Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater. Drammen, 30. januar 2014"

Transkript

1 Kultur for å delta et prosjekt, en plan og noen foreløpige resultater Drammen, 30. januar

2 Om prosjektet Tittel: Kultur for å delta. Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og integrering Tema: Kultur, ungdom og deltagelse Tre partnere: Telemarksforsking, Drammen kommune og CCE (Creativity, Culture and Education. Finansiering fra Oslofjordfondet Varighet: /6 Tverrfaglig: forvaltning + forskning, kvalitativ + kvantitativ metode, casestudier + survey Bakgrunn i et forprosjekt: Mapping the gap. Om eksisterende og manglende kunnskap på dette området. I dag: litt om mål, litt om planer og litt om noen blodferske og foreløpige resultater 2

3 Tre utgangspunkt og arbeidshypoteser 1. Kulturell deltagelse dreier seg både om opplevelse av kulturuttrykk og om deltagelse i sivilsamfunnet. Dermed er kulturell deltagelse både en individuell og en demokratisk verdi. 2. Kulturell deltagelse er fordelt ujevnt langs forutsigbare akser: deltagelse varierer klart med alder, utdanningsnivå, økonomi og etnisk bakgrunn. 3. I lys av slike utfordringer er det behov for å tenke nytt om lokal og regional kulturforvaltning, som gjennom sitt kulturarbeid driver både kulturpolitikk, velferdspolitikk og integreringspolitikk (m.m.). Hvilken kunnskap kan bidra til å utvikle dette arbeidet? 3

4 Tre mål 1) undersøke kulturell deltagelse blant barn og unge i Drammen, 2) undersøke effekten av fire konkrete prosjekter for å involvere nye grupper i kulturelle opplevelser, 3) utvikle nye verktøy for og en ny rollebeskrivelse av lokalt kulturarbeid i flerkulturelle kommuner. 4

5 Fem spørsmål Hvem deltar i hvilke former for kulturtilbud blant barn og unge i Drammen? Hva fremmer og hva hindrer deltagelse i kultur? Hvilke former for prosjektarbeid rettet mot barn og unge gir hvilke typer resultater? Hvilken rolle kan og bør lokal/regional kulturforvaltning spille for å fremme kulturell deltagelse? Hvordan kan kulturforvaltning som praktisk velferds-, sosial- og integreringspolitikk utvikles gjennom kunnskapsarbeid? 5

6 Utgangspunkt - forundersøkelse Det har vært gjennomført flere ungdomsundersøkelser i Drammen, men ingen av disse har fokusert spesifikt på kulturtilbud, -deltagelse og -bruk. Den nasjonale kulturstatistikken gir ikke relevant informasjon om kulturbruksmønstre blant barn og unge i Drammen. Samtaler med lokale kulturarbeidere: et behov for relevante møteplasser, en potensiell segregering langs etniske, sosiale og økonomiske skillelinjer, samt et potensial for en mer aktiv bruk av kultur i sosialt arbeid Kunnskapsstatus: en mangel på 1) oppdaterte data, 2) undersøkelser og forskning med kulturtilbud, -deltagelse og -bruk som hovedtema og 3) undersøkelser som tar for seg Drammensregionen og/eller Drammen kommune. 6

7 Planer og prosjektdesign Case-studier på fire områder: - G 60 - Matendo - Drammen kulturskole, Kulturskole for flere - Fjell: skoleklasser/ungdomsklubb Survey: ungdom og kulturbruk. Alle 9. klassene i Drammen. Skal bl.a. fungere som et referansemateriale i dette prosjektet noe vi kan vurdere de konkrete prosjektene opp i mot. 7

8 Hva spør vi om? Spørsmål i survey bl.a.: Bakgrunnsdata: kjønn, skole, fødeland, mors/fars fødeland Hvor mange ganger har du besøkt [x] de siste 12 månedene (idrettsarrangement, bibliotek, kino, kunstutstilling, konsert, museum, teater/musikal/revy, ballett/danseforestilling m.m. + lokale arenaer) Har du deltatt i noen av de følgende aktivitetene det siste året? (Skating, korps, speideren, kor, politisk arbeid, organisert idrett m.m.) Har du sluttet med noen av de følgende aktivitetene? Hva var grunnen til at du sluttet? Hvor ofte gjør du (ulike typer medier, fra bok til Facebook) Hvor mange minutter gjør du (ulike medier, hverdag) Hvor viktig er følgende steder for deg? (lokale arenaer) Hvor enig er du i følgende påstand: «Drammen har et bra kultur- og fritidstilbud til ungdom på min alder» Hva savner du? 8

9 Survey og resultater Sendt til alle ungdomsskoler i Drammen: Galterud, Børresen, Gulskogen, Kjøsterud, Marienlyst, Svensedammen 9. trinn Høy svarprosent og deltagelse: alle skoler, de fleste elevene Her: foreløpige svar. Den siste skolen ikke med i de følgende dataene Data er foreløpig men ikke endelig kvalitetssikret (tøysesvar o.l.) 9

10 Deltagelse 90% siste 12 mnd (på fritiden) [foreløpige resultater] 59% 55% 55% 44% 44% 29% 29% 22% 20% 7%

11 Antall besøk siste 12 mnd (på fritiden) [foreløpige resultater] 6,30 6,15 5,79 3,58 1,06 1,05,75,73,49,49,16

12 Andel besøk, lokale arenaer [foreløpige resultater] 91% 75% 71% 38% 28% 17% 14% 12% 10% 3%

13 Aktivitet og hyppighet [foreløpige resultater] Spilt i korps Vært i speideren Deltatt i amatørteater Sunget i kor Politisk arbeid Skating i skateanlegg Møter i natur-/miljøorganisasjoner Annen organisasjon Driver med billedkunst / kunsthåndverk Deltatt i organisert dans Laget musikk på PC Spilt instrument regelmessig Vært på kurs (f.eks.i musikk, dans, foto o.l.) Fritidsklubb/fritidssenter Spilt musikk sammen med andre Treningssenter Religiøse foreninger Fotografert Organisert sport/idrett Individuell trening Flere ganger i uka Ca. én gang i uka 1-3 ganger i måneden 3-10 ganger i året 1-2 ganger i året Aldri 0% 20% 40% 60% 80%

14 Mediebruk, hyppighet [foreløpige resultater] Leser e-bok Musikk på CD el. LP Leser tegneserier Spill på PC Leser blader Flere ganger om dagen Flere ganger i uka Ca. én gang i uka 1-3 ganger i måneden 3-10 ganger i året 1-2 ganger i året Aldri Spiller på konsoll Ser på Nett-TV Nettaviser Strømmer musikk Videosnutt på Facebook Leser bok Musikk på YouTube Facebook Spill på mobil/nettbrett Ser på TV YouTube 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 Tidsbruk medier, minutter pr. hverdag [foreløpige resultater] Ser på TV YouTube Strømmer musikk Facebook Ser på Nett-TV Spill på mobil/nettbrett Leser bok Nettaviser Musikk på YouTube Videosnutt på Facebook

16 Lokale arenaer, betydning [foreløpige resultater] Matendo G 60 Fjell bibliotek Nøstedhallen Attic Drammen kulturskole Drammen Teater Union Scene Drammensbibliot eket 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Veldig viktig Litt viktig Ikke viktig

17 «Drammen har et bra kultur- og fritidstilbud til ungdom på min alder» [foreløpige resultater] 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helt enig Ganske enig Ganske uenig Helt uenig

18 noen foreløpige analyser 18

19 Kulturbruk, kjønnsforskjeller [foreløpige resultater] Teater/musical/revy Museum Kunstutstilling Kino Idrett Bibliotek 37% 22% 27% 32% 22% 20% 55% 62% 61% 47% Jente Gutt 90% 89%

20 Besøk på bibliotek siste 12 mnd, fordelt på skoler [foreløpige resultater] Skole A 39% Skole E 49% Skole C 57% Skole D 59% Skole B 64%

21 Besøk på kunstutstilling siste 12 mnd, fordelt på skoler [foreløpige resultater] Skole C 13% Skole E 20% Skole A 21% Skole B 22% Skole D 27%

22 Besøk på teater/revy siste 12 mnd, fordelt på skoler [foreløpige resultater] Skole B 22% Skole C 26% Skole E 28% Skole D 37% Skole A 38%

23 Hva savner du, hva kunne du tenke deg å gjøre mer av? Noen svar: Jeg kunne hatt litt mer teater. Trinnet mitt mistet også valgfagene våre på grunn av de nye elevene i 8. som trengte lærerne til nye opplegg. Game, lese bok, sove. Jeg danser mye og er fornøyd med det vil ikke gjøre noe annet. Å dra på konserter. Jeg vil ha et tilbud der alle nye elever på kulturskolen(musikk) får en bedre sjanse til å spille konserter. Ingenting som jeg vet om, unntatt starbucks kanskje hvis det teller Spille mer fotball. Funnet på forskjellige aktiviteter og møter for alle ungdom. Flere hundedressur møter. At dere bytter kunstgresset på fjell banen. Ikke noe spesielt, men jeg syntes ikke at friidrettsbanen skal flyttes ut av sentrum. Det flotte idrettsområdet fortjener ikke å ødelegges av 300 boliger! Kunne hatt litt mer arrangementer for ungdommer. En klubb med litt musikk og lys eller no, folk drar jo til Mjøndalen for å dra på "fest" Sted i byen hvor ungdommer kan få være med venner, uten å få kjeft av andre! Flere fritidsklubber hvor man kunne møttes, hatt fester, bursdager, spillkvelder, filmkvelder osv. Driter i kultur. Mer kulturtilbud i skolen. 23

24 24

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316

Hver gang vi møtes. Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE. TF-rapport nr. 316 Hver gang vi møtes Kulturelle møtesteder i Oppegård BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 316 2013 Tittel: Hver gang vi møtes Undertittel: Kulturelle møtesteder i Oppegård TF-rapport nr: 316 Forfatter(e): Bård Kleppe

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2015 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ung i Ringerike 2013 2013

Ung i Ringerike 2013 2013 Ung i Ringerike 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

Ungi NedreEiker. Side 133

Ungi NedreEiker. Side 133 Ungi NedreEiker 2013 2013 Side 133 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

Ung i Lørenskog 2009. Jan Eivind Brekke Sodeland. 18/2009 nr 18/09. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Ung i Lørenskog 2009. Jan Eivind Brekke Sodeland. 18/2009 nr 18/09. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ISBN 978-82-7894-335-9 ISSN 0808-5013 18/2009 Rapport nr 18/09 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Ung i Lørenskog 2009 Jan Eivind

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06

Forsøk med gratis deltidsplass i AKS. Delrapport 1 i følgeevalueringen. Rapport 2015-06 Forsøk med gratis deltidsplass i AKS Delrapport 1 i følgeevalueringen Rapport 2015-06 Proba-rapport nr. 2015-06, Prosjekt nr. 13055 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, SK, HB. 6.august 2015 -- Offentlig -- Forsøk

Detaljer

Ung i Nome 2013 2013

Ung i Nome 2013 2013 Ung i Nome 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09

Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09 Oppsummering fra temabord på oppstartsseminar Fjell 2020 12.11.09 1. Temabord 1 møteplasser/nettverk gruppeleder Irina Greni Gruppeoppgave: Hvordan kan vi ivareta fremtidens behov for de gode møteplassene

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Innhold Sammendrag... 2 Datagrunnlaget... 6 Nære relasjoner... 9 Foreldre... 1 Venner... 14 Lokalmiljøet... 18 Skole og utdanning... 23 Skoletrivsel...

Detaljer

www.nina.no Barn og natur Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur NINA Temahefte

www.nina.no Barn og natur Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur NINA Temahefte www.nina.no NINA Temahefte 54 Barn og natur Nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur Norskfor institutt for naturforskning Samarbeid og kunnskap framtidas miljøløsninger Skår, M., Gundersen, V., Bischoff,

Detaljer

Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie.

Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. FoU-rapport nr. 7/2014 Innvandrerdrivet Skolearbeid og inkludering blant minoritets- og majoritetselever i videregående opplæring i Kristiansand. En pilotstudie. Eugene Guribye Knut Hidle Ellen Katrine

Detaljer

Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2

Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2 FoU-rapport type nr. 8/2012 Barns levekår og hverdagsliv i Agder Delrapport 2 En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv i Arendal, Froland, Grimstad, Mandal og Lindesnes Ann Christin Eklund Nilsen

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

"Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet"

Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet "Frivilligsentralene, - limet i det norske samfunnet" En evaluering av frivilligsentralene i Stavanger kommune Gjennomført i september 2013 av Sentio Research Norge 1 Innhold Innledning... 3 Metode...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer