Hvordan redusere re-innlegging i sykehus gjennom samhandling med kommunen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan redusere re-innlegging i sykehus gjennom samhandling med kommunen?"

Transkript

1 Hvordan redusere re-innlegging i sykehus gjennom samhandling med kommunen? Birger N. Lærum overlege, PhD Lungeavdelingen Haukeland universitetssjukehus

2 Utfordringer ved KOLS Folkesykdom Svær sykdomsbyrde for pasient, familie og helsevesen Mange pasienter stigmatisert, lite kravstore Lav prestisje betydning for uformell prioritering Dag Album, professor i sosiologi, UiO I lungespesialist-helsetjenesten: KOLS vektes minst like høyt som lungekreft, astma osv. Utfordringer på poliklinikk og lite satsing på KOLS-samhandling Prioritering i primærhelsetjenesten? Helsetjenesten: Høyest prioritet for ØH-pasienter lavere for kronikere og lavest for forebygging

3 God kvalitet ved håndtering av KOLS? KOLS - Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med KOLS (2012) Lite kunnskap om hvordan denne følges opp Klinisk inntrykk: Varierende kvalitet og tilbud for KOLS Sykdomsbyrde og prognose verre enn nødvendig? KOLSpasienter (evt. med LHL) burde spurt: Hvordan er behandlingstilbudet mitt? Er det like god kvalitet som i nabokommunen?

4 Samhandling Noe av sykehusbehandlingen flyttes ut til 1. linjetjenesten sammen med tilsvarende midler Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold Intermediær enheter etter sykehusopphold Pasientforløp; KOLS-forløp KOLS koffert, nå modernisert til Nettbrett, pulsoxymetri Interkommunalt KOLS-team Os, Samnanger og Fusa KOLS Heim osv. KOLS-dagbok (nå elektronisk), egen vakttelefon, KOLS-skole Palliative tilbud; også for KOLS-pasienter

5 Helselandskapet

6 Innleggelsesdato Klokkeslett for innleggelse Innlagt fra sjukeheim e-post Tlf Faks Personalia Pårørende Etternavn Etternavn Fornavn Fornavn Fødselsnummer Tlf Adresse Innleggende lege Tlf Fastlege Tlf Hoveddiagnose Bidiagnoser CAVE: Husk å sende med: Medikamentliste, vaktnotat fra legevakt, tidligere sykdommer Innleggelseskriterier Alle må oppfylles: Kryss Minst en av følgende oppfylles: Kryss Forventet liggetid < 72 t: Behov for overvåkning: Henvist fra lokal legevakt, Behov for admin. av medisiner: fastlege, tilsynslege: Behov for væskebehandling: Sannsynlig at lokale tiltak Behov for smertelindring: kan bedre situasjonen: Annet: Alder > 18 år: Annet: Ikke ruset: Ikke mistanke myokardinfarkt: Ikke mistanke hjerneslag: Ikke gravid: Ikke bevisstløs: Ikke akutt psykotisk: Scoringsverktøy NB: Klinisk skjønn overstyrer Rød/orange sum hastegrad innlegges alltid Inn Ut Respirasjons rate/min. RR RR RR<9 el. >29 2 Oksygenmetning (NB: KOLS) SpO2>95% 0 SpO % 1 SpO2<90% 2 Puls el <41 el. >110 2 Systolisk BT <81 el. >199 2 Allmenntilstand God 0 Noe redusert 1 Dårlig 2 Temperatur ,1 1 <36 el. >39,1 2 Skade(-r)/smerter Ingen 0 Middels 1 Store 2 Pleiebehov Ikke 0 Hjelp i stell 1 Stort 2 Klinisk kjemiske prøver (avvik) Ingen 0 Moderat 1 Alvorlig 2 Forslag plassering: Hjem 0-2, ØH-seng 3-4, Sykehus >4 Sum

7 KØHD-prosjektet Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold i Bergen, 34 senger samlokalisert med ny Bergen Legevakt Hvor stor andel av pasienter kan være aktuelle å innlegge i kommunale øyeblikkelig hjelp døgnopphold i stedet for sykehus Demografiske karakteristika for disse pasientene Hva slags medisinske og pleiemessige behov de aktuelle pasientene har God kvalitet for KOLS-pasienter?

8 Effekt av nye tiltak Godt dokumentert at lungerehabilitering gir mindre dyspne og fatigue, bedre livskvalitet, sykdomskontroll og funksjonsevne for KOLSpasienter Lacasse Y et al. Cochrane review 2007 Effekt av samhandling? Liten / ingen merkbar effekt på innleggelser Noe færre i KOLS-koffert-prosjektet Litt lavere budsjett på sykehus Ingen prioritering på sykehusavdelinger for samhandling Foreløpig ingen rapporter om bedre kvalitet (?) Enkelte fastleger: for mange nye oppgaver, for mange retningslinjer, for dårlige takster, for få hjemler

9 Effekt av nye tiltak -dokumentasjon Hayes SL, Mann MK, Morgan FM, Kitcher H, Kelly MJ, Weightman AL. Collaboration between local health and local government agencies for health improvement. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011 Vanskelig å skille mellom tiltak, organisering eller ressurser Vanskelig å sammenligne summen av de varierte tiltak Behov for entydige intervensjoner og klare mål på forbedring Tross alt: Positive tilbakemeldinger fra pasienter Håp om at effekt av nye tiltak kommer gradvis

10 KULE-prosjektet KUrve- og LEgemidler Meona; nytt elektronisk kurvesystem for hele HelseVest Pilotprosjekt startes mars 2015 på sengeavdelinger Haukeland universitetssjukehus Gir entydig oversikt over legemidler; ordinert og gitt Gir oversikt over pasientens (utvalgte) vitale parametere Mulighet for inklusjon av beslutningsstøtte, pasientforløp, sjekklister, dokumentasjon Datasanking

11 *utarbeides interdisiplinært

12 KOLS-forløp ph<7,35 og høy hastegrad Moderat hastegrad Lav hastegrad BiPAP i AKM el. seng, urinkateter, evt. arteriekran + standard KOLS-behandling Standard KOLSbehandling i AKM: Inhalasjoner, Prednisolon, evt antibiotika, lavt dosert O2 Inhalasjon og observasjon i AKM < 3 t Forverring og høy hastegrad Forventet liggetid > 24 t Forventet liggetid < 24 t Ved tvil Spesialisert sengeavdeling, BiPAP på ROE, Lunge post 1 Spesialisert behandling og KOLSregister Gr. A, Lunge post 1 Gr. 3, Lunge post 3 Spesialisert behandling og KOLSregister Korttidspost Spesialisert behandling og KOLSregister Hjem og fastlege Evt kontrolltime poliklinisk

13 Nasjonalt KOLS-register Samtykkebasert medisinsk kvalitetsregister Mål: Nasjonal godkjenning fra 2006, pilot med papirskjema Elektronisk fra Dataansvarlig: HelseBergen Sikre pasientene best mulig behandling og oppfølging Sikre entydig registrering og datainnsamling av KOLS-behandling Tilrettelegge for forskning

14 Inklusjon Pasienter innlagt i sykehus med hovedeller bidiagnose: J44.0 KOLS forverring med luftveisinfeksjon J44.1 Uspesifisert KOLS forverring

15 Prognose ved hospitalisering for KOLS-forverring Mortalitet ila. sykehusopphold 2.5% - 30% (10 studier) Mortalitet etter sykehusopphold Hoogendorn M et al. ERJ 2011 Metaanalyse 6 cohortstudier (Eur, USA, Australia) Oppfølging minst 1½ år 2- og 5-års mortalitet 43% og 51%. Piquet J et al. ERJ 2013 Prospektiv studie, n = 1750 (96%) Oppfølging 4 år Mortalitet 45%

16 Status ved innkomst Diagnose Røykevaner Høyde, vekt og BMI Blodprøver Infeksjonsstatus Hva registreres? surhetsgrad i blodgass (pustesvikt?) Andre sykdommer (Ko-morbiditet) Behandling og utredning under oppholdet Ventilasjonsstøtte Antibiotika

17 Status ved utskrivning Liggetid, mortalitet Livskvalitet (CAT- score) Arteriell blodgass (surhetsgrad, O 2, CO 2 ) Lungefunksjon ved spirometri Medikamenter Informasjon om rehabilitering, influensavaksinasjon, røykeavvenning

18 Hvilken merverdi har dette? Sikrer at behandling og observasjoner blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer Kvalitet registreres og kan måles Mulighet for kobling med andre register Kan brukes sammen med elektronisk pasient journal EPJ (DIPS)

19

20 Hvordan få enda bedre oversikt over KOLS? Hva foregår med KOLS-pasienten i den kliniske hverdag på sykehus og med hvilken kvalitet? Effekt av å jobbe systematisk og av å få påminning om hva som er god praksis? Pr : n=1645 registreringer totalt Eksempler fra Haukeland universitetssjukehus: For 2013: 505 av 745 innleggelser med aktuelle ICD-10 koder

21 Måloppnåelse for gitte råd

22 Måloppnåelse for gitt behandling

23 Løsninger Nye tilbud om samhandling, KOLS-håndtering og rehabilitering må fremheve kvalitets- og effektmål Endring før/etter Pasienttilfredshet, livskvalitet, CAT-score Måle innleggelser, liggetid, re-innleggelser Et nytt, felles KOLS (og astma-)register? Modell Luftvägsregisteret i Sverige Elektronisk, startes i primærhelsetjenesten, ikke samtykke Normaltariffen må justeres for å stimulere til god kvalitet ved KOLS-håndtering hos fastleger

KOLS Blir det færre reinnleggelser i sykehus ved bedre samhandling med kommunen? Sverre Fluge Haugesund sjukehus

KOLS Blir det færre reinnleggelser i sykehus ved bedre samhandling med kommunen? Sverre Fluge Haugesund sjukehus KOLS Blir det færre reinnleggelser i sykehus ved bedre samhandling med kommunen? Sverre Fluge Haugesund sjukehus Utfordringer ved KOLS «Folkesykdom» - 300000 insidens (?) Norge 25 (-50?) % uvitande om

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innhold: 1. Registrering som ny bruker 3 2. Innlogging 5 2.1 Førstegangs innlogging 5 2.2 Endring av personalia 6 2.3

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Logo XX kommune. Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Logo XX kommune Delavtale f)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Gjeldende fra 01.07.2012 1. Parter Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Nasjonale faglige retningslinjer IS-2236 Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Heftets tittel: Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak Utgitt: 2014

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn

Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn 2012 Interkommunalt samarbeid Øyeblikkelig hjelp Døgn Samhandlingsprosjektet Nedre Romerike og Rømskog 2011-2013 27.11.2012 Delrapport 1 - Akuttmedisinske tjenester INNHOLD Sammendrag... 4 1. Bakgrunn

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

KOLS. Tove Alsaker & Lars M. Kvinge. Kompetansekartlegging om KOLS blant helsepersonell i Tysvær kommune og ved Haugesund sjukehus. Sluttrapport.

KOLS. Tove Alsaker & Lars M. Kvinge. Kompetansekartlegging om KOLS blant helsepersonell i Tysvær kommune og ved Haugesund sjukehus. Sluttrapport. Tove Alsaker & Lars M. Kvinge KOLS Kompetansekartlegging om KOLS blant helsepersonell i Tysvær kommune og ved Haugesund sjukehus. Sluttrapport. Helsetorgmodellen-rapport 2011/2 Helsetorgmodellen- rapport

Detaljer

Trygg hjemme med kols

Trygg hjemme med kols Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: Rehabiliteringsprosjekt 2012.3.0135 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Trygg hjemme med kols Utvikling og utprøving av modell for

Detaljer

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12

SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 3. EKSISTERENDE TILBUD TIL PALLIATIVE PASIENTER 11 4. ERFARINGSINNSAMLING 12 1 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 5 1.1 PROSJEKTGRUPPEN 5 1.2 MANDAT 6 1.3 MÅLSETTING 7 2. GRUNNLAGET FOR EN LINDRENDE ENHET 7 2.1 LINDRENDE BEHANDLING DEFINISJON 7 2.2 LINDRENDE ENHET PÅ

Detaljer

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene?

Versjon. 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? Versjon 16.8.10 Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Hvilke oppgaver kan vurderes overført til kommunene? 1 Heftets tittel: Gjennomgang av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe

Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Kommunal øyeblikkelig-hjelp døgnenhet krav til kvalitet og kompetanse Rapport 1 fra Medisinsk faggruppe Sørlandet sykehus HF Kommunesammenslutningene på Agder 01.02.13 INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Medisinsk

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Tidspunkt: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit,. 4. etg Tirsdag 10.11.2009 kl. 09:00 ca.13:30 Eventuelle forfall meldes til Marit Hexeberg, telefon 69

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)

Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Rapport IS-2156 Organisering og praksis i ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Organisering

Detaljer

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012

Administrator Skedsmo Kommune 01.11.2012 2012 Delrapport Lindrende enhet Utredning av lindrende enhet Skedsmotun videre drift og utvikling sett i forhold til behovet for å møte samhandlingsreformen gjennom tettere interkommunalt samarbeid mellom

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Øyeblikkelig hjelp døgnopphold så langt..? Thorstein Ouren, Helsedirektoratet, avdeling omsorgstjenester Erfaringskonferanse, Gardermoen, 4. juni 2014 «Kommunene villedes til å bygge ut alt for mange KAD-senger

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

IS-xxxx. [Tittel] [Undertittel]

IS-xxxx. [Tittel] [Undertittel] IS-xxxx [Tittel] [Undertittel] 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet, tlf. 24 16 33 68] ISBN-nr. xx-xxxx-xxx-x [fås av Trykksaksteamet]

Detaljer

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST

Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST NKH NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR HJEMMERESPIRATORBEHANDLING NKH Langtids mekanisk ventilasjon i HELSE VEST Statusrapport 2012 Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Fonna, Helse Førde Ressursgruppe for

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng? Professor Anders Grimsmo, NTNU 1 1935 Ingress: Artikkel

Detaljer