Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT) Forskning og utviklingsarbeider (FoU) - samarbeid mellom ILP og universitetsskolene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetsskoleprosjektet i Tromsø (USPiT) Forskning og utviklingsarbeider (FoU) - samarbeid mellom ILP og universitetsskolene 2010-2013"

Transkript

1 7..4 niversitetsskoleprosjektet i Tromsø (SPiT) Forskning og utviklingsarbeider (Fo) - samarbeid mellom ILP og universitetsskolene - 3 (F = forskning, = utviklingsarbeid, K = kompetanseheving, A = annet, SPiT = niversitetsskoleprosjektet i Tromsø, ProTed = Senter for fremragende lærerutdanning)) TEMA 3 4 Ansvarlig universitetslærer/forsker/ andre Studie-modell F K Involverte universitetsskoler Samarbeids- partnere FORSKERGRPPA LIFT Tove Lemming F Kartlegging av språklige ferdigheter hos førsteklassinger ProTed møte på Storelva skole Tema: Digitale læringsmiljø Kartlegging av tabellkunnskaper Språklig toleranse (Flerspråklighet, dialekter.) Del av forskningsprosjekt «Veiviser for praksis» til praksislærere, studenter, skoleledere og fagansatte. Justeres kontinuerlig Audhild Nedberg -7 Bjerkaker Harstad ProTed Storelva Frode Sirnes Larsen 5- Bjerkaker, Gyllenborg, Storelva Hilde Sollid 5- F Gyllenborg. Forsker Kristin Skaalvik niversitetsskolene. Prosjektkoordinator. Praksislærere og skoleledere Dokument for undervisningsplanlegging og veiledning og dokument for ndervisningsplan Studentkurs i bokstavinnlæring og tavlebruk. Hefte utarbeidet Kristin Bjørndal, Dag Elvevold, Kristin Skaalvik, Mette Skauge, Gisken Meløe Gunn Erlandsen (Bjerkaker skole) og Kristin Skaalvik -7 og 5-. niversitetslærer. Praksiskonsulent 3. SPiT koordinator 4. Praksislærere -7 og 5- A Bjerkaker Kws: Fo og P

2 7..4 Praksisseminar 9.-.desember (Sommarøy) ProTed v/karin Rørnes Langnes Film om niversitetsskoler ProTed Gyllenborg, Langnes, Rektorforum for universitetsskolene Videreutdanningstilbud 5 stp: Liv Carstens Knudsen K niversitetsskolene Veiledningsped. I (annet hvert år) Cato Bjørndal m.fl. Veiledningsped. II (annet hvert år) Dialogseminar. Hefte utarbeidet. BA-oppgaven og aksjonslæring. Hefte utarbeidet. Lærerrollen og skolens mangfold Studenter intervjuer av lærere og elever Trivsel i Tromsø, pilotprosjekt inklusive kartlegging av digital mobbing ProTed SPiT niversitetslærere Praksislærere Studenter niversitetslærere Kristin Skaalvik niversitetsskolene. Prosjektkoordinator. Rektorene Lærere i profesjonsfag -7 og 5-, 3.år Rachel Jakhelln, Karin Rørnes, Odd-Arne Thunberg og Tom Tiller Karin Rørnes, Lisbet Rønningsbakk, Kristin Bjørndal Forskergruppe v/steinar Thorvaldsen, Geir Olaf Pettersen, Arne Kjetil Eidsvik og prof. John Rønning -7 og 5-, 3.år. Lærere Alle. Praksislærere Alle 3. Praksislærere -7 Bjerkaker Gyllenborg Storelva F Storelva (pilot) Bjerkaker Sommerlyst Tromstun Slettaelva Kvaløysletta 3. Praksislærere r Praksisforum ved universitetsskolene Pro-Ted WP : niversitetsskoler og utvikling av profesjonelle praksiser Kristin Skaalvik niversitetsskolene. Prosjektkoordinator. Praksislærere og skoleledere Karin Rørnes F. Pro-Ted. Prosjektkoordinator 3. niversitetsskoler Kws: Fo og P

3 7..4 niversitetsskole i Harstad, oppstart høsten Varighet 6 5. stp videreutdanning: Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i og på tvers av fag. Målgruppe: Lærere på.-7. trinn. Avsluttes 3 5 stp videreutdanning: Matematikk didaktikk. Målgruppe: Lærere på.- 7. trinn. Avsluttes 3 «Skolevandring en passelig forstyrrelse» Rektor som oppfølgende leder Klasseledelse Ny masterutdanning i naturfag bedre naturfaglærere? Nettbrett i praksisveiledning Foredragsbank, tilbud til skolene Ekskursjon til distriktsskoler i forbindelse med emnene Didaktikk, samfunn, kultur og ngdom, kultur, identitet. 4.års studenter, 5-. Gjennomføres i mars 4 Lisbet Rønningsbakk. Prosjektkoordinator Audhild Nedberg K. Lærere Ove Drageset Gunnar Kristiansen K. Lærere Siw Skrøvset F Skolelederne ved universitetsskolene Karin Rørnes Gyllenborg Solneset Magne Olufsen 8-3 F Langnes skole v/monica Andreassen Cato Bjørndal F Solneset. Forsker n v/skoleledelsen. Forsker (ledelsen og lærerne). Praksislærer. Forsker. Lærere SPiT K. Skolen. niversitetslærer 3. Faglærere ILP Rachel Jakhelln, Jette Steensen og SPiT r/lærere Kws: Fo og P 3

4 7..4 Sammen gjør vi praksisopplæringen i kroppsøving god. Om felles bruk av PMOskjemaet (praktisk-metodisk-opplegg) for planlegging og veiledning av praksis i kroppsøving Prosjekt i forbindelse med LR-63 lesing og skriving som grunnleggende ferdighet i og på tvers av fag. 4 lærere på V + 4 andre lærere ved skolen Elevoppgaver i kjemi SN Lærerens kunnskaper, oppfatninger, holdninger og kommunikasjon i klasserommet i matematikkundervisningen. Nordområdeprosjektet: Lærebok for ungdomstrinnet Analyse av lærebøker i naturfag og samfunnsfag Kartlegging av skriving trinn 5- Vurderingsrapport praksis; sette inn kjennetegn for læringsmål med progresjon fra til 3 nivå Ferdigstilt Kick-off for universitetsskoleprosjektet Fagdag for universitetsskolene Filosofi med barn. Miniprosjekt Ingrid Frenning Karin Danielsen Per Jenssen Gunnar Mathisen Reinen skole Mortensnes skole Sommerlyst skole Langnes skole Audhild Nedberg -7. Praksislærere Fakultet for naturfag og Langnes teknologi Sommerlyst. Lærere Ove Drageset F Storelva. niversitetslærer. Lærere Håkon Folkenborg Reidar Larsen Audhild Nedberg Hilde Sollid, (Morten Bartnæs) Dag Elvevold og Kristin Skaalvik Sommerlyst. Lærere -7 Storelva Praksis-skolene. Praksiskonsulent. SPiT koordinator 3. Praksislærere 4. niversitetslærere Kristin Skaalvik A niversitets-skolene. SPiT koordinator. Lærere og skoleledere 3. niversitetslærere Kristin Bjørndal. niversitetslærer Observasjon av skolens undervisning i engelsk på små trinnet Ingrid Jakobsen Kws: Fo og P 4

5 7..4 Observasjon av skolens undervisning i matematikk på småtrinnet Monica Volden Bjerkaker Tverrfaglighet i engelsk Tove Holmbukt 5- Solneset, Gyllenborg. niversitetslærer Veiledet lesing situasjonen i skoler som har brukt veiledet lesing i undervisningen Forskningsdagene niversitetsskoleprosjektet presentert Høstdag med kroppsøving Vinterdag med kroppsøving Foredrag på tdanningsforbundets læringskonferanse 3 om å internalisere Lærerprofesjonens etiske plattform Audhild Nedberg og Guri Martens Storelva Kristin Skaalvik. Skole Per Jensen Sommerlyst. niversitetslærer Ingrid Frenning Langnes. niversitetslærer Karin Rørnes, Siw Skrøvset, A Lise Arntzen Study Visit Presentasjon av SPiT for ledere av lærerutdanninger fra ulike europeiske land Ny praksis for 4.års studentene: Overtakelsespraksis På egne bein Kompetanseuker for praksislærere og universitetslærere Studentkurs om klasseforeldremøter og utviklingssamtaler Kristin Skaalvik A ProTed: Karin Rørnes, Kristin Skaalvik, Rachel Jakhelln ProTed: Karin Rørnes, Kristin Skaalvik SPiT: Dag Elvevold og Kristin Skaalvik K Gyllenborg, Hamna, Storelva, Skjelnan, Prestvannet, Solneset, Langnes, Sommerlyst, Gyllenborg, Hamna, Storelva, Skjelnan, Prestvannet, Solneset, Langnes, Sommerlyst. Studenter. Praksislærere 3. niversitetslærere. Praksislærere A. Skole 3. Repr. for Kws: Fo og P 5

6 7..4 foreldre. Info møter ved skolene angående studentenes Ove Drageset mastergradsarbeider Egen hjemmeside for niversitetsskoleprosjektet Kristin Skaalvik A Kristin Skaalvik Prosjektleder Kws: Fo og P 6

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM INNHOLD MÅLSETTING... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5 PARTNERSKAPSAVTALE... 6 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING... 9 UNIVERSITETSSKOLEPROSJEKTET FASE II... 13 DIVERSE OPPLYSNINGER... 16 PRAKSISFORUM... 17

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN Kompetanseguiden -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Alstad barneskole Læring og trivsel et felles ansvar Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. 7. trinn Forord På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren rollen og utdanningen og Innst.S. nr. 185 oppnevnte

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

PROGRAMPLAN 2011-2015

PROGRAMPLAN 2011-2015 PROGRAMPLAN 2011-2015 5. 10. trinn Kull 2011 Bachelornivå 240 stp HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø NRLU 18.10.2013

ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø NRLU 18.10.2013 ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning Et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø NRLU 18.10.2013 ProTed designer og prøver ut strategier, modeller og kvalitetsindikatorer

Detaljer

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan. Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Steinerpedagogisk lærerutdanning Bachelorgrad - 180 studiepoeng 03.01.2013 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Versjon Dato Ansvarlig Beskrivelse

Detaljer

Master of Education year 1 7

Master of Education year 1 7 Godkjent av universitetsstyret november 2009 Oppdatert av konsulent Svitlana Synyuk Pedersen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, 04.08.2015 HØST 2015 Studieplan for integrert mastergradsprogram

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2008-2009 Vedtatt av: Levanger kommune, Driftskomiteen sak 28/08, 18.06.08 Verdal kommune, Kommunestyret

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no

Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016. www.laeringsledelse.no Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i lierskolen 2015-2016 www.laeringsledelse.no Om Aktivitetsplanen Planen er laget for at vi som jobber i lierskolen skal få en felles oversikt over kurs, aktiviteter

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016

Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling 2015-2016 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det under Kunnskapsløftet

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2014-2015 Lektorutdanning - Plan for praksisopplæring 2014-2015 side 2 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14

Aktivitets. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14 Aktivitets katalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2013/14 Innhold Mari Pharo, Veileder Lesing SNO Pals Læringsmiljø Tlf. 911 39 616 mari.pharo@drmk.no Jannike Thorsen, Veileder PALS Læringsmiljø

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer