Vannføring, Vannstand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannføring, Vannstand"

Transkript

1 Vannføring, 1 HALDENVASSDRAGET/IDDEFJORDEN Ørjefoss ovf. Magasin Ørjefoss ndf. Elv - naturlig profil Strømfoss ovf. Magasin Strømsfoss ndf. Elv - naturlig profil Skotberg bru Elv - naturlig profil Brekke Elv - naturlig profil Femsjø Magasin Femsjø Magasin 1939 Tabellen viser vst. over LRV, nytt avlesningssystem etter Fosserfoss ovf. Innsjø Fosserfoss ovf. Innsjø Fosserfoss ndf. Innsjø Fosserfoss ndf. Innsjø Naddum bru Elv - naturlig profil Mjølnerødfoss ovf. Elv - kunstig profil Mjølnerødfoss ndf. Elv - naturlig profil Kirkevatn Innsjø Øgderen ndf. Elv - naturlig profil Øymarksjø Magasin 1939 NGO - NVE = Tabellen viser vst. over LRV, nytt avlesningssystem etter Aspern og Ara Setten Mjermen Rødenessjøen Magasin 1939 LRV i sommerhalvåret = NGO-NVE = Tabellen viser vst. over LRV, nytt avlesningssystem etter Magasin 1963 Magasin 1963 Magasin 1939 NGO - NVE = Ørje Vannføring Turbin/rør i kraftverk Brekke Vannføring Turbin/rør i kraftverk Tistedalsfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Bjørkelangen Magasin Øgderen Magasin Store Erte Magasin Verket Elv - naturlig profil ingen observatør Rapportert i fot t.o.m 2001, fra 2002 i m over LRV(1,25m)

2 Skulerudvatn Magasin Berg Overløp 1991 Stasjonen er i Haldenvassdraget 2 km fra Aurskog sentrum. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (900 m2) konstruert våtmark/ fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V- profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- punktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Jan Kåre Hoel). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Berit og Kåre Hoel (fangdameier). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås Berg Vannføring Elv - naturlig profil graders V-spor Stasjonen er i Haldenvassdraget 2 km fra Aurskog sentrum. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (900 m2) konstruert våtmark/ fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V- profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- punktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Jan Kåre Hoel). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Berit og Kåre Hoel (fangdameier). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB).

3 Berg Kinn Elv - naturlig profil 1991 Overløp Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. Stasjonen er i Haldenvassdraget 2 km fra Aurskog sentrum. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (900 m2) konstruert våtmark/ fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V- profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- punktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Jan Kåre Hoel). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Berit og Kåre Hoel (fangdameier). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. Stasjonen er i Haldenvassdraget nord for Ørje. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (345 m2) konstruert våtmark/fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V-profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- puktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Einar Halvorsrud). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Anders Kinn (i feltet). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store

4 mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. 120 graders V-profil Kinn Vannføring Elv - naturlig profil Stasjonen er i Haldenvassdraget nord for Ørje. Vannhøyde måles i utløpet av en liten (345 m2) konstruert våtmark/fangdam. Anlagt 1990, med 120 graders V-profil i utløpet. Vannhøyde er målt med trykksensor i kum (Dryck koblet til Campbell CR10 logger). Vanntemperatur med ledningsevnemåler, lufttemperatur og vippepluviograf (Campbell) som er montert i bakkenivå. Trykksensor er som regel 0- puktjustert hver mnd. av feltmedarbeider (Einar Halvorsrud). Nedbørmåler var ikke oppvarmet, og kunne være ute av funsjon pga. gnagere ol. En viss etterfylling av data har skjedd på bakgrunn av manuell nedbørsmåler hos Anders Kinn (i feltet). Manuell nedbør er satt inn som enkeltverdi kl 8:00. Stasjonen var en av flere forsøksanlegg drevet av Jordforsk (nå Bioforsk). Bent Braskerud hadde hovedansvaret. Målet var å utvikle en metode for å redusere stofftransporten fra dyrka mark til vassdragene. Det finnes derfor store mengder data på suspendert materiale, fosfor, nitrogen, ph mm. Det meste er publisert i Braskeruds dr.grad 10:2001; Sedimentation in small conctructed wetlands (utgitt ved NLH, nå Universitet for miljø og biovitenskap; UMB). Her finnes dessuten utførlig info om nedbørfeltene (eksmplar av dr.grad er levert Bibilioteket NVE). Alle data ble overført NVE i forbindelse med Braskeruds oppstart i NVE. Data av er i utgangspunktet korrigert på halvtimesnivå. Tilbakeregnet til vannhøyde i V-sporet for bruk i Hydra. Kjemiske data finnes hos Bioforsk, avd. Jord og Miljø på Ås. 2 GLOMMAVASSDRAGET/HVALER OG SINGLEFJORDEN Hådammen Elv - naturlig profil Nor Elv - naturlig profil Nor Elv - naturlig profil Fra er dataene i kotehøyde. Nedlagt Nordfoss ndf. Elv - naturlig profil Nybusjøen Elv - naturlig profil Gammelt Vm-nr

5 Skumsjøen Skumsjøen Vålåsjø Sogna Narsjø Narsjø Nedre Sjodalsvatn Nedre Sjodalsvatn Storsjø ovf Storsjø ovf Breiddalsvatn ndf Aura LRV: 429,00 m HRV: 432,00 m Magasin Manuell avlesning ca hver 14. dag LRV: 429,00 m HRV: 432,00 m Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil Elv - kunstig profil 1995 Innsjø 1971 Gammelt vm pkt.: m SK Innsjø 2009 Gammelt vm pkt.: m SK Data fra NVEs fjernoverførte Thalimedes logger, til bruk for flomvarslingen Innsjø Gammelt nr Nytt nr Innsjø 1981 Gammelt vm og Kontrollverdi: 939,00 + avlesningen, ikke legg inn intrumentverdi, iflg. MND Magasin 1971 HRV= LRV= HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil 1942 Elv - naturlig profil Prosjekt nr Eier: GLB Gammelt nr Prosjekt nr Eier: GLB. Gammelt nr Blaker Elv - naturlig profil Start 1/ slutt 16/ Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil X-hastighet celle Blaker Elv - naturlig profil Slutt: 27/ Lokale høyder Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Y-hastighet celle Blaker Elv - naturlig profil 2000 Santid Blaker Vannføring Elv - naturlig profil Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Beregnet på logger X-hastighet celle 2 Y-hastighet celle 2 X-hastighet celle 3

6 Blaker Vannhastighet Elv - naturlig profil Y-hastighet celle Tokerud Elv - naturlig profil Bjørneskallen Elv - naturlig profil Kittilstad Elv - naturlig profil Visa Elv - naturlig profil Gammelt nr Endefoss Elv - naturlig profil Gammelt nr Rellingsund Elv - naturlig profil Kampfoss Elv - naturlig profil Gammelt nr Lalm Lalm Atnasjø Elv - naturlig profil 1971 Elv - naturlig profil 2009 Innsjø 1984 Gammelt nr KM h = m (NVE),FM 12 Tilsigsserien ligger på Gammelt nr KM h = m (NVE),FM 12 Tilsigsserien ligger på Data fra NVEs fjernoverførte Thalimedes logger, til bruk for flomvarslingen Lillestrøm Elv - naturlig profil Aulestad Elv - naturlig profil Aulestad Elv - naturlig profil Furuholmen Elv - naturlig profil Sarpsfoss Elv - naturlig profil Tidligere vm Limnigraf til SFT-logger montert (alltid versjon 1). New-log fra (tidligere versjon 2). Tidligere vm Atnasjø Innsjø 1999 Logger. Gammelt Vm-nr Åneby Elv - naturlig profil Ikke data Kringen Elv - naturlig profil Ertesekken ovf. Elv - naturlig profil 1978 Vf-målinger foretatt for HH, mens ukentlige observasjoner er foretatt av grunnvannskontoret. Bare vassføringsmålinger for HH, men ukentlig obs. av HV. Del av en to-skalametode. Data kommer ikke inn. Se Ertesekken ndf. som er den andre delen av skalen. Vi mottar ferdig beregnet fra GLB. Tidligere hadde stasjon Ertesekken ovf. Vm nr

7 Øvre Heimdalsvatn Innsjø 1995 Samarbeidsprosjekt med UiO. Stasjonen ble første gang opprettet (Vm nr ). Denne ble nedlagt Gjenopprettet registreres med SFTlogger fra Aanderaa-loggeren har følgende kanaler i drift: Kanal 2: Vindhastighet middel( ) Kanal 3: Vindhastighet maks ( ) Kanal 4: Vindretning ( ) Kanal 5: Lufttemperatur ( ) Kanal 6: Solstråling ( ) Kanal 7: Vanntemperatur ( ) Stasjonen nedlagt Gjenopprettet Gardermoen Kulvert Elv - kunstig profil 1995 Stasjonens eier er OSL, Oslo Hovedflyplass Mørdrebekken Ukjent Mørdrebekken Ukjent Mørdrebekken Vannføring Ukjent Mørdrebekken småfelt gr. Mørdrebekken småfelt gr. Mørdrebekken småfelt ov. Mørdrebekken ruteforsøk Mørdrebekken ruteforsøk Mørdrebekken ruteforsøk Mørdrebekken ruteforsøk Glomstadfoss Ukjent Vannføring Ukjent Ukjent Vannføring Ukjent Vannføring Ukjent Vannføring Ukjent Vannføring Ukjent Elv - naturlig profil 1999 Glomstadfoss er til erstatning for Rena Minne Ukjent St.nr : KM høyde på VM = 6.020m Minne Ukjent St.nr : KM høyde på VM = 6.020m Svanefoss ovf. Ukjent Svanefoss ndf. Ukjent Opprettet på oppdrag for NIVA. Nedlagt Gjenopprettet Orva Elv - naturlig profil Rudi Elv - naturlig profil Åsta Elv - naturlig profil Furuholmen Elv - kunstig profil Trøsken Elv - kunstig profil Logosens med fjernoverføring fra NVEs Newlog fra 2002 NIVAs Newlog 3.21X/ PTX 530 (0-5 m) til "Ny" Newlog 3.21X/PTX 530 (0-2 m) fra (tidligere stått ved NIVA-stasjon Røstvangen) Nipa Elv - kunstig profil Vst. upålitelige etter

8 Tessevatn Tessevatn Tessevatn Tessevatn ndf. Elv - naturlig profil Osen Innsjø Lerbekkenget Elv - naturlig profil Magasin KM h= m(NVE) (HH ) h h= m(NGO) Magasin KM h= m(NVE) (HH ) h h= m(NGO) KM h= m(NVE) (HH ) h h= Magasin m(NGO) Serie for magasinfyllingsprosjektet Einunna v/ Meløysæter Elv - naturlig profil Einunda Elv - naturlig profil Skarnes Elv - naturlig profil Skarnes Elv - naturlig profil Nordre Puttjern Innsjø Nordre Puttjern Innsjø Savalen Innsjø Savalen Innsjø Stei bru Elv - naturlig profil Stei bru Elv - naturlig profil Elvestad Elv - naturlig profil Søndre Puttjern Innsjø Marstein Elv - naturlig profil Koteng Elv - naturlig profil Olstappen Magasin Hornset Elv - naturlig profil Data oversendes fra GLB. Manuelle avlesninger. Loggerdata Hornset Elv - naturlig profil Graving ovf. Mistra beg. aug Avsluttet Hamar (Mjøsa) Magasin Hamar (Mjøsa) Magasin Hamar (Mjøsa) Magasin Hamar (Mjøsa) Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Gjende Innsjø

9 Gjende Innsjø Nysted Elv - naturlig profil Haga Elv - naturlig profil Husom bru Elv - naturlig profil Brua Elv - naturlig profil Garvik Innsjø For stasjon Sand som er erstatningsstasjonen finnes det vst. fra Skjenna Elv - naturlig profil Aursunden Vannføring Innsjø Aursunden Innsjø Avleser i reg.høydesystem. Ny LRV = m, ny HRV = m Aursunden Vannføring Elv - naturlig profil Nye Stai Aursunden Aursunden Aursunden ndf Kurråsen Elv - naturlig profil 2000 Fiktiv måleserie. Magasin HRV= LRV= HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Auma Elv - naturlig profil KM = FM 6A Stai Nye Stai, skal ta over for Elv - naturlig profil 1908 trolig i løpet av ligger på v.b. ved Imsroa Rena Elv - naturlig profil Stasjonen tilhører GLB, men er nå nedlagt Erstatningsstasjon er Glomstadfoss Rena Elverum Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Stasjonen tilhører GLB, men er nå nedlagt. Erstatningsstasjon er Glomstadfoss Nors Bru Elv - naturlig profil Vingersjø Innsjø GLBS KM Vingersjø Innsjø Skarnes Elv - naturlig profil 1887 Prosjekt under flommen 2008 Fjernoverførig fra Obs. opphørte Gjenopptatt Fjernoverføring

10 Skarnes Vannføring Elv - naturlig profil 1976 Fjernoverførig fra Innflettet generte data på alle vintervf Årnes Blaker Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Vm flyttet. Mulig fall mellom gl. og nytt Vm etter 1921 oppst. fra Rånåsfoss Øyeren v/mørkfoss Øyeren v/mørkfoss Øyeren v/mørkfoss Magasin Lokale høyder. Magasin 1998 Sk-høyder Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Langnes Elv - naturlig profil Langnes Elv - naturlig profil Moan Elv - naturlig profil Vålåsjø Elv - naturlig profil Dølplass Elv - naturlig profil Dølplass Elv - naturlig profil Atna Bru Elv - naturlig profil Atnasjø Innsjø Nytt vm Lomnessjø Sjømoen Storsjø ovf Storsjø ovf Tysla Tysla Hårrena Bru Hamaren, Ossjøen Ossjø Ossjø Elv - naturlig profil 1929 Graving ovf. Mistra beg. aug Avsluttet Nytt KM NGO-høyde Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Magasin Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Innsjø Magasin HRV= LRV= Magasin HRV= LRV=431.22

11 Ossjø HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Øyeren Elv - naturlig profil Valmtjern Innsjø Valmtjern Vannføring Elv - naturlig profil Åsta Veibru Elv - naturlig profil Knappom Elv - naturlig profil Lårgård Bru Elv - naturlig profil Båttstø Elv - naturlig profil Losna Elv - naturlig profil Breiddalsvatn ndf. Elv - naturlig profil Vågåvatn Innsjø Vågåmo Innsjø Lalm Aura Aura Elv - naturlig profil Øvre Tessa kr.verk Drifts Turbin/rør i kraftverk Sagfoss Elv - naturlig profil Oterstokfoss Elv - naturlig profil Tessa Bru Tessa Elv - naturlig profil Faukstad Bru Elv - naturlig profil Bygdin Bygdin Bygdin Magasin Fiktiv måleserie. KM h = m (NVE). Ny messing kulebolt gyldig etter 19/6-1997, h = m Nytt nr KM h = m (NVE) Elv - naturlig profil Nytt nr Elv - naturlig profil Nytt nr Elv - naturlig profil Nytt nr Magasin Se for data etter Magasin Se for data etter Bygdin Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Bygdin ndf Vinsteren Vinsteren Elv - naturlig profil 1922 Magasin KM h = m (NVE) = m (SK) Magasin 1994 KM h = m (NVE) = m (SK)

12 Nedre Bjørnhølen Innsjø Nedre Vinstra kr.verk Overløp Turbin/rør i kraftverk Nedre Vinstra kr.verk Drifts Turbin/rør i kraftverk Olstappen Magasin Olstappen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Kampfoss Fosse Aulestad Næren Næren Elv - naturlig profil Nytt nr Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Magasin Magasin Se ny stasjon med data fra (oppr. av GLB). Et hjelpevannmerke ble opprettet litt lenger opp mot selve Næren i forb. med planer om ny dam og ny kr. stasjon ved Næroset. Dette Vm ble gitt nr 2.7 Se ny stasjon med data fra (oppr. av GLB). Et hjelpevannmerke ble opprettet litt lenger opp mot selve Næren i forb. med planer om ny dam og ny kr. stasjon ved Næroset. Dette Vm ble gitt nr Eidsvoll-Sundfoss ovf. Ukjent Eidsvoll-Sundfoss ndf. Ukjent Hæra Elv - naturlig profil Urda Elv - naturlig profil Urda Dam Elv - naturlig profil Ula Bru Elv - naturlig profil Ertesekken ndf. Elv - naturlig profil Ertesekken ndf. Vannføring Elv - naturlig profil Sjusjøen Magasin 1939 Serie for magasinfyllingsprosjektet Sjusjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Sør-Mesna Magasin Sør-Mesna Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Kroksjøen Magasin Kroksjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Melsjøen Magasin 1939

13 Melsjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Reinsjøen Magasin Reinsjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Nord-Mesna Magasin Nord-Mesna Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Mesna ndf. Elv - naturlig profil Mesna ndf. Vannføring Turbin/rør i kraftverk Kjølstad Elv - naturlig profil Fossumfoss Elv - naturlig profil Einavatn ndf. Elv - naturlig profil Damvokter Arne Slette: Einavatn ndf. Elv - naturlig profil 1951 Damvokter Arne Slette: Skjelbreia Magasin Skjelbreia Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Einavatn Magasin Einavatn Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Kvisla Bruk Elv - naturlig profil 1928 I forb. med skilting av minstevassføring ved Kvisla bruk er boltehøgda endret med +1,0m gjeldende fra 23 august Uten denne endringen ville pålagt minstevassføring blitt ved -0.1m, og det ville sansynligvis ført til misforståelser. Ved å endre boltehøgda med +1.0m så blir pålagt minstevassføring ved vannstand 0.9m og det er stor mulighet for at det er lettere å forholde seg til 0.9m i stedet for -0.1m Øyer Elv - naturlig profil Hørsand Bru Ukjent Rokosjø Magasin Rokosjø Magasin Rokoelv Elv - naturlig profil Sjodalsvatn Elv - naturlig profil Nytt nr og Narsjø Innsjø Nytt vm

14 Fredriksvatn Elv - naturlig profil Stasjonen ble nedlagt fordi elveprofilet ved vannmerket ble oppdemt som en følge av Øvre Otta utbygningen Fredriksvatn Elv - naturlig profil Harpefoss Elv - naturlig profil Harpefoss Overløp Elv - naturlig profil Harpefoss Drifts Elv - naturlig profil Erlibru Elv - naturlig profil Barkaldfoss Elv - naturlig profil Savalen ndf. Elv - naturlig profil Dalsbygdens El.verk Elv - naturlig profil Elveseter Elv - naturlig profil Elveseter Elv - naturlig profil Mariholtputten Innsjø Data i arkivet Mariholtputten Grimsmoen Breiddalsvatn Breiddalsvatn Rauddalsvatn Rauddalsvatn Rauddalsvatn ndf Vålsjøen Innsjø 1997 Elv - naturlig profil 1997 Magasin Magasin 1994 Loggerdata. Nytt nivellement for kontroll av høydefastmerker utført høsten Nye høyder tatt i bruk fra Nytt HRV = m, nytt LRV = m. Korreksjonsfaktor fra tidligere høyder = m. Nytt nivellement for kontroll av høydefastmerker utført høsten Nye høyder tatt i bruk fra Nytt HRV = m, nytt LRV = m. Korreksjonsfaktor fra tidligere høyder = m. Serie for magasinfyllingsprosjektet Nytt nivellement for kontroll av Magasin høydefastmerker utført høsten Nytt HRV = m, nytt LRV = m. Nye høyder tatt i bruk fra Nytt nivellement for kontroll av høydefastmerker utført høsten Nytt HRV Magasin 1994 = m, nytt LRV = m. Nye høyder tatt i bruk fra Serie for magasinfyllingsprosjektet Elv - naturlig profil 1944 I GLBs arkiver kalles denne Framrusta. Magasin

15 Vålsjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Grunnvatn Magasin Grunnvatn Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Gopollen Magasin Gopollen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Djupen Magasin Djupen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Moksa Koloen Rausjø Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Magasin Rausjø Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Telneset Elv - naturlig profil Åkerøien Elv - naturlig profil Neby Elv - naturlig profil Fri Elvåga Elv - naturlig profil Kveberg Bru Elv - naturlig profil Leirvatn Innsjø Ellingsrud Elv - kunstig profil Sandvatn Magasin 1961 KM h = m (NVE) Kaldfjord-Øyvatn Magasin KM h = m (NVE) = m (SK) Kaldfjord-Øyvatn KM h = m (NVE) = m (SK) Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Elvåga Elv - naturlig profil Heimdalsvatn Magasin Heimdalsvatn Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Ovf.Heimdalsv- Sandv Øyangen Øyangen Overføring Tappeluke Data f.o.m 1976 t.o.m.1996 finnes i NVEarkiv. Etter dette data hos GLB. Magasin Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet

16 Overf.Kaldfj- Øyangen Overføring Tappeluke Øvre Vinstra kraftverk Drifts Turbin/rør i kraftverk Unsetåa Elv - naturlig profil Mistra Bru Elv - naturlig profil Akslen Elv - naturlig profil Hummelvoll Elv - naturlig profil Osflaten Elv - naturlig profil Fossum Bru Elv - naturlig profil Ryfetten Elv - naturlig profil Einunna Elv - naturlig profil Ureg. del av feltet 75 km2. Høsten 1971 overf. til Savalen Liavatn Innsjø 1965 SK-0 = m Furusjøen Innsjø Kråkfoss Elv - naturlig profil Kråkfoss Elv - naturlig profil Kråkfoss Vannføring Elv - naturlig profil Kringlerdal Risa Aursjøen Elv - naturlig profil 1966 Elv - naturlig profil Magasin NVE bolt i fjell satt ut i juni 2005 på sørside østre brokar. Høyde 7,810 m, utgangspunkt spiker i hus på 10,00 m. Logosens endret fra 6,475 til 6,515 den Aursjøen Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Skjåk Kraftverk Drifts Turbin/rør i kraftverk Sælatunga Elv - naturlig profil Hombledal Elv - naturlig profil Rotua Harasjøen Høydalsvatn Elv - kunstig profil Elv - kunstig profil Innsjø Det har fra feltet vært tatt ut vann til et privat vannverk. Dette uttaket har øket, trolig fra slutten av 1990-årene. Det har ikke lykkes å få tallfestet hverken vannuttak eller årstall KM h = m (NVE)

17 Brustuen Elv - naturlig profil Tora Elv - naturlig profil Skjøli Elv - naturlig profil Skjøli Elv - naturlig profil Visa Tundra Elv - naturlig profil Tundra Elv - naturlig profil Liafoss Elv - naturlig profil Memurubu Elv - naturlig profil Russa Ukjent Sulheim Elv - naturlig profil Bøvertjern Innsjø Runningen Elv - naturlig profil Øvre Visa Elv - naturlig profil Dombås Elv - naturlig profil Jora Elv - naturlig profil Austeddalen Elv - kunstig profil Elv - naturlig profil Nytt nr Målt UTM-øst: , nord: , men meget svake GPS signaler Vøien Elv - kunstig profil Kontrollpunkt er anlegg Forisco-kasse Kykkelsrud U.V Elv - naturlig profil Kverndalen Elv - kunstig profil Elstad Elv - kunstig profil Elstad Elv - naturlig profil Gåsmyra Nord Elv - kunstig profil Gåsmyra Sør Elv - kunstig profil Kuggerudåa Elv - naturlig profil Bruvoll Elv - naturlig profil Hurdalssjøen Elv - kunstig profil Falltap mellom Hurdalssjøen og vannmerket Transjøen Elv - naturlig profil Lie Bru Elv - naturlig profil Øst (336519), Nord ( ) stemmer dette bedre? Limosen Elv - kunstig profil

18 Limosen Vannføring Elv - naturlig profil 2004 Beregnete data Strøm Sag Finnes 7 målinger fra målested Slattum (år Elv - kunstig profil ) i arkivet under denne mappen Fura Elv - kunstig profil Storøygardsbrua Elv - naturlig profil Profilforandring! Hurdalssjøen Magasin Feragen Nord Innsjø Fundin ndf. Elv - naturlig profil Hellen Bru Elv - naturlig profil Aamodt Ukjent Kauserud Kauserud Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1998 GLB eier stasjonen. NVE eier kurven i flg. KAF (PCR, 15/7-04) Linmigraf data. Ott-månedsskjema GLB eier stasjonen. NVE eier kurven i flg. KAF (PCR, 15/7-04) Manuelle + Fjernoverførte data fra og disse er ikke brukbare. Bruk Ingen data mellom Heira Elv - kunstig profil Eriksvann ndf. Elv - naturlig profil Lauvtjern Elv - naturlig profil Svartputten Elv - naturlig profil Igletjern Elv - naturlig profil Tørresdal Bru Elv - naturlig profil Høyegga Dam Elv - naturlig profil Høyegga ndf. Vannføring Elv - naturlig profil 1971 Det finnes 2 vf.-målinger fra 1981 i arkivet som ikke er lagt inn pga. mangl. vst Langvann Elv - naturlig profil Feragen ndf. Elv - naturlig profil Fundin Magasin 1970 HRV= LRV= Fundin HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Søndre kulvert Elv - kunstig profil Løpet kraftstasjon Vannføring Turbin/rør i kraftverk 1971 Det finnes vf-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.-målinger Løpet kraftstasjon Overløp Turbin/rør i kraftverk Løpet kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk 1996 Totatal. Det finnes vf-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.-målinger Det finnes vf-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.-målinger

19 Rendalen kraftstasjon Overløp Elv - naturlig profil Rendalen kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk Lesjaverk (Lesjaskogvatnet) Røstefoss Innsjø 1972 Turbin/rør i kraftverk Det finnes vf-målinger fra 1996 og 1984 i arkivet, men mangler vst.-målinger. Det finnes vf-målinger fra 1996 og 1984 i arkivet, men mangler vst.-målinger Røstefoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Total Røstefoss Overløp Turbin/rør i kraftverk Røstefoss Drifts Turbin/rør i kraftverk Sel Elv - naturlig profil Øyeren 2 Elv - naturlig profil 1998 Måle-start: Ise Elv - naturlig profil Hyllingen Elv - naturlig profil Rien Elv - naturlig profil Feragen Innsjø Grønlibekken Elv - naturlig profil Puttjernbekken Elv - kunstig profil Trøstaker Elv - naturlig profil Det finnes to smålinger i arkivet, Savalen kraftstajon Drifts Turbin/rør i kraftverk 1971 men ingen vst Einunna overføring Einunna overføring Utslippspunkt 1971 Overløp 1971 Naturlig felt 112 km2. Ver.0 = restfelt. Ver.1 =overf. til Savalen Ver.2 =overløp. Ver.0 = restfelt. Ver.1 =overf. til Savalen Ver.2 =overløp. Overløp ved overføringsdammen til Savalen Heimdalsoset Vannføring Ukjent Savalen Magasin 1974 HRV= LRV= Savalen Overløp 1976 HRV= LRV= Savalen HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Rambergsjøen Innsjø Lorttjern Elv - naturlig profil Lorttjern Elv - naturlig profil Avløp nordover fra Femunden Daleng Innsjø Gjesåssjøen Innsjø Gløta Elv - naturlig profil Stor-Elvdal Elv - naturlig profil Vormsund Ukjent

20 Årnes Elv - naturlig profil Fetsund Elv - naturlig profil Norsfoss Elv - naturlig profil Norsfoss Elv - naturlig profil Limnigraf Bingsfoss Elv - naturlig profil Elgsjø Magasin HRV= m LRV= m Elgsjø HRV= m LRV= m Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Elgsjø ndf. Elv - naturlig profil Elgsjø ndf. Vannføring Elv - naturlig profil Marsjø Marsjø Marsjø ndf. Vannføringer beregnet av GLB Magasin HRV= LRV= HRV= LRV= Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet. Elv - naturlig profil Marsjø ndf. Vannføring Elv - naturlig profil Torsvatn Innsjø Osfallet kraftstasjon Elv - naturlig profil Øvre Moksa Elv - naturlig profil Hornsjø Magasin Vannføringsmålinger beregnet av GLB Hornsjø Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Ropptjern Magasin Ropptjern Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Einunna kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk Funnefoss o.vann Elv - naturlig profil Funnefoss kraftverk Vannføring Turbin/rør i kraftverk Funnefoss kraftverk Overløp Turbin/rør i kraftverk Funnefoss kraftverk Drifts Turbin/rør i kraftverk Stokkelva Espedalsvatn Elv - naturlig profil Innsjø 1976 Det finnes ADCP-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst. Det finnes ADCP-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst. Det finnes ADCP-målinger i arkivet som ikke er lagt inn p.g.a. manglende vst.

21 Vågåvatn Innsjø 1978 i NVE-høyde Vågåvatn Innsjø Korreksjoner basert på senkninger som ble fastatt i forbindelse med modellering fra 1975 (SK-høyde) Vågåvatn Innsjø i kotehøyde (SK-høyde) Vågåvatn Innsjø Korreksjoner basert på senkninger som ble fastatt i forbindelse med modellering fra (NVE-høyde) Bjørnåsbrua Elv - naturlig profil Skreia Elv - naturlig profil Torgundrud Bru Elv - naturlig profil Knutsætra Elv - naturlig profil Lena Bru Elv - naturlig profil Bråstad II Elv - naturlig profil Bråstad I Elv - naturlig profil Møllerhagen Elv - naturlig profil Rånåsfoss Turbin/rør i kraftverk Rånåsfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Rånåsfoss Overløp Elv - naturlig profil Rånåsfoss Drifts Elv - naturlig profil Nygardsætra Brekke Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Det finnes vf. målinger fra 1998 og 1995 i arkivet, men ingen vst. målinger Stortorp mølle Vråla Ofossen Majer Kvikstadbekken Atna Straumbu Flena Elv - naturlig profil Reg.del av feltet: 7.3 km2. Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1979 Elv - naturlig profil Elv - kunstig profil Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil

22 Kvarstadseter Grønvatn Grønvatn Elv - naturlig profil 1979 Magasin Magasin Tafjord Kraft. Overført til vassdrag 99 Magasin Tafjord Kraft. Overført til vassdrag 99 Magasin 1994 Serie for magasinfyllingsprosjektet Strandfossen kraftstasjon Vannføring Turbin/rør i kraftverk Sum av drift Strandfossen og forbi Strandfossen. Fra er måleserien delt i 1055 og Se generell dataserie (versjon 0) Strandfossen kraftstasjon Overløp Overløp 1996 Se generell dataserie (versjon 0) Strandfossen kraftstasjon Drifts Turbin/rør i kraftverk 1996 Se generell dataserie (versjon 0) Skjefstadfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Skjefstadfoss Overløp Overløp Skjefstadfoss Drifts Turbin/rør i kraftverk 1996 Sum av drift Skjefstadfoss og forbi Skjefstadfoss. Fra er måleserien delt i 1055 og Se generell dataserie (versjon 0). Se generell dataserie (versjon 0) Braskereidfoss kraftstasjon Braskereidfoss kraftstasjon Braskereidfoss kraftstasjon Kongsvinger kraftverk Vannføring Turbin/rør i kraftverk Sum av drift Braskereidfoss og forbi Braskereidfoss. Overløp Overløp 1994 Drifts Turbin/rør i kraftverk 1994 Vannføring Turbin/rør i kraftverk 1979 Kongsvinger Overløp Overløp 1994 kraftverk Kongsvinger Drifts Turbin/rør i kraftverk 1994 kraftverk Sarp kraftverk Overløp Turbin/rør i kraftverk Søre Osa kr.verk Drifts Turbin/rør i kraftverk 1981 Det finnes en ADCP måling fra 1998 i arkivet. Ingen vst. målinger. Sum av drift Kongsvinger og forbi Kongsvinger. Det finnes en ADCP måling fra 1998 i arkivet. Ingen vst. målinger. Det finnes en ADCP måling fra 1998 i arkivet. Ingen vst. målinger Isakstua Elv - naturlig profil Skvaldra Elv - naturlig profil Nordre Osa Elv - naturlig profil Søkkunda Elv - naturlig profil Bruk data fra Rånåsfoss, stasjonsnr Denne stasjonen er nedlagt, pga. mye dårlige Bingsfoss kraftstasjon Vannføring Turbin/rør i kraftverk data. Drifts + overløp. Data oppbevares hos Akershus e-verk.

23 Bingsfoss kraftstasjon Overløp Elv - naturlig profil Bingsfoss kraftstasjon Drifts Elv - naturlig profil Eldåa Elveseter Vinkelfallet overløp Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1982 Inntak Bruk data fra Rånåsfoss, stasjonsnr Denne stasjonen er nedlagt, pga. mye dårlige data. Bruk data fra Rånåsfoss, stasjonsnr Denne stasjonen er nedlagt, pga. mye dårlige data Fossum bru Eide Fossen Vismunda Svartelva Flagstadelva Skreia Hunselv Nordre Bjøråa Skvaldra øvre Elv - naturlig profil 1985 Elv - naturlig profil 1984 Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1986 Elv - naturlig profil 1986 Elv - naturlig profil 1986 Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 2008 Elv - naturlig profil Avlesningsbolt i NGO = Vannmerket het tidligere Bjørsjøen (t.o. m ) Sand (Storsjøen i Odalen) Innsjø 1986 NGO-høydesystem. Opprettet på nytt den , fjernoverført. For stasjon Garvik som ble brukt før denne, finnes det vst. fra Savalen kraftverk undervann Elv - naturlig profil Min.vst. i døgnet på F Storbekken Elv - kunstig profil Frya Skasåa Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1990 Data hos Direktoratet for naturforvaltning. Høydegrunnlag NGO Løkmoen Elv - naturlig profil Funnefoss lense Elv - naturlig profil Mørkfoss ndf. Magasin Solbergfoss Magasin Stasjonen gikk fra 1990 til 2000 med få avbrekk. Frem til 2003 mange brudd. Nedlagt samme år i følge GLB. Bestemmende profil mindre bra. Innsjøer i nedbørfeltet påvireker avrenninga i følge GLB.

24 Li Bru Jora v/nysetra Svinåa inntak ndf. Elv - naturlig profil 1988 Elv - naturlig profil 2008 Vannmerket het tidligere Nysetra (t.o. m ). Elv - naturlig profil Minstesstasjon Sarpsborg Se kommentar 2009 Data fra GLB, kun til bruk for flomvarslingen. Registrering foregår i elv, men er sterket påvirket av nedenforliggende kraftverk Sarpsborg Vannføring Se kommentar 2009 Data fra GLB, kun til bruk for flomvarslingen. Registrering foregår i elv, men er sterket påvirket av nedenforliggende kraftverk Sarpsborg Vannføring Se kommentar 2009 Data fra GLB, kun til bruk for flomvarslingen. Registrering foregår i elv, men er sterket påvirket av nedenforliggende kraftverk Søndre Imssjøen Innsjø 1986 Høyder i NGO Lømo Elv - naturlig profil Braskereid Elv - naturlig profil Eidsfoss Bru Elv - naturlig profil Flisa Bru Elv - naturlig profil Sandstad bru Elv - naturlig profil Brandval Bru Elv - naturlig profil Gjølstafoss ovf. Elv - naturlig profil HEC 2 HEC 2 HEC 2 HEC Norsbru Elv - naturlig profil HEC 2 Orpheus mini som står plassert på gammelt Fetsund Bru Elv - naturlig profil 1988 brokar. Ikke data mellom og Moen Elv - kunstig profil Måler vst. i ei steinrøys i forb. med fordrøyning av avløpet fra et byggefelt Vikka Elv - kunstig profil 1989 Data fra denne stasjonen er meget usikre pga: - Tidvis tett kommunikasjon mellom elv og stigerør. - Vinterdata kan være noe påvirket av is i profilet - Ved flom er det kritisk strømning forbi skala på grunn av for liten innløpskontroll i crumprennen. en registreres oppstrøms crump og er betydelig høyere enn ved skala for høye er. Spesielt: data er meget usikre pga meget tett kommunikasjon, og bør absolutt ikke benyttes i analyser.

25 CRUMP Fokstua Elv - kunstig profil Hundorp Elv - naturlig profil Ringebu Elv - naturlig profil Faukstad Elv - naturlig profil Breivegen Bru Elv - naturlig profil Onshus Elv - naturlig profil Nedlagt Fåvang Elv - naturlig profil Leirsund Elv - naturlig profil Borgen Elv - naturlig profil Slemdalsbekken Finsahlbekken Glåmos bru Elverum Elv - naturlig profil 1991 Ukjent Elv - naturlig profil 1951 Elv - naturlig profil Solbergfoss Vannføring Turbin/rør i kraftverk Solbergfoss Overløp Elv - naturlig profil Solbergfoss Drifts Elv - naturlig profil Andfinds Bru Elv - naturlig profil Meget usikre data. Lave til middels høye er er påvirket av både systematiske og tilfeldige feil på grunn av profilforandring og vanskelige måleforhold. Videre er flomer beheftet med betydelige systematiske og tilfeldige feil grunnet at stasjonen står i fallsonen mellom under- og overkritisk strømning under flom, og at det er få og usikre målinger på høye er. Det finnes ADCP-målinger for under flommen (1995) i arkivet. Total, drifts + overløp. Det finnes ADCP-målinger for under flommen (1995) i arkivet. Det finnes ADCP-målinger for under flommen (1995) i arkivet Vålåsjø Innsjø Storsjø ndf. Elv - naturlig profil Storsjø ndf. Elv - naturlig profil Rauhammeren Elv - naturlig profil Storsjøen ndf. -Øra Elv - naturlig profil Storsjøen ndf. -Øra Vannføring Elv - naturlig profil Søre Osa Ossjø ndf Rosten Elv - naturlig profil Elv - naturlig profil 1980 Elv - naturlig profil 1945 Fiktiv måleserie.

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening

Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted. Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Aktiv vassdragsdrift sett fra en regulants ståsted Torbjørn Østdahl Glommens og Laagens Brukseierforening Innhold Brukseierforeningenes rolle i vassdragene Reguleringenes verdi Trusler mot reguleringene

Detaljer

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen

EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Sølvi Amland og Erik Holmqvist Sverre Husebye Dato: 27.08.2013 Saksnr.: NVE 200903388-9 Arkiv: Kopi: EA Harald Endresen HHT Morten Nordahl Due,

Detaljer

Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Ann-Live Øye Leine 127

Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Ann-Live Øye Leine 127 Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Ann-Live Øye Leine 127 2015 R A P P O R T Rapport nr 127-2015 Flomberegning for Gudbrandsdalsvassdraget (002.DZ) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges

Detaljer

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2014

Oppdatering av tilsigsserier med data for 2014 Internt notat Til: ER v. Fredrik Arnesen Fra: HV v. Erik Holmqvist Ansvarlig: Sverre Husebye Dato: 01.09.2015 Saksnr.: NVE 200903388-10 Arkiv: Kopi: HHT Morten Nordahl Due, HHD Elise Trondsen Oppdatering

Detaljer

Vedlegg 4: Forenklet grunnlagstabell vannområde Glomma

Vedlegg 4: Forenklet grunnlagstabell vannområde Glomma Vedlegg 4: Forenklet grunnlagstabell vannområde Glomma Vannområde Glomma Vannforekomst Vannforekomst navn Kommune Tiltaksgruppe Tiltak Kostnad Prioritering Ansvarlig myndighet ID Biologisk påvirkning Fremmede

Detaljer

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen

Flomberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Flosonekartprosjektet Floberegning for Otta og Gudbrandsdalslågen Turid-Anne Drageset 4 2000 D O K U M E N T Floberegning for Otta (002.DHZ) og Gudbrandsdalslågen (002.DZ) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold

vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold vc127 A NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING MOKSA KRAFTVERK Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold OPPDRAGSRAPPORT 1-87 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader

Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Er hydrologien viktig i konsesjonsøknader Vannføringsmålinger Kjetil Arne Vaskinn SWECO Norge Hydrologi / tilsig generelt Hydrologisk grunnlag for prosjektering av småkraftverk 1. Spesifikk avrenning 2.

Detaljer

Supplement til rapport " Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi"

Supplement til rapport  Områdeplan for planområdet Litlgråkallen Kobberdammen- Fjellsætra. Konsekvensutredning. Hydr ologi NOTAT Notat nr.: 1 Oppdragsnr.: 5114507 Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Til: Trondheim kommune Fra: Norconsult ved Nina

Detaljer

Hydrologiske data og kvalitet

Hydrologiske data og kvalitet Hydrologiske data og kvalitet Av Erlend Moe Seksjonsleder hydrometri NVE Seminar: Kraftrelatert hydrologi, meteorologi og klima 18.9-2008 1 Hydra II Norges nasjonale hydrologiske database Egenutviklet

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel

OPPDRAGSLEDER. Lars Erik Andersen OPPRETTET AV. Are Sandø Kiel NOTAT OPPDRAG Blakkåga OPPDRAGSNUMMER 573913 OPPDRAGSLEDER Lars Erik Andersen OPPRETTET AV Are Sandø Kiel DATO 2.9.214 TIL Tore Bjørnå-Hårvik, Helgelandskraft KOPI TIL Sedimenttransport i Blakkåga Bakgrunn

Detaljer

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling:

5- og 10-årsflom er deretter benyttet for å beregne vannstander og vannhastigheter for midlertidig bru og fylling: Sammendrag På oppdrag fra SVV ble det tidligere utført flomberegning og vannlinjeberegning for Forra på eksisterende og ny bru, samt midlertidig fylling for anleggsperioden. Det er nå utført flomberegning

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold ved Isdal pumpe og kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon Figur 1 Nedbørsfeltene

Detaljer

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter?

Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hvordan beregnes hydrologisk grunnlag for småkraftprosjekter? Hydrologisk avdeling, NVE Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2 Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere

Detaljer

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s.

Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport , 49s. 9 REFERANSER Beldring, S., Roald, L.A. & Voksø, A., 2002 Avrenningskart for Norge, NVE Rapport 2 2002, 49s. NVE 2007, Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt,

Detaljer

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye

Internt notat. Oppdatering av tilsigsserier med data for 2012. ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Internt notat Til: Fra: Ansvarlig: ER v. Thore Jarlset HV v. Erik Holmqvist og Cecilie Baglo Sverre Husebye Dato: 8.8.2013 Saksnr.: NVE 200903388-8 Arkiv: Kopi: EA - Per Tore Jensen Lund, HHT Morten Nordahl

Detaljer

Flomberegning for Nedre Glomma

Flomberegning for Nedre Glomma Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Nedre Glomma Lars-Evan Pettersson 15 2002 D O K U M E N T Flomberegning for Nedre Glomma (002.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2002 Dokument nr 15-2002

Detaljer

Oversikt over data for kraftverkene i Vinstravassdraget. Kraftverk Fall høyde (m)* Konsesjons år. Slukeevne (m 3 /s) Installasjon (MW)

Oversikt over data for kraftverkene i Vinstravassdraget. Kraftverk Fall høyde (m)* Konsesjons år. Slukeevne (m 3 /s) Installasjon (MW) 3.2. VINSTRAVASSDRAGET 3.2.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det 120 km lange Vinstravassdraget (Fig. 3) ligger i kommunene Vang, Øystre Slidre, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron og Gausdal. 76 % av det 1.380 km 2 store

Detaljer

Årsrapport GLB 2007 1

Årsrapport GLB 2007 1 ÅRSRAPPORT 27 Årsrapport GLB 27 1 Iskrystaller. Foto: Jens Kr. Tingvold Foto forside og bakside: Bygdin mot Eidsbugarden. Foto: Grete Finstad ÅRSRAPPORT 27 i godt gjenge Etter flyttingen og alt omstruktureringsarbeidet

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS).

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for overføring av Litjbekken i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. (Myrholten Kraft AS). Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk.

Detaljer

Flomsonekart Glomma, Øyeren, Nitelva, Leira og Vorma. Fetsund, Frogner, Leirsund, Lillestrøm, Rælingen, Sørumsand, Vormsund, Årnes

Flomsonekart Glomma, Øyeren, Nitelva, Leira og Vorma. Fetsund, Frogner, Leirsund, Lillestrøm, Rælingen, Sørumsand, Vormsund, Årnes Flomsonekart Glomma, Øyeren, Nitelva, Leira og Vorma Fetsund, Frogner, Leirsund, Lillestrøm, Rælingen, Sørumsand, Vormsund, Årnes 83 2016 R A P P O R T Rapport nr 83-2016 Flomsonekart Glomma, Øyeren, Nitelva,

Detaljer

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt

Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt Sundheimselvi Vedlegg 10: Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s

5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s 5.9 Alternativ MB-17 Konsesjonsvilkårene med mulighet for unntak i enkelte år, med kraftverkkjøring ned til 5 m 3 /s Følgende strategi er benyttet: Det tappes for effekt 2.5 MW (ca 18.8 m3/s) over følgende

Detaljer

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund

Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund Erik Holmqvist 5 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Trysilvassdraget, Nybergsund (311. Z) Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Høie mikro kraftverk. Vedlegg

Høie mikro kraftverk. Vedlegg Høie mikro kraftverk. Vedlegg Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk med konsesjonsplikt 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av

Detaljer

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland

Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på strekningen Sørelva-Storjord Nordland Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 1 Oppdragsrapport B x/2014 Hydraulisk analyse i forbindelse med ny E-6 på

Detaljer

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD

1. INNLEDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 531128-01 Peterson Fabrikker Peterson Fabrikker Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Per Kraft Kvalitetskontroll: Rune Skeie INNHOLD 1. Innledning... 1 1.2 Hydrologi... 2 2. Vurdering av

Detaljer

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse

Vinda kraftverk. Planbeskrivelse Vinda kraftverk Planbeskrivelse Innhold 1. Planbeskrivelse løsninger, hydrologi m.m. 2. Rettighetsforhold så langt vi vet 3. Planstatus 4. Fremdrift side 2 Heggenes 18. Vinda kraftverk Søre Vindin side

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Hydrologi for små kraftverk - og noen mulige feilkilder Thomas Væringstad Hydrologisk avdeling Nødvendige hydrologiske beregninger Nedbørfelt og feltparametere Middelavrenning

Detaljer

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006

Lokal overvåking i sidevassdrag. til Gudbrandsdalslågen. i 2006 Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Lokal overvåking i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen i 2006 Lillehammer, 16. april 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 MÅLSETTING 3

Detaljer

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA

DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE- BEREGNING DAM TROMSA RAPPORT ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 06.2013 RINGEBU KOMMUNE DAMBRUDDSBØLGE-

Detaljer

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Vansjø og Mosseelva. Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Vansjø og Mosseelva Lars-Evan Pettersson 3 2008 D O K U M E N T Flomberegning for Vansjø og Mosseelva (003.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Dokument nr 3-2008 Flomberegning

Detaljer

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495

FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 08.2016 FLOMVURDERING UNDHEIM PLAN 0495 RAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Mange bekker små... FOTO: Torbjørn Østdahl

Mange bekker små... FOTO: Torbjørn Østdahl Å R S R APPORT 29 Mange bekker små... FOTO: Torbjørn Østdahl Foto forside: Blåklokker ved Bygdin. Foto: Torbjørn Østdahl Foto bakside: Lupin i regnvær. FOTO: Torbjørn Østdahl Å R S R A P P O RT 29 29 ble

Detaljer

Overvåking i jordbruksdominerte nedbørfelt. Johannes Deelstra, Marianne Bechmann, Rikard Pedersen,

Overvåking i jordbruksdominerte nedbørfelt. Johannes Deelstra, Marianne Bechmann, Rikard Pedersen, Overvåking i jordbruksdominerte nedbørfelt erfaringer fra JOVA Johannes Deelstra, Marianne Bechmann, Rikard Pedersen, Hans Olav Eggestad Program for jord og vannovervåking i landbruket (JOVA) JOVA er et

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

Flomdempingstiltak for Flåm Hvilke muligheter har vi oppstrøms?

Flomdempingstiltak for Flåm Hvilke muligheter har vi oppstrøms? Flomdempingstiltak for Flåm Hvilke muligheter har vi oppstrøms? Brian Glover, hydrolog og miljørådgiver Folkemøte, Flåm, 3. nov 2016 Innhold Litt om flommen i 2014, opprydding og sikringsarbeid Flomsonekartlegging

Detaljer

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden

Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Lars-Evan Pettersson 9 2008 O P P D R A G S R A P P O R T A Beregning av totalavløp til Hardangerfjorden Norges vassdrags- og energidirektorat 2008 Oppdragsrapport

Detaljer

Økologiske betingelser for masseforekomst av tuneflue i nedre Glomma Åge Brabrand, LFI Universitetet i Oslo

Økologiske betingelser for masseforekomst av tuneflue i nedre Glomma Åge Brabrand, LFI Universitetet i Oslo Økologiske betingelser for masseforekomst av tuneflue i nedre Glomma Åge Brabrand, LFI Universitetet i Oslo Mål Avskaffe/redusere årviss masseforekomst av tuneflue i Ågårselva Aktører Kommuner, Hafslund/Borregård,

Detaljer

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk

Vedlegg 10 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk Side 1/13 Datert 11.12.2012 - Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold Gjuvåa kraftverk 1 Overflatehydrologiske forhold 1.1 Beskrivelse av kraftverkets nedbørfelt og valg av sammenligningsstasjon

Detaljer

Fastlagt ruteplan R17

Fastlagt ruteplan R17 Fastlagt ruteplan R Gyldig: og med søndag..0 kl. 0:00 til og med søndag 0..0 kl. 0:00 Utgitt av: Jernbaneverket Trafikk- og markedsdivisjonen Fastlagt ruteplan R Innhold Side Fastlagt ruteplan Forklaring

Detaljer

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM

FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no 11.2015 FLOMVURDERING HÅELVA VED UNDHEIM RAPPORT

Detaljer

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW)

Energi ekvivalent (kwh/m 3 ) Moksa 550.00 3.5 15.0 49.5 1.18 1988. Installasjon (MW) 3.4. MOKSA 3.4.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 18 km lange Moksavassdraget (Fig. 5) ligger i Øyer kommune. Store deler av det 95.5 km 2 store nedbørfeltet ligger over 800 m o. h. med høyeste punkt på 1174

Detaljer

Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE

Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE Måling av vannstand i grisgrendte strøk- en smal sak? Erlend Moe Hydrologisk avd. NVE EBL Bergen 2009 2 Krav til nøyaktighet av vannstandsmåling i magasin Hva sier retningslinjene om målenøyaktighet. Målenøyaktighet:

Detaljer

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist

Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Erik Holmqvist 27 2015 R A P P O R T Rapport nr 27 2015 Flomberegning for Flåmselvi ved Brekke bru (072.2Z) Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags

Detaljer

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12

Merkestatistikk pr 26/2-08. Vandringshistorikk pr 05/12 Merkestatistikk pr 26/2-08. 49 merket 3 ikke registrert 46 registrert 4 fisket opp i sjø 1 fisket opp i Drammenselva 41 registrert på elva 13 fisket opp i elva (hvorav 4 på flåte og 9 på stang) 6 gått

Detaljer

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5901 Majorstua 0301 OSLO Bergen

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5901 Majorstua 0301 OSLO Bergen Boge kraft AS NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5901 Majorstua 0301 OSLO Bergen 1.8.2015 Svar høringsuttalelser vedrørende Boge 3 Vaksdal kommune Drøfting I Vaksdal kommunes vedtak i sak

Detaljer

Flomberegning for Namsen

Flomberegning for Namsen Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Namsen Lars-Evan Pettersson 19 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Namsen (139.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument nr 19-2007 Flomberegning

Detaljer

Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold ved utvidelse av N. Vinstra kraftstasjon.

Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold ved utvidelse av N. Vinstra kraftstasjon. NORGES VASSDRAGS OG ELEKTRISITETSVESEN VASSDRAGSDIREKTORATET HYDROLOGISK AVDELING VINSTRA Mulige virkninger på vanntemperatur- og isforhold ved utvidelse av N. Vinstra kraftstasjon. Randi Pytte Asvall

Detaljer

Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord

Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Bygland kommune Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Vurdering effekten av et tredje løp på flomvannstandene i Åraksfjord 2015-03-27 Storestraumen mellom Åraksfjord Byglandsfjord Vurdering effekten

Detaljer

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget.

Dokka-, Lågen-, Glomma- og Trysilvassdraget. VANNKRAFT E i d s i va E n e r g i Eidsiva er et regionalt energikonsern i Innlandet, eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner i de to fylkene. Konsernet er et resultat av en omfattende

Detaljer

Flomberegning for Vigga

Flomberegning for Vigga Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Vigga Erik Holmqvist 11 2004 D O K U M E N T Flomberegning for Vigga (012.EBZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2004 Dokument nr 11-2004 Flomberegning for

Detaljer

Magasinkontroll Merking av LRV

Magasinkontroll Merking av LRV Magasinkontroll Merking av LRV PTK 8. mars 2011 Tormunn Skarstad, SFE Produksjon AS # 111 5071 Bakgrunn Magasinkontroll SFE Produksjon AS Kontrollen ble gjennomført høsten 2009 med 69 avvik. Neste alle

Detaljer

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER

HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING, PRODUKSJONSSIMULERINGER GENDIATUR, QUE REIUNT EXPLABO. UT ASINCTIIS DE VOLLACCAB ISUNT ET EOS QUATIANDANDI DELLECU LLUPTIIST HYDROLOGI, VANNFØRINGSMÅLINGER, OPPMÅLING AV BUNNPROFIL I ELVER OG MAGASIN, HYDRAULISK MODELLERING,

Detaljer

Vurderinger av flom og vannstand

Vurderinger av flom og vannstand 1 Vurderinger av flom og vannstand For reguleringsplanene på Møllendal er det gjort vurderinger av hvordan området kan bli utsatt for økende havnivå og flom i Møllendalselven Havnivå DMNI (2006) har gjort

Detaljer

Glommaprosjektet: Årsmelding 2005

Glommaprosjektet: Årsmelding 2005 Rapport nr. 1/2006 Glommaprosjektet: Årsmelding 2005 av Tore Qvenild FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Statens hus Postboks 4034 2306 Hamar Telefon 62 55 10 00 - Telefaks 62 55 11 61 Rapport Tittel:

Detaljer

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad

Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark. Utarbeidet av Thomas Væringstad Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune i Hedmark Utarbeidet av Thomas Væringstad Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydrologiske data for Varåa (311.2B0), Trysil kommune

Detaljer

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold

Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk. 1 Overflatehydrologiske forhold Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk Hensikten med dette skjema er å dokumentere grunnleggende hydrologiske forhold knyttet til bygging av små kraftverk. Skjemaet skal sikre

Detaljer

Flomberegning for Ulefoss

Flomberegning for Ulefoss Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Ulefoss Lars-Evan Pettersson 5 2006 D O K U M E N T Flomberegning for Ulefoss (016.BZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2006 Dokument nr 5-2006 Flomberegning

Detaljer

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet

Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Lars-Evan Pettersson Marit Astrup 2 2007 O P P D R A G S R A P P O R T A Vannføringsstasjoner på Østlandet og Sørlandet Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET

HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET ( Versjon 1.2 pr 6. april 2011 ) HYDROLOGISKE BEREGNINGER FOR BEISFJORDVASSDRAGET Evaluering av representative serier. Beregning av normalavløp og virkninger. Kompenserende tiltak. Prosjekt 20052 Revisjon

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon

Tilsynsrapport - revisjon Tilsynsrapport - revisjon Revidert enhet: Ålmo Energi AS, org.nr. 988 411 043 Revisjonsdato: 27.05.2014 Sted: Hjemme hos Øyvind Espset Medvirkende fra revidert enhet: Revisjonsgruppe fra NVE Helge Aresvik,

Detaljer

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE

3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE 3.7. MESNAVASSDRAGET 3.7.1. VASSDRAGSBESKRIVELSE Det ca. 50 km lange Mesnavassdraget (Fig. 8) ligger i Øyer og Lillehammer kommuner, Oppland fylke, og Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Vassdragets naturlige

Detaljer

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER

TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE INNLEDENDE VURDERING AV NEDBØRFELT, RESIPIENT, KVARTÆRGEOLOGI OG AVLØPSLØSNINGER Oppdragsgiver: Turufjell AS, ved Jon Erik Wee Oppdrag: 609416-01 Turufjell VA-løsninger Dato: 29.08.2016 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen TURUFJELLET HYTTEOMRÅDE

Detaljer

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 08.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag

500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 08.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag 500 Kongsvinger-Solør-Elverum Gyldig: 08.12.2015-19.06.2016 Mandag til fredag s Kirketorget................................. Kongsvinger rådhus................................. Kongsvinger stasjon... 05:30

Detaljer

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri.

ABBUJAVRI KRAFTVERK. Kvænangen Kraftverk AS. Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS Utsikt fra tunnelutslaget og nedover mot Abbujavri. ABBUJAVRI KRAFTVERK Kvænangen Kraftverk AS søker nå konsesjon for bygging og drift av Abbujavri kraftverk.

Detaljer

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 1995

BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 1995 BEDRE BRUK AV FISKERESSURSENE I REGULERTE VASSDRAG I OPPLAND ÅRSMELDING 1995 Ref.: Anon. 1996. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland. Årsmelding 1995, 12 s. + vedlegg. 2 INNHOLD

Detaljer

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON

FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON 90 Arna - Bergen FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON Side: Dok.nr: Rev: Dato: av 9 UUT-00-A-197 00A 01.0.05 FLOMSONEKART FOR STORELVA VED ARNA STASJON INNLEDNING Vi viser til brev fra NVE datert

Detaljer

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget

Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Vassdragsteknisk forum Region Vest 31.08. 01.09.2010, Clarion Hotel Admiral, Bergen Flomproblematikk i Nesttunvassdraget Hogne Hjelle, Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Svensk-norsk workshop om hydromorfologi 10.12.2015 Om NVE NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser

Detaljer

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006

HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE. Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 2005-2006 HANDELAND RENSEANLEGG, SIRDAL KOMMUNE Overvåking og kontroll av resipienten Resultater 25-26 Stavanger, mai 26 Handeland renseanlegg overvåkingsresultater 25-26 AS Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Flomberegning for Mjøsa og Vorma. Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson

Flomberegning for Mjøsa og Vorma. Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson Flomberegning for Mjøsa og Vorma Flomsonekartprosjektet Lars-Evan Pettersson 23 2000 D O K U M E N T Flomberegning for Mjøsa og Vorma (002.DZ) Norges vassdrags- og energidirektorat 2000 Dokument nr 23

Detaljer

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss

Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Kistefossmuseet Kunstbrua, vannlinjeberegninger ved Kistefoss Fra dam Kistefoss til ca. 1 km nedstøms dammen inklusive utløpsområdet fra kraftverket Kistefoss II 500- og 200-årsflom 2017-01-12 Oppdragsnr.:

Detaljer

Klassifisering av trykkrør

Klassifisering av trykkrør Klassifisering av trykkrør i ht forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg 4. Gjelder både eksisterende og planlagte anlegg. Det skal fylles ut ett skjema for hvert rør. Skjemaet besvares så komplett

Detaljer

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna

Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna Lars-Evan Pettersson 1 2007 D O K U M E N T Flomberegning for Steinkjerelva og Ogna (128.Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Dokument

Detaljer

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke

Hydraulisk vurdering for Rømua (002.D2Z) ved nye Hammeren bru i Sørum kommune i Akershus fylke Notat Til: Fra: Ansvarlig: Sørum kommunalteknikk KF Demissew K. Ejigu Sverre Husebye Dato: 12.05.2010 Vår ref.: NVE 200904654-10 Arkiv: Kopi: 333/002.D2Z Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m.

Regulant Statkraft SF. Alm.sommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh. Total reguleringshøgde 22,0 m. Vannfor ekomst ID 071-1496-L Vannforeko mstnavn Feiosdalsvatn et Påvirkni ngstype Påvirk nings Kommentarer Regulant Statkraft SF. Alsommarvasstand kote 1071,0 moh, HRV kote 1073,0 og LRV kote 1051,0 moh.

Detaljer

Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014

Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014 Vassdragsovervåking i Leira-Nitelva status 2014 Vannkvaliteten og den økologiske tilstanden i Leira-Nitelva har blitt overvåket gjennom mange år (>30 år for enkelte lokaliteter), og av mange aktører. Dette

Detaljer

Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier

Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier Regnflom og flom Tiltak for å hindre vann på ville veier Bent C. Braskerud 19. november 2013 Dialogkonferanse om klimatilpassing MÅL: Færre oversvømmelser 1. Lover og retningslinjer 2. Kunnskap om framtidig

Detaljer

Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker

Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker Overvåkingsmetodikk av kjemi i elver og bekker Vannmiljøkonferansen 16 mars 2011 Eva Skarbøvik, Bioforsk Jord og miljø 60 Vannføring TP konsentrasjon 50 40 30 20 10 800 700 600 500 400 0 16.10.09 29.10.09

Detaljer

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse

Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer for flomberegninger forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Erik Holmqvist Hydrologisk avdeling, seksjon vannbalanse Nye retningslinjer Har vært på høring Er under korrektur Nye

Detaljer

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud

Flomberegning for Rolvelva, Nore og Uvdal kommune i Buskerud Notat Til: Statens Vegvesen Fra: Thomas Væringstad Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 201100285-10 Arkiv: Kopi: 333 / 015.JB7A Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301

Detaljer

Overvåkning av kreps med forsøksbur i Akershus, Hedmark og Østfold 2006

Overvåkning av kreps med forsøksbur i Akershus, Hedmark og Østfold 2006 Overvåkning av kreps med forsøksbur i Akershus, Hedmark og Østfold 2006 Delrapport Interreg Astacus Rapport nr: 6-2006 Dato: 2006.10.23 Forfatter : Øystein Toverud Oppdragsgiver: Mattilsynet (Mattilsynet

Detaljer

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER

TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER SMÅKRAFT OG KONSESJONSBEHANDLING SEMINAR 25.- 26.4.2007 TEKNISK ØKONOMISK PLAN ALTERNATIVER (og litt til ) Kjell Erik Stensby NVE Alternativer hvilket nivå? Hva trenger vi/ønsker vi i en konsesjonssøknad

Detaljer

Fosforutvasking fra organisk jord

Fosforutvasking fra organisk jord Fosforutvasking fra organisk jord Effects of peat soils on water quality in agricultural areas Av Marianne Bechmann a, Tore Krogstad b, Hilmar Sævarsson ab, a NIBIO Miljø og Naturressurser, b Norges Miljø-

Detaljer

Hafslunds kraftstasjon Mago C i Andelva ble den 21. november oversvømmet i den største flommen som er registrert i Hurdalsvassdraget.

Hafslunds kraftstasjon Mago C i Andelva ble den 21. november oversvømmet i den største flommen som er registrert i Hurdalsvassdraget. Foto: Jens Kristian Tingvold Hafslunds kraftstasjon Mago C i Andelva ble den 21. november oversvømmet i den største flommen som er registrert i Hurdalsvassdraget. Mago C power station «drowned» on 21 November

Detaljer

Glommaprosjektet: Årsmelding 2007

Glommaprosjektet: Årsmelding 2007 Rapport nr. 1/2008 Glommaprosjektet: Årsmelding 2007 av Tore Qvenild FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Statens hus Postboks 4034 2306 Hamar Telefon 62 55 10 00 - Telefaks 62 55 11 61 Rapport Tittel:

Detaljer

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler:

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: --- ---- -- -- --- FORKLARING TIL DATATABELLENE For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: Lokaliseringsdata Opploddingsdata Hydrologiske data (innsjødata)

Detaljer

Årsrapport MED MILJØRAPPORT. Ny Vinsterdam The new dam for the Vinsteren reservoir. Foto: Rolf M. Krogh. Foto: Per Christian Bøe. Foto: Rolf M.

Årsrapport MED MILJØRAPPORT. Ny Vinsterdam The new dam for the Vinsteren reservoir. Foto: Rolf M. Krogh. Foto: Per Christian Bøe. Foto: Rolf M. Årsrapport 24 MED MILJØRAPPORT Foto: Rolf M. Krogh Ny Vinsterdam The new dam for the Vinsteren reservoir Foto: Rolf M. Krogh Foto: Per Christian Bøe ENGLISH SECTION PAGE 16 19 1 Foto: Per Christian Bøe

Detaljer

Ny flomdatabase. Lars Andreas Roald seksjon for hydrologisk modellering Årsmøtet til Norsk Geofysisk Forening september 2016

Ny flomdatabase. Lars Andreas Roald seksjon for hydrologisk modellering Årsmøtet til Norsk Geofysisk Forening september 2016 Ny flomdatabase Lars Andreas Roald seksjon for hydrologisk modellering Årsmøtet til Norsk Geofysisk Forening 19-20 september 2016 Innledning NVE har observerte vannstands/vannføringsdata fra midten av

Detaljer

Flomberegning for Oltedalselva

Flomberegning for Oltedalselva Flomsonekartprosjektet Flomberegning for Oltedalselva Erik Holmqvist 12 2005 D O K U M E N T Flomberegning for Oltedalselva (030.1Z) Norges vassdrags- og energidirektorat 2005 Dokument nr 12-2005 Flomberegning

Detaljer

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA)

Flomberegning for Falkelva. Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Flomberegning for Falkelva Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Oppdragsrapport B 14 2013 Flomberegning for Falkelva, Hamarøy kommune, Nordland (170.BA) Oppdragsgiver:

Detaljer

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres.

AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVDELINGSOPPSETT SESONGEN 2017 FOR G12 (LIILEGUTTER 2005) 7-ER. Hvis det deltar noen 5-er lag, så står det 5-er bak navnet deres. AVD. 112701 AVD. 112702 AVD. 112703 Lesjaskog Sør-Fron/Harpefoss Gausdal

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata

Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Gjøvik kommune Endringer i Hunnselva mellom bru Niels Ødegaards gate og bru Strandgata Hydrauliske beregninger 2013-10-31 Oppdragsnr.: 5112485 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Metodikk 4 1.2 Vannføringer 5

Detaljer