BACHELOROPPGAVE: PRØYSEN PÅ NETTBRETT FORFATTERE: BØRGE LUNDEMO OG EIVIND SOLBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BACHELOROPPGAVE: PRØYSEN PÅ NETTBRETT FORFATTERE: BØRGE LUNDEMO OG EIVIND SOLBERG"

Transkript

1 BACHELOROPPGAVE: PRØYSEN PÅ NETTBRETT FORFATTERE: BØRGE LUNDEMO OG EIVIND SOLBERG Dato:

2 SAMMENDRAG AV BACHELOROPPGAVEN Tittel: Prøysen på nettbrett Nr. : Dato : Deltaker(e): Børge Lundemo Eivind Solberg Veileder(e): Jayson David Mackie Oppdragsgiver: Arne Sveen Høgskolen i Gjøvik v/tom Røise Kontaktperson: Stikkord Alf Prøysen, brukergrensesnitt, nettbrett, applikasjon (4 stk) Antall sider: 64 Antall bilag: 11 Tilgjengelighet (åpen/konfidensiell): Åpen Sammendrag: Prosjektgruppa har inngått et sammarbeid med Høgskolen i Gjøvik og Arne Sveen om å produsere en rekke opplesninger, som så skal gjøres tilgjenglig for brukerne gjennom enkle intuitive brukergrensesnitt i en applikasjon på nettbrett. Oppgaven går ut på å gjøre dette med tanke på at brukergrensesnittet skal være tilpasset målgruppen, som er de eldre i samfunnet. I hvilken grad dette er gjort og forslag til forbedringer skal så dokumenteres med grunnlag i en rekke brukertester. Summary: The project group has entered into a collaboration with the University College of Gjøvik and Arne Sveen to produce a series of readings, that then are to be made available to users through a simple and intuitive user interface in an application on a tablet. The object is to do this considering that the user interface should be adapted to the target audience, which are the elderly in the community. The extent to which this has been done and suggestions for improvement should then be documented on the basis of a series of user tests.

3 Forord Oppdragsgiver for dette prosjektet er Høgskolen i Gjøvik og Arne Sveen. Arne Sveen er leseombud og leder i Seniornett Gjøvik, og har vært til stor hjelp under prosjektet. Det er med hans hjelp og hans lidenskap som leseombud for de eldre i samfunnet vi har produsert våre opplesninger og applikasjon. Takk til Arne Sveen oppdragsgiver, leder i Seniornett Gjøvik Tom Røise oppdragsgiver, lektor ved Høgskolen i Gjøvik Jayson David Mackie veileder, lektor ved Høgskolen i Gjøvik En stor takk rettes også til alle andre som har hjulpet oss i gjennom bachelortiden!

4 Innholdsfortegnelse Innledning Problemområde Bakgrunn for prosjektet Prosjektplanen Avgrensing Målgruppen Innhold Enheter Operativsystemer Nettbrett Programmeringsspråk Oppgavedefinisjon Målgruppen Rapporten Applikasjonen Egen kompetanse Rammer Gjennomføring Arbeidsmetoder Prosjektorganisering Øvrige roller Oppdragsgivere Veileder Andre medvirkende Selve rapporten Organisering Terminologi Utseende Hoveddel Defineringsfasen Gruppeleder Grupperegler... 20

5 2.1.3 Prosjektplan Prosjektavtale Nettside Analyse Kravspesifikasjon Programmeringsmiljø Applikasjonen Videoene Programmeringsmiljø Valg av programmeringsmiljø Produksjonsfasen Videoene Etterarbeid av video Programmeringsfasen Testfasen Første brukertest Ferdigstillingsfasen Andre brukertest Tredje brukertest Fjerde brukertest Femte brukertest Resultater Sammendrag av brukertest 2,3 og Erfaring Nettbrett Applikasjonen Filmene Kontroller Ting vi vet kan gå galt Sammendrag fra brukertest Diskusjon av resultater Sammendrag av brukertest 2,3 og Erfaring Nettbrett... 52

6 Applikasjon Filmene Kontroller Ting vi vet kan gå galt Sammendrag brukertest Oppsummering Avslutning Konklusjon Videre arbeid Vår anbefaling Nettbrett i eldreomsorgen Praktisk viderearbeid Vurdering av arbeid Referanseliste Referanseliste Vedlegg TNS Gallup InterBuss Q Folkemengde etter alder og fylke. Absolutte tall 1. januar Rettigheter Grupperegler Prosjektplan Prosjektavtale Brukertest 2, 3 og Brukertest Vår endelige kode Main.lua Build.settings Config.lua Content.lua scrollnav.lua Logg

7 Innledning 1

8 1.1 Problemområde I dagens samfunn er det er det mange som ikke kan eller har mulighet til å lese selv, og dette innenfor alle aldersgrupper. Dette kan være barn som enda ikke har lært å lese, unge, voksen og eldre med skrive og lesevansker, og de med dårlig syn, konsentrasjonsproblemer, demens og utviklingshemninger. Blant disse er det en høy andel som likevel ønsker et litterært tilbud, og som i dag benytter seg av diverse løsninger som lydbok og lignende for å tilfredsstille dette behovet. Samtidig øker også bruken av digitale medier, og stadig flere benytter seg av TV, datamaskin, smarttelefoner og nettbrett for både underholdning og kulturelle innslag. Gruppen kom høsten 2011 i kontakt med lederen i pensjonistforeningen i Gjøvik, Arne Sveen, som sa seg interessert i å være oppdragsgiver i en bacheloroppgave der temaet var nettbrett og eldre. Arne reiser også rundt i Gjøvik som leseombud, og leser høyt for de som ikke greier eller orker å lese selv. Blant disse er det også de som er sengeliggende, syke, hjemmeboende og lignende, som ikke har mulighet til å være med på opplesninger. For at også disse personene skal kunne få et lignende tilbud, ønsker Arne i samarbeid med Seniornett, Høgskolen i Gjøvik og Gjøvik kommune, en løsning som gir eldre en litteraturopplevelse på et format der de selv kan styre når og hvordan opplesningen skal foregå. En løsning på dette vil være å kunne gjøre opplesninger tilgjenglig på et mobilt format som nettbrett og/eller smarttelefoner, der brukerne har et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt tilpasset deres begrensninger. 2

9 1.2 Bakgrunn for prosjektet Nettbrettets historie går tilbake til databehandling med pekepenn kalt for Teleautograf (1) fra Det har kommet mange forskjellige typer nettbrett siden teleautografen ble oppfunnet, men før 2010 var nettbrett lite kommersielt utbredt blant forbrukere. Nettbrett var som regel markedsført som et nisjeprodukt for bedrifter og institusjoner. Funksjonaliteten ved disse nettbrettene var ofte begrenset, og brukervennligheten var lav da nettbrettene som regel tok i bruk et operativsystem som var designet for datamaskiner. Nettbrettene fra før 2010 var ofte brukt til å fylle ut elektroniske skjemaer eller utføre andre spesifikke oppgaver. I 2010 introduserte Apple et nettbrett med navn ipad. Dette nettbrettet hadde fokus på brukervennligheten av programvaren, istedenfor maskinvarefunksjoner. Nettbrettets hovedfunksjoner ble da omgjort fra å gjøre arbeid til å være mer sentrert rundt konsum av forskjellig informasjon, som film, musikk, tekst, bilder Internett og spill. Det har senere vist seg at ipaden har formet nettbrettlandskapet som har hatt en betydelig vekst siden Ved utgangen av 2011 har analyseselskapet Gartner beregnet at det er solgt rundt 60 millioner nettbrett verden over. Analyseselskapet estimerer at innen 2013 kommer det til å bli solgt tilnærmet 119 millioner nettbrett. (2) Nordmenn har også omfavnet nettbrettet. En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup, med navn InterBuss Q4 2011, kommer det frem at rundt nordmenn, over 15 år og med tilgang til Internett, har tilgang til et eller flere nettbrett. 1 Nettbrett skal også være lettere og mer intuitivt og bruke enn datamaskiner. Dette er først og fremst fordi de har et mye mindre operativsystem, med mindre valg, innstillinger og menyer som man kan rote seg vekk i. For det andre er også måten man bruker og kommuniserer med nettbrettet mye mer naturlig enn ved en datamaskin. På en datamaskin har man som regel minst to input-enheter, nemlig tastatur og mus. Altså trykker man på taster et sted, og beveger en mus et annet 1 Se vedlegg 0 3

10 sted, og effekten av dette kan så sees på et tredje sted, altså skjermen. Dette vil for mange av de yngste og eldste kunne være forvirrende, da man har tre ting å følge med på samtidig. På et nettbrett derimot foregår all interaksjonen på selve skjermen. Det virker mer naturlig å trykke på og dra objekter rundt på en skjerm med en finger enn med en mus, og for mange virker også gester som det å klype sammen fingrene på skjermen for å forminske noe, og motsatt bevegelse for å forstørre, å komme naturlig. Dette finnes det flere dokumenterte tilfeller av, hvor for eksempel barn ned i veldig ung alder etter kun få minutter med et nettbrett har lært seg selv å interagere med det på et grunnleggende nivå. 2 The introduction and evolution of tablet devices has been key. Unlike a traditional computer, tablets are intuitively easy to use. Hand an ipad or Android tablet to a child, and within minutes they've figured out how to interact with it at a basic level. This is something I've seen first hand, when I gave an ipad to my four-yearold daughter - I didn't have to show her what to do, she just naturally understood how the multi-touch interface worked. (3) Prosjektplanen Prosjektplanen ble utviklet av Høgskolen i Gjøvik v/tom Røise, og har kun gjennomgått små endringer for å tilpasses våre ønsker. 2 4

11 1.3 Avgrensing Vi har avgrenset oppgaven for å holde fokus på emner vi har vurdert som viktigst for å svare på oppgavebeskrivelsen Målgruppen Utformingen av brukergrensesnittet og typen medieinnhold er styrt av hvilken målgruppe løsningen er rettet mot. I denne oppgaven er målgruppen definert ut fra et alderssegment. Hvert alderssegment har spesifikke behov, begrensinger og ønsker. Om alderssegmentet for denne oppgaven hadde vært barn kunne løsningen inneholdt barnehistorier og illustrasjoner, mens ved en tilpassning mot voksne ville løsningen hatt dypere innhold, et noe mer avansert brukergrensesnitt og innstillinger. Løsningen det jobbes med i bacheloroppgaven er rettet mot brukergruppen eldre. Med eldre mener vi de over 65 år i Norge, med andre ord har vi en målgruppe på i følge målinger fra Statistisk Sentralbyrå fra 1. januar Innhold Vi valgte å bare bruke Prøysenhistorier som innhold ettersom det er det Arne Sveen til vanlig leser til målgruppen, og dette er noe han vet målgruppen både liker og setter stor pris på. Ved å kunne inkludere innhold produsert fra bare én kilde vil det også være lettere å skaffe rettigheter til å bruke de forskjellige historiene Enheter Det eksisterer forskjellige enheter som det er mulig å utvikle applikasjoner til. I hovedsak er disse datamaskin, MAC, smarttv, smarttelefoner og nettbrett. Vi valgte å avgrense dette til nettbrett da vi mener dette er det beste mediet for vår applikasjon da det er relativt billig i forhold til alternativene, er mobilt og har en relativt lav terskel for bruk Operativsystemer Det finnes flere forskjellige operativsystemer til forskjellige nettbrett. Vi har valgt å avgrense dette til ios og Android da dette er de to største aktørene, i form av utbredelse på nettbrett. 3 Se vedlegg 5.2 5

12 1.3.5 Nettbrett Det finnes mange forskjellige nettbrett, men vi har valgt å utvikle applikasjonen til kun ett nettbrett innenfor hvert operativsystem. Vi valgte derfor ipad 2 og Galaxy Tab GT-P1000 ettersom dette var to nettbrett vi hadde tilgang til via Høgskolen i Gjøvik Programmeringsspråk Det finnes mange forskjellige programmeringsspråk man kan benytte da man lager en applikasjon. Vi ønsker å benytte en mal vi kan modifisere til å passe vårt behov fremfor å bygge hele applikasjonen opp fra bunnen. Dette er et område vi ikke har noe erfaring i fra før og det vil være lite hensiktsmessig å sette seg inn i og lære seg et helt nytt programmeringsspråk, da mesteparten av den avsatte tiden vi har til rådighet ville gått med til dette. 6

13 1.4 Oppgavedefinisjon Oppgaven går ut på å produsere en rekke opplesninger som skal gjøres tilgjenglig for brukerne gjennom enkle intuitive brukergrensesnitt i en applikasjon på nettbrett. Applikasjonen skal være en samling opplesninger av Prøysen-historier som ligger i et videobibliotek, der brukergrensesnittet er tilpasset de eldre. Vi vil så se på i hvor stor grad brukergrensesnittet er tilpasset målgruppen, og belyse hva som fungerer og eventuelle forbedringspotensialer, både i applikasjonen og på nettbrettet som plattform. Ut ifra våre funn vil vi så drøfte det videre potensialet til dette prosjektet utover en ren pilotfase. 7

14 1.5 Målgruppen Rapporten Målgruppen for rapporten er våre oppdragsgivere, og personer som ønsker å jobbe videre med prosjektet etter vi er ferdig med det. Det kan også brukes av personer med prosjekter med lignende tematikk, der våre funn kan brukes som retningslinjer Applikasjonen Målgruppen for applikasjonen er de over 65 år. 8

15 1.6 Egen kompetanse Gruppens medlemmer har begge gått medieproduksjon ved Høgskolen i Gjøvik, og deler en felles interesse for media og IKT. Vår bakgrunn gjør oss derfor godt rustet til å takle det meste med en slik oppgave. Likevel er vi nødt til å tilegne oss ny kunnskap da det kommer til programmering og gjennomføring av brukertesting. 9

16 1.7 Rammer Gjennomføring Gjennomføringen av oppgaven delte vi inn i seks forskjellige faser: Defineringsfasen I denne fasen skulle vi sette opp alt det praktiske rundt oppgaven. Vi skulle definere gruppeleder og grupperegler, utarbeide en prosjektplan, utvikle en nettside og skrive under på en prosjektavtale med alle involverte parter. Forskningsfasen Her skulle vi utforske hvilke plattformer vi ville applikasjonen skulle virke på, hvilke programmeringsmiljøer som fantes for å lage den, og hvilken av disse som passet oss best med tanke på vanskelighetsgrad, begrensninger og muligheter. Produksjonsfasen I denne fasen skulle vi produsere alt innholdet til applikasjonen. Under preproduksjonen skulle vi planlegge hva vi skulle filme, og hvordan vi skulle gjøre alt det praktiske og tekniske, med tanke på lyd, lys, sminke og bilde, samt skuespillere og lokasjon. Under produksjonen skulle vi utføre det vi tidligere hadde planlagt, og ende opp med råmateriale til åtte forskjellige historier. I postproduksjon skulle vi redigere sammen bildematerialet, mikse lyden, fargekorrigere og eksportere ut de forskjellige historiene som egne videofiler. Vi skulle også designe det grafiske grensesnittet til applikasjonen. Programmeringsfasen Her skulle vi programmere koden til applikasjonen og installere den på to forskjellige nettbrett fra ios og Android, slik at de ble klare for testing. Testfasen I denne fasen skulle vi utvikle en brukerundersøkelse. Undersøkelsen skulle inneholde klare punkter rundt målgruppens opplevelse og bruk av både nettbrettene 10

17 og applikasjonen, slik at vi kunne kartlegge og adressere eventuelle problemer, samt se i hvilken grad det faktisk var tilpasset målgruppen. Ferdigstillingsfasen Her skulle vi ta tak i resultatene fra testfasen og se på muligheten for å utbedre eventuelle problemer, samt ferdigstille den endelige versjonen av applikasjonen Arbeidsmetoder Vi har arbeidet etter fossefallmetoden samtidig som vi iterativt har laget flere versjoner av løsningen vår. Denne fossefallmetoden ble valgt ut i fra et ønske om å unngå forsinkelser eller stopp i arbeidsflyten gjennom prosjektperioden. Derfor ble oppgavene som skulle gjøres kartlagt i starten av arbeidsperioden for å avdekke potensielle flaskehalser. Ut av denne kartleggingen ble det funnet ut at den mest kritiske aktiviteten som måtte være på plass for å gjennomføre undersøkelsen var å lage en testbar prototype av applikasjonen Prosjektorganisering Prosjektet styres av en gruppeleder i samråd med resten av gruppa. For å holde orden i dokumentene som ble produsert gjennom prosjektperioden tok gruppa i hovedsak bruk tre verktøy: Dropbox en nettbasert fildelingstjeneste som blant annet synkroniserer filer mellom forskjellige brukere og enheter. Google Docs en tjeneste som tilbyr flere brukere å redigere i sanntid, samt lagring av dokumenter gratis på Internett. Microsoft Word et tekstredigeringsprogram som tilbyr avansert organisering av tekst og tekstformatering. For å finne ut hvilke tjenester vi hadde behov for ved dokumentering og skriving av denne rapporten satte vi ned flere kriterier: Flere personer skal ha muligheten til å arbeide samtidig på et dokument. Det skal være mulig å sikkerhetskopiere utført arbeid. Dokumentasjonen bør være tilgjengelig uavhengig av arbeidsplass og teknisk enhet. 11

18 Det må være mulig å lage oppsett som er tiltalende å lese, ryddig og logisk oppsatt for leseren. Google Docs ble først utprøvd som hovedtjeneste for lagring og redigering av dokumentasjonen. I denne utprøvelsen ble det avdekket mangler relatert til formatering av tekst. Det ble gjort et forsøk på å skrive i Google Docs og deretter legge over eller lagre teksten som et Microsoft Word-dokument, men formateringen av teksten holdt etter vår vurdering ikke mål. Om denne løsningen skulle bli tatt i bruk måtte vi ha formatert all tekst ved slutten av rapportskrivingen. Dette ville ført til et økt tidsforbruk som istedenfor kunne vært brukt til andre mer verdiskapende aktiviteter. Derfor har gruppa valgt å bruke Microsoft Word som verktøy til å skrive prosjektrapporten. Vi så på muligheten å dele Microsoft Word-dokument på nettet gjennom online beta tjenesten Microsoft Fuse Labs. Ulempen med denne tjenesten er at dokumentet låser seg ved redigering, dermed kan kun en bruker redigere dokumentet i sanntid. På grunnlag av dette valgte vi å bruke Dropbox. Dropbox tillater heller ikke at flere brukere redigerer på en fil i sanntid. For å unngå denne begrensning laget vi vår egen hjemmesnekret løsning. Ved å lage kopi av dokumentet kan det arbeides med to versjoner av dokumentet samtidig. Ved endt skriveperiode sammenstilles begge dokumentene. På den måten lagres forandringene samtidig som tidligere versjoner av dokumentet lagres. De tidligere dokumentene er praktiske å ta vare på ettersom det fører til økt sikkerhet ved med tanke på tap eller skade, som kan oppstå ved dokumentet som det skrives på. Kommunikasjonskanalene som er brukt internt i gruppa består i hovedsak av telefonsamtaler, tekstmeldinger, Google Docs og meldinger over Facebook. Kontakten med oppdragsgiver ble opprettholdt i hovedsak via e-post, men og gjennom telefonsamtaler og tekstmeldinger. 12

19 Prosjektgruppen har gjennomført møter med veileder som har bistått med rådgivning i prosjektperioden, og møter med oppdragsgiver hvor det har foregått direkte kommunikasjon om hva som ønskes å oppnå. 13

20 1.8 Øvrige roller Oppdragsgivere Oppdragsgiverne i denne oppgaven består av tre parter, Høgskolen i Gjøvik, representert av Tom Røise, Leseombudet, representert av Arne Sveen, og Gjøvik kommune representert av Kari-Merete Aamo. Arne Sveen er leder i Seniornett, en gruppe for eldre personer som samles og hjelper hverandre med tekniske utfordringer relatert til data. Mer relevant for oppgaven er hans deltakelse i Leseombudet. Leseombudet er et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik Bibliotek og Gjøvik Frivilligsentral. Som et av flere medlemmer drar Arne Sveen ut og leser historier og underholder beboere ved eldrehjem, bosenter og lignende. Arne har en bakgrunn i fagforeningsarbeid og gikk av med pensjon i Tom Røise er utdannet Cand.mag i Informatikk fra Høgskolen i Hedmark og Cand.Scient innen systemarbeid fra Universitetet i Oslo (2003). Han har siden 1997 vært ansatt ved Høgskolen i Gjøvik i avdelingen IMT. Tom Røise er studieprogramansvarlig for Bachelor i Programvareutvikling og underviser i systemutviklingsrelaterte emner. Kari-Merete Aamo har tidligere vært prosjektleder for miljøbehandlingsprosjektet og har siden 2009 jobbet som demenskoordinator i Gjøvik kommune. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Gjøvik i 2004, og har en videreutdanning i Aldring og eldreomsorg Veileder Veilederen for prosjektet er Jayson David Mackie. Jayson er utdannet BSc i Computer Science og PGDipSci tilsvarende BSc honours i 1997 fra University of Otago, New Zealand. Han har blant annet arbeidet som SQL programmerer for større databaser for "Work and Income New Zealand", designer av kunstig intelligens for web baserte spill produsert av Funcom og TV grafikk for "World Rally Championship". Jayson jobber nå for Høgskolen i Gjøvik som høgskolelektor, hvor han underviser og driver forskning relatert til utvidet virkelighet og datamaskinvisjon. 14

21 1.8.3 Andre medvirkende I prosjektperioden ble det tatt kontakt med Furulund Sykehjem og Omsorgsenter på Biri, gjennom oppdragsgiver Arne Sveen. Beboere og ansatte ved Furulund ga tillatelse og medvirket til å gjennomføre en brukerundersøkelse i praktiske omstendigheter. Toril Singstad Paalshaugen er ansatt i Gjøvik Frivilligsentral. Hun hjalp til med å gjennomføre undersøkelser ved et av Seniornett sine treff. Elin Julie Prøysen eier rettighetene rundt viderepublisering av Alf Prøysen sine verker. Hun har videreformidlet det juridiske ansvaret for disse rettighetene til forlagene Tiden og Gyldendal. Elin Prøysen har gitt gruppen godkjennelse til å bruke flere av Alf Prøysen sine verker til bruk i bacheloroppgaven. 4 4 Se vedlegg

22 1.9 Selve rapporten Organisering Rapporten er delt inn i tre deler, innledning, hoveddel og avslutning. Innledningen omhandler omstendighetene rundt oppgaven. Hoveddelen tar for seg valgene som er gjort under produksjonen og innsamling av forskjellig data. Avslutningen omhandler konklusjon over hvilke funn som er gjort og anbefalinger for videre arbeid med oppgaven. Henvisninger til referanselisten er gjort etter Vancouver siteringsstil, hvor kildene er ordnet nummerisk i siste del av oppgaven. Henvisningen består av et tall i parentes etter det som henvises. Dersom samme kilde refereres til flere ganger brukes det samme nummeret. Vedlegg er henvist ved fotnoter som referer til vedleggene oppgaven. Valget om å referere til vedlegg i fotnoter er tatt på bakgrunn av å skille litteraturlisten fra vedleggene. Fotnoter brukes også til vise til annen informasjon som Internett linker og utfyllende informasjon. Både innholdsfortegnelsen, fotnoter og referanser er internt linket sammen i dokumentet for å gjøre navigering i oppgaven enklere Terminologi Applikasjon Applikasjonsprogramvare, i oppgaven referert til som applikasjon, består av et til flere tekstdokument som inneholder kode. Disse tekstdokumentene blir satt sammen etter et bestemt sett av regler som bestemmer hva applikasjonen gjør. Hva applikasjonen gjør blir kalt for funksjoner. Løsningen vår Gjennom denne oppgaven brukes ordene løsningen vår, i denne sammenheng brukes dette som samlebegrep av applikasjonens kode, mediefilene, designet og tankegangen vi har utarbeidet. 16

23 Nettbrett Analyseselskapet Gartner definerer Nettbrett i en prognose av utbredelse til nettbrett de laget i 2010 slik: "et apparat basert på berøringsskjerm der det primære bruksområdet er forbruk av innhold." (4) I vår sammenheng er det relevant å klargjøre misforståelser av lignende produkter som erfaringsvis ofte forveksles med nettbrett. Her ønskes det å definere et skille mellom lesebrett og smarttelefoner fra nettbrett. Lesebrett Lesebrett er i hovedsak basert på elektronisk blekk, en skjermtype som er avhengig av å reflektere lys for å fungere optimalt. Skjermen tilhørende nettbrett er basert på en annen teknologi, der skjermen er lyskilden. Ved tilfeller hvor det er andre sterkere lyskilder i nærheten svekkes nettbrettets skjerm. Smarttelefon Smarttelefoner er teknisk sett tilnærmet lik nettbrett. Den største fremtredene forskjellen er skjermstørrelsen. Ved siden av den fysiske størrelsen så er smarttelefoner mer tilrettelagt for telefonsamtaler og andre typer kommunikasjon. Dette er en forskjell som varierer mellom produsenter og operativsystem, da det som oftest er mulig å utføre like aktiviteter på enhetene uavhengig om det er et nettbrett eller smarttelefon. Gruppen har i tillegg til dette utformet en egen definisjon på hva skillet mellom en smarttelefon og et nettbrett er. Smarttelefon er et apparat som kan opereres med en hånd uten noe form for støtte. Ved operering med nettbrett trenger man enten to hender eller en form for støtte Utseende I rapporten har vi holdt oss til én skrifttype, Calibri. Vi har fire nivåer med inndelinger av dokumentet, der skriftstørrelsen i synkende rekkefølge er 16 punkt ved de tre hoveddelene av dokumentet, 14 punkt ved kapitler, 12 punkt ved overskrifter og 12 punkt fet ved underoverskrifter. Vi har valgt å ikke ta med underoverskrifter i 17

24 innholdsfortegnelsen. Dette gjøres for å holde oversikten av oppgaven mest mulig ryddig. Brødteksten har 12 punkt skriftstørrelse. Vi har valgt å skyve margen for brødtekst og overskrifter inn for å skape oversikt av oppbygningen samtidig som det skal være enkelt å navigere seg rundt i teksten. Sitat er markert i kursiv og med et anførselstegn ved starten og slutten av sitatet. Om sitatet er et utdrag av en lengre setning markeres dette ved tre punktum i starten av sitatet. 18

25 Hoveddel 19

26 2.1 Defineringsfasen Gruppeleder I alle grupper er det viktig å ha en gruppeleder som kan lede gruppen ta ansvar om noe skulle skje. Det er gruppeleders oppgave å sørge for at gruppereglene blir overholdt og at prosjekt går etter planen. Børge Lundemo ble etter loddtrekning utvalgt som gruppeleder Grupperegler Gruppereglene ligger som eget vedlegg Prosjektplan Prosjektplanen ligger som eget vedlegg Prosjektavtale Prosjektavtalen ligger som eget vedlegg Nettside Vi opprettet en nettside for prosjektet der vi la ut informasjon om oppgaven vår, oss selv, oppdragsgiverne og veilederen. Det legges også ut oppdateringer under veis så andre kan følge med på hvordan det går. Siden er kodet med HTML5, CSS3 og JavaScript. 8 5 Se vedlegg Se vedlegg Se vedlegg

27 2.2 Analyse For å analysere hva som måtte til for at eldre skulle kunne bruke applikasjonen vår lette vi etter artikler og studier rundt dette emnet. Det var lite informasjon tilgjenglig, spesielt som var aktuelt innenfor vårt avgrensede område med applikasjoner og nettbrett. Vi valgte derfor å se på andre produkter som er beregnet på de eldre og trekke egne slutninger og antagelser ut i fra dette, for så å teste våre valg. Vi brukte også informasjon fra selve oppgaven og møter med Arne Sveen for å komme frem til hvordan applikasjonen og videoene burde være for at de best skulle være tilpasset de eldre. Etter å ha sett på forskjellige produkter beregnet på de eldre kom vi frem til at det i all hovedsak handler det om å kompensere for de individuelle begrensingene de kan ha. Dette vil selvfølgelig si at det ikke er mulig å kompensere for alt, men at det er et godt utgangspunkt for å legge til rette for de største og mest utbredte begrensningene som kommer med alderdom. De begrensningene vi valgte å legge vekt på å kompensere for er derfor dårlig syn, dårlig hørsel, og dårlig hukommelse, dårlig kunnskap og erfaring med teknologi. Det følgende er hva vi planla å gjøre for å tilpasse brukergrensesnittet for de eldre: For å gjøre applikasjonen lettere å bruke for de med dårlig syn planla vi å ha et enkelt oppsett i hovedmenyen, der det eneste valget de skal ha er hvilken video de vil se. Der skal være en enkel bakgrunn uten for mange forstyrrende detaljer, og videoene skal velges med å trykke på store knapper som er i god kontrast til bakgrunnen. All tekst skal også være i god kontrast til bakgrunnen det er skrevet på, og i store og lett leselige bokstaver. Selve videoene skal ha høy oppløsning for at bildene skal være skarpe, og det skal ikke være unødvendige forstyrrende detaljer med i bildet. For å gjøre applikasjonen lettere å bruke for de med dårlig hørsel planla vi å ta opp lyden i så høy kvalitet som mulig, med en god mikrofon på en ekstern lydopptaker. Vi ville også se til at volumet var så høyt det kunne være uten at lyden ble vrengt da vi redigerte filmene. Likevel var vi også klar over at den største begrensningen for god lyd var selve høyttalerne i nettbrettene. 21

28 For å gjøre applikasjonen lettere å bruke for de med dårlig hukommelse, dårlig kunnskap og erfaring planla vi å gi dem så få valg som mulig. Dette ville vi gjøre ettersom det da ville minske ting som var mulig å gjøre, altså mindre å lære seg og mindre å huske. Hovedfunksjonen til applikasjonen skulle være å formidle historier, og hvilke valg vi trengte å ha med kunne derfor begrenses kraftig. Disse planene er derfor utgangspunktet for mange av punktene i kravspesifikasjonene. 22

29 2.3 Kravspesifikasjon Programmeringsmiljø Må ha mulighet til å bygge applikasjoner til både ios og Android basert på samme kode. Må støtte kode for avspilling av video. Må ikke være for tungt å sette seg inn i Applikasjonen Må være oversiktlig. Må være lett å manøvrere mellom forskjellige historier. Må ha så få valg og innstillinger som mulig for ikke å forvirre. Skrift skal være lett leselig med gode kontraster Videoene Skal være filmet i full HD for å ha best mulig kvalitet. Lyd skal tas opp på en separat lydopptaker og mikrofon for best mulig kvalitet. Det skal være riktig lyssatt for å fremheve detaljer. Skal filmes i komplimenterende omgivelser for å skape stemning. Skal fargekorrigeres for å skjule forstyrrende detaljer. Ansikter skal sminkes for kompensere mot sterkt lys, samt skjule forstyrrende detaljer. En av videoene skal ha undertekst på bokmål for å se om dette er et valg det er nødvendig å gi brukerne. 23

30 2.4 Programmeringsmiljø Det finnes mange forskjellige programmeringsmiljøer man kan bruke når man lager en applikasjon, alle med fordeler og ulemper. Vi brukte god tid på å utforske flere av disse, og brukte kravspesifikasjonene våre som grunnlag for å velge hvilket vi ville arbeide i Valg av programmeringsmiljø LiveCode LiveCode er et programmeringsmiljø utviklet av Runtime Revolution. Programmeringsspråket heter også LiveCode, og forskjellige lisenser koster fra $99 - $1499. Brukergrensesnittet baserer seg på dra-og-slipp, der man har et utvalg elementer som knapper, tekstbokser, lyd og bilder man kan dra inn og plassere i en virtuell versjon av applikasjonen. Deretter brukes det et enkelt programmeringsspråk for å tilegne de forskjellige elementene handlinger. LiveCode er en såkalt kryssplattform, der man koder en applikasjon en gang og deretter bygger den ut til forskjellige plattformer basert på den samme koden. Den er også uavhengig av enhetenes skjermstørrelse, da den kan tilpasse seg forskjellige skjermformater automatisk. Vi brukte LiveCode for å lage en liten applikasjon slik at vi kunne teste funksjonalitet og brukergrensesnitt. Vi testet den på en Android-enhet, men fikk ikke video til å spilles av. Vi trodde først at vi hadde gjort en feil i programmeringen, men greide ikke å feilsøke oss frem til en løsning. Vi tok derfor i bruk hjelpeforumer på nett for å finne en løsning. Til slutt viste det seg at LiveCode versjon foreløpig kun støtter video på ios, og ikke Android. 9 Ettersom applikasjonen vår inneholder video, og kravspesifikasjonen vår sier programmeringsmiljøet skal kunne bygge applikasjoner til både ios og Android basert på samme kode, kunne vi ikke velge å jobbe i LiveCode. HTML5 HTML5 er et godt kjent programmeringsspråk for de som utvikler nettsider, og er gratis å bruke. Siden HTML5 er designet for å kunne virke på alle plattformer, også 9 Under perioden vi har jobbet med bacheloroppgaven har det kommet en nyere versjon av LiveCode som skal støtte videoavspilling også i Android. 24

31 med video, så vi på muligheten for å kode applikasjonen vår med dette. Tanken var da å bruke enhetenes nettleser til å lese koden. Vi laget en enkel side som kun inneholdt en video. Da vi lastet denne nettsiden ble videoen strømmet fra Internett, og den virket på alle enhetene vi prøvde den på. Vi ville ikke at videoene skulle strømmes fra Internett ettersom filstørrelsen på videoene ville være i største laget for dette over 3G, samt at vi ikke ville at man måtte være koblet til Internett for å bruke applikasjonen. Vi prøvde derfor å sette opp en kobling til videoene lokalt i filsystemet til enhetene. Dette virket bra på en datamaskin, men det virket ikke på Android, og ios gir ikke tilgang til filsystemet. På grunn av dette kunne vi ikke fortsette å jobbe i HTML5. PhoneGap PhoneGap er et programmeringsmiljø som nå eies av Adobe. Det baserer seg på HTML5, CSS3 og JavaScript, og er gratis å bruke. Phonegap har ikke et eget brukergrensesnitt da Phonegap kun er et rammeverk som gjør om koden til applikasjoner. For å bygge applikasjonen brukes ios og Android s egne SDK, og PhoneGap pakker inn koden slik at disse greier å lese den. På denne måten trenger man bare å skrive koden én gang. PhoneGap har også støtte for video på alle plattformer, og virket derfor som en god kandidat. Corona Corona er et programmeringsmiljø utviklet av Ascana. Det markedsfører seg som verdens beste programmeringsmiljø og har over 35 millioner brukere. Som mange andre programmeringsmiljøer lover også Corona at koden kun trengs å skrives én gang, og deretter kan applikasjoner bygges til både ios og Android, Kindle Fire og Nook. Grensesnittet til Corona er i flere deler. Åpner man programmet får man valget mellom å starte et nytt prosjekt, åpne simulatoren eller åpne hjelpemidler. Starter man et nytt prosjekt må man skrive inn informasjon om hva slags applikasjon man vil 25

32 lage, om hva slags enhet det skal lages til, dimensjonene på denne enheten, og om applikasjonen skal være i stående eller liggende format. Etter dette er valg lages det en mappe med de dokumentene og den strukturen du trenger for å kode applikasjonen. Det eneste disse dokumentene inneholder er koden for den informasjonen du allerede har definert. Deretter er grensesnittet kun tekstbasert ettersom du selv må skrive koden i disse dokumentene med et tekstprogram som for eksempel Notepad. Åpner man simulatoren kan man kjøre den koden du har laget simulert på datamaskinen. Da kan man teste ut programmets fleste funksjoner, og få en idé om hvordan det blir. Det er likevel ikke alle funksjonene i applikasjonen som simulatoren greier å simulere riktig. Dette er i hovedsak medieavspilling og enhetens faktiske ytelser. Samtidig med simulatoren åpnes også en terminal som viser all koden som blir kjørt og feilmeldinger. Denne kan da brukes til å finne ut hva som skjer når man bruker applikasjonen, og til å feilsøke koden når det er noe som ikke virker. Åpner du opp hjelpemidler får du tilgang til forskjellige applikasjonsmaler, hjelpeforumer, veiledninger. En bra start og utgangspunkt om man prøver Corona for første gang. Corona støtter også video på begge formater, så også dette virket som en god kandidat. Oppsummering Alle programmeringsmiljøene hadde både fordeler og ulemper, men vi valgte til slutt å bruke Corona. Dette gjorde vi ettersom det er et av de største og mest brukte programmeringsmiljøene som finnes på området, og fordi det derfor hadde mye hjelpemidler tilgjenglig, som forumer, maler og guider. Corona var også det programmeringsmiljøet som utfylte kravspesifikasjonene best, da det hadde et stort støtteapparat og dermed ikke var så vanskelig å sette seg inn i, kunne spille av video, og samme kode kunne brukes til både ios og Android. 26

33 2.5 Produksjonsfasen I denne fasen skulle vi produsere alt innholdet til applikasjonen. Vi skulle produsere alt det grafiske materielle som bakgrunner, knapper og tekst, samt videoer av opplesninger, undertekst og effekter Videoene Da vi skulle lage videoene bestemte vi oss for at vi ville ha størst mulig kvalitet, og at vi derfor måtte sette høye krav til alle steg i produksjonen. Vi satte oss derfor noen kravspesifikasjoner vi ville følge for å oppnå dette: filme i full HD, ta opp lyd på separat lydopptager, filme i komplimenterende omgivelser, sminke ansikter og fargekorrigere. Det første vi bestemte oss for var innspillingsstedet. Vi vurderte først å spille inn opplesningene med en grønn skjerm som bakgrunn slik at vi da enkelt kunne bytte ut bakgrunnen med det vi selv fant passende under redigeringen. Bakgrunnen vi hadde sett for oss var en brennende peis på en hytte, med det formål å skape en koselig stemning. Siden vi uansett måtte ha filmet denne peisen selv, og vi hadde en hytte til rådighet, valgte vi å droppe grønn skjerm, og heller dra opp dit og gjøre på ekte med Arne Sveen. På denne måten sparte vi oss for mye arbeid med å slippe flere innspillinger, og det å sette opp riktige vinkler for å få det til å se ekte ut. Grønn skjerm kan gjøres veldig bra, men det ser alltid mer autentisk ut å gjøre det på ekte. Hytten vi brukte ble også brukt av Prinsesse Märtha Louise da hun leste eventyr under julekonserten i Vang kirke i Så vi tenkte at hvis det var bra nok for henne, så var det bra nok for oss. På innspillingsdagen ankom vi hytten tidlig for å gjøre den klar. Vi ryddet, fyrte opp i og gjorde plass foran peisen for at det skulle se koselig ut. Så prøvde å finne vinkler som ville gi oss den reneste bakgrunnen, altså uten for mye forstyrrende elementer. 27

34 Det andre vi hadde bestemt oss for var å filme videoene i best mulig kvalitet. Dette var for å ha størst spillerom under redigeringen, og for å få et så fint bilde som mulig. Vi valgte derfor å bruke 2 stk Panasonic AG-AF101E, og filme i 1080i 25fps, med 14-42mm mikro fire tredjedelers - objektiv. Vi brukte god tid på å finne vinkler som ikke hadde for mye forstyrrede elementer i bakgrunn, som samtidig fikk med både Arne og peisen uten at mikrofonen kom med i bildet. Bilde 1 - Oppsett av innspilling. Det neste steget var å sikre oss god kvalitet på lyden. For å få til dette bestemte vi oss for å bruke en studiomikrofon koblet opp til en egen lydopptaker. Ved å ha mikrofonen hengende rett over og foran Arne, fikk vi tatt opp lyden i høy kvalitet uten at vi hadde en mikrofon synlig i bildet, som vi ville hatt om vi for eksempel hadde brukt en mygg. For at vi lettest skulle kunne synkronisere lyd og bilde i redigeringsfasen klappet vi foran kameraet. Bevegelsen av to hender som klapper en gang er lett å se på video, og den høye lyden som klappet lager er lett gjenkjennelig på lydsporet. På denne måten blir det da enkelt å sette to forskjellige lyd- og bildekilder opp mot hverandre. Altså brukte vi en enkel versjon av en filmklapper. For å forsikre oss om at den lyden som ble tatt opp var god og uten forstyrrelser hadde alltid en av oss på seg hodetelefoner koblet til lydopptakeren og hørte på. Da kunne 28

35 vi høre om lyden var god nok, og stoppe opptaket og begynne på nytt om det ikke var det. Det neste steget var å sikre at vi fikk riktig belysning. Det første vi gjorde da var å passe på å vente med å starte innspillingen til det var mørkt ute. På denne måten hadde vi ikke noe naturlig lys å ta hensyn til, og unngikk derfor potensielle problemer som at lyset ute forandret seg. Dermed kunne vi selv velge hvordan vi ville belyse innspillingen, og være sikre på at lyset ville være likt under alle opptakene. Vi valgte å bruke tre-punkts lyssetting for å lyssette Arne. Dette vil si at vi først satte et hovedlys på høyre side av kameraet. Dette lyset lyser opp den venstre siden av ansiktet, men skaper også en kraftig skygge av nesen på den andre siden. For å minske denne skyggen settes et annet lys på venstre side av kamera, som lyset opp den høyre siden av ansiktet, samt vasket ut mesteparten av skyggen fra nesen. Vi plasserte så et tredje lys bak Arne for å lage konturer og et skille mellom han og bakgrunnen. Vi måtte i tillegg også bruke et fjerde lys for å lyse opp og vaske ut skygger på peisen. For å dempe og mykne lyset trakk vi bakepapir over alle lampene, som gjorde at lyset ble mer diffust og spredt. Med så mye lys rettet mot et ansikt har det lett for å bli mye gjenskinn, huden virker blekere, og alle ujevnheter og misfarginger synes bedre. Gjenskinnet vil også forsterkes av svette. Det neste steget var derfor å sminke Arne for å motvirke disse problemene. Ingen av oss har hatt mye erfaring med sminke fra før, men vi valgte å bruke et pudder som var litt mørkere enn hans egen hudfarge. Fargevalget ble gjort for å gi ansiktet tilbake noe av den fargen den mister av alt lyset, og resultatet ble at huden så mye sunnere og jevnere ut, uten at han var synlig sminket. Pudderet absorberte også eventuell svette, og gjorde at ansiktet til Arne så matt ut under hele innspillingen. Etter alle forberedelsene startet vi innspillingen. Vi tok de opptakene vi hadde planlagt, og gjorde de flere ganger til vi følte at de ble bra nok. Da vi var ferdige forsikret vi oss om at vi hadde opptak av alle historiene, at bildet så bra ut og at lyden var god. 29

36 2.5.2 Etterarbeid av video Det neste steget var å gjøre alt råmaterialet vi hadde om til 8 ferdige videoer, alle med hver sin opplesning av Alf Prøysen-historier. Vi valgte å bruke Adobe Premier Pro og Adobe After Effects som verktøy til etterarbeid av videoene. Dette gjorde at vi ikke var avhengige av ledige maskiner på skolen for å redigere videoene, og fordi vi hadde godt kjennskap til disse verktøyene fra før. Ettersom vi brukte HD-kameraer og lydopptager som begge lagret de forskjellige opptakene digitalt på minnekort, var det både lettvint og raskt å overføre dette til en datamaskin. Det neste vi gjorde var å importere alle de forskjellige lyd og videoklippene inn i Adobe Premier Pro, sortere de og kategorisere de med navn. På denne måten hadde vi god oversikt over alle de mange forkjellige filene, og det ble lettere for oss å holde styr på hvilke lydfiler som hørte til hvilke videofiler. Deretter satte vi de lyd og bildefilene som hørte sammen opp mot hverandre, og synkroniserte de ved hjelp av den improviserte filmklapperen vi hadde tatt opp på både lyd- og videoopptakene. Etter å ha klippet de slik vi ville, justerte vi volumet på lyden. Ettersom videoene skal spilles av på forskjellige nettbrett som i utgangspunktet ikke har så bra høyttalere, ville vi at lyden skulle være så høy som mulig for at det skulle være lett å høre historiene. Derfor justerte vi volumet digitalt slik at det ble høyere, men passet også på å holde det nedenfor grensen hvor lyden ville begynt å vrenge og skurre. Neste steg var å koble de ferdige videoene inn i Adobe After Effects slik at vi kunne fargekorrigere de. Der justerte vi først fargene for å få de til å se mer naturlige ut, og deretter la vi på et ferdig filter for å forandre utseende på videoene. Filteret vi valgte tok vekk de svakeste detaljene i de mørkeste områdene i filmen, og skjulte dermed detaljer vi ikke ville ha med. Deretter la vi til undertekst på den ene videoen. Vi brukte tekstene fra bøkene som utgangspunkt og oversatte Ringsakerdialekten til bokmål etter beste evne. Dette gjorde vi fordi vi ville se om flertallet av brukerne foretrakk at det var tekstet, eller om det bare var forstyrrende. For at applikasjonen skulle være mest mulig brukervennlig ville vi også at det skulle være så få valg som mulig. Så på grunnlag av 30

37 svarene vi fikk fra brukertesten kunne vi da velge å sette undertekst på enten alle eller ingen av videoene, og dermed ta vekk en potensiell innstillingsmulighet, dersom det ene valget hadde klart flertall. Bilde 2- Video med undertekst. Da dette var ferdig gjorde vi videoene klare til eksportering. Under innspillingen filmet vi i 1080i og i 16:9 widescreen format. Dette fordi vi ville ha best mulig utgangspunkt å jobbe med, og fordi 16:9 er det mest utbredte størrelsesforholdet. Da vi så skulle eksportere stod vi ovenfor et valg. Videoene skulle testes både på en ipad som har 4:3 som størrelsesforhold, og på en Galaxy Tab som har et størrelsesforhold på 16:10. På Galaxy Tab ville derfor videoen fylle så og si hele skjermen om vi eksporterte den i 16:9, mens ipaden ville få to svarte striper både under og over videoen, for å kompensere for at videoen er bredere enn det skjermen tillater. Vi valgte likevel å ikke beskjære eller strekke filmen for å få den til å dekke hele skjermen på ipad, ettersom å strekke den ikke ville sett bra ut, og fordi om vi hadde beskjært filmen ville vi mistet mye av bildet. Likevel mener vi video ser bedre ut i 16:9 format, og siden ipaden har såpass stor størrelse på skjermen som den har, har det lite å si på brukeropplevelsen at den ikke fyller skjermen helt i høyden. Vi valgte derfor å eksportere filmen i 16:9 format. 31

38 Begge nettbrettene har også forskjellig oppløsning, men siden begge greier å håndtere materialet med en oppløsning opp til 720p uten problemer, valgte vi å eksportere de i nettopp det. På denne måten kan videoene brukes på begge nettbrettene, og er i tillegg også klare for eventuelt andre og nyere nettbrett med bedre oppløsning. De ferdige videofilene hadde en størrelse på ca 120MB hver, noe som tilsier at selve applikasjonen ville hatt en størrelse på over 900MB om vi ikke hadde komprimert dem før vi laget applikasjonen. Dermed gjorde vi mange forsøk på å finne de innstillingene som ville gi oss den perfekte komprimeringen med tanke på ballanse mellom filstørrelse og kvalitet. Altså som ga videoene minst mulig filstørrelse, men samtidig uten å gjøre kvaliteten på videoene synelig dårligere. Etter å ha komprimert videoene hadde de en størrelse på ca 22 MB hver, noe som tilsier at sele applikasjonen ville få en størrelse på rett under 200MB. Applikasjonen hadde ikke mulighet for å spille av alle videoene etter hverandre, så måten vi løste dette på var å lage en stor videofil med alle videoene liggende etter hverandre, i tillegg til videoene som stod hver for seg. På grunn av dette kom den totale filstørrelsen på applikasjonen på ca 500MB. En så stor applikasjon vil ikke være gunstig i en situasjon der den må lastes ned fra enten App Store eller Google Play, men i vårt tilfelle skal den ikke det, men derimot legges direkte over på nettbrettene. Skulle prosjektet tas videre og noen gang bli tilgjenglig i en slik butikk, ville vi gjort dette på en annen måte. Da ville vi gjort den tomme applikasjonen tilgjenglig der, mens selve episodene kunne man så laste ned en og en direkte fra applikasjonen. 32

39 2.6 Programmeringsfasen I denne fasen skulle vi programmere selve applikasjonen. Ingen av gruppens medlemmer har noen særlig erfaring med programmering, så vi så oss nødt til å tilegne oss ny kunnskap, og bruke forumer, veiledninger og ferdige maler. Etter å ha satt oss litt inn i programmeringsmiljøet Corona skjønte vi at det ville være lite hensiktsmessig for oss å starte på bar bakke og bygge en applikasjon fra bunnen av. Da måtte vi ha lært oss et helt nytt programmeringsspråk, og mesteparten av tiden vi har hatt til rådighet trolig ville gått med til det. Derfor søkte vi rundt etter maler vi kunne bruke, og tilpasse de slik at de passet oss. Det vi fant var da en mal til en videogalleri-applikasjon, laget av John Polacek. (5) Bilde 3 - Malen for videoapplikasjonen. Denne applikasjonen har en bakgrunn med store knapper med bilde og tekst på, og et rullefelt som viser deg hvor du er i navigeringen. Man drar disse knappene fra side til side, og trykker på den som representerer videoen du vil spille av. Da spilles en video av, og da den er ferdig kommer brukeren tilbake til menyen med knappene og kan velge en ny. Brukergrensesnittet på denne applikasjonen så ut som om det kunne passe oss da det var veldig enkle og lite innstillinger. Selve koden består av fem tekstfiler som vi kunne redigere for å passe vår applikasjon bedre. 33

40 Det første vi gjorde var å gå gjennom koden til applikasjonen for å se hvordan den var satt sammen, og for å få en viss idé om hva vi faktisk kunne endre på og hva dette eventuelt ville gjøre. Det første vi gjorde var å endre på utseende til applikasjonen ved å skifte ut bakgrunn og knapper. For å gjøre dette laget vi bilder i Adobe Photoshop som vi kunne bytte ut med de som applikasjonen allerede brukte. Dette gjorde vi før vi viste hvilke historier vi skulle bruke, og valgte derfor å lage knappene til kjente Alf Prøysen historier som «Teskjekjerringa» og «Den grønne votten». Disse var det også enkelt å finne illustrasjoner til, og vi laget derfor knapper med bilde av noe man kunne koble til historien. Bakgrunnen vi laget var ganske mørk og hadde ikke annet på seg enn teksten «Prøysen På Nettbrett» og vår logo. Da vi hadde en av videoene klare la vi også til denne slik at den ville bli spilt av når man trykket på hvilken om helst av knappene. Dette var de eneste endringene vi gjorde foreløpig, og etter vi bygget applikasjonen til både ipad og Galaxy Tab var vi klare til å ta vår første lille test for å se hvordan applikasjonen oppførte seg, og for å høre hva en fra målgruppen syntes om den. Vår endelige kode ligger som eget vedlegg. 10 Bilde 4 - Vårt første utkast av applikasjonen. 10 Se vedlegg

41 2.7 Testfasen I denne fasen skulle vi teste ut det vi til nå hadde laget på en liten andel av målgruppen vår. Vi ville se hvordan de opplevde å bruke både nettbrett og applikasjonen, og få en tilbakemelding på om dette var et tilbud de trodde de ville komme til å bruke om de hadde det. Målet med dette var å finne ut om det faktisk er en etterspørsel etter dette tilbudet, og å kartlegge det som fungerte bra og det som fungerte mindre bra. På denne måten kan vi se etter løsninger for å gjøre sluttproduktet enda bedre Første brukertest Da vi hadde laget den første versjonen av applikasjonen og fått den installert på begge nettbrettene, valgte vi å la én person i målgruppen, en kvinne på 79 år, teste den ut. Denne personen hadde ingen tidligere erfaring med verken nettbrett eller applikasjoner, men viste interesse og vilje til å prøve det ut. Hun var derfor en god kandidat med tanke på målet med brukertesten, som var å kartlegge de største utfordringene med tanke på brukergrensesnittet. Informasjonen vi fikk fra denne testen brukte vi til å fjerne de største problemene hun opplevde, samt bruke det vi lærte til å utforme den andre brukertesten som vi så skulle utføre på en større gruppe. Selve brukertesten gjennomførte vi med å overrekke henne det ene nettbrettet og be henne utforske det. Vi forklarte hva det var og hva det kunne brukes til, og lot henne utforske det på egenhånd. Vi svarte på spørsmål hun hadde, og viste henne muligheter hun ikke var klar over. Deretter ba vi henne gå inn på selve applikasjonen og teste den ut. Her ba vi henne navigere seg gjennom menyen, sette på en historie, bruke kontrollpanelet til å sette på pause, spole og styre lyd. Mens hun gjorde dette observerte vi henne, og noterte oss følgende: Ville ikke trykke uten å få forklart hvordan det virket. Tok litt tid før hun skjønte at hun kunne bevege knappene bortover. Skjønte ikke at det var mulig å trykke på knappene. Skjønte ikke at knappene faktisk var knapper. Syntes bildet var skarpt og koselig. 35

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows

Brukerveiledning til Windows Movie Maker. Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Brukerveiledning til Windows Movie Maker Et grunnleggende videoredigeringsprogram i Microsoft Windows Høgskolen i Bodø 2008/2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Introduksjon til programmet... 4 Legge

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

ibooks Author Komme i gang

ibooks Author Komme i gang ibooks Author Komme i gang Velkommen til ibooks Author, en flott måte å lage vakre, interaktive MultiTouch bøker til ipad og Mac. Start med vakre, Apple-designede maler som kommer med et utvalg fascinerende

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Brukerveiledning Windows Movie Maker

Brukerveiledning Windows Movie Maker Brukerveiledning Windows Movie Maker Dette er en enkel veiledning i hvordan man kan bruke Windows Movie Maker.Det er et program som følger med Windows XP, og som er veldig enkelt å bruke. Det egner seg

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy

Kom i gang med. Kreativitet Programmering Gøy Kom i gang med Kreativitet Programmering Gøy Versjon 1.4 Start opp er et nytt programmeringsspråk. Med Scratch kan du lage dine egne interaktive animasjoner, spill og musikk. Scratch er gratis og kan lastes

Detaljer

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8

Brukerdokumentasjon... 2. 1.1 Logg inn... 2. 1.2 Ny bruker... 3. 1.3 Hovedmeny... 6. 1.4 Oppdrag... 8. 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 Innhold Brukerdokumentasjon... 2 1.1 Logg inn... 2 1.2 Ny bruker... 3 1.3 Hovedmeny... 6 1.4 Oppdrag... 8 1.4.1 Oppdragsgiver... 8 1.4.2 Opprett oppdrag... 9 1.4.3 Slett oppdrag... 19 1.4.4 Hjelper...

Detaljer

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF

Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Komme igang med App Inventor Introduksjon App Inventor PDF Introduksjon Dette er en introduksjon til MIT App Inventor, hvor du skal lære å lage applikasjoner til Android. Å lage apps i App Inventor er

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/

Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/ VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Rigmor J. Leknes Tlf: 75 10 10 12 Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/2292-26 ORDBOK A Android Operativsystem på nettbrettet Android Market Android sitt applikasjonsmarked App / Applikasjon

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Min digitale infrastruktur

Min digitale infrastruktur 0.1 Organisering av filer Min digitale infrastruktur Med et godt organisert filsystem, vil sikkerhetskopiering være svært enkelt. På denne måten kan man synkronisere filene, slik at man alltid har de sist

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Presentasjoner til all slags bruk

Presentasjoner til all slags bruk ENKELT OG GRATIS: Presentasjoner til all slags bruk Kontorpakken Kingsoft, som er helt gratis, gir deg en perfekt mulighet til å lage en spennende og profesjonell presentasjon. OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Kjørehjelperen Testdokumentasjon

Kjørehjelperen Testdokumentasjon 2013 Kjørehjelperen Testdokumentasjon Høgskolen i Oslo og Akershus Henrik Hermansen og Lars Smeby Gruppe 8 26.05.2013 Forord Dette dokumentet tar for seg to forskjellige ting. Først forklares det hvordan

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine?

Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Beskriv din digitale infrastruktur, med tilhørende arbeidsflyt. Hvor og hvordan lagrer du mediafilene dine? Hva gjør du med back-up? Hva slags online lagringsløsning har du valgt? Hvordan finner du fram

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter

Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Vedlegg: Nærmere redegjørelse for alternative løsninger for papirløse møter Applikasjon / Plattform program 1 ipad emeetings eller tilsvarende Lese Via nettet gjennom emeetings eller i nedlastet. 2 Tablet

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8

Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 splashscreen.png Grunnleggende bruk av Camtasia Studio 8 Høgskolen i Telemark Grunnleggende bruk av Camtasia 8 Bjørn Ivar Haugdal Dette verket er tilgjengelig under følgende Creative Commons- lisens: Navngivelse

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR:

Før i tiden krydde det av små sjapper TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: TA MED UNDERHOLDNINGEN PÅ TUR: OVERSIKT VANSKELIGHETSGRAD Lett Middels Vanskelig Legg dvd-filmer på FOR PC-ER MED Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP FOR BRETT MED Android ios (Apple) DETTE TRENGER

Detaljer

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE

Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester INNHOLDFORTEGNELSE Vedlegg Brukertester... 1 Testrapport Wireframe... 2 1. INTRODUKSJON... 2 1.1 Systemoversikt... 2 1.2 Meningen med testen... 2 2 TESTPLAN... 2 2.1 Funksjoner som

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android)

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android) Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android) Innhold Spille simuleringen på nettbrett (ipad og Android)...2

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Bruk av ez PDF Reader

Bruk av ez PDF Reader Bruk av ez PDF Reader Programmet kan hentes fra Android market på adressen under: https://market.android.com/details?id=udk.android.reader Programmet kan hentes til Iphone og Ipad på denne adressen: http://itunes.apple.com/us/app/ezpdf

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017)

Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 30/06/2017) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Filbehandling. Begreper

Filbehandling. Begreper Filbehandling Her kan du lese om filbehandling, mappestruktur og betydningen av hvor vi lagrer filer (dokumenter). Tilslutt en gjennomgang av filbehandlingsprogrammet Windows Utforsker. Begreper Filer:

Detaljer

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac

Nadine Pedersen GRIT Datamaskinen- kjenn din Mac Kjenn din Mac MacBook Pro 13,3 Retina MF840 Oppgave 1. Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres. Bluetooth: Dette er en trådløs protokoll for å

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring

Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Introduksjon 3: Teknologi som støtte for læring Teknologi som støtte for læring Universell utforming av læring og undervisning omfatter mer enn det som foregår i undervisningssituasjonen. Det innebærer

Detaljer

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011

Forprosjektsrapport. Bachelor 08HBMEMA. Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Forprosjektsrapport Bachelor 08HBMEMA Daniel Hakkebo, Mia Orderløkken og Kaja Premer 1/2/2011 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse... 2 1.1 Problemstilling:... 2 1.2 Oppgavebeskrivelse... 2 1.3 Bakgrunn...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android).

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android). Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android). Innhold Spille simuleringen på nettbrett (ipad og Android)...2

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8 REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL Versjon 5.8 INTRODUKSJON Denne brukermanualen inneholder nyttig informasjon om bruk av Registrator Viewer. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før programvaren tas

Detaljer

Bachelorprosjekt 2017

Bachelorprosjekt 2017 Bachelorprosjekt 2017 Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 41 Kristan Munter Simonsen (s236789) Andreas Jacobsen (s236778) Jamal Lakbir (s236722) 1 Innholdsfortegnelse Forprosjekt... 3 Presentasjon... 3

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Bergeland IKT. Elev guide

Bergeland IKT. Elev guide Bergeland IKT Elev guide Quick Guide Glemt Passord? www.glemtpassord.rogfk.no eller Scann QR koden Tast inn personnummer (11 siffer) Bytte Passord? www.minkonto.rogfk.no eller Scann QR koden Under flervalgsmenyen,

Detaljer

9 Brukergrensesnitt (Ny design)

9 Brukergrensesnitt (Ny design) 9 Brukergrensesnitt (Ny design) Når du er ferdig med å lage prosjektet, laste det opp til Sensiokontrolleren og til internett, vil du kunne prøve ut brukergrensesnittet i Sensio xsetup. Du kan også styre

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer