Vannføring, Vannstand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannføring, Vannstand"

Transkript

1 Vannføring, 1 HALDENVASSDRAGET/IDDEFJORDEN Ørjefoss ovf. Magasin Ørjefoss ndf. Elv - naturlig profil Strømfoss ovf. Magasin Strømsfoss ndf. Elv - naturlig profil Skotberg bru Elv - naturlig profil Brekke Elv - naturlig profil Femsjø Magasin Femsjø Magasin 1939 Tabellen viser vst. over LRV, nytt avlesningssystem etter Fosserfoss ovf. Innsjø Fosserfoss ovf. Innsjø Fosserfoss ndf. Innsjø Fosserfoss ndf. Innsjø Naddum bru Elv - naturlig profil Mjølnerødfoss ovf. Elv - kunstig profil Mjølnerødfoss ndf. Elv - naturlig profil Kirkevatn Innsjø Øgderen ndf. Elv - naturlig profil Øymarksjø Magasin 1939 NGO - NVE = Tabellen viser vst. over LRV, nytt avlesningssystem etter Aspern og Ara Setten Mjermen Rødenessjøen Magasin 1939 LRV i sommerhalvåret = NGO-NVE = Tabellen viser vst. over LRV, nytt avlesningssystem etter Magasin 1963 Magasin 1963 Magasin 1939 NGO - NVE = Ørje Vannføring Turbin/rør i kraftverk Brekke Vannføring Turbin/rør i kraftverk Tistedalsfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Bjørkelangen Magasin Øgderen Magasin Store Erte Magasin Verket Elv - naturlig profil ingen observatør Rapportert i fot t.o.m 2001, fra 2002 i m over LRV(1,25m)

2 Skulerudvatn Magasin Berg Overløp 1991 Stasjonen er i Haldenvassdraget 2 km fra Aurskog sentrum. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (900 m2) konstruert våtmark/ fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V- profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- punktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Jan Kåre Hoel). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Berit og Kåre Hoel (fangdameier). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås Berg Vannføring Elv - naturlig profil graders V-spor Stasjonen er i Haldenvassdraget 2 km fra Aurskog sentrum. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (900 m2) konstruert våtmark/ fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V- profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- punktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Jan Kåre Hoel). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Berit og Kåre Hoel (fangdameier). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB).

3 Berg Kinn Elv - naturlig profil 1991 Overløp Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. Stasjonen er i Haldenvassdraget 2 km fra Aurskog sentrum. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (900 m2) konstruert våtmark/ fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V- profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- punktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Jan Kåre Hoel). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Berit og Kåre Hoel (fangdameier). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. Stasjonen er i Haldenvassdraget nord for Ørje. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (345 m2) konstruert våtmark/fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V-profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- puktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Einar Halvorsrud). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Anders Kinn (i feltet). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store

4 mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. 120 graders V-profil Kinn Vannføring Elv - naturlig profil Stasjonen er i Haldenvassdraget nord for Ørje. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (345 m2) konstruert våtmark/fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V-profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- puktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Einar Halvorsrud). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Anders Kinn (i feltet). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. 2 GLOMMAVASSDRAGET/HVALER OG SINGLEFJORDEN Hådammen Elv - naturlig profil Nor Elv - naturlig profil Nor Elv - naturlig profil Fra er dataene i kotehøyde. Nedlagt Nordfoss ndf. Elv - naturlig profil Nybusjøen Elv - naturlig profil Gammelt Vm-nr

5 Skumsjøen Skumsjøen Vålåsjø Sogna Narsjø Narsjø Nedre Sjodalsvatn Nedre Sjodalsvatn Storsjø ovf Storsjø ovf Breiddalsvatn ndf Aura LRV: 429,00 m HRV: 432,00 m Magasin Manuell avlesning ca hver 14. dag LRV: 429,00 m HRV: 432,00 m Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil Elv - kunstig profil 1995 Innsjø 1971 Gammelt vm pkt.: m SK Innsjø 2009 Gammelt vm pkt.: m SK Data fra NVEs fjernoverførte Thalimedes logger, til bruk for flomvarslingen Innsjø Gammelt nr Nytt nr Innsjø 1981 Gammelt vm og Kontrollverdi: 939,00 + avlesningen, ikke legg inn intrumentverdi, iflg. MND Magasin 1971 HRV= LRV= HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil 1942 Elv - naturlig profil Prosjekt nr Eier: GLB Gammelt nr Prosjekt nr Eier: GLB. Gammelt nr Blaker Elv - naturlig profil Start 1/ slutt 16/ Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil X-hastighet celle Blaker Elv - naturlig profil Slutt: 27/ Lokale høyder Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Y-hastighet celle Blaker Elv - naturlig profil 2000 Santid Blaker Vannføring Elv - naturlig profil Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Beregnet på logger X-hastighet celle 2 Y-hastighet celle 2 X-hastighet celle 3

6 Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Y-hastighet celle Tokerud Elv - naturlig profil Bjørneskallen Elv - naturlig profil Kittilstad Elv - naturlig profil Visa Elv - naturlig profil Gammelt nr Endefoss Elv - naturlig profil Gammelt nr Rellingsund Elv - naturlig profil Kampfoss Elv - naturlig profil Gammelt nr Lalm Lalm Atnasjø Elv - naturlig profil 1971 Elv - naturlig profil 2009 Innsjø 1984 Gammelt nr KM h = m (NVE),FM 12 Tilsigsserien ligger på Gammelt nr KM h = m (NVE),FM 12 Tilsigsserien ligger på Data fra NVEs fjernoverførte Thalimedes logger, til bruk for flomvarslingen Lillestrøm Elv - naturlig profil Aulestad Elv - naturlig profil Aulestad Elv - naturlig profil Furuholmen Elv - naturlig profil Sarpsfoss Elv - naturlig profil Tidligere vm Limnigraf til SFT-logger montert (alltid versjon 1). New-log fra (tidligere versjon 2). Tidligere vm Atnasjø Innsjø 1999 Logger. Gammelt Vm-nr Åneby Elv - naturlig profil Ikke data Kringen Elv - naturlig profil Ertesekken ovf. Elv - naturlig profil 1978 Vf-målinger foretatt for HH, mens ukentlige observasjoner er foretatt av grunnvannskontoret. Bare vassføringsmålinger for HH, men ukentlig obs. av HV. Del av en to-skalametode. Data kommer ikke inn. Se Ertesekken ndf. som er den andre delen av skalen. Vi mottar ferdig beregnet fra GLB. Tidligere hadde stasjon Ertesekken ovf. Vm nr

7 Øvre Heimdalsvatn Innsjø 1995 Samarbeidsprosjekt med UiO. Stasjonen ble første gang opprettet (Vm nr ). Denne ble nedlagt Gjenopprettet registreres med SFTlogger fra Aanderaa-loggeren har følgende kanaler i drift: Kanal 2: Vindhastighet middel( ) Kanal 3: Vindhastighet maks ( ) Kanal 4: Vindretning ( ) Kanal 5: Lufttemperatur ( ) Kanal 6: Solstråling ( ) Kanal 7: Vanntemperatur ( ) Stasjonen nedlagt Gjenopprettet Gardermoen Kulvert Elv - kunstig profil 1995 Stasjonens eier er OSL, Oslo Hovedflyplass Mørdrebekken Ukjent Mørdrebekken Ukjent Mørdrebekken Vannføring Ukjent Mørdrebekken småfelt gr. Mørdrebekken småfelt gr. Mørdrebekken småfelt ov. Mørdrebekken ruteforsøk Mørdrebekken ruteforsøk Mørdrebekken ruteforsøk Mørdrebekken ruteforsøk Glomstadfoss Ukjent Vannføring Ukjent Ukjent Vannføring Ukjent Vannføring Ukjent Vannføring Ukjent Vannføring Ukjent Elv - naturlig profil 1999 Glomstadfoss er til erstatning for Rena Minne Ukjent St.nr : KM høyde på VM = 6.020m Minne Ukjent St.nr : KM høyde på VM = 6.020m Svanefoss ovf. Ukjent Svanefoss ndf. Ukjent Opprettet på oppdrag for NIVA. Nedlagt Gjenopprettet Orva Elv - naturlig profil Rudi Elv - naturlig profil Åsta Elv - naturlig profil Furuholmen Elv - kunstig profil Trøsken Elv - kunstig profil Logosens med fjernoverføring fra NVEs Newlog fra 2002 NIVAs Newlog 3.21X/ PTX 530 (0-5 m) til "Ny" Newlog 3.21X/PTX 530 (0-2 m) fra (tidligere stått ved NIVA-stasjon Røstvangen) Nipa Elv - kunstig profil Vst. upålitelige etter

8 Tessevatn Tessevatn Tessevatn Tessevatn ndf. Elv - naturlig profil Osen Innsjø Lerbekkenget Elv - naturlig profil Magasin KM h= m(NVE) (HH ) h h= m(NGO) Magasin KM h= m(NVE) (HH ) h h= m(NGO) KM h= m(NVE) (HH ) h h= Magasin m(NGO) Serie for magasinfyllingsprosjektet Einunna v/ Meløysæter Elv - naturlig profil Einunda Elv - naturlig profil Skarnes Elv - naturlig profil Skarnes Elv - naturlig profil Nordre Puttjern Innsjø Nordre Puttjern Innsjø Savalen Innsjø Savalen Innsjø Stei bru Elv - naturlig profil Stei bru Elv - naturlig profil Elvestad Elv - naturlig profil Søndre Puttjern Innsjø Marstein Elv - naturlig profil Koteng Elv - naturlig profil Olstappen Magasin Hornset Elv - naturlig profil Data oversendes fra GLB. Manuelle avlesninger. Loggerdata Hornset Elv - naturlig profil Graving ovf. Mistra beg. aug Avsluttet Hamar (Mjøsa) Magasin Hamar (Mjøsa) Magasin Hamar (Mjøsa) Magasin Hamar (Mjøsa) Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Gjende Innsjø

9 Gjende Innsjø Nysted Elv - naturlig profil Haga Elv - naturlig profil Husom bru Elv - naturlig profil Brua Elv - naturlig profil Garvik Innsjø For stasjon Sand som er erstatningsstasjonen finnes det vst. fra Skjenna Elv - naturlig profil Aursunden Vannføring Innsjø Aursunden Innsjø Avleser i reg.høydesystem. Ny LRV = m, ny HRV = m Aursunden Vannføring Elv - naturlig profil Nye Stai Aursunden Aursunden Aursunden ndf Kurråsen Elv - naturlig profil 2000 Fiktiv måleserie. Magasin HRV= LRV= HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Auma Elv - naturlig profil KM = FM 6A Stai Nye Stai, skal ta over for Elv - naturlig profil 1908 trolig i løpet av ligger på v.b. ved Imsroa Rena Elv - naturlig profil Stasjonen tilhører GLB, men er nå nedlagt Erstatningsstasjon er Glomstadfoss Rena Elverum Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Stasjonen tilhører GLB, men er nå nedlagt. Erstatningsstasjon er Glomstadfoss Nors Bru Elv - naturlig profil Vingersjø Innsjø GLBS KM Vingersjø Innsjø Skarnes Elv - naturlig profil 1887 Prosjekt under flommen 2008 Fjernoverførig fra Obs. opphørte Gjenopptatt Fjernoverføring

10 Skarnes Vannføring Elv - naturlig profil 1976 Fjernoverførig fra Innflettet generte data på alle vintervf Årnes Blaker Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Vm flyttet. Mulig fall mellom gl. og nytt Vm etter 1921 oppst. fra Rånåsfoss Øyeren v/mørkfoss Øyeren v/mørkfoss Øyeren v/mørkfoss Magasin Lokale høyder. Magasin 1998 Sk-høyder Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Langnes Elv - naturlig profil Langnes Elv - naturlig profil Moan Elv - naturlig profil Vålåsjø Elv - naturlig profil Dølplass Elv - naturlig profil Dølplass Elv - naturlig profil Atna Bru Elv - naturlig profil Atnasjø Innsjø Nytt vm Lomnessjø Sjømoen Storsjø ovf Storsjø ovf Tysla Tysla Hårrena Bru Hamaren, Ossjøen Ossjø Ossjø Elv - naturlig profil 1929 Graving ovf. Mistra beg. aug Avsluttet Nytt KM NGO-høyde Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Magasin Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Innsjø Magasin HRV= LRV= Magasin HRV= LRV=431.22

11 Ossjø HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Øyeren Elv - naturlig profil Valmtjern Innsjø Valmtjern Vannføring Elv - naturlig profil Åsta Veibru Elv - naturlig profil Knappom Elv - naturlig profil Lårgård Bru Elv - naturlig profil Båttstø Elv - naturlig profil Losna Elv - naturlig profil Breiddalsvatn ndf. Elv - naturlig profil Vågåvatn Innsjø Vågåmo Innsjø Lalm Aura Aura Elv - naturlig profil Øvre Tessa kr.verk Drifts Turbin/rør i kraftverk Sagfoss Elv - naturlig profil Oterstokfoss Elv - naturlig profil Tessa Bru Tessa Elv - naturlig profil Faukstad Bru Elv - naturlig profil Bygdin Bygdin Bygdin Magasin Fiktiv måleserie. KM h = m (NVE). Ny messing kulebolt gyldig etter 19/6-1997, h = m Nytt nr KM h = m (NVE) Elv - naturlig profil Nytt nr Elv - naturlig profil Nytt nr Elv - naturlig profil Nytt nr Magasin Se for data etter Magasin Se for data etter Bygdin Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Bygdin ndf Vinsteren Vinsteren Elv - naturlig profil 1922 Magasin KM h = m (NVE) = m (SK) Magasin 1994 KM h = m (NVE) = m (SK)

12 Nedre Bjørnhølen Innsjø Nedre Vinstra kr.verk Overløp Turbin/rør i kraftverk Nedre Vinstra kr.verk Drifts Turbin/rør i kraftverk Olstappen Magasin Olstappen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Kampfoss Fosse Aulestad Næren Næren Elv - naturlig profil Nytt nr Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Magasin Magasin Se ny stasjon med data fra (oppr. av GLB). Et hjelpevannmerke ble opprettet litt lenger opp mot selve Næren i forb. med planer om ny dam og ny kr. stasjon ved Næroset. Dette Vm ble gitt nr 2.7 Se ny stasjon med data fra (oppr. av GLB). Et hjelpevannmerke ble opprettet litt lenger opp mot selve Næren i forb. med planer om ny dam og ny kr. stasjon ved Næroset. Dette Vm ble gitt nr Eidsvoll-Sundfoss ovf. Ukjent Eidsvoll-Sundfoss ndf. Ukjent Hæra Elv - naturlig profil Urda Elv - naturlig profil Urda Dam Elv - naturlig profil Ula Bru Elv - naturlig profil Ertesekken ndf. Elv - naturlig profil Ertesekken ndf. Vannføring Elv - naturlig profil Sjusjøen Magasin 1939 Serie for magasinfyllingsprosjektet Sjusjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Sør-Mesna Magasin Sør-Mesna Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Kroksjøen Magasin Kroksjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Melsjøen Magasin 1939

13 Melsjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Reinsjøen Magasin Reinsjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Nord-Mesna Magasin Nord-Mesna Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Mesna ndf. Elv - naturlig profil Mesna ndf. Vannføring Turbin/rør i kraftverk Kjølstad Elv - naturlig profil Fossumfoss Elv - naturlig profil Einavatn ndf. Elv - naturlig profil Damvokter Arne Slette: Einavatn ndf. Elv - naturlig profil 1951 Damvokter Arne Slette: Skjelbreia Magasin Skjelbreia Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Einavatn Magasin Einavatn Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Kvisla Bruk Elv - naturlig profil 1928 I forb. med skilting av minstevassføring ved Kvisla bruk er boltehøgda endret med +1,0m gjeldende fra 23 august Uten denne endringen ville pålagt minstevassføring blitt ved -0.1m, og det ville sansynligvis ført til misforståelser. Ved å endre boltehøgda med +1.0m så blir pålagt minstevassføring ved vannstand 0.9m og det er stor mulighet for at det er lettere å forholde seg til 0.9m i stedet for -0.1m Øyer Elv - naturlig profil Hørsand Bru Ukjent Rokosjø Magasin Rokosjø Magasin Rokoelv Elv - naturlig profil Sjodalsvatn Elv - naturlig profil Nytt nr og Narsjø Innsjø Nytt vm

14 Fredriksvatn Elv - naturlig profil Stasjonen ble nedlagt fordi elveprofilet ved vannmerket ble oppdemt som en følge av Øvre Otta utbygningen Fredriksvatn Elv - naturlig profil Harpefoss Elv - naturlig profil Harpefoss Overløp Elv - naturlig profil Harpefoss Drifts Elv - naturlig profil Erlibru Elv - naturlig profil Barkaldfoss Elv - naturlig profil Savalen ndf. Elv - naturlig profil Dalsbygdens El.verk Elv - naturlig profil Elveseter Elv - naturlig profil Elveseter Elv - naturlig profil Mariholtputten Innsjø Data i arkivet Mariholtputten Grimsmoen Breiddalsvatn Breiddalsvatn Rauddalsvatn Rauddalsvatn Rauddalsvatn ndf Vålsjøen Innsjø 1997 Elv - naturlig profil 1997 Magasin Magasin 1994 Loggerdata. Nytt nivellement for kontroll av høydefastmerker utført høsten Nye høyder tatt i bruk fra Nytt HRV = m, nytt LRV = m. Korreksjonsfaktor fra tidligere høyder = m. Nytt nivellement for kontroll av høydefastmerker utført høsten Nye høyder tatt i bruk fra Nytt HRV = m, nytt LRV = m. Korreksjonsfaktor fra tidligere høyder = m. Serie for magasinfyllingsprosjektet Nytt nivellement for kontroll av Magasin høydefastmerker utført høsten Nytt HRV = m, nytt LRV = m. Nye høyder tatt i bruk fra Nytt nivellement for kontroll av høydefastmerker utført høsten Nytt HRV Magasin 1994 = m, nytt LRV = m. Nye høyder tatt i bruk fra Serie for magasinfyllingsprosjektet Elv - naturlig profil 1944 I GLBs arkiver kalles denne Framrusta. Magasin

15 Vålsjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Grunnvatn Magasin Grunnvatn Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Gopollen Magasin Gopollen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Djupen Magasin Djupen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Moksa Koloen Rausjø Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Magasin Rausjø Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Telneset Elv - naturlig profil Åkerøien Elv - naturlig profil Neby Elv - naturlig profil Fri Elvåga Elv - naturlig profil Kveberg Bru Elv - naturlig profil Leirvatn Innsjø Ellingsrud Elv - kunstig profil Sandvatn Magasin 1961 KM h = m (NVE) Kaldfjord-Øyvatn Magasin KM h = m (NVE) = m (SK) Kaldfjord-Øyvatn KM h = m (NVE) = m (SK) Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Elvåga Elv - naturlig profil Heimdalsvatn Magasin Heimdalsvatn Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Ovf.Heimdalsv- Sandv Øyangen Øyangen Overføring Tappeluke Data f.o.m 1976 t.o.m.1996 finnes i NVEarkiv. Etter dette data hos GLB. Magasin Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet

16 Overf.Kaldfj- Øyangen Overføring Tappeluke Øvre Vinstra kraftverk Drifts Turbin/rør i kraftverk Unsetåa Elv - naturlig profil Mistra Bru Elv - naturlig profil Akslen Elv - naturlig profil Hummelvoll Elv - naturlig profil Osflaten Elv - naturlig profil Fossum Bru Elv - naturlig profil Ryfetten Elv - naturlig profil Einunna Elv - naturlig profil Ureg. del av feltet 75 km2. Høsten 1971 overf. til Savalen Liavatn Innsjø 1965 SK-0 = m Furusjøen Innsjø Kråkfoss Elv - naturlig profil Kråkfoss Elv - naturlig profil Kråkfoss Vannføring Elv - naturlig profil Kringlerdal Risa Aursjøen Elv - naturlig profil 1966 Elv - naturlig profil Magasin NVE bolt i fjell satt ut i juni 2005 på sørside østre brokar. Høyde 7,810 m, utgangspunkt spiker i hus på 10,00 m. Logosens endret fra 6,475 til 6,515 den Aursjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Skjåk Kraftverk Drifts Turbin/rør i kraftverk Sælatunga Elv - naturlig profil Hombledal Elv - naturlig profil Rotua Harasjøen Høydalsvatn Elv - kunstig profil Elv - kunstig profil Innsjø Det har fra feltet vært tatt ut vann til et privat vannverk. Dette uttaket har øket, trolig fra slutten av 1990-årene. Det har ikke lykkes å få tallfestet hverken vannuttak eller årstall KM h = m (NVE)

17 Brustuen Elv - naturlig profil Tora Elv - naturlig profil Skjøli Elv - naturlig profil Skjøli Elv - naturlig profil Visa Tundra Elv - naturlig profil Tundra Elv - naturlig profil Liafoss Elv - naturlig profil Memurubu Elv - naturlig profil Russa Ukjent Sulheim Elv - naturlig profil Bøvertjern Innsjø Runningen Elv - naturlig profil Øvre Visa Elv - naturlig profil Dombås Elv - naturlig profil Jora Elv - naturlig profil Austeddalen Elv - kunstig profil Elv - naturlig profil Nytt nr Målt UTM-øst: , nord: , men meget svake GPS signaler Vøien Elv - kunstig profil Kontrollpunkt er anlegg Forisco-kasse Kykkelsrud U.V Elv - naturlig profil Kverndalen Elv - kunstig profil Elstad Elv - kunstig profil Elstad Elv - naturlig profil Gåsmyra Nord Elv - kunstig profil Gåsmyra Sør Elv - kunstig profil Kuggerudåa Elv - naturlig profil Bruvoll Elv - naturlig profil Hurdalssjøen Elv - kunstig profil Falltap mellom Hurdalssjøen og vannmerket Transjøen Elv - naturlig profil Lie Bru Elv - naturlig profil Øst (336519), Nord ( ) stemmer dette bedre? Limosen Elv - kunstig profil

18 Limosen Vannføring Elv - naturlig profil 2004 Beregnete data Strøm Sag Finnes 7 målinger fra målested Slattum (år Elv - kunstig profil ) i arkivet under denne mappen Fura Elv - kunstig profil Storøygardsbrua Elv - naturlig profil Profilforandring! Hurdalssjøen Magasin Feragen Nord Innsjø Fundin ndf. Elv - naturlig profil Hellen Bru Elv - naturlig profil Aamodt Ukjent Kauserud Kauserud Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1998 GLB eier stasjonen. NVE eier kurven i flg. KAF (PCR, 15/7-04) Linmigraf data. Ott-månedsskjema GLB eier stasjonen. NVE eier kurven i flg. KAF (PCR, 15/7-04) Manuelle + Fjernoverførte data fra og disse er ikke brukbare. Bruk Ingen data mellom Heira Elv - kunstig profil Eriksvann ndf. Elv - naturlig profil Lauvtjern Elv - naturlig profil Svartputten Elv - naturlig profil Igletjern Elv - naturlig profil Tørresdal Bru Elv - naturlig profil Høyegga Dam Elv - naturlig profil Høyegga ndf. Vannføring Elv - naturlig profil 1971 Det finnes 2 vf.-målinger fra 1981 i arkivet som ikke er lagt inn pga. mangl. vst Langvann Elv - naturlig profil Feragen ndf. Elv - naturlig profil Fundin Magasin 1970 HRV= LRV= Fundin HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Søndre kulvert Elv - kunstig profil Løpet kraftstasjon Vannføring Turbin/rør i kraftverk 1971 Det finnes vf-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.-målinger Løpet kraftstasjon Overløp Turbin/rør i kraftverk Løpet kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk 1996 Totatal. Det finnes vf-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.-målinger Det finnes vf-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.-målinger

19 Rendalen kraftstasjon Overløp Elv - naturlig profil Rendalen kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) Røstefoss Innsjø 1972 Turbin/rør i kraftverk Det finnes vf-målinger fra 1996 og 1984 i arkivet, men mangler vst.-målinger. Det finnes vf-målinger fra 1996 og 1984 i arkivet, men mangler vst.-målinger Røstefoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Total Røstefoss Overløp Turbin/rør i kraftverk Røstefoss Drifts Turbin/rør i kraftverk Sel Elv - naturlig profil Øyeren 2 Elv - naturlig profil 1998 Måle-start: Ise Elv - naturlig profil Hyllingen Elv - naturlig profil Rien Elv - naturlig profil Feragen Innsjø Grønlibekken Elv - naturlig profil Puttjernbekken Elv - kunstig profil Trøstaker Elv - naturlig profil Det finnes to smålinger i arkivet, Savalen kraftstajon Drifts Turbin/rør i kraftverk 1971 men ingen vst Einunna overføring Einunna overføring Utslippspunkt 1971 Overløp 1971 Naturlig felt 112 km2. Ver.0 = restfelt. Ver.1 =overf. til Savalen Ver.2 =overløp. Ver.0 = restfelt. Ver.1 =overf. til Savalen Ver.2 =overløp. Overløp ved overføringsdammen til Savalen Heimdalsoset Vannføring Ukjent Savalen Magasin 1974 HRV= LRV= Savalen Overløp 1976 HRV= LRV= Savalen HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Rambergsjøen Innsjø Lorttjern Elv - naturlig profil Lorttjern Elv - naturlig profil Avløp nordover fra Femunden Daleng Innsjø Gjesåssjøen Innsjø Gløta Elv - naturlig profil Stor-Elvdal Elv - naturlig profil Vormsund Ukjent

20 Årnes Elv - naturlig profil Fetsund Elv - naturlig profil Norsfoss Elv - naturlig profil Norsfoss Elv - naturlig profil Limnigraf Bingsfoss Elv - naturlig profil Elgsjø Magasin HRV= m LRV= m Elgsjø HRV= m LRV= m Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Elgsjø ndf. Elv - naturlig profil Elgsjø ndf. Vannføring Elv - naturlig profil Marsjø Marsjø Marsjø ndf. Vannføringer beregnet av GLB Magasin HRV= LRV= HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil Marsjø ndf. Vannføring Elv - naturlig profil Torsvatn Innsjø Osfallet kraftstasjon Elv - naturlig profil Øvre Moksa Elv - naturlig profil Hornsjø Magasin Vannføringsmålinger beregnet av GLB Hornsjø Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Ropptjern Magasin Ropptjern Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Einunna kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk Funnefoss o.vann Elv - naturlig profil Funnefoss kraftverk Vannføring Turbin/rør i kraftverk Funnefoss kraftverk Overløp Turbin/rør i kraftverk Funnefoss kraftverk Drifts Turbin/rør i kraftverk Stokkelva Espedalsvatn Elv - naturlig profil Innsjø 1976 Det finnes ADCP-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst. Det finnes ADCP-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst. Det finnes ADCP-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.

21 Vågåvatn Innsjø 1978 i NVE-høyde Vågåvatn Innsjø Korreksjoner basert på senkninger som ble fastatt i forbindelse med modellering fra 1975 (SK-høyde) Vågåvatn Innsjø i kotehøyde (SK-høyde) Vågåvatn Innsjø Korreksjoner basert på senkninger som ble fastatt i forbindelse med modellering fra (NVE-høyde) Bjørnåsbrua Elv - naturlig profil Skreia Elv - naturlig profil Torgundrud Bru Elv - naturlig profil Knutsætra Elv - naturlig profil Lena Bru Elv - naturlig profil Bråstad II Elv - naturlig profil Bråstad I Elv - naturlig profil Møllerhagen Elv - naturlig profil Rånåsfoss Turbin/rør i kraftverk Rånåsfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Rånåsfoss Overløp Elv - naturlig profil Rånåsfoss Drifts Elv - naturlig profil Nygardsætra Brekke Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Stortorp mølle Vråla Ofossen Majer Kvikstadbekken Atna Straumbu Flena Elv - naturlig profil Reg.del av feltet: 7.3 km2. Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1979 Elv - naturlig profil Elv - kunstig profil Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil

22 Kvarstadseter Grønvatn Grønvatn Elv - naturlig profil 1979 Magasin Magasin Tafjord Kraft. Overført til vassdrag 99 Magasin Tafjord Kraft. Overført til vassdrag 99 Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Strandfossen kraftstasjon Vannføring Turbin/rør i kraftverk Sum av drift Strandfossen og forbi Strandfossen. Fra er måleserien delt i 1055 og Se generell dataserie (versjon 0) Strandfossen kraftstasjon Overløp Overløp 1996 Se generell dataserie (versjon 0) Strandfossen kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk 1996 Se generell dataserie (versjon 0) Skjefstadfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Skjefstadfoss Overløp Overløp Skjefstadfoss Drifts Turbin/rør i kraftverk 1996 Sum av drift Skjefstadfoss og forbi Skjefstadfoss. Fra er måleserien delt i 1055 og Se generell dataserie (versjon 0). Se generell dataserie (versjon 0) Braskereidfoss kraftstasjon Braskereidfoss kraftstasjon Braskereidfoss kraftstasjon Kongsvinger kraftverk Vannføring Turbin/rør i kraftverk Sum av drift Braskereidfoss og forbi Braskereidfoss. Overløp Overløp 1994 Drifts Turbin/rør i kraftverk 1994 Vannføring Turbin/rør i kraftverk 1979 Kongsvinger Overløp Overløp 1994 kraftverk Kongsvinger Drifts Turbin/rør i kraftverk 1994 kraftverk Sarp kraftverk Overløp Turbin/rør i kraftverk Søre Osa kr.verk Drifts Turbin/rør i kraftverk 1981 Det finnes en ADCP måling fra 1998 i arkivet. Ingen vst. målinger. Sum av drift Kongsvinger og forbi Kongsvinger. Det finnes en ADCP måling fra 1998 i arkivet. Ingen vst. målinger. Det finnes en ADCP måling fra 1998 i arkivet. Ingen vst. målinger Isakstua Elv - naturlig profil Skvaldra Elv - naturlig profil Nordre Osa Elv - naturlig profil Søkkunda Elv - naturlig profil Bruk data fra Rånåsfoss, stasjonsnr Denne stasjonen er nedlagt, pga. mye dårlige Bingsfoss kraftstasjon Vannføring Turbin/rør i kraftverk data. Drifts + overløp. Data oppbevares hos Akershus e-verk.

23 Bingsfoss kraftstasjon Overløp Elv - naturlig profil Bingsfoss kraftstasjon Drifts Elv - naturlig profil Eldåa Elveseter Vinkelfallet overløp Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1982 Inntak Bruk data fra Rånåsfoss, stasjonsnr Denne stasjonen er nedlagt, pga. mye dårlige data. Bruk data fra Rånåsfoss, stasjonsnr Denne stasjonen er nedlagt, pga. mye dårlige data Fossum bru Eide Fossen Vismunda Svartelva Flagstadelva Skreia Hunselv Nordre Bjøråa Skvaldra øvre Elv - naturlig profil 1985 Elv - naturlig profil 1984 Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1986 Elv - naturlig profil 1986 Elv - naturlig profil 1986 Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 2008 Elv - naturlig profil Avlesningsbolt i NGO = Vannmerket het tidligere Bjørsjøen (t.o. m ) Sand (Storsjøen i Odalen) Innsjø 1986 NGO-høydesystem. Opprettet på nytt den , fjernoverført. For stasjon Garvik som ble brukt før denne, finnes det vst. fra Savalen kraftverk undervann Elv - naturlig profil Min.vst. i døgnet på F Storbekken Elv - kunstig profil Frya Skasåa Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1990 Data hos Direktoratet for naturforvaltning. Høydegrunnlag NGO Løkmoen Elv - naturlig profil Funnefoss lense Elv - naturlig profil Mørkfoss ndf. Magasin Solbergfoss Magasin Stasjonen gikk fra 1990 til 2000 med få avbrekk. Frem til 2003 mange brudd. Nedlagt samme år i følge GLB. Bestemmende profil mindre bra. Innsjøer i nedbørfeltet påvireker avrenninga i følge GLB.

24 Li Bru Jora v/nysetra Svinåa inntak ndf. Elv - naturlig profil 1988 Elv - naturlig profil 2008 Vannmerket het tidligere Nysetra (t.o. m ). Elv - naturlig profil Minstesstasjon Sarpsborg Se kommentar 2009 Data fra GLB, kun til bruk for flomvarslingen. Registrering foregår i elv, men er sterket påvirket av nedenforliggende kraftverk Sarpsborg Vannføring Se kommentar 2009 Data fra GLB, kun til bruk for flomvarslingen. Registrering foregår i elv, men er sterket påvirket av nedenforliggende kraftverk Sarpsborg Vannføring Se kommentar 2009 Data fra GLB, kun til bruk for flomvarslingen. Registrering foregår i elv, men er sterket påvirket av nedenforliggende kraftverk Søndre Imssjøen Innsjø 1986 Høyder i NGO Lømo Elv - naturlig profil Braskereid Elv - naturlig profil Eidsfoss Bru Elv - naturlig profil Flisa Bru Elv - naturlig profil Sandstad bru Elv - naturlig profil Brandval Bru Elv - naturlig profil Gjølstafoss ovf. Elv - naturlig profil HEC 2 HEC 2 HEC 2 HEC Norsbru Elv - naturlig profil HEC 2 Orpheus mini som står plassert på gammelt Fetsund Bru Elv - naturlig profil 1988 brokar. Ikke data mellom og Moen Elv - kunstig profil Måler vst. i ei steinrøys i forb. med fordrøyning av avløpet fra et byggefelt Vikka Elv - kunstig profil 1989 Data fra denne stasjonen er meget usikre pga: - Tidvis tett kommunikasjon mellom elv og stigerør. - Vinterdata kan være noe påvirket av is i profilet - Ved flom er det kritisk strømning forbi skala på grunn av for liten innløpskontroll i crumprennen. en registreres oppstrøms crump og er betydelig høyere enn ved skala for høye er. Spesielt: data er meget usikre pga meget tett kommunikasjon, og bør absolutt ikke benyttes i analyser.

25 CRUMP Fokstua Elv - kunstig profil Hundorp Elv - naturlig profil Ringebu Elv - naturlig profil Faukstad Elv - naturlig profil Breivegen Bru Elv - naturlig profil Onshus Elv - naturlig profil Nedlagt Fåvang Elv - naturlig profil Leirsund Elv - naturlig profil Borgen Elv - naturlig profil Slemdalsbekken Finsahlbekken Glåmos bru Elverum Elv - naturlig profil 1991 Ukjent Elv - naturlig profil 1951 Elv - naturlig profil Solbergfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Solbergfoss Overløp Elv - naturlig profil Solbergfoss Drifts Elv - naturlig profil Andfinds Bru Elv - naturlig profil Meget usikre data. Lave til middels høye er er påvirket av både systematiske og tilfeldige feil på grunn av profilforandring og vanskelige måleforhold. Videre er flomer beheftet med betydelige systematiske og tilfeldige feil grunnet at stasjonen står i fallsonen mellom under- og overkritisk strømning under flom, og at det er få og usikre målinger på høye er. Det finnes ADCP-målinger for under flommen (1995) i arkivet. Total, drifts + overløp. Det finnes ADCP-målinger for under flommen (1995) i arkivet. Det finnes ADCP-målinger for under flommen (1995) i arkivet Vålåsjø Innsjø Storsjø ndf. Elv - naturlig profil Storsjø ndf. Elv - naturlig profil Rauhammeren Elv - naturlig profil Storsjøen ndf. -Øra Elv - naturlig profil Storsjøen ndf. -Øra Vannføring Elv - naturlig profil Søre Osa Ossjø ndf Rosten Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1980 Elv - naturlig profil 1945 Fiktiv måleserie.

Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A

Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2. Seija Stenius OPPDRAGSRAPPORT A Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Seija Stenius 5 2012 OPPDRAGSRAPPORT A Vannføringsstasjoner i Norge med felt mindre enn 50 km 2 Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Oppdragsrapport

Detaljer

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av:

Breim Kraft AS. Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Hydrologi. Utarbeidet av: Konsekvensutredning for Breim kraftverk, Gloppen. Tema: Utarbeidet av: Mars 2011 FORORD Utbygging av vannkraftverk med en årlig produksjon på over 40 GWh skal i henhold til planog bygningslovens kap. VII-a

Detaljer

)amlezt plan. Øvre Otta. Oppland fylke. 005 Glomma og Lågen. for vassdrag. Vassdragsrapport. Skjåk kommune

)amlezt plan. Øvre Otta. Oppland fylke. 005 Glomma og Lågen. for vassdrag. Vassdragsrapport. Skjåk kommune )amlezt plan for vassdrag Vassdragsrapport Oppland fylke Skjåk kommune Øvre Otta Videreføringsprosjekt for 005-- Øvre Otta (II-B2b) 005 Glomma og Lågen VASSDRAGSNR. 002.Dz 005 48 Øyberget 005 49 Glitra

Detaljer

Prioritering av stasjonsnett

Prioritering av stasjonsnett Prioritering av stasjonsnett Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 1 Rapport nr 9-2004 Prioritering av stasjonsnett Utgitt av: Redaktør: Norges vassdrags- og energidirektorat Arne Tollan Forfatter:

Detaljer

Overvåkning av vannkvalitet

Overvåkning av vannkvalitet ANØ-rapport nr. 29/7 Overvåkning av vannkvalitet Glomma m /tilløpselver Årsrapport 26 ANØ - rapport nr. 29/7 Prosjektnr: 361 Tilgjengelighet: Åpen Utgitt dato: Mai 27 Besøksadresse: Strandveien 1, Strømmen

Detaljer

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013

Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 106 2013 Overvåking Haldenvassdraget 2012/2013 Resultater fra 21 elver og bekker Inga Greipsland og Marianne Bechmann Bioforsk Jord og Miljø Hovedkontor/Head

Detaljer

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009

REVISJONSDOKUMENT ALTEVASSREGULERINGEN STATKRAFT ENERGI AS MARS 2009 RVISJONSDOKUMNT ALTVASSRGULRINGN STATKRAFT NRGI AS MARS 2009 INNHOLDSFORTGNLS 1. Oversikt over gitte konsesjoner i vassdraget 2. Omfang og virkeområde for de konsesjoner som skal revideres 2.1. Statsregulering

Detaljer

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833

Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 833 R Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet og Hustoftvatnet A P P O R T Rådgivende Biologer AS 833 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Vågaåna kraftverk: Tilleggsundersøkelse av vannkvalitet

Detaljer

OVERVÅKING AV GRUNNVANN. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN)

OVERVÅKING AV GRUNNVANN. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) OVERVÅKING AV GRUNNVANN Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) Norges vassdrags- og energidirektorat 2003 1 Rapport nr 1/2003 OVERVÅKING AV GRUNNVANN Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) Utgitt av: Norges

Detaljer

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING

Fossekall og småkraftverk. Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING Fossekall og småkraftverk Bjørn Walseng, NINA Kurt Jerstad, Jerstad viltforvaltning 3 2011 RAPPORT MILJØBASERT VANNFØRING FoU-programmet Miljøbasert vannføring Programmet Miljøbasert vannføring skal styrke

Detaljer

Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget

Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget 559 Problemkartlegging med tilknytning til elvemusling i Hunnselva og forslag til tiltaksplan for å ta vare på og reetablere elvemusling i vassdraget Bjørn Mejdell Larsen NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

5 Registreringer og verdivurdering

5 Registreringer og verdivurdering 5 Registreringer og verdivurdering 5.1 Geologi 5.1.1 Berggrunn Langs rv 4 mellom Grua og Brandbu består fjellgrunnen hovedsakelig av skifer, sandstein og kalkstein. Bergartene er foldet, og løper som rygger

Detaljer

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI)

Rapport nr. 246. Jostedøla. Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Rapport nr. 246 Jostedøla Fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2000 2014 Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske LFI Uni Research

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

OPPFINNELSEN AV GLØDELAMPEN

OPPFINNELSEN AV GLØDELAMPEN Kraftproduksjon I Telemark bor det rundt 163 000 mennesker. Det er i underkant av fire prosent av landets befolkning. Likevel blir omtrent ti prosent av Norges el-kraft produsert i vårt fylke. Det gjør

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6637-2014. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013

RAPPORT L.NR. 6637-2014. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 RAPPORT L.NR. 6637-2014 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2013 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen NIVA Midt-Norge Gaustadalléen

Detaljer

Fisketurismen i Glomma ved Tolga

Fisketurismen i Glomma ved Tolga Fisketurismen i Glomma ved Tolga Utredning av konsekvenser ved utbygging av Tolga kraftverk Børre K. Dervo NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80

Saksbehandler: Deres dato: 3.11.2010. Eirik Bjerke Thorsen Deres ref.: 22 95 93 80 N Vallorges E vassdrags-og energidirektorat l'j": 11'.'n! '! rcitirpirine.---1 ; Marine Harvest Norway AS Postboks 4102, Dreggen 1 1 JULI.1:1 5835 Bergen L12.5,9Acsr Vår dato: C1 JUL2011 Vår ref.: NVE

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven før og etter bygging av Voss Fjellandsby FORFATTER: Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: InterConsult Group (ICG) Voss

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (Fysiske parameter)

Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (Fysiske parameter) Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (Fysiske parameter) Driftrapport 2004. Status pr. januar 2005 Hervé Colleuille Tina Vestersager 2 2005 R A P P O R T Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann

Detaljer

Kartlegging av konflikter, holdninger og forvaltningsbehandling av energiprosjekter

Kartlegging av konflikter, holdninger og forvaltningsbehandling av energiprosjekter 1 Kartlegging av konflikter, holdninger og forvaltningsbehandling av energiprosjekter Anneks: Faktarapport med beskrivelse av seks prosjekter og deres miljødebatter fra melding til drift Multiconsult AS

Detaljer

Hovedrapport. Regional kraftsystemutredning for Hedmark og Oppland 2014

Hovedrapport. Regional kraftsystemutredning for Hedmark og Oppland 2014 Hovedrapport Regional kraftsystemutredning for Hedmark og Oppland 214 Mai 214 Sammendrag Kraftsystemutredningen for Hedmark og Oppland omfatter regionalnettet i de to fylkene på spenningsnivåene 132 og

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

Naturfareprosjektet Dp 5 Flom og vann på avveie: Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data

Naturfareprosjektet Dp 5 Flom og vann på avveie: Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data Naturfareprosjektet Dp 5 Flom og vann på avveie: Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer og radar data 78 2012 R A P P O R T report Tittel Ekstrem korttidsnedbør på Østlandet fra pluviometer

Detaljer

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling.

Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Utbygging av Statlandvassdraget til kraftproduksjon og næringsutvikling. Namdalseid kommune ønsker å kartlegge interessen for utbygging i Statlandvassdraget. Namdalseid Kommune inviterer aktuelle utbyggere

Detaljer

Søknad om tillatelse til bygging av Vestre Neset kraftverk i Lund kommune, Rogaland fylke

Søknad om tillatelse til bygging av Vestre Neset kraftverk i Lund kommune, Rogaland fylke KI-notat nr.: 4/2010 Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fylke/kommune: Ro Neset Kraft AS/ Vestre Neset Kraftverk and/ Lund Ansvarlig: stein Grundt Sign.: Saksbehandler: Si Birkeland Rawcliffe Sign.: Dato:

Detaljer

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014

RAPPORT L.NR. 6783-2015. Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 2014 RAPPORT L.NR. 6783-15 Overvåkning av Glomma, Vorma og Øyeren 14 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21 Jon Lilletuns

Detaljer

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp

Sira-Kvina kraftselskap. Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp Sira-Kvina kraftselskap Skisseprosjekt Rafossen, Kraftverk og Laksetrapp rao4n 2008-01-23 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn for skisseprosjektet... 4 1.2 Utarbeide tegninger for skisseprosjektet...

Detaljer

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no

Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden D O K U M E N T. senorge.no Evaluering av senorge: data versjon 1.1. Heidi Bache Stranden 4 21 senorge.no D O K U M E N T Evaluering av senorge data versjon 1.1 Norges vassdrags- og energidirektorat 21 1 Dokument nr 4/21 Evaluering

Detaljer