Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen"

Transkript

1 Teknologistøtte for motiverende trening i hverdagen Tatjana Burkow**, Lars K. Vognild * Elin Johnsen **, Per Egil Kummervold *, Bjørn Bjørnstad *** Marijke Risberg****, Astrid Bratvold **** * Norut, Tromsø ** Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin, UNN, Tromsø *** LHL Tromsø **** Universitetssykehuset Nord-Norge

2 Introduksjon Fysisk trening er viktig for hjerte og lungesyke. Det kan være vanskelig å motivere seg selv til å trene hjemme, og ikke alle kan benytte eksisterende trenings- eller rehabiliteringstilbud, på grunn av helsetilstand og reiseavstand. Det er behov for rehabiliteringstilbud i hverdagen, ut over tilbudet hos spesialisthelsetjenesten. NST, Norut og LHL har utviklet teknologistøttede treningskonsepter som kan brukes hjemme og sammen med andre over Internett for økt motivasjon til trening. Teknologien er tilpasset slik at også eldre skal kunne bruke dette treningstilbudet.

3 Norut Forskningskonsern med 120 ansatte i Tromsø, Narvik, Alta Anvendt forskning, formidling og innovasjon I Tromsø siden 1984, med 60 ansatte innen IKT & ehelse, Samfunnsvitenskap, Jordobservasjon, og Bioteknologi Innovasjonsselskapet Norinnova AS Over 90% prosjektfinansiering

4 UNN / NST Universitetssykehuset Nord-Norge 5700 ansatte Harstad sykehus, Narvik sykehus, UNN Tromsø, Longyearbyen sykehus Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin En klinikk ved UNN Forskning, utvikling og rådgiving Start 1993: Telemedisinsk avdeling 1999: Nasjonalt kompetansesenter for telemedisin 2002: Telemedisinsk samarbeidssenter WHO 2006: Vertskap for Tromsø Telemedicine Laboratory, Senter for Forskningsdreven Innovasjon (NFR)

5 Lungerehabilitering Omfatter trening, undervisning, og psykososial støtte Særlig trening viktig Effekter Økt livskvalitet og anstrengelseskapasitet Redusert tungpusthet (dyspnea) Reduksjon i sykehusinnleggelser og kostnader Viktig del av KOLS-oppfølgingen American Thoracic Society/European Respiratory Society statement on pulmonary rehabilitation Am J Respir Crit Care Med Jun 15;173(12):

6 KOLS i Norge med KOLS Kronisk Obstruktiv Lungesykdom) Høy dødelighet (WHO estimat) 3 millioner dødsfall årlig på verdensbasis Innen 2030, tredje viktigste dødsårsak internasjonalt Ikke kurerbar, forårsaker Kronisk hoste, tungpusten, slim/oppspytt, redusert livskvalitet Påvirker dagliglivet, særlig ved alvorlig KOLS Forekomst øker med alder Rehabilitering, trening og fysisk aktivitet viktig for personer med KOLS ikke alle kan benytte eksisterende trenings- eller rehabiliteringstilbud, på grunn av helsetilstand og reiseavstand Folkehelseinstituttet: KOLS - fakta om kronisk obstruktiv lungesykdom WHO: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

7 Lungerehabilitering hjem via TV Hjemmebasert rehabilitering i grupper For de som bor lang unna eller er for syke til å møte opp regelmessig TV, fjernkontroll og en liten datamaskin Også for eldre brukere Gruppebasert trening og undervisning Individuell oppfølging Helsedagbok Finansiert gjennom Tromsø Telemedicine Laboratory (NFR SFI) og Better Breathing (EU eten)

8 Uttesting og evaluering Testet med KOLS-pasienter hjemme 3 grupper med 5 deltagere i hver 5 og 9 ukers varighet Ukentlig gruppebasert opplæring, trim, og individuell samtaler Resultat Lett å lære og bruke Gruppebasert trening og undervisning fungerte bra Sosial kontakt ble etablert, og en gruppe ble formet Individuell veiledning gir trygghet Betraktes og oppleves som ordinær rehabilitering Konklusjon Mulig å tilrettelegge viktige oppfølgingstjenester hjemme Foto NRK

9 Personvern og informasjonssikkerhet Bakgrunn Viktig i helsetjenesten og spesielt når en tjeneste leveres hjemme For å avslører faktisk risiko og sørge for adekvate tiltak for informasjonssikkerhet i den tekniske plattformen Metode Iterativ risikoanalyse gjennom hele prosjektet, slik at tiltak kan bygges inn i design og implementasjon underveis Informasjon og sikkerhetsaspekter: konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet, og kvalitet Resultat 50 trusler om mulige uønskede hendelser ble identifisert og analysert Trusler mot konfidensialitet ble ansett som mest alvorlige, mens trusler mot tilgjengelighet ble sett på som minst alvorlige Konklusjon Trusler mot konfidensialitet i hjemmet er annerledes enn i helsetjenesten De foreslåtte tiltakene gir et tilstrekkelig nivå av informasjonssikkerhet og personvern De fleste truslene som ble identifiserte gjelder for hjemmebaserte helsetjenester generelt E Henriksen, TM Burkow, E Johnsen, LK Vognild, Privacy and information security risks in a technology platform for home-based chronic disease rehabilitation and education, BMC medical informatics and decision making 13 (1), 1-13

10 Mer informasjon NRK TV, PULS: Burkow TM, Vognild LK, Johnsen E, Risberg M, Bratvold A, Breivik E, Krogstad T, Hjalmarsen Comprehensive Pulmonary Rehabilitation in Home-Based Online Groups: A Mixed Method Pilot Feasibility Study in COPD (manuscript in preparation) E Johnsen, T.M. Burkow, L.K. Vognild, Digitalt pasientfellesskap som sosial ressurs og tilfredse pasienter som sosiologisk problem. Digitale Pasienter, ed: Tjora & Sandaunet, 2010, Gyldendal akademisk, pp TM Burkow, LK Vognild, G Østengen, E Johnsen, MJ Risberg, A Bratvold, T Krogstad, M Bratvoll, A Hjalmarsen, Internet-enabled pulmonary rehabilitation and diabetes education in group settings at home: a preliminary study of patient acceptability, BMC medical informatics and decision making 13 (1), 33

11 Trim og fysisk aktivitet i dagliglivet Fysisk trening er viktig for hjerte- og lungesyke Mange steder i landet finnes det gode tilbud for trening Men ikke alle kan benytte disse på grunn av reiseavstand, helsetilstand og vær- og føreforhold Manglende tilbud ut over rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Behov for trenings- og enklere rehabiliteringstilbud Det kan være vanskelig å motivere seg til å trene alene hjemme Tilnærming Motivasjon til trim og fysisk aktivitet i dagliglivet, personer med hjerte eller lungesyke Alene eller (virtuelt) sammen med andre for det sosiale Finansiert av IS-ACTIVE (EU AAL ) og Tromsø Telemedicine Laboratory (SFI/NFR), Join-In (EU AAL), Nettbasert Spinning (Extra Stift )

12 Sosial trenings-app for nettbrett Motivere til trim og aktivitet i dagliglivet Fjerne dørstokkmila Ukeplan over planlagte og utførte aktiviteter Forskning har vist: Vi yter best når vi har (realistiske) mål Virtuell fellestur Den sosiale gruppen som motivasjonsfaktor Treningsvideo Med fysioterapeut fra lungerehabilitering Bakgrunnsbilde som berikes etter fysisk aktivitet Positive tilbakemelding har vist gunstig effekt Historikk, værinformasjon Finansiert av IS-ACTIVE (EU AAL ) og Tromsø Telemedicine Laboratory (SFI/NFR)

13 Ukeplan Planlagt aktivitet To virtuelle fellesturer En virtuell fellestrim med trimvideo Individuelle aktivitet turer, trim, eller annen aktivitet

14 Virtuell fellestur Det sosiale, gruppen, som motiverende faktor Sosialt, gruppe etablert via TV og VK. Er det mulig å få dette til på andre måter? Sammen i tid, men ikke rom Kan gå fra der du bor, trenger ikke dra til et felles utgangspunkt En bruker kan Bekrefte egen deltakelse, se om de andre deltar

15 Positive tilbakemelding har vist gunstig effekt

16 Forsøk og evaluering Utprøving KOLS pasienter To grupper med 5 deltagere i hver 6 ukers varighet Evaluert for Brukervennlighet Brukeraksept Aktivitetsnivå Fysisk utholdenhet Resultat Enkelt å bruke og å lære Den sosiale gruppe la grunnlag for økt fysisk aktivitet i dagliglivet

17 Mer informasjon Forskning.no, Skal motiveres til kols-trening, 2011, Johnsen E, Burkow T, Vognild L., Den sosiale gruppa som motivasjon til fysisk trening, Kapittel 17, s i Helsesosiologi, red. A. Tjora, Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN Vognild, Burkow, Johnsen, Arntzen, Henriksen, Tabak, Bratvold, Risberg; A mobile app for home-group social exercise training: design and implementation, acceptance and usability (manuscript in preparation)

18 Nettbasert Spinning Lage et hjemmebasert treningstilbud for hjerte- og lungesyke - inkludert eldre brukere Skal kunne utføres hjemme og samtidig sammen med andre over Internett Hensikten er å motivere til økt fysisk aktivitet og trim i dagliglivet Dette treningstilbudet er ment å supplere det eksisterende trimtilbudet ved LHL Samarbeidsprosjekt mellom LHL Tromsø, Nasjonalt senter for telemedisin, og Norut Finansiert av Ekstrastiftelsen via LHL for , Join-In (EU AAL) og Tromsø Telemedicine Laboratory (SFI/NFR)

19 Tilnærming Moro å sykle utendørs, og spinning er populært Stasjonære sykler hjemme, en tendens til: Havne på boden Som klesstativ Vi skal kombinere elementer fra trim, spill og gruppetilhørighet

20 Sykle sammen over Internett Systemet består av en trim-app på et nettbrett som er festet til styret på trimsykkelen Idéen er at deltagerne skal kunne sykle hjemme samtidig med andre over Internett Underveis ser de bilder eller video av landskap langs sykkelruta De ser også bilder av de andre som sykler turen sammen Hensikten er å motivere deltakerne gjennom å sykle lagvis til faste tidspunkt, og ved å sette seg felles eller individuelle mål

21 Sykkelturen

22 Ukeplanen

23 Utprøving Teknisk løsning ipad-2 Stasjonær trimsykkel WiFi eller Mobilt Internet Vår deltagere fra LHL trimgruppe nivå uker varighet To 20 minutters etapper per uke Høst deltagere fra LHL trimgruppe nivå uker varighet To 20 minutters etapper per uke

24 Resultat Enkelt å bruke Godt mottatt og akseptert Motiverende 8-uker er ikke for lenge Deltagelse av de andre var en viktig faktor

25 Mulig organisering Mulige brukergrupper LHL-lokallag sine trimgrupper Oppfølging etter lunge- og hjerterehabilitering Andre (hjemmetjenesten, eldresenter, frisklivsentraler, andre organisasjoner ) Administrasjon Web-basert Brukere, grupper, Ukekalender med etapper Veien videre for Nettbasert Spinning LHL Tromsø Flere lokallag i LHL Andre

26 Oppsummering Omfattende tjeneste Lungerehabilitering KOLS Spesialisthelsetjenesten Flerfaglig kompetanse Enklere oppfølging for aktivitet Kronisk syke og aktivitet Lunge- og hjertesyke Fysioterapaut/likemenn Enkelt tilbud til eldre generelt

27 Fysisk aktivitet for alle eldre Med alderen Langsommere og mer glemsk, men beholder evnene til å lære Helseproblemer øker Syn, hørsel Fysisk aktivitet viktig Utsette aldringsprosessen Redusere fall i kondisjon Redusere risiko for sykdom Bedre humør og mestringsevne Selvhjulpenhet og mobilitet P F Hjort Fysisk aktivitet og eldres helse Gå på! Tidskrift for den Norske lægeforening

Hva kan TTL Tromsø Telemedicine Laboratory bidra med?

Hva kan TTL Tromsø Telemedicine Laboratory bidra med? Hva kan TTL Tromsø Telemedicine Laboratory bidra med? Geir Østengen Nasjonalt senter for telemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Telemedicine Laboratory Geir Østengen Næringslivsbakgrunn

Detaljer

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin Hovedmål Å demonstrere og fremskynde hjemmebasert opplæring og oppfølgning av kronikere/pasienter

Detaljer

Trygg hjemme med kols

Trygg hjemme med kols Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: Rehabiliteringsprosjekt 2012.3.0135 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Trygg hjemme med kols Utvikling og utprøving av modell for

Detaljer

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Sluttrapport KLAR prosjektet Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Helene J. Haugland Prosjektleder Glittreklinikken mars 2013 1

Detaljer

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger.

Prosjektrapport. Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter. Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger. Prosjektrapport Nye telemedisinske tjenester til hjemmedialysepasienter Juridiske og sikkerhetsmessige problemstillinger Eli Arild Ellen K. Christiansen Eva Henriksen Tittel: Juridiske og sikkerhetsmessige

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon 11. februar 2011 1 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

Prosjektrapport. Språktrening rett hjem

Prosjektrapport. Språktrening rett hjem Prosjektrapport Språktrening rett hjem Silje Merethe Hansen (Sunnaas sykehus HF) Erlend Bønes (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Frank Becker (Sunnaas sykehus HF) Melanie Kirmess (Sunnaas

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon. 14. februar 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon. 14. februar 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon 14. februar 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

faglig Et praktisk redskap for ergoterapeuter og brukere: 28 Ergoterapeuten 05.12

faglig Et praktisk redskap for ergoterapeuter og brukere: 28 Ergoterapeuten 05.12 Et praktisk redskap for ergoterapeuter og brukere: Informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder ved lungesykdom Abstract: Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter (NFLE) utviklet i 2008 informasjonsmateriell

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013

Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus. En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt. Idépoliklinikken, april 2013 Evaluering av innovasjonsprosjekt: Almas hus En besøksleilighet for eldre med kognitiv svikt Idépoliklinikken, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 1 EVALUERINGSRAPPORT IDÉPOLIKLINIKKEN 2 Sammendrag

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Utdrag fra rapporten om forprosjektet Interaktiv livsstilsstøtte - forebyggende og helsefremmende e-helseprogrammer

Utdrag fra rapporten om forprosjektet Interaktiv livsstilsstøtte - forebyggende og helsefremmende e-helseprogrammer Utdrag fra rapporten om forprosjektet Interaktiv livsstilsstøtte - forebyggende og helsefremmende e-helseprogrammer Mirjam Smedsrød Marianne Rolfsen Foto By Ed Yourdon, flickr Prosjektorganisering Prosjekteier:

Detaljer

SPRÅKTRENING RETT HJEM EN PILOTSTUDIE OM TELEMEDISINSK AFASIREHABILITERING

SPRÅKTRENING RETT HJEM EN PILOTSTUDIE OM TELEMEDISINSK AFASIREHABILITERING SPRÅKTRENING RETT HJEM EN PILOTSTUDIE OM TELEMEDISINSK AFASIREHABILITERING Frank Becker 1,2 Melanie Kirmess 1,3 Erlend Bønes 4 Silje Merethe Hansen 1 ¹ Sunnaas sykehus, ² Universitetet i Oslo, Institutt

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Min vei mot hockeytoppen

Min vei mot hockeytoppen NY VE GA UT Det forskes på kjernestabilitet blant syklister Mål om bedre kreftbehandnling med fysisk aktivitet Helsedirektoratet ønsker flere nordmenn i aktivitet - les om Dine30 Trine vant ett år gratis

Detaljer

Årsrapport 2011 IT Funk (2007-2012)

Årsrapport 2011 IT Funk (2007-2012) Årsrapport 2011 IT Funk (2007-2012) Året 2011 IT Funk er et virkemiddel i regjeringens politikk for et informasjonssamfunn for alle og universell utforming av IKT. Målgruppen omfatter mennesker med nedsatt

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

InnoMed, c/o SINTEF Teknologi og samfunn avd. Medisinsk teknologi, Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07

InnoMed, c/o SINTEF Teknologi og samfunn avd. Medisinsk teknologi, Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 InnoMed, c/o SINTEF Teknologi og samfunn avd. Medisinsk teknologi, Postboks 4760 Sluppen, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel:

Detaljer

Samisk e-helse: Bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom. Et klinisk fagutviklingsprosjekt i Samisk psykiatrisk ungdomsteam

Samisk e-helse: Bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom. Et klinisk fagutviklingsprosjekt i Samisk psykiatrisk ungdomsteam Samisk e-helse: Bruk av telemedisin i behandlingsforløp med ungdom Et klinisk fagutviklingsprosjekt i Samisk psykiatrisk ungdomsteam Sluttrapport fra forprosjektfasen 2012-2013! O#6-.8$'.E8-#+&-.8$(5,246.+%#6!"#$%&$'()*

Detaljer

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen

Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Rapport fra møteplass om Innbyggernes-IKT 6.11.13 Gardermoen Alle presentasjoner er lagt ut på www.innomed.no/møteplasser. Nedenfor er trukket frem korte poeng fra de forskjellige innleggende Hva er egentlig

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup

Prosjektrapport. Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet. Nils Kolstrup Prosjektrapport Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet Nils Kolstrup Tittel: Sluttrapport fra Troms Ofoten-prosjektet NST-rapport: 04-2014 Prosjektleder: Nils Kolstrup, prosjektleder, rådgiver NST.

Detaljer