KINO. Festningen Kino

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KINO. Festningen Kino"

Transkript

1

2 KINO Festningen Kino

3 Fra drøm til virkelighet Om bare to år, desember 2013, vil det kunne stå ferdig. Norges mest spektakulære kinoanlegg og kulturelle samlingspunkt. I denne presentasjonen skal vi ta deg med på en reise gjennom historie, visjoner, arkitektur, teknologi, følelser og realisme. Frem mot håpet og målet om å kunne gjøre drømmen om Festningen Kino til virkelighet. Magisk eventyrlig og storslått. 2

4 3

5 Historien Akershus Festning, byens stolthet og historie, har i over 700 år vært et viktig landemerke. Én gang en viktig forsvarsborg, men også et viktig samlingspunkt for folket. Helt tilbake til 1700-tallet lokket Festningen til seg mennesker som ville oppleve folkelivet og underholdning. Det var opptredener, konserter og militærmusikk. Hit kom man for å se og bli sett. Festningen har i dag status som nasjonalsymbol på grunn av sin rolle som sete for konge- og statsmakt, og de mange viktige historiske hendelser som har utspilt seg her. Kongens gate utgjør den gamle vollgraven som sikret borgen fra angrep fra øst. De høye, steinsatte murene, broen mellom de to delene av festningen og vollgraven gir et særpreget miljø som setter fantasien i sving, og er et perfekt bakteppe for den eventyrverdenen som et kino- og kulturanlegg bringer til folket. 4

6 5 Andy Caulfield

7 Ny giv til Kvadraturen Festningen Kino vil bringe mennesker med ulik alder, interesser og erfaringer i kontakt med byens hjerte. Med liv på Festningen Kino blir det liv i Kvadraturen. Området er en vakker og historisk del av Oslo, men har lenge vært en bakevje. Med etableringen av nye Bjørvika ligger Kvadraturen nå midt mellom byens to hovedarenaer for kultur: Operakvartalet med Deichmann / Munchmuseet, og Rådhusplassen med Nasjonalmuseet. Festningsområdet er en historisk, kulturell og landskapsmessig oase som vil åpnes for publikum i langt større grad enn tidligere. Kino- anlegget vil utgjøre et supplement til de andre kulturanleggene i nærheten og er et tilbud til alle deler av folket. Festningen Kino skal bli et naturlig samlingspunkt. Kinoanlegget med Nordens største lerret, vil tiltrekke seg mange mennesker tidlig og sent alle dager i året. Arbeidet med å få dette til begynner allerede før første spatak. Vi vil jobbe hardt for å skape store forventninger frem til åpningen. Gjennom å bruke nye sosialemedier, nytenkende markedsføring og prosjektets egen web- portal som utgangspunkt, ønsker vi å formidle og kommunisere prosjektets fremdrift og utvikling. Bilder, animasjoner og illustrasjoner vil holde publikum orientert om prosjektets utvikling og de planer og aktiviteter som til enhver tid finner sted. Fordi vi mener at byutvikling er viktig for oss alle, vil vi også ta initiativ til å dokumentere og visualisere Kvadraturens renessanse. Dette vil vi blant annet gjøre ved å initiere et dokumentarfilmprosjekt i mulig samarbeid med Oslo Byforums DokuOslo. 6

8 7 Charlotte Wiig

9 Arkitektur I arkitekturen er ofte det enkle det beste. Det arkitektoniske konseptet for Festningen kino- og kulturarena er basert på dette, og har stedets historiske og bygningsmessige identitet som hovedelement: Festningsmurene. Den lange, litt buede natursteinsmuren med en mengde små glugger er en lett gjenkjennelig bygningskonstruksjon. Den skal bevares og eksponeres både utvendig og innvendig. Muren er det første man ser når man ankommer og er retningsviseren man følger i alle plan inne i anlegget. Muren forlates når man går inn i illusjonens verden i salene, og den ønsker velkommen når man kommer ut etter forestillingen slik at man får en myk overgang til virkeligheten. Den er stemningsgiver, men også ledetråden man orienterer seg etter. Hovedinngangen er plassert i det store tårnoppbygget midt på anlegget. Den steinsatte muren som utgjør fasaden vil forøvrig bevares i sin nåværende form. Rekken av ventilasjonsluker er utvidet mot bakken og omskapt til vinduer, som gir dagslys inn til publikumsarealene, og samtidig belysning til gaten utenfor på kvelden Festningen Kino blir et underjordisk anlegg. Det er kun inngangspartiet som ligger på gateplan, mens publikumsfoajéen er fordelt på tre plan lenger ned. Ved å gi oversiktlighet, gjenkjennelige elementer og visuelle forbindelser i hele anlegget unngår vi eventuell forvirring og klaustrofobi. Planløsningen må være enkel, logisk og lettfattelig. 8

10 9

11 Orientering i anlegget Rekken av vindusåpninger med sitt tilskudd av lys gir veggen karakter både utvendig og innvendig. Alle publikumsområder i anlegget har ut av salene etter filmen. Logistikken er basert på at publikum tar korteste veien til filmen via den sentrale foajéen midt i anlegget, mens returen etter endt forestilling går via andre Materialer Den store, krumme steinmuren med inngangspartiet og vindusåpningene er steinsatt innvendig og utvendig og er det eneste element som har denne ned til kinoene. Et moderne uttrykk, med glassrekkverk og lyst steinbelegg på gulv og trapper, danner en bevisst kontrast til muren. Atriet er hjertet i anlegget den er gjenkjennelig fra alle Midt i mot hovedinngangen møtes man av en stor fondvegg.!"#$$#! %&'!('&!#$!)&*)+,#-./!012#3$#!453*#,! *'566%#**!0#2!&$41!7!,35&'#3#!7!( #-,&1$!6-3##$6/!610!%&'!*&!#,!*12,! 1%#3('&..!1%#3!5$'#**#,6!05$*#!,&'(:2; åpen visuell forbindelse med hverandre, slik at det er lett å finne frem trappeanlegg i foajéens sidefløyer opp til restaurant- og kaféplanet. På den overflaten. Det store, sentrale og ovale atriet som kanter og gir et signal om veien opp og ut gjennom anlegget. Lyssettin- <#6,5:35$,8'5$ til de aktuelle salene, og slik at det er måten unngås kollisjon mellom er åpnet gjennom hele anlegget rom- gen understreker formen, som gjentas lett å orientere seg når man kommer møtende publikumsstrømmer. mer hovedadkomst og trappeanlegg i himlingen lengst oppe over atriet. 10

12 Følelsen av å være i illusjonens verden skal vare lenge. Her ender ikke publikum desorientert opp i mørk bakgård når filmen er over. farget glassvegg med info / trailere / backprojection screens i toppetasjen. Disse elementene reflekterer deler av materialbruken i atriet, og forsterker kontrasten til den gamle muren. nøytrale, i lyse farger slik at kontrasten fra dagslyset ute kan brukes til utstillinger, projeksjoner etc., eller til ingen ting. Materialbruken må være robust og tåle varmere og mer dempet atmosfære der folk skal sitte ned og samtale. Himlinger med akustisk demping i alle publikumsarealer gir et akseptabelt lydnivå i anlegget. Fra VIP- lounge mot hovedinngangen.!=%#36,#!#,569#!)53!0>,#8'566#3! I Festningen Kino føres publikum tilbake til atriet og restaurantplanet. VIP-lounge, kjøkken, bar etc. ligger i restaurantplanet, mens billettluker, stor slitasje, med relativt lyse gulv av steinbelegg, slipt betong eller <#6,5:35$,8'5$ Fondveggen midt imot inn- kiosker og butikker ligger i foajé- terrazzo. Publikumsarealene i restau- gangen blir en high-tech, moderne planet. Veggene i vrimlearealene er rant og cafe har tregulv, som gir en 11

13 Langsnitt gjennom hele anlegget sett mot øst.!!"#$%&'()$)*!&%+!(#,,)-!#!.%!/('$*!0'-!1'2 -#)-)$3)!0453)-!#!6%-0%(3!.#(!&.4--)(&)$7!8%1)3#$$,'$,)$*!6%'9:)-!%,!/;<(#=;+&'3=%+&.)$! )-!/('&&)-.!&)$.-'(.!#!'$(),,).*!+#3.!;$3)-!+#$$)(;$3)$&!<';.'

14 Snitt av anlegget sett mot nord

15 Entré- og restaurantplan Nedre foajé 15

16 Fleksibilitet Anlegget har stort sett frittbærende takkonstruksjoner, som medfører at inndeling i saler og funksjoner kan endres ved behov / over tid. Salene utføres med topp teknisk utstyr og akustisk behandling, som medfører at kinosalene kan ha alternative bruksområder som krever et fullstendig kontrollerbart miljø. Dette kan være alt fra konferanser og foredrag til direkte overføringer på lerret fra arrangementer andre steder i verden: opera, teater, konserter, idrettsarrangementer osv. Fantasien og teknikken gir uante muligheter. Anlegget som vist rommer ni saler, som varierer i størrelse fra 500 plasser til 70. Dette er tall som kan endres innenfor prosjektets konsept. Det er ca 1780 plasser i de 9 salene. Øvre foajé er møteplassen for kinopublikum.!!"#$!)53!%#3,&.5'! 413(&$2#'6#!188!,&'!3#6,5:35$,8'5$#,! +5:,105,#3/!.&16.#3/!,15'#,,#3!1*!&$$+ *5$*#$!,&'!2#!>%3#!65'#$#; A159B8'5$ 16

17 Anleggets funksjon og størrelse er imidlertid prosjektets viktigste fortrinn: Festningen Kino rommer et tilbud til bredden av befolkningen de fleste av døgnets 24 timer gjennom hele året Prosjektet vil trekke mange mennesker til området. Den uttalte intensjonen om at Kvadraturen skal revitaliseres, kan dermed fort bli en realitet. Med et stort antall besøkende både på dagtid, kveldstid og i helger, vil Kvadraturen i sin alminnelighet raskt fremstå som både tryggere og hyggeligere. Fra restauranten mot hovedinngangen.! %&5!#$!6,13!)1%#2,3588!&!2#,!6#$,35'#!5,3&#,! 23#!8'5$;!!A53*#,#!*'566)#&6#3!*&3!52.106,! 1*!2#$!6,#&$65,,#!0:3#$!#3!%&.,&*/!2#$!#3! 2#,!!13&#$,#3#$2#!#'#0#$,#,!&!5$'#**#,; <#6,5:35$,8'5$ 17

18 A159B8'5$ Fra inngang til Sal 3 mot publikumsfoajéen.!!"#$!6,13#!0:3#$!0>,#3!2#*!#,,#3!! 6500#$)#$*!&!)#'#!5$'#**#,; 18

19 A159B8'5$ Fra inngang til Sal 5 mot publikumsfoajéen. 19

20 Nordens største 3D-lerret Kinoen vil bestå av hele ni saler. Den 723 kvm store hovedsalen ligger 11 meter under bakken, og vil by på de helt store filmopplevelsene. Salen har plass til 500 publikummere og vil få Nordens største 3D-lerret 23 meter langt og 9 meter høyt. Teknisk skiller SF Kino sin 3D-teknologi seg fra den gamle formen for 3D-visning som finnes på de fleste kinoer. Filmene gjøres direkte i 3D-format, og effektene legges ikke på i etterkant. Den digitale projektoren viser utrolige 144 bilder per sekund, i motsetning til den gamle 35 mm filmen som viser 24 bilder per sekund. Dette gjør at bildet blir knivskarpt. Samtidig skaper en ny form for polariserende 3D-briller en dybde i filmopplevelsen som tidligere ikke har vært mulig. 20

21 21 Max Manus Filmkameratene

22 Uteområdet Med uteservering, rennende vann og gatebelegg blir denne delen av festningsområdet en attraktivt og fredelig, grønn oase - midt i byen. Vi skal bevare alle elementer i det bygningsmiljøet som beliggenheten gir. Den svakt krumme muren mot Kongens gate skal stå som den gjør i dag. Det eneste inngrepet av betydning i muren blir den borginspirerte inngangsdøren i det sentrale ventilasjonstårnet. Vi vil gi bedre lys inn i anlegget og vindusglass erstatter ventilasjons- ristene i alle åpningene, med en utvidelse ned mot bakken. Vinduene vil fremstå som lysende stemningsgivere, som perler på en snor langs muren. Vi ønsker å fjerne parkeringsplassene på begge sider av veien et stykke ved inngangen, og etablere uteservering på et bredere fortau langs deler av muren. Vi ønsker også en terrassert, beplantet serveringsflate på andre siden av gaten, der terrenget og gressvollene utgjør en grønn lunge i gatebildet. Et vannspeil mellom murene vil gi referanse til gateløpets historie som vollgrav. Vannspeilet kan renne langs fortauets kant i hele gatens lengde frem til broen, og få tilskudd fra den øverste terrassen i grøntanlegget på veiens vestside. 22

23 23

24 MINNELUNDEN Minnelunden skal vernes, tas vare på, og få den oppmerksomheten den fortjener. Minnelunden skal settes tilbake i stand og beholdes som en stille plass på taket av anlegget, samtidig som viktige grep gjøres. Vi ønsker å etablere et lite amfi inntil tårnets bakside, og legge nytt belegg i en oval form rundt bautaen. Amfiets nederste trinn vil beskrive den ovale formen, som er en avspeiling av atriet rett under, og en serie glassprismer langs ovalens form vil gi små lyspunkter i mørket som en forsiktig definisjon av minnesteinens plassering på kveldstid. 24

25 25

26 En utvidet kulturarena Festningen Kino skal være mer enn en kino. Vår visjon er at anlegget skal være i bruk de fleste av døgnets 24 timer. Vi ønsker kunstutstillinger, konserter, historieformidling, små fremføringer, og live-overføringer til Festningen Kino. Kinoanleggets hypermoderne digitale teknikk, fantastiske lydanlegg og store lerreter gjør det mulig å oppleve magien ved live operaforestillinger fra italienske scener som La Scala, La Traviata og Teatro Regio på nært hold. I pausen vil det være servering i foajéen, som seg hør og bør en ekte operaforestilling. Også viktige fotballkamper og andre sportsarrangementer vil kunne vises på de store lerretene for publikum i sanntid. Festningen Kino er det tilbudet byen trenger ved spesielle anledninger som OL, fotball VM, verdenspremierer på konserter og messer for spill. Festningen Kino er også et velegnet sted for konferanser og studentforelesninger. I tillegg er vi i dialog med Visit Oslo som allerede har vist stor interesse. Festingen Kino skal ikke bare være en arena for storfilmene. Derfor har vi kontaktet Cinema Neuf (tidl. Blindern Filmklubb), om mulig samarbeid. SF ønsker også å delta i en langsiktig satsing på norsk film. Vi er i dialog med den norske filmskolen om å etablere et samarbeid. Hensikten er å finne løsninger på hvordan unge filmskapere enklere kan få sine verk vist på kinolerretet. En av mange aktiviteter vil derfor kunne være å arrangere filmfestival for kortfilmer laget av unge norske filmskapere. Vi håper også at Festning Kino skal være en naturlig del av Grunnlovens 200- års feiring i I den forbindelse er vi i dialog med Grunnlovskomiteen som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av jubiléet, om å benytte anlegget som en mulig arena for feiringen. 26

27 27 Ben Peter Cathpole

28 Markedsføring Målrettet og nytenkende markedsføring av Festningen Kino vil være avgjørende for å få det volumet av publikum man ønsker. Det vil være viktig å bygge opp et tydelig konsept og en forventning rundt Festningen Kino. Dette er en uvanlig kino, i uvanlige omgivelser, og markedsføringen må støtte opp under dette. Ved å markedsføre gjennom bla. arrangementer vil vi ikke bare trekke massene, men også oppleves som et friskt pust i Oslos kulturtilbud. Her følger noen eksempler på hva som kan gjøres som en oppkjøring mot åpningen i anleggsperioden. Ambient reklame I tillegg til tradisjonell reklame, kan vi benytte oss av bybildet. Et eksempel på dette kan sees på illustrasjonene på neste side. Dette er ambient reklame, en type reklame som utnytter formatene man finner offentlig rom for å forsterke budskapet. Dette kan gjøres på flere ulike måter - i eksempelet er det størrelsen på 3D-lerettet som markedsføres. Gratis utendørsarrangement Gratisvisninger av store filmer på 23 meter stort lerret gjennom sommerhalvåret. For eksempel på Kontraskjæret. «Drive-in»-kino I gaten utenfor renseanlegget. Sette opp lerret på broa nederst i gata. Servering av amerikansk «diner»-mat. Jenter på rollerblades. Dette kan være 50-talls film, eller typisk romantisk kjæreste film. Gjerne en smalere film, for å gi et utvidet kulturtilbud. Konseptet i seg selv er annerledes nok til å trekke folk. Tanken er å gi folk nye opplevelser. Å være en kulturarena som tilbyr noe nytt til folket. 28

29 STOPP $%"# SÅ LANGT ER Nordens STØRSTE 3D-LERRET festningenkino.no!"# KINO START 29

30 Fremdrift SF Kino har i lang tid ønsket å etablere seg i Oslo. Dog ikke for enhver pris. Her skulle den perfekte lokasjon letes etter og finnes, slik at SF Kino én gang skulle kunne åpne dørene til Norges største og mest moderne kinoanlegg. Det perfekte stedet er funnet. Et stort stykke arbeid er nedlagt i form av bygningstekniske, juridiske, økonomiske og arkitektoniske vurderinger og analyser. Alt med en visjon og et håp om å vinne frem i konkurransen om få utvikle det gamle renseanlegget til en stor publikumsattraksjon i Kvadraturen, hjerte av Oslo. Med dette som fundament for prosjektet, vil hele vår organisasjon, fra morsselskapene SF Bio og Bonnier Entertainment til Festningen Eiendom og utførende entreprenør, være dedikert til arbeidet med å nå målet om en vellykket utvikling og bygging av Festningen Kino. Vi har visjonene, ideene og finansiell soliditet. Vi har i tillegg stor tro på Festningen Kino som et forretningsmessig sterkt konsept med utsikter til akseptabel og tilfredsstillende avkastning på investerte ressurser, både menneskelige, tekniske og økonomiske. Med dette for øye og et brennende ønske om at Festningen Kino skal kunne se dagens lys, vil vi, hvis gitt muligheten, jobbe hardt for å overholde en fremdriftsplan som skal guide prosjektet mot målet - åpning desember

31 *+(+,+&-./ ,-' :3,9(-,9/;66 <;66+9=' ,-'4+,&>+1 +.4,+?+.=,+, $%&'( )%&'( #%&'(!%&'( $%&'( )%&'( #%&'(!%&'( $%&'( )%&'(

32 Vi takker for oppmerksomheten og håper vi får anledningen til å åpne dørene til en storslått kino- og kulturarena i desember 2013.

33

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget

INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag. Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget INNHOLDSFORTEGNELSE: Side 2: Innledende informasjon og verdigrunnlag Side 3: Beskrivelse og analyse av bygget Side 4-7: Mulig lokalisering av kunstprosjektene Vestibylen (side 4) Storsalen, kammersalen,

Detaljer

VISJON OG PROFIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYE HØNEFOSS KIRKE 8.3.2011

VISJON OG PROFIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYE HØNEFOSS KIRKE 8.3.2011 Nær Gud VISJON OG PROFIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYE HØNEFOSS KIRKE 8.3.2011 Nær hverandre Nær byen Side 2 av 20 Innhold: Kap. 1. Visjon og forventninger Kap. 2. Kirkedelen Kap. 3. Aktivitetsrom Kap.

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø

j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø j u n i 2 0 0 7 S t a t e n s B y g g e s k i k k p r i s 2 0 0 6 p r a k s i s : T r a n s f o r m a s j o n f o r e t b e d r e n æ r m i l j ø 2 3 i n n h o l d 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli.

Forord. Arbeidet er utført med bistand fra Laukli Landskap, og rapporten er utarbeidet av Kirstine Laukli. Forord Da E134 fra Hegstad til Damåsen ble åpnet i 2002, ble vegen gjennom Fiskum avlastet for trafikk. Det var også satt av penger til opprustning av det avlastede vegnettet, men arbeidet med å planlegge

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Torvet i Trondheim desember 2012

Torvet i Trondheim desember 2012 Torvet i Trondheim desember 2012 Forord Innhold Torvet skal utvikles som det naturlige møtestedet i Midtbyen, for alle byens brukere - både til hverdag og fest. Det er det overordnede målet i dette planforslaget.

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i Diagonale

skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i Diagonale Programmering av konsept og bibliotekinnhold Publikumsarealer i Diagonale Prosjekt Nye Deichman Versjon 5 10.11.2011 Side 1 av 73 skisser av innholds elementer og brukeraktiviteter i publikumsarealer i

Detaljer

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget

En levende by. BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute. Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by. Liv og røre på Youngstorget NR. 3-04 BID lovgivning på plass i England Hovedstadsaksjonen i rute INFORMASJONSAVIS FOR OSLO SENTRUM Grethe Horntvedt - Jeg vil ha en levende by Etter at Hovedstadsaksjonen er fullendt neste år vil hun

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter

Korsegården Brannstasjon. En beskrivelse av bygningens kvaliteter Korsegården Brannstasjon En beskrivelse av bygningens kvaliteter Gruppe 15 - Quoc Van Hoang, Ulla Eidissen Jensen og Kristine Ebne 24.08.2010 Prosjektoppgave i IMRT 100 Høsten 2010 Beskrivelse av Korsegården

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

høringsinnspill MOT2020 - Rogaland Teater 1

høringsinnspill MOT2020 - Rogaland Teater 1 Invitasjon til høringsinnspill MOT2020 - Rogaland Teater 1 Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt. Til høringsinstanser

Detaljer

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider!

om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 84 Sider! om:vinduer Alt du trenger å vite om vinduer fra estetikk til form og funksjoner 1 84 Sider! Innhold2008 4...Historie 12...Økonomi 18...Trygge valg om Historien Vinduer til de tusen hjem siden 1950.. 4

Detaljer

Kulturhusløft Kongsberg

Kulturhusløft Kongsberg Kulturhusløft Kongsberg Forstudie om nye kulturarenaer i Kongsberg sentrum Kongsberg kommune i samarbeid med Kulturhusplan DA 2009-2010 1.Forord 1.1. Mandat og bakgrunn! Kongsberg har et mangfoldig og

Detaljer

GODE ROM. ET LEVENDE NABOLAG Sjöterrassen er moderne, modulbygde boliger som har revitalisert Stockholms-forstaden Fittja.

GODE ROM. ET LEVENDE NABOLAG Sjöterrassen er moderne, modulbygde boliger som har revitalisert Stockholms-forstaden Fittja. NUMMER 02 / 2014 GODE ROM ET INSPIRASJONSMAGASIN FRA MOELVEN / MOELVEN.NO ET LEVENDE NABOLAG Sjöterrassen er moderne, modulbygde boliger som har revitalisert Stockholms-forstaden Fittja. 10 SPØRSMÅL TIL

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

En sosial arbeidsarena

En sosial arbeidsarena En mulighetsstudie Et produksjonsrom for lyd Et sted for lydopplevelser En sosial arbeidsarena 2 KUBE Et produksjonsrom for lyd en mulighetsstudie 3 INNHOLD 1. Visjon 1.1 Hvorfor kube 1.2 Brukere 2. Hva

Detaljer

INNSIKT. Månebakken 2015

INNSIKT. Månebakken 2015 INNSIKT Månebakken 2015 1 Sammendrag Workshop 1 og 2 Her bor Her bor OPPSUMMERING WORKSHOP 1 OG 2 Bjørke Arkitektur AS og Nice Industridesign AS er engasjert av Månebakken Borettslag for å hjelpe til i

Detaljer

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1

The Museum of Modern Art, New York. astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 The Museum of Modern Art, New York astrid christine johnsen og ida nyborg mosand. ath-c februar 2011 1 2 Vi har akkurat landet i New York. Det er den første dagen vår i storbyen og planen er å gå innom

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 23.1.213

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1

TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 TOU VISJONEN EN TOTAL KUNSTFABRIKK TOU VISJONEN // 1 HVORFOR DETTE DOKUMENTET Begrepet Tou Visjonen ble lansert av Tou Scene 31.jan 09, sammen med en visjonstegning over Tou-anlegget. Dette dokumentet

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For

Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900. Leselounge. For Masteroppgave i produktdesign ved avdelingen for produktdesign ved Høgskolen i Akershus, våren 2009 PDMK 5900 Leselounge Elin Scott Sofiesgate 9, 0170 Oslo +47 99 38 84 25 scott.elin@gmail.com Av Sarah

Detaljer