NYE 6,3 MILLIONER TIL KULTURNÆRINGEN I NORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE 6,3 MILLIONER TIL KULTURNÆRINGEN I NORD"

Transkript

1 NYE 6,3 MILLIONER TIL KULTURNÆRINGEN I NORD Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen 6,3 millioner kroner til 38 prosjekter innen film, scenekunst og flerfaglige prosjekter. - Siden oppstarten høsten 2012 har Kulturnæringsstiftelsen gått inn med 33 millioner kroner i til sammen 200 prosjekter. Det har vært en spennende reise, sier daglig leder Bjørn Eirik Olsen. Det er utrolig mye kreativitet og engasjement i denne sektoren. Det som trengs nå er å bryte ned barrierene mellom kulturnæringene og andre sektorer og dermed bidra til at kreativitet og engasjement blir et varemerke for hele landsdelen. Vi ønsker en dialog med aktørene for å komme opp med flere gode problemstillinger. - Jeg har nylig tatt over som styreleder i Kulturnæringsstiftelsen etter Bjørn Simensen, et tilbud jeg takket ja til fordi jeg har stor tro på denne bransjens betydning både som verdiskaper og trivselskaper i samfunnet, sier Marit Reutz. Det blir spennende å være med på et løp fremover der privat kapital er invitert sterkere inn i kultursektoren av regjeringen og der det er signalisert nye incentivordninger for å fremme en slik utvikling. Innen film og scenekunst mottok Stiftelsen som tidligere flest søknader fra Troms. Det er ikke tvil om at mange aktører nettopp innen disse fagområdene har samlet seg i Tromsø-regionen, mens visuell kunst som ikke var utlyst denne gangen står sterkere i Nordland. Det er også interessant å merke seg at det kommer mange tverrfaglige søknader fra Finnmark. Utviklingsprosjekter for nordnorsk filmindustri utgjør ca en tredjedel av tildelingene. Et viktig og spennende prosjekt er et initiativ fra ca 15 bedrifter som er samlokalisert i Filmverftet nord i Tromsø havn, og som ønsker å skape en felles plattform og profil utad for å stå sterkere i et stadig mer globalisert og konkurranseintensivt filmmarked. Et annet spennende prosjekt er «Made in Mosjøen», et nettbasert filmkonsept for å fremme utvikling, utprøving, distribusjon og eksponering av film fra Helgeland. Ellers har vi også gitt støtte til flere selskaper som ønsker å bygge en plattform for økt samarbeid. Når det gjelder scenekunst gikk antall søknader noe ned sammenliknet med En av de mest spennende prosjektforslagene kom fra Stiftelsen Ferske Scener som ønsker å utvikle en fleksibel og kreativ kulturnæringsadministrasjon på kunstens premisser, med mål om å skape publikumsøking, økonomisk og kunstnerisk vekst for de involverte. Stiftelsen håper på flere slike prosjekter som bygger fleksible strukturer for kreativ virksomhet og som har fokus på publikumsutvikling. I Nordland fikk Eilertsen & Granados Teaterkompani midler til infrastrukturer, mens Pikene på Broen i Finnmark fikk støtte til internasjonalisering og nettverksbygging. I løpet av de fire utlysningene som har vært til nå, har det vært en stigning i antallet tverrfaglige prosjekter. Denne tildelingsrunden utgjorde disse hele 36 %. SALT et nomadisk prosjekt for kunst i Arktis, en kulturmøteplass i Kvænangen, synliggjøring av kunst under Sjakk-OL, Komafest i Vardø og utvikling av en kulturexpo i forlengelsen av Northern Jazz Expo er blant de tverrfaglige satsingene som får tilskudd. I tillegg til tildelingene over gir Kulturnæringsstiftelsen støtte til et kortfilmprogram i regi av Internasjonalt Samisk Filmsenter, og det gis også tilskudd til fire kort- og dokumentarfilmer i et samarbeid med Nordnorsk Filmsenter. Til sist bevilges det som en del av et samarbeid med Norsk kulturråd midler til et ettårig aspirantstipend til Pikene på Broen i Kirkenes. 1

2 VEDLEGG: Liste over tildelinger Utviklingstiltak for nordnorsk filmindustri (13 prosjekter, 1,85 mill kr) Tundra Film AS, Troms: kr til utvikling av Filmverftet som plattform for filmarbeidere. (Hilde Korsæth) Aleksander Nordaas, Nordland: kr til konseptutvikling, lansering og distribusjonsresearch knyttet til det nettbaserte filmkonseptet «Made in Mosjøen». (Aleksander Nordaas) Nina Casting & Costumes AS, Troms: kr til å styrke selskapet som en leverandør til blant annet internasjonale produksjoner i Nord-Norge. (Nina Erdahl) Fabelfjord, Troms: kr til etablering og utvikling av tjenester innen 3D animasjon. (Merete Korsberg Dalsbø) Heylo audiovisuelle produksjoner, Troms: kr til utvikling og etablering av samisk Web-TV. (Toril Johansen) Rein Film AS, Finnmark: kr til etablering av felles plattform og utvikling av nye samarbeidsformer. (Mathis Ståle Mathisen) Original Film, Troms: kr til etablering av felles plattform og utvikling av nye samarbeidsformer. (Mona Steffensen) Julev Film, Nordland: kr til etablering av felles plattform og utvikling av nye samarbeidsformer. (Odd Levi Paulsen) Koko Film, Troms: kr til webside og mentor for å styrke selskapet innen produksjon av spesielt dokumentarfilm for barn. (Trude Berge Ottersen) John Arvid Berger, Troms: kr til utvikling og etablering av transmedial plattform til prosjektet «Da Byen Ble Stille». (John Arvid Berger) The Arctic AS, Troms: kr til Markedsføring av spillserien The Flag Bearer. (Jorg Hauan) Hanne Johnsen, Troms: kr til markedsføring av «Et dokumentarisk innspill til de vanskelige barnesamtalene». (Hanne Johnsen) Jabfilm, Troms: kr til utvikling av et Web-TV konsept for Sjakk OL. (John Arvid Berger) 2

3 Scenekunst (11 prosjekter, 1,5 mill kr) Stiftelsen Ferske Scener, Troms: kr til utvikling av nye organisasjonsformer og arbeidsmetodikk for kunstbasert produksjon. (Kristin Bjørn) Eilertsen & Granados Teaterkompani, Nordland : kr utviklingen av E&G Teater som scenekunstarena i Lofoten. (Andreas Eilertsen) Pikene på Broen, Finnmark: kr til internasjonalisering og nettverksbygging i forbindelse med scenekunstaktiviteter på Barents Spektakel (Andreas Hoffmann) KAUK, Nordland: kr til etablering av et musikkteaterkompani med base i Mosjøen. (Marit Thrana) Sadio Nor Teater, Troms: kr til publikumsutvikling og til nettverksbygging mot Russland. (Nina Rosenlund) Teater NOR A/S, Nordland: kr til markedsføring og internasjonalisering. (Thorbjørn Gabrielsen) Aktør i Indre Troms: kr til scenekunst på en ny arena rettet mot et nytt publikum. (Unntatt offentlighet inntil videre) Tromsø Kunstforening, Troms: kr til markedsføring av «Kulturnatta», der kulturaktørene åpner sine dører for publikum. (Hanne Gudrun Gulljord / Tone Lein / Sandra Lorentzen) Stein Henningsen, Svalbard: kr til utvikling av «Svalbard Action Art Festival». (Stein Henningsen) Rulleramp, Troms: kr til markedsføring og innsalg av «Snakk for deg sjøl». (Rebekka Brox Liabø) Elena Yakovleva, Troms: kr til markedsføring spesielt rettet mot turister. (Elena Yakovleva) Tverrfaglig (8 prosjekter, 1,92 mill kr) Langferd AS, Troms: kr til «SALT», et nomadisk prosjekt for kunst og arkitektur i Arktis. (Helga-Marie Nordby/Erlend Mogård Larsen) Møteplass Kvænangen AS, Finnmark: kr til infrastrukturer og utvikling av en arena for kunst, kultur og næring. (Toril Bakken Kåven) KIIL Arts Facilitator, Troms: kr til synliggjøring av Sjakk OL gjennom kunstnerisk virksomhet. (Nora Kiil) Vardø Innovasjon, Finnmark: kr til «Komafest», et tverrfaglig, stedsrelatert kulturreisingsprosjekt. Heidi Kvernevik) 3

4 Nordnorsk Jazzsenter, Nordland: kr til utvikling av en nordnorsk kulturexpo i forlengelsen av Northern Jazz Expo (Ulla-Stina Wiland) Kultursenteret Sisa, Finnmark: kr til etablering av bånd mellom kulturaktører og næringsliv. (John-Tore Martinsen) Kulturstiftelsen Grøtøyleia: kr til infrastruktur for etablering av «Steigen AIR», et tverrfaglig kulturhus og kunstnerresidensordning. (Trond Lohne) Vargo, Finnmark: kr til markedsføring og profilering av «KunstKraft», et sam- og vekselspill mellom ulike visuelle utrykk. (Trond Egil Nilsen) Støtte til kort- og dokumentarfilm (5 prosjekter, kr) Internasjonalt Samisk Filmsenter, Finnmark: kr til «Sami Filmlab», et kortfilmprogram for sju filmer som skal rettes inn mot bl.a. Berlin Film Festival Native Program. (Anne Lajla Utsi) Manifesto film AS, Troms: kr til dokumentarfilmen «Dødsårsak: Ukjent» om en schizofrenipasient som dør under behandling. (Anniken Hoel) Relation04 Media AS, Troms: kr til dokumentarfilmen «Gállok» om konflikten rundt et gruveprosjekt i Nord-Sverige. (Karl Emil Rikardsen) Rein Film, Finnmark: kr til kortfilmen I Grenseland om problemer som oppstår når en laksefisker krysser den sovjetiske grensen. (Mathis Ståle Mathisen) New Dawn Production AS, Nordland: kr til Girl in White, en animert kortfilm om en ung kvinnes flukt fra virkeligheten. (Silje Burgin-Borch) Aspirantstipend ( kr) Pikene på Broen, Finnmark: kr til et ettårig stipend fra høsten Stipendiaten skal jobbe med samarbeid og nettverksbygging i Barentsregionen. (Franziska Kraiczy) Ved alle tildelinger tas det forbehold om at søker har på plass annen finansiering i henhold til plan og er i stand til å gjennomføre prosjektet. Ved ønske om flere opplysninger, vennligst ta kontakt med: Bjørn Eirik Olsen, daglig leder Mobil: , e-post: 4

5 Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble etablert høsten Formålet er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen innenfor forretningsområdet til Spare-Bank 1 Nord-Norge. Dette skal skje ved at Stiftelsen gir økonomiske bidrag (gaver, lån eller investeringer) til kulturnæringsvirksomhet eller kulturnæringsfremmende aktiviteter. Det overordnede målet er å bidra til å skape flere arbeidsplasser. Stiftelsen kan tildele 20 millioner kroner årlig. Ved tildelinger skal det blant annet legges vekt på: Mangfoldet innenfor kulturnæringen Utvikling av kulturnæring i hele markedsområdet for SpareBank 1 Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) Mulighetene for utvikling av bærekraftige strukturer som over tid kan danne grunnlag for økt sysselsetting innenfor kulturnæringen Neste utlysning av midler vil ha søknadsfrist i oktober

VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE

VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE VIRKSOMHETSRAPPORT 2013 FOR KULTURNÆRINGSSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE Foto: Arne Terje Sæther, KASAVI. Med tro på kulturnæringen Vi møter et stort engasjement, og i løpet av vel ett års drift har

Detaljer

SpareBank 1 Nord Norge Kulturnæringsstiftelse hvilken betydning får det for kulturnæringen?

SpareBank 1 Nord Norge Kulturnæringsstiftelse hvilken betydning får det for kulturnæringen? SpareBank 1 Nord Norge Kulturnæringsstiftelse hvilken betydning får det for kulturnæringen? Innledning Først må jeg få lov til å komme med en unnskyldning for at jeg har tatt en statssekretær og ankommer

Detaljer

45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO

45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO Pressemelding, INTRO Fond for kulturnæringen i Tromsø Tromsø 16.06.2011: 45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO ANDRE SØKERUNDE Andre søkerunde som

Detaljer

ARRANGERER BRANSJETREFF I ALTA

ARRANGERER BRANSJETREFF I ALTA ARRANGERER BRANSJETREFF I ALTA Side 2 VELKOMMEN TIL ALTA Etter et vellykket treff i Bodø i fjor ble det klart at bransjen har behov for et årlig møtested utenom festivalene. Et ambulerende treff på våren

Detaljer

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord

Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Forsiden: Danserne Nina Biong og Thomas Lægreid Gundersen på residens hos Dansearena nord, 2013 Foto: Zbigniew Wantuch/Dansearena nord DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Utvalg for levekår

Detaljer

Vesterålen kulturutvalg

Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2008 Vesterålen kulturutvalg Visjon 2006-2010: Den regionale kunst- og kulturinnsatsen skal stimulere til kreativitet og opplevelse som fremmer nyskaping i vesterålssamfunnet INNHOLD 0. Sammendrag

Detaljer

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger

Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger NOTAT Tromsø Kulturnæringsfond, vurdering av mulige økonomiske ringvirkninger Bedriftskompetanse VINN AS er blitt bedt av prosjektledelsen for Tromsø Kulturnæringsfond (TKNF) om å vurdere de mulige økonomiske

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

SYSSELSETTING OG SYNLIGHET. - filmproduksjon i Bergen mot 2020

SYSSELSETTING OG SYNLIGHET. - filmproduksjon i Bergen mot 2020 SYSSELSETTING OG SYNLIGHET - filmproduksjon i Bergen mot 2020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosess... 3 1.2 Avgrensninger... 3 2 FILMBRANSJEN I BERGEN... 3 2.1 Verdikjeder og aktører... 4 2.2 Sysselsetting,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Fondsstyret Møtedato: 27.05.2014 Møtested: Viksjøen

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN SØKNAD OM NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN HØGSKOLEN I BODØ AUGUST 2006 INNHOLD 1.0 Sammendrag av forutsetninger ved Høgskolen i Bodø... 3 1.1 Høgskolen i Bodø... 5 1.2 Profesjonshøgskolen...

Detaljer

Entreprenørskap er viktig for verdiskaping og bosetting. Janne Sjelmo Nordås, statssekretær Samvirkefrokosten, Oslo, 15.10.2008

Entreprenørskap er viktig for verdiskaping og bosetting. Janne Sjelmo Nordås, statssekretær Samvirkefrokosten, Oslo, 15.10.2008 Entreprenørskap er viktig for verdiskaping og bosetting Janne Sjelmo Nordås, statssekretær Samvirkefrokosten, Oslo, 15.10.2008 1 Takk for invitasjonen! Jeg skal i dette innlegget snakke om Hvorfor regjeringen

Detaljer

ARRANGERER BRANSJETREFF I HARSTAD

ARRANGERER BRANSJETREFF I HARSTAD ARRANGERER BRANSJETREFF I HARSTAD Side 2 VELKOMMEN TIL HARSTAD Vi gjentar suksessen fra de to foregående årene og ønsker alle velkomne til treff på Thon Hotel Harstad, Haganbrygga og Harstad Kino. Årets

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Bli med bygge framtiden i Indre

Bli med bygge framtiden i Indre Bli med å bygge framtiden i Indre «NYE IFU 2015» Finnmark! Forprosjekt Indre Finnmark Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Indre

Detaljer

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014

Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 Veien til en styrket visuell kunstscene i Troms Å styrke den visuelle kunstscenen i Troms er vår ambisjon. Det skjer mye spennende på det visuelle kunstfeltet

Detaljer

Melding NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER FULLMAKT. Aust-Agder fylkeskommune. Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. 1. Forslag til vedtak

Melding NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER FULLMAKT. Aust-Agder fylkeskommune. Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. 1. Forslag til vedtak Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 30.03.2009 2006/41-6250/2009 / 243/U30 Melding Saksbehandler: Kari Stenseth Wroldsen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 2. Erfaringer 3. Presse 4. Aktiviteter 5. Investeringer 6. Regional tilhørighet 7. Styret 8.

Innholdsfortegnelse. 1. Innledning 2. Erfaringer 3. Presse 4. Aktiviteter 5. Investeringer 6. Regional tilhørighet 7. Styret 8. ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Erfaringer 3. Presse 4. Aktiviteter 5. Investeringer 6. Regional tilhørighet 7. Styret 8. Styrets beretning 1. Innledning Fylkestinget i Nordland fylkeskommune

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2014 Årsberetning og regnskap 2014 Del I STYRETS BERETNING Året som gikk og fremtidsutsiktene I 2014 var programmet i Tromsø Kunstforening (TKF) preget av stor variasjon og vi arbeidet i stor grad med å nå

Detaljer

Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012

Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012 ˆ Internasunála Sámi Filbmaguovddás AS Rapport 2012 ˆ Internasjonalt Samisk Filmsenter fikk 2 763 000 kr i statstilskudd fra Kutlurdepartementet til samiske filmtiltak i 2012. Den samiske filmbransjen

Detaljer

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg

Årsrapport 2012. Vesterålen kulturutvalg Årsrapport 2012 Vesterålen kulturutvalg Innhold Side 0. Sammendrag 3 1. Styring og organisering 4 2. Arbeidsoppgaver og resultater 6 3. Avvik i forhold til planer og skisserte utfordringer 11 4. Noen utfordringer

Detaljer