvære ved ulike kroniske tilstander, inkludert revmatiske sykdommer [1,2]. Å leve med en kronisk revmatisk sykdom kan være stressfylt Personer som lever med kroniske revmatiske sykdommer kan oppleve ulike emosjonelle reaksjoner i form av nedstemthet, sorg, bekymring, engstelse, irritabilitet og søvnløshet og har økt risiko for utvikling av angst og depresjon [3,4]. Disse emosjonelle reaksjonene påvirker ikke bare livskvaliteten, men også hvordan personen håndterer sykdommen og behandlingen, og kan dermed få konsekvenser for helsetilstanden [5,6]. Det er grunn til å tro at både revmatologer og andre helseprofesjoner relativt hyppig vil møte pasienter som har behov for hjelp til å håndtere livet med sykdommen. Gruppeintervensjoner som retter seg mot å styrke pasientens mestring av emosjonelle og kroppslige stressreaksjoner kan derfor være et viktig supplement i behandlingen. Hva er mindfulness (norsk: oppmerksomt nærvær)? Mindfulness har sine røtter i buddhistisk filosofi og meditasjonspraksis og ble utviklet som en vestlig, ikke-religiøs praksis av dr. Jon Kabat-Zinn ved Massachusetts Universitet i USA på slutten av 1970-tallet. Kabat-Zinn har definert mindfulness som «the awareness that emerges through paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally» [7]. Hensikten med oppmerksom tilstedeværelse er å øve på å akseptere seg selv og sine erfaringer slik de er akkurat nå. På kinesisk er tegnet for mindfulness satt sammen av tegnet for «nå» eller «dette øyeblikket» og tegnet for «sinn» eller «hjerte» (se boks). Når sinnet befinner seg i nået og er nærværende i øyeblikket har man en tilstand av oppmerksomt nærvær mindfulness. Det kinesiske tegnet for mindfulness NÅ + Sinn/hjerte = Mindfulness 1

2 Å praktisere oppmerksomt nærvær handler om å være helt å fullt tilstede i hverdagens mange gjøremål, fremfor å ha fokus hvor man er på vei eller hva man skal prestere. Dersom man hele tiden fokuserer på hva man ønsker å oppnå, er det også lett å bli opptatt av hva som ikke fungerer, feil og mangler, eller avviket fra en ideell ønsketilstand. For personer som lever med ulike funksjonsbegrensinger i form av smerter, tretthet eller andre plager, kan det være nærliggende å sammenligne seg med friske, eller sin egen tilstand før man ble syk. Et slikt fokus kan lett føre til grubling over det som ikke ble slik man hadde tenkt eller bekymringer for fremtida og det kan skape følelsesmessige eller kroppslige stressreaksjoner, som for eksempel nedstemthet, dårlig nattesøvn og muskelspenninger. Det oppmerksomme nærværet gjør det mulig å registrere sinnets og kroppens prosesser uten å rives med av disse. Man lar sanseinntrykk, tanker, følelser og kroppslige fornemmelser komme, betrakter dem én for én, registrerer hvor de kommer fra og hvilke prosesser de skaper i sinnet, og lar dem så fare. Man avviser ikke negative tanker og følelser og henger seg heller ikke opp i positive elementer. Alle erfaringer blir sett på som en del av det å være menneske og ikke et tegn på svakheter eller begrensninger. Dersom man observerer tankene og følelsene sine med vennlig aksept, uten automatisk å reagere på dem, kan man gradvis frigjøre seg fra automatiske tanker og reaksjonsmønstre, og man blir bedre i stand til å reflektere over egne valg og handlinger [8]. Ulike kurs (treningsprogrammer) i oppmerksomt nærvær Mindfulnessbaserte intervensjoner omfatter ulike kurs som alle har fokus på å trene evnen til oppmerksomt nærvær. 1. Mindfulness-basert stress reduksjon (MBSR) er programmet som ble utviklet av dr. Jon Kabat-Zinn. I MBSR oppøves evnen til oppmerksomt nærvær gjennom definerte fysiske og mentale øvelser, som Kabat-Zinn selv omtaler som meditasjonsøvelser: Sittende meditasjon med oppmerksomhet på kroppslige fornemmelser, tanker og følelser mens man kontinuerlig vender oppmerksomheten mot pusten Kroppsskanning, en oppmerksomhetsøvelse med fokus på kroppen, fra tærne til hodet mens man observerer fornemmelser i de ulike områdene av kroppen Oppmerksom bevegelse gjennom enkle fysiske yogaøvelser som skal øke oppmerksomheten og balansere og styrke muskel-skjelettsystemet Oppmerksom tilstedeværelse i hverdagslige aktiviteter I tillegg til de mentale og fysiske øvelsene inneholder kurset undervisning og samtale om stress, stressmestring og hvordan anvende mindfulness i hverdagen. Deltakerne blir oppfordret til å praktisere øvelsene i minutter hver dag ved å lytte til en CD eller bruke en DVD med instruksjoner. MBSR består av 8 ukentlige møter à 2-2 1/2 timer + en heldagssamling. MBSR har fått økende utbredelse i i hele den vestlige verden, inkludert Skandinavia. Studier har vist at MBSR kan redusere smerter, angst og depressive symptomer, samt gi økt fysisk og mentalt velvære hos pasienter med revmatoid artritt, fibromyalgi og kroniske smertetilstander. Effekten opprettholdes over tid, men oppfølgingstiden i de eksisterende studiene er kort (2 6 måneder) [9,10]. 2

3 2. Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) har røtter i kognitiv terapi og omtales også som «tredjegenerasjons kognitiv terapi». I tillegg til akseptasjon og oppmerksomt nærvær, vektlegger ACT spesielt evnen til å leve i pakt med egne verdier [11]. ACT er først og fremst benyttet for personer med ulike kroniske smertetilstander. Observasjonsstudier har vist positive endringer i smerter, mestring og psykisk helsetilstand [12]. 3. Mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT) kombinerer trening i oppmerksomt nærvær med identifikasjon av irrasjonelle og negative tanker og å kunne betrakte egne tanker eller forestillinger fra et (objektivt) metaperspektiv. Studier har vist at MBCT kan redusere depressive symptomer, spesielt hos personer med tilbakevendende depresjoner [13,14]. Felles for ACT og MBCT er at de, sammenlignet med tradisjonell kognitiv terapi, legger mindre vekt på å endre tanker og mer vekt på å endre prosessen og den sammenhengen en atferd oppstår i og fokuserer mer på oppmerksomhet, relasjon og akseptasjon. Hovedmålet er å oppnå en større fleksibilitet med hensyn til hvordan man blir styrt av tanker, følelser og sanser. 4. Livsstyrketrening (LST) er et norsk gruppebasert kurs som er utviklet og evaluert for personer med kroniske muskel/skjelettsmerter og inflammatoriske revmatiske sykdommer [15,16]. I tillegg til mindfulness-baserte øvelser trener deltakerne oppmerksomt nærvær gjennom ulike kreative metoder som å uttrykke seg med fargestifter, bevegelse til musikk, fantasireiser og bruk av dikt og metaforer. En viktig del av kurset er også å sette ord på og reflektere over egne erfaringer sammen med andre kursdeltakere. LST er evaluert gjennom to randomiserte kontrollerte studier som har vist at kurset kan redusere emosjonelt stress og tretthet (fatigue) og øke mestringstroen hos personer med kroniske muskel-skjelettsmerter og inflammatoriske revmatiske sykdommer [17,18]. Konklusjon Mindfulnessbaserte kurs kan være et viktig supplement til den medisinske behandlingen, spesielt for personer som opplever sykdommen som belastende og erfarer reaksjoner som nedstemthet, bekymring og engstelse eller andre stressrelaterte følelser og kroppsreaksjoner. Det er ikke rapportert om noen skadelige virkninger av mindfulnesstrening, men treningen anbefales foreløpig ikke i en akutt depresjonsfase [19]. Et økende antall studier viser at effekten av mindfulnessbaserte kurs i form av redusert emosjonelt stress og tretthet, og økt psykisk velvære, opprettholdes over tid. Reference List 3

4 1 Bohlmeijer E, Prenger R, Taal E, Cuijpers P. The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with a chronic medical disease: a meta-analysis. J Psychosom Res. 2010;68: Veehof MM, Oskam MJ, Schreurs KM, Bohlmeijer ET. Acceptance-based interventions for the treatment of chronic pain: a systematic review and meta-analysis. Pain. 2011;152: Odegard S, Finset A, Mowinckel P, Kvien TK, Uhlig T. Pain and psychological health status over a 10- year period in patients with recent onset rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2007;66: Dickens C, McGowan L, Clark-Carter D, Creed F. Depression in rheumatoid arthritis: a systematic review of the literature with meta-analysis. Psychosom Med. 2002;64: Morris A, Yelin EH, Wong B, Katz PP. Patterns of psychosocial risk and long-term outcomes in rheumatoid arthritis. Psychol Health Med. 2008;13: Geenen R, Newman S, Bossema ER, Vriezekolk JE, Boelen PA. Psychological interventions for patients with rheumatic diseases and anxiety or depression. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2012;26: Kabat-Zinn J. Full Catastrophe Living. How to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation. London: Judy Piatkus Publishers ltd; Shapiro SL, Carlson LE, Astin JA, Freedman B. Mechanisms of mindfulness. J Clin Psychol. 2006;62:

5 9 Pradhan EK, Baumgarten M, Langenberg P, Handwerger B, Gilpin AK, Magyari T, et al. Effect of mindfulness-based stress reduction in rheumatoid arthritis patients. Arthritis Rheum. 2007;57: Sephton SE, Salmon P, Weissbecker I, Ulmer C, Floyd A, Hoover K, et al. Mindfulness meditation alleviates depressive symptoms in women with fibromyalgia: results of a randomized clinical trial. Arthritis Rheum. 2007;57: Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. Behav Res Ther. 2006;44: Vowles KE, McCracken LM. Acceptance and values-based action in chronic pain: a study of treatment effectiveness and process. J Consult Clin Psychol. 2008;76: Teasdale JD, Segal ZV, Williams JM, Ridgeway VA, Soulsby JM, Lau MA. Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. J Consult Clin Psychol. 2000;68: Teasdale JD, Moore RG, Hayhurst H, Pope M, Williams S, Segal ZV. Metacognitive awareness and prevention of relapse in depression: empirical evidence. J Consult Clin Psychol. 2002;70: Steen E, Haugli L. The body has a history: an educational intervention programme for people with generalised chronic musculoskeletal pain. Patient Educ Couns. 2000;41: Zangi HA, Hauge MI, Steen E, Finset A, Hagen KB. "I am not only a disease, I am so much more". Patients with rheumatic diseases' experiences of an emotion-focused group intervention. Patient Educ Couns. 2011;85:

6 17 Haugli L, Steen E, Lærum E, Nygård R, Finset A. Psychological distress and employment status in patients with chronic musculoskeletal pain: Results from a group learning program based on personal construct theory. Psychology, Health & Medicine. 2003;8: Zangi HA, Mowinckel P, Finset A, Eriksson LR, Hoystad TO, Lunde AK, et al. A mindfulness-based group intervention to reduce psychological distress and fatigue in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis Young LA. Mindfulness meditation: a primer for rheumatologists. Rheum Dis Clin North Am. 2011;37:

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Heidi Andersen Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon 1. Hva er oppmerksomt

Detaljer

Tilstede i glede og smerte mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi

Tilstede i glede og smerte mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi Fagartikkel Vitenskap og psykologi Per-Einar Binder og Aslak Hjeltnes Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen Kontakt Per.Binder@psykp.uib.no, tlf. 995 00 313 Tilstede i glede og smerte

Detaljer

Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars

Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars Målet er å sjå om tidleg intervensjon med Livsstyrketreningskonseptet kan vere med å redusere sjukefråveret hos dei som er heilt

Detaljer

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter:

fag Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: fag FAGARTIKKEL Langvarige muskel- og skjelettsmerter: Psykologiske faktorer og kliniske implikasjoner Berit Østerås, master i helsevitenskap, høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for

Detaljer

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902

Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Oppmerksomhetstrening for pasienter med stress og kroniske sykdommer1898 902 Sammendrag Bakgrunn. Oppmerksomhetstrening har utviklet seg over 25 år til å bli en metode for behandling av stress og helseplager.

Detaljer

MINDFULNESS MBSR VELKOMMEN TIL KURS! HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM AKSEPT FÅR MAN INNSIKT,

MINDFULNESS MBSR VELKOMMEN TIL KURS! HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM AKSEPT FÅR MAN INNSIKT, MINDFULNESS MBSR DET ORIGINALE TRENINGSPROGRAMMET UTVIKLET AV JOHN KABAT-ZINN VED THE UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER USA HVORDAN VIL DET FØLES Å GI ALLE SIDER AV DEG SELV FULL AKSEPT? GJENNOM

Detaljer

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte

Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte 100714 GRTID TPH Ti#58BDBC.book Page 247 Wednesday, August 25, 2010 1:00 PM Universitetsforlaget 247 Omfavn dine demoner og følg ditt hjerte en introduksjon til aksept og forpliktelsesterapi FAGARTIKKEL

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Med utgangspunkt i Gilberts depresjonsteori: Mindfulness og selvmedfølelse som intervensjon i behandling av depresjon. HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Anja Therese

Detaljer

Mindfulness som helsefremmende tiltak i helsesektoren. Helsepersonells erfaringer med mindfulness- baserte intervensjoner Et kvalitativt studie.

Mindfulness som helsefremmende tiltak i helsesektoren. Helsepersonells erfaringer med mindfulness- baserte intervensjoner Et kvalitativt studie. Eva Skulbru Eriksen Mindfulness som helsefremmende tiltak i helsesektoren. Helsepersonells erfaringer med mindfulness- baserte intervensjoner Et kvalitativt studie. Master i helsevitenskap, Trondheim,

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Den tredje bølge av kognitiv atferdsterapi

Den tredje bølge av kognitiv atferdsterapi Den tredje bølge av kognitiv atferdsterapi Et utvalg av behandlingsmodeller for generell angstlidelse og en diskusjon av evidens Cedalion standing on the shoulders of Orion Av Nicolas Poussin, 1658. Københavns

Detaljer

The thought manifests as the word. The word manifests as the deed. The deed develops into habit. And habit hardens into character

The thought manifests as the word. The word manifests as the deed. The deed develops into habit. And habit hardens into character Bruk av MbC (Mindfulness based Coping) i rusbehandling Experiences of MbC (mindfulness based Coping) in a substance abuse treatment program Målfrid braadland Institutt for plante- og miljøvitenskap Masteroppgave

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning

2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Nordlandssykehuset 2015 STRESSMESTRING MINDFULNESS - instruktørutdanning Vinter/vår 2015, Festsalen Nordlandssykehuset Rønvik STUDIEPLAN HR - Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering Illustrasjonsfotoer:

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ En empirisk studie av sammenhenger mellom mindfulness og depresjonssymptomer i et norsk studentutvalg HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Renate Scholz Vår 2010 MINDFULNESS

Detaljer

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær?

Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Livsstyrketrening i bedrift Kan trening i oppmerksomt nærvær ha effekt på sykefravær? Konferanse om oppmerksomt nærvær i arbeidsliv og ledelse 9 november 2013 Liv Haugli Ingunn Nafstad Innhold Om sykefravær

Detaljer

Illustrasjon: Jill Moursund

Illustrasjon: Jill Moursund Illustrasjon: Jill Moursund Fagartikkel Vitenskap og psykologi Torkil Berge og Nina Lang Diakonhjemmet sykehus, Oslo Kontakt Torkil Berge, tlf. 22 02 98 00 E-post torkil.berge@diakonsyk.no Manifest for

Detaljer

Bacheloroppgave GLU 1-7 G1PEL3900

Bacheloroppgave GLU 1-7 G1PEL3900 Mindfulness i skolen av Jannecke Steenfeldt-Foss Øinæs Kandidatnummer: 201 Veileder: Thomas Eri. Fag: Pedagogikk Bacheloroppgave GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Er meditasjon medisin?

Er meditasjon medisin? Er meditasjon medisin? Erik Ekker Solberg Michael 2009;6:476 85. Hører meditasjon med i medisinens randsone? Ut i fra nyere forskningsdata kan det være riktig å besvare spørsmålet med ja. Meditasjon påvirker

Detaljer

Mindfulness i skolen; ABC, 123, samt elever i balanse

Mindfulness i skolen; ABC, 123, samt elever i balanse Mindfulness i skolen; ABC, 123, samt elever i balanse Ped-3901 Kristin Kristiansen Mastergradsoppgave i Spesialpedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø

Detaljer

MINDFULNESS I MUSIKKTERAPI

MINDFULNESS I MUSIKKTERAPI MINDFULNESS I MUSIKKTERAPI Mot integrering av mindfulness i musikkterapi Masteroppgave i musikkterapi av Ojas Jon Martin Grøn Griegakademiet, Universitetet i Bergen, vår 2015 The music is not in the notes,

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi,

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi, fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Ingvild Bø, fysioterapeut, spesialist i revmatologisk fysioterapi, fagleder fysioterapi, Revmatismesykehuset

Detaljer

Metakognitiv terapi ved depresjon

Metakognitiv terapi ved depresjon Fra praksis Kan bli bedre: Kognitiv atferdsterapi er den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men kun halvparten blir friske fra sin depresjon etter endt behandling. Og etter 18 måneder

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Angst og depresjon ved brystkreft

Angst og depresjon ved brystkreft Angst og depresjon ved brystkreft Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge angst og depresjon hos pasienter med brystkreft? Avdeling for sykepleieutdanning Kull 10SYKHEL Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer