BACHELOROPPGAVE: PRØYSEN PÅ NETTBRETT FORFATTERE: BØRGE LUNDEMO OG EIVIND SOLBERG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELOROPPGAVE: PRØYSEN PÅ NETTBRETT FORFATTERE: BØRGE LUNDEMO OG EIVIND SOLBERG"

Transkript

1 BACHELOROPPGAVE: PRØYSEN PÅ NETTBRETT FORFATTERE: BØRGE LUNDEMO OG EIVIND SOLBERG Dato:

2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prøysen på nettbrett Nr. : Dato : Deltaker(e): Børge Lundemo Eivind Solberg Veileder(e): Jayson David Mackie Oppdragsgiver: Arne Sveen Høgskolen i Gjøvik v/tom Røise Kontaktperson: Stikkord Alf Prøysen, brukergrensesnitt, nettbrett, applikasjon (4 stk) Antall sider: 64 Antall bilag: 11 Tilgjengelighet (åpen/konfidensiell): Åpen Sammendrag: Prosjektgruppa har inngått et sammarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Arne Sveen om å produsere en rekke opplesninger, som så skal gjøres tilgjenglig for brukerne gjennom enkle intuitive brukergrensesnitt i en applikasjon på nettbrett. Oppgaven går ut på å gjøre dette med tanke på at brukergrensesnittet skal være tilpasset målgruppen, som er de eldre i samfunnet. I hvilken grad dette er gjort og forslag til forbedringer skal så dokumenteres med grunnlag i en rekke brukertester. Summary: The project group has entered into a collaboration with the University College of Gjøvik and Arne Sveen to produce a series of readings, that then are to be made available to users through a simple and intuitive user interface in an application on a tablet. The object is to do this considering that the user interface should be adapted to the target audience, which are the elderly in the community. The extent to which this has been done and suggestions for improvement should then be documented on the basis of a series of user tests.

3 Forord Oppdragsgiver for dette prosjektet er Høgskolen i Gjøvik og Arne Sveen. Arne Sveen er leseombud og leder i Seniornett Gjøvik, og har vært til stor hjelp under prosjektet. Det er med hans hjelp og hans lidenskap som leseombud for de eldre i samfunnet vi har produsert våre opplesninger og applikasjon. Takk til Arne Sveen oppdragsgiver, leder i Seniornett Gjøvik Tom Røise oppdragsgiver, lektor ved Høgskolen i Gjøvik Jayson David Mackie veileder, lektor ved Høgskolen i Gjøvik En stor takk rettes også til alle andre som har hjulpet oss i gjennom bachelortiden!

4 Innholdsfortegnelse Innledning Problemområde Bakgrunn for prosjektet Prosjektplanen Avgrensing Målgruppen Innhold Enheter Operativsystemer Nettbrett Programmeringsspråk Oppgavedefinisjon Målgruppen Rapporten Applikasjonen Egen kompetanse Rammer Gjennomføring Arbeidsmetoder Prosjektorganisering Øvrige roller Oppdragsgivere Veileder Andre medvirkende Selve rapporten Organisering Terminologi Utseende Hoveddel Defineringsfasen Gruppeleder Grupperegler... 20

5 2.1.3 Prosjektplan Prosjektavtale Nettside Analyse Kravspesifikasjon Programmeringsmiljø Applikasjonen Videoene Programmeringsmiljø Valg av programmeringsmiljø Produksjonsfasen Videoene Etterarbeid av video Programmeringsfasen Testfasen Første brukertest Ferdigstillingsfasen Andre brukertest Tredje brukertest Fjerde brukertest Femte brukertest Resultater Sammendrag av brukertest 2,3 og Erfaring Nettbrett Applikasjonen Filmene Kontroller Ting vi vet kan gå galt Sammendrag fra brukertest Diskusjon av resultater Sammendrag av brukertest 2,3 og Erfaring Nettbrett... 52

6 Applikasjon Filmene Kontroller Ting vi vet kan gå galt Sammendrag brukertest Oppsummering Avslutning Konklusjon Videre arbeid Vår anbefaling Nettbrett i eldreomsorgen Praktisk viderearbeid Vurdering av arbeid Referanseliste Referanseliste Vedlegg TNS Gallup InterBuss Q Folkemengde etter alder og fylke. Absolutte tall 1. januar Rettigheter Grupperegler Prosjektplan Prosjektavtale Brukertest 2, 3 og Brukertest Vår endelige kode Main.lua Build.settings Config.lua Content.lua scrollnav.lua Logg

7 Innledning 1

8 1.1 Problemområde I dagens samfunn er det er det mange som ikke kan eller har mulighet til å lese selv, og dette innenfor alle aldersgrupper. Dette kan være barn som enda ikke har lært å lese, unge, voksen og eldre med skrive og lesevansker, og de med dårlig syn, konsentrasjonsproblemer, demens og utviklingshemninger. Blant disse er det en høy andel som likevel ønsker et litterært tilbud, og som i dag benytter seg av diverse løsninger som lydbok og lignende for å tilfredsstille dette behovet. Samtidig øker også bruken av digitale medier, og stadig flere benytter seg av TV, datamaskin, smarttelefoner og nettbrett for både underholdning og kulturelle innslag. Gruppen kom høsten 2011 i kontakt med lederen i pensjonistforeningen i Gjøvik, Arne Sveen, som sa seg interessert i å være oppdragsgiver i en bacheloroppgave der temaet var nettbrett og eldre. Arne reiser også rundt i Gjøvik som leseombud, og leser høyt for de som ikke greier eller orker å lese selv. Blant disse er det også de som er sengeliggende, syke, hjemmeboende og lignende, som ikke har mulighet til å være med på opplesninger. For at også disse personene skal kunne få et lignende tilbud, ønsker Arne i samarbeid med Seniornett, Høgskolen i Gjøvik og Gjøvik kommune, en løsning som gir eldre en litteraturopplevelse på et format der de selv kan styre når og hvordan opplesningen skal foregå. En løsning på dette vil være å kunne gjøre opplesninger tilgjenglig på et mobilt format som nettbrett og/eller smarttelefoner, der brukerne har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt tilpasset deres begrensninger. 2

9 1.2 Bakgrunn for prosjektet Nettbrettets historie går tilbake til databehandling med pekepenn kalt for Teleautograf (1) fra Det har kommet mange forskjellige typer nettbrett siden teleautografen ble oppfunnet, men før 2010 var nettbrett lite kommersielt utbredt blant forbrukere. Nettbrett var som regel markedsført som et nisjeprodukt for bedrifter og institusjoner. Funksjonaliteten ved disse nettbrettene var ofte begrenset, og brukervennligheten var lav da nettbrettene som regel tok i bruk et operativsystem som var designet for datamaskiner. Nettbrettene fra før 2010 var ofte brukt til å fylle ut elektroniske skjemaer eller utføre andre spesifikke oppgaver. I 2010 introduserte Apple et nettbrett med navn ipad. Dette nettbrettet hadde fokus på brukervennligheten av programvaren, istedenfor maskinvarefunksjoner. Nettbrettets hovedfunksjoner ble da omgjort fra å gjøre arbeid til å være mer sentrert rundt konsum av forskjellig informasjon, som film, musikk, tekst, bilder Internett og spill. Det har senere vist seg at ipaden har formet nettbrettlandskapet som har hatt en betydelig vekst siden Ved utgangen av 2011 har analyseselskapet Gartner beregnet at det er solgt rundt 60 millioner nettbrett verden over. Analyseselskapet estimerer at innen 2013 kommer det til å bli solgt tilnærmet 119 millioner nettbrett. (2) Nordmenn har også omfavnet nettbrettet. En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup, med navn InterBuss Q4 2011, kommer det frem at rundt nordmenn, over 15 år og med tilgang til Internett, har tilgang til et eller flere nettbrett. 1 Nettbrett skal også være lettere og mer intuitivt og bruke enn datamaskiner. Dette er først og fremst fordi de har et mye mindre operativsystem, med mindre valg, innstillinger og menyer som man kan rote seg vekk i. For det andre er også måten man bruker og kommuniserer med nettbrettet mye mer naturlig enn ved en datamaskin. På en datamaskin har man som regel minst to input-enheter, nemlig tastatur og mus. Altså trykker man på taster et sted, og beveger en mus et annet 1 Se vedlegg 0 3

10 sted, og effekten av dette kan så sees på et tredje sted, altså skjermen. Dette vil for mange av de yngste og eldste kunne være forvirrende, da man har tre ting å følge med på samtidig. På et nettbrett derimot foregår all interaksjonen på selve skjermen. Det virker mer naturlig å trykke på og dra objekter rundt på en skjerm med en finger enn med en mus, og for mange virker også gester som det å klype sammen fingrene på skjermen for å forminske noe, og motsatt bevegelse for å forstørre, å komme naturlig. Dette finnes det flere dokumenterte tilfeller av, hvor for eksempel barn ned i veldig ung alder etter kun få minutter med et nettbrett har lært seg selv å interagere med det på et grunnleggende nivå. 2 The introduction and evolution of tablet devices has been key. Unlike a traditional computer, tablets are intuitively easy to use. Hand an ipad or Android tablet to a child, and within minutes they've figured out how to interact with it at a basic level. This is something I've seen first hand, when I gave an ipad to my four-yearold daughter - I didn't have to show her what to do, she just naturally understood how the multi-touch interface worked. (3) Prosjektplanen Prosjektplanen ble utviklet av Høgskolen i Gjøvik v/tom Røise, og har kun gjennomgått små endringer for å tilpasses våre ønsker. 2 4

11 1.3 Avgrensing Vi har avgrenset oppgaven for å holde fokus på emner vi har vurdert som viktigst for å svare på oppgavebeskrivelsen Målgruppen Utformingen av brukergrensesnittet og typen medieinnhold er styrt av hvilken målgruppe løsningen er rettet mot. I denne oppgaven er målgruppen definert ut fra et alderssegment. Hvert alderssegment har spesifikke behov, begrensinger og ønsker. Om alderssegmentet for denne oppgaven hadde vært barn kunne løsningen inneholdt barnehistorier og illustrasjoner, mens ved en tilpassning mot voksne ville løsningen hatt dypere innhold, et noe mer avansert brukergrensesnitt og innstillinger. Løsningen det jobbes med i bacheloroppgaven er rettet mot brukergruppen eldre. Med eldre mener vi de over 65 år i Norge, med andre ord har vi en målgruppe på i følge målinger fra Statistisk Sentralbyrå fra 1. januar Innhold Vi valgte å bare bruke Prøysenhistorier som innhold ettersom det er det Arne Sveen til vanlig leser til målgruppen, og dette er noe han vet målgruppen både liker og setter stor pris på. Ved å kunne inkludere innhold produsert fra bare én kilde vil det også være lettere å skaffe rettigheter til å bruke de forskjellige historiene Enheter Det eksisterer forskjellige enheter som det er mulig å utvikle applikasjoner til. I hovedsak er disse datamaskin, MAC, smarttv, smarttelefoner og nettbrett. Vi valgte å avgrense dette til nettbrett da vi mener dette er det beste mediet for vår applikasjon da det er relativt billig i forhold til alternativene, er mobilt og har en relativt lav terskel for bruk Operativsystemer Det finnes flere forskjellige operativsystemer til forskjellige nettbrett. Vi har valgt å avgrense dette til ios og Android da dette er de to største aktørene, i form av utbredelse på nettbrett. 3 Se vedlegg 5.2 5

12 1.3.5 Nettbrett Det finnes mange forskjellige nettbrett, men vi har valgt å utvikle applikasjonen til kun ett nettbrett innenfor hvert operativsystem. Vi valgte derfor ipad 2 og Galaxy Tab GT-P1000 ettersom dette var to nettbrett vi hadde tilgang til via Høgskolen i Gjøvik Programmeringsspråk Det finnes mange forskjellige programmeringsspråk man kan benytte da man lager en applikasjon. Vi ønsker å benytte en mal vi kan modifisere til å passe vårt behov fremfor å bygge hele applikasjonen opp fra bunnen. Dette er et område vi ikke har noe erfaring i fra før og det vil være lite hensiktsmessig å sette seg inn i og lære seg et helt nytt programmeringsspråk, da mesteparten av den avsatte tiden vi har til rådighet ville gått med til dette. 6

13 1.4 Oppgavedefinisjon Oppgaven går ut på å produsere en rekke opplesninger som skal gjøres tilgjenglig for brukerne gjennom enkle intuitive brukergrensesnitt i en applikasjon på nettbrett. Applikasjonen skal være en samling opplesninger av Prøysen-historier som ligger i et videobibliotek, der brukergrensesnittet er tilpasset de eldre. Vi vil så se på i hvor stor grad brukergrensesnittet er tilpasset målgruppen, og belyse hva som fungerer og eventuelle forbedringspotensialer, både i applikasjonen og på nettbrettet som plattform. Ut ifra våre funn vil vi så drøfte det videre potensialet til dette prosjektet utover en ren pilotfase. 7

14 1.5 Målgruppen Rapporten Målgruppen for rapporten er våre oppdragsgivere, og personer som ønsker å jobbe videre med prosjektet etter vi er ferdig med det. Det kan også brukes av personer med prosjekter med lignende tematikk, der våre funn kan brukes som retningslinjer Applikasjonen Målgruppen for applikasjonen er de over 65 år. 8

15 1.6 Egen kompetanse Gruppens medlemmer har begge gått medieproduksjon ved Høgskolen i Gjøvik, og deler en felles interesse for media og IKT. Vår bakgrunn gjør oss derfor godt rustet til å takle det meste med en slik oppgave. Likevel er vi nødt til å tilegne oss ny kunnskap da det kommer til programmering og gjennomføring av brukertesting. 9

16 1.7 Rammer Gjennomføring Gjennomføringen av oppgaven delte vi inn i seks forskjellige faser: Defineringsfasen I denne fasen skulle vi sette opp alt det praktiske rundt oppgaven. Vi skulle definere gruppeleder og grupperegler, utarbeide en prosjektplan, utvikle en nettside og skrive under på en prosjektavtale med alle involverte parter. Forskningsfasen Her skulle vi utforske hvilke plattformer vi ville applikasjonen skulle virke på, hvilke programmeringsmiljøer som fantes for å lage den, og hvilken av disse som passet oss best med tanke på vanskelighetsgrad, begrensninger og muligheter. Produksjonsfasen I denne fasen skulle vi produsere alt innholdet til applikasjonen. Under preproduksjonen skulle vi planlegge hva vi skulle filme, og hvordan vi skulle gjøre alt det praktiske og tekniske, med tanke på lyd, lys, sminke og bilde, samt skuespillere og lokasjon. Under produksjonen skulle vi utføre det vi tidligere hadde planlagt, og ende opp med råmateriale til åtte forskjellige historier. I postproduksjon skulle vi redigere sammen bildematerialet, mikse lyden, fargekorrigere og eksportere ut de forskjellige historiene som egne videofiler. Vi skulle også designe det grafiske grensesnittet til applikasjonen. Programmeringsfasen Her skulle vi programmere koden til applikasjonen og installere den på to forskjellige nettbrett fra ios og Android, slik at de ble klare for testing. Testfasen I denne fasen skulle vi utvikle en brukerundersøkelse. Undersøkelsen skulle inneholde klare punkter rundt målgruppens opplevelse og bruk av både nettbrettene 10

17 og applikasjonen, slik at vi kunne kartlegge og adressere eventuelle problemer, samt se i hvilken grad det faktisk var tilpasset målgruppen. Ferdigstillingsfasen Her skulle vi ta tak i resultatene fra testfasen og se på muligheten for å utbedre eventuelle problemer, samt ferdigstille den endelige versjonen av applikasjonen Arbeidsmetoder Vi har arbeidet etter fossefallmetoden samtidig som vi iterativt har laget flere versjoner av løsningen vår. Denne fossefallmetoden ble valgt ut i fra et ønske om å unngå forsinkelser eller stopp i arbeidsflyten gjennom prosjektperioden. Derfor ble oppgavene som skulle gjøres kartlagt i starten av arbeidsperioden for å avdekke potensielle flaskehalser. Ut av denne kartleggingen ble det funnet ut at den mest kritiske aktiviteten som måtte være på plass for å gjennomføre undersøkelsen var å lage en testbar prototype av applikasjonen Prosjektorganisering Prosjektet styres av en gruppeleder i samråd med resten av gruppa. For å holde orden i dokumentene som ble produsert gjennom prosjektperioden tok gruppa i hovedsak bruk tre verktøy: Dropbox en nettbasert fildelingstjeneste som blant annet synkroniserer filer mellom forskjellige brukere og enheter. Google Docs en tjeneste som tilbyr flere brukere å redigere i sanntid, samt lagring av dokumenter gratis på Internett. Microsoft Word et tekstredigeringsprogram som tilbyr avansert organisering av tekst og tekstformatering. For å finne ut hvilke tjenester vi hadde behov for ved dokumentering og skriving av denne rapporten satte vi ned flere kriterier: Flere personer skal ha muligheten til å arbeide samtidig på et dokument. Det skal være mulig å sikkerhetskopiere utført arbeid. Dokumentasjonen bør være tilgjengelig uavhengig av arbeidsplass og teknisk enhet. 11

18 Det må være mulig å lage oppsett som er tiltalende å lese, ryddig og logisk oppsatt for leseren. Google Docs ble først utprøvd som hovedtjeneste for lagring og redigering av dokumentasjonen. I denne utprøvelsen ble det avdekket mangler relatert til formatering av tekst. Det ble gjort et forsøk på å skrive i Google Docs og deretter legge over eller lagre teksten som et Microsoft Word-dokument, men formateringen av teksten holdt etter vår vurdering ikke mål. Om denne løsningen skulle bli tatt i bruk måtte vi ha formatert all tekst ved slutten av rapportskrivingen. Dette ville ført til et økt tidsforbruk som istedenfor kunne vært brukt til andre mer verdiskapende aktiviteter. Derfor har gruppa valgt å bruke Microsoft Word som verktøy til å skrive prosjektrapporten. Vi så på muligheten å dele Microsoft Word-dokument på nettet gjennom online beta tjenesten Microsoft Fuse Labs. Ulempen med denne tjenesten er at dokumentet låser seg ved redigering, dermed kan kun en bruker redigere dokumentet i sanntid. På grunnlag av dette valgte vi å bruke Dropbox. Dropbox tillater heller ikke at flere brukere redigerer på en fil i sanntid. For å unngå denne begrensning laget vi vår egen hjemmesnekret løsning. Ved å lage kopi av dokumentet kan det arbeides med to versjoner av dokumentet samtidig. Ved endt skriveperiode sammenstilles begge dokumentene. På den måten lagres forandringene samtidig som tidligere versjoner av dokumentet lagres. De tidligere dokumentene er praktiske å ta vare på ettersom det fører til økt sikkerhet ved med tanke på tap eller skade, som kan oppstå ved dokumentet som det skrives på. Kommunikasjonskanalene som er brukt internt i gruppa består i hovedsak av telefonsamtaler, tekstmeldinger, Google Docs og meldinger over Facebook. Kontakten med oppdragsgiver ble opprettholdt i hovedsak via e-post, men og gjennom telefonsamtaler og tekstmeldinger. 12

19 Prosjektgruppen har gjennomført møter med veileder som har bistått med rådgivning i prosjektperioden, og møter med oppdragsgiver hvor det har foregått direkte kommunikasjon om hva som ønskes å oppnå. 13

20 1.8 Øvrige roller Oppdragsgivere Oppdragsgiverne i denne oppgaven består av tre parter, Høgskolen i Gjøvik, representert av Tom Røise, Leseombudet, representert av Arne Sveen, og Gjøvik kommune representert av Kari-Merete Aamo. Arne Sveen er leder i Seniornett, en gruppe for eldre personer som samles og hjelper hverandre med tekniske utfordringer relatert til data. Mer relevant for oppgaven er hans deltakelse i Leseombudet. Leseombudet er et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik Bibliotek og Gjøvik Frivilligsentral. Som et av flere medlemmer drar Arne Sveen ut og leser historier og underholder beboere ved eldrehjem, bosenter og lignende. Arne har en bakgrunn i fagforeningsarbeid og gikk av med pensjon i Tom Røise er utdannet Cand.mag i Informatikk fra Høgskolen i Hedmark og Cand.Scient innen systemarbeid fra Universitetet i Oslo (2003). Han har siden 1997 vært ansatt ved Høgskolen i Gjøvik i avdelingen IMT. Tom Røise er studieprogramansvarlig for Bachelor i Programvareutvikling og underviser i systemutviklingsrelaterte emner. Kari-Merete Aamo har tidligere vært prosjektleder for miljøbehandlingsprosjektet og har siden 2009 jobbet som demenskoordinator i Gjøvik kommune. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Gjøvik i 2004, og har en videreutdanning i Aldring og eldreomsorg Veileder Veilederen for prosjektet er Jayson David Mackie. Jayson er utdannet BSc i Computer Science og PGDipSci tilsvarende BSc honours i 1997 fra University of Otago, New Zealand. Han har blant annet arbeidet som SQL programmerer for større databaser for "Work and Income New Zealand", designer av kunstig intelligens for web baserte spill produsert av Funcom og TV grafikk for "World Rally Championship". Jayson jobber nå for Høgskolen i Gjøvik som høgskolelektor, hvor han underviser og driver forskning relatert til utvidet virkelighet og datamaskinvisjon. 14

21 1.8.3 Andre medvirkende I prosjektperioden ble det tatt kontakt med Furulund Sykehjem og Omsorgsenter på Biri, gjennom oppdragsgiver Arne Sveen. Beboere og ansatte ved Furulund ga tillatelse og medvirket til å gjennomføre en brukerundersøkelse i praktiske omstendigheter. Toril Singstad Paalshaugen er ansatt i Gjøvik Frivilligsentral. Hun hjalp til med å gjennomføre undersøkelser ved et av Seniornett sine treff. Elin Julie Prøysen eier rettighetene rundt viderepublisering av Alf Prøysen sine verker. Hun har videreformidlet det juridiske ansvaret for disse rettighetene til forlagene Tiden og Gyldendal. Elin Prøysen har gitt gruppen godkjennelse til å bruke flere av Alf Prøysen sine verker til bruk i bacheloroppgaven. 4 4 Se vedlegg

22 1.9 Selve rapporten Organisering Rapporten er delt inn i tre deler, innledning, hoveddel og avslutning. Innledningen omhandler omstendighetene rundt oppgaven. Hoveddelen tar for seg valgene som er gjort under produksjonen og innsamling av forskjellig data. Avslutningen omhandler konklusjon over hvilke funn som er gjort og anbefalinger for videre arbeid med oppgaven. Henvisninger til referanselisten er gjort etter Vancouver siteringsstil, hvor kildene er ordnet nummerisk i siste del av oppgaven. Henvisningen består av et tall i parentes etter det som henvises. Dersom samme kilde refereres til flere ganger brukes det samme nummeret. Vedlegg er henvist ved fotnoter som referer til vedleggene oppgaven. Valget om å referere til vedlegg i fotnoter er tatt på bakgrunn av å skille litteraturlisten fra vedleggene. Fotnoter brukes også til vise til annen informasjon som Internett linker og utfyllende informasjon. Både innholdsfortegnelsen, fotnoter og referanser er internt linket sammen i dokumentet for å gjøre navigering i oppgaven enklere Terminologi Applikasjon Applikasjonsprogramvare, i oppgaven referert til som applikasjon, består av et til flere tekstdokument som inneholder kode. Disse tekstdokumentene blir satt sammen etter et bestemt sett av regler som bestemmer hva applikasjonen gjør. Hva applikasjonen gjør blir kalt for funksjoner. Løsningen vår Gjennom denne oppgaven brukes ordene løsningen vår, i denne sammenheng brukes dette som samlebegrep av applikasjonens kode, mediefilene, designet og tankegangen vi har utarbeidet. 16

23 Nettbrett Analyseselskapet Gartner definerer Nettbrett i en prognose av utbredelse til nettbrett de laget i 2010 slik: "et apparat basert på berøringsskjerm der det primære bruksområdet er forbruk av innhold." (4) I vår sammenheng er det relevant å klargjøre misforståelser av lignende produkter som erfaringsvis ofte forveksles med nettbrett. Her ønskes det å definere et skille mellom lesebrett og smarttelefoner fra nettbrett. Lesebrett Lesebrett er i hovedsak basert på elektronisk blekk, en skjermtype som er avhengig av å reflektere lys for å fungere optimalt. Skjermen tilhørende nettbrett er basert på en annen teknologi, der skjermen er lyskilden. Ved tilfeller hvor det er andre sterkere lyskilder i nærheten svekkes nettbrettets skjerm. Smarttelefon Smarttelefoner er teknisk sett tilnærmet lik nettbrett. Den største fremtredene forskjellen er skjermstørrelsen. Ved siden av den fysiske størrelsen så er smarttelefoner mer tilrettelagt for telefonsamtaler og andre typer kommunikasjon. Dette er en forskjell som varierer mellom produsenter og operativsystem, da det som oftest er mulig å utføre like aktiviteter på enhetene uavhengig om det er et nettbrett eller smarttelefon. Gruppen har i tillegg til dette utformet en egen definisjon på hva skillet mellom en smarttelefon og et nettbrett er. Smarttelefon er et apparat som kan opereres med en hånd uten noe form for støtte. Ved operering med nettbrett trenger man enten to hender eller en form for støtte Utseende I rapporten har vi holdt oss til én skrifttype, Calibri. Vi har fire nivåer med inndelinger av dokumentet, der skriftstørrelsen i synkende rekkefølge er 16 punkt ved de tre hoveddelene av dokumentet, 14 punkt ved kapitler, 12 punkt ved overskrifter og 12 punkt fet ved underoverskrifter. Vi har valgt å ikke ta med underoverskrifter i 17

24 innholdsfortegnelsen. Dette gjøres for å holde oversikten av oppgaven mest mulig ryddig. Brødteksten har 12 punkt skriftstørrelse. Vi har valgt å skyve margen for brødtekst og overskrifter inn for å skape oversikt av oppbygningen samtidig som det skal være enkelt å navigere seg rundt i teksten. Sitat er markert i kursiv og med et anførselstegn ved starten og slutten av sitatet. Om sitatet er et utdrag av en lengre setning markeres dette ved tre punktum i starten av sitatet. 18

25 Hoveddel 19

26 2.1 Defineringsfasen Gruppeleder I alle grupper er det viktig å ha en gruppeleder som kan lede gruppen ta ansvar om noe skulle skje. Det er gruppeleders oppgave å sørge for at gruppereglene blir overholdt og at prosjekt går etter planen. Børge Lundemo ble etter loddtrekning utvalgt som gruppeleder Grupperegler Gruppereglene ligger som eget vedlegg Prosjektplan Prosjektplanen ligger som eget vedlegg Prosjektavtale Prosjektavtalen ligger som eget vedlegg Nettside Vi opprettet en nettside for prosjektet der vi la ut informasjon om oppgaven vår, oss selv, oppdragsgiverne og veilederen. Det legges også ut oppdateringer under veis så andre kan følge med på hvordan det går. Siden er kodet med HTML5, CSS3 og JavaScript. 8 5 Se vedlegg Se vedlegg Se vedlegg

27 2.2 Analyse For å analysere hva som måtte til for at eldre skulle kunne bruke applikasjonen vår lette vi etter artikler og studier rundt dette emnet. Det var lite informasjon tilgjenglig, spesielt som var aktuelt innenfor vårt avgrensede område med applikasjoner og nettbrett. Vi valgte derfor å se på andre produkter som er beregnet på de eldre og trekke egne slutninger og antagelser ut i fra dette, for så å teste våre valg. Vi brukte også informasjon fra selve oppgaven og møter med Arne Sveen for å komme frem til hvordan applikasjonen og videoene burde være for at de best skulle være tilpasset de eldre. Etter å ha sett på forskjellige produkter beregnet på de eldre kom vi frem til at det i all hovedsak handler det om å kompensere for de individuelle begrensingene de kan ha. Dette vil selvfølgelig si at det ikke er mulig å kompensere for alt, men at det er et godt utgangspunkt for å legge til rette for de største og mest utbredte begrensningene som kommer med alderdom. De begrensningene vi valgte å legge vekt på å kompensere for er derfor dårlig syn, dårlig hørsel, og dårlig hukommelse, dårlig kunnskap og erfaring med teknologi. Det følgende er hva vi planla å gjøre for å tilpasse brukergrensesnittet for de eldre: For å gjøre applikasjonen lettere å bruke for de med dårlig syn planla vi å ha et enkelt oppsett i hovedmenyen, der det eneste valget de skal ha er hvilken video de vil se. Der skal være en enkel bakgrunn uten for mange forstyrrende detaljer, og videoene skal velges med å trykke på store knapper som er i god kontrast til bakgrunnen. All tekst skal også være i god kontrast til bakgrunnen det er skrevet på, og i store og lett leselige bokstaver. Selve videoene skal ha høy oppløsning for at bildene skal være skarpe, og det skal ikke være unødvendige forstyrrende detaljer med i bildet. For å gjøre applikasjonen lettere å bruke for de med dårlig hørsel planla vi å ta opp lyden i så høy kvalitet som mulig, med en god mikrofon på en ekstern lydopptaker. Vi ville også se til at volumet var så høyt det kunne være uten at lyden ble vrengt da vi redigerte filmene. Likevel var vi også klar over at den største begrensningen for god lyd var selve høyttalerne i nettbrettene. 21

28 For å gjøre applikasjonen lettere å bruke for de med dårlig hukommelse, dårlig kunnskap og erfaring planla vi å gi dem så få valg som mulig. Dette ville vi gjøre ettersom det da ville minske ting som var mulig å gjøre, altså mindre å lære seg og mindre å huske. Hovedfunksjonen til applikasjonen skulle være å formidle historier, og hvilke valg vi trengte å ha med kunne derfor begrenses kraftig. Disse planene er derfor utgangspunktet for mange av punktene i kravspesifikasjonene. 22

29 2.3 Kravspesifikasjon Programmeringsmiljø Må ha mulighet til å bygge applikasjoner til både ios og Android basert på samme kode. Må støtte kode for avspilling av video. Må ikke være for tungt å sette seg inn i Applikasjonen Må være oversiktlig. Må være lett å manøvrere mellom forskjellige historier. Må ha så få valg og innstillinger som mulig for ikke å forvirre. Skrift skal være lett leselig med gode kontraster Videoene Skal være filmet i full HD for å ha best mulig kvalitet. Lyd skal tas opp på en separat lydopptaker og mikrofon for best mulig kvalitet. Det skal være riktig lyssatt for å fremheve detaljer. Skal filmes i komplimenterende omgivelser for å skape stemning. Skal fargekorrigeres for å skjule forstyrrende detaljer. Ansikter skal sminkes for kompensere mot sterkt lys, samt skjule forstyrrende detaljer. En av videoene skal ha undertekst på bokmål for å se om dette er et valg det er nødvendig å gi brukerne. 23

30 2.4 Programmeringsmiljø Det finnes mange forskjellige programmeringsmiljøer man kan bruke når man lager en applikasjon, alle med fordeler og ulemper. Vi brukte god tid på å utforske flere av disse, og brukte kravspesifikasjonene våre som grunnlag for å velge hvilket vi ville arbeide i Valg av programmeringsmiljø LiveCode LiveCode er et programmeringsmiljø utviklet av Runtime Revolution. Programmeringsspråket heter også LiveCode, og forskjellige lisenser koster fra $99 - $1499. Brukergrensesnittet baserer seg på dra-og-slipp, der man har et utvalg elementer som knapper, tekstbokser, lyd og bilder man kan dra inn og plassere i en virtuell versjon av applikasjonen. Deretter brukes det et enkelt programmeringsspråk for å tilegne de forskjellige elementene handlinger. LiveCode er en såkalt kryssplattform, der man koder en applikasjon en gang og deretter bygger den ut til forskjellige plattformer basert på den samme koden. Den er også uavhengig av enhetenes skjermstørrelse, da den kan tilpasse seg forskjellige skjermformater automatisk. Vi brukte LiveCode for å lage en liten applikasjon slik at vi kunne teste funksjonalitet og brukergrensesnitt. Vi testet den på en Android-enhet, men fikk ikke video til å spilles av. Vi trodde først at vi hadde gjort en feil i programmeringen, men greide ikke å feilsøke oss frem til en løsning. Vi tok derfor i bruk hjelpeforumer på nett for å finne en løsning. Til slutt viste det seg at LiveCode versjon foreløpig kun støtter video på ios, og ikke Android. 9 Ettersom applikasjonen vår inneholder video, og kravspesifikasjonen vår sier programmeringsmiljøet skal kunne bygge applikasjoner til både ios og Android basert på samme kode, kunne vi ikke velge å jobbe i LiveCode. HTML5 HTML5 er et godt kjent programmeringsspråk for de som utvikler nettsider, og er gratis å bruke. Siden HTML5 er designet for å kunne virke på alle plattformer, også 9 Under perioden vi har jobbet med bacheloroppgaven har det kommet en nyere versjon av LiveCode som skal støtte videoavspilling også i Android. 24

31 med video, så vi på muligheten for å kode applikasjonen vår med dette. Tanken var da å bruke enhetenes nettleser til å lese koden. Vi laget en enkel side som kun inneholdt en video. Da vi lastet denne nettsiden ble videoen strømmet fra Internett, og den virket på alle enhetene vi prøvde den på. Vi ville ikke at videoene skulle strømmes fra Internett ettersom filstørrelsen på videoene ville være i største laget for dette over 3G, samt at vi ikke ville at man måtte være koblet til Internett for å bruke applikasjonen. Vi prøvde derfor å sette opp en kobling til videoene lokalt i filsystemet til enhetene. Dette virket bra på en datamaskin, men det virket ikke på Android, og ios gir ikke tilgang til filsystemet. På grunn av dette kunne vi ikke fortsette å jobbe i HTML5. PhoneGap PhoneGap er et programmeringsmiljø som nå eies av Adobe. Det baserer seg på HTML5, CSS3 og JavaScript, og er gratis å bruke. Phonegap har ikke et eget brukergrensesnitt da Phonegap kun er et rammeverk som gjør om koden til applikasjoner. For å bygge applikasjonen brukes ios og Android s egne SDK, og PhoneGap pakker inn koden slik at disse greier å lese den. På denne måten trenger man bare å skrive koden én gang. PhoneGap har også støtte for video på alle plattformer, og virket derfor som en god kandidat. Corona Corona er et programmeringsmiljø utviklet av Ascana. Det markedsfører seg som verdens beste programmeringsmiljø og har over 35 millioner brukere. Som mange andre programmeringsmiljøer lover også Corona at koden kun trengs å skrives én gang, og deretter kan applikasjoner bygges til både ios og Android, Kindle Fire og Nook. Grensesnittet til Corona er i flere deler. Åpner man programmet får man valget mellom å starte et nytt prosjekt, åpne simulatoren eller åpne hjelpemidler. Starter man et nytt prosjekt må man skrive inn informasjon om hva slags applikasjon man vil 25

32 lage, om hva slags enhet det skal lages til, dimensjonene på denne enheten, og om applikasjonen skal være i stående eller liggende format. Etter dette er valg lages det en mappe med de dokumentene og den strukturen du trenger for å kode applikasjonen. Det eneste disse dokumentene inneholder er koden for den informasjonen du allerede har definert. Deretter er grensesnittet kun tekstbasert ettersom du selv må skrive koden i disse dokumentene med et tekstprogram som for eksempel Notepad. Åpner man simulatoren kan man kjøre den koden du har laget simulert på datamaskinen. Da kan man teste ut programmets fleste funksjoner, og få en idé om hvordan det blir. Det er likevel ikke alle funksjonene i applikasjonen som simulatoren greier å simulere riktig. Dette er i hovedsak medieavspilling og enhetens faktiske ytelser. Samtidig med simulatoren åpnes også en terminal som viser all koden som blir kjørt og feilmeldinger. Denne kan da brukes til å finne ut hva som skjer når man bruker applikasjonen, og til å feilsøke koden når det er noe som ikke virker. Åpner du opp hjelpemidler får du tilgang til forskjellige applikasjonsmaler, hjelpeforumer, veiledninger. En bra start og utgangspunkt om man prøver Corona for første gang. Corona støtter også video på begge formater, så også dette virket som en god kandidat. Oppsummering Alle programmeringsmiljøene hadde både fordeler og ulemper, men vi valgte til slutt å bruke Corona. Dette gjorde vi ettersom det er et av de største og mest brukte programmeringsmiljøene som finnes på området, og fordi det derfor hadde mye hjelpemidler tilgjenglig, som forumer, maler og guider. Corona var også det programmeringsmiljøet som utfylte kravspesifikasjonene best, da det hadde et stort støtteapparat og dermed ikke var så vanskelig å sette seg inn i, kunne spille av video, og samme kode kunne brukes til både ios og Android. 26

33 2.5 Produksjonsfasen I denne fasen skulle vi produsere alt innholdet til applikasjonen. Vi skulle produsere alt det grafiske materielle som bakgrunner, knapper og tekst, samt videoer av opplesninger, undertekst og effekter Videoene Da vi skulle lage videoene bestemte vi oss for at vi ville ha størst mulig kvalitet, og at vi derfor måtte sette høye krav til alle steg i produksjonen. Vi satte oss derfor noen kravspesifikasjoner vi ville følge for å oppnå dette: filme i full HD, ta opp lyd på separat lydopptager, filme i komplimenterende omgivelser, sminke ansikter og fargekorrigere. Det første vi bestemte oss for var innspillingsstedet. Vi vurderte først å spille inn opplesningene med en grønn skjerm som bakgrunn slik at vi da enkelt kunne bytte ut bakgrunnen med det vi selv fant passende under redigeringen. Bakgrunnen vi hadde sett for oss var en brennende peis på en hytte, med det formål å skape en koselig stemning. Siden vi uansett måtte ha filmet denne peisen selv, og vi hadde en hytte til rådighet, valgte vi å droppe grønn skjerm, og heller dra opp dit og gjøre på ekte med Arne Sveen. På denne måten sparte vi oss for mye arbeid med å slippe flere innspillinger, og det å sette opp riktige vinkler for å få det til å se ekte ut. Grønn skjerm kan gjøres veldig bra, men det ser alltid mer autentisk ut å gjøre det på ekte. Hytten vi brukte ble også brukt av Prinsesse Märtha Louise da hun leste eventyr under julekonserten i Vang kirke i Så vi tenkte at hvis det var bra nok for henne, så var det bra nok for oss. På innspillingsdagen ankom vi hytten tidlig for å gjøre den klar. Vi ryddet, fyrte opp i og gjorde plass foran peisen for at det skulle se koselig ut. Så prøvde å finne vinkler som ville gi oss den reneste bakgrunnen, altså uten for mye forstyrrende elementer. 27

34 Det andre vi hadde bestemt oss for var å filme videoene i best mulig kvalitet. Dette var for å ha størst spillerom under redigeringen, og for å få et så fint bilde som mulig. Vi valgte derfor å bruke 2 stk Panasonic AG-AF101E, og filme i 1080i 25fps, med 14-42mm mikro fire tredjedelers - objektiv. Vi brukte god tid på å finne vinkler som ikke hadde for mye forstyrrede elementer i bakgrunn, som samtidig fikk med både Arne og peisen uten at mikrofonen kom med i bildet. Bilde 1 - Oppsett av innspilling. Det neste steget var å sikre oss god kvalitet på lyden. For å få til dette bestemte vi oss for å bruke en studiomikrofon koblet opp til en egen lydopptaker. Ved å ha mikrofonen hengende rett over og foran Arne, fikk vi tatt opp lyden i høy kvalitet uten at vi hadde en mikrofon synlig i bildet, som vi ville hatt om vi for eksempel hadde brukt en mygg. For at vi lettest skulle kunne synkronisere lyd og bilde i redigeringsfasen klappet vi foran kameraet. Bevegelsen av to hender som klapper en gang er lett å se på video, og den høye lyden som klappet lager er lett gjenkjennelig på lydsporet. På denne måten blir det da enkelt å sette to forskjellige lyd- og bildekilder opp mot hverandre. Altså brukte vi en enkel versjon av en filmklapper. For å forsikre oss om at den lyden som ble tatt opp var god og uten forstyrrelser hadde alltid en av oss på seg hodetelefoner koblet til lydopptakeren og hørte på. Da kunne 28

35 vi høre om lyden var god nok, og stoppe opptaket og begynne på nytt om det ikke var det. Det neste steget var å sikre at vi fikk riktig belysning. Det første vi gjorde da var å passe på å vente med å starte innspillingen til det var mørkt ute. På denne måten hadde vi ikke noe naturlig lys å ta hensyn til, og unngikk derfor potensielle problemer som at lyset ute forandret seg. Dermed kunne vi selv velge hvordan vi ville belyse innspillingen, og være sikre på at lyset ville være likt under alle opptakene. Vi valgte å bruke tre-punkts lyssetting for å lyssette Arne. Dette vil si at vi først satte et hovedlys på høyre side av kameraet. Dette lyset lyser opp den venstre siden av ansiktet, men skaper også en kraftig skygge av nesen på den andre siden. For å minske denne skyggen settes et annet lys på venstre side av kamera, som lyset opp den høyre siden av ansiktet, samt vasket ut mesteparten av skyggen fra nesen. Vi plasserte så et tredje lys bak Arne for å lage konturer og et skille mellom han og bakgrunnen. Vi måtte i tillegg også bruke et fjerde lys for å lyse opp og vaske ut skygger på peisen. For å dempe og mykne lyset trakk vi bakepapir over alle lampene, som gjorde at lyset ble mer diffust og spredt. Med så mye lys rettet mot et ansikt har det lett for å bli mye gjenskinn, huden virker blekere, og alle ujevnheter og misfarginger synes bedre. Gjenskinnet vil også forsterkes av svette. Det neste steget var derfor å sminke Arne for å motvirke disse problemene. Ingen av oss har hatt mye erfaring med sminke fra før, men vi valgte å bruke et pudder som var litt mørkere enn hans egen hudfarge. Fargevalget ble gjort for å gi ansiktet tilbake noe av den fargen den mister av alt lyset, og resultatet ble at huden så mye sunnere og jevnere ut, uten at han var synlig sminket. Pudderet absorberte også eventuell svette, og gjorde at ansiktet til Arne så matt ut under hele innspillingen. Etter alle forberedelsene startet vi innspillingen. Vi tok de opptakene vi hadde planlagt, og gjorde de flere ganger til vi følte at de ble bra nok. Da vi var ferdige forsikret vi oss om at vi hadde opptak av alle historiene, at bildet så bra ut og at lyden var god. 29

36 2.5.2 Etterarbeid av video Det neste steget var å gjøre alt råmaterialet vi hadde om til 8 ferdige videoer, alle med hver sin opplesning av Alf Prøysen-historier. Vi valgte å bruke Adobe Premier Pro og Adobe After Effects som verktøy til etterarbeid av videoene. Dette gjorde at vi ikke var avhengige av ledige maskiner på skolen for å redigere videoene, og fordi vi hadde godt kjennskap til disse verktøyene fra før. Ettersom vi brukte HD-kameraer og lydopptager som begge lagret de forskjellige opptakene digitalt på minnekort, var det både lettvint og raskt å overføre dette til en datamaskin. Det neste vi gjorde var å importere alle de forskjellige lyd og videoklippene inn i Adobe Premier Pro, sortere de og kategorisere de med navn. På denne måten hadde vi god oversikt over alle de mange forkjellige filene, og det ble lettere for oss å holde styr på hvilke lydfiler som hørte til hvilke videofiler. Deretter satte vi de lyd og bildefilene som hørte sammen opp mot hverandre, og synkroniserte de ved hjelp av den improviserte filmklapperen vi hadde tatt opp på både lyd- og videoopptakene. Etter å ha klippet de slik vi ville, justerte vi volumet på lyden. Ettersom videoene skal spilles av på forskjellige nettbrett som i utgangspunktet ikke har så bra høyttalere, ville vi at lyden skulle være så høy som mulig for at det skulle være lett å høre historiene. Derfor justerte vi volumet digitalt slik at det ble høyere, men passet også på å holde det nedenfor grensen hvor lyden ville begynt å vrenge og skurre. Neste steg var å koble de ferdige videoene inn i Adobe After Effects slik at vi kunne fargekorrigere de. Der justerte vi først fargene for å få de til å se mer naturlige ut, og deretter la vi på et ferdig filter for å forandre utseende på videoene. Filteret vi valgte tok vekk de svakeste detaljene i de mørkeste områdene i filmen, og skjulte dermed detaljer vi ikke ville ha med. Deretter la vi til undertekst på den ene videoen. Vi brukte tekstene fra bøkene som utgangspunkt og oversatte Ringsakerdialekten til bokmål etter beste evne. Dette gjorde vi fordi vi ville se om flertallet av brukerne foretrakk at det var tekstet, eller om det bare var forstyrrende. For at applikasjonen skulle være mest mulig brukervennlig ville vi også at det skulle være så få valg som mulig. Så på grunnlag av 30

37 svarene vi fikk fra brukertesten kunne vi da velge å sette undertekst på enten alle eller ingen av videoene, og dermed ta vekk en potensiell innstillingsmulighet, dersom det ene valget hadde klart flertall. Bilde 2- Video med undertekst. Da dette var ferdig gjorde vi videoene klare til eksportering. Under innspillingen filmet vi i 1080i og i 16:9 widescreen format. Dette fordi vi ville ha best mulig utgangspunkt å jobbe med, og fordi 16:9 er det mest utbredte størrelsesforholdet. Da vi så skulle eksportere stod vi ovenfor et valg. Videoene skulle testes både på en ipad som har 4:3 som størrelsesforhold, og på en Galaxy Tab som har et størrelsesforhold på 16:10. På Galaxy Tab ville derfor videoen fylle så og si hele skjermen om vi eksporterte den i 16:9, mens ipaden ville få to svarte striper både under og over videoen, for å kompensere for at videoen er bredere enn det skjermen tillater. Vi valgte likevel å ikke beskjære eller strekke filmen for å få den til å dekke hele skjermen på ipad, ettersom å strekke den ikke ville sett bra ut, og fordi om vi hadde beskjært filmen ville vi mistet mye av bildet. Likevel mener vi video ser bedre ut i 16:9 format, og siden ipaden har såpass stor størrelse på skjermen som den har, har det lite å si på brukeropplevelsen at den ikke fyller skjermen helt i høyden. Vi valgte derfor å eksportere filmen i 16:9 format. 31

38 Begge nettbrettene har også forskjellig oppløsning, men siden begge greier å håndtere materialet med en oppløsning opp til 720p uten problemer, valgte vi å eksportere de i nettopp det. På denne måten kan videoene brukes på begge nettbrettene, og er i tillegg også klare for eventuelt andre og nyere nettbrett med bedre oppløsning. De ferdige videofilene hadde en størrelse på ca 120MB hver, noe som tilsier at selve applikasjonen ville hatt en størrelse på over 900MB om vi ikke hadde komprimert dem før vi laget applikasjonen. Dermed gjorde vi mange forsøk på å finne de innstillingene som ville gi oss den perfekte komprimeringen med tanke på ballanse mellom filstørrelse og kvalitet. Altså som ga videoene minst mulig filstørrelse, men samtidig uten å gjøre kvaliteten på videoene synelig dårligere. Etter å ha komprimert videoene hadde de en størrelse på ca 22 MB hver, noe som tilsier at sele applikasjonen ville få en størrelse på rett under 200MB. Applikasjonen hadde ikke mulighet for å spille av alle videoene etter hverandre, så måten vi løste dette på var å lage en stor videofil med alle videoene liggende etter hverandre, i tillegg til videoene som stod hver for seg. På grunn av dette kom den totale filstørrelsen på applikasjonen på ca 500MB. En så stor applikasjon vil ikke være gunstig i en situasjon der den må lastes ned fra enten App Store eller Google Play, men i vårt tilfelle skal den ikke det, men derimot legges direkte over på nettbrettene. Skulle prosjektet tas videre og noen gang bli tilgjenglig i en slik butikk, ville vi gjort dette på en annen måte. Da ville vi gjort den tomme applikasjonen tilgjenglig der, mens selve episodene kunne man så laste ned en og en direkte fra applikasjonen. 32

39 2.6 Programmeringsfasen I denne fasen skulle vi programmere selve applikasjonen. Ingen av gruppens medlemmer har noen særlig erfaring med programmering, så vi så oss nødt til å tilegne oss ny kunnskap, og bruke forumer, veiledninger og ferdige maler. Etter å ha satt oss litt inn i programmeringsmiljøet Corona skjønte vi at det ville være lite hensiktsmessig for oss å starte på bar bakke og bygge en applikasjon fra bunnen av. Da måtte vi ha lært oss et helt nytt programmeringsspråk, og mesteparten av tiden vi har hatt til rådighet trolig ville gått med til det. Derfor søkte vi rundt etter maler vi kunne bruke, og tilpasse de slik at de passet oss. Det vi fant var da en mal til en videogalleri-applikasjon, laget av John Polacek. (5) Bilde 3 - Malen for videoapplikasjonen. Denne applikasjonen har en bakgrunn med store knapper med bilde og tekst på, og et rullefelt som viser deg hvor du er i navigeringen. Man drar disse knappene fra side til side, og trykker på den som representerer videoen du vil spille av. Da spilles en video av, og da den er ferdig kommer brukeren tilbake til menyen med knappene og kan velge en ny. Brukergrensesnittet på denne applikasjonen så ut som om det kunne passe oss da det var veldig enkle og lite innstillinger. Selve koden består av fem tekstfiler som vi kunne redigere for å passe vår applikasjon bedre. 33

40 Det første vi gjorde var å gå gjennom koden til applikasjonen for å se hvordan den var satt sammen, og for å få en viss idé om hva vi faktisk kunne endre på og hva dette eventuelt ville gjøre. Det første vi gjorde var å endre på utseende til applikasjonen ved å skifte ut bakgrunn og knapper. For å gjøre dette laget vi bilder i Adobe Photoshop som vi kunne bytte ut med de som applikasjonen allerede brukte. Dette gjorde vi før vi viste hvilke historier vi skulle bruke, og valgte derfor å lage knappene til kjente Alf Prøysen historier som «Teskjekjerringa» og «Den grønne votten». Disse var det også enkelt å finne illustrasjoner til, og vi laget derfor knapper med bilde av noe man kunne koble til historien. Bakgrunnen vi laget var ganske mørk og hadde ikke annet på seg enn teksten «Prøysen På Nettbrett» og vår logo. Da vi hadde en av videoene klare la vi også til denne slik at den ville bli spilt av når man trykket på hvilken om helst av knappene. Dette var de eneste endringene vi gjorde foreløpig, og etter vi bygget applikasjonen til både ipad og Galaxy Tab var vi klare til å ta vår første lille test for å se hvordan applikasjonen oppførte seg, og for å høre hva en fra målgruppen syntes om den. Vår endelige kode ligger som eget vedlegg. 10 Bilde 4 - Vårt første utkast av applikasjonen. 10 Se vedlegg

41 2.7 Testfasen I denne fasen skulle vi teste ut det vi til nå hadde laget på en liten andel av målgruppen vår. Vi ville se hvordan de opplevde å bruke både nettbrett og applikasjonen, og få en tilbakemelding på om dette var et tilbud de trodde de ville komme til å bruke om de hadde det. Målet med dette var å finne ut om det faktisk er en etterspørsel etter dette tilbudet, og å kartlegge det som fungerte bra og det som fungerte mindre bra. På denne måten kan vi se etter løsninger for å gjøre sluttproduktet enda bedre Første brukertest Da vi hadde laget den første versjonen av applikasjonen og fått den installert på begge nettbrettene, valgte vi å la én person i målgruppen, en kvinne på 79 år, teste den ut. Denne personen hadde ingen tidligere erfaring med verken nettbrett eller applikasjoner, men viste interesse og vilje til å prøve det ut. Hun var derfor en god kandidat med tanke på målet med brukertesten, som var å kartlegge de største utfordringene med tanke på brukergrensesnittet. Informasjonen vi fikk fra denne testen brukte vi til å fjerne de største problemene hun opplevde, samt bruke det vi lærte til å utforme den andre brukertesten som vi så skulle utføre på en større gruppe. Selve brukertesten gjennomførte vi med å overrekke henne det ene nettbrettet og be henne utforske det. Vi forklarte hva det var og hva det kunne brukes til, og lot henne utforske det på egenhånd. Vi svarte på spørsmål hun hadde, og viste henne muligheter hun ikke var klar over. Deretter ba vi henne gå inn på selve applikasjonen og teste den ut. Her ba vi henne navigere seg gjennom menyen, sette på en historie, bruke kontrollpanelet til å sette på pause, spole og styre lyd. Mens hun gjorde dette observerte vi henne, og noterte oss følgende: Ville ikke trykke uten å få forklart hvordan det virket. Tok litt tid før hun skjønte at hun kunne bevege knappene bortover. Skjønte ikke at det var mulig å trykke på knappene. Skjønte ikke at knappene faktisk var knapper. Syntes bildet var skarpt og koselig. 35

Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik

Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik HOVEDPROSJEKT: Presentasjonsverktøy for CC Gjøvik FORFATTERE: Ann Merete Slåttland Kristin Hansen Rita Halvorsen Katrine Aam Svendsen Dato: 20.05.03 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Presentasjonsverktøy

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Sammendrag av Bacheloroppgaven

Sammendrag av Bacheloroppgaven Sammendrag av Bacheloroppgaven Tittel: 3D Visualisering på Web Nr. : 4 Dato : 20.05.09 Deltaker(e): Jon Espen Kvisler Aleksander Stalsberg Veileder(e): Anne Kristin Kvitle Oppdragsgiver: Visualisere.no

Detaljer

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT

SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT SUPPLERENDE KOMMUNIKSJONS ASSISTENT Stian Åsen Anton Ilchenko Ole Johnny Wahlstrøm Shanmugarajah Senthilkumaran Høgskolen i Oslo og Akershus PROSJEKT NR. 2015-10 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011

HOVEDPROSJEKT I DATA VÅR 2011 PROSJEKT NR. 18 TILGJENGELIGHET åpen Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT I DATA

Detaljer

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009

Nettside, Webshop og Beregningsmodell Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Produksjon av CD-ROM: Programmer for kreativitet, fokusering og avspenning

Produksjon av CD-ROM: Programmer for kreativitet, fokusering og avspenning HOVEDPROSJEKT: Produksjon av CD-ROM: Programmer for kreativitet, fokusering og avspenning FORFATTER(E): MARTINSEN SANDBERG SLAATTEN NYTRØEN ANN KRISTIN ÅSE MARIE HENRIETTE Dato: 16.05.2003 1 Sammendrag

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015. Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015. Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi 2015 Øyvind Årset Alexander Jensen Maaby Gruppe 29 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

WEBBASERT BRUKEROPPLÆRING FOR VIDEOKONFERANSEUTSTYR

WEBBASERT BRUKEROPPLÆRING FOR VIDEOKONFERANSEUTSTYR HOVEDPROSJEKT: WEBBASERT BRUKEROPPLÆRING FOR VIDEOKONFERANSEUTSTYR FORFATTERE: Ingvild Tollehaug Jevne Torunn Hillesvik Tone Lise Hjørnevik Gunn Nebylien Eirik Fagereng Dato: 19. mai 2004 SAMMENDRAG AV

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

BACHELORPROSJEKT. Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2015-12 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011

HOVEDPROSJEKT. SAMMENDRAG Dette er slutt dokumentasjonen til hovedprosjektet for gruppe 17 ved Høgskolen i Oslo våren 2011 PROSJEKT NR. 17 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET ÅPEN Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 DOOA.NO

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Mobile Apps for ios og Android Plattformer

HOVEDPROSJEKT. Mobile Apps for ios og Android Plattformer PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 17 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon

Bacheloroppgave. Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Bacheloroppgave Kjøpelysten hos norske ios- og Android-brukere: in-app kjøp i egenutviklet applikasjon Morten Aalberg, stud.nr 100497 Monika Meistad, stud.nr 100486 MMT376 Bacheloroppgave i Spill og opplevelsesteknologi

Detaljer

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN

BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN BACHELOROPPGAVE: FORFATTERE: HÅKON STRØM, THOMAS MORK NORDSVEN OG TORE SVENDSEN Dato: 15.05.2015 SAMMENDRAG Tittel: Nettbutikk for Kunstplaneten.no Dato : 15.05.15 Deltakere Håkon Strøm, Thomas Mork Nordsven

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Windows Phone 7 TV-Guide. TV-Guide. Windows Phone 7. App

HOVEDPROSJEKT. Windows Phone 7 TV-Guide. TV-Guide. Windows Phone 7. App PROSJEKT NR. 2012-39 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Lukket Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

NetGIMP. Bjørn Nyland, Alexander Kvam, Bjørn Reiten, Øystein Huse

NetGIMP. Bjørn Nyland, Alexander Kvam, Bjørn Reiten, Øystein Huse NetGIMP Bjørn Nyland, Alexander Kvam, Bjørn Reiten, Øystein Huse 23.05.2001 1 Sammendrag av Hovedprosjekt Tittel: netgimp NR. : Dato : Deltaker(e): Alexander Kvam, Bjørn Nyland, Bjørn Reiten og Øystein

Detaljer