Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hei! Hvorfor noen lykkes og andre ikke."

Transkript

1 Hei! Du som leser dette har vært på et av Ergo Credos foredrag, kurs eller seminar for ledere. Vi håper du fikk et godt utbytte av dagen(e) og at lysten til å arbeide aktivt med din lederrolle er styrket! Vi håper også at du er med på at du har det som skal til for å være en god leder, - at du er god nok J. Nedenfor finner du igjen det meste av det du fikk høre, og kanskje noe du ikke fikk høre om. Les det du finner mest relevant for deg! Uansett håper vi det kan være til nytte for deg å repetere. Vi blir glade for tilbakemeldinger og spørsmål, så kontakt oss gjerne på kikk innom på eller legg igjen en hilsen på God lesing, håper vi ser deg igjen J Ergo Credo betyr derfor tror jeg. Med det så tenker vi på hvordan det vi tror om oss selv, har en lei tendens til å stå i veien for vårt potensiale og det vi egentlig ønsker å gjøre. Vi tror at alle kan bedre sine prestasjoner, og at kunnskap om hva som hindrer deg vil hjelpe deg videre. Vi tror ikke på fravær av ubehag og smerte. Smerte er nødvendig i den forstand at du som vil prestere på et høyere nivå enn du gjør i dag, må akseptere smerte (frykt og prestasjonsangst) og usikkerhet som en del av det å lykkes. Vi tror derimot på åpenhet, på modige relasjoner og tydelig kommunikasjon. Og ikke minst, vi tror alle kan hente ut en vesentlig større del av sitt iboende potensiale. Vi håper du adopterer vår magiske formel helt til slutt! Hvorfor noen lykkes og andre ikke. Vårt utgangspunkt er at det ikke nytter å fortelle folk hva de skal gjøre, de gjør det ikke likevel! Med andre ord: Det er ikke mangel på kunnskap som gjør at vi ikke presterer opp mot vårt potensiale. Det er ikke å vite hva vi skal gjøre som er utfordringen, det er å gjøre det. Dersom du skal få deg selv eller andre til å prestere må du først og fremst være overbevist om at du faktisk kan. Dersom du innerst inne tror at du ikke har de egenskapene som er nødvendige for å lykkes vil det ikke være til noe hjelp at noen forteller deg oppskriften på suksess. Det vil ikke hjelpe fordi du tenker at det ikke gjelder sånne som deg. For du er jo så innadvendt, sjenert, konfliktsky, usjarmerende og initiativløs. Først av alt må du altså overbevises om at du har det i deg som skal til for å lykkes. (Det har du naturligvis, fordi det alltid dreier som om det du gjør, ikke den du er. Du trenger heller ikke tro på deg selv. Som du kanskje husker kommer troen på deg selv først etter at du har prestert. Da må du prestere før du begynner å tro på deg selv.) Dernest må du finne en verdi i å lykkes. Dersom du ikke ser en verdi i å lykkes kommer du heller ikke til å legge ned det arbeidet som er nødvendig. Det er nemlig hardt arbeid å lykkes. Mye motgang, slit og tvil. Når du 1

2 forstår at du kan, og du ser en verdi i å endre atferd, først da vil det være grobunn for å gjøre ting på en annen måte enn du gjør det i dag. Spørsmålet er hva du gjør, ikke hvem du er! Vi er ikke opptatt av hvem du er. Du er god nok! Du har alle de forutsetninger du trenger for å lykkes i livet. Spørsmålet er aldri hvem du er, spørsmålet er hva du gjør. Det er dine handlinger som avgjør om du kommer til å lykkes eller ikke. Det er når du glemmer dette og knyter suksess eller fiasko til din identitet, til den du er, at ting blir vanskelig. Det er også her skammen kommer inn i bildet. Gjennom defensive strategier, f.eks. passivitet, sørger vi for å ikke gjøre noen feil. Det virker bra, men ulempen er at du ikke gjør noe riktig heller! Du er god nok. Men det kan godt hende at du ikke gjør ting som gir deg suksess. Da må du gjøre noe annet. Husk: Dersom du gjør det du alltid har gjort får du de resultatene du alltid har fått. Det er alltid dine handlinger som teller. Er prestasjoner normalfordelt? Hvorfor er det slik at mennesker presterer ulikt? I de aller fleste prestasjonsgrupper er det en tilnærmet normalfordeling av prestasjoner. 10% presterer svært bra, 10% presterer langt under sitt potensiale og de resterende 80% varierer mellom de to ytterpunktene. Vi undres over hvorfor noen presterer under sitt potensiale når det til- synelatende ikke er noen fordeler med å prestere dårlig. Utgangspunktet er jo at alle vet hva som skal til for å lykkes. Hva er det som motiverer oss til ikke å lykkes? Hva er det som gjør at vi heller velger (ubevisst) å oppføre oss på en måte som ikke gir resultater? Svaret er at det finnes en belønning som driver oss mot å ikke lykkes. Denne belønningen er knyttet til frykten for å feile. Mange mennesker vil heller la være å forsøke enn å feile i forsøket på å lykkes innenfor et eller annet område. De har en feilkobling som gjør at de glemmer at det ikke er noen krise å mislykkes første gang. Du kan nemlig prøve på nytt! Og sist men ikke minst: Du trenger ikke bli den beste. Så lenge vi forholder oss til skole eller arbeidsliv så holder det lenge å være god. Det er nok av førsteplasser! 2

3 Mestringsforventning om du tror du kan eller ikke Mestringsforventning dreier som i hvilken grad du tror at du kan påvirke resultater eller ikke. Albert Bandura har brukt det meste av sitt voksne liv på å studere fenomenet. Mennesker har grovt sett lav eller høy mestringsforventning. Med andre ord: Noen har større tro enn andre på at de har kontroll over begivenhetene og utfordringene de møter i livet. Dersom du har høy mestrings- forventning er du vanligvis mer utholdende og motstandsdyktig når det butter i mot. Jeg tror det er sannsynlig at det finnes en sammenheng mellom mestringsforventning og i hvilke grad du tror at resultater er en konsekvens av det du er eller gjør. Dersom du kobler dine suksesser eller fiaskoer til det du gjør er det sannsynlig at du er mer motstandsdyktig mot motgang enn om du kobler det til den du er. Vi så også at mennesker med lav forventning til egen mestring har en tendens til å velge enten veldig lette oppgaver, eller veldig lette oppgaver. Det er lett å forstå at de velger lette, fordi de tviler på egne evner. Når de velger vanskelige er det en strategi for å ikke miste ansikt dersom de mislykkes. (Det var så vanskelig at ingen kan si at jeg er dum som ikke forstår det.) Fokuset blir dermed ikke på å løse oppgaver, men å ikke bli avslørt som utilstrekkelig. Talent finnes, men det er ikke viktig! Det er ikke tvil om at talent finnes som fenomen. Noen har et balltalent, andre har et komisk talent, og andre har et matematisk talent og noen har et ledertalent. Men talent er ikke viktig. Talent kan være flott for den som har det, men samtidig kan det være en forbannelse. Problemet med talent er at vi knyter det til den vi er. Talentfulle personer erfarer ofte at de ikke må jobbe hardt for å oppnå resultater. De er vant til å mestre uten nevneverdig anstrengelser. Dersom du ikke har talent må du kompensere med hard jobbing. Talentet har en lettere vei til et visst nivå, men deretter hjelper ikke talent. Da er det hard jobbing som overtar. Og det er her talentene kan møte problemer. De forbinder hard jobbing med ikke å være smart, dyktig eller talentfull. Derfor velger de en effektiv defensiv strategi: De gir opp. Ikke- talenter som har jobbet seg frem til et visst kompetansenivå har erfart at det er gjennom hard jobbing de har oppnådd resultater. De vet at resultatene er en konsekvens av utholdenhet og en sakte- men- sikker- erfaring som gir suksess. Oppsummert: Dersom du er talentfull har du antagelig en lettere vei til et visst nivå. Derfra må talentet også jobbe hardt. Det kan være vanskelig for mange talenter siden de har kommet til gode 3

4 resultater uten å måtte anstrenge seg veldig. Ikke- talenter lærer tidligere at det er hardt arbeid som gir suksess, og at fremgang kommer sakte, men sikkert. Ikke motivert? En definisjon på motivasjon er...det som beveger mennesker til handling. Vi er altså alltid motivert. Men det er ikke sikkert vi er motivert til å gjøre det vi vet er fornuftig. En selger/kundebehandler som velger å prate på Facebook i stedet for å booke salgsmøter eller følge opp kunder, er ikke IKKE motivert til å booke møter, han er bare mer motivert til å prate på Facebook! Hvorfor? Fordi det er mye mindre ubehagelig å chatte enn å bli avvist av uinteresserte kunder. Hva med ungdomsskoleeleven som ser på ettermiddagstv i stedet for å jobbe med matte, er hun ikke motivert til å få gode karakterer? Klart hun er, men den vonde følelsen av å ikke forstå, og føle seg dum når hun åpner matteboka, motiverer henne sterkt til å la være å åpne den. Den sterkeste motivasjonen for å IKKE gjøre det du vet er fornuftig, er frykten for å ikke strekke til/ ikke være god nok, for å drite deg ut, for å virke dum. Hvis denne frykten er sterkere enn verdien i å lykkes, er det lite sannsynlig at du vil gå i gang med utfordringen. Da må du jobbe med to ting: Å minne deg selv på at dine prestasjoner først og fremst er et resultat av det du GJØR og ikke den du ER (for du er god nok!!), og dernest at suksess ikke er å være feilfri/perfekt, men å tørre å gjøre, og så lære av resulatene, både de gode og de mindre gode. Motivere andre? En overskrift vi ofte støter på er å motivere andre. Sant å si er det ikke mulig å motivere andre mennesker. Du motiverer (beveger) deg selv, andre kan ikke gjøre det. Du kan heller ikke få motivasjon av andre. Men, du kan selvfølgelig bli inspirert av noe en annen sier eller gjør, og dette kan føre til at du motiverer deg selv til handling. Men det er bare du som har valget og muligheten til å motivere deg. Du og din kollega er på et kurs og opplever det samme, - du blir inspirert av visse ting, som motiverer deg til noe bestemt. Din kollega blir inspirert av helt andre ting, og motiverer seg selv til helt andre ting enn deg, eller hun motiveres ikke i det hele tatt! Så, - hvem eier motivasjonen? - Du selv. Oppfatningen av at vi skal bli motivert av noe eller noen, ikke minst at ledere skal være motiverende, kan føre til ansvarsfraskrivelse, - sjefen er så lite motiverende, derfor klarer jeg ikke å yte mitt beste. Det er ikke ditt ansvar som leder å motivere andre til å prestere, men det er ditt ansvar å ikke skape grobunn for dårlige prestasjoner. Du kan finne måter å gjøre ting på som skaper humor, trygghet, variasjon og ikke minst mening for deg og de rundt deg. Når hindringene er fjernet, og det er grobunn for trivsel og utvikling, er det den enkeltes ansvar å motivere seg selv. Å redusere motivasjon Vi er sikre på at det er lett å redusere andres motivasjon dramatisk gjennom måten vi snakker på. Vi tenker særlig på bruken av Du MÅ, du bør, du skal,. Hvordan er det med deg, - blir du ekte motivert eller inspirert (sånn at du kjenner en god varme eller kribling i magen) av at noen forteller deg at du MÅ, etterfulgt av et godt råd eller tips? Vår erfaring 4

5 er at det slår feil vei, - ordet MÅ antyder at du skal rette deg etter noe eller noen som vet bedre enn deg, noe som ubevisst skaper en motstand i deg. Vi MÅ nemlig ingenting, vi er frie mennesker med en fri vilje. MÅ skaper ikke begeistring!! Vår erfaring er: Kutt imperativene! Omformulér slik at du luker ut ordene MÅ, skal og bør. Prøv heller med er, kan, vil, ønsker Hvilken liker du best å høre: Dette må du bare få til, du bør kunne klare det, eller Jeg har tro på at du kan klare dette ; )? Motivert, -men til hva? I følge Kenneth W. Thomas 16- årige forskning på hva som skaper indre motivasjon, må disse fire elementene være tilstede. Sjekk med deg selv, kan du si alle fire er tilstede i tilstrekkelig grad i din jobbhverdag? Kanskje kan dette være et godt verktøy for å strukturere en medarbeidersamtale? Mening: At det er mening og verdi i det du gjør/ at du opplever arbeidet som meningsfylt. Valg: Å kunne foreta valg etter egen dømmekraft og vurdering av hva som er beste løsning ift oppgaven. Kompetanse: At din kompetanse kommer til nytte, og er tilstrekkelig. Fremgang: At det du gjør bidrar til å komme i mål med oppgaven. Det er ikke alltid vi finner tilstrekkelig mening i jobben! (Fx telefonsalg...) Da må vi kanskje akseptere gjennomtrekk, og heller tilby fete belønninger for å motivere, med andre ord skape ytre motivasjon. 6 grunnleggende behov Vi snakket om 6 grunnleggende menneskelige behov, og hvordan disse påvirker vår motivasjon. Hva er viktigst for deg i dag? Er sikkerhet viktig for deg i ditt liv, eller er det å kunne bidra til fellesskapet? Hva med dine medarbeidere, - de har sannsynligvis høyst forskjellige behov som ligger til grunn for det de gjør. Det heter at all menneskelig handling har en positiv intensjon i den forstand at våre handlinger alltid har som mål å tilfredsstille behov vi har, bevisst eller ubevisst. Våre grunleggende behov påvirker og styrer vår motivasjon og våre valg. Det vi altså motiveres av på et grunnleggende plan, vil ha mye å si for hvordan vi forholder oss til utfordringer og endringer. Når du som leder formidler at dere fx står foran en omstillingsprosess, - hvordan vil medarbeidernes ulike grunnbehov påvirke deres respons og oppslutning? Hva med deg selv, når du får krav og retningslinjer ovenfra? 5

6 Å være leder er å spille en rolle! Vi har en tendens til å glemme at vi spiller en rolle i arbeidslivet. Dersom du er leder, selger eller sykepleier (eller hvilket som helst annet yrke) har du påtatt deg en rolle. Du har f.eks. sagt ja til å spille rollen som leder. Du er i bunn og grunn ikke forskjellig fra en hvilken som helst skuespiller som har sagt seg villig til å spille en rolle i et teaterstykke. Din arbeidsgiver har betalt deg penger for å utføre et sett handlinger. Noen ganger kommer du til trives i rollen din, andre ganger ikke. Men like fullt må du spille rollen. Det betyr også at det er viktig å trene på å flytte vanskelige og negative hendelser ut av din personlige identitet, og over i din rolle. Dersom du blir utsatt for negative og sårende opplevelser i arbeidssammenheng er det viktig å knytte disse erfaringene til rollen din, og ikke til den du er. Det er nemlig ikke den du er som blir angrepet, det er det du gjør. Og som du husker: Dersom du gjør noe som ikke har virket, kan du gjøre noe annet neste gang! Det fine med å være i en rolle, er at du kan tillate deg å gjøre det som ikke faller deg naturlig ellers, og dermed flytte grensene for hva du våger og tror du kan. Kall det en frihet til å gjøre, like mye som en plikt til å gjøre. Åpenhet og tillit som prinsipp for ledelse. Vi tror på prinsipper. Gjennom å lede eller leve etter prinsipper har vi noen fyrtårn å styre etter. Disse fyrtårnene står der uavhengig av konteksten rundt oss. Selv om verden og omgivelsene forandrer seg, vet vi hva vi skal styre etter. Ett av de viktigste prinsippene vi i Ergo Credo styrer etter er å si det som er sant. Dersom vi kan være sannferdige, og sette ord på det som faktisk er problemet, har disse problemene en frisk tendens til å forsvinne! Utfordringen er at det kan være en god del ubehag knyttet til å si det som er sant. Derfor har ledere (og mennesker generelt) en tendens til å forsøke å strukturere seg ut av relasjonelle problemer. De strukturelle utfordringene og løsningene er oftest langt mindre ubehagelige enn de relasjonelle, og derfor tenderer vi til å velge minste motstands vei. Men du kan ikke løse relasjonelle problemer med struktur. Å gå under streken, dit problemet er, er dessuten å være tydelig i lederrollen. Fred er ei det beste, men at man noget vil, sa Ibsen. Et faktum er at dine medarbeidere er mindre opptatt av hva du kan, enn av hva du vil. Så, har du relasjonelle utfordringer på jobben? Vil du, eller vil du ikke løse dem? Hvis du vil, så vet du nå hvordan, - gå under streken, og si det som er sant. Selv om du har vondt i magen og er klam i hendene. Det er gode sjanser for at det løser seg fortere og lettere enn du frykter. 6

7 Hva er egentlig åpenhet, og hvorfor er tillit så viktig? Og hvorfor er åpenhet en forutsetning for å få tillit? Vi mennesker er naturlig utstyrt med en sunn grad av mistenksomhet/skepsis. Det er en nødvendig beskyttelsesmekanisme. Tillit er fravær av mistenksomhet. Høy tillit til dine kolleger er en forutsetning for godt samarbeid og god kommunikasjon, som for eksempel å gi og ta imot åpen og ærlig feedback, og å dele viktig informasjon. For å redusere mistenksomhet, må vi åpent vise frem og sette ord på hva vi føler og hva vi tenker bak overflaten. Åpenhet i relasjoner er å sette ord på det som kjennes vanskelig for meg, i møte med deg: Her har du meg, sånn har jeg det. Slik erstattes skepsis med tillit, skritt for skritt. Ofte tror vi at å vise hva vi føler gjør oss mindre i andres øyne, at en leder mister autoritet. Det er snarere motsatt. Når du er åpen og ærlige om hva du har på innsiden, når du sier det som er sant, så erfarer vi at du får respekt for ditt relasjonelle mot. (Så sant vi har med friske mennesker å gjøre! Lederens 5 friheter En viktig oppgave en leder har, er å opptre tydelig. En leders oppgave er også å tydeliggjøre det som skjer i bedriften, og legge føringer for bedriftens kommunikasjonskultur. ( Kommunikasjonskultur = bedriftens grad av åpenhet.) Vi har hentet fra Virginia Satirs Five Freedoms, fem kjøreregler for kommunikasjon i relasjoner. Disse fungerer bra som prinsipielle retningslinjer for tydelig kommunikasjon både når det gjelder lederens egne behov, lederens måte å kommunisere på, og lederens krav til/påvirkning på arbeidsmiljøet. 1. Å se og høre det som er, og ikke det som skulle være eller burde være. (Ikke overse eller glatt over ting som egentlig ikke er bra for miljøet) 2. Å føle det du føler i stedet for det du burde føle. (Hvis noe plager deg, så ikke tenk at det egentlig ikke er noe å bry seg om og at du må ta deg sammen. Du føler det du føler.) 3. Å si det du føler og tenker i stedet for det du burde føle og tenke. (Hvis du ser det stadig skurrer og ulmer i småkonflikter og folk sjelden sier hva de egentlig føler og mener, så ikke si at her er det stor takhøyde. Si det som er sant!) 4. Å spørre/be om det du vil ha i stedet for å vente på tillatelse. (Som leder er du i din rett til å stille krav på vegne av egne og bedriftens behov.) 5. Å ta risiko på egne vegne i stedet for å alltid være sikker og aldri gå ut på tynn is. (Å våge å gjøre, med risiko for å feile. Det er umulig å alltid vite hva som er beste måte. Hvis status quo er uholdbar, er det bedre å gjøre noe (med mulighet for å gjøre feil), enn å opprettholde en skadelig tilstand. Husk; gjør du noe som ikke funket, så kan du i neste tur gjøre noe annet. På veien mot en god løsning kan du lære mye av det som går galt!) Kommunikasjon: Å gi og få nyttig informasjon. Det er livsviktig for oss mennesker at vi får god informasjon fra våre omgivelser om hvordan det vi gjør virker. Det er gjennom denne informasjonen vi danner vårt eget selvbilde, og det er på bakgrunn av denne informasjonen vi justerer vår atferd. Hvis informasjonen 7

8 vi får fra omgivelsene er uklar, er det vanskelig å justere atferden vår hensiktsmessig. Tenk på historien om han som luktet så vondt, han har kanskje aldri fått en klar tilbakemelding om at det er nettopp det som gjør at han fungerer dårlig sammen med andre. Vi foreslår å parkere alt det vi vet om rett og gal kommunikasjon, om alskens teknikker og riktig timing og kontekst osv. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig: Se på feedback/ tilbakemelding mellom mennesker som informasjon, hvor målet er å gi mest mulig nyttig informasjon, - nyttig i den forstand at den som får tilbakemeldingen kan bruke informasjonen til å justere og forbedre sin atferd. Informasjonen er god og nyttig når du beskriver hvordan det din kollega/ektefelle/venn GJØR påvirker deg, hva det gjør med deg. Informasjonen er mindre god/nyttig når den handler om hva du synes om det hun/han gjør, og enda mindre om hva du synes om ham/henne. Dessuten er det stor sjanse for å møte på motstand/forsvar når du synser/påstår noe om andre, også når du synes noe positivt. Din synsing er subjektiv og upresis og full av tolkninger og unnvikelser, - den forteller meg om dine verdisyn og holdninger, men lite om hvordan min atferd fungerer, - skaper jeg gode eller mindre gode resultater? Hva foretrekker du selv å høre fra din kollega: 1: - Du er altså så flink!, - Jeg synes du gjør en god jobb., - Jeg synes du klarte deg veldig bra der jeg, det er jo ikke så lett det der vet du, så jada, så neida så... Eller 2: - Jeg så at du gjorde xxx, det imponerte meg, fordi..., - Jeg blir ofte inspirert av måten du gjør xxx på, særlig når du..., - Da jeg så at du gjorde xxx/ hørte at du sa xxx, ble jeg litt usikker, fordi... En konkret og tydelig formulering som gir nyttig informasjon: «Jeg føler meg/jeg kjenner at jeg blir... når du... og jeg skulle ønske at du... fordi... Si hva som skjer med deg i møte med det vedkommende sier/gjør. Beskriv konkret hva vedkommende sier/gjør. Be om konkret atferd. Begrunn evt. hvorfor du ønsker denne atferden. Fx: - Jeg kjenner at jeg blir litt stresset når du ikke svarer på mailene mine før etter flere dager, og jeg skulle ønske at du i hvert fall bare kunne sende meg en kjapp kommentar på at du har oppfattet mailen, fordi da kan jeg være rolig på at også du har fått viktig informasjon du trenger Nb; denne gjelder også for ros!: Jeg blir så glad når du... osv. Ros hører med til viktig informasjon og bør være konkret! Synes du dette virker unaturlig? Alt er unaturlig første gang du gjør det. Prøv noen ganger, du har ingenting å tape, men mye å vinne. Fenomenologisk kommunikasjon, og skillet ER / GJØR Hva er tydelighet? Tydelighet er minimering av tolkningsmuligheter. Fenomenologi er å forholde seg til det som er/skjer her og nå, og som er åpenbart. Å beskrive og påpeke det åpenbare; 8

9 det du ser og hører (og ikke det du tolker, eller det du synes du burde se), er en måte å redusere grunnlaget for tolkning, misforståelse og fronter. Bak frontene ligger et behov for å forsvare seg. Vi mennesker har et naturlig behov for å forsvare den vi ER. Se forskjellen: 1) Hansen har kommet for sent tre ganger den siste uken. Dette er noe som faktisk skjer/ noe Hansen GJØR. 2) Hansen tar ikke oppgavene sine alvorlig, han respekterer ikke kollegene, han er respektløs! Dette er dine påstander om hvordan Hansen ER, basert på dine meninger/tolkninger om at han kommer for sent. Det kan hende du har rett, men det er absolutt diskuterbart, og absolutt egnet til å få Hansen til å gå i forsvar. At han har kommet for sent er et faktum som både er konkret, håndterbart og langt mindre truende for Hansens identitet. Å passe klokken er enkelt for Hansen å gjøre noe med, å bli angrepet for den han ER er både vondt, og vanskelig å gjøre noe med. (Det kan være at det er flere ting Hansen bør justere, - desto større grunn til å være konkret/fenomenologisk! Formuleringsmåten i forrige avsnitt sikrer en mest mulig konkret, tydelig og ikke- påståelig måte å gi informasjon/feedback på. Den beste måten å håndtere konflikter på er å forebygge dem. Den vanskelige samtalen det å ta opp NOE med noen, - er egentlig ikke vanskelig, men ubehagelig. Problemet er ofte egentlig ganske klart, og løsningen er ofte egentlig ganske enkel. Ubehagelig er bare ubehagelig, ikke farlig! Så; Den ubehagelige samtalen, når er det riktig å ta den? Hvordan er det best å ta den? - er det riktig å ta den? Vi mener at svaret så å si alltid er JA her. Noe kan være et rykte, en hendelse, en uoverensstemmelse, noens væremåte og lignende. Spør deg selv: Påvirker dette avdelingen, bedriften og/eller meg som leder? Hvis det var borte av seg selv når jeg kom på jobb i morgen, ville vi merket det, og ville det oppleves som en lettelse/forbedring? Hvis ja, så har du en jobb å gjøre. Når noe dukker opp og ligger og ulmer, er det din oppgave som leder (din rolles oppgave!) å utvise en respons på det som skjer, gjerne i form av et tiltak. Å IKKE gjør noe er også en respons, og blir lagt merke til. Ta opp ting nå. Ikke utsett. Et poeng for oss er å være tydelig tidlig. Jo tidligere du tar tak i gruff, jo mer forebygger du for ubehag og konflikt, og jo mindre ressurser og energi trenger du å bruke på å rydde opp i relasjoner. Husk at det å være tydelig på ingen måte betyr uhøflig eller aggressiv. 9

10 Å møte en kverulantisk holdning: Av og til velger noen å motsi oss, tilsynelatende av prinsipp, heller enn å være saklig uenige. I slike tilfeller kan det være en god strategi å repetere ditt argument, ikke finne på nye. F.eks.: Dette notatet kan nok misforståes, jeg vil gjerne at du skriver det om her og her.. Men jeg har jobbet med det i flere timer..! Jeg vet det, (og jeg skjønner godt at du blir litt oppgitt) men notatet kan misforståes. Det er ingen andre som har sagt noe om det! Det er mulig, men dette notatet kan misforståes. Derfor vil jeg at det skrives om litt. Osv.. Ikke la deg trekkes inn i lange kveruleringer og argumentasjoner, hold deg til hovedsaken. ( som sagt, så vil jeg at du skriver det om her og her.) Å lykkes er en prosess. Du må begynne der du er. Alt for mange legger listen for høyt når de skal begynne en utviklingsprosess. Vi snakket om at du kanskje er en 3 er på en skala fra 1-10 i forhold til ditt potensiale. La oss nå si at du ønsker å bli en 8. Da er det ikke noe fornuftig å anta at du skal hoppe fra 3 til 8 i ett byks. Du må først etablere deg som en 4 er, så en 5 er, så en 6 er osv. Det er en prosess å utvikle seg. Først når du har gått gjennom alle fasene, med vellykkede og mindre vellykkede forsøk, kan du bli riktig god. Vi var også inne på at vi har en tendens til å sammenligne oss med en som allerede er svært god, f.eks. en 8. Det er fort gjort å glemme at vi bare ser dagens utgave av denne dyktige personen, og ikke historien med prøving og feiling som til slutt har ført til at ditt forbilde har fått de ferdighetene han eller hun har. Det aller viktigste til slutt, en magisk formel: Dersom du kan leve etter denne regelen er du reddet. Da kan du ganske enkelt ikke feile, fordi enhver handling som ikke fører frem er en mulighet til å lære. Dersom du samtidig husker å knytte handlingen og resultatet til det du GJØR, og ikke til den du ER, ja da vil smerten ved å få andre resultater enn du ventet deg være vesentlig mindre. Smerte er uunngåelig, men lidelsen velger du selv. Vi foreslår å bytte ut Tenk positivt med Tenk konstruktivt : Analysér det som skjedde: Hva fungerte? Hva fungerte ikke? Hvorfor? Hva lå utenfor min kontroll? Hva kan jeg gjøre bedre/annerledes neste gang? Hva bør jeg trene på? Forslag til punkter for en personlig Lærings- dagbok er lagt ved til slutt! Dersom suksess for deg er gode resultater, skryt fra omgivelsene og beundrende blikk er faren stor for at du legger reelle begrensninger på ditt potensiale. Dersom det å strekke til og ikke gjøre feil er ditt fokus blir det å ta risiko vanskelig. Dersom du skal utvikle deg må du ta en viss risiko. Risikoen er at du feiler og får et annet resultat enn det du ønsker deg. Dersom det å få et annet resultat enn du ønsker deg 10

11 er å feile vil det raskt føre til at du stagnerer, og fortsetter med det du behersker uten å tenke på utvikling. Dette kan du enkelt omgå gjennom å omdefinere hva som er Suksess og hva som er Fiasko i ditt liv, både på arbeid og privat. Erfaring, av alle slag, er den beste kilde til læring, mener vi: Gi meg en med erfaring, skrubbsår og arr etter mange runder med prøving og læring heller enn en som er flink og påberoper seg å vite svarene i teorien, men ikke har satt det ut i det virkelige liv. Et utvalg litteratur som har inspirert oss: Carol Dweck: Self- theories, and their role in motivation, personality and development. Albert Bandura: Self- efficacy the exercise of control. Martin E.P. Zeligman: Det Optimistiske Barnet Virginia Satir: The Five Freedoms Anthony Robbins: Awaken the giant within. Stephen Covey: Principle- centered Leadership Stephen Covey: 7 habits of highly efficient people. David Burns: Kommunikasjonsverktøy Erik Bertrand Larssen: Bli best Spencer Johnson: Who moved my cheese? Brené Brown på Brené Brown: Daring Greatly - Samt gestaltpsykologisk metodikk ift kommunikasjon. Våre overordnede tanker om kurs Vi erfarer at det legges for lite vekt på de mentale prosessene i leder- og personalutvikling. Vi opplever at ledelse, samarbeid og kommunikasjon har en tendens til å teoretiseres og forvanskes i de fleste kompetanseopplegg. Vi tror ikke det er vanskelig å forstå hvorfor prestasjoner uteblir. Vi tror de fleste vet hva som skal til. Vårt fokus er defoikke å fortelle ledere hva de skal gjøre. Denne kunnskapen er lett tilgjengelig. Du kan google begrepet ledelse og få hundretusenvis av treff. Det finnes litteratur i enhver bokhandel. Vi tror altså ikke det er vanskelig å forstå hva god ledelse er. Vi tror derimot det kan være vanskelig å gjøre det. Med andre ord å omsette kunnskap om ledelse til handling. Besøk oss gjerne på for informasjon om hvordan vi jobber med ledelse og arbeidsmiljø. Vi blir glade hvis du legger igjen noen ord til oss på og send oss gjerne en epost hvis du har spørsmål eller tanker du vil dele! Med vennlig hilsen Ingelin og Morten 11

12 Læringsdagbok: 1. Kort situasjonsbeskrivelse: 2. Hva fungerte bra? a. og hvorfor? b. Hvordan kunne jeg evt forsterket det? 3. Hva fungerte mindre bra? a. og hvorfor? b. Hvordan kunne jeg unngått det / løst det bedre? 4. a) Hva lå utenfor min kontroll, som bidro positivt? hvordan kan jeg forsterke sånt? b) Hva lå utenfor min kontroll, som bidro negativt? hvordan kan jeg evt unngå sånt? 5. Hvor fornøyd er jeg med innsatsen min her, alt i alt, på skalaen 1-10?: 6. Forbedringsområde (Hva må jeg øve på til neste gang/ bli bedre på? Og ca hvor god er jeg på dette i dag, på skalaen 1-10?): 12

MOTIVERENDE INTERVJU

MOTIVERENDE INTERVJU MOTIVERENDE INTERVJU KURSMATERIELL Oppdatert november 2012 Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen hvor han befinder sig, og begynde lige der. Søren Kirkegaard

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

www.godevibber.no En innføring i SELVSIKKERHET

www.godevibber.no En innføring i SELVSIKKERHET www.godevibber.no En innføring i SELVSIKKERHET I denne boken skal vi diskutere hva det egentlig vil si å være selvsikker. Det å forstå og beherske temaene vi introduserer her kommer ikke bare til å hjelpe

Detaljer

Konstruktive samtaler

Konstruktive samtaler Diana-Corina og Jan Bråten Konstruktive samtaler De neste sidene gir deg en enkel innføring i hvordan du kan gjøre vanskelige samtaler til konstruktive samtaler Hvorfor lære om dette? Krangler og konflikter

Detaljer

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på

Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den. Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på IKS - Du er så tykk sa de og så ikke at selvfølelsen var så lett at vinden tok den Du er så tynn sa de og så ikke hvilken tung bagasje jeg bar på Du er så flink sa de og så at ikke at det eneste jeg presterte

Detaljer

Kommunikasjon en innføring

Kommunikasjon en innføring Kapittel 6 Kommunikasjon. En innføring Kapittel 6 Innledning Ordet kommunikasjon kommer av det latinske ordet «communicare» som betyr å gjøre felles. Når mennesker kommuniserer med hverandre, deler de

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth

Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth. 2006 Siv Elisabeth 1 Norsk utgave: NAVLEFOLKET Skrevet og oversatt av Siv Elisabeth 2006 Siv Elisabeth 2 Tilegnelse Om noe spesielt skjer med oss én gang, tenker vi kanskje ikke over at det vil ha betydning for oss videre

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Å leve sammen i kjærlighet

Å leve sammen i kjærlighet Å leve sammen i kjærlighet Del 2: Kommunikasjon og samarbeid fra hjertet Av Per Hjalmar Svae Utgave: Mai 2001 Omsorg og livsvisdom fra hjertet Adresse: Nygårdsgaten 2B, 5015 Bergen. Tone Bell Rysst Tlf.

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer