2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS"

Transkript

1 Referanseprosjekter: 2007 Hyttefelt Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Berland Bygg AS Ferielieligheter Geilo Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Bergen Bygg Eiendom Løvås Gård Utomhusplan for boligområde med blokkbebyggelse. Block Watne AS. Strutshamn Utomhusplaner for boligområde med blokkbebyggelse. Block Watne AS 2006 Tysvær Boligprosjekt Utarbeidelse av reguleringsplan, illustrasjonsplan og fotomontasjer. Einar Mustaparta Hesjaholtet, mulig blokkbebyggelse Områdeanalyse, illustrasjonsplan og snitt BOB Loftås boligfelt Bebyggelsesplan, illustrasjonsplan og snitt for 100 enheter. Loftås utbygging Regulering for Ulriksdalen parkeringshus Reguleringsplan, illustrasjonsplan og snitt. Erik Sande Ulset Vest Reguleringsplan for ca 400 daa stort boligområde i Åsane. Bergen Tomteselskap as. Arnavågen park Utomhusplaner for boligområde med blokkbebyggelse. Block Watne AS. Nytt sykehjem Ulset Utomhusplaner, detaljer, anbudsprosjekt. Bergen kommune. Ranavik Sæbøvik Reguleringsplan 5,5 km veg Prosjektet omfatter utbedring og noe omlegging av eksisterende veg samt GS-veg langs hele strekningen. Prosjektleder. Statens vegvesen region vest Tomteanalyse Bjørdalstjernet Skisseprosjekt og forhåndskonferanse. Lars Stølen Skjelåsen. Reguleringsplan for boligområde i Os kommune. Dørmænen og Eide. 1

2 Persenbakken Barnehage Mulen i Bergen. Reguleringsplan, utarbeiding av reguleringsbestemmelser. Bergen Bygg og Eiendom KF. Isdalstø Reguleringsplan 700m ny veg, 2 rundkjøringer, 800m GS-veg og omlegging av eksisterende veg. Trafikksikring langs eksisterende veg. Prosjektleder. Statens vegvesen region vest Skjøtselsplaner for 2 statlige eiendommer i Bergensområdet. Planer, anbudsbeskrivelse. Statsbygg Vest Månejordet Nærmiljøanlegg, Larvik kommune Komplettering av forprosjekt og detaljprosjektering av Månejordet nærmiljøanlegg. Larvik kommune Forprosjekt boligområde Taumarka, Strand kommune Landskapsanalyse og visualisering av boligfeltet. Strand kommune Landskapstjenester på Vagletoppen skole i Sandnes Kommune Landskapsarbeider i forbindelse med utomhusprosjektering, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering Sandnes Kommune Utomhusplan, Johan Berentsens vei 71, Bergen Forlag til plassering og utforming av innendørs svømmeanlegg, naust, ny kaifront, trappeadkomst samt disponering av annet uteareal. Odd Bjørnstad Utomhusplan, Espehaugen Næringspark, Bergen Landskapsarbeider for utearealet Norbetong 2004 Fornebu Parallelle oppdrag, Sentralparken. Utforming av sentralparken med grønne korridorer, ut til indre ringvei og en kalkylke for opparbeidelse av parkanleggende. Statbygg Water City Parallelle oppdrag, Water Cities. Turveier, rekreasjon, sjøfronter i bykjernene, Porsgrunn og Skien kommune Utomhusplan, Villhelm Bjernes vei Landskapsarbeider for 4-mannsbolig Bravi AS Utomhusplan, Kleppe skole Landskapsarbeider for barneskole. Vurdere byggetomt og utarbeide plan for tomt til ny skole med parkeringsplass og undergang. skøy kommune 2

3 KU, Steinbrudd og havneanlegg på Seljestokken, Florø kommne 3d visalisering av ulike faser av steinbruddet Norwegian Sandstone Exsport AS 2003 Utvidelse av Meland kirkegård, hovedplan Landskapsbearbeiding, utforming av gravfelt, beplantning, vannposter, murer visualisering m.m Meland Kommune/Kyrkjevergen i Meland. Molde Sjøfront Parallelloppdrag, Molde Sjøfront, Sjøfronter i bykjernene Molde Kommune. Program for Torget i Bergen Arbeidet med flerfunksjonalitet i byrommene innerst i Vågen. Torgets behov for utviklingen og reguleringsplanens rammer for plassering av bygningsmessige konstruksjoner har vært en viktig diskusjon i arbeidet. Det er arbeidet med torgfunksjoner både sommer og vinter, gode gang- og oppholdsarealer. 3D modellering ble brukt i dette arbeidet. Skålevik, Bergen 3Dvisualisering av omsorgsboliger, veier, parkering og grøntanlegg i Skålevik. Dette gjøres i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. Rolf Harkestad Hans Tanks Gate 4 i Bergen sentrum 3D visualisering av bebyggelsen rundt Hans Tanks Gate Solanalyse i forbindelse med nytt bygg på 7 etg. i Hans tanks gate 4. Oppdragsgiver: St Jackobs Plass 9 AS Reguleringsplan boliger i Frekhaug Utarbeidelse av reguleringsplan, utomhusplan, snitt, 3d modell og solanalyse for ca. 30 nye boliger i sentrum av Frekhaug. Meland Utbyggingsselskap AS Reguleringsplan boliger i Øystese Utarbeidelse av reguleringsplan, illustrasjonsplan, snitt, 3d modell og solanalyse for ca. 30 nye boliger for Vavollen-Bjøketeigen. Kvam Herad Kommune Forprosjekt Lysaker, Bærum Fotomontasjer av jernbanestasjon, bussterminalen, næringsbebyggelsen på begge sider avstasjonen og torget. Jernbaneverket Utbygging KU, Nedrevåge Næringsområde, Tysnes 3D visualisering og fotomontasjer av næringsområdet Tysnes kommune Reguleringsplan Øvre Sædal boligfelt Utarbeidelse av områdeanalyse, illustrasjonsplan til (ca. 400 boliger) og 3d solanalysemodel Bergen Tomteselskap Ringveg Vest 3D visualisering med fotomontasjer av kryssløsninger. 3

4 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Hordaland Utvidelse Flotmyr stadion (tribuner, næring og boliger); Haugesund Forstudie av mulig utforming av ny stadion og tilliggende bebyggelse. Utarbeidelse av illustrasjonsplan, snitt, 3d modell og fotomontasjer, Haugesund Byutvikling AS, Utomhusplan for Møllenbo, leilighetsbygg ved Store Lungegårdsvann Utarbeidelse av utomhusplan. Oppdragsgiver: Stadsporten AS Utomhusplan for Apeltun skole Utarbeidelse av utomhusplan. Oppdragsgiver: Korru Bygg AS 2002 Bebyggelsesplan for Kjelstraumen Brygge AS. Utvikling av eiendommen til ferie og fritidsaktiviteter. Illustrasjonsplan, bebyggelsesplan og 3d modellering av planområdet. Oppdragsgiver: Kjelstraumen brygge AS Rv553. Fjøsangerkrysset Bergen Utarbeidelse av ideskisse, landskapsforming, plantevalg, belegg, rekkverk, busskur, underganger m.m Statens vegvesen Hordaland. Landskapsanalyse 132KV Kvitfossen Fiskebøl Analysearbeid, fotomontasjer og anbefaling av trasealternativ. Lofotkraft Reguleringsplan av Bustadsområdet Vavollen Bjørketeigen Landskapsanalyse og reguleringsplan for nytt boligfelt på Vavollen i Øystese. Kvam Herad 2001 Reguleringsplan Breviksterminalen Landskapsforming, 3D visualisering og fotomontasjer. Grenland Havnevesen Reguleringsplan Rv. 13 Øvre Granvin Voss grense Landskapsforming og landskapstilpassing av veialternativer. Statens vegvesen Hordaland Byggeplan, Gangveg ved Florida, Bergen kommune Landskapsplaner, detaljer og 3D visualisering med fotomontasje Statens vegvesen Hordaland. Reguleringsplan Hauglandsøy, Askøy kommune. Stedsanalyse, reguleringsplan, 3D visualisering Oddvar Jacobsen Rørledning Granefeltet-Sture, Øygarden Landskapsplan, reetablering av landskap og vegetasjon Oppdragsgiver, Veidekke AS 4

5 2001 Damsgårdsundet sør, forslag til reguleringsplan. Oppdragsgiver; Vital Forsikring ASA v/vital eiendomsforvaltning AS Sjøsiden Eiendom AS Øygarden, reguleringsplan, idrettsanlegg Alternative utforminger av idrettsanlegg tilpasset stedet og omgivelsen Idrettsbane, tribune, parkering, adkomst, klubbhus og utomhusanlegg Øygarden kommune Hellesøy, Reguleringsplan. Øygarden Kommune Øygarden, Kollsnes næringspark 3D visualisering av anlegget Hydro 2000 KU Ringveg Vest (Kommunedelplan, konsekvensutredning (KU), miljø- og silingsrapport). GIS-fremstilling av arealbrukskart/ konfliktkart. 3D visualisering og animasjoner av vei alternativer. Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Hordaland, Bergen kommune. KU E39 - Åsane Nord (Kommunedelplan, konsekvensutreding (KU) ) 3D visualisering med fotomontasjer av kryssløsninger. Statens Vegvesen Hordaland, Bergen kommune Trekantsambandet Oppfølging av landskapsplaner, detaljplaner, fremstilling av kulturminner og kulturmiljø. 3D visualisering av blant annet bomstasjon på Føyno, miljøtunnelen på Digernesklubben. Reguleringsplan Eikefet. Utarbeidelse av interesseområder Lindås kommune. Konsekvensutredning Høgskolen i Bergen. 3D visualisering av bygningsvolum og soloanalyse. Statsbygg 1998 Trekantsambandet, E39/Rv.542 Utarbeidelse av landskapsplaner, 3D-visualisering, animasjon og fotomontasjer av Spissøytraseen med og uten tunnel, samt fotomontasje av Spissøybroa Vestre Innfartsåre Nygårdstangen Møhlenpris. Planteplaner samt utarbeidelse av reguleringsplan på Nygårdstangen Kommunedelplan Knarvik idédugnad. Utarbeiding av planskisser til idédugnaden. Lindås kommune. 5

6 KU Ringveg Vest (Kommunedelplan). Gis framstilling av ulike tema Statens Vegvesen Hordaland, Bergen kommune Stedsanalyse Indre Arna. Bergen kommune Konsekvensanalyse Knarvik Isdalstø. Statens Vegvesen Hordaland, Lindås kommune. Vestre Innfartsåre Nygårdstangen Møhlenpris. Utarbeidelse av landskapsplaner, planteplaner, detaljplaner og anbudsbeskrivelse Vestre Innfartsåre Nygårdstangen Møhlenpris. Utarbeidelse av landskapsplaner, planteplaner, detaljplaner og anbudsbeskrivelse. 6

norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984.

norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984. norsam as CURRICULUM VITAE Anton A. Bakken Firma: Tittel/stilling: norsam as Sivilingeniør MRIF Fødselsår: 1948 Sivil status Gift, 2 barn født 1980 og 1984. Utdannelse: Kurs: Språk: Medlemskap: 1972 Norges

Detaljer

Curriculum vitae Jostein Bjørbekk 1/4

Curriculum vitae Jostein Bjørbekk 1/4 Curriculum vitae Jostein Bjørbekk 1/4 NÅVÆRENDE STILLING: Landskapsarkitekt, medeier og daglig leder i BJØRBEKK & LINDHEIM AS, OSLO FØDSELSÅR 1955 NASJONALITET UTDANNELSE SPRÅK MEDLEMSKAP I FORENINGER

Detaljer

Jostein Bjørbekk. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner ERFARINGER KOMPLEKSE PLANOPPGAVER PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER

Jostein Bjørbekk. Curriculum Vitae. Nøkkelkvalifikasjoner ERFARINGER KOMPLEKSE PLANOPPGAVER PARKER, PLASSER, BYROM, SENTRUMSPROSJEKTER Curriculum Vitae Stilling Utdanning Språk Landskapsarkitekt, medeier og daglig leder i Bjørbekk & Lindheim AS 1982 Norges landbrukshøyskole, NLH Ås, Institutt for landskapsarkitektur 1975 Universitetet

Detaljer

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011 CURRICULUM VITAE AJOURFØRT desember 2011 NAVN: Mona Kramer Wendelborg FØDT: 10.12.1967 YRKESTITTEL: SIVILSTAND: STILLING: UTDANNELSE: BA(Hons) Dipl Landscape architect Gift, to barn Landskapsarkitekt,

Detaljer

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT november 2009

CURRICULUM VITAE AJOURFØRT november 2009 CURRICULUM VITAE AJOURFØRT november 2009 NAVN: Mona Kramer Wendelborg FØDT: 10.12.1967 YRKESTITTEL: SIVILSTAND: STILLING: UTDANNELSE: BA(Hons) Dipl Landscape architect Gift, to barn Landskapsarkitekt,

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune

Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune Forslag til planprogram for Kokstadveien 23, Bergen kommune 12.10.2010 Saksnr 200816091 DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN... 4 1.2 FORMÅL... 4

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Bybanen. Planprogram. fra sentrum til Fyllingsdalen. Områdereguleringsplan med konsekvensutredning. via Haukeland sykehus og Mindemyren 20.02.

Bybanen. Planprogram. fra sentrum til Fyllingsdalen. Områdereguleringsplan med konsekvensutredning. via Haukeland sykehus og Mindemyren 20.02. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen via Haukeland sykehus og Mindemyren Planprogram 20.02. 2015 Områdereguleringsplan med konsekvensutredning 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Oppgaven 4 1.3

Detaljer

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU

E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU E39 Åsane. Midtbygda - Nordhordlandsbrua. Offentlig områdereguleringsplan med KU PLANPROGRAM Midtbygda - Nordhordlandsbrua HØRINGSUTGAVE Region vest Bergen kontorsted Planseksjonen Dato: Mai 2011 Revidert:

Detaljer

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING Einar Haanæs Lunøe Utdanning 2005 - Masterkurs Urbanisme, AHO 1986-92 Sivilarkitekt, NTNU, 1989-90 Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark 1990-91 Ex. Phil, NTNU, 1991-92 Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-4 250131 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Reguleringsplan for Lura bydelssenter

Reguleringsplan for Lura bydelssenter Utvalg for byutvikling 19.05.10 sak 60/10 vedlegg 7 Reguleringsplan for Lura bydelssenter Forslag til planprogram Prosjektnummer/oppdragsnummer: 08260 Kommunens arkivsaksnummer: 2008 04533 Tiltakshaver:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad

Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Forslagsstillers planbeskrivelse Filipstadveien 25, Havneterminal med terminalbygg Hjortnes på Filipstad Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: AS CIVITAS / Space Group

Detaljer

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692

Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn. 2011-07-04 Oppdragsnr.: 5101692 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 2011-07-04 1 Reguleringsplan for Meholten ved Bodø lufthavn 1 07.07.11 Planforslag SAK IJR SAK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

DEL 1. 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011.

DEL 1. 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011. DEL 1 1. PLANBESKRIVELSE Sist revidert 23.3.2011. 1.1 Innledning I henhold til plan og bygningsloven 4-2 skal alle forslag til planer etter loven ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver

Detaljer

Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr. 1502201128

Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr. 1502201128 Planområdet sett fra Varden. Foto: Asplan Viak Områdeplan for Grandfjæra i Molde PLANBESKRIVELSE Plannr. 1502201128 10.01.2013 1 PLANBESKRIVELSE OMRÅDEPLAN FOR GRANDFJÆRA I MOLDE Planområdet sett fra Piren.

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging

Årsprogram 2015. BMU Juridisk og Utbygging INNHOLD INNHOLD... 1 INNLEDNING... 2 JURIDISK OG UTBYGGING... 3 ARBEIDSOPPGAVER... 5 SMART CITIES... 7 BEVILLING... 8 FRIOMRÅDEPROSJEKTET... 9 ET KOMMUNALT BOLIGUTVIKLINGSSELSKAP... 10 KOMMUNALE UTBYGGINGSBEHOV...

Detaljer

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene.

Ved utarbeidelse av bebyggelsesplan skal nødvendige sikringstiltak mot radon vurderes og innarbeides i bestemmelsene. SANDNES KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Reguleringsplan for del av Sørbø Plan 2004106 1 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense. 2 FORMÅL

Detaljer

Planprogram for Vollebekk

Planprogram for Vollebekk Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HØRINGSUTKAST 11.03.2013 Planprogram for Vollebekk Forside: Planområdet sett fra sør. Bildet er tatt 12.06.2008. INNHOLD Forord 5 Vedtak om offentlig ettersyn 7 1.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN

DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN DETALJREGULERING FOR MONTESSORRISKOLE - DEL AV HEDMARKTOPPEN PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS PLAN ID 073000 Dato 19.12.2013 Rev 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel HEFTE 2 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 PLANBESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Revidert av Svelvik kommune etter 1.gangs høring og offentlig ettersyn Høringsforslag til 2. gangs høring og offentlig ettersyn

Detaljer