Dysleksi hos ungdom. Hildegunn Støle Lesesenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dysleksi hos ungdom. Hildegunn Støle Lesesenteret"

Transkript

1 Dysleksi hos ungdom Hildegunn Støle Lesesenteret

2 Foredragets struktur Dysleksi: teori Lesing og biologi Tilleggsvansker Andre lesevansker Hjelp til ungdom Regnevansker (dyskalkuli) referanser

3 Dysleksi Spesifikke lesevansker = Specific reading disorder/disability Mye forskning: fra «word blindness» (Morgan 1896) til dysleksi Enighet nå: fonologisk svikt (deficit) Biologi og genetikk Ikke-reparerbar tilstand Definisjoner ofte basert på diskrepans (ikkesamsvar) mellom evner og leseferdighet men ikke hos for eksempel Høien og Lundberg (2012); kun svak sammenheng mellom intelligens og leseferdighet (avkoding)

4 Definisjoner på dysleksi Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket av en svikt i det fonologiske systemet. (Høien og Lundbergs egen forkortning, 2012: 29) Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and provision of effective classroom instruction. (Lyon m.fl. 2003) (mine understrekinger)

5 Seks symptomer (Pennington 2009) Ordavkoding er ikke automatisert: har ikke nådd det ortografiske nivået i lesing -> lav lesehastighet og flyt (og dermed forståelse) Store vansker med nonord: typisk test ved diagnostisering ( klafon, spim ) Dårlig rettskriving: vedvarer Vanskene er resistente: vedvarer til tross for (spesial)undervisning Forskjell mellom lytte- og leseforståelse: forstår mer ved lytting enn ved lesing (alder ) Arv: dobbel vanske? Antakelig avhengig av dyslektiske foreldres egen mestring. (gjengitt i Høien og Lundberg 2012)

6 Diagnose Dysleksidiagnose er sikker når de 3 første symptomene og 2 av de siste forekommer hos eleven (se forrige bilde) Screeningtest (kartlegging av gruppe) plukker ut elever med vansker: Lesesenterets test med ordkjedeprøve (obligatorisk) laget for Utdanningsdirektoratet (bl.a. Heber og Mossige). Brukt før: Norsk rettskrivings- og leseprøve for videregående skole (Carlsten 2002) Diagnostisk test på individnivå nødvendig for dysleksidiagnosen. Eks: Logos-testen (Høien 2004) Elever i vgo: Har de diagnose? Er den riktig? Hva gjør vi når diagnose og hjelp ikke har virket?

7 Lesing og biologi hva vet vi? Evnen til å lese er kulturelt betinget, ikke naturlig Hjernens evne til å koble lyd og grafem er altså ikke medfødt Dysleksi skyldes en «svikt» i hjernens koblinger Dysleksi er arvelig Knyttet til kjønn? Man kan kompensere for dysleksi, men ikke kurere tilstanden Skrivevansker, ikke bare lesevansker Grader av vansker (kontinuum) Suksessfaktorer: Dyslektikeren selv, foreldre, lærer, tilrettelegging og hjelpemidler

8 Primære og sekundære vansker Koding av språklyder, dvs lesing og staving, er primære vansker ved dysleksi Manglende leseforståelse er en sekundær vanske hos elever med dysleksi Ergo: manglende leseforståelse kan opptre uten å ha dysleksi som årsak En person med dysleksi må kompensere for avkodingsvanskene for å oppnå leseforståelse Skriving via to veier: leksikal (ord i hjernens lager) og ikke-leksikal (ord som vi bruker fonologiske prinsipper for å skrive) (H & L 2012: 101). Dyslektikeren har primært problemer med det siste, men dette fører til problemer også med det første mangler i leksikon

9 Tilleggsvansker: Praksisfortellinger Problem med høyre/venstre-skille Problem med ukedager og måneder Problem med tall Problem med å lese ukjent tekst som formelle brev fra helsevesenet Lesing er slitsomt (kognitiv belastning) og gir: Trøtthet Konsentrasjonsvansker

10 Tilleggsvansker: Komorbiditet Knivsberg og Heber (2002) ADHD = vanligste tilleggsvanske en del tilleggsvansker er det vanskelig å skille fra følgevansker: konsentrasjon, trøtthet, mistrivsel Adferdsproblem som forklaring på lesevansker eller som følge av det? Vondt i magen pga lesevansker eller problem med lesing pga vondt i magen?

11 Andre lesevansker Konsentrasjonssvikt ved ADHD (og ADD) uten dysleksi Generelle lærevansker Lav utholdenhet? Lav intelligens? Forskjell fra dysleksi: særskilt støtte hjelper Likhet med dysleksi: noen strategier kan være nyttige for flere grupper Økonomi og marked: nyere teknologiske hjelpemidler er stor og voksende business

12 Ungdom - hva gjør vi? Fra bottom-up til top-down metode i forhold til lesing og skriving Antakelig er bottom-up (lydnivå) forsøkt om att og om att Ond sirkel? Eleven leser ikke fordi det er strevsomt og blir dermed liggende etter på mange områder Eleven har skrivevegring? Individuell tilpasning På videregående taler mye for at man må snu på metodikken: top-down (meningsnivå) Systematisk og repetert framgangsmåte

13 Lesing: førlesing og lydstøtte A) førlesing: oversikt, aktivere forkunnskap, forklare ord og begreper B) under lesing: tid! og/eller lyd (lydbok, syntetisk tale) C) etter lesing: stikkord, tankekart, kolonnenotat For å lykkes må eleven være villig til å bruke mer tid enn andre på skoleoppgaver -> redskaper til å lære mer hjemme Rett til opplesing av oppgaver NB! Også lesesvake elever profiterer på førlesingsstrategier og kontroll av forståelse (A og C)

14 Skriving: fra oversikt til detaljer A) Før skriving: frambringe idéer, sortere i disposisjon (bruk tid på denne biten!) B) Under skriving: skru av stavekontroll, «tenkeskrive», sortere i avsnitt, lære mønstre (innledning, avslutning, tekstbinding), bruke skrivestøttende digital hjelp? (se under) C) Etter skriving: revisjon, dvs se etter frekvente feil etter tips fra lærer, evt. aktivere stavekontroll(vær OBS!) Skrivetrappa (Mossige 2011) Fleire vegar mot mål (Mossige m. fl. 2007) Rett til utvidet tid/avgi muntlige svar i en del fag.

15 Skriving: vansker på flere nivå hos ungdom Dyslektikere kan ha problemer på alle områder (primær og sekundærproblemer): Ortografi, tegnsetting Syntaks, koherens Ordvalg, stil (enkelt ordforråd, enkelt språk) Sjanger, tekststruktur, mottakerbevissthet Innhold: Hvordan skaffe stoff når man leser dårlig? Gode strategier for å skrive bra Å vurdere eget produkt og eget arbeid Motivasjon (Graham 1990, Scott 1999, Wengelin 2002)

16 Elevtekst et eksempel: her gikk soldater intetanende om kampen mange ufrivillig inn i kamp, men med nok ære for å hjelpe landet sitt i denne kampen. Men det gjør vel ikke noe bedre vis du tenker på at over av dem som døde i Normandie døde på en dag. Da de allierte styrkene prøvde nesten forgjeves å storme skyttergravene til tyskerene. 14 kilometer fikk de denne dagen, det er personer hver kilometer. (fra Mossige)

17 Hjelpemidler og tips E-lektor: Lingit: LingDys, LingRight, Textpilot: Textpilot: NB! Alle hjelpemidler krever noe opplæring og innsikt hos brukeren Bredtvet kompetansesenter (stat.ped. senter): Lesesenteret: _og_skrivevansker/ Lydbøker inklusive lydutgaver av lærebøker

18 Annet interessant: Nyheter i enkel språkdrakt Lettlest-avisa Klar tale: Bøker på mange språk: Dysleksi og norsk som andrespråk? Tilgang til litteratur på førstespråket hos Deichmanske bibliotek, Oslo: https://www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websokdfb

19 Regnevansker (E. Reikerås) Matematikkvansker, regnevansker eller dyskalkuli? Omtrent samme andel elever strever med regning som med lesing/skriving, ifølge Reikerås (opp mot 10 %) Bottom-up: tilbake til grunnleggende regning som enkel addisjon? Top-down: hjelpe ungdom til oversikt, store linjer som å forstå ti og hundre og anslag, avrunding, forstå hverdagsregning som økonomi, relevans Redusere krav og forventninger hos elev og foreldre? (vanskelig å få dyskalkuli-diagnose) IOP?

20 Hjelpemidler og tips Kalkulator men som med hjelpemidler for dyslektikere kreves opplæring og forståelse hos bruker Film fra Sørlandet Kompetansesenter: Når tall blir tull, 29 min., intervju med to voksne og en ungdom med regnevansker. Matematikksenteret? Vox (voksenopplæring og voksne dyslektikere):

21 Når tall blir tull: om matematikkvansker hos voksne Utgangspunkt for diskusjon i kollegiet Bestilling/info: Sørlandet Kompetanse-senter Gimlemoen Kristiansand Tlf

22 Referanser: Høien og Lundberg (2012) Dysleksi: fra teori til praksis (1. utgave 1991). Gyldendal Akademisk Mossige, Skaathun og Røskeland (2007) Fleire vegar mot mål: Lese- og skrivevanskar i vidaregåande skole. Cappelen Akademisk Mossige (2011) Skrivetrappa. Lesesenteret, UiS Takk for hjelpen til: Margunn Mossige, Lesesenteret, om lese- og skrivevansker og dysleksi Elin Reikerås, Lesesenteret, om regnevansker og dyskalkuli

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost

Forord. Trondheim, juni 2014. Kristin Frost Forord Arbeidet med masteroppgaven har vært en krevende, spennende og lærerik prosess. Ideen og inspirasjonen til denne oppgaven har sitt utgangspunkt i mine erfaringer fra læreryrket og som spesialpedagogisk

Detaljer

Et intensivt lesetreningstiltak for to elever med lærevansker

Et intensivt lesetreningstiltak for to elever med lærevansker Universitetet i Tromsø Et intensivt lesetreningstiltak for to elever med lærevansker - En effektstudie Arnt Jakobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet

Detaljer

Skal du ha noe gjort må du gjøre det selv

Skal du ha noe gjort må du gjøre det selv Line Bryntesen Lund Skal du ha noe gjort må du gjøre det selv En kvalitativ intervjustudie om hvordan personer med dysleksi mestrer utdanning og arbeidsliv, og under hvilke rammebetingelser de lykkes.

Detaljer

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook! Følg oss på Facebook! Aktualitet PISA (2009) viste også at 10% av elevene går ut av grunnskolen uten funksjonell leseferdighet Ca. 15% av elevene i grunnskolen har lesevansker som hindrer dem i læringsprosessen

Detaljer

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever

Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Skriftlige engelskferdigheter hos dyslektiske elever Sammenlignende studie av elever i Norge og i Ungarn Marianna Juujärvi MASTERGRADSOPPGAVE MASTERPROGRAM HELSEFAG I STUDIERETNING LOGOPEDI DET PSYKOLOGISKE

Detaljer

LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN

LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN LESETESTER I UNGDOMSSKOLEN ULIKE TESTER SAMME RESULTAT? I arbeidet med å kartlegge og diagnostisere lese-og skrivevansker, benytter vi ulike tester. Noen ganger er det vanskelig å tolke testresultatene,

Detaljer

Lese- og skrivevansker metodiske grep

Lese- og skrivevansker metodiske grep Lese- og skrivevansker metodiske grep Hell, 12. november 2009 Ellen Heber utfordringer muligheter tilrettelegging Literacy - begrepet Et utvidet lesebegrep The ability to understand and use those written

Detaljer

Dysleksi og selvoppfatning

Dysleksi og selvoppfatning Aina Sætre Dysleksi og selvoppfatning En kvalitativ intervjuundersøkelse Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, november 2009 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Fokus på pedagogiske tekster 6

Fokus på pedagogiske tekster 6 Fokus på pedagogiske tekster 6 Fire artikler om digitale læremidler Redigert av Staffan Selander og Dagrun Skjelbred Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2003 Notat 1 /2002 Innhold: FORORD...3 LESE- OG SKRIVETRENING

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

DYSLEKSI og MOTORIKK

DYSLEKSI og MOTORIKK DYSLEKSI og MOTORIKK En undersøkelse av motoriske vansker hos barn med dysleksi av Karin Berg Hovedfagsoppgave i fysioterapi Institutt for samfunnsmedisinske fag Seksjon for fysioterapivitenskap Universitetet

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Bakgrunn for lese- og skriveopplæring på spor 1 3 Historien 3 Om begrepet analfabet 4 Deltakere på spor

Detaljer

Teorigrunnlaget bak Logos The Simple ViewofReading Ordavkodingsmodellen til Høien og Lundberg Karakteristiske trekk ved dysleksi

Teorigrunnlaget bak Logos The Simple ViewofReading Ordavkodingsmodellen til Høien og Lundberg Karakteristiske trekk ved dysleksi Hva vet du allerede? Teorigrunnlaget bak Logos The Simple ViewofReading Ordavkodingsmodellen til Høien og Lundberg Karakteristiske trekk ved dysleksi Kjenner testen rent praktisk Kalibrering lyd Feilregistrering

Detaljer

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre

DYSLEKSI NORGE. Råd til foreldre DYSLEKSI Råd til foreldre Side 2 DYSLEKSI FORORD Når man får beskjed om at ens eget barn har dysleksi, er det naturlig å bli litt rådvill. Det er mye nytt å sette seg inn i som forelder. Mange bekymrer

Detaljer

Notelesing, hva slags lesing er det? Didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget sett i lys av språkopplæringsteorier

Notelesing, hva slags lesing er det? Didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget sett i lys av språkopplæringsteorier HILDE BLIX Notelesing, hva slags lesing er det? Didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget sett i lys av språkopplæringsteorier E U R E K A N R 2 2 0 0 4 EUREKA FORLAG H I L D E B L I X NOTELESING,

Detaljer

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker

Tilpasset opplæring for alle. Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Tilpasset opplæring for alle Tilrettelegging av opplæringa for elever med lærevansker Reidun Pedersen Trine Lise Solvoll Mastergradsoppgave i spesialpedagogikk, PED -3901 Institutt for lærerutdanning og

Detaljer

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger kommune Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger 8.10.2009 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for arbeidet:... 3 1.1 Meldt behov fra lærerne:...

Detaljer

Elever med vansker i matematikk

Elever med vansker i matematikk Elever med vansker i matematikk En veileder i utredning og tiltak 1 Elever med vansker i matematikk EN VEILEDER i utredning og tiltak Marianne Akselsdotter Britt Wenche Grimstad Eva Margareta Engenes

Detaljer

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.

Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Fagligpedagogisk studium for lærere som underviser voksne i lesing og skriving som grunnleggende ferdighet. Studiet består av to deler: Generell del: Voksenpedagogikk 10 studiepoeng Fagspesifikk del: Lese-

Detaljer

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177

Pedagogiske tiltak og tilrettelegging 177 ADMD_TS.book Page 177 Monday, January 19, 2009 1:26 PM Kapittel 6 Pedagogiske tiltak og tilrettelegging Solveig N. Ervik, Dr.scient., leder av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde koordineringsenheten,

Detaljer

Ord og begreper. - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene?

Ord og begreper. - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene? Ord og begreper - et verktøy i undervisningen for økt leseforståelse for elevene? En kvantitativ undersøkelse av norske læreres undervisning i ord og begreper på 5.- 7. trinn Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter. Tone Frihetsli

Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter. Tone Frihetsli Forholdet mellom språklige ferdigheter før skolestart og tidlige skriftspråklige ferdigheter Tone Frihetsli Masteroppgave i spesialpedagogikk PED-3901 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Universitetet

Detaljer

Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringsforventningers betydning for deltagelse i utdanning

Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringsforventningers betydning for deltagelse i utdanning Opplæring innanfor Education kriminalomsorga in prisons Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringsforventningers betydning for deltagelse i utdanning Lise Øen Jones Institutt for

Detaljer

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen

AD/HD og Tourettes syndrom i skolen AD/HD og Tourettes syndrom i skolen 1 Veileder i utredning som grunnlag for tiltak AD/HD og Tourettes syndrom i skolen Utredning som grunnlag for tiltak Veileder Marianne Akselsdotter og Britt Grimstad

Detaljer

Torleiv Høien HÅNDBOK. til. Logos. teoribasert diagnostisering av lesevansker

Torleiv Høien HÅNDBOK. til. Logos. teoribasert diagnostisering av lesevansker Torleiv Høien HÅNDBOK til Logos teoribasert diagnostisering av lesevansker 2014 ISBN: 978-82-92632-30-7 Programmering: Systor Vest as Språkkonsulent: Arnstein Jonsbråten Omslag 2011: Fasett as Trykk og

Detaljer

Foreldre som ressurs i leseopplæringen

Foreldre som ressurs i leseopplæringen Foreldre som ressurs i leseopplæringen Linn Røste Bacheloroppgave LUNA HØGSKOLEN I HEDMARK 2013 2 Norsk sammendrag Tittel: Foreldre som ressurs i leseopplæringen Forfatter: Linn Røste År 2013 Sider 27

Detaljer

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn

Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Kartleggingsprøve i lesing 1. trinn Veiledning til lærere 2014 «Formålet med kartleggingsprøver er å undersøke om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging i ferdigheter og fag.» Bokmål mars 2014

Detaljer

Kan metoden veiledet lesing øke leseferdighetene til. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. en elev i uttrykksmiddelgruppen?

Kan metoden veiledet lesing øke leseferdighetene til. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. en elev i uttrykksmiddelgruppen? qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kan metoden veiledet lesing øke

Detaljer

PEDAGOGISKE TILTAK SOM KAN STYRKE LESEFERDIGHET

PEDAGOGISKE TILTAK SOM KAN STYRKE LESEFERDIGHET PEDAGOGISKE TILTAK SOM KAN STYRKE LESEFERDIGHET Etter mange års arbeid ved høgskole/universitet og fullført doktorgrad (Oftedal, 2000a), har min opp merksomhet vært rettet mot pedagogiske tiltak som kan

Detaljer